*M * MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center"

Átírás

1 Državni izpitni center *M * ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011

2 2 M A) Az értekező iskolai irodalmi esszé értékelésének szempontjai A dolgozat címe: Nem érhetjük el a bölcs öregkort egy másik ember útját járva. (M. Twain) A jelölt a dolgozatban a szempontoknak megfelelően próbálja elvégezni az alábbiakat. 1. szempont: 3 pont (ismeret és megértés). Ismerteti a regények összehasonlíthatóságának alapját: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti az összehasonlíthatóság alapját. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól ismerteti az összehasonlíthatóság alapját. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően ismerteti az összehasonlíthatóság alapját. 3 pont: Lényegre törően ismerteti az összehasonlíthatóság alapját. Pl.: A két regény ugyan két merőben eltérő világot jelenít meg (magyar falu a 30-as, amerikai nagyváros az 50-es években), ám témájukban mégis rokonok: mindkét főszereplő keresi önmagát, mindkettő elveti a szülők, ill. a szűkebb társadalom által felkínált szereplehetőséget, és lázad az ellen, hogy a már jól ismert úton haladjon, ezért konfliktusba kerül a környezetével. Vagy más megfelelő. A pontszám az ismertetés kifejtettségével arányosan adható meg. 2. szempont: 10 pont (alkalmazás és elemzés). Bemutatja a főszereplők származását 4 pont. Egy-egy bemutatás 2-2 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul mutatja be a szereplő származását. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól mutatja be a szereplő származását. 2 pont: Jól, teljességre törekedve mutatja be a szereplő származását. Pl.: Jó Péter egy dunántúli patriarchális, középparaszti család kisebbik gyermeke, nővére már férjes asszony, az édesanya szinte láthatatlan. A család ugyan nem tartozik a nagygazdák körébe, de elég tehetős. Apja a falu megbecsült gazdája, okos és higgadt, fejlesztési tervei nemcsak saját, hanem a falu gyarapodását is szolgálják. Fiában nemcsak vagyonának, hanem életfelfogásának, értékrendjének örökösét is látja. Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg. Pl.: Holden Caulfield jómódú, felső középosztálybeli öttagú New York-i család tagja. Az apa, aki szinte mindig dolgozik, egy részvénytársaság jól fizetett jogásza, az anya a legkisebb fia, Allie halála után meglehetősen ideges, sokat gyengélkedik. Státusuknak megfelelően élénk társasági életet élnek. Fiukból ügyvédet, orvost vagy hasonló értelmiségit akarnak faragni. Vagy ugyanez másképpen megfogalmazva. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg. Kifejti, miben hasonlít a két főszereplő: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul mutatja be a hasonlóságot. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól fogalmazza meg a hasonlóságot. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően mutatja be a hasonlóságot. 3 pont: Teljességre törekedve, árnyaltan mutatja be a hasonlóságot. Pl.: Mindkét főszereplő tehetős családból származik, és mindkét fiú kiválik környezetéből: mindkettő értelmes, az általuk fontosnak tartott dolgok iránt érdeklődő, olvasni szerető, érzékeny, meglehetősen zárkózott és félénk; az önkeresés során próbálnak kapcsolatotokat teremteni, ám kerülik a felszínes, őszintétlen embereket. Mindketten a saját útjukat akarják járni, ezért lázadnak a szülői akarat, illetve a társadalmi konvenciók ellen. Vagy más megfelelő. A pontszám a közös jellemzők kifejtettségének mélységével arányosan adható meg. Kifejti, miben különbözik a két főszereplő: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul mutatja be a különbözőséget. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól ismerteti a különbözőséget. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően mutatja be a különbözőséget. 3 pont: Teljességre törekedve, árnyaltan mutatja be a különbözőséget.

3 M Pl.: Péter életvitelét a falu, Holdenét pedig a nagyváros határozta meg. Péter tudásvágyával kivált falubeli tanulótársai közül, és mindent megtett, hogy gimnáziumba mehessen, Holdent pedig a rossz osztályzatai miatt már a negyedik jónevű bentlakásos iskolából csapták ki. Péter a tanulással, Holden a nemtanulással lázad a társadalmi konvenciók ellen. Péter egy patriarchális, ám jól működő családban élt, Holden pedig egy olyan átalakulóban levő családmodell, ill. társadalom tagja volt, amelyben a szülők már elveszítették hagyományos szerepüket, az új meg még nem körvonalazódott, ezért a kamasz fiú az önkeresés nehéz útján támasz nélkül maradt. Péter az apai szigorral és hajthatatlansággal szemben vívott harcában támogató felnőttekre talált, Holden az általa becsült felnőttekben is csalódott. Péter kitartása, eltökéltsége meghozta gyümölcsét, Holdent akarathiánya, céltalansága az összeomlásba sodorta. Vagy más megfelelő. A pontszám az eltérő jellemzők kifejtettségének mélységével arányosan adható meg. 3. szempont: 16 pont (alkalmazás és elemzés). Bizonyítja, hogy mindkét szereplő a saját útját akarja járni: 6 pont. Egy-egy kifejtés 3-3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti a szereplő útkeresését. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól vizsgálja meg a szereplő útkeresését. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően bizonyítja, hogy a szereplő a saját útját akarja járni. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve bizonyítja, hogy a szereplő a saját útját akarja járni. Pl.: Péterben a gimnáziumba távozó szeptemberi kocsisort figyelve tudatosodik életcélja: szeptemberben ő is fel akar ülni a kocsira, gimnazista akar lenni, tanulni akar. Tudásvágya az apai tilalom ellenére egyre fokozódik, szándéka, hogy elhagyja a falut, mindinkább megerősödik. Mivel édesanyja gyenge szövetségesnek bizonyul célja megvalósításában, ezért a kertészinasban keres támaszt. Szökési kísérlete ugyan kudarccal végződik, de ez nem keseríti el. Titokban tanul, és készülődik a távozásra. Pl.: Holden tizenhat éves kamaszként keresi önmagát, próbálja kitalálni, milyen emberré is legyen. Nehéz dolga van, hiszen rendkívül szenved Allie halála miatt, kishúgán kívül pedig nincs támasza. Szülei bánatára hogy időt nyerjen, és végiggondolhassa a végiggondolni valókat kirúgatja magát az iskoláiból, az utolsóból ráadásul meg is szökik, és néhány napig kóvályog a városban. Holden csak azt tudja, mit nem akar. Nem akarja a szülei kiüresedett, értelmét vesztett életét élni, nem akar reggel öltönyben a munkahelyre sietni egy felhőkarcoló x-edik emeletére; nem akar hétvégén a ház előtt füvet nyírni, vagy a szomszéddal golfozni. Tartalmasabb, igazibb életre vágyik: zabhegyező szeretne lenni. Kifejti a saját út keresésének okát: 4 pont. Egy-egy ok kifejtése 2-2 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti az útkeresés okát. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól fejti ki az útkeresés okát. 2 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve fejti ki az útkeresés okát. Pl.: Péter tízévesen rádöbben, hogy számára rendkívül fontos a tudás, ám az apa által felkínált lehetőség kevésnek tűnik számára. Egy másfajta tudásra, szélesebb műveltségre vágyik: olyanra, amely nem a falu mindennapjaihoz, nem a ganés szekérhez kapcsolódik. Ki akar emelkedni a környezetéből, akárcsak Imre bácsi. Ezért akar mindenáron városra kerülni, gimnáziumban tanulni. Pl.: Holden más miatt lázad. Allie halála traumáitól szenvedve nem akar felnőni, mert látja, milyenek a felnőttek: sznobok, kétszínűek, hazugok, felszínesek és anyagiasak. Zabhegyezőként viszont fontos szerepe lehetne: megvédhetné a gyermekeket a "szakadékba zuhanástól", vagyis a felnőtté válástól, a szerepjátszó emberektől, a képmutató világtól. Kifejti a saját úton járás következményét: 6 pont. Egy-egy következmény kifejtése 3-3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti a következményt. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól ismerteti a következményt. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően fejti ki a következményt. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve fejti ki a következményt.

4 4 M Pl.: Péter vagy két évig készülődött az elmenetelre, amire végül a fáncsi pusztán való tartózkodás hozott megoldást. Az ott vendégeskedő jogász nagybácsi meggyőződött Péter képességeiről és rendkívüli tudásvágyáról, ezért ellátogatott szüleihez, és felajánlotta, hogy magához veszi a fiút, és taníttatja. Az apa visszautasította a javaslatot, ám amikor az éjszaka folyamán szembesült fia elszántságával és az életénél is többet jelentő vággyal, hagyta őt leválni, így másnap Péter is beállhatott a városba tartó szeptemberi kocsisorba. Pl.: Miután Holden otthagyta az iskolát, néhány napig a városban bolyongott, ám közben még magányosabbnak érezte magát, mint általában. Titokban hazalátogatott húgához, majd szinte önkívületi állapotban ment el legkedvesebb tanárához, aki figyelmeztette arra, hogy ideáljai miatt a teljes összeomlás felé tart. A tanár mindennek ellenére visszaélt az alvó fiú bizalmával. Mivel Holden egész egyszerűen képtelen volt elfogadni, hogy egy napon belőle is művi felnőtt lesz, ezért ki akart lépni a civilizációból, és zabhegyezőként szándékozott leélni életét. A körhintázást követően azonban, amikor húgával hazament, összeroppant, ezért szanatóriumba került. 4. szempont: 6 pont (szintézis és értékelés). A dolgozatcímet értelmezve kifejti véleményét a főszereplő által választott út járhatóságáról. Egy-egy kifejtés 3-3 pont. 0 pont: Nem fejti ki véleményét. 1 pont: Felszínesen fogalmazza meg véleményét. 2 pont: Jól, de kevésbé meggyőzően fejti ki véleményét. 3 pont: Meggyőzően, teljességre törekedve fejti ki véleményét. A jelölt véleményét akkor is tiszteletben kell tartani, ha az értékelő tanár nem ért egyet vele. A pontszám a kifejtettség mélységével arányosan adható meg.

5 M B) Az elemző-értékelő iskolai irodalmi esszé értékelésének szempontjai A dolgozat címe: Alattad a föld, / fölötted az ég, / benned a létra. (Weöres Sándor) A jelölt a dolgozatban a szempontoknak megfelelően próbálja elvégezni az alábbiakat. 1. szempont: 6 pont (ismeret és megértés). Ismerteti a regényrészlet elbeszélésmódját: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti a részlet elbeszélésmódját. 1 pont: Hiányosan, illetve csak részben jól ismerteti a részlet elbeszélésmódját. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően ismerteti a részlet elbeszélésmódját. 3 pont: Pontosan, lényegre törően ismerteti a részlet elbeszélésmódját. Pl.: A szövegrészben a főszereplő és a húga közti beszélgetés olvasható. A dialógusba az író az elbeszélő (Holden) gondolatait is beépíti, leírást viszont nem. A párbeszédből a beszélt nyelv fordulatainak és a szlengelemek jelenlétének, valamint a töltelékszerkezetek ismétlődésének is köszönhetően a két fiatal bensőséges viszonya tárul az olvasó elé. A szövegben nagy szerepet kap a modalitás (a kijelentő mondatok mellett kérdő és felkiáltó mondatok). Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az ismertetés kifejtettségével arányosan adható meg. Összegzi az előzményeket: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul összegzi az előzményeket. 1 pont: Hiányosan, illetve csak részben jól összegzi az előzményeket. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően összegzi az előzményeket. 3 pont: Pontosan, lényegre törően összegzi az előzményeket. Pl.: Mivel Holden újabb előkelő iskolájában is bukásra áll, innen is kicsapják. Ezért egyik éjszaka, még mielőtt értesítették volna erről szüleit, titokban el is hagyja iskoláját. A fiú úgy dönt, hogy még mielőtt hazamenne, néhány napot egyedül tölt el New Yorkban. Holden a felnőttek világában sem érzi jól magát, és egyre kiábrándultabbá válik, a tapasztalatok csak fokozzák magányérzetét. Őszinte, meghitt beszélgetésre, szeretetre vágyik, így egyik éjszaka titokban hazamegy, és belopódzik húgához, akit nagyon szeret. A szövegrész kettejük éjszakai titkos találkozásának egy részét tárja az olvasó elé. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az összegzés megfelelőségével arányosan adható meg. 2. szempont: 12 pont (alkalmazás és elemzés). Mutassa be a regény ismeretében a két szereplőt: 6 pont. Egy-egy szereplő bemutatása 3-3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul mutatja be a szereplőt. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól mutatja be a szereplőt. 2 pont: Jól, de kevésbé árnyaltan mutatja be a szereplőt. 3 pont: Teljességre törekedve, árnyaltan mutatja be a szereplőt. Pl.: Holden Caulfield egy gazdag középosztálybeli New York-i család sarja. A tizenhat éves, beilleszkedésre képtelen kamasz önmagát tehetségtelennek tartja. Valójában azonban értelmes, rendkívül érzékeny, magába forduló, félénk és magányos fiú, aki nem szeret tanulni, de sokat olvas. Már több jónevű iskolából kicsapták, most éppen a Penceyből. Testvére, Allie halálát nem tudja feldolgozni, pedig a felnőttek (szülei, bátyja, tanárai) ezt várják tőle. Nem tudja elfogadni a felnőttek kiüresedett, értelmetlen látszatvilágát, ezért se velük, se diáktársaival, akik már a felnőtté válás útjára léptek, nem tud mélyebb kapcsolatot teremteni. Elutasítja ezt a gennyes életformát, és keresi, de nem találja helyét a világban. Nem tudja, mit akar, csak azt tudja, hogy mit nem. Nemtanulásával lázad, tanárait (egy-két kivétellel) nem tiszteli, szülei szinte nincsenek jelen életében, szeretett bátyjában is egyre inkább csalódik, csupán kishúgát, Phoebét szereti. Végül összeomlik, intézetbe kerül, ahol szembesülnie kell azzal, hogy a felnőtté válás kikerülhetetlen. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg. Pl.: Phoebe Holden Caulfield húga. Hétéves, éleseszű, talpraesett, jó megfigyelőképességgel rendelkező kislány, aki ugyanabba az iskolába jár, mint egykor bátyja. Ha idősebb bátyja, D. B. nem tartózkodik otthon, szeret az ő szobájában levő hatalmas ágyban aludni, és az óriási írósztalánál írni, mivel szeret terjeszkedni. Mindent feljegyez, rengeteg jegyzetfüzete van. Második utónevét nem

6 6 M kedveli, ezért pótneveket talál ki magának. Akárcsak Holden, ő is meglehetősen magányosnak érzi magát a felnőttek világában. Korához képest meglehetősen érett. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám a bemutatás kifejtettségével arányosan adható meg. Kifejti, milyen szerepet töltenek be egymás életében: 6 pont. Egy-egy szerep kifejtése 3-3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul ismerteti a másik életében betöltött szerepet. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól mutatja be a másik életében betöltött szerepet. 2 pont: Jól, de kevésbé árnyaltan fejti ki a másik életében betöltött szerepet. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve fejti ki a másik életében betöltött szerepet. Pl.: Holden valójában csak Phoebét szereti igazán, aki a gyermeki tökély, a tisztaság és az ártatlanság megtestesítője. Mindaz megvan benne, ami az őt körülvevő felnőttekből szüleiből, bátyjából, tanárai többségéből már kiveszett. Szinte atyai szeretetet érez kishúga iránt, és a családi életben kevésbé szerepet vállaló apát is pótolja, felnőttként beszélget vele. Magányát is csak kishúga szeretete, ragaszkodása és odafigyelése tudja enyhíteni. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám a kifejtés mélységével arányosan adható meg. Pl.: Phoebe szereti és megérti testvérét, úgy véli, hogy Holden tudja, hogyan kell bánni egy gyerekkel. Ellentétben a felnőttekkel, ő valóban odafigyel Holdenre, amikor az beszél, ezért neki egyedül az ő társaságában nem kell szerepjátszóvá válnia. Valójában Phoebe téríti el attól a szándékától, hogy mindent maga mögött hagyva nekivágjon a világnak. A körhintázó kislány társaságában Holden végre felnőttnek érezheti magát: aggódik ugyan, nehogy baja essék húgának, de bízik benne, nem szól rá, vállalja a felnőttséggel járó felelősséget és szabadságot. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az elemzés mélységével arányosan adható meg. 3. szempont: 12 pont (alkalmazás és elemzés). Megvizsgálja a főszereplőnek a beszélgetés során megfogalmazódott két fontosabb felismerését: 6 pont. Egy-egy felimerés vizsgálata 3-3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul vizsgálja meg a főszereplő felismerését. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól vizsgálja meg a főszereplő felismerését. 2 pont: Jól, de kevésbé lényegre törően vizsgálja meg a főszereplő felismerését. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve vizsgálja meg a főszereplő felismerését. Pl.: Holden kifejti Phoebének, hogy számára mi a valóban fontos: Allie és Phoebe. Magát a tényt ugyan elfogadja Allie-ről: Tudom, hogy halott! Azt hiszed, nem tudom?, de ennek ellenére szereti őt, hiszen halott bátyja ezerszer rendesebb, mint akármelyik élő. Megfogalmazza: Csak azért, mert valaki halott, az ember azért még szeretheti, az istenért! Nem tud, és nem is akar lemondani az abnormális felnőtt világ elvárásairól, amit a kis Phoebe szájába tesz az író. Holden továbbá felismeri és kifejti: És szeretem azt is, amit most csinálok. Itt ülni veled és beszélgetni, meg gondolkodni bizonyos dolgokon, meg...,...és dumálni meg hülyéskedni...; nem tudja elfogadni, hogy Az emberek sose hiszik, hogy valami igazán valami. Úgy véli, a felnőttek nem ismerik fel az igazán lényeges dolgokat. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az elemzés mélységével arányosan adható meg. Pl.: Holden elutasítja a társadalom által felkínált szerepeket. Egyrészt nem bízik képességeiben: Nem leszek tudós. A tudományokhoz hülye vagyok, másrészt viszont nem akar olyanná válni, mint az általa ismert szerepjátszó felnőttek, pl. az ügyvédek:...ha az ember meg is menti ártatlan emberek életét,...honnan tudja, hogy azért teszi, mert tényleg meg tudja menteni az életüket... Honnan tudja az ember, hogy nem játssza-e meg magát? Az a baj, hogy nem tudhatja. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az elemzés mélységével arányosan adható meg. Értelmezi a főszereplő vágyát: 3 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul értelmezi a főszereplő vágyát. 1 pont: Felszínesen, illetve csak részben jól értelmezi a főszereplő vágyát. 2 pont: Jól, de kevésbé árnyaltan értelmezi a főszereplő vágyát. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve értelmezi a főszereplő vágyát. Pl.: Holden Zabhegyező szeretne lenni. Olyan felnőtt, aki megóvná az erény és ártatlanság zabmezejében játszó összes kisgyereket attól, hogy a szikla pereménél tátongó felnőtt világ mesterkéltségébe, érzéketlenségébe és közönyébe zuhanjanak. Holden tisztában van azzal, hogy vágya hülyeség, hiszen ebben a tetü világban az ember aligha tudja megőrizni tisztaságát. Vagy ugyanez másképpen. A pontszám az értelmezés mélységével arányosan adható meg.

7 M Értékeli a főszereplő vágyát a regény befejezésének ismeretében: 3 pont. 0 pont: Nem értékeli a főszereplő vágyát. 1 pont: Felszínesen értékeli a főszereplő vágyát. 2 pont: Jól, de kevésbé árnyaltan értékeli a főszereplő vágyát. 3 pont: Árnyaltan, teljességre törekedve értékeli a főszereplő vágyát. A jelölt véleményét, illetve meglátását akkor is tiszteletben kell tartani, ha az értékelő tanár nem ért egyet vele. A pontszám az értékelés mélységével arányosan adható meg. 4. szempont: 5 pont (szintézis és értékelés). Értelmezi a dolgozatcímet: 2 pont. 0 pont: Nem, illetve rosszul értelmezi a dolgozatcímet. 1 pont: Jól, de kevésbé árnyaltan értelmezi a dolgozatcímet. 2 pont: Teljességre törekedve értelmezi a dolgozatcímet. Pl.: A dolgozatcím azt sugallja, hogy az ember életében számos lehetőség adódik, és csak rajta múlik, milyen magasra tud elrugaszkodni a földtől, mennyire tud feljutni az Élet Létráján. Holden is felmehet a sajátján. Vagy más megfelelő. A pontszám a kifejtettség mélységével arányosan adható meg. Kifejti, mennyiben érvényes az állítás a főszereplőre: 3 pont. 0 pont: Nem fejti ki véleményét. 1 pont: Felszínesen fejti ki véleményét. 2 pont: Jól, de kevésbé meggyőzően fejti ki véleményét. 3 pont: Teljességre törekedve, meggyőzően fejti ki véleményét. A jelölt véleményét, illetve meglátását akkor is tiszteletben kell tartani, ha az értékelő tanár nem ért egyet vele. A pontszám a kifejtettség mélységével arányosan adható meg. Megjegyzés: A tárgyi hibákért 0,5 1 pontot vonunk le. A szerkezetre, a nyelvhelyességre és a helyesírásra az érettségi követelményrendszer kritériumai alapján legfeljebb 15 pont adható. A feladatlap szempontjai a dolgozat szerkezetének egy lehetséges változatát jelentik, a jelöltnek nem feltétlenül szükséges a sorrendet követnie.

8 8 M FELADAT MEGOLDÁS PONTSZÁM 1. Ti! Magyarok feketeszemmel 1 A cím arra utal, hogy: a szerző fordított tükörben láttatja a magyarokat vagy a könyvet egy fekete bőrű ember írta C 2 3. I 1 H 1 I 1 I 1 H 1 4. Csak... A 1 A közhiedelem... M 1 Az újévet... M 1 5. fasírt, kolbász, töltött káposzta 1 A háromért jár az 1 pont. 6. Negatív: nyafogós 1 Pozitív: kitartó, találékony 2 7. Csodálja, mennyire művelődik mindenki. Az ablakmosó példájával Hankiss Elemér, szociológus. 1 A véleménykifejtésével egy kicsit ellensúlyozza az esetleg kialakult negatív 2 képet. A lényeget kevésbé jól megragadó vagy csak részben jó válaszért 1 pont jár. 9. rituálé 1 a 2-es szám bekarikázása A mer 1 C sündörög 1 E szem 1 B pincér nagyon utálja: ki lehetne vele kergetni a világból 2 egyáltalán nem hallott róla: hírből sem ismerte 2 bántó szándékkal mond valamit: beszólnak egymásnak sajátosság a) 5 Mássalhangzótörvény Példa zöngésség szerinti részleges hasonulás azt vagy ezt írásban jelölt teljes hasonulás díjazza vagy akkor összeolvadás folytatják Minden helyes 1 pont. b) Az írásmód magyarázata: díjaz + ja díjazza vagy: az + kor akkor alapelv: kiejtés szerinti alapelv

9 M Főnév Melléknévi igenév Mondatrész értéke kiadó szántó minőségjelző fordító bántó állítmány 15. bennünk, rólunk a) T K K R 4 NEVET / SÉG / ES / NEK Minden 2 jó megoldás 1 pont. b) szemükben (2 pont) 17. tart, tartva, tartás, tartani a) 6 Szószerkezet Szóösszetétel minőségjelzős zsíros kenyér rosszkedvűség birtokos jelzős Jézuska legendája társadalomkritika Minden helyes megoldás 1 pont. b) citromos tea, könyvbemutató Minden helyes megoldás 1 pont. 19. Első szilveszterének éjjelen a társaság meghatottan énekelni kezdte a Himnuszt. 8 Jmi Jbi Hi A Hm T Á T A meghatottan szó lehet állapothatározó is. Minden helyes mondatrész 1 pont Amikor például először találkozott a velős csonttal, azt hitte, valamiféle rituálét 3 fognak bemutatni. A mondathatárok jelölése 1 pont Hi T A két viszony felismerése 1-1 pont, az ábra 2 pont.

10 10 M a) kötőszóval: melyet 5 névmással: Erre vagy rólunk birtokos személyjellel: szemükben Minden helyes megoldás 1 pont. b) Bármely megfelelő mondat, amely kapcsolatos viszonyt eredményez. Pl.: És ez senkit sem zavar. (2 pont) 22. egyelőre, tartama, válság 6 1 pont a hibás szó aláhúzásért, 1 pedig a megfelelő javításért jár. 23. egyre, szellemesebbek, és, Egyesült Államokban 4 Minden hibás javításért 1 pontot levonunk a 0-ig. 24. Tartalom: 0 12 pont 30 Az adott szempontoknak megfelelően magánlevelet ír. (életmód, szokások, tulajdonságok). A pontszám a szempontok száma és azok kibontása függvényében adható meg. Nyelvhelyesség és helyesírás: 0 8 pont Pontos, világos fogalmazás; köznyelvi, normatív formák használata. 1 1 pontot vonunk le 2 súlyos, ill. 3 kevésbé súlyos hibáért. Stílus: 0 3 pont A szövegtípusnak való megfelelés (bizalmas hangvétel, szókincs stb.). A pontszám a felsoroltak meglétének függvényében adható meg. Szerkezet: 0 7 pont Arányosság, teljességre törekvés a mondanivaló elrendezésében. (2 pont) A levél formai követelményeinek való megfelelés (megszólítás 1 pont, keltezés 1 pont, elköszönés és aláírás 1 pont). Terjedelem: (2 pont). 10%-os eltérés esetében pontlevonás jár.

*M07123114* MADŽARŠČINA

*M07123114* MADŽARŠČINA Državni izpitni center SPOMLADANSKI ROK *M07123114* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 12. junij 2007 SPLOŠNA MATURA RIC 2007 2 M071-231-1-4

Részletesebben

A dolgozat címe: Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból valóság legyen. (Németh László)

A dolgozat címe: Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból valóság legyen. (Németh László) Državni izpitni center *M10113113* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2010. május 4., kedd 2010. május 31., hétfő ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2010 2 M101-131-1-3

Részletesebben

*M11213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK

*M11213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK K ó d s z á m : Državni izpitni center *M11213112* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV 2. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2011. augusztus 25., csütörtök / 90 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Dr`avni izpitni center *P043A033* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR YELV ÉS IRODALOM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kedd, 2005. február 0. SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA C RIC 2005 2 P043-A03--3. feladatlap FELADAT MEGOLDÁS POTSZÁM.

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

*M08213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK

*M08213112* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK K ó d s z á m : Državni izpitni center *M08213112* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV 2. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2008. augusztus 25., hétfő / 90 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

1.4. A tanári felvételi eljárásban alkalmazható módszerek a pályaalkalmasság megítélésére. Készítették:

1.4. A tanári felvételi eljárásban alkalmazható módszerek a pályaalkalmasság megítélésére. Készítették: TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 PÁLYÁZAT 13. SZ. ALPROJEKT 1.4. A tanári felvételi eljárásban alkalmazható módszerek a pályaalkalmasság megítélésére vitaanyag Készítették: Dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P091A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2009. május 28., csütörtök / 60 perc Engedélyezett

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése szka105_19 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok, emberek 1. A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M

JAVÍTÓKULCS R FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M 8. É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS R FÜZET s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-13 1 2006.03.01. 15:01:48 2 Untitled-13 2 2006.03.01. 15:01:48 3 Untitled-13

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. /4 A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 02 Ügyviteli titkár Értékelési

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Herczeg Rita Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Tanulmányom a gyermekotthonokban élő gyermekek jogainak érvényesülését vizsgálja a gyermekotthoni házirendeken keresztül. A házirendek vizsgálatát azért

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát:

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Férfiuról szólj nékem, Múzsa És ha már a magas kultúránál tarunk még két irodalmi

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Recenzió Készítette: Süge Csongor Ronald S. Burt 2004-ben publikálta a tanulmányt, amelyben érdekes kutatási eredményeket osztott meg mindazokkal, akik a kapcsolatiháló-elemzés,

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás. megnyitója.

Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás. megnyitója. 1 Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne. fotópályázat eredményhirdetése, a pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitója Sióagárd (Elhangzott:a Sióagárdi Művelődési Házban, 2010. május

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N33* RENDES MÉRÉS 3. szakasz MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 0. május 6., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Terney Béla Kollégium Pedagógiai

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT.

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. A koncepció előkészítése... 4 I.2. A koncepcióról általában... 5 I.3. Az ifjúsági korosztályról... 6 I.4. Az ifjúságbarát kerületről... 7

Részletesebben

Ami a tankönyv lapjai mögött van

Ami a tankönyv lapjai mögött van Történelemtanítás a gyakorlatban Ami a tankönyv lapjai mögött van Személyes emlékek a történelemórán Gönczöl Enikő A tankönyvekben szereplő tények és leírások többnyire mint tőlük távol eső, elvont dolgok

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok!

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! A mindennapi közlekedés legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb csoportját a gyerekek képezik, köszönhetően annak, hogy életkoruknál fogva tájékozódási, észlelési és koordinációs

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Državni izpitni center. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2013. június 3., hétfő / 60 perc SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2013. június 3., hétfő / 60 perc SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A jelölt kódszáma: Državni izpitni center *P131A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2013. június 3., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: A jelölt golyóstollat

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Baleseti felépülés biztosítás. élet- és balesetbiztosítás

Baleseti felépülés biztosítás. élet- és balesetbiztosítás Baleseti felépülés biztosítás élet- és balesetbiztosítás Ez az összefoglaló segít megismerni az NN Életút programjának részét képező Baleseti felépülés biztosítás főbb jellemzőit, és bemutatja Önnek a

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben