VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS"

Átírás

1 VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK négy osztályos középiskolák 9. évfolyamán tanítók számára

2

3 Tanítási egységek TANMENET Az ószövetségi üdvtörténet és az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Évi óraszám: 74 óra (2 óra/hét) Ószövetség Bevezetés 2 óra 1. Az üdvtörténet színtere és főszereplője 8 óra 2. Istenélmények Ábrahámtól Mózesig 7 óra 3. Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig 2 óra 4. Istenélmények a próféták aranykorában 6 óra 5-6. A perzsa és a hellén kor emberének tapasztalata az üdvösséget munkáló Istenről 6 óra Összefoglalás, ismétlés 1 óra Újszövetség Bevezetés 1 óra 1. A Messiás születésének és rejtett életének időszaka 3 óra 2. A Messiás személye, küldetése és tanítása Isten országáról 7 óra 3. A Messiás közösséget teremtő tevékenysége 3 óra 4. A messiási csodák mint Isten országának jelei 7 óra 5. A Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása 7 óra 6. A Messiás egyházának születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 100-ig 8 óra Összefoglalás, ismétlés, vizsga 2 óra Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások Az év lezárása Ellenőrzés, értékelés 3 óra 1 óra A tanév során hat iskolai nagydolgozat megíratása javasolt. Folyamatos legyen az írásbeli és a szóbeli számonkérés az iskolában, többek között: felelet, kisdolgozat, kiselőadás formájában. Memoriterek Legalább öt soros bibliai szövegrészlet szöveghű felidézése javasolt. A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló tegyen szert a bibliai szövegek ismeretére. Tudja segítségével felidézni a megadott részletek tartalmát, kiemelni a kulcsszavakat és teológiailag is értelmezni a szövegeket. Ügyeljen a műfaji sajátságokra, ismerje a szöveg keletkezésének körülményeit és tartsa szem előtt a szerző szándékát.

4 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA (2 óra) Bevezetés az év munkájába, a szentírási ismeretekbe Az üdvtörténet fogalmának bevezetése Ismerkedés a könyveivel, a kanonizáció folyamatával, a szentírásfordításokkal Az üdvtörténet fogalma 1. AZ ÜDVTÖRTÉNET SZÍNTERE ÉS FŐSZEREPLŐJE (8 óra) Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba Számonkérés A Pentateukhosz Történeti áttekintés: a kezdetektől Kr. e ig ( Nagy bumm elmélet; biológiai fejlődéselmélet) Irodalmi-műfaji áttekintés: etiológia, mítosz, monda Számonkérés a bevezetésekből A Pentateukhosz legfőbb ismérvei 1.1 Az üdvtörténet színtere: a teremtett világ 5. A világ teremtése a Bibliában Ter 1, ; 2, 1-4a Etiológia, mítosz, transzcendens Isten 1.2 Az üdvtörténet főszereplője: az ember 6. Az ember teremtése az első és a második teremtés-elbeszélésben Ter 1, etiológia, mítosz Ter 2, 4b-25 etiológia, mítosz 1.3 Az első ember kudarca és az isteni segítség ígérete 7. A bűnbeesésről szóló leírás Ter 3, 1-24 Etiológia, mítosz, antropomorf istenkép Módszerek, tevékenységek Páros és közös munka kirakós játék, tanórai beszélgetés; tanári előadás Tanórai beszélgetés (kiindulás: a tékozló fiú története); tanári előadás Tanórai beszélgetés (kiindulás: ábrák a törzsfejlődésről) Tanári előadás Teszt-dolgozat Tanári előadás Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Teremtés c. alkotása) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 4

5 Hittan Óra Téma Tartalom 1.4 A bűn terjedése és Isten irgalmának megnyilvánulása 8/A 8/B 8/C Káin és Ábel A vízözön A bábeli nyelvzavar Összefoglalás: az üdvtörténet színtere és főszereplője Számonkérés Ter 4, 1-16 Etiológia, mítosz Ter 6, ; 7, ; 8, 1-4; 9, 8-13 Etiológia, mítosz Ter 11, 1-9 Etiológia, mítosz Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés, műfaj Az üdvtörténet színtere és főszereplője 2. ISTENÉLMÉNYEK ÁBRAHÁMTÓL MÓZESIG (7 óra) 11. Történeti és műfaji bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e től 1200-ig (Mezopotámia, Egyiptom, II. Ramszesz, kivonulás) Irodalmi-műfaji áttekintés: monda, teofánia, novella, legenda, kultikus elbeszélés, törvénygyűjtemény Ábrahám istenélménye; Isten jelenléte Izsák, Jákob és József életében Számonkérés Ábrahám meghívása Az ősatyák történetei; Ábrahám hite Számonkérés a pátriárkai kor bevezetéséből Ter 12, 1-5 monda, teofánia, antropomorf istenkép Ábrahám, Izsák, Jákob, József történetei Ter 22, 1-18 Monda, antropomorf istenkép 2.3 A szabadító Isten megnyilatkozása a kivonulás idején 14. Mózes meghívása és a kivonulás előkészítése A zsidó húsvét Kiv 3, Kiv 12, 1-14 Monda, teofánia, kultikus elbeszélés Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Képek az értelmezéshez) Közös munka ismétlőkártyák segítségével Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Családfaalkotás; tanulói elbeszélés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Ábrahám áldozata szobor, Chartres) Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 5

6 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 2.4 A tízparancsolat és a mózesi szövetség A tízparancsolat A szövetségkötés Számonkérés: istenélmények Ábrahámtól Mózesig Kiv 19, ; 20, 1-18; 24,4a Monda, teofánia, szövetségokmány Kiv 24, 4b-8; 25, ; 27, 1-2; 29, Monda, teofánia, kultikus elbeszélés Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Az értelmezés előkészítése: bibliodráma Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat 3. ISTEN MEGTAPASZTALÁSA JÓZSUÉTÓL SALAMONIG (2 óra) 18. Történeti bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e tól 931 (bírák, királyság Saul, Dávid, Salamon) Csoportmunka Tanulásút módszer Isten működése Józsue életében; Istenélmények a bírák korában; Isten segítségének megtapasztalása a királyság kezdeti időszakában 19. Számonkérés Jerikó bevétele Sámson- és Dávid-történetek Számonkérés a Salamonig terjedő kor bevezetéséből Józs 6, 1-16 Népi monda, kultikus elbeszélés Történetek a bírák korából és a királyság kezdeti időszakából Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Képek a mai Jerikóról) Tanulói elbeszélés 4. ISTENÉLMÉNYEK A PRÓFÉTÁK ARANYKORÁBAN (6 óra) 20. Történeti és műfaji bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e. 931-től 538-ig (a prófétaság intézménye, Izrael és Júda, a babiloni fogság) Irodalmi-műfaji áttekintés: prófétai elbeszélések, kölcsönzött beszédformák, mondások, messiási jövendölések Csoportmunka 6

7 Hittan Óra Téma Tartalom 4.1 Illés és Ámosz az üdvözítő Isten szolgálatában 21/A 21/B Számonkérés Illés szimbolikus cselekedete a Jahve-hit védelmében Számonkérés Ámosz jövendölése Jahve napjáról Számonkérés a kor történeti és irodalmi bevezetéséből 1 Kir 18, b-40 Monda Számonkérés a kor történeti és irodalmi bevezetéséből Ám 5, Ítéletes prófécia 4.2 Izajás próféciái az üdvösséget munkáló Istenről 22/A 22/B Izajás jövendölése az Emmánuelről Izajás próféciája a királyi gyermekről Iz 7, Prófétai jövendölés Iz 8,23b - 9,6 Prófétai jövendölés 22/C A Messiásra vonatkozó izajási ígéret Iz 11, 1-9 Prófétai jövendölés 4.3 Üdvösséget hirdető próféták a babiloni fogság időszakában Jeremiás szavai az új szövetségről Ezekiel jövendölése Izrael igazi pásztoráról A Jahve Szolgájáról szóló negyedik dal Második Izajásnál Jer 31, Ez 34, Prófétai jövendölés Iz 52,13-53,12 Prófétai jövendölés 25. Számonkérés: istenélmények a próféták aranykorában Életrajzok; szóelemzés, szövegértelmezés Módszerek, tevékenységek Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Illés c. festménye) Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Asszociációs előkészítés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Szövegértési készség fejlesztése egyéni munka keretében Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Jeremiásról Tanulói kiselőadás Ezekielről Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Tanulói kiselőadás Második Izajásról Fogalmazás-dolgozat 7

8 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 5. A PERZSA KOR EMBERÉNEK TAPASZTALATA AZ ÜDVÖSSÉGET MUNKÁLÓ ISTENRŐL 6. VALLÁSI TAPASZTALAT A HELLÉN KORBAN (6 óra) /A 27/B Történeti és műfaji bevezetés a korszakokba Számonkérés A megszemélyesített bölcsesség Számonkérés Az isteni bölcsesség rendelését elfogadó Jób Történeti áttekintés: Kr. e. 538-tól 333-ig (Círusz, Zerubbábel, Jézus (Józsue) főpap, Nehemiás, Ezdrás) Kr. e. 333-tól 63-ig (Nagy Sándor, Ptolemaioszok, Szeleukidák: IV. Antióchosz Epifánész, Makkabeusok) Irodalmi-műfaji áttekintés: fogság utáni prófétai, bölcsességi, bibliai lírai és zsoltárirodalom épületes irodalom, apokaliptikus irodalom Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Péld 8, bölcsességi irodalom, megszemélyesítés Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Jób 10, 1-19; 38, 1-13; 42, 1-6 Bölcsességi irodalom Csoportmunka Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Jób c. festménye) 5.3 A Messiásról éneklő zsoltárok 28/A Az Úr fölkent Királya és a népek Zsolt 2 zsoltárirodalom, messiási zsoltár Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 28/B 28/C Imádság a királyért A királyi Messiás főpapsága Zsolt 72 Zsoltárirodalom, messiási zsoltár Zsolt 110 Zsoltárirodalom, messiási zsoltár Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Egyéni munka (kifejezések szétválogatása) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 6.1 Az épületes irodalomban tükröződő istenélmény 29. Isten egyetemes üdvözítő akarata Jónás könyve Épületes irodalom Csoportmunka (feladatkártyákkal) Szóelemzés, szövegértelmezés 8

9 Hittan Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 6.2 Az apokaliptikus irodalomban jelentkező ígéret Az Emberfia Dániel jövendölésében Számonkérés: a perzsa és a hellén kor bibliai irodalma Dán 7, 1-28 Apokaliptikus irodalom Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Fogalmazás-dolgozat ÖSSZEFOGLALÁS, ISMÉTLÉS (1 óra) 32. Ismétlés az ószövetségi ismeretek összegzése A hat történeti bevezetés ismétlése Csoportmunka tabu játékkal (feladatkártyák segítségével) BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE (1 óra) 33. Bevezetés: az újszövetségi üdvtörténet és az újszövetségi irodalom Az újszövetségi üdvtörténet tanításának előkészítése; újszövetségi alapismeretek Irodalmi-műfaji bevezetés: evangélium, apostoli levél, apokalipszis Csoportmunka: az Újszövetség könyveinek csoportosítása Tanári előadás 1. A MESSIÁS SZÜLETÉSÉNEK ÉS REJTETT ÉLETÉNEK IDŐSZAKA (3 óra) 34. Történelmi és műfaji bevezetés Történeti áttekintés: Kr. e. 6/4 - Kr. u. 28/29 (Hasmoneusok, Nagy Heródes, a születés éve, források) Irodalmi-műfaji áttekintés: gyermekségtörténet, nemzetségtábla, születés-meghirdetés, gyermekkort bemutató epizód, midrás és haggada, előszó Csoportmunka Tanári előadás 9

10 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 1.2 A Messiás születése és gyermekkora Lukács szerint Számonkérés Jézus születésének hírüladása Jézus születése A tizenkét éves Jézus a templomban Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Lk 1, Születés-meghirdetés Lk 2, 1-7 Lk 2, Midrás, gyermekkort bemutató epizód Teszt-dolgozat Szóelemzés előkészítése: ószövetségi minták megkeresése csoportmunkában Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Jézus születése c. festménye) 2. A MESSIÁS SZEMÉLYE, KÜLDETÉSE ÉS TANÍTÁSA ISTEN ORSZÁGÁRÓL (7 óra) 37. Bevezetés: Palesztina politikai és vallási helyzete a Messiás fellépése idején Áttekintés: Kr. u. 28/29 - Kr. u. 30/33 (negyedes fejedelmek, Pontius Pilatus, szövetségek közti irodalom, apokrif iratok, qumráni leletek, vallási és politikai csoportosulások) Csoportmunka 2.1 A Messiás személye 38. Számonkérés A Messiás Számonkérés a bevezetésből Lk 4, életművet bemutató epizód Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés 2.2 A Messiás küldetése Isten országának hirdetése Az ószövetségi törvény beteljesítése A szertő Atya alakjának megismertetése Lk 4, szerkesztői összefoglalás Mt 5, mondások Lk 5, Példázat, parabola Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siger Köder festménye Lk 4-hez) Az értelmezés előkészítése: bibliodráma Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 2.3 A Messiás tanítása Isten országáról 41. Az ország már jelen van Jézusban Isten országa mint eljövendő l Lk 17, párbeszéd Mt 6, 9-15 imádság Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 10

11 Hittan Óra Téma Tartalom 42. Az ország a Jézust elfogadó boldog emberek közössége Mt 5, 1-12 Boldogmondás 43. Számonkérés: a Messiás születése és rejtett élete; a Messiás személye, küldetése és tanítása Isten országáról Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés 3. A MESSIÁS KÖZÖSSÉGET TEREMTŐ TEVÉKENYSÉGE (3 óra) 44. Bevezetés: Izrael vallási közösségének tagolódása Jézus korában Áttekintés: Kr. u. 28/29 - Kr. u. 30/33 (főtanács, főpap, papok, leviták, írástudók) 3.1 A szoros értelemben vett tanítványi kör 45. Számonkérés A tizenkettő kiválasztása Számonkérés a bevezetésből Mk 3, neveket tartalmazó lista A tág értelemben vett tanítványi kör; a mindenki előtt nyitott messiási közösség 46. A látszólag kívülállók Zakeus, a vámos Mk 9, katekézis Lk 19, 1-10 találkozás-elbeszélés 4. A MESSIÁSI CSODÁK MINT ISTEN ORSZÁGÁNAK JELEI (7 óra) Bevezetés: a csoda bibliai fogalma, a csoda mint irodalmi műfaj Számonkérés Külső és belső oldala; ördögűzés, gyógyítás, ajándékozóés mentő-csoda, halott-feltámasztás, szabály- és látszólagos csodák Számonkérés a bevezetésből Módszerek, tevékenységek Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Tanulásút módszer Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Habdank Zakeus c. festménye) Asszociációs előkészítés Csoportmunka Teszt-dolgozat Reflexió (kiindulás: egy mai csodatörténet ) 11

12 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom 4.1 Ördögűzések és gyógyítási csodák a helytállás és a szabadság új lehetősége 49. A gerázai megszállott Lk 8, ördögűzési csodaelbeszélés 50. A béna Mk 2, 1-12 Gyógyítási csodaelbeszélés 4.2 Ajándékozó- és mentő-csodák az öröm és a bizalom új lehetősége 51. A kenyérszaporítás Jézus lecsendesíti a tengert Mk 6, ajándékozó-csoda Mk 4, mentő-csoda 4.3 Feltámasztási csodák az új élet lehetősége 52. A naimi ifjú Lk 7, halott-feltámasztás 53. Számonkérés: a Messiás közösséget teremtő tevékenysége; a messiási csodák mint Isten országának jelei Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés 5. A MESSIÁS MEGVÁLTÓ SZENVEDÉSE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA (7 óra) Jézus szenvedése, halála és feltámadása a történelemtudomány fényében Számonkérés Irodalmi bevezetés Történeti áttekintés: Kr. u. 30/33 (Jézus halálának ideje, a zsidó húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe, az utolsó vacsora ideje, Jézus feltámadása) Számonkérés a történeti háttérből Szenvedéstörténet, feltámadási jelenés 5.1 A Messiás szenvedése a kereszt felé vezető út 56. Az utolsó vacsora Lk 22, 7-20 Kultikus etiológia Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye Mk 2-höz) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Teszt-dolgozat Tanári előadás, tanórai beszélgetés Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés 12

13 Hittan Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 5.2 A Messiás halála Jézus pere és keresztre feszítése 57. Jézus megfeszítése és halála Mt 27, Szenvedéstörténet, apokaliptikus irodalom Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Habdank Halálóra c. festménye) 5.3 A Messiás feltámadása feltámadási jelenések Jézus megjelenése Lukács szerint Jézus megjelenései János szerint Számonkérés: a Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása Lk 24, Feltámadási jelenés Jn 20, Feltámadási jelenés Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye Lk 24-hez) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Ernst Barlach szobra: A viszontlátás) Fogalmazás-dolgozat 6. A MESSIÁS EGYHÁZÁNAK SZÜLETÉSE ÉS KIBONTAKOZÁSA KR. U. 30/33-TÓL (8 óra) 61. Történeti és irodalmi bevezetés Történeti áttekintés: Kr. u. 30/33-tól 100-ig (az egyház fejlődése, Saul) Irodalmi-műfaji áttekintés: elragadtatási elbeszélés, apostoli igehirdetés, meghívási látomás, apokaliptikus látomás Csoportmunka 6.1 A Messiás mennybemenetele és az első pünkösd az egyház születése Számonkérés A Lélek ígérete és Jézus mennybemenetele Az első pünkösd Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésből ApCsel 1, 1-11 elragadtatási elbeszélés ApCsel 2, 1-36 Kultikus etiológia, apostoli kérügma Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés 13

14 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom 6.2 Az egyház az apostoli korban (Kr. u. 36-tól 65-ig) Saul megtérése Az apostoli zsinat Jeruzsálemben Az egyház mint Krisztus teste ApCsel 9, 1-19a Teofánia elemeivel átszőtt meghívási látomás ApCsel 15, 1-11 Evangéliumi történetírás, irodalmi montázs 1 Kor 12, Apostoli levél 6.4 A világ és az egyház jövője János jelenéseiben apokaliptikus látomás az üdvtörténetről 67. Az egyház sorsa Jel 12, 1-18 Apokaliptikus látomás 68. Számonkérés A Messiás egyházának születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 100-ig ÖSSZEFOGLALÁS, ISMÉTLÉS, VIZSGA (2 óra) Ismétlés az újszövetségi történeti bevezetések Ismétlés szentírási szövegek A hat történeti bevezetés ismétlése Válogatott szövegek az Ó- és Újszövetségből Aktuális foglalkozások (3 óra); a tanév lezárása (1 óra) Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye az ApCsel 9-hez) Asszociációs előkészítés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder alkotása az 1 Kor 12-höz) Szóelemzés előkészítése: kifejezések szétválogatása Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat (csoportbeosztás feladatkártyával) Csoportmunka tabu játékkal (feladatkártyák segítségével) Csoportmunka feladatkártyák segítségével 14

15 ÓRAVÁZLATOK

16

17 BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe 2. óra: Az üdvtörténet fogalma 1. AZ ÜDVTÖRTÉNET SZÍNTERE ÉS FŐSZEREPLŐJE Nagy Bumm Kr. e. 20 milliárd év Ramapithecus 15 millió év Crô-magnoni ember 35 ezer év 2000 év 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba 4. óra: Számonkérés a bevezetésekből; a Pentateukhosz legfőbb ismérvei 5. óra: A világ teremtése a Bibliában (Ter 1, ; 2, 1-4a) 6. óra: Az ember teremtése az első és a második teremtés-elbeszélésben (Ter 1, 26-30; Ter 2, 4b-25) 7. óra: A bűnbeesésről szóló leírás (Ter 3, 1-24) 8/A óra: A Biblia a bűn terjedéséről: Káin és Ábel (Ter 4, 1-16) 8/B óra: A Biblia a bűn terjedéséről: a vízözön (részletek a Ter 6-9-ből) 8/C óra: A Biblia a bűn terjedéséről: a bábeli nyelvzavar (Ter 11, 1-9) 9. óra: Összefoglalás: az üdvtörténet színtere és főszereplője 10. óra: Számonkérés: az üdvtörténet színtere és főszereplője 17

18 Az üdvtörténet fogalma 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe a) Az óra felépítése Témája: Célja: Bevezetés az év munkájába, a szentírási ismeretekbe. Ismerkedés a könyveivel, a kanonizáció folyamatával, a szentírásfordításokkal. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Indirekt bevezetés a bibliaismeretbe 2-3 A tanév témájának megadása Táblakép 2-3 Tanórai beszélgetés a téma bevezetése kérdésekkel: Mi a? Mit hallottak korábban róla a tanulók? Páros, majd közös munka: rövid meghatározás a ról. 1. A tanulópárokkal kirakatja a meghatározását (puzzle). 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. 3. Rögzítik a kapott meghatározást: jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Puzzle Megoldás Bevezetés a szentírási ismeretekbe Azokat a könyveket, amelyeket a zsidóság, illetve a kereszténység Isten valódi üzenetének tekint, nak nevezzük. A részeinek megismerése 4-5 Páros, majd közös munka: ószövetségi és újszövetségi könyvek szétválogatása. 1. A tanulópárokkal szétválogattatja ószövetségi, illetve újszövetségi könyv címét. 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. 3. Összefoglalja a lényeget. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Cédulák borítékban Megoldás A Ószövetségből és Újszövetségből áll. Ismerkedés az Ószövetség könyveivel 5-6 Páros, majd közös munka: ószövetségi könyvek szereplőinek azonosítása. 1. A tanulópárokkal 10 ószövetségi személyt kerestet ki a ból. 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. A nevek listája Megoldás 18

19 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe Ószövetségi alapismeretek átadása Tanári előadás a legfontosabb ismeretekről. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. A zsidó nép szent könyveinek gyűjteménye az ószövetségi Biblia. A biblia szó a görög biblion szóból ered, könyvtekercseket jelent. Kialakulása: sok évszázad szóbeli hagyománya különféle korokban élő szerzők Végleges kialakulás: Kr. u , jabnei zsinat 24 könyv Görög nyelvű fordítása: Septuaginta, azaz Hetvenes-fordítás (rövidítve: LXX; Kr. e. 2. sz.) A katolikus kánon bővebb, 46 könyvből áll: a 24 könyvet 39 könyvre bontja; további 7 könyvet fogad el kanonikusnak. Ismeretek megszilárdítása 5 Befejezés Ismétlő kérdésekkel megszilárdítja az ismereteket, tisztázza a fogalmakat: Mit jelent a biblia szó? Mikorra alakult ki az Ószövetség végleges formája? Milyen hagyományokon alapul az Ószövetség? Mi a Septuaginta? Hány könyvből áll a zsidó Biblia? Hány könyvet tartalmaz a katolikus Biblia? A tanulók válaszaikhoz használhatnak segédeszközt. Házi feladat: Megtanulandó: a ról elhangzott ismeretek (a füzet jegyzete, tk. 5. o. 3. bek.). Következő órán felelés szóban. Tk. 5. o. Füzet Tk. 5. o. 3. bek. b) Háttéranyagok Táblakép (vetíthető formában) forrás: fóliára másolható forma a CD-n PowerPoint bemutató a CD-n Rövid meghatározás a ról Puzzle (cédulák borítékban) A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. forrás: fénymásolható, szétvágható forma a CD-n Megoldás: azokat a könyveket amelyeket a zsidóság illetve a kereszténység Isten. valódi üzenetének tekint nak nevezzük. 19

20 Az üdvtörténet fogalma Ószövetségi és újszövetségi könyvek szétválogatása Cédulák borítékban A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. Minta a borítékra és a cédulákra: A borítékban cédulákat találtok bibliai könyvek címeivel. Válogassátok szét két csoportra a könyveket! Írjátok le a füzetetekbe, milyen szempont szerint csoportosítottatok! Példabeszédek könyve forrás: fénymásolható, szétvágható forma a CD-n Megoldás: Ószövetség Teremtés könyve Kivonulás könyve Számok könyve Krónikák első könyve Zsoltárok könyve Példabeszédek könyve Jézus, Sirák fiának könyve Ezekiel könyve Abdiás jövendölése Jónás könyve forrás: fóliára másolható forma a CD-n PowerPoint bemutató a CD-n Újszövetség Máté evangéliuma János evangéliuma Apostolok cselekedetei Rómaiakhoz írt levél Első levél a korintusiaknak Második levél a tesszalonikieknek Levél a zsidóknak Jakab levele János második levele János jelenései (v. Jelenések könyve) Ószövetségi könyvek szereplőinek azonosítása A nevek listája A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. forrás: fénymásolható forma a CD-n Megoldás: Név Éva Mózes Rút Sámuel Dávid Salamon Illés Jeremiás Sámson Dániel i hely Teremtés könyve Kivonulás, Leviták, Számok könyve, Második Törvénykönyv Rút könyve Sámuel 1-2. könyve Sámuel 1-2. könyve Királyok 1-2. könyve Királyok 1-2. könyve Jeremiás könyve Bírák könyve Dániel jövendölése forrás: fóliára másolható forma, illetve PowerPoint bemutató a CD-n 20

21 2. óra: Az üdvtörténet fogalma 2. óra: Az üdvtörténet fogalma a) Az óra felépítése Témája: Célja: Az üdvtörténet fogalmának bevezetése. Az üdvtörténetírás alapjainak megismertetése: felismerni a ban az ember életében megnyilvánuló isteni hívást. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Feleltetés 5 Az óra témájának megadása 1 Táblakép A tanár egy önként vállalkozó tanulót feleltet. Kérdések: Mi a? Hány részből áll a? Hogyan alakult ki a zsidó Biblia? A tanár a felelet végén értékeli a tanuló teljesítményét. Ismerteti az óra témáját, címét: Az üdvtörténet fogalma. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Az üdvtörténet fogalma Bevezetés az üdvtörténeti látásmódba indítás egy bibliai történettel 10 Következtetések levonása, fogalmi bevezetés 5 Tanórai beszélgetés tanári kérdésekkel irányítva: 1. Megkérdezi, milyen bibliai történeteket ismernek a tanulók. 2. A történetek közül kiválaszt egyet, elmondatja a tanulóval. 3. Ha a Tékozló fiú példabeszéde szerepelt az elhangzó történetek közt, ennek a tartalmát is elmondatja, szükség esetén kiegészít, pontosít; ha nem szerepelt, ő maga említi meg és mondja el a tartalmát. 4. Kérdések által elgondolkodtatja a tanulókat a Tékozló fiú történetének mondanivalójáról: Kik a történet szereplői? (apa, fiatalabb és idősebb fiú) Mi tudunk a fiatalabb fiúról? (kikéri az örökségét, eltékozolja, hazamegy) Mit tudunk az idősebb fiúról? (otthon marad, mérgelődik a fiatalabb fiúra) Milyen az apa? (odaadja az örökséget a fiatalabb fiúnak, várja őt vissza, visszafogadja, beszél az idősebb fiúval is) Mely szereplő/k viselkedésében ismerhetünk magunkra? Kit szimbolizálhat az atya? 1. Tanórai beszélgetés a Tékozló fiú történetéről: Kérdés: Milyennek ismertük meg Istent és milyennek az embert a bibliai történetben? (Isten: nagylelkű, megbocsátó ember: függetlenségre vágyó, zúgolódó, bűnös) 21

22 Az üdvtörténet fogalma Tanári előadás az üdvtörténetről, az üdvtörténetírásról: A keresztény tanítás szerint Isten boldogságra, üdvösségre hívta az embert. Az ember ellenáll, de az Isten nem hagyta, nem hagyja magára üdvtörténet. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Tk o. Az üdvtörténet tágabb értelemben: A teremtő Isten boldogságot, üdvösséget szánt minden embernek. Az ember azonban kezdettől fogva elutasította Isten tervét. Ám Ő segítségére sietett teremtményének, aki az időben, a történelem eseményein keresztül szerezhetett tudomást Isten tervéről és tapasztalhatta meg a Messiás, a Szabadító eljöttét. A történelem tehát tulajdonképpen üdvtörténet. Az üdvtörténet szűkebb értelemben: azoknak az eseményeknek láncolata, amelyekben Isten üdvözítő tevékenysége és a Messiás érkezése tudatossá válik az emberek számára. Három szakasza van: ószövetségi üdvtörténet; újszövetségi üdvtörténet; az egyház történelme. Az üdvösség történetét az üdvtörténetírás mutatja be. Az üdvtörténetírásra jellemző: érzékelhető eseményeket és összefüggéseket tár fel; jelképeket használ; vallási drámákat alkot, műfajokat alkalmaz. Személyes sorsunk is a nagy üdvtörténelem része. Ismeretek megszilárdítása 5 Befejezés Ismétlő kérdésekkel megszilárdítja az ismereteket, tisztázza a fogalmakat: Mire hívta meg Isten az embert? Hogyan válaszolt az ember Isten hívására? Miben mutatkozik meg, hogy Isten nem hagyta magára az embert? Mi az üdvtörténet fogalma? Ki a Messiás? Melyek az üdvtörténet szakaszai? Mi jellemzi az üdvtörténetírást? A tanulók válaszaikhoz használhatnak segédeszközt. Házi feladat: Megtanulandó: az üdvtörténettel kapcsolatban elhangzott ismeretek (a füzet jegyzete, tk. 5. o bek.; 6. o. utolsó bek.). Következő órán felelés szóban. Tk o. Füzet, tk o. b) Háttéranyagok Táblakép (vetíthető formában) forrás: fóliára másolható forma, illetve PowerPoint bemutató a CD-n 22

23 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba a) Az óra felépítése Témája: Célja: Az üdvtörténet színtere és főszereplője történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba (a kezdetektől Kr. e ig). A világ és az ember keletkezésével foglalkozó legfontosabb elméletek és műfajok (etiológia, mítosz, monda) alapszintű bevezetése. Órai jegyzetelés gyakorlatának kialakítása. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Feleltetés Az óra témájának megadása 1 Táblakép Két tanulót feleltet. Kérdések: 1. felelő: Mi az üdvtörténet tágabb és szűkebb értelemben? Milyen szakaszai vannak? 2. felelő: Mi jellemzi az üdvtörténetírást? Megbeszéli a csoporttal az értékelés szempontjait (tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás), majd a felelővel együtt értékeli annak teljesítményét. Ismerteti az óra témáját, címét: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Az üdvtörténet színtere és főszereplője A világ kialakulásával kapcsolatos korábbi ismeretek előhívása 2-3 A világ és az ember keletkezése a tudományok szerint 10 Tanórai beszélgetés tanári kérdésekkel irányítva: Megmutat egy szemléltető ábrát, mely a világ kialakulásával foglalkozik: a Föld és az élet fejlődése falikép, atlasz, egyéb (pl. kivetíti vagy a tanulók saját atlaszukat nézik). Kérdéseket tesz fel a korábbi ismeretekkel kapcsolatban: Mit látnak az ábrán? Mit tudnak a világegyetem, a Föld, az élet kialakulásáról? Tanári előadás a világ és az ember keletkezésére vonatkozó legfontosabb elméletekről. Cél: megértetni, hogy a bibliai szövegek történeti hátterének megértéséhez a szaktudományok segítségére szorulunk. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Szemléltető ábra Tk o. a) Az Ábrahámig terjedő korszak a tudományok fényében A Bibliát nem szaktudósok (pl. fizikusok, biológusok vagy történészek) írták. A tudomány nem tud megnyugtatóan válaszolni a világ keletkezésére vonatkozó kérdésre. A legérdekesebb magyarázat a Nagy Bumm -elmélet: a világmindenség kb. 20 milliárd évvel ezelőtt, az ősatom robbanásával jött létre; jelenleg is tágulóban van. 23

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Varga Norbert Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben