ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET"

Átírás

1 ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III. A MODUL CÉLJA... 7 IV. RÉSZ CÉLKITŰZÉSEK... 7 V. ELŐZETES FELTÉTELEK... 7 VI. TANULÁS... 7 A. A modul indítása, ismerkedés a tematikával. Bementi mérés A tanulás folyamata... 7 B. Én, mi, ők A tanulás folyamata Ellenőrző feladat C. Így élek A tanulás folyamata Ellenőrző feladat D. Környezetünk A tanulás folyamata Ellenőrző feladat E. Mindenkinek dolga van A tanulás folyamata Ellenőrző feladat F. Gyerekek és felnőttek A tanulás folyamata Ellenőrző feladat G. Időtöltéseink A tanulás folyamata Ellenőrző feladat VII. MODULZÁRÓ FELADAT VIII. Mellékletek melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet

3 I. BEVEZETÉS A modul összeállításakor a következőkből indultunk ki: - a résztvevők számára olyan tanulási környezetet - módszertani közeget- kell biztosítani, amely illeszkedik és alkalmazkodik a diákok sajátosságaihoz. - egyéni bánásmódra törekszik, vagyis arra, hogy minden egyes résztvevőt a maga egyediségében ismerjen meg és fejlesszen - a modul folyamatában a tanár a tevékenységközpontú pedagógiákból ismert szerepekben segíti a résztvevőket A kompetencia fejlesztés folyamatának tovább vitele mellett a modul kiemelt célja a tanulási készségek fejlesztése. A résztvevők érdeklődésére, motiváltságára kell támaszkodnunk. Olyan pedagógiai alapállás szükséges, amely a meglévő tudás felszínre hozására és gyarapítására törekszik és a csoport tagjai együtt és egymástól is tudnak tanulni. A tananyag fontos ugyan, de a különböző készségek, képességek fejlesztése, a szociális viselkedés, a mások elfogadása, megértése előtérbe kerül. A kooperatív technikák és általában a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek már bekerültek a tanárok eszköztárába. Azonban azzal is számolni kell, hogy valamelyik gyakorlat, technika, vagy feladat újként jelentkezik a tanár számára, illetve a résztvevők számára is új. Ebben az útmutatóban igyekszünk eleget tennünk annak az igénynek, hogy kezdetben nagyobb részletességű információt adunk a tanári munkához. A témák olyanok, amelyek kínálják, hogy elsősorban a tevékenységeken keresztül, cselekvéses, sajátélményű tanulással dolgozzák fel a résztvevők. A folyamat tudatosítása és egyénre szabása beleértve a tartalmi elemek módosulását- menet közben zajlik. Az egyénileg, csoportban és közösen kialakított értelmezések, magyarázatok, megoldások és a különböző ellenőrzési formák váltakoznak. A modul végére megszülető személyes portfolió a különböző tevékenységek produktumaival a folyamatban fog gazdagodni és egyénivé válni. A portfólió része a hallgatói, valamint minden egyéb munka. Törekvésünk, hogy a tanárok ahhoz kapjanak támpontokat, hogyan segítsék kialakítani az önirányított tanulást úgy, hogy a résztvevők egymást segítő, egymást elfogadó csoportként működjenek. A tematikai egységek elején összefoglaltuk azokat a gondolatokat, amelyekre a pedagógusnak a különös figyelmet kell fordítania. Mindenkinek jó munkát kívánunk! 3

4 II. HASZNOS TUDNIVALÓK Az oktatói segédlet összeállításakor abból indultunk ki, hogy: - olyan oktatási, módszertani környezetet kell kialakítani, mely illeszkedik és alkalmazkodik a résztvevők sajátosságaihoz, függetlenül attól, hogy milyen kompetenciákkal, tudással rendelkeznek, milyen kulturális közegből érkeztek; - az oktató számára elfogadott az a pedagógiai alapállás, amely arra törekszik, hogy minden egyes résztvevőt a maga egyediségében ismerjen meg és fejlesszen; célja, hogy sikerélményeken keresztül hozza felszínre a meglévő tudásukat és gyarapítsa azokat tovább; - olyan tanítási-tanulási folyamatot kell biztosítani, amelyben a csoport együtt és egymástól is tud tanulni - a képzés során nemcsak a tananyag kerül előtérbe, hanem a különböző készségek, képességek fejlesztése, az együttműködés, mások elfogadása, megértése is. Ebben a modulban projekt jellegű oktatásra törekszünk. A tematika 7 egységből áll. A bevezető egység után 6 témakörre tagolódik, melyeket a modul zárása követ. Az egyes témakörök közel azonos súlyúak, amit az óraszámok is mutatnak. A projekt jelleget végig fenn kell tartani, ez nyújt lehetőséget a résztvevők egyéni érdeklődésének integrálására, a tevékenységeken keresztül történő, sajátélményű tanulásra. A a legfontosabb ismereteket és gyakorlóanyagokat tartalmazza, amelyek szükségesek a kompetenciák, tanulási készségek fejlesztéséhez. Ezt az anyagot az oktatási folyamat során javasolt kiegészíteni a résztvevők szükségleteihez és érdeklődéséhez igazodóan. Egy-egy témakörön belül, de a témakörök között is rugalmasan átcsoportosíthat órákat, ugyanígy rugalmasan módosulhatnak a témakörökön belül a tartalmak. A ben különböző nehézségi fokú (III-II-I) gyakorló anyag áll rendelkezésre, igazodva a résztvevők kompetenciáihoz. Vannak olyan tartalmak, melyek mindhárom szint tematikájában szerepelnek, míg más tartalmak a felkészültebb résztvevők számára ajánlottak. Ennek megfelelően a magasabb bemeneti kompetenciával rendelkező résztvevők számára magasabb óraszám áll rendelkezésre. Azokban az esetekben, amikor indokolt, hogy a feladathelyzettel készségszinttől függetlenül találkozzon a részvevő, a betervezett tevékenység vagy a feldolgozott szöveg azonos. A differenciálás a megoldással szemben támasztott minőségi elvárásban, a segédeszköz használatban jelentkezhet. 4

5 Mindig szem előtt kell tartania a képzés alapvető céljait és ennek érdekében a képzést folyamatos reflexióval kell követnie. Ez a reflexiós folyamat olyan visszatérő elemekre vonatkozik, mint 1. Az alapelvek, szemléletformálás. (A tanulás aktív részvétel mellett a legsikeresebb. Mindenkinek fontos a véleménye, tapasztalata, tudása.) 2. A tanulási folyamat tudatosítása. (A tanulási stílusok, tanulási stratégiák felismertetése, a cselekvéses tanulás megismerése. Önismeret fejlesztése.) 3. Differenciált oktatás. (Annak figyelemmel kísérése, hogy a feladat nehézségi foka megfeleljen a tanuló készségszintjének. Szükség szerint módosítás, áttérés másik nehézségi fokra.). 4. A módszertani gazdagság. (Minden alkalommal a módszerek sokféleségét, kombinálhatóságát, a csoporthoz, illetve az egyénhez való alakíthatóságát igyekszünk biztosítani) 5. Elemzés, értelmezés. (A szituációk, a döntések, a tanulási folyamat, a módszerek folyamatos elemzése, értelmezése; annak vizsgálata, hogy az alkalmazott módszer mikor, hol, miért, alkalmazható hatékonyan). 6. A pedagógus szerepének változása. (Annak vizsgálata, hogyan valósul meg a tanuló személyiségének tisztelete. A pedagógusnak háttérbe kell vonulnia, hangsúlyt kap a szervezői, tanácsadói, moderátori szerepkör.) 7. Az egymással való kommunikáció. (A tanár-tanuló, tanuló-tanuló közti kommunikáció, újfajta lehetőségek a keresése.) 5

6 A tanulás során a résztvevők ikonokkal fognak találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: Fontos kérdés, összegzés, definíció Tanulási feladat Kiscsoportos vagy páros munka Egyéni munka Ajánlott irodalom Ellenőrző feladat Eszköz feltételek: Modulfüzet Íróeszköz (ceruza, toll) Számológép (négy alapműveletes) Vonalzó Segédanyagok (könyvtári könyvek, folyóiratok, helyesírási kézikönyv) Szükséges továbbá a/4-es lap, olló, post-it (vagy kisméretű lap), csomagoló papír, filcek, gyurmaragasztó. Ajánlott, hogy legyen a csoportteremben multimédiás számítógép és internetelérés. Hasznos lehet továbbá a fénymásolás lehetősége. 6

7 III. A MODUL CÉLJA A tanulási készségek, a kognitív készségek fejlesztésével, a reális énkép kialakításával felkészítés arra, hogy a résztvevők rendelkezzenek az életviteli kompetenciák fejlesztését megalapozó kompetenciákkal, továbbá a szakmai alapozó képzés bemeneti kompetenciáival IV. RÉSZ CÉLKITŰZÉSEK A. A kommunikációs, számolás-, olvasás- és íráskészség fejlesztése, különös tekintettel az olvasott információ megértésére, rendszerezésére, a probléma felismerésre és megoldásra, az olvasott és hallott információ lejegyzésére, összefüggő szöveg megfogalmazására és leírására B. A tanuláshoz szükséges funkciók, így kiemelten a logikai gondolkodás, részképességek fejlesztése C. Az önismeret fontosságának felismertetése, tájékozottság kialakítása a saját képességekről a képességeihez igazodó tanulási technika, eljárás kiválasztása és a tanulási terv elkészítése érdekében V. ELŐZETES FELTÉTELEK A modul elvégzésének feltétele az Alapozó/megújító fejlesztés modul elvégzése. A mindennapok tapasztalataiból nyert tudás mellett fontos feltétel a modul elvégzéséhez az érdeklődés, a tudásvágy. Szüksége lesz továbbá az előző modulban elsajátított vagy újratanult olvasás, írás és számolás készségeire ahhoz, hogy a modul feladatait elvégezhesse. VI. TANULÁS A. A modul indítása, ismerkedés a tematikával. Bementi mérés Időkeretek: I-III. szint 1-4. óra 3. A tanulás folyamata A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 7

8 1. Ráhangolódás - Elvárások megfogalmazása - Megállapodás a csoport működésének szabályairól 2. A modul tematikájának ismertetése, érdeklődésen alapuló pontosítása - Célja és követelményei 3. Témakörök, az egyéni érdeklődési területek integrálása. Bemutatkozás, elvárás lista készítés. Véletlenszerű kiscsoportok alakítása. Egész csoportos! 1. Kitűző készítése Helyezzen el írást jól látható helyen: Kedves résztvevő! Kérem, készítsen magának kitűzőt az asztalon található eszközökkel! Írja fel középre a keresztnevét! Rajzolja alá, mit szeret szabadidejében csinálni! Ha elkészült, tűzze fel és üljön közénk! Szeretettel várjuk! 2. Beszélgető kör Nyitott mondat: Amikor ma idefelé jöttem, arra gondoltam, hogy.. 3. Most lehetőség nyílik a szabályok meghatározására. Támpontok: pontosság, egymásra meghallgatása, mobilhasználat, evés, passzolás lehetősége.. Ismertesse röviden a modul tartalmát és módszereit! 4. Elvárások megfogalmazása háromlépcsős interjúval - Alakítsanak véletlenszerű csoportokat! Mit vár a képzéstől? Mondja el a társának! (1. melléklet) - A elmondja B-nek, C elmondja B-nek. Most B mesél A- nak, D pedig C-nek. Végül A,B,C és D egymással beszélnek, mindenki a másiktól hallottakat osztja meg a többiekkel. - az elvárásaikat felírják egy lapra és ismertetik Konszenzust alakítanak ki, a tanár visszajelzést ad, mely elvárásoknak tud a képzés megfelelni. (2. melléklet) 5. Ismertesse röviden a modul tartalmát és módszereit! Nagycsoportban vitassák meg, hogy a témakörökben mindenkinek vannak saját tapasztalatai, ismeretei! Beszéljenek arról, kit mi érdekel a legjobban! flipchart, post-it, színes filcek, csomagolópapír, gyurmaragasztó, A/4-es lapok Reflektáljon! Használják az 1. és 2. mellékletet Törekedjen arra, hogy a résztvevő személyes érdeklődését integrálja! Egyéni lehetőségek a tanulásra, a tanultak hasznosítására - Érvek gyűjtése és kifejtése Hátráltató tényezők gyűjtése Kiscsoportos témafeldolgozás Egész csoportos beszélgetés: flipchart, post-it, színes filcek, csomagolópapír, gyurmaragasztó, A/4-es lapok 8

9 - A hátráltató tényezők leküzdési módjainak összegyűjtése Az egyéni portfólió megnyitása. lényegkiemelés, alkalmazás fontossága 1. Érvek gyűjtése A csoport tagja elosztják a szerepeket, majd egy-egy lapot felosztanak három részre. Az első részbe írják fel, milyen haszna lehet a tanulásnak! A középső részbe sorolják fel, mi hátráltathat, majd mellé, hogyan lehet leküzdeni ezeket az akadályokat! Ezután a szóvivők ismertetik a csoport véleményét. 2. Az egyéni portfólió megnyitása. A mellett minden egyéni és csoportmunka a portfólió része. Amennyiben nincs lehetőség a csoport produktumát lemásolni, azokat külön gyűjtse, a nevekkel ellátva. Bemeneti mérés - olvasástechnika, olvasásértés - számolás, problémamegoldás - írás, szövegalkotás - kommunikáció egyéni munka, páros munka, modul füzet A/4 es lapok, vonalas és kockás füzet vagy lap, toll 1. Tekintsék át a feladatokat Az I feladatsor nehézségi foka a legmagasabb, amennyiben ez nehézséget okoz, a II illetve a legkönnyebb III sorra térjenek át, majd megoldása után a résztvevő kísérletet tehet a magasabb nehézségi fokú feladatok megoldására. visszafelé. Az egyéni kommunikációról megfigyeléseit jegyezze fel! 2. Zárás párokban majd nagycsoportos sel Beszélje meg társával, mennyire találta nehéznek a feladatokat! Feladatgyűjtemény Bemeneti mérés Lehetőség nyílik az önismeret megfigyelésére, szükség szerinti korrekciója megkezdésére. Javítás után ismertesse az eredményt a résztvevővel! B. Én, mi, ők 4. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Témagyűjtés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka, A/4 es lapok, füzet, toll színes filcek, ragasztó, 9

10 3. Olvasás technikai gyakorlat 4. Szöveghallgatás 5. Lényegkiemelés 6. Véleményalkotás szóban 7. Önértékelés tábla vagy flipchart 4 fős csoportokat alakítunk szétdarabolt képek segítségével (3. melléklet). A csoportok elhelyezkednek egy-egy asztal körül. A kép darabjait összeillesztik. Minden csoport kap egy lapot, melynek külső választott osztott részbe beírják azt a három dolgot, ami a képről eszükbe jut. Ezután megnézik, mi a közös. Ha van ilyen, az lesz a csoport neve. Ha nincs közös pont, megállapodnak egy a névben. Rajzoljanak cégért. Ezután a csoportok bemutatkoznak. A témagyűjtés keretén belül szógyűjtés először a képek segítségével, majd ötletrohammal. A szavakat táblára vagy flipchartra jegyezze fel A szöveget csoportonként egy jól olvasó olvassa. Ezután térjenek át a csoport munkára! A kommunikációs gyakorlathoz üljenek beszélgető körbe! Kinek mi a véleménye, mi volt számára érdekes. Alkalmazhatja a Nyitott mondat technikát is! Oktatói segédlet 3. számú mellékletet Kulcsszavak: család, én, gyerek, fiú, lány, továbbá tulajdonnevek, igék Monitorozza a csoportmunkát! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek megfelelő nehézségi fokú feladatot kapjon illetve vállaljon! 1. Csoportalakítás 2. Relációs feladatok, kerekítés. Javítás 3. Írásbeli összeadás és kivonás, javítás 4. Szöveges feladat, vázlat 5. Ellenőrzés, önértékelés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka Érdeklődésen alapuló csoportalakítás: Üljenek ide (4-4 fő), akik szeretnek: finomat enni, szerelni, vásárolni, beszélgetni Az önértékelés megalapozásához tekintsék át a feladatokat és végezzen minden résztvevő bejóslást: Az első két feladat közös. Utána a feladatok a III. szinttől haladnak az I. szint felé. Melyik szint lesz az, amelyiken majd többet kell gondolkodni? Mennyire lesz gyors? Lesznek benne hibák? A feladatok ellenőrzésekor fejlesztendő az összehasonlítás, érvelés, a konszenzus kialakítása. A csoportok minden tanulási feladat végén ismertessék munkájukat! Az önértékelés nyitott mondattal, a csoporton belül történi:, A/4 es lapok, kisméretű lapok, füzet, toll színes filcek, ragasztó, tábla vagy flipchart 1. Egyenlő számú csoportok alakítása szükséges! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek nehézségi fokú feladatot kapjon illetve vállaljon! Szükség szerint adjon kiegészítő feladatokat! 10

11 hibám volt, a feladatok nekem..voltak.. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Információátadás írott szavakban 3. A kiejtés szerinti helyesírás alapelvének alkalmazása 4. Szógyűjtés, sorozatok különböző szempontok szerint 5. A csoportmunkák ismertetése frontális munka, páros munka, csoportos munka, megbeszélgetés 1. Ráhangolódás, csoportalakítás Váltogassa a csoportalakítási technikákat! Változtasson a csoportok összetételén! 2. Információ átadása írott szavakkal A és C forduljon a szemben lévő felé és mondjon magáról 4 fontos dolgot! B és C leírják 1-1 szóban, amit halottak (lehet számot is írni, de betűvel). Ezután B C -nak, D A -nak mondja el az átadott szavak alapján, mit tudott meg, akik ezt ismét 1-1 szóban (összesen 4 szót) lejegyzik és végül kicserélve a feljegyzést visszakerül az indító kezébe az információ. Beszéljék meg tapasztalatukat! 3. A kiejtés szerinti helyesírás alapelvét rövid tanári előadásban mutassa be, néhány példával! Az I. szint emlékezetből írással, a II. és III. szint tollbamondással oldja meg a feladatot. Ellenőrzés: párokban Ezután a táblára felkerül a javítókulcs, melynek segítségével elvégzik az ellenőrzést és javítást. 4. Szógyűjtés, sorozatok különböző szempontok szerint Nézze meg mindenki a mellette lévőt, majd írjon 1-1- szót: Mind a ketten vagyunk. Ő nem annyira., mint én. Én nem olyan..vagyok. A csoportok elosztják a szerepeket. Választanak egy-egy szempontot és elvégzik a szógyűjtést, majd sorozatot alkotnak. A szavakat írhatják szókártyára, ekkor a kártyákat rakják sorozatba. 5. A csoportmunkában felállított sorozatokat a szóvivők ismertetik, A/4 es lapok, füzet, toll 1. A szimpátián alapuló csoportalkotás ritkán bár, de megengedhető. A készségszinten alapuló csoportalkotás homogén vagy heterogén csoportalkotásra egyaránt alkalmas, azonban kialakításakor az erősségek kiemelését javasoljuk! (Erősség lehet gyengébb készségszint esetén a segítség elfogadása, a kérni-kérdezni tudás, a fizikai gyorsaság, barátságosság, türelem, stb.) 4. Oktatói segédlet 4. számú melléklet (szerepkártyák) T A N U L Á S I T E V É K E N Y S É G * MÓDSZER ESZKÖZÖK 1. Ráhangolódás 2. Összekeveredett történet. A munka megtervezése 3. Vizuális támpont: képek sorbarakása kiscsoportos munka, egyéni munka megbeszélgetés szó és mondatkártyák, A/4 es lapok, füzet, toll 11

12 4. Mondatok sorbarakása 5. Számolás a mindennapokban. Kapcsolódó számolási feladatok 6. Jelkeresés 7. Zárás. A csoportmunkák ismertetése *Az I. szint tananyaga. Beszélgetéssel kezdenek az egyéni célokról, az elérésükhöz vezető útról. Kulcsszavak: gyermek, iskolás, felnőtt, munkahelyi célok, közös célok, tervezés Ezután alakítsanak csoportokat. A csoportok válasszanak egy életkort. Készítsenek 4-4 képből álló rajzos képsort arra kérdésre: Mit szeretne? Hogyan kezd hozzá? Hogyan folytatja? A kép alá írjanak egy-egy segítő szót! Ezután csoportforgóban rakják sorba a másik csoport képeit. Továbbmennek, a következő csoportnál talált képekről írnak le 4-4- mondatot. Ha szükséges, a tanár nyitott mondattal nyújtson segítséget! Csoportforgás után visszaérnek saját eseménysorukhoz. Felolvassák a szavakat, mondatokat. Értékelik a többi csoport munkáját. Minta: Jó a sorrend. A mondatok érthetőek. Az írás jól olvasható. Az egyéni munka önellenőrzésének és a csoportmunka ismertetésének fő szempontjai: munkatempó, figyelmesség 1. Udvarias kérés-udvariatlan kérés 2. Szövegolvasás, szógyűjtés szövegből 3. Szövegértés visszaadása írásban 4. Kapcsolódó szöveges számolási feladat 100-as körben. 5. Önellenőrzés összehasonlítással. Az Udvarias kérés - udvariatlan kérés tananyagot kösse a miniprojekt témaköréhez, pl: Már volt szó magunkról, a családról, másoktól. Tulajdonságokról, célokról. Beszéltünk arról, hogy a céljaink eléréséhez tervezünk. De hogyan érjük el, hogy mások együttműködjenek? Milyen kezdetű mondattal fordulhat valakihez? (Ötletbörze) Melyikkel kihez fordulhatunk? (gyerek, felnőtt, stb) Melyik az udvarias forma? A/4 es lapok, post-it, színes filcek, füzet, toll A ben nem szereplő mondatkezdéseket a táblára (flipchartra) írjuk. 12

13 1. Munkafolyamat összerakása, vizuális támpont készítése 2. Összerendelés: párosítás az eszközökkel 3. Mi hiányzik? 4. Ellenőrzés és értékelés kiscsoportos munka egyéni munka páros munka, A/4 es lapok, post-it vagy kisméretű lapok, színes filcek, füzet, toll 1. Munkafolyamat összerakása, vizuális támpont készítése Minden csoport választ egy-egy felnőtt munkát, amelynek a folyamatát ismeri. (pl. levesfőzés, begyújtás, tetőfedés, utasszállítás,..). Eztán felírják egy A/4-es lapra a folyamatot 4-7 lépésben, majd emlékeztető rajzot készítenek kis lapokra. Egy tetszőleges lapot eldugnak. 2. Összerendelés: párosítás az eszközökkel Csoportforgó következik. A következő csoport tagjai egy-egy eszközt rendelnek és rajzolnak le a lépésekhez. Rajzolnak 1 kakukktojást is, így ismét annyi kép lesz, ahány lépés az eredeti folyamatban volt. 3. Mi hiányzik? Mi a kakukktojás? A következő csoport munkájához érve megállapítják, mi hiányzik és felírják. 4. Ellenőrzés és értékelés Egyénileg beírják a folyamatot a füzetbe, melléírva egy-egy eszközt. Önellenőrzés, majd a mellette ülő munkájának ellenőrzése következik. Értékelik saját munkájukat és bejegyzik a be. 1. Ráhangolódás 2. Szövegolvasás és a szövegértés ellenőrző feladatainak megoldása 3. Fogalmak alá sorolás 4. Önellenőrzés 5. A téma záróköre kiscsoportos munka, egyéni munka megbeszélgetés, füzet, toll Röviden foglalja össze, hogy milyen munkamódszerekkel és milyen témakörben dolgoztak a témakörben! Tekintsék át közösen a feladatokat! Csoportokban kezdik a munkát, 3-5 percben megbeszélik, mindenki érti-e, mi lesz a feladat. Megítélik a készségekhez viszonyított nehézségi fokot (bejóslás). A társak korrigáljanak, ha szükséges. Ezután az egyéni feladatmegoldás következik. Az önellenőrzést a táblára felírt javítókulcs segítségével végzik el. A téma záró beszélgető köre: Kinek mi volt nehéz, illetve könnyű Ügyeljen arra, hogy magát a feladatot a nehézségi fok megítélésekor ne kezdjék el megoldani a csoportok! 13

14 az eltelt napok feladatai közül? Mindenki mondjon két-két mondatot, ami úgy kezdődik: Tudok..; Szeretnék. 2. Ellenőrző feladat Az ellenőrzés során figyelje meg a résztvevők önellenőrzését, továbbá teljesítmény szorongását, figyelemét, munkatempóját. C. Így élek 1. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, témagyűjtés 2. A beszéd ritmusa. Versolvasás, a vers ritmusának érzékeltetése 3. Szinonimák 4. Kommunikációs gyakorlat: az erőszakmentes kommunikáció 5. Ön- és társértékelés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka, A/4 es lapok, post-it, füzet, toll színes filcek 1. Ráhangolódás, témagyűjtés Beszélgető kör. Kezdeményezzen beszélgetést az emberek életéről: Hogyan élnek az emberek? Mi a fontos ahhoz, hogy jól érezzék magukat? Mi jellemzi az embert? Ránézésre? Ha megismerjük? Ismét 4 fős csoportokat alakítunk véletlenszerűen. Ismertesse röviden a beszéd ritmikájával kapcsolatos tudnivalókat, a helyes beszédritmus fontosságát! Ezután csoportmunkában gyakorolják a nyelvtörőket. Az erőszakmentes kommunikáció bevezetése: A zsiráfnak olyan magas a nyaka, hogy van ideje gondolkodni, amíg az érzései felérnek a szívéből a fejébe. Milyen békességben élhet az a lény, akinek a feje magasan a lombok között van, ahol tiszta a levegő! Sokan tudják, hogy ez a hatalmas erejű állat nem A nap keretét a nyitó és záró kör adja! Kulcsszavak: test, gondolkodás, vélemény, egészség, betegség, életmód, együttélés, továbbá tulajdonnevek, igék. Monitorozza a csoportmunkát! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek megfelelő nehézségi fokú olvasási feladatot kapjon illetve vállaljon! 14

15 bántja társait. A bevezető utána beszéljen az erőszakmentes kommunikációról, használatáról! Érdekességként említse meg a béketárgyalásokat, ahol szintén alkalmazzák. A csoportok dolgozzák fel, mit jelent a népi mondás: Számolj tízig, mielőtt.! Gyűjtsék össze a lépéseket! Mi történik most? (1. lépés: ítéletmentes megfigyelés) Mit érzek most? (2. lépés: érzések) Mire lenne szükségem? (3. lépés: szükségletek, emberi jogok, életminőségek, egyetemes értékek) Mit tehetnék most? Gyakorlat: Ha a másiknak van baja, többnyire saját jó tanácsainkat osztjuk ki, vagyis "elvesszük a labdát" a másiktól. Ha pedig mi érezzük rosszul magunkat, akkor azonnal a másik embert kezdjük hibáztatni vagy utasítani. Válasszanak párt. Mondja el, mit érez most! A párja visszatükrözi, amit hallott! Lezárás: én-közlés Az ön- és társértékelés során a csoport tagja sorban foglalják össze, mennyire voltak motiváltak, melyik feladatrészben érezték magukat sikeresnek. A többiek reflektálnak. 1. Írásbeli szorzás egy, majd kétjegyűvel, 100-as körben. 2. A tömeg mértékegységei 3. Szöveges feladatok készítése és megoldása 4. Zárókör frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka Végezzék el a minta feladatait, majd a csoportok az egészséges ételeket gyűjtenek. Írják le az élelmiszerek nevét, mellé pedig hogy hogyan kérjük illetve mérjük (db, kg, dkg, m, l)! Képzeljék el, hogy piacra mennek! Döntsék el, hány fő van képzeletbeli családjukban! Ezután írjanak életszerű szöveges feladatot a másik csoportnak! Legyenek a számok mindig kisebbek, mint 100!. Írjon a táblára vagy flipchartra vázlatos példát, melyben lehetőség van a szorzás és! A csoportok A/3-as lapra felírják a család nevét, a családtagok számát és 4-4 vásárlással kapcsolatos feladatot a példának megfelelően. Csoportforgó következik. Elosztják a feladatokat egymás között. Amelyik feladatot nem tudják megoldani, üresen marad. A következő csoport ellenőrzi a számításokat. Zárókör: Beszélgetés, visszajelzések a tanulási tevékenységekről, számítógép, zsebszámológép, szorzó- és bennfoglaló tábla Osszák fel a szerepeket! Ha szükséges, mutassa be az írásbeli szorzás menetét! 1. Hagyomány elve szerinti írás, j- frontális munka,, 15

16 ly a szavakban 2. Magánhangzók a szavakban: i-í 3. Űrlap és táblázat kitöltése, írásbeli osztás gyakorlása kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka A/4 lapok, füzet, toll Beszélgető körrel kezdenek: Ma úgy jöttem ide,..beszélgessenek az írás, helyesírás hasznosságáról, mit gondolnak erről? Mikor hasznos? Szabadidőben, otthon, munkában? Miért? Alakítsák ki a csoportokat! A hagyomány elve szerinti írás, j-ly a szavakban tudásanyag áttekintése után páros munkával végzik a feladatokat, az ellenőrzést pedig a másik párral cserélve. Az űrlap és táblázat kitöltése során a nyújthat szükség szerint segítséget vagy küldhet szakértőt másik csoportból. Csoportos sel végezzék el az ellenőrzését. A 3. feladat az I. szint többlet feladata Mutasson be többféle táblázatot, űrlapot! 1. Tolmácsolás c. játék leírásának elemzése 2. Cselekvéssor összeállítása 3. Játék frontális munka kiscsoportos munka 1. Csoportokban elolvassák és értelmezik az alábbi gyakorlatot: Tolmácsolás A játékosok egyike lesz az interjúalany, egy másik a tolmács, a többi a kérdező. Az interjúalanynak bárki feltehet kérdéseket, de csak a tolmácson keresztül: A tolmács lefordítja a kérdést. Az interjúalany válaszát a tolmács ugyanezen a módon lefordítja. A kérdezők és az interjú alany közvetlenül nem beszélhet egymással. Több játékos is kipróbálhatja, mind a tolmács, mind az interjúalany szerepét. A végén megbeszélik, milyen az, hogy amit mondunk, azt mások teljesen máshogy értelmezhetik (Benedek, 1992). 2. Vázlatot készítenek a cselekvéssorról, majd bemutatják a csoportok a vázlatokat. 3. Játsszák el a játékot! 4. Beszéljék meg formájában a tapasztalatokat!, A/4 lap flipchart, filcek, toll Az 1. és 2. tanulási tevékenység csak az I. szint tematikájában szerepel! 16

17 1. Tájékozódás néma olvasással 2. Tételmondat keresés 3. Címmeditáció 4. Szóbeli megfogalmazás 5. Munkamemória és figyelemfejlesztő gyakorlat: Keresse a jeleket! frontális munka kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, füzet, toll post-it Egyénileg elolvassák az Engem keresnek című játék leírását, majd csoportban dolgoznak tovább. Címmeditáció következik, az ötleteket egyénileg leírják, majd közösen választják ki a legjobb ötleteket. Az ötletek a csoportok bemutatják egymásnak. A bemutatása után a szóvivők megfogalmazzák a játék lényegét. Zárásul eljátsszák a játékot. A tanulási tevékenység az I. szint tematikájában szerepel. A II. és III. szint számára játék beemelhető. 1. Kakukktojás. Az oda nem illő keresése. Instrukció váltás észlelése és követése 2. Összefüggések felismerése, a pótlás, összeadás műveletek elvégzése. 3. Önértékelés: a saját figyelemmel kapcsolatos reális önértékelés frontális munka páros és kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, füzet, toll Az óra elején kérjen mindenkitől bejóslást. Mit gondol, mennyire tud figyelni ma? Jelölje be a skálán! Tudatosan váltson gyakran az instruálásban! Az óra végén újra értékelik a figyelmüket a skálán és összehasonlítják. 2. Ellenőrző feladat Hívja fel a figyelmet az ismétlődő önellenőrzésre. Végezzen megfigyelést, mennyire alakult ki a feladatok nehézségi fokával kapcsolatos előzetes reális bejóslás. A 3-4. feladatot csoportmunkában, a feladatokat elosztva végzik. Segítse a munkamegosztást! 17

18 D. Környezetünk 2. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Témagyűjtés 3. Olvasás technikai gyakorlat 4. Lényegkiemelés 5. Kommunikáció: Mások mondanivalójának követése egyéni munka kiscsoportos munka, 4 fős érdeklődésen alapuló csoportokat alakítunk választott képek (állat, növény, jármű, természet) segítségével. A csoportok elhelyezkednek egy-egy asztal körül és elosztják a szerepeket. Vezesse fel a témát, majd gyűjtsenek kulcsszavakat: egyénileg, majd a csoport összegzi, bemutatja. A lényegkiemeléshez mutasson könnyen érthető példát gondolatok ábrával és jelekkel való kifejezésére. A csoport elolvassa a szöveget. Húzzák alá a kulcsszavakat, majd készítsenek rajzos ábrát. A Ház, fa, kutya c. játék leírása: A csoport párokra oszlik. Egymással szembefordulnak, térdük összeér. Ráhelyeznek alátéten egy papírlapot. A filctollat mindketten megfogják. Megkéri a résztvevőket, hogy hunyják be a szemüket. Képzeljenek el egy tájat, benne egy házzal fával, kutyával. Kb.1-2 perc múlva arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a filctollat együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár elkészült a feladattal, a képeket bemutatják. Beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról. Ezután röviden közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával kapcsolatban. 1 A/4 es lapok füzet, toll Kulcsszavak: természet, állat, növény, anyagok *Csak az I. szinten 1. Tájékozódás az 1000-es számkörben 1 Rudas, 2001 frontális munka egyéni munka kiscsoportos munka, vonalzó, mérőszalag, 18

19 2. Kerekítés 10-esekre, 100-asokra 3. A hosszúság mérése, Szöveges feladat 4. Ön- és társértékelés füzet, toll Csoportokban dolgoznak. Ki érzi úgy, hogy könnyen számol pénzzel? A jelentkező szakértők arányosan helyezkedjenek el a csoportokban! Ön- és társértékeléssel zárjanak. A számkörben tájékozódni képes résztvevőnek adjon szakértői feladatot! 1. Szóelemző írásmód. Toldalékos, összetett toldalékos szavak írása 2. Magánhangzók a szavakban: o- ó-ö-ő 3. Ellenőrzés segédeszközzel 4. Magánlevél olvasása, formai megfigyelése egyéni munka kiscsoportos munka, Beszélgető körben teremtsen kapcsolatot a témakörrel. A természet szó kinek mit juttat az eszébe? A szóelemző írásmód rövid ismertetése után a toldalékos, összetett toldalékos szavakat csoportmunkában gyűjtsék. A feladatok elosztása igazodjon a készségszintekhez. A gyakorló feladatokon lemérhetik tudásukat. Az ellenőrzéshez gyakorolhatják a szövegszerkesztő, internet és kézikönyv használatát. A magánlevél témakörét kezdjék kirándulás, rokonlátogatás, üdülés ráhangoló beszélgetéssel., A/4 es lapok füzet, toll, helyesírási kézikönyv és/vagy internet Kulcsszavak: természet, hegy, tó, folyó, növények, állatok folyóirat, könyv képei, egyéb képek otthonról hozott levelek 1. Szabályos és szabálytalan mértani formák. Rendszerezés, megnevezések 2. Mértékegységek: hosszúság. Szöveges feladatok 3. Egyenes húzása, szakaszmérés 4. Összeadás: kerület. Szöveges feladatok 5. Figyelemfejlesztés: Keresse ki és írja ki 6. Önismeret: odafigyelés, figyelem kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, csomagolópapír vagy flipchart, vonalzó, füzet, toll, 4 szabályos test elkészítéséhez 1-1 db hálórajz és ragasztó 19

20 Továbbra is a témakörbe integrálva dolgozzanak! Alkossanak véletlenszerű csoportokat! Figyeljék meg a környezetet! Biztassa a résztvevőket, hogy idézzenek fel távolabbi látott formákat! Az egyszerű formákra irányítsa rá a figyelmet! A III-II. szinten nagyobb hangsúlyt kell helyezni kevesebb, de tiszta fogalmak kialakítására. A szöveges feladatok, valamint a szerkesztés az I. szint feladata. A saját figyelmi funkciókkal kapcsolatos önismereti feladatot szintén az I. szinten ajánljuk. A figyelem fejlesztés során az instruálás egyenletes tempóban, megállások nélkül történik. Figyelje meg, mennyire tud koncentrálni és mennyire tudja a figyelmét megosztani! Nem emelheti fel a ceruzáját! Rajzoljon a lapra egy 2 cm-es vonalat; most lefelé 5 cm-t, jobbra 3 cm-et, lefelé 2 cm-t, balra 5 cm-t, fölfelé 7 cm-t, hogy visszaérjen az kezdethez! Rajzoljon a formán belül egy 1 cm széles kört! Játékkockákat, képeket, modellt, vázlatos rajzot, szerkesztett rajzot biztosítson szemléltetésül!. 1. Néma, értő olvasás: kulcsszó keresés 2. Vázlatírás kulcsszavakkal 3. Írásban szógyűjtés, kategóriákba sorolás 1. Szövegalkotás egyéni munka, kiscsoportos munka, A ráhangolódást szolgálja a beszélgető kör. Ezután alakítsanak újra csoportokat, lehetőleg eltérő készségszintű tagokból. Minden tagnak kapnia kell feladatot! A/4 es lapok, füzet, toll Csak az I. szint tananyaga Kulcsszavak: tájak, domborzat, vizek, a természetben található anyagok 1. Rész-egész viszony. Puzzle kirakása. 2. Probléma felismerés. Összehasonlítás, azonosság és különbözőség. 3. Időrendiség 4. Ön- és társértékelés kiscsoportos munka, egyéni munka puzzle( képek, mértani formák, olló, ragasztó, A/4 es lapok füzet, toll A csoportok a témakörbe tartozó hozott képeket, rajzokat rá ragasztják rajzlapra vagy vékony kartonra. Hátoldalán megtervezik és kivágják a tanári instrukció szerinti ( ) 20

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11.

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd 73. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben