A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC"

Átírás

1 A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC

2 A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola május án hagyományteremtő céllal megrendezte a TÁMOP / pályázat keretein belül a Belügyminisztérium Rendészeti Szakközépiskolái részvételével A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS országos tanulmányi versenyt. A legjobb járőrpáros országos szakmai tanulmányi verseny a rendészeti szakközépiskolák tanulói körében végzett tehetséggondozási munka egyik fontos állomása volt. A különböző helyszíneken végzett tehetség kiválasztási és gondozási feladatok eredményeként a tanintézetenként megszervezett legjobb járőrpáros tanulmányi verseny kettő legjobb eredményt elérő párosa országos szinten összemérhette szakmai tudását és képességeit egy tanintézetek közötti versenyben és dicsőséget szerezhetett saját magának, társának és a képző intézményének.

3 A verseny célja : a rendészeti szakközépiskoláiban tanulók szakmai felkészültségének megmérettetése, az iskolákon a rendőri szakma iránt kiemelten elhívatottságot érző és tehetséges tanulók feltárása, kiemelése, az iskolákon oktatók szakmai kapcsolatának elmélyítése volt. Az átlag feletti képességekkel rendelkező és a rendőri szakma iránt kiemelt elhivatottságot érző tanulók összemérhették tudásukat, megmutathatták tehetségüket nem csak tanulótársaik előtt, hanem a szakmát hosszú ideje gyakorló rendőrök, szakmai vezetők előtt is. A szakmai célok mellett fontos volt a hagyományteremtés, mely később az OSZTV ebben a szakmacsoportban való bevezetésének alapja is lehet.

4 A verseny fővédnöke Papp Károly r. vezérőrnagy rendészeti főigazgató, az Országos Rendőr-főkapitány helyettese, védnökei dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok a B-A-Z. Megyei RFK rendőrfőkapitánya és dr. Horpácsi Ferenc r. ezredes az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője és Bagi István r. ezredes a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgatója voltak. Megtisztelte továbbá a versenyt jelenlétével dr. Csire Péter a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese, Bajor Péter a Magyar Géniusz Program projekt menedzsere és Kiss Gábor Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Főosztály főosztályvezetője.

5 A verseny résztvevői a rendészeti szakközépiskolák I. évfolyamos tanulói voltak. Iskolánként kettő 2 fős csapat, az egyik csapatban kötelező volt 1 fő női tanuló nevezése. A verseny jellege csapatverseny volt, a kétfős járőr páros tevékenysége együtt került értékelésre. A versenyszámok a következőek voltak: Szakmai általános teszt. Intézkedés-taktikai, szituációs feladat (meghatározott rendőri intézkedés végrehajtása járőrpárban). Lövészeti feladat végrehajtása, rendszeresített maroklőfegyverrel. Önvédelmi gyakorlat bemutatása. Vezetéstechnikai feladat. Rendészeti akadálypálya teljesítése.

6 Szakmai általános teszt Az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai stábja által összeállított feladatlapot kellett a járőr párok tagjainak megoldani. A feladatlapban lévő kérdések tartalmazták azokat a szükséges elméleti ismereteket, amelyek a rendőrök által végrehajtandó jogszerű és szakszerű intézkedésekhez szükségesek. Rendelkezésre álló idő 90 perc volt. A járőrpár tagjai egy-egy külön feladatlapot töltöttek ki.

7 Intézkedéstaktikai, szituációs feladat A járőrpáros tagjai egy beállított, szituációs feladatot hajtottak végre. A feladatról rövid leírást, feladatszabást közvetlenül a szituáció végrehajtása előtt kaptak, és az értelmezést, rövid felkészülést követően hajtották végre az intézkedést. Értékelés: A szituáció végrehajtása közben az egyes részmozzanatok értékelése az előre elkészített ponttáblázat alapján háromtagú bizottság által történt. A részmozzanatok pontszámai a végrehajtást követően összeadódtak.

8 Értékelő bizottság tagjai voltak: Intézkedéstaktikai, szituációs feladat Kovács Béla r. ezredes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, rendészeti igazgató (Rendőrfőkapitány-helyettes) Horváth Attila r. ezredes ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály, Közterületi és Őrszolgálati Osztály Vezetője Bánfalvi Zsolt r. őrnagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó

9 Lőfeladat végrehajtása A járőrpáros tagjai külön-külön hajtották végre a versenykiírásban előre ismertetett lövészeti feladatot, a rendőrségnél rendszeresített PA-63 típusú szolgálati maroklőfegyverrel, fegyvertokból. Időkorlát: 90 mp volt. Értékelés: Az értékelés a teljesített köregységek és a végrehajtáshoz szükséges idő alapján történt. A páros tagjainak a feladat teljesítése során elért köregységei és időeredményei külön-külön összeadódtak. A legtöbb köregységet elérő páros érte el a legjobb helyezést. Azonos köregység esetén a kevesebb végrehajtási idő döntötte el a helyezést.

10 Lőfeladat Lőgyakorlatvezető: Nyilas István r. főtörzsőrmester Értékelő bizottság: Halasi László r. alezredes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr- főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó Tóth Sándor r. főhadnagy Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja, főelőadó

11 Önvédelmi gyakorlat bemutatása A páros tagjai formaruhában, járőrfelszerelésben hajtották végre a feladatokat. Mindkét résztvevőnek egy pusztakezes és egy eszközös támadás hárítását kellett bemutatni A feladatról rövid leírást, közvetlenül a végrehajtása előtt kaptak, és az értelmezést, rövid felkészülést ( max: 10 mp.)követően hajtották azt végre. Minden önvédelmi feladat bilincselési testhelyzet kialakításával kellett, hogy záródjon. A feladat végrehajtásához járőrfelszerelést biztosítottunk. Értékelés: A bemutatás során a dinamizmus, a koordináció és az életszerűség került értékelésre. A járőrpáros tagjai a végrehajtásra, bemutatott feladatonként egy háromtagú bizottságtól pontokat kaptak 1-től 5 értékhatárig, és ezek a pontszámok adódtak össze.

12 Értékelő bizottság: Önvédelmi gyakorlat bemutatása Tóth Sándor r. főhadnagy ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja, Sportszervezési Alosztály, kiképző Bánfalvi Zsolt r. őrnagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó Nagy Attila r.alezredes MRSZKI Szakmai Ismereti Szakcsoport kiemelt főreferens

13 Végrehajtás: Vezetéstechnikai feladat B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező versenyző által, az iskola területén, bójákkal kijelölt és berendezett pályán, minél rövidebb idő alatt és minél kevesebb hibával történő végighaladás volt a cél személygépkocsival. Értékelés: A sorrendet az összesített időeredmény határozza meg. Kiegészítő információk: Pályatévesztés esetén a büntető idő + 1 perc Bója elütés + 10 másodperc Kötelező álló terelő oszlop, vagy bója érintésnél a terelőoszlop,vagy bója nem érintése + 10 másodperc Biztonsági öv be nem kapcsolása (minden ki-beszállás után kötelező )+ 10 másodperc A rakomány 4 db. 13X165/60-as méretű gumiköpeny volt.

14 Értékelő bizottság: Vezetéstechnikai feladat Bujdosó Gábor r. hadnagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr- főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó Palczer Róbert r. törzszászlós ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja, Gépjármű Vezetéstechnikai Szakoktató Kovács István r. őrnagy Heiling Ferenc r. őrnagy MRSZKI MRSZKI

15 Rendészeti akadálypálya teljesítése A járőrpáros tagjai az iskola területén kialakított, jelölt pályán, ami kb: 250 méter formaruhában hajtották végre a feladatot. A pályán kijelölt valamennyi akadályt teljesíteni kellett, akadályt szándékosan kihagyni tilos volt! Amennyiben a versenyző valamely akadályt nem tudta leküzdeni, 30 mp./akadály büntető időt adtunk a teljesített idejéhez. Értékelés: A páros tagjainak időeredményei összeadódtak. Az így kapott legkisebb érték kapta a legnagyobb pontot. Mindkét versenyzőnek teljesítenie kellett a kijelölt távot, ellenkező esetben nem volt értékelhető a feladat.

16 Ellenőrző bizottság: Rendészeti akadálypálya teljesítése Tóth Sándor r. főhadnagy ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja, Sportszervezési Alosztály, Bánfalvi Zsolt r. őrnagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó Bujdosó Gábor r. hadnagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Oktatási és Kiképzési Alosztály, kiemelt főelőadó

17 A verseny lebonyolítása és az oda vezető út alkalmat biztosított a rendészeti szakközépiskolákban a tehetséggondozási feladatot ellátó pedagógusok számára a konzultációra, a tehetség kiválasztás szempontrendszerének egységesítésére, a tehetséggondozás rendőr szakmai hátterének kialakítására. A tanulmányi versenyek tekintélyes helyet foglalnak el a hazai közoktatás rendszerében, egyik legrégibb és legáltalánosabb módja a tehetséggondozásnak, a személyre szabott fejlesztésnek és a differenciálásnak, fontos motiváló tényezőként tartják számon. A rendészeti szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a rendészeti oktatásban is szükséges a tanulmányi versenyek évenkénti megrendezése. A tanulmányi versenyek számottevően hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tanulóink elméleti és gyakorlati szakmai ismereteiket bővíthessék és elmélyíthessék. Ezt a tudást a tanulók jól tudják, majd a későbbiekben kamatoztatni a rendőri munka során.

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Stirminszki József r.őrnagy

Magyar Honvédség. Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő

Magyar Honvédség. Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő Magyar Honvédség Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése

Részletesebben

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-.../2013. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Jóváhagyom! Dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged 2013.

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K III. évfolyam 3. szám 8836/2006. H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2006/1. SZÁM B U D A P E S T - 2006 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

Baracsi Szó XXI. évfolyam 7. szám

Baracsi Szó XXI. évfolyam 7. szám Baracsi Szó XXI. évfolyam 7. szám 2013. július A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT Közrend, közbiztonság helyzete községünkben: Baracs község területén a rendőri jelenlét folyamatos. Sebestyén Tamás r. főtörzsőrmester

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja .. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. (Geffert 1989.) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja 1. Helyzetelemzés, a programalkotás körülményei:

Részletesebben

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért Polgárőr Magazin 2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért TARTALOM Sikerek után is lendületben....... 4. oldal Sárfi Éva az idén is bizonyított...... 6.

Részletesebben

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. szeptember 1. - 30. Tartalom 2011. szeptember 01... 3. HírTV Híradó...

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. szeptember 1. - 30. Tartalom 2011. szeptember 01... 3. HírTV Híradó... Havi Sajtófigyelés Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 2011. szeptember 1. - 30. Tartalom 2011. szeptember 01.... 3 HírTV Híradó... 3 --... 3 2011. szeptember 03.... 4 24 Óra... 4 Egyre mélyebbre

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A 2011-2012. tanévi BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra

VERSENYKIÍRÁS. A 2011-2012. tanévi BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra 2 VERSENYKIÍRÁS A 2011-2012. tanévi BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra 1. A bajnokság célja: Elősegíteni a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtését. A tanulók és a hallgatók figyelmének

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ára: 250 Ft S z a k m a i f o l y ó i r a t 1 Szent Mihály hava Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin hét-ből

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Bv. Hírlevél. 130 éves a Szegedi Fegyház és Börtön 2015/ 3. BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET. Új eszköz a büntetésvégrehajtásban:

Bv. Hírlevél. 130 éves a Szegedi Fegyház és Börtön 2015/ 3. BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET. Új eszköz a büntetésvégrehajtásban: Új eszköz a büntetésvégrehajtásban: reintegrációs õrizet Nô a biztonsági osztály élén - interjú Istvánov Szilviával 5. 8. 16. Sport: a Járôrbajnokság és a kispályás focitorna eredményei BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A 2008-2009. tanévi IRM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra

VERSENYKIÍRÁS. A 2008-2009. tanévi IRM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra 2 VERSENYKIÍRÁS A 2008-2009. tanévi IRM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságra 1. A bajnokság célja: Elősegíteni a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtését. A tanulók és a hallgatók figyelmének

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2013/6 HON É LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM ltisztek ünnepe 2 zok akarunk maradni, akik vagyunk! 3 Katonanők nemzetközi misszióban 5 Béketámogató kiképzés többnemzeti kiképzőcsoport

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben