A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES"

Átírás

1 A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás

2 Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez, és sok szeretettel köszöntünk az Építészkaron. Most már bátran mondhatod magadról, hogy építészhallgató vagy, hiszen már csak pár hét, és az Isten sem ment meg attól, hogy beiratkozz. Addig viszont pihenj sokat, és élvezd a nyarat, amíg lehet! Amit most a kezedben tartasz, az a Kari Papír Gólya különszáma, amely azért készült, hogy legyen számodra összegyûjtve minden fontos információ, amire a közeljövõben szükséged lehet. Sok hasznos dolog van ebben az újságban, ezért kérlek, figyelmesen olvasgasd, és õrizd meg, még késõbb is jól jöhet. Igyekeztünk nem elijeszteni, de nem is titkoljuk, hogy az Építészkar bizony nagyon nehéz. Lesz olyan is, aki elõszeretettel küld majd a Duna másik partjára (Közgáz), mondván ott könnyebb boldogulnod, ne törd magad itt, Fiam! Egy a baj, ott csak egy egyetemista lehetsz. Itt viszont ÉPÍTÉSZ! Ezért jöttél ide. És mi öregek is segítünk az elsõ teendõknél, asszisztálunk a csapatépítésnél, és igyekszünk megkönnyíteni a beilleszkedést A Hallgatói Képviselet minden évben gólyatábort szervez a leendõ elsõsöknek, errõl is közlünk infókat az újság hasábjain. Annyit elárulok, hogy ne hagyd otthon a játszós ruhád!:) Ezzel viszont nem ér véget az ismerkedõs, csapatépítõs program. A regisztrációs hét végén ún. gólyahétvégét tartunk, napközben jókat játszunk, és közben a seniorok sok mindent megmutatnak, pl. hol ebédelj, hol vásárolj rajzeszközt; este pedig nagy buli lesz. Nem szabad kihagyni! Már csak azért sem, mert minél több embert ismersz meg, annál nagyobb esélyed van elvégezni az egyetemet. Most biztos azt hiszed, hogy viccelek, de úgy október közepén, a második zh-k és rajzbeadások idején, amikor az alvás ellen küzdesz, virrasztasz (Ez egy ilyen vallás! ahogy még Imi barátunk mondta nekünk), Te is megtapasztalod, hogy milyen sokat számít, ha együtt tanulsz társaiddal, ha segítetek egymásnak. Számtalan ehhez hasonló, és ennél még különb okosságot hallhatsz majd seniorjaidtól Remélem, találkozunk a gólyatáborban! fõszerkesztõ 2

3 Kari Papír Gólyaszám Tartalom Szia, kedves Gólya! 2 A kreditrendszer 4 Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésrõl 5 A képzésrõl 6 Szakirányválasztás 7 Az elsõ(s) tárgyak 8 Fogalomtár 10 Építész HÖK Építész HK 13 Kihez fordulhatsz? 16 Bercsényi Építész Szakkollégium 19 Juttatások, térítések 20 Támogatások, pályázatok 22 Pénz, pénz, pénz 24 Megfagyott Muzsikus 25 A külföldi ösztöndíjakról 26 Kulturális élet a Karon 28 Kedves Gólyák! 30 A koliról 32 Gólyaindulók 33 Kari Papír Kari Papír Gólyaszám Kiadja: Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet Támogatja: Egyetemi Hallgatói Képviselet Nyomtatásban megjelent: 300 példányban Felelõs szerkesztõ: Laczkó Gábor Felelõs kiadó: Hülber Attila Fõszerkesztõ: Meleg Ildikó Layout: h z a Szerkesztõség: 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. III. em. 71. Kontakt: 3

4 A kreditrendszer A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minõsítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtõl az összes magyarországi felsõoktatási intézményben kötelezõ, azonban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen már tizenegy éve megbízhatóan mûködik. Ezért nem véletlen, hogy a most országosan bevezetett rendszer is a BME-tõl vette át a legfõbb elemeit. A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpont szerezhetõ, mely kreditenként átlagosan 30 órát tesz ki. A diploma megszerzéséhez a tíz szemeszterbõl álló tanulmányok során 300 kreditpont összegyûjtése szükséges. A kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétõl és ennek elsajátításához szükséges idõtõl függõen lehet 2, 3, 4, 5, vagy akár 6 kredites tárgy is. A 300 kreditpont 5%-ának megfelelõ pontért, azaz 15 kreditért szabadon lehet felvenni tárgyakat. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Ezen kívül 30 kreditpontért kell felvenni szakiránytól függõen kötelezõen választható tárgyakat. A bennmaradás feltétele is a megfelelõ kreditpontszám elérése. A jelenleg érvényben lévõ egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) értelmében elsõ évben (azaz az elsõ két szemeszter alatt) 30 kreditpontot kell összegyûjteni, illetve másod év végére (azaz a 4. félév szemeszter végére) 60 kreditpontnak kell meglennie. Innentõl kezdve szinte biztos az út a diplomáig, csak az a kérdés, hogy annak megszerzése mennyi idõbe fog telni. Ehhez kapcsolódóan egyetlen megkötés van, hogy a 20. félévben (tíz év alatt) mindenképpen meg kell védeni a diplomát (ez az Építészmérnöki Karon egy épület komplett megtervezését jelenti). A tárgyak kreditpont alapján történõ összehasonlítása segíti a karok, egyetemek közötti áthallgatást, és így válik lehetõvé, hogy minden hallgató a neki megfelelõ ütemben és tanulmányi utakon jusson el a szükséges 300 kreditpontig, így a diploma megszerzéséig. Kreditrendszer 4

5 Az államilag támogatott... Országunkban az ingyenes oktatás valóban csak az oktatás térítésmentességét jelenti. Tanulmányaid elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve mulasztásaidért bizony fizetned kell. Szolgáltatási díjat fizetsz a kollégiumért, bizonyos igazolások kiadásáért, a beiratkozásért, TIRIS-kártyáért, gólyatáborért stb. Díjfizetési kötelezettséged keletkezik az Egyetemmel szemben, ha késõbb adsz le egy feladatot, ha második ismétlõvizsgára mégy. Ha egy félévben nem teljesítesz egy tárgyat és a félév során 15 kreditpont alatt teljesítettél, akkor a következõ félévben a nem teljesített kreditekért kb Ft/kredit tandíjat kell fizetned. Támogatott idõszakod letelte után pedig költségtérítéses hallgatóvá válsz....és a költségtérítéses tanulmányokról A költségtérítés összege az adott félévre felvett kreditek számától függ. A legtöbb nappali tagozatos szakon ez az összeg Ft/kredit. (Átlagos haladási ütemet figyelembe véve félévente a költségtérítés összege Ft körül mozog.) A kreditekért fizetendõ pontos összeget a Dékáni Hivataltól tudhatod meg. Költségtérítéses hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. Ehhez azonban szükséges, hogy államilag támogatott hely üresedjen meg, a mintatanterv elsõ négy félévébõl legalább 60 kreditpontot gyûjts össze, az utolsó két félév mindegyikében legalább 3,50 ösztöndíjátlagod legyen. Az államilag támogatott hallgatókkal szemben a költségtérítéses hallgatók nem részesülhetnek a hallgatói normatívához kötõdõ juttatásokban (nem kaphatnak ösztöndíjat, kollégiumi férõhelyet, szociális támogatást), õk csak a diákigazolvány nyújtotta anyagi kedvezményekkel élhetnek. A befizetett tandíj illetve költségtérítés összegének egyharmadával csökkentheted saját, vagy egy közeli hozzátartozód adóalapját. 5

6 A képzésrõl A hagyományos öt éves és a kétlépcsõs képzésrõl Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja az egységes Európai Felsõoktatási Térség létrehozása az angolszász típusú, többciklusú képzési modell (BSc-MSc) bevezetésével. Cél a hallgatói és az oktatói mobilitás megkönnyítése is, mind belföldön, mind külföldön. Az egyetemek közötti szabad átjárhatóság lehetõvé teszi azt az ideális, sok lehetõséget rejtõ helyzetet, hogy a hallgatók akár két-három egymást követõ félévet is más-más intézményben abszolváljanak. Igen, ez lenne a cél, ami miatt hazánkban is bevezetésre kerül a kétlépcsõs képzés, de ez a valóságban nem ilyen gyönyörû. Az Építészkaron ugyanis nagyon ritkán mûködnek úgy a dolgok, ahogy kellene, de erre hamarosan Te is rájössz. Tõlünk szinte lehetetlen úgy külföldre menni, hogy a távollét ne okozzon egy év(!) csúszást a tanulmányaidban. Ennek az az oka, hogy biztos nagyon jól csinálják külföldön is, de olyan jól biztos nem, mint a mi drága jó Tanszékeink. (Az akkreditáció amúgy sem egyszerû dolog, menetérõl alapos tájékoztatást kérhetsz a HK juttatási felelõsétõl ill. a Kari Kreditátviteli Bizottság vezetõjétõl, mielõtt külföldre utazol.) Ez az egy év csúszás azért is jelent nagy gondot, mert ezzel máris kimerült az a lehetõség, amit a törvény biztosít az államilag támogatott hallgatóknak, miszerint a képzési idõ letelte után még két félévig részesülhetsz ingyenes oktatásban (ez után költségtérítést kell fizetned, ami félévente igen súlyos forintokat jelent). Visszatérve a képzésekre: a BSc (Bachelor of Sciences) a kétlépcsõs képzés elsõ lépcsõje, 8 félévbõl áll, melynek elvégzése után lehet MSc-re (Master of Sciences) menni; a hagyományos ötéves képzés 10 félévig tart, melynek végén MSc-vel egyenértékû diplomával jutalmazzák a kitartást. A két képzés tanterve két és fél évig azonos. Ennek köszönhetõ, hogy a két képzés közötti átjárás lehetséges. A két és fél év más szempontból is vízválasztó, pontosabban: szakirány-választó. Mind a két képzésben két szakirány közül lehet választani, a tervezõ és a mûszaki közül. A szakirány-választás feltételei még jelenleg is körvonalazódnak, ami eddig biztos, azt a következõ cikkbõl megtudhatod, a további részletekrõl a beiratkozáskor tájékoztatnak. Egy félév a következõképpen néz ki: 1 regisztrációs hét, 14 hét szorgalmi idõszak, majd 6 hét vizsgaidõszak. A BSc képzésben a félév felépítése ettõl kicsit eltér: 1 regisztrációs hét, 14 hetes szorgalmi idõszak, 1 hét ún. pótlási hét a szorgalmi idõszakra elõírt követelmények pótlására, majd 4 hetes vizsgaidõszak, és 1 hét szünet. Jelenleg még érvényben van a BME régi TVSZ-e (ez vonatkozik az osztatlan ötéves képzésre), amely hamarosan az új Felsõoktatási Törvény rendelkezései alapján kerül módosításra. Ez még nem készült el, mert a március 1-jével hatályba lépõ új Ftv. rendeleteit még nem adták ki. Valamint 2005 júliusában készült el a BSc képzésre vonatkozó kiegészítés, az ún. BME BSc TVSZ. 6

7 Ha bármi gondod adódik, akkor a hallgatói képviselõk biztosan tudnak segíteni a szabályzatok útvesztõjében, de nem árt, ha Te is tisztában vagy a jogaiddal. Ezért ajánlom a oldalon a Szabályzatok fül alatt található TVSZ olvasgatását. A késõbbiekben pedig a Kari Papír figyelését, ugyanis ott értesítünk Titeket, minden fontos eseményrõl. Meleg Ildikó Szakirányválasztás Szakirányválasztás az új képzésben az 5. félév után A felvételi eljárás alapján a BME Építészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatók az öt éves osztatlan és a négy éves BSc szakokon (négy+másfél éves kétciklusú képzés alapfokán) kezdhetik meg tanulmányaikat. Szerzett joguk alapján jogosultak a mintaterv szerint haladni. Az elsõ öt félévben mindkét szakon teljesen azonos a tanterv. Az 5. félév végén az alábbiak alapján haladhatnak tovább a hallgatók: Öt éves, osztatlan építészmérnök képzés: A tervezési és a mûszaki tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a hallgatók két szakirány közül választhatnak. A szakirányválasztás követelményrendszerét a tanszékcsoportok állítják össze. Azokra a hallgatókra, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez elõírt szintet nem éri el a Felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján kidolgozandó egyetemi TVSZ vonatkozó paragrafusát kell alkalmazni. Négy éves BSc szak: Az 5. félév végén a BSc szak hallgatói az öt éves, osztatlan képzés megüresedett helyeire átjelentkezhetnek, ha teljesítik az öt éves, osztatlan képzési szakirány-választás kritériumrendszerét. Azokra a hallgatókra, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez elõírt szintet nem éri el a Felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján kidolgozandó egyetemi TVSZ vonatkozó paragrafusát kell alkalmazni. 7

8 Az elsõ(s) tárgyak A következõ sorokban végigvesszük azokat a tantárgyakat, amelyeket az elsõ félévben fogtok tanulni. Az új tanterv 2006 õszén debütál. Egyelõre egy tervezett változatot tudunk közzétenni, ami még változhat, hisz most is folyik a tantervkidolgozó mûhelymunka. Bár valószínûleg már csak felsõbb éves tárgyak módosulhatnak, ha lesz egyáltalán változás. Egy biztos, mind az öt éves, mind a kétlépcsõs képzés tárgyai megegyeznek az elsõ öt szemeszterben a szabad átjárhatóság biztosítása érdekében. Alapozó tárgyak Matematika 1 (3 kredit): Eddig ez a tárgy 4 kreditpontot ért, az új tantervben valószínûleg ez 3-ra csökken, így lehet, hogy a követelmény is csökkenni fog. Tárgyleírás: Remélem mindenki tanulta a határérték számítást, a deriválást és az integrálást! Ha igen, akkor nem lesz gondja. Ha viszont nem, akkor nem árt, ha beszerzi a Bolyai kötetbõl a megfelelõ részeket. Elõadáson elmondják ugyan mindegyiket, de elég nagy vonalakban és minden bizonyítás nélkül (mivel mi alap matekot tanulunk). Követelmények: A 2 db ZH-ban csak feladatok vannak, viszont egy feladatra csak akkor lehet pontot kapni, ha a végeredmény jó. Ezt a ZH-t csak úgy lehet jól megírni, ha elõtte a kiadott gyakorló- vagy minta feladatsorokat (vagy egy részét) megoldod. Vizsga: A vizsga két részbõl áll, egy tesztbõl, és egy feladatsorból. Mindkettõre csak sok-sok gyakorlással lehet felkészülni, gyakorló feladatokat pedig egy kis utánajárással bárhonnan, és bárkitõl lehet szerezni. Filozófia (2 kredit): Ezt nem kell túlmagyarázni, bizonyára sokan már a középiskolában is tanultatok valami kis filozófiát. Egy tanácsot azért fogadjatok meg: lehetõleg olyan elõadást válasszatok, ahol nem kell vizsgázni vagy ZH-zni, hanem elég egy tavalyi tanulmányt (esszét) leadni. Mûszaki tárgyak Ábrázoló geometria 1 (6 kredit): Tárgyleírás: Az építészeknek fontos, hogy jól lássanak térben, és a térbeli dolgokat jól tudják lerajzolni a síkban ill. fordítva: síkbeli rajzokból összeálljon a fejükben a térbeli alakzat. A félév elején még csak síkmértannal foglalkoznak, ami még könnyen megérthetõ. A félév végén már olyan finomságokkal tömik az agyatokat, mint gömb áthatása kúppal meg miegymás. Követelmények: A tárgyból 3 db ZH van és két pótzh. Minden segédanyagot lehet használni (könyv, jegyzet stb.), kivéve a szomszédot. De még így sem könnyû, mivel szerkeszteni kell, és általában kevés az idõ. Ebbõl van az elsõ komolyabb házi feladat is. A félév során összesen 3 db A/2-es lapot kell teleszerkeszteni, és tussal kihúzva leadni. Egy ilyen rajz elkészítése a nagyon gyakorlottaknak (szakközépiskolásoknak) is legalább 20 óra, de inkább 24. Ez az aktív munkával töltött óra! 8

9 Elindulás Vizsga: A vizsgának van írásbeli és szóbeli része is. Az írásbeli pont olyan, mint egy ZH (csak több múlik rajta), a szóbelin azonban tételt kell húzni, 3 feladattal (könnyû, nehéz, megoldhatatlan) és rövid felkészülés után el kell magyarázni (szakszavakkal) a szerkesztés menetét. Statika bevezetõ (2 kredit): A mi idõnkben a Statika sokkal nagyobb kiméretû tárgy volt (6 kredit), már rögtön az elején bedobtak minket a mély vízbe. Ez áttolódott a második félévre, és elé került ez a 2 kredites elõadás-sorozat, mely a középiskolai fizikára közvetlenebbül épül, átmenetet képez a statika tárgyhoz. Tárgyleírás: A tárgy célja, átfogó ismereteket nyújtani az egész szilárdságtani és tartószerkezeti tárgycsoportról, a késõbbi félévek tananyagáról. A szerkezetek viselkedésének, a fizikai jelenségeknek megértése a késõbbi tárgyak alapja. Ezért ez a tárgy a valós élethez kötõdõ, szemléletet adó tárgy kíván lenni. Követelmény: Vizsga Épületszerkezettan bevezetõ (2 kredit): Nekünk egyáltalán nem volt épszerkünk az elsõ félévben, tehát itt sem saját tapasztalatokról írok, hanem a tervekrõl. Tárgyleírás: Az elõzõ tárgyhoz hasonlóan, ez is átfogó bevezetõ lesz az Épületszerkezettan tantárgyakhoz, amely csaknem végigkíséri tanulmányaidat. Követelmény: Vizsga Mûvészeti tárgyak Szabadkézi rajz 1 (5 kredit): Végre egy tárgy, ami közel áll mindenkihez! (Remélhetõleg!) Hiszen elsõsorban a rajzolás miatt jöttetek ide. Tárgyleírás: A rajzkészség elsajátításához nem kell más csak sok gyakorlás, ezt pedig itt biztosítják, heti öt órában. Az elsõ félév kockológia, elég szögletes, de az alapokat meg kell tanulni. Követelmények: Minden órán kötelezõ (erõsen ajánlott) ott lenni! Azaz csak két rajz hiányozhat a félév végi leadáskor. Félév közben kétszer beszedik a mappákat és leosztályozzák. A döntõ jegy mégis a félév végi leadáson születik, az egész féléves munka alapján. Az Építészet története, Népi építészet (3 kredit): Röviden csak éptöri. Érdekes tárgy, fõleg az elsõ félév. Ebbõl lesz egy nagyobb makettezõ feladat, amibõl a félév végén mindenki büszkeségére kiállítást rendeznek az aulában. Tárgyleírás: Nagyszerû elõadásokat hallhatunk elõdeink lakhelyeirõl és építészetérõl. Követelmények: 2 ZH, amiben a szöveget le kell tudni rajzolni. Egy jó rajz többet ér száz szónál! Vizsga: Szóbeli vizsga, és mint minden ilyen itt az egyetemen teljesen szerencsefüggõ. Itt is rajzolni kell, mint a ZH-ban, csak nem papírra, hanem a táblára. 9

10 Bevezetés az építészetbe 1 (2 kredit): Tárgyleírás: Hetente másfél órás diavetítés szép házakról, híres épületekrõl, építészekrõl. Követelmények: Egy tanulmány leadása, és egy ZH megírása. Térkompozíció (5 kredit): Ez a tárgy is teljesen új, saját tapasztalatokkal nem szolgálhatok. Máshol, ahol építészoktatás folyik, már létezik hasonló tárgy, éppen ideje volt nálunk is bevezetni, hiszen nagyon fontos, hogy már elsõben legyen olyan tárgy, amely a tervezés alapjául szolgál, ugyanakkor annál bõvebb fogalom, a tér megfogását tûzi ki feladatául. Tárgyleírás: Célja a hallgatók bevezetése a kreatív alkotás rejtelmeibe, játékos feladatokon keresztül. Itt igazán szabadon engedheted a fantáziádat! A félév során sok kis, tematikusan egymásra épülõ feladat lesz, a tervek szerint csak makettezés, leginkább órai munka keretében. A félév végére meg kell tudni oldani egy bonyolultabb térkompozíciós feladatot is. Követelmény: Félévközi jegy Kritérium tárgy Testnevelés A (0 kredit): Ezt azt hiszem, nem kell túlmagyaráznom. Összesen 4 félév, azaz két év kötelezõ testnevelés van. Heti másfél óra mozgás nem igazán sok, érdemes mást is sportolni mellette. Tárgyleírás: Egyre kell odafigyelni! Olyan sportot kell választani, amiért nem kell a város másik végébe utazni (pléldául lovaglás). Értelmetlen utazással nem szabad pazarolni a drága szabadidõt! Követelmény: Legalább 10 foglalkozáson részt kell venni. i-dy Fogalomtár...avagy 3 betûs rövidítések a BME-n HK: Hallgatói Képviselet, azért van, hogy megkönnyítse az életeteket az egyetemen. Ha bármilyen tanulmányi vagy egyéb problémátok van, keressétek fel valamelyik képviselõt személyesen vagy ben. HK iroda: K III. 71. (IV-es rajterem mellett), levlista: Bõvebben a 13. oldalon! KTH: Központi Tanulmányi Hivatal, az összevont dékáni hivatalok utópiája. Azért van, hogy megnehezítse az életeteket az egyetemen. Ha nincs elég problémátok, keressétek fel, és lesz! Az R épület (K épülettõl az utolsó épület a Rio és a Zöld Pardon felé haladva) földszintjén található, sorszámot kell húzni, és várni, várni... Itt kell felvenni az indexet vizsgaidõszak elõtt, és itt kell leadni a vizsgák után. Itt kell iskolalátogatási igazolást, valamint érvényesítõ matricát kérni a diákigazolványhoz. DIK: Diákközpont, az egyik leghasznosabb szolgáltatása a Támpont diáktanácsadó az R épület földszintjén. Itt szeretettel várnak bármilyen magánéleti (reméljük nem lesz!) és tanulmányi (lesz!) problémáddal. Elõnye, hogy KTH-ban kapott idegösszeroppanást hatékonyan kezelik (mivel közel van hozzá, és még hordágyra sincs szükség). 10

11 EHK: Az egyetem HK-ja (Egyetemi Hallgatói Képviselet), a 8 Kar közös hallgatói képviselete. Kreditrendszer: A kreditrendszer lényege hogy mindenki olyan ütemben végzi el az egyetemet, ahogy szeretné, pontosabban, ahogy a tanárai engedik. Természetesen az ideális a 10 félév, de ez ma már csak nagyon keveseknek sikerül (a felvettek 3-4%-a). Elõnye a nagy szabadság a tanulmányaid szervezését illetõen, hátránya, hogy itt nincs már olyan osztályszerû közösség (tankör) ahova 5 évig tartozhatsz. Kreditpont: Elméletileg az egy tantárgy teljesítéséhez szükséges munkával arányos pontérték, gyakorlatilag annak inkább a fele. Bonus nincs! Mintatanterv: Ez írja le, hogy a vezetõk elképzelései szerint hogyan lehetne 5 év alatt elvégezni az egyetemet. Hehe :) Elõtanulmányi rend: Ez gondoskodik róla, hogy a fenti ne történhessen meg (félidõben az egyetem szokott vezetni 2:0-ra), vagyis megszabja, hogyan épülnek egymásra a tantárgyak, milyen sorrendben lehet õket felvenni. Tárgyfelvétel: Elsõ félévben nem sok gondotok lesz vele (a beiratkozáskor a KTH munkatársai elvégzik helyetted), utána már annál több. A regisztrációs hetet jelölték ki ennek elvégzésére, de az azt megelõzõ vizsgaidõszak végéig általában már mindenki túl van rajta. Regisztrációs hét: Mivel a BME-n nincs tavaszi szünet (félnek hogy elvégeznénk az alatt a Közgázt), ezért kitalálták helyette a regisztrációs hetet, ami arra szolgálna, hogy ekkor vegyük fel a következõ félévi tárgyakat, és intézzük el a beiratkozást. Szeptemberben ezért tart egy héttel tovább a nyár, februárban pedig van egy hét síszünet. Egyre figyelj: a regisztrációs hét kezdetéig meg kell kezdeni a tárgyfelvételt! Szorgalmi idõszak: A vizsgaidõszakot megelõzõ kb. 3 hónap, amikor az alvással töltött órák száma átlagosan nem éri el a napi 4 órát (sajnos nem a bulik miatt...). Vizsgaidõszak: A szorgalmi idõszakot követõ 6 (Bsc-n 4) hét, amikor az alvással töltött órák száma nem éri el átlagosan a napi 3 órát (a bulik miatt). Rajzleadás: Ilyen félévenként sok van. Elõtte az alvással töltött órák száma a negatív tartományba esik. Makettleadás: Ugyanaz csak 3D-ben. Üvegezés: Ez nem az, amire gondolsz! Biztos, hogy nem lesz olyan izgalmas, de lényegesen megkönnyíti a munkánkat leadások elõtt. Leegyszerûsítve: Fogj egy üveglapot, tegyél alá egy lámpát (ha lehet, felfelé világítson!), kérj egy kész rajzot és rakd rá az üvegre. Erre tedd rá az üres lapodat, és 5 óra múlva kész is a rajzod (a 20 óra helyett). Alvás:??? (A középiskolából még dereng valami, de majd úgyis rájössz!) Zh: Zárthelyi dolgozat, annyiban tér el a középiskolai dolgozatoktól, hogy önerõbõl képtelenség megírni. Bár gondolom ez nektek nem jelent problémát, aki viszont még nem fejlesztette tökéletesre a puskázás technikáját, az forduljon a felsõbb évesekhez. Pót zh: Újabb esély a puskázásra. Sziltan alapszigorlat: A tökön rúgás építészkari megfelelõje. Épszerk alapszigorlat: Ugyanaz vasalt bakanccsal. IV: ismétlõ vizsga, azaz javítási lehetõség. Az esélyeid a tárgy teljesítéséhez a duplájára nõnek (kb. 10%), persze csak akkor, ha elõzõ nap délig jelentkeztél rá. Második IV: Jolly Joker, utolsó utáni javítási lehetõség, ha az 500 Ft-os IV-díjat is befizetted a Neptunon (lásd lejjebb) Félévenként egy tárgyból húzhatod elõ. Ha ez sem jön össze, akkor majd keresztféléven újra megtanítják, immár alaposabban. 11

12 ZP: zépé, Zöld Pardon. Nevezhetnénk harmadik IV-nek, minthogy közvetlenül a második IV-t követi (az este folyamán). Ha sikerült: azért, ha nem: azért... Keresztfélév: Gyakorlat teszi a mestert! Ide általában azok kerülnek, akik a félév folyamán nem tanultak meg puskázni, vagy más tárgyból lõtték el a második IV lehetõséget. Ne izgulj, nem leszel egyedül, sokan szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást. Vigyázat! Nem minden tárgyból! Neptun: Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer. Feladata az lenne, hogy ezen keresztül kényelemesen, akár otthonról is el lehessen intézni a tárgyfelvételt, vizsga jelentkezést, stb. Azt hogy gyakran miért nem mûködik, kutatók elemzik több-kevesebb sikerrel. TIRIS kártya: Beiratkozás után jutsz hozzá ehhez a kártyához, mellyel az R épületben található számítógépes termeket valamint a Központi Könyvtár szolgáltatásait veheted igénybe. Leckekönyv: Ebbe a hivatalos okiratba kerülnek bejegyzésre érdem(telen)jegyeid. Színe nem csak az Építészkaron fekete. Vizsgán mindig legyen nálad! Index: A leckekönyv használatos, magyar neve. DH: Dékáni Hivatal, a KTH elõdje. Nektek már nem sok gondotok lesz vele, és az itt dolgozó kedves nénikkel. Ha mégis be kell mennetek, akkor egy jó tanács: a dékánis nénikkel soha, de soha ne állj le vitatkozni! Ha valamire kíváncsi vagy, fordulj hozzánk, a HK-sokhoz! TVSZ: A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata, elvileg eszerint folyik az oktatás az egyetemen, így Karunkon is. Azonban sajnos vannak olyan tanszékek, illetve tanárok, akik nincsenek tisztában az összes szabállyal. Pontosabban léteznek olyan oktatók, akik már beszéltek olyannal, aki hallott olyanról, aki látta, de még nem olvasta. A HK egyik feladata, hogy ezen változtasson, de azért nektek sem árt tisztában lenni azzal, hogy mik a Ti, illetve tanáraitok jogai és kötelességei. Juttér: Juttatások és Térítések Szabályzata (azaz pontosan: A hallgatói elõirányzat felhasználási rendjérõl, a hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl szóló Szabályzat). Pénzek ki- és befizetésének rendje, eddig még nem hallottam olyanról, aki pluszban lett volna. OHV: Oktatók Hallgatói Véleményezése. Csodálatos kérdõív, amivel a félév végén névtelenül ráhúzhatod a tanárokra a vizes lepedõt. Töltsd ki TE is! TDK: Tudományos Diákköri Konferencia. Ha úgy érzed, hogy valamelyik tárgyban szeretnél jobban elmélyedni (nem a bukásra gondoltam), akkor hajrá! Te választhatod meg, hogy milyen tudományos, sõt újabban már mûvészeti és mûvészetelméleti témában írsz dolgozatot és tartasz elõadást. Sikeres TDK munka a késõbbiek folyamán növeli az esélyedet különbözõ (pl. külföldi) ösztöndíjak elnyerésére. BME: Buli Minden Este! END: VÉGE! amszi & bujatt 12

13 Építész HÖK Építész HK A Hallgatói Önkormányzat A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat a Kar valamennyi beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Tagja valamennyi beiratkozott hallgató, képzési formától függetlenül. Közvetlenül választott testületek A Hallgatói Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) vezetõ testülete. A HK-nak tagja lehet minden, a Karra beiratkozott, aktív státuszú hallgató. A HK mellett mûködik az ún. Gólyatanács (GT), melynek tagjai az elsõ évfolyamból kerülnek ki. A hallgatók juttatásaival kapcsolatos teendõket a Kollégiumi és Szociális Bizottság (KSzB) látja el. A testületek megbízatása egy évre szól. A választásokra minden tanév õszi félévében, legkésõbb október végéig kerül sor. Hallgatói Képviselet Felépítése A HK-nak a 14 választott tagja közül 6 kerül be évfolyam képviselõként (I.- V.+ évfolyam), míg a többiek a választáson szerzett szavazatok alapján abszolút sorrendben. A HK tagjai közül választja meg elnökét, aki aláírásával felelõsséget vállal a HK mûködésért. A HK belsõ munkájának szervezésére állandó (oktatási-, stratégiai-, Kollégiumi Felvételi Bizottság) és eseti (pl. véleményezõ-) bizottságokat mûködtet, valamint felelõsöket (oktatási-, külügy-, HÖOK-, pályázat-, PR-, Kari Papír-, sport és öntevékeny köri-, tanszéki-) nevez ki. Mûködése A HK szorgalmi idõszakban heti, míg vizsgaidõszakban legalább kétheti rendszerességgel üléseket tart. A HK jogai és kötelezettségei alapján részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi munkájában. Tagokat delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK), Külsõ és Belsõ Kollégiumi Bizottságba. Részt vesz a Kari Tanács (KT) és a KT állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK-t a Kar Dékáni Tanácsán a mindenkori elnök képviseli, továbbá összekötõkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari oktatási egységekkel. Hivatása A HK hivatása a kari hallgatók oktatással, szakmával, kultúrálódással, közösségépítéssel és kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A különbözõ érdekek ütköztetése, és ezáltal a hallgatóság számára lehetõ legkedvezõbb tanulási és kultúrálódási feltételek megteremtése az Egyetem keretei között. 13

14 Tevékenysége A HK törvények által elõírt kötelezettségein túl részt vesz delegáltjai által a Kar életének szervezésében. Elsõdleges feladata az oktatás minõségének és korrektségének normakontrollja. Munkájával elõsegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezõbb megvalósulását. A tanszékek közti számonkérés-idõpontok egyeztetésétõl kezdve a Kar hosszú távú oktatási stratégiájának fejlesztéséig. Részben végzi a hallgatói juttatások elbírálást és intézkedik ezen döntések végrehajtásáról. Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind kulturális téren. Legnagyobb eseményei: a minden évben megrendezésre kerülõ Gólyatábor illetve Gólyahétvége, Gólyabál, Építész Napok, Jeges Est; a Szakirány-választó elõadás, a Ballagás. Rendszeres látogatásokat szervez a szakmai szemmel érdekesebb létesítmények, beruházások megtekintésére, megismerésére. Elõadásokat szervez a hallgatóság informálásra szakmai és társadalmi kérdések témakörben. A HK irodában ügyeletet tart a hét minden napján, amikor a hallgatók személyesen is fordulhatnak a HK-hoz. Fontos feladatának tekinti a gólyákkal való A Hallgatói Képviselet honlapja hírek, hirdetmények, fontos információk juttatásokkal kapcsolatos információk (ösztöndíj, szociális támogatás, kollégium) pályázatok, ösztöndíjak kari rendezvények programok, kiállítások információk a HK munkájáról levelezõlisták tantárgyi segédletek, jegyzetek, puskák Gólyatanács kiemelt fontosságú törõdést. Ezért létrehozta és felügyeli a Senior rendszert. A seniorok tankörönként két fõ állandó kapcsolatban állnak saját tankörükkel és hirdetik a számukra szervezett tanulmányi elõkészítõket, információkat szolgáltatnak, továbbá rendelkezésre állnak a problémás kérdések megoldásának elõsegítésére. A hallgatóságot hirdetõin, weblapján (www.epiteszhok.bme.hu), levelezõ listáin keresztül tájékoztatja tevékenységérõl. Saját hírújságot mûködtet Kari Papír (KP) címen. Törvényességi felügyeletet gyakorol a kari hallgatók kulturális folyóirata, a Megfagyott Muzsikus (MM) felett. Mûködése A GT a HK elõszobájának is tekinthetõ. Fõ célja az arra rátermett elsõéves, de még egyetemi berkekben járatlan hallgatók megismertetése az érdekvédelem rendszerével. Szavazati jog nélkül részt vesznek a HK munkájában, elsõdleges feladatuk a HK mûködésének megfigyelése, az érdekképviseletbe való munka közbeni betanulás. Minden gólyát egy HK-s vesz maga mellé, és mint seniorja adja át számára az általa megismert szubjektív véleményét. A Gólyatanácsosok képzése heti egy alkalommal a Gólyatanács ülésén történik. Itt a szabályzatok tematikus ismertetésén keresztül sajátítják el a képviseleti munka alapjait. 14

15 Kollégiumi és Szociális Bizottság Felépítés A KSzB 6+1 fõbõl álló testület. A bizottság évfolyamszintû képviselõkbõl áll össze. (Egy évfolyamba tartozóknak nevezzük az azonos évben beiratkozott hallgatókat. Az ötödév feletti hallgatókat összefoglalóan 5+ évfolyamnak nevezzük.) A KSzB mindenkori vezetõjét a HK választja saját tagjai közül. Feladata A KSzB részt vesz a rendelkezésre álló pénzbeli és természetbeni juttatások pályázat útján történõ elbírálásában. Ez alapján a KSzB tagjai részt vesznek a Kollégiumi Felvételi Bizottság munkájában. A szociális támogatás és ösztöndíjak kialakításakor javaslatot tesznek a HK-nak, melyet az az évfolyam-képviselõ tagjai által ellenõriz és azt korrekció után elfogadásra a HK ülés elé terjeszti. A KSzB döntési javaslatot terjeszt a HK elé a rendkívüli szociális támogatások ügyében. Közvetve választott illetve delegált testületek Kollégiumi Felvételi Bizottság Felépítése A Kollégiumi Felvételi Bizottság (KFB) a Kar rendelkezésére álló kollégiumi férõhelyek elosztására kiírt pályázat elbírálásra létrehozott bizottság. Tagjai a HK és a KSzB évfolyam szintû képviselõi. Vezetõje a HK mindenkori elnöke. Mûködése A KFB félévente kétszer ülésezik. Ennek során megállapítja a pályázat során kollégiumi elhelyezést nyertek névsorát, illetve várakozó listát állít fel a kollégiumi férõhelyre be nem utalt pályázók között. orbán& amszi 15

16 Kihez fordulhatsz? HK-sok Miután megismerkedtetek a Hallgatói Képviselettel és annak mûködésével, ideje megismernetek magukat a hallgatói képviselõket, röviden HK-sokat. Személyesen a gólyatáborban találkozhatsz velünk elõször, de késõbb sem hagyunk Titeket magatokra. Mivel csak 14 HK-s van, a gólyatáborban viszont 20 senior lesz, ezért a csapatunk kiegészül a leglelkesebb gólyákkal. Természetesen hozzájuk is fordulhattok kérdésekkel, hiszen az elmúlt tanévben komoly kiképzésben részesültek. A késõbbiekben, ha valamilyen problémával kell a HK-t megkeresned, akkor legegyszerûbb, ha az adott témakör felelõsével veszed fel a kapcsolatot. (A HK jelenlegi összetétele az októberi választásokig érvényes.) Hülber Attila elnök EHK-delegált Koczkás Kornél alelnök Kollégiumi felelõs Boda Judit Öntevékenyköri felelõs Martin Anna Juttatási felelõs 16

17 Meleg Ildikó Kari Papír felelõs Mûsajt-delegált Nagy Ildikó Oktatási felelõs Pad Virág KTT-kontakt PR felelõs Wettl Márta Gazdasági felelõs Amsztman Róbert EHK-delegált Rendezvényfelelõs Bordás Tamás HÖOK-delegált 17

18 Kormányos Kornél Sportfelelõs Kovács Nándor Jegyzetfelelõs Pozsgai András Csapatépítés Irodafelelõs Sándor Ákos Kultúrfelelõs Seniorok lesznek még: Agura Eszter, Bódis Ádám, Csontos Gyula, Heiter Márti, Kiss Viktor, Mihály Oszkár. Találkozzunk a gólyatáborban! 18

19 Bercsényi Építész Szakkollégium Estéket tudnék beszélni arról, hogy miért is jött létre, mit takar most és mi kéne, hogy legyen a jövõben ez a szervezet (és ha szóban kérdeztek fogok is :-)). Ha egy mondattal akarnám megfogalmazni azt a definíciót, ami igaz múltra, jelenre, jövõre, így szólna: Egy állandóan fejlõdõ, változó, rugalmas, iszonyatosan kíváncsi, sokoldalúságra törekvõ diákokból álló önképzõ BARÁTI kör. Persze ez így nem túl konkrét, ezért most megpróbálom minél rövidebben leírni, hogy kik is vagyunk, hová tartunk, és ezért mit teszünk. A BÉSz 1996-ban jött létre tanárok és diákok összefogásával a Bercsényi Építész Kollégiumban egy mûteremmel, melynek infrastrukturális felkészültsége komoly szintre emelkedett pár év alatt (öt számítógép, scanner, nyomtató diascanner, stb., stb.). Hogy mi volt a céljuk, nem feszegetném, ugyanis mostanság más irányban fejlõdik a rendszer. Egy dologban minden tag egyetért (amivel majd nektek is szembe kell néznetek, ha jó építészek, és nem szakbarbárok akartok lenni), hogy az építészet összetett mûfaj, tudományos és mûvészeti diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétû és szerteágazó ismeretekre kell szert tenni. Ennek a folyamatnak egyik fontos alkotóeleme a folyamatos eszmecsere egyéb mûfajokkal. Sajnálatos módon ez utóbbira az egyetem felépítésénél, mûködési rendszerénél fogva (amit személy szerint én is erõsen bírálok) gyakran nem tud megfelelõ teret biztosítani. Ezt a csorbát köszörülgetjük mi egyelõre jelentõségéhez mérten nem túl nagy sikerrel, de egyre jobban, és ehhez a munkához van szükségünk még több érdeklõdõ haverra, havernõre. Eszközeink nagyrészt kurzusok, elõadások (ld.: pl. Építészeti Szakmai Elõadások Köre), kiállítások, tanulmányutak, egy vagy több napos rendezvények, performance-ok, szakmai fórumok és különbözõ pályázatokon való részvétel. A programokat saját igényeinknek megfelelõen állítjuk össze, a szervezésben, lebonyolításban mindig többen dolgozunk egyszerre. Az elõadások kivétel nélkül nyilvánosak, tehát nem szakkollégisták, sõt nem szakmabeliek elõtt is nyitva állnak. A gyakorlati és elméleti kurzusok az ideálisnak tartott formában, tehát kis létszámú csoportokkal, a résztvevõk által meghívott mesterek vezetésével zajlanak. A Szakkollégium vezetésével mûködik egyre nagyobb sikerrel a Bercsényi Galéria, mely kéthetes ciklusokban kortárs fiatal mûvészek alkotásait mutatja be. Igyekszünk részt venni a kétévente rendezett Velencei Építészeti Biennálén és más ehhez hasonló nemzetközi kiállításokon is. Rendkívül fontosnak tartjuk az állandó versenyben maradás miatt, hogy más országok építészeti közéletébe is belefolyjunk, ezért kiterjedt kapcsolatokat ápolunk az európai szakmai és oktatási körökkel. Tagjai vagyunk a svájci építészhallgatók által alapított és irányított EASA (European Architecture Students' Assembly) szervezetnek, mely az európai design iskolák hallgatóit igyekszik összefogni állandó találkozókkal, workshopokkal. Durván ez lehetne a komoly része ennek az életvitelnek, de ne ijedjen meg senki, nem munkamániás visszafogott embereket keresünk. Sõt, aki nem tud bulizni, felszabadultan társalogni, vitatkozni, véleményt nyilvánítani, annak elõbb utóbb változtatnia kell ezen, ha lépést akar tartani. Bõczén Árpi 19

20 Juttér A hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl, röviden 1. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók juttatásairól általában Mit jelent az állami támogatás? Nagyon röviden: az államilag támogatott képzésbe járó hallgatónak nem kell kifizetnie az oktatása költségeit, és kaphat a felsõoktatási hallgatóknak járó juttatásokból. Meddig tart az állami támogatás? Az új Ftv. szerint a képzési idõ + 2 félév; utána költségtérítést kell fizetni. 2. A nappali tagozatos hallgatói normatívából finanszírozott hallgatói támogatások A tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjat a hallgatók legalább 50%-a, legfeljebb 70%-a kaphat. Az elosztás elvi szabályai a következõk: Minél jobban tanul valaki, annál több tanulmányi ösztöndíjat kap (Ugye milyen egyszerû?) A tanulmányi eredmény mérõszáma az ösztöndíjindex (ösztöndíjátlag). (Kiszámítása: minden egyesnél jobb osztályzatodat megszorzod a hozzá tartozó kreditponttal, majd a szorzatok összegét elosztod harminccal.) Az elsõ évesek az elsõ félévben (ösztöndíjátlag hiánya miatt) nem kapnak ösztöndíjat. A második félévtõl az elõzõ (aktív) félévi ösztöndíjindex alapján állapítják meg a tanulmányi ösztöndíj összegét. Szociális támogatás A szociális támogatás (röviden szoc.tám.) lehet rendszeres, vagy rendkívüli. A rendszeres szoc.tám. elnyeréséhez félévenként újra és újra a kari Hallgatói Képviselet által meghatározott határidõig (a regisztrációs hét végéig) igénylõlapot kell benyújtani. A szoc.tám.-ot félévenként öt hónapra kapod. A kari Hallgatói Képviselet bizottsága határozza meg a havi összeget, ami nem lehet kevesebb, mint Ft. Van úgy, hogy félév közben történik valami, ami hirtelen megváltoztatja a családod anyagi helyzetét, ezért sürgõs anyagi segítségre van szükséged. Ilyenkor fordulj rendkívüli szociális támogatásért a kari Hallgatói Képviselethez. Nem árt, ha a beadás elõtt az egyszeri támogatások odaítélésének gyakorlatáról megkérdezed hallgatói képviselõdet. BME ösztöndíj Aki tanulmányi ösztöndíjat kap és végez valamilyen, az egyetemi közösség számára hasznos tevékenységet, az a félévenként kiírt pályázatokon elnyerheti egyetemi, vagy kari szinten a BME ösztöndíjat. Aki tehát ilyen ösztöndíjat szeretne, annak figyelnie kell a plakátokat, hogy mikor írnak ki pályázatot, és az aktuális pályázat feltételeinek megfelelõen kell írásban kérnie, bizonyítania, hogy megérdemli azt. 3. Egyéb támogatások Kollégiumi elhelyezés Kollégiumot kaphat, aki államilag támogatott nappali tagozatos képzésre járó aktív hallgató (vagyis az adott félévre beiratkozott). Elõnyt élvez az elhelyezésnél az, aki nem rendelkezik budapesti állandó lakhellyel. 20

A képzésről. Kreditrendszer

A képzésről. Kreditrendszer A képzésről Kreditrendszer A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére.

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére A A 2014. évi évi felvételi eljárásban BSc BSc képzésre felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére 2014. 28. 29. / 30. / 31. 2012. április 10. Tevesz Gábor 1 okt.dh. BME VIK BME 1. Alapítás éve: 1782

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013

Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013 Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013 1 Bevezető Kedves Hallgatók! A KÖZGÁZ! Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne Nektek segítséget nyújtani a vizsgaidőszakban, ezért elkészítettük számotokra a Vizsgaidőszaki

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás. az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben)

2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás. az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben) REKTOR 2/2013. (I. 31.) számú Rektori Utasítás az 1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben) A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról a BME Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Szakirány Szabályzat Elfogadta a Kari Tanács i ülésén. 1. A szabályzat hatálya

Szakirány Szabályzat Elfogadta a Kari Tanács i ülésén. 1. A szabályzat hatálya Szakirány Szabályzat Elfogadta a Kari Tanács 2013.11.27.-i ülésén 1. A szabályzat hatálya 1. Jelen szabályzat hatálya a BME Építészmérnöki Karán (továbbiakban a Kar) az Építész osztatlan ötéves szakon

Részletesebben

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter Félévkezdési KisOkos 2012. õszi szemeszter Tisztelt Hallgatók! Az alábbiakban hasznos tanácsokkal kívánjuk Önöket ellátni, illetve felhívni figyelmüket legfontosabb teendõikre. Beiratkozás Az új, 2012/2013.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 2013. 1.3.3. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhitel1-ből fizeti a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus 22.) előtt, azonban a

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Vizsgaidőszaki Kisokos

Vizsgaidőszaki Kisokos Vizsgaidőszaki Kisokos 2013 1 Bevezető Kedves Hallgatók! A Közgáz Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne Nektek segítséget nyújtani a vizsgaidőszakban, ezért elkészítettük számotokra a Vizsgaidőszaki

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Benedeczki Éva, Daku Dávid, Farkas Péter,

Részletesebben

Tájépítészeti Kar (BCE TájK)

Tájépítészeti Kar (BCE TájK) Tájépítészeti Kar (BCE TájK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) (1) A hallgatói támogatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek: A Kari Tanács: -elfogadja, illetve

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3N-M0 (ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN)

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3N-M0 (ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN) AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3N-M0 (ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN) KÉPZÉSÉNEK SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Kari T anács 2016. november 2-i ülésén. 1. A szabályzat hatálya... 2

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2013/2014. TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a Testnevelés tantárgy 2013/2014. tanév II. félévének követelményeit közöljük. Minden

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj Kivonatok a TJSZ-ből: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan

Részletesebben