Kapitány Balázs: Az életutak individualizációja kinek lehetőség, kinek kényszer?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapitány Balázs: Az életutak individualizációja kinek lehetőség, kinek kényszer?"

Átírás

1 apitány Balázs: Az életutak individualizációja kinek lehetőség, kinek kényszer? NI Új ifjúság konferencia 2008 május. 31.

2 apitány Balázs: 2 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... lőadásomban azt vizsgálnom, hogy a fiatal felnőtt életutak differenciálódása, a felnőtté válás folyamatának megnyúlása ma agyarországon mennyiben lehetőség, és mennyiben kényszer az érintettek számára. C A kérdés teszteléséhez az életút individuális tervezhetőségét vizsgálom egy követéses adatállományon, két kiválaszott életút-esemény (elköltözés otthonról, első gyermek vállalása) példáján.

3 apitány Balázs: 3 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... F P Í S Felépítés: - lméleti háttér, kutatási kérdések - redmények - övetkeztetések, továbblépési lehetőségek

4 apitány Balázs: 4 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... I A felnőtté válás, a fiatal felnőttkor vizsgálata Sok igen különböző tudományág (szociológia, demográfia, pszichológia stb.) foglalkozik ezzel a témával, de van néhány közös eredmény, megfigyelés a különböző megközelítésekben. zek közül a legfontosabb, miszerint a modern társadalmakban az elmúlt évtizedekben jellemzően a felnőtté válási folyamat sokszínűbbé vált, egyre kevésbé követ előre meghatározott egységes mintákat. Az átalakulás leírására általában az individualizáció, vagy az életutak individualizálódása kellően sokértelmű és sokféleképp érthető, minősíthető fogalmát szokták/tuk használni.

5 apitány Balázs: 5 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... I Ulrich Beck (ohli; Baethge) Az individualizálódás azt jelenti, hogy az emberek életútja kiszabadul az eleve adott rögzített pályáról, nyitottá, döntésfüggővé s az egyéni cselekvés előtt álló feladattá válik. Az elvileg a döntés előtt álló elzárt életlehetőségek száma csökken Beck nem csak pozitívan tekint a folyamatra, sőt: Az egyén úgy tudja, hogy a maga ura, miközben divatok, viszonyok konjunktúrák és a piacok játékszerévé válik. miatt éppen az individualizált magánlétezés egyre erőteljesebben és nyilvánvalóbban olyan viszonyok és feltételek függvényévé válik, amelyekre semmilyen hatása nem lehet. Az életutak individualizálódása felértékeli az állami szabályozás szerepet, hiszen a hagyományos életutak védőburkának megszűnése után az intézmények, intézkedések közvetlenül hatnak az egyéni életpályára: nő a politikai kitettségük. (bölcsődei szabályozás, lakáshitelek) ezt nevezi az individualizált életút intézményiesülésének.

6 apitány Balázs: 6 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... I Anthony Giddens (sping-andersen; obert Walker stb.) ind mikro (személyi), mind makro (össztársadalmi) szinten igen pozitívan értékelik a folyamatot: A tartós demokrácia előfeltétele, hogy az emberekre ráerőltetett - hagyománynak nevezett teremtett kényszeren alapuló - rendszer felbomoljon. Igaz, hogy ezzel jár egy egyéni kockázat, de ez mozgatóerő egy olyan társadalomban, amely a változásra épül, maga kívánja megteremteni saját jövőjét, és azt nem a vallásra, vagy a hagyományra bízza. Az életutak individualizálódása lehetőséget teremt a generációk közötti egyenlőtlenségek újratermelésének csökkentésére (sping- Andersen).

7 apitány Balázs: 7 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... I második demográfiai átmenet (van de aa; Cliquet) Az elmélet a mikroszinttel nem sokat törődik, alkotói az életutak individualizációját makroszinten alapvetően negatív hatással járó folyamatnak tekintik. e nem önmaga miatt negatív, hanem a vele együtt járó társadalmi jelenségek miatt: a demográfiai viselkedés átalakulása (alacsony termékenység, házasságon kívüli gyermekvállalás, erősödő bevándorlás) az egyéni vélekedések átalakulása (individualizmus, önkiteljesítés felértékelődése, tekintélyellenesség stb.) és az életutak átalakulása (korai (!) elköltözés a szülői házból, házasodás, a gyermekvállalás opcióvá válása, a kapcsolaton kívüli gyermekvállalás legális lehetősége stb.) >>> ezek igen összetett módon összefüggenek egymással (okai és egyben következményei egymásnak) és együttesen egy önmagát erősítő negatív folyamatot alkotnak.

8 apitány Balázs: 8 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... I Hans-Peter Bloßfeld (Globalife-projekt;. lijzing) A globalizáció folyamatának előrehaladtával az életutak individualizációjának egyre inkább a negatívumai kerülnek előtérbe. A globálizált világban az egyén előtt álló cselekvési alternatívákban egyre nehezebb a döntés (mert a jövő nem becsülhető meg). Nem csak az alternatívák közötti döntés válik egyre nehezebbé (pl. mit tanuljak), hanem a helyes időpont megválasztása is (pl. mikor vállaljak gyermeket). z a bizonytalanság különféleképpen hat az egyes generációkra és jóléti rezsimekre, de a felnőtté váló fiatalok általában nagy vesztesei ennek a folyamatnak. A fiatalok számára a bizonytalan helyzetben sok életút-esemény kapcsán a halogatás a pszichológiailag racionális lépés, a látszólag kevés kockázatot hordozó döntés.

9 apitány Balázs: 9 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... U A Á S S Van tehát egy jelenségünk, amelyet mindenki érzékel, de igen különbözően értékel. utatási lehetőség: gy követéses jellegű adatállomány lehetőséget biztosít személyi szinten vizsgálni az életutak individualizációjának jellegét. ik azok, akik a döntési lehetőséggel valóban élni tudnak (tehát számukra pozitív ez a folyamat)? ik azok, akik nem uralják saját élet-életútjukat? Ha ezekre a kérdésekre választ találunk, talán közelebb jutunk legalább ahhoz, hogy mikroszinten empirikus alapon minősíthessük az életutak individualizációját.

10 A A B Á Z I S Ó S Z I apitány Balázs: 10 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... Adatbázis: A SH-NI letünk fordulópontjai vizsgálatának almintája. (magyar GGS survey) A vizsgálatról: Panel-vizsgálat: - lső hullám: 2001/ ásodik hullám: 2004/2005. Alapsokaság: agyarországon élő magyar állampolgárok, akiknek az életkora az első adatfelvételkor 18 és 75 között volt. setszám (panel-adatbázis): 13,650. Az alkalmazott módszer: gyszerű leíró statisztikák. agyarázott változók: a tervek és a valóság viszonya 2 független esemény kapcsán: - első elköltözés otthonról (szülővel él és 1-2 éven belül változtatni akar); - első gyermek vállalása, (3 koréven belül tervezi első gyermeke megszületését).

11 A A B Á Z I S Ó S Z Az alminta: apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai /2 fordulóján évesek (N:4860) Alapeloszlások: N valós % (első) elköltözés otthonról lső gyermek vállalása ár megtörtént apitány Balázs: 11 ervezte, nem történt ,8% ,5% ervezte, meg is történt ,1% 174 6,0% Nem tervezte, nem is történt ,9% ,4% Nem tervezte, de megtörtént ,2% 206 7,1% Adathiány, egyéb (terhes stb.) II

12 apitány Balázs: 12 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... öltözés, nem és korcsoport szerint tervez - nem sikerül tervez - sikerül nem tervez - nem is költözik nem tervezi - de költözik N Y férfi -11% 11% 57% 22% nő -11% 14% 48% 27% % 15% 42% 37% % 22% 39% 28% % 13% 49% 27% % 4% 70% 15% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 apitány Balázs: 13 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... Gyermekvállalás, nem és korcsoport szerint tervez - nem sikerül tervez - sikerül nem tervez - nem is születik nem tervez - de születik N Y férfi -9% 5% 80% 6% nő -13% 7% 71% 9% % 10% 63% 4% % 11% 57% 10% % 6% 79% 8% % 93% 5% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 apitány Balázs: 14 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... öltözés, apa iskolai végzettsége szerint tervez - nem sikerül tervez - sikerül nem tervez - nem is költözik nem tervezi - de költözik N Y diplomás -10% 13% 56% 22% érettségizett -10% 13% 56% 21% szakmunkás -11% 11% 53% 26% 8 osztály -14% 13% 51% 22% 8 osztály alatt -8% 14% 39% 39% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hasonló irányú összefüggés etnikum és házt.jöv. helyzet szerint

15 apitány Balázs: 15 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... Gyermekvállalás, apa iskolai végzettsége szerint tervez - nem sikerül tervez - sikerül nem tervez - nem is születik nem tervez - de születik N Y diplomás -9% 4% 81% 6% érettségizett -9% 5% 81% 6% szakmunkás -11% 7% 75% 7% 8 osztály kevesebb mint 8 osztály -13% -26% 8% 9% 70% 9% 58% 7% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hasonló irányú összefüggés etnikum szerint

16 apitány Balázs: 16 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... N Y A tervek együtt járnak, de nem csak a felnőtté válásra vonatkozó tervek. Úgy tűnik, hogy ZI GY VZŐS fiatal ÍPUS : aki pl. - készül takarékoskodással nyugdíjas éveire (20%!), az nagyobb eséllyel valósítja meg gyermekvállalási és elköltözési terveit is! - pontos kort tud mondani arra a kérdésre, hogy manapság hány éves korban a legjobb házasságot kötni, az nagyobb eséllyel valósítja meg gyermekvállalási és elköltözési terveit is! Szubjektív bizonytalanságérzés, anómikus jegyek meglétével ( indennapi dolgaimat nem tudom befolyásolni ; anapság annyira komplikált az élet, hogy leggyakrabban nem is tudom, mit tegyek ) NINCS SZIGNIFIÁNS ÖSSZFÜGGS semelyik eseménynek!

17 apitány Balázs: 17 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... Ö V Z S lőzetes következtetések: - az életutak individualizációja csak látszólag egységes társadalmi jelenség, egy jelentős kisebbség nem képes előre tervezni az egyes életút-eseményeket -a kudarckerülő stratégia valóban alapvetően a halogatás (Bloßfeld) - a háttérben nem a szerencse vagy a véletlen áll, hiszen különféle demográfiai, társadalmi ismérvek összefüggenek a tervezési képesség -gel a hagyományos rétegződés elég jó prediktornak tűnik - a szubjektív bizonytalanságérzet viszont jelenleg úgy tűnik nem mutat összefüggést a tervezési képességgel ovábblépés: - újabb életút-események bevonása - többváltozós elemzés

18 apitány Balázs: 18 apitány Balázs: A demográfiai helyzet, és a család változásai... öszönöm a figyelmet!

Első elköltözés a szülői házból Magyarországon

Első elköltözés a szülői házból Magyarországon Takács-Murinkó Lívia Első elköltözés a szülői házból Magyarországon A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szél Bernadett A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezető: Tardos Róbert (MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest) Szél Bernadett

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ 265 Kiss Paszkál PÁlyakezDŐk munkával ValÓ elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk körbe a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Jól csak a szívével lát az ember

Jól csak a szívével lát az ember Végh Viola Jól csak a szívével lát az ember GYERMEKVÁLLALÁS ELŐTT ÁLLÓ FIATAL NŐK PERCEPCIONÁLIS VISELKEDÉSE A gyermekszám csökkenése nem napjainkban felbukkanó jelenség, a folyamat kezdete az iparosodás

Részletesebben

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 4. szám 321 355. (2007) HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI Csapó Benő

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

Jelentkezni vagy nem jelentkezni?

Jelentkezni vagy nem jelentkezni? Jelentkezni vagy nem jelentkezni? FELSÔOKTATÁSI MŰHELY A felsôfokú továbbtanulás során észlelt önkirekesztés és annak háttere Nyüsti Szilvia A tanulmány a 2009-ben és 2010-ben érettségizett diákok populációján

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben