Megállapodás. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.),

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapodás. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.),"

Átírás

1 Megállapodás amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzék szám: , adószám: , statisztikai számjel: ) eljáró szervezeti egysége a Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (levelezési címe:1054 Budapest Báthory u.9.) /továbbiakban OTP Bank Nyrt. / másrészről a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.) /továbbiakban: Önkormányzat/ továbbá Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.), Mályva Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Mályva tér 12.), Cseperedő Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 21), Bóbita Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai u. 118.), Aprófalva Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bánki D. park 12/G.), Napsugár Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Ond vezér stny ), Herminka Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ida u. 6.), Játékszín Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.), Meseház Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Őrnagy u. 11), Kincskereső Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.), Kerékgyártó Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, Kerékgyártó u ), Hétszínvirág Óvoda (székhelye; 1143 Budapest, Egressy út 182.), Narancs Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u ), Óperenciás Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12.), Napraforgó Óvoda (székhelye: 1145 Budapest, Újvidék stny. 2.), Pöttöm Park Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 1), Rózsavár Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 4.), Tündérkert Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Kántorné stny. 9.), Tücsöktanya Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai Selymes tér 21), Zöld Lurkók Óvoda (székhelye; 1144 Budapest, Füredi park 6.), Napköziotthonos Óvoda, (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25.), 1

2 Zuglói Tihany Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Tihany tér 39.), Csicsergő Óvoda (székhelye: 1149 Budapest, Fráter Gy. tér 12.), Zuglói Gyermektábor (székhelye: 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.), Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1141 Budapest, Mályva köz 12.), Zuglói Intézménygazdálkodási Központ (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), Mókavár Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Róna park 5-7.), Örökzöld Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ungvár u. 24/A.), Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény (székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat u ), Zuglói Egészségügyi Szolgálat (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.), Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.), /továbbiakban: Költségvetési Szervek/ között az alábbi feltételekkel. A megállapodás tárgya Az OTP Bank Nyrt.,az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megállapodnak, hogy szeptember 1-tőí kezdődően az alábbiak szerint működtetik az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek kincstár típusú finanszírozási rendjét. Az Önkormányzat saját hatáskörben intézkedik a kincstár típusú finanszírozási rend kialakításához szükséges jogi feltételek megteremtéséről. Az Önkormányzat finanszírozási rendszerben résztvevő Költségvetési Szerve felhatalmazása alapján: betekintési joggal rendelkezik a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminálon keresztül a Költségvetési Szervei számlaforgalmába. a Költségvetési Szervek által indított megbízásokat az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott finanszírozási terv figyelembe vételével teljesíti. Az Önkormányzathoz és a Költségvetési Szerveihez telepített, a kincstári finanszírozást elősegítő OTPdirekt Electra Terminál rendszer működési feltételeit külön szerződés szabályozza. I. Az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer működése 1.1. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervei - az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében - a Költségvetési Szerv pénzellátásának, pénzforgalmának, gazdálkodásának rendjét, szabályait az alábbi módon határozza meg: 2

3 Az Önkormányzat a tárgyhót megelőző hó 25-ig az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsát egy finanszírozási tervet, amely számlaszám bontásban tartalmazza a maximális napi limiteket, amely eléréséig az illető számlát az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról fizetőképessé teheti Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek a megbízásaikat az OTPdirekt Electra Terminálon hétfőtől csütörtökig 14:00 óráig, pénteken 11:00 óráig indíthatják. Az OTPdirekt Electra Terminál meghibásodása esetén hétfőtől csütörtökig 14:00, pénteken 11:00 óráig nyújthatják be papír alapú átutalási megbízásaikat a Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához A fedezetbiztosítás két lépésben történik: a) az Önkormányzat és a Köitségvetési Szervek által a tárgynapon indított megbízások és készpénzfelvételek miatti terhelések saját bevételekkel csökkentett végösszegének átvezetése a Napvégi betétszámláról az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével. b) a Költségvetési Szervek által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegének átvezetése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek pénzforgalmi bankszámlájára A finanszírozási tervben megjelölt limit feletti fedezet biztosítása az alábbiak szerint történik: a) ha az Önkormányzat likviditásmenedzsere engedélyezi a limit feletti fedezet biztosítását, akkor a Budapesti Régió Önkormányzati Centruma a pótlólagos limitösszeget beállítja. b) A Költségvetési Szerv megbízásait a rendelkezésre álló limit erejéig hétfőtől csütörtökig 15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig újra indíthatja A Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés sorrendjében a limit összeg erejéig teljesíti az OTP Bank Nyrt A tárgynapot követő első munkanapon az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megkapják az előző napi számlakivonatokat a csatolt elektronikus bizonylatokkal. II. Vegyes rendelkezések 2.1. A Megállapodásban foglaltak teljesítésének feltétele a Napvégi betét elhelyezéséhez szükséges Betéti szerződés, valamint a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminál működési rendjét szabályozó szerződések, azok a jelen Megállapodással együtt visszavonásig érvényesek A Megállapodás határozatlan ideig érvényes, azonban a Felek bármikor felmondhatják az alábbiak szerint: az Önkormányzat minden indoklás nélkül, az OTP Bank Nyrt. abban az esetben, ha a Megállapodásban kikötött jogi feltételek biztosításában olyan változás állna be, amely következtében a teljesítés az OTP Bank Nyrt. részéről valamilyen hatályos jogszabályba ütközne. Az OTP Bank Nyrt azonnali hatállyal mondhatja föl e szerződést, ha az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy a Költségvetési Szerv, 3

4 vagy a Költségvetési Szerv gazdálkodásának önállósága bármely okból megszűnik. Bármelyik Fél felmondása minden Fél tekintetében e szerződés megszűnését eredményezi, a Felek azonban kezdeményezhetik új, hasonló tartalmú szerződés megkötését Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek 2.4) pontban meghatározott pénzforgalmi bankszámláihoz tartozó bankszámlaszerződései a jelen Megállapodásban foglaltakkal egészülnek ki, illetve módosulnak. A bankszámlaszerződések jelen Megállapodással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók A Megállapodásban érintett bankszámlák köre az alábbi; az Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlája és alszámlái: Építményadó számla, Magánszemélyek kommunális adója számla, Bírság számla, Késedelmi pótlék számla, Állami hozzájárulás számla, Napvégi betét számla, Okmányiroda eljárási díj számla, Helyi támogatások bevétele számla, Lakásbérleti jogviszony megszűntetés számla, Közterület használati díjak elkülönítése számla. az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek számlái, melyek a következők: - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzforgalmi bankszámla - Mályva Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Cseperedő Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Bóbita Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Aprófalva Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napsugár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Herminka Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Játékszín Óvoda pénzforgalmi bankszámla 4

5 Meseház Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Kincskereső Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Kerékgyártó Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Hétszínvirág Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Narancs Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Óperenciás Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napraforgó Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Pöttöm Park Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Rózsavár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Tündérkert Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Tücsöktanya Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zöld Lurkók Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Tihany Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Csicsergő Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Gyermektábor pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pénzforgalmi bankszámla - Egyesített Bölcsődék pénzforgalmi bankszámla 5

6 - Zuglói Intézménygazdálkodási Központ pénzforgalmi bankszámla Szent István Zeneművészeti alszámla - Mókavár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Örökzöld Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Egészségügyi Szolgálat pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat pénzforgalmi bankszámla 2.5. Az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centruma állandó megbízásként teljesíti az alábbi átvezetéseket: a) a napi nyitáskor az Önkormányzat követel egyenlege átvezetésre kerül a Napvégi betétszámláról a pénzforgalmi bankszámlára, a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével, b) a Költségvetési Szervek tárgynapi mínusz egyenlegének rendezése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek számlájára, c) a nap végén az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának követel egyenlegét átvezeti a Napvégi betétszámlára, 2.6.A bank a telefaxon megküldött finanszírozási tervet is befogadja és teljesíti. Jelen Megállapodás az aláírása esetén szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az OTP Bank Nyrt., az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek között április 22-én létrejött Megállapodás hatályát veszti. Budapest, július 19. OTP BANK Nyn ^ V.-Báthmy Ö.-S; Flö* /-^ OW Bank NyrtKiss Eszter ^íflerné Pongő Mónika számlavezető munkatárs W... v Sp.. J..'... v^:/. BÜcjapöét Főváros XIV. kerület Zugló X7/;-\- '"Önkormányzata \<erü/ e/^íglói Intézménygazdálkodási Központ J ; / $ 4 ^sa_ * /

7 M%.I^íJ i...j Mályva Óvoda %< tesl^vf?' \ Cseperedő Óvoija > TdU\ffe Á-iV'. Aprófalva Óvoda * Herminka Óvoda <?..o d^ /.^!to..w4h játékszín-ówoda' Kincskereső Óvoda.-T?1 /'. Hétsanvirág l^ű \ L- i \ K ' _ >?,, Narancs Óvbdá }^n 0 /^ fa ' ÍWI rf ^ ÖI Óperenciás m$m& /*' V Napraforgó ÓvodgVvi,,;' : :-.: ) Rózsavár Óvoda Ö ^

8 Tündérkert Óvoda Tücsöktanya Ó Zöld Lurkók Óvqda /,, J 0) Napköziotthonös; Óvoda,:>/ Zuglói Tihany Övoda. ' \' Csicsergő övoda ^fiyf^j Zuglói Gyermektábor / L^...ik.. Ü «Zuglói Családsegíjö és Gyermekjóléti, KMo^nt b. rv Egyesített,\.uglói Szociális Gondozó yenlö Eséllyel Nappali Ellátó Intézmény Zuglói Egészségügyi Szolgálat.^íto Mókavár Óvoda fö * Ul'^^^x / 5 'V A '~V'$ o- '?-.''/ ' \ ( > ö «/

Megállapodás. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.),

Megállapodás. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.), Megállapodás amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzék szám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44, statisztikai számjel: 10537914-6419-114-01) eljáró

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. március 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Bankszámla Szerződés

Bankszámla Szerződés Bankszámla Szerződés Amely létrejött egyrészről a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére

BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére BUDAPEST FIX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKRA vonatkozó HIRDETMÉNY gazdálkodó és egyéb szervezetek részére Hatályos: 20. március hó 6-tól Jelen Hirdetmény a Fix Számlavezetési csomagok (továbbiakban: Csomagok)

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: 2012. október 1. I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.)

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTP BANK NYRT. (tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL ÜZLETSZABÁLYZAT OTP BANK NYRT. Közzétéve: Budapest, 2014. február 28. Hatályos:

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X Ügyiratszám:l/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Hosszú lejáratú beruházási hitel kedvezményes kamatfeltételekkel az önkormányzati tulajdonú, és

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben