Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának szeptember 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két előterjesztéssel kell, hogy foglalkozzunk, ami a múltkori bizottsági ülésről kimaradt, illetve azt kértük, hogy az ügy fontosságára való tekintettel külön bizottsági ülés tárgyalja ezt. Nyílt és egy zárt ülésünk van, a napirendi tervezeti pontokat mindenki megkapta. A bizottság határozatképes. Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúan a bizottság elfogadta, köszönöm szépen. l. Beszámoló a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól Dr. Szilassy Géza: Egyes napirendi pontunk az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretében működő munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló előterjesztés. A beszámolót fogjuk megtárgyalni. Kérdezem a Csikós Péter igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítése van-e? Csikós Péter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeptember ls-án voltam Dr. Szabó Márta járási tiszti főorvos asszonynál, hogy megkérdezzem, hogy szakmai kifogás, nem megfelelő betegfelvétel, bármi más volt-e a nappali ügyelet működésével kapcsolatosan. Nemleges választ adott, azt mondta, hogy nem volt. Számára, amennyiben megkapja a bizottsági határozatot, akkor engedélyezi a további működést. Dr. Szilassy Géza: Igen, köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Nincs kérdés ezek szerint. Én szeretném megkérdezni akkor, hogy szerepel a beszámolóban az, hogy sürgősséggel, nem sürgősséggel, de lehető minél hamarabb meg kell találnunk a finanszírozását a további működéséhez ennek a szolgáltatásnak. Mit is jelent ez, hogyan volt idáig finanszírozva és hogyan gondolja az Igazgatóság a további finanszírozását? Csikós Péter: A nappali ügyelet megindításánál a finanszírozásnak az volt az alapja, hogy az ÁNTSZ-el egyeztetve OEP finanszírozott alapokból történjen, ami számításaink szerint kijött volna, tehát működhető működést biztosítottak volna. Az ÁNTSZ engedély megkapását követően vettük kézhez, az ÁNTSZ korlátozta az engedélyünket olyan formában, hogy az került bele, hogy nem OEP finanszírozott tevékenységként működtethetjük csak. Ezek után folyamatosan próbáltunk az ÁNTSZnél módosítást, fellebbezést indítani, szeretnénk, hogy OEP finanszírozott legyen, hogy van-e ennek valamilyen más lehetősége, vagy ők hogyan látják. Ez ügyben felkerestük az OEP-nek a területi igazgatóság vezetőjét, akivel egyeztettünk és az ő részükről nem volt ellenvetés az által, hogya klasszikus orvosi ügyeletünket kiemeljük egy plusz szolgáltatásra ugyanennek a fejében, nem kötünk plusz szerződést az OEP-el, tehát nem kérünk plusz pénzt, hanem ennek a fejében lenne a szolgáltatásunk megemelve. Sajnálom, hogy ez belekerült és gyakorlatilag nem sikerült ebben előrébb jutni az ÁNTSZ-nél. A legutolsó levelezésünket követően újra bementünk, akkor már jogászokkal is tudtunk egyeztetni és egyértelmű válasz az volt, ami szeptember ls-án Dr. Szabó Márta tiszti főorvos asszony válasza is az volt, hogy abban az esetben ha a jelenleg éjszaka és hétvégén működő orvosi ügyeletünket megemeljük nappaira is, tehát 24 órás lesz szó szerint értve 24 órás lesz az orvosi ügyeletünk és az ellátási területet kiegészítjük Nyíregyháza és a kistérség területére, abban az esetben ők lehetövé teszik, tehát nem kerül bele ilyen korlátozás az ÁNTSZ engedélyébe. A fedezete és a finanszírozása a nappali ügyeletnek, mivel gyakorlatilag elő kellett

2 teremteni ezt az összeget, volt egy felesleges, illetve nem működőképessé vált eszköz, és egy plusz finanszírozást kértünk az önkormányzattól. Dr. Szilassy Géza: Tehát, ha jól értem, idáig az önkormányzatnak forrást kellett betenni a működtetéshez és ha jól értem, akkor abban az esetben, hogy ha 24 órás ügyeleti ellátás lesz kistérségi szinten, akkor az OEP ezt hajlandó megfinanszírozni. Akkor a következő kérdés merül föl, hogy amennyiben ez így történik, akkor az OEP finanszírozás elegendő lesz -e a működés fenntartásához? Csikós Péter: A jelenleg működő orvosi ügyeletnek a megnyitásának az volt az alapja, hogy a finanszírozás elegendő, tehát innen indultunk ki és gyakorlatilag ezért lehet azt mondani, hogy így is elegendő lenne. A mostani működést kell még egy orvossal megemelnünk, tehát, hogy nappal is legyen két felnőtt orvos, egy gépkocsivezető és egy ápoló, aki ellátja a feladatokat. A mostanit kellene megemelni egy orvossal és lehetővé tenni a finanszírozást, hogy ez működjön. Dr. Szilassy Géza: Tehát, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi működési állomány, személyi feltételeket még egy plusz orvos fővel meg kell emelni? személyi Csikós Péter: Egy orvossal. Dr. Szilassy Géza: És akkor 24 órás ügyeletté fog válni kistérségi szinten? Csikós Péter: Igen, így van. Dr. Szilassy Géza: Magyarul a szolgáltatás, amit a város idáig megtervezett, az ki fog bővülni még. Csikós Péter: így van. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Ja, igen, még egy, hogy ez mikortól működtethető lenne ilyen formában, ami itt elhangzott? Csikós Péter: Az engedély, az ugye megint nagyon fontos, hogy az ÁNTSZ az engedélyt mennyi idő alatt adja ki, mennyi idő alatt módosítja. Ugye nekik a működésnek a feltétele bárminek is, hogy legyen működési engedélyünk, tehát az október Ol-től való működésnek jelenleg most nincs meg a feltétele. Nincsen ÁNTSZ engedélyünk október Ol-től, mert ők az engedélyeztetésnek az egyik alapjának a bizottsági döntést veszik és a mi részünkről pedig az, hogy az orvosok, mikortól tudjuk beosztani őket. Én azt gondolom, hogy ls.-től már biztos, hogy lenne rá elég orvos. Akár mondanám azt, hogy holnaptól, de ez nyilván nehéz időpont lenne, hogy holnapra találunk még egy orvost. Az orvosi lehetőségekre szeretném elmondani, hogy az elmúlt időszakban egyre több orvos jelentkezett a háziorvosi rendszerbe, akik szeretnének ügyelni. Tényleg megemelkedett azok száma, akik egy plusz kereset kiegészítést egy vállalkozási formában vállalnák, és gyakorlatilag most ott járunk, hogy hál' istennek sokkal több az orvos, mint a finanszírozható szolgálat. Dr. Szilassy Géza: Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor tisztázzuk, hogy mikortól működtethető úgy a rendszer, hogy az OEP finanszírozás ezt biztosítani tudja? Csikós Péter: Fizikailag mi akár azt mondom, hogy jövő hétfőtől, de mivel az ÁNTSZ aqja ki az engedélyezési formát, tehát ő adja meg az engedélyt, ettől függ, hogy ők mikorra adják ki az engedélyt. Tehát ezt nem tudom megmondani, az ÁNTSZ-nek, ha ma délután, vagy holnap reggel leadjuk, a bizottsági határozatnak megfelelően beadjuk az engedélyeztetési kérelmünket, ők ezt mikorra fogják elbírálni és lehetővé tenni, hogy kapunk rá engedélyt.

3 Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen, Alpolgármester Úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért: Annyit tennék ehhez hozzá, hogy mindemellett még a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke is vagyok. Nem lenne-e ildomos, hogy nőtt ez a dolog és kikerül a döntés és őket is értesíteni, bevonni és ők maguk is tudják vállalni ezt a településeken. Ez egy különös eredmény, hiszen az ő pénzüket fogjuk erre fordítani. Tehát én azt gondolom, hogya tisztelet jele lenne az, hogy feléjük futunk egy kört és azt mondjuk, hogy egy közös döntés, egy gesztus, mert hiszen az ő pénzükből tesszük ezt. Tehát nekünk minden láncszem, hogy nekik ezt tudni kéne, és ráépítenénk egy marketinget. Dr. Szilassy Géza: Hajaj! Akkor itt a helyzet bonyolódik, kérem szépen. Nem tudom, hogya NYITÖT tanácsülését össze kellene ehhez a döntéshez hívni, vagy pedig nem tudom a NYITÖT működését, hogy hogyan zajlik, de ahogy mondta Alpolgármester Úr, egyértelműen az ő hozzájárulásuk is egyértelműen szükséges. Jászai Menyhért Furcsa lenne, hogy ha egy Nyírtelek, vagy nem tudom, Nagycserkesz az újságban olvasná, hogy ott is nappali ügyelet működik. Az ő pénzükből egyébként, a fejpénzt ők hozzák. Dr. Szilassy Géza: Akkor kérjük szépen, hogy tegyenek javaslatot, hogy technikailag hogyan oldható ez meg. Dr. Bodnár Adrienn: Társulási tanácsülés szükséges a NYITÖn részéről. Jászai Menyhért: Szükséges egyébként? Dr. Bodnár Adrienn: Nyilván, hogy ha be akarjuk vonni az érintett társulásban résztvevő önkormányzatokat, akkor társulási tanácsülést kell tartani. Vagy pedig, hogy ha Alpolgármester Úr az elnök, akkor az is lehetséges, hogya következő társulási tanácsülésen erről tájékoztatja a társulási tanácsot. De nyilván őket is a döntésbe célszerű bevonni. Jászai Menyhért: Meg az is jó lenne egyébként, hogy ha ezt magukénak éreznék ezt a döntést. Dr. Bodnár Adrienn: Tehát, hogy ne csak egy tájékoztatást kapjanak róla, hanem a döntésben is részt vegyenek. Dr. Szilassy Géza: Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy a NYITÖT társulása elé az Igazgatóságnak egyelőterjesztéssel kell élnie. Egy olyan előterjesztéssel, amiben leírja, hogy az ÁNTSZ, illetve az OEP milyen feltételekkel tudja finanszírozni ezt a szolgáltatást, hogy beleegyezik-e a NYITÖT ebbe, avagy nem egyezik bele. Jászai Menyhért: Illetve, hát nyilván Elnök Úr a te bizottságodnak a kezdeményezésével, hogy van ez a döntés. Dr. Szilassy Géza: A mi bizottságunk ezt koncepcionálisan kezdeményezheti, ez nyilvánvalóan így van és fogjuk is kezdeményezni, itt a kérdés csak az, hogy addig biztosított-e a finanszírozása ennek a tevékenységnek? Csikós Péter: Nincsen ÁNTSZ engedélyünk, mert, hogy bizottsági döntéshez volt kötve a működése, tehát úgy volt fél évvel ezelőtt, hogy amennyiben az ÁNTSZ nem emel szakmai kifogást és a bizottság úgy dönt, akkor működhet tovább. És gyakorlatilag, mivel ma van a rendkívüli bizottsági ülés, most nem tudom bevinni a papírt, amit a tiszti-főorvos asszony mondott, hogy azzal kell az engedélyt meghosszabbítani, amit azt mondták, hogy levélben elég írnom az engedély meghosszabbításához.

4 Dr. Szilassy Géza: Én azt gondolom, hogy ennek nem lesz akadálya. A kérdés nem ez, a kérdés az, hogy biztosított-e a működés. Az ÁNTSZ idáig is megadta a működéshez az engedélyt. Itt a finanszírozási oldal a kérdés. Azt kérdezem, hogy biztosítva lesz-e addig a finanszírozása a tevékenységnek, amíg a NYITÖT rendszerén keresztül át nem megy ez a dolog? Halkóné dr. Rudolf Éva: Zsolti te mennyit tudsz erről, honnan volt eddig finanszírozás? Metzner Zsolt: Saját bevételből, bérleti díjból meg fogjuk oldani ezt az átmeneti időszakot. Biztos vagyok benne. Dr. Szilassy Géza: Jó, köszönjük szépen. Jászai Menyhért: Nem kekeckedni akarok, csak ez korábban is, tehát a kitétel az volt benne, hogy amennyiben a Népegészségügyi Szolgálat nem emel kifogást. Hogy értelmezzük ezt Adrienn, hogy mivel nem szólt, hallgatás beleegyezést jelent, vagy aktívan ki kell adnia egy nyilatkozatot, hogy támogatja? Dr. Bodnár Adrienn: Szerintem hallgatás beleegyezés, tehát ha nem emelt kifogást, nem volt írásos nyoma, nem élt jogorvoslattal, nem élt a kifogástételi jogával, innentől kezdve beleegyezését adta. Dr. Szilassy Géza: Ok. Rendben van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Metzner Zsolt: Csak egy rövid kérdés? Dr. Szilassy Géza: Parancsoljon! Metzner Zsolt: Alpolgármester Úr! Mikor tudjuk ezt társulási tanács elé terjeszteni? Jászai Menyhért: Szerintem minél hamarabb. Nyilván föl kell hívogatni a társulási tagokat. Ugye Nyíregyháza 50 százalékkal rendelkezik, de van benne egy fék, hogy saját magamban nem tudok döntést hozni. Öt településnek itt kell lennie, a képviselőinek, hogy döntés szülessen. Én azt gondolom, hogy ha így dönt a bizottság, akkor minél hamarabb el kell kezdenünk ezt összehívni, de nyilván tekintettel kell lenni a partnerekre, hogy nekik mikor jó az időpont. Szervezés szempontjából amikor lehetséges, minél hamarabb. Dr. Szilassy Géza: Ok. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs kérdés, akkor kérek szépen egy olyan megfogalmazást, hogya bizottság a jelenlegi beszámolót elfogadja, azonban felkéri az Igazgatóság vezetőjét, hogya további finanszírozásról gondoskodjon, amely abban fog megnyilvánulni, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, ami jónak mondható, tehát úgy néz ki, hogy szükség van erre a szolgáltatásra, a bizottságunk elfogadja ezt a dolgot, viszont a finanszírozási oldalát mindenképpen meg kell oldani úgy, hogya rendszer, a szolgáltatás önfenntartóvá tudjon válni és olyan módon működjön, hogy az OEP finanszírozás elegendő legyen számára a működtetéshez. Ehhez viszont kiderült, hogya NYITÖT Társulással föl kell venni a kapcsolatot és a NYITÖT Társulásának is döntést kell hoznia ebben a kérdésben. Ez azt hiszem, világos is. Azért világos, mert a kistérségi működés az a NYITÖT döntésébe tartozik, így ezt ki kell oda terjeszteni, mert így válik alkalmassá a működtetés, hogy 24 órában, kibővített formában, nemcsak a város, hanem a kistérségre kiterjedően is a szolgáltatás működni tudjon. Mindezekkel az előterjesztésekkel és gondolatokkal, aki egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, ok. A Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 99/2013. (IX. 30.) számú határozatát.

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 99/2013. (IX.30.) számú határozata a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A Bizottság 1.) az előterjesztést megtárgyalta és a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működési tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjét, hogya további finanszírozásról gondoskodjon. A Bizottság elfogadja, hogy szükség van a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátásra, viszont a finanszírozási oldalát mindenképpen meg kell oldani úgy, hogy a szolgáltatás önfenntartóvá tudjon válni és olyan módon működjön, hogy az OEP finanszírozás elegendő legyen számára a működtetéshez. 3.) Felkéri az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részére a nappali ügyelet ellátási területének kiterjesztése tárgyában. Nyíregyháza, szeptember 30. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője 4. irattár

6 Dr. Szilassy Geza, e I no --k a bizottsági ülést bezárta. Nyíregyhaza,, szeptember 30. A kiadmány hiteléül: ~~}~ l~ c,j l~c\}. q~. Dr. Krizsai Anita If Dr. Szilassy a a Bizottság titkára a Bizottság ein -- e

7 NvlREGVHAzA MEGVEI JOGÚ VAROS KÖZGVŰLÉSE Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: JELENLÉTI ív szeptember 30-án megtartott bizottsági ülésről Névsor: Dr. Szilassy Géza -.;;;:: ( elnök) Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin Halkóné Dr. Rudolf Eva Jeszenszki András Nagy László Lengyel Gábor Vassné Harman Julianna Agoston Ildikó Czura Gabriella Ujváriné Dr. Siket Adrienn Dr. Hudákné Fábián Nóra Meghívottak: Jászai Menyhért Kósa Tímea Dr. Szemán Sándor Csikós Péter Szilvásiné Bojda Márta C~Nl,7hJ,nlé~«( CJfI,. _") J "/~ I;;:~/.~// Távolmaradás oka:

8 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Ügyi ratszám: NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 4400 Nyíregyháza, Yécsey köz 2. Tel.: 42/ , Tel./Fax: 42/ , E-maii: Tárgy: Beszámoló kiegészítése otthoni hospice ellátás szolgáltatásró l Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Bizottság Dr. Szilassy Géza Elnök Tisztet Elnök Úr! A augusztusi bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően kiegészítem a beszámolót a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolásban végzett munkáról. (Az augusztusi beszámolót változatlanul hagytam) Mint az ismeretes a Bizottság előtt, egy szűk hónapos saját kérésre történt szüneteltetést követően, március 25 - újra működik az otthoni hospice ellátás, mint szolgáltatás. A szolgáltatásról folyamatosan tájékoztat j uk a lakosságot és a háziorvosokat i smeretterjesztő anyagon és személyes találkozókon keresztül. Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fent a Jósa András Oktató Kórház Onko-Radiológiai Osztályával. Az április óta eltelt id őszakban, folyamatosan érkeznek a szolgáltatásunkba az ellátottak, így az OEP által előírt havi hospice ellátási vizitnapok számát teljesíteni tudjuk. Idő közben a feladatot ellátó szakápolók és szakemberek létszáma újra csökkent - kilépés, tartós táppénz -, ezért új szakembereket vontunk be a feladatok ellátásába. Mivel ezt a szolgáltatást 24 órában a hét minden napján teljesítenünk kell, nehézséget jelentett a vizitszámok maximális teljesítése. A közalkalmazotti törvény előírja, hogy a folyamatos mul1karendben dolgozók számára biztosítani kell a pihenő napokat, így kerestük a l ehetőséget arra, hogy a munkatársaink ne legyenek túlterhelve, és a törvényi e l őíráso knak is maximálisan megfelelj ünk. Intézményünkön belül nagyon kevés az olyan egészségügyi dolgozó, aki megfelelhet a minimumfeltételek előírásainak, ezért három fő részmunkaidős egészségügyi dolgozót alkalmaztul1k, heti 20 órában, megbízási szerződéssel.

9 A gyógytornász munkatársunk felmondott, de a pótlása a működéshez szükséges minimum feltételeknek megfelelően megtörtént. A tartós táppénzen lévő szakápoló pótlása folyamatban van. Ezekkel az intézkedésekkel valamint az Onko-radiológiai osztály együttmüködésével tudjuk tartani az OEP által előírt ápolási napokat és az otthonápolási vizitszámokat. Jelenleg az otthoni hospice ellátás és otthoni szakápolásban dolgozók létszám adatai: ElIátandó Név létszám / fő feladatkör szakorvos 1 fő Dr. Vass Judit Srankóné Szediák Hajnalka Sinka Jánosné 3 fő teljes munkaidőben Jámbor Sándorné szakápoló Nagy Tímea (Iarlós táppénzen) Bákányné Mikó Zita- Gyed Szalmásné Koska Anikó 4 fő rész munk a időben Zubné Karászi teréz heti 20 óra Szilágyi Róbertn Gégény Krisztina Kovács Istvánné gyógytornász 1 fő teljes munkaidőben Rényainé Kocsi Tünde-Gyed 1 fő részmunkaidő Bartus Diána koordinátor 1 fő Virágné Kaló Agnes pszichológus l fő Ozvald Gabriella dietetikus l fő Sorosinszki Katalin szociális munkás l fő Kovács Angéla Az OEP - el kötött finanszírozási szerződés szerint az otthoni szakápolásban havonta 232 vizitre van szerződése az intézménynek. A vizi/számok havi megosztása a következő volt az otthon ápolási csoportnál: o vizitszám l Ojanuár IiDfebruár o március Oáprilis május Ojúnius

10 2013. január és június között összesen: 1448 vizitet teljesítettünk, ebből 1392 vizitet finanszírozott az OEP AZ OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint, az otthoni hospice ellátásban, havi 93 napra van szerződése az [ntézménynek. (Ebben a szolgáltatásban ellátási napok szerint történik az elszámolás) Az otthoni /lospice szakápo/ásban az ellátási napok havi megoszlása Január: 76 Február: O (szüneteltetés) Március: O (szüneteltetés) Április: 9 Május: 33 Június: 95 Összesen: 213 nap Az otthoni szakápolás és hospice ellátás költségeinek alakulása I félévben KÖLTSÉGHELy MEGNEVEZÉSE KIADÁS BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS (BÉR+JÁRULÉK) DOLOGI KIADÁSOK (GYÓGYSZER+ FENNTARTÁSI KÖLTS+SZERZŐDÉSEK) OEP FINANSzíROZÁS EBBŐL: HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÖSSZESEN 1-6 HÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ( HÓ) l ft 1 HA VI ÁTLAG ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Ft

11 Az otthoni szakápolás és hospice ellátás költségeinek alakulása július hónapban (maximálisan teljesített vizitszámok) KÖLTSÉGHELY MEGNEVEZÉSE KIADÁS BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS(BÉR+JÁRULÉK) Ft DOLOGI KIADÁSOK (GYÓGYSZER+FENNTARTÁSI KÖLTS+SZERZÖDÉSEK) Ft OEP FINANSZÍROZÁS EBBŐL: HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS Ft Ft Ft ÖSSZESEN (JÚLIUS HAVI) Ft ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS (2013. ÉV JÚLIUS HÓ) Ft Az otthoni hospice ellátás indokai, szabályzói: Az otthoni hospice szakellátás, a súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását biztosítja, multidiszciplináris csoport segítségéve!. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. Az ellátásban orvosok, ápolók, gyógytornászok, pszichológusok/mentálhigiénikusok, szociális munkások, lelkészek, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. A munkacsoport tagjai így komplex (testi, lelki, szociális, és spirituális) támaszt tudnak nyújtani. Intézménylinkben a hospice ellátás a beteg otthonában, házi szakellátás formájában történik. Az ellátásba kerülést a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről, határozza meg: "L l (l) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység." Az a beteg, aki súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved és állapota az orvosi kezelések ellenére folyamatosan hanyatlik, várható élettartama kevesebb, mint 12 hónap, terminális állapotú betegnek számít. A palliatív ellátás (terminális palliatív medicina) a terminális állapotú betegek fájdalmának és egyéb tüneteinek enyhítésére irányuló támogató kezelések összessége, amely magában foglalja a hospice szellemiségét és a magas színvonalú orvosi szakértelmet az egészségügyi rendszeren

12 Intézményünk az otthoni hospice szolgáltatást a mindenkor érvényben levő " Hospicepalliatív szakmai irányelvek" szerint végzi. Egészségügyi Közlöny szám. "A hospice szakmai irányelvek célja "olyan, alap- es szakellátás szintjén működő egészségügyi ellátási forma megvalósítása, melynek célja nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan - különösen a rákbetegség gyógyíthatatlan stádiumba került -, szenvedő betegek fajdalmainak es egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentese, a betegek életminőségének javítása multidiszciplináris ellátó csoport segí tségével." belül. A palliatív ellátás magába foglalja az összes megfelelő palliatív beavatkozás alkalmazását, mint a műtét, sugárterápia, kemoterápia, hormonális beavatkozás ok, stb. E beavatkozások végső célja a beteg lehető legnagyobb mértékű rehabilitációja, és a lehető legjobb életminőség elérése. Szabályzók: Az otthoni hospice ellátás szabályait a 20/1996 (V/1.26.) ESZCSM rendelet - illetve ezek módosításai - rögzítik. Az ellátható feladatok körét az lia melléklet rögzíti. l /A melléklet {t 20/1996. (V/l. 26.) NM rendelethez Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok l. Alap- és szakápolási tevékenységek 2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok 3. Gyógytorna 4. Fizioterápia 5. Szociális tevékenységek szervezése 6. Diétás gondozás, tanácsadás 7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra) 8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység) A hospice ellátást az évi CL/V. egészségügyi törvény 99 a haldoklók jogairól határozza meg. "A haldokló beteg gondozásának (a továbbiakban hospice ellátás) célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig való megőrzése."' A szolgáltatóról és a szolgáltatás végzéséről az //2012.EM/ rendelet szól. "Hospice ellátást végezhet az a szolgáltató, mely rendelkezik a I./2012.(V.31.) EMI rendeletben meghatározott Szemelyi, szakmai es tárgyi minimumfeltételekkel (hatályba lépés )." Intézményünk szakemberei folyamatosan képzik magukat, kapcsolatot tartanak fenn a megyénk és a szomszédos megyék szakmacsoportjaival. Az intézmény tagja Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek (wvvw.hospice.hu).

13 Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás munkatársai mindannyian elkötelezett hívei munkájuknak. Önfeláldozóan, lelkiismeretesen tudásuk legjavát nyújtva végzik áldozatos, lelkileg igen megterhelő munkájukat. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság további szíves tájékoztatásukra személyesen állok rendelkezésükre. Nyíregyháza, szeptember 19. Tisztelettel: Szilvásiné Bojda Márta igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. január 17-ei nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

Tájékoztató. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság részére -

Tájékoztató. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság részére - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42) 461-217 E-maii: alapellatas@nyiregyhaza.h u Ikt.sz Af:-.M /2014 Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2011. december 13-ai nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA.

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. Eredmények, tapasztalatok összegezése,javaslatok a továbbfejlesztésre. MAGYARORSZÁGI OTTHONÁPOLÁSI ÉS HOSPICE EGYESÜLET AZ OTTHONÁPOLÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. december 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 576-5/2010. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 79, 80, 81, 82/2010. (III. 8.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011 Hospice betegellátás 2011 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04.

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04. Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice Szolgálat 2011.04.04. Kezdetek A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben alakult Személyes indíttatásból: a leukémiás megbetegedésben elhunyt Nail emlékére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda 2007 O KT 3 O. ci:, ~ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda Vass Péter osztályvezetõ részére Szombathely Kossuth L. u.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012 Hospice betegellátás 2012 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből:

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Szelényi Viktor háziorvos Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Húsz éves az otthonápolás. Alcím: Azaz a korházi terhek és a betegek terhének csökkentése. A mi otthoni szakápolásunk létrehozás:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Hospice betegellátás 2014 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2014 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2014 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu Bevezetés, problémafelvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 21. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági tag,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V augusztus 26-án órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv

Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban. Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv Gyermek palliatív ellátás otthon és a hospice házban Dr. Gergely Anita Tábitha Gyermekhospice HázH Magyar Hospice Alapítv tvány Gyermek hospice Sister Frances Dominica 1982. Helen House 2004. Douglas House

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szilvási né Bojda Márta: Szakmai tanulmányok szerint legalább 2 év kell ahhoz, hogya szolgáltatás jól

JEGYZŐKÖNYV. Szilvási né Bojda Márta: Szakmai tanulmányok szerint legalább 2 év kell ahhoz, hogya szolgáltatás jól JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. február 12-én tartott nyi'lt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a zárt ülés jegyzőkönyvéhez

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete TURCSÁNYI Katalin, PAKAI Annamária PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ, Zalaegerszeg, Magyarország katalin.turcsanyi@etk.pte.hu, annamaria.pakai@etk.pte.hu

Részletesebben

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben