Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) Jó reggelt! Ismétlés: Public Policy. 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) Jó reggelt! Ismétlés: Public Policy. 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy."

Átírás

1 Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog 3) 2012/2013 Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Jó reggelt! Mi a közigazgatás? Mire vonatkozik a POSDCORB elmélet? Ki volt Magyary Zoltán és Ereky István? Hogy köszönnek a bányászok? Mi a közigazgatás legmagasabb szerve? Ismétlés: Public Policy Közigazgatás fogalma helye az állam és állampolgár kapcsolatában Állami szerepfelfogások Mire jó az állam? Mit (ne) tegyen az áp. érdekében? 19.sz-tól: liberális, polgári, jóléti, totális, szociális válság Nyugati válaszok, kiút-keresések (public policy paradigmák): applegood Governance ( good government) applenpm appleneo-weberiánus állam

2 New Public Management Előzmények ( as évek jóléti kiadásai, állami apparátus, Osztja a good governance előfeltevéseit: államtalanítás, piaci dominancia, neoliberális gyökerek) Menedzsertechnikák és üzleti elvek átvitele (kulcs: piac, verseny, privatizáció, outsourcing, közszolgáltatás átstrukturálása, költségcsökkentés, eredményés projektorientáltság, elektronizáció, management, HR mobilitás, rugalmasság) Állam szolgáltat polgár fogyaszt Kritika következmények (leértékeli a hagyományos weberi értékeket, állam kiüresítése hollow state, nem jelentősen olcsóbb, nem rentábilis ágazatok háttérben, kevésebb szociális érzékenység) Alkalmazása: USA (Európában megfeneklett 2000-es évek közepére) Neoweberian State Alapja: NPM tapasztalatai + Weberi modell Jellemzői: (Állam megerősítése, képviseleti szervek megerősítése, jogszerűség, normativitás erősítése, tisztviselői ethosz professzionális bürokrácia, bürokráciától a polgárbarát állam felé mozdulás) Cél: a hatékonyság és ésszerűség az állami feladatellátásban Kritika (túlerősítheti az államot, idealisztikus a polgár öntudatában, kontrollmechanizmusok másodlagosak, üres technikává süllyesztheti a közigazgatást, ha az értékektől távolodik) NPM NWS kapcsolódási pontok Kicsi állam erős állam Rugalmasság stabilitás Dereguláció reguláció Piacosítás vagy sem Szétpontosít egységesít Demokratikus és technokratikus értékek

3 Az anyagi jog helye Közigazgatás definíciója. Szervezeti Anyagi jogok kapcsolata, jellemzői, rendszere. Eljárási Anyagi szabályok csoportosítása: Alany (jogalany, közig. szerv) Befolyásolt magatartás (cselekvés, tartózk., abbahagy.) Joghatás (jogosít, kötelez) Az anyagi szabályok csoportosítása alanyi kör jogalany közig szerv jogi hatás jogosít kötelez jogosít kötelez cselekvés Cselekvés / szankc magatartás tartózk Tartózk / tilt cselekvés cselekvés cselekvés abbahagyás abbahagyás Magyary Zoltán - féle felosztás A közigazgatás alapjai: A közigazgatás a közfeladathoz igazodik. Ennek tényezői: Terület (földrajz, éghajlat, víz, domborzat, talaj) Népesség (területi eloszlás, összetétel, település) Gazdaság (globális, makro, mikro) A közigazgatás működésének feltételei: appleszervezet appleszemélyzet appledologi források appleáltalános működés és kiszámítható jogrendszer

4 Szakigazgatási szervek rendszere dekoncentráció Kormányzati Mintaszöveg feladat, szerkesztése államigazgatás Második szint Tárca (jogalkotás, szervezés, ellenőrzés, működtetés, hatósági) Harmadik szint Negyedik apple Szakigazgatási szint szerv (országos) Ötödik szint regionális/megyei/atipikus appletérségi (helyi/kistérség/járás) Dekoncentrált szervek (integráció, osztott irányítás) 2011: megyei kormányhivatalok A területi államigazgatás integrációja Mintaszöveg minisztériumok szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint központi Ötödik szint hivatalok institucionális egységek NÁK KIM költségvetési gazdálkodás személyügyi nyilvántartás ügyvitel telekommunikáció biztosítás Ingatlangazdálkodás beszerzés informatika szakmai irányítása dekók szak. ig. sz-k institucionális egységek

5 Államigazgatási szervek rendszere Szint: központi Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint területi Negyedik szint Ötödik szint Általános hatáskör Kormány Megyei/Főv Kormhivatal Különös hatáskör Minisztérium, önálló szabályozó, autonóm, központi hivatal (!) kormányhivatal (!) Dekoncentrált szervek (megyei/regionális/atipik us szinten) mikroregionális Kistérség-központi jegyző (járási hivatal ) Dekoncentrált szervek (kistérségi / járási szinten) települési Jegyző Jegyző EU és tagállami közigazgatás Történet, tagállami autonómia EU Mintaszöveg és tagállami szerkesztése közigazgatás kapcsolódási pontok: Második szint Harmadik szint Szakigazgatásokban Negyedik szint (közös politikák, anyagi jogi együttműködés, Ötödik szint pl. agrárjog, versenyjog, fogyasztóvédelem...) Szervezet, működés ( közös nevező ) apple European Administrative Space apple SIGMA (Support for Imrovement in Gov and Management) apple NUTS NUTS Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint

6 NUTS Források: Mintaszöveg szerkesztése Második szint apple1059/2003 EP regulation on the establishment of a common classification of territorial units for statistics Harmadik (NUTS) szint apple Negyedik 31/2011 szint EP legutóbbi módosító Ötödik szint NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistic, 1-5) apple Local Admin. Units, 2003-tól apple LAU 1: kistérség (174), járás (175) - korábbi NUTS 4 apple LAU 2: település (3152) - korábbi NUTS 5 Szakigazgatások rendszere Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint Gazdasági élet Igazgatása (MGJ) Humán igazgatás Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Környezet Védelme (MGJ+BJ) Gazdasági igazgatás Főbb szakigazgatási területek: Mintaszöveg Versenyfelügyelet szerkesztése Második szint Fogyasztóvédelem Harmadik szint Negyedik Iparigazgatás szint Ötödik szint Kereskedelem, szolgáltatások Közlekedés Adatgyűjtés Mintaszöveg szerkesztése Mintaszöveg Területfejlesztés szerkesztése Második szint Építési jog (igazgatás, Harmadik szint Negyedik rendészet) szint Ötödik szint Vízjog Agrárjog Környezetvédelem / környezet-gazdálkodás

7 Iparigazgatás: általános Nemzetgazdaság ága Bányászat, Feldolgozás, Villamos-gáz-gőz-víz ellátás, ipari tevékenységek bejelentése/engedélyezése Szervezet: Kormány (stratégia) Miniszter (stratégia, ágazati irányítás, szervi irányítás) Központi és területi hatóságok (MEH, MBH, OAH, MBF) Iparigazgatás: villamosenergia Villamosenergia-piac: versenypiac (szabad~) Alapfogalmak Hatóság: Magyar Energia Hivatal Kormányhivatal, önálló szabályzó hatóság Feladatkör, engedélyköteles tevékenységek. Tulajdonkorlátozás Iparigazgatás: gázenergia Szabályozás keretei, alapfogalmak Nabucco, Déli-áramlat, Kék-áramlat, Északiáramlat Hatóság: Magyar Energia Hivatal Hatósági feladatok Engedélyköteles tevékenységek Fogyasztóvédelem

8 Iparigazgatás: atomenergia Rádióaktív és ionizáló sugarak felhasználása EURATOM, nemzetközi egyezmények Alapfogalmak, Hatáskörök: Ogy, Kormány Hatóság: Országos Atomenergia Hivatal Kormányhivatal Engedélyezés, ellenőrzés, hatósági tevékenység Iparigazgatás: bányászat Alapelvek, alapfogalmak. Állami monopólium, koncesszió! Hatóság: Magyar Bányászati Hivatal / bányakapitányságok Központi hivatal. Feladatköre. Engedélyköteles tevékenységek, engedélyek. Bányatelkek, nyilvántartás.

9 Differenciálódás: Településfejlesztés, építés igazgatás Építési jog Első törvény: Előtte decentralizált szabályozás, helyi szokások. Második törvény: 1964: III. tv. (szocialista gazdaság és építés követelményei) Új funkciók a rendszerváltozás után Területfejlesztés Területrendezés Település rendezés (építés igazgatás és rendészet) Területfejlesztés Szabályozás: 1996: XXI. tv. Célja (2. ), Feladata (3. ) Intézményrendszer Döntéshozó szervek (képviseleti) Végrehajtó szervek (NFÜ+közreműködő+állig) Eszközrendszer (20. ) OP (7 ágazati, 7 területi) Gazdaságfejlesztés Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program, Észak-Alföldi Operatív Program, Észak-Magyarországi Operatív Program, Közép-Dunántúli Operatív Program, Közép-Magyarországi Operatív Program, Nyugat- Dunántúli Operatív Program, Végrehajtás Operatív Program Államreform Operatív Program, Társadalmi Megújulás Operatív Program Területfejlesztés szervrendszere NUTS térszerkezeti szint Döntéshozó Végrehajtó Központi (országos) Regionális Országgyűlés Kormány Országos Tf. Tanács Térségi Tf = Balatoni TfT + önkéntes (több megye) Regionális konzult. Fórum Miniszter (NFM) NFÜ (6+2 IH szerepe!) Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Kft) + közreműködők Megyei Megyei Önkorm. Kgy. (ter-i állig szervek) szubregionális Tf Önkormányzati Társulás -

10 Területfejlesztés Állami felügyelet ÁSZ Megyei Kormányhivatalok Vh-ban közreműködő szervek Váti területi tervező, elemző, értékelő, monitoring, tanácsadó, kutató és szakértői szolgáltató Egyéb MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Energia Központ Nonprofit Kft., KIKSZ - Közlekedésfejlesztési Zrt., regionális ügynökségek. EU: Bizottság szerepe, Strukturális alapok, kohéziós alap, NUTS, támogatás, eurorégió, NFÜ+VÁTI, új Széchenyi terv! Építésügyi igazgatás Területei: Szabályozás: Településrendezés 1997:LXXVIII. tv. Építésrendészet (Étv.) Hatáskörök telepítése: 253/1997 (XII.20.) Korm.r. (OTÉK) Miniszter megyei, telep. Főépítész Helyi rendeletek KT Kistérség-kp jegyző Építésügy: településrendezés Önkormányzati feladatok (KT): Településfejlesztési koncepció Településrendezési tervek Településszerkezeti terv Szabályozási terv Helyi Építési Szabályzat

11 Építésügy: településrendezés Településrendezésajátos intézményei: Tilalmak Telekalakítás Elővásárlási jog Kisajátítás Útlejegyzés Kártalanítás Útépítési és közműv. hozzájárulás Kötelezések szerződés Építésügy: építésrendészet Kötelező jogi előírások (pl. Megfelelőség, műszaki vezető) Engedélyezés Elvi építési engedély Építési engedély Bontási engedély Használatbavételi engedély Fennmaradási engedély Használat megváltoztatása Építésügy: építésrendészet Hatósági kötelezés Ellenőrzés és felügyelet Szankcionálás (bírságok)

12 Statisztikai adatgyűjtés Statisztika feladata és célja (1993: XLVI.tv.) KSH: kormányhivatal, 1 kp. / 6 igazgatóság, elnök ME, 6 év (2xmég) adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolg... Stat. szakmai irányítás népszámlálás végrehajtása (2011!), egyéb országos összeírások tatisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása (pl. TEÁOR, SZJ) Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, népesedési adatairól. Statisztika szervezetrendszere Hivatalos statisztikai szolgálat. a) a Központi Statisztikai Hivatal; b) a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal; c) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala; d) a Legfőbb Ügyészség; e) a Magyar Nemzeti Bank; f) a Gazdasági Versenyhivatal; g) a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács; i) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Országos Statisztikai Tanács. Hiv. statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának elősegítésére, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók igényeinek érvényre juttatására, az országos statisztikai adatgyűjtési program tervezetének véleményezésére, a KSH elnökének szakmai tanácsadó, véleményező szerve. Anyakönyvi igazgatás Kezdezetek, történet, matricula (matrix) Eh: Első századok: dypticha (vivorum, mortuorum) 13. sz.: városi könyvek (Emlékiratok, közigir., bírói ir., árvaügy) Tridenti zsinat, 1563 (24. ülés; plébános, 3 könyv) Mo: 1515 Veszprémi eh megye, 1611 Pázmány (Trident vh= Rituale Romanum) + protestáns és izraelita ak türelmi r., 1868 polgári h. kötés, =köt. áll. ak.

13 Anyakönyvi igazgatás 1982: 17. tvr -» (2010: I. tv. nem lép hatályba) Ak. hatáskör: ak.vezető, közig.hiv., miniszter Ak. illetékesség: ahol történik, ahol bejelentik Irányítás: miniszter, Felügyelet: korm.hiv. Okirati bizonyítás Anyakönyvi igazgatás Anyakönyv-típusok: Születési, házassági, halotti Ak. vezetés (papír; bejelentés és ak. Vezetés helye; hazai ak.) Adattovábbítás, adatvédelem (kivonat) Anyakönyvi igazgatás Házasságkötés Bejelentés Helyszín, Névviselés Akadály Külföld eljárás Névviselés Születési név Házassági név névváltoztat ás

14 Humán igazgatás Kultúra Egészségügy Szociális Humán igazgatás Alkotmányos szabályozás: Nemzeti hitvallás (kultúra megőrzése, védelme) Alapjog: vallásszab (VII)., tan- és tudomány szab (X)., művelődés (XI), munka (XII), gyermek (XVI) Államcél: kulturális értékek (P), család (L), szoc (XIX), Egyenjogúság: (XV) Nemzetközi alapok: Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (ENSZ, 1966) 13: művelődés, 15: tudományos életben való részvétel. Jelentéstétel ECOSOC ajánlás. Szervezetrendszer Ágazatonként speciális Miniszter / központi szerv / helyi önk. (megye és település!) Kulturális igazgatás Ágazatok: apple egyházügy, apple oktatásügy, tudomány apple közművelődés, közgyűjtemények, kulturális értékek védelme, műemlékvédelem apple művészeti ig., film, sajtó-média apple ifjúságvédelem, testnevelés és sport apple nemzetközi kult. kapcsolatok Funkciói: Szolgáltatások biztosítása, fejlődés feltételei, nemzeti kultúra védelme, esélyegyenlőség elősegítése Közig. szerepe: szervezetirányítás, szervezés, finanszírozás, jogalkotás, hatósági jogalkalmazás (pl. nyilvántartás, engedélyezés)

15 Kulturális igazgatás: Közművelődés, közgyűjtemények Állami feladat megvalósítása: állam, önkorm, non-profit szervezet, társadalmi szervezet Szabályozás: anyagi jogszabály, Ötv. '90-es Ötv. Települési önk: 8. (1), Megyei feladatok 70. (1) a). Új Ötv: helyi közügyek 13. Közgyűjtemény: múzeum, könyvtár, levéltár Forma: Közintézetek (atipikus szervezet), országos rendszer, hálózat. Kulturális igazgatás: tudományos élet K+F = alapkutatás, alkalmazott k., (műszaki) fejlesztés. Társadalom tudomány és természet/műszaki tudományok Intézményrendszer: pluralizmus, testületi szervek, csak központi szint, autonómia. (Alaptörvény X. cikk) apple Kormány - Nemzeti Innovációs Hivatal (korábban: kutatási és technológiai) ( ) MTA - Egyetemek és kutatóintézetek Minisztériumok - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv és uniós támogatás, költségvetési tervezés Oktatási igazgatás Történet Középkor egyház, városok, uralkodók. Nincs népokt. Universitas. Felv. Absz. Kialakul az okt. ig., 1777 Ratio Educationis, általános népkotatás + közép + felső. Magas analfabétizmus. Reformkor 2 vh között Kultuszmin., polgári, Klébersberg K., 1935: 8 tankerületi főig után 8 osztályos ált. Isk, közoktatás szervezete, egységes oktatási tv: 1985., állami monopólium után monop. megszűnik, tanügyi és strukturális átalakulás.

16 Oktatási igazgatás 1. közoktatás Alkotmányos szabályozás: alapjog és kötelesség Közoktatásban való részvétel joga Állami feladat, önkormányzati részvétellel (települési, megyei) Alapítók, fenntartók Intézmények fajtái óvoda, ált.isk., szakisk., gimn., szakközép, gyógypedagógiai int, alapfokú művészeti, kollégium. Jogállásuk, igazgatásuk (új: 2011:CXC.tv.) Állami irányítás Oktatási igazgatás 2. szakképzés Szakképesítés, foglalkozáshoz / tevékenységhez Intézmények: szakiskola, szakközép isk. Országos Képzési Jegyzék Oktatási igazgatás 3. felnőttképzés Nagykorú, tankötelezettséget teljesített számára life-long learning Általános / nyelvi / szakmai képzés

17 Oktatási igazgatás 4. felsőoktatás 2011:CCIV. tv. (új Fot.) Képzés: alap/mester/doktori + felsőfokú szak + szakirányú továbbkép. Oktatói / hallgatói jogviszony Autonómia oktatási, kutatási, szervezeti (kötöttségek: rektor, gazdasági tanács, szenátus = ET.), működési, gazdálkodási Állami feladatok: KE, Ogy, Kormány, Min. Tevékenységhez: nyilv. tart, engedély, Ogy döntése. Háttérszervek az állami hatáskörök gyakorlásához: MAB, Felsőokt és Tud Tanács, Magy. Rekt. Konf. (DOSZ, HÖOK), Orsz. Doktori Tanács. Támogatás pl.: OTKA, MTA. Egészségügyi igazgatás Történet Szabályozás Középkor (földesúr, vm, decent!, felv.absz: közegészségügy Alaptv. XX. (alapjog + álli feladat) járványügy) Integrált XX. sz. (állam a lenagyobb szabályozás jogágak szolgáltató, közteherviselés, társadalmi felelősség) szerint (Pj, Bj, Munka, Közig) Nemzetközi EÜ tv. (1997: CLIV.tv.) kapcsolatok: Korm. rendeletek (pl. központi hivatalok EU, ENSZ (WHO) szabályozása, stb.) Min. rendeletek Az EÜ. Igazgatás szervezetrendszere Ogy. Korm. Miniszter RET 2012-től teljesen állami fenntartású lett a megyei konszolidációval. (2011:CLIV.tv.) Államigazgatás: ÁNTSZ (326/2006 (XII.28.) Korm.r., közeü, népeü, szolgáltatás től Kormányhivatalban!) TB: OEP és ONyF Eg.Bizt: Eg. Felügy.

18 Az EÜ. Szoltáltatás szervezetrendszere Nincs állami monopólium: többszereplős, de állam / önk. továbbra is a legnagyobb intézmény-fenntartó Egységes feltételek: működési engedély (ÁNTSZ) Magánszolgáltatás: vállalkozás / magánorvos (szakmai, technikai és jogi követelmények) Feladatok szolgáltatás-szervezés, finanszírozás, intézmény fenntartás. Állami feladat: kutatás, katasztrófa-mentés, vérellátás, terhesgondozás. Közegészségügy, járványügy: védőoltás, szűrővizsgálatok, köt. vizsg. Elkülönítés, fertőtlenítés. Járvány esetén intézkedések! EÜ ellátórendszer ált./spec. járóbeteg ell, ált/spec fekvőbeteg ell. + rehabilitáció, hospice, természetgyógyászat Ki a tisztviselő? Személyzeti igazgatás apple kormány~, köz~ apple Közigazgatás vs. Magánszektor Munkakör: apple képesítési követelmények, alkalmazás feltételei Közszolgálat és igazgatás csomópontjai apple Kiválasztás appleképzés apple Előmenetel, életpálya, teljesítmény értékelése apple Etikai, fegyelmi, vagyonjogi követelmények Külügyi igazgatás Alaptulajdonsága, hogy az állam egyes igazgatási cselekményeket más állam területén végez. Elismerés, kölcsönös rendezés, kölcsönös beszámíthatóság, együttműködés.

19 Külügyi igazgatás Két ága: appleköveti igazgatás (kormányzati, miniszteriális, politikai) apple Konzuli igazgatás (szakigazgatási, adminisztratív, jogalakalmazó) Közös jellemző: az államot testesítik meg, képviselik. KÜM - történet Külügyi igazgatás apple 1848: Esterházy Pál, 1849: Batthyányi Kázmér apple Cs. és Kir. közös politika és igazgatás appleönállóság: 1920-tól, külön miniszter, m.kir. követségek, m.kir. Konzulátusok (1941-ben 24 követségből, 10 főkonzulátusból, 6 konzulátusból és 3 konzuli kirendeltség) applea II. vh. Után nemcsak a nagyhatalmak létesítenek nagykövetségek, hanem bármely állam apple Kommunizmus: kereskedelmi, gazdasági képv. Külügyi igazgatás Jelentős változás 1989-től: apple Nyitás nyugatra, és NATO, ET, EBESZ, EU Szervezet: apple Miniszter irányítja apple KüM alá rendelt szervek a külképviseletek, Külügyi intézet, Információs Hivatal apple Speciális államterületek Külpolitika: KE. + Ogy. + Korm.

20 Követek Külügyi igazgatás apple államfőhöz akkreditált nagykövetek, vatikáni (pápai) nunciusok, + egyenrangúak apple az államfőhöz akkreditált követek, miniszterek, vatikáni (pápai) internunciusok; apple a külügyminiszterhez akkreditált ügyvivők. Szervezet, feladatkör: apple Hivatal, megbízólevél, egyetértés (agrément) apple Képvisel, védelmez, tárgyal apple diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Szerződés (1965. évi 22. tvr.) Konzuli képviselet Külügyi igazgatás apple küldő- és fogadó állam kölcsönös megegyezésével jön létre. A kinevezési okiratot rendszerint külügyminiszter állítja ki, és az a fogadó állam kormányának címzett. Jóváhagyó elfogadás (exequatur). apple főkonzulok; konzulok; alkonzulok; konzuli ügynökök. Feladatkör appleérdekvédelem, szakigazgatási kapcsolatok, vízum, közjegyző, bírósági iratok továbbítása, ellenőrzés felügyelet (hajók, repülők, stb.), segítség nyújtása. Jogi szabályozás Rendészet-Rendőrség Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv. Hft 1996: XLV. tv. + egyéb tv. Végrehajtás (rendeleti szabályzás) Utasítások Intézkedések

21 Rendészet-Rendőrség Feladat- és hatáskör applenyomozó-, szabálysértési, közlekedési hatóság, apple Közterület rendjének fenntartása apple Személy és objektumvédelem apple Veszélyes eszközök, anyagok apple Vagyonvédelem, MG nyomozók engedélyezés apple BV apple Államhatár őrzése, határforgalom, határkonfliktus apple Rendkívüli helyzetben rendvédelmi feladatok Rendészet-Rendőrség Irányítás, vezetés, szervezet Miniszter applefeladatok ORFK applefeladatok Főkapitányságok (megye, Főváros) Kapitányságok (város, kerület, atipikus területi Balaton) Rendőrőrs, KMB Speciális: Köztársasági Őrezred, Készenléti, Terrorelhárító Szolg. Rendészet-Rendőrség Együttműködés Önkormányzatokkal apple Véleményezési jog apple Beszámolás, tájékoztatás apple Szomszédos állam, tömeges menekülés, fegyveres csoport apple Felterjesztési jog appleszerződések apple Bűnmegelőzési és közbiztonsági Bizottság

22 Rendészet-Rendőrség Intézkedések appleszakszerűség jogszerűség apple Arányosság, kötelező intézkedés apple Keretszabályozás lényege apple Azonosítás Kényszerítő eszközök Jogorvosalat apple Panasz apple Független Rendészei Panasztestület Idegenrendészet Fogalma, Alkotmányos és törvényi szabályozás Szervezet: BM» BÁH» területi szervek (reg) Szabályozási kör: EGT áp 3. orszgábeli szem. Szabályozási tárgyak: apple Beutazás, 3. hónapnál rövidebb tart. apple 3 hónapon túli tart apple Állandó tartózkodás, letelepedés apple Szabad mozgás korlátozása Menekültügyi igazgatás Fogalmak, alkotmányos alapok Szervezet: BM» BÁH» területi szervek Menekült Menedékes Az eljárás különleges szabályai

23 Polgári: IH (KÜM) Nemzetbiztonság AH (BM) Technika: Katonai KNBSZ (HM korábbiak összevonva 2012-től) NB Szakszolgálat (BM) Alkotmányos szabályozás (kényszer) intézkedések Parlamenti ellenőrzés Titkos info-gyűjtés engedélyezése Közlekedésrendészet és igazgatás Stratégiai terület! Nemzetközi kapcsolódás. Közúti / vizi / vasúti / légi Törvényi szabályozás: appleközút 1988: I. tv. applevíz 2000: XLII. tv. applevasút 2005: CLXXXIII. tv. applelégi: 1995: XCVII. tv. Kormányrendeleti szabályok applenkh-ról 263/ (XII.20.) appleközlek-bizt szervezet 278/2006 (XII.23) applevhr. Közlekedésrendészet és igazgatás Hatáskörök telepítése: Ogy Kormány / miniszter (Rendészet: BM, Ig: NFM) NKH (januártól Korm. Hivatalban! - feladatok) Rendőrség Önkormányzatok

24 Közúti Közlekedésrendészet és igazgatás Rendészet: BM» ORFK (r.főig) Autópálya-fel (m.rk.) MÁAK zrt. ORFK - OBmB Igazgatás: Áll-i feladatok; NKH Szabályzott: apple Utak apple Járművek apple Személyek apple Szervezés, fejlesztés apple ellenőrzés Katasztrófavédelem Nemzeti ügy állami feladat Katasztrófa: természeti/ipari globális/lokális Szervezet: apple Kormány (összetett intézményi együttműködés!) apple KKB apple BM apple Megyei, fővárosi védelmi bizottság apple Polgármester apple OKF (központ, megyei+bp+reptér = 21 területi szerv) Katasztrófavédelem Hatósági tevékenység apple Engedélyezés apple Szakhatóság bevonása (Műszaki Bizt. Főfel.) apple Hatósági ellenőrzés apple Biztonsági elemzés / jelentés apple Védelmi tervek apple Tájékoztatás: a védelemben részt vevő szervekkel

25 Tűzrendészet és védelem Alapfogalmak Szervezet apple BM apple OKF apple Önkormányzat Tűzoltóság: állami / önkormányzati / önkéntes / létesítményi Hatósági feladatok: appleellenőrzés, korlátozás, tiltás, bírság, szakhatóságként Polgári védelem Szoros kapcsolat a honvédelemmel, katasztrófalvédelemmel: cél polgári lakosság védelme Szervezet apple Kormány applebm apple Védelmi bizottság apple Közgyűlés elnöke / polgármester apple OKF PV kötelezettség! Kiegészítő diasor nemzetközi igazgatás szak részére (szakigazgatások joga I.)

26 Gazdasági igazgatás: versenyjog A verseny védelme Piacgazdaság pillérei: tuladjon, szerződés, szabad verseny Védelem: - államtól - vállalkozásoktól (piaci szereplők) A szabályozás Tiltja a tisztességtelen versenycsel (titok, bojkott, hírnév, névbitrorlás, utánzás) Tiltja a versenykorlátozást (kartell, erőfölény, monop.) Államra vonatkozik (monop, áll-i váll, támogatások) Vállalkozásokra von. (tisztességtelen mgt, antitröszt, fogy.megtév.) Gazdasági igazgatás: versenyjog EU: Bizottság (engedélyez, tilt, bírság) bíróság Mo: GVH bíróság (megyei) 1996: LVII. tv. (Tpvt.) GVH: autonóm állig. szerv élén: elnök, 2 helyettes (KE, 6év, egyik a Tanács elnöke, másik a szakmai irodákat felügyeli.) Tisztségek, feladatok Versenytanács: önálló döntéshozó, most 6 tag (KE, 6év), vizsgáló versenyfelügyeleti eljárás (független) Gazdasági versenyhivatal

27 Versenyfelügyeleti eljárások GVH Ágazati vizsgálat Versenyfelügyeleti elj. (megtév.,kartell, erfölény, monpol) Kér / hiv, üfél fogalom! Elj. szakaszai: vizsgálat, Tanács, utóvizsg, vh. Vizsgálati jogosítványok (bizonyítás) Jogorvoslat (kifogás, nemperes, peres) Bíróság tisztességtelen verseny (II. fej) Gazdasági igazgatás: fogyasztóvédelem Történet: rendszerváltozás, piacgazdaság + EU Szabályozás: Polgári Törvénykönyv évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről Jogérvényesítés: bíróság, békéltető testület, mediáció Fogyasztóvédelem rendszere Magyarországon Állami fogyasztóvédelem Önkormányzati fogyasztóvédelem Civil fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, megyei Felügyelőségek (kormányhiv.) Önkormányzatok fogyasztóvédelmi testületei Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, egyéb szervezetek

28 Fogyasztóvédelem szervrendszere Miniszter Fogyasztóvédelmi (fő)felügyelőség (korm.hiv.) Fogyvéd. jsz. megtartásának ellenőrzése, reklámjog egy része (GVH) Piacfelügyelet Fogyvéd politika érvényesülése Propaganda Jogkör: állapot megszünt., jogsért megtilt, árú kivon, üzlet bezáratása, bírság (+ jogorvoslat, szabs.) Egyéb szervek (központi állig., önkorm, kamara) Fogyasztók jogvédelme Tájékoztatás, reklámjog, fiatalkorúak védelme, jogsérelem orvoslása Panaszeljárás (szóban/írásban) Ügyfélszolgálat (pénzügy, közüzem, biztosítás, pénztár) Békéltető testület Peres jogérvényesítés Agrárigazgatás Történet 89 előtt, KGST, tervgazdaság. Agrár-ipari gazdaság. Nemzetgazdasági stratégiai ágazat. Agrárjog területei Mg termelés-feldolgozás-forgalmazás, szőlészet borgazdálkodás, minőségügy-élelmiszer biztonság, GMO, öko,erdő- hal- vadgazd. mennyiségi/minőségi földvédelem, tulajdonvédelem haszonvétel, természeti erőforrások védelme támogatási rendszer, agrár- vidékfejlesztési politika Speciális jellemzői EU szabályozás (CAP), harmonizáció, termékpálya rendtartás Szigorú anyagi jogi szabályozás. Eljárás: Ket. Magánjogi elvek védelme

29 Agrárigazgatás Ágazathoz tartozó alanyok Állami oldal: Igazgatási szervek (korm, min, szakig) Oktatási intézmények Közművelődési intézmények Kutatóintézetek Atipikus közigazgatási szervek: Köztestületek, közintézetek, kutatóközpontok, Jogalanyok: Termelelő, feldolgozó, kereskedő, szolgáltató, fogyasztó Agrárigazgatási ágazatok Élelmiszerlánc-biztonság Termelő kereskedő fogyasztó Élelmiszerek, takarmányok, növényvédő szerek Élő állat, növény, szaporító anyagok kereskedelme Szőlőtermelés, borászat Sajátos termék előállítása, fogalmazása Pálinka, GMO, dohány Termőföld védelme Földtulajdon szerzése, haszonbérlet, mennyiségi/minőségi védelem Tulajdonhoz kapcsolódó haszonvételek Erdő, vad, hal, vagyonvédelem Agrárigazgatás Agrárgazdaság 1997:CXIV. tv. Stratégia, közös agrárpolitika elvei, adatbázis, Agrárgazdasági Tanács Agrárpiaci rendtartás 2003: XVI. tv. Alapfogalmak, termékpálya bizottságok, piacszabályozási eszközök MVH 256/2007(X.4.) korm.r. MGSZH 274/2006 (XII.23.) korm.r.

30 Környezetvédelmi igazgatás Környezeti alapfogalmak épített természetes (állat, növény, vad), természetvédelem, víz, hulladék, veszélyes anyagok Alkotmányos rendelkezések, integrált szabályozás Polgári jog (személyek joga, iparjog, birtokv., szomszédj., kártér.) Büntető jog (Btk. 280., 281. ) Közigazgatási jog (igazgatás, tervezés, hatósági tevékenység) Alapelvek (elővigy., megelőzés, helyreállítás, felelősség, együttműk, nyilv.) Nemzetközi szabályozás (ENSZ, OECD, EU) 1992 Rio -» 2002 Johannesburg (1997 Kiotó) Környezet és fejlődés világbizottság (fenntartható fejlődés!) Az Alaptörvény környezetvédelmi rendelkezései XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. XXI. cikk (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt törvényben meghatározottak szerint költségét viselni. (3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. Környezetvédelmi igazgatás Állami feladatok Országgyűlés Kormány Miniszter OKT települési önkormányzat 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről Hatóságok, igazgatás OKTVF Felügyelőségek (10) Nemzeti Környezetügyi Intézet Polgármester, Főp. Jegyző, Főjegyző Ügyész szerepe Állampolg. részvétele

31 Természetvédelmi igazgatás Történet: 1935, 1982, 1996 Természeti értékek védelme Termőföld, víz, erdő, vad, hal Érték szerint csoportosított védelem (Nemzetközi), országos, helyi Tájvédelem: általános, egyedi Természetvédelmi igazgatás Élővilág védelme Vadon élők, élőhelyek, földtani term. érték Védett természeti területek Nemzeti Park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék Védetté nyilvánítás Natura 2000 Természetvédelmi igazgatás Hatóságok Miniszter OKTVF/felügyelőség Jegyző Engedélyezés Tárgykörök bírság Spec: NPI (10)

32 Vízügyi igazgatás Történet Középkor: Werbőczy, Budai Kamara, Helytartóság, Társulat Monarchia: 1885:XXIII. tc.: vízkészlet-típusok, tulajdon-korlátozás, engedélyezés, kötelezés, megyei alispáni hivatal + 2 szakintézmény. (Vízjog) Kommunizmus: Államosítás 1948, igazgatóságok, OVF (OVH), 1964:IV. tv., Minisztériumi felügyelet. (vízügy) Rendszerv.: 1995:LVII. tv. (vízgazdálkodás) Két fő terület: mennyiség és minőségi vízvédelem Vízügyi igazgatás Vizek mennyiségi védelme Vízgazdálkodás: állami/önkorm-i feladatok, hatósági feladatok, Országos Vízügyi Szabályzat Engedélyek: elvi, létesítési, üzemeltetési, kötelezések, szakhatóság, ell. Vizek természetes viszonyainak megváltoztatása Vízigények kielégítése Díjak és járulékok Vízügyi igazgatás Vizek minőségi védelme határértékek (kibocsátás, lerakás, bizonyos vizek használatának megtiltása, árú-megjelölés, szennyezéscsökkentés) vízgyűjtő-management (tervek, programok) felszíni és felszín alatti vízvédelem EU-vízügyi poltitika: víz-keretirányelv!

Humán igazgatás. Kultúra. Egészségügy. Szociális. Humán igazgatás. Gazdasági élet Igazgatása. Környezet Védelme

Humán igazgatás. Kultúra. Egészségügy. Szociális. Humán igazgatás. Gazdasági élet Igazgatása. Környezet Védelme Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Humán igazgatás Kultúra Egészségügy Szociális Humán igazgatás Alkotmányos szabályozás: Nemzeti hitvallás

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Szakigazgatások rendszere

Szakigazgatások rendszere Szakigazgatások rendszere Humán igazgatás Gazdasági élet Igazgatása (MGJ) Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Környezet Védelme (MGJ+BJ) Gazdasági igazgatás - áttekintés Főbb gazdasági szakigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái

Szakács Tamás. 40. A közintézet fogalma; fajtái 40. A közintézet fogalma; fajtái 1.A közintézet fogalma - a közintézetek látják el azokat a közoktatási, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális feladatokat, amelyeket az állam feladatvállalásának

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

1.1. A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. A közigazgatás rendszere 1.3. A közigazgatási szervek csoportosítása

1.1. A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. A közigazgatás rendszere 1.3. A közigazgatási szervek csoportosítása A diasor hatályosítását végezte: dr. Varga Márk, 2014. augusztus 15. 1 Tartalom 1. A közigazgatás felépítése 1.1. A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. A közigazgatás rendszere 1.3. A közigazgatási szervek

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek

Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek Közigazgatási jog záróvizsga tételek (2015/2016. tanév I. félévi záróvizsga-időszak) A tételek 1. Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya, tartalma. A közigazgatás fogalma és sajátosságai, rendeltetése, feladatai.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben