Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)"

Átírás

1 Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok vizsgálata, a kor híres építészeinek megismerése Építményekkel kapcsolatos követelmények megismerése, építményekre ható hatások elemzése Együttműködési kompetencia (tk.5.old.) Kommunikációs kompetencia, digitális kompetencia (7. old.) Tankönyv, A világ 100 csodája című könyv Internet, híres építmények képei, Projekt: építőanyag gyűjtemény összeállítása páros munkával Kiselőadások meghallgatása egy-egy építményről, különleges épületekről képek keresése Internet segítségével

2 Az ember átalakítja környezetét Közműrendszerek létrehozása és működtetése 3. A víz útja Beszélgetés a víz körforgásáról, hasznosításáról, felhasználási területeiről. Tankönyvi ábrák elemzése 4. Korszerű vízellátás, csatornázás Ivóvízzel kapcsolatos követelmények összegyűjtése, különböző vízminták vizsgálata. Folyamatábra elemzése Feladattár tk. 90.old. 5. Vízellátó rendszer Közművek feladata és rendszere, csőszerelvények vizsgálata 6. A háztartási hulladék korszerű kezelése Hulladékok keletkezése, csoportosítása, újrahasznosítási módok Környezettudatosság fejlesztése Rendszerszemlélet Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Környezettudatosság fejlesztése Tankönyv, földrajzi atlasz (hazánk folyói, tavai) Vízminták, nagyító, szűrőpapír, vegyszerek Régi és korszerű csőszerelvények, prospektusok Tankönyvi ábrák, csomagolóanyagok, dobozok Kutatómunka: vízigényes technológiák Kutatómunka: víztornyok szerepe, víztisztítók környezetünkben Hogyan vezetik el a szennyvizet a településünkön? Beszámoló készítése Projekt: tk.15.old.

3 Az ember átalakítja környezetét Energiaellátó rendszerek 7. Elsődleges és átalakított energiák 8. Villamos energia előállítása és hasznosítása Energialáncok elemzése, energiaátalakítás, energiaszállítás módjai Villamos energia előállításának módjai, fejlődéstörténet áttekintése, erőműveink jellemzése, tankönyvi feladatok megoldása 9. A világítás fejlődése A világítás fejlődéstörténetének áttekintése, lakás elektromos hálózatának modellezése 10. Környezetbarát energiarendszerek Megújuló energiaforrásokról tanultak felidézése, felhasználás módjai, ábrák, diagramok elemzése, projekt feladatainak megoldása Gazdasági nevelés Műszaki kompetencia, problémamegoldás, Természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciák (fizikai ismeretek felidézése) együttműködés Műszaki kompetencia, problémamegoldás Tankönyv, földrajzi atlasz, Internet Tankönyv, földrajzi atlasz, erőműveink fotói, technikatörténeti könyvek Áramköri modellek, kapcsolási rajzok, tankönyvi képek Videofilm részletek, földrajzi atlasz Kutatómunka: statisztikai adatok hazánk erőművei Projekt: tk. 19.old. Páros munka: tankönyvi feladatok megoldása tk.21.old. Projekt: tk. 23.old. Kutatómunka

4 Az ember átalakítja környezetét- Kommunikációs rendszerek 11. Információtechnikai rendszerek környezetünkben, információs hálózatok Beszélgetés régi és korszerű információtechnikai eszközökről, informatikai, fizikai ismeretek felidézése 12. GPS- kommunikáció Navigációs rendszerek tanulmányozása tankönyvi szöveg és ábrák segítségével, GPS prospektusok tanulmányozása 13. Műszaki kommunikáció Műszaki ábrázolás szerepe a tervezői tevékenységben, rajzolvasási gyakorlat, egyszerű alkatrészrajzok készítése A természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciák, problémamegoldás, szövegértés Szövegértési kompetencia Problémamegoldás, vízualitás fejlesztése Tankönyv, technikatörténet könyvei Tankönyv, prospektusok Alkatrészek, szabványkönyv, műszaki rajzok Kutatómunka feltalálók életéből Kutatómunka Internet segítségével Őnálló munka: szabadkézi vázlat készítése

5 Az ember átalakítja környezetét Rendszerek irányítása 14. Irányítási problémák és feladatok Gépek irányítása, az irányítások felosztása - beszélgetés napi tapasztalatok felidézése 15. Szabályozás és vezérlés Egyszerű irányítások elemzése, folyamatábrák tanulmányozása 16. A számítógépek a technikai folyamatok irányításában Számítógépek szerepének elemzése a technikai rendszerek irányításában, tankönyvi modellek tanulmányozása, mozgásátalakítások megfigyelése 17. Részösszefoglaló Kérdés-felelet, elemző tevékenység, tesztek segítségével a tanult ismeretek megerősítése Kommunikációs kompetencia, szövegértés Problémamegoldás, konfliktuskezelés Megfigyelőképesség fejlesztése, alkalmazható tudás, együttműködés Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Elektronikai modellkészlet Modellek, elektronikai szerelőkészlet Elektronikai és fémépítő szerelőkészlet Tankönyv, tesztek, képek Csoportmunka Páros munka Páros munka Csoportmunka, önálló munka

6 Korszerű rendszerek A gépjármű mint rendszer 18. A gépjármű üzeme Közlekedés nagy rendszerének elemzése, gépjármű prospektusok megtekintése, gépjármű részrendszereinek megbeszélése 19. A gépjármű és a környezet Gépjárművek környezeti hatásainak vizsgálata, napi tapasztalatok összegzése, 20. Korszerű berendezések a gépjárművekben 21. Új irányzatok a gépjárműtechnikában Korszerű berendezések szerepének megvitatása, műszaki szakkifejezések értelmezése Gépjárművekkel kapcsolatos követelmények, járműgyártás feladata, balesetmentes közlekedés feltételeinek megbeszélése. Cikkek gyűjtése és beszámoló az alternatív üzemanyagokról, fejlesztésekről Műszaki kompetencia analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése, Környezettudatos magatartás, felelősségtudat Műszaki kompetencia, szövegértés Felelősségtudat, önművelés, másokkal való együttműködés Prospektusok, videofilmrészlet, Tankönyv, képek, videofilm Tankönyv, számítógép Tankönyv, cikkek Kutatómunka: magyar feltalálók a gépjárműtechnika területén Projekt: tk. 43.old. Kutatómunka az Internet segítségével: korszerű berendezések Gyűjtőmunka, beszámolók

7 Korszerű rendszerek Informatikai rendszerek környezetünkben 22. Logikai áramköri modellek Logikai műveletek, igazságtáblák megértése, elemzése áramköri modellek segítségével 23. Modellek építése, működtetése Áramköri modellek összeállítása, tankönyvi ábrák elemzése, táblázat kitöltése 24. Számítógép a lakásban Napi tapasztalatok összegyűjtése a lakás önműködő technikai rendszereiről, programozható logikai áramkörök szerepe, tankönyvi ábrák elemzése, számítógép lehetőségei a lakásban Digitális kompetencia, páros munkában való együttműködés Problémamegoldás és kommunikáció Szövegértés, műszaki kompetencia Áramköri modellek, tankönyv Elektronikai szerelőkészlet Képek, prospektusok, tankönyv Páros munka, feladattár tk. 91. old. Projekt tk. 51. old. Csoportmunka: feladattár tk old. Páros munka: használati utasítások tanulmányozása

8 Korszerű rendszerek A modern konyha 25. Csúcstechnika a konyhában I. 26. Csúcstechnika a konyhában II. Konyhatechnikai gépek vizsgálata, elemzése, csoportosítása Kontaktsütő, fondükészlet megismerése, egyszerű ételek készítése 27. Reformkonyha Egészséges táplálkozás fontos tanácsainak összegyűjtése, étrendek összeállítása Alkalmazható tudás Együttműködési kompetencia Természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetencia Konyhatechnikai gépek, áruházi katalógusok Ételreceptek gyűjtése Konyhatechnikai gépek Csoportmunka Tankönyv, receptkönyvek Projekt: tk.61 old. Élet a településeken Környezetszennyezés és egészségünk 28. A környezet hatása egészségünkre I-II. Az egészség megőrzésének feltételei, betegségek elleni védekezési módok megbeszélése, véleméyek meghallgatása, reklámok elemzése Szociális kompetencia, egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet kialakítása Képek, egészségügyi kiskönyv, szakkönyvek, reklámújságok Projekt: tk. 65.old.

9 Élet a településeken Munkahelyek a környezetünkben 29. Termelés és fogyasztás A gazdasági élet szereplői Adatgyűjtés, napi cikkek ismertetése a termeléssel, fogyasztással kapcsolatosan, diagramok elemzése Felkészülés a felnőtt életre, kommunikáció Tankönyv, cikkek, statisztikai adatok Beszámolók készítése Élet a településeken Közlekedés járművel 30. Karbantartás és balesetmegelőzés A kerékpár karbantartó szerelése, részek-funkciók elemzése, biztonságos közlekedés szabályai Problémamegoldás, felelősségérzet Kerékpár, szerszámok, szakkönyvek csoportmunka 31. Útitervek összeállítása Útitervek összeállítása különböző közlekedési járművel, menetrendek tanulmányozása Tervezés, tervszemlélet Menetrend nyomtatványok, elektronikus menetrend, utazási katalógusok Páros munka

10 32. Közlekedés és környezete Közlekedéshez szükséges egyéb berendezések, tachográfok megismerése Műszaki kompetencia Tankönyv, képek Projekt: tk. 75.old. A megjelenés higiéniája Ruházat kiválasztása, karbantartása 33. Egyéni ruhatervek A textíliákról tanultak felidézése (nyersanyagok, tulajdonságok), ruhakészítés lépéseinek megbeszélése, ruhatárak összeállítása 34. A ruhaneműk tisztántartása Tisztántartási módok megbeszélése, egyéni tapasztalatok begyűjtése, piktogramok elemzése 35. Kozmetikumok használata Kozmetikumok tanulmányozása, számunkra megfelelő kiválasztása, ph vizsgálat Együttműködés, másokkal való kapcsolatépítés, esztétikai érzék fejlesztése Problémamegoldás, kommunikáció Együttműködés, alkalmazható tudás Textilanyagok, divatlapok Tisztítószerek, szakkönyvek Tinédzser kozmetikumok, használati utasítások Feladattár: tk old. Projekt: tk.79. old. Kutatómunka

11 Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Modern kertészetek 36. Hajtatásos termesztés a kiskertben Hajtatóberendezések gazdaságos működtetése 37. Növények tápoldatos termesztése Modern mezőgazdaság jellemzőinek feltárása, fóliatípusok vizsgálata tankönyvi ábrák segítségével Hidrokultúrás eljárás, tápoldatok megbeszélése, tankönyvi feladat megoldása Alkalmazható tudás, szövegértés Műszaki kompetencia Tankönyvi képek Tankönyv, szakkönyvek képei Feladattár: tk. 96. old. Projekt: tk. 87. old. 38. Összefoglaló Tanult ismeretek rendszerezése, tudástár áttekintése Rendszerezés, alkalmazható tudás, kommunikáció tankönyv csoportmunka

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7-8. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

1. A háztartás és a közszolgáltatások. 2. Közlekedés 6 óra. 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 8 óra

1. A háztartás és a közszolgáltatások. 2. Közlekedés 6 óra. 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 8 óra 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, szakmákat,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7-8. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. H E L Y I T A N T E R V Technika, életvitel és gyakorlat 5.-7. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította:

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. osztály A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések

Részletesebben

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett NEMZEDÉKEK TUDÁSA Tankönyvkiadó: Kerettantervi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Technika és életvitel Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

Fizika helyi tanterv

Fizika helyi tanterv Fizika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Fizika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Fizika / közgazdasági szakmacsoport/... 2 2.1 A tantárgy célja:... 2 2.2 9 10. évfolyam... 3 2.2.1 9. évfolyam...

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A fizika tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A fizika tanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben