Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) Jó reggelt! Ismétlés: Public Policy. 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) Jó reggelt! Ismétlés: Public Policy. 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy."

Átírás

1 Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Jó reggelt! Mi a közigazgatás? Mire vonatkozik a POSDCORB elmélet? Ki volt Magyary Zoltán és Ereky István? Hogy köszönnek a bányászok? Mi a közigazgatás legmagasabb szerve? Ismétlés: Public Policy Közigazgatás fogalma helye az állam és állampolgár kapcsolatában Állami szerepfelfogások Mire jó az állam? Mit (ne) tegyen az áp. érdekében? 19.sz-tól: liberális, polgári, jóléti, totális, szociális válság Nyugati válaszok, kiút-keresések (public policy paradigmák): applegood Governance ( good government) applenpm appleneo-weberiánus állam

2 New Public Management Előzmények ( as évek jóléti kiadásai, állami apparátus, Osztja a good governance előfeltevéseit: államtalanítás, piaci dominancia, neoliberális gyökerek) Menedzsertechnikák és üzleti elvek átvitele (kulcs: piac, verseny, privatizáció, outsourcing, közszolgáltatás átstrukturálása, költségcsökkentés, eredményés projektorientáltság, elektronizáció, management, HR mobilitás, rugalmasság) Állam szolgáltat polgár fogyaszt Kritika következmények (leértékeli a hagyományos weberi értékeket, állam kiüresítése hollow state, nem jelentősen olcsóbb, nem rentábilis ágazatok háttérben, kevésebb szociális érzékenység) Alkalmazása: USA (Európában megfeneklett 2000-es évek közepére) Neoweberian State Alapja: NPM tapasztalatai + Weberi modell Jellemzői: (Állam megerősítése, képviseleti szervek megerősítése, jogszerűség, normativitás erősítése, tisztviselői ethosz professzionális bürokrácia, bürokráciától a polgárbarát állam felé mozdulás) Cél: a hatékonyság és ésszerűség az állami feladatellátásban Kritika (túlerősítheti az államot, idealisztikus a polgár öntudatában, kontrollmechanizmusok másodlagosak, üres technikává süllyesztheti a közigazgatást, ha az értékektől távolodik) NPM NWS kapcsolódási pontok Kicsi állam erős állam Rugalmasság stabilitás Dereguláció reguláció Piacosítás vagy sem Szétpontosít egységesít Demokratikus és technokratikus értékek

3 Az anyagi jog helye Közigazgatás definíciója. Szervezeti Anyagi jogok kapcsolata, jellemzői, rendszere. Eljárási Anyagi szabályok csoportosítása: Alany (jogalany, közig. szerv) Befolyásolt magatartás (cselekvés, tartózk., abbahagy.) Joghatás (jogosít, kötelez) Az anyagi szabályok csoportosítása alanyi kör jogalany közig szerv jogi hatás jogosít kötelez jogosít kötelez cselekvés Cselekvés / szankc magatartás tartózk Tartózk / tilt cselekvés cselekvés cselekvés abbahagyás abbahagyás Magyary Zoltán - féle felosztás A közigazgatás alapjai: A közigazgatás a közfeladathoz igazodik. Ennek tényezői: Terület (földrajz, éghajlat, víz, domborzat, talaj) Népesség (területi eloszlás, összetétel, település) Gazdaság (globális, makro, mikro) A közigazgatás működésének feltételei: appleszervezet appleszemélyzet appledologi források appleáltalános működés és kiszámítható jogrendszer

4 Szakigazgatási szervek rendszere dekoncentráció Kormányzati Mintaszöveg feladat, szerkesztése államigazgatás Második szint Tárca (jogalkotás, szervezés, ellenőrzés, működtetés, hatósági) Harmadik szint Negyedik apple Szakigazgatási szint szerv (országos) Ötödik szint regionális/megyei/atipikus appletérségi (helyi/kistérség/járás) Dekoncentrált szervek (integráció, osztott irányítás) 2011: megyei kormányhivatalok A területi államigazgatás integrációja Mintaszöveg minisztériumok szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint központi Ötödik szint hivatalok institucionális egységek NÁK KIM költségvetési gazdálkodás személyügyi nyilvántartás ügyvitel telekommunikáció biztosítás Ingatlangazdálkodás beszerzés informatika szakmai irányítása dekók szak. ig. sz-k institucionális egységek

5 Államigazgatási szervek rendszere Szint: központi Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint területi Negyedik szint Ötödik szint Általános hatáskör Kormány Megyei/Főv Kormhivatal Különös hatáskör Minisztérium, önálló szabályozó, autonóm, központi hivatal (!) kormányhivatal (!) Dekoncentrált szervek (megyei/regionális/atipik us szinten) mikroregionális Kistérség-központi jegyző (járási hivatal ) Dekoncentrált szervek (kistérségi / járási szinten) települési Jegyző Jegyző EU és tagállami közigazgatás Történet, tagállami autonómia EU Mintaszöveg és tagállami szerkesztése közigazgatás kapcsolódási pontok: Második szint Harmadik szint Szakigazgatásokban Negyedik szint (közös politikák, anyagi jogi együttműködés, Ötödik szint pl. agrárjog, versenyjog, fogyasztóvédelem...) Szervezet, működés ( közös nevező ) apple European Administrative Space apple SIGMA (Support for Imrovement in Gov and Management) apple NUTS NUTS Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint

6 NUTS Források: Mintaszöveg szerkesztése Második szint apple1059/2003 EP regulation on the establishment of a common classification of territorial units for statistics Harmadik (NUTS) szint apple Negyedik 31/2011 szint EP legutóbbi módosító Ötödik szint NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistic, 1-5) apple Local Admin. Units, 2003-tól apple LAU 1: kistérség (174), járás (175) - korábbi NUTS 4 apple LAU 2: település (3152) - korábbi NUTS 5 Szakigazgatások rendszere Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint Gazdasági élet Igazgatása (MGJ) Humán igazgatás Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Környezet Védelme (MGJ+BJ) Gazdasági igazgatás Főbb szakigazgatási területek: Mintaszöveg Versenyfelügyelet szerkesztése Második szint Fogyasztóvédelem Harmadik szint Negyedik Iparigazgatás szint Ötödik szint Kereskedelem, szolgáltatások Közlekedés Adatgyűjtés Mintaszöveg szerkesztése Mintaszöveg Területfejlesztés szerkesztése Második szint Építési jog (igazgatás, Harmadik szint Negyedik rendészet) szint Ötödik szint Vízjog Agrárjog Környezetvédelem / környezet-gazdálkodás

7 Iparigazgatás: általános Nemzetgazdaság ága Bányászat, Feldolgozás, Villamos-gáz-gőz-víz ellátás, ipari tevékenységek bejelentése/engedélyezése Szervezet: Kormány (stratégia) Miniszter (stratégia, ágazati irányítás, szervi irányítás) Központi és területi hatóságok (MEH, MBH, OAH, MBF) Iparigazgatás: villamosenergia Villamosenergia-piac: versenypiac (szabad~) Alapfogalmak Hatóság: Magyar Energia Hivatal Kormányhivatal, önálló szabályzó hatóság Feladatkör, engedélyköteles tevékenységek. Tulajdonkorlátozás Iparigazgatás: gázenergia Szabályozás keretei, alapfogalmak Nabucco, Déli-áramlat, Kék-áramlat, Északiáramlat Hatóság: Magyar Energia Hivatal Hatósági feladatok Engedélyköteles tevékenységek Fogyasztóvédelem

8 Iparigazgatás: atomenergia Rádióaktív és ionizáló sugarak felhasználása EURATOM, nemzetközi egyezmények Alapfogalmak, Hatáskörök: Ogy, Kormány Hatóság: Országos Atomenergia Hivatal Kormányhivatal Engedélyezés, ellenőrzés, hatósági tevékenység Iparigazgatás: bányászat Alapelvek, alapfogalmak. Állami monopólium, koncesszió! Hatóság: Magyar Bányászati Hivatal / bányakapitányságok Központi hivatal. Feladatköre. Engedélyköteles tevékenységek, engedélyek. Bányatelkek, nyilvántartás.

9 Differenciálódás: Településfejlesztés, építés igazgatás Építési jog Első törvény: Előtte decentralizált szabályozás, helyi szokások. Második törvény: 1964: III. tv. (szocialista gazdaság és építés követelményei) Új funkciók a rendszerváltozás után Területfejlesztés Területrendezés Település rendezés (építés igazgatás és rendészet) Területfejlesztés Szabályozás: 1996: XXI. tv. Célja (2. ), Feladata (3. ) Intézményrendszer Döntéshozó szervek (képviseleti) Végrehajtó szervek (NFÜ+közreműködő+állig) Eszközrendszer (20. ) OP (7 ágazati, 7 területi) Gazdaságfejlesztés Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program, Észak-Alföldi Operatív Program, Észak-Magyarországi Operatív Program, Közép-Dunántúli Operatív Program, Közép-Magyarországi Operatív Program, Nyugat- Dunántúli Operatív Program, Végrehajtás Operatív Program Államreform Operatív Program, Társadalmi Megújulás Operatív Program Területfejlesztés szervrendszere NUTS térszerkezeti szint Döntéshozó Végrehajtó Központi (országos) Regionális Országgyűlés Kormány Országos Tf. Tanács Térségi Tf = Balatoni TfT + önkéntes (több megye) Regionális konzult. Fórum Miniszter (NFM) NFÜ (6+2 IH szerepe!) Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Kft) + közreműködők Megyei Megyei Önkorm. Kgy. (ter-i állig szervek) szubregionális Tf Önkormányzati Társulás -

10 Területfejlesztés Állami felügyelet ÁSZ Megyei Kormányhivatalok Vh-ban közreműködő szervek Váti területi tervező, elemző, értékelő, monitoring, tanácsadó, kutató és szakértői szolgáltató Egyéb MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Energia Központ Nonprofit Kft., KIKSZ - Közlekedésfejlesztési Zrt., regionális ügynökségek. EU: Bizottság szerepe, Strukturális alapok, kohéziós alap, NUTS, támogatás, eurorégió, NFÜ+VÁTI, új Széchenyi terv! Építésügyi igazgatás Területei: Szabályozás: Településrendezés 1997:LXXVIII. tv. Építésrendészet (Étv.) Hatáskörök telepítése: 253/1997 (XII.20.) Korm.r. (OTÉK) Miniszter megyei, telep. Főépítész Helyi rendeletek KT Kistérség-kp jegyző Építésügy: településrendezés Önkormányzati feladatok (KT): Településfejlesztési koncepció Településrendezési tervek Településszerkezeti terv Szabályozási terv Helyi Építési Szabályzat

11 Építésügy: településrendezés Településrendezésajátos intézményei: Tilalmak Telekalakítás Elővásárlási jog Kisajátítás Útlejegyzés Kártalanítás Útépítési és közműv. hozzájárulás Kötelezések szerződés Építésügy: építésrendészet Kötelező jogi előírások (pl. Megfelelőség, műszaki vezető) Engedélyezés Elvi építési engedély Építési engedély Bontási engedély Használatbavételi engedély Fennmaradási engedély Használat megváltoztatása Építésügy: építésrendészet Hatósági kötelezés Ellenőrzés és felügyelet Szankcionálás (bírságok)

12 Statisztikai adatgyűjtés Statisztika feladata és célja (1993: XLVI.tv.) KSH: kormányhivatal, 1 kp. / 6 igazgatóság, elnök ME, 6 év (2xmég) adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolg... Stat. szakmai irányítás népszámlálás végrehajtása (2011!), egyéb országos összeírások tatisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása (pl. TEÁOR, SZJ) Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, népesedési adatairól. Statisztika szervezetrendszere Hivatalos statisztikai szolgálat. a) a Központi Statisztikai Hivatal; b) a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal; c) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala; d) a Legfőbb Ügyészség; e) a Magyar Nemzeti Bank; f) a Gazdasági Versenyhivatal; g) a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács; i) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Országos Statisztikai Tanács. Hiv. statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának elősegítésére, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók igényeinek érvényre juttatására, az országos statisztikai adatgyűjtési program tervezetének véleményezésére, a KSH elnökének szakmai tanácsadó, véleményező szerve. Anyakönyvi igazgatás Kezdezetek, történet, matricula (matrix) Eh: Első századok: dypticha (vivorum, mortuorum) 13. sz.: városi könyvek (Emlékiratok, közigir., bírói ir., árvaügy) Tridenti zsinat, 1563 (24. ülés; plébános, 3 könyv) Mo: 1515 Veszprémi eh megye, 1611 Pázmány (Trident vh= Rituale Romanum) + protestáns és izraelita ak türelmi r., 1868 polgári h. kötés, =köt. áll. ak.

13 Anyakönyvi igazgatás 1982: 17. tvr -» (2010: I. tv. nem lép hatályba) Ak. hatáskör: ak.vezető, közig.hiv., miniszter Ak. illetékesség: ahol történik, ahol bejelentik Irányítás: miniszter, Felügyelet: korm.hiv. Okirati bizonyítás Anyakönyvi igazgatás Anyakönyv-típusok: Születési, házassági, halotti Ak. vezetés (papír; bejelentés és ak. Vezetés helye; hazai ak.) Adattovábbítás, adatvédelem (kivonat) Anyakönyvi igazgatás Házasságkötés Bejelentés Helyszín, Névviselés Akadály Külföld eljárás Névviselés Születési név Házassági név névváltoztat ás

14 Humán igazgatás Kultúra Egészségügy Szociális Humán igazgatás Alkotmányos szabályozás: Nemzeti hitvallás (kultúra megőrzése, védelme) Alapjog: vallásszab (VII)., tan- és tudomány szab (X)., művelődés (XI), munka (XII), gyermek (XVI) Államcél: kulturális értékek (P), család (L), szoc (XIX), Egyenjogúság: (XV) Nemzetközi alapok: Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (ENSZ, 1966) 13: művelődés, 15: tudományos életben való részvétel. Jelentéstétel ECOSOC ajánlás. Szervezetrendszer Ágazatonként speciális Miniszter / központi szerv / helyi önk. (megye és település!) Kulturális igazgatás Ágazatok: apple egyházügy, apple oktatásügy, tudomány apple közművelődés, közgyűjtemények, kulturális értékek védelme, műemlékvédelem apple művészeti ig., film, sajtó-média apple ifjúságvédelem, testnevelés és sport apple nemzetközi kult. kapcsolatok Funkciói: Szolgáltatások biztosítása, fejlődés feltételei, nemzeti kultúra védelme, esélyegyenlőség elősegítése Közig. szerepe: szervezetirányítás, szervezés, finanszírozás, jogalkotás, hatósági jogalkalmazás (pl. nyilvántartás, engedélyezés)

15 Kulturális igazgatás: Közművelődés, közgyűjtemények Állami feladat megvalósítása: állam, önkorm, non-profit szervezet, társadalmi szervezet Szabályozás: anyagi jogszabály, Ötv. '90-es Ötv. Települési önk: 8. (1), Megyei feladatok 70. (1) a). Új Ötv: helyi közügyek 13. Közgyűjtemény: múzeum, könyvtár, levéltár Forma: Közintézetek (atipikus szervezet), országos rendszer, hálózat. Kulturális igazgatás: tudományos élet K+F = alapkutatás, alkalmazott k., (műszaki) fejlesztés. Társadalom tudomány és természet/műszaki tudományok Intézményrendszer: pluralizmus, testületi szervek, csak központi szint, autonómia. (Alaptörvény X. cikk) apple Kormány - Nemzeti Innovációs Hivatal (korábban: kutatási és technológiai) ( ) MTA - Egyetemek és kutatóintézetek Minisztériumok - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv és uniós támogatás, költségvetési tervezés Oktatási igazgatás Történet Középkor egyház, városok, uralkodók. Nincs népokt. Universitas. Felv. Absz. Kialakul az okt. ig., 1777 Ratio Educationis, általános népkotatás + közép + felső. Magas analfabétizmus. Reformkor 2 vh között Kultuszmin., polgári, Klébersberg K., 1935: 8 tankerületi főig után 8 osztályos ált. Isk, közoktatás szervezete, egységes oktatási tv: 1985., állami monopólium után monop. megszűnik, tanügyi és strukturális átalakulás.

16 Oktatási igazgatás 1. közoktatás Alkotmányos szabályozás: alapjog és kötelesség Közoktatásban való részvétel joga Állami feladat, önkormányzati részvétellel (települési, megyei) Alapítók, fenntartók Intézmények fajtái óvoda, ált.isk., szakisk., gimn., szakközép, gyógypedagógiai int, alapfokú művészeti, kollégium. Jogállásuk, igazgatásuk (új: 2011:CXC.tv.) Állami irányítás Oktatási igazgatás 2. szakképzés Szakképesítés, foglalkozáshoz / tevékenységhez Intézmények: szakiskola, szakközép isk. Országos Képzési Jegyzék Oktatási igazgatás 3. felnőttképzés Nagykorú, tankötelezettséget teljesített számára life-long learning Általános / nyelvi / szakmai képzés

17 Oktatási igazgatás 4. felsőoktatás 2011:CCIV. tv. (új Fot.) Képzés: alap/mester/doktori + felsőfokú szak + szakirányú továbbkép. Oktatói / hallgatói jogviszony Autonómia oktatási, kutatási, szervezeti (kötöttségek: rektor, gazdasági tanács, szenátus = ET.), működési, gazdálkodási Állami feladatok: KE, Ogy, Kormány, Min. Tevékenységhez: nyilv. tart, engedély, Ogy döntése. Háttérszervek az állami hatáskörök gyakorlásához: MAB, Felsőokt és Tud Tanács, Magy. Rekt. Konf. (DOSZ, HÖOK), Orsz. Doktori Tanács. Támogatás pl.: OTKA, MTA. Egészségügyi igazgatás Történet Szabályozás Középkor (földesúr, vm, decent!, felv.absz: közegészségügy Alaptv. XX. (alapjog + álli feladat) járványügy) Integrált XX. sz. (állam a lenagyobb szabályozás jogágak szolgáltató, közteherviselés, társadalmi felelősség) szerint (Pj, Bj, Munka, Közig) Nemzetközi EÜ tv. (1997: CLIV.tv.) kapcsolatok: Korm. rendeletek (pl. központi hivatalok EU, ENSZ (WHO) szabályozása, stb.) Min. rendeletek Az EÜ. Igazgatás szervezetrendszere Ogy. Korm. Miniszter RET 2012-től teljesen állami fenntartású lett a megyei konszolidációval. (2011:CLIV.tv.) Államigazgatás: ÁNTSZ (326/2006 (XII.28.) Korm.r., közeü, népeü, szolgáltatás től Kormányhivatalban!) TB: OEP és ONyF Eg.Bizt: Eg. Felügy.

18 Az EÜ. Szoltáltatás szervezetrendszere Nincs állami monopólium: többszereplős, de állam / önk. továbbra is a legnagyobb intézmény-fenntartó Egységes feltételek: működési engedély (ÁNTSZ) Magánszolgáltatás: vállalkozás / magánorvos (szakmai, technikai és jogi követelmények) Feladatok szolgáltatás-szervezés, finanszírozás, intézmény fenntartás. Állami feladat: kutatás, katasztrófa-mentés, vérellátás, terhesgondozás. Közegészségügy, járványügy: védőoltás, szűrővizsgálatok, köt. vizsg. Elkülönítés, fertőtlenítés. Járvány esetén intézkedések! EÜ ellátórendszer ált./spec. járóbeteg ell, ált/spec fekvőbeteg ell. + rehabilitáció, hospice, természetgyógyászat Ki a tisztviselő? Személyzeti igazgatás apple kormány~, köz~ apple Közigazgatás vs. Magánszektor Munkakör: apple képesítési követelmények, alkalmazás feltételei Közszolgálat és igazgatás csomópontjai apple Kiválasztás appleképzés apple Előmenetel, életpálya, teljesítmény értékelése apple Etikai, fegyelmi, vagyonjogi követelmények Külügyi igazgatás Alaptulajdonsága, hogy az állam egyes igazgatási cselekményeket más állam területén végez. Elismerés, kölcsönös rendezés, kölcsönös beszámíthatóság, együttműködés.

19 Külügyi igazgatás Két ága: appleköveti igazgatás (kormányzati, miniszteriális, politikai) apple Konzuli igazgatás (szakigazgatási, adminisztratív, jogalakalmazó) Közös jellemző: az államot testesítik meg, képviselik. KÜM - történet Külügyi igazgatás apple 1848: Esterházy Pál, 1849: Batthyányi Kázmér apple Cs. és Kir. közös politika és igazgatás appleönállóság: 1920-tól, külön miniszter, m.kir. követségek, m.kir. Konzulátusok (1941-ben 24 követségből, 10 főkonzulátusból, 6 konzulátusból és 3 konzuli kirendeltség) applea II. vh. Után nemcsak a nagyhatalmak létesítenek nagykövetségek, hanem bármely állam apple Kommunizmus: kereskedelmi, gazdasági képv. Külügyi igazgatás Jelentős változás 1989-től: apple Nyitás nyugatra, és NATO, ET, EBESZ, EU Szervezet: apple Miniszter irányítja apple KüM alá rendelt szervek a külképviseletek, Külügyi intézet, Információs Hivatal apple Speciális államterületek Külpolitika: KE. + Ogy. + Korm.

20 Követek Külügyi igazgatás apple államfőhöz akkreditált nagykövetek, vatikáni (pápai) nunciusok, + egyenrangúak apple az államfőhöz akkreditált követek, miniszterek, vatikáni (pápai) internunciusok; apple a külügyminiszterhez akkreditált ügyvivők. Szervezet, feladatkör: apple Hivatal, megbízólevél, egyetértés (agrément) apple Képvisel, védelmez, tárgyal apple diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Szerződés (1965. évi 22. tvr.) Konzuli képviselet Külügyi igazgatás apple küldő- és fogadó állam kölcsönös megegyezésével jön létre. A kinevezési okiratot rendszerint külügyminiszter állítja ki, és az a fogadó állam kormányának címzett. Jóváhagyó elfogadás (exequatur). apple főkonzulok; konzulok; alkonzulok; konzuli ügynökök. Feladatkör appleérdekvédelem, szakigazgatási kapcsolatok, vízum, közjegyző, bírósági iratok továbbítása, ellenőrzés felügyelet (hajók, repülők, stb.), segítség nyújtása. Jogi szabályozás Rendészet-Rendőrség Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv. Hft 1996: XLV. tv. + egyéb tv. Végrehajtás (rendeleti szabályzás) Utasítások Intézkedések

21 Rendészet-Rendőrség Feladat- és hatáskör applenyomozó-, szabálysértési, közlekedési hatóság, apple Közterület rendjének fenntartása apple Személy és objektumvédelem apple Veszélyes eszközök, anyagok apple Vagyonvédelem, MG nyomozók engedélyezés apple BV apple Államhatár őrzése, határforgalom, határkonfliktus apple Rendkívüli helyzetben rendvédelmi feladatok Rendészet-Rendőrség Irányítás, vezetés, szervezet Miniszter applefeladatok ORFK applefeladatok Főkapitányságok (megye, Főváros) Kapitányságok (város, kerület, atipikus területi Balaton) Rendőrőrs, KMB Speciális: Köztársasági Őrezred, Készenléti, Terrorelhárító Szolg. Rendészet-Rendőrség Együttműködés Önkormányzatokkal apple Véleményezési jog apple Beszámolás, tájékoztatás apple Szomszédos állam, tömeges menekülés, fegyveres csoport apple Felterjesztési jog appleszerződések apple Bűnmegelőzési és közbiztonsági Bizottság

22 Rendészet-Rendőrség Intézkedések appleszakszerűség jogszerűség apple Arányosság, kötelező intézkedés apple Keretszabályozás lényege apple Azonosítás Kényszerítő eszközök Jogorvosalat apple Panasz apple Független Rendészei Panasztestület Idegenrendészet Fogalma, Alkotmányos és törvényi szabályozás Szervezet: BM» BÁH» területi szervek (reg) Szabályozási kör: EGT áp 3. orszgábeli szem. Szabályozási tárgyak: apple Beutazás, 3. hónapnál rövidebb tart. apple 3 hónapon túli tart apple Állandó tartózkodás, letelepedés apple Szabad mozgás korlátozása Menekültügyi igazgatás Fogalmak, alkotmányos alapok Szervezet: BM» BÁH» területi szervek Menekült Menedékes Az eljárás különleges szabályai

23 Polgári: IH (KÜM) Nemzetbiztonság AH (BM) Technika: Katonai KNBSZ (HM korábbiak összevonva 2012-től) NB Szakszolgálat (BM) Alkotmányos szabályozás (kényszer) intézkedések Parlamenti ellenőrzés Titkos info-gyűjtés engedélyezése Közlekedésrendészet és igazgatás Stratégiai terület! Nemzetközi kapcsolódás. Közúti / vizi / vasúti / légi Törvényi szabályozás: appleközút 1988: I. tv. applevíz 2000: XLII. tv. applevasút 2005: CLXXXIII. tv. applelégi: 1995: XCVII. tv. Kormányrendeleti szabályok applenkh-ról 263/ (XII.20.) appleközlek-bizt szervezet 278/2006 (XII.23) applevhr. Közlekedésrendészet és igazgatás Hatáskörök telepítése: Ogy Kormány / miniszter (Rendészet: BM, Ig: NFM) NKH (januártól Korm. Hivatalban! - feladatok) Rendőrség Önkormányzatok

24 Közúti Közlekedésrendészet és igazgatás Rendészet: BM» ORFK (r.főig) Autópálya-fel (m.rk.) MÁAK zrt. ORFK - OBmB Igazgatás: Áll-i feladatok; NKH Szabályzott: apple Utak apple Járművek apple Személyek apple Szervezés, fejlesztés apple ellenőrzés Katasztrófavédelem Nemzeti ügy állami feladat Katasztrófa: természeti/ipari globális/lokális Szervezet: apple Kormány (összetett intézményi együttműködés!) apple KKB apple BM apple Megyei, fővárosi védelmi bizottság apple Polgármester apple OKF (központ, megyei+bp+reptér = 21 területi szerv) Katasztrófavédelem Hatósági tevékenység apple Engedélyezés apple Szakhatóság bevonása (Műszaki Bizt. Főfel.) apple Hatósági ellenőrzés apple Biztonsági elemzés / jelentés apple Védelmi tervek apple Tájékoztatás: a védelemben részt vevő szervekkel

25 Tűzrendészet és védelem Alapfogalmak Szervezet apple BM apple OKF apple Önkormányzat Tűzoltóság: állami / önkormányzati / önkéntes / létesítményi Hatósági feladatok: appleellenőrzés, korlátozás, tiltás, bírság, szakhatóságként Polgári védelem Szoros kapcsolat a honvédelemmel, katasztrófalvédelemmel: cél polgári lakosság védelme Szervezet apple Kormány applebm apple Védelmi bizottság apple Közgyűlés elnöke / polgármester apple OKF PV kötelezettség! Kiegészítő diasor nemzetközi igazgatás szak részére (szakigazgatások joga I.)

26 Gazdasági igazgatás: versenyjog A verseny védelme Piacgazdaság pillérei: tuladjon, szerződés, szabad verseny Védelem: - államtól - vállalkozásoktól (piaci szereplők) A szabályozás Tiltja a tisztességtelen versenycsel (titok, bojkott, hírnév, névbitrorlás, utánzás) Tiltja a versenykorlátozást (kartell, erőfölény, monop.) Államra vonatkozik (monop, áll-i váll, támogatások) Vállalkozásokra von. (tisztességtelen mgt, antitröszt, fogy.megtév.) Gazdasági igazgatás: versenyjog EU: Bizottság (engedélyez, tilt, bírság) bíróság Mo: GVH bíróság (megyei) 1996: LVII. tv. (Tpvt.) GVH: autonóm állig. szerv élén: elnök, 2 helyettes (KE, 6év, egyik a Tanács elnöke, másik a szakmai irodákat felügyeli.) Tisztségek, feladatok Versenytanács: önálló döntéshozó, most 6 tag (KE, 6év), vizsgáló versenyfelügyeleti eljárás (független) Gazdasági versenyhivatal

27 Versenyfelügyeleti eljárások GVH Ágazati vizsgálat Versenyfelügyeleti elj. (megtév.,kartell, erfölény, monpol) Kér / hiv, üfél fogalom! Elj. szakaszai: vizsgálat, Tanács, utóvizsg, vh. Vizsgálati jogosítványok (bizonyítás) Jogorvoslat (kifogás, nemperes, peres) Bíróság tisztességtelen verseny (II. fej) Gazdasági igazgatás: fogyasztóvédelem Történet: rendszerváltozás, piacgazdaság + EU Szabályozás: Polgári Törvénykönyv évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről Jogérvényesítés: bíróság, békéltető testület, mediáció Fogyasztóvédelem rendszere Magyarországon Állami fogyasztóvédelem Önkormányzati fogyasztóvédelem Civil fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, megyei Felügyelőségek (kormányhiv.) Önkormányzatok fogyasztóvédelmi testületei Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, egyéb szervezetek

28 Fogyasztóvédelem szervrendszere Miniszter Fogyasztóvédelmi (fő)felügyelőség (korm.hiv.) Fogyvéd. jsz. megtartásának ellenőrzése, reklámjog egy része (GVH) Piacfelügyelet Fogyvéd politika érvényesülése Propaganda Jogkör: állapot megszünt., jogsért megtilt, árú kivon, üzlet bezáratása, bírság (+ jogorvoslat, szabs.) Egyéb szervek (központi állig., önkorm, kamara) Fogyasztók jogvédelme Tájékoztatás, reklámjog, fiatalkorúak védelme, jogsérelem orvoslása Panaszeljárás (szóban/írásban) Ügyfélszolgálat (pénzügy, közüzem, biztosítás, pénztár) Békéltető testület Peres jogérvényesítés Agrárigazgatás Történet 89 előtt, KGST, tervgazdaság. Agrár-ipari gazdaság. Nemzetgazdasági stratégiai ágazat. Agrárjog területei Mg termelés-feldolgozás-forgalmazás, szőlészet borgazdálkodás, minőségügy-élelmiszer biztonság, GMO, öko,erdő- hal- vadgazd. mennyiségi/minőségi földvédelem, tulajdonvédelem haszonvétel, természeti erőforrások védelme támogatási rendszer, agrár- vidékfejlesztési politika Speciális jellemzői EU szabályozás (CAP), harmonizáció, termékpálya rendtartás Szigorú anyagi jogi szabályozás. Eljárás: Ket. Magánjogi elvek védelme

29 Agrárigazgatás Ágazathoz tartozó alanyok Állami oldal: Igazgatási szervek (korm, min, szakig) Oktatási intézmények Közművelődési intézmények Kutatóintézetek Atipikus közigazgatási szervek: Köztestületek, közintézetek, kutatóközpontok, Jogalanyok: Termelelő, feldolgozó, kereskedő, szolgáltató, fogyasztó Agrárigazgatási ágazatok Élelmiszerlánc-biztonság Termelő kereskedő fogyasztó Élelmiszerek, takarmányok, növényvédő szerek Élő állat, növény, szaporító anyagok kereskedelme Szőlőtermelés, borászat Sajátos termék előállítása, fogalmazása Pálinka, GMO, dohány Termőföld védelme Földtulajdon szerzése, haszonbérlet, mennyiségi/minőségi védelem Tulajdonhoz kapcsolódó haszonvételek Erdő, vad, hal, vagyonvédelem Agrárigazgatás Agrárgazdaság 1997:CXIV. tv. Stratégia, közös agrárpolitika elvei, adatbázis, Agrárgazdasági Tanács Agrárpiaci rendtartás 2003: XVI. tv. Alapfogalmak, termékpálya bizottságok, piacszabályozási eszközök MVH 256/2007(X.4.) korm.r. MGSZH 274/2006 (XII.23.) korm.r.

30 Környezetvédelmi igazgatás Környezeti alapfogalmak épített természetes (állat, növény, vad), természetvédelem, víz, hulladék, veszélyes anyagok Alkotmányos rendelkezések, integrált szabályozás Polgári jog (személyek joga, iparjog, birtokv., szomszédj., kártér.) Büntető jog (Btk. 280., 281. ) Közigazgatási jog (igazgatás, tervezés, hatósági tevékenység) Alapelvek (elővigy., megelőzés, helyreállítás, felelősség, együttműk, nyilv.) Nemzetközi szabályozás (ENSZ, OECD, EU) 1992 Rio -» 2002 Johannesburg (1997 Kiotó) Környezet és fejlődés világbizottság (fenntartható fejlődés!) Az Alaptörvény környezetvédelmi rendelkezései XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. XXI. cikk (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt törvényben meghatározottak szerint költségét viselni. (3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. Környezetvédelmi igazgatás Állami feladatok Országgyűlés Kormány Miniszter OKT települési önkormányzat 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről Hatóságok, igazgatás OKTVF Felügyelőségek (10) Nemzeti Környezetügyi Intézet Polgármester, Főp. Jegyző, Főjegyző Ügyész szerepe Állampolg. részvétele

31 Természetvédelmi igazgatás Történet: 1935, 1982, 1996 Természeti értékek védelme Termőföld, víz, erdő, vad, hal Érték szerint csoportosított védelem (Nemzetközi), országos, helyi Tájvédelem: általános, egyedi Természetvédelmi igazgatás Élővilág védelme Vadon élők, élőhelyek, földtani term. érték Védett természeti területek Nemzeti Park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék Védetté nyilvánítás Natura 2000 Természetvédelmi igazgatás Hatóságok Miniszter OKTVF/felügyelőség Jegyző Engedélyezés Tárgykörök bírság Spec: NPI (10)

32 Vízügyi igazgatás Történet Középkor: Werbőczy, Budai Kamara, Helytartóság, Társulat Monarchia: 1885:XXIII. tc.: vízkészlet-típusok, tulajdon-korlátozás, engedélyezés, kötelezés, megyei alispáni hivatal + 2 szakintézmény. (Vízjog) Kommunizmus: Államosítás 1948, igazgatóságok, OVF (OVH), 1964:IV. tv., Minisztériumi felügyelet. (vízügy) Rendszerv.: 1995:LVII. tv. (vízgazdálkodás) Két fő terület: mennyiség és minőségi vízvédelem Vízügyi igazgatás Vizek mennyiségi védelme Vízgazdálkodás: állami/önkorm-i feladatok, hatósági feladatok, Országos Vízügyi Szabályzat Engedélyek: elvi, létesítési, üzemeltetési, kötelezések, szakhatóság, ell. Vizek természetes viszonyainak megváltoztatása Vízigények kielégítése Díjak és járulékok Vízügyi igazgatás Vizek minőségi védelme határértékek (kibocsátás, lerakás, bizonyos vizek használatának megtiltása, árú-megjelölés, szennyezéscsökkentés) vízgyűjtő-management (tervek, programok) felszíni és felszín alatti vízvédelem EU-vízügyi poltitika: víz-keretirányelv!

Humán igazgatás. Kultúra. Egészségügy. Szociális. Humán igazgatás. Gazdasági élet Igazgatása. Környezet Védelme

Humán igazgatás. Kultúra. Egészségügy. Szociális. Humán igazgatás. Gazdasági élet Igazgatása. Környezet Védelme Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Humán igazgatás Kultúra Egészségügy Szociális Humán igazgatás Alkotmányos szabályozás: Nemzeti hitvallás

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Szakigazgatások rendszere

Szakigazgatások rendszere Szakigazgatások rendszere Humán igazgatás Gazdasági élet Igazgatása (MGJ) Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Környezet Védelme (MGJ+BJ) Gazdasági igazgatás - áttekintés Főbb gazdasági szakigazgatási

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.)

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Melyek ezek? Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hasznos Gábor Kármentesítési referens

Hasznos Gábor Kármentesítési referens A Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó vízügyi feladatok Hasznos Gábor Kármentesítési referens Környezetmegőrzési Főosztály gabor.hasznos@fm.gov.hu Új intézményrendszer és finanszírozási lehetőségek

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái 40. A közintézet fogalma; fajtái 1.A közintézet fogalma - a közintézetek látják el azokat a közoktatási, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális feladatokat, amelyeket az állam feladatvállalásának

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben