I. Intézményi minőségpolitika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Intézményi minőségpolitika"

Átírás

1

2 I. Intézményi minőségpolitika Fenntartói elvárásokhoz igazodó pedagógiai és szervezeti minőségcélok 1.Az óvodára jellemző nevelési eredményeket és hatékony módszereket őrizzék meg kiemelt nevelési területeknek megfelelően. Bóbita óvoda - Néphagyomány ápolás az esztétikai nevelés eszközeivel A Bóbita pillanatok megszervezése minden héten, csütörtöki napon történt, a jeles napokhoz, népi hagyományokhoz kapcsolódott témájában. A közös tevékenységek során a gyerekek megismerkedtek a hagyományokhoz fűződő kézműves tevékenységekkel, jellegzetes ételek elkészítésével, népi játékokkal. Elkezdődött a Bokréta tehetségműhelyben a gyermekek fejlesztése a népi játékok és a gyermektánc módszereinek segítségével. Az év végi tehetség napon nagyon színvonalas műsorral mutatkoztak be a gyerekek. Az Alkotó szobai foglalkozásokat hetente szervezték meg óvónőink. A gyerek számára változatos anyagokat, tevékenységeket biztosítottak, melyek során a népi hagyományok megőrzése, ápolása volt az elsődleges cél. Megszerveztük a jeles napokhoz kapcsolódó ünnepeket, részletesen az eseménytervben értékelem Márciusától Páliné M. Erzsébet Egyénre szabott játékos fejlesztés címmel heti egy alkalommal fejlesztő foglalkozásokat tartott. Csillagvirág Művészeti Modell óvoda, Balatonmáriafürdő Művészeti nevelés Óvodánk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív nevelési programot adaptálta gyermekeink fejlesztésére. A három művészeti terület, a mese, vers, dramatikus játékok; ének, ének-zene, zenehallgatás; valamint a rajzolás, festés, kézimunka tevékenységek kiemelt értékek az óvodás gyermekeink életében. Ének-zene, dalosjátékok, zenehallgatás Ének-zenei sarkunk a mikrocsoportos zenei képesség fejlesztésnek nyújt teret. Az együtt tanult népi játékok, énekek és mondókák segítenek tovább örökíteni nemzeti kultúránk kincseit. A néphagyományok ápolását a szűkebb, tágabb közösség szárnyai alatt élhetik meg gyermekeink. Évszaki koncertjeinken a művészeti együttesek egyre több ablakot nyitnak gyermekeinknek a zene birodalmára. Mese, vers, dramatikus játék Mese-kuckóban gyermekeink minden nap a népmesék birodalmában barangolhatnak. Évszakhoz kötött versek, népi-rigmusok színesítik tevékenységeinket. Óvónői meseelőadásokkal és színház látogatási élményekkel is gazdagítjuk gyermekeink képzeletvilágát.

3 Rajzolás, mintázás, kézimunka Vizuális-műhely várja gyermekeinket jó minőségű eszközökkel, hogy élményeiket, fantáziájukat szabadon önkifejezhessék. Óvoda Galériánkban gyermekeink évszaki tárlatainkon lehetőséget kapnak arra, hogy művészek alkotásaival, népi iparművészek, kézművesek munkáival ismerkedhessenek meg.

4 Gombácska óvoda- Néphagyományápolás A hagyományokra, helyi értékekre építve folytatódik a sajátos arculat erősítése, a néphagyomány ápolás érdekében sokoldalú tevékenységek biztosításával. Napi szinten találkozhatnak a gyerekek a népköltészet, népzene gyöngyszemeivel - különleges hangsúllyal a somogyi gyűjtésekre -, ehhez kapcsolódva a néptánc alapjaival, ill. havi szinten különböző népi kismesterségekkel ismerkedhetnek. Az óvodai életbe napi szinten jelen vannak a különböző népi gyermekjátékok (természetes anyagok felhasználásával készült eszközök segítségével változatos mozgásfejlesztő és ügyességi feladatok, versenyek, körjátékok.) A sajátos arculat erősítése érdekében alakult meg az Eszter lánc tehetségműhely is, ahol a kijelölt szempontoknak megfelelően a tehetség gyanús gyerekek kerültek beválogatásra, velük mélyednek el a műhelyvezetők a népi gyermekjátékok világában. Mesepark óvoda Komplex anyanyelvi kommunikációs nevelés Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A derűs és beszédes légkör megteremtése, az önkifejezés vágyának felkeltése, a beszédfunkciók tudatos és tervszerű fejlesztése, a kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka, az óvodai élet minden területét A sajátos arculat erősítése érdekében életkor, egyéni fejlettség, ill. az egyes csoportok fejlettségi szintjének figyelembevételével továbbra is folynak a már megszokott tevékenységeink: - napi szinten változatos eszközökkel és módszerekkel kötelező anyanyelvi játékokat játszunk, - heti rendszerességgel a hét témájához kapcsolódnak Színpadi percek (versekkel, mondókákkal,mesékkel, bábozásal,dráma- és kommunikációs játékokkal ) - havi rendszerességgel Hol volt, hol nem volt napok címmel kulturális programokon veszünk részt (moziban, színházban, könyvtárban), - valamint az adott évszakok mese, vers, dal anyagából összeállított produkciók csoportonkénti bemutatásával Év múlik, évet ér címmel évszak záró rendezvényeket szervezünk. Nemesvid Napköziotthonos óvoda: Óvodánkban az epochális nevelési program szerint folyik a gyermekek fejlesztése. Nagy hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás. Ez nagyon jól összeilleszthető az IPR es tevékenységünkkel. Mindennapjainkban a környezet megismerésére, felfedezésére nagy hangsúlyt fektetünk. A fedezzük fel együtt elnevezett tevékenységünk heti rendszerességgel új élményt, új dolgokat nyújt a gyermekeknek. Sok sétával, szabadban töltött idővel, megfigyelésekkel, megtapasztalásokkal gyarapodnak a gyerekek ismeretei. Programunk nagy hangsúlyt fektet az illemre. Ezt nap mint nap gyakoroljuk, megbeszéljük a gyerekekkel, aminek a sok hátrányos helyzetben élő gyereknél nagy szerepe van.

5 Az idei évben nagy hangsúlyt kapott az egészséges életmód alakítása, az egészségre nevelés. Három alkalommal tartottunk egészségnapot a szülőkkel együtt. Együtt mozogtunk, sportoltunk, majd zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottunk közösen, melyet a szülők biztosítottak. Szedervirág Óvoda, Sávoly-Művészeti nevelés Óvodánk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív nevelési programot adaptálta gyermekeink fejlesztésére. A három művészeti terület, a mese, vers, dramatikus játékok; ének, ének-zene, zenehallgatás; valamint a rajzolás, festés, kézimunka tevékenységek kiemelt értékek az óvodás gyermekeink életében. Ének-zene, dalosjátékok, zenehallgatás Ének-zenei sarkunk a mikrocsoportos zenei képesség fejlesztésnek nyújt teret. Az együtt tanult népi játékok, énekek és mondókák segítenek tovább örökíteni nemzeti kultúránk kincseit. A néphagyományok ápolását a szűkebb, tágabb közösség szárnyai alatt élhetik meg gyermekeink. Évszaki koncertjeinken a művészeti együttesek egyre több ablakot nyitnak gyermekeinknek a zene birodalmára. Mese, vers, dramatikus játék Mese-kuckóban gyermekeink minden nap a népmesék birodalmában barangolhatnak. Évszakhoz kötött versek, népi-rigmusok színesítik tevékenységeinket. Óvónői meseelőadásokkal és színház látogatási élményekkel is gazdagítjuk gyermekeink képzeletvilágát. Rajzolás, mintázás, kézimunka Vizuális-műhely várja gyermekeinket megfelelő eszközökkel, hogy élményeiket, fantáziájukat szabadon önkifejezhessék. Óvoda Galériánkban gyermekeink évszaki tárlatainkon lehetőséget kapnak arra, hogy művészek alkotásaival, népi iparművészek, kézművesek munkáival ismerkedhessenek meg, illetve az általuk készített évszaki alkotásaikban gyönyörködhetünk. Tündérliget Zöld óvoda Egészségnevelés és környezeti nevelés A Zöld napok megvalósítása a munkaterv szerint, az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan történt, a gyerekek számára sok tevékenykedtetéssel és változatos módszerekkel.(részletesen az eseménytervben) A Jeles Napok megünneplése a munkatervben meghatározott módon, hagyományainknak megfelelően megtörtént. Ebben az évben is megszerveztük az Egészség-napot, amelynek programjai a szülők részére történő előadásból, vérnyomás-, vércukor mérésből, valamint egészséges ételek közös elkészítéséből álltak. Az Ovis- sportnapon ebben az évben az óvodák nagycsoportosai vettek részt, játékos versengésekben mérhették össze ügyességüket. Elkezdődött a Labdázó ligetlakók tehetségműhelyben is a gyerekek mozgásának fejlesztése a labdák felhasználásával. Az év végén megrendezett tehetségnapon be is mutatkoztak egy zenés mozgással. Az Alapozó terápián eredményesen folytatódott a gyerekek fejlesztése Némethné Cz. Krisztina vezetésével. 2.Biztosítsa minden gyermek számára a személyiségéhez illeszkedő fejlesztést. Óvodáinkban a folyamatos életszervezés lehetővé teszi a gyermekek mikro-, makro csoportos, ill. szükség szerinti egyéni fejlesztését a nap egészében. A rászoruló gyermekeknél éves szintű egyéni fejlesztési tervek készülnek, melyhez igazodva napi szinten kerül sor az egyéni fejlesztésre, ezek rögzítésre kerülnek az egyéni fejlettség mérő lapokon, ill. a havi

6 ütemtervekben az egyes tevékenységi formáknál is mindig meghatározásra kerülnek az adott témához kapcsolódó kiemelt fejlesztési területek, feladatok, ahol feltüntetjük azon gyermekek jelét, akiknek különösen nagy szükségük van adott fejlesztési feladatok végrehajtására. A gyermekek fejlettségéről évente két alkalommal számolnak be az óvodapedagógusok a Fejlettségmérő lapokon, amibe a szülők is betekintést nyernek folyamatosan. A tapasztalatok alapján tanácsokat, javaslatokat kapnak arról, otthon hogyan tudnák segíteni gyermekeiket. Amennyiben szükséges, fejlődése érdekében -a szülőkkel megbeszélve- megfelelő szakemberhez irányítjuk a rászoruló gyermekeket. A tehetség gyanús gyermekek számára (a Mesepark Óvodában) elindult a "Dalos pacsirták" nevű tehetség műhely, ahová az előre meghatározott szempontsor szerint válogattak be a műhely vezetői (Horváthné Dinai Gyöngyi, Körtvélyesi Ilona) 8 fő nagycsoportos korú gyermeket, akik különösen jó zenei képességekkel rendelkeznek, s ezen a területen végeznek velük heti szinten külön fejlesztő foglalkozásokat. Emellett minden nagycsoportos gyermek részt vesz a "Meseműhely" báb, meseillusztráció és díszlet készítő foglalkozásain, ahol havi szinten új irodalmi művekkel és ezek változatos feldolgozási lehetőségeivel ismerkedhetnek a gyermekek. A Gombácska óvodában szintén előre meghatározott szempontok szerint lettek résztvevői az "Eszterlánc" tehetségműhelynek a kiválasztott gyermekek, ahol a népi gyermekjátékok elsajátításával, előadásával foglalkoznak magas szinten. A műhely vezetői (Gájer Tamásné, Németh Istvánné, Tilkné Szabó Judit volt). FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉGEK: Mesepark óvoda: -Ingyenes tevékenységek: - Zeneovi Zenei tehetséggondozás(20 fő) - A rászorulóknak az óvoda biztosította: - gyógytestnevelés (36 fő) - logopédia ( 21 fő) - fejlesztő foglalkozás (5 fő) -Mese műhely minden nagycsoportosnak(42 fő) - Dalos pacsirták zenei tehetségműhely (8 fő) -Térítési díjas tevékenység:- TKP(Kárpáti féle Tanulás Könnyítő Program) (23 fő) Gombácska óvoda: -Ingyenes tevékenységek: - Zeneovi Zenei tehetséggondozás (12 fő) - A rászorulóknak az óvoda biztosította: - gyógytestnevelés (32 fő) - logopédia (13 fő) - fejlesztő foglalkozás (4 fő) - Eszterlánc tehetségműhely (6 fő) Bóbita óvoda Néptáncfoglalkozáson vett részt: - fő Zenei tehetséggondozás: 8 fő Logopédia: 10 fő Gyógytestnevelés: 28 fő Egyéni fejlesztés fejlesztő pedagógussal: 6 fő Bokréta tehetségműhely foglalkozásaira 15 fő

7 Tündérliget óvoda Néptáncfoglalkozáson vett részt: 11fő Zenei tehetséggondozás: - fő Logopédia: 15 fő Gyógytestnevelés: 38 fő Egyéni fejlesztés fejlesztő pedagógussal: 5 fő Labdázó ligetlakók tehetségműhely foglalkozásaira 15 fő Szedervirág Óvoda, Sávoly A gyermekek egyéni fejlődéséről a Gyermektükör - a gyermekek fejlődését, fejlesztését diagnosztizáló dokumentumban rögzítjük, amely tartalmazza a gyermek anamnézisét, a befogadás, beszoktatás tapasztalatait, a megfigyelésen és méréseken alapuló fejlődési jellemzőket, valamint az ezekre épülő fejlesztési terveket. A fejlesztések mikrocsoportos helyzetben történnek, melyekhez megfelelő játékmódszertár és eszközök állnak rendelkezésre. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Marcali jóvoltából a gyermekek utazó logopédiai, és fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A speciális igényű fejlesztést kívánó SNI kisgyermekekkel a SMÖ Duráczky J. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének, Kaposvár utazó szurdopedagógusa látja el, illetve a Hétszínvirág iskola utazó fejlesztőpedagógusa. A szülők tájékoztatása félévenként 1 alkalommal történik.. Tehetséggondozás Vegyes életkorú csoportjainkban 3-5 éves korban az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív nevelési program alapján, a mindennapi tehetséggondozás, majd 5 éves kortól, minden iskolába készülő gyermek számára biztosítunk, elkülönített nevelés keretében, a magyar népi hagyományokra -népi kismesterségekre épülő tehetséggondozást. Projekt rendszerű tanulási folyamatok Projektpedagógia alapú tanítási-tanulási folyamatok és élményekkel teli programok óvodás gyermekeink fejlesztéséért. A projektek összetett feladatok, hiszen gyermekinknek valós, az életből merített problémákat kell közösen megoldaniuk, s eközben ismeretekre, készségekre tesznek szert. A tevékenységek során a közösen átélt élmények, tapasztalások segítik kialakítani gyermekeinkben a kisebb-nagyobb közösségek értékeit, s megtapasztalni önmaguk képességeinek határait, értékeit. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő A gyermekek egyéni fejlődéséről a Gyermektükör - a gyermekek fejlődését, fejlesztését diagnosztizáló dokumentumban rögzítjük, amely tartalmazza a gyermek anamnézisét, a befogadás, beszoktatás tapasztalatait, a megfigyelésen és méréseken alapuló fejlődési jellemzőket, valamint az ezekre épülő fejlesztési terveket. A fejlesztések mikrocsoportos helyzetben történnek, melyekhez megfelelő játékmódszertár és eszközök állnak rendelkezésre.

8 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye, jóvoltából a gyermekek utazó logopédiai, és pszichológus, valamint gyógytestnevelés foglalkozásokon, BTM-es gyermekeink utazó fejlesztőpedagógus foglakozásain vesznek részt. A szülők tájékoztatása félévenként 1 alkalommal történik. Az első félévi tájékoztatás a gyermekek többségénél megtörtént január 31.-ig, a második félévi tájékoztatás a gyermekek többségénél megtörtént május 31.-ig. A betegség miatt hiányzó gyermekek szüleit folyamatosan tájékoztatjuk. Tehetséggondozás Elkötelezettek vagyunk a tehetséggondozásban: Vegyes életkorú csoportjainkban 3-5 éves korban az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív nevelési program alapján, a mindennapi tehetséggondozás, majd 5 éves kortól, minden iskolába készülő gyermek számára biztosítunk, elkülönített nevelés keretében, a magyar népi hagyományokra épülő tehetséggondozást. Projekt rendszerű tanulási folyamatok Projektpedagógia alapú tanítási-tanulási folyamatok és élményekkel teli programok óvodás gyermekeink fejlesztéséért. A projektek összetett feladatok, hiszen gyermekinknek valós, az életből merített problémákat kell közösen megoldaniuk, s eközben ismeretekre, kézségekre tesznek szert. A tevékenységek során a közösen átélt élmények, tapasztalások segítik kialakítani gyermekeinkben a kisebb-nagyobb közösségek értékeit, s megtapasztalni önmaguk képességeinek határait, értékeit. Külső szakember nyújtotta fejlesztési lehetőségek Hetente egy alkalommal Ovis fociedzésre viszi a tehetséges nagycsoportos gyermekeinket a balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola testnevelője, a szülök segítségével, a Bene Ferenc Sportcsarnokba. A szolgáltatás térítésdíjmentes. Hetente 1 órában a marcali zeneiskola zeneovi pedagógusa nyújt sajátos zenei fejlesztést nagycsoportos gyermekeinknek szülői igények alapján, térítésdíj ellenében, délutáni időszakban az óvoda Bóbita csoportjában. Hetente hittan és bibliai ismeretekkel, történetekkel bővíti érdeklődő gyermekeink egyetemes tudását egy református hitoktató. 3.A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakmailag felkészült nevelőkkel és a szükséges speciális szakemberekkel. Mesepark Óvoda: A Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által 2013 szeptemberében elvégzett vizsgálat alapján állapította meg egy kislány beszédfogyatékosságát. Heti egy alkalommal a EGYMI logopédus szakemberétől kap személyre szóló fejlesztést. Gombácska Óvoda: 1 fő beszédfogyatékosságát állapította meg a Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Szedervirág Óvoda, Sávoly Óvodánkban jelenleg 2 sajátos nevelési igényű kisgyermek integrált nevelését látjuk el. 1 gyermek érzékszervi fogyatékos, nagyothalló

9 Óvodába lépés ideje: szeptember 1. Jelenleg középsős korú, hetente két órában a kaposvári SMÖ Duráczky J. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének utazó szurdopedagógusa Marcaliban látja el egyéni fejlesztését, illetve kéthavonta látogatja a gyermeket az óvodai csoportjában. 1 gyermek.- enyhe értelmi fogyatékos Jelenleg középsős korú, hetente 2X45 percben látja el a fejlesztését az utazó fejlesztőpedagógus a Hétszínvirág Iskolából. Tündérliget óvoda: Óvodánkban 2 fő gyermek integrált fejlesztését látjuk el, mindkettő beszédfogyatékos. Megfelelő szakirányú végzettségű gyógypedagógus (logopédus) vezeti a fejlesztő foglalkozásokat. Mindketten nagycsoportos korúak. 4.Hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban kerüljenek óvodába Védőnőkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, figyelmeztetik azokat a szülőket akik még nem íratták be gyermekeiket az óvodába. Óvodáinkba beíratott 3 éves korú hátrányos helyzetű kisgyermekek rendszeresen járnak, köszönhető az óvodáztatási támogatásnak is. Jellemzően a szülők is óvodáztatni akarják a gyerekeket, nincs szükség különösebben felszólításra. 5.Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. Bóbita óvoda 2014 februárjában egészséghetet tartottunk, melynek témája az egészség megőrzésének a fontossága, valamint az orvos gyógyító munkájának megismerése volt. A gyermekekkel gyógynövényekből készült teák ízlelése során beszélgettünk jótékony hatásukról, a teafajtákról, a teázás szertartásáról, figyelték színüket, illatukat. A gyerekek ügyességi feladatok során akadályokon igyekeztek átjutni, majd zenére végeztek minden testrészt átmozgató játékos, energikus mozdulatokat. Aki teljesítette a játékos "hétpróbát "Makk Maci és Makk Marcsi érmet kaptak. Természetesen minden csoportban készültek ízletes gyümölcs és zöldségsaláták, amik nem csak az ízükkel, de a látványukkal is elkápráztatták a gyermekeket. A Gondolkodj Egészségesen program csapatának felhívására vett részt óvodánk minden csoportja már 8. alkalommal egy országos szintű kezdeményezésben, mely szerint több ezer gyerek hallgatta a mai napon ugyanazt " Az égig érő fa" című mesét. A mese mellett egyéb tevékenységeket is ajánlott a Gondolkodj Egészségesen Program csapata, mellyel a délelőttünket színesítettük. Ilyenek voltak a zeneterápiás és drámajátékok, közös alkotójáték, gyümölcsevés, a meséhez kapcsolódó dalok énekelgetése, mese élményének képi megjelenítése, lerajzolása. Az Egészségnap megkoronázásként óvodánkban kiosztottuk a mai napon az Egészség Zsákot, melyet minden évben az újonnan óvodába lépő gyermekek kapnak meg. Ebben az évben is megszerveztük a Családi Napot, amelynek egyik programja a szülők és gyermekek közös sportversenye volt. Évszakonként szerveztek a csoportok túrákat a közeli szőlőhegyre és kirándulást a Balatonhoz. Nyáron a nagy melegben zuhanyoztattuk a gyerekeket az udvaron.

10 Októbertől a nagycsoportosok heti egy alkalommal úszni jártak a Városi fürdőbe. A mindennapos testmozgás megszervezése minden csoportban megvalósult, a napi kocogás mellett népi mozgásos játékokban, zenés mozgásban és heti két alkalommal a testnevelés foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Minden csoport rendelkezik a gyerekek számára jellel ellátott pohárral, így a nap folyamán biztosított a folyadék ellátásuk. Az udvari ivó kutat is használjuk. Naponta fogyasztanak a gyerekek gyümölcsöt, amit elsősorban a szülők biztosítanak számukra. A szülők segítségével részt vettünk a folyamatos szelektív hulladék gyűjtésében és egy alkalommal az elektromos hulladék gyűjtésében is. Év elején a védőnő elvégezte a szűrővizsgálatokat, a gyerekek rendszeresen részt vettek gyógytestnevelési foglalkozásokon. A logopédus által a felmérésen kiszűrt gyermekek rendszeresen részt vettek fejlesztő foglalkozásokon. Az udvaron kivágásra került a sövény, mert a gyerekek számára egészségre káros anyagokat tartalmazott a levele, virágja és a termése. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Gyermekeink élményeken keresztül megtapasztalják, hogy mit tehetnek egészségük megőrzésére: sok mozgás ha lehetséges, a szabadban, vitaminok szedése, helyes tisztálkodás, zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Fűben, fában az orvosság! Mindennapi mese után gyermekeink gyümölcsöt, leggyakrabban almát kapnak. Ha az elfogyott már, úgy tavasz felé a Mihály-napján keresett almánk, akkor olyan gyümölcsöt, amit ajándékba kapunk egy-egy kedves családtól. Ellátogatunk a zöldséges boltba, ahol a magas vitamin tartalmú gyümölcsöket és zöldségeket nézünk és vásárolunk meg. Ezekből saláták készültek, majd a nagyobbak a csoport többi tagját is megkínálták. Együtt szívesen fogyasztják a nyers sárgarépát, karalábét, a savanyú káposztát is az uzsonna, tízórai mellé. Ügyelünk a gyermekek rendszeres vízfogyasztására. Az óvoda orvosa ellenőrzi és megbeszéli az Általános Iskola élelmezésvezetőjével az óvodás gyermekeknek megfelelő étlapot, ajánlatot tesz a menüre. Tisztaság, fél egészség! A helyes tisztálkodási szokások igényének kialakítása folyamatos munka, amely a szülőkkel közös feladatunk. Az óvodai, és a családi gondozási szokások, összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC használatához, olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék teendőiket. Kinek mi a feladata? Látogatást tettünk az orvosnál, gyógyszerésznél, védőnőnél. Megbeszéltük az egészségügyben dolgozók különleges munkáját, s fontosságát; az ott látott, eszközöket mikor és mire használják. Az óvodába újra és újra visszatérő játékukban megvizsgálták egymást úgy, ahogy az orvosnál, védőnőnél látták, és pontos diagnózist állapítottak meg, receptet írtak, injekciót adtak,.stb. Ki miben más? Rendszeresen mérjük gyermekeinket magasság, súly, kéz, láb nagysága, fogváltásról és külső egyéb tulajdonságokat, adottságokat is, amiket az ún. piktogramokra felrajzoljunk, majd összehasonlítunk egymással ki miben más, ki miben azonos - így mindenki megtanulja, saját értékeit becsülni, és különbözőségeit elfogadni.

11 Környezetvédelem Természeti értékeink, kincseink védelmét fontosnak tartjuk, megóvásának jelentőségét minden kisgyermek számára hangsúlyossá és érthetővé tesszük. Víz: pancsolás a mosdóban, folyó csapok, WC-k. Fák védelme/papír: a rajzos munkák igényessége, megbecsülése. Szemét: gyűjtőbe tesszük, szelektálunk, környezetünk tiszta, rendezett. Ősszel folyamatosan a gyermekekkel közösen gyűjtöttük a falevelet. Gyermekeinket apróbb munkálatokba bevonjuk környezetük rendben és tisztántartására. Mozgás Igyekszünk sok időt tölteni a szabad levegőn, nagyokat sétálni, mozogni, rövid túrákat teszünk településeinken. Játékos módszerekkel és speciális eszközökkel edzzük gyermekeinket, s juttatjuk őket az örömteli, felszabadult, esztétikus mozgás élményéhez. Mindennapi kocogás, futás megfelelő időjárási körülmények között, kijelölt útvonalon, minden gyermeknek kötelező feladat, amit életkorának megfelelő távon tehet meg. Izgalmas, nemes versengéssel teli Családi Sportnapunkon pedig, mindenkinek lehetősége van családtagjaival együtt a mozgásöröm megélésére, erejük, ügyességük, bátorságuk bizonyítására. Hetente minden nagycsoportos korú gyermek a Bene Ferenc Sportcsarnokban szervezett, kötelező mozgás, mozgásos játékok tevékenységben vesz részt, melyet kiegészít az utazó gyógytestnevelő prevenciós munkája. Nagycsoportosaink mozgásfejlesztése a Bóbita csoportszobában, a kis- és középsős csoportos korú gyermekek mozgásfejlesztése a Borsika és Cimbora csoportokban történik heti rendszerességgel. Hetente a nagycsoportos korú óvodásoknak népi gyermekjáték és néptánc tevékenységet szervezünk. Hetente 2 alkalommal zenés-mozgásos perceket szervezünk minden életkorú gyermeknek. Lelki egészség védelme Reggelente halk folyosói zene fogadja gyermekeket és szüleiket, hogy kellemesen induljon számukra a nap, könnyen elváljanak gyermekek szüleiktől. Szeretet báb segítségével az érzelmi ingadozás és konfliktusok kezelése. A zene inspirálta, improvizált mozgás, nyugalmat árasztó dallamokra, és a pihenő idő alatt altatók hallgatása óvónői énekléssel, vagy klasszikus CD-ről. A felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatában a bátorító nevelés elveit érvényesítjük. Az egészséges életmód népszerűsítése A védőnő rendszeresen látogatja a gyermekcsoportokat és elvégezi a szükséges szűréseket. Minden alkalommal megnézi a gyerekek tisztaságát. Fogorvosi ellátást decemberében kaptak óvodás gyermekeink. a fogorvosi praxis megszűnés miatt Marcaliban látják el a gyermekek fogazatának szűrését. Az óvoda orvosa heti 1 órában átjön óvodánkba és megvizsgálja a gyermekeket, az őszi szülői értekezleten pedig felhívta a szülők figyelmét, rövid előadás formájában az egészséges életvitel, a gyermekek egészségnevelésével, fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos kardinális kérdésekre. Gombácska óvoda Napi szintű gyümölcs, zöldség fogyasztás. Őszi időszakban vitamintálak készítése. Téli időszakban az aszalt gyümölcsök is elfogyasztásra kerülnek. Friss ivóvíz fogyasztása saját jellel ellátott pohárból a csoportban, őszi időszakban szükség szerint az ivókút használata az udvaron. Rendszeres napi szinten szervezett mozgás a szabadban. A terasz adta mozgás, éneklési, körjátékozási lehetőség kihasználása. Heti rendszerességgel séta a környéken.

12 Szükség szerinti udvar takarítás, növénytelepítés, fák ültetése. Rendszeresen megtörténik a játékok, fogmosó felszerelések, fésűk, egyéb használati tárgyak tisztítása, fertőtlenítése. Szűrővizsgálatokat szerveztünk gyermekorvossal fogorvossal, védőnővel. Lelki egészség védelme zenehallgatás, bábozás, improvizatív táncmozdulatok alkalmazásával valósul meg. Úszás a Marcali Városi Fürdőben, amit a fenntartó biztosít heti egy alkalommal valamennyi nagycsoportos számára. Mesepark óvoda: Egészség napok (előadásokkal az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban) -Egészséges táplálkozással kapcsolatos beszélgetés dietetikussal, egészséges ételek elkészítésének, lehetőségeinek bemutatója, kóstolóval összekötve. Séták, túrák a természetben. Mindennapos testnevelés. Napi szinten szabadban végzett mozgásra, udvari tevékenységekre, évszakokra kidolgozott játékterv alapján. -Futások, futó-,fogó-, ill. körjátékok az udvaron, épület körül, ill. sportpályán, sétányon. -Labdajátékok. Napi szintű kocogások. Lehetőség szerint úszás Nemesvidi óvoda Mindennapos gyümülcsfogyasztás Heti 1 alkalommal gyógytestnevelő tart a gyerekeknek foglalkozást. Tisztálkodásra fokotott figyelem, különösen az elhanyagoló környezetből érkező gyerekekre. Sok idő töltése a szabadban, mozgásos játék. ( rossz idő esetén a teraszon. ) A gyerekenek mindig rendelkezésükre áll friss ívóvíz. Védőnővel szoros kapcsolattartás. Áprilisban a Tisztiorvosi Szolgálat munkatársai ill. a Védőnő egészségnapot tartottak a gyerekeknek. A fogmosás fontossága, a helyes fogmosás technikája ill. a zöldség, gyümölcs fogyasztás hasznossága volt a téma. Nagy hangsúlyt kapott az egészségre nevelés. Szülőkkel együtt három egészségnapot tartottunk ebben az évben. Szedervirág Óvoda, Sávoly Gyermekeink élményeken keresztül megtapasztalják, hogy mit tehetnek egészségük megőrzésére: sok mozgás ha lehetséges, a szabadban, vitaminok szedése, helyes tisztálkodás, zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Egészségedre! Mindennapi mese után gyermekeink almát kapnak. Ha az elfogyott már, úgy tavasz felé a Mihálynapján keresett almánk, akkor olyan gyümölcsöt, amit ajándékba kapunk egy-egy kedves családtól. Ezekből saláták is készültek, majd a nagyobbak a csoport többi tagját is megkínálták. Együtt szívesen fogyasztják az elkészített salátákat (zöldség, gyümölcssaláta). Ügyelünk a gyermekek rendszeres vízfogyasztására.

13 Egészségedre! A helyes tisztálkodási szokások igényének kialakítása folyamatos munka, amely a szülőkkel közös feladatunk. Az óvodai, és a családi gondozási szokások, összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC használatához, olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék teendőiket. Az egészségmegőrzés érdekében látogatást tettünk az orvosi rendelőben is, ahol a doktornő az élvezetes beszélgetés közben megmutogatta a gyerekeknek a vizsgáló-gyógyító műszereket. Kinek mi a feladata? Látogatást tettünk az orvosnál, védőnőnél. Megbeszéltük az egészségügyben dolgozók különleges munkáját, s fontosságát; az ott látott, eszközöket mikor és mire használják. Az óvodába újra és újra visszatérő játékukban megvizsgálták egymást úgy, ahogy az orvosnál, védőnőnél látták, és pontos diagnózist állapítottak meg, receptet írtak, injekciót adtak,.stb. Ki miben más? Rendszeresen mérjük gyermekeinket magasság, súly, fogváltásról és külső egyéb tulajdonságokat, adottságokat is, összehasonlítunk egymással ki miben más, ki miben azonos - így mindenki megtanulja, saját értékeit becsülni, és különbözőségeit elfogadni. Környezetvédelem Természeti értékeink, kincseink védelmét fontosnak tartjuk, megóvásának jelentőségét minden kisgyermek számára hangsúlyossá és érthetővé tesszük. Víz: pancsolás a mosdóban, folyó csapok, WC-k. Fák védelme/papír: a rajzos munkák igényessége, megbecsülése. Szemét: gyűjtőbe tesszük, környezetünk tiszta, rendezett. Ősszel folyamatosan a gyermekekkel közösen gyűjtöttük a falevelet. Gyermekeinket apróbb munkálatokba bevonjuk környezetük rendben és tisztántartására. Mozgás Igyekszünk sok időt tölteni a szabad levegőn, nagyokat sétálni, mozogni, rövid túrákat teszünk településünkön. Játékos módszerekkel és speciális eszközökkel eddzük gyermekeinket, s juttatjuk őket az örömteli, felszabadult, esztétikus mozgás élményéhez. Mindennapi kocogás, futás megfelelő időjárási körülmények között, kijelölt útvonalon, minden gyermeknek kötelező feladat, amit életkorának megfelelő távon tehet meg. Évszakonként gyalogos túrázás az erdőben. A gyermekek mozgásfejlesztése az ebédlő/tornaszoba helyiségben történik heti rendszerességgel. Hetente a nagycsoportos korú óvodásoknak népi gyermekjáték és néptánc tevékenységet szervezünk. Hetente 2 alkalommal zenés-mozgásos perceket szervezünk minden életkorú gyermeknek. Lelki egészség védelme Bábok segítségével az érzelmi ingadozás és konfliktusok kezelése. A zene inspirálta, improvizált mozgás, nyugalmat árasztó dallamokra, és a pihenő idő alatt altatók hallgatása óvónői énekléssel, vagy klasszikus CD-ről. A felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatában a bátorító nevelés elveit érvényesítjük. Az egészséges életmód népszerűsítése A védőnő havi rendszerességgel látogatja a gyermekcsoportokat és elvégezi a szükséges szűréseket. Minden alkalommal megnézi a gyerekek tisztaságát..

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 MARCALI, POSTA KÖZ 3. Intézmény

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben