ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET"

Átírás

1 ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III. A MODUL CÉLJA... 7 IV. RÉSZ CÉLKITŰZÉSEK... 7 V. ELŐZETES FELTÉTELEK... 7 VI. TANULÁS... 7 A. A modul indítása, ismerkedés a tematikával. Bementi mérés A tanulás folyamata... 7 B. Én, mi, ők A tanulás folyamata Ellenőrző feladat C. Így élek A tanulás folyamata Ellenőrző feladat D. Környezetünk A tanulás folyamata Ellenőrző feladat E. Mindenkinek dolga van A tanulás folyamata Ellenőrző feladat F. Gyerekek és felnőttek A tanulás folyamata Ellenőrző feladat G. Időtöltéseink A tanulás folyamata Ellenőrző feladat VII. MODULZÁRÓ FELADAT VIII. Mellékletek melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet melléklet

3 I. BEVEZETÉS A modul összeállításakor a következőkből indultunk ki: - a résztvevők számára olyan tanulási környezetet - módszertani közeget- kell biztosítani, amely illeszkedik és alkalmazkodik a diákok sajátosságaihoz. - egyéni bánásmódra törekszik, vagyis arra, hogy minden egyes résztvevőt a maga egyediségében ismerjen meg és fejlesszen - a modul folyamatában a tanár a tevékenységközpontú pedagógiákból ismert szerepekben segíti a résztvevőket A kompetencia fejlesztés folyamatának tovább vitele mellett a modul kiemelt célja a tanulási készségek fejlesztése. A résztvevők érdeklődésére, motiváltságára kell támaszkodnunk. Olyan pedagógiai alapállás szükséges, amely a meglévő tudás felszínre hozására és gyarapítására törekszik és a csoport tagjai együtt és egymástól is tudnak tanulni. A tananyag fontos ugyan, de a különböző készségek, képességek fejlesztése, a szociális viselkedés, a mások elfogadása, megértése előtérbe kerül. A kooperatív technikák és általában a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek már bekerültek a tanárok eszköztárába. Azonban azzal is számolni kell, hogy valamelyik gyakorlat, technika, vagy feladat újként jelentkezik a tanár számára, illetve a résztvevők számára is új. Ebben az útmutatóban igyekszünk eleget tennünk annak az igénynek, hogy kezdetben nagyobb részletességű információt adunk a tanári munkához. A témák olyanok, amelyek kínálják, hogy elsősorban a tevékenységeken keresztül, cselekvéses, sajátélményű tanulással dolgozzák fel a résztvevők. A folyamat tudatosítása és egyénre szabása beleértve a tartalmi elemek módosulását- menet közben zajlik. Az egyénileg, csoportban és közösen kialakított értelmezések, magyarázatok, megoldások és a különböző ellenőrzési formák váltakoznak. A modul végére megszülető személyes portfolió a különböző tevékenységek produktumaival a folyamatban fog gazdagodni és egyénivé válni. A portfólió része a hallgatói, valamint minden egyéb munka. Törekvésünk, hogy a tanárok ahhoz kapjanak támpontokat, hogyan segítsék kialakítani az önirányított tanulást úgy, hogy a résztvevők egymást segítő, egymást elfogadó csoportként működjenek. A tematikai egységek elején összefoglaltuk azokat a gondolatokat, amelyekre a pedagógusnak a különös figyelmet kell fordítania. Mindenkinek jó munkát kívánunk! 3

4 II. HASZNOS TUDNIVALÓK Az oktatói segédlet összeállításakor abból indultunk ki, hogy: - olyan oktatási, módszertani környezetet kell kialakítani, mely illeszkedik és alkalmazkodik a résztvevők sajátosságaihoz, függetlenül attól, hogy milyen kompetenciákkal, tudással rendelkeznek, milyen kulturális közegből érkeztek; - az oktató számára elfogadott az a pedagógiai alapállás, amely arra törekszik, hogy minden egyes résztvevőt a maga egyediségében ismerjen meg és fejlesszen; célja, hogy sikerélményeken keresztül hozza felszínre a meglévő tudásukat és gyarapítsa azokat tovább; - olyan tanítási-tanulási folyamatot kell biztosítani, amelyben a csoport együtt és egymástól is tud tanulni - a képzés során nemcsak a tananyag kerül előtérbe, hanem a különböző készségek, képességek fejlesztése, az együttműködés, mások elfogadása, megértése is. Ebben a modulban projekt jellegű oktatásra törekszünk. A tematika 7 egységből áll. A bevezető egység után 6 témakörre tagolódik, melyeket a modul zárása követ. Az egyes témakörök közel azonos súlyúak, amit az óraszámok is mutatnak. A projekt jelleget végig fenn kell tartani, ez nyújt lehetőséget a résztvevők egyéni érdeklődésének integrálására, a tevékenységeken keresztül történő, sajátélményű tanulásra. A a legfontosabb ismereteket és gyakorlóanyagokat tartalmazza, amelyek szükségesek a kompetenciák, tanulási készségek fejlesztéséhez. Ezt az anyagot az oktatási folyamat során javasolt kiegészíteni a résztvevők szükségleteihez és érdeklődéséhez igazodóan. Egy-egy témakörön belül, de a témakörök között is rugalmasan átcsoportosíthat órákat, ugyanígy rugalmasan módosulhatnak a témakörökön belül a tartalmak. A ben különböző nehézségi fokú (III-II-I) gyakorló anyag áll rendelkezésre, igazodva a résztvevők kompetenciáihoz. Vannak olyan tartalmak, melyek mindhárom szint tematikájában szerepelnek, míg más tartalmak a felkészültebb résztvevők számára ajánlottak. Ennek megfelelően a magasabb bemeneti kompetenciával rendelkező résztvevők számára magasabb óraszám áll rendelkezésre. Azokban az esetekben, amikor indokolt, hogy a feladathelyzettel készségszinttől függetlenül találkozzon a részvevő, a betervezett tevékenység vagy a feldolgozott szöveg azonos. A differenciálás a megoldással szemben támasztott minőségi elvárásban, a segédeszköz használatban jelentkezhet. 4

5 Mindig szem előtt kell tartania a képzés alapvető céljait és ennek érdekében a képzést folyamatos reflexióval kell követnie. Ez a reflexiós folyamat olyan visszatérő elemekre vonatkozik, mint 1. Az alapelvek, szemléletformálás. (A tanulás aktív részvétel mellett a legsikeresebb. Mindenkinek fontos a véleménye, tapasztalata, tudása.) 2. A tanulási folyamat tudatosítása. (A tanulási stílusok, tanulási stratégiák felismertetése, a cselekvéses tanulás megismerése. Önismeret fejlesztése.) 3. Differenciált oktatás. (Annak figyelemmel kísérése, hogy a feladat nehézségi foka megfeleljen a tanuló készségszintjének. Szükség szerint módosítás, áttérés másik nehézségi fokra.). 4. A módszertani gazdagság. (Minden alkalommal a módszerek sokféleségét, kombinálhatóságát, a csoporthoz, illetve az egyénhez való alakíthatóságát igyekszünk biztosítani) 5. Elemzés, értelmezés. (A szituációk, a döntések, a tanulási folyamat, a módszerek folyamatos elemzése, értelmezése; annak vizsgálata, hogy az alkalmazott módszer mikor, hol, miért, alkalmazható hatékonyan). 6. A pedagógus szerepének változása. (Annak vizsgálata, hogyan valósul meg a tanuló személyiségének tisztelete. A pedagógusnak háttérbe kell vonulnia, hangsúlyt kap a szervezői, tanácsadói, moderátori szerepkör.) 7. Az egymással való kommunikáció. (A tanár-tanuló, tanuló-tanuló közti kommunikáció, újfajta lehetőségek a keresése.) 5

6 A tanulás során a résztvevők ikonokkal fognak találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: Fontos kérdés, összegzés, definíció Tanulási feladat Kiscsoportos vagy páros munka Egyéni munka Ajánlott irodalom Ellenőrző feladat Eszköz feltételek: Modulfüzet Íróeszköz (ceruza, toll) Számológép (négy alapműveletes) Vonalzó Segédanyagok (könyvtári könyvek, folyóiratok, helyesírási kézikönyv) Szükséges továbbá a/4-es lap, olló, post-it (vagy kisméretű lap), csomagoló papír, filcek, gyurmaragasztó. Ajánlott, hogy legyen a csoportteremben multimédiás számítógép és internetelérés. Hasznos lehet továbbá a fénymásolás lehetősége. 6

7 III. A MODUL CÉLJA A tanulási készségek, a kognitív készségek fejlesztésével, a reális énkép kialakításával felkészítés arra, hogy a résztvevők rendelkezzenek az életviteli kompetenciák fejlesztését megalapozó kompetenciákkal, továbbá a szakmai alapozó képzés bemeneti kompetenciáival IV. RÉSZ CÉLKITŰZÉSEK A. A kommunikációs, számolás-, olvasás- és íráskészség fejlesztése, különös tekintettel az olvasott információ megértésére, rendszerezésére, a probléma felismerésre és megoldásra, az olvasott és hallott információ lejegyzésére, összefüggő szöveg megfogalmazására és leírására B. A tanuláshoz szükséges funkciók, így kiemelten a logikai gondolkodás, részképességek fejlesztése C. Az önismeret fontosságának felismertetése, tájékozottság kialakítása a saját képességekről a képességeihez igazodó tanulási technika, eljárás kiválasztása és a tanulási terv elkészítése érdekében V. ELŐZETES FELTÉTELEK A modul elvégzésének feltétele az Alapozó/megújító fejlesztés modul elvégzése. A mindennapok tapasztalataiból nyert tudás mellett fontos feltétel a modul elvégzéséhez az érdeklődés, a tudásvágy. Szüksége lesz továbbá az előző modulban elsajátított vagy újratanult olvasás, írás és számolás készségeire ahhoz, hogy a modul feladatait elvégezhesse. VI. TANULÁS A. A modul indítása, ismerkedés a tematikával. Bementi mérés Időkeretek: I-III. szint 1-4. óra 3. A tanulás folyamata A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 7

8 1. Ráhangolódás - Elvárások megfogalmazása - Megállapodás a csoport működésének szabályairól 2. A modul tematikájának ismertetése, érdeklődésen alapuló pontosítása - Célja és követelményei 3. Témakörök, az egyéni érdeklődési területek integrálása. Bemutatkozás, elvárás lista készítés. Véletlenszerű kiscsoportok alakítása. Egész csoportos! 1. Kitűző készítése Helyezzen el írást jól látható helyen: Kedves résztvevő! Kérem, készítsen magának kitűzőt az asztalon található eszközökkel! Írja fel középre a keresztnevét! Rajzolja alá, mit szeret szabadidejében csinálni! Ha elkészült, tűzze fel és üljön közénk! Szeretettel várjuk! 2. Beszélgető kör Nyitott mondat: Amikor ma idefelé jöttem, arra gondoltam, hogy.. 3. Most lehetőség nyílik a szabályok meghatározására. Támpontok: pontosság, egymásra meghallgatása, mobilhasználat, evés, passzolás lehetősége.. Ismertesse röviden a modul tartalmát és módszereit! 4. Elvárások megfogalmazása háromlépcsős interjúval - Alakítsanak véletlenszerű csoportokat! Mit vár a képzéstől? Mondja el a társának! (1. melléklet) - A elmondja B-nek, C elmondja B-nek. Most B mesél A- nak, D pedig C-nek. Végül A,B,C és D egymással beszélnek, mindenki a másiktól hallottakat osztja meg a többiekkel. - az elvárásaikat felírják egy lapra és ismertetik Konszenzust alakítanak ki, a tanár visszajelzést ad, mely elvárásoknak tud a képzés megfelelni. (2. melléklet) 5. Ismertesse röviden a modul tartalmát és módszereit! Nagycsoportban vitassák meg, hogy a témakörökben mindenkinek vannak saját tapasztalatai, ismeretei! Beszéljenek arról, kit mi érdekel a legjobban! flipchart, post-it, színes filcek, csomagolópapír, gyurmaragasztó, A/4-es lapok Reflektáljon! Használják az 1. és 2. mellékletet Törekedjen arra, hogy a résztvevő személyes érdeklődését integrálja! Egyéni lehetőségek a tanulásra, a tanultak hasznosítására - Érvek gyűjtése és kifejtése Hátráltató tényezők gyűjtése Kiscsoportos témafeldolgozás Egész csoportos beszélgetés: flipchart, post-it, színes filcek, csomagolópapír, gyurmaragasztó, A/4-es lapok 8

9 - A hátráltató tényezők leküzdési módjainak összegyűjtése Az egyéni portfólió megnyitása. lényegkiemelés, alkalmazás fontossága 1. Érvek gyűjtése A csoport tagja elosztják a szerepeket, majd egy-egy lapot felosztanak három részre. Az első részbe írják fel, milyen haszna lehet a tanulásnak! A középső részbe sorolják fel, mi hátráltathat, majd mellé, hogyan lehet leküzdeni ezeket az akadályokat! Ezután a szóvivők ismertetik a csoport véleményét. 2. Az egyéni portfólió megnyitása. A mellett minden egyéni és csoportmunka a portfólió része. Amennyiben nincs lehetőség a csoport produktumát lemásolni, azokat külön gyűjtse, a nevekkel ellátva. Bemeneti mérés - olvasástechnika, olvasásértés - számolás, problémamegoldás - írás, szövegalkotás - kommunikáció egyéni munka, páros munka, modul füzet A/4 es lapok, vonalas és kockás füzet vagy lap, toll 1. Tekintsék át a feladatokat Az I feladatsor nehézségi foka a legmagasabb, amennyiben ez nehézséget okoz, a II illetve a legkönnyebb III sorra térjenek át, majd megoldása után a résztvevő kísérletet tehet a magasabb nehézségi fokú feladatok megoldására. visszafelé. Az egyéni kommunikációról megfigyeléseit jegyezze fel! 2. Zárás párokban majd nagycsoportos sel Beszélje meg társával, mennyire találta nehéznek a feladatokat! Feladatgyűjtemény Bemeneti mérés Lehetőség nyílik az önismeret megfigyelésére, szükség szerinti korrekciója megkezdésére. Javítás után ismertesse az eredményt a résztvevővel! B. Én, mi, ők 4. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Témagyűjtés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka, A/4 es lapok, füzet, toll színes filcek, ragasztó, 9

10 3. Olvasás technikai gyakorlat 4. Szöveghallgatás 5. Lényegkiemelés 6. Véleményalkotás szóban 7. Önértékelés tábla vagy flipchart 4 fős csoportokat alakítunk szétdarabolt képek segítségével (3. melléklet). A csoportok elhelyezkednek egy-egy asztal körül. A kép darabjait összeillesztik. Minden csoport kap egy lapot, melynek külső választott osztott részbe beírják azt a három dolgot, ami a képről eszükbe jut. Ezután megnézik, mi a közös. Ha van ilyen, az lesz a csoport neve. Ha nincs közös pont, megállapodnak egy a névben. Rajzoljanak cégért. Ezután a csoportok bemutatkoznak. A témagyűjtés keretén belül szógyűjtés először a képek segítségével, majd ötletrohammal. A szavakat táblára vagy flipchartra jegyezze fel A szöveget csoportonként egy jól olvasó olvassa. Ezután térjenek át a csoport munkára! A kommunikációs gyakorlathoz üljenek beszélgető körbe! Kinek mi a véleménye, mi volt számára érdekes. Alkalmazhatja a Nyitott mondat technikát is! Oktatói segédlet 3. számú mellékletet Kulcsszavak: család, én, gyerek, fiú, lány, továbbá tulajdonnevek, igék Monitorozza a csoportmunkát! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek megfelelő nehézségi fokú feladatot kapjon illetve vállaljon! 1. Csoportalakítás 2. Relációs feladatok, kerekítés. Javítás 3. Írásbeli összeadás és kivonás, javítás 4. Szöveges feladat, vázlat 5. Ellenőrzés, önértékelés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka Érdeklődésen alapuló csoportalakítás: Üljenek ide (4-4 fő), akik szeretnek: finomat enni, szerelni, vásárolni, beszélgetni Az önértékelés megalapozásához tekintsék át a feladatokat és végezzen minden résztvevő bejóslást: Az első két feladat közös. Utána a feladatok a III. szinttől haladnak az I. szint felé. Melyik szint lesz az, amelyiken majd többet kell gondolkodni? Mennyire lesz gyors? Lesznek benne hibák? A feladatok ellenőrzésekor fejlesztendő az összehasonlítás, érvelés, a konszenzus kialakítása. A csoportok minden tanulási feladat végén ismertessék munkájukat! Az önértékelés nyitott mondattal, a csoporton belül történi:, A/4 es lapok, kisméretű lapok, füzet, toll színes filcek, ragasztó, tábla vagy flipchart 1. Egyenlő számú csoportok alakítása szükséges! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek nehézségi fokú feladatot kapjon illetve vállaljon! Szükség szerint adjon kiegészítő feladatokat! 10

11 hibám volt, a feladatok nekem..voltak.. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Információátadás írott szavakban 3. A kiejtés szerinti helyesírás alapelvének alkalmazása 4. Szógyűjtés, sorozatok különböző szempontok szerint 5. A csoportmunkák ismertetése frontális munka, páros munka, csoportos munka, megbeszélgetés 1. Ráhangolódás, csoportalakítás Váltogassa a csoportalakítási technikákat! Változtasson a csoportok összetételén! 2. Információ átadása írott szavakkal A és C forduljon a szemben lévő felé és mondjon magáról 4 fontos dolgot! B és C leírják 1-1 szóban, amit halottak (lehet számot is írni, de betűvel). Ezután B C -nak, D A -nak mondja el az átadott szavak alapján, mit tudott meg, akik ezt ismét 1-1 szóban (összesen 4 szót) lejegyzik és végül kicserélve a feljegyzést visszakerül az indító kezébe az információ. Beszéljék meg tapasztalatukat! 3. A kiejtés szerinti helyesírás alapelvét rövid tanári előadásban mutassa be, néhány példával! Az I. szint emlékezetből írással, a II. és III. szint tollbamondással oldja meg a feladatot. Ellenőrzés: párokban Ezután a táblára felkerül a javítókulcs, melynek segítségével elvégzik az ellenőrzést és javítást. 4. Szógyűjtés, sorozatok különböző szempontok szerint Nézze meg mindenki a mellette lévőt, majd írjon 1-1- szót: Mind a ketten vagyunk. Ő nem annyira., mint én. Én nem olyan..vagyok. A csoportok elosztják a szerepeket. Választanak egy-egy szempontot és elvégzik a szógyűjtést, majd sorozatot alkotnak. A szavakat írhatják szókártyára, ekkor a kártyákat rakják sorozatba. 5. A csoportmunkában felállított sorozatokat a szóvivők ismertetik, A/4 es lapok, füzet, toll 1. A szimpátián alapuló csoportalkotás ritkán bár, de megengedhető. A készségszinten alapuló csoportalkotás homogén vagy heterogén csoportalkotásra egyaránt alkalmas, azonban kialakításakor az erősségek kiemelését javasoljuk! (Erősség lehet gyengébb készségszint esetén a segítség elfogadása, a kérni-kérdezni tudás, a fizikai gyorsaság, barátságosság, türelem, stb.) 4. Oktatói segédlet 4. számú melléklet (szerepkártyák) T A N U L Á S I T E V É K E N Y S É G * MÓDSZER ESZKÖZÖK 1. Ráhangolódás 2. Összekeveredett történet. A munka megtervezése 3. Vizuális támpont: képek sorbarakása kiscsoportos munka, egyéni munka megbeszélgetés szó és mondatkártyák, A/4 es lapok, füzet, toll 11

12 4. Mondatok sorbarakása 5. Számolás a mindennapokban. Kapcsolódó számolási feladatok 6. Jelkeresés 7. Zárás. A csoportmunkák ismertetése *Az I. szint tananyaga. Beszélgetéssel kezdenek az egyéni célokról, az elérésükhöz vezető útról. Kulcsszavak: gyermek, iskolás, felnőtt, munkahelyi célok, közös célok, tervezés Ezután alakítsanak csoportokat. A csoportok válasszanak egy életkort. Készítsenek 4-4 képből álló rajzos képsort arra kérdésre: Mit szeretne? Hogyan kezd hozzá? Hogyan folytatja? A kép alá írjanak egy-egy segítő szót! Ezután csoportforgóban rakják sorba a másik csoport képeit. Továbbmennek, a következő csoportnál talált képekről írnak le 4-4- mondatot. Ha szükséges, a tanár nyitott mondattal nyújtson segítséget! Csoportforgás után visszaérnek saját eseménysorukhoz. Felolvassák a szavakat, mondatokat. Értékelik a többi csoport munkáját. Minta: Jó a sorrend. A mondatok érthetőek. Az írás jól olvasható. Az egyéni munka önellenőrzésének és a csoportmunka ismertetésének fő szempontjai: munkatempó, figyelmesség 1. Udvarias kérés-udvariatlan kérés 2. Szövegolvasás, szógyűjtés szövegből 3. Szövegértés visszaadása írásban 4. Kapcsolódó szöveges számolási feladat 100-as körben. 5. Önellenőrzés összehasonlítással. Az Udvarias kérés - udvariatlan kérés tananyagot kösse a miniprojekt témaköréhez, pl: Már volt szó magunkról, a családról, másoktól. Tulajdonságokról, célokról. Beszéltünk arról, hogy a céljaink eléréséhez tervezünk. De hogyan érjük el, hogy mások együttműködjenek? Milyen kezdetű mondattal fordulhat valakihez? (Ötletbörze) Melyikkel kihez fordulhatunk? (gyerek, felnőtt, stb) Melyik az udvarias forma? A/4 es lapok, post-it, színes filcek, füzet, toll A ben nem szereplő mondatkezdéseket a táblára (flipchartra) írjuk. 12

13 1. Munkafolyamat összerakása, vizuális támpont készítése 2. Összerendelés: párosítás az eszközökkel 3. Mi hiányzik? 4. Ellenőrzés és értékelés kiscsoportos munka egyéni munka páros munka, A/4 es lapok, post-it vagy kisméretű lapok, színes filcek, füzet, toll 1. Munkafolyamat összerakása, vizuális támpont készítése Minden csoport választ egy-egy felnőtt munkát, amelynek a folyamatát ismeri. (pl. levesfőzés, begyújtás, tetőfedés, utasszállítás,..). Eztán felírják egy A/4-es lapra a folyamatot 4-7 lépésben, majd emlékeztető rajzot készítenek kis lapokra. Egy tetszőleges lapot eldugnak. 2. Összerendelés: párosítás az eszközökkel Csoportforgó következik. A következő csoport tagjai egy-egy eszközt rendelnek és rajzolnak le a lépésekhez. Rajzolnak 1 kakukktojást is, így ismét annyi kép lesz, ahány lépés az eredeti folyamatban volt. 3. Mi hiányzik? Mi a kakukktojás? A következő csoport munkájához érve megállapítják, mi hiányzik és felírják. 4. Ellenőrzés és értékelés Egyénileg beírják a folyamatot a füzetbe, melléírva egy-egy eszközt. Önellenőrzés, majd a mellette ülő munkájának ellenőrzése következik. Értékelik saját munkájukat és bejegyzik a be. 1. Ráhangolódás 2. Szövegolvasás és a szövegértés ellenőrző feladatainak megoldása 3. Fogalmak alá sorolás 4. Önellenőrzés 5. A téma záróköre kiscsoportos munka, egyéni munka megbeszélgetés, füzet, toll Röviden foglalja össze, hogy milyen munkamódszerekkel és milyen témakörben dolgoztak a témakörben! Tekintsék át közösen a feladatokat! Csoportokban kezdik a munkát, 3-5 percben megbeszélik, mindenki érti-e, mi lesz a feladat. Megítélik a készségekhez viszonyított nehézségi fokot (bejóslás). A társak korrigáljanak, ha szükséges. Ezután az egyéni feladatmegoldás következik. Az önellenőrzést a táblára felírt javítókulcs segítségével végzik el. A téma záró beszélgető köre: Kinek mi volt nehéz, illetve könnyű Ügyeljen arra, hogy magát a feladatot a nehézségi fok megítélésekor ne kezdjék el megoldani a csoportok! 13

14 az eltelt napok feladatai közül? Mindenki mondjon két-két mondatot, ami úgy kezdődik: Tudok..; Szeretnék. 2. Ellenőrző feladat Az ellenőrzés során figyelje meg a résztvevők önellenőrzését, továbbá teljesítmény szorongását, figyelemét, munkatempóját. C. Így élek 1. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, témagyűjtés 2. A beszéd ritmusa. Versolvasás, a vers ritmusának érzékeltetése 3. Szinonimák 4. Kommunikációs gyakorlat: az erőszakmentes kommunikáció 5. Ön- és társértékelés frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka, A/4 es lapok, post-it, füzet, toll színes filcek 1. Ráhangolódás, témagyűjtés Beszélgető kör. Kezdeményezzen beszélgetést az emberek életéről: Hogyan élnek az emberek? Mi a fontos ahhoz, hogy jól érezzék magukat? Mi jellemzi az embert? Ránézésre? Ha megismerjük? Ismét 4 fős csoportokat alakítunk véletlenszerűen. Ismertesse röviden a beszéd ritmikájával kapcsolatos tudnivalókat, a helyes beszédritmus fontosságát! Ezután csoportmunkában gyakorolják a nyelvtörőket. Az erőszakmentes kommunikáció bevezetése: A zsiráfnak olyan magas a nyaka, hogy van ideje gondolkodni, amíg az érzései felérnek a szívéből a fejébe. Milyen békességben élhet az a lény, akinek a feje magasan a lombok között van, ahol tiszta a levegő! Sokan tudják, hogy ez a hatalmas erejű állat nem A nap keretét a nyitó és záró kör adja! Kulcsszavak: test, gondolkodás, vélemény, egészség, betegség, életmód, együttélés, továbbá tulajdonnevek, igék. Monitorozza a csoportmunkát! Ügyeljen arra, hogy minden résztvevő a készségeinek megfelelő nehézségi fokú olvasási feladatot kapjon illetve vállaljon! 14

15 bántja társait. A bevezető utána beszéljen az erőszakmentes kommunikációról, használatáról! Érdekességként említse meg a béketárgyalásokat, ahol szintén alkalmazzák. A csoportok dolgozzák fel, mit jelent a népi mondás: Számolj tízig, mielőtt.! Gyűjtsék össze a lépéseket! Mi történik most? (1. lépés: ítéletmentes megfigyelés) Mit érzek most? (2. lépés: érzések) Mire lenne szükségem? (3. lépés: szükségletek, emberi jogok, életminőségek, egyetemes értékek) Mit tehetnék most? Gyakorlat: Ha a másiknak van baja, többnyire saját jó tanácsainkat osztjuk ki, vagyis "elvesszük a labdát" a másiktól. Ha pedig mi érezzük rosszul magunkat, akkor azonnal a másik embert kezdjük hibáztatni vagy utasítani. Válasszanak párt. Mondja el, mit érez most! A párja visszatükrözi, amit hallott! Lezárás: én-közlés Az ön- és társértékelés során a csoport tagja sorban foglalják össze, mennyire voltak motiváltak, melyik feladatrészben érezték magukat sikeresnek. A többiek reflektálnak. 1. Írásbeli szorzás egy, majd kétjegyűvel, 100-as körben. 2. A tömeg mértékegységei 3. Szöveges feladatok készítése és megoldása 4. Zárókör frontális munka, kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka Végezzék el a minta feladatait, majd a csoportok az egészséges ételeket gyűjtenek. Írják le az élelmiszerek nevét, mellé pedig hogy hogyan kérjük illetve mérjük (db, kg, dkg, m, l)! Képzeljék el, hogy piacra mennek! Döntsék el, hány fő van képzeletbeli családjukban! Ezután írjanak életszerű szöveges feladatot a másik csoportnak! Legyenek a számok mindig kisebbek, mint 100!. Írjon a táblára vagy flipchartra vázlatos példát, melyben lehetőség van a szorzás és! A csoportok A/3-as lapra felírják a család nevét, a családtagok számát és 4-4 vásárlással kapcsolatos feladatot a példának megfelelően. Csoportforgó következik. Elosztják a feladatokat egymás között. Amelyik feladatot nem tudják megoldani, üresen marad. A következő csoport ellenőrzi a számításokat. Zárókör: Beszélgetés, visszajelzések a tanulási tevékenységekről, számítógép, zsebszámológép, szorzó- és bennfoglaló tábla Osszák fel a szerepeket! Ha szükséges, mutassa be az írásbeli szorzás menetét! 1. Hagyomány elve szerinti írás, j- frontális munka,, 15

16 ly a szavakban 2. Magánhangzók a szavakban: i-í 3. Űrlap és táblázat kitöltése, írásbeli osztás gyakorlása kiscsoportos témafeldolgozás, egyéni munka A/4 lapok, füzet, toll Beszélgető körrel kezdenek: Ma úgy jöttem ide,..beszélgessenek az írás, helyesírás hasznosságáról, mit gondolnak erről? Mikor hasznos? Szabadidőben, otthon, munkában? Miért? Alakítsák ki a csoportokat! A hagyomány elve szerinti írás, j-ly a szavakban tudásanyag áttekintése után páros munkával végzik a feladatokat, az ellenőrzést pedig a másik párral cserélve. Az űrlap és táblázat kitöltése során a nyújthat szükség szerint segítséget vagy küldhet szakértőt másik csoportból. Csoportos sel végezzék el az ellenőrzését. A 3. feladat az I. szint többlet feladata Mutasson be többféle táblázatot, űrlapot! 1. Tolmácsolás c. játék leírásának elemzése 2. Cselekvéssor összeállítása 3. Játék frontális munka kiscsoportos munka 1. Csoportokban elolvassák és értelmezik az alábbi gyakorlatot: Tolmácsolás A játékosok egyike lesz az interjúalany, egy másik a tolmács, a többi a kérdező. Az interjúalanynak bárki feltehet kérdéseket, de csak a tolmácson keresztül: A tolmács lefordítja a kérdést. Az interjúalany válaszát a tolmács ugyanezen a módon lefordítja. A kérdezők és az interjú alany közvetlenül nem beszélhet egymással. Több játékos is kipróbálhatja, mind a tolmács, mind az interjúalany szerepét. A végén megbeszélik, milyen az, hogy amit mondunk, azt mások teljesen máshogy értelmezhetik (Benedek, 1992). 2. Vázlatot készítenek a cselekvéssorról, majd bemutatják a csoportok a vázlatokat. 3. Játsszák el a játékot! 4. Beszéljék meg formájában a tapasztalatokat!, A/4 lap flipchart, filcek, toll Az 1. és 2. tanulási tevékenység csak az I. szint tematikájában szerepel! 16

17 1. Tájékozódás néma olvasással 2. Tételmondat keresés 3. Címmeditáció 4. Szóbeli megfogalmazás 5. Munkamemória és figyelemfejlesztő gyakorlat: Keresse a jeleket! frontális munka kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, füzet, toll post-it Egyénileg elolvassák az Engem keresnek című játék leírását, majd csoportban dolgoznak tovább. Címmeditáció következik, az ötleteket egyénileg leírják, majd közösen választják ki a legjobb ötleteket. Az ötletek a csoportok bemutatják egymásnak. A bemutatása után a szóvivők megfogalmazzák a játék lényegét. Zárásul eljátsszák a játékot. A tanulási tevékenység az I. szint tematikájában szerepel. A II. és III. szint számára játék beemelhető. 1. Kakukktojás. Az oda nem illő keresése. Instrukció váltás észlelése és követése 2. Összefüggések felismerése, a pótlás, összeadás műveletek elvégzése. 3. Önértékelés: a saját figyelemmel kapcsolatos reális önértékelés frontális munka páros és kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, füzet, toll Az óra elején kérjen mindenkitől bejóslást. Mit gondol, mennyire tud figyelni ma? Jelölje be a skálán! Tudatosan váltson gyakran az instruálásban! Az óra végén újra értékelik a figyelmüket a skálán és összehasonlítják. 2. Ellenőrző feladat Hívja fel a figyelmet az ismétlődő önellenőrzésre. Végezzen megfigyelést, mennyire alakult ki a feladatok nehézségi fokával kapcsolatos előzetes reális bejóslás. A 3-4. feladatot csoportmunkában, a feladatokat elosztva végzik. Segítse a munkamegosztást! 17

18 D. Környezetünk 2. A tanulás folyamata Időkeretek: I. szint óra II. szint óra III. szint óra A tanulási tevékenységek egységeihez rendelt keretidő 2-2 óra, mely átcsoportosítható. 1. Ráhangolódás, csoportalakítás 2. Témagyűjtés 3. Olvasás technikai gyakorlat 4. Lényegkiemelés 5. Kommunikáció: Mások mondanivalójának követése egyéni munka kiscsoportos munka, 4 fős érdeklődésen alapuló csoportokat alakítunk választott képek (állat, növény, jármű, természet) segítségével. A csoportok elhelyezkednek egy-egy asztal körül és elosztják a szerepeket. Vezesse fel a témát, majd gyűjtsenek kulcsszavakat: egyénileg, majd a csoport összegzi, bemutatja. A lényegkiemeléshez mutasson könnyen érthető példát gondolatok ábrával és jelekkel való kifejezésére. A csoport elolvassa a szöveget. Húzzák alá a kulcsszavakat, majd készítsenek rajzos ábrát. A Ház, fa, kutya c. játék leírása: A csoport párokra oszlik. Egymással szembefordulnak, térdük összeér. Ráhelyeznek alátéten egy papírlapot. A filctollat mindketten megfogják. Megkéri a résztvevőket, hogy hunyják be a szemüket. Képzeljenek el egy tájat, benne egy házzal fával, kutyával. Kb.1-2 perc múlva arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a filctollat együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár elkészült a feladattal, a képeket bemutatják. Beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról. Ezután röviden közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával kapcsolatban. 1 A/4 es lapok füzet, toll Kulcsszavak: természet, állat, növény, anyagok *Csak az I. szinten 1. Tájékozódás az 1000-es számkörben 1 Rudas, 2001 frontális munka egyéni munka kiscsoportos munka, vonalzó, mérőszalag, 18

19 2. Kerekítés 10-esekre, 100-asokra 3. A hosszúság mérése, Szöveges feladat 4. Ön- és társértékelés füzet, toll Csoportokban dolgoznak. Ki érzi úgy, hogy könnyen számol pénzzel? A jelentkező szakértők arányosan helyezkedjenek el a csoportokban! Ön- és társértékeléssel zárjanak. A számkörben tájékozódni képes résztvevőnek adjon szakértői feladatot! 1. Szóelemző írásmód. Toldalékos, összetett toldalékos szavak írása 2. Magánhangzók a szavakban: o- ó-ö-ő 3. Ellenőrzés segédeszközzel 4. Magánlevél olvasása, formai megfigyelése egyéni munka kiscsoportos munka, Beszélgető körben teremtsen kapcsolatot a témakörrel. A természet szó kinek mit juttat az eszébe? A szóelemző írásmód rövid ismertetése után a toldalékos, összetett toldalékos szavakat csoportmunkában gyűjtsék. A feladatok elosztása igazodjon a készségszintekhez. A gyakorló feladatokon lemérhetik tudásukat. Az ellenőrzéshez gyakorolhatják a szövegszerkesztő, internet és kézikönyv használatát. A magánlevél témakörét kezdjék kirándulás, rokonlátogatás, üdülés ráhangoló beszélgetéssel., A/4 es lapok füzet, toll, helyesírási kézikönyv és/vagy internet Kulcsszavak: természet, hegy, tó, folyó, növények, állatok folyóirat, könyv képei, egyéb képek otthonról hozott levelek 1. Szabályos és szabálytalan mértani formák. Rendszerezés, megnevezések 2. Mértékegységek: hosszúság. Szöveges feladatok 3. Egyenes húzása, szakaszmérés 4. Összeadás: kerület. Szöveges feladatok 5. Figyelemfejlesztés: Keresse ki és írja ki 6. Önismeret: odafigyelés, figyelem kiscsoportos munka, egyéni munka A/4 es lapok, csomagolópapír vagy flipchart, vonalzó, füzet, toll, 4 szabályos test elkészítéséhez 1-1 db hálórajz és ragasztó 19

20 Továbbra is a témakörbe integrálva dolgozzanak! Alkossanak véletlenszerű csoportokat! Figyeljék meg a környezetet! Biztassa a résztvevőket, hogy idézzenek fel távolabbi látott formákat! Az egyszerű formákra irányítsa rá a figyelmet! A III-II. szinten nagyobb hangsúlyt kell helyezni kevesebb, de tiszta fogalmak kialakítására. A szöveges feladatok, valamint a szerkesztés az I. szint feladata. A saját figyelmi funkciókkal kapcsolatos önismereti feladatot szintén az I. szinten ajánljuk. A figyelem fejlesztés során az instruálás egyenletes tempóban, megállások nélkül történik. Figyelje meg, mennyire tud koncentrálni és mennyire tudja a figyelmét megosztani! Nem emelheti fel a ceruzáját! Rajzoljon a lapra egy 2 cm-es vonalat; most lefelé 5 cm-t, jobbra 3 cm-et, lefelé 2 cm-t, balra 5 cm-t, fölfelé 7 cm-t, hogy visszaérjen az kezdethez! Rajzoljon a formán belül egy 1 cm széles kört! Játékkockákat, képeket, modellt, vázlatos rajzot, szerkesztett rajzot biztosítson szemléltetésül!. 1. Néma, értő olvasás: kulcsszó keresés 2. Vázlatírás kulcsszavakkal 3. Írásban szógyűjtés, kategóriákba sorolás 1. Szövegalkotás egyéni munka, kiscsoportos munka, A ráhangolódást szolgálja a beszélgető kör. Ezután alakítsanak újra csoportokat, lehetőleg eltérő készségszintű tagokból. Minden tagnak kapnia kell feladatot! A/4 es lapok, füzet, toll Csak az I. szint tananyaga Kulcsszavak: tájak, domborzat, vizek, a természetben található anyagok 1. Rész-egész viszony. Puzzle kirakása. 2. Probléma felismerés. Összehasonlítás, azonosság és különbözőség. 3. Időrendiség 4. Ön- és társértékelés kiscsoportos munka, egyéni munka puzzle( képek, mértani formák, olló, ragasztó, A/4 es lapok füzet, toll A csoportok a témakörbe tartozó hozott képeket, rajzokat rá ragasztják rajzlapra vagy vékony kartonra. Hátoldalán megtervezik és kivágják a tanári instrukció szerinti ( ) 20

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

33. modul 1. melléklet 3. évfolyam Mérőlap/1. Név:. 1. Becsüld meg az összegeket! A tagok százasokra kerekített értékeivel végezd a becslést! Majd végezd is el az összeadásokat. Számításaidat kivonással

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői V.9. NÉGYZET, VÁGOD? Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Geometriai megközelítésen keresztül a mértani sorozat tulajdonságaival, első n tagjának összegképletével való ismerkedés. Előzmények Téglalap területe,

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Módszertani megjegyzés: A kikötés az osztás műveletéhez kötődik. A jobb megértés miatt célszerű egy-két példát mu-

Módszertani megjegyzés: A kikötés az osztás műveletéhez kötődik. A jobb megértés miatt célszerű egy-két példát mu- . modul: ELSŐFOKÚ TÖRTES EGYENLETEK A következő órákon olyan egyenletekkel foglalkozunk, amelyek nevezőjében ismeretlen található. Ha a tört nevezőjében ismeretlen van, akkor kikötést kell tennünk: az

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben