VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS"

Átírás

1 VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK négy osztályos középiskolák 9. évfolyamán tanítók számára

2

3 Tanítási egységek TANMENET Az ószövetségi üdvtörténet és az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Évi óraszám: 74 óra (2 óra/hét) Ószövetség Bevezetés 2 óra 1. Az üdvtörténet színtere és főszereplője 8 óra 2. Istenélmények Ábrahámtól Mózesig 7 óra 3. Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig 2 óra 4. Istenélmények a próféták aranykorában 6 óra 5-6. A perzsa és a hellén kor emberének tapasztalata az üdvösséget munkáló Istenről 6 óra Összefoglalás, ismétlés 1 óra Újszövetség Bevezetés 1 óra 1. A Messiás születésének és rejtett életének időszaka 3 óra 2. A Messiás személye, küldetése és tanítása Isten országáról 7 óra 3. A Messiás közösséget teremtő tevékenysége 3 óra 4. A messiási csodák mint Isten országának jelei 7 óra 5. A Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása 7 óra 6. A Messiás egyházának születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 100-ig 8 óra Összefoglalás, ismétlés, vizsga 2 óra Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások Az év lezárása Ellenőrzés, értékelés 3 óra 1 óra A tanév során hat iskolai nagydolgozat megíratása javasolt. Folyamatos legyen az írásbeli és a szóbeli számonkérés az iskolában, többek között: felelet, kisdolgozat, kiselőadás formájában. Memoriterek Legalább öt soros bibliai szövegrészlet szöveghű felidézése javasolt. A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló tegyen szert a bibliai szövegek ismeretére. Tudja segítségével felidézni a megadott részletek tartalmát, kiemelni a kulcsszavakat és teológiailag is értelmezni a szövegeket. Ügyeljen a műfaji sajátságokra, ismerje a szöveg keletkezésének körülményeit és tartsa szem előtt a szerző szándékát.

4 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA (2 óra) Bevezetés az év munkájába, a szentírási ismeretekbe Az üdvtörténet fogalmának bevezetése Ismerkedés a könyveivel, a kanonizáció folyamatával, a szentírásfordításokkal Az üdvtörténet fogalma 1. AZ ÜDVTÖRTÉNET SZÍNTERE ÉS FŐSZEREPLŐJE (8 óra) Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba Számonkérés A Pentateukhosz Történeti áttekintés: a kezdetektől Kr. e ig ( Nagy bumm elmélet; biológiai fejlődéselmélet) Irodalmi-műfaji áttekintés: etiológia, mítosz, monda Számonkérés a bevezetésekből A Pentateukhosz legfőbb ismérvei 1.1 Az üdvtörténet színtere: a teremtett világ 5. A világ teremtése a Bibliában Ter 1, ; 2, 1-4a Etiológia, mítosz, transzcendens Isten 1.2 Az üdvtörténet főszereplője: az ember 6. Az ember teremtése az első és a második teremtés-elbeszélésben Ter 1, etiológia, mítosz Ter 2, 4b-25 etiológia, mítosz 1.3 Az első ember kudarca és az isteni segítség ígérete 7. A bűnbeesésről szóló leírás Ter 3, 1-24 Etiológia, mítosz, antropomorf istenkép Módszerek, tevékenységek Páros és közös munka kirakós játék, tanórai beszélgetés; tanári előadás Tanórai beszélgetés (kiindulás: a tékozló fiú története); tanári előadás Tanórai beszélgetés (kiindulás: ábrák a törzsfejlődésről) Tanári előadás Teszt-dolgozat Tanári előadás Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Teremtés c. alkotása) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 4

5 Hittan Óra Téma Tartalom 1.4 A bűn terjedése és Isten irgalmának megnyilvánulása 8/A 8/B 8/C Káin és Ábel A vízözön A bábeli nyelvzavar Összefoglalás: az üdvtörténet színtere és főszereplője Számonkérés Ter 4, 1-16 Etiológia, mítosz Ter 6, ; 7, ; 8, 1-4; 9, 8-13 Etiológia, mítosz Ter 11, 1-9 Etiológia, mítosz Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés, műfaj Az üdvtörténet színtere és főszereplője 2. ISTENÉLMÉNYEK ÁBRAHÁMTÓL MÓZESIG (7 óra) 11. Történeti és műfaji bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e től 1200-ig (Mezopotámia, Egyiptom, II. Ramszesz, kivonulás) Irodalmi-műfaji áttekintés: monda, teofánia, novella, legenda, kultikus elbeszélés, törvénygyűjtemény Ábrahám istenélménye; Isten jelenléte Izsák, Jákob és József életében Számonkérés Ábrahám meghívása Az ősatyák történetei; Ábrahám hite Számonkérés a pátriárkai kor bevezetéséből Ter 12, 1-5 monda, teofánia, antropomorf istenkép Ábrahám, Izsák, Jákob, József történetei Ter 22, 1-18 Monda, antropomorf istenkép 2.3 A szabadító Isten megnyilatkozása a kivonulás idején 14. Mózes meghívása és a kivonulás előkészítése A zsidó húsvét Kiv 3, Kiv 12, 1-14 Monda, teofánia, kultikus elbeszélés Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Képek az értelmezéshez) Közös munka ismétlőkártyák segítségével Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Családfaalkotás; tanulói elbeszélés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Ábrahám áldozata szobor, Chartres) Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 5

6 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 2.4 A tízparancsolat és a mózesi szövetség A tízparancsolat A szövetségkötés Számonkérés: istenélmények Ábrahámtól Mózesig Kiv 19, ; 20, 1-18; 24,4a Monda, teofánia, szövetségokmány Kiv 24, 4b-8; 25, ; 27, 1-2; 29, Monda, teofánia, kultikus elbeszélés Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Az értelmezés előkészítése: bibliodráma Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat 3. ISTEN MEGTAPASZTALÁSA JÓZSUÉTÓL SALAMONIG (2 óra) 18. Történeti bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e tól 931 (bírák, királyság Saul, Dávid, Salamon) Csoportmunka Tanulásút módszer Isten működése Józsue életében; Istenélmények a bírák korában; Isten segítségének megtapasztalása a királyság kezdeti időszakában 19. Számonkérés Jerikó bevétele Sámson- és Dávid-történetek Számonkérés a Salamonig terjedő kor bevezetéséből Józs 6, 1-16 Népi monda, kultikus elbeszélés Történetek a bírák korából és a királyság kezdeti időszakából Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Képek a mai Jerikóról) Tanulói elbeszélés 4. ISTENÉLMÉNYEK A PRÓFÉTÁK ARANYKORÁBAN (6 óra) 20. Történeti és műfaji bevezetés a korszakba Történeti áttekintés: Kr. e. 931-től 538-ig (a prófétaság intézménye, Izrael és Júda, a babiloni fogság) Irodalmi-műfaji áttekintés: prófétai elbeszélések, kölcsönzött beszédformák, mondások, messiási jövendölések Csoportmunka 6

7 Hittan Óra Téma Tartalom 4.1 Illés és Ámosz az üdvözítő Isten szolgálatában 21/A 21/B Számonkérés Illés szimbolikus cselekedete a Jahve-hit védelmében Számonkérés Ámosz jövendölése Jahve napjáról Számonkérés a kor történeti és irodalmi bevezetéséből 1 Kir 18, b-40 Monda Számonkérés a kor történeti és irodalmi bevezetéséből Ám 5, Ítéletes prófécia 4.2 Izajás próféciái az üdvösséget munkáló Istenről 22/A 22/B Izajás jövendölése az Emmánuelről Izajás próféciája a királyi gyermekről Iz 7, Prófétai jövendölés Iz 8,23b - 9,6 Prófétai jövendölés 22/C A Messiásra vonatkozó izajási ígéret Iz 11, 1-9 Prófétai jövendölés 4.3 Üdvösséget hirdető próféták a babiloni fogság időszakában Jeremiás szavai az új szövetségről Ezekiel jövendölése Izrael igazi pásztoráról A Jahve Szolgájáról szóló negyedik dal Második Izajásnál Jer 31, Ez 34, Prófétai jövendölés Iz 52,13-53,12 Prófétai jövendölés 25. Számonkérés: istenélmények a próféták aranykorában Életrajzok; szóelemzés, szövegértelmezés Módszerek, tevékenységek Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Illés c. festménye) Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Asszociációs előkészítés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Szövegértési készség fejlesztése egyéni munka keretében Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Izajásról Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Tanulói kiselőadás Jeremiásról Tanulói kiselőadás Ezekielről Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Tanulói kiselőadás Második Izajásról Fogalmazás-dolgozat 7

8 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 5. A PERZSA KOR EMBERÉNEK TAPASZTALATA AZ ÜDVÖSSÉGET MUNKÁLÓ ISTENRŐL 6. VALLÁSI TAPASZTALAT A HELLÉN KORBAN (6 óra) /A 27/B Történeti és műfaji bevezetés a korszakokba Számonkérés A megszemélyesített bölcsesség Számonkérés Az isteni bölcsesség rendelését elfogadó Jób Történeti áttekintés: Kr. e. 538-tól 333-ig (Círusz, Zerubbábel, Jézus (Józsue) főpap, Nehemiás, Ezdrás) Kr. e. 333-tól 63-ig (Nagy Sándor, Ptolemaioszok, Szeleukidák: IV. Antióchosz Epifánész, Makkabeusok) Irodalmi-műfaji áttekintés: fogság utáni prófétai, bölcsességi, bibliai lírai és zsoltárirodalom épületes irodalom, apokaliptikus irodalom Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Péld 8, bölcsességi irodalom, megszemélyesítés Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Jób 10, 1-19; 38, 1-13; 42, 1-6 Bölcsességi irodalom Csoportmunka Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Jób c. festménye) 5.3 A Messiásról éneklő zsoltárok 28/A Az Úr fölkent Királya és a népek Zsolt 2 zsoltárirodalom, messiási zsoltár Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 28/B 28/C Imádság a királyért A királyi Messiás főpapsága Zsolt 72 Zsoltárirodalom, messiási zsoltár Zsolt 110 Zsoltárirodalom, messiási zsoltár Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Egyéni munka (kifejezések szétválogatása) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 6.1 Az épületes irodalomban tükröződő istenélmény 29. Isten egyetemes üdvözítő akarata Jónás könyve Épületes irodalom Csoportmunka (feladatkártyákkal) Szóelemzés, szövegértelmezés 8

9 Hittan Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 6.2 Az apokaliptikus irodalomban jelentkező ígéret Az Emberfia Dániel jövendölésében Számonkérés: a perzsa és a hellén kor bibliai irodalma Dán 7, 1-28 Apokaliptikus irodalom Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Fogalmazás-dolgozat ÖSSZEFOGLALÁS, ISMÉTLÉS (1 óra) 32. Ismétlés az ószövetségi ismeretek összegzése A hat történeti bevezetés ismétlése Csoportmunka tabu játékkal (feladatkártyák segítségével) BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE (1 óra) 33. Bevezetés: az újszövetségi üdvtörténet és az újszövetségi irodalom Az újszövetségi üdvtörténet tanításának előkészítése; újszövetségi alapismeretek Irodalmi-műfaji bevezetés: evangélium, apostoli levél, apokalipszis Csoportmunka: az Újszövetség könyveinek csoportosítása Tanári előadás 1. A MESSIÁS SZÜLETÉSÉNEK ÉS REJTETT ÉLETÉNEK IDŐSZAKA (3 óra) 34. Történelmi és műfaji bevezetés Történeti áttekintés: Kr. e. 6/4 - Kr. u. 28/29 (Hasmoneusok, Nagy Heródes, a születés éve, források) Irodalmi-műfaji áttekintés: gyermekségtörténet, nemzetségtábla, születés-meghirdetés, gyermekkort bemutató epizód, midrás és haggada, előszó Csoportmunka Tanári előadás 9

10 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 1.2 A Messiás születése és gyermekkora Lukács szerint Számonkérés Jézus születésének hírüladása Jézus születése A tizenkét éves Jézus a templomban Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésekből Lk 1, Születés-meghirdetés Lk 2, 1-7 Lk 2, Midrás, gyermekkort bemutató epizód Teszt-dolgozat Szóelemzés előkészítése: ószövetségi minták megkeresése csoportmunkában Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Sieger Köder Jézus születése c. festménye) 2. A MESSIÁS SZEMÉLYE, KÜLDETÉSE ÉS TANÍTÁSA ISTEN ORSZÁGÁRÓL (7 óra) 37. Bevezetés: Palesztina politikai és vallási helyzete a Messiás fellépése idején Áttekintés: Kr. u. 28/29 - Kr. u. 30/33 (negyedes fejedelmek, Pontius Pilatus, szövetségek közti irodalom, apokrif iratok, qumráni leletek, vallási és politikai csoportosulások) Csoportmunka 2.1 A Messiás személye 38. Számonkérés A Messiás Számonkérés a bevezetésből Lk 4, életművet bemutató epizód Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés 2.2 A Messiás küldetése Isten országának hirdetése Az ószövetségi törvény beteljesítése A szertő Atya alakjának megismertetése Lk 4, szerkesztői összefoglalás Mt 5, mondások Lk 5, Példázat, parabola Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siger Köder festménye Lk 4-hez) Az értelmezés előkészítése: bibliodráma Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 2.3 A Messiás tanítása Isten országáról 41. Az ország már jelen van Jézusban Isten országa mint eljövendő l Lk 17, párbeszéd Mt 6, 9-15 imádság Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió 10

11 Hittan Óra Téma Tartalom 42. Az ország a Jézust elfogadó boldog emberek közössége Mt 5, 1-12 Boldogmondás 43. Számonkérés: a Messiás születése és rejtett élete; a Messiás személye, küldetése és tanítása Isten országáról Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés 3. A MESSIÁS KÖZÖSSÉGET TEREMTŐ TEVÉKENYSÉGE (3 óra) 44. Bevezetés: Izrael vallási közösségének tagolódása Jézus korában Áttekintés: Kr. u. 28/29 - Kr. u. 30/33 (főtanács, főpap, papok, leviták, írástudók) 3.1 A szoros értelemben vett tanítványi kör 45. Számonkérés A tizenkettő kiválasztása Számonkérés a bevezetésből Mk 3, neveket tartalmazó lista A tág értelemben vett tanítványi kör; a mindenki előtt nyitott messiási közösség 46. A látszólag kívülállók Zakeus, a vámos Mk 9, katekézis Lk 19, 1-10 találkozás-elbeszélés 4. A MESSIÁSI CSODÁK MINT ISTEN ORSZÁGÁNAK JELEI (7 óra) Bevezetés: a csoda bibliai fogalma, a csoda mint irodalmi műfaj Számonkérés Külső és belső oldala; ördögűzés, gyógyítás, ajándékozóés mentő-csoda, halott-feltámasztás, szabály- és látszólagos csodák Számonkérés a bevezetésből Módszerek, tevékenységek Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Tanulásút módszer Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Habdank Zakeus c. festménye) Asszociációs előkészítés Csoportmunka Teszt-dolgozat Reflexió (kiindulás: egy mai csodatörténet ) 11

12 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom 4.1 Ördögűzések és gyógyítási csodák a helytállás és a szabadság új lehetősége 49. A gerázai megszállott Lk 8, ördögűzési csodaelbeszélés 50. A béna Mk 2, 1-12 Gyógyítási csodaelbeszélés 4.2 Ajándékozó- és mentő-csodák az öröm és a bizalom új lehetősége 51. A kenyérszaporítás Jézus lecsendesíti a tengert Mk 6, ajándékozó-csoda Mk 4, mentő-csoda 4.3 Feltámasztási csodák az új élet lehetősége 52. A naimi ifjú Lk 7, halott-feltámasztás 53. Számonkérés: a Messiás közösséget teremtő tevékenysége; a messiási csodák mint Isten országának jelei Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés 5. A MESSIÁS MEGVÁLTÓ SZENVEDÉSE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA (7 óra) Jézus szenvedése, halála és feltámadása a történelemtudomány fényében Számonkérés Irodalmi bevezetés Történeti áttekintés: Kr. u. 30/33 (Jézus halálának ideje, a zsidó húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe, az utolsó vacsora ideje, Jézus feltámadása) Számonkérés a történeti háttérből Szenvedéstörténet, feltámadási jelenés 5.1 A Messiás szenvedése a kereszt felé vezető út 56. Az utolsó vacsora Lk 22, 7-20 Kultikus etiológia Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye Mk 2-höz) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat Csoportmunka Teszt-dolgozat Tanári előadás, tanórai beszélgetés Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés 12

13 Hittan Óra Téma Tartalom Módszerek, tevékenységek 5.2 A Messiás halála Jézus pere és keresztre feszítése 57. Jézus megfeszítése és halála Mt 27, Szenvedéstörténet, apokaliptikus irodalom Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Habdank Halálóra c. festménye) 5.3 A Messiás feltámadása feltámadási jelenések Jézus megjelenése Lukács szerint Jézus megjelenései János szerint Számonkérés: a Messiás megváltó szenvedése, halála és feltámadása Lk 24, Feltámadási jelenés Jn 20, Feltámadási jelenés Tartalom, szóelemzés, szövegértelmezés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye Lk 24-hez) Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Ernst Barlach szobra: A viszontlátás) Fogalmazás-dolgozat 6. A MESSIÁS EGYHÁZÁNAK SZÜLETÉSE ÉS KIBONTAKOZÁSA KR. U. 30/33-TÓL (8 óra) 61. Történeti és irodalmi bevezetés Történeti áttekintés: Kr. u. 30/33-tól 100-ig (az egyház fejlődése, Saul) Irodalmi-műfaji áttekintés: elragadtatási elbeszélés, apostoli igehirdetés, meghívási látomás, apokaliptikus látomás Csoportmunka 6.1 A Messiás mennybemenetele és az első pünkösd az egyház születése Számonkérés A Lélek ígérete és Jézus mennybemenetele Az első pünkösd Számonkérés a történeti és irodalmi bevezetésből ApCsel 1, 1-11 elragadtatási elbeszélés ApCsel 2, 1-36 Kultikus etiológia, apostoli kérügma Teszt-dolgozat Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szövegértési készség fejlesztése hiányos szöveg kiegészítésével (páros munka) Szóelemzés, szövegértelmezés 13

14 Tanmenet, 9. évfolyam Óra Téma Tartalom 6.2 Az egyház az apostoli korban (Kr. u. 36-tól 65-ig) Saul megtérése Az apostoli zsinat Jeruzsálemben Az egyház mint Krisztus teste ApCsel 9, 1-19a Teofánia elemeivel átszőtt meghívási látomás ApCsel 15, 1-11 Evangéliumi történetírás, irodalmi montázs 1 Kor 12, Apostoli levél 6.4 A világ és az egyház jövője János jelenéseiben apokaliptikus látomás az üdvtörténetről 67. Az egyház sorsa Jel 12, 1-18 Apokaliptikus látomás 68. Számonkérés A Messiás egyházának születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 100-ig ÖSSZEFOGLALÁS, ISMÉTLÉS, VIZSGA (2 óra) Ismétlés az újszövetségi történeti bevezetések Ismétlés szentírási szövegek A hat történeti bevezetés ismétlése Válogatott szövegek az Ó- és Újszövetségből Aktuális foglalkozások (3 óra); a tanév lezárása (1 óra) Módszerek, tevékenységek Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder festménye az ApCsel 9-hez) Asszociációs előkészítés Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió (Siegel Köder alkotása az 1 Kor 12-höz) Szóelemzés előkészítése: kifejezések szétválogatása Szóelemzés, szövegértelmezés, reflexió Fogalmazás-dolgozat (csoportbeosztás feladatkártyával) Csoportmunka tabu játékkal (feladatkártyák segítségével) Csoportmunka feladatkártyák segítségével 14

15 ÓRAVÁZLATOK

16

17 BEVEZETÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe 2. óra: Az üdvtörténet fogalma 1. AZ ÜDVTÖRTÉNET SZÍNTERE ÉS FŐSZEREPLŐJE Nagy Bumm Kr. e. 20 milliárd év Ramapithecus 15 millió év Crô-magnoni ember 35 ezer év 2000 év 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba 4. óra: Számonkérés a bevezetésekből; a Pentateukhosz legfőbb ismérvei 5. óra: A világ teremtése a Bibliában (Ter 1, ; 2, 1-4a) 6. óra: Az ember teremtése az első és a második teremtés-elbeszélésben (Ter 1, 26-30; Ter 2, 4b-25) 7. óra: A bűnbeesésről szóló leírás (Ter 3, 1-24) 8/A óra: A Biblia a bűn terjedéséről: Káin és Ábel (Ter 4, 1-16) 8/B óra: A Biblia a bűn terjedéséről: a vízözön (részletek a Ter 6-9-ből) 8/C óra: A Biblia a bűn terjedéséről: a bábeli nyelvzavar (Ter 11, 1-9) 9. óra: Összefoglalás: az üdvtörténet színtere és főszereplője 10. óra: Számonkérés: az üdvtörténet színtere és főszereplője 17

18 Az üdvtörténet fogalma 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe a) Az óra felépítése Témája: Célja: Bevezetés az év munkájába, a szentírási ismeretekbe. Ismerkedés a könyveivel, a kanonizáció folyamatával, a szentírásfordításokkal. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Indirekt bevezetés a bibliaismeretbe 2-3 A tanév témájának megadása Táblakép 2-3 Tanórai beszélgetés a téma bevezetése kérdésekkel: Mi a? Mit hallottak korábban róla a tanulók? Páros, majd közös munka: rövid meghatározás a ról. 1. A tanulópárokkal kirakatja a meghatározását (puzzle). 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. 3. Rögzítik a kapott meghatározást: jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Puzzle Megoldás Bevezetés a szentírási ismeretekbe Azokat a könyveket, amelyeket a zsidóság, illetve a kereszténység Isten valódi üzenetének tekint, nak nevezzük. A részeinek megismerése 4-5 Páros, majd közös munka: ószövetségi és újszövetségi könyvek szétválogatása. 1. A tanulópárokkal szétválogattatja ószövetségi, illetve újszövetségi könyv címét. 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. 3. Összefoglalja a lényeget. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Cédulák borítékban Megoldás A Ószövetségből és Újszövetségből áll. Ismerkedés az Ószövetség könyveivel 5-6 Páros, majd közös munka: ószövetségi könyvek szereplőinek azonosítása. 1. A tanulópárokkal 10 ószövetségi személyt kerestet ki a ból. 2. Közös ellenőrzés: a megoldást felolvastatja egy tanulópárral (a többiek figyelnek), vagy kivetíti. A nevek listája Megoldás 18

19 1. óra: Bevezetés a szentírási ismeretekbe Ószövetségi alapismeretek átadása Tanári előadás a legfontosabb ismeretekről. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. A zsidó nép szent könyveinek gyűjteménye az ószövetségi Biblia. A biblia szó a görög biblion szóból ered, könyvtekercseket jelent. Kialakulása: sok évszázad szóbeli hagyománya különféle korokban élő szerzők Végleges kialakulás: Kr. u , jabnei zsinat 24 könyv Görög nyelvű fordítása: Septuaginta, azaz Hetvenes-fordítás (rövidítve: LXX; Kr. e. 2. sz.) A katolikus kánon bővebb, 46 könyvből áll: a 24 könyvet 39 könyvre bontja; további 7 könyvet fogad el kanonikusnak. Ismeretek megszilárdítása 5 Befejezés Ismétlő kérdésekkel megszilárdítja az ismereteket, tisztázza a fogalmakat: Mit jelent a biblia szó? Mikorra alakult ki az Ószövetség végleges formája? Milyen hagyományokon alapul az Ószövetség? Mi a Septuaginta? Hány könyvből áll a zsidó Biblia? Hány könyvet tartalmaz a katolikus Biblia? A tanulók válaszaikhoz használhatnak segédeszközt. Házi feladat: Megtanulandó: a ról elhangzott ismeretek (a füzet jegyzete, tk. 5. o. 3. bek.). Következő órán felelés szóban. Tk. 5. o. Füzet Tk. 5. o. 3. bek. b) Háttéranyagok Táblakép (vetíthető formában) forrás: fóliára másolható forma a CD-n PowerPoint bemutató a CD-n Rövid meghatározás a ról Puzzle (cédulák borítékban) A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. forrás: fénymásolható, szétvágható forma a CD-n Megoldás: azokat a könyveket amelyeket a zsidóság illetve a kereszténység Isten. valódi üzenetének tekint nak nevezzük. 19

20 Az üdvtörténet fogalma Ószövetségi és újszövetségi könyvek szétválogatása Cédulák borítékban A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. Minta a borítékra és a cédulákra: A borítékban cédulákat találtok bibliai könyvek címeivel. Válogassátok szét két csoportra a könyveket! Írjátok le a füzetetekbe, milyen szempont szerint csoportosítottatok! Példabeszédek könyve forrás: fénymásolható, szétvágható forma a CD-n Megoldás: Ószövetség Teremtés könyve Kivonulás könyve Számok könyve Krónikák első könyve Zsoltárok könyve Példabeszédek könyve Jézus, Sirák fiának könyve Ezekiel könyve Abdiás jövendölése Jónás könyve forrás: fóliára másolható forma a CD-n PowerPoint bemutató a CD-n Újszövetség Máté evangéliuma János evangéliuma Apostolok cselekedetei Rómaiakhoz írt levél Első levél a korintusiaknak Második levél a tesszalonikieknek Levél a zsidóknak Jakab levele János második levele János jelenései (v. Jelenések könyve) Ószövetségi könyvek szereplőinek azonosítása A nevek listája A tanulópároknak megfelelő számban kell előkészíteni. forrás: fénymásolható forma a CD-n Megoldás: Név Éva Mózes Rút Sámuel Dávid Salamon Illés Jeremiás Sámson Dániel i hely Teremtés könyve Kivonulás, Leviták, Számok könyve, Második Törvénykönyv Rút könyve Sámuel 1-2. könyve Sámuel 1-2. könyve Királyok 1-2. könyve Királyok 1-2. könyve Jeremiás könyve Bírák könyve Dániel jövendölése forrás: fóliára másolható forma, illetve PowerPoint bemutató a CD-n 20

21 2. óra: Az üdvtörténet fogalma 2. óra: Az üdvtörténet fogalma a) Az óra felépítése Témája: Célja: Az üdvtörténet fogalmának bevezetése. Az üdvtörténetírás alapjainak megismertetése: felismerni a ban az ember életében megnyilvánuló isteni hívást. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Feleltetés 5 Az óra témájának megadása 1 Táblakép A tanár egy önként vállalkozó tanulót feleltet. Kérdések: Mi a? Hány részből áll a? Hogyan alakult ki a zsidó Biblia? A tanár a felelet végén értékeli a tanuló teljesítményét. Ismerteti az óra témáját, címét: Az üdvtörténet fogalma. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Az üdvtörténet fogalma Bevezetés az üdvtörténeti látásmódba indítás egy bibliai történettel 10 Következtetések levonása, fogalmi bevezetés 5 Tanórai beszélgetés tanári kérdésekkel irányítva: 1. Megkérdezi, milyen bibliai történeteket ismernek a tanulók. 2. A történetek közül kiválaszt egyet, elmondatja a tanulóval. 3. Ha a Tékozló fiú példabeszéde szerepelt az elhangzó történetek közt, ennek a tartalmát is elmondatja, szükség esetén kiegészít, pontosít; ha nem szerepelt, ő maga említi meg és mondja el a tartalmát. 4. Kérdések által elgondolkodtatja a tanulókat a Tékozló fiú történetének mondanivalójáról: Kik a történet szereplői? (apa, fiatalabb és idősebb fiú) Mi tudunk a fiatalabb fiúról? (kikéri az örökségét, eltékozolja, hazamegy) Mit tudunk az idősebb fiúról? (otthon marad, mérgelődik a fiatalabb fiúra) Milyen az apa? (odaadja az örökséget a fiatalabb fiúnak, várja őt vissza, visszafogadja, beszél az idősebb fiúval is) Mely szereplő/k viselkedésében ismerhetünk magunkra? Kit szimbolizálhat az atya? 1. Tanórai beszélgetés a Tékozló fiú történetéről: Kérdés: Milyennek ismertük meg Istent és milyennek az embert a bibliai történetben? (Isten: nagylelkű, megbocsátó ember: függetlenségre vágyó, zúgolódó, bűnös) 21

22 Az üdvtörténet fogalma Tanári előadás az üdvtörténetről, az üdvtörténetírásról: A keresztény tanítás szerint Isten boldogságra, üdvösségre hívta az embert. Az ember ellenáll, de az Isten nem hagyta, nem hagyja magára üdvtörténet. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Tk o. Az üdvtörténet tágabb értelemben: A teremtő Isten boldogságot, üdvösséget szánt minden embernek. Az ember azonban kezdettől fogva elutasította Isten tervét. Ám Ő segítségére sietett teremtményének, aki az időben, a történelem eseményein keresztül szerezhetett tudomást Isten tervéről és tapasztalhatta meg a Messiás, a Szabadító eljöttét. A történelem tehát tulajdonképpen üdvtörténet. Az üdvtörténet szűkebb értelemben: azoknak az eseményeknek láncolata, amelyekben Isten üdvözítő tevékenysége és a Messiás érkezése tudatossá válik az emberek számára. Három szakasza van: ószövetségi üdvtörténet; újszövetségi üdvtörténet; az egyház történelme. Az üdvösség történetét az üdvtörténetírás mutatja be. Az üdvtörténetírásra jellemző: érzékelhető eseményeket és összefüggéseket tár fel; jelképeket használ; vallási drámákat alkot, műfajokat alkalmaz. Személyes sorsunk is a nagy üdvtörténelem része. Ismeretek megszilárdítása 5 Befejezés Ismétlő kérdésekkel megszilárdítja az ismereteket, tisztázza a fogalmakat: Mire hívta meg Isten az embert? Hogyan válaszolt az ember Isten hívására? Miben mutatkozik meg, hogy Isten nem hagyta magára az embert? Mi az üdvtörténet fogalma? Ki a Messiás? Melyek az üdvtörténet szakaszai? Mi jellemzi az üdvtörténetírást? A tanulók válaszaikhoz használhatnak segédeszközt. Házi feladat: Megtanulandó: az üdvtörténettel kapcsolatban elhangzott ismeretek (a füzet jegyzete, tk. 5. o bek.; 6. o. utolsó bek.). Következő órán felelés szóban. Tk o. Füzet, tk o. b) Háttéranyagok Táblakép (vetíthető formában) forrás: fóliára másolható forma, illetve PowerPoint bemutató a CD-n 22

23 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés 3. óra: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba a) Az óra felépítése Témája: Célja: Az üdvtörténet színtere és főszereplője történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba (a kezdetektől Kr. e ig). A világ és az ember keletkezésével foglalkozó legfontosabb elméletek és műfajok (etiológia, mítosz, monda) alapszintű bevezetése. Órai jegyzetelés gyakorlatának kialakítása. Szakasz/idő Tanári/tanulói tevékenység Eszközök Feleltetés Az óra témájának megadása 1 Táblakép Két tanulót feleltet. Kérdések: 1. felelő: Mi az üdvtörténet tágabb és szűkebb értelemben? Milyen szakaszai vannak? 2. felelő: Mi jellemzi az üdvtörténetírást? Megbeszéli a csoporttal az értékelés szempontjait (tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás), majd a felelővel együtt értékeli annak teljesítményét. Ismerteti az óra témáját, címét: Történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba. Jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Az üdvtörténet színtere és főszereplője A világ kialakulásával kapcsolatos korábbi ismeretek előhívása 2-3 A világ és az ember keletkezése a tudományok szerint 10 Tanórai beszélgetés tanári kérdésekkel irányítva: Megmutat egy szemléltető ábrát, mely a világ kialakulásával foglalkozik: a Föld és az élet fejlődése falikép, atlasz, egyéb (pl. kivetíti vagy a tanulók saját atlaszukat nézik). Kérdéseket tesz fel a korábbi ismeretekkel kapcsolatban: Mit látnak az ábrán? Mit tudnak a világegyetem, a Föld, az élet kialakulásáról? Tanári előadás a világ és az ember keletkezésére vonatkozó legfontosabb elméletekről. Cél: megértetni, hogy a bibliai szövegek történeti hátterének megértéséhez a szaktudományok segítségére szorulunk. Ezzel párhuzamosan jegyzetel a táblán (vagy vetít), jegyzeteltet a füzetben. Szemléltető ábra Tk o. a) Az Ábrahámig terjedő korszak a tudományok fényében A Bibliát nem szaktudósok (pl. fizikusok, biológusok vagy történészek) írták. A tudomány nem tud megnyugtatóan válaszolni a világ keletkezésére vonatkozó kérdésre. A legérdekesebb magyarázat a Nagy Bumm -elmélet: a világmindenség kb. 20 milliárd évvel ezelőtt, az ősatom robbanásával jött létre; jelenleg is tágulóban van. 23

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 7. ÉVFOLYAM TANMENETE Az ószövetségi üdvtörténet Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2 óra/hét)

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan 9-12. évfolyam

Hittan 9-12. évfolyam Hittan Hittan 9-12. évfolyam 2 H I T T A N 9. é v f o l y a m (4 osztályos képzés) C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Hittan 7-12. évfolyam

Hittan 7-12. évfolyam Hittan Hittan 7-12. évfolyam 2 H I T T A N 7-8. é v f o l y a m C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA Hittan 7 Jegyzet Készült a hetedik évfolyam és a négy osztályos középiskolák kilencedik évfolyama számára

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95 Nem BIBLIA olyan különleges könyv TARTALOMJEGYZÉK Miért Mit Krisztus jelent változott-e tartják hiheti halála Q? egyesek el meg után valaki az Márk írták? Újszövetség, a Jézus evangéliumát a Biblia? életéről

Részletesebben

Háttérinformáció Dániel könyvéhez

Háttérinformáció Dániel könyvéhez Háttérinformáció Dániel könyvéhez Dr. Nagy Antal Mihály, Dr. Bartha Tibor professzor, Kustár Zoltán, Reisinger János és Szabó Attila írásai nyomán A könyv neve A könyv Dánielről kapta a nevét. A név jelentése:

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

ORSZÁGOS MAGYAR CECÍLIA EGYESÜLET KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMA H I T T A N DR. TARJÁNYI ZOLTÁN

ORSZÁGOS MAGYAR CECÍLIA EGYESÜLET KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMA H I T T A N DR. TARJÁNYI ZOLTÁN ORSZÁGOS MAGYAR CECÍLIA EGYESÜLET KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMA H I T T A N ÍRTA: DR. TARJÁNYI ZOLTÁN BUDAPEST, 1994. - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék I. osztály..................................3. oldal II. osztály.................................12.

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA -8. ÉVFOLYAM Általános koncepció A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Prófétizmus Izraelben

Prófétizmus Izraelben - A próféta szó etimológiája: Prófétizmus Izraelben A Biblia nyelvhasználatában szereplő próféta kifejezés a görög prófétész szóból vezethető le. Jelentése: hírnök, szóvivő, beszélő. A próféta szó kapcsolatban

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK

TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK TEMATIKAI EGYSÉG: EGY NÉP DÖNTÉSHELYZETBEN ISTEN UTAT MUTAT EGY ORSZÁGNAK: IZRÁEL ÉS A PRÓFÉTÁK A tematikai egységhez tartozó leckék ószövetségi próféták történeteit tartalmazza. Nemcsak bibliai történetek

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Alapelv, hogy a hét végére ne adjunk több írásbeli, illetve szóbeli házi feladatot, mint hét más napjain. Szóbeli házi feladat - Tartalma az

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben