Módszerek, szervezési módok: Magyarázat, szemléltetés, beszélgetés, játéktevékenység, rajz Frontális, differenciált, páros

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszerek, szervezési módok: Magyarázat, szemléltetés, beszélgetés, játéktevékenység, rajz Frontális, differenciált, páros"

Átírás

1 Az óra címe: Sokszögek építése poliminókból, a sokszögek területe Ajánlott évfolyamok: 3., 4., 5. ( Nagylaci elsősöknek is ajánlható kiemelései kékkel) Ajánlott időtartam: két tanítási óra lehetőleg egymás után Tanítási cél: A terület fogalmának előkészítése, valamint elmélyítése Ismerkedés különböző formájú sokszögekkel A türelem és a kitartás fejlesztése Pontosságra, a szabályok betartására törekvés Tananyag: Alapfogalmak - új fogalmak: négyzet, téglalap, vízszintes, függőleges, hézag, hézagmentes, fedés, illeszkedés, oldal, csúcs (sarok), terület, méret, alak, alakzat, Poliminó Ismerkedés a Poliminókkal: Dominó, Trominó, Tetrominó, Pentominó, Monominó Sokszögek kirakása Poliminókkal Feladatok készségek, képességek fejlesztése: Célirányos próbálgatás (gondolkodás + cselekvés) Együttműködés és kapcsolatteremtés Kombinatív gondolkodás Modellezés Síkbeli tájékozódás, konstruálás Analitikus szintetikus gondolkodás Lényeglátás Képzelőerő Figyelem Válogatás, rendszerezés Számolás, következtetés Szövegértés, lényegkiemelés Stratégiai, taktikai gondolkodás Divergens gondolkodási mód Módszerek, szervezési módok: Magyarázat, szemléltetés, beszélgetés, játéktevékenység, rajz Frontális, differenciált, páros Eszközök: Négyzetlapok, poliminók, ábrás, szöveges papírok (feladatlapok), papírtáblák Az óra menete: 1. Bevezetés (Feladatlap, páros munka, rajz, utána közös megbeszélés.) o Motiváció mese: Egy messzi-messzi országban a király elhatározta, hogy téglalap alakú tróntermét olyan hatalmas, színes kőlapokkal boríttatja be, - amelyek

2 egymáshoz oldalakkal kapcsolódó négyzetlapokból, úgynevezett monominókból állnak -, vagyis poliminókkal. Például ilyenekkel: Birodalma minden szegletéből hozatott szebbnél szebb, különböző méretű és alakú köveket, melyek négyzetlapjait varázserő tartotta össze, így nem lehetett őket szétválasztani. Domíniából dominókat (2 lap), Tromíniából trominókat (3 lap), Tetromíniából tetrominókat (4 lap) és Pentomíniából pentominókat (5 lap). A király hírnökei útján kihirdette, hogy aki egyforma típusú kövekkel be tudja fedni a trónterem padlóját - nem lehet közöttük két egyforma alakú sem -, annak adja egyetlen szépséges leányát és fele királyságát. Végül a királyság egyik ifjú és tehetséges matematikusának sikerült a feladatot teljesítenie. A trónterem 10x6 os méretű, rajzát itt megtaláljátok! Tehát 10 négyzet fér el vízszintes, 6 négyzet függőleges irányban. A trónterem alaprajza: a) Hány monominót lehet elhelyezni a trónterem alján? Számold meg, vagy számold ki! 10x6 = 60 b) Mennyi kő lehet az egyes fajtákból? Dominó: 1, Trominó: 2, Tetrominó: 5, Pentominó: 12. c) Melyik kővel érdemes próbálkozni? Miért? Pentominókkal, mert belőlük van 12 féle, s így éppen lefedhetik a trónterem alját. d) A többi miért nem alkalmas a probléma megoldására? Mert nincs belőlük annyiféle, hogy lefedhessék hézagmentesen a padlózatot.

3 2. Feldolgozás (Feladatlapok, páros munka) o Mielőtt nekilátnánk mi is a parkettázás (kőlapozás) megoldásának, lássunk előtte néhány egyszerűbb feladatot! Pentominó készletet találtok magatok előtt az asztalotokon, amelyeket használni fogtok a továbbiakban! 1. feladat a) 2 db tetszés szerint kiválasztott pentominóból úgy illessz össze egy alakzatot, hogy az két másikból is kialakítható legyen! Ez lesz a másik játékos, a társad feladványa. Keress több megoldást! b) Miután mindkettőtöknek sikerült feladványt összeállítani, fejtsétek meg egymás feladványát! Könnyítések: Mutasd fel szomszédodnak az egyik keresett elemet! Mutasd fel szomszédodnak a másik keresett elemet is! c) Egyeztessétek a megoldásokat! d) Hány monominóból (négyzetlapból) állnak az összeállított alakzatok? 2x5 = 10 lapocskából. 2. feladat Végezd el az előző feladatot lépésről lépésre 3 pentominóval! 3. feladat a) A 4, 5, 6,, 12 pentominóval - hézag és átfedés nélkül - kirakható alakzat hány monominóból áll? Készíts táblázatot! b) Milyen számokat kapunk a táblázat alsó sorában? 5 többszöröseit. c) A 60 monominóból álló alakzat hány nem feltétlenül különböző - a) dominóból, b) trominóból és c) tetrominóból rakható össze? Milyen összefüggést fedezel fel a poliminók mérete és számuk között? a) 60:2 = 30 b) 60:3 = 20 c) 60:4 = 15 Minél nagyobb a méret, annál kevesebb kell belőle. (Ahányszor nagyobb, annyiszor kevesebb szükséges belőle.) d) Ha a c)-ben szereplő poliminók esetén is elkészítenénk az a)-beli táblázatot, milyen számok jelennének meg rendre az alsó sorban?

4 2, 3 és 4 többszörösei. o Játék (2 személyes) Helyezzétek középre a 8x8 as négyzettáblát, és készítsétek oda a 12 különböző pentominót! Játékszabály a) Vari A játékosok felváltva vesznek el egy-egy pentominót és a táblára helyezik azt az üres (még nem takart) négyzetlapokra illesztvén. Vesztes az, aki már nem képes egyetlen pentominót sem elhelyezni úgy, hogy az ne fedjen valamely korábban letett pentominó darabot. b) Vari A játék első részében a játékosok felváltva vesznek el egy-egy pentominót, így mindkettőjüknek lesz hat-hat darab. A második részben mindketten felváltva teszik le a táblára az a) ban említett feltétel szerint saját pentominóikat. Ebben a szakaszban az kezd, aki az elsőben utoljára vett el. A játék célja ugyanaz, mint az a) esetben. c) Vari Próbáljátok ki e játékot 10x10 es táblán is azzal az eltéréssel, hogy a pentominók oldalaikkal nem, csak kizárólag sarkosan, azaz csak csúcsaikkal érintkezhetnek egymással! Mire kell törekednünk, milyen stratégiát válasszunk, hogy esélyeink megnövekedjenek? Legfőbb célunk mindegyik variban az, hogy a magunk számára helyet biztosítsunk, míg ellenfelünket igyekezzünk megakadályozni ebben. Ezt szem előtt tartva az a) variban két hasonló nagyságú üres terület biztosítása lehet egy követendő stratégia, melyet az aktuális helyzetnek megfelelő taktikával biztosíthatunk. A b) variban célszerű mielőbb megszabadulnunk a nehezebben elhelyezhető idomoktól. További varik otthoni kipróbálásra: 1) A játékosok a 12 pentominóból felváltva választanak egyet a másiknak, aki azt már oda helyezheti, ahová akarja. A cél ugyanaz, mint az előző esetekben. 2) A játék célja megfordul: az a nyerő, aki már nem tud a szabályok szerint tenni. Mi lehet e játékok stratégiája?

5 o Térjünk vissza a mesében felvetett feladatra! Fogalmazzátok át a feladatot a matematika nyelvére! (Önálló tevékenységek) Feladat megfogalmazása: Rakjuk ki a 10x6-os téglalapot - takarás- és hézagmentesen - a 12 eltérő formájú pentominóval! Segédfeladat: Rakjunk ki 5x6-os téglalapot 6-6 eltérő formájú pentominóval! (Önálló próbálkozások) Például két 5x6-os megoldás egybetolása ad egy megoldást a 10x6-os problémára. 1. Feladat: Hány olyan 60 monominóból álló téglalap létezik, amely a 12 különböző formájú pentominóból felépíthető? Add meg a méreteiket! 60 = 6x10 = 5x12 = 4x15 = 3x20, tehát négy létezik. A 2x30-as már nem alkalmas, mert van olyan pentominó, amely nem fér el benne. Például ez: 2. Feladat: A 6x10-esen kívül melyik lenne előállítható a két 5x6-osból? Az 5x12-es, mert az 5 egység oldalaikat összetolva: 6+6 = Levezetés (Indirekt differenciált szervezési mód), szorgalmi házi feladat Kutatási feladatok, nyílt végű feladatok, Pentominós pasziánsz-puzzle feladványok egységes feladatlapon 4 monominóval kiegészítve a 12 darabos Pentominó készletet: 8x8-as négyzet kirakása a cél. Előző nehezítése: a monominók rögzítése után például a négy sarokban - kezdődik a kirakás. A 6x10-es, az 5x12-es, a 4x15-ös, vagy a 3x20-as téglalapok összeállítása pentominókkal. 8x8-as négyzet kirakása pentominókkal, csak összefüggő, tetrominóval lefedhető üres rész maradhat! Alkoss feladványokat 2, 3, 4, pentominóra! Keressetek megoldásokat! 3, 4, vagy 5 monominós szélességű sor feltöltése pentominókkal egyénileg, párban. Tetrominós feladványok készítése, megfejtése. Háromszög alakú feltöltés pentominókkal. Pentominó elemek kirakása nagyobb méretben. Játékok és feladványok Pentominó Hungariqa készlettel ínyenceknek, külön katalógusból. A fenti, lerakós, több varis játék kipróbálása kisebb táblákon. Paplanjáték pentominóval és tetrominóval (teljes készlet).

6 Néhány tanács: A játék elején ajánlott a pentominó darabok 3 csoportba osztása, miszerint vannak egyszerűbb elemek, bonyolultabbak, és olyanok, amelyekről nehéz eldönteni, hogy hová is tartozzon (állástól függ). Általában érdemes a nehéz elemektől megszabadulni, vagy megszelídíteni olyan módon, hogy valamely más elemmel, vagy elemekkel egybetolva könnyen elhelyezhető blokkot alkosson. 4. Befejezés, értékelés, dicséret, elpakolás Megjegyzés: Érdemes a Poliminók világát alaposabban feltárni, továbblépni a Hexominók stb. felé, valamint megismertetni a diákokat a Blokus eredeti, valamint trigon változatával. Legajánlatosabb azonban rátérni a Pentominók magyar, poroncsapott változatára (Hungariqa Pentominó), amely az eredetihez képest sokkal több lehetőséget, érdekességet kínál mind a feladványok, mind a kombinatív játékok terén.

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN 0532. MODUL MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN A terület fogalmának kialakítása Készítette: Pusztai Julianna 0532. Mérések, kerület, terület, felszín A terület fogalmának kialakítása Tanári útmutató 2

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal

Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

A tábor programja és a játékok leírása

A tábor programja és a játékok leírása A felgyorsult világ, az állandóan változó körülmények és a szülők igénye arra, hogy a gyerekeik a nyári szabadidejüket hasznosan, jókedvűen töltsék, arra kényszerített bennünket, hogy létre hozzuk ezt

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

0511. MODUL TERMÉSZETES SZÁMOK. Ismerkedés a nagy számokkal. Készítette: Pintér Klára

0511. MODUL TERMÉSZETES SZÁMOK. Ismerkedés a nagy számokkal. Készítette: Pintér Klára 05. MODUL TERMÉSZETES SZÁMOK Ismerkedés a nagy számokkal Készítette: Pintér Klára 05. Természetes számok Ismerkedés a nagy számokkal Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - -

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - - Arkadia 2 4 játékos részére 10 99 éves Szerző: Rüdiger Dorn Illusztrátor: Michael Menzel, Walter Pepperle Design: DE Ravensburger, KniffDesign Fotók: Becker Studios Ravensburger Game Nr. 26 433 9 Magyarra

Részletesebben

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása Matematika A 2. évfolyam Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása 43. modul Készítette: Szitányi Judit MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL?

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 10. MODUL: MI FÜGG MITŐL? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Orosz Gyula Markov láncok Feladatgyűjtemény http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/orosz_gyula/mar/ 11. Feladatgyűjtemény

Orosz Gyula Markov láncok Feladatgyűjtemény http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/orosz_gyula/mar/ 11. Feladatgyűjtemény 11. Feladatgyűjtemény A fejezet első részében összefoglalási igénnyel felsoroljuk a cikk korábbi (kitűzött és megoldott) feladatait; a második részben néhány gyakorló feladatot tűzünk ki. Feladatok a 2.

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

1. Táblabejárós feladat a lehetetlen észrevétele, belátása, bizonyítása:

1. Táblabejárós feladat a lehetetlen észrevétele, belátása, bizonyítása: Pepita Fekete és fehér ugye Te sem vagy sötét? A válogatás célja: Nem kezd úgy, hogy Nem értem! Ez nekem magas, meg hát nem is érdekel. Próbáld és menni fog! Beszélgessünk! Gondolkodás a gondolkodásról.

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

1. modul Mennyire lehetséges?

1. modul Mennyire lehetséges? MATEMATIKA C évfolyam modul Mennyire lehetséges? Készítette: Kovács Károlyné Matematika C évfolyam modul: Mennyire lehetséges? Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

hogyan nem szabad ezt csinálni...

hogyan nem szabad ezt csinálni... a 33. GÉNIUSZ KÖNYV A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban

A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban K. Nagy Emese PhD A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban Az emberiség ősi játékai közé tartoznak a különböző logikai és táblajátékok, amelyek az időtöltésen túl mindig fontos

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben