Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A NÉPRAJZI MÚZEUM ETHNOLÓGIAI ADATTÁRÁNAK (EA) KÉZIRATGYŰJTEMÉNYÉBEN SZEREPLŐ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NÉPRAJZI GYŰJTÉSEK, mellyel a Kézműves Alapítvány segítséget kíván adni a települések értékfeltáró munkájához BEVEZETŐ E katalógus az 1913-as helységnévtár adatai alapján, az akkori megyebeosztás szerint (Hajdú megye, Bihar megye) készült. Ilyen adattár csak itt a Kézműves Alapítvány honlapján található! Jelentős feltáró, rendszerező, összegző munkánk eredménye. A könnyebb áttekinthetőség miatt, az évi területrendezés során létrehozott Hajdú- Bihar megye településeit ABC sorrendben közöljük. Ezt a kéziratos bibliográfiát Szőke Péter Gergely állította össze az alábbiak nyomán: - Ortutay Gyula, Morvay Judit: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 5/A. A Néprajzi Múzeum Kéziratgyűjteményeinek katalógusa. I. rész (1-7000) Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum - Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 5/B. A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa II. rész ( ) Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum - Ortutay Gyula, Tálasi István: Előmunkálatok a magyarság néprajzához 5/C. A Néprajzi Múzeum Kéziratgyűjteményének katalógusa. III. rész. (Földrajzi és névmutató) Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum Rövidítések: f = fotó p = oldal (pagina) r = rajz t = tábla EA = Ethnologiai Adattár (az utána következő szám a kéziratos anyag leltári számát jelzi) Gy = gyűjtés éve (ezt nem mindenkor jegyezték le) A gyűjtemény nyomtatott katalógusa az 1962-ben gyűjtött, es leltári számig ismerteti a kéziratok címjegyzékét, szerzői és földrajzi mutatóit. Ez a háromkötetes nyomtatott katalógus, mely között jelent meg, napjainkban már nehezen hozzáférhető, s eddig még nyilvános on-line adatbázisba nem került. Ebből gyűjtöttük ki segítségül a Hajdú- Bihar megyei települések értékfeltáró munkájához használható adatokat. A Néprajzi Múzeum Kéziratgyűjteményének azóta mintegy 32 ezer tételre növekedett állományának feltárása a helyben kutatható Cédulakatalógusban található. A használat rendjét múzeumi szabályzatok határozzák meg. A kéziratos források felhasználásának kezdettől fogva vannak szerzői jogokat, múzeumi és tudományos érdekeket védő korlátai. A gyűjtemény megkülönböztető jelzete, illetve betűjele: EA. A kéziratos források minden további leírása, feldolgozása, felhasználása, publikálása esetén hivatkozásként az EA jelzetet és a leltári számot kell megadni. A Néprajzi Múzeum műtárgynyilvántartásaiban, archívumaiban és műtárgygyűjteményeiben csak érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. A kutatási engedélyt előzetesen írásban kell kérni. A kutatási engedélyhez szükséges űrlapot a múzeum honlapjáról letöltöttük (www.neprajz.hu Honlaptérkép menüpontjának Kutatószolgálat almenűjéből, akárcsak a kutatási szabályzatot). A kitöltött űrlapot a következő címre kell elküldeni: ill. kitölthető személyesen az Etnológiai Archívumban. (További információ: ).

2 A kutatási engedélyt a múzeum főigazgatója adja ki a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, figyelembe véve az érintett gyűjtemény vezetőjének véleményét. A kutatási engedély kutatói nyilatkozattal együtt érvényes, amelyben a kutató aláírásával igazolja, hogy ismeri és betartja a Néprajzi Múzeum kutatási szabályzatát, tudomásul veszi a szerzői jogok védelmére, a publikálási korlátozásokra és a hivatkozás rendjére vonatkozó szabályokat, továbbá kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a kutatott anyag felhasználásával készült későbbi publikációinak bibliográfiai adatait elküldi a Néprajzi Múzeumnak. Hasznos információk: Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Postafiók. 55. Telefonközpont: (+36-1) Központi fax: (+36-1) Központi elektronikus levélcím: Intézményi honlap: Az ügyfélfogadás rendje: Etnológiai Archívum Vezetője: Dr. Granasztói Péter Kutatószolgálat: kedd-szerda-csütörtök óráig Telefonszám: (36-1) *** Álmosd EA 1001 Molnár József: Épületek, népi daráló, cséplés, nyomtatás. 2 p. 6 f. Kács, Borsod m.; Álmosd, Bihar m., Kisléta, Szabolcs m.; Ujhuta, Borsod m. EA 8351 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 11 p. 6 r. 1 t. Álmosd, Bihar m. Gy: Ártánd EA 1580 Jankó János: Adatok Ártánd község lakóiról. (Kézirat töredék.) 2 p. Ártánd, Bihar m. EA 2242 Molnár Balázs: Vegyes néprajzi gyűjtés. 9 p. Bihar m. Gy: EA 4160 Molnár Balázs: Szendrei Lajos katonai és világháborús naplója, , továbbá daloskönyve és feljegyzései p. 63 r. Ártánd, Bihar m. EA 4480 Szendrey Ákos: A község újratelepülésére és alakulására vonatkozó adatok. 6 p. Ártánd, Bihar m. Gy: EA 6884 Bodgál Ferenc: Céhes hagyományok a kisipari munkásokról. Tanulmány. 16 p. Magyarország. Gy: EA Kozák Júlia Kozák Klára: Népnyelvi gyűjtés. 38 p. Nagyzomlin, Ártánd, Bihar m. Gy: Bagamér EA 3497 Boross Marietta: dinnyetermesztés. 12 p. Bagamér, Sáránd, Hajdúbagos, Bihar m. Gy: EA 8352 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 26 p. 18 r. 1 t. Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9262 Kecskés László: Bagamér története. 7 p. 1 t. Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9263 Kecskés László: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 31 p. Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9311 Bélteki Albertné: Bagaméri szövésminták és keresztszemesek. 51 p. 131 r. Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9312 Bélteki Albertné: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérőívére. 31 p.

3 Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9313 Kecskés László: Bagamér község területén élő szokások. Közmondások. 5 p. Bagamér, Bihar m. Gy: EA 9524 Ármós Lajos: Betlehemes játék Bagamér községben. 5 p. Bagamér, Bihar m. Gy: EA Kecskés László: Szólás-mondások. 14 p. Bagamér, Bihar m.; Tamási, Tolna m,; Vity, Zemplén m.; Püspökbogád, Baranya m. Gy: EA Kecskés László: Szólás-mondások. 52 p. Bagamér, Bihar m. Gy: Bakonszeg EA 5725 Balassa Iván:1848-as hagyományok. 95 p. Bakonszeg, Dancsháza, Bihartorda, Bihar m. Gy: EA 8353 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 5 p. 1 r. 1 t. Bakonszeg, Bihar m. Gy: EA 9635 Kirner A. Bertalan. Fejfa-motívumok. 25 p. 16 r. Bihar, Szabolcs, Szatmár és Pest megyei községek. Gy:- EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: EA Papp Erzsébet: Népi gyógymódok. 5 p. Bakonszeg, Bihar m. Gy: Balmazújváros EA 19 Gönyey Sándor: Különböző néprajzi jegyzetek. 11 p.17 r. Balmazújváros, Hajdú m. EA 79 Kordás Ferenc: A madárfogás népi módja, eszközei. 3 p. 4r. Balmazújváros, Hajdú m. EA 2483 Farkas József: Néprajzi gyűjtés, állattartás, sertéstartás. 54 p. Balmazújváros, Hajdú m.; Ujszentmargita, Szabolcs m. Gy: EA 2226 Kollár Márta: Baromfitartás Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros közötti területen. 19 p. Hajdú m. Gy EA 2227 Janó Ákos: Pásztorkodás, juhászat. 39 p. 6 r. 42 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. gy: EA 2228 Béres András: Jószágtartás. 54 p. 19 r. 60 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 2484 Ferenczi Imre: Juhtartás. 43 p. 19 r. Balmazújváros, Hajdú m. Gy:1951 EA 2675 Béres András: Kampókészítés, kalaposmesterség. 8 p. 8 r. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 2992 Béres András: Pásztorkodás, betyárélet. 21 p. 3 r. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 3171 Kunkli Péter: Balmazújvárosi népdalok. 49 p. 47 k. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 3175 Fekete Sándor: Népmesék és mondák. 10 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 3182 Harangi Péter: Babonák. 19 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 3191 Harangi Péter: Baromfitenyésztés. 17 p. 9 r. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 3589 Dobozi József: Fehér László balladája, p. Balmazújváros, Hajdú m. EA 4669 Sándor Ferenc: Magyar népbabonák. 2 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 4491 Lengyel Imre: A balmazújvárosi német település szociográfiájához. 56 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 5726 Varga Antal: 1848-as hagyományok. 116 p. 4 r. 3 t. 3 k. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 6028 Béres András: Györfi Bálint vőfi könyve Balmazújvárosról. 1 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 6663 Béres András: Gyűjtés Balmazújvároson a pásztorkodás köréből. 7 p. 3 r. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 6673 Béres András: Beszélgetés R. Tóth István hortobágyi csikóssal a pásztortáncokról.

4 Magn. gy. lejegyzése. 3 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 6678 Béres András: Betyárok, betyárnóták. Magn. gy. lejegyzése. 9 p. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 6863 Béres András: I. A debreceni szűcs és szabó céh perlekedései II. A jegyzőkönyvben előforduló nevek jegyzéke. Levéltári kijegyzés. 44 p. Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros stb. Hajdú m. EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok községe. EA 7959 Hoppál Mihály: Néphit- gyűjtés, főleg népi gyógyítás. 215 p. Tiszacsege, Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 9778 Kaplonyi György: Innen- onnan. Néprajzi tallózás., bútor, fejfa, gazdasági épületek stb. 19 p. 87 r. Magyarország. Gy: EA 9783 Varga Antal: Balmazújváros. Lakóhelyismereti tanulmány. 240 p. 53 r. 6 f. 3 t. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 9791 Varga Antal: Balmazújvárosi gyermekjátékok. 63 p. 6 r. 33 k. Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés. 19 p. Balmazújváros, Ujléta, Bihar m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés; karikáskészítés,; szűrszabó mesterség; zöldségtermelés; udvarlás; babonák. 13 p. 20 r. Berettyóújfalu, Derecske, Bihar m.; Balmazújváros, Mikepércs, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Pásztorélet, betyárok. 7 p. Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: Báránd EA 48 Kerékgyártó Béla: Cséplési adatok. 9 p. 6 r. Báránd, Bihar m. EA 1379 Dienes Sándor: Helynevek. 2 p. Báránd, Bihar m. EA 2081 Szolnoky Lajos: 1848-as hagyományok.42 p. 19 r. Szovát, Földes, Báránd, Hajdú, Bihar m. EA 6152 Szűcs Sándor: Viselettörténeti adatok. Körleveles jegyzőkönyvekből kijegyezve. 12 p. 1 m. Biharnagybajom, Bihartorda, Báránd, Bihar m EA 8354 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 9 p. 5 r. 1 t. Báránd, Bihar m. Gy: Bedő EA 2242 Vegyes néprajzi gyűjtés. 9 p. Bihar m. Gy: Berekböszörmény EA 2583 Szendrey Zsigmond: Vegyes néprajzi gyűjtés. Balladák, katonadal, lakodalom p. Berekböszörmény, Bihar m. EA 7140 Molnár Balázs: Vegyes gyűjtés, főleg gazdálkodás, viselet stb. 5 p. Berekböszörmény, Bihar m. Gy: EA 7421 Molnár Balázs: Népi építészeti műemléki felmérés. 8 p. 1 r. 1 t. Berekböszörmény, Bihar m. Gy: EA 9635 Kirner A. Bertalan: Fejfa-motívumok. 25 p. 16 r. Bihar, Szabolcs, Szatmár és Pest megyei községek. Gy:- Berettyószentmárton EA 1378 Törzsök Márton: Helynevek. 2 p. Berettyószentmárton, Bihar m. EA 7309 Sándor Ildikó: Hiedelem, szokás és babonagyűjtés. 84 p. Berettyószentmárton, Bihar m. Gy: EA 8355 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 13 p. 5 r. 1 t. Berettyószentmárton, Bihar m. Gy: EA Kovács Péter: Földrajzi nevek. 6 p. 1 t. Berettyószentmárton, Bihar m. Gy: 1962.

5 Berettyóújfalu EA 33 Nagy István: Adatok a kunkapitány szerepéhez. 6 p. Berettyóújfalu, Bihar m. EA 6664 Béres András: Adatok a szűrszabó mesterséghez. 8 p. 8 r. Berettyóújfalu, Derecske, Bihar m. Gy: EA 7310 Sándor Mihályné: Hiedelemgyűjtés, főleg babona, gyógyítás, rontás stb. 329 p. Hencida, Berettyóújfalu, Bihar m.; Nyárádszereda, Maros- Torda m. Gy: EA 7311 Sándor Mihályné: Hiedelemgyűjtés, főleg babona, boszorkány stb. 58 p. Berettyóújfalu, Nagyrábé, Bihar m. Gy: EA 7328 Sándor Mihályné: Gyógyítás. 1 p. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA 8356 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 14 p. 8 r. 1 t. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA 9314 Sándor Mihályné: Berettyóújfalusi és váncsodi szőttesminták. 19 p. 62 r. Berettyóújfalu, Váncsod, Bihar m. Gy EA 9315 Sándor Mihályné: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérőívére. 32 p. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA 9494 Gyarmati Károly: Vegyes néprajzi gyűjtés főleg viselet, építkezés, de népdalszövegek is. 16 p. 13 r. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA 9779 Kaplonyi György: Debreceni vásározó csizmadiák a két világháború között. 34 p. 55 r. Debrecen, Hajdú m.; Hajdú, Bihar megye. Gy: EA 9811 Sándor Mihályné: Lakóhelyismereti pályamunka. 138 p. 14 r. 29 f. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA 9855 Sándor Mihályné: Karácsonyi játék; bihari lakodalom. 20 p. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy:- EA 9966 Özv. Jakab Mihályné: Julcsa néni jegykendője. 5 p. 1 f. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy:- EA Sándor Ildikó: Laposkötél készítés a sárréti cigányoknál. 31 p. 6 r. 42 f. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés; karikáskészítés,; szűrszabó mesterség; zöldségtermelés; udvarlás; babonák. 13 p. 20 r. Berettyóújfalu, Derecske, Bihar m.; Balmazújváros, Mikepércs, Hajdú m. Gy: EA Kresz Mária: Fazekasipar kijegyzés az évi népszámlálásból. Stat. Közl. 28 p. Magyarország 63 megyéje EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: EA Dvorzsek Éva: Népi gyógymódok. 19 p. Berettyóújfalu, Bihar m. Gy: Biharkeresztes EA 2242 Molnár Balázs. Vegyes néprajzi gyűjtés. 9 p. Bihar m. Gy: EA 3170 Tokaji Gyula: 33 bihari népdal. 34 p 27 k. Biharkeresztes, Bihar m. Gy: EA 3177 Tokaji Gyula: Régi lakodalmas szokások vacsora után. 15 p. 4 r, 1 k. Biharkeresztes, Bihar m. Gy: EA 9530 Máté László Balogh Endre: A ház és környéke Biharkeresztesen. 6 p. 10 r. Biharkeresztes, Bihar m. Gy: Biharnagybajom EA 1342 Nagy Sándor: Helynevek. 2 p. Biharnagybajom, Bihar m. EA 4217 Szücs Sándor: Sárréti babonák, mesék és népi emlékezések. 102 p. Biharnagybajom, Bihar m. Gy: EA 5427 Gönyey Sándor: Vegyes néprajzi gyűjtés és ismertetés, előadásvázlat. 53 p. 1 r. Biharnagybajom, Bihar m. Gy: EA 6152 Szücs Sándor: Viselettörténeti adatok. Körleveles jegyzőkönyvekből kijegyezve. 12 p. 1 m. Biharnagybajom, Bihartorda, Báránd, Bihar m EA 8358 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 7 p. 2 r. 1 t.

6 Biharnagybajom, Bihar m. Gy: EA Kresz Mária: Fazekasipar kijegyzés az évi népszámlálásból. Stat. Közl. 28 p. Magyarország 63 megyéje EA Bereczki Imre: Sárrétkutatásunk néprajzi eredményei. Kézirat. 18 p. Nagysárrét; Kisújszállás, Karcag, Dévaványa, Szolnok m.; Szeghalom, Füzesgyarmat, Békés m.; Darvas, Biharnagybajom, Szerep, Sárrétudvari, Nagyrábé, Bihar m.; Püspökladány, Hajdú m. Gy: EA Biharnagybajomi Ált. Isk. Néprajzi Szakköre: Szólások és közmondások. 52 p. Biharnagybajom, Bihar m. Gy: Bihartorda EA 856 Honti Erzsébet: Ballada töredék, népdalok. 6 p. 5 k. Dunabogdány, Jakabszállás, Pest m.; Bihartorda, Bihar m. EA 5725 Balassa Iván:1848-as hagyományok. 95 p. Bakonszeg, Dancsháza, Bihartorda, Bihar m. Gy: EA 6152 Szücs Sándor: Viselettörténeti adatok. Körleveles jegyzőkönyvekből kijegyezve. 12 p. 1 m. Biharnagybajom, Bihartorda, Báránd, Bihar m EA 8359 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 11 p. 6 r. 1 t. Bihartorda, Bihar m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Bojt EA 7429 Molnár Balázs: Népi építészeti, műemléki felmérés. 10 p. 1 r. 1 t. Bojt, Bihar m. Gy: Csökmő EA 2895 Kálmány hagyaték: Gyűjtés, meseszövegek, p. Csökmő, Bihar m. EA 4882 Pintye József: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 36 p. 10 r. Csökmő, Bihar m. Gy: EA 4884 Sz. Nagy János: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 29 p. Csökmő, Bihar m. Gy: EA 6116 Pintye József: Vegyes néprajzi adatok, pákászélet. 11 p. Csökmő, Bihar m. Gy: EA 9346 Pintye József: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg szólások, közmondások, találós kérdések. 55 p. Csökmő, Bihar m. Gy: EA 9347 Pintye József Gyarmati Mihály: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 32 p. 9 r. Csökmő, Bihar m. Gy: EA 9551 Csökmői Néprajzi Szakkör: Vegyes néprajzi gyűjtés: hiedelem, építkezés, díszítő művészet, bútorzat. 30 p. 6 r. Csökmő, Bihar m. Gy: Dancsháza EA 5725 Balassa Iván:1848-as hagyományok. 95 p. Bakonszeg, Dancsháza, Bihartorda, Bihar m. Gy: EA 8357 Molnár Balázs Ifj.Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 10 p. 7 r. Bihardancsháza, Bihar m. Gy: Darvas EA 6913 Bodgál Ferenc: Fejfák, temetkezés, temető. 5 p. 29 r. Darvas, Zsáka, Bihar m. Gy:1954. EA 6914 Bodgál Ferenc: Vőfélyversek, lakodalmi szokások, kismesterség stb. 18 p. 3 r. Darvas, Bihar m. Gy: Kb előtt. EA Bereczki Imre: Sárrétkutatásunk néprajzi eredményei. Kézirat. 18 p. Nagysárrét; Kisújszállás, Karcag, Dévaványa, Szolnok m.; Szeghalom, Füzesgyarmat, Békés m.; Darvas, Biharnagybajom, Szerep, Sárrétudvari, Nagyrábé, Bihar m.; Püspökladány, Hajdú m. Gy: 1956.

7 Debrecen EA 42 Lükő Gábor:Adatok a tüzikutya formákhoz. 3p. 2 r. 1 f. Debrecen és környéke, Hajdú m. EA 54 Törös Károly: A madárfogás népi módja, eszközei. 2 p. Debrecen Hajdú m. EA 57 Góga András: A madárfogás népi eszközei. 2 p. Debrecen, Hajdú m. EA 58 Lókody József: A madárfogás népi eszközei. 2 p. Debrecen, Hajdú m. EA 78 H. Simay Gyula: A madárfogás népi módja, eszközei. 3 p. 5 r. Debrecen, Hajdú m. EA 183 Zoltai Lajos: Jegyajándékok és menyasszonyi kelengyék. 2 p. Debrecen, Hajdú m. EA 214 B. Nagy Sándor: Babonák. 14 p. Debrecen, Hajdú m. EA 216 Nyalka László: Folklór anyag. 44 p. Debrecen, Hajdú m. EA 488 Gaál István: Népköltési gyűjtemény. 75 p. Zemplén m. 13 községe; Szabolcs, Abaúj, Bihar, Borsod, Ung m. EA 545 Borzsák Endre: Magyar juhászat. 7 p. 1 r. Debrecen- Hortobágy, Hajdú m. EA 941 Geszthelyi Nagy László: Folklór. 22 p. Lövőpetri, Tiszasalamon, Szabolcs m.; Gyüre, Ung m.; Debrecen, Hajdú m. EA 1004 Molnár József: Múzeumi felvételek. 2 p. 8 f. Debrecen, Déri Múzeum. EA 1166 Lengyel Dénes: Betlehemes játék. 3 p. Debrecen, Hajdú m. EA Helynevek. 1 p. Debrecen, Hajdú m. EA 1885 id. R. Vozáry Gyula: Gyerekversek, játék, találóskérdések. 6 p. Debrecen, Hajdú m. EA 2432 Luby Margit: Céhiratok I-III. Levéltári kutatás. 61 p. Nyírbátor, Szabolcs m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 2309 Balogh István: Hortobágyi pásztorviselet. 10 p. Debrecen, Hajdú m. y: EA 2338 Luby Margit: a debreceni kalaposcéh. 282 r. 2 t. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 2485 Szabadfalvi József: Mézeskalácsmesterség. 58 p. 8 r. 26 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 2491 Luby Margit: Kalaposcéh (pótlás). 78 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 2602 Luby Margit: A debreceni kalaposcéh, a mátészalkai vegyes céh iratának kiegészítése. 28 p. Debrecen, Hajdú m.; Mátészalka, Szatmár m. Gy: EA 2609 Gaál Dezső: A ledolgozás aratással kapcsolatos formái és a kévébe kötött szálas gabona összerakása. 21 p. 2 k. Kecskemét, Pest m., Debrecen, Hajdú m., Csököly, Somogy m. Gy: EA 2631 Molnár Balázs: Jelentés a kissáréti régi gazdálkodáshoz... 1 p. Debrecen, Hajdú m.; Komádi, Bihar m. Gy: EA 3136 Kocsárd László: A debreceni hentesmesterség. 21 p. 25 r. 18 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3139 Pólya Imre: A debreceni Libakert települése. 9 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3181 Debreceni Tanítóképző Hallgatói: Debreceni és falusi disznótorokról. 64 p. 6 r. Debrecen, Hajdú m. y: EA 3184 Kovács László: Gyermekjátékok. 286 p. 127 r. 142 f. 70 k. Debrecen, Nyulas, Hajdú m. Gy: EA 3187 Kiss István: Fényképek viseletekről. 6 p. 22 f. Debrecen, Hajdú m.; Nagyrábé, Bihar m. Gy: EA 3192 Komlóssy Lajos: A debreceni kerékgyártó mesterség. 60 p. 20 r. 13 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3193 Kiss István: Debreceni kapuk. 10 p. 40 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3195 Szpiridonov Sándor: Amíg a szálfából hordó lesz. 26 p. 14 r. 16 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3202 T. Tarsoly József: Hogyan használhatók fel a gyermekek gyűjtésre. 11 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3203 T. Tarsoly József: Hogyan nő fel a falusi gyermek. 10p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3205 Király József: Egy falusi tanító népkutatási feladatai. 14 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3245 Botos Barna: A debreceni fejfaművészet. 39 p. 388r. 6f. Debrecen, Hajdú m. Gy:1943. EA 3418 Vadon József: Háború okozta nehézségek és azok leküzdése az iskolában. 15 p.

8 Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 3511 Varga Mariann: Jelentés gyűjtőútról, ill. tanulmányi útról, főleg viselettel kapcsolatos adatok. 12 p. 9 r. Debrecen, Hortobágy, Hajdú m.; Panyola, Fehérgyarmat, Szatmár m.; Nyíregyháza, Nyíradony, Szabolcs m. Gy: EA 3600 Farkas Imre: Népdalok, p. 8 k. Debrecen, Hajdú m.;kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok m. EA 3915 Borzsák Endre: Állattartás, főleg juhászat. 60 p. 11 r. Kecskemét, Bugac, Pest m.; Debrecen, Hortobágy, Hajdú m. Gy: EA 3939 Janó Ákos: A Szűts Céh artikulusai, p. Debrecen, Hajdú m. EA 3940 Janó Ákos: A szűcs és szabó céh perlekedései, p. Debrecen, Hajdú m. EA 3941 Janó Ákos: Szűcs céh iratok, p. Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Szabolcs m.; Debrecen, Hajdú m.; Nagyvárad, Bihar m. EA 4173 N.Bartha Károly: A néhai debreceni gombkötő.93p. 35r. Debrecen, Hajdú m.gy:1951. EA 4228 N. Bartha Károly: A debreceni szappanosmesterség és szappanfőzés népi gyakorlata, gyertyaöntés is. 91 p. 17 r. 21 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 4327 Zoltai Lajos: Debreceni határ, hortobágyi élet, földbirtoklási, földművelési viszonyainak az állattartás, pásztorkodás kialakulása p. Debrecen, Tiszacsege, Hajdú m.; Tiszafüred, Nagyiván, Heves m. EA 4328 Zoltai Lajos: Zoltai Hortobágyról írt könyvéről értesíti Herman Ottót és megküldi Könyves Tóth Mihály Hortobágy c. könyvét p. Debrecen, Hortobágy, Hajdú m. EA 4333 Herman Ottó: Könyvészeti adatgyűjtés Takáts Sándor művei alapján az állattartásra, földművelésre p. Kecskemét, Pest m.; Debrecen, Hajdúdorog, Hajdú m.; Szegegyháza, Pest m. EA 4234 Borzsák Endre: Magyar juhászat. 60 p. 27. r. Hortobágy, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 4351 Herman Ottó: Nádudvari és debreceni rend. A legeltetés rendtartása p. Debrecen, Nádudvar, Hajdú m. EA 4359 Herman Ottó: Könyvészeti adatgyűjtés a marhák és lovak színére, szőrére, jegyeire stb. Takács Sándor műve alapján p. Kecskemét, Pest m.; Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 4371 Herman Ottó: Könyvészeti adatgyűjtés az egyes sertésfajtákra, ismertető jegyeikre, stb p. 3 r. Nagyszalonta, Bihar m.; Debrecen, Hajdú m.; Sajókaza, Borsod m. EA 4397 Zoltai Lajos: XVII-XVIII. sz.-i lójegyeket közöl Debrecen város levéltárából Herman Ottónak p. 91 r. Debrecen Hajdú m., Túrkeve, Szolnok m. EA 4398 Zoltai Lajos: XVIII. század végi, XIX. sz. eleji debreceni lójegyeket közöl és adatokat a községek, vármegyék lójegyeiről. 6 p. 61 r. Debrecen, Hajdú m. EA 4402 K. Kovács László: Dohánytermelés. 42 p. Debrecen, Nagymacs, Hajdú m. Gy: EA 4660 Tóth József: Babonák és tájszavak. 2 p. Eger, Heves m.; Jászladány, Szolnok m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 4989 Herman Ottó Kadai Elek Györffy Pál Zoltai Lajos Kupa Árpád: Lójegyzék, szamárjegyek, marhajegyek rajzai p. 719 r. Pest m., Szolnok m., Hajdú m. EA 5037 Zoltai Lajos: Debreceni lófogatok p. 26 r. 12 f. Debrecen, Hajdú m. EA 5038 Zoltai Lajos Vezényi Elemér Herman Ottó: Debreceni lófogatok és kettős ökörfogat p. 35 r. Debrecen, Hajdú m. EA 5039 Zoltai Lajos Lambrecht Kálmán: A debreceni fuvarozás. Kb p. 18 r. Debrecen, Hajdú m. EA 5040 Zoltai Lajos: Válasz Herman Ottó levelére és vélemény a debreceni lófogatokról írt tanulmány egyes részeiről p. Debrecen, Hajdú m. EA 5068 Zoltai Lajos: A Debreceni Városi Múzeum anyagáról és hortobágyi pásztorépítményekről készült felvételek. Kb p. 19 f. Debrecen, Hortobágy, Hajdú m. EA 5071 Herman Ottó Szontagh Pál és mások: Vegyes házakról készűlt fényképek és rajzok p. 6 r. 16 f. Kézdivásárhely, Dömötöri, Háromszék m.; Debrecen, Hajdú m.; Felkar, Vas m.

9 EA 5074 Gönczy Miklós: A hegybíró és csőszről, azok esküformájáról értesíti Herman Ottót p. Gödöllő, Pest m.; Debrecen, Hajdú m. EA 5172 Herman Ottóné Herman Ottó- és mások: Vegyes, az állattartással kapcsolatos kifejezések, szólásmondások magyarázata, stb. Kb p. Karcag, Túrkeve, Kisújszállás, Szolnok m.; Debrecen, Hajdú m. EA 5230 Herman Ottó: Gyöngyhim szíverősítő fűvel kapcsolatos feljegyzés p. Debrecen, Hajdú m. EA 5601 id. Büky Béla: Világi Dallok mellyeket öszveszedett és le is irogatott, Debrecen p. Nagyvárad, Bihar m.; Debrecen, Hajdú m. EA 5679 Bogár (?) Antal: Verses, nótás katonakönyv. Kb p. 21 r. EA 5928 Hoffer Tamás: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg település, építkezés. 168 p. 3 m. Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6024 Béres András: Rostás, szitás mesterség. 9 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: 1952, EA 6659 Béres András: Juhászat. 3 p. Debrecen, Hortobágy- Halstó, Hajdú m. Gy: EA 6671 Béres András: Tanyai húsvéti köszöntők és gyermekjátékok a debreceni Nagycseréről. Magn. gy. lejegyzése. 6 p. Debrecen- Nagycsere, Hajdú m. Gy: EA 6674 Béres András: Hajdúböszörmény néprajzi adatok. Pásztorélet, tánc, szüret stb. Magn. gy. lejegyzése. 8 p. Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6675 Béres András: Vándorköszörűsök. Slajferesek. Magn. gy. lejegyzése. 18 p. Hajdúsámson, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6679 Béres András: Aratási szerződés a debreceni m. k. gazdasági tanintézetben I. 8- án. Másolat. 3 p. Hajdúhadház, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6819 Bodgál Ferenc: Cigány személyleírás, Levéltári kijegyzés. 1 p. Debrecen, Hajdú m. EA 6820 Bodgál Ferenc: Kovácsok, cigánykovácsok , és adatgyűjtés is. 3 p. Debrecen, Hajdú m. EA 6859 Sőregi János: Feljegyzések Recsky Bandi csendbiztosról. 7 p. Tiszanagyfalu, Szabolcs m.; Debrecen, Hajdú m. EA 6863 Béres András: I. A debreceni szűcs és szabó céh perlekedései II. A jegyzőkönyvben előforduló nevek jegyzéke. Levéltári kijegyzés. 44 p. Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros stb. Hajdú m. EA 6864 Béres András: A szatmárnémeti szűcs céh privilégiuma Levéltári kijegyzés. 24 p. Debrecen, Hajdú m.; Szatmárnémeti, Szatmár m. EA 6865 Béres András: A Szűts Mesterséghez alkalmaztatott... Artikulus Levéltári kijegyzés. 22 p. Debrecen, Hajdú m. EA 6867 Béres András: Debreceni szűcsmesterek céhkönyve Levéltári kijegyzés. Debrecen, Hajdú m. EA 6868 Béres András: Felvétel a váncsodi cséphadaró... motoló... és a verbunkos tánc részleteiről. Magn. Felv. gy. 17 p. Debrecen, Hajdú m.; Váncsod, Bihar m. Gy: EA 6869 Béres András: Építőszokások. Magn. Felv. gyűjtés. 17 p. Debrecen, Hajdú m. Gy:1959. EA 6870 Béres András: Kéményseprő mesterség. Magn. Felv. gyűjtés. 57 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6871 Béres András: A debreceni Textílművek fejlődése keletkezésétől napjainkig, különös tekintettel az államosítás óta eltelt fejlődésre. 10 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok községe. EA 7137 Molnár Balázs: Rév község urbáriuma Levéltári kijegyzés. 9 p. Rév, Bihar m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 7274 Gáborján Alice: Szíjgyártó és tímármesterség. 17 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 7791 Béres András: A szűcsök és szabó mesterek közötti nagy per (Szap. 1908:845) Levéltári kijegyzés. 142 p. Debrecen, Hajdú m. EA 8730 Szamosújvári Sándor: Kádármesterség: mesterszótár, szerszámrajzok,

10 kádártermékrajzok. 98 p. 70 r. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 8768 Ecsedi István: Kincskereső babonák a XVII. sz. végéről. Egykorú kéziratból. Kb p. Debrecen, Hajdú m. Gy. Kb EA 9489 Kardos László - Tóth János: A debreceni pereces mesterség kialakulása és története."27 p. 14 r. 10 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 9577 Kaplonyi György: A Nyírségből. - Néprajzi tallózások a Hajdúságban. Főleg építkezés. 75 p. 207 r. Hajdú, Szabolcs m. Gy: EA 9778 Kaplonyi György: Innen- onnan. Néprajzi tallózás. Háztípusok, bútor, fejfa, gazdasági épületek stb. 19 p. 87 r. Magyarország. Gy: EA 9779 Kaplonyi György: Debreceni vásározó csizmadiák a két világháború között. 34 p. 55 r. Debrecen, Hajdú m.; Hajdú, Bihar megye. Gy: EA 9799 Kaplonyi György: Mese: Szépen szóló arany pintyőke meg az örökifjúság életvize. 7 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 9800 Kaplonyi György: Nyári esték címen visszaemlékezés. 11 p. Debrecen, Hajdú m.; Nyírtura, Szabolcs m. Gy: EA 9840 Hegyaljai Kiss Géza: Népi mondókák. 73 p. Zemplén, Ung, Borsod, Hajdú, Bihar, Sopron megyék. Gy: - EA 9864 Szamosújvári Sándor: II. Rákóczi Ferenc történelmi és néprajzi szakkör munkájának, gyűjteményének bemutatása. 47 p. 14 r. 12 f. 2 t. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA Kaplonyi György: Magyar tájak magyar házak. 16 p. 30 r. 2 t. Debrecen, Hajdú m.; Mónosbél, Sajókaza, Borsod m.; Maklár, Poroszló, Heves m. Gy: EA Béres András: Piaci árusok mondókái (árusok lakcímmei). Debrecen Csapó utcai piac. 2 p. Debrecen, Hajdú m.gy: EA Béres András: Pikáns mondókák, bakanóták. 7 p. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA K. Kovács Péter Pesovár Ernő: Adatok Csikós Tóth András festőművész életéhez. 12 p. Túrkeve, Szolnok m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: EA Létay Miklós: A kutya mint munkaállat. Szakdolgozat. Néprajzi vizsgálatok. 91 p. Budapest; Veszprém m.; Debrecen, Hajdú m.; Szeged, Csongrád m. Gy: EA Zakar József: Népköltési gyűjtés. 40 p. Fadd, Tolna m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: EA Sebestyén Gyula: Helynév-gyűjtés több középiskolai gyűjtőtől. 3 p. Debrecen, Hajdú m.; és helynév nélkűl. Gy: - EA Barla Sz. Jenő: Büntetésformák a régi magyar kálvinista egyházban. 12 p. Kisújszállás, Szolnok m.; Debrecen, Hajdú m.; Hódmezővásárhely, Csongrád m. Gy: EA K. Kovács Péter: Adatok Tiszacsege monográfiájához. 96 p. Tiszacsege, Debrecen, Hajdú m.; Polgár, Szabolcs m. Gy: EA Szolnoky Lajos: Népi építészeti gyűjtés. 80 p. 17 r. 75 f. 2 t. Debrecen, Hajdú m. Gy:1972. EA Kaplonyi György: Népi szőlőművelés és a borkészítés módja Debrecenben a szabadságharc korában. 220 p. 79 r. 1 t. Debrecen, Hajdú m. Gy: ;1959? EA Sápi Lajos: Régi debreceni házak. Népi építészeti tanulmány. 30 p. 1 r. 5 f. Debrecen, Hajdú m. Gy: EA Babus Jolán: Vegyes néprajzi adatok. Gazdálkodás, közlekedés vízen, táplálkozás, társadalom, hiedelem, nyelvjárási adatok p. 2 r. Révleányvár, Alsómecenzéf, Felsőmecenzéf, Luciabánya, Abaúj-Torna m.; Mezőkövesd, Borsod m.; Somogyszentkirály, (Somogy) Surd, Somogy m.; Debrecen, Hajdú m. Gy: Derecske EA 322 Szilágyi Gábor: Dalok, ballada, lakodalmi beszéd. 17 p. Biharderecske, Bihar m. EA 857 Molnár Ferenc: Folklór. 99 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m.; Derecske, Bihar m. EA 2678 Béres András Krizsán Erzsébet: Lakodalmi népszokások. 15 p. Pocsaj, Kismarja, Derecske, Bihar m. Gy: EA 3169 Lénárt Áron: Derecskei népdalok. 14 p. Derecske, Bihar m. Gy: 1940.

11 EA 3172 Lénárt Áron: Köszöntők. 11 p. Derecske, Bihar m. Gy: EA 3409 Varga Gyula: Tűzhelyek és kemencék. 13 p. 16 r. 2 f. Derecske, Bihar m. Gy: EA 3410 Varga Gyula: Kenyérsütés Derecskén. 10 p. 13 r. 4 f. Derecske, Bihar m. Gy: EA 6664 Béres András: Adatok a szűrszabó mesterséghez. 8 p. 8 r. Berettyóújfalu, Derecske, Bihar m, Gy: EA 8360 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 26 p. 13 r. Derecske, Bihar m. Gy: EA 9778 Kaplonyi György: Innen- onnan. Néprajzi tallózás., bútor, fejfa, gazdasági épületek stb. 19 p. 87 r. Magyarország. Gy: EA Néprajzi Szakkör Debrecen. Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg népköltészet. 31 p. 16 r. Pocsaj, Derecske, Bihar m.; Nyíradony, Szabolcs m. Gy: EA Kaplonyi György: Magyar tájak magyar házak. 16 p. 30 r. 2 t. Debrecen, Hajdú m.; Mónosbél, Sajókaza, Borsod m.; Maklár, Poroszló, Heves m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés; karikáskészítés,; szűrszabó mesterség; zöldségtermelés; udvarlás; babonák. 13 p. 20 r. Berettyóújfalu, Derecske, Bihar m.; Balmazújváros, Mikepércs, Hajdú m. Gy: EA Boross Marietta: Néprajzi gyűjtés: torma-zöldségtermelés. 12 p. Nagyléta, Derecske, Bihar m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Egyek EA 4261 Ferenc Mária Bodgál Ferenc: Ballada. 4 p. Polgár, Szabolcs m.; Egyek, Hajdú m. Gy: EA 4327 Zoltai Lajos: Debreceni határ, hortobágyi élet, földbirtoklási, földművelési viszonyainak az állattartás, pásztorkodás kialakulása p. Debrecen, Tiszacsege, Hajdú m.; Tiszafüred, Nagyiván, Heves m. Esztár EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Földes EA 64 Sólyom Ferenc: A madárfogás népi módja, eszközei. 2 p. Földes, Hajdú m. EA 2081 Szolnoky Lajos: as hagyományok. 42 p. 19 r. Szovát, Földes, Báránd, Hajdú, Bihar m. EA 9730 B. Domokos Béla: Vegyes néprajzi gyűjtés betyáremlékek. 10 p. 2 r. Földes, Hajdú m. Gy: EA 9731 B. Domokos Béla: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 32 p. Földes, Hajdú m. Gy:1956. EA B. Domokos Béla: Ifj. Jenei Zsigmond földesi vőfi lakodalmi rigmusai. - Vőfi mondókák Tetétlenen. 12 p. Tetétlen, Földes, Hajdú m. Gy: 1946, EA B. Domokos Béla: Kiss Ferenc verese; Felelet a Néző kiskérdőívre. 7 p. Földes, Hajdú m. Gy: - EA B. Domokos Béla: Vegyes néprajzi gyűjtés (ragadványnevek, verbuválás stb.) 52 p. Földes, Hajdú m. Gy: Furta EA 1270 Csernák Béla: Rovásírás évekből. 2 p. Furta, Bihar m. Gáborján EA 2777 Kálmány Lajos: Dalszöveg, szerelmi dalok p. Magyarország. EA 8361 Molnár Balázs Ifj. Szabó László: Népi építészeti gyűjtés. 9 p. 7 r. 1 t. Gáborján,

12 Bihar m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Görögtanya EA 6821 Bodgál Ferenc: Kovácsok, cigágykovácsok. 1 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: Gyulahalom EA 725 Szabó Gyula: Betlehemezés. 6 p. Gyulahalma- puszta, Hajdú m. Hajdúbagos EA 3497 Boross Marietta: dinnyetermesztés. 12 p. Bagamér, Sáránd, Hajdúbagos, Bihar m. Gy: EA 5883 Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg betyárélet és adatok Irinyi Jánosról. 15 p. 1 jel. Hajdúbagos, Hajdú m. Gy: EA 6669 Béres András: Vegyes nééprajzi gyűjtés Hajdúbagosról: lakodalmi szokások, táncok stb. 78 p. 1 m. Hajdúbagos, Hajdú m. Gy: EA 9635 Kirner A. Bertalan: Fejfa-motívumok. 25 p. 16 r. Bihar, Szabolcs, Szatmár és Pest megyei községek. Gy:- EA 9824 Kirner A. Bertalan: Fejfa-motívumok. 25 p. 16 r. Bihar, Szabolcs, Szatmár és Pest megyei községek. Gy:- EA 9840 Hegyaljai Kiss Géza: Népi mondókák. 73 p. Zemplén, Ung, Borsod, Hajdú, Bihar, Sopron megyék. Gy: - EA Húros Annamária: Népiépítészeti gyűjtés. - Műszaki felmérés. Lenin u p. 2 r. Hajdúbagos, Hajdú m. Gy:1973. EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Hajdúböszörmény EA 46 L. Szabó Imre: Gazdálkodás, szólások, stb. 13 p. 15 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 542 Borzsák Endre: Juhtartás. 3 p. 3 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 847 Cs. Varga Antal: Hajdúság Királyasszonya. 9 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 1337 Dobó János: Helynevek. 5 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 1428 Hubay Győző: Folklór. 36 p. Nagygéres, Litka, Felsőméra, Tiszakarád, Abaúj-Torna- Zemplén m.; Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 2079 Trásy György: 1848-as hagyományok. 26 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 2226 Kollár Márta: Baromfitartás Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros közötti területen. 19 p. Hajdú m. Gy EA 2227 Janó Ákos: Pásztorkodás, juhászat. 39 p. 6 r. 42 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. gy: EA 2228 Béres András: Jószágtartás. 54 p. 19 r. 60 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 2229 Balogh István -Kollár Márta: Levéltári kutatások a pásztorkodás történetéhez. 15 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 2310 Balogh István - Kollár Márta:Levéltári kutatások a pásztorkodás történetéhez, p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 2409 Janó Ákos: Szűcsmesterség. 18 p. 32 r. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2474 Janó Ákos: Pásztorkodás, juhászat, ménes. 6 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy:1951. EA 3223 Fekete Péter: Kerítések és kulcspajzsok. 198 p. 370 r. 3 f. 1 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy:1942.

13 EA 3224 Lévai Imre: Népi babonák. 18 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy:1942. EA 3225 Litkey Éva: Női kisbundák. 9 p. 28 r. 1 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3226 Sóvágó J. - Fekete S.: Kézfogói, lakodalmi szokások. 26 p. 1 r. 18 f. 5 k. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3227 Gencsi László: Lakodalmi szokások. 25 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3228 Károlyi Antal Bagdi Tibor: Kézfogói- lakodalmi szokások. 20 p. 1 r. 14 f. 5 k. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3229 Fegyveres Zsigmond: Betlehemes szokások. 5 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3230 Szabó Antal Malmos István: Karácsonyi népszokások. 7 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3231 Sóvágó Imre: Temetési szokások. 20 p. 28 r. 14 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3242 Bagdi Tibor Fekete S. - Károlyi A. - Sóvágó J.: Hajdúböszörmény határrész, dülő és helynevei. 21 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3823 Balogh István: Vegyes néprajzi anyag. Levéltári kijegyzés p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 3943 Janó Ákos: Állattartás, határhasználat, juhászat. 13 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3944 Janó Ákos: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg földművelés. 12 p. 8 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 3945 Janó Ákos: Hajdúvid szocialista falu kialakulása és néprajza. 59 p. 15 r. 51 f. Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Hajdú m. Gy: EA 3946 Janó Ákos: Lakodalmi rigmusok. 33 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 4234 Borzsák Endre: Magyar juhászat. 60 p. 27 r. Hortobágy, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 4250 Balogh István: Határhasználat Hajdúböszörményben a XVIII. szd. -ban c. kézirat. I. 56 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 4359 Herman Ottó: Könyvészeti adatgyűjtés a marhák és lovak színére, szőrére, jegyeire stb. Takács Sándor műve alapján p. Kecskemét, Pest m.; Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 4430 Szabadi Imre: Nádvágás és nádfeldolgozás. 44 p. 14 r. 18 f. 1 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 5664 Grandics Gizella Wild Károly Ritoók Endréné: Jelentés a hajdúböszörményi néprajzi gyűjtésről. 2 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 5877 O. Szabó Mihály: Szőlőtermelés, hegyközség. 14 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 5928 Hoffer Tamás: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg település, építkezés. 168 p. 3 m. Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6674 Béres András: Hajdúböszörmény néprajzi adatok. Pásztorélet, tánc, szüret stb. Magn. gy. lejegyzése. 8 p. Hajdúböszörmény, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6821 Bodgál Ferenc: Kovácsok, cigánykovácsok. 1 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 6863 Béres András: I. A debreceni szűcs és szabó céh perlekedései II. A jegyzőkönyvben előforduló nevek jegyzéke. Levéltári kijegyzés. 44 p. Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros stb. Hajdú m. EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok közössége. EA 9517 O. Szabó Mihály: Régi böszörminyi lakodalom. 1. Csigacsinálás. 2. Lakodalalom. 12 p. 4 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9519 O. Szabó Mihály: Böszörményi szőlőskertek. 18 p. 3 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9520 Varga Lajos: Egy kis csokor régi, elfelejtett nóta. 11 p. Hajdúböszörmény,

14 Hajdú m.54. EA 9521 Balogh Sándor: Régi műkedvelők, régi nóták, régi szüreti mulatság. Visszaemlékezés. 17 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9522 Dobó János: Betlehemesjáték. - Disznóölés. 9 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9525 Pető Károly: Betlehemes játék Hajdúböszörményben. 5 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9529 Múzeológiai szakkör : Babonák. 2 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy EA 9535 Nagy Zoltán: A hajdúböszörményi lakodalom az 1900-asévek elejéről. 13 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 9577 Kaplonyi György: A Nyírségből. - Néprajzi tallózások a Hajdúságban. Főleg építkezés. 75 p. 207 r. Hajdú, Szabolcs m. Gy: EA 9778 Kaplonyi György: Innen- onnan. Néprajzi tallózás. Háztípusok, bútor, fejfa, gazdasági épületek stb. 19 p. 87 r. Magyarország. Gy: EA 9818 Olasz-Szabó Mihály: Jószágbetanítás Hajdúböszörményben. 8 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9819 Olasz-Szabó Mihály: Édesapám bakakönyve ből való verseskönyv másolata. 34 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. EA 9820 Olasz-Szabó Mihály: Rontás. 3 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA 9961 Szabadi Imre: Hajdúböszörményi erdőgazdálkodás. 77 p. 34 r. 1 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Pásztorélet, betyárok. 7 p. Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Hajdúböszörményi állattartás. 677 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: - EA Gráfik Imre: Részletek a Györffy család történetéből. 24 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. 106 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Bagossi András: Kas és vesszőkosár fonása, vesszőseprű kötése. 5 p. 1 r. 4 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Kovács András Sóvárgó Károly: Kádármesterség. 22 p. 12 r. 18 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Palánki Zsuzsanna: Kalaposmesterség. 8 p.5 r. 5 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Lévai Sára. Szitakészítés. 8 p. 11 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Balogh Erzsébet: Mézeskalácsos. 6 p. 10 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Borszéki Csaba - Tardi Márton: Kovácsmesterség. 13 p. 5 r. 18 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. GY: EA Lukácsi Imre: A kerékgyártómesterség. 11 p. 7 r. 9 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Magyar Gyula Fehér László: Szíjgyártás. 13 p. 13 r. 2 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Simon Ibolya: Kötélverő mesterség. 5p. 12 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Drén Ilona Balogh Mária: A hajdúböszörményi Vörös Csillag MGTSz története és fejlődése. 14 p. 3 r. 10 f. 2 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Kiss Júlia Zolnai Júlia: Hajdúböszörmény pásztorélete. 10 p. 10 f. 1 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Galaczi Júlia: A hajdúböszörményi Béke MGTSz története és fejlődése. 13 p. 3 r. 10 f. 1 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Kathi Márton: Csizmadia-mesterség Hajdúböszörményben. 14 p. 18 r. 4 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Széll Amália: Egy tanya élete. 9 p. 15r. 10 f. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: 1962.

15 EA Zambó Jolán Széll Zsuzsa: Babonák. 6 p. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Lévai Sára: Hajdúböszörményi Dózsa MGTSz története. 11 p. 14 f. 1 t. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Török Erzsébet Galaczi Piroska: Sütéssel kapcsolatos szokások Hajdúböszörményben. 9 p. 14 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: EA Kiss Béla: Gyermekjátékok. 15 p. 20 r. Hajdúböszörmény, Hajdú m. Gy: Hajdúdorog EA 1003 Molnár József: Aratóünnep, halászás, bundarészlet, szűrrészlet. 1 p. 4 f. Nagykálló, Tiszalök, Szabolcs m.; Hajdúdorog, Hajdú m. EA 1276 Rechnitzer Ignác: Dalok, mondókák, mesék. 4 p. Hajdúszovát, Hajdúdorog, Hajdú m. EA 3118 Kalapos Sándor: Hajdúdorogi kisbunda. 186 p. 130 r. 77 f. 1 t. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA 3160 Kalapos Sándor: Hasonlatok a hajdúdorogi népnyelvben. 30 p. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA 4333 Herman Ottó: Könyvészeti adatgyűjtés Takáts Sándor művei alapján az állattartásra, földművelésre p. Kecskemét, Pest m.; Debrecen, Hajdúdorog, Hajdú m.; Szegegyháza, Pest m. EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok közössége. EA 9526 Mányák György: Betlehemes játék Hajdúdorogon. 4 p. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA Amrik Mária: Karácsonyi népszokások. 16 p. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA Tóth Margit: Néphit és babonák avagy boszorkányság Hajdúdorogon. 35 p. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. 106 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Tóth Margit: Néphit és babona, avagy boszorkányság Hajdúdorogon. 72 p. 1 r. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA Simon Ibolya Tóth Erzsébet: Népi eledelek Hajdúdorogon. 5 p. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: EA Tóth Erzsébet: Dohánytermesztés. 11 p. 8 r. Hajdúdorog, Hajdú m. Gy: Hajdúhadház EA 1334 Enyedi József Fekete László: Helynevek. 4 p. Hajdúhadház, Hajdú m. EA 2718 Szoboszlainé Reffa Anna: Vegyesnépszokás gyűjtés, főleg húsvéti cigánymaskara. 4 p. Hajdúhadház, Hajdú m. Gy: EA 3606 Galambos Dezső: Népi babonák, p. Nagykálló, Szabolcs m.; Bajna, Esztergom m.; Hajdúhadház, Hajdú m. EA 3755 Enyedi József: A tengeri termelése és felhasználása. 16 p. 6 r. Hajdúhadház, Hajdú m. Gy: EA 3926 Maácz László: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg népi tánc. 13 p. 1 k. Hajdúhadház, Téglás, Hajdú m. Gy: EA 6681 Enyedi József: Zöld Martzi betyár verses históriái. Kézirat a XIX. sz. közepéről. Másolat. 11 p. Hajdúhadház, Hajdú m. EA 6679 Béres András: Aratási szerződés a debreceni m. k. gazdasági tanintézetben I. 8- án. Másolat. 3 p. Hajdúhadház, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok közössége. EA 9310 Enyedi József: A tengeri termelése és felhasználása. Felelet Balassa I. kérdőívére. 10 p. Hajdúhadház, Hajdú m. Gy: EA 9533 Enyedi József: A lopást jelentő szavaink és szólásaink... 4 p. Hajdúhadház, Hajdú m. Gy: 1954.

16 EA 9534 Enyedi József: Lakodalmi és táncrigmusok... 5 p. Hajdúhadház, Hajdú m. Gy: EA 9577 Kaplonyi György: A Nyírségből. - Néprajzi tallózások a Hajdúságban. Főleg építkezés. 75 p. 207 r. Hajdú, Szabolcs m. Gy: EA 9824 Áll. Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium Néprajzi Szakköre, Debrecen: Vegyes néprajzi gyűjtés - főleg népszokás. 24 p. 13 r. 1 k. Nyíradony, Nyírlugos, Kálmánháza, Szabolcs m.; Hajdúhadház, Hajdúbagos, Mikepércs, Hajdú m. Gy: EA 9896 Enyedi József: Verekedést jelentő igék és szólások. 9 p. Hajdúság. Gy:- EA 9979 Enyedi József: Nagypénteki és húsvéti szokások. 12p. 1r. Hajdúhadház. Hajdú m. Gy: EA 9980 Enyedi József: Káposzta termelése és feldolgozása. 30 p. 11 r. Hajdúhadház. Hajdú m. Gy:- EA Bodnár Bálint: Vegyes néprajzi gyűjtés. Főleg igaz történetek. 37 p., Bereg, Hajdú, Szabolcs megye több községe. Gy: Hajdúnánás EA 24 Molnár József: Felelet az 1. sz. alapkérdőívre. 5 p. 11 r. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 25 Molnár József: Felelet a 2. sz. alapkérdőívre. 5 p. 11 r. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 117 Molnár József : Adatok a világításhoz. 2 p. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 227 Szabó Zsigmond: Dalok. 4 p. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 544 Borzsák Endre: Fogókötél, juhászat. 3 p. 2 r. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 663 Molnár József: Felelet a 3., 4., 5-6., 8., 10. sz. kérdőívre. 5 p. Hajdúnánás, Hajdú m.; Csenger, Szabolcs m. EA 999 Molnár József: Középületek, nemesi házak, parasztházak, házbelsők. 6 p. 21 f. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 1000 Molnár József: Pásztorépítmények, pásztorélet. 16 p. 65 f. Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdú m. EA 1005 Molnár József: Népélet. Házak. Szűcsmesterség. 4 p. 14 f. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 1336 Gál Gyula: Helynevek. 1p. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 2215 Balogh István: Tanácsi jegyzőkönyvek. 2 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2226 Kollár Márta: Baromfitartás Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros közötti területen. 19 p. Hajdú m. Gy EA 2227 Janó Ákos: Pásztorkodás, juhászat. 39 p. 6 r. 42 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. gy: EA 2228 Béres András: Jószágtartás. 54 p. 19 r. 60 f. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdú m. Gy: EA 2314 Béres András: Néprajzi gyűjtés. 42 p. 11 r. 38 f. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2315 Béres András- Janó Ákos:Tömöri János javasember. 8 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2339 Janó Ákos: Pásztorkodás. 38 p. 4 r. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2409 Janó Ákos : Szűcsmesterség. 18 p. 32 r. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2482 Papp József: Pásztorkodásra vonatkozó adatok. 13p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2677 Béres András: Pásztorkodás, építmények. 5 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2679 Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg hiedelem. 3 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 2991 Béres András: Pásztorfolklór, pásztorélet. 120 p. 3 r. 3 k. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3120 Igmándi Zoltán: Hajdúnánási juhászat. 168 p. 42 r. 40 f. 2k. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3121 Nánási Szabó Imre: A hajdúnánási gulyások. 16p. 6f. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3123 Tóth Sándor Zoltán Gaál István: Hajdúnánási pásztorélet. 69 p.57 r. 1 t. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3153 Nánási Szabó Imre: Aratás, hordás,cséplés. 12p. 39f. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3154 Baráz Miklós: Babonák, Hajdúbeszéd. 11 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3155 Kelemen Sándor: Gyógynövények használata. 5 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: 1942.

17 EA 3157 Molnár Lajos: A tehéntartás szokásai és hiedelmei. 5 p. Hajdúnánás és környéke, Hajdú m. Gy: EA 3158 Takács Sándor: Szőlőskertek. 18 p. 7 r. 9 f. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3159 Igmándy Zoltán: Adatok Hajdúnánás néprajzához és szociológiájához. 123 p. 4 r. 12 f. 3 t. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3232 Fülöp Ferenc: A haldokló juhászélet. 21 p. 6 f. 6 k. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3399 Baráz Miklós: Papp Miklós Élete. 26 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3397 Kelemen Sándor: A növények szerepe a hajdúnánási gyermekek játékában. 17 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3398 Kelemen Sándor: Hajdúnánási népi növénynevek. 11 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3465 Igmándy József: A hajdúnánási és büdszentmihályi halászat. 38 p. 11 r. 1 f. Hajdúnánás, Hajdú m. Büdszentmihály, Szabolcs m. Gy: EA 3799 Béres András: Betyárélet. 34 p. Nyírbátor, Szabolcs m.; Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 3925 Maácz László: Betlehemes játék és lakodalmi szokás. 8 p. 1 r. 3 k. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok községe. EA 7639 Kiss Eszter: Babonák - Köszöntők. Töredék. 32 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: Kb es évek. EA 9241 Lipták János: Hajdúnánási emlékek az évi forradalomról. 6 p. Hajdúnánás, Hajdú m. EA 9242 Lipták János: Felelet a Társadalmi Néprajzi Gyűjtés Alapkérdőívére. 31 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 9531 Fekete Lajos: Megfigyelések a nánási gyulyások életéből. 5 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 9532 Pap Imre: Disznóölés Hajdúnánáson. 4 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA 9823 Mecsei László: Feljegyzések Sós Pista betyár életéből. 13 p. Tiszapalkonya, Borsod m.; Polgár, Hajdúnánás, Ujszentmargita, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Adatok a pásztorélethez Hajdúnánásról. 3 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. 106 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. 17 p. Hajdúnánás, Hajdú m. Gy: Hajdúsámson EA 1335 Tóth Ferenc: Helynevek. 1 p. Hajdúsámson, Hajdú m. EA 3805 Béres András: Népi hitvilág. A sámsoni fekete macska. 10 p. Hajdúsámson, Hajdú m. Gy: EA 6675 Béres András: Vándorköszörűsök. Slajferesek. Magn. gy. lejegyzése. 18 p. Hajdúsámson, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA 9779 Kaplonyi György: Debreceni vásározó csizmadiák a két világháború között. 34 p. 55 r. Debrecen, Hajdú m.; Hajdú, Bihar megye. Gy: EA Béres András: Tyúk- baromfinevelés; jószágtartás, pásztorélet. 17 p. 1 r. Hajdúsámson, Debrecen, Hajdú m. Gy: Hajdúszoboszló EA 47 Kigyós Sándor: Gazdálkodás (szántás, vetés stb.) 9 p. 5 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 75 Kígyós Sándor: A madárfogás népi módjai, eszközei. 3 p. 2 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 546 Borzsák Endre: Juhászat, birkagyógyítás, időjóslás. 12 p. 2r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 660 Bubotán László: Felelet a 12. sz. kérdőívre. 3 p. 2 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 857 Molnár Ferenc: Folklór. 99 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m.; Derecske, Bihar m.

18 EA 1323 Móra Zoltánné: Koldus mondókák. 1 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 1764 Gajzer László: Szilveszteri népszokások. 1 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2230 Bereczki Imre: Fejős juhászok. 32 p. 22 f. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2311 Balogh István Kollár Márta: Levéltári kutatások, a pásztorkodás történetéhez, p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 2313 Béres András: Pásztorkodás. 25 p. 7 r. 45 f. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2404 Bereczki Imre: Juhtartás. 21 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2405 Bereczki Imre: Juhászat. 29 p. 1 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2406 Bereczki Imre: Népmozgalmi adatok. 14 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2407 Bereczki Imre: Fejősjuhászat. 35 p. 2 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2408 Bereczki Imre: Néprajzi szemelvények. 10 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2486 Tóth Sándor: Nádvágás. 1 p. 1 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2479 Bereczki Imre: Fejősjuhászat. 32 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 2676 Béres András: Pásztorépítmények, juhászkampó. 6 p. 6 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 3425 Tőkés Ferenc: Baromfi szaporítás. 9 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 4227 N. Bartha Károly: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg játék kutatás, népi bőrmunka. 47 p. 19 r. 34 t. Hajdúszoboszló, hajdúszovát, Hajdú m.; Sárrétudvari Bihar m. Gy: EA 3134 Bernád Ernő: Kemencetípusok, tüzelőanyagok. 5 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 3188 Miskolczi László: Kisbunda Hajdúszoboszlón. 3 p. 3 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 3190 Tőkés Ferenc: Juhászat. 34 p. 27 r. 6 f. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 3197 Miskolczi László: Házvégek és kémények. 10 p. 24 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 3204 Tőkés Ferenc: Játék a hajdúszoboszlói gyermek életében. 15 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 5361 Gönyey Sándor: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg, juhászat, földművelés, gazdálkodás,kendermunka. Hajdúszoboszló, Hajdú m.; Szatmár m. Gy: EA 5445 Portio és egyéb elszámolások, p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 5613 Földes László: Hajdúszoboszlói juhtartó gazdatársaság listakönyve, p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 5614 Földes László: Hajdúszoboszlói juhtartó gazdatársaság listakönyve, p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 5615 Földes László: Hajdúszoboszlói juhtartó gazdatársaság pénztár és listakönyve p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 5912 Dorogi Márton. A bőr feldolgozása és állati eredetű anyagok felhasználása. 23 p. 30 r. 5 f. 1 m. Püspökladány, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Tiszacsege, Hajdú m.; Túrkeve, Szolnok m. Gy: EA 6595 Földes László: Juhászat. 6 p 7 r. Hajdúszoboszló, Hortobágy- puszta, Hajdú m. Gy: EA 6833 Földes László: Juhtartó gazdatársulás. I. Rész. 20 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 6834 Földes László: Juhtartó gazaságok, főleg együttevés. 13 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 6835 Földes László: Juhtartó gazdatársulások, pásztorszállások. 37 p. 1 r. Hajdúszoboszló, Angyalháza, Hajdú m. Gy: EA 6836 Földes László: Pásztorszállások, juhászat. 26 p. 1 r. Hajdúszoboszló, Angyalháza, Nádudvar, Hajdú m. Gy: EA 6873 Béres András: Kijegyzés a Debreceni Áll. Levéltárból, főleg jószáglopás és betyárok Hajdú, Bihar, Szabolcs stb. megyék sok községe. EA 6957 Földes László: Juhtartó Gazdatársulás. Tóth-Gazdaság. 70 p. Hajdúszoboszló,

19 Hajdú m. Gy: EA 8280 Boga Józsefné: Szerelmem Hajdúszoboszló. (Néprajzi anyag irodalmi, novellisztikai leírásban.) 14 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 8384 Béres Lajos: A hajdúszoboszlói, Bocskay lovasbandérium története p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA 8882 Földes László: Juhászéletre vonatkozó adatgyűjtés. 6 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA 9840 Hegyaljai Kiss Géza: Népi mondókák. 73 p. Zemplén, Ung, Borsod, Hajdú, Bihar, Sopron megyék. Gy: - EA Béres András: Tyúk- baromfinevelés; jószágtartás, pásztorélet. 17 p. 1 r. Hajdúsámson, Debrecen, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Tanyai élet, gazdálkodás, karikáskészítés. 3 p. 1 r. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Tóth Endre: Néphagyományi gyűjtés. 5 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Sebestyén Gyula: Adós és bizonyságlevelek 1803-ból. 16 p. Hajdúszoboszló, Hajdú m. EA Pásztor Erzsébet: Lakodalmas szokások Hajdúszoboszlón. 27 p. 3 r. 1 f. Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. 106 p. 1 r. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdú m. Gy: Hajdúszovát EA 753 Rechnitzer Ignác: Születés, komaság, házasság, babonák. 4 p. Hajdúszovát, Hajdú m. EA 1276 Rechnitzer Ignác: Dalok, mondókák, mesék. 4 p. Hajdúszovát, Hajdúdorog, Hajdú m. EA 2081 Szolnoky Lajos: 1848-as hagyományok. 42 p. 19 r. Szovát, Földes, Báránd, Hajdú, Bihar m. EA 3189 Szathmári Károly: Búzacséplés. 27 p. 4 r. 8 f. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3194 Szathmári Károly: Lóvasalás. 36 p. 31 r. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3196 Szathmári Károly: Háztípusok. 18 p. 36 r. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3414 Szatmáry Károly: Találós kérdések. 24 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3415 Szatmáry Károly: Betlehemes játékok. 26 p. 8 r. 7 k. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3423 Szatmáry Károly: Állathivogató és hajtószavak. 30 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3426 Szatmáry Károly: Kenyérsütés Hajdúszováton. 43 p. 21 r. 20 f. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 3427 Szatmáry Károly: Disznóölés Hajdúszováton. 76 p. 30 r. 16 f. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 4227 N. Bartha Károly: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg játék kutatás, népi bőrmunka. 47 p. 19 r. 34 t. Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hajdú m.; Sárrétudvari Bihar m. Gy: EA 6672 Béres András: Lakodalmi verbunkos toborzója. 6 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 6676 Béres András: Botok. - Lakodalom. - Beszélgetés Sz. Kiss Ferenccel. Magn. gy. lejegyzése. 9 p. 1 d. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA 9928 Diószegi Lajos: Felelet Magyarország helységei néprajzi felderítő kérdőívre. 18 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés: népi táncok, nóták, lakodalmi szokások, betyárélet. 11 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: EA Béres András: Vegyes néprajzi gyűjtés: nóták, balladák, lakodalom, táncok. 7 p. Hajdúszovát, Hajdú m. Gy: 1953.

20 Hajdúvid EA 3945 Janó Ákos: Hajdúvid szocialista falu kialakulása és néprajza. 59 p. 15 r. 51 f. Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Hajdú m. Gy: Haláp EA 9577 Kaplonyi György: A Nyírségből. - Néprajzi tallózások a Hajdúságban. Főleg építkezés. 75 p. 207 r. Hajdú, Szabolcs m. Gy: EA 9779 Kaplonyi György: Debreceni vásározó csizmadiák a két világháború között. 34 p. 55 r. Debrecen, Hajdú m.; Hajdú, Bihar megye. Gy: Hencida EA 7310 Sándor Mihályné: Hiedelemgyűjtés, főleg babona, gyógyítás, rontás stb. 329 p. Hencida, Berettyóújfalu, Bihar m.; Nyárádszereda, Maros- Tora m. Gy: EA Bencsik János: Paraszti inventáriumok. Levéltári adatok. 140 p. Bihar m., Derecskei járás 15 községe. Gy: Hosszúpályi EA 3100 Papp László: Lakodalmi szokások. 25 p. 1 r. 21 f. Hosszúpályi, Bihar m. Gy: EA 3132 Papp László: A földművelés menete. 41 p. 59 r. 72 f. Hosszúpályi, Bihar m. Gy: EA 3133 Papp László: Falusi gyerekek élete és játékai. 51 p. 42 r. 16 f. Hosszúpályi, Bihar m. Gy: EA 9199 Aradi Tibor: Népi építészeti gyűjtés. 9 p. 7 r. 4 f. Hosszúpályi, Bihar m, Gy: Józsa EA 6680 Béres András: Drakota Miklós úr aratási szerződése az 1902 évre. Másolat. 4 p. Józsa, Hajdú m. EA 9577 Kaplonyi György: A Nyírségből. - Néprajzi tallózások a Hajdúságban. Főleg építkezés. 75 p. 207 r. Hajdú, Szabolcs m. Gy: EA 9779 Kaplonyi György: Debreceni vásározó csizmadiák a két világháború között. 34 p. 55 r. Debrecen, Hajdú m.; Hajdú, Bihar megye. Gy: EA Gyökös Gyula: Népszokások. Disznóölés, szüret, névnapok, húsvét, karácsony. 6 p. 2 r. Józsa, Hajdú m. Gy: Kaba EA 68 Borbély Mihály: A madárfogás népi módja, eszközei. 1 p. Kaba, Hajdú m. EA 1341 Nyisztor Jenő: Helynevek. 1 p. Kaba, Hajdú m. EA 1481 Bartha Balázs: Ének Debrecen égéséről és halotti ének. 3 p. Kaba, Hajdú m. Gy: EA 3422 Kovács László: Kéziratos verseskönyv. 64 p. Kaba, Hajdú m. Gy: EA 4276 Herman Ottó: Gyűjtőnapló. Vegyes néprajzi tárgyak rajza, elnevezésük p. 19 r. Dolha, Máramaros m.;kaba, Hajdú m. EA 6872 Béres András: I. Beszélgetés népdalokról stb. II. A csőszlányok-legények eligazítása. Magn. Felv. gyűjtés. 14 p. Kaba, Hajdú m. Gy: EA Szabó Géza: Doboz és Kaba községek e-zése. Nyelvjárási pályázat. 30 p. Doboz, Békés m.; Kaba, Hajdú m. Gy: Kismarja EA 2678 Béres András Krizsán Erzsébet: Lakodalmi népszokások. 15 p. Pocsaj, Kismarja, Derecske, Bihar m. Gy: EA 3931 Janó Ákos Varga Gyula: Vegyes néprajzi gyűjtés. 21 p. Kismarja, Bihar m. Gy: EA 4247 Varga Gyula: Adatok Kismarja állattartásához. 71 p. 54 r. Kismarja, Bihar m. Gy EA 4481 Varga Gyula: Vándorló juhászat a kismarjai sziken. 24 p. 3 r. Kismarja, Bihar m.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1984. -

- Kézirat. Budapest, 1984. - K O M Á R O M M E G Y E I H E L Y S É G E K R Ő L SZÓLÓ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM ADATTÁRÁBAN. Kigyűjtötte : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1984. - - 1 - B E V E Z E T Ő. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok Szociális és Gyámhivatala Iktatószám: 255-2/2011./SzGy.-Db. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE Általános feladatok Gondoskodunk a Nemzeti

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász)

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász) Település Elaődás(ok) címe Előadó(k) Előadás időpontja Előadás helyszíne Ártánd Bagamér Közös Agárpolitika változásai,, EKÁER, őstermelői adózás Dr. Dencső Istvánné () Nagyné Budai Erika () 2015.03.03

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs

A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs A BIHAR VÁRMEGYEI TISZTI PEREK FORRÁSÉRTÉKE Béres Andrírs A Hajdú-Bihar megyei Levéltár feudális kori peres iratainak egyik kiemelkedően értékes része a Bihar vármegye törvényszéki iratainak fonójában

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. Intézmény (intézményegység) neve OM azonosító Fenntartó Intézmény címe Körzet Balmazújvárosi 200931 Klebelsberg Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. Árpád u. Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Intézmény neve, címe, elérhetősége intézményvezető neve Fenntartó neve, címe, elérhetősége, képviselője Önkormányzatok, társulások által

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben