Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában"

Átírás

1 Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában Összeállította: Szalainé Balogh Erika 1

2 Projekttervezet: Tavaszi népszokásaink, a farsang Pedagógiai értelemben a projekt egy tanulási egység egy komplex, gyakran a mindennapi életből származó, a tanulók érdeklődésének megfelelő téma sajátos feldolgozása, amely magában foglalja a célok, feladatok meghatározását, a munkamenet, az eredmények megtervezését, végrehajtását, az eredmények bemutatását, valamint a folyamat és az eredmény értékelését. A projekttanulás teljes folyamata a tanulók önálló, egyénileg vagy kiscsoportban végzett tevékenysége. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv Korona Kiadó A történelmi fejlődés során a különböző népek más-más szokásrendszert alakítottak ki. A népszokás a közösség által elfogadott, elvárt viselkedési forma. Ez szabályozta a magyar parasztság életét is. Ma a népszokásokat sorolva főként az ünnepekhez kapcsolódó szokásokra gondolunk. Az ünnepek során a közösség a hétköznapokon megszokottól eltérő módon viselkedett, de ekkor is a közösség évszázadok alatt kialakult tilalmait, útmutatásait követte. Csendes Istvánné Nagy Attila: Népszokásaink kalendáriuma 2

3 A projekt pedagógiai információi Témakör: Tavaszi népszokások Műveltségterület: szövegértés szövegalkotás A téma feldolgozása tantárgyközi projektben valósul meg, egyéb érintett műveltségterületek: -ének-zene -természetismeret -rajz -technika -tánc és dráma -matematika Célcsoport: 5.c osztály A projekt célja: - A tavaszi népszokások széles körű megismerése - A tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek - Az ünnepre készülődés, a ráhangolódás megtanulása - Az ünnepek szerepének megismerése - Különböző népcsoportok hagyományainak, ismerete, tisztelete Fejlesztendő tanulói képességek: - olvasás, szövegértés - könyvtár- és internethasználat az anyaggyűjtés során - kommunikációs készség - előadói képesség, - gondolkodásfejlesztés - emlékezet, - képzelet - ábrázolás - fantázia - ritmusérzék, hangképzés - saját vélemény megfogalmazása - együttműködési képesség - tolerancia 3

4 Megjelenő produktumok: - fogalmazások, versek - rajzok, tablók - álarcok, jelmezek - grafikonok, táblázatok - tánc - dramatikus játék - dekoráció - szalagos és forgácsfánk - újságcikk - internetes megjelenés A tevékenységek közben megismert fogalmak, tartalmak: - vízkereszt - húshagyó kedd - hamvazó szerda - kántálás - busójárás - csöröge - pampuska - alakoskodók - torkoscsütörtök - farsang - reneszánsz - etikett - palotás - udvartartás - pogányság - szentelés - parasztregulák - fonó - 4

5 A projekt tartalma dátum Témakör Tevékenységek kompetenciák Tevékenységforma Módszer Január Előkészítés Team megbeszélés bemutatás véleménycsere febr.2. január 25- febr. 11. Eszközszükséglet projektor Gyertyaszentelő Boldogasszony napja Kibújik-e a medve? A témák ismertetése a tanulókkal, feladatok elosztása, csoportok megszervezése Gyertyamerítés szentelés,pogányság, Gonoszűzés Időjárási megfigyelések 3 héten át Témafeldolgozás: A medve A parasztregulák, időjóslás Táblázat és grafikon készítése az időjárási megfigyelésekből Febr. Fonó Népi játékok Népdalok a fonóban Febr Farsangi előkészületek Plakátok Álarckészítés Auladíszítés Palotás megismerése SZÁK HÖT SZÁK EMTK HÖT, DK AK KVK,HÖT DK, SZÁK DK, HÖT TTK TTK Bemutatás frontális Kézművesfoglalkozás Önálló felk., kiselőadás csoportmunka Egyéni munka Kiselőadás Páros munka projektor Viasz, rezsó, Kanóc, díszítőanyagok IKT-eszközök Hőmérő IKT -eszközök Hol és kik? Projekt megvalósításában Résztvevő pedagógusok Osztályfőnöki és magyarórákon Kézműves szakkör magyarórákon Minden reggel, délben és este Termism.órákon Magyarórákon csoportmunka Milliméterpapír Matematikaóra EMTK, AK drámajáték Tánc és dráma óra énekóra Színjátszó szakkör EMTK, SZÁK EMTK EMTK, KVK EMTK Csoportmunka Páros tev. Csoportmunka Frontális megfigy. Festék,zsírkréta,karton, Krepp-papír Rajzóra Rajzóra Rajzszakkör Szabadidősáv 5

6 Febr. 12. Folyamatos Farsang kiállítás Médiaháttér Farsangi fánk sütése Fánkevő verseny Arcfestés Témafeldolgozás: A reneszánsz, Mátyás udvara, Mátyásmesék A mohácsi busójárás, a velencei karnevál, bálozási etikett, palotás, Báli rendezvény udvartartással, palotással, Beöltözéssel Anyaggyűjtés Tervezés Paravánok, tárlók feltöltése Weboldalon megjelentetés a tervektől az értékelésig, Iskolai újság összeállítása erről a programról, riportok, TTK, KVK SZÁK HÖT, DK, AK, AK, DK AK, DK, EMTK SZÁK EMTK, KVK SZÁK HÖT, SZÁK KVK, EMTK EMTK, SZÁK DK, AK, KVK, EMTK Csoportos tev. Páros kiesős Páros tev. önálló felk. Kiselőadás, dramatizálás önálló felk. Kiselőadás csoportos tev. Csoportos felkészülés Csoportos Páros tev. Csoportos tev. Egyéni tev., riportkészítés párban csoportmunka recept szerint arcfesték IKT-eszközök Korhű ruhák Jelmezek Plakátok, rajz- Eszközök Fényképek fénymásolatok IKT-eszközök Technikaóra Osztályfőnöki szabadidősáv Magyar, töri, of.órákon, Színjátszó szakkör, Szabadidősáv Magyaróra Rajzszakkör, Szabadidő sáv szabadidősáv magyarórák 6

7 A projekt értékelése Az értékelés célja: A tanuló önmagához mért fejlődésének nyomon követése. Pozitív visszacsatolás a feladatvégzés során a tapasztalt együttműködésről, nyitottságról, a gyűjtőmunka, az elkészített alkotások eredményéről, minőségéről, az átélt élményekről. Várható eredmény: - A gyerekek széleskörűen megismerkednek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. - Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. - A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. - Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. - Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon keresztül. - A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési és empatikus képességük. 7

8 Gyertyamerítés Nekem nagyon tetszett a gyertyamerítés. Igaz, nagy türelem kell hozzá. Úgy csináltuk, hogy a madzagot belemerítettük a forró viaszba, majd a hideg vízbe, és utána mentünk egy kört az osztályban. És ezt nagyon sokszor meg kellett ismételni, de Marica néni sokat segített nekünk. Lettek vastag és vékony, meg nagy és kicsi gyertyák is. /Váczi Dorina/ 8

9 Fánksütés A fánksütésben én azt élveztem a legjobban, hogy dagaszthattam és szaggathattam is a tésztát. /Orsós Szilveszter/ Szerintem a fánksütés volt a legjobb, mert mindenkit összehozott az osztályból. Mindenki segíthetett valamiben. A fánkevő verseny is klassz volt. /Gáspár Kitti/ 9

10 Álarckészítés gipszből Az álarckészítés folyamata: Először a gipsztekercseket felvagdaltuk, majd meleg vizet öntöttünk a poharakba. Azután bekentük az arcunkat krémmel. Belemártogattuk a gipszszalagokat a meleg vízbe, aztán felraktuk a társunk arcára jó rétegesen. Mikor kissé már megkötött a gipsz, levettük az álarcot, és szerepet cseréltünk. Száradás után még díszíteni is fogjuk. /Lelkes Réka/ 10

11 Farsangi mulatság A lányokkal felvehettünk reneszánsz ruhákat. Mindenkinek nagyon tetszett, mert össze-vissza pörögtünk benne, meg még kocséroztunk is. Utána megtanultuk, hogyan vonultak be régen a hölgyek a bálterembe, a testtartást és néhány tánclépést is. Olyan volt, mintha visszamentünk volna az időben. /Palkó Laura/ 11

12 Kiállítás Az elkészült munkáinkból kiállítást állítottunk össze, amit megmutattunk szüleinknek, tanárainknak és iskolatársainknak. 12

13 Értékelés Nekem nagyon tetszett ez az egész projekt, mert így sokkal érdekesebb volt a tanulás és így jobban is álltunk hozzá. A gyertyamerítés nagyon érdekes volt, mert nem tudtuk elképzelni, hogy hogyan lesz egy szál madzagból gyertya. /Ignácz Renáta/ Nekem nagyon tetszett minden, de legjobban a fánksütés volt a jó. Utána versenyeztünk is, én csak a második fordulóba jutottam. /Csorba Zsolt/ Nekem minden nagyon tetszett ebben a projektben. Jó volna, ha újból mindent megpróbálhatnánk. /Lelkes Réka/ Ez mind olyan élmény volt számomra, amit nem felejtek el soha. /Gerencsér Dániel/ Nekem nagyon tetszett minden, remélem jövőre is csinálunk ilyen projektet. /Váczi Dorina/ Nekem a gyertyaöntés volt a legrosszabb, mert pont megbetegedtem és kimaradtam belőle. És most nem tudtam meg, hogy ez milyen is lehet. /Balogh Krisztián/ Nagyon érdekes volt a gyertyaöntés, nem is gondoltam volna, hogy így kell csinálni. Érdekes volt, amikor mindig belemártottuk a viaszba, aztán a hideg vízbe és körbe kellett menni és mindig nagyobb lett. Mikor vastag lett, össze is lehetett csavarni. /Kőszegi Szintia/ Nekem az anyukám segített fánkrecepteket gyűjteni. Szerintem Zsolti és Réka gyűjtötte a legtöbb receptet. /Vörös Zsuzsanna/ 13

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig A tegnap gondolatainak felhasználásával szemlélni a jövőt, az élet mozdulatlanságára utal. Bármi legyen is a feladatunk, mindannyiunknak új, jobb módszereket kell keresnünk mivel amit ma jól csinálunk,

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Fejlesztési cél : Projekt téma: Paraszti élet a XIX. században

Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Fejlesztési cél : Projekt téma: Paraszti élet a XIX. században Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Osztály/csoport: 5. b Résztvevők száma: 23 tanuló Időpont: 2008. április 23. május 16. Osztály / csoport rövid bemutatása: Magyar nyelvtant

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk - Projekt Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 hetet meghaladó projekt 2010. március 8-31. TÁMOP 3.14-08/2-2008-0002 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek Kedvcsináló ötletek Itt a farsang (Szűcs József Általános Iskola Kiskunhalas) Projekt célja Közvetlen, fő célok: Farsangi ünnepkör ismereteinek bővítése, rendezése, rendszerezése Más népek karneváli szokásainak

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem alakult

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Záródolgozat Projekt a gyakorlatban A téma indoklása: Az osztály a Víz napja alkalmából készített egy tablót a vizes élőhelyekről. A tanulókkal történő beszélgetés során kiderült, hogy szívesen folytatnának

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány,

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben