Magyarországra figyel a világ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.vd.hu Magyarországra figyel a világ"

Átírás

1 CMYK EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Magyarországra figyel a világ Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására április 9-én 14 órakor Európai Szakszervezeti Demonstrációra kerül sor Budapesten. Nem hullottak az ölükbe az eredmények Annak ellenére, hogy más-más személyiségek, más a stílusuk, a habitusuk, jól tudnak együtt dolgozni. Ezt jelzi az is, hogy újabb négy évre megkapták a tagság bizalmát a PADOSZ vezetõi: Lõrincz László, Bocsor István és Weisz Mátyás. 4. oldal A demonstráció résztvevõi a Hõsök terérõl indulnak és onnan elõre meghatározott sorrendben vonulnak az Oktogonig. Itt nagy színpad kerül felállításra, ahonnan beszédek hangzanak el a demonstráció céljairól, okairól és a magyarországi valamint az európai munkavállalók helyzetérõl. Az ETUC és a hat magyarországi konföderáció együttesen szervezi a demonstrációt. A hat konföderáció közös szervezõbizottságot hozott létre a demonstráció sikeres megrendezése érdekében. Dr. Szilágyi Józsefet, az EVDSZ elnökhelyettesét kérdezem a villamosenergia-ipari ágazat demonstráción való részvételérõl. (Folytatás az 5. oldalon)

2 2. OLDAL H Í R B L O K K SZÉLL KÁLMÁN-TERV A Széll Kálmán-terv célja, hogy csökkentse az államadósságot, megakadályozza annak újratermelõdését és tartósan lendületbe hozza a magyar gazdaságot - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes március elsején Budapesten. A strukturális reformokkal párhuzamosan a terv részletes hiány- és államadósságpályát vázol fel. A költségvetési hiány jövõre 2,5 százalék lesz, ban 2,2 százalék, egy évre rá pedig 1,9 százalékos deficitet tervez a kormány. Az intézkedések érintik a gyógyszerkasszát, további intézkedések a rezsiköltségeket, a közbeszerzést, a közmunkaprogramot, a rokkanttá nyilvánítás és a korengedményes nyugdíjak rendszerét, átalakítják a közszolgálati életpálya-modellt és a táppénzfolyósítás szabályait. Szeptember elsején megkezdõdik a közoktatás és felsõoktatási rendszer új szabályainak kidolgozása, december 31-ig elkészül az új nyugdíjrendszer koncepciója. A jövõ év elején megkezdõdik a MÁV adóságának rendezése és a vállalat átszervezése, megalakul a nemzeti Közlekedési Holding. Az ugyanezen év elejéig az új rokkanttá nyilvánítási rendszerben felülvizsgálják a korábbi határozatokat is. Életbe lép az új közmunkarendszer januárjától mûködni fog az elektronikus, használatarányos útdíj-rendszer, szeptember elsején pedig hatályossá válik az új közoktatási törvény. A választásokig befagyasztják a pártok nominális támogatásának értékét a 2011-es szinten, 2014-ben pedig 200 fõs parlamentet választ majd az ország. TILTAKOZÓ FELHÍVÁS Tizenöt szakszervezet, szakszervezeti szövetség - köztük az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége - Tiltakozó felhívást adott ki, melyben álláspontjukat fejezik ki a Széll Kálmán-tervbõl megismert egyes várható intézkedésekkel kapcsolatban. A szakszervezetek egyetértenek abban, hogy a munkavállalók elsõsorban az elvégzett munkáért tisztességes, a megélhetésüket és jövõjüket biztosító munkabért akarnak. Az elmúlt évtizedben azonban nagyon sok helyen alakult az a gyakorlat, hogy a munkáltató - legtöbbször az állam - nem volt képes a munka mértékével vagy veszélyességével egyenértékû bért fizetni, ezért különbözõ, béren kívüli kompenzációs eszközöket vezetett be. Így például a különös fizikai megterheléssel járó, veszélyes anyagokkal végzett vagy szigorú utasításos rendszerben mûködõ, esetenként az állampolgári jogok korlátozásával járó munkahelyeken lehetõvé tette a korhatár elõtti nyugdíjazást. Az aláíró szakszervezetek felszólítják a kormányt, hogy azonnal kezdjen érdemi tárgyalásokat az érintettekkel, és ne éljen olyan eszközökkel a komplex nyugdíjrendszer egyes elemeinek átalakítása során, amelyekrõl már többször bebizonyosodott, hogy alkalmatlan a kívánt cél elérésére. Az aláíró szakszervezetek demonstrációs bizottságot hoztak létre, egyben felhívnak minden szakszervezetet a csatlakozásra. Amennyiben rövid idõn belül nem érkezik elfogadható, konkrét válasz a kormánytól, a demonstrációs bizottság arra jogosult szervezetei országszerte sztrájkbizottságokat alakítanak. (A felhívás teljes szövege a liganet.hu oldalon olvasható.) TÁPPÉNZ Felére csökken májustól a táppénzmaximum: betegállományban a korábbi helyett legfeljebb napi forint jár. Ez egy hónapra maximum bruttó 156 ezer forint lehet (a minimálbér kétszerese, míg korábban ez a mérték négyszeres volt). A jövõben betegszabadság helyett a veszélyeztetett kismamák is táppénzt kapnak. POLGÁROK IS Aláírták az Európai Parlamentben azt a rendeletet, amely lehetõvé teszi, hogy a tagállamok állampolgárai is kezdeményezhessenek uniós jogszabályalkotást vagy módosítást. Ennek a feltétele az, hogy legalább egymillió aláíró legyen hét tagállamból. EGYSÉGES SZABADALOM Az európai uniós tagországok március 10-i ülésén a brüsszeli találkozót elnöklõ Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára reményét fejezte ki egy egységes európai szabadalom megteremtésében. Az egységes szabadalomra több évtizede vár az unió és mind az ötszázmillió európai lakos nyerne vele, tekintet nélkül hovatartozására. A magyar elnökség legnagyobb sikere várható - mondta, hozzátéve, hogy még az utolsó eszmecserében is kemény vitára számít. (Forrás: hirado.hu) Alkotmánybírósághoz fordult a LIGA Szakszervezetek a sztrájktörvény kapcsán Az Országgyûlés tavaly december végén kibõvítette a törvényben addig szereplõ felsorolást arról, hogy mikor jogellenes a sztrájk. Így a mai állapot szerint jogellenes a sztrájk, ha valamelyik fél a sztrájkjoggal visszaél, vagy együttmûködési kötelezettségét megszegi. A gyors és egyeztetéseket mellõzõ törvényalkotás eredményeként azonban a törvény nem szabályozza e két utóbbi fogalmat. Ezzel túl tág teret enged a bírói értelmezésnek, ami sérti a jogbiztonság elvét. A törvény kapkodó módosításából annak meghatározása is kimaradt, pontosan milyen munkahelyek esnek a még elégséges szolgáltatásra kötelezettek körébe. Szerepel ugyan egy általános, tág fogalom, amit felsorolás jellegû példák követnek, de mindez nem tisztázza egyértelmûen, hogy kire igaz és kire nem a fogalom. A LIGA Szakszervezetek - programjához híven - az Alkotmánybíróságon támadta meg a sztrájktörvény azon passzusát, amely teljes mértékben kizárja a fegyveres és rendvédelmi szervek munkavállalóit a sztrájkjogot gyakorlók körébõl, hiszen ez a Magyarországon 1999-ben és ben is kihirdetett Európai Szociális Karta rendelkezéseivel ellentétes. Beadványában a LIGA Szakszervezetek arra is kitért, hogy az államigazgatási szervek dolgozói esetében is jelenleg alkotmányellenes a sztrájk korlátozása, hiszen azt nem törvény szabályozza, hanem egy egyszerû megállapodás, amit az akkori kormány és néhány szakszervezet kötött. A megállapodásban nem szereplõ szakszervezetek tagjai jelenleg törvényesen nem sztrájkolhatnak, ami szintén ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel. ( liganet.hu) Szövetségi vezetõségi ülés Szövetségi vezetõségi ülést tartott az EVDSZ Pakson, március 1-2-án, majd ezt követõen pedig a tagszervezetek képviselõi látogatást tettek a Paksi Atomerõmû Zrt. Karbantartó és Gyakorló Központjában. A szövetségi vezetõségi ülés kiemelt napirendi pontja volt az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) április 9-re meghirdetett demonstrációjával kapcsolatos feladatok. Az EVDSZ minden tagszervezete képviselteti magát a nagyszabású tiltakozó akción, és fontos, hogy minél több munkavállaló vegyen részt a budapesti demonstráción. A szövetségi vezetõség tárgyalta az EVDSZ évi oktatási programját, a VIMFÓ és a VÜTFÓ, illetve az ifjúsági tagozat idei rendezvényeit és azok költségvetését. Tájékoztató hangzott el az európai uniós pályázattal kapcsolatos projekt Budapesten tartott szemináriumi ülésérõl, és az ezzel kapcsolatos munkacsoportok által végzett munkáról, amelyben az EVDSZ is részt vett. Gál Rezsõ EVDSZ elnök ismertette a LI- GA Szakszervezetek elnökségi ülésén elhangzottakat, elõadást tartott az európai energiapolitika jelenlegi helyzetérõl, az uniós irányelvekrõl és tervekrõl a témában. Az ETUC április 9-re meghirdetett demonstrációja különösen fontos idõpontban zajlik le, mikor hazánk tölti be az unió soros elnöki tisztét. A tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozása lesz Budapesten, ennek kapcsán kerül sor a demonstrációra. A rendezvényen, melyen részt vesznek a villamosenergia-iparág munkavállalói is, kifejezõdik az ellenérzés, melyet a válság kezelésére hozott uniós intézkedésekkel szemben éreznek az állampolgárok. A gazdasági válság árát ne a dolgozókkal akarják megfizettetni, az nem megoldás, hogy a bankok konszolidálását követõen megszorításokat vezessenek be a tagállamok kormányai, miközben a dolgozókat megszorításokkal sújtják. A magyar szakszervezetek, az érdekképviseleti konföderációk mindegyike csatlakozott a felhíváshoz, az EVDSZ egységes megjelenéssel lesz jelen a demonstráción - mondta Gál Rezsõ. A szervezés kapcsán elhangzott, hogy a szövetség valamennyi szervezete részt vesz a rendezvényen, mely a nyugat-európai hagyományokat követi. Az ilyen típusú tüntetések több tízezer embert mozgósítanak, a szolidaritás fesztiválhangulatban nyilvánul meg. Ezenkívül nem csupán a munkavállalók, hanem családtagjaik, akár ismerõseik is felvonulnak transzparensekkel, zászlókkal, kifejezve véleményüket, céljaikat és követeléseiket. Április 9-én a Hõsök terétõl indul a demonstráció az Andrássy úton át az Oktogonig, ahol beszédek hangzanak majd el. Az EVDSZ fontosnak tartja, hogy az ágazati szakszervezetek és munkavállalók legalább 15-20%-ban képviseltessék magukat. Az egységes megjelenés érdekében VD-logóval ellátott kék dzsekit viselnek a szövetség tagjai. A demonstrációnak több üzenete is lehet; a munkavállalók jelenlegi helyzetébõl és munkakörülményeivel kapcsolatos problémák felett az érdekvédelem nem hunyhat szemet, a véleményeket kifejezésre kell juttatni, a követeléseknek hangot kell adni. A szövetségi vezetõségi ülésen az elnök tájékoztatott az európai üzemi tanácsokkal kapcsolatos EVDSZ szervezésben zajló projekt legutóbbi állomásáról, a munkacsoport szemináriumok által végzett munka eredményeirõl és a további programokról, melyek hazánkban és külföldön zajlanak majd. A projektben végzett tevékenység szorosabb kapcsolatot alakít ki a hazai és külföldi üzemi tanácsok tagjaival, mûködésük öszszehangoltabb lehet általa, illetve a résztvevõk megoszthatják egymás között tapasztalataikat. A szövetség internetes felületén külön rovatban olvasható a projekttel kapcsolatos munkarend, programok, tanulmányok, beszámolók, valamint videók és animációs kisfilm: - magyar és angol nyelven. Az idei évben több továbbképzésre, oktatásra is sor kerül majd a LIGA Szakszervezetek és az EVDSZ szervezésében. A programok témáját, a tematikát dr. Kiss Mihály, az EVDSZ munkajogi szakértõje ismertette. Elmondta, kiknek melyik képzés ajánlott, külön program lesz a vezetõ tisztségviselõknek és fiataloknak, és ehhez igazodnak a témák is. Az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának évi feladattervét ismertette Petrovicsné Skuczi Ágnes, a tagozat elnöke. A fiataloknak szánt programok és tevékenységek között kiemelt a tagszervezés és a tagozat képviseletének szélesítése szövetségen belül. A szövetségi vezetõség határozatban fogadta el a VIMFÓ, a VÜTFÓ programját és az ifjúsági tagozat benyújtott költségvetési tervezetét. Tájékoztató hangzott el a VÜTFÓ választásokról, elnök Lázár Róbert (MVM GTER Zrt.), elnökhelyettes Szántóné Mónus Edit (PA Zrt.) lett. A szövetségi vezetõség részére március 2-án Gál Rezsõ tartott színvonalas vetített elõadást az unió energiapolitikájáról, az energiapolitikával kapcsolatos tervekrõl és a villamosenergiaipari szakértõk, szakpolitikusok és a szakszervezetek állásfoglalásáról. A szövetségi vezetõség megjelent tagjai ezt követõen szakmai látogatást tettek a Paksi Atomerõmû Zrt. Karbantartó és Gyakorló Központjában. Lóczy E.

3 3. OLDAL Júniustól hatályba lép az Európai Üzemi Tanácsokról szóló új irányelv Az uniós tagállamoknak az idén jár le az a kétéves felkészülési idõ, mely megalapozza a 2009-ben, az Európai Üzemi Tanácsokról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetését. A széles körû tájékozódás az érintett partnerek véleményét és a munkavállalók érdekeinek figyelembevételét tartalmazza. Ennek megvalósítására a szociális partnerek elõzetes tanulmányokat, hatásvizsgálatokat és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe veszik. Az EÜT-kra vonatkozó direktívák áttekintése és az EU-szintû szociális párbeszéd helyzete témájú szeminárium egyik állomása volt az Elektromos Hálózat Európában címû projekt február én Budapesten, melyet az EVDSZ rendezett meg. A szakszervezetek jelentõs mértékben támogatják az üzemi tanácsokra vonatkozó megállapodások tárgyalását, illetve újratárgyalását, a képviselõk képzését. A folyamatban nagy hangsúly helyezõdik a munkavállalók tájékoztatására, a velük folytatott konzultációra, hiszen az információhoz való jog egyik lényeges eleme az uniós jogoknak. A párbeszédnek ezen kívül folyamatosnak kell lennie a társaságok menedzsmentjével ahhoz, hogy a munkavállalói képviselõk megalapozott véleményt tudjanak nyilvánítani a javasolt intézkedésekrõl. Az energiaellátás biztosítása, a növekvõ energiaigényekre való válaszok az energiaiparban is kihívások elé állítják a termelõket, dolgozókat és ezzel összefüggésben a szociális partnereket is. A transznacionalitás és liberalizáció olyan kérdéseket vet fel az iparágban, melyekre az érdekvédelemnek és az üzemi tanácsoknak is válaszolniuk kell, határozott véleményt alkotva a hamarosan hatályba lépõ új, EÜT direktíváról. A behatóbb megismerést szolgálta a februári munkacsoport-szeminárium és konzultációs fórum több keletközép-európai tagállam európai üzemi tanács képviselõje részére a jelenlegi helyzetrõl. A plénumon részt vett Jan Willem Goudriaan, az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége fõtitkárhelyettese, Charlotte Renaud, az Eurelectric képviselõje és cseh, szlovák, román, magyar üzemi tanács képviselõk, valamint Kozák László, a Liga Szakszervezetek oktatási szakértõje. Az Európa Parlament harmadik energiacsomagjáról, az elõzetes koncepciókról tartott elõadást Gál Rezsõ EVDSZ elnök. A megalapozott véleménynyilvánításhoz elengedhetetlen ismerni a munkavállalói szükségleteket, a törvényi és intézményi feltételeket, lehetõségeket, illetve az eddigi tagállamokbeli tapasztalatokat az üzemi tanácsokra vonatkozóan, különös tekintettel azon multinacionális vállalatok gyakorlatára, ahol a szociális pár- Árkovics István elõadást tart a szeminárium résztvevõinek beszéd fontos eleme a konzultációknak: Kapcsolatrendszer, struktúra, az információáramlás a gyakorlatban. A szakértõk és a projekt fõ eseményeinek résztvevõi kidolgozzák azokat a kérdéseket, amelyeket az EÜT megállapodásokban szabályozni kell. Miben új és miben hoz többletet az európai uniós direktíva? - tette fel a kérdést Kozák László nyitó elõadásában -, illetve milyen tevékenység, állásfoglalás és részvétel adott az üzemi tanácsok részére ez alapján. A szervezetek saját jogi keretben, meghatározott szerzõdések szerint mûködnek transznacionális vállalkozásokkal kapcsolatot tartva, azaz olyan ügyekben mondhatnak véleményt, melyek a vállalkozáscsoport egészét érintik, vagy legalább két telephelyét, amelyek két különbözõ tagállamban találhatók. Mindez a munkavállalók érdekében, az õ tájékoztatásukra és a velük való konzultációk során történik, olyan esetekben is, mikor a foglalkoztatási helyüktõl eltérõ országban születnek döntések, amelyek õket is érintik. A dolgozók tájékoztatása során fontos, hogy megfelelõ idõben, módon és tartalommal történjen, ezáltal megalapozott véleményt tudjanak formálni a javasolt intézkedésekrõl, amiket a munkáltató kíván bevezetni. Az üzemi tanács képviselõk a kapott információkat megosztják a szakszervezetekkel, rendelkeznek a szükséges eszközökkel, kollektív érdekképviseletet látnak el és képzésben részesülnek. A megfelelõ mûködés megalapozza, hogy az Európai Üzemi Tanácsok a különbözõ tagállamok azonos vállalatainál levõ, képviseletet ellátó képviselõk kommunikációs hálózata is legyen. A mi felelõsségünk is, miként kerül át a nemzeti joggyakorlatba az üzemi tanácsokat szabályozó direktíva - hangsúlyozta Jan Willem Goudriaan elõadásában. - Egyedülálló az energiaiparban, hogy a szociális párbeszéd során rögzített a munkaadók és szakszervezetek kapcsolata, melynek alapja az Európai Szerzõdés. Ebbõl kiindulva szükséges együttmûködnie az európai szakszervezeteknek és az Eurelectricnek az információhoz való Angheluta Zaharia, Balan Mihai, Lazarescu Ionel, Ladislav Hanus Kozák László jog és a tájékoztatási kötelezettség tekintetbevételével. Az energiaipar nagy változások elõtt áll, fontos kihívásoknak kell megfelelnie - az új erõforrások, alternatív áramtermelési módok, az energiaigény, a szakemberképzés folyamatos biztosítása, az új energiakoncepció közös meghozatala téma a szociális dialógusban is, a határok eltûnnek az érdekvédelem, a szakszervezetek, az üzemi tanácsok tekintetében. Osszuk meg egymással tapasztalatainkat és ötleteinket, mely beépülhet a nemzeti joggyakorlatba is - mondta az EPSU fõtitkár-helyettese. Charlotte Renaud elõadásában az Eurelectric szemszögébõl mutatta be a szociális dialógust, a szervezet együttmûködését a nemzetközi szakszervezeti szövetségekkel, majd ismertette az üzemi tanácsokat érintõ direktívákról való véleményt. Az európai villamos-energetikai vállalatok szakmai és érdekvédelmi szervezete már egy évtizede együttmûködik az EMCEF és EPSU képviseletével, emellett Az EÜT megállapodásoknak tartalmazni kell, hogy különleges, a munkavállalók érdekeit jelentõs mértékben érintõ körülmények vagy döntések - fõképpen a vállalkozások vagy telephelyeik áthelyezése vagy bezárása, illetve csoportos létszámleépítések - esetében a különbizottság, illetve az Európai Üzemi Tanács jogosult arra, hogy mindezekrõl tájékoztatást kapjon. A központi irányítás kötelessége, hogy megfelelõ eszközöket biztosítson az EÜT minden egyes tagjának a munkavállalói képviselõk nemzeti szervezeteivel való kommunikációhoz. Engedélyezni kell a vállalkozás üzemeibe való idõszakos belépést, beleértve a képviselt munkaerõvel való kapcsolattartás lehetõségét elektronikus kommunikációs eszközök segítségével, melyeket a meglévõ EÜT minden egyes tagjának rendelkezésére kell bocsátani. (Az Európai Üzemi Tanácsról szóló 2009/38/EK irányelv június 5-én lépett hatályba) Charlotte Renaud, Jan Willem Goudriaan és Gál Rezsõ több kezdeményezéshez közösen csatlakoztak, a továbbiakban pedig az energiakoncepció kialakításában is közösen kívánnak részt venni. A képviselõ továbbította az Eurelectric üzenetét: Törekszik arra, minél eredményesebb legyen a jövõben a szociális párbeszéd, rugalmas válaszokat keres a változó világgazdaság problémáira, elismeri az Európai Üzemi Tanácsok növekvõ szerepét, ezért szintén fontosnak tartja a direktíva megfelelõ használatát. A továbbiakban a résztvevõk két munkacsoport keretében tájékoztatták egymást saját tapasztalataikról az egységes európai normarendszer Martin Picmaus, Marian Bananka, Jan Botka megvalósulásáról, a helyi - saját - érdekegyeztetõ fórumok mûködésérõl, és értékelték az EÜT új direktíváját. Az Európai Unió energiapolitikájáról és ennek az iparág munkavállalóira gyakorolt hatásáról tartott elõadást Gál Rezsõ, ismertetve a legújabb koncepciót, mely az aktuális és már akut energiaipari problémákra keresi a válaszokat. Az unió szakértõi határozottabban megfogalmazott irányokat mutatva döntöttek a harmadik energialiberalizációs csomagról, melyet két évvel ezelõtt fogadtak el. Legfõbb érintett témákként jelennek meg ebben a megújuló energiát elõtérbe helyezõ beruházások, a hálózatok fejlesztése, az energiatakarékosság preferálása. Annak érdekében, hogy megteremtõdjön az egységes gáz- és árampiac a kontinensen, szükséges az infrastruktúra fejlesztése, a hálózatok összekapcsolása. Mindezt tartalmazza az Európa Tanács által kiadott záróközlemény. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) álláspontjában kiemelt helyet kap az energiaszolidaritási paktum kidolgozása, az energiaellátás biztonságának garantálása, a veszélyeztetett energiafogyasztók védelme, az energiatakarékosság és hatékonyság fokozása, fenntartható és minõségi foglalkoztatási programok létrehozása, megelõzve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás negatív szociális következményeit. Fontos momentum a magas színvonalú egészségés munkavédelmi normák érvényesítése az energiaágazatban és minden más energiahasználó ágazatban, valamint a munkavállalók és a polgárok hatékony védelme, többek között. A munkáltatói szövetség álláspontja számos ponton és gondolatban eltér az érdekvédelmi szervezetek véleményétõl - jelentette ki Gál Rezsõ, majd tájékoztatott, hogy az EPSU Energia Bizottsága találkozóra hívja az uniós magyar elnökség energiaügyi miniszterét annak érdekében, hogy a szociális partnerek ajánlásaiból minél több beépüljön a tagországok által használt irányelvek közé. Ezt követõen kerekasztalbeszélgetésre került sor a résztvevõk között a munkaügyi kapcsolatrendszerrõl, az iparágban megvalósuló párbeszédrõl, az E.ON, az RWE, az EDF társaságok esetében a szakszervezetek és az üzemi tanácsok szemszögébõl. A következõ munkacsoport-szemináriumra március én kerül sor Berlinben. - lyv -

4 CYANFEKETE 4. OLDAL Nem hullottak az ölükbe az eredmények A PADOSZ négy évre újraválasztott vezetõi jól tudnak együtt dolgozni Annak ellenére, hogy másmás személyiségek, más a stílusuk, a habitusuk, jól, hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Ezt jelzik az eredmények és az is, hogy újabb négy évre megkapták a tagság bizalmát. A PA- DOSZ vezetõi - Lõrincz László, Bocsor István és Weisz Mátyás - szerint sokan irigylik az eredményeiket, ám ezeket õk nem tálcán kapták, jó aktivista csapat és sok munka van mögöttük. Tagmegtartás, tagszervezés - mondják teljesen egybehangzóan a következõ négy év elsõdleges feladatait firtató kérdésre, a legnépesebb atomos szakszervezet, a PADOSZ vezetõi. Lõrincz László elnök kiemelte, ezek nemcsak náluk élveznek prioritást, hiszen a legutóbbi EVDSZ kongresszus, amelyet 2008-ban tartottak, fõ célkitûzésként jelölte meg a taglétszám megtartását, növelését. Tulajdonképpen ezek nem is célok, hanem eszközök. Arra szolgálnak, hogy azt a színvonalat, amit elértek, megõrizzék és tovább lépjenek. - Célunk a paksi munkavállalók bér és szociális helyzetének, juttatásainak megtartása, javítása - húzta alá Weisz Mátyás. - Szándékunk ezen a téren elõrejutni, mintahogyan a szakszervezek alapcélja, hogy a munkavállalók javadalmazása, munkakörülményei fejlõdjenek. Ennek FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY egyik eszköze a további erõsödésünk. Az elnökhelyettes hozzáfûzte: - Ahhoz, hogy a PADOSZ ereje minél nagyobb legyen, és érvényt tudjon szerezni követeléseinek, megfogalmazott céljainak, erõs, érdekérvényesítõ tagságra, azaz nagy létszámra, jó szervezettségre, mozgósíthatóságra van szükség. A Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete az elmúlt ciklusban e téren komoly kihívások elé nézett a nyugdíjazási hullám miatt, ez ugyanis ezt a szakszervezetet viselte meg legjobban. Egyszerre 370-en mentek nyugdíjba, legtöbbjük náluk volt tag. A problémán úrrá tudtak lenni, jelenleg az 1800-at is meghaladja a létszám. A paksi atomerõmû 2500 dolgozójának körülbelül 60 százaléka tagja valamelyik szakszervezetnek, a többség - nyolcszáz fõ - PADOSZ-tag. Az, hogy az összlétszám folyamatosan emelkedik, elvárás, de nem elegendõ, külön figyelmet szentelnek ugyanis a PA Zrt.-nek, hiszen ez a döntõ súly, mûködésük alapvetõ meghatározója. Bocsor István kiemelte, mindezzel együtt fontos céljuk, hogy Weisz Mátyás, Lõrincz László, Bocsor István szûkítsék a távolságot az atomerõmûves és nem atomerõmûves dolgozók között utóbbiak körülményeinek javításával. Miként egy ernyõszervezet, több mint tíz - a paksi atomerõmûvel kapcsolatban álló - vállalkozásnál érdekeltek, és - ami még fontos - két másik érdekképviselettel osztoznak a lehetséges tagságon. Az elmúlt négy év munkáját értékelve az elnökség tagjai elmondták, hogy nagy eredmény a mai világban az eredmények megõrzése. - Ha kitekintünk a világba, vagy akárcsak az iparágba, amit a paksi atomerõmûben közösen elértünk az elmúlt évek alatt, az szinte egyedülálló. Beleértve a bérezést, a béren kívüli juttatásokat, a munkakörülményeket, a munkaidõt - hangsúlyozták. Pedig - derült ki a szavaikból - nem volt könnyû idõszak. Lõrincz László elmondta, az elmúlt ciklus elején nehéz idõket éltek meg, nagyon feszült viszony volt a szakszervezetek és a munkáltató között. Keményen fel kellett lépni a korábbi pozíciók megõrzéséért. Ekkor voltak jellemzõek a kiszervezési törekvések, a munkáltató néha súrolta a szakszervezek ellehetetlenítésének határát, és a munkavállalókat akkoriban politikai színtéren is durva támadások érték - jellemezték azt az idõszakot a PADOSZ vezetõi. Bocsor István hozzátette, olyan kiélezett viszony volt, hogy kétszer is munkaügyi közvetítõt kellett bevonni a tárgyalások során, amire addig nem volt példa. Mint ahogyan arra sem, hogy két ügyészségi vizsgálatot kapjanak gyors egymásutánban. Ez a feszült helyzet azonban nemhogy megviselte volna, inkább nagyon jól összekovácsolta a PADOSZ-t, amely így nagyon hatékony, egységes szervezetté vált. Mostanra pedig már megváltozott a hangnem a munkáltató és a szakszervezet között, korrekt, egymást tiszteletben tartó, partneri viszony alakult ki. És ebben a normalizálódott helyzetben korrekt tárgyalásokat tudnak folytatni. Lõrincz László azt is elárulta, hogy úgy látja, sok az irigyük. Nem csak az atomerõmûnél dolgozóknak, hanem személy szerint nekik is. - Gyakran tapasztalom, gondolkodtam az okán, és arra jutottam, hogy nem ránk, hanem az eredményeinkre irigyek - fejtegette. Majd úgy folytatta, hogy ezek nem hullottak az ölükbe, az eredményekért keményen és tisztességgel megdolgoztak. - Mellettünk nem megy el a probléma, és ha nem engedjük el azokat, munka van velük, dolgozni kell, és nem biztos, hogy száz százalékos lesz az eredmény - húzta alá az elnök. Bocsor István megerõsítette, gyakran hallani, hogy könnyû nektek, mert az atomerõmû egy jó termelõ, biztos anyagi helyzetû cég. Ám - húzta alá - az atomerõmûves eredmények sem jönnek maguktól, dolgozni kell, öszszefogni, nyomást gyakorolni. Weisz Mátyás szerint, ha valamire joggal lehetnek irigyek mások, az a PADOSZ aktivista köre. Hiszen - mint ahogyan más sem - a PADOSZ sem egy-, két- vagy háromszemélyes vállalkozás. A bizalmihálózatnál 2010 szeptembere óta zajlottak a választások, ám nagy változások nem történtek, szinte csak a nyugdíjba vonulók helyére kerültek új tisztségviselõk, a 130 bizalmi többsége - hasonlóan a vezetõkhöz - régen elkötelezte magát a szakszervezeti munka mellett. Vida Tünde T O V Á B B K É P Z É S Tudósító: Szalai Zsófia Az Atomerõmûben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) tisztségviselõinek I. félévi képzési programja február között zajlott le Balatonfüreden, a PA Zrt. Rekreációs Központjában. Riger Ferenc, az ADÉSZ elnöke, az üzemi tanács tagja beszámolt az üt évben végzett munkájáról, a évi feladatairól, terveirõl. Az üt. együttdöntési, véleményezési és információhoz való jogosultságai alapján az elmúlt évben sikerrel járt el többek között egyes eladásra szánt vállalati ingatlanok megtartása érdekében, a munkahelyi étkeztetés, az utaztatás ügyében, valamint a választható bérenkívüli juttatás (VBKJ) tárgyalásokon. Az idei év legfontosabb feladatai közé tartozik a mandátum lejárta miatt a PA Zrt. Felügyelõ Bizottság munkavállalói tagságára jelölt állítás, továbbá a bértárgyalások megkezdése. Riger Ferenc eddigi tapasztalatait értékelve elismeréssel nyilatkozott tagtársairól, kiemelve az üt. elnökének személyét, aki kiválóan hangolja össze a csapat munkáját. Leimszieder János MvB képviselõ a munkavédelmi bizottság mûködését, a évi tevékenységét és a év fõ célkitûzéseit ismertette. Elmondása alapján a korábbi évekhez hasonlóan jó a bizottság és a munkáltató közötti együttmûködés. A PA Zrt.-nél javult a területi rend, az egyéni védõeszközök használata, az általános munkabiztonság. A beszállítók, a külsõs munkavállalók munkavédelmi ellenõrzését azonban 2011-ben erõsíteni kell. A foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat 2011-tõl Frits Adrienn személyében munkahigiénikust alkalmaz. Az erõmû 23 db korszerû defibrillátort vásárolt. Bevezették az idõszakos orvosi vizsgálatok alkalmával a Vicardio vizsgálatot, mely a szív általános állapotáról és stressz általi terhelésérõl ad képet ben is megrendezik az Együtt az egészségért és munkabiztonságért címû munkavédelmi napot. Kérik a munkavállalókat, használják a bejelentõ rendszert, ha az egészséget és munkabiztonságot veszélyeztetõ rendellenességet tapasztalnak. Néber Tibor, az ADÉSZ ügyvezetõ alelnöke áttekintette a év legfontosabb eseményeit, eredményeit és ismertette a évi feladatokat. Márciusban tartják meg az ADÉSZ részközgyûlését, melynek napirendjén szerepel többek között a évi pénzügyi terv teljesülése és a évi költségvetés. Ekkor kerül sor a távozott elnökségi tag helyére a küldöttek sorából új tag, illetve az elnökségbe kerülõ küldött helyére tagjaink közül egy fõ küldött megválasztása. Ezután tájékoztatást adott arról is, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt.-nél felügyelõbizottsági tag választásra kerül sor. Migács Tibor, a LI- GA szakértõi osztályának vezetõje elõadásában átfogó képet nyújtott a LIGA Szakszervezetek évi terveirõl, lehetõségeirõl, a jelenlegi meghatározó gazdasági, politikai háttér figyelembevételével. Hangsúlyozta, hogy a LIGA konföderációnak pártállástól függetlenül kontrollszerepet kell betöltenie a tagszervezetei között, el kell kerülnie a társadalmi megosztottságot, szigorúan a tényadatokra támaszkodó döntéseket kell hoznia. Ahhoz, hogy a munkavállalók nagy többsége érdekeinek védelmében eredményeket lehessen elérni, egységes állásfoglalásokat kell kialakítani. Megemlítette, hogy a választási kampányok programjaiból legutóbb is hiányoztak a munkavállalókra vonatkozó konkrét elképzelések. A LIGA kész a reform reformjára: a munka-vállalókat érintõ intézkedések teljes rendszerének felülvizsgálatára, szakmai alapon nyugvó változtatások kidolgozására. Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese két fõ témakörben tartott elõadást. Elsõként a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) bértárgyalásainak menetérõl, a létrejött megállapodásról, majd az EVDSZ évi célkitûzéseirõl, programjáról adott tájékoztatást. Az ágazati megállapodás fontos meghatározásai: A keresetszínvonal növekedés mértéke 4 %, megõrzésre kerül a munkavállalók évi keresetének reálértéke. Csoport-, illetve helyi szinten a várható infláció mértékének és kezelési módjának rögzítése. A teljes munkaidõs statisztikai állományra vonatkozó bérminimumok. A jóléti és szociális juttatások egy fõre jutó összegének az inflációval megegyezõ emelkedése. A munkahelyek megõrzésének elsõdlegessége, a foglalkoztatásbiztonság és szakmai színvonal növekedésének kiemelt kezelése. Ágazati bértarifa létrehozása év végéig. A megállapodás a Villamosenergia-ipari KSZ része, a felek együttesen kérik annak kiterjesztését. Az ágazati megállapodás lehetõséget teremtett jobb helyi szintû megállapodások megkötéséhez. Az EVDSZ a helyi megállapodásoknál felmerülõ konfliktusoknál készséggel nyújt segítséget. Az EVDSZ elsõdleges célja 2011-ben az eddigi vívmányok megõrzése, az EVDSZ-en belüli és kívüli együttmûködés erõsítése, kiemelt kérdések megoldása, mint pl. az ágazati bértarifa létrehozása, a sztrájkjoggal kapcsolatos jogszabályi környezet tisztázása. Európai szintû projekt az üzemi tanácsok mûködésének javítását célzó vizsgálat. Az EVDSZ e témában megnyert egy pályázatot ben is megrendezésre kerül az országos EVDSZ sporttalálkozó, az ifjúsági sportnap és a focibajnokság. Vokony János, a VIT NYP IT elnöke a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára önkéntes és magán ágazatának helyzetérõl tartott elõadást. A magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányzati intézkedés kihatása következtében a VIT Nyugdíjpénztár magán ágazatának tagsága az eredeti 8700 fõrõl 862 fõre csökkent. Megalapozott terveik szerint azonban az elõírások szerinti határidõn belül más magánnyugdíjpénztárakkal egyesülve ez év nyarára legalább 4000 fõs taglétszámot szeretnének elérni. A további mûködés biztosításához szükséges taglétszám 2000 fõ. Részletes táblázatokkal, diagramokkal szemléltette az egyes ágazatokban a portfóliók eddigi hozamainak alakulását. Az önkéntes ágazatban a gazdasági válság hatására az ingatlanbefektetések (véleményük szerint indokolatlan mértékû) leértékelése az elmúlt évben kisebb hozamesést okozott. Bognár Péter, a PA Zrt. humánigazgatója eredményesnek értékelte a társaság és az érdekvédelmi szervezetek évi munkakapcsolatát. Kiemelte, hogy mindvégig a tárgyalóasztal mellett sikerült az álláspontokat egyeztetni. Felsorolta az együttmûködés alapján 2010-ben megvalósult megállapodásokat, intézkedéseket. Kitért a különadóra vonatkozó törvény miatt hátrányosan érintett munkavállalók helyzetére is, akik jogorvoslati igényük benyújtásához igénybe vehetik dr. Wartig László ügyvéd úr segítségét. Említést tett a dr. Kiss Mihály úr által elkészített törvénymódosítás-tervezetrõl is. A hatékony együttmûködés érdekében fontos a továbbiakban is az érdekvédelmi szervezetek és a munkáltató közötti kéthetenkénti egyeztetõ megbeszélések megtartása. Értékelte a évben elért üzemelési eredményeket, amelyek az erõmû eddigi életében a legkiemelkedõbbek voltak. Ismertette a társaság évi célkitûzéseit, terveit, melyeket az MVM csoportszintû stratégiájához és a tulajdonosi elvárásokhoz igazodva határoztak meg. Kiemelte a biztonságos üzemeltetés melletti költséghatékony gazdálkodás, az üzemidõhosszabbítás, a bõvítés elõkészítés fontosságát, a célok elérése érdekében a jól kidolgozott humán stratégia megvalósítását, melynek része pl. a szakképzett utánpótlás biztosítása, a munkakör elemzés-értékelés alapján az igazságos bérelosztás megvalósítása, a tudásmenedzsment. A foglalkozás-egészségügyi köz-pont ez évtõl kardiológiai vizsgálatra is lehetõséget nyújt. Javítani kívánják a szekszárdi kórházzal kötött szerzõdési feltételeket. Sikerült növelni ez évben a lakáscélú támogatás keretösszegét. Végül válaszolt a munkavállalók gondjaival kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre. Egyebek között felmerült egy, a munkaidõ elszámolásával kapcsolatos kérdés. Válasz: ennek pontosítása leírásra kerül a vonatkozó belsõ szabályozásban. Kérésként fogalmazódott meg, hogy a fizikai munkavállalók is hozzáférhessenek a belsõ számítógépes hálózaton (intraneten) megjelenõ információkhoz, pl. a mûhelyekbe kihelyezhetõ egy-egy közös használatú számítógép révén. Válasz: utána jár a lehetõségnek és tájékoztatást ad az eredményrõl.

5 CYANFEKETE 5. OLDAL Legyünk minél többen! Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására április 9-én 14 órakor Európai Szakszervezeti Demonstrációra kerül sor Budapesten. A demonstráció résztvevõi a Hõsök terérõl indulnak és onnan elõre meghatározott sorrendben vonulnak az Oktogonig. Itt nagy színpad kerül felállításra, ahonnan beszédek hangzanak el a demonstráció céljairól, okairól és a magyarországi valamint az európai munkavállalók helyzetérõl. Az ETUC és a hat magyarországi konföderáció együttesen szervezi a demonstrációt. A hat konföderáció közös szervezõbizottságot hozott létre a demonstráció sikeres megrendezése érdekében. Dr. Szilágyi Józsefet, az EVDSZ elnökhelyettesét kérdezem a villamosenergia-ipari ágazat demonstráción való részvételérõl. A LIGA konföderáción belül jelentõs létszámmal mi is részt veszünk a Budapesten tartandó akción. A szövetségi vezetõség döntött az egységes megjelenésrõl, a felmerülõ költségek fedezetérõl. Az Európai Demonstrációt korábban már több nagyvárosban sikerrel rendezték meg, nagy hatású volt például a volt szocialista országok közül a több tízezres nagyságú prágai és a ljubljanai rendezvény. Magyarországot, mint a soros uniós elnökséget betöltõ országot mostanában kiemelt figyelem övezi. Fontos, hogy a munkavállalóink szervezetten, nagy tömegben mutassák meg magukat és álljanak ki jogaikért. A demonstráción való minél nagyobb létszámú részvételünk elemi érdekünk. Részben azért, mert a tüntetésre az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására kerül sor, és azért is, mert a demonstráció célkitûzései egybe esnek a magyar munkavállalók céljaival. A magyarországi szakszervezeti mozgalom a demonstráció megszervezésével és az azon való részvétellel vizsgázik mind az európai szakszervezeti mozgalom, mind a kormányzat, mind a magyarországi munkáltatók elõtt. Ha a magyar szakszervezeti mozgalom képes megszervezni egy európai szintû tiltakozó megmozdulást, és ha képes tömegeket mozgósítani erre a demonstrációra, hiteles lesz az európai munkavállalók, a kormányzat, a magyarországi munkáltatók elõtt. Ám, ha nem teszünk meg mindent a sikeres lebonyolításért, akkor a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban nem fognak többet komolyan venni bennünket, és tovább nehezülhet Magyarországon az országos, az ágazati illetve a helyi érdekegyeztetés is. Legyünk tehát minél többen a Hõsök terén! Azért kerül sor a demonstrációra április 9-én, mert ekkor tartják az európai pénzügyminiszterek a találkozójukat. Amióta a gazdasági válság kitört, gyakorlattá vált, hogy abban az országban, azon a napon, ahol, és amikor az európai pénzügyminiszterek tanácskoznak, az ETUC felhívására a munkavállalók demonstrálnak az ellen, hogy az európai kormányzatok a munkavállalókkal kívánják megfizettetni a válság árát. Az ETUC sérelmezi, hogy a ban kirobbant gazdasági válság számláját a munkavállalókkal fizettetik meg, miközben ezért nem a munkavállalók, hanem a bankok és a felelõtlen pénzpiaci intézkedések tehetõk felelõssé. A legtöbb európai kormány pánikintézkedéseket vezetett be, és azóta is megszorításokkal próbálja orvosolni a problémát. Mindez kikezdi a szociális hálót; hatásait a fizetések, a közszolgáltatások és a nyugdíjak sínylik meg. Megvonások helyett tehát egy növekedést célzó stratégia kidolgozását követeli az ETUC. A demonstrációra Európa minden szegletébõl több ezer munkavállalót várnak, hogy közösen mondjanak nemet a megszorításokra, és igent a munkahelyteremtésre és növekedésre. A rendezvény idõzítésének célja, hogy minél nagyobb nyomást gyakoroljon Európa pénzügyminisztereire és a nemzeti bankok vezetõire. Az Európai Demonstráció Budapestet megelõzõen már több nagyvárosban sikeresen került megrendezésre, így Portóban, Barcelonában, Nizzában, Rómában, Strasbourgban, Brüsszelben, Prágában és Ljubljanában. (E) Nyugdíjpénztári hírek Tájékoztatjuk magánpénztári tagjainkat, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságtól február 28-án kapta meg pénztárunk a tagsági jogviszonyukat fenntartó tagok nyilatkozatainak elsõ adatszolgáltatását, majd ezt követõen további adatszolgáltatás is érkezett. A nyilatkozatok feldolgozása folyamatosan zajlik. A változásokkal kapcsolatosan március 1-jétõl a magán ágazat kifizetési szabályai az alábbiak szerint változtak: A más magánpénztárba átlépõkkel, kilépõkkel, nyugdíjszolgáltatást igénylõkkel és az elhunytak örököseivel, kedvezményezettjeivel való elszámolás március 1-jét követõen alkalmazandó különös szabályai: A VIT Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) március 1-jét követõen csak abban az esetben fogad el tagjaitól, illetve amennyiben március 1-jét követõen szerzett tudomást tagja elhalálozásáról, akkor kedvezményezettjeitõl (örököseitõl) a) más magánpénztárba történõ átlépési kérelmet, b) egyösszegû kifizetési igényt, c) kedvezményezetti/örökösi rendelkezést, amennyiben hitelt érdemlõen meggyõzõdött arról, hogy a pénztártag nyilatkozott tagsági jogviszonyának fenntartásáról. A tagsági jogviszony fenntartása vonatkozásában elsõsorban az ONYF által megküldött nyilatkozatok alapján kell meggyõzõdni, amennyiben ez nem lehetséges (az ONYF még nem adta át a nyilatkozatokat a Pénztár részére), akkor a tag köteles nyilatkozatát másolatban mellékelni a kérelméhez. Ha tagsági jogviszonya fenntartására vonatkozó nyilatkozatát január 31-ét követõen nyújtotta be, akkor szükséges a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak a nyilatkozattevõ igazolási kérelmét elbíráló, azt helybenhagyó jogerõs döntése is. A tagsági jogviszony fenntartásáról nem nyilatkozott tagjaink tagsági jogviszonya március 1-jén megszûnt. Ezen volt tagjainknak lehetõsége van rendelkezést benyújtani a reálhozam és tagdíjkiegészítés kifizetésével kapcsolatban. A nem rendelkezõ tagokat a Pénztár március 31-én fogja felszólítani a rendelkezés pótlására, amelyre május 15-ig kapnak lehetõséget. A május 15. után beérkezõ rendelkezéseket a Pénztár semmisnek fogja tekinteni és úgy fog eljárni, mintha a tag nem rendelkezett volna. A visszalépõk részére történõ kifizetésekre várhatóan augusztusában kerül sor. A reálhozam és tagdíjkiegészítés kifizetendõ összegét a Pénztárnak - elõzetes információk szerint május 31-ét követõen, de május 31-i értéken kell majd megállapítania. A már beérkezõ rendelkezések és nyilatkozatok feldolgozása folyamatosan zajlik, tekintettel azonban ennek számosságára, az ügyfélszolgálati munkában idõszakosan fennakadások várhatóak, mind a telefonos, mind a postai megkeresések reagálási ideje némileg meghosszabbodhat, melyért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. A parlament február 28-án további módosításokat fogadott el a magánpénztári törvénnyel kapcsolatban. A törvénymódosítások kihirdetését követõen (a köztársasági elnök aláírására vár) a változásokról tájékoztatni fogjuk tagjainkat.

6 6. OLDAL Megújított TEIT-megállapodás Mittler István kommunikációs igazgató (PA Zrt.), Hamvas István vezérigazgató (PA Zrt.), Török Ferenc, a TEIT elnöke, Gáncs István, a TEIT társelnöke A Paksi Atomerõmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Paksi Atomerõmû Zrt.) és a 12 km-es körzetében található települések által 1992-ben alapított Társadalmi Ellenõrzõ, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) immár közel két évtizede szorosan együttmûködik egymással. Ennek keretében 2010-ben egy tíz évre szóló megállapodást kötött a két fél, amelynek megújítására minden évben sor kerül. A Paksi Atomerõmû Zrt. és a TEIT képviselõi az idén február 11-én Pakson, az Erzsébet Nagy Szálloda Tellertermében írták alá a szerzõdés kiegészítését. Az eseményen részt vett Hamvas István, a részvénytársaság vezérigazgatója, Mittler István kommunikációs igazgató, Török Ferenc, a TEIT elnöke és Gáncs István, a társulás társelnöke is. A rendezvény sajtótájékoztatóján Hamvas István vezérigazgató kiemelte a TEIT tevékenységének jelentõségét az atomerõmû társadalmi elfogadottságának fenntartása szempontjából, tekintettel arra, hogy az erõmû biztonságos és környezetkímélõ mûködését független mérésekkel hitelesítik, és az információk továbbításával segítik a paksi atomerõmû nyitottságának érvényesülését. A TEIT új elnöke, Török Ferenc hangsúlyozta, hogy feladatuknak tartják a lakosság biztonságérzetének fenntartását, és az atomenergiának, mint tiszta energiának a közvetítését. Gáncs István társelnök sze- Fotó: Bodajki Ákos rint nagy súllyal bír, hogy a települések számára nyújtott támogatás nemcsak az ellenõrzõ és tájékoztató feladatokat fedezi, hanem a települések fejlesztését is szolgálja. Év beszállítója és Munkavédelmi díjak az E.ON-tól Az E.ON Hungária Zrt február 28-án átadta az E.ON Év beszállítója 2010 és az E.ON Munkavédelmi díjakat partnerei részére. A társaság a hosszú távú együttmûködés jegyében alapított tavaly a kiváló beszállítói munka elismerésére E.ON Év beszállítója díjat, idén pedig újdonságként a munkabiztonságra nagy hangsúlyt fektetõ partnerek számára a Munkavédelmi díjat. Dr. Fekecs Béla Zoltán, az E.ON logisztikai igazgatója az ünnepélyes díjátadón elmondta: Partnereink nagymértékben hozzájárulnak gáz- és áramszolgáltatásunk minõségéhez és áraink versenyképességéhez, ezért fontos számunkra a legjobb partnerek kiválasztása és az együttmûködés folyamatos javítása érdekében a rendszeres, kölcsönös visszajelzés. Ezért alapítottuk ezt a díjat. Külön öröm számunkra, hogy a díjazottak között egyre több hazai tulajdonú vállalkozást köszönthettünk, és a kis vagy közepes magyar vállalatok is meg tudnak felelni az E.ON szigorú minõségi elvárásainak. A velünk dolgozó beszállítók 97%-a, azaz 4700 partnercég hazai tulajdonú, 2010-ben az õ forgalmuk 74 milliárd forintot tett ki. A forgalom és szállítási gyakoriság szerint meghatározott 10 kategóriában az alábbi beszállítók vehették át az E.ON Év beszállítója 2010 díjat: Prolan Irányítástechnikai ZRt., FGF Bt., Naten Kft., Keszmann & Bodnár Kft., ALFA C Kft., TECHNO-GÁZ Kft., Kolumbán Krisztián egyéni vállalkozó, Dipolvill Kft., Megavill '91 Kft., Vill- Szer-Tech Bt., Pbs Hungária Kft. és a Mediaedge:cia Hungary. Idén elõször került sor a társaság munkavédelmi díjainak átadására. Patay László ügyvezetõ igazgató elmondta: Beszállítóink munkahelyeket teremtenek és számunkra ezek a munkahelyek, ezek az emberek ugyanolyan fontosak, mint a saját munkatársaink. Az E.ON Munkavédelmi Díjat azzal a céllal alapítottuk, hogy elismerjük és támogassuk partnereink körében a munkabiztonsági kultúra fejlesztésére tett erõfeszítéseket. Célunk, hogy bármely tevékenységhez kötõdõen megelõzzük a baleseteket, hogy nemcsak minden munkatársunk, hanem minden partnerünk odafigyeljen a munkavégzés közben saját magára és társaira is, hiszen az emberéletnél nincs fontosabb. Az E.ON Munkavédelmi díjra a vállalat alvállalkozói két kategóriában (hálózati szakterület: áramos- és gázos vállalkozások közösen; alállomási szakterület) pályázhattak októberéig. A pályázati anyagok értékelése, valamint a pályázást követõ helyszíni auditok alapján a vállalat idén a WATT-ETA Kft.- nek és a SAG Hungária Kft.-nek ítélte oda a munkavédelmi díjat.

7 Alternatív energiával üzemeltetett koncerttel startolt az MVM Csoport Energia 2.0 programja A Magyar Villamos Mûvek a hivatalosan március 6-án ünnepelt Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából indította útnak Energia 2.0 elnevezésû kampányát, amellyel az Európai Unió energetikai célkitûzéseit kívánja népszerûsíteni. A rendezvény számos különlegességet tartogatott a budapesti Erzsébet térre látogatók számára, többek között Magyarországon elõször hallgathattak teljes egészében alternatív energiákkal mûködtetett koncertet. Számtalanszor halljuk és olvassuk, hogy Energia 2020 elnevezésû stratégiájában az Európai Unió célul tûzte ki az üvegházhatást okozó gázkibocsátások csökkentését, a megújuló energiaforrásokból elõállított energia részarányának növelését, és az energiahatékonyság javítását. Ahhoz azonban, hogy ezek a változások bekövetkezzenek, a Magyar Villamos Mûvek Zrt., illetve a társaságcsoport vezetése szerint mindenekelõtt újszerû gondolkodásmódra van szükség, mely olyan apróságnak tûnõ dolgokkal kezdõdik, mint a mobiltelefonok feltöltése után a töltõk konnektorból való eltávolítása. Ezért vette kezdetét az Energia 2.0 program, mely során Magyarország legnagyobb nemzeti energetikai vállalatcsoportja március 5-tõl egészen a soros magyar uniós elnökség utolsó napjáig, június 30-ig, egy különleges keretrendszert biztosít az alternatív energiák és az energiatakarékos megoldások számtalan formájának megismeréséhez. Baji Csaba, az MVM vezérigazgatója kiemelte, a cégcsoport tevékenysége során mindig is támogatta és elõsegítette a hazai és európai energia- és klímapolitikai célok megvalósítását, ám a magyar soros elnökség idõszakában különös figyelmet szeretne szentelni annak, hogy a lakosság értse és érezze is, hogyan lehet hétköznapi tevékenységeink által e célok elérését támogatni. A jövõ generációjára gondolva a mai program is hozzájárulhat ahhoz, hogy megvalósuljon az MVM vezetésének az a terve, hogy egy erõs és sikeres nemzeti vállalatcsoportot építsünk - mondta Baji Csaba. Az Energiatakarékossági Világnap alkalmán tartott eseményen Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelõs államtitkára is üdvözölte a különleges kezdeményezést: Az energiahatékonyság ügye uniós szinten annak ellenére stagnál, hogy ebben rejlik a legnagyobb, eddig döntõrészt kihasználatlan gazdasági és foglalkoztatási lehetõség. Az energiahatékonyságnál zöldebb megoldás jelenleg nincs: a fel nem használt energia a leginkább környezetbarát energia. Csupán szemléletünk és napi szokásaink módosításával közel tíz százalékos megtakarítást tudunk elérni. Minderre óriási szükségünk lesz ahhoz, hogy az évtized végére az ország energiafelhasználását tíz százalékkal legyünk képesek csökkenteni, a megújuló energiából származó részarányt pedig 14,6 százalékra tudjuk növelni. Ebben igyekszik segítséget nyújtani az Új Széchenyi Terv mintegy 75 milliárdos energetikai fejlesztési kerete. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az IPENERG Egyesülés kezdeményezésére a következõ héten Virtuális Erõmû Programot indít, mely az évtized végére egy 200 MW teljesítményû erõmû villamosenergia-termelését válthatja ki igazolt energia megtakarításokkal. A program el fogja ismerni az energiahatékonyságban élenjáró vállalatokat és az energiaveszteség feltárásában közremûködõ szakembereket. A program révén Magyarország 2020-ig teljesítheti a 2020-ig vállalt kötelezettségének egyharmadát. A másik kétharmadot viszont lakossági körben, nekünk közösen kell megtakarítanunk." A Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap egyik kuriózuma az elektronikus zenét népzenei elemekkel egyesítõ Balkan Fanatik akusztikus koncertje volt, melynek energiafelhasználását a Magyar Villamos Mûvek jóvoltából az országban elõször teljes egészében napés szélenergiával biztosították. Erre a helyszínen kiépített alternatív, szél- és napenergiát hasznosító rendszer adott lehetõséget, mely olyan további különleges megoldásoknak is teret enged, mint laptop töltés tisztán alternatív energiával. A látogatók között hatalmas sikert aratott a mozgási energia által, biciklizéssel tölthetõ mobiltöltési lehetõség, illetve a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem hulladékszobor kiállítása is, ahol a kíváncsi érdeklõdõk saját maguk fejlesztettek áramot az alkotások megtekintéséhez. Az interaktív energiatérré alakult Erzsébet tér június 30-ig várja az alternatív energiafelhasználás iránt érdeklõdõket. A programokról, illetve az energiatakarékosságról, a környezetre gyakorolt hatásunkról további érdekességek, részletek találhatók a magyarvillamosmuvek és a energia2.0 oldalakon. Az MVM Csoport, Magyarország legnagyobb nemzeti energetikai vállalatcsoportja a villamosenergia-termelés során óhatatlanul befolyásolja természetes környezete állapotát, azonban tevékenységei során folyamatosan a fenntarthatóság alapelvei és a klímapolitikai célok megvalósulásának elõsegítése vezérlik. A Magyar Baji Csaba 7. OLDAL FEBRUÁR Villamos Mûvek tulajdonában van az ország egyik legjelentõsebb - Sopronkövesd-Nagylózs határában - szélerõmûparkja, amely zéró károsanyag kibocsátással üzemel. A Csoporthoz tartozó Paksi Atomerõmû a nemzet legtisztább villamos energiáját termeli, Bencsik János mely évente 2 millió ember oxigénszükségletét takarítja meg. Az MVM szolárparabolát adott át több szociális intézménynek, mellyel amellett, hogy elõsegíti az újszerû technológia ismertségét, érzékelhetõ megtakarítást eredményez az intézményeknek. A HUPX a Trayport GlobalVision tõzsdei kereskedési rendszere mellett döntött A Trayport - a tõzsdei kereskedési rendszerek vezetõ szolgáltatója - és a budapesti székhelyû HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. bejelentette azon megállapodását, amely szerint a HUPX - fizikai futures piacának mûködtetésére - a Trayport által fejlesztett GlobalVision tõzsdei kereskedési rendszert fogja használni. A magyar áramtõzsde 2011 második negyedévére tervezi a fizikai futures (vagyis a fizikai szállítású hosszú távú termékek) piacának elindítását, a Trayport fentiekben említett GlobalVision kereskedési rendszerével. A HUPX a fizikai futures piacon magyarországi szállítású havi, negyedéves, éves zsinór és csúcsidõszak hosszú távú termékeket fog kereskedésre bocsátani. A magyar börze és a European Commodity Clearing AG (ECC) közös szándéknyilatkozatot írt alá a magyar fizikai futures piac klíringszolgáltatására vonatkozóan. (Mint a HUPX klíring-partnere, már jelenleg is a lipcsei székhelyû elszámolóház végzi a magyar másnapi kereskedés termékének fizikai és pénzügyi elszámolását.) A Trayport GlobalVision Exchange Trading System segít a HUPX által megfogalmazott cél - a nemzeti áramtõzsde fejlesztése - megvalósításában azáltal, hogy partnerei számára a legjobb technológiai hátteret nyújtja, biztosítva ezzel az azonnali és átlátható kereskedés megvalósításának lehetõségét - mondta Medveczki Zoltán, a HUPX Zrt. vezérigazgatója. Tagjaink kifejezetten kérték, hogy a Trayport rendszerét használjuk, mivel õk már Európa-szerte ismert és megbízhatónak tekintett megoldást nyújtanak az áram- és energetikai termékek tõzsdei kereskedésének lebonyolításához. A Trayport örömmel támogatja a HUPX azon szándékát, hogy a vállalat a villamos energia spot és fizikai futures kereskedésének elsõdleges piacává váljon Magyarországon. Ez az együttmûködés megerõsíti közép- és kelet-európai üzleti lehetõségeinek fejlesztésére irányuló szándékunkat - mondta Akash Nakarja, a Trayport értékesítési menedzsere. A Trayport GlobalVision Trading Gateway rendszere integrációs lehetõséget nyújt a magyar nemzeti áramtõzsde számára, mivel biztosítja több mint 160 európai kereskedõ számára a HUPX elérését, valamint a likviditás növelésének lehetõségét. (Sajtóközlemény, február 28.) HUPX Kommunikáció R ö v i d e n UNIÓS ENERGIATANÁCS-ÜLÉS ülését február 28-án tartotta Brüsszelben az Európai Unió Energia Tanácsa. A tanácsülésen a résztvevõk megvitatták az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelettervezetet, következtetéseket fogadtak el az Európai Tanács február 4-i ülésén megvitatott témákról, majd az Európai Szemeszterben érintett tanácsi formációkkal összhangban felmérték a kiemelt energetikai célokkal kapcsolatos elõrehaladást. Az egyéb naprendi pontokban Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitûzés teljesítése terén tett elõrehaladás c. bizottsági közleményt hallgatták meg, valamint Günther Oettinger uniós biztos tájékoztatását a Déli Gázfolyosóval kapcsolatos legújabb fejleményekrõl és a továbbhaladás lehetséges irányáról. Az ülést elnöklõ Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a délutáni sajtótájékoztatón ismertette a Líbia ellen életbe léptetendõ szankciókat. A nap folyamán sor került egy kétoldalú magyar-szlovén megbeszélésre is, amelyen Kovács Pál energetikai helyettes államtitkár és Janez Kopac szlovén energiaügyi fõigazgató a két ország energetikai együttmûködésének lehetõségeit vitatta meg. (kormany.hu nyomán) CÍMKÉZÉS A kereskedelemben kapható készülékek több mint 90 százaléka ma már a legfelsõ osztályba tartozik, így az energiacímkére vonatkozó szabályozást túlhaladta a technikai fejlõdés. Az EU kötelezõ szabályozása révén újfajta energiacímke kerül a háztartási gépekre - hangzott el az Európai Háztartásigép-gyártók Szervezetének (CECED) március 5-i budapesti sajtótájékoztatóján. Bõvül a kategóriák, energiaosztályok száma, tartalmaz adatokat a zajszintrõl, a feliratokat ábrák helyettesítik majd és a színes jelölések továbbra is megmaradnak. Növekszik a címkézett készülékek köre, a televíziókészülékeken és a borhûtõkön is lesz energiacímke. Az új címke valamennyi készülékcsoportnál az éves energiafogyasztásról fog tájékoztatni. Az új címkét tavaly decemberben vezették be, egyelõre önkéntes alapon. Használatuk 2011 végétõl lesz kötelezõ. DUKOVANY, TEMELÍN A dél-morvaországi Dukovany Atomerõmûben már a második korszerûsített blokk is - melynek teljesítményét 460-ról 500 MW-ra növelték - a csehországi villamosenergia-rendszerbe termel. Eredeti tervek szerint a Temelíni Atomerõmû harmadik és negyedik blokkját - egyenként ezer-ezer megawatt beépített teljesítménnyel ig kellett volna felépíteni, mûködésbe helyezni. Az illetékes cseh szervek most úgy döntöttek, hogy az idõpontot öt évvel elhalasztják. Az indokok között van az áramfogyasztás visszaesése, a munkálatok idõben még nem megfelelõ elõkészítése, és a mintegy 110 kilométer magasfeszültségû vezeték kiépítésének financiális nehézségei. KIHÁTRÁLTAK A francia GDF Suez, a német RWE és a spanyol Iberdrola úgy döntött, a továbbiakban nem vesznek részt a romániai Cernavoda projektben. A három vállalat nyilatkozatban jelentette be, hogy a projektet körülvevõ gazdasági és piaci bizonytalanságok, melyek a legtöbb esetben a jelenlegi pénzügyi válsághoz kapcsolódnak, "nem egyeztethetõk össze egy új atomerõmû-projekt tõkekövetelményeivel". SZÉLPARK RÉVKOMÁROM TÉRSÉGÉBEN Mintegy 60 szélerõmûvet terveznek a közeljövõben felépíteni a szlovákiai Révkomárom környékén német és osztrák befektetõk. A várható költségeket 185 millió euróra becsülik. A szélerõmûveket a Komárommal szomszédos Csallóközaranyos, Szentpéter és Megyercs falvak kataszterében építenék fel. (energiainfo.hu) ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK Az Energiapolitika 2000 Társulat 108. elõadását április 11-én tarja a szokásos helyen és kezdési idõpontban. Témák: dr. Kiss Ulrich, Állam- piac - társadalom és dr. Járosi Márton, Az energiaszolgáltatás ellentmondásai. KATASZTRÓFA JAPÁNBAN A március 11-i 9-es erõsségû földmozgás és az azt követõ szökõár hatalmas pusztítást végzett Japánban, egyes következményei ma még be sem láthatók. Kan Naoto miniszterelnök a nemzethez intézett beszédében elmondta, a II. világháború óta most érte Japánt a legnagyobb csapás és összefogásra kérte a lakosságot: Ez próbatétel minden japán számára, de bízok abban, hogy a nemzet elszántan felülkerekedik a földrengés, a szökõár és a nukleáris baleset okozta tömegkatasztrófán, és újjáépíti az országot.

8 CYANFEKETE CYANFEKETE 8. OLDAL Az újonnan belépõ munkavállalók számára 2008-ban bevezetett, a MAVIR mûködésének és értékeinek általános megismertetését célzó, negyedévente Orientációs Napok a MAVIR-ban megtartott Orientációs Nap 2011-tõl új formában, évente két alkalommal, alkalmanként 4 félnapos eseményként folytatódik. A program tematikája a szervezeti felépítés alapján került kialakításra. Az elsõ napon - a vezérigazgatói köszöntõ után - a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõi mutatták be tevékenységüket. A második napon a több, mint 60 éves múltra viszszatekintõ rendszerirányítási szakterület mutatkozott be, amelynek során a "rendszerirányítás szívével", azaz a vezénylõvel, valamint a számítógépteremmel is megismerkedtek a résztvevõk. A harmadik napon az átviteli tevékenységet ismertettük, szintén "terepszemlével" összekötve, hiszen a Hálózati Üzemirányítási Központ megtekintése mellett alállomás-látogatásra is sor került (természetesen szakmai kísérettel). A negyedik napon a piaci- és gazdasági terület elõadói mutatták be feladataikat - ezen elõadások között a MAVIR leányvállalata, a HUPX is szerephez jut. Az orientációs elõadások mellett - idén elõször - Orientációs Kézikönyv is készült, amelyet mostantól elsõ munkanapjukon kézhez kapnak az új belépõk, ezzel is segítve minél gyorsabb és hatékonyabb beilleszkedésüket. A résztvevõk az orientáció minden egyes napjának minden elõadását és programelemét értékelték, ezen értékelések eredménye pedig segíti az orientációs folyamat fejlesztését. Az orientációs folyamat hatékonyságát 6 hónap múlva egy kérdõíves interjú keretében szeretnénk mérni - reméljük, pozitív visszajelzéseket kapunk majd vállalatunk ezen tevékenységérõl. Köszöntjük a "fedélzeten" az új kollégákat, munkájukhoz sok sikert kívánunk és reméljük, hogy hatékony tagjai lesznek majd a MAVIR-csapatának! MAVIR Kommunikáció 10 éves a Hotel*** Ovit Ha szereti a családias légkört, ha igazi nyugalomra vágyik, vagy ha aktív pihenéssel töltené szabadidejét, ha kulturális programokra is kapható és ünnepelni is szeret, látogasson el a keszthelyi Hotel Ovitba! Idén ünnepli tízéves fennállását a különleges szolgáltatásokat nyújtó hotel, mely megérdemelten közkedvelt az iparágban. Dallos Szilvia szállodavezetõvel beszélgettünk a hotel ajánlatairól, a hazai idegenforgalomról és arról, mi szükséges ahhoz, hogy a vendégek elégedetten távozzanak és ismét a Hotel Ovitot válasszák a pihenéshez. A Nyugat-Balatonra látogatók miért választják szívesen a Hotel Ovitot? Milyen környezetbe érkezik a vendég Önökhöz? Olyan helyet talál, ahol teljes mértékben kikapcsolódhat, ahol feltöltõdhet a munka világától távol. A minõség, a teljes körû kiszolgálás, az emberi kapcsolatok elõtérbe helyezése volt a fõ szempont, mikor megépült a Hotel Ovit. Mindig is büszkék voltunk arra, hogy vendégeinket megismerve már-már baráti kapcsolatok is alakultak, tudjuk, ki milyen ételeket részesít elõnyben, milyen látnivaló érdekli, mennyire szereti az aktív kikapcsolódást, vagy éppen melyik masszázs a kedvence. Egy kicsi szigethez hasonlítanám magunkat, amelyet híd köt össze a nyüzsgõ külvilággal. A nyugalom és rekreáció területe a hotel, a híd a hatalmas park, a kulturális és egyéb programok helyszíne a csodálatos Keszthely, Hévíz és a Balaton környéke, ahol megtalálhatók mind a mûvészettörténeti látványosságok, építészeti remekek, és a tó közelsége. veheti igénybe, aktívabb idõtöltéshez a teniszpályát és a közelben található kalandparkot, lovaglást, nordic-walking terepet, hõlégballonozást próbálhatja ki. A környék adta lehetõségek tartalmaznak Vidor Játékmúzeum, Marcipánmúzeum látogatást, Modellvasút kiállítást és borkóstolót a helyi jellegzetes nedûkkel. Kirándulásból visszatérve várjuk szaunával és számos fajta masszázzsal, tavasztól õszig üzemelõ pezsgõfürdõvel és medencével, melyek frissítõek és feltöltik energiával a kedves vendéget. Az egész család érkezne... Természetesen gondolunk a gyermekekre, a hotel kínálata igazodik a családi itt tartózkodáshoz. Az utóbbi évek innovációja volt a gyermekmedence kiépítése, külön játszósarok az épületben és a játszótér, mely a Vendégeink jelentõs része a villamosenergia-iparágból érkezik, de természetesen mindig töltenek nálunk pihentetõ napokat mind a határon túlról és belföldrõl jövõ vendégek. Mindenki megtalálja a számára kedvezõ szórakozást és kikapcsolódási lehetõségeket. Tíz év sok tapasztalatot adott az itt dolgozó csapat számára a turizmus, a vendéglátás és az emberismeret terén. Mégsem dõlhetünk hátra, hogy minden megy magától - új igények, új kívánságok alakulnak ki és mi inkább elébük megyünk és saját ötleteinkkel alapozzuk meg a kényelmet és a szolgáltatásokat. Állandó odafigyelést, empátiát igényel a hotelszolgáltatás, melyet csak kedvvel és szakértelemmel lehet végezni. Munkatársainktól megkívánjuk az összehangolt munkát, a kreativitást, illetve a vendégekre való hangolódást. Dallos Szilvia, a Hotel Ovit szállodavezetõje idegenforgalmi szakmenedzser és közgazdász. Végzettsége a szakértelmet, empátiája és türelme a kiegyensúlyozott hozzáállást biztosítja a szálloda vezetéséhez. A vendéglátás és a turizmus terén szerzett tapasztalatait jelenlegi munkaterületén kiválóan tudja kamatoztatni. Hobbija a lovaglás, szabadidejében, hacsak teheti, ennek a szenvedélyének hódol. Mindemellett, de nem utolsó sorban családanya, kislánya boldog édesanyja. Tegyük fel, most érkeztem a hotelbe, egy hétig maradok itt. Mit ajánl? A tavaszi csomagajánlataink igen kedvezõek. Válogathat az ünnepnapokhoz kötõdõ hosszú hétvégék, az egészséges életmód köré szervezett Egészségkúra program, a külön wellness igényekhez igazodó csomag, a tízéves Hotel Ovit születésnapjához kötõdõ ajánlatunk között. Természetesen más, állandó lehetõségeink közül is választhat, nászutas ajánlattal várjuk a párokat, konferencia ajánlatunkkal a rendezvényszervezõket. A hagyományokhoz kötõdnek pünkösdi és húsvéti napjaink is. Minden ajánlatunkhoz különbözõ kedvezmények tartoznak. Ön szereti a természetet és szívesen sportol? Könnyed mozgáshoz a petanque-pályánkat, sétához az öthektáros virágos parkunkat parkban a kicsik rendelkezésére áll. A nagyobbak egyik kedvence a kerékpározás, az asztalitenisz és szívesen próbálkoznak a biliárddal is. Az étkezések is igazodnak az egészséges életmódra neveléshez, hiszen gondolunk a vegetáriánus és speciális étrend kedvelõire is és külön étlapról választhatnak a gyermekek. Emellett a nyári hónapokban a teraszon grillesteket szervezünk, ez adja a lehetõséget a szabadban való étkezések elköltéséhez, igazi hangulatos és vidám estékhez. Elmondása szerint tehát nyüzsgõ társasági élet alakult ki a Hotel Ovitban. Hogyan alakult ki sajátos stílusa, illetve mennyire volt ez tudatos? Miben érezhetõ az iparághoz kötõdés az említetteken kívül? Amellett, hogy az itt dolgozók pihenéséhez és rekreációjához járulunk hozzá, azt is fontosnak tartjuk, hogy a szakemberek további képzéséhez, tréningjeihez adjunk megfelelõ helyszínt. A vállalatoknak szükséges kellõ figyelmet fordítani a oktatások fontosságára, a megfelelõ környezetben. A Hotel Ovit akár hatvanfõs konferencia, csapatépítõ rendezvény kiszolgálását tudja vállalni, kellemes és hangulatos környezetben. Kiváló színvonalon, folyamatos fejlesztésekkel és nagy szeretettel várjuk vendégeinket az immár tízéves Hotel Ovitban. Lóczy

9 Egy régió fejlõdéséért is dolgozik 9. OLDAL CYANFEKETE BALOGH ERNÕ 80 ÉVESEN MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL FOGLALKOZIK Bizonyos híradásokból tudjuk, hogy az energetikai szakmérnök ismét nagy fába vágta a fejszéjét. Lapunk olvasói jól ismerik Balogh Ernõt, a Paksi Atomerõmû építkezésének volt fõmérnökét, késõbb mint a felügyelõbizottság tagját, majd a Deutsche Babcock (DB) volt képviselõjét. Most azt kérdezzük, hogy mi történt vele az elmúlt években? Rövid válaszom az, hogy sok minden. Kicsit részletesebben: Az ERBE-tõl év elején 60 évesen mentem nyugdíjba és akkor vállaltam el a DB - akkori világcég - magyar képviseletét, amelyet 10 évig vezettem. Ez a cég jól ismert volt a magyar energiaiparban, elsõsorban kazánjairól. A Tiszai és a Dunamenti Erõmû összesen 10 nagy kazánját, valamint a budapesti Hulladék Égetõmû licencét, égõit stb. szállította a '70-es években. Hogyan került szorosabb kapcsolatba a megújuló energiatermeléssel? Szerkesztõ asszony tudja, hogy aki a múltat nem ismeri... Ezért lehet hogy kicsit hosszabb leszek, de el kell mondanom, hogy a Babcock képviseletében eltöltött 10 év már nagyon is kapcsolódott a környezetvédelemhez és a megújulókhoz. Ezen idõszak alatt az EGI-vel kooperálva a D.B. szállította a Mátrai Erõmû kéntelenítõ berendezéseit, amely akkor az ország legnagyobb környezetvédelmi beruházása volt, és ma is jól üzemel. Ugyancsak erre az idõre esett a Dunamenti egyik nagy kazánjának alacsony NOx égõcseréje, a Hulladékégetõ részleges felújítása, és ne feledjük el, az elsõ nagyobb 250 kw-os inotai szélturbina szállítását és felállítását. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a kulcsi volt az elsõ, hanem az inotai. Tehát 1990 és 2001 között már hivatalosan is bekapcsolódtam a környezetvédelmi és a megújulók témáinak bûvkörébe, a Babcock mellett többek között a Power Gen és a VGB szervezte konferenciákon. Ez érthetõ. De 2001-ben úgy döntött, hogy hetvenévesen már valódi nyugdíjas lesz és otthagyta a DB-t. Emlékszem, szép búcsúztatója volt az ERBE rómaifürdõi telephelyén. Igen, én is így gondoltam akkor, de történt valami még a Babcock-os idõben. Fontos, ezért ha lehet, szeretném röviden elmesélni. Az egyik gimnáziumi osztálytársam, Szellõ Tibi mesélte, hogy egy másik osztálytársunknak van egy érdekes, nagy jelentõségû szabadalma - használt autógumi és más mûanyag hulladékok feldolgozása tárgyában -, amelynek megvalósításához forgódobos pirolízis kemencére lenne szüksége. Érdeklõdött, hogy tudna-e a Babcock ilyet szállítani. Természetesen - volt a válaszom. Az egész történet egy külön, több 10 oldalas leírást igényelne. Szeretném viszont megismerni az eljárást mûszakilag, szakmailag - folytattam. Ez megtörtént és még a Babcock kutatás-fejlesztési fõnökét is idehivattam és a Budapesti Mûszaki Egyetemen közösen megnéztük - üzemelés közben - a Sugár Gy.-féle szabadalom kísérleti berendezését. Az egészet nagyon jónak találtuk. Engem külön megfogott a pirolízis folyamat végén keletkezõ szilárd maradék - kvázi tiszta szén - hasznosíthatósága, például tüzelõanyag-cellák gyártásánál. Itt kezdõdött számomra a hidrogén és a megújulók újabb 10 évének története. Ezt mûvelem aktívan most, 80 évesen is. Közeledünk a jelenhez, de mi történt az elmúlt tíz évben? Mesélne nekünk a fontosabb eseményekrõl? Nehéz lesz összefoglalni, de megkísérlem. Elkezdtem tanulmányozni a vonatkozó világirodalmat és próbáltam feleleveníteni a Mûszaki Egyetemen tanultakat. Igen, nekünk már az ötvenes évek elsõ felében is tanították a tüzelõanyag-cellák lényegét. Próbáltam segíteni osztálytársam szabadalmának megvalósítását. Szponzorokat kerestem külföldi konferenciákon való részvételem költségeinek fedezéséhez. Jártam Madridban, Steyerben, Vancouverben, Düsseldorfban, Essenben, Isztambulban, Újdelhiben és Berlinben. Közben 2006-ban a MET nevében megszerveztem Budapesten az Elsõ Nemzetközi Hidrogén konferenciát, amelyen többek között részt vett a Hidrogén Világszövetség (IAHE) elnöke és más neves amerikai, svéd és sok más elõadó is. Ekkor Prof. Dr. Penninger Antal MET elnök úr javaslatára alakítottuk meg a MET H2 tagozatát, amelynek elsõ elnöke voltam, ma társelnöke vagyok. A felsorolt konferenciák többségéhez igyekeztem magyar kollégákat is beszervezni, de ez ritkán sikerült, így legtöbbször egyedüli magyar résztvevõje voltam a neves konferenciáknak. Ezeken sokat tanultam és fontos kapcsolatokat tudtam kialakítani. A jelent és fõleg a jövõt illetõen a fontosabb témáról, kérem tegyen említést! Az egyik meghatározó és máig ható eredménnyel járó a áprilisi vancouveri H2 és FC világkongresszus volt. Sok minden más mellett itt ismertem meg az új, tüzelõanyag-cellás Vanádium Redox (VRB) energiatárolási rendszert. Ezt az utamat Forró Béla komáromi magyar vállalkozó szponzorálta és így vele még azévben megalakítottuk a szlovák-magyar tulajdonú VRB East-Europe nevû céget, megkötöttük a rendszer tulajdonosával a képviseleti szerzõdést ban már sok ajánlatot dolgoztunk ki, de a világválság miatt a kanadai cég is kínai tulajdonba került és lényegében két év kiesett az üzleti tevékenységbõl. Ma ott tartunk, hogy március végétõl Szentesen a MetalCom cégnél megtekinthetõ az elsõ 5 kw-os VRB berendezés és a szlovák partner is feladta elsõ megrendeléseit. Errõl és más energiatárolási berendezésekrõl sok elõadást tartottam és több tanulmányt készítettem a MAVIR és az MVM részére is. Az általam szerzett információkat több magyar cég is tudta hasznosítani. A kanadai kongresszusi részvétel azért is nagyon emlékezetes, mert egész családom, az akkor másfél éves unokám is ott volt. Vejem - aki magyar-kanadai állampolgár - vezetésével együtt tudtuk élvezni a világ hivatalosan is elismert legélhetõbb városának, Vancouvernek és környékének gyönyörûségeit. Ehhez a kongresszushoz kapcsolódik még az is, hogy személyes ismeretséget kötöttem az észak-rajna-westfáliai kormány energetikáért felelõs államtitkárával és ennek folytatásaként az itthon megalapított VERNO Kft.- nk hivatalosan is tagja lett az NRW Hidrogén és Tüzelõanyagcella szervezetének, amely több mint 300 német vállalkozást tömörít és évente rendez konferenciákat. Az egyik ilyen konferencián történt részvételünknek köszönhetõ, hogy hidrogénnel és/vagy metanollal mûködõ szükségáramforrás ill. áramfejlesztõ demonstrációs egység is látható a MetalCom cég szentesi telephelyén. Bizonyosan érdekesek és tanulságosak lennének Kanadával, Vancouverrel és a német szervezettel kapcsolatos további fejlemények is. Most mégis a további nagy világkonferenciák tapasztalatairól kérdezem. A következõ lényeges, érdekes és szerintem fontos konferencia - ugyancsak 2007-ben - Isztambulban volt a törökországi Hidrogén Társaság szervezésében. Itt meghívott Keynote speaker -ként a plenáris ülésen tarthattam országunkat is bemutató elõadást, a mintegy 500 résztvevõ elõtt. A sok-sok elõadó között én voltam az egyedüli magyar. Elõadásomat és tapasztalataimat késõbb megosztottam a MET és a H2 tagozat vezetõivel. Érdekességként említem, hogy a díszvacsorán a török tengerészet vezetõ tisztjeivel ültem egy asztalnál, akik beszámoltak arról, hogy tengeralattjáróiknál PEM típusú tüzelõanyag-cellás áramfejlesztõk üzemelnek. Sok személyes ismeretséget kötöttem és hatékony levelezést folytattam még évekig. Törökország után mi következett még nemzetközi vonalon? Nagyon megtisztelõ meghívást kaptam Indiából, szintén egy nagy - megújuló energiákkal foglalkozó - nemzetközi kongreszszusra. Itt is a plenáris ülésen tartottam két elõadást is és részt vettem az EU-India üzletember találkozón is. Mivel én már korábban két alkalommal is jártam Indiában, úgy gondoltam, hogy három a magyar igazság és örömmel, de kis izgalommal készültem az útra. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 1962-ben 6 hónapot kint töltve az én számításaim alapján fogadta el az Indiai Kazán Tanács a magyar szabványok érvényességét és ennek köszönhetõen több magyar export teljesülhetett. Úgy gondoltam, hogy az egyébként mûszaki tartalmú elõadásomat India Nobel-díjas költõjének egy, a témához is illõ 40 ÉVES A BME OKTATÓREAKTORA versidézetével kezdem. Rabindranath Tagoréról van szó, akit Balatonfüreden is gyógyítottak. (Idézet keretben.) Itt kell még elmondanom, hogy a meghívóimnál elintéztem, hogy a Bay Zoltán Alapítvány akkori fõigazgató-professzora és egy nagyon tehetséges magyar mérnöklány elõadását is befogadják. A professzor úr egy héttel az indulás elõtt lemondta részvételét, de megkért, hogy elõadását én mondjam el. A mérnöklány eljött, Dõry Zsófikáról van szó, akinek hidrogén témájú elõadásának nagy sikere volt. Mindketten sok üzletemberrel is tárgyaltunk az EU Speciális Bizottsága (EBTC) által szervezett találkozón. Meglepõ és lelkesítõ volt tapasztalni, hogy ez az ország milyen óriási erõfeszítéseket tesz a megújuló energiák minél nagyobb elterjesztésére. Természetesen még hagyományos és atomerõmûveket is építenek, és meggyõzõdésem, hogy a magyar ipar - ha akar - még mindig komoly beszállítási lehetõségeket találhat Indiában. Erre vonatkozóan tettünk is javaslatokat illetékesek részére. Legutóbb október án Berlinbe utaztam ki és javaslatomra a MEH és az MVM egyegy fiatalabb szakértõje is részt vett a Megújulók energiatárolása címû konferencián. Itt is több mint 500 fõ vett részt, köztük mi hárman magyarok. Rendkívül fontos témáról hallottunk sok érdekes és nálunk is nagyon aktuális elõadásokat. Reméljük, hogy értékelésünket a döntéshozók is figyelembe fogják venni már a közeljövõben. Úgy hallottam, hogy egy vagy két nagyon konkrét magyarországi projektben is dolgozik. Igen, 2009 év közepén hirdette meg az EU a HUSK/0901 jelû - szlovák-magyar határon átnyúló - együttmûködési pályázatot. A Nógrád megyei Tar községben bejegyzett Interenergia Nonprofit Kft. nevében két pályázaton vettünk részt és 2010 májusában mindkettõt nyertesnek hirdették ki. Mindkét pályázatot lényegében a vejemmel, Tófalvy Zsolt úrral ketten állítottunk össze. Az egyik, a kisebb, egy Szlovákiában felépíteni szándékozott kb. 500 kw villamos energiát elõállító biogáz üzem megvalósítási tanulmányának és kivitelezési tervének elkészítésére vonatkozik. Ez a projekt 7 hónapos futamidejû és december 1-jén indult. A nagyobb projekt szerzõdését valószínûleg márciusban végre alá tudjuk írni a VÁTI-val és áprilisban indulhat a 20 hónapos megvalósítás, majd az azt követõ kötelezõ 5 éves fenntartási idõszak. Most a terjedelmi okok miatt csak a leglényegesebb jellemzõket foglalom össze. Taron egy igen jelentõs - innovatív megoldásokat is tartalmazó - megújuló energiákat hasznosító demonstrációs és oktató központ épül. A projekt költségvetése közel egymillió euró. Az önkormányzat a projekt vezetõ partnere és megbízásukból Tófalvy Zsolt a projekt menedzsere. Az általam vezetett Interenergia Nonprofit Kft. a másik önálló tari partner. Hangsúlyoznom kell itt is, hogy a partnerek külön-külön önálló költségvetéssel és az ahhoz tartozó felelõsséggel rendelkeznek. Részlet Balogh Ernõ indiai elõadásából: A központ fõ létesítményeirõl tudhatunk valamit? Csak felsorolásszerûen: két épület felújítása kiállításés konferenciateremmel, 10 kw napcellás energiatermelõ, villamos energia tároló, metanol és/vagy hidrogén táplálású szükségáramforrás, parabolás napkollektor, pirolízis technológiával villamos és hõenergia termelés, hibrid és/vagy villamos hajtású jármû régiós oktatás céljára, kisebb demonstrációs és oktatási eszközök. Már eddig is nagyon sokat dolgoztunk a projektért, de még nagyon nagy feladat vár ránk, hogy abban a gyönyörû fekvésû, nagy történelmi múlttal és európai hírû mûemlékkel rendelkezõ faluban meg tudjuk valósítani ezt az új technológiát bemutató központot. Még egy mondat. A projekt magyar résztvevõje még a Budapesti Mûszaki Egyetem, szlovák részrõl pedig az Iglón bejegyzett Rochus cég. A nyitó értekezletre ezúton is szeretettel meghívom a forró drót szerkesztõit. Mivel a tari két Partner épületegyüttese egymással közvetlenül szomszédos, így fizikailag egy komplexumnak tekinthetõ. Együttesen szolgálják az Unió és Magyarország célkitûzéseit, valamint hozzájárulnak Tar község és az egész régió fejlõdéséhez. (E) We are responsible to protect, to preserve our world to have flowers and good life in the next hundred years, too. Messages from Tagore Who are you, reader, reading my poems an hundred years hence? I cannot send you one single flower from wealth of spring Open your doors, look abroad, From your blossoming garden gather fragrant memories of the vanished flowers of an hundred years before. In the joy of our heart may you feel the living joy that sang one spring morning sending its glad voice across an hundred years. /Rabindranath Tagore/ ( Ki vagy, olvasó, aki verseimet száz esztendõ múlva olvasod? Nem küldhetek neked egyetlen virágot sem a tavasznak ebbõl a gazdagságából, egyetlen aranysávot sem az amott lebegõ felhõkbõl. Nyisd ki az ajtóidat és tekints szét. Virágoskertedbõl szakítsd le egy száz év elõtti kor eltûnt virágainak illatos emlékeit. Szíved örömében érezd meg egy tavaszi reggel dalának eleven örömét, mely vidám hangját száz esztendõ távolából küldi feléd. ) A Magyar Tudományos-, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete tagjai és a Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói március 2-án látogatást tettek a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetében. Dr. Aszódi Attila igazgató elõadásában részletesen megismerhették a résztvevõk a Nukleáris Technika Tanszék és az Atomenergia Tanszék tevékenységét, melynek legfõbb feladata a hazai és nemzetközi nukleáris iparban elhelyezkedõ fiatal szakemberek oktatása és mérnökök továbbképzése. Tájékoztatást adott a világban folyó atomenergetikai kutatásokról, fejlesztésekrõl, az orvosi fizikai szakirány iránti igény növekedésérõl. A tanszék dozimetrikusa, Osváth Szabolcs kalauzolása mellett az újságírók és az újságíró-jelöltek megtekintették az 1971 júniusa óta üzemelõ medence típusú egyetemi reaktort, a vezénylõt (fotón) és a fizikai, radiokémiai laborokat. A 10%-os dúsítású, EK-10 típusú üzemanyag-kazettákból összeállított aktív zóna maximális hõteljesítménye 100 kw. A képzés mellett a létesítmény kutatási feladatokat is ellát. 20 függõleges besugárzó csatorna, 5 vízszintes besugárzó csatorna, csõposták, egy nagyméretû besugárzó alagút szolgál oktatási és kísérleti célú neutron- és gammabesugárzásra a zóna körül. ( -ács)

10 10. OLDAL Kettõs arculatú ünnep 20 éves az OAH Az es forradalomra és szabadságharcra emlékezett és ünnepelt az ország március 15-én. Nemzeti ünnepünk, március 15. Az Országos Atomenergia Hivatal húszéves fennállásának jubileumi ünnepségét tartotta a hivatal március 18-án Budapesten. A rendezvény hangulatát beárnyékolta a Japánban történt természeti katasztrófa nyomán kialakult helyzet, mely a Fukusima Dai-ichi atomerõmûben történt. A hivatal volt és jelenlegi munkatársai, a nukleáris energetika területén kutatók és dolgozók mellett megjelentek a konferencián a külföldi atomenergia-hivatalok képviselõi is. A rendezvényen az elõadók visszaemlékeztek a hivatal megalakulására, életének fontosabb eseményeire és az AGNES-projektre. Rónaky József fõigazgató a korszerû hatóság küldetésérõl és feladatairól, Süli János, a Paksi Atomerõmû vezérigazgató-helyettese az eddig elvégzett biztonságnövelõ intézkedésekrõl, míg Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a kormány energiastratégiájáról beszélt. Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese tájékoztatót tartott a japán földrengés és cunami következtében megsérült Fukusima-reaktorok aktuális állapotáról, a hivatalos információk alapján. Ezt követõen a résztvevõk megtekintették az Atomenergiáról mindenkinek címû jubileumi kisfilmet az atomenergia hivatal eddigi mûködésérõl. A konferencia minden felszólalója együttérzését és szolidaritását fejezte ki a japán szakemberek és állampolgárok irányába és a távolból is kitartást kívántak a katasztrófahelyzet normalizálásának emberfeletti küzdelmében. L. E. A tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején felmerült az az igény, hogy érzelmektõl úgy-ahogy mentesen, valósabb, tényeken alapuló, a történések összefüggésinek figyelembevételével ítélje meg a magyarság Görgey Artúr honvédtábornok, hadügyminiszter, honvédsereg-fõvezér tevékenységét. A TÁBORNOK Görgey Artúr január 30-án született a felvidéki Toporcon, elszegényedett nemesi családban. A családfát II. Géza király idejére tudta viszszavezetni. A tatárjárás idején egyik õse volt az, aki a szászokat a Menedékkõre vezetve lehetõvé tette a késõbbi Lõcse megalapítását. Tanár szeretett volna lenni, de édesapja katonatiszti pályára kényszeríttette. Katonáskodása alatt - melyet fõhadnagyi rangig vitt - éledt fel benne a nemzeti érzés, újra gyakorolni kezdte magyar anyanyelvét ban eljegyezte egy bécsi nagykereskedõ lányát, Medgyaszay Friderikát, de akkoriban a katonák csak kaució ellenében nõsülhettek. Emiatt Görgey kilépett a hadseregbõl és Prágában vegyészetet tanult. Önálló tudományos munkát is végzett, megoldotta a zsírsav-homológok elválasztását, errõl írt dolgozata két tudományos folyóiratban is megjelent, majd ismereteit valamivel késõbb Batthyány Lajos miniszterelnök szolgálatában, a magyar gyutacs- és csappantyúgyár létrehozásában hasznosította 1848 nyarán. A Kossuth-Görgey viszályt, mellyel oly sok történész és irodalmár foglalkozott, lezárhatnánk a két személyiség eltérõ karakterével; Kossuth elsõsorban jogász volt, forradalmi hevülettel, kiváló retorikai képességgel. Görgey - aki nevét a szabadságharc idején i végzõdéssel használta, kinyilvánítva, hogy a nemzet többségének része - józanul mérte fel a katonai lehetõségeket, de ha szükség volt, személyesen is csapatai élére állt július 2-án Komáromban vívott csatában egy huszárroham élén súlyos fejsérülést szenvedett. Egy nem elhanyagolható tény: augusztus 11-én az aradi haditanács mondta ki a fegyverletételt. Görgey a határozathozatal idejére elhagyta a termet, kötelezve magam, hogy határozatuk értelmében fogok cselekedni - mondta. Rüdiger orosz tábornoknak címzett levelében pedig ezt írta: Elég volna talán, ha mint áldozat, egyedül én hullanék el. Móricz Zsigmond, aki tervezte, feldolgozza és megírja a magyar forradalom és szabadságharc történéseit, kézbe véve Görgey németül megjelent Életem és tevékenységem 1848/49-ben címû mûvét, teljesen annak hatása alá került ben felkereste pesti lakásán a már 94 éves tábornokot, majd még egy találkozója volt vele Visegrádon. A Nyugat 1930-as, 13. számában Móricz így ír: Leteszi a fegyvert, de hogy teszi le. Leteszi mint katona s mint a politika analfabétája. Leteszi, mert nem szereti a vért feláldozni, ha van menekülésre lehetõség. Hiszen, ha hõsi harcban el akarta volna veszteni hadseregét, számtalanul megtehette volna, de õ mindig mentette a hadat. Megszökött a leglehetetlenebb kelepcékbõl. Az elsõ váci szökése fel a bányavárosokba s a második az orosz hadak roppant tömkelegébõl Miskolc felé Utolsó útján is épen érkezik meg kerülõ úton a Berettyó mellett Debrecen és Szeged felé. Aradon sem akar tizenötezer embert lemészároltatni, mert szüksége van emberre a hazának. S leteszi a fegyvert az orosz kezébe. Megvetõ szavakkal illeti az osztrák hadsereget, amelyet mindig tönkre csépelt, bárhol is találkozott vele: az osztrák hadsereget, amelyet soha úgy senki meg nem alázott, mint õ május 21-én, Buda bevételének napján hunyt el Budapesten. Temetésén a kémikusok is elkísérték utolsó útjára. A Kossuth síremlék közelében alussza örök álmát. István T. Antal Koblinger László, Rónaky József és Lux Iván az ünnepségen Czoch Árpádné vezetõ fõtanácsos átveszi a Gyimesi-díjat Bencsik János NFM államtitkártól. Háttérben Rónaky József OAH fõigazgató Szakmai kihívás egyetemistáknak az E.ON-tól Az E.ON online mérnöki esettanulmány-versenyt hirdet egyetemi hallgatóknak. A Challenge.on elnevezésû verseny négy online fordulóból és egy élõ országos döntõbõl áll majd, melyre 3-4 fõs csapatok jelentkezését várja a vállalat. Mezõ Csaba hálózati ügyvezetõ igazgató elmondta: Hazánk egyik vezetõ energetikai vállalatcsoportjaként kiemelt célunk, hogy iparágunk legjobbjai legyünk. Ehhez keressük a legkiválóbb jövõbeni szakembereket is, ezért indítottuk el az E.ON legújabb tehetségkutató kezdeményezését, a Challenge.on versenyt. Nem titkolt szándékunk, hogy többfordulós vetélkedõnkkel felkutassuk a legjobb szakmai teljesítményt nyújtó végzõs és alsóbb évfolyamos villamosmérnök hallgatókat, akiket szeretnénk megnyerni a pályakezdõk számára létrehozott programjainkhoz. A mérnökverseny online fordulóira március 28-ig lehet jelentkezni. Az élõ döntõre - melyre 4 csapat kvalifikálja magát május 25-én kerül sor. A verseny legjobbjait az izgalmas díjak (prágai hétvége, erõmûlátogatás az E.ON legújabb, gönyûi erõmûvébe) mellett akár gyakornoki lehetõségek is várják az E.ON csoportnál. A verseny során a résztvevõk betekintést nyerhetnek az E.ON mérnökeinek világába és fejleszthetik szakmai tudásukat. Az esettanulmányokat az E.ON szakértõi állítják össze mindennapi munkájuk során tapasztalt, valós problémahelyzetek alapján. A versenyrõl és a részvétel feltételeirõl bõvebb információ a weboldalon, vagy a verseny Facebook oldalán (http://www.facebook.com/challengeon) olvasható. A Paksi Atomerõmû Zrt. hagyományaihoz híven ez évben is megrendezte a Szállítói napot. A február 24-i programra több mint ötven szerzõdéses partner kapott meghívást. Halász János logisztikai fõosztályvezetõ köszöntötte a meghívott vendégeket és az atomerõmû vezetõit, képviselõit. Ezt követõen röviden bemutatta a Kiemelt Szállítói Díj elismerésben részesülõ céget és ismertette annak jelentõsebb munkáit. A Paksi Atomerõmû Zrt. a évben a Kópis és Társa Kft.-t díjazta sokéves, magas színvonalon elvégzett tevékenységéért. Az oklevelet és a reaktormodellt Hamvas István vezérigazgató és Süli János vezérigazgató-helyettes adta át. Ezt követõen Kópis Endre intézett néhány szót a jelenlévõkhöz. Elmondta, hogy cége a közel 20 éves mûködésébõl 19 éve végez munkát a paksi atomerõmû részére. Majd hozzátette, hogy kétszeresen megtisztelõ e díj tulajdonosának lenni, egyrészt mivel a cégük kapta a kitüntetést, másrészt, hogy a díj ezúttal Paksra került, ez egyben a helyi vállalkozók által végzett munka elismerésének is tekinthetõ. Megerõsítette, hogy ezután is elkötelezettek maradnak a villamosenergiaipar, ezen belül a paksi atomerõmû iránt, s bíznak abban, hogy az új blokk vagy blokkok építésében is lesz szerepe a kft.- nek. Szállítói nap A program elõadásokkal folytatódott. Pekárik Géza mûszaki, Cziczer János üzemviteli és Radnóti István biztonsági igazgatók a évben elvégzett legfontosabb munkákat említették meg, majd kitértek az erõmû mûködésére vonatkozó belsõ és hatósági szabályozások változásaira is. Felsorolták a kirívó és problémás eseteket, és ezzel együtt felhívták a vállalkozók figyelmét a területi rend, a megfelelõ munkavégzés, valamint a hulladékkezelés szabályainak szigorú betartására. Bemutatták az elmúlt évben elvégzett fõjavítási tevékenységre vonatkozó adatokat, majd iránymutatásképpen szóba kerültek az idevonatkozó évi tervek is. A tavalyi évrõl áthúzódó és az idei évben elvégzendõ, továbbá minden új feladat végrehajtásánál a PA Zrt. és a vállalkozók által foglalkoztatott dolgozók jobb kommunikációját és az elõírásszerû munkaátadást rendkívül fontosnak tartják. Ezt követõen a Lévai-projekt munkájának ismertetése következett. Racskó Zoltán mûszaki fõszakértõ röviden bemutatta az elõkészítés szervezeteit, a munkacsoportokat és azok feladatait, vezetõit. Beszélt a politikai támogatásról és az MVM-es prioritásokról, a projekt folyamatában soron következõ lépésekrõl. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a közeljövõben megjelenik egy internetes felhívás az új atomerõmûvi blokkok létesítéséhez kapcsolódó hazai szállítói kör felmérésére. Csanádi András gazdasági igazgató, majd Halász János logisztikai fõosztályvezetõ elõadása zárta a sort. Az itt elhangzottakból egyértelmûen kiderült, hogy az elmúlt évben kimagaslóan jó eredményt ért el társaságuk, az eddigi legjobb termelési mutatókkal együtt. A gazdasági területen elvégzendõ alapfeladatok mellett 2011-ben is az üzemidõhosszabbítás és a bõvítés lesz a figyelem középpontjában. A gazdálkodási és beszerzési területen elvégzett feladatokhoz kapcsolt mutatókat és az idei év terveit is felvázolták. Továbbá elhangzott az is, hogy megtörtént az általános szállítói vizsgálat és a szállítói utólagos teljesítményértékelési rendszer teljes körû felülvizsgálata, megújítása. Az új értékelési rendszerben a évben teljesült 25 M Ft-ot elérõ vagy meghaladó, technológiát érintõ szerzõdések (221 db) kapcsán 89 vállalkozó tevékenységének értékelésére került sor. Az üzemidõ-hosszabbítás és a bõvítés kérdése napirendi pontként szerepelt minden elõadásban, hiszen a paksi atomerõmû jövõjérõl van szó, így ennek házon belüli támogatása minden szakterületen rendkívül fontos. Végül, de nem utolsó sorban Õri Enikõ szerzõdéskötõ ismertette a rendezvény helyszínéül szolgáló Erzsébet Nagy Szálloda rövid történetét és a jelenlegi üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat. A rendezvény állófogadással zárult. Gyöngyösiné Nyul Petra

11 Nõnapi köszöntõk A nõ a középpontban Nádorfalvi Nándorné Piroska az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kaposvári Régiójában területgazda. Munkája során a középfeszültségû (20 kv-os) területeket felügyeli, minden problémát észre kell vennie. Terepjáróval közlekedik könnyû és nehéz terepeken, napsütésben, esõben, hóban. Mint mûszaki beosztású nõ ritkaságnak számít a területgazdák között. 22 éve dolgozik az E.ON kötelékében, és bizonyítja alkalmasságát. Mint mondja, szereti a munkáját. Igyekszik a legjobb tudása szerint dolgozni, amit a fõnökei el is ismernek. A Dédász Szakszervezetben Nyers János elnök számít Piroska munkájára, a szakszervezeti bizottságban mint bizalmi képviseli a régiót 2001 óta. Hogyan emlékszel a régmúlt nõnapjaira? - kérdezem Piroskát. Hatalmas zenés-táncos bulikat rendeztek a tiszteletünkre. Akkor ez volt a szokás. Jólesõ érzés volt, hogy mint a szebbik nemet köszöntöttek bennünket. Ma már ez szerintem sehol sincs így, de nincs is rá igény. A család minden nõtagját köszöntötte Nándor Ma, a jeles napon hogyan köszöntöttek a férfi kollégák titeket? Mint minden évben e napon, most is különösen kedvesek voltak a fiúk. Még az itt dolgozó, de nem E.ON-os nõkre is gondoltak. Munkaidõ után most már a gázos kolléganõkkel együtt, hangulatos kis ünnepség keretében hallottuk tõlük a kedves és szép, néha talán számunkra hízelgõ szavakat. Jólesett a hölgyeknek a személyre szóló ajándék, a virág, és koccintottunk egymás egészségére is. Különösen örültünk annak, hogy ezenkívül 15-en a szakszervezettõl további ajándékot kaptunk. Mint mindenhol, itt is vannak ún. potyautasok, õk ebbõl is kimaradnak. Szerinted a nõk - vagy ahogy sokan mondják rólunk, a szebbik nem - szerepköre, hivatása változott-e az évtizedek alatt? Mondják, a nõ örök Ebben sok minden benne van. A nõ fogja össze a családot. Amilyen a háziasszony, olyan a lakás, a porta. A családi meghitt melegség, a szeretet mind mind belõle árad. Egy ügyes nõ nemcsak megfogja, de meg is tudja tartani a férfit De otthon sem feledkeznek meg Piroskáról és a család nõtagjairól, lányáról és leányunokájáról, hiszen Nándor nõnapi köszöntése örömteli perceket szerez nekik. Nõnapi gondolatok Koósz Emõke: augusztus 1-je óta dolgozom a PA- DOSZ-nál, elõtte belsõ ellenõr voltam. A nõnap számomra azt a harmadik napot jelenti egy évben, amikor biztos, hogy kapok virágot. Szeretem, hogy ilyenkor egy kis kitüntetett figyelemben részesülünk nõtársaimmal együtt. Néha eszembe jutnak azok a nõk, akik sok-sok évvel ezelõtt kiharcolták ezt a napot. Vajon elégedettek lennének azzal, ahol most tartunk? Erre gondoltak, amikor a nõk egyenjogúságát a zászlójukra tûzték? Én azt gondolom, van még bõven tennivalónk ebben a férfiszemléletû világban. Ezekhez az apró csatákhoz kívánok minden nõnek kitartást, és azt, hogy megmaradjon, erõsödjön bennünk az a sok jó, nõi -nek nevezett tulajdonság, ami a világot jobbá, békésebbé teszi. 11. OLDAL Más ez a nap Czagler Magdolna (MVM GTER Zrt.): Emlékszem, amikor az MVMT-be kerültem, nõnapon olyan sokan voltak az Iskola utcai tanácsteremben megrendezett ünnepségen, hogy alig lehetett beférni. Ahogy teltek az évek, egyre kevesebb lett azon nõk száma, akik igényelték az ünnepséget, s ezért meg is lett szüntetve. A munkáltató általi szerény megemlékezés, ajándékozás megmaradt. Nem tudom, hogy a nõk miért nem örülnek már az ünnepségnek, pedig õk is tudják, hogy a hétköznapokban minden az õ vállukra van téve, a mosás, a vasalás, a takarítás, a bevásárlás, a fõzés. A férfiak csak kis hányada az, aki vállal valamennyit belõle. Természetesen mindezt a 8 órai munka mellett. A férfiak akkor érzik meg igazán a nõ, az anya hiányát, ha az beteg lesz, vagy elveszítik ideiglenesen vagy véglegesen. Mikor a nõ, az anya nincsen már, akkor tûnik föl, hogy õ milyen sokat dolgozott, ugyanis nem fõ meg az ebéd, a vacsora, nem mosogatódik el az edény. A munkahelyen is teljesen természetes, hogy a nõknek anyáskodniuk kell a férfiak felett. Nekem a nõnap attól más mint a többi nap, mert a munkáltatóm gondol ránk, nõkre, s itt még van néhány kolléga, akitõl kapok egy szál virágot, vagy egy szép képeslapot. Nekem ez nagyon jól esik. Számomra a nõnap egy ünnepnap. - fábián- Nagyon fontos, hogy minél több tagunk legyen Beszélgetés Greskó Józsefné sárospataki ügyfélszolgálati elõadóval A szakszervezetnek mindig van mit tennie - mondta Juditka, amikor beszélgetésre kértem. - Hogy érzi magát? - Nagyon jól! Beköszöntött az enyhe idõ, itt a tavasz, aztán remekül sikerült az émászos nõnapi rendezvényünk és a saját családomban sem maradt el a köszöntésem. - Kezdjük a munkahelyével! Mivel lepték meg? - A szakszervezettõl teáskiöntõt kaptam, kaptunk. Nagyszerû ötlet volt, bárkinek a fejébõl pattant ki! Ezt a szerkezetet bármikor lehet használni: fontos darab a konyhában reggeltõl estig, így jó szolgálatot tesz. Aztán a fiúk is gratuláltak, virággal és puszival dobtak meg. - A férje is kitett magáért? - Igen, mint mindig! A virágról most sem feledkezett meg. Tudja, egy nõnek a virág a legkedvesebb ajándék. És kérem, írja meg, hogy Zoltán fiam pedig telefonon fejezte ki jókívánságait. - Ha már a személyes dolgoknál tartunk, úgy tudom, hogy két gyerekük van. - Így van. A már említett Zoli 35 esztendõs, Budapesten pénzügyi tanácsadóként dolgozik egy biztosítónál. Judit lányom 33 éves, jogász, Dabason él. - Unokái vannak már? - Kettõvel is büszkélkedhetek! Dávid 3, Eszter pedig 2 éves. Aztán remélem, hogy elõbb-utóbb Zoli oldaláról is nagymama leszek. - Mire gondol? - Elárulom, hogy június 4-én mondja ki a boldogító igent! Szombathelyen lesz az esküvõ, odavaló a leendõ felesége. - Nagy lagzit csinálnak? - Úgy százan biztosan összegyûlünk. Nagyon várjuk már a férjemmel azokat a napokat, órákat és pillanatokat. Mivel a vasi megyeszékhely messze van, mi több napra megyünk és nyilván nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Negyedszázada - Váltsunk témát! Ön mióta szolgálja a villamosenergia-ipart és az ÉMÁSZ-t? - Pontosan negyedszázada. Egyébként mindössze két munkahelyem volt... - Megtudhatjuk a másikat? - A kereskedelemben, pontosabban egy boltban dolgoztam. - Hány esztendõs munkaviszonynyal rendelkezik? - Jövõre lesz negyven. Velem is szalad az idõ... - Ha udvarolhatok önnek, akkor elmondom, hogy ez egyáltalán nem látszik, nagyszerûen néz ki! Greskó Józsefné kedveli a természetet, szeret utazni, kirándulni - Nagyon köszönöm, de inkább beszéljünk a cégrõl. - Persze! Mi a beosztása? - Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. méréstechnikai csoportjának ügyfélszolgálati elõadója vagyok Sárospatakon. - Sárospatak... Mindig nagyot dobban a szívem, amikor meghallom a Bodrog-parti város nevét! - Ennek örülök. Patak tényleg gyönyörû város, nem hagynám el semmi pénzért. Naponta sétálok a településen, hiszen a lakásomtól gyalog járok be az ÉMÁSZ-hoz. - Reggeli torna? - Ez azért túlzás, mert csak pár percrõl van szó, nevezhetjük kocogásnak is. Amely egyébként tényleg egészséges tevékenység. - Hányan dolgoznak a csoportjukban? - Már csak hatan. Voltunk többen is, de a kollégák egy része már nincs a cégnél. - Jól érzi magát - már megbocsásson - a bõrében? - Természetesen. A munkakörülményeim jók, a fõnökök pedig rendesek. Azzal persze nem mondok különösebb újdonságot, hogy a hangulat hajdan családiasabb volt a társaságnál. Évekkel ezelõtt lényegesen többen ügyködtünk itt, az idõk, jól tudom, változtak és változnak. Ehhez hozzá kell szoknunk... A számvizsgáló bizottságban - Tagja még az üzemi szakszervezeti bizottságnak? - Már nem. Tizenöt esztendeig voltam testületi tag, most azonban csak sima szakszervezeti tagsággal rendelkezem, de a számvizsgáló bizottságban benne vagyok. Most egyébként már nincs olyan szoros kapcsolatom a munkavállalókkal, mint a korábbi években. Ez is az élet rendje: jöjjenek a tõlem fiatalabbak, övék a pálya. - Gyakran hallom, hogy manapság nem könnyû érdekvédelmet "csinálni". Osztja ezt a véleményt? - Teljes mértékben! De visszakérdezek: a mai magyar valóságban mi megy könnyen? Meggyõzõdésem, hogy mind az ágazati, mind a vállalati szakszervezeti bizottságokra nagy szükség van, ezért is kell minél több tagot toborozni. A jó tárgyalási pozíciót és az ezt követõ eredményt, vagy eredményeket csak egységes fellépéssel lehet elérni. - A valamennyiünk által nagyon várt tavaszról már beszéltünk, a kedvenc családi hobbijáról viszont még nem. Mert megsúgták nekem, hogy szorgalmasan kertészkedik! - A kertészkedés azért költõi túlzás. Családi házban lakunk, itt ilyenkor különösen sok munka adódik. Mire a kedves olvasók szemügyre veszik ezeket a sorokat, néhány ültetésen már túl leszünk a férjemmel. Olyan jó, ha a fõzéshez nem kell mindenért a boltba szaladgálni. - Sárospatakon nem csak a látnivalók adják magukat, hanem a Bodrog is. Fürdés, hajókázás, vízitúra? Ezek nagyon kellemes nyári idõtöltések... - Tudom, tudjuk. Imádjuk a Bodrogot, ezért vettünk a Berekben - ez a folyó holtágánál található - egy hétvégi házat. Amikor kimegyünk oda, akkor érezzük igazán a nyugalmat, csodáljuk a háborítatlan természetet! Gyõri István

12 CYANFEKETE CYANFEKETE 12. OLDAL Szóbeli meghallgatás az ESZI-ben Felvételi 3. forduló 276 jelentkezõ vett részt február 25-én délután a paksi Energetikai Szakképzési Intézet (ESZI) szóbeli meghallgatásán. Itt nem kellett feladatokat megoldani, tananyagról beszámolni, a felvételiztetõk csak benyomásokat igyekeztek szerezni az ESZI-be jelentkezõ diákokról. Az eddig megszerzett felvételi pontszámokon max. 10 százalékkal tudott emelni a pénteki beszélgetés. A hat szakmacsoportban 20 bizottság állt fel, tagjai közt a pedagógusokon kívül - bevált szokás szerint - egy-egy jelenlegi diák is részt vett a Diák Önkormányzat megbízásából. A részt vevõ felvételizõk közül 120 diák lesz szeptembertõl az ESZI polgára, az iskola jubileumi 25. évében induló 9. osztályokban. Major Ferenc kommunikációs vezetõ Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány Tatabánya Gál István lakótelep 803.3/8. Adószámunk: Tisztelt Kollégák, Adományozók! A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány nevében köszönetünket fejezzük ki a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért. Ez az összeg évben ,- Ft volt. Köszönetet mondunk további támogatónknak (Dr. Szabó Pál úr, Tatabánya Erõmû Kft., Tatabánya Város Önkormányzata). Ezekbõl az adományokból tudtuk biztosítani nyugdíjasaink szociális segélyezését forinttal. Kegyeleti segélyre Ft-ot adtunk. Nyugdíjas klubtámogatásra ,- Ft-ot fordítottunk. Az alapítvány bérjellegû juttatást senkinek nem adott. Feladatunk a jövõben is a volt kollégák, a nyugdíjasok szociális helyzetének javítása. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a jövõben is támogassák a volt kollégákat az alapítványon keresztül adományokkal, és a személyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlásával. A rendelkezésnél az alábbi adószámot használják: Ismételten köszönjük támogatásukat az alapítvány kuratóriumának nevében. Molnár Miklós elnök Fermann József titkár Fotók: Tibay László MVMT Nyugdíjas Alapítvány 1031 Budapest, Szentendrei út Postacím: 1255 Budapest, Pf. 77. Tisztelt Munkatársaink! Ebben az évben is lehetõség van arra, hogy a személyi jövedelemadó (SZJA) 1 %-át felajánljuk a törvényben meghatározott alapítványok és társadalmi szervezetek javára. Kérjük, hogy akik a személyi jövedelemadó 1%-ával rászoruló nyugdíjasainkat kívánják támogatni, rendelkezõ nyilatkozatukon az MVMT Nyugdíjas Alapítvány nevét és adószámát: szíveskedjenek feltüntetni. További felvilágosítást Kõrössy Attila kuratóriumi titkár ad az (1) es telefonszámon. Csizmadi István emlékére A MAVIR ZRt. dolgozóinak közössége mély megrendüléssel emlékezik Csizmadi Istvánra, az Albertirsai Regionális Központ Albertirsai Helyi Üzemviteli Szolgálatának dolgozójára, aki február 20-án - a Szegedi Alállomáson végzett 20 kv-os karbantartási munka közben elszenvedett munkabalesetet követõen - 45 éves korában elhunyt. István április 11-én lépett be az OVIT-hoz, ahol 2005 tavaszáig gépkocsivezetõként dolgozott Albertirsán. Ezt követõen tól már mavirosként - az ARK HÜSZ állományában üzemviteli operatív karbantartóként tevékenykedett ben villanyszerelõ, illetve villamosgép- és berendezés-kezelõ szakképesítést szerzett, 2006-ban pedig elvégezte a villamosmû-kezelõ tanfolyamot ben láng- és ívhegesztõ szakképesítést szerzett. Az ARK HÜSZ operatív karbantartó csoport tagjaként István kifogástalanul végezte munkáját, mindig lehetett rá számítani. Munkatársai kedvelték, szerettek vele együtt dolgozni. Feleségével példás családi életet éltek, négy gyermeket neveltek. Szabadidejében kedvenc hobbijának, a vadászatnak hódolt. Emlékét örökké megõrizzük, családjáról legjobb tudásunk szerint gondoskodni fogunk. MAVIR ZRt. kollektívája Ajánlja fel adója 1%-át A Zeneszalon Alapítvány évek óta szolgálja a komolyzene kedvelõit koncertekkel, élõ szalonzenével, beszélgetésekkel és egyéb programokkal. Kérjük, amennyiben megteheti, ajánlja fel adója 1%-át alapítványunk számára. Adószám: Zeneszalon Alapítvány Kádár Zsuzsa Zeneszalon Alapítvány Kuratórium elnöke Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének lapja. Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és az Axel Springer Magyarország Kft. Tolna Megyei Irodája A kiadásért felel: Gál Rezsõ elnök és Lengyel János irodavezetõ Szerkeszti a szerkesztõbizottság Fõszerkesztõ: Fábián Erzsébet Szerkesztõ: Lóczy Erzsébet A szerkesztõség címe: EVDSZ 1031 Budapest, Szentendrei út Telefon: , telefax: honlap: A kiadó címe: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Nyomdai elõállítás: AS-Nyomda Kft. Déli Üzem Pécs, Engel J. u. 8. Felelõs vezetõ: Futó Imre ISSN X

13 13. OLDAL KIÁLLÍTÁSOK EDF Galéria Szabó András festõ- és grafikusmûvész Álommaradék címû jubileumi kiállításának megnyitója Szegeden, március elején volt. A megnyitón közremûködött Bicskey Lukács és a GoBe társulat. A kiállítás március 31-ig látogatható, hétköznapokon óráig. (Szeged, Klauzál tér 9.) Három generáció síelt együtt a Villach feletti hegyoldalakon Tanítani, generációkon át A kémia ünnepe 2011 a Kémia Éve. Ehhez kapcsolódóan látványos kísérletek egy 19. századi kémiai laboratórium másában, izgalmas elõadások, és interaktív családi programok április 30-ig a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeumban (XIV. kerület, Városligeti krt. 11). Bõvebben a A magyar hajóépítés gyöngyszemei Budapesten épült tengeri hadihajó, konténerszállító és úszódaru a luxushajók között, 8 éve épülõ luxusgõzös - modellen a közlekedési múzeumban. A modellek egytõl egyig hagyományos eljárásban készülnek, azaz elõre gyártott, gyári alkatrészek nélkül, minden darabot a modellezõk maguk készítenek el fából, papírból, vagy fémbõl. A kiállítás alatt a világ leghíresebb hajójának, a Titanicnak a 8 éve épülõ 270 centiméter hosszú modelljén mutatja be Bicskei János, a TIT Hajózástörténeti Modellezõ és Hagyományõrzõ Egyesületének titkára, hogy miképp is készülnek az egyedi építésû modellek. A kiállítás március 17-tõl látogatható. A ma öntvénye a holnap mûtárgya A hazai öntészeti ipart mutatja be az a kiállítás, amelyen nemcsak gépipari berendezések, de dísztárgyak, bútorok és használati eszközök is láthatók. (Miskolc, Egyetemváros C2 épület.) (D.CS.) Síelési, pihenési ajánlat A 7 éjszakat foglaló vendégek részére az alábbi turnusokban 6 napon keresztül ingyenes csoportos síoktatás a Hotel Berghofban. Idõpontok: március 26 - április 2. Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ április Ár: 7 éjszaka félpanzióval, 6 napos síbérlettel és csoportos oktatással: 475,- euró/fõ Bármilyen kérdéssel kapcsolatban állok rendelkezésre. Tauplitzalm Tauplitz Tel: +43/ , Mobil: +43/ Web: Tömösvári László Igazgató Hotel Berghof Tauplitzalm FELHÍVÁS az iparág munkavállalóihoz, nyugdíjasaihoz és családtagjaikhoz A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma azzal a kéréssel fordul az iparági aktív és nyugdíjas kollégákhoz és családtagjaikhoz, hogy - ha más irányú elkötelezettsége ebben nem gátolja - ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át az Alapítvány számára, a több évtizedes múltra visszatekintõ, évi több mint 2000 fõt megmozgató villamosenergiaipari sporttalálkozók támogatására! A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány adószáma: A befolyt támogatásról - amelyet elõre is köszönünk - és annak felhasználásáról a forró drót hasábjain az iparág közvéleményét részletesen tájékoztatni fogjuk. Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma Balogh László, Tari Gábor és Lacza Gyuri bácsi közel 30 éve szervezik a sítábort az MVM-es, késõbb a MAVIR-os gyerekeknek és tanítják a kisembereket síelni. Ezért hát megbocsátható, hogy egy-egy kisgyerek láttán annak szülei is eszükbe jutnak, és az, amikor még õket is síelni tanították. (Fõleg akkor, amikor valaha volt gyerekek most már szülõként, a pályán figyelik az oktatást ) Ritkán adódik meg ez az öröm. Tanítani, generációkon át. A MAVIR SE sí-szakosztályának idei gyerektáborában jócskán akadtak kicsik és nagyobbak is. Így aztán a pici kezdõkön kívül még három korosztály várta a hegyoldalban az edzéseket, amelyeket idén is testébresztõ reggeli torna elõzött meg minden nap. Ahogyan az lenni szokott, a kezdõket, mint sok éven keresztül, most is Lacza Gyuri bácsi tanította, Balogh László és Tari Gábor segítségével. A haladók csoportjait pedig Marty Krisztina és Tari Dávid vette kezelésbe. A hõmérséklet -12 fok alá süllyedt, a hegy tetején sûrû ködben, hófúvásban a nebulók sokszor az orrukig sem láttak. Az edzõk most is, még a szépnek sem mondható idõjárás ellenére is, fegyelmezett munkát vártak el tõlük. A munka gyümölcse a tanulás öröme lett, mely elsõ látásra a haladók önfeledt síugrásait, buckák közötti lovaglását, vagy villámgyors carvingozását jelentette. A síelés után sem dõltek bele az ágyba a fáradt táborozók, folytatták tovább a napot (sokszor remegõ lábakkal) szabadidõs programjaikkal. A délutánokon Bíró György (akit a gyerekek csak Yodának hívnak) szervezte a szabadidõs programokat, versenyeket, kézmûves foglalkozásokat. A legeredményesebb szabadidõs sportolónak Hoóz Marci bizonyult, aki sakkban és asztaliteniszben is a legügyesebb volt. Lefekvés elõtt a gyerekek még szüleikkel együtt megnézhették a videofelvételeket, melyet az edzõk elemeztek, annak érdekében, hogy holnap szebben síeljenek. Az utolsó nap elõtti estén nagy volt az izgalom. Kisorsolták a tábor legnagyobb eseményének, a síversenynek a rajtszámait. És aki nyerni akar, annak a rajtszámban kell aludnia tartja a hagyomány. Másnap félig ragyogó idõben, magabiztosan csúsztak a rajthoz a kicsik és a nagyok egyaránt. A tábor versenyén ugyanazon a pályán kell megküzdeniük a haladóknak és a kezdõknek is. A pályát profi módon alakították ki, így a rajtolás és a célba érés nagyon pontosan volt regisztrálva, úgy, mint a nemzetközi versenyeken. Ezen a versenyen mindenkinek sikerült bizonyítania, sõt épen és egészségesen célba érnie. Voltak villámgyorsak és elegánsan síelõk, voltak picit bizonytalanok, és olyanok is, akik a hóba huppantak néha - a leglátványosabb produkció azonban Marty Krisztina virtuóz, a helyi edzõket is ámulatba ejtõ lesiklása volt. Az eredményeket az utolsó estén hirdették ki ünnepélyes keretek között. Kiderült, hogy idén a gyerekek között ismét Tari Kristóf és Perczel Bori vehette át a leggyorsabbnak járó kupát. Persze az érmekbõl sem volt hiány, a versenyen közel hatvanan álltak fel a dobogóra és vehették nyakukba az arany, ezüst vagy bronzérmek valamelyikét. A gyerektábor hagyományai alapján a tíz leggyorsabb síelõ kapta meg a Havasi Bivaly nevet (köztük Debnár Krisztián, a Vezérbivaly ) a bordó tábori pólóval, a leggyorsabb és legbátrabb Bivaly - Tari Kristóf - pedig magára vehette a tábor egyetlen piros emblémás pólóját, ami azt jelenti, hogy idén õ volt a legkirályabb sielõ, a Havasi Bivaly a gerlitzeni sípályákon. A gyerekek szerint már csak 362 napot kell aludni, és ismét indul a gyerektábor A tábor résztvevõi ezúton szeretnének köszönetet mondani Cs. Nagy Juditnak szervezõmunkájáért és bíznak benne, hogy jövõre õt is sikerül elcsábítani a gyerektáborba! Bíró György Yoda MAVIR ZRt. VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTNAPTÁR Hagyományos Rendezõ Idõpont Helyszín sportágak 22. Asztalitenisz MAVIR ZRt. Június 3-5. Budapest 29. Horgász Paksi Atomerõmû Zrt. Június Paks, Kondorfüzesi tavak 33. Kajak-kenu EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport Szeptember 2-4. Szeged 29. Labdarúgás ELMÛ - ÉMÁSZ Társaságcsoport Szeptember 2-4. Sárospatak 42. Sakk E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Május Sopron 28. Sí Mátrai Erõmû Zrt. Február Tale 21. Teke Bakonyi Erõmû Zrt. Október Tata 26. Tenisz E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Augusztus Pécs 61. Természetbarát ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Július Eger 40. Vitorlás Paksi Atomerõmû Zrt. Szeptember Balatonfüred Kísérleti sportágak Sárkányhajó Paksi Atomerõmû Zrt. Szeptember Fadd-Dombori Kosárlabda Paksi Atomerõmû Zrt.? Október 8-9.? Paks? Futó???

14 CYANFEKETE 14. OLDAL A jövõ reménységei Kerecsen-valóságshow a nagyfeszültség alatt Novák Ákos és Novák Ádám Nádorfalvi Nándorné nagymama (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Kaposvári Régió): Ákos és Ádám január 16-án születtek, 2.4 és 1.9 kg súllyal. Nagy örömmel fogadtuk a két kisfiút a 4 éves leány unokánk után. Boldogságban, egészségben növekednek monori otthonukban szüleik, nagyszüleik, rokonaik és minden ismerõs örömére. Látogasson a Praktiker áruházba 2011-ben is! A Praktiker a megadott napokon 10%-os kedvezményt biztosít minden termék árából, beleértve az akciós termékeket is (kivéve dohányáru, élelmiszer, tégla, cserép). A kedvezmény bizonyos idõközönként elérhetõ minden magyarországi Praktiker áruházban, minden hónap egy hétvégéjén (péntek-szombat-vasárnap). Idõpontok: Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December PRAKTIKER - Halottad? Bekameráznak egy kerecsenfészket az egyik 220-as oszlopukon? - ez a hír terjed mostanság a MAVIR-ban. Nem mindennapi környezetvédelmi eseménysorozat - a MAVIR kerecsensólyom kamerázási programja - kezdõdött el február elején, amely nem csupán szakmai, de a nagyközönség számára is izgalmas fejleményeket ígér. Köztudott, hogy MAVIR átviteli hálózatának oszlopain megjelentek a vadmadarak. Elõször a varjak, hollók és a vörös vércsék, késõbb az akkor kihalófélben lévõ kerecsensólymok, a történelmi turulmadarak. Az oszlopokon jól érzik magukat, mert belátják vadászterületüket és õket sem zavarják a ragadozók. Eleinte a varjak és a hollók fészkeit foglalták el, késõbb a madarászok tanácsára a LIFE program keretében mûfészkeket helyeztünk ki az oszlopokra. Ezzel - a vezetéknek csapódás elkerülhetõvé válásával - a madarak és az elektromos energia ellátása is biztonságba került. Azóta az átviteli hálózaton több, mint 300 fészekben költenek a kerecsenek. Mivel a madarak biztonságban érzik magukat a nekik kialakított élõhelyeken, egyre több lehetõség nyílik a megfigyelésükre. A médiasztárrá vált Dóra nevû madár nyomkövetõvel felszerelve bejárta Európát, körútját az ornitológusok és a nagyközönség is figyelemmel kísérte ben a MAVIR és a Magyar Madártani és a Természetvédelmi Egyesület (MME) a Pro Vértes Alapítvány szakembereivel karöltve, a LIFE+ program keretében eltervezték az egyik, már "bejáratott" fészek kamerázását. Elsõre azt hihetnénk, egyszerû dolog: fel kell rakni a kamerát és kész. A feladat azonban ennél sokkal bonyolultabb, mivel a kerecsenek szeretik az állandóságot és elmenekülnek, ha zavarja õket az ember. Ezért a kamerázást végzõ vezetékfelügyelõségi szakemberek nehéz feladat elõtt álltak, úgy kellett felszerelniük ugyanis a kamerát, hogy a madarak ne ijedjenek meg a változástól és visszatérjenek a kamerával berendezett otthonukba. Szerencsére a feszültségmentesítési idõszak lehetõséget adott az oszlopon végzett munkákra és sikerült felszerelni a közel 3 millió forintos informatikai berendezéseket, amelyek a kamerával felvett képet elõször az éteren keresztül, majd az interneten eljuttatják a MAVIR központjába. A kameratelepítést követõen hoszszú várakozás következett, míg a madarak napról-napra egyre közelebb merészkedtek, míg végül február utolsó hetében elfoglalták a fészket. Így végre a napokban mi is visszatérhetünk az oszlophoz és befejezhetjük az installációkat, amelyet követõen már indulhat is a kerecsenvalóságshow. Miért fontos ez a kamerázás? Azon túl, hogy a madarászok, biológusok nagyon fontos, eddig rendelkezésre nem álló, testközelbõl szerzett, jó minõségû és nagy mennyiségû információhoz jutnak a ragadozók életével kapcsolatban, az érdeklõdõk is figyelemmel kísérhetik, mégpedig élõben a ritkán látható, fokozottan védett, példányonként egymillió forint eszmei értékû kerecsenek életét a párzástól a fiókák kiröppenéséig. Már körvonalazódott a valóságshow mûsorterve is. Várhatóan március közepén a beköltözött madarak tojást raknak és elkezdõdik a költés. Április közepére várjuk a fiókák születését, amikor is benépesül a mûfészek. Kétségtelenül a legnagyobb ünnep a madarak névadással összekötött gyûrûzése lesz, és ezután június elejére várjuk a fiókák kiröpülését. Reméljük, hogy legalább egy ifjú madarat sikerül jeladóval is ellátni, így talán figyelemmel kísérhetjük a további életét is. A MAVIR weboldalán hamarosan bárki rákattinthat a megfigyelés program linkjére, ahol nem csak az élõ adást követheti majd, de megnézheti a legfontosabb események heti összefoglalóját és elolvashatja a kerecsensólyom-védelemmel kapcsolatos információkat is. Szeretnénk a közösségi oldalakon is (pl. Youtube, Facebook) láthatóvá tenni a madarak életét, csetelni róluk és tervezzük egy névadási pályázat meghirdetését is, amelynek révén a nagyközönség szavazhatna a fiókák elnevezésére. Persze addig még sok munka van, és még több várakozás. Bízunk benne, hogy a kerecsenek sikeres "való világot" teremtenek a képernyõre, ami a nézõknek élményt, a kutatóknak fontos információt jelent majd. Bíró György programfelelõs F E L H Í V Á S Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk a hathatós segítségért, amivel alapítványunk az Egymásért-Együtt Alapítvány évi zavartalan mûködéséhez segítséget nyújtott az által, hogy az évi CXXVI. Tv. adta lehetõségeket kihasználva évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlotta az alapítvány javára. Ennek következtében évi felajánlásként az alapítvány részére az APEH várhatóan 4,5 millió Ft-ot utal át, mely nagymértékben elõsegíti kitûzött céljaink elérését. Az adományok és az 1%-ából befolyt összeg teszik lehetõvé az eredményes munkát. Súlyos baleseti és betegségi támogatásban 12 fõ részesült, ,- Ft ráfordítással. 3 fõ részére járadékot fizettünk összesen ,- Ft értékben. Ezen felül korábbi balesetet szenvedett munkavállalóink illetve hozzátartozóik, öszszesen 35 fõ részére ,- Ft karácsonyi segély került átadásra. Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre fõ részére - az Ovit Zrt. keszthelyi rehabilitációs központjában ,- Ft-ot, az EDF DÉMÁSZ Zrt. gyulai rehabilitációs központjában ,-,- Ft-ot használtunk fel. A Georg Weber Rákkutató Alapítvány támogatására ,- Ft-ot utaltunk át. Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk évben is eleget tudott tenni célkitûzéseinek, melyek teljesítését az Önök 1%-os felajánlása nagymértékben elõsegítette. Jelen felhívásunkban ismét arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a évrõl szóló adóbevallásukban az adójuk 1%-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT Alapítvány javára ajánlják fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával. Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak az adózó eleget tegyen a következõ teendõk szükségesek: Rendelkezõ nyilatkozatot kell tenni a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímével, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték hátoldalán, annak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen. Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy idõben, az adóhatóság által részére biztosított adóbevallási papírjaival együtt kell beküldenie az adóhatósághoz. Azon munkavállalóknak, akiknek adóbevallását a munkáltató végzi el, ezen lezárt borítékot a bérszámfejtéssel foglalkozó gazdasági egység részére, munkahelyenként összegyûjtve kell beküldeni. Az összegyûjtött borítékok mellé kétpéldányos kísérõjegyzéket kell készíteni, melynek tartalmazni kell a felajánlást végzõ munkavállalók törzsszámát, nevét, adóazonosító jelét. Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT Alapítvány adószáma: KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma K A R I K AT Ú R A Családfenntartó 2011 Segít a férj Béla! Hát mennyi öblítõt használtál?... H U M O R Tehenes eset Józsi bácsi beperel egy nagyvállalatot, mert az õ teherautójuk nekiment Józsi bácsi kis teherautójának, s õ emiatt megsérült. A tárgyaláson a vállalat ügyvédje kérdezi Józsi bácsitól: maga ugye azt mondta a rendõrnek a helyszínen, hogy jól van? - Hát - mondja Józsi bácsi - az úgy kezdõdött, hogy a tehenemet felraktam a kis teherautómra. Aztán - folytatja Józsi bácsi - elindultunk be a faluba a teherautómmal és elértünk az útkeresztezõdéshez... Hát, ugye a keresztezõdénél nekem volt elsõbbségem, a teherautó meg csak áthajtott a stoptáblán és jól nekünk jött. Közbevág az ügyvéd. Tisztelt bíróság! Én úgy veszem észre, hogy Józsi bácsi nem akarja beismerni, amit a helyszínelõ rendõrnek mondott és most csak nagy kártérítést akar kikövetelni testi sérülésért, ami nem is történt meg. A bíró azonban biztatja, hogy folytassa. - A nagy ütközés következtében - sorolja tovább az esetet Józsi bácsi - én jobbra, a tehenem meg balra repült. Igen nagy fájdalmaim voltak, alig bírtam kimászni az autóból. Hallom, hogy a tehenem nagyon bõg, mert igen megsérült. Egy fél perc múlva már ott is volt egy motoros rendõr és látom, hogy megáll a tehenem mellett, nézi, majd elõveszi a pisztolyát és a tehén szeme közé lõ, hogy ne szenvedjen tovább. Ezek után átjön oda, ahol én fekszem, kezében még füstölög a pisztoly és megkérdezi tõlem: Maga jól van? Hát kérdem én, Bíró úr, maga mit mondott volna neki?

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év 15. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2012. év 2012. november

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ.

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ. Az EVDSZ aktív tevékenysége a nemzetközi szervezetekben Konferenciákon, értekezleteken való részvétel. folymatos Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása Tájékoztatás konferenciákról, értekezletekről. Tájékoztatás

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók i Szövetsége Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2010. év 2010. november 19. Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1 2. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató Az EVDSZ 2013-2014. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ I. Taggyűlése számára 2014. november 25. 2 Az EVDSZ

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről

EMLÉKEZTETŐ. a szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről EMLÉKEZTETŐ a 2012. szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről Helyszíne: Alfa Art Hotel Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Előző SZV ülés emlékeztetőjének jóváhagyása

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? 2015. február

Mi újság. a PADOSZ - nál? 2015. február Mi újság 2015. február P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X I X. É V F O L Y A M 2. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y A Villamosenergia-ipari

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Beszámoló az EVDSZ 2014-2015. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ II. Taggyűlése számára Visegrád, 2015. november 16-17. 1 Az EVDSZ II. Taggyűlése

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg KOORDINÁTOR NEVE: Timkó József

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Kongresszusra készülünk!

Kongresszusra készülünk! PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE XII. évfolyam, 9. szám 2008. novemberi szám Kongresszusra készülünk! A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége VI. kongresszusa 2008. november

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Békés Kalászné Gelencsér Ilona A

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben