A pénzügytan a pénzügyi rendszer vizsgálatával foglalkozó tudomány amely - a rendszer belső összefüggés rendszerével, -gazdaság más alrendszereire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzügytan a pénzügyi rendszer vizsgálatával foglalkozó tudomány amely - a rendszer belső összefüggés rendszerével, -gazdaság más alrendszereire"

Átírás

1 I. Konferencia

2 Pénzügytan tárgyat A pénzügytan a pénzügyi rendszer vizsgálatával foglalkozó tudomány amely - a rendszer belső összefüggés rendszerével, -gazdaság más alrendszereire gyakorolt hatásával, -alrendszereinek működésével foglalkozik.

3 Pénzügytan területei Nemzetgazdasági és nemzetközi pénzügyek, határok relatívak vak, ld. EU Szektor gazdaságtanok (banktan, biztosítás gazdaságtan, közpénzügyek,stb.) vállalati pénzügyek, finanszírozás gazdaságtan Pénzügyi számtan, Pénzügyi statisztika

4 Pénz- pénzügyi rendszer Terminológiai problémák: Pénzügyi = Monetary (money)? Fiscal? Financial? A pénzügyi rendszer (financial system) tárgyalását a pénzzel kezdjük.

5 A pénzp nzügyi rendszer fogalma A pénzügyi rendszer a vegyes gazdaság domináns alrendszere. A rendszer szerves egész, amely rendszertényezők kölcsönhatásaként értelmezhető. A vegyesgazdaság, ahol a gazdaság működése többféle koordinációs mechanizmus által határozódik meg.

6 A pénz p fogalma 1. A pénz fogalma meghatározható funkcióival. 2. A pénz a leglikvidebb jószág. 3. A mai pénz a bankrendszeren kívüli gazdasági szereplőknek a bankrendszerrel szembeni követelése. Másképpen fogalmazva: a pénz a bankrendszer passzívája.

7 Funkcionális megközelítés A pénz: A gazdasági elszámolások eszköze A vagyontartás eszköze Tranzakciós eszköz Világpénzfunkció?

8 Karl Marx megközelítése Értékmérô Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Tartalékeszköz Világpénz

9 Pénzrendszerek Pénzrendszer: a pénz anyagát, forgalomba kerülésének és mennyiségének alakulását szabályozó mechanizmusok. 1. Árupénz rendszerek 2. Fémpénz rendszerek (mono és bimetallizmus, klasszikus pénz helyettesítők) 3. Hitelpénz rendszerek 4. E-money???

10 Fémpénzrendszer kialakulása Közvetlen árucsere nehézségei Cserében való kölcsönös érdekeltség Csereérték meghatározása Egyenértékű csere szükségessége Időbeli megfelelés

11 Fémpénz tulajdonságai Elfogadhatóság Homogenitás Darabolhatóság Tartósság Mozgathatóság Ritkaság Felismerhetőség

12 Hitelpénzrendszer Kialakulása az arany demonetizálódásával kezdődött. A nemzetközi forgalomban 1971-ig töltött be bizonyos pénzfunkciókat. A kialakulás döntő oka az állam gazdasági szerepvállalása. Jellemzően lokális (nemzetgazdasági) pénzrendszer. (konvertibilitás)

13 A hitelpénz tulajdonságai A hitelpénz financiális eszköz, a bankrendszer fizetési ígérete, vagy másképpen a nem monetáris szereplők bankrendszerrel szembeni követelése. Nem rendelkezik valóságos belső értékkel. Vásárló ereje, képviseleti értéke van. Inhomogén jószág,

14 A pénz p inhomogén n jószj szág A pénz inhomogenitását 4 dimenzióban értelmezzük: Mely monetáris szereplő fizetési ígérete Technikai megjelenési forma A pénz időértéke Különböző törvényes fizetőeszközök egymás közti átválthatósága

15 Monetáris aggregátumok Jegybankpénz: a kibocsátott készpénz és a bankok által a jegybanknál vezetett számlákon megjelenő betét. Monetáris bázis. M0= KP+R Kereskedelmi banki pénz További pénzaggregátumok: M1= KPF+DL M2 = M1+DE M3 = M2+ PE

16 A pénz p technikai formái Készpénz csak jegybankpénz Számlapénz jegybanki és kereskedelmi pénz is Készpénz kímélő fizetési eszközök, e-money

17 A pénz p időért rtéke A különböző időpontban rendelkezésre álló pénzek értéke eltér (pénz is szűkös jószág, opportunity cost). Közös nevezőre hozás: PV = jelenérték FV = jövőérték Az infláció miatti értékváltozás más mint az időérték!

18 Az infláció Az általános árszínvonal emelkedése A pénz vásárlóértékének csökkenése Kúszó, vágtató és hiperinfláció Ellentéte a defláció A jövedelemújraelosztás és a gazdaságpolitikai kiigazítások eszköze lehet

19 Infláció Infláció magyarázatai Monetarista magyarázat - infláció oka a pénzkínálat növekedése Költséginfláció - infláció oka a termelési költségek növekedése Keresletinfláció - infláció oka a javak iránti megnövekedett kereslet Infláció következményei fix jövedelműek életszínvonala csökken megtakarítások értéke csökken növekvő termelési költségek - alacsonyabb kibocsátás, növekvő munkanélküliség adósok nyernek hitelezők vesztenek Infláció mérése Fogyasztói árindex Termelői árindex GDP deflátor

20 Ki teremti a pénzt? 1. Jegybanki pénzteremtés: készpénz, számlapénz 2. Kereskedelmi banki pénzteremtés: csak számlapénz Pénzteremtés zárt gazdaságban: belföldi bankrendszer hitelt nyújt nem monetáris szereplőknek (betéti kamatfizetés is) Pénzteremtés nyitott gazdaságban: monetáris szereplők külföldi fizetőeszköz vásárlása (konvertibilitás)

21 A pénzteremtés mechanizmusa 1. KP = jegybankpénz M = a gazdaságban lévő pénz mennyisége x = készpénztartási ráta, a jegybankpénz x százalékát tartjuk készpénzben, y = jegybanki kötelező tartalékráta (jegybankpénzben tartják)

22 A pénzteremtés mechanizmusa Lépés: A gazdaságban M mennyiségű pénz van, ennek x százalékát tartják készpénzben és (1-x) százalékát bankbetét formájában M=KP=KP*x+(1-x)*KP 2. Lépés A bankok az (1-x)*KP betét y százalékát tartalékolják és (1-y) százalékát hitelként folyósítják. Ezáltal a gazdaságban levő pénz mennyisége: M =KP*x+(1-x)*KP+(1-y)*(1-x)*KP =KP+ (1-y)*(1-x)*KP

23 A pénzteremtés mechanizmusa Lépés: A felvett (1-y)*(1-x)*KP hitel x százalékát készpénzben tarják a hitelfelvevők, míg (1-x) százalékát bankbetét formájában; ennek y százalékát tartalékolják a bankok, míg (1-y) százalékát hitelként folyósítják. Ekkor: M =KP+(1-y)*(1-x)*KP+(1-y)*(1-x)* (1-y)*(1-x)*KP

24 A pénzteremtés mechanizmusa 4. KP M = x + y x y Végtelen sor - optimális esetben! Pénz mennyisége függ: jegybankpénz mennysisége tartalékráta nagysága (y) készpénztartási arány (x)

25 Endogén-egzogén pénzteremtés Egzogén pénz: 1. Jegybanki pénzteremtés 2. Betétképződés a ker. bankban 3. Hitelezési kényszer - pénzteremtés Endogén pénz: 1. Gazdasági döntések 2. Finanszírozási igény, Hitelkereslet 3. Hitelnyújtás - pénzteremtés 4. Majd forrásbiztosítás

26 Tartalékrendszer, pénzmultiplikátorok M = x + KP y x y Minél kisebb x és y, annál nagyobb M A jegybank tudja szabályozni a pénzmennyiséget KP-n és y-on keresztül, de a hitelkereslet és a gazdaság aktuális állapota is befolyásoló tényezők. Más- más tartalékolási kötelezettség vonatkozik a látraszóló és a határidős betétekre A pénzmultiplikátor a pénzállomány (Mn) és a monetáris bázis hányadosa.

27 II. Konferencia

28 A monetáris rendszer 1. Funkció: A gazdaság pénzellátásának és fizetési rendszerének biztosítása Kétszintű bankrendszer: Monetáris Hatóság Kereskedelmi bankok Nem monetáris pénzintézetek

29 A monetáris rendszer 2. Piaci és bürokratikus koordináció Jellemző kockázatok: fizetési és intézményi kockázat A nem pénzügyi szereplőkkel jellemzően mellérendelt, üzleti kapcsolat.

30 A monetáris politika működésének intézm zményi kerete1. 1. A monetáris hatóság - a központi bank Feladatai: Pénzkibocsátás (emisszió) Tartalékok kezelése (nemesfém, deviza) Költségvetés számláinak kezelése Pénzforgalmi rendszer kezelése

31 A monetáris politika működésének intézm zményi kerete A kereskedelmi bankok A megtakarítások összegyűjtésével és kihelyezésével volumen és lejárati transzformációt hajt végre - pénzteremtés 3. Nem monetáris pénzintézetek Bankszerűen működő intézmények (takarékbank, befektetési alapok, jelzálogbank) Nem bank jellegű pénzügyi intézmények (biztosító, nyugdíjpénztár) A pénzügyi innováció miatt konkurensei a ker. bankoknak

32 A monetáris politika A gazdaságpolitikai célok megvalósulásának elősegítése, a gazdaságban levő pénzmennyiség (és a kamatszint) szabályozásán keresztül. Expanzív monetáris politika: a pénz- és hiteltömeg kiterjesztése, mely a kereslet növekedéséhez vezet Restriktív monetáris politika: a pénz- és hiteltömeg szűkítése, mely a kereslet csökkenéséhez vezet

33 A monetáris politika eszközrendszere 1. Direkt eszközök: közvetlenül a pénzmennyiséget befolyásolják Kötelező tartalék előírások Hitelkontingentálás Irányított hitelek Erkölcsi ráhatás

34 A monetáris politika eszközrendszere 2. Indirekt eszközök: a kamatlábon keresztül befolyásolják a gazdaságba kerülő pénz mennyiségét Viszontleszámítolás Nyílt piaci műveletek

35 Kötelező tartalékok fajtái Minek a %-a a tartalék Differeciálás mértéke Írja be a nevet Írja be a beosztást aktív passzív egységes kötelezettség lejárata szerint lépcsős progresszió forrásállomány és forrásnövekmény szerint devizabelföldi és devizakülföldi szerint földrajzi alapú kamatozó nem kamatozó

36 Refinanszírozási kamatláb Vállalat Ker. bank Jegybank hitelkereslet hitelkamatláb-emelés ref. hitel kamatlábemelés csökkenése Feltétele: költségérzékenység kis tőkeáttétel alternatív fin. források bősége Feltétele: ref. hitel nagy részaránya ker. bankok alacsony marge-ja gyenge versenyhelyzet likviditási hitel kedvezményes hitelkonstrukciók váltóviszontleszámítolás kamatlába

37 Nyíltpiaci műveletek Fajtái: állami értékpapírok adásvétele repo ügyletek Előnyei: közvetlen autonóm rugalmas

38 Repo ügylet Prompt piac Vevő értékpapír Eladó idő (általában 1 hónapon belül) Határidős piac Vevő készpénz fentivel egyező kondíciójú és mennyiségű értékpapír fentivel egyező mennyiségű készpénz + kamatok Eladó hitelfelvétel hitelnyújtás

39 Repo típusai Futamidő szerint rögzített nyitott Tranzakció iránya szerint aktív passzív Fedezet feletti rendelkezés szerint szállításos óvadéki

40 Repo előnyei Alacsony kockázat a rövid futamidő jó fedezet miatt. Kihelyezett források állománya jobban kézben tartható Két lábával a minimális és a maximális pénzpiaci kamatláb jól szabályozható

41 Jelenleg alkalmazott eszköztár Alkalmazott eszközök kötelező tartalékráta aktív repo jegybanki betét Üzleti eszköztár szállításos repo passzív repo állampapírvétel, -eladás Potenciális eszköztár kamatplafon, -padló lombard hitel refinanszírozási hitelkeret

42 Fizetési rendszer A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság különböző szereplői között megvalósuló pénzügyi tranzakciók lebonyolítása. E rendszer áthidalja a fizikai távolságokat és az időbeni eltéréseket, csökkenti annak tranzakciós költségeit. Minél fejlettebb a fizetési rendszer annál kisebbek a tranzakciós költségek és kockázatok. Hatásai: Egészséges gazdaságban javítja a gazdaság működését. Növeli a pénz forgási sebességét, Egyensúlyi zavarok esetén a feszültségek közvetítője.

43 Fizetési rendszer elemei és folyamatai Elemek: az elszámolásokkal kapcsolatos megállapodások, elszámoló-házak, pénzforgalmi közvetítők, végső kiegyenlítő. Folyamatok: nem pénzügyi szereplők egymás közti fizetései és bankközi fizetések. Alaptípusok: nettó és bruttó.

44 A végsv gső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank Szabályozza, felügyeli és működteti a belföldi fizetési rendszert, felvigyázási funkció Vezeti a következő gazdasági szereplők elszámolási számláit: Hitelintézetek(kereskedelmi bankok), Országos Betétvédelmi Alap, Elszámolóházak, Befektetővédelmi Alap, Magyar Posta Rt. Magyar Államkincstár, Államadósság Kezelő Rt. ÁPV.Rt.

45 A fizetési rendszerek alaptípusai pusai Nettó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés két lépésben, speciális szabályok szerint történik. Ez a rendszer lényegesen kisebb technikai likviditást igényel, mint a bruttó. A rendszerben a nemfizetés kockázata nagyobb. Bruttó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés egyidőben történik. Amennyiben van elegendő fedezet, akkor a tranzakció a küldés időpontjában véglegessé válik. Jelentős technikai likviditási igénye van. A nem fizetések kockázata alacsony.

46 Fizetési módok Készpénzfizetés: azonnali lebonyolódás, hamisítás és rablás veszélye Készpénzkímélő fizetési eszközök (csekk, bankkártya): lebonyolítása technika függő, hamisítás és nem fizetés kockázata, működési kockázat Átutalás: lebonyolítása technika függő, csalás és nem fizetés kockázata, működési kockázat Beszedési megbízás (inkasszó): lebonyolítása technika függő, csalás és nem fizetés kockázata, hitelezési- és működési kockázat Okmányos meghitelezés (akkreditív)

47 Fizeté si formá k Ké szpé nzes Ké szpé nz né lkü li Ké szpé nzfizeté s Készpé nzbefizetés szá mlá ra Ké szpé nzkifizeté s szá mlá ró l Belfö ldi forgalomban Kü lfö ldi forgalomban Pé nzinté zeti befizeté si lap Átutalási postautalvá ny Belfö ldi postautalvá ny Pé nzinté zeti postautalvá ny MNB postautalvá ny Csekk Bankká rtya Átvezetés Átutalás Azonnali beszedé si megbí zá s Határidô s beszedé si megbí zá s Nyitva szállí tás Okmá nyos meghitelezé s Akkredití v

48 Csekkek csoportosí tá sa Fedezet szerint Forgathatóság szerint Érvé nyessé g szerint Cí mlet szerint letétcsekk hitelcsekk névre szóló rendeletre szó ló bemutató ra szó ló helyi orszá gos országközi fix cí mletû kií rt

49 A magyar belföldi ldi fizetési rendszer 1. Bankközi Klíring Rendszer (BKR): Késleltetett elszámolású, fedezetvizsgálatot is végző bruttó rendszer, ahol a klíring nettó módon történik. (MNB+Giro Rt.). A tranzakciók fedezete a bankok számlakövetelése és a KELER Rt.-nél tartott értékpapírok. Résztvevők: MNB, hitelintézetek, GIRO Rt. KELER Rt.

50 A magyar belföldi ldi fizetési rendszer 2. Valós idejű bruttó elszámolási Rendszer (VIBER) A kiegyenlítés és az elszámolás mozzanata időben nem válik el egymástól. Sürgős, nagy összegű bankközi fizetési megbízások kiegyenlítése és elszámolása. Résztvevők: hitelintézetek, KELER Rt., Magyar Államkincstár, MNB.

51 Külkereskedelem devizapiac 1. A és B ország kereskedelmi forgalmát A pénze szerint, dollárban számolják el B (exportál) elad A-nak (importál), dollárt kap érte, ez neki nem jó! El kell adnia, hogy jent kapjon érte! A vesz valamit B-től jenre van szüksége! Kialakul a devizapiac!

52 Külkereskedelem devizapiac 2. Ár (jen/dollár) DEVIZAPIAC S D Millió $ USD kereslet A ország exportja (B importja) USD kínálat B ország exportja (A importja)

53 Külkereskedelem devizapiac 3. Devizapiaci egyensúly ha a két ország közötti kereskedelem egyensúlyban van. Kialakul a 150 jen/dollár árfolyam, 50 millió dollár kereskedelmi volumen mellett Mi történne, ha az árfolyam 200 jen/dollár lenne? A kínálat meghaladná a keresletet! Mi történne, ha az árfolyam 100 jen/dollár lenne? A kereslet haladná meg a kínálatot!

54 Külkereskedelem devizapiac 4. Miért pont 150 jen/dollár az árfolyam? Gazdasági racionalitás! A országban a kókuszdió 120 dollár/tonna Nyitott gazdaság: külkereskedelem B országtól is lehet venni B országban 1 tonna kókuszdió jen Mi történik, ha az árfolyam 200 jen/dollár? A-béli kereskedő 12000/200 = 60 dollárért tud vásárolni B-ből kókuszdiót!

55 Külkereskedelem devizapiac 5. Mi fog történni? A-ban termelt kókusz iránti kereslet visszaesik lenyomja a 120 dolláros árat Dollárkínálat erősödik a devizapiacon (jen kereslete nő) lenyomja a 200 jen/dollár árfolyamot B-ben megnő a kókusz iránti kereslet felmegy a jenes ár Szép lassan az árak kiegyenlítődnek: A-ban 100 dollár lesz a kókusz ára, B-ben jen, a valutaárfolyam pedig = 150 jen/dollár

56 Nemzetközi hitelforgalom 1. A és B között szabad a pénzmozgás lehet hiteleket nyújtani, kölcsönt felvenni! A-ban: 25 % az éves kamatláb B-ben: 16 % az éves kamatláb B ország befektetői (megtakarítók) elkezdenek A- beli értékpapírokat vásárolni, azaz hitelezni! A-ban: az értékpapírok iránti kereslet nő árfolyamuk nő a kamat csökken B-ben: az értékpapírok iránti kereslet csökken árfolyamuk csökken a kamat nő Kamatlábak kiegyenlítődnek!

57 Nemzetközi hitelforgalom 2. Devizapiac: A-beli értékpapír megvásárlásához B befektetőinek USD-re van szükségük (20 millió USD) megnő a dollárkereslet! Új árfolyam A exportja Ár (jen/dollár) DEVIZAPIAC S D D Millió $ A importja

58 Nemzetközi hitelforgalom 3. A importja 65 millióra nő A exportja 45 millióra csökken IM X = 20 millió dollár hiány A ország FFM -ben De pont 20 millió USD hitelt kap B országtól A devizapiac anélkül is egyensúlyban lehet, hogy egy ország importja és exportja megegyezik!

59 A fizetési mérleg 1. Összefoglalja egy adott időszak nemzetközi kereskedelmi és tőkemozgással kapcsolatos műveleteit, könyvelési nyilvántartás formájában. Egy adott ország külgazdasági kapcsolatainak pénzügyi vetületét mutatja egy adott időszakban flow jellegű A fizetési mérleg statisztika a nemzeti számlarendszer (System of National Accounts - NSA) alapján készül: folyó és felhalmozási számlákon alapul Egy nemzetgazdaság nettó vagyonának (net worth) változását mutatja Rezidensek nem rezidensek (alapvető gazdasági érdek hova kötődik?)

60 A fizetési mérleg 2. A valóságos tranzakciók több országgal kapcsolatosan realizálódnak, különféle valutanemben. A kimutatás összehasonlíthatósága megköveteli a közös nevező használatát! A kimutatás valutaneme Magyarország esetében az euró. Az alkalmazott árfolyam a deviza középárfolyam.

61 A fizetési mérleg 3. A fizetési mérleg statisztikában érvényesülõ kettõs könyvviteli elvre vonatkozó konvenciók Követel (+) Tartozik (-) áruk és szolgáltatások exportja jövedelmek beáramlása kapott egyoldalú átutalások eszközök csökkenése tartozások növekedése az áruk és szolgáltatások importja jövedelmek kifizetése nyújtott egyoldalú átutalások eszközök növekedése tartozások csökkenése

62 A fizetési mérleg 4. A fizetési mérleg részei: 1993-ig: 2 részből állt: 1. Folyó fizetési mérleg 2. Tőkemérleg 1993-tól IMF standard, SNA (nemzeti számlarendszer) harmonizáció: 1. Folyó fizetési mérleg 2. Tőkemérleg 3. Pénzügyi mérleg 4. Nemzetközi tartalékok változása A magyar 1997-től készül így

63 Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke 2 fajta kifejezése: Direkt árfolyamjegyzés: 1 forint = 50 román lej (hazai pénz külföldi pénzben vett ára) Indirekt: 1 dollár = 230 forint Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz esetében Deviza = valutára szóló követelés, számlapénz Árfolyampolitika: hogyan változik, változtatják a valuta árát és ez milyen hatással van a belgazdasági folyamatokra, a fizetési mérlegre.

64 Az árfolyamok fajtái 2. Reláció: valuta vételi < deviza vétel < devizaközép < deviza eladási < valuta eladási árfolyama Valuta vételi: ha a bank valutát vesz Valuta eladási: ha mi veszünk a banktól Deviza vételi: bank valutára szóló követelést vesz Deviza eladási: vállalat külföldre utal át Deviza közép: nincs effektív átváltás, csak elszámolás!

65 Az árfolyamok fajtái 3. Ki vagy mi határozza meg az árfolyamot? Rögzített (fix) árfolyam: a jegybank Lebegő árfolyam: a piac Rugalmas árfolyam: van deklarált árfolyam, de egy sávban el lehet térni tőle

66 Kötött devizagazdálkodás 1. Kötött devizagazdálkodás esetében egy szervezetet kizárólagos joggal felhatalmaznak az országban arra, hogy az ország rezidenseinek valutában és devizában felmerült tranzakcióit intézze. Három következménnyel jár: 1. Devizamonopólium 2. Rögzített árfolyamon igényelhetünk valutát 3. Fel kell ajánlanunk a valutát megvételre Magyarország: , majd , MNB

67 Kötött devizagazdálkodás 2. Rendszer előnyei: 1. Az állam átlát minden devizaműveletet 2. Csökkenti az árfolyamkockázatot 3. Forró pénzek elkerülik az országot 4. Külpiaci sokkok hatása elkerülhető 5. Állam szabályozhatja az importot

68 Kötött devizagazdálkodás 3. A rendszer hátrányai: 1. Minél nyitottabb az ország, annál nehezebb kontrollálni a devizaműveleteket 2. Piaci árfolyam eltér a rögzítettől: végül itt is van árfolyamkockázat 3. Működőtőke-befektetések is leállnak 4. Sokkok mindenkit érinteni fognak 5. Importkorlátozás nem demokratikus Kevés országban - Kuba, Észak-Korea

69 Szabad devizagazdálkodás 1. Teljesen szabad devizagazdálkodás: árfolyamot a piac határozza meg, mindenki szabadon tarthat valutát Konvertibilitás: szabadon, kötöttségektől mentesen lehet átváltani más országok fizetőeszközére a hazai pénzt A konvertibilitás fokai! Kire vonatkozik? (jegybanki, belső, külső) Mire vonatkozik? (korlátozott, részleges, teljes) a fiz mérleg mely tételeire! Törvényekkel alátámasztott-e? (de facto, de jure) Magyarországon már teljes konvertibilitás van!

70 Szabad devizagazdálkodás 2. A konvertibilitás főbb előnyei: Közvetlenebb kapcsolat a világpiaccal Segíti a külföldi befektetéseket Kedvezőbb fizetési formák külker. ügyleteknél Demokratikusabb Feltételek: Megfelelő devizatartalék Stabil kiszámítható árfolyam Importliberalizáció, piaci verseny Fejlett piaci intézmények Fizetési alapmérleg egyensúlya hosszú távon

71 Az árfolyam meghatározása Az árfolyam rögzítésénél 4 mód: 1. Nemesfém paritás (aranyparitás) 2. Más ország pénzéhez kötik (pl.: dollárhoz) 3. Valutakosár (Magyarország 90-es évek végéig) 4. Nemzetközi pénzhez kötik (SDR, ECU) Szempont: a nemzetközi tranzakciók árfolyamkockázata kicsi legyen! Annak az országnak a valutájához kell kötni az árfolyamot, amellyel a legtöbb gazdasági tranzakció bonyolódik (vagy valutakosár, ha több országgal üzletel)

72 Sávszélesség, leértékelés Rugalmas árfolyamrendszer, lebegtetési sávval Ha széles a sáv: nagy az árfolyamkockázat Ha keskeny a sáv: nehezebb a sávban tartani az árfolyamot Az árfolyam leértékelése esetén: Intervenció Kamatlábemelés A sáv szélességének növelése Adminisztratív intézkedések

73 Árfolyam paritások Érmeparitás: az egyes fémpénzek értékét a pénz anyaga és a fémpénz súlya határozza meg 2. Aranyparitás: egy valuta aranyparitása, azt az aranysúlyt jelentette, amire az adott pénznem egy egységét be lehetett váltani (aranystandard) 3. Vásárlóerő-paritás: a vásárlóerő-arányoktól függ az ország árfolyama, így akkor optimális a valuta árfolyama, ha a két ország árszínvonala azonos 4. Kamatparitás: a jövőbeli árfolyam meghatározásához nyújt segítséget, abban az esetben, ha ismerjük a jelenlegi árfolyamot és ismerjük a két valuta kamatlábait

74 Árfolyam paritások 2. Működő (piaci) árfolyam funkciói: 1) Kiegyenlítő funkció - Az árfolyam biztosítja, hogy a különböző országok árszínvonalai kiegyenlítődjenek. 2) Differenciáló funkció - Meghatározza mit érdemes az adott országnak exportálni, és mit importálni. 3) Terelő funkció - Meghatározza hova érdemes exportálni és honnan érdemes importálni. 4) Fedezeti funkció - A működő árfolyam biztosítja, hogy az alapmérleg hosszútávon egyensúlyban legyen. De mi határozza meg a működő árfolyam nagyságát?

75 Árfolyam paritások 3. E HUF USD 1 1 HUF0 = USD 0 ( 1+ r ) HUF ( 1+ r ) USD Működő árfolyamnál a két valutában történő befektetés hozama ugyan az! Forint nagyobb kamatot fizet ugyan, de leértékelődik USD alacsonyabb kamat, de felértékelődik Ha nem lenne ugyan az a hozam arbitrázsművelet biztosítaná!

76 III. Konferencia

77 A pénzügyi piacok típusai Pénzpiacok vs. Tőkepiacok A klasszikus felfogás az ügyletek lejárata szerint különbözteti meg e piacokat. A pénzpiac a rövid távú hitelezést végzi A tőkepiac a hosszú távú (>1 év) hitelezést végzi Másik megközelítés: Közvetett forráshoz jutás: pénzpiac bankhitel Közvetlen forráshoz jutás: tőkepiac vállalati kötvény

78 Pénzpiacok Pénzpiac: Éven belüli pénzek piaca Jellemzően a monetáris rendszer passzívái cserélnek itt gazdát (konvertibilitás esetén a külföldi monetáris rendszerek passzívái is) Bankhitelek, rövid lejáratú értékpapírok Kincstárjegyek piaca, bankközi pénzpiac, váltók piaca Finanszírozza a vállalatok forgótőkeigényét, biztosítja a kormányzatok likviditását, forrás a spekulatív vállalkozásokhoz

79 Tőkepiacok Tőkepiac: Éven túli pénzek piaca Jellemzően a nem monetáris szereplők passzívái cserélnek itt gazdát Kötvények: államkötvények és jelzálog-kötvények; részvények piaca Állótőkeberuházások megvalósítása: gyárak, irodák, utak, hidak,stb.

80 Nyílt vs. Zárt piacok Nyílt piaci kibocsátás: Bárki hozzáférhet az értékpapírokhoz, később szabadon értékesíthető Nagyobb likviditást kínál a kibocsátónak Szélesebb körű információszolgáltatási kötelezettség A menedzserek hatalmát erősíti Zárt piaci kibocsátás: Az intézmények szűk, előre meghatározott köre vásárolhat, lejáratig megtartják az értékpapírt Kisebb likviditásigény Olcsóbb folyamat A tulajdonosok hatalmát erősíti

81 Elsődleges vs. Másodlagos piacok Elsődleges piac: Az értékpapírok forgalomba hozatali mechanizmusa Tőkéhez jutás, a kibocsátó finanszírozási igényét elégíti ki, közben fizetési kötelezettséget vállal Tipikus szereplői: befektetési bankok Másodlagos piac: A korábban már kibocsátott értékpapírokkal kereskednek Likviditást biztosít a tőkepiaci instrumentumba befektetők számára Tipikus szereplői a brókerek

82 A tőzsde általános jellemzői Szervezett, szigorú szabályok szerint működő, nyílt piac Független nem állami intézmény Rendszeresen különböző befektetési alternatívákat kínál; homogén, felcserélhető termékek Pénzügyileg önfenntartó, nem profitorientált Tranzakciós költségek csökkennek Rendkívüli információszolgáltatási kötelezettség Értéktőzsde funkciói: Árfolyam meghatározó Vagyonértékelő Tőkeelosztó Előrejelző

83 Tőzsdei bevezetés Feltételei: Kiegyensúlyozott pénzügyi gazdasági helyzet Állandó információnyújtási kötelezettség Annyi papírt kell kibocsátani, hogy lehessen piaca +: Folyamatos, nyilvános piac Finanszírozási lehetőségek kiszélesedése Image növelő hatás -: Költséges Erős információszolgáltatási kötelezettség Makrogazdasági hatások dominánsabbak Felvásárlás veszélye

84 A kormányzat gazdasági gi funkciói Szabályozás, ellenőrzés- nem igényel pénzügyi erőforrás koncentrációt. Allokáció Redisztribúció Stabilizáció E funkciókhoz pénzalapokra van szükség. Piaci kudarcok (közjavak, piaci szerkezeti torzulások, aszimmetrikus informáltság) Piacgazdasági gi tökéletlenst letlenségek ( jövedelmi egyenlőtlenségek, újratermelési ciklusok)

85 Szabályoz lyozás Céljai: a magángazdaság intézményeinek megteremtése és fenntartása (magánjog) a piaci torzulások kezelése információs aszimmetriák kezelése

86 Allokáció Kollektív javak, bürokratikus koordináció Adózás ekvivalencia elve A hosszú lejáratú beruházási hitel finanszírozási forrásként történő alkalmazása fizess, mikor használod elv Költségvetési bevételek: használati díjak, vagyonadó, fogyasztási adók, hitel Költségvetési kiadások: kormányzati vásárlások: oktatás, egészségügy, honvédelem, tömegközlekedés

87 Redisztribúció Jövedelemátcsoportosítás a különböző jövedelmi rétegek között (szociálpolitika), az egyes régiók között (regionális politika), generációk között (nyugdíjrendszer, közösségi projektek hitelfinanszírozása) Költségvetési bevételek: jövedelemfüggő közvetlen adók: pl.: SZJA, TA, osztalékadó Költségvetési kiadások: kormányzati transzferek: pl.: nyugdíj, munkanélküli ellátás, szociális segély

88 Stabilizáció Kiegyensúlyozottság megteremtése Versenyképesség biztosítása Költségvetési bevételek: jövedelemfüggő és autonóm adók, adósság Költségvetési kiadások: kormányzati vásárlások és transzferek, államadósság és kamatainak törlesztése

89 A fiskális politika hatásmechanizmusa 1. A fiskális politika (költségvetési politika) az állami kiadások (transzferek, közületi vásárlások) és bevételek (nagyrészt adók) alakítása révén szabályozza a gazdaságot. Fiskális rendszer: különböző pénzalapok együttese. Központi költségvetés, társadalombiztosítási alapok, elkülönített állami pénzalapok, helyi önkormányzatok költségvetése. Jövedelem centralizáci ció (bevételek) telek), jövedelem újraelosztás s (kiadások) sok). Konszolidált lt államháztartás.

90 A fiskális politika hatásmechanizmusa 2. A fiskális politika az egyenlegeken, deficiteken keresztül hat. Deficit finanszírozás: Monetizálás; Tőkepiaci finanszírozás; Államadósság= felhalmozott deficit+költségvetésen kívüli kötelezettségvállalások+függő kötelezettségek

91 A fiskális politika hatásmechanizmusa 3. 3 Államháztartási egyenlegek: - teljes egyenleg, -elsődleges egyenleg, -ESA egyenleg.

92 Magyar sajátosságok A tőkepiac szerepe kicsi, inkább banki hitelekből élnek a cégek június 21. BÉT, a 90-es évek közepén lendült be, privatizáció, megfelelő törvényi és intézményi háttér A BÉT részvénypiacának forgalma 2004-ben megközelítette a Mrd forintot, a tőzsdei összforgalom milliárd forint volt. A teljes tőzsdei kapitalizáció 2004 végén megközelítette a 14 ezer milliárd forintot, ebből a részvények kapitalizációja milliárd forint volt. Ekkor 47 részvény volt bevezetve.

93 Az államháztartás s (közp zpénzügyi rendszer) fogalma Közszektor: államháztartás+közszolgáltató vállalatok+non profit intézmények. Funkciója kollektív javak biztosítása. Államháztartás: a közszektor része, speciális döntési mechanizmussal és működési elvekkel működik. Részei a különböző közpénz alapok és az állami vagyon.

94 A közfeladatk zfeladat-ellátás lehetséges szervezeti keretei A kollektív javak biztosítása nem azonos azok előállításával. Lehetséges keretek: Közintézmény (költségvetési szerv). Non-profit szervezet. Közüzemi vállalat. Magánvállalat. (out-sourcing, out-contracting)

95 A közpk zpénzügyi rendszer működésének m speciális vonásai Közpénz = az állam által adó és más jogcímen elvont pénz. Mindenkié, tehát senkié. A közpénzek feletti döntések politikai döntések, a gazdálkodás követelménye az átláthatóság, az ellenőrzésnek speciális szerepe van. Nincs piaci kontroll, 3 E

96 A közpk zpénzügyi rendszerek típusai t 1. Unitárius államok: egyszintű, regionális, kétszintű közpénzügyi rendszerek. Föderális államok: három szintű közpénzügyi rendszerek. Az Európai Unióban speciális közpénzügyi rendszer van kialakulóban.

97 A közpk zpénzügyi rendszerek típusai t 2. Kontinentális modell: Napóleoni unitárius állam, mediterrán modell. Német v. Rajnai modell. Angolszász modell: USA, Ausztrália, Új-Zéland. Skandináv v modell: Svédország, Finnország, Hollandia??

98 A magyar közszektork Államháztartás, (Államháztartási törvény és egyéb speciális jogszabályok) Közüzemi és más állami és önkormányzati vállalatok (Gt. és Számviteli tv.) Nonprofit szektor (Kht. és közalapítványok) Ellenőrző intézmények (ÁSZ, Kormányzati ellenőrzés, magán könyvvizsgálók)

99 A magyar államháztartás s pénzalapjaip A magyar államháztartás kétszintű. Központi állami szint (irányítja az OGY): központi költségvetés, TB alapok, Elkülönített alapok. Helyi önkormányzatok (mintegy 3200 helyi pénzalap)

100 Az államháztartási gazdálkodás alapegységei és területei Alapegységek gek: költségvetési szerv, alap. A gazdálkodás területei letei: költségvetés készítés, költségvetés végrehajtása, pénzgazdálkodás, vagyongazdálkodás zárszámadás.

101 Költségvetés Költségvetés: Jogi érvénnyel bíró pénzügyi terv. Pénzalap, amelynek összegyűjtésére és meghatározott célokra történő elköltésére a végrehajtó hatalmat felhatalmazzák. Költségvetés s készk szítés: s: Tervezés. (bázis szemlélet, feladat finanszírozás, program költségvetés) Elfogadás. A döntéshozók politikusok, a döntés jogszabály.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A nemzetközi fizetési mérlegelső megközelítés, fogalom Pénzforgalmi

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi fizetési mérleg Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi pénzügyi piacok mikroökonómiája Árfolyam alakulás, árfolyam rendszer kérdései A piac szabályozottsága (kötött devizagazdálkodás-

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS

Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS Pénzügyek A MODERN PÉNZ, AZ INFLÁCIÓ HATÁSA A GAZDASÁGRA ÉS A TÁRSADALOMRA, MONETÁRIS POLITIKA A mai pénzrendszerek A mai pénzrendszer hitelpénzrendszer, a pénz nem rendelkezik valóságos értékkel. Vásárlóerő

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

Pénz nélkül: cseregazdaság

Pénz nélkül: cseregazdaság Pénz nélkül: cseregazdaság Közgazdasági alapismeretek 8. előadás A pénzpiacok EKF Csorba László Kiskakas vízért megy Jól van apjuk Piros kanadai gémkapocs lakóház Óriási bizonytalanság, + nagy időigény

Részletesebben

Pénzügyek. 4. A fiskális (al)rendszer

Pénzügyek. 4. A fiskális (al)rendszer Pénzügyek 4. A fiskális (al)rendszer 1 1. A kormányzati szektor funkciói 1. Funkcionális csoportosítás: Közhatalmi, szociális és gazdasági feladatok 2. Kormányzati tevékenység jellege: Szabályozó és finanszírozási

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek

Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek Pénzügytan, Pénzügyi alapismeretek II. ELŐADÁS A MOD ER N PÉNZ, AZ INFL ÁCIÓ HATÁS A A GAZ D AS ÁGRA ÉS A TÁR S AD AL OMRA, MONETÁR IS POL ITIKA (AL APFOGAL MAK) A mai pénzrendszerek A mai pénzrendszer

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A fiskális politika hatásmechanizmusa 1.

A fiskális politika hatásmechanizmusa 1. A fiskális politika hatásmechanizmusa 1. 1. allokációs költségvetés T(h)+T(v)+ D(G)= G, haszonelvű adózás, jellemzően kiegyensúlyozott. Elképzelhető a beruházások hitelfinanszírozása. 2. redisztribúciós

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 5. Előadás A pénzpiac és az LM görbe A pénzpiac A pénzpiac nagyon sajátos piac. Ellentétben más piacokkal itt a kínálat nem eladási szándékot,

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg. Nemzetközi gazdaságtan

A nemzetközi fizetési mérleg. Nemzetközi gazdaságtan A nemzetközi fizetési mérleg Nemzetközi gazdaságtan A nemzetközi fizetési mérleg szerepe Az NFM (Balance of Payments - BPM) egy adott ország vállalatai, háztartásai és kormánya, valamint a külföldi országok

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg

A nemzetközi fizetési mérleg A nemzetközi fizetési mérleg 12. hét 2009.11.23. 1 A nemzetközi fizetési mérleg: Valamely országnak egy meghatározott naptári időszak (általában egy naptári év) alatt a külfölddel lebonyolított gazdasági

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika Pénzügyi politika Költségvetési (fiskális) politika Monetáris

Részletesebben

Pénzügyek. 3. A monetáris rendszer működése

Pénzügyek. 3. A monetáris rendszer működése Pénzügyek 3. A monetáris rendszer működése 1 A monetáris rendszer intézményei Kétszintű bankrendszer, monetáris szereplők Monetáris hatóság Kereskedelmi bankok A monetáris hatóság Készpénzkibocsátás (emisszió)

Részletesebben

Külgazdasági pénzügyek

Külgazdasági pénzügyek Dr. Bozsik Sándor Külgazdasági pénzügyek Irodalom: Gellért Andor: Külgazdasági pénzügyek KJK 1993 Előadások anyaga Számonkérés módja: szóbeli vizsga A gazdaságpolitika céljai és eszközei stabil gazdasági

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Rögzített árfolyamok Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok Makropénzügyek 1. Elméleti alapok Félév menete Tananyag Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris 1996, I. rész: Pénzelmélet Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/bevezetes-monetaris/adatok.html

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 Úgy

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Pénzügyek. Úgy tűnik, pénzügyekhez mindenki ért

Pénzügyek. Úgy tűnik, pénzügyekhez mindenki ért Pénzügyek Úgy tűnik, pénzügyekhez mindenki ért Az utca embere, hiszen mindenki tart pénzt és igénybe vesz nap, mint nap pénzügyi szolgáltatásokat A (pénzügy) tanárok A bankárok A tőzsde guruk/cápák A politikusok

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. júliusi adatok alapján A végleges adatok szerint 21. júliusban 191 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 181 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 1 3.

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok Makropénzügyek 1. Elméleti alapok Félév menete Tananyag Bevezetés a makrogazdasági pénzügyekbe jegyzet Előadások anyaga A jegyzet és az előadásdiákat megtalálják a tantárgy oldalán Számonkérés 3 évközi

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Tantárgyi követelményrendszer

Tantárgyi követelményrendszer Pénzügytan Tantárgyi követelményrendszer Kötelező irodalom: - Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetemi Kiadó - Az előadás anyaga letölthető a Pénzügy Tanszék honlapjáról A pénz és a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 2 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere 3. Dr. Varga JózsefJ A nemzeti száml mlák k rendszere avagy Mire jój a flow of funds séma? 1 Tartalom A tőkepiac t működésem 1. A megtakarítás útja a gazdaságban gban 2. A nemzeti számlarendszer 2.1. Nettó

Részletesebben