Művészetek. 6. évfolyam tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészetek. 6. évfolyam. 20010-2011. tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra"

Átírás

1 Művészetek 6. évfolyam tanév heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

2 szeptember 1-2. Nem szakrendszerű órák Fantasztikus világ teremtése. Érdekes állatok, különleges lények rajzolása választott technikával. Elképzelt bolygó növényvilágának, élőlényeinek megjelenítése 3-5. Képzőművészet: Az ókeresztény művészet. Építészet, szobrászat, festészet. A kifejezés eszközei az építészetben: tömeg, szerkezet. Tengelyes és centrális elrendezés 6. Interpretáció Népdaléneklés összekapcsolása a néptánc A Nyugat-római Birodalom területén létrejövő ókeresztény és a Kelet-római Birodalom területén kialakuló bizánci művészet emlékeinek (katakomba, templom, szarkofág, mozaik és ikon festészet ) megismerése. Szövegfeldolgozás. Plakát készítése. Életkornak megfelelő magyar, európai és Európán kívüli nép- és műdalok egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, döntésképesség, kreativitás fejlesztése, alkotókedv szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés csoport Önálló,csoport szakértői csoport Önálló, páros, csoport Anyagok: Rajzlap, színes eszközök (ceruza, festék, kréta), színes papír Mézga Aladár kalandjai Antoine de Saint- Exupéry Salvador Dali, Miró Hagia Sophia,San Apollinare in Classe, Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja, ravennai mozaikok Európán kívüli nép- és műdalok

3 alapelemeivel. A néphagyományok jellegzetességeinek megismertetése. Improvizáció Zenehallgatás 7-8. Képzőművészet:A mozaikfestészet. A szőnyegművészet, a gobelin. Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmmetriaaszimemetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. Szimbólumok, színek jelentéstartalma. megszólaltatása. Zenei karakterek megfigyeltetése, majd motorikus, akár táncos megjelenítése (csoportos/egyéni rögtönzések). Eredeti népzenei vokális és hangszeres felvételek megismertetése. Mozaikok és a gödöllői szőnyegek összehasonlítása. Jellegzetes kompozíciós megoldások vizsgálata. A kompozíció szerepe az ábrázolásban. (egyensúly, kiemelés, ritmus, ) A szín kiemelő értelmező szerepe. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés Önálló,csoport szakértői csoport Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja.

4 október Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. Szimbólumok, színek jelentéstartalma. A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. Múzeumlátogatás. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, információkezelés Önálló,csoport, páros INNOVÁCIÓ: Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői múzeum szőttesei Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. 14. Interpretáció Zenehallgatás Az emberi hangfajták és Jellegzetes kompozíciós megoldások vizsgálata. A kompozíció szerepe az ábrázolásban. (egyensúly, kiemelés, ritmus, ) A szín kiemelő értelmező szerepe a bizánci mozaikoknál. A mozaikfestészet technikája. Mozaik készítése papír applikációval Életkornak megfelelő magyar, európai és Európán kívüli nép- és egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, kreativitás fejlesztése, alkotókedv ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés Önálló,csoport Önálló, páros, csoport Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja. Eredeti népzenei - vokális és hangszeres

5 hangszerek felismertetése A zenei karakterek Design és innováció Designtörténet Funkció és forma. Igény és funkció. Esztétikum és giccs. műdalok megszólaltatása. Az emberi hangfajták és hangszerek felismertetése, megnevezése hangzás és alak alapján. A zenei karakterek megfigyeltetése, azonosítása. A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése. Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése. Ismeretszerzési képességek. tanulási képességek-, térbeli tájékozódás, egymásra figyelés, alkotókedv., ízléskultúra, kommunikációs készség Önálló,csoport felvételek Különböző használatai tárgyak, események képei. rajzlap, ceruza, filctoll, festék.

6 November Vetületi ábrázolás. Metszősíkok, tengelyek. Perspektivikus térábrázolás szabályai. A térmélység ábrázolásának módszerei. Vonalperspektíva. Méretperspektíva. Térábrázolási rendszerek: vetületi ábrázolás és perspektivikus ábrázolás összevetése. Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése. A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében: rálátás, szemmagasság, alálátás. Kísérletek az osztályban és az iskolaudvaron, valamint a környéken. Külső és belső terek szabadkézi rajz a vonalperspektíva és a méretperspektíva alkalmazásával. Kísérletek az osztályban és az iskolaudvaron, valamint a környéken. Ismeretszerzési képességek. tanulási képességek-, térbeli tájékozódás, Önálló, páros, csoport Szemléltetés : Andrea Mantegna: Piétá, Raffaello: Athéni iskola; Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora Vetületi ábrák, tervrajzok. Anyagok: ceruza, vonalzó, körző

7 A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező elemei: anyag, forma, szín, felület, díszítés. A színek hangulati hatása. A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe. A megformálás és a közlés tartalma és célja közötti összefüggés. 22. A műzenei feldolgozásokban szereplő, már meghallgatott népdalok éneklése Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 6/8-os ütemformákban Tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek alkalmazása. Szóbeli információ átalakítása képi üzenetté. A képi közlés szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű- és szövegképek) A tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban. A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggései. Vázlatok, rajzos napló az ötlettől a megvalósításon át a használatig. Társasjáték tervezése csoport munkában. Újabb magyar népdalok és népszokások dalai Népdalfeldolgozások egymásra figyelés, kooperativitás, kommunikációs készség fejlesztése, ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés csoport Önálló, páros Társasjátékok, kártyajátékok. Anyagok: Szabadon választható népzene, műzene

8 December Képzőművészet: Népvándorlás kora. A honfoglaló magyarok művészete. Veretes övek, szablyaveretek, tarsolylemezek. A nemzeti hovatartozás érzésének megjelenése a zenében és a képzőművészetben. Hazánkban élő nemzetiségek. Határon túli magyarok, szerepük a magyar kultúrában. Rokonszenvellenszenv, előítéletek. A másság Iparművészet, ötvösművészet. Kézművesség és sorozatgyártás összehasonlítása. A megformálás és a közlés tartalma és célja közötti összefüggés. A hazánk területét érintő népvándorlás kori népek emlékeinek (a szkíta totemhitet reprezentáló aranyszarvas emlékek, a Nagyszentmiklósi kincs, kelta és avar ékszerek ), a honfoglaló magyarok fémművességének (veretes övek, szablyák, tarsolylemezek), a tárgyak díszítményeinek (indás, palmettás motívum) megismerése. Tarsolylemez, vagy ékszer tervezése Vázlatok, rajzos napló az ötlettől a megvalósításon át a használatig. Ékszer, szalvétagyűrű, mécsestartó készítése. 28. Ünnepek dalai Ünnepi dalok éneklése Dallamalkotás adott egymásra figyelés, kooperativitás, ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv, empatikus képességek fejlesztése ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv, Önálló,csoport, páros Önálló páros Szkíta aranyszarvas, kelta lószerszámok, avar szalagfonatos karkötő, galgóci és bezdédi tarsolylemezek. Nagyszentmiklósi kincs. Anyagok: szabadon választható, rézdrót, szerszámok a megmunkáláshoz ritmusérzék fejlesztése, Önálló Csendes éj

9 Más népek dalai (újabb európai országból) Dallamalkotás témára: nyitás zárás, tanult dalok és olvasógyakorlatok ( ritmikai, dallami, formai elemeik) tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, improvizációs készség alkotókedv páros +2 óra Múzeumlátogatás Iparművészeti Múzeum szövegértés, kifejező-, közlő képesség, kooperativitás csoport, önálló INNOVÁCIÓ: Iparművészeti Múzeum

10 Január Képzőművészet: A román kor művészete Műelemzés. Épületszerkezet, tömeghatás, épületplasztika, falfestmény Középkori várak. Épületszerkezet, tömeghatás. Funkció és forma. Középkori templomtípusok. A hosszanti templomtér, a templom szerkezete, tömeghatása. A térlefedés fejlődése. Épületszobrok, falfestmények..a festészet szimbolikus ábrázolásmódjának megismerése. Csoportos projektfeladat: térkép vagy tabló készítése Magyarország középkori emlékeinek jelölésével. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés rendszerező gondolkodás fejlesztése, kooperativitás fejlesztése, szókincsfejlesztés, kommunikációs készség fejlesztése, esztétikai érzék fejlesztése önálló, csoport, csoport INNOVÁCIÓ: Könyvtár Pisai dóm, keresztelőkápolna és harangtorony, jáki, bélapátfalvai apátsági templom, középkori várak szabadon választott eszköz 36. A középkor zenéje Gregorián dallamok éneklése Történeti énekek előadása Klasszikus műdalok és témák énekes megszólaltatása kottaképből tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, csoport, önálló Gregorián dallamok

11 Nem szakrendszerű oktatás Heraldika. A kép információhordozó szerepe. Szimbólumok,színek és formák jelentéstartalma a középkorban. Kooperatív gyűjtő: magyar királyi, nemzeti címerek, zászlók. Saját település és a környező települések címere. A környező országok címerei, zászlói. redukciós képesség, analizáló képesség, kreativitás, alkotó kedv, színérzék fejlesztése csoport, páros középkori várak, visegrádi királyi vár Anyagok: szabadon választott színes eszköz (színes ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, olajpasztell)

12 Február Képzőművészet: A gótikus művészet stílusjegyei. Műelemzés, összevetés. Képzőművészeti ágak, képzőművészeti műfajok. Táblakép. Szárnyas oltár. Iparművészet. Textil- és ötvösművesség. A gótikus művészetre jellemző életszeretet és vallásosság megismerése. A vázszerkezet hatásának megfigyelése (kötetlen alaprajz, támívek, támpillérek, nagy belső tér, a falfelület tagolása ) az épület külsőn és belsőn. Szobrászati (épületszobrászat, szárnyas oltár faragványok), festészeti (táblaképek, ólmozott üvegfestmények, miniatúrák), grafikai (fa- és rézmetszetek) munkák összevetése. A gótikus iparművészet (textil ) alkotásainak megismerése. Statikai kísérletek. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés csoport, páros, önálló Notre Dame székesegyház, kölni dóm, visegrádi királyi vár, budavári gótikus szobrok. MS mester: Mária és Erzsébet találkozása; Lőcsei Pál oltárszobrai; Kolozsvári testvérek alkotásai; Giotto freskói; a Magyar Korona Gótikus művészet. Üvegablakok. A gótikus iparművészet alkotásainak megismerése. Üvegablakok elemzése. A kép információhordozó szerepe. Szimbólumok, színek és formák jelentéstartalma a középkorban. Gótikus festett üvegablak egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség fejlesztése alkotókedv Önálló, csoport Gótikus üvegablakok. Anyagok: üvegfesték, üveg, pauszpapír, fotókarton, olló, ragasztó

13 44. A középkor zenéje Históriás ének. A lant. tervezése. Históriás énekek megismerése. A tanult hangszerek felismerése. Improvizálás: históriás ének készítése tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése, ritmusérzék fejlesztése, kooperativitás, improvizációs készség fejlesztés. önálló, páros, csoport Szemelvénye k a XVI.- XVIII.század magyar történelmi zenéjéből A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (táblakép, szárnyas oltár, freskó, mozaik, miniatúra, kisplasztika, emlékmű, magán- és középület), műtípusok (tájkép, csendélet, portré) példái Épületszobrok, falfestmények (szekko, freskó), szárnyas oltárok, miniatúrák, iniciálék elemzése. Tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek alkalmazása. Iniciálé tervezése komponáló képesség, megfigyelő képesség, színdifferenciáló képesség, ábrázoló képesség, eszközhasználat önálló, páros, csoport Apostokok csoportja, oltárkép Kódexek. Anyagok: szabadon választott színes eszköz

14 Március A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület) A vonal, a vonalvastagság, színek jelentéshordozó szerepe. A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás) Képzőművészet: A Magyar Nemzeti Galéria szerepe a közművelődésben. Tagoltabb testes formák ábrázolása rajzbeli, színbeli plasztikai tanulmányokban. (arányok, fény-árnyék és színviszonyok. Térkifejezési módok gazdagítása. Fény-árnyék különbségek megfigyelése a forma tömegének, testességének hangsúlyozása tónusfokozatok alkalmazásával. Kéztanulmányok. Gesztusok. Kézjelek. A Magyar Nemzeti Galériában található állandó kiállítások, a régi magyar képtár, a középkori és reneszánsz kőtár, a gótikus faszobrok és táblaképek, a késő gótikus szárnyas oltárok, és a reneszánsz anyag megismerése. formaérzék fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, eszközhasználat fejlesztése, empátia fejlesztése, színérzék fejlesztése, arányérzék fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, információkezelés csoport, önálló INNOVÁIÓ: Magyar Nemzeti Galéria Leonardo tanulmányrajzai Anyagok: Rajzlap, ceruza. 52. Történeti énekek: - virágénekek, kuruc dalok Virágénekek, kuruc dalok Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 6/8-os ütemformákban tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, improvizációs készség alkotókedv önálló, páros, csoport virágénekek, kuruc dalok

15 A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. Felületképzés (vonalháló, folt- és tónusvariációk, faktúrák). Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). A kéz mint minta. Redukált formák. Művészeti átírás, elvonatkoztatás, továbbalakítás. Képalakítás a kéz formájának felhasználásával. redukáló képesség, absztrakciós képesség, színérzék, ritmusérzék, komponáló képesség, esztétikai érzék, alkotókedv önálló, páros Anyagok: Grafitceruza, színes ceruza, filctoll, festék

16 Április Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei. Épülettípusok: magán és középület. Centrális és tengelyes elrendezés. Építészeti hatáselemek. Műfajok: kisplasztika és emlékmű. A megismert alkotások címe, szerzője, műfaja, technikája Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei. A képzőművészeti műfajok. A freskó jellemzői Műtípusok: tájkép, csendélet, portré. A megismert alkotások címe, szerzője, műfaja, technikája. A tervezés rajzi megnyilvánulásai A reneszánsz gondolkodásmód, életszemlélet megismerése. Az építészetben a vízszintes tagolás, nyugodt egyensúly, harmónia, a szobrászatban az aktábrázolás, a világi érzésvilág megjelenésének elemzése. A magyarországi reneszánsz művészet sajátosságainak megismerése A freskófestészet jellemzőinek megfigyelése. A festészetben a távlati ábrázolás (vonal-, levegőés színperspektíva) meghatározó jegyeinek, a grafikában a rajz sokszínűségének megfigyelése. Bepillantás egy-egy nagy reneszánsz polihisztor (pl.: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti) művészetébe. Tervvázlatok a saját tervezésű tárgyhoz, a kivitelezéshez: szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés Csoport INNOVÁCIÓ: Könyvtár csoport, páros, önálló Palazzo Pitti, Bakócz kápolna; Michelangelo: Dávid; Mózes, Piéta és Bruegel alkotásai. Szemléltetés : Giotto. Szt. Ferenc elajándékozza a köpenyét. Andrea Mantegna: Piétá, Botticelli: Vénusz születése; Leonardo da Vinci: Mona Lisa és Szt. Anna harmadmagáva l; Raffaello:

17 szabásminták, szabásrajzok, vonalas ábrák, felnagyított részletábárák. Athéni iskola; Anyagok. Ceruza, színes ceruza 60. Reneszánsz és barokk zene Zeneszerzők életútja, munkássága, rövid kortörténet (középkor, reneszánsz, barokk). Reneszánsz és barokk művek meghallgatása, stílusjegyek megfigyelése. Hangszerek felismerésre. Zeneszerzők életútjának megismerése. zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése páros, önálló Reneszánsz és barokk zene

18 Május Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei Az időbeliség ábrázolási lehetőségi. A fázisok, képsorok, kép a képben. Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria.) Az olasz reneszánsz művészet, a németalföldi és német reneszánsz művészet stílusjegyeinek összevetése. Eseménysor megjelenítése egy képen belül és képsorozattal. Közmondások ábrázolása. Kép a képben (Több közmondás egyesítése egy jeleneten belül) önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, kompozíciós készség, ábrázolási képesség csoport, önálló Id. P. Bruegel: Parasztlakodalo m, Gyermekjátékok. Jan van Eyck: Arnolfini házaspár; Dürer: Az apokalipszis lovasai; Holbein, Cranach, Bosch Kifejezés: Mozgás kifejezés, témának megfelelő képi, plasztikai megjelenítés, eseménysor. A testbeszéd, a gesztus szerepének vizsgálata. Mozdulatok tanulmányozása. Mozdulatokról fázisrajzok, krokik készítése. Irodalmi hősök cselekedeteinek, jeles történelmi eseményeknek a felidézése. Az esemény, vagy eseménysor fázisainak megjelenítése kisplasztika sorozatokkal önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, ábrázolási képesség, kommunikációs képesség, formaérzék, megfigyelő képesség csoport, önálló Rodin: A csók, Gondolkodó Giacomotti szobrai Anyagok: ceruza, agyag 66. A bécsi klasszicizmus alkotásai - klasszikus dalok A bécsi klasszicizmus alkotásai - klasszikus dalok A tanult hangszerek zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése, zenei ízléskultúra fejlesztése csoport, önálló Reneszánsz és barokk zene

19 Vizuális kommunikáció: A képi közlés szabályai. Sokszorosított információforrások. Plakát. Borítóterv. A színek dekoratív figyelemfelhívó szerepe. Plakát, foto, film készítése egy környezetvédelmi témával kapcsolatosan. A montázs. rendszerezése. A sokszorosított információ példáin (könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, fotó, film, videó) keresztül a képi közlés szabályainak (ábrák, jelek, szimbólumok), a kép és szöveg, a betű és szövegkép összefüggéseinek vizsgálata, a képi tartalom feltárása. Plakát, foto, film készítése egy környezetvédelmi témával kapcsolatosan. A montázs. önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, ábrázolási képesség, kommunikációs képesség, színérzék, ritmusérzés, redukciós képesség csoport, páros, önálló INNOVÁCIÓ: Gödöllői Zöld Klub Mucha, Toulosuse Lautrec plakátok, híres 20. századi plakátok, fot montázsok

20 Június Nem szakrendszerű óra Csoportos projekt feladat Történelmi jelképek. Képgyűjtemény (kooperatív ): nemzeti történelmünk jelképes tárgyai (pl.: Szent Korona, Szent László ereklyetartó). szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés csoport, önálló INNOVÁCIÓ: könyvtár Magyar királyi jelképek, Szent Korona, Szent László herma A térbeli helyzet meghatározási módjai. A tanult ábrázolási rendszerek. A látványok képi átírása. A tanult ábrázolási rendszerek átismétlése. A takarás, lejjebb-feljebb helyezés, a méret téralakító szerepe a síkon. Tájkép készítése látvány után. önkifejezés, alkotókedv eszközhasználat, ábrázolási képesség, kompozíciós készség csoport, önálló Altamirai barlangrajzok, Halastó, A fáraó vadászata Anyagok: vízfesték 74. A tanult dalok ismétlése. A tanév során tanult dalok éneklése. Tiszta hangzás, ritmusérzék fejlesztése, empatikus készség önálló, frontális, páros

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Művészet. 5. évfolyam. 2009-2010 tanév. Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

Művészet. 5. évfolyam. 2009-2010 tanév. Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra Művészet 5. évfolyam 2009-2010 tanév Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra szeptember 1-2. Ismerkedés. Terem rendjének kialakítása. 3-4. A művészet. A művészet funkciója. A művészet különböző formái.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 37 Célok, feladatok A tanulók látáskultúrájának

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés:

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés: Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018 Minden órára szükséges felszerelés: golyóstoll (3 db kék, 2 db zöld), 5db B, vagy HB grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 1 db radír,

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

1.Művészettörténet helyi tanterv. 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere:

1.Művészettörténet helyi tanterv. 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere: 1.Művészettörténet helyi tanterv 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere: A képi megismerés a látható, a láthatatlan, a képzelet és az alkotó fantázia útján megközelíthető világ kifinomult feltárásának

Részletesebben

Rajz és vizuális nevelés

Rajz és vizuális nevelés Rajz és vizuális nevelés tantárgytömbösített oktatása 5-6. osztályban Készítette: Hóka Zsuzsanna matematika-rajz 2010. Rajz és vizuális nevelés A rajz és vizuális nevelés tanításának célja hozzásegíteni

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tanórákon lehetőséget kínálunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. Átfogó szakmai unk a tanulók látáskultúrájának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok,

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, 2016. 10. 15. Előadás/Óravázlat Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, ELTE-TÓK Vizuális nevelés Tanszék laskai.judit@chello.hu

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Ének-zene 9. évfolyam. 9. évfolyam 1 37. Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

Ének-zene 9. évfolyam. 9. évfolyam 1 37. Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Ének-zene 9. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 9. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. norm. ném. norm. ném. norm. ném. norm. ném. Rajz és vizuális kultúra 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő, befogadó, alkotó

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben