B E V É T E L E K évi előirányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat"

Átírás

1 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről I/3. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része Talajterhelési díj Egyéb támogatás I/4. Működési bevételek Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 6.1. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi előirányzat 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet

3 2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi összesített költségvetésének kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szerinti bontásáról Kötelezően ellátandó a évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) valamint 41. (2) alapján Kormányzati funkció megnevezése évi Állami támogatások 2014 évre tervezett kiadások Saját bevételből kiegészítés 2014 évre tervezett saját bevételek HIÁNY( Működőképességet megőrző pályázat + előző évi szabad pénzmaradvány+fejlesztési HITEL Iskola működtetésének támogatása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Gépjármű adó központi költségvetést megillető része Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel településfejlesztés, településrendezés; ( vásárolt közszolg) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); Nonprofit Kft támogatása köztemetők kialakítása és fenntartása (egyéb dologi kiadások) közvilágításról való gondoskodás a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása Zöldterület kezelés a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;;(polgárőrség autó fenntartás)

4 2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; nemzetiségi ügyek ( jegyzőkönyvek, meghívók, postázás, iroda rezsi) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; Háziorvosi alapellátás ( rezsi költségek) Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás lakás- és helyiséggazdálkodás; Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása sport, ifjúsági ügyek;( sport közmű) , , , , Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Strat munkaprogram Téli Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos közfogl.program, közfoglalkoztatási Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése hulladékgazdálkodás; Nem veszélyes, települési vegyes hulladék Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzati természetbeni ellátások Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások óvodai ellátás , , Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai, Sajátos nevelési ig., nemzetiségi óvodai nevelés Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 0 Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődés hagyományos közösségi kult.ért étkeztetés 0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Máshova nem sorolt Munkahelyi étkeztetés

5 2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Családsegítés Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Önkormányzati köztisztviselői létszám alapján támogatás Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármester Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati hivatal működtetése Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos ; Adó-vám és jövedéki igazgatás Technikai személyek kiadásai Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kötelező

6 2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Önkormányzati természetbeni ellátások Államigazgatási Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szemétszállítás i díj lakossági támogatása 10%, mentességek időskorúak támogtása ( karácsonyi csomag) közép és felső iskolások támogatása Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai, rendezvényei ( testvér városi kapcs.) Beruházás, felújítás kiadásai Önkormányzati jogalkotás ( Képviselők, alpolgármester) Civil szervezetek, házi orvos program- és egyéb támogatása civil szervezetek pályáztatásssal történő támogatása házi orvosok támogatása irodai, levelzési költségek Önként vállalt Nem veszélyes, települési vegyes hulladék Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Civil szervezetek program támogatása Háziorvosi alapellátás Önkormányzatok,és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MINDÖSSZESEN ellenőrrző szám

7 2.1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 10. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 11. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 13. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 14. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 16. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

8 2.2. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Felhalmozási célúbevételek Intézményi beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről Felújítások EU-s támogatásból származó forrás Sorszám 5. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 7. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 8. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 9. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 10. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 11. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 12. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 13. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

9 3. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSOK A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA mennyiségi egység mutató egységnyi támog támogatás összesen I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 8, I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ellátásának támogatása ha 157, I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása km 15, I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása m2 1449, I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása km 17, I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma ( gyermeklétszám 97 fő ) fő 8, II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint fő évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma ( gyermeklétszám86 fő ) fő 8, II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő Óvodapedagógusok pótlólagos összeg fő 8,

10 3. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra fő II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátosnevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást fő II.2. (12) /2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvodabölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő évben 4 hónapra fő II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (10) 2 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik fő 0 0 II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást fő II.2. (14) /2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő

11 3. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 6, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő óvodában II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 0 0 általános iskolában II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 0 0 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása III.3.ab (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés fő Ebből: Mucsony fő Bánhorváti fő Nagybarca fő III.3.ab (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő Ebből: Mucsony fő Bánhorváti fő Nagybarca fő III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő Ebből: Mucsony fő Bánhorváti fő Nagybarca fő Költségvetési törvény alapján mindösszesen Ebből Mucsony Bánhorváti Nagybarca

12 4. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről I/3. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része Talajterhelési díj Egyéb támogatás I/4. Működési bevételek Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 6.1. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

13 4. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Önkormányzat Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások Sor-szám Kiadási jogcímek 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 279

14 5. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2.2. Egyéb működési célú támogatások 3. I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 4. I/3. Közhatalmi bevételek 4.1 Magánszemélyek kommunális adója 4.2 Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó 4.4 Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része 4.6 Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része 4.7 Talajterhelési díj 4.8 Egyéb támogatás 6. I/4. Működési bevételek 6.1. Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 6.1. Szolgáltatások ellenértéke 6.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek 6.1. Ellátási díjak 6.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6.1. Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek 6.1. Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

15 5. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Polgármesteri Hivatal Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások Sor-szám Kiadási jogcímek 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10

16 6. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Általános Művelődési Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2.2. Egyéb működési célú támogatások 3. I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 4. I/3. Közhatalmi bevételek 4.1 Magánszemélyek kommunális adója 4.2 Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó 4.4 Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része 4.6 Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része 4.7 Talajterhelési díj 4.8 Egyéb támogatás 6. I/4. Működési bevételek 6.1. Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 6.1. Szolgáltatások ellenértéke 6.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek 6.1. Ellátási díjak 6.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6.1. Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek 6.1. Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

17 6. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Általános Művelődési Központ Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások Sor-szám Kiadási jogcímek 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4

18 7. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Fejlesztés összege E/Ft Forrás összetétele Fejlesztés minősítése pályázat saját forrás hitel beruházás felújítás ALAP ÁFA 1. Orvosi rendelő felújítása Ady E Tájház felújítása Táncsics Mihály út felújítása Kossuth L. alsó út felújítása Egészségház felújítása, akadálymentesítése Fő út 1.sz. alatti épület felújítása Önkormányzati bérlakások felújítása Polgármesteri Hivatal parkoló felújítása Ingatlannal kapcsolatosfelújítás összesen Parkolók kialakítása( Fő út 1., Népkert, Kossuth út) Pihenő park kialakítása Állattartó telep kialakítása Temető feljáró kialakítása lépcsővel Szálló épületének megvásárlása Ingatlannal kapcsolatos beruházás összesen Tervek elkészítése Rendezési terv elkészíttetése Közvilágítás bővítése Fénymásológép (óvoda) Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen Számítástechnikai eszközök beszerzése Informatiaki eszk.kapcs. Összesen Gazdálodással összefüggő program besz Immateriális javak besz. Össz Összesen

19 után 8. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5-22-205-3/2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben