f Folytatás a 3. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f Folytatás a 3. oldalon"

Átírás

1 evangélikus hetilap 73. évfolyam, 39. szám szeptember 28. Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap Ára: 199 Ft Nem mondanám, hogy a megszokott»fokhagymaszagú«témák, mint migráció, mobilitás, család, házasság, szexualitás, struktúrák, arányos képviseletek, ökumené, ilyen-olyan csoportok jogai és így tovább hiányoztak volna, de az alaphangot a házigazda pomerániai püspök, Hans- Jürgen Abromeit által szervezett missziói nap adta meg. f Valami mégis megmozdult eppur si muove 3. oldal Lehet ezt papírhiánnyal magyarázni, lehet a szegénységgel, ám a profán bejegyzések csak azt hangsúlyozzák, hogy a Biblia központi helyet foglalt el az egykori családok életében, mindig kéznél volt. f Missziós napok a csángó házban 4. oldal A verseny izgalmait és fáradalmait hamar fölváltotta az esküvõt megelõzõ várakozás. Párjával, Hoffmann Ervinnel szeptember 20-án kötötték össze életüket a szentendrei evangélikus templomban. f Párosban révbe érve 5. oldal Egykori felügyelõnek állítottak emléket f 3. oldal Hálaadás Sandon és Paton f 4. oldal Apróságok f 8. oldal Szakítópróba f 9. oldal Bonyhádi önképzõkör-történet f 10. oldal SEMPER REFORMANDA Kulturális örökség szakrális mûvészet Az meglehet, hogy e kincset mi nem tudjuk oly szilárdan tartani s hinni, mint Keresztelõ János és Pál apostol, de a kincs ugyanaz. Olyan ez, mint mikor ketten emelik ugyanazt a serleget: az egyiknek reszket a keze, a másiké meg nem. Vagy mikor ketten tartják ugyanazt a telt erszényt: az egyik erõs kézzel, a másik hanyagul. A kéz, ha erõs, ha gyenge, semmit sem ad hozzá az erszény tartalmához. Így az apostolok és köztünk nincs más különbség, mint hogy õk ugyanazt a kincset erõsebben tartják. Mindazáltal tudnom kell, hogy ugyanazt a kincset kaptam, amit a szent próféták, apostolok és minden szentek kaptak. d Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (Szabó József fordítása) Látogatók az Üllõi úton, a Podmaniczky Degenfeld-könyvtárban FOTÓ: LUKÁCS GABI Kulturális programok áradata tetõzött a múlt hét végén országszerte: Budapesten és vidéken egyaránt hihetetlenül gazdag programkínálat várta az érdeklõdõket a kulturális örökség napjain. E kontinentális mozgalom célja, hogy azok a kiemelkedõ, érdeklõdésre méltán számot tartó intézmények, mûemlék épületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség elõtt, néhány napra megnyissák kapuikat, és ingyen, szakszerû vezetéssel fogadják a látogatókat. Immár tizedik éve hazánkban is szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg ezt az egyre népszerûbb eseményt. A évi örökségnapokhoz idén több mint háromszáz település csatlakozott. házakra, no és arra, hogy 2008 Magyarországon egyúttal a Biblia éve is. Jóllehet a katolikus kezdeményezéshez más felekezetek is csatlakozhattak, a protestáns egyházak igen szerény mértékben éltek a kínálkozó lehetõséggel. A gazdagodás jelei Hálanap Pesterzsébeten és Soroksáron b A lakótelepi környezetben élõ pesterzsébeti evangélikusok a nagyvárosi misszió kihívásai közepette nehéz feladatot vállaltak magukra. A panelházak gyûrûjén túlra tekintettek, és Pest legdélebbi részén, a XXIII. kerületi Soroksáron egy évvel ezelõtt gyülekezetépítõ munkába kezdtek. A magvetés azóta szárba szökkent, és Soroksáron immár új evangélikus közösség formálódik. Ezért is hálát adtak a pesterzsébetiek azon a szeptember 21-én megrendezett hálanapon, amelyen templomuk külsõ felújításának befejezése alkalmából tartottak istentiszteletet. Az ünnep igehirdetõje Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke volt. Tudomány és keresztény élet Tanévnyitó az Evangélikus Hittudományi Egyetemen b Be kell vallani, egyedül nem megy! A Szentlélek nélkül nem juthatunk elõre sem a keresztény életben, sem a tudományban mondta Ittzés János elnökpüspök az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szeptember 19-én tartott tanévnyitó istentiszteletén a budapest-zuglói evangélikus templomban. Az istentisztelet liturgiai szolgálatát Gyõri János Sámuel pesterzsébeti lelkész végezte, aki egy új életért is hálát adhatott, az istentiszteleten ugyanis keresztelõre is sor került. Gáncs Péter püspök 1Kor 1,4 9 alapján hirdette Isten igéjét, és úgy mutatkozott be, mint az egyházkerület leghálásabb embere, hiszen a püspöki szolgálat a vasárnapokon mindig a gyülekezetek különféle hálaadásaival telik, legtöbbször épületfelújítások, valamint lelkészmozgások kapcsán. Az apostol a már meglévõ gyülekezetért való hálaadással kezdte levelét, s nem azért tette, mert a közösség tökéletes volt, hanem mert Isten igéje, szeretete és kegyelme mûködött benne figyelmeztetett a hálaadás jelentõségére Gáncs Péter. Ha Isten munkája folyik a gyülekezetben, akkor annak gyümölcseként lesz jele a növekedésnek, gyarapodásnak, gazdagodásnak nem feltétlenül anyagiakban, hanem hitbeli ismeretekben, a Krisztusról szóló beszédben és bizonyságtételben. Ilyen növekedésnek lehetünk tanúi Soroksáron, ahol a pesterzsébetiek gyülekezetépítési erõfeszítéseinek gyümölcsei most kezdenek beérni. Az ünnepi közgyûlést Drüszler Ferenc, a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség felügyelõje nyitotta meg. A felújítási munkálatokról és a költségekrõl Helfrich Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Irodája Ingatlanrendezési Osztályának vezetõje számolt be. A templom, a parókia felújítása és a gyülekezeti ház kialakítása, bõvítése több éve zajlik már az egyházközségben. A munkálatok összköltsége 171 millió forintot tesz ki, amelybõl 123 millió forint pályázatokból származik, 48 millió pedig a gyülekezet saját erejébõl, áldozatkészségébõl. f Folytatás a 3. oldalon Lehet a prédikáció briliáns, ha a Szentlélek nem teszi elevenné, ha nem hat a krisztusi beszéd. Ha azonban szívünket megtölti az Úr félelme, akkor az ige személyes és hatékony üzenetté válik mutatott rá igehirdetésében Ittzés János, majd emlékeztetett a Biblia szavaira: mennyei Atyánk ad Szentlelket azoknak, akik kérik tõle. Az istentisztelet utáni ünnepi ülésen a mentori megbízólevelek átadására is sor került. (Mint ismeretes, a végzõsök a lelkésszé avatásukat megelõzõ évet egyegy gyülekezetnél töltik; ez idõ alatt bekapcsolódnak a szolgálatba, s a helyi lelkész mentorként kíséri õket.) Idén hat fiatal lelkészjelölt és mentora fogadta az áldást, s véshette szívébe az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészének, dr. Orosz Gábor Viktornak a szavait: a közös munkában, tanításban-tanulásban ne feledjék, hogy mindketten az egyetlen Jézus tanítványai. Dr. Csepregi András rektor beszéde után az elsõévesek fogadalomtételére került sor. ( ) Az evangélium szolgálatában és Krisztus Urunk követésében törekszem a tanulás, az élet és a hit egységére. Ehhez kérem Isten segítségét! Teológus-lelkész szakon tizennyolcan, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon pedig hárman kezdik meg tanulmányaikat. A tavaly négy fõvel indult kántor szakra idén csupán egy hallgató jelentkezett, ebben a tanévben ugyanakkor összesen húszan folytatják levelezõ tagozaton a katekétaképzést. Az elsõévesek túl vannak már egy pasztorálpszichológiai blokkszemináriumon, illetve görög nyelvi elõkészítõ órákon, és az évnyitót követõ hétvégén Piliscsabán csendesnapokat is szerveztek a számukra, melyek keretében a felsõévesek által elõkészített bagolytúra kalandjai várták õket. A 2008/2009-es tanévben négy doktoranduszhallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen: Kerepeszki Anikó, Kovács Áron, Sándor Jenõ és Udvardi Andrea. Az EHE Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetõjét, dr. Szentpétery Péter docenst pedig várhatóan decemberben habilitált professzorként köszönthetik. g szevagi A központi téma a reneszánsz éve volt. Mindemellett a katolikus egyház Esztergom Budapesti Fõegyházmegyéje a tavaly ilyenkor nagy sikerrel debütált Városmisszió folytatásaként missziós hetét is rászervezte a rendezvénysorozatra. Ennek jegyében szeptember között a szakrális mûvészetek hete, a hónap utolsó két napján pedig a nyitott templomok éjszakája irányította a figyelmet különösképpen is a hazai történelmi egy- Meghívó Evangélikus egyházunk kulturális örökségét csupán néhány vidéki városban tárták az érdeklõdõk elé a gyülekezetek, és többnyire a fõvárosban sem egyházi szervezésben érintettek lutheránus szakrális objektumokat a városi séták keretében túrázók. Megnyitotta viszont kapuját a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és templom, az Országos Iroda Üllõi út 24. alatti épületében pedig most elõször láthatta a nagyközönség az úgynevezett Podmaniczky Degenfeld-könyvtárat. Ilyesformán egyházunk mégis szolgálhatott igazi kuriózummal az idén, hiszen a keszthelyi Festetics-kastélyon kívül hazánkban ez az egyetlen megmaradt fõúri családi gyûjtemény. g Sz. Á. Összeállításunk a 6 7. oldalon Szeretettel meghívjuk az Október a reformáció hónapja elnevezésû programsorozat megnyitóünnepségére és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) alapítása 65. évfordulójának a megünneplésére október 1-jén, szerdán 14 órára az ökumenikus tanács kápolnájába. Cím: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.; tel.: 1/ ; fax: 1/ ; Program: a megnyitóáhítatot a MEÖT tagegyházainak püspökei, vezetõ lelkipásztorai végzik. Az Október a reformáció hónapja nevû rendezvénysorozatot D. Szebik Imre, a MEÖT és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) elnöke nyitja meg. Ünnepi elõadást dr. Márkus Mihály, a MEÖT alelnöke, korreferátumot pedig dr. Hafenscher Károly professor emeritus tart. Ökumené és az újabb lelkipásztori generációk címmel dr. Szabóné Mátrai Marianna intézetvezetõ, Ökumenikus Ifjúsági Misszió Közös Pont címmel pedig Turcsik Ferenc egyetemi lelkész tart elõadást. Az alapításról megemlékezõ emléktáblát dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Ittzés János evangélikus elnök-püspök leplezi le. Az ünnepségen amelyen a Deák Téri Evangélikus Gimnázium énekkara, valamint a Cantores Ecclesiae rézfúvósegyüttes szolgál gazdag bibliakiállítás is megtekinthetõ.

2 2 e szeptember 28. forrás A BIBLIA ÉVE SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP Ef 4,20 28 A VASÁRNAP IGÉJE Az Elsõ thesszalonikai levél feltámadás Pál munkatársaival, Szilvánusszal és Timóteussal körülbelül Kr. u. 50-ben vethette papiruszra ezt a levelet, amely így az egész Újszövetség legkorábbi irata. Ezt valószínûsíti az Apostolok cselekedeteinek idevonatkozó elbeszélése és a levélben ábrázolt gyülekezeti szituáció is. Ez az elsõ korabeli pillanatfelvétel egy keresztény gyülekezetrõl. Pál apostol sikeres missziója a zsidó vallással szimpatizáló görögök között elõbb megbotránkozást, majd nyílt lázongást okozott a zsinagógában. Tovább kellett mennie Athénba, ahonnan aggódással figyelte, hogy a tapasztalatlan keresztény közösség vajon fennmarad-e ellenséges környezetében. A visszaküldött Timóteus jó híreket hozott a thesszalonikaiakról, ezért az apostol õszinte hálaadással írt levelet nekik, és egyúttal válaszolt is néhány õket foglalkoztató kérdésre. Vannak, akik szerint a thesszalonikaiaknak az evangélium iránti érdeklõdését a környéken virágzó millenarista mozgalmak is elõsegítették. E mozgalom követõi közeli világvégére készültek, és könnyen elképzelhetõ, hogy megragadta õket az, amikor Pál arról beszélt: Krisztus biztosan megmenti övéit az eljövendõ haragtól. A levelet olvasva eleven gyülekezeti élet bontakozik ki szemünk elõtt: karizmatikus jelenségek, csodák és jelek és általában a Krisztus második visszajövetelére való várakozás jellemezték a theszszalonikai keresztényeket. Nem szeretném, ha tudatlanok lennétek Mivel a thesszalonikaiak meg voltak gyõzõdve arról, hogy még a saját életükben megérik Krisztus visszajövetelét, érthetõ módon megdöbbentette õket, amikor az idõ múlásával néhány idõsebb gyülekezeti tag meghalt. Nem értették, hogyan lehetséges ez. Egyáltalán, mi lesz a sorsuk azoknak a testvéreknek, akik nem érték meg Krisztus visszajövetelét? Róluk elfeledkezett Krisztus? Pál megnyugtatta õket. Õ is osztozott abbéli reményükben, hogy Krisztus már nem késlekedik sokáig, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmüket, hogy Isten órarendje nincs a mi rendünkhöz igazítva: Krisztus feltámadásának ereje visszajövetelekor elér mindenkit, akár élõ, akár halott. Amikor visszajön, élõk és holtak egyaránt elváltoznak, hogy részeseivé váljanak Krisztus újjáteremtett közösségének. A holtak feltámadnak, és az élõkkel együtt felemeltetnek Jézushoz, hogy azontúl örökké vele maradjanak. amint felhangzik a riadó hangja, a fõangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennybõl, és elõször feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhõkön az Úr fogadására a levegõbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. (1Thessz 4,16 17) Ne alázzuk meg Istent: metafora, / Halovány hasonlat és transzcendencia, / Erõltetett, régmúlt idõk kifogyott hitével festve / Hajolj be az üres sírba! (John Updike) d Magyar Bibliatársulat Megtérés: megújulás lélekben és elmében Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint [õk] erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban (Ef 4,17.19) írja Pál apostol közvetlenül a kijelölt rész elõtt. Ezután mondja: Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust (Ef 4,20) A folytatásból nyilvánvaló, hogy a gyülekezetben voltak, akik mintha a Krisztust így tanulták volna állandóan hazudoztak, és munka helyett lopásból éltek. Ne idealizáljuk az apostoli kor egyházi életét! Már akkor is voltak, akik úgy gondolták, hogy hitüknek nem kell befolyással lennie hétköznapi életükre. Félreértették, sõt szándékosan félremagyarázták Pál tanítását arról, hogy amíg földi testben élnek, a hívõk sem lehetnek érintetlenek a bûntõl. Félreértették az apostol panaszát a Római levél 7. fejezetében: Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belsõ ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bûn tagjaimban lévõ törvényével. ( ) Én magam tehát értelmemmel az Isten [Lelkész:] Mennyei Atyánk, aki teremtetted és fenntartod ezt a világot, és arra hívtál el bennünket, embereket, hogy értelmes életünkkel gondozzuk és õrizzük, amit teremtettél, hallgasd meg könyörgésünket. [Lektor:] Atyánk! Te látod, mennyire célt tévesztetten éli az emberiség az életét. Te látod, hogy szándékainkkal, tetteinkkel nem gondozzuk és õrizzük teremtésedet, hanem gondtalanul feléljük az életteret mások, a jövõ generációi elõl. Adj, Urunk, tevékeny felelõsségérzetet mindenkinek azért a világért, amelyet ajándékként otthonunkul adtál. Jézus Krisztusért kérünk [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bûn törvényének. (Róm 7,21 25) Úgy gondolták, hogy ha az apostol is bevallja, hogy testével változatlanul a bûn törvényének szolgál, akkor õk miért ne élhetnének tovább régi bûneikben: miért ne hazudozhatnának és lophatnának? Nem értették Pál mondanivalójának lényegét: éppen azért, mert a test nem képes Isten törvényének alávetni magát, és csak a bûn törvényének képes szolgálni, õ testét képletesen szólva szüntelenül keresztre feszíti (Gal 2,20), hogy ne a test, hanem a lélek törvénye szerint éljen: hiszen a lélek és az elme már ebben az életben is képes megújulni és Isten törvényét szolgálni a Szentlélek uralma és vezetése alatt. Erre emlékezteti õket az apostol, amikor így ír: Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,22 24) A régi élet szerinti óember levetése azonban nem olyan egyszerû, mint egy télikabáté. Ezt Pál is tudja. A Galata levélben ezért beszél az ó ember keresztre feszítésérõl. Mert az óember levetése egyet jelent annak szüntelen megöldöklésével. Oratio œcumenica Új élet nincs az ó- és az új ember tusakodása nélkül. Ezért biztatja és bátorítja a Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik vasárnap epistolája (Ef 4,20 28) a keresztség szentségében újjászült híveket, hogy járjanak új életben, és ne adjanak helyet az ördögnek: Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. ( vers) Ezért hirdeti az evangélium (Mt 9,1 8) a béna meggyógyításáról szóló történetben van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bûnöket a földön ; Bízzál, fiam, megbocsáttattak bûneid, hogy új életben járásunkat egyedül Krisztus valóságos bûnbocsánata teszi lehetségessé. Ez a bûnbocsánat reális Krisztus-cselekedet, és egészen személyes. Ebbõl a bûnbocsátó kegyelembõl valóban új élet születik, amely egészen más, mint a régi. E heti graduálénekünk, az Adj békét a mi idõnkben (EÉ 291) énekeskönyvünk leggyakrabban énekelt Luther-énekei közé tartozik. Eredetileg egy versszakos: egy óegyházi antifóna fordítása. A 2 3. [Lektor:] Értelmes életért, értelmes feladatokért, életkedvért, kreativitásért könyörgünk minden embernek. Segíts meg mindnyájunkat, hogy ne fásuljunk bele mindennapi teendõinkbe. Segíts, hogy ha gépies, lélektelen feladatot kell is végeznünk, megtaláljuk a megújulás forrásait. Jézus Krisztusért kérünk [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Könyörgünk azokért, akik munkájuk rabjai, akik nem tudják letenni a felelõsséget egy pillanatra sem, és akiknek emiatt nem jut idejük, erejük emberi kapcsolataikra. Kérünk, láttasd meg velünk, hogy nem kívánsz senkitõl embertelen és emberfeletti ÉNEKKINCSTÁR strófa Túrmezei Erzsébetnek az 1982-es énekeskönyv számára készített kiegészítése. Ezek a versszakok jól kapcsolódnak a nap témájához: Járjunk elhívásunkhoz méltóan a munkában! Az ének 1528 végén vagy 1529 elején íródott. A dallam is Luther szerzeménye; újra átdolgozta a Veni redemptor gentium himnuszt (az elsõ verzió a Jöjj, népek Megváltója EÉ 131). Hogy miért éppen ezt választotta, arról csak feltevéseink lehetnek. Talán a népek viharában a fenyegetettség ellen a népek Megváltóját akarta segítségül hívni? Vajon tudta-e, hogy Ambrosius ezt a költeményét az ariánusokkal folytatott vita idején írta? Nem lehet véletlen, hogy Luther 1543-ban, a másik, török veszélyben írott imádságos énekéhez Tarts meg, Urunk, szent igédben (EÉ 255) is ezt a himnuszt választotta mintának. (A két ének ezt követõen A keresztre feszítés jó kép, mert a folyamatos agóniát fejezi ki. A keresztre feszített ember nem azonnal hal meg. Így az óemberünk sem hal meg egészen addig, amíg a fizikai testünk életben van. De addig is agóniára: haldoklásra kényszeríthetõ a Krisztusban való hit erejével, a Szentlélek által. És ami ugyanilyen fontos: cselekvésképtelenné tehetõ. Ezt is jól fejezi ki a megfeszítés képe. A keresztre feszített kezét szögek rögzítik: bármilyen soká húzódik még haldoklása, többé semmit sem tud tenni. Így érti Pál, hogy a szüntelen agóniára kényszerített, keresztre feszített óemberünk többé nem képes cselekedeteinket irányítani, bár ösztönzését amíg élünk szüntelenül érezni fogjuk. Viszont a Szentlélek megújult lelkünk és elménk fölötti uralmát kifejtve lehetõvé teszi, hogy az új ember, aki nem más, mint a hit által bennünk élõ Krisztus, irányítsa cselekvésünket, sõt õ maga cselekedjék. Az így véghezvitt cselekedeteink éppen azért fognak Isten elõtt igaznak bizonyulni, mert Isten az egyetlen Igaznak, Krisztusnak a cselekedeteire ismer bennük, bár kegyelembõl mégis nekünk tulajdonítja õket. Pál apostol így tanította Krisztust a életet, és jól végzett munkánk gyümölcsét megadod idejében. Jézus Krisztusért kérünk [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Könyörgünk azokért, akik munka nélkül élik mindennapjaikat. Segítsd meg azokat elszánással, akik már nem is keresnek értelmes célokat. Nyiss új lehetõségeket azok elõtt, akik elveszítették munkahelyüket. Ne engedd, hogy megszokják az egyik napról a másikra való túlélés perspektíváját. Jézus Krisztusért kérünk [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Könyörgünk azokért is, akik nyugdíjas éveiket töltik. Te segíts a nyugalom éveiben is változatos, aktív Adj békét a mi idõnkben gyülekezeteknek. Ezt a tanítást elevenítette fel Luther a 16. században. Ez a tanítás a mi lelki örökségünk is. A kérdés csak az, hogy egyéni életünk és egyházi közéletünk ezt a tanítást tükrözi-e. Hazugság, nyereségvágy, lopás e három bûnben látja Pál a világ szerinti élet megnyilvánulását, s a Korinthusi levélben a házasságtöréssel és paráznasággal egészíti ki õket. Ha õszinte önvizsgálat után úgy találnánk, hogy mégsem vagyunk mindettõl mentesek, ma még megfogadhatjuk Pál apostol intelmét: Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. ( ) Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. g Véghelyi Antal Imádkozzunk! Urunk, megvalljuk, hogy nehezünkre esik követni azt a tanítást, amelyben apostolaid és mindenkori követeid által részesülünk. De légy segítségünkre, és Szentlelkeddel újítsd meg lelkünket és elménket, hogy mindenkor készek legyünk a test bûnös késztetésének ellenállni, hogy cselekedeteink a hitben elnyert igazságot tükrözzék. Ámen. életet élniük. Ne engedd, hogy elhagyják magukat, tanítsd õket, hogy ajándékként élhessék meg, hogy több idejük marad családjukra, barátaikra és gyülekezetük közösségére is. Segítsd meg közösségeinket, hogy meglássuk idõs testvéreink értékeit, és mindannyiunkat gazdagíthassanak. Jézus Krisztusért kérünk [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lelkész:] Hallgass meg minket, mennyei Atyánk, és erõsíts mindnyájunkat azzal a reménységgel, hogy életünk útja örök országod felé vezet, ahol megpihenhetünk, és áldhatunk téged örökké a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. hosszú ideig egymáshoz kapcsolódva jelenik meg a német és a magyar énekeskönyvekben.) Ez a dallam két, feltûnõen különbözõ variánsban hagyományozódott ránk. Az egyik tisztán szillabikus, ezzel szemben a másik, követve a mintát, több helyen melizmatikus. Ezek szerint Luther ebben az esetben is elõször szinte változtatás nélkül vette át a himnuszdallamot, majd alaposan átdolgozta, leegyszerûsítette. Még egy fontos momentumot meg kell említeni. Az óegyházi antifóna és Luther éneke ötsoros, a himnuszdallam viszont négy. Az ötödik sor Luther bõvítése. Túl azon, hogy ügyes muzsikuskéz szükségeltetik ahhoz, hogy egy sor, mely egy zárt versszakhoz kapcsolódik, ne függeléknek hasson, hanem az egész forma szerves része legyen (mint ebben az esetben), ez a sor, mivel az általánosan ismert himnuszdallamból nõ ki, kiemelt súlyúvá, fontosságúvá válik. Ez is volt Luther szándéka. Ezzel a hangsúlyos denn du, unser Gott, alleine sorral, amelyet el is hagyhatnánk anélkül, hogy a mondat értelme csorbulna, Luther a mondanivaló lényegére mutat rá. A strófa utolsó szava pedig alleine a latin forráson túllépve, mint utolsó megerõsítés áll elõttünk: csak Isten, egyedül Isten tud most segíteni. Az ének mindkét említett dallamvariánsa eol modusú, a hangterjedelme hexachord: az alaphang kvintjéig emelkedik, és érinti az alaphang alsó váltóhangját. A sorok szinte észrevétlen emelkedése és süllyedése, a hangterjedelem ügyes kihasználása azt a gondolatot ébreszti az emberben, hogy ilyen egyszerû, kiegyensúlyozott dallamot õ maga is ki tudna találni, holott épp az ilyen egyszerûség és természetesség eltalálása a legnehezebb. Luther szövegét Heinrich Schütz saját dallamával zenésíti meg a Geistliche Chormusik címû, motettákat tartalmazó gyûjteményben (1648). Végül következzék az ének egy korai fordítása Huszár Gál 1560-as énekeskönyvébõl: Adj békességet, Úr Isten, / a mi idõnkben e földön, / mert nincsen nekünk több senki / bajvívónk, hadakozónk, / hanem csak te, Úr Isten. g Ecsedi Zsuzsa LAPUNK A VILÁGHÁLÓN A CÍMEN OLVASHATÓ.

3 evangélikus élet szeptember 28. f 3 Hálanap Pesterzsébeten és Soroksáron e Folytatás az 1. oldalról Hálaadás délelõtt a pesterzsébeti gyülekezet énekkara szolgál Pestszentlõrincrõl a Kákay István által vezetett Poézis együttest és a Lõrinci Grádicsok énekkart. Bemutatták Kákay István saját szerzeményét, a Hét ima címû, istenes verseket megzenésítõ mûvet, amit vastapssal hálált meg a közönség. Gáncs Péter püspök itt Gyülekezetépítés a fõvárosban címmel elõadást tartott; a városi gyülekezetplántálás nehézségeirõl és kihívásairól beszélt. A falvak pusztulását és elnéptelenedését állította szembe a városi lakosság növekedésével, ezzel kapcsolatban pedig rámutatott a nagyvárosi misszió és gyülekezetépítés speciális feladataira. Az alkalom ökumenikus jellegét mutatta, hogy a katolikus és a református egyház is képviseltette magát rajta: katolikus részrõl Szerencsés Zsolt tiszteletbeli kanonok, esperes, a soroksári Nagyboldogasszony Fõplébánia plébánosa üdvözölte az Otthon Közösségi Ház vendégeit, majd Péterffy György, a Soroksári Református Egyházközség beosztott lelkésze mondott köszöntõt. Az ökumenikus köszöntések után Gyõri Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese végezte a záróáhítat szolgálatát. A pesterzsébetiek és a soroksáriak egész napos rendezvénye szeretetvendégséggel ért véget. g Petri Gábor Emléket állítottak az egykori felügyelõnek b Felújított síremlékének megáldásával és emléktábla-avatással emlékeztek meg halálának századik évfordulója alkalmából Ihász Lajosról, az egykori Dunántúli Evangélikus Egyházkerület és a bakonytamási gyülekezet felügyelõjérõl szeptember 20-án Bakonytamásiban. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, a Jókai család, a pápai Jókai Kör és Jókai Alapítvány, a nagydémi és a bakonytamási önkormányzat, valamint a helyi egyházközség által szervezett alkalmon Ittzés János püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. A templom renoválása 2001-ben kezdõdött, külsõ felújítása pedig idén fejezõdött be; összköltsége 45 millió forint volt. A Déli Egyházkerület nevében Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ köszöntötte az ünneplõ pesterzsébeti híveket. Az istentiszteleten jelen volt Kákay István, az MEE Országos Irodájának igazgatója, aki szintén üdvözölte a gyülekezetet. A pesterzsébetiek hálanapja délután a soroksári Otthon Közösségi Házban folytatódott, amely a katolikus egyház tulajdona, de a formálódó evangélikus közösség alkalmai számára is rendelkezésre bocsátják, mert a pesterzsébeti egyházközségnek nincs ingatlana Soroksáron. A hálanap házigazdájának, Gyõri János Sámuelnek a köszöntése után Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere üdvözölte a rendezvény résztvevõit. A soroksári hálanapra meghívták Megalakulásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepelte a Budafoki Evangélikus Egyházközség õszén történt, hogy Törökbálint, Budaörs, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep, Kelenvölgy és Budafok evangélikus hívõi összefogtak, és Petrovics Pál lelkész vezetésével, elsõ lépésként saját templom megépítését kitûzve célul, egyházközséget alapítottak. Hálaadás délután a Poézis és a Lõrinci Grádicsok együttes Kákay István Hét ima címû szerzeményét adja elõ a soroksári Otthon Közösségi Ház színpadán Nyolcvanéves a budafoki egyházközség A templom felszentelésére hét évvel késõbb, november 3-án került sor a kaput dr. Raffay Sándor püspök nyitotta ki ünnepélyesen a gyülekezet elõtt. A budafoki piac mellett álló hetvenhárom éves épület máig a kerület egyetlen evangélikus temploma. A szeptember 21-ei ünnepi istentiszteleten Solymár Gábor helyi lelkész felkérésére dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének vezetõje prédikált. Kiemelte, milyen fontosnak tartja, hogy az emberek fogékonyak legyenek egymás problémái iránt, örüljenek egymás sikerének, és odafigyeljenek a gyermekek eredményeire. A professzor az istentisztelet után részt vett az egyházközség bibliakiállításának megnyitóján is. g Walkó B. György A SZERZÕ FELVÉTELEI Ihász Lajos, aki egyébként felesége, Jókai Etelka révén rokonságban állt a nagy íróval, Jókai Mórral, Hathalom földbirtokosaként állt a bakonytamási gyülekezet élén. Ez a kicsiny település ugyanis Bakonytamási filiája volt, ma közigazgatásilag hozzá tartozik. (Egyébiránt a gyülekezet több felügyelõje is az Ihász családból került ki.) Az egykori földbirtokos felügyelõ családi kriptája Hathalomban az évtizedek során méltatlan állapotba jutott, ezért a leszármazottak úgy döntöttek, hogy a nyár folyamán felújítják a síremléket, a bakonytamási templomban pedig emléktáblát készítenek neves elõdjüknek. Az emléktábla elkészítését a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület hat egyházmegyéjébõl négy anyagilag is támogatta. A kegyeletes megemlékezés a Hathalom temetõjében álló családi kriptánál kezdõdött, ahol elõször Ördög Róbert olvasta fel erre az alkalomra írt versét, majd Ittzés János rövid áhítat végén megáldotta a frissen felújított síremléket. Ezután a leszármazottak, az önkormányzat és Ihász Lajos mai tisztelõi helyezték el az emlékezés koszorúit. A temetõbõl a gyülekezet autókkal indult tovább Bakonytamásiba, ahol a templomban istentisztelettel folytatódott az esemény. Az oltári szolgálatot Ittzés János mellett Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese és Szakos Csaba helyi lelkész végezte. Az igehirdetésre készülve a gyülekezet azt az éneket énekelte, amelyet Gyurátz Ferenc püspök világi elnöktársának, Ihász Lajosnak a temetésére írt. Ittzés János Zsid 13,7 8 alapján prédikálva kiemelte, hogy milyen nagy szerepet játszott Ihász Lajos a kõszegi leánynevelõ intézet létrehozásában és megerõsítésében. Méltatta az egykori kerületi felügyelõ Isten- és egyházszeretetét. Élete olyan példa volt, amelyet magunkkal vihetünk a hétköznapokba is hangsúlyozta a püspök. Az igehirdetés után Ittzés János leleplezte és megáldotta a templom falán elhelyezett emléktáblát, majd többen megkoszorúzták. Az istentisztelet utáni közgyûlésen elsõként a Jókai Ihász család nevében Jókai Károly mondott köszönetet mindazoknak, akiknek a fáradozása és anyagi tehervállalása lehetõvé tette a megemlékezés létrejöttét. Ezután Németh Tibor, a gyülekezet egyik tagja méltatta Ihász Lajos munkásságát, középpontba helyezve azt a kilenc évet, amelyet a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület élén töltött el ( ). Ihász Lajos nemcsak áldozatos munkása volt szeretett kerületének mondotta, hanem bõkezû mecénása is, aki az evangélikuson kívül a református egyháznak is bõségesen adott javaiból egyházi célokra. Végrendeletében is nagy vagyont hagyott az egyházkerületre. A Jókai Alapítvány nevében Bereczky Zoltán református lelkész, az alapítvány elnöke szólt az egybegyûltekhez. A közgyûlés után a helyi kultúrotthonban szerény szeretetvendégséggel zárult a megemlékezõ alkalom. g Kiss Miklós FOTÓ: NÉMETH TIBOR Valami mégis megmozdult eppur si muove Jó másfél évtizede, amikor kezdõ lelkészként egyházvezetésünk jóvoltából kijutottam életem elsõ nemzetközi ökumenikus konferenciájára, még abban a naiv hitben ringattam magam, hogy ott igazán nagy és fontos dolgok dõlnek el az egyházak életét illetõen. Emlékszem, micsoda zöldfülûekre jellemzõ, naiv lelkesedéssel, megfeszített pontossággal, csupa fülként jegyzeteltem a plenáris ülések száraz elõadásait, igyekeztem mindenütt jelen lenni és bekapcsolódni a munkába. Aztán egy adott pillanatban arra lettem figyelmes, hogy a hangzatos elõadáscímek mögött többnyire rendszerbe kényszerített üres kliséken kívül nemigen hangzott el semmi. Akkor arra gondoltam, hogy talán a csoportmunkák keretében fognak rátérni a lényegre, s majd jönnek a világmegváltó gondolatok, kerül sor a nagy döntések elõkészítésére, s legfõképp következik majd az egyház életének fölpezsdülése. Miután észrevettem, hogy itt is folytatódik az üres klisék jobbra meg balra tologatása, az udvarias mellébeszélés, megpróbáltam egy lelkes szónoklattal meggyõzni csoporttársaimat a misszióra, evangélizációra való küldetésünk kérdésének fontosságáról. Elhangzott nem több mint tízperces, misszionáriusokat is megszégyenítõ, lelkes beszédem a lényegrõl, az egyház missziói küldetésérõl, az evangélizálás imperatívuszáról, s azt láttam, hogy a többiek leszámítva az alvókat, a nálam lényegesen idõsebb, tapasztaltabb, profi ökumenikusok kissé leereszkedõ mosollyal jutalmazzák ezt az odacsöppent kelet-európai csodabogarat. Néhány szóval, a mimikával rögtön tudtomra adták, hogy nemcsak az a régió elmaradott, afféle második világ, ahonnan jöttem, hanem én is valami 19. századi relikvia agyával gondolkozom, s mindaz, amit mondok, nem túlzottan szalonképes. Nos tudatták velem leereszkedõ, testvéri jóakarattal, az egyház már rég letárgyalta és jegelte az olyan idejétmúlt, anakronisztikus témákat, mint a miszszió, evangélizáció, gyülekezetplántálás, netalán a hiteles Krisztus-követés vagy az evangélikus identitás kérdése. Vannak azonban korszerû, divatos témák, jó lenne ezekrõl tájékozódnom és róluk bizonyos elvárásoknak és standardoknak megfelelõen szólnom. A többit gyorsan felejtsem el, és ne zavarjam köreiket, különben nem leszek klubtag a nagy ökumenében. Azóta hosszú távon letettem arról, hogy néhány súlytalan szövegen és egyegy hasznos személyes találkozáson túl ÉGTÁJOLÓ valami lényeges is el fog hangzani vagy fog történni ezeken a konferenciákon. Felfogásom a Krisztus egyházában történõ szolgálat lényegérõl azóta sem változott, csupán megtanultam és igyekeztem a dolgokat más tálalásban elmondani, annál is inkább, mert a kelet-európaiaknak járó, nyugatiak által meghitelezett bónusz kezdett lejárni. Az ilyen találkozók sok év alatt megszokott forgatókönyvei után kellemes meglepetést okozott a Greifswaldban szeptember között a Lutheránus Világszövetség szervezésében megtartott európai egyházvezetõi konferencia, mégpedig leginkább az a része, amely az egyház missziójának kérdésérõl szólva megadta az összejövetel alaphangját. Ha nem jelentett is a tanácskozás forradalmi áttörést, korszakalkotó paradigmaváltást, de jelentõs szemléletváltást mindenképpen. Nem mondanám, hogy a megszokott fokhagymaszagú témák, mint migráció, mobilitás, család, házasság, szexualitás, struktúrák, arányos képviseletek, ökumené, ilyen-olyan csoportok jogai és így tovább hiányoztak volna, de az alaphangot a házigazda pomerániai püspök, Hans-Jürgen Abromeit által szervezett missziói nap adta meg. Végre nem kizárólag arról szóltak az elõadások, tájékoztatók, hogy mibõl is áll az egyház mai krízise, hanem sokkal inkább arról, hogy a mélypont ellenére miként épül hittel, hivatástudattal, céltudatosan a gyülekezet, az egyház, a hit, a keresztény lelkiség ott, ahol évtizedekig semmi más nem történt, mint lélek-, tudat- és személyiségrombolás. Ez a hang határozta meg az egész találkozó szellemiségét. Többé senki sem állította, hogy a misszió, az evangélizáció, a hit, a kereszténység terjesztése történelmileg terhelt fogalmak, amelyeket nem jó használni, amelyeket nem szeret a világ. Sõt valamennyi résztvevõ éppen arról tett bizonyságot, hogy mindenütt Európában, régióktól függetlenül, ugyanaz a feladat, hasonló kihívások várnak ránk, és nekünk cselekednünk kell. Az egyház, a mi lutheránus nagy családunk sem maradhat többé mozdulatlan, merev, bezárkózott, hanem Krisztus parancsának engedelmeskedve mennie kell, mozgásba kell lendülnie. Az emberek közé kell mennie, oda, ahol élnek, dolgoznak, örvendeznek vagy sírnak. Oda, ahol valamikor volt élõ gyülekezet, de mára elfogyott, oda, ahol soha nem volt gyülekezet, de Isten ígéretében bízva lehet majd bõséges aratás. A lényeg az, hogy mozgásba kell jönni, hogy valóban ki kell menni a nagyvilágba, hogy az evangélikusok európai nagy családjában újra idõszerûvé, fontossá lettek a korábban feledésre ítélt fogalmak, mint evangélizáció, misszió, gyülekezetplántálás, lelki-szellemi megújulás. Kívánom, hogy Isten áldja meg törekvéseinket! Adorjáni Dezsõ Zoltán püspök Erdélyi Egyházkerület

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának evangélikus hetilap 73. évfolyam, 47. szám 2008. november 23. Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap Ára: 199 Ft Hetven húsvétot, hetven pünkösdöt, de csak hatvankilenc karácsonyt orgonáltam végig.

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8.

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8. evangélikus hetilap 73. évfolyam, 20. szám 2008. május 18. Szentháromság ünnepe Ára: 199 Ft Az idõsebbek még emlékezhetnek rá, hogy a magyar színmûvészet különleges színfoltjaként színre lépõ teátrum Lessing

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal evangélikus hetilap 72. évfolyam, 28. szám 2007. július 15. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap Ára: 180 Ft És ami még ennél is fontosabb: a megbocsátásra elsõsorban nem annak van szüksége, aki a vétket

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 2. szám 2007. május...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben