HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK GICZEY PÉTER HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE Dolgozat Rénes László, szociálpolitika szak, II. évfolyam. Debrecen május 1

2 Helyi társadalmak fejlesztése 1. Bevezetés A XX. század elején a szociológia keretein belül a városszociológia, majd később a településszociológia alakult ki, de a XIX. századtól kezdődően a helyi hatalom kérdéseivel is már foglalkoztak. Konkrétan a helyi társadalmakat és a törvényszerűségeit a szociológia a II. világháború után kezdte el kutatni. A városszociológia első fontos kutatása és az úgynevezett Chicagói iskola kialakulásának mérföldköve a Hull House Maps Papers. A Hull House Maps Papers c. könyv Florence Kelly 1895-ös chicagói felmérését közölte. Ebből pontos képet kapunk az akkori életviszonyokról: lakásviszonyokról, iskolázottságról, nyelvismeretről, lakbérekről, gyermekek számáról, származásokról, heti munkabérről stb. Viszonyrendszerek, kapcsolatrendszerek működésének mechanizmusai voltak a későbbi kutatások fő témái. Egy adott település társadalmának sajátos, specifikus vonásai vannak. A település fejlődését döntő módon befolyásolhatják sajátos folyamatok (például szukcesszió, szegregáció stb.); tér- és időbeli folyamatokra kell gondolnunk. Az emberi életminőség megtartásához, fejlesztéséhez szükség van a helyi közösség erejére, s ahhoz, hogy az egyén a településén a saját maga számára megfelelő módon tudjon élni; mind gazdasági, mind szociális, mind kulturális téren szükség van a lokalitás értékeinek felismerésére, és azok megerősítésére és fejlesztésére. Ugyanakkor a társadalompolitika és a szociálpolitika alakulása is nagy mértékben függ attól, hogy egy-egy térségben, régióban milyen szinten működik a helyi társadalom. A helyi szintek fejlesztése szükséges, hogy az ott élő egyének képességeik és adottságaik alapján bekapcsolódhassanak a makro szintű szociális, kulturális és gazdasági vérkeringésbe. A fejlesztés mellett az érdekképviselet is lényeges. Az az optimális, ha helyi szintről fölfelé jelennek meg az érdekek, hogy minél kevesebb helyi szintű érdek vesszen el. 2. Helyi társadalom Magyarországon (hazai történeti visszatekintés) A szocialista időkben a helyi érdekeket a pártirányítás figyelmen kívül hagyta. Az ideológiai gondolkodás sem engedte meg az alulról jövő kezdeményezéseket. A helyi, az egyéni kezdeményezést nem tudja a párt, az állam kontrollálni a központi hatalommal. A 70-es években azonban valamennyire lazult a politikai nyomás. A 80-as években Bőhm Antal és Pál László kutatásokat végzett (Helyi társadalom I-V.) és az MSZMP Társadalomtudományi Intézetének a kiadásában jelent meg

3 között. Ekkor már települési szinten is megindultak a folyamatok (pl. a hagyományőrző, honismereti körök stb.), amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a helyi hagyományokat ápolják. A rendszerváltozás a jogi lehetőségeket is megteremtette a lokális kezdeményezéseknek. Az évi egyesülési törvény lehetővé tette, hogy civil szervezetek alakuljanak, amelyek a helyi társadalmak becsatornázását, érdekérvényesítését nagyban elősegítik. Az évi önkormányzati törvény a települési önkormányzatok megalakításával lehetővé teszi, hogy a helyben élő emberek joga a saját helyi ügyeikben dönteni. A 90-es években vidékfejlesztési programok indultak be, amelyek ösztönzik a kistérségeket, településeket, hogy hagyományaik mellett fejlesszék a helyi társadalmukat, a gazdaságot, hogy piacképes termékekkel tudjanak az EU-ban jelen lenni. Az EU minőségi előírásainak meg kell felelni. Ez nemcsak gazdasági kérdés, hanem helyi társadalmi kérdés is. Fel kell ismerni a közös érdekeket, és akkor hajlandóak lesznek kooperálni, együttműködni a közös cél érdekében. A saját hagyományok és értékek mentén meg kell találni azokat a célokat, amelyek a kitörést jelenthetik. 3. Helyi társadalom fejlesztése A helyi társadalom fejlesztésének igénye tulajdonképpen minden olyan területen meg kell jelennie, amik lényegesek az ott lakó emberek szempontjából. Főbb területek, amelyeket érint: gazdasági, kulturális, politikai, ökológiai, környezetvédelmi, humánpolitikai, oktatási, szociálpolitikai, szociális, nonprofit szervezetek stb Az összegyűjtendő információk Michel Noble és Richard Bryant egyik tanulmányukban összeírták, hogy milyen fontos háttér információkat kell összegyűjtenie a közösségfejlesztőnek ahhoz, hogy hiteles képet kaphasson az adott településről, lakosságról: Helyrajz és helytörténet, településtörténet Közlekedés Kapcsolatteremtés Népességi adatok Munkaviszonyok, munkanélküliek Lakásviszonyok Oktatási lehetőségek Közösségi szervezetek és hálózatok, önsegítő csoportok léte Szabadidős lehetőségek Helyi és központi kormányzat (önkormányzat, helyi és parlamenti képviselők, pártok stb.) Szociális szolgáltatások (pl. házi gondozás, hospice, hajléktalan melegedők, öregek klubja stb.) Egészségügyi ellátások (egészségügyi szolgáltatások, sürgősségi ellátások stb.) Rendőrségi statisztika, kriminalitás. (M. Noble - R. Bryant, 1991.) 1 1 Michel Noble - Richard Bryant: Egy közösség arcéle (a helyi közösségi információk és forrásaik) IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 3

4 Varga A. Tamás és Vercseg Ilona "Nyitott ház - nyitott tevékenység" képzés során a települések alapadatainak a feltárásához alkalmazott segédlete alapján még ezeken kívül egy-két fontosabb információs lehetőséget megemlít: A település helye a megyében A településhálózati szerepkör Életkörülmények, civilizációs szint Életmód, kulturális helyzet, művelődés Intézmények, szolgáltatások térképe. (Varga-Vercseg, 1985.) A közösségfejlesztés és szemlélete; a közösségfejlesztő szerepe A közösségszervezés, közösségfejlesztés tárgyalása előtt fontos magát a közösséget, mint fogalmat körülírni, ill. a közösséget, mint "szerveződést" meghatározni. Ehhez nyújt segítséget több tanulmány is: "A közösség alapvető kritériuma az, hogy az egyén összes társadalmi kapcsolata megtalálható benne. A közösség a társadalmi élet területe, amelyet bizonyos fokú társadalmi kohézió jellemez. A közösség alapja a helyi jellege (locality) és a közösségi érzés. A közösség az együttélés területe. Az együttélés mellett arra a tudatra is szükség van, hogy a tagoknak a közös földterületen kívül az életmódjuk is azonos." (R. M. MacIver - C. H. Page, 1961.) 3 "Történelmi szempontból a közösség olyan kifejezés, amely egy nép vagy az emberiség életének közös voltát hangsúlyozza. Ahogy a népi életmód átadja a helyét a technológiai civilizációnak, a társadalmi integráció új alapjainak kell megjelennie, ha az emberek továbbra is képesek akarnak maradni a közös fellépésre az eltérő érdekekkel és az egyre növekvő kölcsönös függőséggel jellemezhető viszonyok között." (Louis Wirth, 1964.) 4 "Az 'igazi' közösséget rendszerint szerteágazó érdekekkel rendelkező (multi-interest), heterogén csoportnak tekintik, aminek egysége azokból a kölcsönös függőségi viszonyokból ered, amely a csoportok között akkor jön létre, amikor egy közös helyen, saját különböző érdekeik érvényesítése érdekében tevékenykednek." (Melvin M. Webber, 1964.) 5 "A városlakók az urbánus övezeteken belül létrehozták azokat a közösségeket, amelyek kielégítik azokat a személyes és pszichológiai funkciókat, amelyeket egykor az izolált vidéki közösségek kínáltak." (J. Bensman - A. J. Vidich, 1975.) 6 "A helyi közösség, akár közigazgatási egységnek (polity), gazdaságnak vagy társadalomnak tekintjük, oly módon nyilvánul meg, mint egyfajta rend, amelyben bizonyos elvárásoknak megfelel és bizonyos funkciókat végrehajt. Ha az egészen belül bizonyos struktúrák saját céljaik megvalósítására törekednek, ez olyan célokat, stratégiákat és szerepeket nyújthat tagjaiknak, amelyek a racionális cselekvést szolgálják. A bizonyos célok ésszerű megvalósítását célzó interakció eredményei részben együttesen funkcionálisak, még akkor is, ha tervezetlenek. A közösségek tevékenységének nagy része bizonyos társadalmi struktúrák irányítás nélküli együttműködéséből áll, ahol minden struktúra adott célokat keres és ennek következtében összekapcsolódik másokkal." (Norton E. Long, 1958.) 7 2 Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: "Nyitott ház - nyitott tevékenység" képzés - Szerk.: Varga A. Tamás - Vercseg Ilona (Múzsák, Bp ) 3 R. M. MacIver - C. H. Page: A közösség az, melyben az egyén teljes életet élhet IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet. Közösségi szociális munka Szerk.: Gosztonyi Géza (Semmelweis, Bp ) 4 Louis Wirth: Adalékok a helyi közösség definíciójához IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 5 Melvin M. Webber: Az érdekközösség definíciójához IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 6 J. Bensman - A. J. Vidich: A közösség formái radikálisan megváltoztak IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 7 Norton E. Long: A helyi közösség mint a játszmák természetrajza IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 4

5 "Az a nézet, amely szerint a lakóhelyi közösség (locality community) visszaállítása csökkentené a különböző társadalmi problémák mennyiségét, számos tanulmánnyal alátámasztható." (N. Dennis, 1968.) 8 Ezek után tekintsük át a közösségszervezés, a közösségfejlesztés meghatározásait: "A közösségszervezés az a folyamat, amelyben a helyi közösség bátorítást és ösztönzést kap, hogy erejét felbecsülje és összefogjon annak érdekében, hogy kielégítse a közösség egészségügyi, jóléti és szabadidős szükségleteit. Tevékenységéhez tartozik az egy vagy több témát érintő lakossági szervezőmunka ösztönzése és bátorítása, a probléma természetének meghatározása, a csoportok közös erőfeszítéseinek összehangolása, a tényfeltárás, a megvalósítható célok megfogalmazása, propaganda és ismeretterjesztés, kutatás, tervezés, anyagi erőforrások felkutatása, a cél megvalósításához szükséges stratégia kidolgozása, és mint 'többlet erőforrás' mindig készen kell állnia a segítségnyújtásra, tanácsadásra." (Charles Zastrow, 1982.) 9 Egy közösségi ügy számos feladat elvégzését igényelheti, amelyek rendszerint szükségessé teszik, hogy a közösségszervező különféle szerepekbe bújjon. Így például Zastrow szerint a következők szerepek léteznek: A "képessé tevő" (enabler). Ez a közösségszervező klasszikus vagy hagyományos szerepe. Szerepe az, hogy előmozdítsa a közösségszervezés folyamatát. Az "alkusz" (broker). A segítségre szoruló egyéneket és csoportokat kapcsolja össze a közösségi szolgáltatásokkal. A "szakértő" (expert). A legkülönbözőbb területeken szolgál információval és tanáccsal. A "szociális tervező" (social planner). Összegyűjti az adott szociális problémával kapcsolatos tényeket, majd elemzi őket, hogy megállapítsa, melyek lennének a legésszerűbb megoldási formák. Kidolgoz egy programot, megkeresi az anyagi támogatás forrásait, és megpróbál egyetértést kialakítani a különböző érdekcsoportok között, a programot illetően. Az "érdekképviselő" (advocate). Ez olyan aktív irányítói szerep, amelyben a közösségszervező a kliens vagy egy lakossági csoport érdekképviseletét látja el. Az "aktivista" (activist). Alapvető intézményi változásokért küzd; a cél gyakran magába foglalja a hátrányos helyzetű csoport érdekében végrehajtott hatalmi vagy erőforrásbeli változásokat. (Charles Zastrow, 1982.) 10 A helyi társadalom fejlesztése, a közösségfejlesztés folyamatos munka. A szükségletek, a célok is állandóan változnak, így folyamatosan újabb igények keletkeznek, de az előző igények is módosulhatnak. A közösségfejlesztőnek felkészültnek kell lennie, olyan szemlélettel kell ellátnia a munkáját, hogy minden kihívásnak próbáljon megfelelni, olykor a kudarcokból is tudjon tanulni. A közösségfejlesztői szemléletmóddal kapcsolatosan hadd álljon itt néhány szemléltető idézet: "A közösségfejlesztő készségek és képességek elsajátítása fontos, mert a humán erőforrásokra támaszkodik. Célja feltárni a lehetőségeket, megvalósítása, ill. aktív participációs, az embereket a folyamatokba bevonó szemlélettel kell megtanítani, a szükségletekhez mérten megfelelő aktív szerepet vállalni. Alapvetően szükséges készségek a problémák felismerésének és elemzésének, és a mások problémamegoldó cselekvését elindító katalizátorként működés képessége. Ez magába foglalhatja a meglévő szolgáltatások hatékonyabb kihasználására buzdítást, önsegítő csoportok ösztönzését, vagy erőforrások mozgósítását a szolgáltatások javítására, vagy a helyi célkitűzések megváltoztatására irányuló nyomásgyakorlás érdekében." (Gosztonyi Géza, 1996.) 11 "Ha az emberek úgy érzik, hogy nincs hatalmuk a dolgokon változtatni, akkor nem fognak azon gondolkodni, hogy mit kellene csinálniuk és hogyan. Csak amikor az embereknek valóságos lehetőségeik vannak arra, hogy cselekedjenek, megváltoztassák a körülményeket, akkor kezdik 8 N. Dennis: A közösség ideológiája IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 9 Charles Zastrow: A szociális munka közösségi gyakorlata IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 10 Charles Zastrow: i.m. 11 Gosztonyi Géza: Bevezető IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 5

6 átgondolni a problémáikat, akkor kezd megmutatkozni az a képességük, hogy érdemi kérdéseket tegyenek fel, szakemberekkel tanácskozzanak és keressék a helyes válaszokat... Az embereknek az adott közösségben sorozatosan olyan frusztrációban van részük, hogy a közösségi tevékenységben való részvételi szándékuk fokozatosan a nullára csökkent. Az emberek képesek anonimitásban élni, miközben szomjazzák az elismerést a közösség részéről. A siker elengedhetetlen az ember önbecsüléséhez. A feladat az, hogy az embereket mozgásra, cselekvésre, részvételre bírjuk... Az emberek egyszerűen képtelenek egy számukra teljesen új eszmét, elképzelést azonnal megérteni. A változástól való rettegés egyike a legmélyebben beépült félelmeknek, ezért egy új elképzelést a régi nézetek közegébe kell ágyazni... (S. D. Alinsky, 1972.) 12 "Megtanulni tisztelni mások emberi méltóságát azt jelenti, hogy nem fosztjuk meg őket attól az elemi joguktól, hogy érdemben részt vegyenek saját problémáik megoldásában. Az önbecsülés egy törékeny dolog és nem egy eleve meglévő örökké fennmaradó valami. Nap mint nap meg kell érte küzdeni, és csak azok esetében alakul ki és marad fenn, akik aktív szerepet játszanak saját válságaik megoldásában, akik nem passzívak, nem tanácstalanok, akik nem kényszerülnek arra, hogy hálás gyermekként fogadják egy paternalista hatalom 'jószándékú' atyáskodását. Ha úgy segítünk az embereken, hogy közben megvonjuk tőlük azt a lehetőséget, hogy cselekvően közreműködjenek saját gondjaik megoldásában, az ilyen segítség semmiben sem járul hozzá egyéni fejlődésükhöz. Az ilyen segítség csak növeli a kiszolgáltatottságukat azokkal szemben, akik a népben 'segítve' akarják fenntartani saját hatalmukat, vigyázva arra, hogy nehogy a nép maga segítsen önmagán, feleslegessé téve a kéretlen segítők seregét. Az ilyen segítség, lényegét tekintve nem adás, hanem elvétel - az emberek önbecsülésének az elvétele. Az önbecsülésüktől megfosztott emberek nem hisznek saját erejükben, ezért képtelenek hatékony, önerős társadalmi cselekvésre. Ez az 'elvétel' lehet tudatos, de fakadhat tudatlanságból is. Történjen azonban bármilyen megfontolásból is, a lényeg ugyanaz. Ismétlem: ha úgy akarunk segíteni másokon, hogy közben megfosztjuk őket attól a lehetőségtől, hogy problémáikat maguk oldják meg, lényegében az emberi méltóságot tagadjuk meg tőlük és ez egyben a demokrácia tagadása is. És teljesen mindegy, hogy ezt a gyakorlatot milyen ideológia 'igazolja'. Egy erre épülő rendszer hosszú távon működésképtelen." (S. D. Alinsky, 1972.) 13 A közösségfejlesztő minden esetben meg kell, hogy ismerkedjen a helyi társadalom adottságaival és problémáival, hogy az össztársadalomhoz képest hol és "hogyan" helyezkedik el, milyen a fejlettsége gazdasági, szociális és kulturális területeken egyaránt vizsgálva; fel kell tárnia az érintett emberek társadalmi viszonyait, a foglalkoztatottságát, iskolázottságát, demográfiai megoszlását, egészségügyi és szociális helyzetét, életmódját, közösségi és művelődési szokásait, kultúráját és a kapcsolati kultúráját, viszonyulását a helyi hatalmi struktúrához, és még számtalan egyéb összefüggéseket meg kell/lehet vizsgálni a munka során. Az alulról jövő közösségi folyamatok megértője és segítője a közösségfejlesztő, aki "azért kezdeményez, hogy mások kezdeményezzenek", s nem pedig saját ötleteinek igyekszik megnyerni az embereket. Az alulról jövő kezdeményezések pártolása azt is jelenti, hogy azokkal a változásokkal kell azonosulnia, amiket maguk az emberek akarnak. Nemcsak a segítettek céljaira kell fogékonynak lenni, hanem a frusztrációikat is meg kell érteni. Teljes egészében azonosulni a pártfogoltakkal mégsem lehet, mert a közösségfejlesztőnek meg kell őriznie az objektivitását, tudnia kell különbséget tenni indulatok, előítéletek és frusztrációk között. Az együttérzés és segítőkészség nem azonos azzal, hogy a ránk bízott emberekkel "egy követ fújjunk", ami leginkább a céltudatlan, bizonytalan segítőt jellemzi. "Úgy kell fogadnia a jelentkező konfliktusokat, mint a fejlődés elkerülhetetlen velejáróját. Üdvözölnie kell a véleménykülönbségeket, amely másoknak is bizonyítja, hogy nem kell félni a konfliktusoktól... Nem szabad türelmetlennek lennie, ha az emberek kerülik a felelősségvállalást, hanem tapintatosan fel kell hívni a csoport figyelmét a döntések és akciók szükségességére... Nem az a feladata, hogy irányítsa az emberek életét, hanem hogy olyan társadalmi atmoszférát teremtsen, amelyben megtanulják irányítani saját életüket... A fejlesztő olyan kezdeményezőkészség kialakítására törekszik, amely később nélküle is fennmaradhat, tehát tevékenységével önállóságra nevel... A folyamat sikere 12 Saul D. Alinsky: A kezdés IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 13 Saul D. Alinsky: i.m. 6

7 egyértelműen a fejlesztő és a segített emberek közötti kölcsönös bizalomtól függ. A közösségfejlesztés során a közösség fokozatosan önállósodik, függősége a fejlesztőtől csökken." (Biddle-Biddle, 1965.) 14 "A bizalomépítés a fejlesztő színrelépésekor kezdődik és a teljes együttműködés folyamatára kiterjed. A bizalom mindig megerősíthető és gyarapítható, de el is játszható... A bizalomépítés az egyik legfontosabb 'tudománya' a szakmának. (Varga-Vercseg, 1998.) 15 A közösségfejlesztő tulajdonképpen akkor hatékony, ha jól tud alkalmazkodni a pártfogoltak szükségleteihez. Tudását oly módon tudja alkalmazni, hogy megfelelő irányba indul el a közösség, a problémáikra alternatív megoldásokat keresnek, a hirtelen eséseken, az aktivitás lanyhulásán túl tudnak jutni, a lemorzsolódások nem kedvetlenítik el a maradókat, s újabb, felbukkanó személyekkel képesek a lemorzsolódók hiányát pótolni. Ha mindezekben képes segítséget nyújtani a fejlesztő, akkor a kitűzött célok elérését is támogatja, de leginkább a közösség formálódásához, kialakulásához járult hozzá nagymértékben A helyi lakosság szerepe A lakosságot érintetté kell tenni az elejétől kezdve, hogy aktívan részt vegyenek a fejlesztő folyamatban. Nagyon fontos alapszabály: aktívan kell részt venniük, ha sikereket akarunk elérni. A lehető legintenzívebb aktivitás elnyerése nagyban függ a közösségfejlesztő munkájától, hitelességétől, meggyőző erejétől. "A közösségfejlesztés olyan társadalmi folyamat, amelynek révén az emberek jobban megtanulnak együtt élni a frusztrációt kiváltó és változó világ helyi aspektusaival, és azokat valamennyire ellenőrzésük alá vonni (Biddle-Biddle, 1965.) Ha egy demokratikus közegben az embereknek megadatik a lehetőség, hogy a saját életüket és a közösség életét irányítsák, megváltozik az önmagukról és másokról kialakított képük, kitágul a horizontjuk, és az önérdek helyett a közösség vagy a város érdekei kerülnek előtérbe." (Charles Zastrow, 1982.) 16 "Mivel az események menetét befolyásolni tudják, egyre inkább meggyőződnek arról, hogy egy demokratikus társadalmon belül a társadalmi irányítást is meg lehet osztani. A demokrácia talán nem annyira egy frakciónak a többi feletti győzelmében erősödik (még ha a jó győz is), hanem az irányítás megosztásában és mindenki jólétének, megnövekedett felelősségének keresésében... Túl gyakran tekintik a közösség jobbítására irányuló cselekedeteket egyszeri vállalkozásnak (vagy vállalkozások sorának), amit minél hamarabb le kell zárni, be kell fejezni. Ezzel szemben áll az a vélemény, hogy mindez nem befejezhető folyamat. Az emberek itt olyan végeláthatatlan problémák enyhítésére vállalkoznak, amelyeket a modern élet állít eléjük, s csupán azért jutnak előbbre, hogy újabb és újabb nehézségekre ébredjenek rá, melyek egy részét az általuk okozott változások idézték elő." (Biddle-Biddle, 1965.) A közösségfejlesztés szakaszai A munka első fázisa leginkább egy megismerési folyamat. A kezdeti időszakban folyamatosan el kell végezni a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok feltárását és elemzését. E közben a felkérők, a helyi vezetők (polgármester, jegyző, iskolaigazgató stb.) és a helyi befolyásos személyek (orvos, védőnő, pap/lelkész, tanár, tanító, szülői munkaközösség, szervezetek és intézmények vezetői, helyi üzletemberek, boltos stb.) tájékoztatásait is be kell építeni a háttér információkból kialakított 14 W.W. Biddle - L.J. Biddle: A fejlesztő IN: "Nyitott ház - nyitott tevékenység" képzés - Szerk.: Varga A. Tamás - Vercseg Ilona (Múzsák, Bp ) 15 Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés (Magyar Művelődési Intézet, Bp ) 16 Charles Zastrow: i.m. 17 W.W. Biddle - L.J. Biddle: Városi esettanulmány IN: A Szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet (Semmelweis, Bp ) 7

8 elemzésekbe. Informális, többnyire szubjektív véleményeket is be tudunk gyűjteni a lakosságtól, ill. a lakosok által hangadóknak (key-persons) megnevezett személyektől is. Olykor ezek a kulcsemberek az eddigi hozzáállásuk alapján, véleményformáló hatásukkal már laikus közösségfejlesztőként fejtettek ki erőt a közösségre. Ezekről a beszélgetésekről több tanulmányban is megjegyzik, hogy a kapcsolatot megteremteni viszonylag nem nehéz, de mélyebbre hatolni már általában egyik partnerrel sem könnyű. A beszélgetések feltárják a problémákat, körvonalazódnak a különböző érdekek, konfrontációk. A beszélgetéseket ezután a nyilvános csoportos megbeszélések váltják fel, ahol tulajdonképpen egy kis közösség (nucleus) alakul ki. A tapasztalatok szerint ezeket a megbeszéléseket is örömmel veszik az emberek, hiánypótlónak érzik, de eleinte nem a jelen problémái jönnek a felszínre, hanem a múlt sérelmei. A jelen kérdéseihez eljutva itt már nemcsak feltárulnak az érdekek és a problémák, hanem a hozzászólások által árnyaltabbá is válnak a témák. Már a személyes beszélgetések során is meg lehet figyelni, de inkább ezeken a nyilvános megbeszéléseken érdemes megvizsgálni, hogy egy-egy kérdésnek mekkora az aktualitása, ill. milyen a nyilvánossága. Ehhez lehet segítség Angelusz Róbert könyvében a közvélemény három típusáról leírtak: 1. Az aktuális közvélemény jellemzője az élénk kommunikáció, véleménynyilvánítás sokfélesége, ebből adódóan gyakori az ellentétes vélemények ütközése. 2. A lappangó közvélemény jellemzője a magas szintű aktualitás és a nagyon csekély nyilvánosság. A látens témák kerülik a nyilvánosságot, csak az intim szférában jelennek meg, ebből adódóan gyakorta a hivatalos véleményekkel ellentétes álláspontot takar. A lappangás soha sem jelent passzivitást. 3. A nyugvó közvélemény jellemzője az aktualitás és a nyilvánosság alacsony szintje. A vélemények csak szórványosan válnak kommunikáció tárgyává, ami a közérdeklődés szempontjából az aktualitás hiányát jelzi. (Angelusz, 1983.) 18 "Megmutatkoznak az erőviszonyok, felszínre dobódnak és közösségivé válnak a valóban sokak által felismert problémák... És egyszer csak az emberek nyilvánosan is elköteleződnek a cselekvés mellett." (Varga-Vercseg, 1998.) 19 A közös tevékenység meghatározása és az elkötelezettség kinyilvánítása ekkor indítja be a konkrét munkát. A megbeszélések légkörében mindig ügyelni kell arra, hogy az emberek jobbító szándékán alapuljon az elkövetkezendő tevékenység, s ne az indulat vigye az embereket (pl. a politikai-társadalmi vezetőkkel szemben olyankor is féktelen indulatok kerekedhetnek, amikor még más fórumokon nem is volt tisztázva az adott kérdés, vagy előfordulhat, hogy leginkább téves, hiányos vagy bizonytalan, nem hiteles forrásból való információkra alapozódnak az indulatok.). A nyilvános megbeszélés szakasza tulajdonképpen sohasem egy alkalom, s minden találkozás újabb fejleményeket produkál, a konkrét akcióig sok alternatívát kell megvitatni ezeken az alkalmakon. Az akciót pontos munkaterv szerint kell kidolgozni. Munkaterv, ütemterv nélkül az elvégzett feladatot nem lehet hatékonyan elemezni, kiértékelni. Az értékelés fontos a jövő szempontjából. Ha sikert értünk el, valószínű, hogy újabb aktuális probléma felvetésével továbbra is fenntartható az együttműködés. Az új tervek előkészítésénél, az újabb nyilvános megbeszélések alkalmával hasznosítható az előző feladatok végrehajtásának az elemzése, értékelése. A közösségfejlesztő az újabb feladatok megjelenésénél egyre inkább a háttérben maradhat: eleinte egyre kevesebbet szerepel, konkrét hozzáfűzendő megjegyzése a témákhoz szintén mindinkább alig van, majd nem jár el minden megbeszélésre, végül pedig a "hivatalos" kapcsolat is megszűnik. Ez mindig a közösség függetlenedési igényétől és a fejlődési szintjétől függ és nem a fejlesztő elhatározásától. A közösségfejlesztés/szervezés szemléletmódja, problémamegoldó-képessége sok lehetőséget rejt magában, éppen ezért a helyi társadalmak szempontjából fontos lenne a minél szélesebb tér nyerése. Ez a munka nagyon sokrétű, a közösségfejlesztőnek nemcsak felkészültnek kell lennie, hanem szüksége van olyan készségekre is, ami az emberekkel való foglalkozást, kommunikációt és az együttérzést is elősegíti. Ebben a folyamatban jelentős szerepe van a kooperációnak, az integrálódási 18 Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom (Gondolat, Bp ) 19 Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: i.m. 8

9 és konstruktív "hajlamnak", hiszen a célok eléréséhez helyi kezdeményezésekre, közös erőfeszítésekre van szükség. A fejlesztő eleinte ösztönöz, bátorít, segít megtervezni a munkát, majd fokozatosan hagyja a közösséget önállóan dolgozni. Lépésről lépésre, jól átgondolt, a helyi lakossághoz, ill. adottságaikhoz és problémáikhoz igazított munkaterv segíti a munkáját. Az elméleti munkák gyakran figyelmeztetnek arra, hogy ez egy roppant "gyakorlatias" munka, a szakmai tudást csak a gyakorlásával lehet fejleszteni. Márpedig "terep" van a szakma gyakorlásához, hiszen a társadalmi környezetünket, helyi társadalmunkat mindig lehet jobbítani, tevőlegesen alakítani. Erre már csak a társadalmi igénynek kell markánsabban kialakulnia. 4. A Lelkisegély Telefonszolgálatok kialakulása A Lelkisegély Telefonszolgálatok nemzetközi kialakulása Chad Varah anglikán lelkész 1953-ban, Angliában úgy érezte, hogy a társadalmi erőfeszítések ellenére továbbra sem történnek jelentős változások az öngyilkossági mortalitás szempontjából. Úgy gondolta, hogy ami a vallási és világi szervezeteknek nem mindig sikerül, azt talán egy közvetlenebb hangú, megértő szándék utolsó esélyként meg tudja adni. Mindezt névtelenül és telefonon. Ekkor már úgy, mint napjainkban a munkát önkéntes segítők végezték. Varah kezdeményezése arra ösztönözte az európai kontinensen és más földrészeken is a szakembereket, hogy egyre több Lelkisegély Telefonszolgálatot indítsanak be. Már 1960-ban, Genfben tartottak első ízben kongresszust az európai Lelkisegély Telefonszolgálatoknak ben, Oxfordban a III. Kongresszus alkalmával pedig megalapították IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Service) néven a nemzetközi szövetségüket. A Szövetség léte azért fontos számunkra, mert ennek a speciális segítőmunkának a szervezeti formáját, az alapelveit és célkitűzéseit pontosan meghatározták. Az önkéntesség elve nagyon fontos érték a Lelkisegély Telefonszolgálatok normáiban. A Chad Varah által elindított telefonos öngyilkosság-megelőzés és ezt a programot Angliában felvállaló Szamaritánus mozgalom is alapvetően az önkéntesen végzett karitatív munkára fekteti a hangsúlyt. Ezt aztán a lelkisegély telefonszolgálatok nemzetközi szövetsége, az IFOTES is megerősítette. Már a mozgalmat elindító elgondolások szerint is úgy vélték, hogy a laikus önkéntesek erre a munkára felkészíthetők, képezhetők, folyamatosan szakemberek által irányítható és kontrollálható a munkavégzésük, s mindezek megléte mellett a bajba jutott emberek segítése adekvát, amennyiben a krízist megfelelő felkészültséggel és empátiával kezeli a segítőmunkát vállaló. A "hivatalos" formában működő intézményeknél sokszor az empátia hiányzik, az intézményi keretek nem adnak lehetőséget erre, minden egyéb más tényező nagyobb súllyal jelenik meg (pl. anamnézis felvétele, interjúkészítés szabályai stb.). Az IFOTES azt a meggyőződést is megfogalmazza, hogy a mentálhigiénés kultúrát közvetlenül, magatartás-modellként képesek a laikus önkéntesek továbbítani. Ebben a munkában kétségtelen, a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül fontos a megfelelő és folyamatos képzés, elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása, de az emberi tényezők, az önkéntesek flexibilitása, empátiája, kongruens magatartása éppúgy része az adekvát segítői kapcsolatnak A hazai Szolgálatok kialakulása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista blokkban is az első ilyen jellegű szolgáltatás volt. A debreceni példát a 70-es évek elején rögtön követte több város is, és sorra alakultak meg a Lelkisegély Telefonszolgálatok. Debrecenben 1970-től nyugati mintára indult el a munka, viszont alapjában véve volt egy nagy különbség: az ügyelők nem önkéntesek voltak, hanem az intézet 9

10 dolgozói, tehát orvosok és szakképzett asszisztensek. A később megalakuló Szolgálatok vezetői közül azonban többen úgy látták, hogy alapvető kérdésben tér el a debreceni kezdeményezés a nyugati mozgalomtól, hiszen Debrecenben egészségügyi dolgozóknak munkaköri kötelességgé vált a telefont felvenni, még külföldön önkéntes laikusok teszik ugyanezt civil szervezeti formában működő szolgálatoknál. Egy-egy városban aztán valóban önkéntes laikusok csoportosulása lett a telefonszolgálat, amit hangsúlyoznunk kell, hogy szakemberek (főként pszichiáterek) vezettek, míg máshol, a debreceninél "lazább" módon, önkéntességre alapozva, de továbbra is főként a háttérintézmény egészségügyi dolgozói látták el a munkát. Debrecen később követte a mozgalomhoz illő önkéntesség elvét és megkezdte az önkéntes laikusok kiképzését, akik 1983-tól kezdték el a munkát. A hazai Lelkisegély Telefonszolgálatok eddigi életét korszakokra is lehetne bontani. Előzőleg már tárgyaltuk a megalakulások korszakát, kétségtelen, hogy a 90-es éveket már a professzionalizálódás korszakának nevezhetjük. Ebben nagy szerepe van a telefonszolgálatokat országos szövetségbe tömörítő Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ). A Szövetség 1986-ban alakult, eleinte a szakma és a szakmaiság elterjesztését tűzte ki célul, így a programjában az IFOTES alapelvei domináltak. A 90-es évek elején egy szakmai kamara arculata körvonalazódik. Aztán az "élet" úgy hozza, hogy az egyre nagyobb szakmai szerepvállalás mellett a financiális kérdésekből is ki kell vennie a részét. A MATÁV részvénytársaságként nem hajlandó továbbra is "számolatlanul", ingyen (el)tartani a lelkisegély telefonszolgálatok bejövő hívásait. Ezért egyezséget ajánl: minden Szolgálat ingyenesen hívható zöld számot kap, a bejövő hívások díját kiszámlázza részükre, azonban ezután a szövetségen keresztül támogatást nyújt a telefonszámlák finanszírozására. A LESZ 1998-tól kezdve tehát anyagi juttatás elosztójává is vált től az Egészségügyi Minisztérium - a több mint 10 éves kitartó lobbizás eredményeként - vállalja a telefonszolgálatok személyi jellegű kifizetéseinek a támogatását, finanszírozását. A LESZ-nek a feladata olyan modell kialakítása, ami szakmailag és a finanszírozás szempontjából is vállalható. A LESZ a szakmai modellt szakmai kritériumokhoz kötötte. Ezeknek a kritériumoknak fontos szerepe van abban, hogy a professzionalizálódás ne csak egy-két szolgálat munkájában legyen érezhető, hanem felzárkóztasson olyanokat is, akik eddig kevésbé voltak hatékonyak. Mindezek mellett fenntartó nélkül ma sem létezhet Lelkisegély Telefonszolgálat. A személyi jellegű kiadások a minisztériumi támogatásból valamelyest tovább függetlenítette a Szolgálatokat a fenntartójuktól, ám a dologi kiadások, fenntartási költségek továbbra is a háttérintézményüktől függő. A LESZ-nek például az egységes adatfeldolgozásban hátráltató volt, hogy a helyi adottságok nem mindenütt olyanok, hogy a stábot számítógéppel lássa el a fenntartó. 5. A Lelkisegély Telefonszolgálatok működésének bemutatása Szolgálatok területi eloszlása Magyarországon napjainkban 37 Lelkisegély Telefonszolgálat működik. A országos szövetségnek (LESZ) harminc Szolgálat a tagja, hét pedig társszolgálat. A telefonszolgálatok munkájáról a média szívesen számol be, de ismeretek hiányában sok esetben nem túl pontosan fogalmaznak, eléggé összekavarják a különböző telefonos szolgáltatást. Az IFOTES normái szerint működő, mindenkinek elérhető segélyvonalként, Lelkisegély Telefonszolgálat vagy Lelki Elsősegély Telefonszolgálat néven 37 Szolgálatot tarthatunk számon. Mindezek mellett léteznek más segítővonalak, amelyeket a mi szemszögünkből "rétegtelefonoknak" nevezünk. Az ilyen telefonos szolgáltatás nem az egész populációt célozza meg, hanem egy bizonyos problémára vagy rétegre 10

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember BEKÖSZÖNTŐ Kezdetben vala az ige - már a Bibliából tudhatjuk, hogy teremtő ereje lehet szavainknak! Megnevezni

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Tartalom: 2003. 5. szám

Tartalom: 2003. 5. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből A szociális munka és a laikus segítés Kríziskezelés krízisintervenció

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. MÁJUS 8. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁLLAM AZ ÁLOMBAN A köz-sajtóban és a szakmai lapokban egyaránt tovább zajlik az iskolák

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén

Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén NÁRAI MÁRTA Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén A szociális gondoskodásra szorulók ellátására évtizedeken keresztül kizárólagos jogot formált az állam, néhány

Részletesebben

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában Kitartottság vagy integráció a felzárkózás esélyei az európai piacon. Kutatás vezető: Dr.Zám Mária Szakmai

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Közösségi munka a családsegítésben

Közösségi munka a családsegítésben Közösségi munka a családsegítésben 1 2 Nagyné Varga Ilona (szerk.) Közösségi munka a családsegítésben Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben