Magyarországra figyel a világ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.vd.hu Magyarországra figyel a világ"

Átírás

1 CMYK EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Magyarországra figyel a világ Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására április 9-én 14 órakor Európai Szakszervezeti Demonstrációra kerül sor Budapesten. Nem hullottak az ölükbe az eredmények Annak ellenére, hogy más-más személyiségek, más a stílusuk, a habitusuk, jól tudnak együtt dolgozni. Ezt jelzi az is, hogy újabb négy évre megkapták a tagság bizalmát a PADOSZ vezetõi: Lõrincz László, Bocsor István és Weisz Mátyás. 4. oldal A demonstráció résztvevõi a Hõsök terérõl indulnak és onnan elõre meghatározott sorrendben vonulnak az Oktogonig. Itt nagy színpad kerül felállításra, ahonnan beszédek hangzanak el a demonstráció céljairól, okairól és a magyarországi valamint az európai munkavállalók helyzetérõl. Az ETUC és a hat magyarországi konföderáció együttesen szervezi a demonstrációt. A hat konföderáció közös szervezõbizottságot hozott létre a demonstráció sikeres megrendezése érdekében. Dr. Szilágyi Józsefet, az EVDSZ elnökhelyettesét kérdezem a villamosenergia-ipari ágazat demonstráción való részvételérõl. (Folytatás az 5. oldalon)

2 2. OLDAL H Í R B L O K K SZÉLL KÁLMÁN-TERV A Széll Kálmán-terv célja, hogy csökkentse az államadósságot, megakadályozza annak újratermelõdését és tartósan lendületbe hozza a magyar gazdaságot - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes március elsején Budapesten. A strukturális reformokkal párhuzamosan a terv részletes hiány- és államadósságpályát vázol fel. A költségvetési hiány jövõre 2,5 százalék lesz, ban 2,2 százalék, egy évre rá pedig 1,9 százalékos deficitet tervez a kormány. Az intézkedések érintik a gyógyszerkasszát, további intézkedések a rezsiköltségeket, a közbeszerzést, a közmunkaprogramot, a rokkanttá nyilvánítás és a korengedményes nyugdíjak rendszerét, átalakítják a közszolgálati életpálya-modellt és a táppénzfolyósítás szabályait. Szeptember elsején megkezdõdik a közoktatás és felsõoktatási rendszer új szabályainak kidolgozása, december 31-ig elkészül az új nyugdíjrendszer koncepciója. A jövõ év elején megkezdõdik a MÁV adóságának rendezése és a vállalat átszervezése, megalakul a nemzeti Közlekedési Holding. Az ugyanezen év elejéig az új rokkanttá nyilvánítási rendszerben felülvizsgálják a korábbi határozatokat is. Életbe lép az új közmunkarendszer januárjától mûködni fog az elektronikus, használatarányos útdíj-rendszer, szeptember elsején pedig hatályossá válik az új közoktatási törvény. A választásokig befagyasztják a pártok nominális támogatásának értékét a 2011-es szinten, 2014-ben pedig 200 fõs parlamentet választ majd az ország. TILTAKOZÓ FELHÍVÁS Tizenöt szakszervezet, szakszervezeti szövetség - köztük az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége - Tiltakozó felhívást adott ki, melyben álláspontjukat fejezik ki a Széll Kálmán-tervbõl megismert egyes várható intézkedésekkel kapcsolatban. A szakszervezetek egyetértenek abban, hogy a munkavállalók elsõsorban az elvégzett munkáért tisztességes, a megélhetésüket és jövõjüket biztosító munkabért akarnak. Az elmúlt évtizedben azonban nagyon sok helyen alakult az a gyakorlat, hogy a munkáltató - legtöbbször az állam - nem volt képes a munka mértékével vagy veszélyességével egyenértékû bért fizetni, ezért különbözõ, béren kívüli kompenzációs eszközöket vezetett be. Így például a különös fizikai megterheléssel járó, veszélyes anyagokkal végzett vagy szigorú utasításos rendszerben mûködõ, esetenként az állampolgári jogok korlátozásával járó munkahelyeken lehetõvé tette a korhatár elõtti nyugdíjazást. Az aláíró szakszervezetek felszólítják a kormányt, hogy azonnal kezdjen érdemi tárgyalásokat az érintettekkel, és ne éljen olyan eszközökkel a komplex nyugdíjrendszer egyes elemeinek átalakítása során, amelyekrõl már többször bebizonyosodott, hogy alkalmatlan a kívánt cél elérésére. Az aláíró szakszervezetek demonstrációs bizottságot hoztak létre, egyben felhívnak minden szakszervezetet a csatlakozásra. Amennyiben rövid idõn belül nem érkezik elfogadható, konkrét válasz a kormánytól, a demonstrációs bizottság arra jogosult szervezetei országszerte sztrájkbizottságokat alakítanak. (A felhívás teljes szövege a liganet.hu oldalon olvasható.) TÁPPÉNZ Felére csökken májustól a táppénzmaximum: betegállományban a korábbi helyett legfeljebb napi forint jár. Ez egy hónapra maximum bruttó 156 ezer forint lehet (a minimálbér kétszerese, míg korábban ez a mérték négyszeres volt). A jövõben betegszabadság helyett a veszélyeztetett kismamák is táppénzt kapnak. POLGÁROK IS Aláírták az Európai Parlamentben azt a rendeletet, amely lehetõvé teszi, hogy a tagállamok állampolgárai is kezdeményezhessenek uniós jogszabályalkotást vagy módosítást. Ennek a feltétele az, hogy legalább egymillió aláíró legyen hét tagállamból. EGYSÉGES SZABADALOM Az európai uniós tagországok március 10-i ülésén a brüsszeli találkozót elnöklõ Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára reményét fejezte ki egy egységes európai szabadalom megteremtésében. Az egységes szabadalomra több évtizede vár az unió és mind az ötszázmillió európai lakos nyerne vele, tekintet nélkül hovatartozására. A magyar elnökség legnagyobb sikere várható - mondta, hozzátéve, hogy még az utolsó eszmecserében is kemény vitára számít. (Forrás: hirado.hu) Alkotmánybírósághoz fordult a LIGA Szakszervezetek a sztrájktörvény kapcsán Az Országgyûlés tavaly december végén kibõvítette a törvényben addig szereplõ felsorolást arról, hogy mikor jogellenes a sztrájk. Így a mai állapot szerint jogellenes a sztrájk, ha valamelyik fél a sztrájkjoggal visszaél, vagy együttmûködési kötelezettségét megszegi. A gyors és egyeztetéseket mellõzõ törvényalkotás eredményeként azonban a törvény nem szabályozza e két utóbbi fogalmat. Ezzel túl tág teret enged a bírói értelmezésnek, ami sérti a jogbiztonság elvét. A törvény kapkodó módosításából annak meghatározása is kimaradt, pontosan milyen munkahelyek esnek a még elégséges szolgáltatásra kötelezettek körébe. Szerepel ugyan egy általános, tág fogalom, amit felsorolás jellegû példák követnek, de mindez nem tisztázza egyértelmûen, hogy kire igaz és kire nem a fogalom. A LIGA Szakszervezetek - programjához híven - az Alkotmánybíróságon támadta meg a sztrájktörvény azon passzusát, amely teljes mértékben kizárja a fegyveres és rendvédelmi szervek munkavállalóit a sztrájkjogot gyakorlók körébõl, hiszen ez a Magyarországon 1999-ben és ben is kihirdetett Európai Szociális Karta rendelkezéseivel ellentétes. Beadványában a LIGA Szakszervezetek arra is kitért, hogy az államigazgatási szervek dolgozói esetében is jelenleg alkotmányellenes a sztrájk korlátozása, hiszen azt nem törvény szabályozza, hanem egy egyszerû megállapodás, amit az akkori kormány és néhány szakszervezet kötött. A megállapodásban nem szereplõ szakszervezetek tagjai jelenleg törvényesen nem sztrájkolhatnak, ami szintén ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel. ( liganet.hu) Szövetségi vezetõségi ülés Szövetségi vezetõségi ülést tartott az EVDSZ Pakson, március 1-2-án, majd ezt követõen pedig a tagszervezetek képviselõi látogatást tettek a Paksi Atomerõmû Zrt. Karbantartó és Gyakorló Központjában. A szövetségi vezetõségi ülés kiemelt napirendi pontja volt az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) április 9-re meghirdetett demonstrációjával kapcsolatos feladatok. Az EVDSZ minden tagszervezete képviselteti magát a nagyszabású tiltakozó akción, és fontos, hogy minél több munkavállaló vegyen részt a budapesti demonstráción. A szövetségi vezetõség tárgyalta az EVDSZ évi oktatási programját, a VIMFÓ és a VÜTFÓ, illetve az ifjúsági tagozat idei rendezvényeit és azok költségvetését. Tájékoztató hangzott el az európai uniós pályázattal kapcsolatos projekt Budapesten tartott szemináriumi ülésérõl, és az ezzel kapcsolatos munkacsoportok által végzett munkáról, amelyben az EVDSZ is részt vett. Gál Rezsõ EVDSZ elnök ismertette a LI- GA Szakszervezetek elnökségi ülésén elhangzottakat, elõadást tartott az európai energiapolitika jelenlegi helyzetérõl, az uniós irányelvekrõl és tervekrõl a témában. Az ETUC április 9-re meghirdetett demonstrációja különösen fontos idõpontban zajlik le, mikor hazánk tölti be az unió soros elnöki tisztét. A tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozása lesz Budapesten, ennek kapcsán kerül sor a demonstrációra. A rendezvényen, melyen részt vesznek a villamosenergia-iparág munkavállalói is, kifejezõdik az ellenérzés, melyet a válság kezelésére hozott uniós intézkedésekkel szemben éreznek az állampolgárok. A gazdasági válság árát ne a dolgozókkal akarják megfizettetni, az nem megoldás, hogy a bankok konszolidálását követõen megszorításokat vezessenek be a tagállamok kormányai, miközben a dolgozókat megszorításokkal sújtják. A magyar szakszervezetek, az érdekképviseleti konföderációk mindegyike csatlakozott a felhíváshoz, az EVDSZ egységes megjelenéssel lesz jelen a demonstráción - mondta Gál Rezsõ. A szervezés kapcsán elhangzott, hogy a szövetség valamennyi szervezete részt vesz a rendezvényen, mely a nyugat-európai hagyományokat követi. Az ilyen típusú tüntetések több tízezer embert mozgósítanak, a szolidaritás fesztiválhangulatban nyilvánul meg. Ezenkívül nem csupán a munkavállalók, hanem családtagjaik, akár ismerõseik is felvonulnak transzparensekkel, zászlókkal, kifejezve véleményüket, céljaikat és követeléseiket. Április 9-én a Hõsök terétõl indul a demonstráció az Andrássy úton át az Oktogonig, ahol beszédek hangzanak majd el. Az EVDSZ fontosnak tartja, hogy az ágazati szakszervezetek és munkavállalók legalább 15-20%-ban képviseltessék magukat. Az egységes megjelenés érdekében VD-logóval ellátott kék dzsekit viselnek a szövetség tagjai. A demonstrációnak több üzenete is lehet; a munkavállalók jelenlegi helyzetébõl és munkakörülményeivel kapcsolatos problémák felett az érdekvédelem nem hunyhat szemet, a véleményeket kifejezésre kell juttatni, a követeléseknek hangot kell adni. A szövetségi vezetõségi ülésen az elnök tájékoztatott az európai üzemi tanácsokkal kapcsolatos EVDSZ szervezésben zajló projekt legutóbbi állomásáról, a munkacsoport szemináriumok által végzett munka eredményeirõl és a további programokról, melyek hazánkban és külföldön zajlanak majd. A projektben végzett tevékenység szorosabb kapcsolatot alakít ki a hazai és külföldi üzemi tanácsok tagjaival, mûködésük öszszehangoltabb lehet általa, illetve a résztvevõk megoszthatják egymás között tapasztalataikat. A szövetség internetes felületén külön rovatban olvasható a projekttel kapcsolatos munkarend, programok, tanulmányok, beszámolók, valamint videók és animációs kisfilm: - magyar és angol nyelven. Az idei évben több továbbképzésre, oktatásra is sor kerül majd a LIGA Szakszervezetek és az EVDSZ szervezésében. A programok témáját, a tematikát dr. Kiss Mihály, az EVDSZ munkajogi szakértõje ismertette. Elmondta, kiknek melyik képzés ajánlott, külön program lesz a vezetõ tisztségviselõknek és fiataloknak, és ehhez igazodnak a témák is. Az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának évi feladattervét ismertette Petrovicsné Skuczi Ágnes, a tagozat elnöke. A fiataloknak szánt programok és tevékenységek között kiemelt a tagszervezés és a tagozat képviseletének szélesítése szövetségen belül. A szövetségi vezetõség határozatban fogadta el a VIMFÓ, a VÜTFÓ programját és az ifjúsági tagozat benyújtott költségvetési tervezetét. Tájékoztató hangzott el a VÜTFÓ választásokról, elnök Lázár Róbert (MVM GTER Zrt.), elnökhelyettes Szántóné Mónus Edit (PA Zrt.) lett. A szövetségi vezetõség részére március 2-án Gál Rezsõ tartott színvonalas vetített elõadást az unió energiapolitikájáról, az energiapolitikával kapcsolatos tervekrõl és a villamosenergiaipari szakértõk, szakpolitikusok és a szakszervezetek állásfoglalásáról. A szövetségi vezetõség megjelent tagjai ezt követõen szakmai látogatást tettek a Paksi Atomerõmû Zrt. Karbantartó és Gyakorló Központjában. Lóczy E.

3 3. OLDAL Júniustól hatályba lép az Európai Üzemi Tanácsokról szóló új irányelv Az uniós tagállamoknak az idén jár le az a kétéves felkészülési idõ, mely megalapozza a 2009-ben, az Európai Üzemi Tanácsokról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetését. A széles körû tájékozódás az érintett partnerek véleményét és a munkavállalók érdekeinek figyelembevételét tartalmazza. Ennek megvalósítására a szociális partnerek elõzetes tanulmányokat, hatásvizsgálatokat és az eddigi tapasztalatokat is figyelembe veszik. Az EÜT-kra vonatkozó direktívák áttekintése és az EU-szintû szociális párbeszéd helyzete témájú szeminárium egyik állomása volt az Elektromos Hálózat Európában címû projekt február én Budapesten, melyet az EVDSZ rendezett meg. A szakszervezetek jelentõs mértékben támogatják az üzemi tanácsokra vonatkozó megállapodások tárgyalását, illetve újratárgyalását, a képviselõk képzését. A folyamatban nagy hangsúly helyezõdik a munkavállalók tájékoztatására, a velük folytatott konzultációra, hiszen az információhoz való jog egyik lényeges eleme az uniós jogoknak. A párbeszédnek ezen kívül folyamatosnak kell lennie a társaságok menedzsmentjével ahhoz, hogy a munkavállalói képviselõk megalapozott véleményt tudjanak nyilvánítani a javasolt intézkedésekrõl. Az energiaellátás biztosítása, a növekvõ energiaigényekre való válaszok az energiaiparban is kihívások elé állítják a termelõket, dolgozókat és ezzel összefüggésben a szociális partnereket is. A transznacionalitás és liberalizáció olyan kérdéseket vet fel az iparágban, melyekre az érdekvédelemnek és az üzemi tanácsoknak is válaszolniuk kell, határozott véleményt alkotva a hamarosan hatályba lépõ új, EÜT direktíváról. A behatóbb megismerést szolgálta a februári munkacsoport-szeminárium és konzultációs fórum több keletközép-európai tagállam európai üzemi tanács képviselõje részére a jelenlegi helyzetrõl. A plénumon részt vett Jan Willem Goudriaan, az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége fõtitkárhelyettese, Charlotte Renaud, az Eurelectric képviselõje és cseh, szlovák, román, magyar üzemi tanács képviselõk, valamint Kozák László, a Liga Szakszervezetek oktatási szakértõje. Az Európa Parlament harmadik energiacsomagjáról, az elõzetes koncepciókról tartott elõadást Gál Rezsõ EVDSZ elnök. A megalapozott véleménynyilvánításhoz elengedhetetlen ismerni a munkavállalói szükségleteket, a törvényi és intézményi feltételeket, lehetõségeket, illetve az eddigi tagállamokbeli tapasztalatokat az üzemi tanácsokra vonatkozóan, különös tekintettel azon multinacionális vállalatok gyakorlatára, ahol a szociális pár- Árkovics István elõadást tart a szeminárium résztvevõinek beszéd fontos eleme a konzultációknak: Kapcsolatrendszer, struktúra, az információáramlás a gyakorlatban. A szakértõk és a projekt fõ eseményeinek résztvevõi kidolgozzák azokat a kérdéseket, amelyeket az EÜT megállapodásokban szabályozni kell. Miben új és miben hoz többletet az európai uniós direktíva? - tette fel a kérdést Kozák László nyitó elõadásában -, illetve milyen tevékenység, állásfoglalás és részvétel adott az üzemi tanácsok részére ez alapján. A szervezetek saját jogi keretben, meghatározott szerzõdések szerint mûködnek transznacionális vállalkozásokkal kapcsolatot tartva, azaz olyan ügyekben mondhatnak véleményt, melyek a vállalkozáscsoport egészét érintik, vagy legalább két telephelyét, amelyek két különbözõ tagállamban találhatók. Mindez a munkavállalók érdekében, az õ tájékoztatásukra és a velük való konzultációk során történik, olyan esetekben is, mikor a foglalkoztatási helyüktõl eltérõ országban születnek döntések, amelyek õket is érintik. A dolgozók tájékoztatása során fontos, hogy megfelelõ idõben, módon és tartalommal történjen, ezáltal megalapozott véleményt tudjanak formálni a javasolt intézkedésekrõl, amiket a munkáltató kíván bevezetni. Az üzemi tanács képviselõk a kapott információkat megosztják a szakszervezetekkel, rendelkeznek a szükséges eszközökkel, kollektív érdekképviseletet látnak el és képzésben részesülnek. A megfelelõ mûködés megalapozza, hogy az Európai Üzemi Tanácsok a különbözõ tagállamok azonos vállalatainál levõ, képviseletet ellátó képviselõk kommunikációs hálózata is legyen. A mi felelõsségünk is, miként kerül át a nemzeti joggyakorlatba az üzemi tanácsokat szabályozó direktíva - hangsúlyozta Jan Willem Goudriaan elõadásában. - Egyedülálló az energiaiparban, hogy a szociális párbeszéd során rögzített a munkaadók és szakszervezetek kapcsolata, melynek alapja az Európai Szerzõdés. Ebbõl kiindulva szükséges együttmûködnie az európai szakszervezeteknek és az Eurelectricnek az információhoz való Angheluta Zaharia, Balan Mihai, Lazarescu Ionel, Ladislav Hanus Kozák László jog és a tájékoztatási kötelezettség tekintetbevételével. Az energiaipar nagy változások elõtt áll, fontos kihívásoknak kell megfelelnie - az új erõforrások, alternatív áramtermelési módok, az energiaigény, a szakemberképzés folyamatos biztosítása, az új energiakoncepció közös meghozatala téma a szociális dialógusban is, a határok eltûnnek az érdekvédelem, a szakszervezetek, az üzemi tanácsok tekintetében. Osszuk meg egymással tapasztalatainkat és ötleteinket, mely beépülhet a nemzeti joggyakorlatba is - mondta az EPSU fõtitkár-helyettese. Charlotte Renaud elõadásában az Eurelectric szemszögébõl mutatta be a szociális dialógust, a szervezet együttmûködését a nemzetközi szakszervezeti szövetségekkel, majd ismertette az üzemi tanácsokat érintõ direktívákról való véleményt. Az európai villamos-energetikai vállalatok szakmai és érdekvédelmi szervezete már egy évtizede együttmûködik az EMCEF és EPSU képviseletével, emellett Az EÜT megállapodásoknak tartalmazni kell, hogy különleges, a munkavállalók érdekeit jelentõs mértékben érintõ körülmények vagy döntések - fõképpen a vállalkozások vagy telephelyeik áthelyezése vagy bezárása, illetve csoportos létszámleépítések - esetében a különbizottság, illetve az Európai Üzemi Tanács jogosult arra, hogy mindezekrõl tájékoztatást kapjon. A központi irányítás kötelessége, hogy megfelelõ eszközöket biztosítson az EÜT minden egyes tagjának a munkavállalói képviselõk nemzeti szervezeteivel való kommunikációhoz. Engedélyezni kell a vállalkozás üzemeibe való idõszakos belépést, beleértve a képviselt munkaerõvel való kapcsolattartás lehetõségét elektronikus kommunikációs eszközök segítségével, melyeket a meglévõ EÜT minden egyes tagjának rendelkezésére kell bocsátani. (Az Európai Üzemi Tanácsról szóló 2009/38/EK irányelv június 5-én lépett hatályba) Charlotte Renaud, Jan Willem Goudriaan és Gál Rezsõ több kezdeményezéshez közösen csatlakoztak, a továbbiakban pedig az energiakoncepció kialakításában is közösen kívánnak részt venni. A képviselõ továbbította az Eurelectric üzenetét: Törekszik arra, minél eredményesebb legyen a jövõben a szociális párbeszéd, rugalmas válaszokat keres a változó világgazdaság problémáira, elismeri az Európai Üzemi Tanácsok növekvõ szerepét, ezért szintén fontosnak tartja a direktíva megfelelõ használatát. A továbbiakban a résztvevõk két munkacsoport keretében tájékoztatták egymást saját tapasztalataikról az egységes európai normarendszer Martin Picmaus, Marian Bananka, Jan Botka megvalósulásáról, a helyi - saját - érdekegyeztetõ fórumok mûködésérõl, és értékelték az EÜT új direktíváját. Az Európai Unió energiapolitikájáról és ennek az iparág munkavállalóira gyakorolt hatásáról tartott elõadást Gál Rezsõ, ismertetve a legújabb koncepciót, mely az aktuális és már akut energiaipari problémákra keresi a válaszokat. Az unió szakértõi határozottabban megfogalmazott irányokat mutatva döntöttek a harmadik energialiberalizációs csomagról, melyet két évvel ezelõtt fogadtak el. Legfõbb érintett témákként jelennek meg ebben a megújuló energiát elõtérbe helyezõ beruházások, a hálózatok fejlesztése, az energiatakarékosság preferálása. Annak érdekében, hogy megteremtõdjön az egységes gáz- és árampiac a kontinensen, szükséges az infrastruktúra fejlesztése, a hálózatok összekapcsolása. Mindezt tartalmazza az Európa Tanács által kiadott záróközlemény. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) álláspontjában kiemelt helyet kap az energiaszolidaritási paktum kidolgozása, az energiaellátás biztonságának garantálása, a veszélyeztetett energiafogyasztók védelme, az energiatakarékosság és hatékonyság fokozása, fenntartható és minõségi foglalkoztatási programok létrehozása, megelõzve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás negatív szociális következményeit. Fontos momentum a magas színvonalú egészségés munkavédelmi normák érvényesítése az energiaágazatban és minden más energiahasználó ágazatban, valamint a munkavállalók és a polgárok hatékony védelme, többek között. A munkáltatói szövetség álláspontja számos ponton és gondolatban eltér az érdekvédelmi szervezetek véleményétõl - jelentette ki Gál Rezsõ, majd tájékoztatott, hogy az EPSU Energia Bizottsága találkozóra hívja az uniós magyar elnökség energiaügyi miniszterét annak érdekében, hogy a szociális partnerek ajánlásaiból minél több beépüljön a tagországok által használt irányelvek közé. Ezt követõen kerekasztalbeszélgetésre került sor a résztvevõk között a munkaügyi kapcsolatrendszerrõl, az iparágban megvalósuló párbeszédrõl, az E.ON, az RWE, az EDF társaságok esetében a szakszervezetek és az üzemi tanácsok szemszögébõl. A következõ munkacsoport-szemináriumra március én kerül sor Berlinben. - lyv -

4 CYANFEKETE 4. OLDAL Nem hullottak az ölükbe az eredmények A PADOSZ négy évre újraválasztott vezetõi jól tudnak együtt dolgozni Annak ellenére, hogy másmás személyiségek, más a stílusuk, a habitusuk, jól, hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Ezt jelzik az eredmények és az is, hogy újabb négy évre megkapták a tagság bizalmát. A PA- DOSZ vezetõi - Lõrincz László, Bocsor István és Weisz Mátyás - szerint sokan irigylik az eredményeiket, ám ezeket õk nem tálcán kapták, jó aktivista csapat és sok munka van mögöttük. Tagmegtartás, tagszervezés - mondják teljesen egybehangzóan a következõ négy év elsõdleges feladatait firtató kérdésre, a legnépesebb atomos szakszervezet, a PADOSZ vezetõi. Lõrincz László elnök kiemelte, ezek nemcsak náluk élveznek prioritást, hiszen a legutóbbi EVDSZ kongresszus, amelyet 2008-ban tartottak, fõ célkitûzésként jelölte meg a taglétszám megtartását, növelését. Tulajdonképpen ezek nem is célok, hanem eszközök. Arra szolgálnak, hogy azt a színvonalat, amit elértek, megõrizzék és tovább lépjenek. - Célunk a paksi munkavállalók bér és szociális helyzetének, juttatásainak megtartása, javítása - húzta alá Weisz Mátyás. - Szándékunk ezen a téren elõrejutni, mintahogyan a szakszervezek alapcélja, hogy a munkavállalók javadalmazása, munkakörülményei fejlõdjenek. Ennek FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY egyik eszköze a további erõsödésünk. Az elnökhelyettes hozzáfûzte: - Ahhoz, hogy a PADOSZ ereje minél nagyobb legyen, és érvényt tudjon szerezni követeléseinek, megfogalmazott céljainak, erõs, érdekérvényesítõ tagságra, azaz nagy létszámra, jó szervezettségre, mozgósíthatóságra van szükség. A Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete az elmúlt ciklusban e téren komoly kihívások elé nézett a nyugdíjazási hullám miatt, ez ugyanis ezt a szakszervezetet viselte meg legjobban. Egyszerre 370-en mentek nyugdíjba, legtöbbjük náluk volt tag. A problémán úrrá tudtak lenni, jelenleg az 1800-at is meghaladja a létszám. A paksi atomerõmû 2500 dolgozójának körülbelül 60 százaléka tagja valamelyik szakszervezetnek, a többség - nyolcszáz fõ - PADOSZ-tag. Az, hogy az összlétszám folyamatosan emelkedik, elvárás, de nem elegendõ, külön figyelmet szentelnek ugyanis a PA Zrt.-nek, hiszen ez a döntõ súly, mûködésük alapvetõ meghatározója. Bocsor István kiemelte, mindezzel együtt fontos céljuk, hogy Weisz Mátyás, Lõrincz László, Bocsor István szûkítsék a távolságot az atomerõmûves és nem atomerõmûves dolgozók között utóbbiak körülményeinek javításával. Miként egy ernyõszervezet, több mint tíz - a paksi atomerõmûvel kapcsolatban álló - vállalkozásnál érdekeltek, és - ami még fontos - két másik érdekképviselettel osztoznak a lehetséges tagságon. Az elmúlt négy év munkáját értékelve az elnökség tagjai elmondták, hogy nagy eredmény a mai világban az eredmények megõrzése. - Ha kitekintünk a világba, vagy akárcsak az iparágba, amit a paksi atomerõmûben közösen elértünk az elmúlt évek alatt, az szinte egyedülálló. Beleértve a bérezést, a béren kívüli juttatásokat, a munkakörülményeket, a munkaidõt - hangsúlyozták. Pedig - derült ki a szavaikból - nem volt könnyû idõszak. Lõrincz László elmondta, az elmúlt ciklus elején nehéz idõket éltek meg, nagyon feszült viszony volt a szakszervezetek és a munkáltató között. Keményen fel kellett lépni a korábbi pozíciók megõrzéséért. Ekkor voltak jellemzõek a kiszervezési törekvések, a munkáltató néha súrolta a szakszervezek ellehetetlenítésének határát, és a munkavállalókat akkoriban politikai színtéren is durva támadások érték - jellemezték azt az idõszakot a PADOSZ vezetõi. Bocsor István hozzátette, olyan kiélezett viszony volt, hogy kétszer is munkaügyi közvetítõt kellett bevonni a tárgyalások során, amire addig nem volt példa. Mint ahogyan arra sem, hogy két ügyészségi vizsgálatot kapjanak gyors egymásutánban. Ez a feszült helyzet azonban nemhogy megviselte volna, inkább nagyon jól összekovácsolta a PADOSZ-t, amely így nagyon hatékony, egységes szervezetté vált. Mostanra pedig már megváltozott a hangnem a munkáltató és a szakszervezet között, korrekt, egymást tiszteletben tartó, partneri viszony alakult ki. És ebben a normalizálódott helyzetben korrekt tárgyalásokat tudnak folytatni. Lõrincz László azt is elárulta, hogy úgy látja, sok az irigyük. Nem csak az atomerõmûnél dolgozóknak, hanem személy szerint nekik is. - Gyakran tapasztalom, gondolkodtam az okán, és arra jutottam, hogy nem ránk, hanem az eredményeinkre irigyek - fejtegette. Majd úgy folytatta, hogy ezek nem hullottak az ölükbe, az eredményekért keményen és tisztességgel megdolgoztak. - Mellettünk nem megy el a probléma, és ha nem engedjük el azokat, munka van velük, dolgozni kell, és nem biztos, hogy száz százalékos lesz az eredmény - húzta alá az elnök. Bocsor István megerõsítette, gyakran hallani, hogy könnyû nektek, mert az atomerõmû egy jó termelõ, biztos anyagi helyzetû cég. Ám - húzta alá - az atomerõmûves eredmények sem jönnek maguktól, dolgozni kell, öszszefogni, nyomást gyakorolni. Weisz Mátyás szerint, ha valamire joggal lehetnek irigyek mások, az a PADOSZ aktivista köre. Hiszen - mint ahogyan más sem - a PADOSZ sem egy-, két- vagy háromszemélyes vállalkozás. A bizalmihálózatnál 2010 szeptembere óta zajlottak a választások, ám nagy változások nem történtek, szinte csak a nyugdíjba vonulók helyére kerültek új tisztségviselõk, a 130 bizalmi többsége - hasonlóan a vezetõkhöz - régen elkötelezte magát a szakszervezeti munka mellett. Vida Tünde T O V Á B B K É P Z É S Tudósító: Szalai Zsófia Az Atomerõmûben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) tisztségviselõinek I. félévi képzési programja február között zajlott le Balatonfüreden, a PA Zrt. Rekreációs Központjában. Riger Ferenc, az ADÉSZ elnöke, az üzemi tanács tagja beszámolt az üt évben végzett munkájáról, a évi feladatairól, terveirõl. Az üt. együttdöntési, véleményezési és információhoz való jogosultságai alapján az elmúlt évben sikerrel járt el többek között egyes eladásra szánt vállalati ingatlanok megtartása érdekében, a munkahelyi étkeztetés, az utaztatás ügyében, valamint a választható bérenkívüli juttatás (VBKJ) tárgyalásokon. Az idei év legfontosabb feladatai közé tartozik a mandátum lejárta miatt a PA Zrt. Felügyelõ Bizottság munkavállalói tagságára jelölt állítás, továbbá a bértárgyalások megkezdése. Riger Ferenc eddigi tapasztalatait értékelve elismeréssel nyilatkozott tagtársairól, kiemelve az üt. elnökének személyét, aki kiválóan hangolja össze a csapat munkáját. Leimszieder János MvB képviselõ a munkavédelmi bizottság mûködését, a évi tevékenységét és a év fõ célkitûzéseit ismertette. Elmondása alapján a korábbi évekhez hasonlóan jó a bizottság és a munkáltató közötti együttmûködés. A PA Zrt.-nél javult a területi rend, az egyéni védõeszközök használata, az általános munkabiztonság. A beszállítók, a külsõs munkavállalók munkavédelmi ellenõrzését azonban 2011-ben erõsíteni kell. A foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat 2011-tõl Frits Adrienn személyében munkahigiénikust alkalmaz. Az erõmû 23 db korszerû defibrillátort vásárolt. Bevezették az idõszakos orvosi vizsgálatok alkalmával a Vicardio vizsgálatot, mely a szív általános állapotáról és stressz általi terhelésérõl ad képet ben is megrendezik az Együtt az egészségért és munkabiztonságért címû munkavédelmi napot. Kérik a munkavállalókat, használják a bejelentõ rendszert, ha az egészséget és munkabiztonságot veszélyeztetõ rendellenességet tapasztalnak. Néber Tibor, az ADÉSZ ügyvezetõ alelnöke áttekintette a év legfontosabb eseményeit, eredményeit és ismertette a évi feladatokat. Márciusban tartják meg az ADÉSZ részközgyûlését, melynek napirendjén szerepel többek között a évi pénzügyi terv teljesülése és a évi költségvetés. Ekkor kerül sor a távozott elnökségi tag helyére a küldöttek sorából új tag, illetve az elnökségbe kerülõ küldött helyére tagjaink közül egy fõ küldött megválasztása. Ezután tájékoztatást adott arról is, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt.-nél felügyelõbizottsági tag választásra kerül sor. Migács Tibor, a LI- GA szakértõi osztályának vezetõje elõadásában átfogó képet nyújtott a LIGA Szakszervezetek évi terveirõl, lehetõségeirõl, a jelenlegi meghatározó gazdasági, politikai háttér figyelembevételével. Hangsúlyozta, hogy a LIGA konföderációnak pártállástól függetlenül kontrollszerepet kell betöltenie a tagszervezetei között, el kell kerülnie a társadalmi megosztottságot, szigorúan a tényadatokra támaszkodó döntéseket kell hoznia. Ahhoz, hogy a munkavállalók nagy többsége érdekeinek védelmében eredményeket lehessen elérni, egységes állásfoglalásokat kell kialakítani. Megemlítette, hogy a választási kampányok programjaiból legutóbb is hiányoztak a munkavállalókra vonatkozó konkrét elképzelések. A LIGA kész a reform reformjára: a munka-vállalókat érintõ intézkedések teljes rendszerének felülvizsgálatára, szakmai alapon nyugvó változtatások kidolgozására. Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese két fõ témakörben tartott elõadást. Elsõként a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) bértárgyalásainak menetérõl, a létrejött megállapodásról, majd az EVDSZ évi célkitûzéseirõl, programjáról adott tájékoztatást. Az ágazati megállapodás fontos meghatározásai: A keresetszínvonal növekedés mértéke 4 %, megõrzésre kerül a munkavállalók évi keresetének reálértéke. Csoport-, illetve helyi szinten a várható infláció mértékének és kezelési módjának rögzítése. A teljes munkaidõs statisztikai állományra vonatkozó bérminimumok. A jóléti és szociális juttatások egy fõre jutó összegének az inflációval megegyezõ emelkedése. A munkahelyek megõrzésének elsõdlegessége, a foglalkoztatásbiztonság és szakmai színvonal növekedésének kiemelt kezelése. Ágazati bértarifa létrehozása év végéig. A megállapodás a Villamosenergia-ipari KSZ része, a felek együttesen kérik annak kiterjesztését. Az ágazati megállapodás lehetõséget teremtett jobb helyi szintû megállapodások megkötéséhez. Az EVDSZ a helyi megállapodásoknál felmerülõ konfliktusoknál készséggel nyújt segítséget. Az EVDSZ elsõdleges célja 2011-ben az eddigi vívmányok megõrzése, az EVDSZ-en belüli és kívüli együttmûködés erõsítése, kiemelt kérdések megoldása, mint pl. az ágazati bértarifa létrehozása, a sztrájkjoggal kapcsolatos jogszabályi környezet tisztázása. Európai szintû projekt az üzemi tanácsok mûködésének javítását célzó vizsgálat. Az EVDSZ e témában megnyert egy pályázatot ben is megrendezésre kerül az országos EVDSZ sporttalálkozó, az ifjúsági sportnap és a focibajnokság. Vokony János, a VIT NYP IT elnöke a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára önkéntes és magán ágazatának helyzetérõl tartott elõadást. A magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányzati intézkedés kihatása következtében a VIT Nyugdíjpénztár magán ágazatának tagsága az eredeti 8700 fõrõl 862 fõre csökkent. Megalapozott terveik szerint azonban az elõírások szerinti határidõn belül más magánnyugdíjpénztárakkal egyesülve ez év nyarára legalább 4000 fõs taglétszámot szeretnének elérni. A további mûködés biztosításához szükséges taglétszám 2000 fõ. Részletes táblázatokkal, diagramokkal szemléltette az egyes ágazatokban a portfóliók eddigi hozamainak alakulását. Az önkéntes ágazatban a gazdasági válság hatására az ingatlanbefektetések (véleményük szerint indokolatlan mértékû) leértékelése az elmúlt évben kisebb hozamesést okozott. Bognár Péter, a PA Zrt. humánigazgatója eredményesnek értékelte a társaság és az érdekvédelmi szervezetek évi munkakapcsolatát. Kiemelte, hogy mindvégig a tárgyalóasztal mellett sikerült az álláspontokat egyeztetni. Felsorolta az együttmûködés alapján 2010-ben megvalósult megállapodásokat, intézkedéseket. Kitért a különadóra vonatkozó törvény miatt hátrányosan érintett munkavállalók helyzetére is, akik jogorvoslati igényük benyújtásához igénybe vehetik dr. Wartig László ügyvéd úr segítségét. Említést tett a dr. Kiss Mihály úr által elkészített törvénymódosítás-tervezetrõl is. A hatékony együttmûködés érdekében fontos a továbbiakban is az érdekvédelmi szervezetek és a munkáltató közötti kéthetenkénti egyeztetõ megbeszélések megtartása. Értékelte a évben elért üzemelési eredményeket, amelyek az erõmû eddigi életében a legkiemelkedõbbek voltak. Ismertette a társaság évi célkitûzéseit, terveit, melyeket az MVM csoportszintû stratégiájához és a tulajdonosi elvárásokhoz igazodva határoztak meg. Kiemelte a biztonságos üzemeltetés melletti költséghatékony gazdálkodás, az üzemidõhosszabbítás, a bõvítés elõkészítés fontosságát, a célok elérése érdekében a jól kidolgozott humán stratégia megvalósítását, melynek része pl. a szakképzett utánpótlás biztosítása, a munkakör elemzés-értékelés alapján az igazságos bérelosztás megvalósítása, a tudásmenedzsment. A foglalkozás-egészségügyi köz-pont ez évtõl kardiológiai vizsgálatra is lehetõséget nyújt. Javítani kívánják a szekszárdi kórházzal kötött szerzõdési feltételeket. Sikerült növelni ez évben a lakáscélú támogatás keretösszegét. Végül válaszolt a munkavállalók gondjaival kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre. Egyebek között felmerült egy, a munkaidõ elszámolásával kapcsolatos kérdés. Válasz: ennek pontosítása leírásra kerül a vonatkozó belsõ szabályozásban. Kérésként fogalmazódott meg, hogy a fizikai munkavállalók is hozzáférhessenek a belsõ számítógépes hálózaton (intraneten) megjelenõ információkhoz, pl. a mûhelyekbe kihelyezhetõ egy-egy közös használatú számítógép révén. Válasz: utána jár a lehetõségnek és tájékoztatást ad az eredményrõl.

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

A nyugdíjkorhatár elõtti ellátások lehetõségei

A nyugdíjkorhatár elõtti ellátások lehetõségei www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. SZEPTEMBER-OKTÓBER 5. SZÁM Kedves Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Munkavállalók! Kedves Barátaim! Sokak joggal teszik fel

Részletesebben

Önsegélyezõ Pénztár, Vitamin Egészségpénztár beszámolói)

Önsegélyezõ Pénztár, Vitamin Egészségpénztár beszámolói) www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Szövetségi vezetõségi ülésrõl Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége TERVEZET BESZÁMOLÓ az EVDSZ Kongresszusa számára a 2011. november 24-i rendkívüli kongresszust követően végzett munkáról 2012. november

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket?

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. MÁJUS - JÚNIUS 19. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? féléves kitekintés az ágazatban Gál Rezsõ Nagy

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010.

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010. 2010. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal Húszéves az MSZOSZ 6. oldal! NÕNAPI KÖSZÖNTÕ Postás Dolgozó 2010. február Március 8.: fejet

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

Korengedményes nyugdíj: prolongálva?

Korengedményes nyugdíj: prolongálva? Életmód ALAPÍTVA 1906-ban LII. ÉVFOLYAM 2009. november VDSZ 24. Sakk Kupa: lesz ez még több is.. Kevesen voltak, de nagyon jók Három vállalat öt csapata vett részt a 24. VDSZ Sakk Kupán. Bár ennyi versenyző

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) Textil-, Ruházati-, Bőr,- Cipőipar, Textiltisztítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. telefon: 428 70 95, telefax: 428 70 81, e-mail: vujkovk@lab.hu A KÁPB

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 2. szám Bizalom, partnerség, közös célok Dr. Futó Péter régi-új elnök a munkaadók elvárásairól, törekvéséről

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok?

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok? BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! Megnyugszanak a pénzpiacok? Simor András,

Részletesebben