Művészetek. 6. évfolyam tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészetek. 6. évfolyam. 20010-2011. tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra"

Átírás

1 Művészetek 6. évfolyam tanév heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

2 szeptember 1-2. Nem szakrendszerű órák Fantasztikus világ teremtése. Érdekes állatok, különleges lények rajzolása választott technikával. Elképzelt bolygó növényvilágának, élőlényeinek megjelenítése 3-5. Képzőművészet: Az ókeresztény művészet. Építészet, szobrászat, festészet. A kifejezés eszközei az építészetben: tömeg, szerkezet. Tengelyes és centrális elrendezés 6. Interpretáció Népdaléneklés összekapcsolása a néptánc A Nyugat-római Birodalom területén létrejövő ókeresztény és a Kelet-római Birodalom területén kialakuló bizánci művészet emlékeinek (katakomba, templom, szarkofág, mozaik és ikon festészet ) megismerése. Szövegfeldolgozás. Plakát készítése. Életkornak megfelelő magyar, európai és Európán kívüli nép- és műdalok egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, döntésképesség, kreativitás fejlesztése, alkotókedv szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés csoport Önálló,csoport szakértői csoport Önálló, páros, csoport Anyagok: Rajzlap, színes eszközök (ceruza, festék, kréta), színes papír Mézga Aladár kalandjai Antoine de Saint- Exupéry Salvador Dali, Miró Hagia Sophia,San Apollinare in Classe, Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja, ravennai mozaikok Európán kívüli nép- és műdalok

3 alapelemeivel. A néphagyományok jellegzetességeinek megismertetése. Improvizáció Zenehallgatás 7-8. Képzőművészet:A mozaikfestészet. A szőnyegművészet, a gobelin. Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmmetriaaszimemetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. Szimbólumok, színek jelentéstartalma. megszólaltatása. Zenei karakterek megfigyeltetése, majd motorikus, akár táncos megjelenítése (csoportos/egyéni rögtönzések). Eredeti népzenei vokális és hangszeres felvételek megismertetése. Mozaikok és a gödöllői szőnyegek összehasonlítása. Jellegzetes kompozíciós megoldások vizsgálata. A kompozíció szerepe az ábrázolásban. (egyensúly, kiemelés, ritmus, ) A szín kiemelő értelmező szerepe. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés Önálló,csoport szakértői csoport Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja.

4 október Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. Szimbólumok, színek jelentéstartalma. A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. Múzeumlátogatás. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, információkezelés Önálló,csoport, páros INNOVÁCIÓ: Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői múzeum szőttesei Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). Az alakzatok, színek értelmező szerepe. 14. Interpretáció Zenehallgatás Az emberi hangfajták és Jellegzetes kompozíciós megoldások vizsgálata. A kompozíció szerepe az ábrázolásban. (egyensúly, kiemelés, ritmus, ) A szín kiemelő értelmező szerepe a bizánci mozaikoknál. A mozaikfestészet technikája. Mozaik készítése papír applikációval Életkornak megfelelő magyar, európai és Európán kívüli nép- és egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, kreativitás fejlesztése, alkotókedv ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés Önálló,csoport Önálló, páros, csoport Justiniánus császár és Teodóra császárnő mozaikja. Eredeti népzenei - vokális és hangszeres

5 hangszerek felismertetése A zenei karakterek Design és innováció Designtörténet Funkció és forma. Igény és funkció. Esztétikum és giccs. műdalok megszólaltatása. Az emberi hangfajták és hangszerek felismertetése, megnevezése hangzás és alak alapján. A zenei karakterek megfigyeltetése, azonosítása. A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése. Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése. Ismeretszerzési képességek. tanulási képességek-, térbeli tájékozódás, egymásra figyelés, alkotókedv., ízléskultúra, kommunikációs készség Önálló,csoport felvételek Különböző használatai tárgyak, események képei. rajzlap, ceruza, filctoll, festék.

6 November Vetületi ábrázolás. Metszősíkok, tengelyek. Perspektivikus térábrázolás szabályai. A térmélység ábrázolásának módszerei. Vonalperspektíva. Méretperspektíva. Térábrázolási rendszerek: vetületi ábrázolás és perspektivikus ábrázolás összevetése. Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése. A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében: rálátás, szemmagasság, alálátás. Kísérletek az osztályban és az iskolaudvaron, valamint a környéken. Külső és belső terek szabadkézi rajz a vonalperspektíva és a méretperspektíva alkalmazásával. Kísérletek az osztályban és az iskolaudvaron, valamint a környéken. Ismeretszerzési képességek. tanulási képességek-, térbeli tájékozódás, Önálló, páros, csoport Szemléltetés : Andrea Mantegna: Piétá, Raffaello: Athéni iskola; Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora Vetületi ábrák, tervrajzok. Anyagok: ceruza, vonalzó, körző

7 A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező elemei: anyag, forma, szín, felület, díszítés. A színek hangulati hatása. A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe. A megformálás és a közlés tartalma és célja közötti összefüggés. 22. A műzenei feldolgozásokban szereplő, már meghallgatott népdalok éneklése Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 6/8-os ütemformákban Tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek alkalmazása. Szóbeli információ átalakítása képi üzenetté. A képi közlés szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű- és szövegképek) A tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban. A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggései. Vázlatok, rajzos napló az ötlettől a megvalósításon át a használatig. Társasjáték tervezése csoport munkában. Újabb magyar népdalok és népszokások dalai Népdalfeldolgozások egymásra figyelés, kooperativitás, kommunikációs készség fejlesztése, ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv ritmus érzék, kommunikációs készség, kooperativitás, tiszta hangképzés csoport Önálló, páros Társasjátékok, kártyajátékok. Anyagok: Szabadon választható népzene, műzene

8 December Képzőművészet: Népvándorlás kora. A honfoglaló magyarok művészete. Veretes övek, szablyaveretek, tarsolylemezek. A nemzeti hovatartozás érzésének megjelenése a zenében és a képzőművészetben. Hazánkban élő nemzetiségek. Határon túli magyarok, szerepük a magyar kultúrában. Rokonszenvellenszenv, előítéletek. A másság Iparművészet, ötvösművészet. Kézművesség és sorozatgyártás összehasonlítása. A megformálás és a közlés tartalma és célja közötti összefüggés. A hazánk területét érintő népvándorlás kori népek emlékeinek (a szkíta totemhitet reprezentáló aranyszarvas emlékek, a Nagyszentmiklósi kincs, kelta és avar ékszerek ), a honfoglaló magyarok fémművességének (veretes övek, szablyák, tarsolylemezek), a tárgyak díszítményeinek (indás, palmettás motívum) megismerése. Tarsolylemez, vagy ékszer tervezése Vázlatok, rajzos napló az ötlettől a megvalósításon át a használatig. Ékszer, szalvétagyűrű, mécsestartó készítése. 28. Ünnepek dalai Ünnepi dalok éneklése Dallamalkotás adott egymásra figyelés, kooperativitás, ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv, empatikus képességek fejlesztése ízléskultúra fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség, alkotókedv, Önálló,csoport, páros Önálló páros Szkíta aranyszarvas, kelta lószerszámok, avar szalagfonatos karkötő, galgóci és bezdédi tarsolylemezek. Nagyszentmiklósi kincs. Anyagok: szabadon választható, rézdrót, szerszámok a megmunkáláshoz ritmusérzék fejlesztése, Önálló Csendes éj

9 Más népek dalai (újabb európai országból) Dallamalkotás témára: nyitás zárás, tanult dalok és olvasógyakorlatok ( ritmikai, dallami, formai elemeik) tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, improvizációs készség alkotókedv páros +2 óra Múzeumlátogatás Iparművészeti Múzeum szövegértés, kifejező-, közlő képesség, kooperativitás csoport, önálló INNOVÁCIÓ: Iparművészeti Múzeum

10 Január Képzőművészet: A román kor művészete Műelemzés. Épületszerkezet, tömeghatás, épületplasztika, falfestmény Középkori várak. Épületszerkezet, tömeghatás. Funkció és forma. Középkori templomtípusok. A hosszanti templomtér, a templom szerkezete, tömeghatása. A térlefedés fejlődése. Épületszobrok, falfestmények..a festészet szimbolikus ábrázolásmódjának megismerése. Csoportos projektfeladat: térkép vagy tabló készítése Magyarország középkori emlékeinek jelölésével. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés rendszerező gondolkodás fejlesztése, kooperativitás fejlesztése, szókincsfejlesztés, kommunikációs készség fejlesztése, esztétikai érzék fejlesztése önálló, csoport, csoport INNOVÁCIÓ: Könyvtár Pisai dóm, keresztelőkápolna és harangtorony, jáki, bélapátfalvai apátsági templom, középkori várak szabadon választott eszköz 36. A középkor zenéje Gregorián dallamok éneklése Történeti énekek előadása Klasszikus műdalok és témák énekes megszólaltatása kottaképből tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, csoport, önálló Gregorián dallamok

11 Nem szakrendszerű oktatás Heraldika. A kép információhordozó szerepe. Szimbólumok,színek és formák jelentéstartalma a középkorban. Kooperatív gyűjtő: magyar királyi, nemzeti címerek, zászlók. Saját település és a környező települések címere. A környező országok címerei, zászlói. redukciós képesség, analizáló képesség, kreativitás, alkotó kedv, színérzék fejlesztése csoport, páros középkori várak, visegrádi királyi vár Anyagok: szabadon választott színes eszköz (színes ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, olajpasztell)

12 Február Képzőművészet: A gótikus művészet stílusjegyei. Műelemzés, összevetés. Képzőművészeti ágak, képzőművészeti műfajok. Táblakép. Szárnyas oltár. Iparművészet. Textil- és ötvösművesség. A gótikus művészetre jellemző életszeretet és vallásosság megismerése. A vázszerkezet hatásának megfigyelése (kötetlen alaprajz, támívek, támpillérek, nagy belső tér, a falfelület tagolása ) az épület külsőn és belsőn. Szobrászati (épületszobrászat, szárnyas oltár faragványok), festészeti (táblaképek, ólmozott üvegfestmények, miniatúrák), grafikai (fa- és rézmetszetek) munkák összevetése. A gótikus iparművészet (textil ) alkotásainak megismerése. Statikai kísérletek. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés csoport, páros, önálló Notre Dame székesegyház, kölni dóm, visegrádi királyi vár, budavári gótikus szobrok. MS mester: Mária és Erzsébet találkozása; Lőcsei Pál oltárszobrai; Kolozsvári testvérek alkotásai; Giotto freskói; a Magyar Korona Gótikus művészet. Üvegablakok. A gótikus iparművészet alkotásainak megismerése. Üvegablakok elemzése. A kép információhordozó szerepe. Szimbólumok, színek és formák jelentéstartalma a középkorban. Gótikus festett üvegablak egymásra figyelés, kommunikációs készség fejlesztése, kreativitás fejlesztése, redukciós képesség fejlesztése alkotókedv Önálló, csoport Gótikus üvegablakok. Anyagok: üvegfesték, üveg, pauszpapír, fotókarton, olló, ragasztó

13 44. A középkor zenéje Históriás ének. A lant. tervezése. Históriás énekek megismerése. A tanult hangszerek felismerése. Improvizálás: históriás ének készítése tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése, ritmusérzék fejlesztése, kooperativitás, improvizációs készség fejlesztés. önálló, páros, csoport Szemelvénye k a XVI.- XVIII.század magyar történelmi zenéjéből A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (táblakép, szárnyas oltár, freskó, mozaik, miniatúra, kisplasztika, emlékmű, magán- és középület), műtípusok (tájkép, csendélet, portré) példái Épületszobrok, falfestmények (szekko, freskó), szárnyas oltárok, miniatúrák, iniciálék elemzése. Tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek alkalmazása. Iniciálé tervezése komponáló képesség, megfigyelő képesség, színdifferenciáló képesség, ábrázoló képesség, eszközhasználat önálló, páros, csoport Apostokok csoportja, oltárkép Kódexek. Anyagok: szabadon választott színes eszköz

14 Március A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület) A vonal, a vonalvastagság, színek jelentéshordozó szerepe. A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás) Képzőművészet: A Magyar Nemzeti Galéria szerepe a közművelődésben. Tagoltabb testes formák ábrázolása rajzbeli, színbeli plasztikai tanulmányokban. (arányok, fény-árnyék és színviszonyok. Térkifejezési módok gazdagítása. Fény-árnyék különbségek megfigyelése a forma tömegének, testességének hangsúlyozása tónusfokozatok alkalmazásával. Kéztanulmányok. Gesztusok. Kézjelek. A Magyar Nemzeti Galériában található állandó kiállítások, a régi magyar képtár, a középkori és reneszánsz kőtár, a gótikus faszobrok és táblaképek, a késő gótikus szárnyas oltárok, és a reneszánsz anyag megismerése. formaérzék fejlesztése, megfigyelő képesség fejlesztése, eszközhasználat fejlesztése, empátia fejlesztése, színérzék fejlesztése, arányérzék fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése. szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, információkezelés csoport, önálló INNOVÁIÓ: Magyar Nemzeti Galéria Leonardo tanulmányrajzai Anyagok: Rajzlap, ceruza. 52. Történeti énekek: - virágénekek, kuruc dalok Virágénekek, kuruc dalok Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os és 6/8-os ütemformákban tiszta hangképzés, zenei hallás fejlesztése, improvizációs készség alkotókedv önálló, páros, csoport virágénekek, kuruc dalok

15 A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. Felületképzés (vonalháló, folt- és tónusvariációk, faktúrák). Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria). A kéz mint minta. Redukált formák. Művészeti átírás, elvonatkoztatás, továbbalakítás. Képalakítás a kéz formájának felhasználásával. redukáló képesség, absztrakciós képesség, színérzék, ritmusérzék, komponáló képesség, esztétikai érzék, alkotókedv önálló, páros Anyagok: Grafitceruza, színes ceruza, filctoll, festék

16 Április Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei. Épülettípusok: magán és középület. Centrális és tengelyes elrendezés. Építészeti hatáselemek. Műfajok: kisplasztika és emlékmű. A megismert alkotások címe, szerzője, műfaja, technikája Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei. A képzőművészeti műfajok. A freskó jellemzői Műtípusok: tájkép, csendélet, portré. A megismert alkotások címe, szerzője, műfaja, technikája. A tervezés rajzi megnyilvánulásai A reneszánsz gondolkodásmód, életszemlélet megismerése. Az építészetben a vízszintes tagolás, nyugodt egyensúly, harmónia, a szobrászatban az aktábrázolás, a világi érzésvilág megjelenésének elemzése. A magyarországi reneszánsz művészet sajátosságainak megismerése A freskófestészet jellemzőinek megfigyelése. A festészetben a távlati ábrázolás (vonal-, levegőés színperspektíva) meghatározó jegyeinek, a grafikában a rajz sokszínűségének megfigyelése. Bepillantás egy-egy nagy reneszánsz polihisztor (pl.: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti) művészetébe. Tervvázlatok a saját tervezésű tárgyhoz, a kivitelezéshez: szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés Csoport INNOVÁCIÓ: Könyvtár csoport, páros, önálló Palazzo Pitti, Bakócz kápolna; Michelangelo: Dávid; Mózes, Piéta és Bruegel alkotásai. Szemléltetés : Giotto. Szt. Ferenc elajándékozza a köpenyét. Andrea Mantegna: Piétá, Botticelli: Vénusz születése; Leonardo da Vinci: Mona Lisa és Szt. Anna harmadmagáva l; Raffaello:

17 szabásminták, szabásrajzok, vonalas ábrák, felnagyított részletábárák. Athéni iskola; Anyagok. Ceruza, színes ceruza 60. Reneszánsz és barokk zene Zeneszerzők életútja, munkássága, rövid kortörténet (középkor, reneszánsz, barokk). Reneszánsz és barokk művek meghallgatása, stílusjegyek megfigyelése. Hangszerek felismerésre. Zeneszerzők életútjának megismerése. zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése páros, önálló Reneszánsz és barokk zene

18 Május Képzőművészet: A reneszánsz művészet stílusjegyei Az időbeliség ábrázolási lehetőségi. A fázisok, képsorok, kép a képben. Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetriaaszimmetria.) Az olasz reneszánsz művészet, a németalföldi és német reneszánsz művészet stílusjegyeinek összevetése. Eseménysor megjelenítése egy képen belül és képsorozattal. Közmondások ábrázolása. Kép a képben (Több közmondás egyesítése egy jeleneten belül) önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, kompozíciós készség, ábrázolási képesség csoport, önálló Id. P. Bruegel: Parasztlakodalo m, Gyermekjátékok. Jan van Eyck: Arnolfini házaspár; Dürer: Az apokalipszis lovasai; Holbein, Cranach, Bosch Kifejezés: Mozgás kifejezés, témának megfelelő képi, plasztikai megjelenítés, eseménysor. A testbeszéd, a gesztus szerepének vizsgálata. Mozdulatok tanulmányozása. Mozdulatokról fázisrajzok, krokik készítése. Irodalmi hősök cselekedeteinek, jeles történelmi eseményeknek a felidézése. Az esemény, vagy eseménysor fázisainak megjelenítése kisplasztika sorozatokkal önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, ábrázolási képesség, kommunikációs képesség, formaérzék, megfigyelő képesség csoport, önálló Rodin: A csók, Gondolkodó Giacomotti szobrai Anyagok: ceruza, agyag 66. A bécsi klasszicizmus alkotásai - klasszikus dalok A bécsi klasszicizmus alkotásai - klasszikus dalok A tanult hangszerek zenei hallás fejlesztése, ismeretek rendszerezése, zenei ízléskultúra fejlesztése csoport, önálló Reneszánsz és barokk zene

19 Vizuális kommunikáció: A képi közlés szabályai. Sokszorosított információforrások. Plakát. Borítóterv. A színek dekoratív figyelemfelhívó szerepe. Plakát, foto, film készítése egy környezetvédelmi témával kapcsolatosan. A montázs. rendszerezése. A sokszorosított információ példáin (könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, fotó, film, videó) keresztül a képi közlés szabályainak (ábrák, jelek, szimbólumok), a kép és szöveg, a betű és szövegkép összefüggéseinek vizsgálata, a képi tartalom feltárása. Plakát, foto, film készítése egy környezetvédelmi témával kapcsolatosan. A montázs. önkifejezés, alkotókedv, alkotó képesség, eszközhasználat, ábrázolási képesség, kommunikációs képesség, színérzék, ritmusérzés, redukciós képesség csoport, páros, önálló INNOVÁCIÓ: Gödöllői Zöld Klub Mucha, Toulosuse Lautrec plakátok, híres 20. századi plakátok, fot montázsok

20 Június Nem szakrendszerű óra Csoportos projekt feladat Történelmi jelképek. Képgyűjtemény (kooperatív ): nemzeti történelmünk jelképes tárgyai (pl.: Szent Korona, Szent László ereklyetartó). szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése, szóbeli kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése, információkezelés csoport, önálló INNOVÁCIÓ: könyvtár Magyar királyi jelképek, Szent Korona, Szent László herma A térbeli helyzet meghatározási módjai. A tanult ábrázolási rendszerek. A látványok képi átírása. A tanult ábrázolási rendszerek átismétlése. A takarás, lejjebb-feljebb helyezés, a méret téralakító szerepe a síkon. Tájkép készítése látvány után. önkifejezés, alkotókedv eszközhasználat, ábrázolási képesség, kompozíciós készség csoport, önálló Altamirai barlangrajzok, Halastó, A fáraó vadászata Anyagok: vízfesték 74. A tanult dalok ismétlése. A tanév során tanult dalok éneklése. Tiszta hangzás, ritmusérzék fejlesztése, empatikus készség önálló, frontális, páros

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV. 9.osztály

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV. 9.osztály RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV 9.osztály Nyíregyháza, 2013.09.22 Készítette: Polonkai Adrienn Ellenőrizte:.. Jóváhagyta:.. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységform ák, módszertani javaslatok

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Rajz és vizuális kommunikáció

Rajz és vizuális kommunikáció Rajz és vizuális kommunikáció Készítette:Némethné Nagy Zsuzsanna Mozaik kerettantervi ajánlás felhasználásával 2013. 5.évf. heti 1 óra évi 36 óra 6.évf. heti 1 óra évi 36 óra 7. évf. heti 1 óra évi 36

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai

Részletesebben

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE NAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVÉSZETEK ÉVFOLYAM A TANTÁRGY NEVE I NTEGRÁCIÓ ÉRTÉKELÉS ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM SZEREPE A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSBEN

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv

Vizuális kultúra helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Vizuális kultúra helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Vizuális kultúra A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam Gimnáziumi

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV 9 10. évfolyam Ebben az iskolaszakaszban csakúgy, mint eddig a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 4. ÉVFOLYAM. 4. évfolyam 2 72. A tematikai egységeket áttekintő táblázat

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 4. ÉVFOLYAM. 4. évfolyam 2 72. A tematikai egységeket áttekintő táblázat RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 4. ÉVFOLYAM Heti óraszám Éves óraszám 4. évfolyam 2 72 A tematikai egységeket áttekintő táblázat Tematikai egység megnevezése 1. Kifejezés, képzőművészet 8 Természeti, épített

Részletesebben

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály 3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez,

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése 8. évfolyam, 36 óra Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben