TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP / BEVEZETŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 BEVEZETŐ"

Átírás

1 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP / TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS BEVEZETŐ Debre Márta MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6. ÉVFOLYAM Zoltai Anikó BIOLÓGIA ÉS FÖLDRAJZ 7-8. ÉVFOLYAM Csermely Alexandra

2 A tantárgytömbösített oktatás bevezetése intézményünkben: Intézményünkben a tantárgytömbösített oktatás a 2009/2010-es tanévben kerül, bevezetésre a kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően előírt tevékenysége a tantárgytömbösített oktatás. A tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű oktatásban, a közoktatásról Szóló évi LXXIX. törvény 52.. (3) bekezdése alapján a szakrendszerű oktatás kötelező tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeret a 2009/2010-es tanévben legalább öt, a 2010/2011-es tanévben legalább tíz, a 2011/2012-es tanévben legalább tizenöt százalékának felhasználásával kell megszervezni. A tantárgytömbösítés intézményi innovációként három tanulócsoport három tantárgyát érintette: anyanyelv és irodalom, földrajz, biológia. Az intézmény 6.,7. és 8. osztályában valósult meg két és hathetes ciklusokban. Hasonló tanulásszervezés volt már az intézményben, hiszen a kínált célok - a hatékonyabb tananyag elmélyítés, a hosszabb idő által kínált módszertani változatosság már korában is felkeltette a nevelőtestület érdeklődését. A három tanulócsoportban való kipróbálás jó alap lesz a következő időkben való alkalmazáshoz. Mindkét alkalmazó nemcsak jó pedagógus, de a tanórán kívüli foglakozásokon is találkozik az érintett tanulócsoportokkal: délutáni felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon kívül a felsős tanulószobán is. Ennek az az előnye, hogy a tantárgytömbösítés tanórai tapasztalatai kiegészülnek az innen származó információkkal. A tantárgytömbösítés értelmezése: Adott tantárgy, műveltségterület ismeretanyagát szakaszolva, a tanítási év teljes időszaka helyett ciklikus rendben, egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. A ciklus legalább két hetet foglal magába, és egy héten legalább két egymást követő napot, egy-egy napon egymást követő órákat feltételez.

3 A tantárgytömbösítés célja: a tananyag ne tagolódjon szét, a tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon, többféle megközelítésben, változatos eszközökkel és munkaformákkal sajátítsanak el egy-egy tananyagrészt, a frissen megszerzett ismeretet legyen lehetőségük azonnal alkalmazni. A tantárgytömbösítéssel szemben támasztott követelmények: a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként kell váltaniuk egymást, de lehet hosszabb is; a TÁMOP pályázati Útmutató 57. oldalán lévő Tantárgytömbösítés definíció szerint a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont órának kell lennie ; egy adott tantárgy (adott tantárgyak), egy adott műveltségi terület (adott műveltségi területek) óráinak tömbösítése esetén a cikluson belül kell lennie legalább egy teljes hét összefüggő időszaknak, amikor az adott tantárgy(ak)ból, műveltségi terület(ek)ből nincs óra; lehetséges, hogy egy iskolában egy tanulócsoportban egy vagy több tantárgy és/vagy egy vagy több műveltségterület tömbösítésbe bevonásakor belőlük olyan csoportokat képezzenek, amelyekre csoportonként külön-külön igazak a tömbösítés szabályai; Pl. a földrajz és a biológia órák tömbösítésekor az egyik héten a biológia, a másik héten a földrajz órák vannak az egy tanítási napon szervezett óráknak egymást követőnek, egymáshoz kapcsolódónak kell lennie.

4 A tantárgytömbösítés megszervezésének szempontjai: a tanulók szakrendszerű óráinak száma, a pedagógusok kötelező a, a pedagógusok kéthavi tanítási időkerete, a tanév tantárgyfelosztása, a tantárgy heti a, a tantárgytömbösítésbe bevont és a többi osztály órarendjének összehangolása, minőségi feltételeknek való megfelelés, lehetőség szerint egyenletes terhelése a tanulóknak, tanároknak. A tantárgytömbösítés megvalósításának folyamata: a tömbösített órák számának meghatározása, a bevont nevelő, tantárgy vagy műveltségterület, bevont osztály kiválasztása, órarend összehangolása, elkészítése, a tananyag tömbökbe rendezése, helyi tanterv átdolgozása, tanmenetek kidolgozása, értékelési rendszer kidolgozása.

5 A tantárgytömbösítésbe bevont órák számának meghatározása: A szakrendszerű oktatás keretében szervezett összes kötelező tanóra teljes intézményi éves át kell figyelembe venni. Intézményünkben a 2009/2010. tanév második félévében került sor a tömbösítésre ezért a második félévre eső teljes intézményi időkeret 5%-a helyett a második félében már a 10%-át kellett teljesíteni, hogy az egész tanévet tekintve meglegyen a teljes intézményi éves időkeret. Iskolánkban 37 tanítási héttel számolva a következőképpen alakul a tantárgytömbösítésbe bevont órák száma, amennyiben a törvényi szabályozás nem változik. Kt.128. (19) A 2008/ /2011 tanítási évben az ötödik-hatodik évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás megszervezhető oly módon is, hogy az e célra felhasznált idő csak az összes kötelező óra 20%-át éri el tanév: 159 óra ( óra) A kiszámítás módja: 2009/2010 II. félévben osztály évi szakos Nem szakrendszerű , , , , összesen Nem szakrendszerű órák: 5.o. 2 matematika/hét 148/2= 74 1,5 magyar/ hét 148/4=>37*1,5= 55,5 1 történelem/ hét 74/2 =37 4,5 óra 166,5 6.o. 1,5 matematika/hét 111/3*1,5 = 55,5 2 magyar/ hét 148/2= 74 1 történelem/ hét 74/2 = 37 4,5 óra 166,5

6 Tantárgytömbösített órák osztály 6.o. magyar o. földrajz 18 biológia 37 8.o. földrajz 37 Tömbösített biológia 18 összesen 184 óra Szakos óra - évi: 3182 /2=1591 II. félév 10% 159 óra A 6. osztályos magyar óráknál, a tömböknél néhány nem szakrendszerű órát is jelöltünk, ami az adott tömbhöz illeszkedik, de ezek nem számítanak bele, a tömbösített ba. A 184 óra és a megvalósítandó 159 óra különbözetét, azaz 25 órát lehet felhasználni maximum a II. félévben nem szakrendszerű órának magyar tantárgynál a 6. osztályban. 2010/2011. tanév tanév: 318 óra osztály évi szakos Nem szakrendszerű , , , , összesen

7 Tantárgytömbösített órák osztály Tömbösített 7.o. magyar 129,5 7.o. földrajz 55,5 biológia 55,5 8.o. földrajz 55,5 biológia 55,5 összesen 351,5 Szakos óra - évi: % 318 óra - 33,5 óra többlet Terv a 2011/2012- tanévtől Az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére kell fordítani. osztály évi szakos Nem szakrendszerű ,5 624, ,5 624, összesen Szakos óra - évi: 3099 óra - 15% 465 óra

8 Tantárgytömbösített órák osztály Tömbösített 6.o. magyar 74 6.o 21 természetismeret 8.o. magyar o. földrajz 55,5 biológia 55,5 8.o. földrajz 55,5 biológia 55,5 összesen 465 A mai törvényi előírásoknak megfelelően számunkra ez a legjobban megvalósíthatóbb alternatíva.

9 tanév ai 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy 1. félévi 2. félévi Éves 1. félévi 2. félévi Éves 1. félévi 2. félévi Éves 1. félévi 2. félévi Éves Óraszám Kötelező tanítási órák Magyar nyelv , Magyar irodalom (dráma) Történelem Hon és népism Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret , Fizika , ,5 Biológia , ,5 Kémia , ,5 Földrajz , ,5 Ének-zene Rajz , , ,5 Mozgóképkultúra és médiaismeret ,5 Technika és életvitel ,5 Testnevelés (tánc) , , , ,5 Etika ,5 0,5 18,5 0,5 0,5 18,5 Osztályfőnöki óra és Egészségtan Kötelező tanítási órák összesen 0,5 0,5 18,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18,5 18,5 0,5 0,5 18,5 0,5 0,5 18,5 22,5 22,5 832, ,

10 A tananyag tömbökbe rendezése: A dokumentáció elkészítése a kompetencia alapú oktatási programcsomag felhasználásával készült. Az alábbiakban a tananyag tömbökbe rendezésének egy lehetséges változata szerepel mintául. A magyar órák teljes lefedettséggel készültek el egy tanévre, a biológia és földrajz órák pedig a második féléves anyagot tartalmazzák. A biológia és földrajz tömbök kidolgozása a második részben található.

11 MAGYAR 6. ÉVFOLYAM: Egységek: 8 óra/tömb Téma, tananyag, modulok 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 11.MODUL: EPIZÓD, MÉLYPONT, FORDULÓPONT TOLDI ÉNEK Toldi: 10. ének Találkozás Bencével Toldi: 10. ének - Álmok 10. ének kommunikációs gyakorlatok Nyugvópontok a Toldiban 5. óra: Idődiagramm készítése 6. óra: 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 12. MODUL: TOLDI-GYŐZELEM ÉS BEFEJEZÉS A TETŐPONTON ( ÉNEK) Toldi 11. ének-küzdelem 7. óra: Összeszedte Toldi roppant nagy erejét INDULATSZÓ 8. óra: Névmások a 11. énekben NÉVMÁSOK (nem szakrendszerű óra) Győzelem és befejezés NÉVMÁSOK A tetőponton NÉVMÁSOK Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Páros munka, megbeszélés Jellemzés, véleményalkotás, érvelés Homogén csoportok, feladatlap, megbeszélés Heterogén csoportok, pletykajáték, frontális tanári szövegbemutatás Egyéni munka, megbeszélés Heterogén csoportok, pókháló ábra készítése, jellemtérkép készítése Kompetenciák (készségek, képességek) Ok-okozati összefüggések felismerése Archaikus szöveg jelentésének visszaadása mai nyelven, áttekintő olvasás, emlékezet fejlesztése, események sorrendjének megállapítása, szövegalkotás Emlékezet, kreativitás, hallás utáni szövegértés Névmások fogalma és felismerése a szövegben Kreativitás, érvelés, lényegkiemelés, empátia

12 3. Toldi: 12. ének szövegfeldolgozás NÉVMÁSOK Jellemzés: Cseh vitéz NÉVMÁSOK 5. óra: Érvelés: 12. ének alapján NÉVMÁSOK 6. óra: 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 13.MODUL: A TOLDI KOMPOZÍCIÓJA, A HÁROM EMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ PRÓBA-AZ EPIZÓDOK ÁTÉRTELMEZŐDÉSE; JELLEMEK, MŰFAJI ÉS STILISZTIKAI SAJÁTOSSÁGOK Toldi: 12. ének NÉVMÁSOK 7. óra: Jellemtérkép NÉVMÁSOK 8. óra: Levél Toldi György nevében (nem szakrendszerű óra) 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 14. MODUL: A TOLDI ÉS A JÁNOS VITÉZ A Toldi és a János vitéz I. HATÁROZÓSZÓ A Toldi és a János vitéz II. HATÁROZÓSZÓ 3. FEJZET: ÖRÖKSÉGÜNK 15.MODUL:KÉPES KIFEJEZÉSEK, IDIÓMÁK A TANULT IDEGEN NYELVEN SZÓKÉPZÉS Frontális munka, tanári bemutatás, heterogén csoportok, táblázat kitöltése, események illesztése folyamatábrához, Heterogén csoportok, szereplők felismerése jellemzők alapján, megbeszélés, feladatlap kitöltése Egyéni munka, a levél formája és fogalma, megbeszélés Heterogén csoportok, frontális munka, játék, megbeszélés, ábrakészítés, feladatlap kitöltése, prezentálás Megbeszélés, kiscsoportok Egyéni majd páros Feladatmegoldás megbeszélés, gyűjtőmunka, prezentáció Hallás utáni szövegértés, kreativitás, logika, emlékezet, lényeglátás, összefüggések felismerése, beleérzőképesség, írásbeli szövegalkotás Ok-okozati összefüggések meglátásának fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése, szintetizálás, érvek és szövegrészek keresése Önálló szövegalkotás fejlesztése Gondolkodási képesség, együttműködési készség fejlesztése, szabályok betartása, mások véleményének meghallgatása, folyamatban való gondolkodás képességének fejlesztése, emlékezet és összefüggések felismerése Nyelvérzék, fordításkészség, idegen-nyelv ismeret, szövegalkotás, önreflexió, metakognició

13 4. Ismétlés: Dicső hírneve fennmaradt örökre SZÓKÉPZÉS 5-6. óra: Összefoglalás 7. óra: Ellenőrzés, értékelés 8. óra: Közmondások, szólások (nem szakrendszerű óra) Modulértékelő, ellenőrzés 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 2. MODUL: KŐMÍVES KELEMENNÉ BALLADÁJA ÉS SZÖVEGVÁLTOZATAI Amit reggel raktak, az délre leomlott Örökség-bűn és bűnhődés Összefoglalás, frontális munka Frontális munka Frontális munka Feladatlap, egyéni munka Egyéni, frontális, gyűjtés, megbeszélés, szöveg néma olvasása, kérdések megválaszolása, tanári bemutatás. Összefüggések, lényegkiemelés, hasonlóságok és különbségek látása, felismerése önreflexió Tanultak felidézése, rendszerezése Tanultak felidézése, rendszerezése Emlékezet, összefüggések felismerése, véleményalkotás, hallás utáni szövegértés, lényegkiemelő képesség, szóértelmezés, nyelvi kreativitás, érvelés, írásbeli szövegalkotás A ballada műfaji sajátosságai 5. óra: Kőmíves Kelemenné balladája - szövegértelmezés Egyéni, frontális, gyűjtés, megbeszélés, szöveg néma olvasása, kérdések megválaszolása, tanári bemutatás. Egyéni, frontális, gyűjtés, megbeszélés, szöveg néma olvasása, kérdések megválaszolása, tanári bemutatás. Emlékezet, összefüggések felismerése, véleményalkotás, hallás utáni szövegértés, lényegkiemelő képesség, szóértelmezés, nyelvi kreativitás, érvelés, írásbeli szövegalkotás Emlékezet, összefüggések felismerése, véleményalkotás, hallás utáni szövegértés, lényegkiemelő képesség, szóértelmezés, nyelvi kreativitás, érvelés, írásbeli szövegalkotás

14 5. 6. óra: 3. FEJEZET: ÖRÖKSÉGÜNK 3.MODUL: ARANY JÁNOS: A WALESI BÁRDOK-A NÉVSZÓI SZERKEZETEK FELÉPÍTÉSÉRŐL, SZÓRENDJÉRŐL TANULTAK ISMÉTLÉSE Ötszáz bizony dalolva ment lángsírba NÉV 7. óra: Arany János: A walesi bárdokszövegértelmezés, névszói szerkezetek NÉV 8. óra: Ellenőrzés, értékelés NÉV 2. FEJEZET: KAPCSOLATOK 4. MODUL: ÉN ÉS MÁSOK-AZ I FUNKCIÓJÚ MONDATOK A mondat állítmányi része Tulajdonságot kifejező és azonosító mondatok Frontális, jóslás Heterogén csoportok, állóképek Ballada meghallgatása Szereplők közti viszony jellemzése, megbeszélése, jellemtérkép készítése Naplórészlet írása Frontális, jóslás Heterogén csoportok, állóképek Ballada meghallgatása Szereplők közti viszony jellemzése, megbeszélése, jellemtérkép készítése Naplórészlet írása Frontális munka, feladatok Heterogén párok, frontális munka, felolvasás, szerepjáték, beszélgetés, írásbeli-és szóbeli szövegalkotás, megbeszélés, rajzolás, képek és szövegek összepárosítása, értelmezése Heterogén párok, frontális munka, felolvasás, szerepjáték, beszélgetés, írásbeli-és szóbeli szövegalkotás, megbeszélés, rajzolás, képek és szövegek összepárosítása, értelmezése Empátia, írásbeli szövegalkotás, szövegértés, kreativitás, érzelmek kifejezés, szórend fontosságának megértése, emlékezet Empátia, írásbeli szövegalkotás, szövegértés, kreativitás, érzelmek kifejezés, szórend fontosságának megértése, emlékezet Lényegkiemelés, összefoglalás, történet összegzése, ballada műfaja Személyközi viszonyok észlelése, két szereplő közti kapcsolat bemutatása, kritika, képzelet, indoklás, összehasonlítás Személyközi viszonyok észlelése, két szereplő közti kapcsolat bemutatása, kritika, képzelet, indoklás, összehasonlítás Én és a másik-két vers értelmezése 5. óra: Karinthy: A jó tanuló felel szövegért. Heterogén párok, frontális munka, olvasás, szövegértelmezés, szóbeli szövegalkotás, megbeszélés Heterogén csoportok, olvasás, feladatmegoldás, megbeszélés Szövegrendezés, párhuzamok és ellentétek feltárása a szöveg alapján, érvelés Vizuális és verbális információk megfeleltetése, kreatív címadás, véleményalkotás, információkeresés

15 óra: Gárdonyi: Bűntárgyalás - szövegért. (nem szakrendszerű óra) 2. FEJEZET: KAPCSOLATOK 1.MODUL: ELSŐ LÁTÁSRA-AZ IDŐK ÉS AZ MÓDOK Állítások és vélemények A tény és a vélemény Az idő kifejezése Móra Ferenc: A másik csaló-szövegértés 5. óra: Móra Ferenc: A másik csalószövegmagyarázat 6. óra: Jacqueline Wilson: Tracy Baker története részletek 7-8. óra: Igealakok szerepe: Segítenek-e az igék a tények és vélemények megkülönböztetésében? Ellenőrzés, értékelés 6. FEJEZET: TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS 1. MODUL: KEZDETTŐL FOGVA MEGRENDÍTETT A LÉTEZÉS CSODÁJA - MIÉRT SZÜLETNEK MÍTOSZOK? KÖTŐ Homogén csoportok, beszélgetés, vita, magyarázat, olvasás, döntés Egyéni munka, frontális munka, páros munka, heterogén csoportok, beszélgetés, szakaszos olvasás, megbeszélés, mondatalkotás, játékos verseny, írásbeli véleményalkotás, vita Homogén csoportok, szakaszos olvasás, frontális munka, megbeszélés Heterogén csoportok, frontális munka, írásbeli feladatmegoldás, olvasás, szövegalkotás, megbeszélés, feladatmegoldás, beszámoló, képelemzés Frontális-beszélgetés Szómagyarázat, véleményalkotás, érvelés, tájékozódó olvasás, információgyűjtés Problémaérzékenység, személyes állásfoglalás megfogalmazása, tény és vélemény megkülönböztetése, következtetés, igék keresése és csoportosítása Információkeresés, szövegértés, szó- és szövegmagyarázat Olvasás, összehasonlítás, jellemzés, szövegalkotás nézőpontváltással, jóslás, indoklás, problémaészlelés, mondat kiegészítés Emlékezet. Előzetes ismeretek a témáról.

16 8. A teremtés, a világ keletkezéseteremtéstörténetek 6.FEJEZET: TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS 2. MODUL: A VILÁG TEREMTÉSE Bibliai teremtéstörténet KÖTŐSZÓ 5. óra: A hetes szám szerepe 6. óra: Az istenek születése MONDAT ÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÓSZÓ 7. óra: Nemzedékek 8. óra: Prométheusz és Zeusz SZÓ ÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÓSZÓ (nem szakrendszerű óra) 6. FEJEZET: TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS 3. MODUL: A VÍZ EGYRE ÁRADT ÉS NÖVEKEDETT TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK VISZONYSZÓK Az özönvíz története a Bibliában Isten ígérete és a történetben szereplő szimbólumok A vízözön a görög mitológiában 5. óra: A mezopotámiai vízözöntörténet Heterogén csoportmunka. Csoportos szövegfeldolgozás és bemutatás. Ráhangolódás a témára. Frontális munka. Hangos olvasás, beszélgetés egy képzőművészeti alkotás kapcsán. Homogén csoportok, frontális. Szövegértés, olvasás, feladatmegoldás. Homogén csoportok, frontális megbeszélés. Szövegfeldolgozás. Frontális munka, páros munka, frontális megbeszélés. Hangos olvasás. Szövegfeldolgozás. Páros munka. Homogén csoportok. T-táblázat készítése, következtetések levonása, belső hang. Egyéni, frontális. Ötletgyűjtés pókhálóábrán, beszélgetés, hangos olvasás. Egyéni munka homogén csoportokban. Feladatmegoldás. Homogén csoportok. T-táblázat készítése, szócikkek olvasása, vélemények írása. Csoportos, frontális. Feladatmegoldás, összehasonlítás Venn-diagrammal, megbeszélés. Heterogén csoportok. Összehasonlítás Venndiagrammal. Szövegértés, szóbeli szövegalkotás, lényegkiemelés. Olvasási készség. Szövegértés, lényegkiemelés, szövegértelmezés. Szövegértés, szóbeli szövegalkotás, szókincs bővítés. Olvasási készség, asszociációs képesség, Rendszerező képesség. Empátia. Szövegértés, rendszerező képesség. Szövegértelmezés, empátia, kreativitás, szövegek közti összefüggés meglátása, lényegkiemelés. Olvasási készség, hallás utáni szövegértés. Vélemények írásbeli megfogalmazása. Lényegkiemelés, következtetések levonása és megfogalmazása. Következtetések levonása és megfogalmazása. Lényegkiemelés.

17 9. 6. óra: 6. FEJEZET: TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS 4. MODUL: LEGENDÁS LÉNYEK, MÍTIKUS ÁLLATOK 7. óra: Szarvas a magyar eredetmondákban-arany János: Rege a csodaszarvasról 8. óra: 6. FEJEZET:TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS 5. MODUL: MÍTOSZ VAGY MESE? A FÖLD TEREMTÉSÉNEK MONDÁJA (nem szakrendszerű óra) 4. FEJEZET: KALAND 1. MODUL: EGRI CSILLAGOK- MAGYARORSZÁG LEGNÉPSZERŰBB REGÉNYE? Címváltozatok a regényhez Hogyan kezdődjön a regény 4. FEJEZET: KALAND 2. MODUL: A KALANDOK, A FŐHŐS ÉS A REGÉNYSZERKEZET 5. óra: Gergő, a középpont Hogy terem a főszereplő? 6. óra: Török Bálint regénye? 7. óra: Idő és tér, nagyvonalúság és részletezés az Egri csillagokban Heterogén csoportok. Fürtábra készítése. Olvasás, szövegértés, vázlatírás. Egyéni munka. Reklámszövegek írása, játékos névadás. Páros, frontális munka. Feladatmegoldás. Pár-, majd frontális munka. Tartalomösszegzések közötti választás, szemponttáblázat kitöltése. Csoportmunka. Egyéni és csoportmunka. Egyéni, majd pármunka. Csillagábra. Pármunka, majd frontális megbeszélés. Szemponttáblázat. Egyéni, majd pármunka. Szempottáblázat. Csoportmunka. A regény. Emlékezet. Szövegértés, lényegkiemelés. Szövegértés, szóbeli szövegalkotás, kreativitás. Emlékezet, rendszerező képesség. Vélemények, olvasói tapasztalatok, előítéletek vagy elvárások előhívása, asszociációs képesség mozgósítása. Érvek gyűjtése adott megoldásokhoz, történetmozzanatok áthelyezése Kreativitás. Lényegkiemelés, kapcsolatok felismerése. Lényegkiemelés, kapcsolatok és összefüggések felismerése. Kompozíciós összefüggések érzékelése, rész és egész viszonyának érzékelése, cselekményszálak elkülönítésének képessége, érvelési képesség, kritikai gondolkodás. Rákereső olvasás, ténykiemelés, rendszerezés, kompozíciós összefüggések (epikai tér- és időkezelés) felismerése.

18 óra: Feszültségfokozás a regényben (nem szakrendszerű óra) 4. FEJEZET: KALAND 3. MODUL: EGER OSTROMA (A 4-5. RÉSZ)- Mitől lehet érdekes egy háborús regény? Szigeti veszedelem Eger veszedelme A vár az ostrom kezdetekor Az ideális várkapitány és a védelem A kalandszál és a történelmi szál összesodrása (nem szakrendszerű óra) 4. FEJEZET 4. MODUL: A REGÉNY MOTÍVUMRENDSZERE Ismétlődő motívumok MotívumokI. tárgyi motívumok a regényben MotívumokII. ismétlődő cselekményelemek a regényben Törökök és magyarok 5. óra: Ismétlés, összefoglalás. 6. óra: A film I. 7. óra: A film II. Egyéni, majd pármunka. A regény. Egyéni, majd pármunka. Feladatmegoldás. Heterogén csoportmunka. Kooperatív munka. Egyéni, majd pármunka. Félig reproduktív, félig kreatív írás. Pármunka. Tanári kalauz, kreatív írás. Pármunka. Szemponttáblázat. Mozaik rendszerű csoportmunka. Heterogén csoportok. Gyűjtőmunka szemponttáblázattal. Közzététel csomagolópapíron. Mozaik rendszerű csoportmunka heterogén csoportokban. Gyűjtőmunka szemponttáblázattal, közzététel csomagolópapíron. Frontális munka. Csoportmunka. Frontális, majd csoportmunka. Frontális munka. Frontális munka. Szoros olvasás és rákereső olvasás váltogatása, lényegkiemelés, tömörítés, általánosítás. A meglévő tudás, elvárások előhívása. Mérlegelés, döntés, állásfoglalás. Párhuzamok felismerése az összehasonlítás során. Figyelmes rákereső olvasás. Memória, visszakeresés a szövegből. Olvasói tapasztalat felidézése és részleges általánosítása. Gyűjtőmunka, rákereső olvasás, motívumértelmezés, kooperációs készség. Gyűjtőmunka, rákereső olvasás, motívumértelmezés, kooperációs készség. Lényegkiemelő, általánosító képesség. Kritikai gondolkodás. Ismeretek felidézése, emlékezet. Rendszerező képesség. Összehasonlítás a regénnyel. Összehasonlítás a regénnyel.

19 8. óra: Év végi értékelés. Frontális, majd csoportmunka. Ismeretek felidézése, emlékezet. Rendszerező képesség.

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS A csongrádi Ének-Zenei Általános Iskolában 2009/2010

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS A csongrádi Ének-Zenei Általános Iskolában 2009/2010 TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS A csongrádi Ének-Zenei Általános Iskolában 2009/2010 Készítette: Blázsik Gyuláné Ötvösné Szeri Erzsébet Pozsár Péterné Pleva Gyuláné Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Készítette: Molnárné Földes Ágnes Schóber Ottó László Szliváné

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei szolgáltatói szempontból 1 A TÁMOP T közoktatk zoktatási prioritásának

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A fizika tantárgytömbösített tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Képes Géza Általános Iskola

A fizika tantárgytömbösített tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Képes Géza Általános Iskola A fizika tantárgytömbösített tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása Képes Géza Általános Iskola Mátészalka TÁMOP 3.1.4. -08/2-2008-0149 pályázatához Készítette: Nagy Gusztávné

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A 2009/2010. tanévben induló osztályok tantárgyszerkezete és óraterve. (Részlet a pedagógiai programból) Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A 2009/2010. tanévben induló ok tantárgyszerkezete és óraterve (Részlet a pedagógiai programból) 2008 1 Angol nyelvi előkészítő/ angol 12. sz. melléklet Tantárgyak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK MATEMATIK A 9. évfolyam 15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA Matematika A 9. évfolyam. 15. modul: VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Tantárgytömbösítés az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolájában Oktatásszervezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben