Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának szeptember 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két előterjesztéssel kell, hogy foglalkozzunk, ami a múltkori bizottsági ülésről kimaradt, illetve azt kértük, hogy az ügy fontosságára való tekintettel külön bizottsági ülés tárgyalja ezt. Nyílt és egy zárt ülésünk van, a napirendi tervezeti pontokat mindenki megkapta. A bizottság határozatképes. Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúan a bizottság elfogadta, köszönöm szépen. l. Beszámoló a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól Dr. Szilassy Géza: Egyes napirendi pontunk az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretében működő munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló előterjesztés. A beszámolót fogjuk megtárgyalni. Kérdezem a Csikós Péter igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítése van-e? Csikós Péter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeptember ls-án voltam Dr. Szabó Márta járási tiszti főorvos asszonynál, hogy megkérdezzem, hogy szakmai kifogás, nem megfelelő betegfelvétel, bármi más volt-e a nappali ügyelet működésével kapcsolatosan. Nemleges választ adott, azt mondta, hogy nem volt. Számára, amennyiben megkapja a bizottsági határozatot, akkor engedélyezi a további működést. Dr. Szilassy Géza: Igen, köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Nincs kérdés ezek szerint. Én szeretném megkérdezni akkor, hogy szerepel a beszámolóban az, hogy sürgősséggel, nem sürgősséggel, de lehető minél hamarabb meg kell találnunk a finanszírozását a további működéséhez ennek a szolgáltatásnak. Mit is jelent ez, hogyan volt idáig finanszírozva és hogyan gondolja az Igazgatóság a további finanszírozását? Csikós Péter: A nappali ügyelet megindításánál a finanszírozásnak az volt az alapja, hogy az ÁNTSZ-el egyeztetve OEP finanszírozott alapokból történjen, ami számításaink szerint kijött volna, tehát működhető működést biztosítottak volna. Az ÁNTSZ engedély megkapását követően vettük kézhez, az ÁNTSZ korlátozta az engedélyünket olyan formában, hogy az került bele, hogy nem OEP finanszírozott tevékenységként működtethetjük csak. Ezek után folyamatosan próbáltunk az ÁNTSZnél módosítást, fellebbezést indítani, szeretnénk, hogy OEP finanszírozott legyen, hogy van-e ennek valamilyen más lehetősége, vagy ők hogyan látják. Ez ügyben felkerestük az OEP-nek a területi igazgatóság vezetőjét, akivel egyeztettünk és az ő részükről nem volt ellenvetés az által, hogya klasszikus orvosi ügyeletünket kiemeljük egy plusz szolgáltatásra ugyanennek a fejében, nem kötünk plusz szerződést az OEP-el, tehát nem kérünk plusz pénzt, hanem ennek a fejében lenne a szolgáltatásunk megemelve. Sajnálom, hogy ez belekerült és gyakorlatilag nem sikerült ebben előrébb jutni az ÁNTSZ-nél. A legutolsó levelezésünket követően újra bementünk, akkor már jogászokkal is tudtunk egyeztetni és egyértelmű válasz az volt, ami szeptember ls-án Dr. Szabó Márta tiszti főorvos asszony válasza is az volt, hogy abban az esetben ha a jelenleg éjszaka és hétvégén működő orvosi ügyeletünket megemeljük nappaira is, tehát 24 órás lesz szó szerint értve 24 órás lesz az orvosi ügyeletünk és az ellátási területet kiegészítjük Nyíregyháza és a kistérség területére, abban az esetben ők lehetövé teszik, tehát nem kerül bele ilyen korlátozás az ÁNTSZ engedélyébe. A fedezete és a finanszírozása a nappali ügyeletnek, mivel gyakorlatilag elő kellett

2 teremteni ezt az összeget, volt egy felesleges, illetve nem működőképessé vált eszköz, és egy plusz finanszírozást kértünk az önkormányzattól. Dr. Szilassy Géza: Tehát, ha jól értem, idáig az önkormányzatnak forrást kellett betenni a működtetéshez és ha jól értem, akkor abban az esetben, hogy ha 24 órás ügyeleti ellátás lesz kistérségi szinten, akkor az OEP ezt hajlandó megfinanszírozni. Akkor a következő kérdés merül föl, hogy amennyiben ez így történik, akkor az OEP finanszírozás elegendő lesz -e a működés fenntartásához? Csikós Péter: A jelenleg működő orvosi ügyeletnek a megnyitásának az volt az alapja, hogy a finanszírozás elegendő, tehát innen indultunk ki és gyakorlatilag ezért lehet azt mondani, hogy így is elegendő lenne. A mostani működést kell még egy orvossal megemelnünk, tehát, hogy nappal is legyen két felnőtt orvos, egy gépkocsivezető és egy ápoló, aki ellátja a feladatokat. A mostanit kellene megemelni egy orvossal és lehetővé tenni a finanszírozást, hogy ez működjön. Dr. Szilassy Géza: Tehát, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi működési állomány, személyi feltételeket még egy plusz orvos fővel meg kell emelni? személyi Csikós Péter: Egy orvossal. Dr. Szilassy Géza: És akkor 24 órás ügyeletté fog válni kistérségi szinten? Csikós Péter: Igen, így van. Dr. Szilassy Géza: Magyarul a szolgáltatás, amit a város idáig megtervezett, az ki fog bővülni még. Csikós Péter: így van. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Ja, igen, még egy, hogy ez mikortól működtethető lenne ilyen formában, ami itt elhangzott? Csikós Péter: Az engedély, az ugye megint nagyon fontos, hogy az ÁNTSZ az engedélyt mennyi idő alatt adja ki, mennyi idő alatt módosítja. Ugye nekik a működésnek a feltétele bárminek is, hogy legyen működési engedélyünk, tehát az október Ol-től való működésnek jelenleg most nincs meg a feltétele. Nincsen ÁNTSZ engedélyünk október Ol-től, mert ők az engedélyeztetésnek az egyik alapjának a bizottsági döntést veszik és a mi részünkről pedig az, hogy az orvosok, mikortól tudjuk beosztani őket. Én azt gondolom, hogy ls.-től már biztos, hogy lenne rá elég orvos. Akár mondanám azt, hogy holnaptól, de ez nyilván nehéz időpont lenne, hogy holnapra találunk még egy orvost. Az orvosi lehetőségekre szeretném elmondani, hogy az elmúlt időszakban egyre több orvos jelentkezett a háziorvosi rendszerbe, akik szeretnének ügyelni. Tényleg megemelkedett azok száma, akik egy plusz kereset kiegészítést egy vállalkozási formában vállalnák, és gyakorlatilag most ott járunk, hogy hál' istennek sokkal több az orvos, mint a finanszírozható szolgálat. Dr. Szilassy Géza: Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor tisztázzuk, hogy mikortól működtethető úgy a rendszer, hogy az OEP finanszírozás ezt biztosítani tudja? Csikós Péter: Fizikailag mi akár azt mondom, hogy jövő hétfőtől, de mivel az ÁNTSZ aqja ki az engedélyezési formát, tehát ő adja meg az engedélyt, ettől függ, hogy ők mikorra adják ki az engedélyt. Tehát ezt nem tudom megmondani, az ÁNTSZ-nek, ha ma délután, vagy holnap reggel leadjuk, a bizottsági határozatnak megfelelően beadjuk az engedélyeztetési kérelmünket, ők ezt mikorra fogják elbírálni és lehetővé tenni, hogy kapunk rá engedélyt.

3 Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen, Alpolgármester Úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért: Annyit tennék ehhez hozzá, hogy mindemellett még a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke is vagyok. Nem lenne-e ildomos, hogy nőtt ez a dolog és kikerül a döntés és őket is értesíteni, bevonni és ők maguk is tudják vállalni ezt a településeken. Ez egy különös eredmény, hiszen az ő pénzüket fogjuk erre fordítani. Tehát én azt gondolom, hogya tisztelet jele lenne az, hogy feléjük futunk egy kört és azt mondjuk, hogy egy közös döntés, egy gesztus, mert hiszen az ő pénzükből tesszük ezt. Tehát nekünk minden láncszem, hogy nekik ezt tudni kéne, és ráépítenénk egy marketinget. Dr. Szilassy Géza: Hajaj! Akkor itt a helyzet bonyolódik, kérem szépen. Nem tudom, hogya NYITÖT tanácsülését össze kellene ehhez a döntéshez hívni, vagy pedig nem tudom a NYITÖT működését, hogy hogyan zajlik, de ahogy mondta Alpolgármester Úr, egyértelműen az ő hozzájárulásuk is egyértelműen szükséges. Jászai Menyhért Furcsa lenne, hogy ha egy Nyírtelek, vagy nem tudom, Nagycserkesz az újságban olvasná, hogy ott is nappali ügyelet működik. Az ő pénzükből egyébként, a fejpénzt ők hozzák. Dr. Szilassy Géza: Akkor kérjük szépen, hogy tegyenek javaslatot, hogy technikailag hogyan oldható ez meg. Dr. Bodnár Adrienn: Társulási tanácsülés szükséges a NYITÖn részéről. Jászai Menyhért: Szükséges egyébként? Dr. Bodnár Adrienn: Nyilván, hogy ha be akarjuk vonni az érintett társulásban résztvevő önkormányzatokat, akkor társulási tanácsülést kell tartani. Vagy pedig, hogy ha Alpolgármester Úr az elnök, akkor az is lehetséges, hogya következő társulási tanácsülésen erről tájékoztatja a társulási tanácsot. De nyilván őket is a döntésbe célszerű bevonni. Jászai Menyhért: Meg az is jó lenne egyébként, hogy ha ezt magukénak éreznék ezt a döntést. Dr. Bodnár Adrienn: Tehát, hogy ne csak egy tájékoztatást kapjanak róla, hanem a döntésben is részt vegyenek. Dr. Szilassy Géza: Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy a NYITÖT társulása elé az Igazgatóságnak egyelőterjesztéssel kell élnie. Egy olyan előterjesztéssel, amiben leírja, hogy az ÁNTSZ, illetve az OEP milyen feltételekkel tudja finanszírozni ezt a szolgáltatást, hogy beleegyezik-e a NYITÖT ebbe, avagy nem egyezik bele. Jászai Menyhért: Illetve, hát nyilván Elnök Úr a te bizottságodnak a kezdeményezésével, hogy van ez a döntés. Dr. Szilassy Géza: A mi bizottságunk ezt koncepcionálisan kezdeményezheti, ez nyilvánvalóan így van és fogjuk is kezdeményezni, itt a kérdés csak az, hogy addig biztosított-e a finanszírozása ennek a tevékenységnek? Csikós Péter: Nincsen ÁNTSZ engedélyünk, mert, hogy bizottsági döntéshez volt kötve a működése, tehát úgy volt fél évvel ezelőtt, hogy amennyiben az ÁNTSZ nem emel szakmai kifogást és a bizottság úgy dönt, akkor működhet tovább. És gyakorlatilag, mivel ma van a rendkívüli bizottsági ülés, most nem tudom bevinni a papírt, amit a tiszti-főorvos asszony mondott, hogy azzal kell az engedélyt meghosszabbítani, amit azt mondták, hogy levélben elég írnom az engedély meghosszabbításához.

4 Dr. Szilassy Géza: Én azt gondolom, hogy ennek nem lesz akadálya. A kérdés nem ez, a kérdés az, hogy biztosított-e a működés. Az ÁNTSZ idáig is megadta a működéshez az engedélyt. Itt a finanszírozási oldal a kérdés. Azt kérdezem, hogy biztosítva lesz-e addig a finanszírozása a tevékenységnek, amíg a NYITÖT rendszerén keresztül át nem megy ez a dolog? Halkóné dr. Rudolf Éva: Zsolti te mennyit tudsz erről, honnan volt eddig finanszírozás? Metzner Zsolt: Saját bevételből, bérleti díjból meg fogjuk oldani ezt az átmeneti időszakot. Biztos vagyok benne. Dr. Szilassy Géza: Jó, köszönjük szépen. Jászai Menyhért: Nem kekeckedni akarok, csak ez korábban is, tehát a kitétel az volt benne, hogy amennyiben a Népegészségügyi Szolgálat nem emel kifogást. Hogy értelmezzük ezt Adrienn, hogy mivel nem szólt, hallgatás beleegyezést jelent, vagy aktívan ki kell adnia egy nyilatkozatot, hogy támogatja? Dr. Bodnár Adrienn: Szerintem hallgatás beleegyezés, tehát ha nem emelt kifogást, nem volt írásos nyoma, nem élt jogorvoslattal, nem élt a kifogástételi jogával, innentől kezdve beleegyezését adta. Dr. Szilassy Géza: Ok. Rendben van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Metzner Zsolt: Csak egy rövid kérdés? Dr. Szilassy Géza: Parancsoljon! Metzner Zsolt: Alpolgármester Úr! Mikor tudjuk ezt társulási tanács elé terjeszteni? Jászai Menyhért: Szerintem minél hamarabb. Nyilván föl kell hívogatni a társulási tagokat. Ugye Nyíregyháza 50 százalékkal rendelkezik, de van benne egy fék, hogy saját magamban nem tudok döntést hozni. Öt településnek itt kell lennie, a képviselőinek, hogy döntés szülessen. Én azt gondolom, hogy ha így dönt a bizottság, akkor minél hamarabb el kell kezdenünk ezt összehívni, de nyilván tekintettel kell lenni a partnerekre, hogy nekik mikor jó az időpont. Szervezés szempontjából amikor lehetséges, minél hamarabb. Dr. Szilassy Géza: Ok. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs kérdés, akkor kérek szépen egy olyan megfogalmazást, hogya bizottság a jelenlegi beszámolót elfogadja, azonban felkéri az Igazgatóság vezetőjét, hogya további finanszírozásról gondoskodjon, amely abban fog megnyilvánulni, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, ami jónak mondható, tehát úgy néz ki, hogy szükség van erre a szolgáltatásra, a bizottságunk elfogadja ezt a dolgot, viszont a finanszírozási oldalát mindenképpen meg kell oldani úgy, hogya rendszer, a szolgáltatás önfenntartóvá tudjon válni és olyan módon működjön, hogy az OEP finanszírozás elegendő legyen számára a működtetéshez. Ehhez viszont kiderült, hogya NYITÖT Társulással föl kell venni a kapcsolatot és a NYITÖT Társulásának is döntést kell hoznia ebben a kérdésben. Ez azt hiszem, világos is. Azért világos, mert a kistérségi működés az a NYITÖT döntésébe tartozik, így ezt ki kell oda terjeszteni, mert így válik alkalmassá a működtetés, hogy 24 órában, kibővített formában, nemcsak a város, hanem a kistérségre kiterjedően is a szolgáltatás működni tudjon. Mindezekkel az előterjesztésekkel és gondolatokkal, aki egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, ok. A Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 99/2013. (IX. 30.) számú határozatát.

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 99/2013. (IX.30.) számú határozata a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A Bizottság 1.) az előterjesztést megtárgyalta és a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjét, hogya további finanszírozásról gondoskodjon. A Bizottság elfogadja, hogy szükség van a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátásra, viszont a finanszírozási oldalát mindenképpen meg kell oldani úgy, hogy a szolgáltatás önfenntartóvá tudjon válni és olyan módon működjön, hogy az OEP finanszírozás elegendő legyen számára a működtetéshez. 3.) Felkéri az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részére a nappali ügyelet ellátási területének kiterjesztése tárgyában. Nyíregyháza, szeptember 30. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője 4. irattár

6 Dr. Szilassy Geza, e I no --k a bizottsági ülést bezárta. Nyíregyhaza,, szeptember 30. A kiadmány hiteléül: ~~}~ l~ c,j l~c\}. q~. Dr. Krizsai Anita If Dr. Szilassy a a Bizottság titkára a Bizottság ein -- e

7 NvlREGVHAzA MEGVEI JOGÚ VAROS KÖZGVŰLÉSE Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: JELENLÉTI ív szeptember 30-án megtartott bizottsági ülésről Névsor: Dr. Szilassy Géza -.;;;:: ( elnök) Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin Halkóné Dr. Rudolf Eva Jeszenszki András Nagy László Lengyel Gábor Vassné Harman Julianna Agoston Ildikó Czura Gabriella Ujváriné Dr. Siket Adrienn Dr. Hudákné Fábián Nóra Meghívottak: Jászai Menyhért Kósa Tímea Dr. Szemán Sándor Csikós Péter Szilvásiné Bojda Márta C~Nl,7hJ,nlé~«( CJfI,. _") J "/~ I;;:~/.~// Távolmaradás oka:

8 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Ügyi ratszám: NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 4400 Nyíregyháza, Yécsey köz 2. Tel.: 42/ , Tel./Fax: 42/ , E-maii: Tárgy: Beszámoló kiegészítése otthoni hospice ellátás szolgáltatásró l Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság Dr. Szilassy Géza Elnök Tisztet Elnök Úr! A augusztusi bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően kiegészítem a beszámolót a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolásban végzett munkáról. (Az augusztusi beszámolót változatlanul hagytam) Mint az ismeretes a Bizottság előtt, egy szűk hónapos saját kérésre történt szüneteltetést követően, március 25 - újra működik az otthoni hospice ellátás, mint szolgáltatás. A szolgáltatásról folyamatosan tájékoztat j uk a lakosságot és a háziorvosokat i smeretterjesztő anyagon és személyes találkozókon keresztül. Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fent a Jósa András Oktató Kórház Onko-Radiológiai Osztályával. Az április óta eltelt id őszakban, folyamatosan érkeznek a szolgáltatásunkba az ellátottak, így az OEP által előírt havi hospice ellátási vizitnapok számát teljesíteni tudjuk. Idő közben a feladatot ellátó szakápolók és szakemberek létszáma újra csökkent - kilépés, tartós táppénz -, ezért új szakembereket vontunk be a feladatok ellátásába. Mivel ezt a szolgáltatást 24 órában a hét minden napján teljesítenünk kell, nehézséget jelentett a vizitszámok maximális teljesítése. A közalkalmazotti törvény előírja, hogy a folyamatos mul1karendben dolgozók számára biztosítani kell a pihenő napokat, így kerestük a l ehetőséget arra, hogy a munkatársaink ne legyenek túlterhelve, és a törvényi e l őíráso knak is maximálisan megfelelj ünk. Intézményünkön belül nagyon kevés az olyan egészségügyi dolgozó, aki megfelelhet a minimumfeltételek előírásainak, ezért három fő részmunkaidős egészségügyi dolgozót alkalmaztul1k, heti 20 órában, megbízási szerződéssel.

9 A gyógytornász munkatársunk felmondott, de a pótlása a működéshez szükséges minimum feltételeknek megfelelően megtörtént. A tartós táppénzen lévő szakápoló pótlása folyamatban van. Ezekkel az intézkedésekkel valamint az Onko-radiológiai osztály együttmüködésével tudjuk tartani az OEP által előírt ápolási napokat és az otthonápolási vizitszámokat. Jelenleg az otthoni hospice ellátás és otthoni szakápolásban dolgozók létszám adatai: ElIátandó Név létszám / fő feladatkör szakorvos 1 fő Dr. Vass Judit Srankóné Szediák Hajnalka Sinka Jánosné 3 fő teljes munkaidőben Jámbor Sándorné szakápoló Nagy Tímea (Iarlós táppénzen) Bákányné Mikó Zita- Gyed Szalmásné Koska Anikó 4 fő rész munk a időben Zubné Karászi teréz heti 20 óra Szilágyi Róbertn Gégény Krisztina Kovács Istvánné gyógytornász 1 fő teljes munkaidőben Rényainé Kocsi Tünde-Gyed 1 fő részmunkaidő Bartus Diána koordinátor 1 fő Virágné Kaló Agnes pszichológus l fő Ozvald Gabriella dietetikus l fő Sorosinszki Katalin szociális munkás l fő Kovács Angéla Az OEP - el kötött finanszírozási szerződés szerint az otthoni szakápolásban havonta 232 vizitre van szerződése az intézménynek. A vizi/számok havi megosztása a következő volt az otthon ápolási csoportnál: o vizitszám l Ojanuár IiDfebruár o március Oáprilis május Ojúnius

10 2013. január és június között összesen: 1448 vizitet teljesítettünk, ebből 1392 vizitet finanszírozott az OEP AZ OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint, az otthoni hospice ellátásban, havi 93 napra van szerződése az [ntézménynek. (Ebben a szolgáltatásban ellátási napok szerint történik az elszámolás) Az otthoni /lospice szakápo/ásban az ellátási napok havi megoszlása Január: 76 Február: O (szüneteltetés) Március: O (szüneteltetés) Április: 9 Május: 33 Június: 95 Összesen: 213 nap Az otthoni szakápolás és hospice ellátás költségeinek alakulása I félévben KÖLTSÉGHELy MEGNEVEZÉSE KIADÁS BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS (BÉR+JÁRULÉK) DOLOGI KIADÁSOK (GYÓGYSZER+ FENNTARTÁSI KÖLTS+SZERZŐDÉSEK) OEP FINANSzíROZÁS EBBŐL: HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÖSSZESEN 1-6 HÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ( HÓ) l ft 1 HA VI ÁTLAG ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Ft

11 Az otthoni szakápolás és hospice ellátás költségeinek alakulása július hónapban (maximálisan teljesített vizitszámok) KÖLTSÉGHELY MEGNEVEZÉSE KIADÁS BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS(BÉR+JÁRULÉK) Ft DOLOGI KIADÁSOK (GYÓGYSZER+FENNTARTÁSI KÖLTS+SZERZÖDÉSEK) Ft OEP FINANSZÍROZÁS EBBŐL: HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS Ft Ft Ft ÖSSZESEN (JÚLIUS HAVI) Ft ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (2013. ÉV JÚLIUS HÓ) Ft Az otthoni hospice ellátás indokai, szabályzói: Az otthoni hospice szakellátás, a súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását biztosítja, multidiszciplináris csoport segítségéve!. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. Az ellátásban orvosok, ápolók, gyógytornászok, pszichológusok/mentálhigiénikusok, szociális munkások, lelkészek, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. A munkacsoport tagjai így komplex (testi, lelki, szociális, és spirituális) támaszt tudnak nyújtani. Intézménylinkben a hospice ellátás a beteg otthonában, házi szakellátás formájában történik. Az ellátásba kerülést a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről, határozza meg: "L l (l) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység." Az a beteg, aki súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved és állapota az orvosi kezelések ellenére folyamatosan hanyatlik, várható élettartama kevesebb, mint 12 hónap, terminális állapotú betegnek számít. A palliatív ellátás (terminális palliatív medicina) a terminális állapotú betegek fájdalmának és egyéb tüneteinek enyhítésére irányuló támogató kezelések összessége, amely magában foglalja a hospice szellemiségét és a magas színvonalú orvosi szakértelmet az egészségügyi rendszeren

12 Intézményünk az otthoni hospice szolgáltatást a mindenkor érvényben levő " Hospicepalliatív szakmai irányelvek" szerint végzi. Egészségügyi Közlöny szám. "A hospice szakmai irányelvek célja "olyan, alap- es szakellátás szintjén működő egészségügyi ellátási forma megvalósítása, melynek célja nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan - különösen a rákbetegség gyógyíthatatlan stádiumba került -, szenvedő betegek fajdalmainak es egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentese, a betegek életminőségének javítása multidiszciplináris ellátó csoport segí tségével." belül. A palliatív ellátás magába foglalja az összes megfelelő palliatív beavatkozás alkalmazását, mint a műtét, sugárterápia, kemoterápia, hormonális beavatkozás ok, stb. E beavatkozások végső célja a beteg lehető legnagyobb mértékű rehabilitációja, és a lehető legjobb életminőség elérése. Szabályzók: Az otthoni hospice ellátás szabályait a 20/1996 (V/1.26.) ESZCSM rendelet - illetve ezek módosításai - rögzítik. Az ellátható feladatok körét az lia melléklet rögzíti. l /A melléklet {t 20/1996. (V/l. 26.) NM rendelethez Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok l. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység) A hospice ellátást az évi CL/V. egészségügyi törvény 99 a haldoklók jogairól határozza meg. "A haldokló beteg gondozásának (a továbbiakban hospice ellátás) célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig való megőrzése."' A szolgáltatóról és a szolgáltatás végzéséről az //2012.EM/ rendelet szól. "Hospice ellátást végezhet az a szolgáltató, mely rendelkezik a I./2012.(V.31.) EMI rendeletben meghatározott Szemelyi, szakmai es tárgyi minimumfeltételekkel (hatályba lépés )." Intézményünk szakemberei folyamatosan képzik magukat, kapcsolatot tartanak fenn a megyénk és a szomszédos megyék szakmacsoportjaival. Az intézmény tagja Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek (wvvw.hospice.hu).

13 Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás munkatársai mindannyian elkötelezett hívei munkájuknak. Önfeláldozóan, lelkiismeretesen tudásuk legjavát nyújtva végzik áldozatos, lelkileg igen megterhelő munkájukat. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság további szíves tájékoztatásukra személyesen állok rendelkezésükre. Nyíregyháza, szeptember 19. Tisztelettel: Szilvásiné Bojda Márta igazgató

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Napirend előtt: Napirend:

Napirend előtt: Napirend: 2566 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendelete: 43/2012. e./ határozatai: 279-290/2012. Napirend előtt: "Együtt

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen.

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. október 28-án tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben