Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd."

Átírás

1

2

3 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős szerkesztő: Nagy Arpád Felelős kiadó: a CESAM Publishing Ltd. ügyvezető igazgatója A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Magyar Posta és az AGORA Kft. Ára: 240 Ft

4 1. fejezet A FÁK KORONÁJÁBAN templomi korál hangja zengett. Lassan zúgott-morajlott, akár egy hatalmas katedrális csuhásainak mély hangú kórusa. Komor misét mondott a bajról és a gyászról. Vihar tépázta a fenyőfák csúcsát, ágaik recsegveropogva hajlottak meg a szélnek. A sápadt őszi hold olykor előbukkant felhő-üldözői mögül. Sol kacagva futott a fák között. Az orkán ereje visszhangra lelt benne, s mintha megrészegítette volna. Felnőtt lány volt immár és szabad, szabad, mint a fák koronáján végigdübörgő szélroham. Kezében a Hannától származó kis batyut fogta, amit aznap kapott vissza Tengettől; erősen odaszorította melléhez a keszkenőbe kötött kincseket. Aznap reggel mindenkitől elbúcsúzott a hársfasori házban. Most eljött az ő ideje! Are, a kisöccse elkísérte útján az oslói kikötőhöz, ahol a hajó már készen állt az indulásra Dánia felé. Együtt lovagoltak egy jó darabon, de amikor az út felénél járhattak, Sol mindenáron egyedül akart továbbmenni, az erdőn keresztül, toronyiránt. Are végül ráhagyta. Fogta a nővére útiládáját, és Sol lovát a magáé mellett vezetve elporoszkált, hogy majd ott találkozzon vele újra, ahol az erdő véget ér. Meg akart győződni róla, hogy Sol baj nélkül felszáll a fedélzetre. Ezt a dániai utazást Charlotte Meiden intézte el Solnak. A lánynak egy idősebb nemesasszonyt kellett elkísérnie, aki félt egyedül megtenni a hosszú hajóutat. Úgy gondolták, nem lesz baj belőle, hiszen Sol az utolsó öt évben valóban kifogástalanul viselkedett. Most viszont már olyan nyughatatlan volt, hogy nem tudták tovább visszatartani. Így igaz, tényleg nagyon jó kislány volt. De csakis azért, hogy szeretve űzött mesterségének szentelhesse magát, ha majd felnő.

5 Ó, ha tudnák, milyen nehéz volt kibírnia! Viszketett az ujja, valahányszor megpillantott az út szélén egy beléndeket vagy egy csomorikát! Vagy ha egy pimasz fráter bántani merészelt valakit a családjából. Egyszer már el is készített egy bábut, egy gőgös nemesasszony mását, aki sértő megjegyzéseket tett Charlottéra. Solnak sikerült hozzájutnia a nemesasszony egyik hajszálához, azt rávarrta a bábura, és már majdnem átszúrta a szívét egy tűvel, amikor az utolsó pillanatban észbe kapott. Ezt nem volt szabad, szentül megesküdött Tengetnek, hogy nem tesz ilyet. Megsemmisítette a bábut, és ettől helyrebillent a lelkiismerete. De azért bosszantó volt, hogy nem derült ki, birtokában van-e még annak a bizonyos erőnek. Már hogyne lett volna! Tengel nagyon elégedett volt Sol betegápolói munkájával. A betegek csaknem ugyanúgy megbíztak Solban, mint magában Tengelben. No persze olykor kissé drasztikus szerekhez folyamodott, hogy meggyógyítsa őket, de olyan elővigyázatosan tette, hogy senki sem vett észre semmit. És bár tudta, hogy egész életükben csak gyötrelem és szenvedés vár rájuk senkit sem segített át a túlvilágra. Kivéve néhány jelentéktelen esetet, ami igazán nem számított gondolta könnyedén. Csak azért tette, hogy be ne zápuljon teljesen. De most már lejárt a vezeklés ideje. Sol nem akart lóháton átvágni az erdőn. Érezni akarta bőrén a szelet, lába alatt a földet, tudni, hogy mindez az övé, hallgatni az orkán zúgását, ránevetni a holdra. Szabad vagyok, Hanna suttogta. Szabad vagyok! Eljött a mi időnk! Sol nem egészen olyannak tervezte el a dániai utazást, ahogyan a családja elképzelte Egy-két dolgot megérdeklődött előre. Valóban elfogtak mostanában is jó néhány boszorkányt Dániában, de olyanokat, akiket a szomszédok jelentettek fel: egyszerű, hétköznapi aszszonyokat, akiknek fogalmuk sem volt a feketemágiáról. Sol azonban tudta, hol találhatók az igazi boszorkányok és varázs-

6 lók. Hanna egyszer említette neki azt a helyet, mélységes tisztelettel a hangjában. Sol oda akart menni! Oda kellett mennie! Ők, az igazi boszorkányok nem voltak sokan. Nem is lehettek, amilyen könyörtelenül elbánt velük a hatóság. De akik még megmaradtak, azok valódiságához nem fért kétség. És az egyikük éppen ő volt, ő: Sol, a kevesek közül. Meg Tengel. Csakhogy Tengel nem akart közéjük tartozni. Ő jótettekre fecsérelte el az erejét. Hogy bírhatta ki?! Solnak épp elég volt ez az öt év is a tisztesség és az erény útján. Egy percre meg kellett állnia, hogy számba vegye becses tárgyait, amelyeket oly régóta nélkülözött. Örömmel és várakozással telve mosolyodott el. Igen, a pogány csecsemő koponyája, melyet száz évvel ezelőtt találtak egy padlódeszka alatt, aztán egy akasztott lator ujja, egy jókora kutya szíve, egy temetői földből való göröngy, kígyónyelvek No meg ez itt, a legfőbb kincse: a mandragóra. Örökség, amelyet sok ezer évvel ezelőtt egy dél-tengeri országban találtak az akasztófa tövében húzták ki a földből, ahová egy gyilkos magja hullott le a halál pillanatában. Ott nőtt ki a mandragóra és azon a csütörtöki napon, holdtöltekor, amikor egy varázsló kitépte a földből, ember formájú gyökere olyan fülsiketítően jajdult fel, hogy a varázsló nyomban eszét vesztette. Így szólt a fáma, és Hanna is így mesélte el Solnak. A mandragórára úgy kellett vigyáznia, mint a szeme fényére: felbecsülhetetlen érték volt. Sol a tenyerébe fektette az aszott, furcsa gyökeret. Hoszszabb volt a kezénél, de látszott a nyoma, hogy valaki apró darabkákat vágott le a végeiből. Meglehet, hogy legfélelmetesebb őse, Gonosz Tengel tette. Mondták, hogy a mandragóra az övé volt. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a levágott darabkákat titokzatos cselekedetekhez használták fel. Sol jól tudta, mire való a mandragóra gyökere. Számtalan dologra: tulajdonosa bárkit szerelemre lobbanthatott, ellenségét elveszejthette,

7 önmagát dúsgazdaggá tehette vele. Vékony bőrzsinór volt ráerősítve. Sol bólintott: most már őt illette a gyökér, most már használhatta, rendeltetése szerint. Kisimította a bőrzsinórt és a nyakába akasztotta a mandragórát, persze úgy, hogy ne lehessen észrevenni. Súlyosnak és merevnek érezte a bőrén, bár mintha egy pillanatra megvonaglott volna. Sol megborzongott. Csak nem él ez a gyökér? De hamarosan megszokta. Immár a világ legerősebb amulettje, legfőbb szerencsét hozó talizmánja vette őt védelmébe. Biztonságot adó és kissé ünnepélyes érzés volt. DAG MÁR MÁSFÉL ÉVE élt Koppenhágában: fura lesz újra találkozni vele. Az egyetemen tanult, jogtudósnak készült, így jó állásra tehet majd szert, ha visszatér Norvégiába. Az otthoniak bíztak benne, hogy Dag gondját viseli majd Solnak. Hátha kisül valami ebből az utazásból: gyümölcsöző kapcsolatok, netán egy jövedelmező nevelőnői állás? A kapcsolatokat illetően Silje, a romantikus lélek, persze jó házasságra gondolt. Dag bemutathatná Solt a szóba jöhető embereknek az udvarnál és más előkelő körökben. Tudott dolog volt, hogy Dag egyetemi társai közül sokan a legjobb házakból származnak. Úgy tervezték, hogy Sol egy hónapig marad Dagnál, azután hazamegy Norvégiába. Sol elfintorította az orrát, ahogy az erdő panaszosan nyögő, viharvert fái között szaporázta lépteit. Nem vitás, hogy némi biztonságot kínált mostohabátyja közelsége. De azt talán bízzák csak rá, hogy kit választ. Még hogy előkelő körök! Ámbár az udvar azért nem lebecsülendő. Éppenséggel akadhat ott egy-két jóvágású úrfi. Sol nem lépte át a tisztesség mezsgyéjét azóta, hogy tizennégy évesen elcsábította az egyik lovászfiút, Klaust. Nem lett volna ellenére az újabb románc, annál is inkább, mert az az ügy Klausszal nem is igazán elégítette ki, alig jelentett többet a hódítás diadalánál. Sol jól tudta,

8 hogy jóval nagyobb izgalmakat is rejthet egy férfival való találkozás. Kezével végigsimította a testét. Igen, tudta, hogy szép. Épp elég sokan mondták már neki. Szegény Hanna, gondolta egyszeriben elkomorodva. Hannának nem adatott meg az, ami neki. Csúf volt, olyan csúf, hogy az emberek hátrahőköltek, amikor meglátták. És milyen magányosan, milyen elszigetelten élt abban a kis völgyben De most az egész élet, az egész világ az ő lábai előtt hever! Ő pedig igenis ki fogja használni az adottságait! Otthon mindenki szomorú volt, amikor elutazott, de belátták, hogy szüksége van egy kis friss levegőre. Az utóbbi fél évben eléggé nehéz volt vele: türelmetlen és ingerlékeny volt ezt ő is tudta. Tengel és Silje erősen magukhoz ölelték, amikor elbúcsúzkodtak. Livinek, a húgának pedig könny szökött a szemébe. Charlotte Meiden is eljött elbúcsúzni, üdvözletét küldve szeretett fiának, Dagnak. Azután Sol és Are maga mögött hagyta a Silje hársfasoráról Hársfaligetnek elnevezett majort. A hársfasor foghíjas volt: az egyik fa, az özvegy báróné fája kiszáradt és elpusztult, Tengel kénytelen volt kivágni. Az idős hölgy elment, most a gråastensholmi temetőben pihen. Tengel új hársfacsemetét ültetett a helyére. Sol jól emlékezett erre a napra, és Silje szokatlan dühkitörésére. Több fát már nem engedek megbabonázni, Tengel! kiabálta Silje és egész testében remegett. Nem bírom ezt az örökös izgalmat a fák miatt! Mindig nagy segítségemre voltak védekezett Tengel. Tudod, hogy a fák árulják el nekem a rejtett betegségeket. Igen, tudom, de halálra rémisztenek! Valahányszor észreveszek egy elsárgult levelet vagy egy ágat a földön, páni félelem fog el! Ahogy akarod mondta Tengel. Megígérem, hogy több fát már nem bűvölök meg. Úgysincsenek újabb családtagok, akiknek fái lehetnének.

9 Most nincsenek, de felnőtt mind a négy gyerekünk. Pár év múlva unokáink születhetnek. Tengel engedelmesen ráállt, hogy az újabb fák ezentúl egyszerű, hétköznapi fák legyenek. Az erdő kitárult: egy falucskának adta át helyét. A levegőben terjengő tengerillat elárulta, hogy Sol már a fjord közelébe ért. A távolban kémények füstje sejlett fel sűrűn egymás mellett: ez csak Oslo lehetett, az Akershus erőd tövénél. Kora hajnal volt. A hold egyre halványabbá sápadt, ahogy nőtt és vastagodott a láthatáron a fénysugár. Mikor kiért az erdőből, Sol úgy látta, mintha remegne a pirkadat szürke fénye a város körül, és a csend mintha betapasztotta volna a fülét a fák zúgásának elhaltával. Könnyű, gyors léptekkel haladt el az alacsony házak mellett, amelyek még nem ébredtek föl álmukból. Csak a fűszálak zizegése törte meg a hatalmas csendet. Amikor odaért a dombhoz, amelyen a templom magaslott, megtorpant. Türelmetlenül simította hátra hosszú, fekete hajfürtjeit, amelyeket a szél az arcába fújt. Többször is megfordult és alaposan körülnézett. A pellengért látta maga előtt, a derest, meg azt a helyet, ahol a bűnösöket megkövezték. Odább megpillantotta a vérpadot a fatönkkel, amelyre a halálraítéltek hajtották a fejüket, mielőtt a hóhér bárdja lesújtott rájuk. Üres bitófa állt a vérpad mögött, de úgy, hogy a templom népe jól láthassa. Ez a látvány tárult Sol elé. Ő azonban sok minden mást is látott. Mozdulatlanul állt, ezúttal szembefordulva a széllel, hogy ne csapkodjon a haja a szeme előtt. Csodálkozva vette észre, milyen sokféle érzés töltötte most el. Átérezte az utolsó perceiket élők halálfélelmét, átélte a szégyent, amely mint valami pára, szálldosta körül a pellengért érzékelte a bűnösök szeretteinek fájdalmát, a bámészkodók mohó, nyáladzó kíváncsiságát és kárörömét. Sol nem félt a halottaktól. Egyszer, bár erre ő maga nem emlékezett, hangosan felkacagott egy bitófán himbálódzó hulla

10 láttán. Silje a gyermeki tudatlansággal magyarázta a dolgot, de nagyot tévedett. Az éjszaka, a sötétség, a halál ez volt Sol világa. Neve, mely a Napot idézi, nem védelmezte meg semmitől. A Hold vezérelte útján, nem a Nap. Egyetlenegyszer félt csak életében: amikor Tengel dühöngve ordítozott vele. Ez akkor történt, amikor a lány eltett láb alól egy nyavalyás templomszolgát, aki ártani akart a családjuknak. Sol határtalanul tisztelte és szerette Tengelt. Az ő haragjától való félelem bírta rá azután, hogy ilyen hosszú ideig veszteg maradjon. Ezt leszámítva semmi sem ijeszthette meg Solt. Egy széllökés rázta meg az erdő fáit a lány mögött. Húszéves volt et írtak. Kezdődhetett az élet, Sol igazi élete. ARE AZ ERDŐ szélén várta Solt. Ő volt Tengel egyetlen fia. A haja szénfekete, arca széles, csontos, egy tizenhárom éves kamasz félkész vonásaival. Míg Tengel és Silje három másik gyereke, illetve nevelt gyereke úgy festett, mint egy-egy tökélyre vitt műalkotás, Arét a legnagyobb jóindulattal sem lehetett szépnek mondani. Viszont erő és biztonság sugárzott belőle, Sol szerint pedig ez hosszú távon többet ért. Are elkísérte nővérét a kikötőbe, és meggyőződött róla, hogy rendben felszáll a hajóra az idős nemesasszonnyal együtt, aki egyébként kellemesen meglepődött. Nahát, milyen gyönyörű és jólnevelt fiatal leány lesz az útitársa! Sol azonnal átváltott az idős hölgyeknek tetsző nyájas modorra. Leírhatatlanul készségesnek mutatkozott, a hangja-lágy volt és tiszteletteljes. Sokáig integetett Arénak, aki buzgón integetett vissza a rakpartról. És megkezdődött a nagy kaland. A hajóút meglehetősen fárasztó volt, a hajót ide-oda dobáló erős szélben. Solnál azonban volt orvosság a tengeribetegség

11 ellen, amiért is az idős hölgy nem győzött hálálkodni. Láthatólag nagy hősnek érezte magát, azzal büszkélkedett, hogy az utasok közül egyedül ők ketten tudják leküzdeni a tengeribetegséget. Solnak azonban fájdalmasan csalódnia kellett, ha már a tengeri utazás alatt remélt egy kis flörtöt. A férfi utasok mind vagy a korláton lógtak, vagy egy sarokban görnyedeztek, a legénység pedig csupa vén, köpcös, minden vonzerő híján levő tengeri medvéből állt. Maga az utazás persze nagyon is izgalmas volt az életvidám Sol számára. Amikor csak tehette, fölment a fedélzetre, és teli torokból kacagott, valahányszor a hullámok felcsaptak az arcába. Amikor a hajó alászállt a szédítő hullámvölgyekbe, mintha csak a tenger fenekére igyekezne, Sol elragadtatva nevetgélt, majd amikor a súlyos hajótest újból feltornászta magát, szíve mélyéből ujjongott. Most értette meg igazán, milyen egyhangú volt az élete a Hársfaligetben. Amikor befutottak a koppenhágai kikötőbe, az idős hölgyet már várta a hintó, és ezzel Sol megbízatása lejárt. A hölgy anynyira el volt bűvölve tőle, hogy egy ezüstökkel teli erszényt ajándékozott neki. Solnak össze kellett szednie minden önfegyelmét, hogy nyomban meg ne nézze, hány ezüst csörög benne. Ehelyett illedelmesen pukedlizett, s egy darabig még integetett a távolodó hintó után. Őt sem hagyták azonban sorsára. Dag ott állt a rakparton, hogy fogadja. Sol a nyakába ugrott. Nahát, Dag! Hogy te milyen fess vagy! Egészen megemberesedtél, öcskös! Hátrább lépett, és fölnézett az arcába. Dagnak egészen megférfiasodott a fizimiskája. A hosszú, egyenes orr meg a keskeny arc a régi, de a vonásai harmonikusabbak lettek. Merészen ívelt, világosbarna szemöldöke jól illett szőke hajához, acélszürke szeméhez. Divatos ruhát viselt. Nem a megszokott, alul csúcsos vattakabátot a malomkőgallérral és kézelővel. A

12 rövid, ballonszerű nadrágot is újabbal cserélte fel. Dag most a nagyvárosban lakott, és lám, haladt a korral. Ezúttal széles karimájú kalapot hordott, melynek egyik, felhajtott oldalán madártoll ékeskedett. A gallérja rásimult a vállára. A kabátja és a nadrágja is szűkebb, feszesebb volt a korábbinál, a lábán pedig elegáns csizma pompázott, amitől Sol egészen el volt ragadtatva. Egyszóval nagyon-nagyon csinos volt! Solból egyszeriben előbújt a nő. Tekintete végigpásztázta a közelben látható néhány hölgyet. Szóval ez most a divat? Rémesen nézhetek ki! Dag, én legszívesebben a föld alá bújnék! Dag elnevette magát. A csodálat ugyanis kölcsönös volt. Sol remekül festett az egyszerű, vidékies norvég ruhában is. Arra igazán semmi okod. Jaj, szegény fejemnek! Miért? Hogy győzöm majd távol tartani tőled a hódolókat? Már miért kellene távol tartanod őket? nevetett Sol. Dag tréfára vette a megjegyzést, pedig nem az volt. Itt lakom egészen közel, úgyhogy mehetünk gyalog. Add ide az útiládádat! Jé, ez nem is olyan nehéz. Viszem a kisbatyudat is. Nem, azt majd én viszem. Dag gyanakvó pillantást vetett rá, de nem makacskodott. Mi újság otthon? kérdezte kíváncsian, miközben maguk mögött hagyták a kikötő nyüzsgését és befordultak egy forgalmas utcába. Sol tágra nyílt szemmel szívta magába a sok új benyomást: az embertömeg és a háziállatok látványát, a hal, tengeri moszat, füst, szemét, gyümölcs és zöldség szagát a levegőben Tengellel járt ugyan néhányszor Akershusban és Oslóban, de ez itt maga volt a nagyvilág! Otthon? Jól van mindenki és mindnyájan csókoltatnak, elsősorban persze Charlotte. Hoztam leveleket, egy egész rakást. Meg pénzt is. Az jó lesz nyugtázta Dag.

13 Are kérdezteti, nem tudnál-e szerezni neki egy olyan jófajta karabineres puskát. Nahát, Dag, hogy ez milyen érdekes! Nézd ott azt a házat, milyen hatalmas! Sol majd kibújt a bőréből és egyfolytában csacsogott. Charlotte mama most biztosan nagyon egyedül van mondta Dag. Hát igen. Alig várja, hogy befejezd a tanulmányaidat és hazagyere. De Siljével gyakran meglátogatják egymást. Na, és a többiek? Hogy vannak? Tengel, mint mindig, a betegeivel van elfoglalva. Igyekszik úgy intézni, hogy a gyógyítás ne vegye igénybe a hét minden napját, de hát ez nem könnyű. A nép csak jön, egészen messziről is, úgy látszik, mindenhol elterjedt Tengel gyógyító kezének híre. Ő meg sosem tudott nemet mondani. Utálatos járvány volt nálunk a télen, és Tengel megtiltotta, hogy a betegek belépjenek a házba, nehogy megfertőzzenek minket. De csak jöttek csőstül, Tengel egészen kétségbe volt esve. De megúsztuk, majdnem mindenki. A Jéghegyek Népe erős nép, ha nem tudnád. Csak nagyanyád, az özvegy báróné hagyott el bennünket. Igen, hallottam. Tudod, rettentően hiányzik. Nekem is mondta Sol halkan. Nagyon rendes asszony volt. Tengelt eléggé megviselte a dolog. Hiszen annyira közel álltak egymáshoz. Egyébként furcsa: Tengel semmit sem változik, egyáltalán nem fog rajta az öregség. Emlékszel még Hannára? kérdezte Dag. Ő is milyen hihetetlenül magas kort ért meg. Hogy emlékszem-e Hannára? ismételte Sol. Elszorult a szíve, de máris összeszedte magát, és felvidult. Épp ezért én is vénséges-vén matróna leszek, és túléllek majd mindnyájatokat, öcskös! Azt majd meglátjuk felelte Dag váratlanul elkomorodva. Na, és mi újság Siljével? Hogy van? Silje? A szokásos. Boldog és elégedett, mint mindig, ha maga mellett tudhatja Tengelt. Festeget és talán egy gondolat-

14 tal gömbölyűbb lett, de jól áll neki Ja, majd elfelejtettem! Livnek megkérték a kezét. Dagnak földbe gyökerezett a lába az utca kellős közepén. Egy lovas kocsi majdnem elütötte őket, félre kellett ugraniuk. Mit mondtál? Te jó ég, de hiszen jóformán még gyerek! fakadt ki Dag. Tizenhat éves, nemsokára tizenhét lesz. És olyan kedves és bájos, hogy azt el sem tudod képzelni. Silje sem volt idősebb, amikor beleszeretett Tengelbe. Dag meg sem hallotta. Arca mozdulatlanná vált. Megkérték a kezét az én kishúgomnak! És ki az az alak? Ne vedd úgy a szívedre! No igen, mit is mondjak A kérője jó családból való. Persze nem nemesi családból, mint ahogy Liv sem, de a szülei nagyon gazdagok. Kereskedők. Jobban mondva, az apja már meghalt. Laurents lép a nyomdokaiba. Te kedveled őt? Sol megvonta a vállát. Nem az esetem válaszolta kitérően. Folytatták a sétát. Dag jó darabig nem szólalt meg. Sokat adott Sol véleményére, mert ő volt a legjobb emberismerő közöttük. És Liv? Ő mit mond? Ne emeld olyan magasra a szoknyád, Sol, akkora sár azért nincsen! Hát, Liv igazából nemigen mond semmit. Tulajdonképpen nem is tudom, mit gondol. Hallottuk, hogy te meg nősülni készülsz? Mikor lesz az esküvő? Nősülni, én? Ezt meg ki mondta? Charlotte. Valami Trolle kisasszonyról volt szó. Anya mondta? Kinek, Livnek? Nem, mindnyájunknak. Nagyon boldognak látszott. Ugyan már mosolyodott el Dag és lemondóan legyintett. Hiszen épphogy csak megemlítettem néhány levelemben, hogy helyes és kedves lány. Persze hogy tetszett nekem, de nem ő volt az egyetlen. Már hetek óta nem is láttam. Anya

15 mindenkit rögtön kiházasítana. Többet nem mondott, úgyhogy Sol vette át a szót. Are pedig nagyon rendes fiú. Kiegyensúlyozott és barátságos. Sokkal gyakorlatiasabb mindnyájunknál. Meg fogja állni a helyét az életben. Az biztos. Nagyon hiányoznak, azt gondolhatod. No, és te, Sol? Vannak már kérőid? Nekem? nevetett fel Sol. Éppen befordultak egy elegáns utcácskába. Honnan lennének nekem kérőim? Ezt nem mondod komolyan! Biztosan egy sereg hódolód van. Sol elkomolyodott. Az lehet, de nem érdekelnek. Dag, én néha komolyan félek. Úgy látszik, egyszerűen képtelen vagyok beleszeretni valakibe. Dag hosszan fürkészte Sol arcát, mielőtt megszólalt volna: Biztosan nem találkoztál még az igazival. Pedig nagyon tudsz szeretni. Az más, a családot persze hogy szeretem. De tudod, úgy érzem, Tengelnek egy férfi se jöhet a közelébe. Nem mintha szerelmes volnék Tengelbe, szó sincs róla. De valahogy mindig is ő volt a mérce, érted? Hozzá senki sem ér fel, én meg minden férfit hozzá hasonlítok, és persze mind reménytelenül eltörpül mellette. Igen, ez világos. Tengel csak egy van. Igen. Ezért olyan kétségbeejtő az egész. Dag elgondolkodott. Azt hihetné az ember, hogy az apát keresed a férfiakban, miután neked nem volt apád. De nem erről van szó. Nem Tengel jósága után vágyódsz. Neked olyan férfi kell, akiben megvan az ő tekintélye és démonikus ereje. Teljesen igazad van mondta Sol lehangoltan. Akkor viszont elárulok neked valamit. Az erő nem Tengelben van, hanem Siljéből meríti. Sol sokáig hallgatott.

16 Igen szólalt meg azután. Az ő ereje pedig abból fakad, hogy Tengel szereti őt. Ez is igaz. Egymás nélkül egyszerűen nem létezhetnek. Így van. Szerencsénk volt, neked is és nekem is, hogy egy ilyen házban nőttünk föl. De már meg is érkeztünk. Ez az a kapu. Hű, milyen előkelő ház! kiáltott fel Sol és megcsodálta a gyönyörű homlokzatot meg a legyező formájú kék és arany színű díszítést a kapu fölött. Bizony, és akiknél lakom, nagyon kedves emberek. Külön szobád lesz, amíg itt laksz. De sajnos nagyon rossz pillanatban érkeztél. Épp most veszítették el a kisfiukat. Meghalt? Nem, csak elveszett. Három napja, hogy eltűnt. Jaj, de borzasztó! szörnyülködött Sol. Az a lehető legrosszabb. Igen, a bizonytalanság a legrosszabb. Szegény asszony már majdnem az eszét vesztette. Mindenütt keresték a gyereket, átkutatták még a csatornákat is, de semmi eredmény. Feltételezik, hogy valaki elcsalta, mert semmi nyomot sem találtak. A két testvér már beért a házba, úgyhogy nem folytathatták a beszélgetést. A ház ura és úrnője rögtön elébük jött, hogy üdvözöljék őket. Dag cseppet sem túlzott. A fiatal grófnőnek remegett a keze, arcán látszott a sok sírás nyoma. Dag fojtott hangon mutatta be őket egymásnak. Ő a mostohatestvérem, Sol Angelica, ők pedig kedves vendéglátóim, Strahlenhelm gróf és hitvese. Elbűvölő a nővére mondta a gróf és megfogta a nagyot bókoló Sol mindkét kezét. Mit szólsz ehhez a szempárhoz, Henriette? Életemben nem láttam még ilyen borostyánsárga színű szemet! A grófné erejéből csak egy sápadt mosolyra és egy bólintásra futotta. Sol lopva megcsodálta a grófné öltözékét: A csipkegallérja

17 akkora volt, mint egy malomkő, gyöngyökkel hímzett kabátkát és brokátruhát viselt, amely alatt óriási tollpárnák lehettek, mert könyökben behajlított karját a csípőjén nyugtatta. A gróf most Daghoz fordult: Biztosan meg akarja mutatni Solnak a szobáját. Azután majd harapunk valamit. Kérem, nézzék el hitvesemnek, ha visszavonul, mostanában ugyanis kissé érzékeny. Hogyne, megértem válaszolta Sol halkan. Hirtelen egy rendkívül intenzív, ismeretlen érzés kerítette hatalmába, valami bizonyosság-féle, ami egészen felizgatta és türelmetlenséggel töltötte el. A grófné keszkenőjét a szeméhez nyomkodva távozott a szobából. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, Sol a grófhoz fordult. A szoba várhat. Azt hiszem, én segíthetnék Önnek megtalálni a kisfiát. Sol! kiáltott rá Dag figyelmeztető hangon. A gróf azonban leintette. Mire gondol, kisasszony? Dag, tudom, hogy nem szabadna elárulnom, de a dolog nagyon sürgős, érted? Miről beszél? kérdezte a gróf. Tud valamit? Dag közéjük állt. A nővérem óriási veszélynek teszi ki magát. Nem kétlem, hogy tud segíteni, de ez az életébe kerülhet. Minden az ön diszkrécióján múlik. Mondják már el, miről van szó! Gróf úr, Ön fölfigyelt a nővérem szemére. Nem véletlenül ilyen a szeme. Ha ő azt mondja, hogy a dolog nagyon sürgős, akkor érzi, hogy a kisfiú él. Legalábbis egyelőre él. Sol azért várt, amíg az Ön hitvese eltávozik, mert tudja, hogy a grófnő képtelen lenne hallgatni. A gróf kifejezéstelen arccal nézett hol egyikükre, hol másikukra. A gyermekem élete mindennél többet jelent nekem. Szavát adja, hogy soha nem említi senkinek azt, ami

18 most történni fog? kérdezte Sol, aki már olyan türelmetlen volt, hogy alig bírt nyugton állni. Hogy soha nem ad föl engem? Szavamat adom. Köszönöm. Akkor most kérek valamilyen tárgyat, egy ruhadarabot például, amit a kisfiú mostanában magán viselt, és azóta, hogy használta, még nem mosták ki. De ne felejtse el, nem ígérhetem biztosra, hogy megtalálom. Csak azt ígérem, hogy megteszem, ami telik tőlem. Mély, fojtott sóhaj hagyta el a magas termetű, szikár ember ajkát. Kérem szépen, Sol kisasszony. Ha bármilyen kis nyomra bukkan, térdenállva mondok köszönetet önnek. És bízhatom a diszkréciójában? Tisztában vagyok vele, milyen következményei lennének, ha a hatóságok értesülnének az Ón képességeiről. Hitvesem azonban már korábban kifejezésre juttatta azt a kívánságát, hogy hívjunk egy látnok asszonyt, de nem ismertünk ilyet, és hiányzott a bátorságom is. A hálám hallgatásom biztosítéka. És ha nem sikerül? Akkor a hálám a próbálkozását illeti. Csak nehogy a hitvesem vagy egy szolgáló meglepjen minket. Sol kotorászni kezdett a zsebeiben. Adja be nyomban ezt az altatóport a grófnőnek! Ügyeljen rá, hogy lenyelje az egészet. A szolganépet pedig bizonyára távol tudja tartani. A gróf csodálkozó pillantást vetett Dagra. Erről eddig egy szót sem szólt, Dag. Az efféle képességeket nem szokás nagydobra verni, gróf úr válaszolta Dag kesernyés mosollyal. Persze-persze, igaza van. A gróf, kezében az álomporral, kisietett a szobából. Ezt nem lett volna szabad, Sol mormogta Dag. Biztos, hogy nem?

19 Dag nagyot sóhajtott: Ki tudja. Ha sikerrel jársz, egy életre le lesz kötelezve neked. Márpedig ő igen nagyhatalmú ember. Hatalmasabb, mint gondolnád. Miért? Kicsoda tulajdonképpen? Bíró. Dánia egyik legmagasabb hivatalú bírája. Ejha! kiáltott fel Sol, szája elé kapva a kezét. Most aztán jól befűtöttem magamnak! Be. Nem véletlen, hogy nem ismer egyetlen látnok aszszonyt sem, miután mindet halálra ítélte. Ezért kértelek, hogy tartsd a szád. De képtelen voltam rá, Dag! Éreztem, hogy a gyerek még él és bajban van. Ez áradt felém az egész teremből. Mintha a falak is jajveszékeltek volna. Ezek után nagyon remélem, hogy megtalálod a kisfiút tett pontot a beszélgetésre Dag. Hangján érződött a nyugtalanság. 2. fejezet A GRÓF VISSZAJÖTT. Beadtam neki az álomport közölte kurtán. És megmondtam a szolgálónak, hogy ne zavarjanak bennünket. Igazuk van, Henriette nyilván kikiabálna mindent, amilyen hisztérikus állapotban van. Itt van ez a kis játékszer, ezt szokta a fiam alvás közben a kezében fogni. A ruháit mind kimosták már. Sol kezébe vette a puha babát. Ez rongyból van, úgyhogy jó lesz. Leülhetek? Hogyne. Elnézést a figyelmetlenségemért. Sol leült egy székre. Most pedig kérem, maradjon mindenki csendben. Halálos csend lett a teremben. Az utca zaja ide nem hatolt be. Sokáig, nagyon sokáig tartott ez a csend. Sol az arca elé

20 emelte a rongybabát. Behunyt szemmel, mozdulatlanul ült. Végre megszólalt. A hangja fátyolos volt, szinte suttogott. Sötétség Hideg. Szűk a hely. A gróf szerette-volna megkérdezni, él-e még a fia, de erőt vett magán. Alszik mondta Sol, és hangja visszanyerte szokásos csengését. Vagy pedig eszméletlen, nem tudom. Félelmet, nagy ijedtséget és magányosságot érzek. De ez nem újkeletű, a kisfiú most nem észlel semmit. Uramisten gondolta a gróf, de tovább nem merészkedett a gondolkodásban. Az egész olyan hihetetlennek tűnt fel számára. Itt van ez a lány, aki kétségbeesett reménnyel ajándékozta meg, de akit valójában el kellene ítélnie. Mit tegyen? Most elsősorban apa volt. A hivatása lényegtelenné törpült, e pillanatban semmit sem számított. Mégis, mintha furdalta volna a lelkiismeret. Képtelen volt rágondolni, de azért valahol ott motoszkált be a bűntudat. Az a sok hozzá hasonló nő, akit a legcsekélyebb részvét nélkül ítélt el az igazság nevében! Sol megszólalt. Beszéde a többiekhez intézett kérdések és a csak saját magának szóló szavak egyvelege volt. A kisfiú szőke. A haja selymes, vékonyszálú. Egy- vagy kétéves lehet? Inkább kettő, azt hiszem. Bársonyruhát visel. Bíborszínű bársonyruhát. Széles csipkegallérral A gróf meghökkent, kérdő tekintettel nézett Dagra. Én nem mondtam neki semmit súgta oda Dag. Mintha a szerencsétlen apába új erő költözött volna e szavak hallatán. Háta kiegyenesedett, álmatlan éjszakákról árulkodó szemében reménysugár gyúlt. Elegáns férfi volt a maga módján. Jóval idősebb a feleségénél, jól ápolt, aszkétikusan sovány, határozott tekintetű. Most feszülten figyelt különös vendégére. Sol élvezte a helyzetet. Végre hasznosíthatta képességeit és a figyelem középpontjába került. De a gyerek nyomorúsága megkínozta nyugtalan idegeit.

21 Sietnünk kell szólalt meg türelmetlenül. Nagyon kell sietnünk. De hát hol van? kérdezte a gróf szinte kiabálva. Azt nem tudom fújt egyet Sol, mint a macska. Már nem volt képes ügyelni a jómodorra. Elrabolta valaki? Nem, nem látok gonosztettet. Hallgasson el, érzek valamit! A gróf is olyan zaklatott volt, hogy fel sem tűnt neki az udvariatlan fogalmazás. Dag büszke volt a nővérére, viszont aggasztotta, hogy mi lesz ennek a vége. Együtt nőttek fel Sol és Tengel különleges adottságaival, de soha nem tudott napirendre térni fölöttük. Az efféle idegen volt tőle. Hirtelen észrevette, hogy a keze a feszültségtől ökölbe szorult az ölében. Miért kellett Solnak beleártania magát ebbe? Csak ne legyen belőle semmi baj! Egy kallantyút látok mondta Sol és idegesen babrálta a rongybabát, ami belefordult a zárba. Valaki bezárta a fiamat? kérdezte a gróf rekedt hangon. Nem, a kallantyú belül van, a sötétben. A gróf szerette volna megkérdezni, hogyan láthatja ezt Sol, hiszen sötét van, de attól tartott, hogy a kérdés túl naivan hangzik. Saját magát zárta be jelentette ki Sol. Azután pedig már nem tudta kinyitni. A gróf tűkön ült. Szeme szinte őrült módjára villogott. Itt a házban? Sol bizonytalanul válaszolt: Nem hiszem. Nem érzem a közelségét. De nem mehetett messzire, amilyen kicsike! Mikor veszett nyoma? Én a szomszédos könyvtárszobában üldögéltem Daggal együtt. Dag tanult. A grófnőnél néhány barátnője volt látogatóban. Ők itt a szalonban üldögéltek és beszélgettek. A kisfiú itt a földön játszott. A pesztonka fent volt a gyerekszobában, hogy előkészüljön az átöltöztetéséhez. Amikor lejött érte, akkor vet-

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB A MAG NYOS KISKUTYA Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Alice-nek, Maxnak és Georgie-nak 5 Els fejezet Evie, ezt te raktad a bevásárlókocsiba?

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. Program: Közös imádkozás. A hét folyamán feldolgozott A HÁROM FA LEGENDÁJA

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben