JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának szeptember 4-i ülésén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának szeptember 4-i ülésén Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Gasparek Ferenc: Napirendi pontok úgy alakulnak, hogy 2-ra kiküldött anyag után tárgyaljuk a 4-it, és a végén még egy előterjesztés veszünk napirendre a Nyárfásutcával kapcsolatban, és utána zárt ülés. Megállaptom, hogy 3 fővel határozatképesek vagyunk. A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a napirendi pontokat. I: Folyószámla hitel felvétele Gasparek Ferenc: A folyószámlahitelt egy rövid időszakra tervezzük felvenni, kb. 2 hónapra + 18millió Ft-ot vennénk fel. 088/2008.(IX.04.) PÜB határozat a Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság folyószámla hitel átmeneti emelésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. II évi költségvetésről szóló 6/2008. (II.28.) Ö.K. sz. rendelet módosítása Gasparek Ferenc: június 30-ig a kormány és a saját hatáskörben megvalósult előírányzat módosítások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. 089/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a évi költségvetésről szóló 6/2008.(II.28.) sz. rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előterjesztését megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását. Gasparek Ferenc: Parkolásról szóló rendeletet tárgyalását leveszem a napirendről. A bizottság egyhangúlag elfogadja a parkolásról szóló rendelet-tervezet napirendről való levételét.

2 2 III. Rendeletalkotás a közterület felügyeletről Dr. Malik Dean: Felmerült a közterületek rendjének rendszeres biztosítása, és az arra való igény. Egy fő foglalkoztatását jelenti, a tásuló önkormányzatok anyagi támogatásokat fognak nyújtani. A közterületfelügyelő a rendeletnek megfelelően fog eljárni, későbbiekben a parkolás, ebtartás ellenőrzése is feladata lenne. Gasparek Ferenc: A környező önkormányzatoknál is fog tevékenykedni. dr. Malik Dean: Október 15-re datáljuk a rendelet hatályát az a kérésem. IV: Határ út alatti területe közvilágítása 090/2008. (IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a közterület felügyelet létrehozására vonatkozó, és azzal összefüggésben az 1/2007.(II.16.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó rendelet-tervezeteket megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetek változtatás nélküli elfogadását. Gasparek Ferenc: A közvilágítás rendezése még nem történt meg. A Tivi-vel van szerződésünk, aki ezt az ELMÜ-n keresztül biztosítja nekünk. A szerződést kell kiegészítenünk. A bizottság egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot 091/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a TIVI Kft-vel kötött szerződés módosítását javasolja a Képviselő-testületnek. V Kontakt-Busz Kft területvásárlási kérelme kapcsán jelzálog átírása Gasparek Ferenc: Területvásárlási kérelem. Folyamatban vannak azok atárgyalások, melyek eredményeképpen, a Zigler mellett lesz a műhelye a Kontakt-Busznak. Jelenleg 28,5millió Ft jelzálog van bejegyezve. Az Magyar Fejlesztési Bank hajlík arra, hogy egyéb forgalomképes ingatlanra legyen átterhelve a jelzálog.

3 3 092/2008.(IX.04.) PÜB határozat r A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek felkérni a polgármestert a Zsámbék belterületi 1720 hrsz-ú ingatlanra a Magyar fejlesztési Bank Rt javára bejegyzet jelzálog kölcsön ügyében - a szükséges egyzetető tárgyalások lefolytatására, - a jelzálogjogosulttal való egyezség előkészítésére és aláírására, - valamint a jelzálogjog e határozat szerinti 3645/2 hrsz-ú ingatlanra történő bejegyzésére Határidő: folyamatos Felelős: Lovas Lajos polgármester Gasparek Ferenc: A 7-ik napirendi pontot szeretném levenni, információhiány okán. A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a Kontakt-Busz Kft területvásárlási kérelmét, leveszi a napirendről. Gasparek Ferenc: Opciós szerződés megkötése, ezt is szeretném levenni napirendről. A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy az Opciós szerződés megkötése Angyalárok Ingatlanforgalmazó Kft-vel előterjesztést leveszi a napirendről. Intézményekben érintésvédelmi felülvizsgálat Gasparek Ferenc: Intézményekben érintésvédelmi felülvizsgálatot sem javaslom megtárgyalni, szerintem Zsámbékon van olyan vállalkozás aki ezt meg tudná tenni, próbáljuk meg előbb a Zsámbéki vállalkozókat megversenyetetni. A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy az Intézményekben érintésvédelmi felülvizsgálat előterjesztést leveszi a napirendről. VI. Vagyonrendelet módosítása dr. Malik Dean:: Az ingatlanok értékesítéséről döntött a testület, de ahhoz hogy értékesíthetőek legyenek a vagyonrendeletből ki kell vonni őket. A vagyonrendelet módosítása szükséges az alábbi ügyekben: a Képviselő-testület a belterületi 1094 hrsz-ú forgalomképtelen árok művelési ágú területet, forgalomképes belterületi beépítetlen területté minősített át, - javaslat készült a belterületi 825/46 hrsz-ú közterület HÉSZ szerinti Kp jelű forgalomképes közterületi ingatlanok közé való besorolása. 093/2008. (IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Vagyonrendelet módosítására tett javaslattal egyetért VII. Pölhe Tamás területvásárlási ügye Gasparek Ferenc: Ft/m2 áron szoktak ezek a területek menni?

4 4 Keserű János: Helytől függ, de úgy tudom, hogy a Lánczi Zsuzsa 3milliót akart ezért a területért. Gasparek Ferenc. Ez nagyon alacsony ár. Minden egyes ingatlant közterületről meg kell tudni közelíteni, amennyiben nem, akkor szolgalmi utat kell biztosítani. dr. Malik Dean: Ma már nem szolgalmi jogot kell bejegyeztetni, hanem úgynevezett nyeles telket kell kialakítani. Gasparek Ferenc :Bruttó 3millió Ft-ot ajánlok árnak. dr. Malik Dean: Szóbajöhet még az árverés. Gasparek Ferenc: Értelmezhetjük úgy a határozati javaslatot, hogy a szomszéd telkek tulajdonosainak is fel kell ajánlani. 094/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a 3416 hrsz-ú 845 m2 nagyságú ingatlan vételárát ,-Ft összegben határozza meg, és kiköti, hogy a szomszéd telkek tulajdonosainak fel kell ajánlani megvételre. A 173/2007. (XI.29. sz. PÜB határozat alapján és a vételár megfizetése után felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződés feltételeinek kidolgozására és az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Lovas Lajos polgármester VIII. Területvásárlási kérelem Keserű János: Annak idején ez a terület elajándékozásra került Gasparek Ferenc: A Kismődi úr ajánlotta, hogy itt szolgalmi joggal lehessen lehozni csatornát. 095/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a 1094 hrsz-ú ingatlanból 97 m2 nagyságú területet 4.000,-Ft/m2 vételár megfizetése mellett megvételre felajánlja a szomszédos 1093 és 1095/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére. A vételáron túl a vevő fizesse meg a telekalakítással és az adás-vétellel felmerülú költségeket is. Továbbá vevő járuljon hozzá, hogy Zsámbék Nagyközség Önkormányzata részére szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre

5 5 IX. Tulajdonjog rendezés Nagy József és az Önkormányzat között dr. Malik Dean: Mélyárok úti pincesoron Nagy József úr megvásárolt egy pincét. A helyrajzi számok rendezésére van szükség. Amit eddig használt, azt szeretné a nevére megkapni. 096/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Mélyárok úti pincesor rendezése érdekében úgy dönt, hogy tulajdonjog rendezése miatti megállapodás megkötését támogatja Nagy József és az önkormányzat között. Így a valóságos használatnak megfelelően Nagy József, Zsámbék, Gagarin u. 19. sz. alatti lakos 1/1 tulajdonát képezi a Zsámbék 3725/3/D hrsz-ú közterületről nyíló 36 m2 nagyságú pince, és visszakerül az önkormányzat tulajdonába a 37254/3/J hrsz-ú közterületről nyíló 36 m2 nagyságú pince. X, Barackos utca rendezése Gasparek Ferenc: Volt összejövetel az érintettek résztvételével dr Malik Dean: Igen, tavaly volt. Abban maradtunk, hogy kiválasztják a képviselőjüket, és megteszik a javaslatukat. Első ajánlatuk 1.000,-Ft volt, most1.500,- Ft lett. Dr. Sinkó Anna a képviselőjük, ő érintett is az ügyben. Gasparek Ferenc: Az ő területük értéke jelentősen megnő. Horváth László: Mi van akkor, ha nem veszik meg. Nem tudjuk használni. Szabó Bernadett: Szerintem az 1.500,-Ft-ba ne menjünk bele. Horváth László: Mi van, ha valaki nem fizeti? dr. Malik Dean: Hosszú idő óta használják, törekedni kellene egy konszenzusra. Keserű János: Kinek a hibájából alakult ki ez a helyzet? Gasparek Ferenc. Annak idején ezt rosszul intézték. Ők szivesen elleveleznek velünk, addig is használják Ft-ot javaslom. Nagy Károly: Megszabnánk egy emberi árat, és amennyiben ez nem teljesül, akkor szankcionálunk? dr. Malik Dean: Én 3000,-Ft-ot ajánlanék, de lehet szankcionálni, hanem akarja megvennei, akkor bérelheti, és ha nem bérli, akkor bontatnunk.

6 6 XI. Terület átsorolása 097/2008.(IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében a Barackos utcai önkormányzati tulajdonban lévő ingatlantulajdonosok által használat ingatlanrészeket 3.000,-Ft/m2 egységárért az ingatlanrészeket használó tulajdonosok részére vételre felajánlja A bizottság felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerződés feltételeinek meghatározására és szerződések aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Lovas Lajos polgármester Gasparek Ferenc: A 015/2008. (I.17.) sz. PÜB határozat alapján Kincses Zsuzsa ingatlan értékbecslő elkészítette a Zsámbék Régi Szomori úton lévő 824/21 hrsz-ú Gortva Kristóf tualjdonában lévő ingatlan előtti terület kimérést és a terület forgalmi értékét is meghatározta. Célszerű aterületet átminősíteni. 098/2008. (IX.04.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zsámbék belterületi 825/46 hrsz.-ú közterület a HÉSZ szerinti Kp jelű forgalomképes ingatlanok közé sorolja Határidő: folyamatos Felelős. Lovas Lajos polgármester XIII. Csapadékvíz tanulmányterv Gasparek Ferenc: 2001-ben volt egy, azóta mi változott? Mondjuk, hogy van egy ilyen tervünk, miért merült fel? dr. Malik Dean: Azért merült fel, mert a régi terv aktualizálásra szorul. Gasparek Ferenc: Eső körben a Zsámbékvíz Kfgt készitsen egy javaslatot. Nem kívánom ezt most támogatni. Szabó Zoltán. Ez nem ,-Ft, mert + engedélyezési költségek, adatbeszerzések. Gasparek Ferenc: A műszaki csoport kérje fel a Zsámbékvíz Kft egy ilyen javaslat kidolgozására. dr. Malik Dean: Felszíni vízelvezetéshez a Zsámbékvíznek mi köze van? Horváth László: Ha nincsenek terveink, nem tudunk pályázni. Szabó Bernadett: Később, ha találunk rá forrást, akkor majd támogathatjuk, addig ne. Gasparek Ferenc: Javaslom ezt a napirendi pontot levenni a napirendről.

7 7 A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a Zsámbék Nagyközség csapadékvíz rendezési tanulmányterv előterjesztést nem tárgyalja. XIV Tafferner család kérelme Keserű János: Volt nekik biztosításuk? Szabó Zoltán: Annak idején volt az önkormányzatnak egy kerete. Gasparek Ferenc: Az egy lakatlan épület volt, leégett, és a benne lévő értékek is tönkrementek. Ennek a helyreállításához kérnek anyagi, vagy tárgyi segítséget. Szabó Bernadett: Ha meg tudnám velük beszélni velük, akkor találhatnánk megoldást. Gasparek Ferenc: A napirendet le szeretném venni. A bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a Tafferner Család kérelme előterjesztést leveszi a napirendről. XIV. Nyárfás utcai útépítési pályázat. dr. Malik Dean: A Nyárfás utcai épízőközösség vezetője jelezte, hogy pályázat Amennyiben mégsem állna rendelkezésre ez az összeg, akkor vissza kell lépni. Gasparek Ferenc: Ez egy támogatandó cél. dr. Malik Dean: Az egyes határozati javaslatot ajánlom támobatásra, az önrész a pályázónak a szerződéskötéskor rendelkezésére kell, hogy álljon. 099/2008.(IX.04.) PÜB határozat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében úgy dönt, hogy A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Nyárfás utca útépítési munkáira vonatkozó pályázat beadását támogatja. Az Önkormányzat a szükséges önrészt tárgyévi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja. Felelős: Lovas Lajos Polgármester Határidő: szeptember 30. Gasparek Ferenc: Ezzel a napirendi pontok végére értünk, az ülést bezárom. kmf. Gasparek Ferenc sk. PÜB elnök dr. Malik Dean jegyző

8 8

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. február 04.-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. február 04.-i üléséről Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Műszaki csoport 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2. Tel: -23/565-621, -565-622 Fax: -23/565-629 JEGYZŐKÖNYV A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr Alajos,

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. szeptember 25-én megtartott nyílt rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben.

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben