Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, mint a választások utáni elsõ rendes ülésen. Igaz, most még nem kerültek nagy horderejû, komoly vitákat is kiváltható elõterjesztések a képviselõk elé, de ennek ellenére néhány hozzászólás azért elvárható lett volna az ellenzéki képviselõk részérõl. A közgyûlés elfogadta a bizottsági struktúrát, és ennek érdekében késõbb a szervezeti és mûködési szabályzatot is módosította. Ennek keretében meghatározták az új bizottságok hatáskörét. Módosították a költségvetési rendeletet, valamint biztosították a hozzájárulást a TISZK mûködéséhez, ami azt jelenti, hogy a Kós Károly szakmunkásképzõ hozzá juthat a szakképzési hozájáruláshoz. Elfogadta a közgyûlés az ÉTV Kft. üzletrész térítésmentes átruházását, és megállapodást kötött az Érd-Kom-mal az õszi zöldhulladék elszállítására november 8-tól kezdve. Eredménytelennek nyilvánították a sportcsarnok melletti 5,8 hektáros területre kiírt pályázatot, és új pályázatot írtak ki hasonló feltételekkel. Elfogadták a képviselõk a Bem tér revitalizációjára egy pályázat benyújtását. Mint ismeretes, két képviselõ, Jakab Béla (Civil Érdek) és Döcsakovszky Béla (MSZP) kijelentették, hogy nem vesznek részt a bizottsági munkában, mert sérelmesnek találták a nekik felajánlott bizottsági helyeket. Ezt T. Mészáros András: Nem tudák elvenni tõlünk a felszabadulás érzését A Thália Ördögei Színtársulat adott ünnepi mûsort Döcsakovszky Béla a közgyûlés ülésén megfejelte azzal, hogy a 8. napirend tárgyalása után kikapcsolta szavazógépét, a hátralévõ eseményeket elõkelõ idegenként szemlélte, és nem vett részt a szavazásokban. Október 23-át ünnepeltük Avárosi ünnepség azb emlékmû elõtt, az Alsó utcában volt. A többszáz összegyûlt érdeklõdõ elõtt elõször T. Mészáros András polgármester mondott beszédet. Beszédében kiemelte, hogy a rákosi rendszer után Egy valódi, a szívbõl jövõ ünnepre 1956 októberéig várni kellett. Olyan ünnep volt ez, hogy hatására októberben beköszöntött a tavasz, a lelkek tavasza és ledobva a fullasztó jégpáncélt virágba borult az élet. Virágba borult az élet és teret kért, követelt magának a Bem szoborig, a Petõfi szoborig, aztán elindul a Corvin köz vagy épp a Széna tér irányába, hogy meg se álljon az Magyarország legtávolabbi településéig. Itt járt Érden is, nagyon közel ahhoz a székesfehérvári laktanyához, ahonnan Gerõ Ernõ az elsõ szovjet csapatokat hívta ellenünk. De amíg elindultak, a forradalom tavaszának illata ontotta ajándékait....azt tette végre ez a nép, amit szeretett, amire vágyott, és amiben hitt: megmutatta méltóságát. Jól látható és jól hallható volt ez a méltóság, mert ott zengett szerte a szabad Európában, ott volt minden címlapon és televíziós tudósításban. Mutatták és hirdették a példát. A magyar példát. Azt, hogy a szabadság rendje az egyetlen, ami méltó az emberhez. Azt, hogy összefogással, nemzeti együttmûködéssel, a hazugok, a ránk lövetõk, a kordonozók, a tolvajok rendje megdönthetõ, akármilyen hatalom is áll mögöttük. A saját életünket akarjuk élni a saját országunkban, a magunk módján és sziszegve sem fogunk szolgálni aljas hatalmakat. Nekünk a családunk a fontos, a gyermekeink és az, hogy ne hazudjanak többé a szemünkbe.... Nincs az Havas Szófia és nincs az a Biszku Béla, az a magyar szocialista, aki el tudja venni tõlünk 1956 felszabadító érzését. Mi most ünneplünk október 23-án, nekik várniuk kell novemberig. Mi, amíg élünk emlékezni fogunk, mert ez a mi ünnepünk, amelybõl erõt merítünk, s lélekben mindig együtt fogunk vonulni az '56-os diáksággal... Köszönet érte a forradalom hõseinek! (Folytatás a 3. oldalon) Rendelés: , Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro Pub pizza & burger Érd, Diósdi út 24/a BURGER A legfinomabb pizza az El Toroból! Akció! 40 cm-es kolbászos pizza 1100 Ft A tükör PIZZA 790 Ft Rendelj most! Rendezvényekre terem foglalható! Nyitva tartás: minden nap Hamlet mondja Shakespeare drámájában, hogy a színjáték föladata most és eleitõl fogva az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idõ, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. Korunkban a sajtónak ugyanez a feladata: tükröt tart a politikusok, közszereplõk elé: lám, ilyen vagy, ismerd meg önmagadat. S ha a tükör torzít, nem biztos, hogy a tükörben a hiba. Aki közszereplést vállal, az hibázik, ha azt kéri: tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? Mert könnyen azt kapja, mint a gonosz mostoha: szép vagy, szép vagy, de X. Y. százszor szebb nálad. Aki közszereplést vállal, ne a tükörben keresse a hibát, akkor sem, ha esetleg az tényleg torzít, mert a hibát elõször is önmagunkban kell keresni. A sajtó nem arra való, hogy kizárólag egyesek hiúságát legyezgesse. Azt másképpen hívják. Egy politikusnak legyen önismerete és önmérséklete, különben ne menjen politikusnak. Mert mi indíthat például egy képviselõt arra, hogy egy általa sérelmezett írás után mocskos szavakat kiabáljon az újságíró fülébe telefonon, és megfenyegesse, természetesen úgy, hogy azt sajtóper nélkül az illetõ ne tudja idézni? Miért vesztheti el önkontrollját? Miért minõsíti hazudozónak az õt egy elkövetett hibájára emlékeztetõ újságot? Ostobaságból? Primitívségbõl? Vagy egyszerûen a helyzet fel nem ismerésébõl? Miért olvassuk naponta, hogy becsületsértésért beperelték ezt és azt, helyreigazítást kértek errõl és arról? Az amúgy is túlterhelt bíróságok kénytelenek politikusok esetleg nem is létezõ becsületét keresgélni. Természetesen egy politikus megpróbálhat nyomást gyakorolni a sajtóra, eltiltatni szerzõket, de azt úgy hívják, hogy cenzúra. Nem hiszem, hogy ma ez sikeres akció lehetne. Az újságíró társadalomban pedig mûködik a szakmai szolidaritás, és az így próbálkozó illetõ hamarosan észreveszi, hogy a sajtóban szép lehet, de okos nem. Tolerancia és kompromisszumkészség, úgy hívják azt a két tulajdonságot, amelyek nélkül senki sem lehet sikeres politikus. Tudomásul kell venni, hogy sérülések nélkül nem lehet harcolni, és aki ad, az kap is. De aki ahelyett, hogy kiigazítaná a róla kialakulni látszó torz képet, dühében összetöri a tükröt, az késõbb kontroll híján könnyen elszakadhat a valóságtól. Bizony, hogy egy könnyed közhelyet is írjak, az élet nem fenékig tejföl. A demokrácia pedig még annyira sem. Akik nem tûrik a kritikát, akik hazugságnak tartanak minden nekik nem tetszõ hírt és véleményt, azok csak pünkösdi királyok lehetnek, és minél magasabbra kapaszkodtak, annál nagyobbat esnek. Sokunknak nem hiányzik egy új Lendvai Ildikó, Lakatos Ernõ vagy náluk is keményebb cenzor egy állami vagy helyi hivatalban, még ha egyes politikusok szívesen látnának egy ilyet, fõleg, ha õk súghatnának nekik. Nem azért küzdöttünk a rendszerváltásért, hogy most, amikor végre ténylegesen reményünk van a szabad levegõre, politikusok fenyegessenek újságírókat. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk november 18-án jelenik meg!

2 2 VIII. évfolyam 23. szám november 4. Dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ az alábbi helyreigazítást kérte lapunktól: Ki érti ezt? Helyreigazítás Az Érdi Lap október 21-én megjelent számának Ki érti ezt? címû rovatának Mit köszönhetünk minek? részében valótlanul közöltük, hogy Erdélyi Takács István tiszteletes úr Aradszki Andrásnak a határon túli magyarok állampolgárságához adott szavazatát köszönte meg meleg szavakkal. Ezzel szemben az igazság az, hogy dr. Erdélyi Takács István azért fejezte ki köszönetét, mert dr. Aradszki András jelen volt és megszavazta a Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló törvényt, amellyel hozzájárult, ahhoz, hogy a Trianonról szóló megemlékezések a magyar társadalom élõ részévé váljanak. A valótlan tény alapján megalapozatlanul közöltük, hogy dr. Aradszki András ennek ellenére zsebre vágta a neki nem járó köszönetet, ahelyett, hogy akkor és ott is bocsánatot kért volna a távol maradásáért. Más tollaival ékeskedni nem túl elegáns. Ezzel szemben, miután az országgyûlési képviselõ úr megszavazta a Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló törvényt, rászolgált dr. Erdélyi Takács István tiszteletes úr elismerõ és köszönõ szavaira. Mit várhatunk az ellenzéktõl? Különös tekintettel a Jakab-Döcsakovszky tengelyre Egy fogadatlan prókátor az interneten elárulja a receptet. 1. Folyamatos interpellációk (mi lett a sorsa a beismerõ vallomásnak) 2. Fontos bizottsági üléseken való részvétel 3. Napirenden lévõ elõterjesztések logikus bombázása 4. Csõzikre a felelõsség hangsúlyozásával nyomás gyakorlás 5. Döcsakovszky jogi ismereteinek felhasználása 6. Jobbikos képviselõvel feladat megosztás 7. A képviselõk erkölcsi sakkban tartása 8. A helyi média maximális kihasználása 9. A polgármester esetleges bukásának lebegtetése Vizsgáljuk meg ezeket a tételeket kicsit alaposabban! 1. A folyamatos interpellációkkal addig nincs baj, amíg ténylegesen jelen lévõ gondok, hibák miatt interpellálnak, és érdekli is õket az interpelláció sorsa, vagyis hogy születik-e megoldás. Az önmagáért való interpelláció csak lufi, ami hamar kipukkad, és az interpellálót teszi komolytalanná. Vagyis interpellálni csak akkor szabad, ha annak komoly és valós alapja van, különben ellenkezõleg sül el hosszú távon. De elismerem, hogy ez ellenzéki mûfaj, és ha az ellenzék komolyan veszi a feladatát, akkor ezzel a fegyverrel élnie kell. 2. A bizottsági üléseken a részvétel önmagában semmit sem jelent. Egy képviselõ minden adathoz hozzájut, ha elhatározza, hogy utána jár. A bizottsági munkában részt is kellene venni, nem csak ott ücsörögni, szavazati és beleszólási jog nélkül. Természetesen ezek nyílt ülések, bárki ott lehet, de ha komolyan gondolja egy képviselõ a bizottságosdit, akkor miért vonja ki magát a rá testált munkából, mint Döcsakovszky és Jakab tették? Ez eleve komolytalanná teszi minden késõbbi szándékukat. 3. Az elõterjesztések bombázása? Mivel? Miért kellene bombázni? Mindet? Miért? Ez kizárólag bomlasztás, a munka megakadályozása lenne, ráadásul két fõ erre nem elegendõ. A két fõs negatív ellenzék fejenként két kettõ perces hozzászólással semmit sem tud szétbombázni. Ez döglött akna. Ezen kívül: a jó, mindenki érdekében tett elõterjesztéseket is szét kellene bombázni? Ez jó taktika lenne? 4. Csõzik Lászlónak a kisujjában több van, mint az említett két ellenzéki tudása összesen. Nem hiszem, hogy nyomást tudnának gyakorolni rá, de csak tessék, tessék. Meglátjuk, mire jutnak. 5. Döcsakovszky jogi ismeretei? Használják nyugodtan. Sokra nem mennek vele. 6. Mit szól hozzá Pulai Edina? Nem hiszem, hogy Döcsakovszkyval felváltva és egyeztetve szapulná a városvezetést. 7. Ezt pont Jakab és Döcsakovszky tenné? Ugyan mivel és milyen alapon? Hazugságokkal? 8. A média ellen bojkottot hirdettek. Maximálisan. 9. A polgármestert most választotta meg Érd lakossága meggyõzõ többséggel. Nem Mohamed koporsója õ, hogy lebegjen. Mindebbõl kizárólag az derül ki, hogy a kéttagú civil-szocialista koalíciónak halvány elképzelése sincsen a jövõtõl és a követendõ stratégiáról és taktikáról. Természetesen nem fogunk tanácsot adni nekik, de nem is érdemes, mert úgysem fogadnák meg. Mindenesetre, ha így folytatják, 2014-ben se szocialista, se civil nem lesz a közgyûlésben, legalábbis meggyes civil nem. A keletkezett ûrbe pedig nyilvánvalóan be fognak nyomulni az eddig háttérben maradt igazi civil erõk. Szánalmas, ahogy egyesek nem képesek túltenni magukat a vereségen, és hibáikból nem tanulva ugyanott akarják folytatni, ahol abbahagyatták velük a választók. Aradszki András sajtótájékoztatója Az érdi KDNP szerint a Fidesz kezdje a békülést Ekkora lesz Aradszki András szerint az adóbevallásunk Két héttel a szokásos idõpont után megtartotta Aradszki András sajtótájékoztatóját. Szokás szerint az országos ügyekkel kezdte. Ismertette a kormány készülõ adóterveit, különös tekintettel az egykulcsos adóra és a gyerekesek adókedvezményére. Mint a fenntartható fejlõdés bizottság tagja, alaposan ismeri a vörösiszap katasztrófa részleteit. Elmondta, hogy minden ellenkezõ híreszteléssel szemben a vörös iszap igenis veszélyes hulladéknak minõsül az eddigi törvények szerint is. Beszámolója végén kitért kitért a magánnyugdíj pénztárakra is. Végül a helyi témákra tért át, és gratulált az önkormányzati választásokon gyõztes képviselõknek és polgármestereknek. Elmondta, hogy egyértelmûen csak Érden aratott teljes sikert a Fidesz, Százhalombattán és Diósdon nem. Százhalombattán szerinte tudathasadásos a helyzet, mert polgármester-jelöltként Vezér Mihály majd kétszer annyi szavazatot kapott, mint fideszes ellenfele. Egyéniben pedig a Fidesznek mindössze három képviselõ gyõzött, és a listáról bejutottal együtt négy képviselõje lesz a testületben, míg a megyei listán elsöprõ Fidesz-gyõzelem született. Az érdi helyzetet úgy értékelte Aradszki András, hogy Érden a baloldal szerepe az országos helyzethez igazodva a szétzilálódás útján van, a jobboldalnak pedig vannak még tartalékai. Kijelentette, hogy hajlandó együtt dolgozni Érd városvezetésével. Tudósítónk azt kérdezte a képviselõtõl, hogy most, mivel az érdi Fidesz megerõsödve került ki a választásból, tervezi-e az érdi KDNP, hogy normalizálja a két pártszervezet közötti elmérgesedett helyzetet, illetve a megoldás útjáról kérdezte a képviselõt. Aradszki András válaszában elmondta, hogy szerinte az erõsebb pártnak kellene gesztusokat tenni, vagyis a Fidesznek kellene elõször felvennie a kapcsolatot az érdi KDNP-vel, mert a kicsi a gyerekek között is ilyenkor hisztizik. A KDNP szerinte belesodródott egy olyan helyzetbe, amelyben lehet, hogy rossz politikai válaszokat adott rossz politikai kérdésekre. Ha elfogadjuk, hogy kettõn áll a vásár, akkor azt is elfogadjuk, hogy a KDNP-nek és a Fidesznek is meg kell tennie a lépéseket. A gyõztes lehet elegánsabb, mint a vesztes, de ezzel a vesztesnek nem szabad visszaélnie. A fideszes T. Mészáros András polgármester ellen indult, a Civil Érdek meggyesek színeiben induló KDNP által támogatott jelöltek által is támogatott Horváth András független polgármester-jelöltrõl elmondta a képviselõ, hogy nem lehet azt állítani, hogy baloldali jelölt volt, és 10% fölött megverte Csõzik Lászlót. ORLAI SÁNDOR VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak!

3 VIII. évfolyam 23. szám november 4. 3 Október 23-át ünnepeltük (Folytatás az 1. oldalról) Stencinger Norbert a forradalom érdi vonatkozásairól beszélt (elõzõ számunkban olvasható írása is errõl) és arról, hogy abban a világban nem beszélhettünk nyíltan egymás elõtt, nem bízhatott senki senkiben. Ez ellen lázadtak 56 hõsei, akik a mai napig példaképül állnak elõttünk. Vigyázzunk a még köztünk élõke, és akik már elmentek, azoknak õrizzük emlékét! Szvorák Katalin és Varga Miklós énekeltek az egybegyûlteknek, majd a pártok és szervezetek koszorúztak, és az érdiek helyeztékel amegemlékezés virágait. Virágot osztottak a közönségnek A VGM diákjai a Mûvelõdési Központban emlékeztek meg 1956-ról Szvorák Katalin és Varga Miklós Stencinger Norbert 1956 érdi hõseirõl is beszélt A POFOSZ a hármaskeresztnél ünnepelt. A rendezvény szónoka T. Mészáros András volt Segélykoncert a vörösiszap károsultjaiért A jog csapdájában Semmi sem állandó, csak a változás. Ezt vallották már az ókori görög filozófusok is. Másként fogalmazva, nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Életünk minden apró pillanatában ott van a változás. Folyamatosan és mindig, minden változik. Hiába is szeretnénk megállítani az idõt, semmilyen eszközzel nem tudjuk megtenni. A tegnap megszületett csecsemõ, mára már kisgyermek, és holnapra, holnaputánra kamasszá, majd felnõtté érik. De nincs ez másként társadalmi szinten sem. Egy ország, vagy egy társadalom is a folytonos változásra ítéltetett. Érdekes paradoxon, hogy ugyanakkor hányan és mekkora erõvel dolgoznak azon, hogy ezek a változások mégse kezdõdjenek el. Gondoljunk bele, mi magunk is mennyire szeretjük az állandóságot, a jó elõre való kiszámíthatóságot. Szinte ehhez kötjük még a biztonságérzetünket is. Ráadásul nem is olyan túl régen, alig jó húsz évvel ezelõtt a szocializmus maga volt az unalomig kiszámítható, szilárd keretek közé rakott változatlanság. Azok a korosztályok, akik ott és akkor szocializálódtak túl azon, hogy az egykor volt ifjúság mindennél szebbé válik az idõ múlásával teljes meggyõzõdéssel mesélnek egy olyan korról, ahol minden kiszámítható volt és a nacsalnyikok még a gondolkodás, a kreativitás nagy és nehéz feladatát is levették az emberek válláról. Akik a direkt, vagy áttételes érdekeiket érvényre juttatják, amikor a viszonyok maximálisan az õ szempontjaik szerint alakulnak, akarják-e a változásokat? Miután a jogrendszer, a közgazdasági szabályozók, a sajtó és a közgondolkodás úgy szilárdul meg, hogy valamely érdekcsoport kedvére mûködik, töri-e magát ezen érdekek bármelyik haszonélvezõje bármiféle változásért? Épp ellenkezõleg, körömszakadtáig ragaszkodni fog, hogy ha már el kell viselnie a változást, csak a régi szabályok mentén lehessen végrehajtani azokat. Mert õk jól tudják, ha a régi szabály szerint kell eljárni, nem lehet eljárni. Mintha mondjuk a modern telekommunikációt még mindig úgy kellene szabályozni, mint amikor a hírek távíróoszlopokon meg rézdrótokon futottak. Mert ha az oszlopok, a rézdrót, meg a távírószerkezetek gyártóin múlott volna, õk egészen biztosan az érvek sokaságát fel tudták volna sorolni, hogy miért is nem szabad változtatni. Napjainkban például a MAL Zrt. tulajdonosai szõrszálhasogató és végtelen jogi eljárásokban érdekeltek és hörögve tiltakoznak az állam bármiféle beavatkozása ellen, hisz jól tudják, hogy a pusztán jogi keretek közé szorított kártalanítási eljárásokban õk öszszehasonlíthatatlanul erõsebbek, mint az egyes kárvallottak. Akár a bankok, vagy a drágán és veszteségesen mûködõ magánnyugdíj pénztárak, de a csalárd felmondási pénzek milliárdjait felmarkolók mentsvára ma az alkotmányos rend. Elméletileg tényleg az alkotmányos rendbe ütközik a nemzeti kormány legtöbb intézkedése, és persze, hogy ebbe kapaszkodik mindegyikük, aki akár lopott, akár elcsalt, vagy csak potyán szerzett pénzét félti. A világ akkor is jól elvolt a maga módján, amikor még mindenki úgy gondolta, hogy a Föld egy nagy lapos tányér, amelyiknek a szélérõl le lehet lógatni a lábat. Aki meg megpróbálta ezt cáfolni, akár az inkvizíció máglyáján is végezhette. Az új kormány legtöbb intézkedése, amelyek a jó erkölcsbe ütközõ dolgok felszámolására indult, belefutott és majdnem bele is ragadt a jogrendszer hálójába. Az a szerencse, hogy még eléggé az elején vannak, és fel is ismerték, hogy azok a régi szabályok, a régi alkotmány mind a meglévõ kiváltságokhoz ragaszkodók, és a megújulásban ellenérdekeltek malmára hajtják a vizet. Két út látszik a helyzet kezelésére. Az egyik egy végtelen hosszú jogi pepecselés, olyan törvények kivitelezésére, amelyek valahogyan mégis csak átmennek a régi jogrend szûrõjén, aztán abban bízni, majd az új alkotmány (hányszor halljuk ájtatos hangú elemzõktõl, hogy nincs alkotmányozási kényszer), valahogyan csak szabályozza a neuralgikus pontokat is. A másik egyfajta gordiuszi csomó átvágásával, ténylegesen is elvágni ezt a bizonyos régi jogi rendszert a dolgokba való beleszólás lehetõségétõl. Egyre persze nagyon kell vigyázni. A jogrendszer nélküli társadalom a legszörnyûbb torzulásokhoz vezethet, jog nélkül nem lehet társadalmi együttmûködésrõl beszélni. Tehát amikor egyrészt szükséges eltávolítani az elavult, a régi viszonyokat konzerváló jogrendszert, akkor e gondolat másik részét is ki kell mondani. Szükséges egy olyan alaptörvény, amelyik az összmagyar nemzet, a magyarországi emberek mindenek elõtti érdekeit kell, hogy szolgálja. Erre kell, hogy épüljön aztán a jogrendszer többi ága, a pénzügyi, közgazdasági rendszer. Adyval szólva és egy kicsit aktualizálva a Vagy láng csap az ódon, vad vármegye házra, vagy itt ül a lelkünk, tovább leigázva! helyett manapság inkább azt kell mondanunk: vagy láng csap a fényes bankárpalotákra KOPOR TIHAMÉR A koncert szervezõje, Magyar Róbert operaénekes A fõvédnök dr. Mikola István volt Halottainkra emlékeztünk Sipos Mariann Kun Ágnes Anna Kóbor Tamás

4 4 Kézzel készített virágok speciális agyagból Az Érden élõ Polgár Ágnes eredeti végzettsége szerint bõripari mérnök, vagyis sohasem álltak távol tõle az ilyen pepecselõs dolgok, de az agyagmûvészethez tényleg rengeteg türelem, kitartás és némi kézügyesség kell. Ezt a mesterséget a Távol-Keleten évekig tanulják a hallgatók. Ennyi idõ szükséges ugyanis ahhoz, hogy szinte valamennyi virágfajta megformálását elsajátítsák. Számára is még mindig van olyan fajta, amivel sohasem próbálkozott. Az agyagvirág-készítés valóban nem az a mûfaj, mint egy karton babaház megalkotása. Tanárom és barátom Horváth Ágnes Távol-Keleten sajátította el az agyagvirág készítés technikáját közel egy évtizeden keresztül. Hazaköltözése után elõször csak érdeklõdés szintjén tanulgattam tõle, aztán egyre gyakrabban és egyre több virágot készítettem meséli Ágnes, az élethû lepkeorchideák és pókvirágok között ülve. Az agyagvirág készítés technikája Japánból ered. Maga a mûvészet kb. ötven éves múltra tekint vissza és az 1980-as évektõl vált egyre népszerûbbé. Napjainkban Távol-Keleten iskolák mûködnek ahol különbözõ megmunkálási technikákat tanulnak az emberek. Agyagból virágokat, figurákat, különbözõ dísztárgyakat készítenek 100% kézimunkával. Az alapanyagként használt agyag beszerzése Távol-Keletrõl történik. Ez egy nagyon speciális anyag, eredeti állapotában fehér és puha, de szobahõmérsékleten pillanatok alatt megszilárdul, így elég fontos a munka ütemezése. Ágnes úgy mesél, hogy közben jár a keze. Lassan felismerhetõek lesznek a fehér gyurma helyén kibontakozó bibék, virágszárak és levelek. Minden virágot, bibét, szárat és levelet külön kell megformálni. Ezután jön a festés és a ragasztás. Egy átlagos méretû és bonyolultságú növény elkészítése úgy két napba telik állítja a mester. A nagy gondossággal elkészített, a valódinál nem is sokkal drágább növényekre pedig egyre bõvülõ kereslet mutatkozik. Mára az egzotikus orchideákon túl már megrendelõi igények alapján a legtöbb ismert virágot el tudja készíteni. Egyre többen keresik meg menyasszonyi csokrok és különféle dekorációk elkészítéséhez. Az agyagvirág készítés után érdeklõdõ Kedves Olvasóknak lehetõségük van tanfolyam keretén belül elsajátítani ezen mesterséget. Ágnes weboldala: ahol érdekesebbnél-érdekesebb képeket is láthatnak, a már elkészült virágokról. Következõ kiállítása, melyre sok szeretettel vár minden kedves Érdeklõdõt, Orchidea kedvelõt a budapesti Vajdahunyad Várában megrendezendõ Bromélia és- Orchidea kiállításon! A kiállítás vezetõ növénye Dracula orchidea lesz, izgalmas és misztikus hangulatot varázsolva. A három napos kiállítás alatt, a magyar orchidea gyûjtõkön kívül, külföldi ( Ausztria, Németország, Olaszország ) vendégek és kiállítók is érkeznek. Lehetõség lesz szebbnél-szebb orchideák közül vásárolni is. Helyszín: Budapest, Vajdahunyad Vára Ideje: november 5-7. Nyitva tartás: óra között. VIII. évfolyam 23. szám november 4. A Trianon emlékmûrõl Az október 6-ai ünnepség egy Trianon emlékmû felavatásával kezdõdött. Miért pont most lett felavatva ez az emlékmû, és miért lett összevonva az aradi vértanúkra való megemlékezéssel? Erdélyi Takács István református lelkészt, az ünnepség házigazdáját kérdeztük. Az eredetileg megálmodott terv szerint egy Patrona Hungariae szobor készült volna, de végiggondoltuk, hogy egy református templom kertjébe inkább valami más illik. Amikor döntöttünk errõl a szoborról, június 4-érõl már lecsúsztunk. Közbe jött a vitézi rend avatási ünnepsége is, illetve több egyéb ünnepség, és sajnos idõben nem tudtuk már ezeket összeegyeztetni. Ezt az idõpontot tartottuk a legjobbnak, eddigre készült el a szobor is, és a támogatást is ekkorra tudtuk megkapni polgármester úrtól. Bennünk is felvetõdött, hogy határozottabban el kellene választani a két eseményt, de valójában a mûsorban ez el is különült, hiszen Csáky alezredes beszélt az emlékmûrõl, és T. Mészáros András polgármester úr október 6- áról. A magyar vitézség sem 1920-ban kezdõdött, hanem réges régen, a lovagkorban, és hazaszeretetük végig kísérte a magyar történelmet, így igazából soha nem volt elválasztható más hõsöktõl. Horthy Miklós azért hozta létre a vitézi rendet, hogy a kisembereknek is legyen lehetõségük méltányos elismerést kapni. A közel 4000-es létszámú vitézi rendben ma is többségben vannak az egyszerû, hétköznapi emberek, és számunkra ezért fontos ez. Most az fordult elõ, hogy a 90 éve alapított vitézi rend és a Trianoni emlékmû avatása erre az idõre tolódott. Gondoltuk, hogy nem minden párt fog örülni a közös ünneplésnek, de sajnálom, hogy néhányan, a szocialisták és a civilek, nem vettek részt az ünnepségen. Milyen segítséggel tudott elkészülni a Trianon emlékmû? Az emlékmû fõ támogatója a polgármester úr volt, valamint Tamás László, a vitézi rend tagja, és Kis Róbert üzletember. Természetesen a gyülekezet tagjai és egyéb magánszemélyek is sokkal segítettek. Csák Attila álmodta meg a emlékmûvet, amely klasszikus formájú, nem bántó, nem szélsõséges, és mégis minden benne van. Három emlékmû áll már a templomkertben. Lesz-e folytatása, tervbe van-e véve még valami? Még egy szobrot feltétlenül szeretnénk felállítani, mert városunkban nincsen Kossuth Lajosnak szobra. A nagyobb településeken régi hagyomány, hogy legyen egy Kossuth-szobor. Elengedhetetlen, hogy Pest megye legnagyobb településén is legyen végre szobra. A templom építkezése most a külsõ szemlélõ számára nem halad. Hogyan állnak valójában? Nem állt le az építkezés, csak most a belsõ munkák folynak, olyan istentiszteleti helyet akarunk kialakítani, amely méltó Érdhez. Nemsokára a karzatot fogjuk a helyére tenni, az orgona is a helyére került, facsillárokat, falikarokat helyeztünk el, vagyis folyamatosan teszszük a dolgunkat. A következõ feladat a vizesblokk lesz, és fontos lenne az urnatemetõ befejezése. Szerettük volna a tetõszerkezetet is egy síkba hozni, de sajnos jelenleg nincs annyi pénzünk. Nagyon bízunk azonban az új kormányban, mert eddig nem tudtunk hozzáférni például pályázati pénzekhez sem, remélhetõleg ez meg fog változni. ORLAI SÁNDOR Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

5 VIII. évfolyam 23. szám november 4. 5 Miénk a gond, nekünk kell megoldani! Az elmúlt években több városban így Érden is a város helyi adóbevételeit döntõen az iparûzési adó adta. Városunk esetében az elmúlt évben az építményadókból befolyt összeg kevesebb, mint negyede volt az iparûzési adókból befolyt összegnek. Gondoljuk meg! A város üzemeltetését a helyi adókból kell fedezni, ugyanakkor a jelenlegi adórendszer nem biztosítja dinamikusan fejlõdõ városunk üzemeltetésének költségeit. A város fejlõdése kívánatos és örömteli minden érdi polgár számára, ugyanakkor a szilárd burkolatú utak, a modern tanintézmények általában a korszerû intézmények sok tekintetben nagyobb üzemeltetési költséget kívánnak. Gondoljunk például az uszoda, a számítógépes hálózat, az impozáns terek, parkok üzemeltetésének költségeire, és még sorolhatnánk. Persze, a lehetséges megtakarítás iránt mindent meg kell tenni, és mi eddig is minden lehetõt megtettünk az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Elsõsorban az energia megtakarítás területén értünk el anyagi lehetõségeinknek megfelelõen jelentõs eredményeket az intézmények szigetelésével, fûtéskorszerûsítéssel, ritkább esetben az intézmény áthelyezésével. De térjünk vissza a jelenlegi helyi adózási rendszerhez! Ha összehasonlítjuk Érd adatait más magyar megyei jogú városok adataival, fontos összefüggéseket láthatunk. Bár Érden az adózók száma magas, és az adózói morál jó, az alkalmazott adómértékek miatt az adóbevétel szerény. Hasonlítsuk össze a dinamikusan fejlõdõ Békéscsaba és Debrecen adataival Érdét! Békéscsabával azért, mert ennek a városnak a lélekszáma közel azonos Érdével, Debrecennel pedig azért, mert az ország második legnagyobb városa. (2008. évben Érd lakosságának létszáma , Békéscsabáé , Debrecené volt.) Békéscsaba építményadóból beszedett bevétele 2009-ben adózónként Ft, Érd bevétele Ft adózónként, Debrecen bevétele Ft volt. Mindemellett összességében Békéscsaba építményadóból származó bevétele az érdi 355 millió Ft-tal szemben csupán 220 millió Ft volt. Az eltérés abból adódik, hogy Békéscsabán csupán 1459 az adózók száma, míg Érden Mindenesetre az érdi városvezetés elve az, hogy a teherviselés lehetõleg legyen arányos és igazságos, és ezért nagy az adózók száma. Megfontolandó az adózás mértékének igazságosabbá tétele érdekében differenciáltabbá tenni az egyes adózók adóterheit. Az idegenforgalmi adó bevétele Érden 800 ezer Ft, a legkisebb az országban. Pedig Érd Budapest kapuja. Érden keresztül vezet az út Velencei tóhoz, a Balatonhoz, az Adriához, Dél-Ausztria felé, Észak- Olaszországba, Szlovéniába és Horvátország népszerû üdülõ és kiránduló helyeire. Ebbõl következik, hogy az érdi szálláshelyeket minden kategóriában növelni kell, és a kirándulók, üdülõk számára Érdet vonzóvá és ismerté kell tenni. A helyi vállalkozói adóból Békéscsaba bevétele az elmúlt évben 7530 adózó vállalkozással millió Ft volt, Érdé 7530 adózó vállalkozással 1326 millió Ft, Debrecené adózó vállalkozással 8669 millió Ft. Ebben az adónemben bevétel növekedés csak akkor várható, ha a kisvállalkozások eredményesebbek, de legfõképpen akkor, ha eredményes közepes és nagy vállalkozások települnek városunkba. Ez a munkahelyek számának növekedésével, a város lakosainak életszínvonal növekedését, így a összességében a közjót szolgálja. A lakosság szolgáltatásokért fizetett díjainak összehasonlítása alapján Érd díjai nem alacsonyabbak Békéscsaba vagy Debrecen díjainál, ezért a díjak változtatása csak a szolgáltatás költségváltozásának arányában célszerû. Mire lehet következtetni az összehasonlításokból Érd város növekvõ üzemeltetési költségeinek figyelembe vételével? Az üzemeltetési költségek fedezetei kizárólag a helyi adóbevételek. Egyértelmû az, hogy a város fejlõdésének ütemében kell az üzemeltetési költségeket növelni. Rövid idõn belül az idegenforgalmi adóbevétel és a vállalkozói adóbevétel növekedésével nem lehet számolni. A város üzemeltetési költségét jelenleg a helyi adóbevételek nem fedezik. A város költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében ma az egyetlen megoldás az építményadókból származó bevétel növelése az igazságos és arányos teherviselés mentén. Így intézményeink magas színvonalú mûködése biztosítva lesz, tiszta, rendes, biztonságos lesz városunk. Mindemellett az idegenforgalom fejlesztése Érd városvezetésének egyik legfontosabb feladata kell legyen. Érd város idegenforgalmi adottságai kiválóak, és az országvezetés idegenforgalmi fejlesztési programjának segítségével Érd ismét virágzó turistaparadicsom lehet. Együtt könnyebb! Együtt eredményesebb! Érd a mi városunk, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerén belül él és alkot, ami azt is jelenti, hogy senkit nem hagyunk magára, senkit nem engedünk leszakadni! Jó érdinek lenni, és ehhez tartozik az is, hogy a város üzemeltetésének költségeit közösen fedezzük. Arányosan és igazságosan adózzunk, mert Érd a mi városunk! TÓTH TAMÁS Elkészült két utca aszfaltozása Retyezáti utca Fácán köz Elment a hargitai kucséber Papp János Ezen a helyen közel két éve, 2009 januárja óta Papp János tárcanovelláit közölhettük, kezdetben Szeredai Botond néven, késõbb saját nevét vállalva. Tudtuk, hogy súlyos betegséggel küzd évek óta, de erõs volt, és ahogy mackós termetével leült a közgyûlésen a megszokott helyére, minden elõbb jutott eszünkbe, minthogy idõnek elõtte itthagy bennünket. Elmúlt számunkba még megírta kötelezõ adagját, mindannyiunk örömére, és jólesõ érzés arra gondolni, hogy a kéthetente elõtte álló feladat talán külön erõt is adott neki betegségében. Papp János 66 éves volt, mikor itthagyott bennünket ben született, Erdélyben nõtt fel és ott is lett tanító a Gyimesben, riportjai, tudósításai jelentek meg a romániai magyar nyelvû újságokban, késõbb a marosvásárhelyi rádió tudósítója lett Csíkszeredából ben telepedett át Magyarországra. Elõször tanított, késõbb áttért kedves területére, és ismét újságíró lett. Dolgozott a Pest Megyei Hírlapnál, az Új Magyarországnál, és volt a Magyar Hírlap parlamenti tudósítója. Mintegy három éve az Érdi Újságnál is dolgozott, de sohasem elégítette ki az egyszerû újságírói munka. Két éve keresett meg minket azzal a tervével, hogy tárcanovellákat ír, fõleg Érd múltjára és helytörténetére alapozva. Azóta folyamatosan, szinte minden számunkat megtisztelte írásaival. Mintha Krúdyt vagy Karácsony Benõt olvasnánk, olyan finom, magával ragadó stílusban írt. Írásaiból meg is jelent tavaly egy válogatás A hargitai kucséber címen, amelyben különbözõ újságokban, többek között az Érdi Lapban megjelent tárcái sorakoznak. Második kötetét az Érdi Lapban megjelent írásaiból állította össze, de ennek megjelenését már nem érte meg. Elment a hargitai kucséber, és már csak az égi Hargitáról néz le ránk. Utolsó szavai ezek voltak feleségéhez: Ugye nem tartozom senkinek írással... Papp Jánost november 6-án, szombaton, 11 órakor helyezik örök nyugalomra a dunabogdányi temetõben. Jani, nyugodjál békében! ORLAI SÁNDOR Tanuljuk meg, hogy barátságunkat más iránt addig mutassuk ki, amíg él, és nem a halála után. F. Scott Fitzgerald Kedves János, sosem tudtam azt mondani neked, hogy Jani, pedig mindenki így szólított. Magas, határozott, komoly, de mosolygós voltál mindig, és nem jöttél velünk a Piccolino kávézóba, a törzshelyre. Vár az én Csillám mondtad, amikor hívtunk ban, a Pest Megyei Hírlapnál amikor bemutatkoztunk egymásnak, a második mondat után megkérdezted: Erdélyi vagy? Nem mondtam, partiumi. Isten hozott közöttünk, szólj ha segíthetek valamiben. Mi erdélyiek tartsunk össze. Te sokkal inkább erdélyi voltál, mert bár a bánsági Lugoson születtél, de Csíkszeredában és Gyimesben éltél, dolgoztál. Ott, a Pest megyeinél Te és Pais Tibi voltatok, akikre mindig számíthattam, akik segítettetek beilleszkedni, témát adtatok, kijavítottatok, vagy csak erõsítettétek a lelkem. Aztán évekig nem találkoztunk, nem tudtunk egymásról és egyszercsak eljöttél Érdre újságot írni. Megkértél, hogy segítsek, meséljek Érdrõl, az emberekrõl, a politikusokról, a környezetvédelemrõl, az iskolákról, az utcákról, adjak irodalmat. Olyan komolyan vetted, mint aki a doktori dolgozatát írja. Te nem tudtál másként dolgozni, csak alaposan, átgondoltan. Részletekbe menõen mindent tudni akartál. Olyan tárcákat írtál Érdrõl, mintha itt születtél és éltél volna. Valakitõl hallottam, hogy beteg vagy, súlyos beteg. Ahányszor találkoztunk, megkérdeztem: hogy vagy? Köszönöm, jól volt a válasz, és a szemedbe nézve el is hittem. Olyan szemérmes, büszke férfi voltál, hogy tudtam, errõl nem kell többet beszélni. Szeptember végén jöttél talán utólszor Érdre, kérted, üljek le veled egy kávéra, mondani akarsz valamit. Ünnepélyesen komoly voltál: Csak tudj róla: feladtam, nem küzdök tovább, legyõzettem. Próbáltam érvelni az orvostudomány, meg új gyógyszerek, meg az akarat... Nem, én tudom mondtad olyan határozottan, hogy megfagyott a levegõ. Vasárnap írtam neked, hogy írjál, mesélj, hogy vagy? Csilla nem tudom kimondani, hogy az özvegyed azt mondja, elolvastad még... János, hétfõn megtörtént a csoda (ahogyan a Gyertyák pislogása tárcádban, A hargitai kucséber könyvedben írtad): a Hargita Budapest határába költözött, megjöttek a barna medvék és átöleltek, a madarak halkan énekeltek csak neked, a feleséged fogta a kezed és a mókuskák lepihentek melléd. A tábortûz mellett, amit gondosan megraktál, ott vannak melletted a szeretteid. A te Hargitád eljött éretted és elvitte lelked a magasba, az örökkévalóba. Halottak napján egy gyertyával többet kell meggyújtanunk. Hálás vagyok a Teremtõnek, hogy ismerhettelek. Viszontlátásra, János! BARTOS CSILLA

6 6 Mikor lehet rákötni a csatornára? Egy érintett ingatlantulajdonos, Kiss Ágnes kérdezte: Olvastam, hogy a csatornaépítés során egyes mellékutcák hamarabb, mások késõbb lesznek csatornázva. Ez azt jelenti, hogy lesz aki hamarabb megszabadul a szippantós autótól, lesz aki akár másfél-két évvel tovább kell szippantson, ami jelentõs többletköltséget jelent számára? Miközben mindenki ugyanannyit fizet. Nem lehetne valamilyen megoldást találni erre, különösen nekünk parkvárosiaknak? Köszönjük kérdését, amelyet az utóbbi idõben több tulajdonos is feltett! Az alábbiakban igyekszünk megvilágítani a megoldási lehetõséget. Az elkészült csatornahálózatot akkor lehet használni, ha ezzel együtt rendelkezésre áll a szennyvíztisztító kapacitás is. Tehát mindenki csak akkor köthet rá a hálózatra, ha a csõ végén van megfelelõ tisztító kapacitás is. A csatornázási program Behajtásra kerülnek a be nem fizetett egyösszegû befizetések Ismeretes, hogy 2009 október 31-ig kellett befizetni a Ft hozzájárulást azoknak, akik nem kértek részletfizetést. Ez vonatkozik azokra is, akik az egyösszegû befizetést aláírásukkal vállalták és azokra is, akik nem írtak alá belépési nyilatkozatot, de olyan ingatlannal rendelkeznek, amely érintett a csatornázási programban. A törvény szerint a Társulat köteles átadni az önkormányzat jegyzõjének behajtásra a határidõre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat. Azok a társulati tagok, akik egy összegben kell fizessenek, már kétszer kaptak erre levélben felhívást. Hamarosan a teljes lista átkerül a jegyzõhöz, aki a törvény szerint elkezdi az adók módjára való behajtást, a késedelmi kamatokkal és behajtási költségekkel együtt. Javasoljuk, hogy aki arra várt, hogy meglegyen az EU-s döntés a pályázatról, az mielõbb fizesse be, mert az adók módjára való behajtás mindenki számára kellemetlen és a legjobb ezt elkerülni. Ügyfélszolgálat Az új iroda a Szabadság téren, a "Siker Üzletházban" került kialakításra. Ez a régi postától nem messze van, jól megközelíthetõ helyen, közel mind az ÉTV Kft ügyfélszolgálatához, mind a régi társulati irodához. Hétfõ: 12,00-17,00 óra Szerda, csütörtök: 10,00-13,00 óra Telefon: 0623/521340, során Érden megvalósuló beruházás két jól elkülöníthetõ részre oszlik: egyrészt szennyvíztisztító telep bõvítése, másrészt az egyes ingatlanokat bekötõ csatorna hálózat. A csatorna hálózat megépítése több éven keresztül történik és a város útjainak igen nagy részét érinti. A csatorna hálózatépítés ütemezése a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõk által történik. Ez valóban azt jelenti, hogy lesznek olyan utcák, ahol a közcsatornát 2011-ben, míg más utcákban 2012-ben fektetik le. Egy ilyen volumenû munkát ( bekötést) ugyanis nem lehet pár hónap alatt fizikailag sem megvalósítani a város totális megbénulása nélkül. Azonban mind az építés elejére ütemezett, mind az építés végére ütemezett utcákban az ú.n. "élõre kötés" akkor lehetséges, ha kész van a tisztító bõvítése. Ez a tervezett ütemezés szerint 2012 végére lesz kész. Tehát az, hogy Társulati hírek Miért kötelezõ a társulati tagság? Többen érdeklõdtek, hogy miért kötelezõ a társulati tagság akkor is, ha õk nem írtak alá belépési szándéknyilatkozatot. Ezekre a kérdésekre, jogszabályi illetve Alkotmánybírósági határozatról olvashat az alábbiakban. A társulat tagja az alapszabály szerint minden természetes- és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, aki/amely a társulati érdekeltségi területen olyan ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy egyéb jogcímen ingatlant használ, amelynek a társulat anyagi erõforrásai igénybevételével megvalósított közmûre történõ rákötése szennyvízelvezetés esetében akár gravitációsan, akár házi átemelõvel lehetséges és közérdekbõl indokolt. A társulat érdekeltségi területét azon ingatlanok összessége képezi, amelyek a társulat közremûködésével, illetve anyagi részvételével megvalósításra kerülõ szennyvíz közcsatorna-hálózatra közvetlenül, vagy más, szomszédos érdekelt(ek) által biztosított szolgalmi jog biztosítása esetén közvetve ráköthetõ. A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény (Vgt.), valamint a 160/1995 Korm. Rendelet alapján a társulati tagság nem függ attól, hogy a társulat szervezése során az ingatlantulajdonos aláírt-e vagy sem "Belépési Szándéknyilatkozatot". Tehát az is a társulat tagja, aki nem írt alá a szervezés során belépési szándéknyilatkozatot. Minden társulati tagnak azonosak a jogai és kötelezettségei, tehát fizetni is mindenkinek egyformán kell. egy adott utcában pl ben lefektették a csöveket, nem azt jelenti, hogy azonnal rá is köthetnek a szennyvízcsatornára. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy mindenki közel azonos idõben köthet majd rá a csatornára, tehát semmilyen elõnnyel nem jár az, ha valahol hamarabb fektették le a csöveket. Tehát mindenki ugyanakkor fog "megszabadulni" a szippantással járó magasabb költségektõl. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az önkormányzat jelenleg is jelentõs összeggel támogatja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik csatornázatlan területen laknak és igénybe veszik a hivatalos közszolgáltatót szippantásra. Még 2008-ban sikerült elérni, hogy olcsóbb legyen a budapesti leürítés, ugyanakkor arról is döntött az önkormányzat, hogy támogatja minden egyes m3 elszállítását, ami egy-egy szállításnál megtakarítást jelenthet. Érden 2008 július 28-án közel érdi család döntése nyomán alakulhatott meg a társulat. A jogszabályok szerint amennyiben a többség (az érintettek kétharmada) úgy döntött, hogy szeretné a csatornázást és ezt írásba is adta, akkor ez a döntés mindenkire kötelezõ. Ha egy példával szemléltetnénk: amennyiben például egy utcában 10 ingatlan közül 7- ben szeretnék a közmû kiépítését, akkor az ellene levõ 3 ingatlantulajdonos nem akadályozhatja meg azt, hogy kiépüljön. Az Alkotmánybíróság több beadvány esetében vizsgálta a kérdéskört és legutóbb 2008 október 14-én állapította meg: "a vízgazdálkodással összefüggõ (például környezetvédelmi, természetvédelmi, talajvédelmi) közérdekeket és közfeladatokat ítélheti a törvényalkotó olyan fontosnak és kiemelkedõ jelentõségûeknek, hogy a végrehajtásukra szolgáló szervezet megalakítását (egyáltalán létrejövetelét) nem bízza teljes egészében az érdekeltek belátására". A 26/2001. (VI. 29.) AB határozatában az Alkotmánybíróság megállapította: "a Vgt. 36. (2) bekezdése szerint megalakult vízgazdálkodási társulatnak a törvény erejénél fogva azok az érdekeltek is tagjaivá válnak, akik a társulat megalakításához elõírt kétharmados többségû döntés meghozatalában nem vettek részt, illetve ilyen tartalmú döntés meghozatalát akár kifejezetten is ellenezték. A Vgt. tehát a szabályszerûen megalakult vízgazdálkodási társulatok esetében az összes érdekeltet tagnak tekinti, és ilyenként állapítja meg azok jogait és kötelezettségeit is." VIII. évfolyam 23. szám november 4. Az ingatlantól a Dunáig Ahhoz, hogy a szennyvíz ez EU-s normáknak megfelelõen el legyen vezetve és tisztított legyen, több részbõl álló beruházást kell megvalósítani. Az alábbiakban az egyes részegységekrõl olvashat. 1. Lépés: Szennyvíztisztító A beruházás egyik legnagyobb értékû projekteleme a szennyvíztisztító megfelelõ kapacitásának kiépítése. Azt is lehet mondani, hogy amíg nincs megfelelõ tisztító kapacitás, addig a megépült hálózaton nem érkezhet szennyvíz, mert ez jelenti a szûk keresztmetszetet. Jelenleg naponta kb m 3 szennyvíz érkezik a telepre. Ezzel szemben a bõvítés után a telep hidraulikai kapacitása m 3 /d szárazidei szennyvíz lesz. Ez azt jelenti, hogy csapadékmentes napon, ennyi szennyvizet lesz képes megtisztítani a telep. 2. Lépés: Gyûjtõhálózat, átemelõk A tisztítóba az egyes utcákban kiépített csatorna-hálózatból a gyûjtõcsatornákon és az átemelõkön keresztül érkezik a szennyvíz. Ez szintén jelentõs értékû közös beruházás. 3. Lépés: Bekötõvezeték Az utcában vezetett csatornába a bekötõvezetéken érkezik a szennyvíz. A közös program keretében e bekötõvezetéket kiépítik. Ez azt jelenti, hogy a telekhatáron belül, maximum 1 méterig tartó vezetéket és az ehhez tartozó aknát megépítik. A csatornát tisztítóidommal zárják le. 4. Lépés: Házi szennyvízhálózat Az ingatlantulajdonos feladata, hogy az ingatlanon belüli házi hálózatot kiépítse, ez már nem a közös beruházás része. Az építést akkor érdemes és kell elkezdeni, amint a tisztítóidomot a bekötõvezeték végén elhelyezett tisztítóaknában a kivitelezõ elhelyezte. A házi szennyvízhálózat gyakorlatilag a házból kijövõ, meglévõ szennyvízvezeték és a telekhatáron belül levõ, maximum 1 m-re elhelyezett tisztítóaknak közötti részt jelenti. Nagyon fontos! A közcsatornába csak akkor szabad beengedni szennyvizet, azaz csak akkor szabad az új csatornát üzembe helyezni és az emésztõt megszüntetni illetve átterelni az új bekötésbe a szennyvizet, ha arról a lakók külön értesítést kaptak. 5. Lépés: Mûszaki átadás A leendõ üzemeltetõ az elõre meghatározott ütemezés szerint veszi majd át az elkészült közcsatorna szakaszokat. A mûszaki átadást követõen értesíteni fogják az érintett ingatlantulajdonosokat arról, hogy mely dátumtól kezdve lehet rákötni (amely idõszak több hét lesz). Ekkor kell az üzembehelyezést elvégezni. Házilagos kivitelezésnél a tervezõ felelõssége lesz, hogy nyilatkozzon arról, hogy a rákötés szakszerûen történt meg, regisztrált kivitelezõ maga is szavatolhatja a szakszerûséget. Így késõbb, ha gondok adódnak, akkor egyértelmû ki felel azért, hogy ki legyen javítva és megfelelõen mûködjön. 6. Lépés: Szerzõdéskötés az üzemeltetõvel Érdekeltségi egységenként történik majd a szerzõdéskötés. A csatorna társulat igazolást ad tagjainak, amely alapján jogosultak lesznek külön díj megfizetése nélkül rákötni annyi egységet, amennyi után megfizették a hozzájárulást. Aki nem tagja a társulatnak, a vonatkozó jogszabály szerint kell majd megfizesse a csatlakozás díját.

7 VIII. évfolyam 23. szám november 4. 7 Korról korra tárgyról tárgyra Érd várostörténeti kiállításán A helytörténeti kiállítás helyéül szolgáló épület negyedik termében mozaikokat találunk Érd utolsó háromszáz évébõl. A település térbeli kiterjedésének folyamatát, mezõvárosi fényét adó fõbb épületeit, ezek történetét, funkcióit, iskoláit, sportéletének fõbb mérföldköveit mutatjuk be. Egyházi intézmények a kastélyban, országos hírû KALOT-népfõiskola A kastély a 20. században, tól a jezsuiták kezébe került, akik noviciátust (kispapneveldét) rendeztek be falai között tõl továbbadták vizitációs apácazárda céljára. Mivel a kastélyt az apácák anyagi gondjaik miatt nem tudták megvenni részletre sem, végül a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága kapta meg. Õket csak az a kötelezettség terhelte, hogy adják vissza az apácáknak a befizetett pénzt. A Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet mozgalom létrehívásának érdeme Kerkai Jenõ jezsuita páteré, aki 1935-ben Szeged környékén kezdte szervezni az új parasztifjúsági mozgalmat. Birtokunkban van az Iskolánk december 15-én ünnepélyes keretek között vette fel a nagy magyar matematikus, Bolyai János nevét. Az azóta eltelt 23 év nagyon sok változást hozott intézményünk történetében. Az állandóságot a hagyományainkhoz való ragaszkodás, azok ápolása és õrzése jelentik. Névadónk emlékének gondozása kiemelt szerepet kap hagyományaink sorában. Értékes, szép pillanatokat õriznek iskolánk falai, tanulóink jó emlékezete. Felejthetetlenek a minden évben megrendezésre kerülõ Bolyainapok, a Bolyai matematikaversenyek, a matematika táborok és a Bolyaiak szülõföldjén tett látogatások. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceummal 1997 óta tartjuk a kapcsolatot. Iskolánk akkori igazgatója, Paraszthy Gyuláné a matematika munkaközösség kezdeményezésére Kántor Aranka kolléganõnk közremûködésével hozta létre a cserediák programot. Célunk az volt, hogy Bolyai-emlékhelyeket látogassunk meg, közben felfedezzük Erdély szépségeit, megismerjük az ott élõ családokat, betekintsünk az ottani oktatásba, megkóstoljuk a helyi ételeket. Ezzel a többnapos kirándulással azt is szerettük volna, szeretnénk elismerni, hogy a gyerekek nagyon sok szép eredményt értek el már a különbözõ tanulmányi versenyeken, fõleg matematikából október 7 és 10 között iskolánk 8.d matematika emelt óraszámú osztálya, a "fiú" ismét ellátogatott az "apához", a Bolyai Farkas Líceum 8. osztályos tanulóihoz. Az idei marosvásárhelyi kirándulásra is már régóta készült az osztály. Az osztályfõnök, Kántor Aranka és a kísérõ tanár Ábrahám Aranka irányítása mellett a két osztály tanulói már elõzetesen megismerkedtek egymással az internet adta lehetõségeket kihasználva. Az utazás elõtt összeállították a programot, és megpróbáltak közösen felkészülni a kirándulásra. A diákok családoknál laktak. A Bolyaisok kirándulása Marosvásárhelyre A két Bolyai sírjánál érdi szervezet Romits Antal jegyzõjük által vezetett kézírásos jegyzõkönyve az as évekbõl és körbélyegzõjük, amiket Hajduk Péter székesfehérvári lakos juttatott vissza Érdre. Domonkos Béla érdi szobrászmûvész pedig egy Kerkai pátert ábrázoló szép bronz éremmel gazdagította kiállításunkat ben az érdi kastélyban nyitotta meg kapuit a KALOT elsõ bentlakásos magyarországi népfõiskolája, amely 4 évig, a nyilas hatalomátvételig mûködött. Az érdi intézet volt a KALOT vezetõképzõ, könyv- és biztosítási ügynökképzõ, valamint kulturális jellegû népfõiskolája, amely különösen utóbbiról vált országos hírûvé. Híres volt Szépmûves Mûhelye, tánc-, színjátszás képzõ, irodalmi, magyar hagyományokra nevelõ munkája. Kitûnõ tanárok tanítottak itt. Például Muhoray Elemér, a faluszínpad mozgalom elindítója vagy Molnár István, európai hírû tánckoreográfus. Két miniszterelnök, Teleki Pál és Bárdossy László is elismerõen nyilatkozott az itt folyó munkáról, amikor meglátogatták a legények záróvizsgáját. Kiállításunkon látható a mozgalom jelképe az õsi magyar fokos, amely a népfõiskola elsõ igazgatójáé, Ugrin Józsefé volt. Rajta a KAL címere: kardra tekeredõ búzakalász és a felirat: gyõzünk. Vezetõi megpróbálták elismertetni mozgalmukat a megszálló orosz katonai parancsnoksággal és a népi demokratikus hatalommal, de 1946-ban Rajk László kommunista belügyminiszter jóllehet maguk is antifasiszták voltak - más egyházi és nemzeti jellegû szervezetekkel együtt betiltotta õket. Farkaslakán, a Tamási Áron emlékmû elõtt KOVÁCS SÁNDOR kezdeti félelmeket az erdélyiek vendégszeretete hamar feledtette. Odautazásnál Királyhágó varázsolta el a gyerekeket, majd kolozsvári rövid séta következett. Ennek keretében tekintették meg Hunyadi Mátyás és Bolyai János szülõházát és a Házsongárdi temetõt. A második napon a Líceum tanóráin vehettek részt a 8.d-sek. Ebéd után nézték meg Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát, a Bolyaiak emlékházát, a Teleki Tékát és a Bolyai emlékszobát. Délután megkoszorúzták a két Bolyai sírját. Este egy nagyon jó "öszszerázós" bulin tényleg összerázódott a két társaság. A harmadik napon, közös kirándulás következett Segesvár Fehéregyháza Farkaslaka Zeteváralja Békásszoros Gyilkos-tó útvonalon. Hazafelé a tordai sóbánya megtekintése után Nagyvárad történelmi helyeivel ismerkedtek meg. Utolsó megállóhelyük a Tordai hasadék volt. Mindenki nagyon jól érezte magát, már alig várják a gyerekek, hogy viszontláthassák az erdélyi barátaikat, hiszen tavasszal az "apa" fog a "fiúhoz" érkezni. BARANYI TERÉZ igazgató Negyed éven belül megnyitja kapuit az Érdi Emeltszintû Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ Rendben zajlott a projekt átvilágítása Ismét akcióban az Érdi Elsõ Lions Klub Atavasszal alakult Érdi Lions Klub már nem ismeretlen az érdi lakosok körében. Nyáron az árvíz sújtotta Felsõzsolcaiak megsegítésére indítottak akciót, szeptemberben az Érdi Napok keretében megrendezett jószolgálati tevékenységként a rászorulóknak több mint száz adag gulyást osztottak ki a klub tagjai. Októberben az önkéntes érdi fiatalok a két vasút közötti aluljárót festették át, megtisztítva a grafititól, amelyre a festéket szintén a Klub ajándékozta. Most ismét akcióba lépett az Érdi Elsõ Lions Klub. Még az elsõ igazi hideg napok beállta elõtt a klub tagjai Tisztasági Napot szerveztek együttmûködve az Érdi Ifjúsági Központtal. Az önkéntes munkára, a hívó szóra az érdi iskolák diákjai jelentkeztek a tanárokkal és a szülõkkel együtt, sõt a csapatba nagymama is volt. Október 29-én volt az elsõ negyedév utolsó iskolai tanítás napja, ami után egy rászolgált egyhetes pihenés következik. A környezet tisztaságának megõrzését a szívén viselõ diákok még találtak magukban annyi erõt és jelentkeztek az önkéntes munkára. Ez jó volt a tanulást követõ kis feszültség levezetése is. Segesdi János alpolgármester úr üdvözölte az összegyûlt diák sereget és örömmel konstatálta, hogy milyen lelkesek. Azonban felhívta a figyelmet a megelõzésre, hogy jobb lenne, Az Érdi Emeltszintû Kistérségi Járóbeteg -szakellátó Központ munkálatai 2010 októberében is gördülékenyen haladtak. Elkezdõdött az orvostechnikai és informatikai berendezések telepítése, és a belsõ szakipari munkák kivitelezése is az elõzetes terveknek megfelelõ szinten tart. Az új egészségkultúra szimbólumát jelentõ betegellátó komplexum az elõzetes tervek szerint 2011 januárjában kezdi meg mûködését. Az új épület nyílászáróinak behelyezését követõen október során a belsõ szakipari munkák (festés, burkolás, kábelezés, víz-, gáz-, villanyszerelés, stb.) ütemesen haladtak. Eredményesen zárult a bútorok közbeszerzési eljárása, a szerzõdések aláírása folyamatban van. A szeptemberben létrejött orvostechnikai mûszerek és informatikai eszközök sikeres beszerzése eredményeként az orvosi gépmûszerek telepítése is elkezdõdött. A rendben zajló telepítési folyamat várhatóan novemberre lezárul. Az elmúlt események fontos eseménye volt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a projekt átvilágítása során mindent rendben talált. Az ellenõrzés kapcsán a pénzügyi elszámolás, közbeszerzési eljárások, készenléti állapot az elõírásoknak megfelelõek voltak. A beruházás körül gyorsuló események további jó hírekkel szolgálnak. A szakrendelõ orvostechnikai mûszerek próbaüzemében résztvevõ szakmai személyzet már elkezdte munkáját tovább segítvén a szakrendelõ kapuinak ütemterv szerinti megnyitását. A Járóbeteg-szakellátó Központ 2011 januárjában már várhatóan a páciensek rendelkezésére áll modern, betegközpontú szolgáltatásaival. A korszerû betegirányítási rendszer, digitalizált eszközpark, rehabilitációs nappali kórház és számtalan egyéb szolgáltatás magas szintû betegellátást biztosít. A 21. századi gasztroenterológiai, a radiológiai és a diagnosztikai technológia is nagyban segíti majd a gyors gyógyulást. A bõvítéses rekonstrukció ideje alatt szakrendelések zavartalanul mûködnek. A beruházás iránt érdeklõdõk a ingyenesen hívható zöld számon jutnak további információhoz. Az információs telefonszám munkanapokon 8.00 és óra között hívható. A vonal munkatársai csak a beruházást érintõ kérdésekben tudnak felvilágosítást adni, ezért a betegellátással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, keressék bizalommal a szakrendelõ betegfelvételét. A fejlesztéssel kapcsolatos legfrissebb információk iránt érdeklõdõk számára a projektszájt is folyamatos tájékoztatást nyújt. A járóbeteg-központ kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP számú pályázat keretében biztosított forintos támogatásból valósul meg. A 2010 decemberében elkészülõ beruházás során az intézmény egynapos sebészettel, egy új mozgásszervi rehabilitációs nappali kórházzal bõvül, megújul a kúraszerû ellátások infrastruktúrája, és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közremûködõ szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a Progress-B '90 Zrt. végzi. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ha nem keletkezne az utcán lévõ eldobált szemét. Magyar Gergely a lions klub titkár által tartott eligazítás és a terület kijelölése után több kisebb csapatba tömörülve elkezdõdött a szemétgyûjtési verseny. A konténer kukák egyre jobban teltek meg szeméttel. Szabó Szergej a klub alelnöke fotókkal örökítette meg fiatalok munkáját. A gyerekek nagy izgalomban voltak, hogy megtudják, ki lett a gyõztes. Valójában mindenki gyõztesnek tekintheti magát. A diákok jól érezték magukat és még hasznos munkát is végeztek. Különösen ki lehetne emelni a Bólyai, a Széchényi Általános Iskolák tanulóit és az Ifjúsági Klub diákjainak önkéntes munkáját. Baracskay Angela az lions klub elnöke megköszönte a diákoknak az önkéntes munkát. Minden egyes résztvevõ egy emlékoklevelet kapott és egy kis csomag környezetkímélõ tisztítószert. Ez némi utalás volt arra, hogy otthon is segítsenek a szülõknek a munkában. Természetesen nem maradhatott el a testet tápláló jutalom sem. A résztvevõknek nagyon ízlettek az Osváth Cukrászda által felajánlott változatos szendvicsek és a Pataki Cukrászda által felajánlott ízletes pogácsák. Jó volt együtt lenni együtt tenni a tiszta kertvárosunkért. Köszönet érte.

8 8 Elsõ röplabdás sikerek 2010 õszén Minden új szezonkezdés bizonytalan, hiszen az elõzõ csapatból sokan kiöregszenek és nem tudni, hogy a fiatalabbak, akik most már az idõsebbek, hogyan is állják meg a helyüket, hogy viselik a megmásíthatatlan helyzetet, hogy nekik kell vinni a csapatot a hátukon. A Deltás minis lányok büszkén elmondhatják magukról, hogy bizony õk a lehetõ legjobban vitték tovább a stafétát. Október 9-n hazai szurkolótábor elõtt léptek pályára elõször ebben a szezonban és száz százalékos teljesítménnyel megnyerték a Delta villámtornát. Reggel fél 10-kor kezdõdtek a mérkõzések, a Deltások a Gödöllõiekkel játszottak elõször. Az elsõ pár pontnál, még bizonytalankodtak, de aztán magukra találtak. Faragó Réka és Horváth Réka feladásaiból, Horváth Dóri ütései foghatatlanok voltak a Gödöllõiek számára. Pölz Klaudia és Szakács Brigi remek nyitásokkal bombázták az ellenfél térfelét. Nem volt elveszett labda a lányoknak, minden elpattanó labda után elmentek és még a bordásfal sem akadályozta õket, hogy a labdát megmentsék. Ennek köszönhetõen 3-0-s gyõzelmet arattak a Gödöllõ felett. Ez a lendület maradt meg a következõ két meccsre is, a KRA illetve az UTE ellen. A KRA csapattal szemben pályára lépett Kun Judit illetve Áder Anna is. Judit sorozatban 13- szor szervált ellenük eredményesen. Annának az elsõ mérkõzése volt és az izgalma ellenére szépen megoldotta a feladói feladatokat. A legnehezebb ellenfélnek az UTE bizonyult, akiket már a tavalyi kismini bajnokságból ismertek a lányok. Akkor még szoros meccseken dõlt el a bajnoki cím sorsa. Ezen a hétvégén a Deltások nem hagyták megkérdõjelezni, hogy ki is a jobb csapat. Kemény ütésváltások, szép mezõny munka jellemezte a mérkõzést. Az elsõ szett határozott gyõzelme után kicsit kiengedtek a lányok a második szett elejére és pár pontvezetést engedtek az újpestieknek, de megrázták magukat és szépen ledolgozva a hátrányt visszavették a vezetést és meg is nyerték a szettet. A harmadik játékrészre már úgy mentek fel, hogy a tornagyõzelem a zsebükben volt és ez nyomot hagyott a játék képén. Túl nagy elõnyt adtak az ellenfélnek és bár a végén még rákapcsoltak és sikerült is öt pont hátrányt ledolgozni, de egy apró hiba következtében a szettet már nem tudták megnyerni, de a mérkõzést 2-1 arányban hozták. A nap összesítése 3-ból 3 meccs, 9-bõl 8 szett. Remekkezdés erre a szezonra, csak így tovább. A szombati mini lány sikerek után vasárnap a gyerek korcsoportú lányok tettek ki magukért Gödöllõn. Õt csapat részvételével rendezték a tornát, amin a Deltás lányok is részt vettek. Ellenfeleik a RUNKILL, KRA, Gödöllõ serülõ és gyerek csapata volt. Hasonló cipõben jártak a lányok, mint elõzõ nap a minisek. Ennek a csapatnak is sok újonca van épp a mini csapatból. Õk most játszottak elõször nagypályán 6:6 ellen. A legnehezebb ellenféllel kezdetek, a KRA-val. A szettek feléig jól tartották magukat, hosszú labdamenetek, jó támadások, de sajnos a nyitásfogadással meggyült a bajuk. A második meccsen a Gödöllõserdülõ csapata volt az ellenfél, ahol az elsõ szettben a sok nyitás és nyitásfogadási hiba miatt nem sikerült a részgyõzelem. A második játékrészben azonban Zombori Dorka húzott szerváival nem tudtak megbirkózni a Gödöllõiek és a hátrányból vezetést értek el az érdi Deltás lányok. Ez a részsiker meghozta a felszabadult játékot, ami az eredményen is látszott, hiszen 2-1- re vesztes állásból nyertek. A harmadik meccsen, a RUNKILL ellen mindenki pályára lépett, a hangulatra sem lehetett panasz. Hangosan, egymást biztatva, játszottak a lányok. Ez a lelkes szurkolás is elõsegítette, a könnyed 3-0-s gyõzelmet, összetettben pedig a második helyet. Gratulálunk: Medve Natáliának, Seres Biankának, Kun Lucának, Varga Zsófinak, Zombori Dorkának, Kapunics Grétának, Czibere Jázminnak, Gál Viviennek, Mega Dorkának, Horváth Dórinak. Hajrá lányok, hajrá DEL- TA, így tovább a bajnokságban! Az edzés és mérkõzés idõpontokról tájékoztatást kap a weboldalon, vagy Dömötör-Mátrai Beátánál a s telefonszámon. PROGRAMOK A VÖRÖSMARTYBAN november 2010-ben az évrõl évre fokozódó érdeklõdés miatt két alkalommal rendez a Vörösmarty Mihály Gimnázium egész napos nyílt napot, melynek célja az intézményben folyó képzés bemutatása november 19-én, pénteken órától I. Nyílt nap: Körzeti általános iskolák (Százhalombatta, Ercsi, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Martonvásár, Diósd, Törökbálint, Vál, Tordas, Budapest Budaörs) 8. osztályos tanulói számára. November 19. délután tól biológia, kémia és történelem tanulmányi versenyt rendezünk Érd és környéke 8. osztályos tanulói számára, mely egy fontos megmérettetés a közelgõ felvételi elõtt és mely versenyek 1-4 helyezettje a hozzánk történõ jelentkezés esetén a szóbeli vizsga alól mentesül, amennyiben a megfelelõ tagozatot választja november 26-án, pénteken órától II. Nyílt nap: Érdi általános iskolák 8. osztályos tanulói számára és minden 4. osztályosnak, aki a nyolcosztályos tagozatunkra jelentkezik. November 26. Matematika-fizika komplex tanulmányi verseny a fentiek szerint. Megtörtént, amire nem sokan számítottak, ha õszinték akarunk lenni, városunk kézilabdás lányai játékban megszorongatták a világ élmezõnyéhez már évek óta tartozó Gyõr gárdáját! Az elismerés még hosszú-hosszú hetekig kijár a csapatnak, mert a szurkolók számára ez is felért egy gyõzelemmel. VIII. évfolyam 23. szám november 4. Szenzáció közelében kézilabdásaink Birkózás Atörténet, amit elmesélek nem egy mese, de biztos, hogy sokáig az emberek emlékezetében ragad majd, elemeiben túlzónak tekinthetõ, az idõ teltével statisztika marad csak csupán. Ne tagadjuk, mindenki erre a meccsre hangolta magát már a találkozót megelõzõ napokban, ami nem csoda, mivel hogy a bajnokságot vezetõ sztárgárda a Gyõri Audi ETO KC látogatott el, hogy megmérkõzzön újonc csapatunkkal. Az elsõ félidõ elsõ találatát ki más, mint Görbicz Anita, a vendégek, és a jelenkori kézilabda egyik legnagyobb alakja szerezte büntetõbõl, mit még kétszer megismételhetett egymás után. A mi oldalunkról a kezdeti idegeskedést, elrontott kísérleteket követõen Wolf Alexandra révén jegyeztük elsõ gólunkat. Ekkor még nem sejtettük, hogy kapunkban Oguntoye Viktória milyen pazar napot fogott ki, azt viszont tudtuk, hogy mindenki 1000 fokon ég a csarnokban a bizonyítási vágytól tüzelve. (Zárójelben nem árt megjegyezni, hogy a vendégeknek 11 percet kellett várniuk elsõ akciógóljukig!) Ezt követõen nem várt pillanatok következtek. Sorozatban 5 kapott találat, és az eredmény 3-9. Mintha ez elõzõ mérkõzéseken csak a második játékrészben tapasztalt fáradság jelei már most jelentkeztek volna a lányokon, figyelhettük meg az arcukon. Az ellenfél villámgyors leindításokkal húzott el tõlünk, amit Németh Helga sem nézhetett tovább tétlenül, és kikérte az elsõ idõnket. Visszatérve a pályára nagyot fordult a világ, lányaink összefogott védekezésbõl indított támadásokkal, beállóból, és büntetõbõl szerzett találatokkal visszajöttek a meccsbe, és két gólra közelítették meg a Gyõrt (7-9). Konkoly Csaba, a vendégek edzõje felpaprikázva "konferálta le" az idõkérésük idõszakát, ami azért nem sikerülhetett olyan tökéletesre, mert a már említett "kislány" állt a kapunkban, akirõl a cikk elején említést tettünk. Azt hiszem tehetségének megfelelõ teljesítményt nyújtva bebizonyította, hogy fiatal kora ellenére minden feladatot képes magas szinten megoldani, bármilyen nehéz is legyen az. Szélsõjátékunk is ebben a szektorban javult fel Balog révén, egyenlítésünk is az õ nevéhez fûzõdött volna, ha a bírák nem ítélnek ellentámadást egy leért láb miatt. Ellentámadásból szinte törvényszerûen Gros talált a kapunkba a még a dudaszó elõtt (11-13). Fordulást követõen több poszton is frissíteni tudott Konkoly Csaba. Elfoglalta Lunde helyét a kapuban Pálinger Katalin, a széleken Mraviková, és Vérten érkezett a pályára. Itt figyelhetõ meg milyen borzasztóan erõs a gyõriek kerete, nem hiába tehát, hogy 100 százalékosan vezetik a bajnokságot, és a bajnokok ligája csoportjukban is elõkelõ helyet foglalnak el. Mayer góllal, és Kisfaludy két perccel kezdõdött a második felvonás. Kovács szép távoli lövésével, és Kisfaludy szemfüles találatával, valamint Oguntoye remek védéseivel többször is sikerült egy gólra felzárkóznunk, de egy kevés szerencse mindig hiányzott az egyenlítéshez, vagy akár a vezetés megszerzéséhez. Teszem hozzá gyorsan, hogy benne volt ebben a mérkõzésben a hazaiak gyõzelme is! Szerencsére a mi cseréink is bejöttek, és ha már bejöttek meg is tettek mindent a lehetõ legszebb eredmény elérése érdekében. Burai Edina, Õri Cecília is megmutatta, hogy bármikor be tud állni a padról, és eredményesen tud belefolyni a játékba. Sajnos a második idõkérésünket nem követte egy hasonló roham, mint az elsõt, de a végére így is felzárkóztunk egy gólra, kialakítva a végeredményt is egyúttal (24-25). Ezen az estén a lányok felülmúltak talán minden reális elvárást, amit támasztani lehetett volna velük szemben a forduló elõtt. A lefújást követõen örömmel telve kapaszkodtak egymás nyakába, hisz õk is tudták, hogy az erkölcsi gyõzelem az övék. Szép volt lányok! Legközelebb november hatodikán fogadjuk a Dunaújváros csapatát, és egy hasonlóan lelkes játékkal szép reményeket táplálhatunk az elsõ hazai gyõzelmünk megszerzésében. TATÁR PÉTER Egy arany-, egy ezüst-, öt bronzérem és csapat második hely Szigetvárról Hétvégén nagyüzem volt Szigetváron, október 16-án szombaton három tusgyõzelmet szerzett, Oláh kózhasson. Száraz Peti nagyot lépett elõre, totta meg, hogy aranyéremért bir- Diák I. Kf.-ú nemzetközi rangsorverseny, 17.-én, vasárnap az U-23-as Tomit csak klubtársa Lajsz Dominik tudta megverni. Váncza Pisti és Kovács Eredmények: Bence a harmadik menetben, il- Diák rangsorverseny: Kf.-ú Országos Bajnokság került megrendezésre. letve bírói döntésekkel maradtak alul 28 kg Váncza István II. A szombati rangsorversenyen - a és szenvedték el egyetlen vereségüket. 76 kg Lajsz Dominik I., Oláh Ta- 38 kg Kovács Bence III. negyven külföldi versenyzõvel kiegészült hazai mezõnyben - az érdi Vasárnap az U-23-as Kötöttfogású Országos Bajnokságon sem volt U-23-as Országos Bajnokság: más III., Száraz Péter III. birkózók a csapat ezüst mellé egy arany-, egy ezüst-, és három bronzérmet szerezetek. harmadik menet bírói döntése fosz- 84 kg Antunovits László szerencsénk, Antunovits Lacit is a 55 kg Kecskés Péter III. III. Lengyelországban, Varsóban október 16-án került megrendezésre a évi Sumo Junior Világbajnokság, ahol Ausztráliától Brazíliáig, Indiától Thaiföldig a világ minden részébõl érkeztek megméretésre a legjobb amatõr sumósok. A japánok által szervezett Junior Világbajnokságnak mások a súly- és korcsoportjai, mint az Európai Szövetségé. Így a VB kiírásnak megfelelõen, de a Kadet Európa Bajnoki érmeseink súlycsoportjához képest kg különbségek voltak az egyéni indulóknál. A bravúros gyõzelmek ellenére ez soknak bizonyult az egyéni érem és pontszerzõ helyre való kerüléshez, a két érdi sumósnak, Sárosi Janikának és Bodorkos Daninak. Sumo Bodorkos Dániel és Sárosi János Sumo csapat Világbajnoki bronzérmesek, Dávidok legyõzték a Góliátokat A csapatversenynek is nekivágtunk, melyben a három fõs csapatból két fõnek kell gyõznie a továbbjutáshoz. A sorsolás nemigen kedvezett, csoportunkban került többek között a bolgár, japán, orosz és a hazai lengyel csapat is. A magyar csapatot két érdi sumós, Bodorkos Dániel és Sárosi János, valamint a BVSC-s Papp György képviselte. Az elsõ fordulóban a bolgárokat Dani és Janika gyõzelmével 2-1 arányban vertük meg. A 406 kg összsúlyú Japánok, késõbbi világbajnokok ellen a mieink 236 kg-ja kevésnek bizonyult és 3-0-ra kikaptunk. Vigaszágon a lengyel csapatot legyõzõ brazilok következtek, Janika és Dani ismételt gyõzelmével nyertünk. A bronzéremért a mongolok következtek, akiket szintén 2-1-re sikerült megvernünk és megszületett a csoda, "Dávidok legyõzték a Góliátokat" és az egész csarnok által ünnepelve - a Japán és Ukrán csapat mögött - vehettük át a gyönyörûen csillogó világbajnoki bronzérmet. TAR MIHÁLY

9 VIII. évfolyam 23. szám november 4. 9 Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. Érd-Óvárosban, thermál fürdõ közvetlen közelében, fõútvonal melletti, felújítandó 90 m 2 -es CSALÁDI HÁZ 770 m 2 telekkel ELADÓ! Irányára: 17,5 mft Érd.: 06/30/ Érden másfél szobás felújított kicsi lakás, kicsi rezsivel eladó, tulajdonostól, 3 lakásos társasházban, udvarban kettõ autó parkolhat. Telefon: TELEPHELY kiadó, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Tel.: 06-30/ Felhívás Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük önöket,hogy 2010 szeptemberétõl az Érd Szent László tér 1. szám alatt található tanuszodájában, idén is folytatódik az óvodák illetve iskolák szervezésében az úszás oktatás. Érd Megye Jogú Város Önkormányzata Ingyenes vízfelület használattal+belépõ támogatja a gyerekek úszás oktatását a következõ kedvezõ feltételekkel: Nagycsoportos óvódás és Általános iskola elsõ osztályos tanulók részére: a csoportos úszásoktatás, kedvezményes térítés ellenében vehetõ igénybe ( 600 Ft/ fõ/ alkalom ) a csoportok részére biztosítjuk és megszervezzük a kedvezményes oda - vissza szállítást ( 5000 Ft / busz / alkalom ) nagyobb ( kb. 30 fõs ) csoportok esetében szállítással együtt így maximum Ft egy alkalom Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is gazdagodni és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges, támogatott mozgásformát. Jelentkezni lehet személyesen az óvodákban,iskolákban! Érdeklõdni munkatársunknál: Fülöp Henriett, telefon:

10 10 KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT A Harmonia Vegyeskar Egyesület (Érd,Alsó u.89, adósz: ) köszönetet mond mindazoknak akik évi szja-juk 1%-ával támogatták kórusunkat. A számlánkra utalt ,- Ft-ot a évi Pécs Cantat Psalmus Hungaricus szekcióján részt vett tagjaink részvételi díj támogatására használtuk fel. Kérjük jövõben is támogassák kórusunkat szja-juk 1%-ával. Harmonia Vegyeskar Egyesület Vezetõsége Futár, ügyintézõ Feladatok: napi posta kezelése (nyilvántartás, kiosztás, postára kiszállítás) üzemeltetési dokumentációk kezelése heti kettõ alkalommal motoros kézbesítés (4 óra alkalmanként) Elvárások: B kat. jogosítvány A1 (rendszámos) motoros jogosítvány számítógép készség szintû kezelése (Word, Excel, Outlook, Internet) 3,5 t tehergépkocsi vezetésében jártasság Nyújtunk: Ft bruttó étkezési utalvány bejelentett munkahely Munkavégzés helye: Bp., XXII ker. Jelentkezés: önéletrajzzal az címen VIII. évfolyam 23. szám november 4. Renault Szerviz FEKETE FERENC autószerelõ mester Tel.: , Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Édes élet Cukorbetegségrõl másképp Magyarországon a KSH adatai (az elõrejelzések szerint 2010-re a világon 210 millió felett van a cukorbetegek száma) alapján már 2005-ben több mint ember szenvedett cukorbetegségben, és körülbelül ugyanennyien lehetnek azok, akikben tudomásukon kívül jelen volt a betegség. Ennek legfõbb magyarázata, hogy a gyakran elõforduló 2. típusú cukorbetegség enyhe tünetekkel jár, így nehéz észrevenni meglétét. Szintén százezres nagyságrendû azon emberek száma is, akiknél a szénhidrát-anyagcsere olyan enyhébb zavara fordul elõ, amely még nem minõsül cukorbetegségnek, de az eltérés a normál anyagcseréjûektõl már kimutatható. A téma nem is annyira érdektelen, mint azt elsõ pillantásra gondolnák, hiszen ma csak Magyarországon a fenti adatot figyelembe véve mintegy embert érint a cukorbetegség, és naponta több tucat érszûkület miatt elvégzett végtag amputációt hajtanak végre, nem beszélve az ezt megelõzõ lehetséges következményekrõl, az impotenciáról, megvakulásról. Rendszeresen halljuk médiákból, orvosunktól és családtagjainktól, hogy a cukorbetegséggel együtt kell élni. Annak ellenére, hogy a mai hivatalos álláspont szerint a cukorbetegség gyógyíthatatlan, és aki egyszer észleli magán annak tüneteit, az tanuljon meg együtt élni vele a Ceragem gyógy-masszázs készüléket használó vendégek rendszeresen arról számolnak be, hogy akár igen magas vércukor szintjük is rohamosan javult. Nap, mint nap elõfordul, hogy egyegy Ceragem központba járó vendég arról számol be, hogy elhagyja gyógyszereit, és orvosa tanácsára csökkenti, majd elhagyja az inzulin adagolást is, felváltva azokat egy otthon alkalmazható kényelmes masszázzsal. Ahhoz, hogy ennek az elsõ hallásra felkavaró ténynek a gyökereit és valóság alapját megvilágítsuk vissza kell tekintenünk néhány évezreddel és a hagyományos koreai orvoslás alapjait kell megvizsgálnunk. A hagyományos koreai orvoslás szerint az emberi test középpontja a gerinc. Innét indulnak az összes szervet, irányító idegek, és ez védi idegrendszerünket. Gerincünk állapota meghatározza szerveink mûködését, azok állapotára szoros kihatással van. A koreai hagyományos orvoslás szerint minden betegség a gerinc rendellenes mûködésébõl ered, és ha gerincünk egészséges, akkor szerveink is egészségesen mûködhetnek. A cukorbetegség kialakulása kapcsán a hagyományos orvoslás éppen ezért a T7 (háti 7.) csigolya fokozott kezelését tartja célravezetõnek. A Ceragem termo-akupresszúrás gyógy masszázskészülék, pedig kifejezetten a gerinc kezelésén keresztül serkenti egyes szerveinket köztük a hasnyálmirigyet is a helyes mûködésre. Természetesen a hangsúly, mint mindig itt is a megelõzésen van, de ha már a probléma kialakult igen hatásos eszköz a kezünkben a Ceragem gyógy-masszázs készülék, amely érdi központunkban korlátlan alkalommal térítés mentesen kipróbálható. Ennek az egész világon egyedül álló módszernek köszönhetõen, több vendégünk számolt be arról, hogy érszûkület miatt amputációra ítélt lába a hathatós kezelésnek köszönhetõen megmenekült, de ugyanígy a rendkívül magas 22 mmol/l cukorszinttel hozzánk érkezõ vendég 8 hétig tartó rendszeres napi Ceragem masszázs után 5,5-6,8 mmol/l vércukorszintrõl számolt be gyógyszer adagolása nélkül! Ez a szerencsés vendég az idõben érkezett segítségnek nem csak az életét köszönheti de, megmenekült a cukorbetegség rendkívül kellemetlen következményeitõl és ma már elmondhatja, hogy egészségi állapotának javulása révén ismét munkát tudott vállalni. Ha Ön vagy családja érintett a cukorbetegségben, vagy annak tüneteit észleli magán ne essen kétségbe és látogasson el bemutató termünkbe ahol térítésmentesen próbálhatja ki a Ceragem termo akupresszúrás gyógy-készüléket.

11 VIII. évfolyam 23. szám november HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: , Tel./Fax: , Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Régi központi gyógyszertár épületében) SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Zenész (énekes-billentyûs) alkalmi és rendszeres zeneszolgáltatást vállal. Mûsor: magyar és külföldi elõadók ismert slágerei. Ha felkeltettem érdeklõdését, kérem hívjon! Tel.: Okleveles kutyakozmetikus várja szépülni vágyó vendégeit. Elérhetõség: , Feketéné Erika. Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz-, fûtésszerelés hétvégén is. Tel Tetõfedõ bádogos vállal kisebb nagyobb munkákat, illetve akár kisebb javításokat is. Korrekt áron, nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: Óraszaküzlet, ajándék, mechanikus quartz és antik órák javítás-adás-vétel. Elemcsere, óraüveg csiszolás. Porcelán vétel-eladás. Nyitva: H-P: 9-18, Sz: Tel.: Dryvit hõszigetelés, mûanyag ablakcsere és ablakszigetelés, teljes körû lakásfelújítás, ács-, kõmûves- és festõmunkák megrendelhetõek azonnali kezdéssel, kedvezõ áron. Tel.: Kõmûves, festõ, burkoló és laminált padló lerakás és mûanyag ablakcsere és szigetelése. Tel.: Kedvezményes dryvit hõszigetelés, hangszigetelés megrendelhetõ: Természetgyógyászat Érden! Tibeti hangtálterápia, reflexológia, nyirokmasszázs - egyénre szabottan. Állapotfelmérés, megelõzés, relaxáció - gyûjtsön erõt a télre! Bejelentkezés: , Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõbelsõ szigetelést, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok. Tel.: , Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, permetezést, metszést, öntözõberendezés telepítését vállalom közületeknek is. Izsold Gyõzõ. Tel.: Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel.: SZIPPANTÁS!! TO-NO Bt. (a Szippant-Hat Konzorcium tagja) várja szennyvízszállításra vonatkozó megrendelésüket! Tel.: vagy Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Konténerrendelés. Sitt-, lom-, szemét-, zöldhulladék szállítás m3 -es konténerekkel. Tel.: Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat. Tel.: Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Mûanyag és fa ablakok, ajtók beállítása, javítása, korszerûsítése utólagos hõ-, hang- és por elleni szigeteléssel. Tel.: ÁLLÁS Sürgõsen keresek megbízható, precíz férfit könyvértékesítéssel kapcsolatos alkalmi munkára (rendelésösszeállítás) Érd, Tárnok környékérõl. Tel.: Hírlapkézbesítõket keresek Érd területére kora reggeli 2-3 órás munkára, valamint hajnali áru terítésére 1-2 órás munkára személygépkocsival rendelkezõket. Tel.: Diósdi szépségszalonba 5 fodrász mellé kozmetikus váltótársat keresünk. Vállalkozói szükséges, vendégkör elõny Érdi irodába pénzügyi értékesítési területre munkatársakat keresünk. Önéletrajzokat az címre várjuk. MUNKÁT VÁLLAL Munkát keresek. Gyermekgondozónõi és biztonságiõri képzettségem van. Tel.: INGATLANT KÍNÁL, KERES Diósdon eladó 100 m 2 alapterületû, könnyûszerkezetû, összkomfortos ház tulajdonostól. Bármilyen megoldás érdekelhet. Irányár: Ft. Tel.: vagy Parkvárosban, 1050 m 2 -es, közmûves telken, kevés ráfordítással otthonossá tehetõ téglaház tulajdonostól eladó. Tel.: Közvetítõk ne hívjanak! Érden, 3 szoba + nappalis, extrákkal felszerelt 150 m 2 -es családi ház 32 M Ft-ért eladó. Részletfizetési lehetõség. Azonnal beköltözhetõ. Tel.: Rotundában 74 m 2 -es lakás eladó 21 MFt. Irodának is alkalmas. Részletfizetési lehetõség. Azonnal beköltözhetõ. Tel.: Termõföldet veszek készpénzért reális áron, többhektáros darabot. Érd, Tárnok, Százhalombatta, Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Sóskút. Tel.: , , Eladó Érdligeten 62 m 2 -es háromszobás külön bejáratú, újépítésû társasházi lakás 430 m 2 -es kerttel. Csere is érdekel! Tel.: 23/ , Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: Eladó 10 ezer m 2 -es bekerített vegyes gyümölcsös az újonnan épülõ Érd-Százhalombatta úttól 200 m-re A kert mûveltethetõ. Irányár: 3 millió Ft KIADÓ INGATLAN - kínál, keres Albérletet keresek élettársammal. Lehetõleg különbejáratút, egy szoba konyhásat november 12- tõl. Tel.: Kiadó Érden a Budai úton bútorozott, önálló lakrész két személy részére. Tel.: , Érden kiadó 2 szoba, konyhás, fürdõs lakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: Telephelynek való földterület 500 négyszögöl kiadó Ft/hó. Tel.: , , Padlástérben szoba, fürdõszoba kiadó 1-2 fõ részére. Fõzés megoldható. 40 ezer Ft + rezsi. Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Érd-Parkvárosban angol nyelvtanítást vállalok minden szinten a délelõtti órákban. Tel.: Kisiskolások korrepetálása, diszlexia, diszgráfia, prevenció Meixner-módszerrel. Óvodások iskolai elõkészítése Parkvárosban és környékén. Tel.: Egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul tanfolyamok indulnak Újbudán novemberi kezdéssel: , A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! TÁRSASHÁZKEZELÉS Nem elégedett jelenlegi közös képviselõjével? Ne féljen váltani! Szeretné, hogy otthonára mérnök, közgazdász és pénzügyi szakemberek vigyázzanak? Forduljon hozzánk bizalommal! Kérjen árajánlatot az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: Tel.: +3630/ Százhalombatta Kodály Z. sétány 14/a A MINÕSÉG MÉG SOKÁIG MEGMARAD, AMIKOR AZ ÁRAT MÁR RÉG ELFELEJTETTÉK (Herry Gordon Selfridge) Szülész-nõgyógyász magánrendelés Dr. Varsányi Antal Korall-ház 2, Érd, Angyalka u. 1/A Rendelés: szerda Tel.: nõgyógyászati és mell rákszûrés terhesgondozás menopausa és tini ambulancia hasi és hüvelyi ultrahang HPV és Chlamydia szûrés TÁRSKERESÉS 56 éves özvegy hölgy komoly kapcsolatra keresi jókedélyû úr társát. Tel.: 19 h után a számon. EGYÉB Autózálog. Készpénz akár 1órán belül munkáltatói igazolás nélkül, BÁRlistásoknak is. Tel.: Tûzifa eladás Érden ömlesztve vagy kalodázva 2200 Ft-2600 Ft/q-ig. Tel.: , Pucolatlan és pucolt diót veszek. Tel.: Kukorica 5000/q, napraforgó törtszem 6000/q Érden eladó. Tel.: A Tárnoki Tüzépen tüzelõ akció! Kalodás fa rendelés (bükk, tölgy, akác). Érdeklõdni: KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig Szeptemberben és októberben ivartalanítási akció! MÉTERÁRU RÖVIDÁRU LAKÁSTEXTIL Megérkezetek az egyszinû, kockás és gyermekmintás polár anyagok, kordok, steppelt vízlepergetõk, és õszi szövetanyagok! Megújult függöny és gobelin kollekciónk! Kifutó függönyök és szövetek 50% ENGEDMÉNNYEL! Vállalunk: függöny készre varrást gobelin és képkeretezést, szalagfüggönyök és rolók egyedi méretben habszivacs méretre rendelhetõ karnisok külömbözõ méretben és formában, lakberendezési tanácsadás, ingyenes lakásfelmérés Érd területén ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK RÉSZÉRE 15% KEDVEZMÉNY! Várjuk vásárlóinkat kötõfonalak, kéziumunkák és rövidáruk széles választékával! Érd, Riminyáki u. 79. Nyitva: h-p óráig, sz óráig. Telefon:

12 12 VIII. évfolyam 23. szám november 4. Meghosszabbítva november 15-ig! Meghosszabbítva november 15-ig! További akcióinkról érdeklõdjön üzleteinkben! Az akció november 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõk Érd, Budafoki út 14. Tel.: Nyitva: H-P Szo Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/ Nyitva: H-P Szo AUTÓ FILUS BT. MÛSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, tehergépkocsi 3,5 t felett is, lassú jármû, autóbusz Cím: Érd, Ercsi út 34. (foci pálya után, Százhalombatta felé) Nyitvatartás: H-P 7,30-16,00-ig Tel: , Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszodában úszásoktatás indult gyerekek részére. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét. Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszerben, szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban. A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodabelépõt is. Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk. Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett, KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda KISGERGELY CSILLA, Tel.: as korosztály OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály HAVRIL KÁROLY, Tel.:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 446-1 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 385-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. április 27-én (kedden) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-4/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. számú jegyzőkönyve Készült: 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Becsei Andrásné dr. Herczeg József Dr. Mayer András Pintérné

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 2014. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László, Varga András, Mezőfi Ferenc László,

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, Jakab István, Lezsák Sándor és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Földi László,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) - A világpolitika után hazai beszámolók. Az Országos Tervhivatal új elnöke sajtótájékoztatón számolt be a kormány hároméves csomagtervéről,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben