A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES"

Átírás

1 A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás

2 Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez, és sok szeretettel köszöntünk az Építészkaron. Most már bátran mondhatod magadról, hogy építészhallgató vagy, hiszen már csak pár hét, és az Isten sem ment meg attól, hogy beiratkozz. Addig viszont pihenj sokat, és élvezd a nyarat, amíg lehet! Amit most a kezedben tartasz, az a Kari Papír Gólya különszáma, amely azért készült, hogy legyen számodra összegyûjtve minden fontos információ, amire a közeljövõben szükséged lehet. Sok hasznos dolog van ebben az újságban, ezért kérlek, figyelmesen olvasgasd, és õrizd meg, még késõbb is jól jöhet. Igyekeztünk nem elijeszteni, de nem is titkoljuk, hogy az Építészkar bizony nagyon nehéz. Lesz olyan is, aki elõszeretettel küld majd a Duna másik partjára (Közgáz), mondván ott könnyebb boldogulnod, ne törd magad itt, Fiam! Egy a baj, ott csak egy egyetemista lehetsz. Itt viszont ÉPÍTÉSZ! Ezért jöttél ide. És mi öregek is segítünk az elsõ teendõknél, asszisztálunk a csapatépítésnél, és igyekszünk megkönnyíteni a beilleszkedést A Hallgatói Képviselet minden évben gólyatábort szervez a leendõ elsõsöknek, errõl is közlünk infókat az újság hasábjain. Annyit elárulok, hogy ne hagyd otthon a játszós ruhád!:) Ezzel viszont nem ér véget az ismerkedõs, csapatépítõs program. A regisztrációs hét végén ún. gólyahétvégét tartunk, napközben jókat játszunk, és közben a seniorok sok mindent megmutatnak, pl. hol ebédelj, hol vásárolj rajzeszközt; este pedig nagy buli lesz. Nem szabad kihagyni! Már csak azért sem, mert minél több embert ismersz meg, annál nagyobb esélyed van elvégezni az egyetemet. Most biztos azt hiszed, hogy viccelek, de úgy október közepén, a második zh-k és rajzbeadások idején, amikor az alvás ellen küzdesz, virrasztasz (Ez egy ilyen vallás! ahogy még Imi barátunk mondta nekünk), Te is megtapasztalod, hogy milyen sokat számít, ha együtt tanulsz társaiddal, ha segítetek egymásnak. Számtalan ehhez hasonló, és ennél még különb okosságot hallhatsz majd seniorjaidtól Remélem, találkozunk a gólyatáborban! fõszerkesztõ 2

3 Kari Papír Gólyaszám Tartalom Szia, kedves Gólya! 2 A kreditrendszer 4 Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésrõl 5 A képzésrõl 6 Szakirányválasztás 7 Az elsõ(s) tárgyak 8 Fogalomtár 10 Építész HÖK Építész HK 13 Kihez fordulhatsz? 16 Bercsényi Építész Szakkollégium 19 Juttatások, térítések 20 Támogatások, pályázatok 22 Pénz, pénz, pénz 24 Megfagyott Muzsikus 25 A külföldi ösztöndíjakról 26 Kulturális élet a Karon 28 Kedves Gólyák! 30 A koliról 32 Gólyaindulók 33 Kari Papír Kari Papír Gólyaszám Kiadja: Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet Támogatja: Egyetemi Hallgatói Képviselet Nyomtatásban megjelent: 300 példányban Felelõs szerkesztõ: Laczkó Gábor Felelõs kiadó: Hülber Attila Fõszerkesztõ: Meleg Ildikó Layout: h z a Szerkesztõség: 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. III. em. 71. Kontakt: 3

4 A kreditrendszer A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minõsítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtõl az összes magyarországi felsõoktatási intézményben kötelezõ, azonban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen már tizenegy éve megbízhatóan mûködik. Ezért nem véletlen, hogy a most országosan bevezetett rendszer is a BME-tõl vette át a legfõbb elemeit. A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpont szerezhetõ, mely kreditenként átlagosan 30 órát tesz ki. A diploma megszerzéséhez a tíz szemeszterbõl álló tanulmányok során 300 kreditpont összegyûjtése szükséges. A kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétõl és ennek elsajátításához szükséges idõtõl függõen lehet 2, 3, 4, 5, vagy akár 6 kredites tárgy is. A 300 kreditpont 5%-ának megfelelõ pontért, azaz 15 kreditért szabadon lehet felvenni tárgyakat. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Ezen kívül 30 kreditpontért kell felvenni szakiránytól függõen kötelezõen választható tárgyakat. A bennmaradás feltétele is a megfelelõ kreditpontszám elérése. A jelenleg érvényben lévõ egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) értelmében elsõ évben (azaz az elsõ két szemeszter alatt) 30 kreditpontot kell összegyûjteni, illetve másod év végére (azaz a 4. félév szemeszter végére) 60 kreditpontnak kell meglennie. Innentõl kezdve szinte biztos az út a diplomáig, csak az a kérdés, hogy annak megszerzése mennyi idõbe fog telni. Ehhez kapcsolódóan egyetlen megkötés van, hogy a 20. félévben (tíz év alatt) mindenképpen meg kell védeni a diplomát (ez az Építészmérnöki Karon egy épület komplett megtervezését jelenti). A tárgyak kreditpont alapján történõ összehasonlítása segíti a karok, egyetemek közötti áthallgatást, és így válik lehetõvé, hogy minden hallgató a neki megfelelõ ütemben és tanulmányi utakon jusson el a szükséges 300 kreditpontig, így a diploma megszerzéséig. Kreditrendszer 4

5 Az államilag támogatott... Országunkban az ingyenes oktatás valóban csak az oktatás térítésmentességét jelenti. Tanulmányaid elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve mulasztásaidért bizony fizetned kell. Szolgáltatási díjat fizetsz a kollégiumért, bizonyos igazolások kiadásáért, a beiratkozásért, TIRIS-kártyáért, gólyatáborért stb. Díjfizetési kötelezettséged keletkezik az Egyetemmel szemben, ha késõbb adsz le egy feladatot, ha második ismétlõvizsgára mégy. Ha egy félévben nem teljesítesz egy tárgyat és a félév során 15 kreditpont alatt teljesítettél, akkor a következõ félévben a nem teljesített kreditekért kb Ft/kredit tandíjat kell fizetned. Támogatott idõszakod letelte után pedig költségtérítéses hallgatóvá válsz....és a költségtérítéses tanulmányokról A költségtérítés összege az adott félévre felvett kreditek számától függ. A legtöbb nappali tagozatos szakon ez az összeg Ft/kredit. (Átlagos haladási ütemet figyelembe véve félévente a költségtérítés összege Ft körül mozog.) A kreditekért fizetendõ pontos összeget a Dékáni Hivataltól tudhatod meg. Költségtérítéses hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. Ehhez azonban szükséges, hogy államilag támogatott hely üresedjen meg, a mintatanterv elsõ négy félévébõl legalább 60 kreditpontot gyûjts össze, az utolsó két félév mindegyikében legalább 3,50 ösztöndíjátlagod legyen. Az államilag támogatott hallgatókkal szemben a költségtérítéses hallgatók nem részesülhetnek a hallgatói normatívához kötõdõ juttatásokban (nem kaphatnak ösztöndíjat, kollégiumi férõhelyet, szociális támogatást), õk csak a diákigazolvány nyújtotta anyagi kedvezményekkel élhetnek. A befizetett tandíj illetve költségtérítés összegének egyharmadával csökkentheted saját, vagy egy közeli hozzátartozód adóalapját. 5

6 A képzésrõl A hagyományos öt éves és a kétlépcsõs képzésrõl Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja az egységes Európai Felsõoktatási Térség létrehozása az angolszász típusú, többciklusú képzési modell (BSc-MSc) bevezetésével. Cél a hallgatói és az oktatói mobilitás megkönnyítése is, mind belföldön, mind külföldön. Az egyetemek közötti szabad átjárhatóság lehetõvé teszi azt az ideális, sok lehetõséget rejtõ helyzetet, hogy a hallgatók akár két-három egymást követõ félévet is más-más intézményben abszolváljanak. Igen, ez lenne a cél, ami miatt hazánkban is bevezetésre kerül a kétlépcsõs képzés, de ez a valóságban nem ilyen gyönyörû. Az Építészkaron ugyanis nagyon ritkán mûködnek úgy a dolgok, ahogy kellene, de erre hamarosan Te is rájössz. Tõlünk szinte lehetetlen úgy külföldre menni, hogy a távollét ne okozzon egy év(!) csúszást a tanulmányaidban. Ennek az az oka, hogy biztos nagyon jól csinálják külföldön is, de olyan jól biztos nem, mint a mi drága jó Tanszékeink. (Az akkreditáció amúgy sem egyszerû dolog, menetérõl alapos tájékoztatást kérhetsz a HK juttatási felelõsétõl ill. a Kari Kreditátviteli Bizottság vezetõjétõl, mielõtt külföldre utazol.) Ez az egy év csúszás azért is jelent nagy gondot, mert ezzel máris kimerült az a lehetõség, amit a törvény biztosít az államilag támogatott hallgatóknak, miszerint a képzési idõ letelte után még két félévig részesülhetsz ingyenes oktatásban (ez után költségtérítést kell fizetned, ami félévente igen súlyos forintokat jelent). Visszatérve a képzésekre: a BSc (Bachelor of Sciences) a kétlépcsõs képzés elsõ lépcsõje, 8 félévbõl áll, melynek elvégzése után lehet MSc-re (Master of Sciences) menni; a hagyományos ötéves képzés 10 félévig tart, melynek végén MSc-vel egyenértékû diplomával jutalmazzák a kitartást. A két képzés tanterve két és fél évig azonos. Ennek köszönhetõ, hogy a két képzés közötti átjárás lehetséges. A két és fél év más szempontból is vízválasztó, pontosabban: szakirány-választó. Mind a két képzésben két szakirány közül lehet választani, a tervezõ és a mûszaki közül. A szakirány-választás feltételei még jelenleg is körvonalazódnak, ami eddig biztos, azt a következõ cikkbõl megtudhatod, a további részletekrõl a beiratkozáskor tájékoztatnak. Egy félév a következõképpen néz ki: 1 regisztrációs hét, 14 hét szorgalmi idõszak, majd 6 hét vizsgaidõszak. A BSc képzésben a félév felépítése ettõl kicsit eltér: 1 regisztrációs hét, 14 hetes szorgalmi idõszak, 1 hét ún. pótlási hét a szorgalmi idõszakra elõírt követelmények pótlására, majd 4 hetes vizsgaidõszak, és 1 hét szünet. Jelenleg még érvényben van a BME régi TVSZ-e (ez vonatkozik az osztatlan ötéves képzésre), amely hamarosan az új Felsõoktatási Törvény rendelkezései alapján kerül módosításra. Ez még nem készült el, mert a március 1-jével hatályba lépõ új Ftv. rendeleteit még nem adták ki. Valamint 2005 júliusában készült el a BSc képzésre vonatkozó kiegészítés, az ún. BME BSc TVSZ. 6

7 Ha bármi gondod adódik, akkor a hallgatói képviselõk biztosan tudnak segíteni a szabályzatok útvesztõjében, de nem árt, ha Te is tisztában vagy a jogaiddal. Ezért ajánlom a oldalon a Szabályzatok fül alatt található TVSZ olvasgatását. A késõbbiekben pedig a Kari Papír figyelését, ugyanis ott értesítünk Titeket, minden fontos eseményrõl. Meleg Ildikó Szakirányválasztás Szakirányválasztás az új képzésben az 5. félév után A felvételi eljárás alapján a BME Építészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatók az öt éves osztatlan és a négy éves BSc szakokon (négy+másfél éves kétciklusú képzés alapfokán) kezdhetik meg tanulmányaikat. Szerzett joguk alapján jogosultak a mintaterv szerint haladni. Az elsõ öt félévben mindkét szakon teljesen azonos a tanterv. Az 5. félév végén az alábbiak alapján haladhatnak tovább a hallgatók: Öt éves, osztatlan építészmérnök képzés: A tervezési és a mûszaki tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a hallgatók két szakirány közül választhatnak. A szakirányválasztás követelményrendszerét a tanszékcsoportok állítják össze. Azokra a hallgatókra, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez elõírt szintet nem éri el a Felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján kidolgozandó egyetemi TVSZ vonatkozó paragrafusát kell alkalmazni. Négy éves BSc szak: Az 5. félév végén a BSc szak hallgatói az öt éves, osztatlan képzés megüresedett helyeire átjelentkezhetnek, ha teljesítik az öt éves, osztatlan képzési szakirány-választás kritériumrendszerét. Azokra a hallgatókra, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez elõírt szintet nem éri el a Felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján kidolgozandó egyetemi TVSZ vonatkozó paragrafusát kell alkalmazni. 7

8 Az elsõ(s) tárgyak A következõ sorokban végigvesszük azokat a tantárgyakat, amelyeket az elsõ félévben fogtok tanulni. Az új tanterv 2006 õszén debütál. Egyelõre egy tervezett változatot tudunk közzétenni, ami még változhat, hisz most is folyik a tantervkidolgozó mûhelymunka. Bár valószínûleg már csak felsõbb éves tárgyak módosulhatnak, ha lesz egyáltalán változás. Egy biztos, mind az öt éves, mind a kétlépcsõs képzés tárgyai megegyeznek az elsõ öt szemeszterben a szabad átjárhatóság biztosítása érdekében. Alapozó tárgyak Matematika 1 (3 kredit): Eddig ez a tárgy 4 kreditpontot ért, az új tantervben valószínûleg ez 3-ra csökken, így lehet, hogy a követelmény is csökkenni fog. Tárgyleírás: Remélem mindenki tanulta a határérték számítást, a deriválást és az integrálást! Ha igen, akkor nem lesz gondja. Ha viszont nem, akkor nem árt, ha beszerzi a Bolyai kötetbõl a megfelelõ részeket. Elõadáson elmondják ugyan mindegyiket, de elég nagy vonalakban és minden bizonyítás nélkül (mivel mi alap matekot tanulunk). Követelmények: A 2 db ZH-ban csak feladatok vannak, viszont egy feladatra csak akkor lehet pontot kapni, ha a végeredmény jó. Ezt a ZH-t csak úgy lehet jól megírni, ha elõtte a kiadott gyakorló- vagy minta feladatsorokat (vagy egy részét) megoldod. Vizsga: A vizsga két részbõl áll, egy tesztbõl, és egy feladatsorból. Mindkettõre csak sok-sok gyakorlással lehet felkészülni, gyakorló feladatokat pedig egy kis utánajárással bárhonnan, és bárkitõl lehet szerezni. Filozófia (2 kredit): Ezt nem kell túlmagyarázni, bizonyára sokan már a középiskolában is tanultatok valami kis filozófiát. Egy tanácsot azért fogadjatok meg: lehetõleg olyan elõadást válasszatok, ahol nem kell vizsgázni vagy ZH-zni, hanem elég egy tavalyi tanulmányt (esszét) leadni. Mûszaki tárgyak Ábrázoló geometria 1 (6 kredit): Tárgyleírás: Az építészeknek fontos, hogy jól lássanak térben, és a térbeli dolgokat jól tudják lerajzolni a síkban ill. fordítva: síkbeli rajzokból összeálljon a fejükben a térbeli alakzat. A félév elején még csak síkmértannal foglalkoznak, ami még könnyen megérthetõ. A félév végén már olyan finomságokkal tömik az agyatokat, mint gömb áthatása kúppal meg miegymás. Követelmények: A tárgyból 3 db ZH van és két pótzh. Minden segédanyagot lehet használni (könyv, jegyzet stb.), kivéve a szomszédot. De még így sem könnyû, mivel szerkeszteni kell, és általában kevés az idõ. Ebbõl van az elsõ komolyabb házi feladat is. A félév során összesen 3 db A/2-es lapot kell teleszerkeszteni, és tussal kihúzva leadni. Egy ilyen rajz elkészítése a nagyon gyakorlottaknak (szakközépiskolásoknak) is legalább 20 óra, de inkább 24. Ez az aktív munkával töltött óra! 8

9 Elindulás Vizsga: A vizsgának van írásbeli és szóbeli része is. Az írásbeli pont olyan, mint egy ZH (csak több múlik rajta), a szóbelin azonban tételt kell húzni, 3 feladattal (könnyû, nehéz, megoldhatatlan) és rövid felkészülés után el kell magyarázni (szakszavakkal) a szerkesztés menetét. Statika bevezetõ (2 kredit): A mi idõnkben a Statika sokkal nagyobb kiméretû tárgy volt (6 kredit), már rögtön az elején bedobtak minket a mély vízbe. Ez áttolódott a második félévre, és elé került ez a 2 kredites elõadás-sorozat, mely a középiskolai fizikára közvetlenebbül épül, átmenetet képez a statika tárgyhoz. Tárgyleírás: A tárgy célja, átfogó ismereteket nyújtani az egész szilárdságtani és tartószerkezeti tárgycsoportról, a késõbbi félévek tananyagáról. A szerkezetek viselkedésének, a fizikai jelenségeknek megértése a késõbbi tárgyak alapja. Ezért ez a tárgy a valós élethez kötõdõ, szemléletet adó tárgy kíván lenni. Követelmény: Vizsga Épületszerkezettan bevezetõ (2 kredit): Nekünk egyáltalán nem volt épszerkünk az elsõ félévben, tehát itt sem saját tapasztalatokról írok, hanem a tervekrõl. Tárgyleírás: Az elõzõ tárgyhoz hasonlóan, ez is átfogó bevezetõ lesz az Épületszerkezettan tantárgyakhoz, amely csaknem végigkíséri tanulmányaidat. Követelmény: Vizsga Mûvészeti tárgyak Szabadkézi rajz 1 (5 kredit): Végre egy tárgy, ami közel áll mindenkihez! (Remélhetõleg!) Hiszen elsõsorban a rajzolás miatt jöttetek ide. Tárgyleírás: A rajzkészség elsajátításához nem kell más csak sok gyakorlás, ezt pedig itt biztosítják, heti öt órában. Az elsõ félév kockológia, elég szögletes, de az alapokat meg kell tanulni. Követelmények: Minden órán kötelezõ (erõsen ajánlott) ott lenni! Azaz csak két rajz hiányozhat a félév végi leadáskor. Félév közben kétszer beszedik a mappákat és leosztályozzák. A döntõ jegy mégis a félév végi leadáson születik, az egész féléves munka alapján. Az Építészet története, Népi építészet (3 kredit): Röviden csak éptöri. Érdekes tárgy, fõleg az elsõ félév. Ebbõl lesz egy nagyobb makettezõ feladat, amibõl a félév végén mindenki büszkeségére kiállítást rendeznek az aulában. Tárgyleírás: Nagyszerû elõadásokat hallhatunk elõdeink lakhelyeirõl és építészetérõl. Követelmények: 2 ZH, amiben a szöveget le kell tudni rajzolni. Egy jó rajz többet ér száz szónál! Vizsga: Szóbeli vizsga, és mint minden ilyen itt az egyetemen teljesen szerencsefüggõ. Itt is rajzolni kell, mint a ZH-ban, csak nem papírra, hanem a táblára. 9

10 Bevezetés az építészetbe 1 (2 kredit): Tárgyleírás: Hetente másfél órás diavetítés szép házakról, híres épületekrõl, építészekrõl. Követelmények: Egy tanulmány leadása, és egy ZH megírása. Térkompozíció (5 kredit): Ez a tárgy is teljesen új, saját tapasztalatokkal nem szolgálhatok. Máshol, ahol építészoktatás folyik, már létezik hasonló tárgy, éppen ideje volt nálunk is bevezetni, hiszen nagyon fontos, hogy már elsõben legyen olyan tárgy, amely a tervezés alapjául szolgál, ugyanakkor annál bõvebb fogalom, a tér megfogását tûzi ki feladatául. Tárgyleírás: Célja a hallgatók bevezetése a kreatív alkotás rejtelmeibe, játékos feladatokon keresztül. Itt igazán szabadon engedheted a fantáziádat! A félév során sok kis, tematikusan egymásra épülõ feladat lesz, a tervek szerint csak makettezés, leginkább órai munka keretében. A félév végére meg kell tudni oldani egy bonyolultabb térkompozíciós feladatot is. Követelmény: Félévközi jegy Kritérium tárgy Testnevelés A (0 kredit): Ezt azt hiszem, nem kell túlmagyaráznom. Összesen 4 félév, azaz két év kötelezõ testnevelés van. Heti másfél óra mozgás nem igazán sok, érdemes mást is sportolni mellette. Tárgyleírás: Egyre kell odafigyelni! Olyan sportot kell választani, amiért nem kell a város másik végébe utazni (pléldául lovaglás). Értelmetlen utazással nem szabad pazarolni a drága szabadidõt! Követelmény: Legalább 10 foglalkozáson részt kell venni. i-dy Fogalomtár...avagy 3 betûs rövidítések a BME-n HK: Hallgatói Képviselet, azért van, hogy megkönnyítse az életeteket az egyetemen. Ha bármilyen tanulmányi vagy egyéb problémátok van, keressétek fel valamelyik képviselõt személyesen vagy ben. HK iroda: K III. 71. (IV-es rajterem mellett), levlista: Bõvebben a 13. oldalon! KTH: Központi Tanulmányi Hivatal, az összevont dékáni hivatalok utópiája. Azért van, hogy megnehezítse az életeteket az egyetemen. Ha nincs elég problémátok, keressétek fel, és lesz! Az R épület (K épülettõl az utolsó épület a Rio és a Zöld Pardon felé haladva) földszintjén található, sorszámot kell húzni, és várni, várni... Itt kell felvenni az indexet vizsgaidõszak elõtt, és itt kell leadni a vizsgák után. Itt kell iskolalátogatási igazolást, valamint érvényesítõ matricát kérni a diákigazolványhoz. DIK: Diákközpont, az egyik leghasznosabb szolgáltatása a Támpont diáktanácsadó az R épület földszintjén. Itt szeretettel várnak bármilyen magánéleti (reméljük nem lesz!) és tanulmányi (lesz!) problémáddal. Elõnye, hogy KTH-ban kapott idegösszeroppanást hatékonyan kezelik (mivel közel van hozzá, és még hordágyra sincs szükség). 10

11 EHK: Az egyetem HK-ja (Egyetemi Hallgatói Képviselet), a 8 Kar közös hallgatói képviselete. Kreditrendszer: A kreditrendszer lényege hogy mindenki olyan ütemben végzi el az egyetemet, ahogy szeretné, pontosabban, ahogy a tanárai engedik. Természetesen az ideális a 10 félév, de ez ma már csak nagyon keveseknek sikerül (a felvettek 3-4%-a). Elõnye a nagy szabadság a tanulmányaid szervezését illetõen, hátránya, hogy itt nincs már olyan osztályszerû közösség (tankör) ahova 5 évig tartozhatsz. Kreditpont: Elméletileg az egy tantárgy teljesítéséhez szükséges munkával arányos pontérték, gyakorlatilag annak inkább a fele. Bonus nincs! Mintatanterv: Ez írja le, hogy a vezetõk elképzelései szerint hogyan lehetne 5 év alatt elvégezni az egyetemet. Hehe :) Elõtanulmányi rend: Ez gondoskodik róla, hogy a fenti ne történhessen meg (félidõben az egyetem szokott vezetni 2:0-ra), vagyis megszabja, hogyan épülnek egymásra a tantárgyak, milyen sorrendben lehet õket felvenni. Tárgyfelvétel: Elsõ félévben nem sok gondotok lesz vele (a beiratkozáskor a KTH munkatársai elvégzik helyetted), utána már annál több. A regisztrációs hetet jelölték ki ennek elvégzésére, de az azt megelõzõ vizsgaidõszak végéig általában már mindenki túl van rajta. Regisztrációs hét: Mivel a BME-n nincs tavaszi szünet (félnek hogy elvégeznénk az alatt a Közgázt), ezért kitalálták helyette a regisztrációs hetet, ami arra szolgálna, hogy ekkor vegyük fel a következõ félévi tárgyakat, és intézzük el a beiratkozást. Szeptemberben ezért tart egy héttel tovább a nyár, februárban pedig van egy hét síszünet. Egyre figyelj: a regisztrációs hét kezdetéig meg kell kezdeni a tárgyfelvételt! Szorgalmi idõszak: A vizsgaidõszakot megelõzõ kb. 3 hónap, amikor az alvással töltött órák száma átlagosan nem éri el a napi 4 órát (sajnos nem a bulik miatt...). Vizsgaidõszak: A szorgalmi idõszakot követõ 6 (Bsc-n 4) hét, amikor az alvással töltött órák száma nem éri el átlagosan a napi 3 órát (a bulik miatt). Rajzleadás: Ilyen félévenként sok van. Elõtte az alvással töltött órák száma a negatív tartományba esik. Makettleadás: Ugyanaz csak 3D-ben. Üvegezés: Ez nem az, amire gondolsz! Biztos, hogy nem lesz olyan izgalmas, de lényegesen megkönnyíti a munkánkat leadások elõtt. Leegyszerûsítve: Fogj egy üveglapot, tegyél alá egy lámpát (ha lehet, felfelé világítson!), kérj egy kész rajzot és rakd rá az üvegre. Erre tedd rá az üres lapodat, és 5 óra múlva kész is a rajzod (a 20 óra helyett). Alvás:??? (A középiskolából még dereng valami, de majd úgyis rájössz!) Zh: Zárthelyi dolgozat, annyiban tér el a középiskolai dolgozatoktól, hogy önerõbõl képtelenség megírni. Bár gondolom ez nektek nem jelent problémát, aki viszont még nem fejlesztette tökéletesre a puskázás technikáját, az forduljon a felsõbb évesekhez. Pót zh: Újabb esély a puskázásra. Sziltan alapszigorlat: A tökön rúgás építészkari megfelelõje. Épszerk alapszigorlat: Ugyanaz vasalt bakanccsal. IV: ismétlõ vizsga, azaz javítási lehetõség. Az esélyeid a tárgy teljesítéséhez a duplájára nõnek (kb. 10%), persze csak akkor, ha elõzõ nap délig jelentkeztél rá. Második IV: Jolly Joker, utolsó utáni javítási lehetõség, ha az 500 Ft-os IV-díjat is befizetted a Neptunon (lásd lejjebb) Félévenként egy tárgyból húzhatod elõ. Ha ez sem jön össze, akkor majd keresztféléven újra megtanítják, immár alaposabban. 11

12 ZP: zépé, Zöld Pardon. Nevezhetnénk harmadik IV-nek, minthogy közvetlenül a második IV-t követi (az este folyamán). Ha sikerült: azért, ha nem: azért... Keresztfélév: Gyakorlat teszi a mestert! Ide általában azok kerülnek, akik a félév folyamán nem tanultak meg puskázni, vagy más tárgyból lõtték el a második IV lehetõséget. Ne izgulj, nem leszel egyedül, sokan szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást. Vigyázat! Nem minden tárgyból! Neptun: Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer. Feladata az lenne, hogy ezen keresztül kényelemesen, akár otthonról is el lehessen intézni a tárgyfelvételt, vizsga jelentkezést, stb. Azt hogy gyakran miért nem mûködik, kutatók elemzik több-kevesebb sikerrel. TIRIS kártya: Beiratkozás után jutsz hozzá ehhez a kártyához, mellyel az R épületben található számítógépes termeket valamint a Központi Könyvtár szolgáltatásait veheted igénybe. Leckekönyv: Ebbe a hivatalos okiratba kerülnek bejegyzésre érdem(telen)jegyeid. Színe nem csak az Építészkaron fekete. Vizsgán mindig legyen nálad! Index: A leckekönyv használatos, magyar neve. DH: Dékáni Hivatal, a KTH elõdje. Nektek már nem sok gondotok lesz vele, és az itt dolgozó kedves nénikkel. Ha mégis be kell mennetek, akkor egy jó tanács: a dékánis nénikkel soha, de soha ne állj le vitatkozni! Ha valamire kíváncsi vagy, fordulj hozzánk, a HK-sokhoz! TVSZ: A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata, elvileg eszerint folyik az oktatás az egyetemen, így Karunkon is. Azonban sajnos vannak olyan tanszékek, illetve tanárok, akik nincsenek tisztában az összes szabállyal. Pontosabban léteznek olyan oktatók, akik már beszéltek olyannal, aki hallott olyanról, aki látta, de még nem olvasta. A HK egyik feladata, hogy ezen változtasson, de azért nektek sem árt tisztában lenni azzal, hogy mik a Ti, illetve tanáraitok jogai és kötelességei. Juttér: Juttatások és Térítések Szabályzata (azaz pontosan: A hallgatói elõirányzat felhasználási rendjérõl, a hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl szóló Szabályzat). Pénzek ki- és befizetésének rendje, eddig még nem hallottam olyanról, aki pluszban lett volna. OHV: Oktatók Hallgatói Véleményezése. Csodálatos kérdõív, amivel a félév végén névtelenül ráhúzhatod a tanárokra a vizes lepedõt. Töltsd ki TE is! TDK: Tudományos Diákköri Konferencia. Ha úgy érzed, hogy valamelyik tárgyban szeretnél jobban elmélyedni (nem a bukásra gondoltam), akkor hajrá! Te választhatod meg, hogy milyen tudományos, sõt újabban már mûvészeti és mûvészetelméleti témában írsz dolgozatot és tartasz elõadást. Sikeres TDK munka a késõbbiek folyamán növeli az esélyedet különbözõ (pl. külföldi) ösztöndíjak elnyerésére. BME: Buli Minden Este! END: VÉGE! amszi & bujatt 12

13 Építész HÖK Építész HK A Hallgatói Önkormányzat A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat a Kar valamennyi beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Tagja valamennyi beiratkozott hallgató, képzési formától függetlenül. Közvetlenül választott testületek A Hallgatói Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) vezetõ testülete. A HK-nak tagja lehet minden, a Karra beiratkozott, aktív státuszú hallgató. A HK mellett mûködik az ún. Gólyatanács (GT), melynek tagjai az elsõ évfolyamból kerülnek ki. A hallgatók juttatásaival kapcsolatos teendõket a Kollégiumi és Szociális Bizottság (KSzB) látja el. A testületek megbízatása egy évre szól. A választásokra minden tanév õszi félévében, legkésõbb október végéig kerül sor. Hallgatói Képviselet Felépítése A HK-nak a 14 választott tagja közül 6 kerül be évfolyam képviselõként (I.- V.+ évfolyam), míg a többiek a választáson szerzett szavazatok alapján abszolút sorrendben. A HK tagjai közül választja meg elnökét, aki aláírásával felelõsséget vállal a HK mûködésért. A HK belsõ munkájának szervezésére állandó (oktatási-, stratégiai-, Kollégiumi Felvételi Bizottság) és eseti (pl. véleményezõ-) bizottságokat mûködtet, valamint felelõsöket (oktatási-, külügy-, HÖOK-, pályázat-, PR-, Kari Papír-, sport és öntevékeny köri-, tanszéki-) nevez ki. Mûködése A HK szorgalmi idõszakban heti, míg vizsgaidõszakban legalább kétheti rendszerességgel üléseket tart. A HK jogai és kötelezettségei alapján részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi munkájában. Tagokat delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK), Külsõ és Belsõ Kollégiumi Bizottságba. Részt vesz a Kari Tanács (KT) és a KT állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK-t a Kar Dékáni Tanácsán a mindenkori elnök képviseli, továbbá összekötõkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari oktatási egységekkel. Hivatása A HK hivatása a kari hallgatók oktatással, szakmával, kultúrálódással, közösségépítéssel és kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A különbözõ érdekek ütköztetése, és ezáltal a hallgatóság számára lehetõ legkedvezõbb tanulási és kultúrálódási feltételek megteremtése az Egyetem keretei között. 13

14 Tevékenysége A HK törvények által elõírt kötelezettségein túl részt vesz delegáltjai által a Kar életének szervezésében. Elsõdleges feladata az oktatás minõségének és korrektségének normakontrollja. Munkájával elõsegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezõbb megvalósulását. A tanszékek közti számonkérés-idõpontok egyeztetésétõl kezdve a Kar hosszú távú oktatási stratégiájának fejlesztéséig. Részben végzi a hallgatói juttatások elbírálást és intézkedik ezen döntések végrehajtásáról. Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind kulturális téren. Legnagyobb eseményei: a minden évben megrendezésre kerülõ Gólyatábor illetve Gólyahétvége, Gólyabál, Építész Napok, Jeges Est; a Szakirány-választó elõadás, a Ballagás. Rendszeres látogatásokat szervez a szakmai szemmel érdekesebb létesítmények, beruházások megtekintésére, megismerésére. Elõadásokat szervez a hallgatóság informálásra szakmai és társadalmi kérdések témakörben. A HK irodában ügyeletet tart a hét minden napján, amikor a hallgatók személyesen is fordulhatnak a HK-hoz. Fontos feladatának tekinti a gólyákkal való A Hallgatói Képviselet honlapja hírek, hirdetmények, fontos információk juttatásokkal kapcsolatos információk (ösztöndíj, szociális támogatás, kollégium) pályázatok, ösztöndíjak kari rendezvények programok, kiállítások információk a HK munkájáról levelezõlisták tantárgyi segédletek, jegyzetek, puskák Gólyatanács kiemelt fontosságú törõdést. Ezért létrehozta és felügyeli a Senior rendszert. A seniorok tankörönként két fõ állandó kapcsolatban állnak saját tankörükkel és hirdetik a számukra szervezett tanulmányi elõkészítõket, információkat szolgáltatnak, továbbá rendelkezésre állnak a problémás kérdések megoldásának elõsegítésére. A hallgatóságot hirdetõin, weblapján (www.epiteszhok.bme.hu), levelezõ listáin keresztül tájékoztatja tevékenységérõl. Saját hírújságot mûködtet Kari Papír (KP) címen. Törvényességi felügyeletet gyakorol a kari hallgatók kulturális folyóirata, a Megfagyott Muzsikus (MM) felett. Mûködése A GT a HK elõszobájának is tekinthetõ. Fõ célja az arra rátermett elsõéves, de még egyetemi berkekben járatlan hallgatók megismertetése az érdekvédelem rendszerével. Szavazati jog nélkül részt vesznek a HK munkájában, elsõdleges feladatuk a HK mûködésének megfigyelése, az érdekképviseletbe való munka közbeni betanulás. Minden gólyát egy HK-s vesz maga mellé, és mint seniorja adja át számára az általa megismert szubjektív véleményét. A Gólyatanácsosok képzése heti egy alkalommal a Gólyatanács ülésén történik. Itt a szabályzatok tematikus ismertetésén keresztül sajátítják el a képviseleti munka alapjait. 14

15 Kollégiumi és Szociális Bizottság Felépítés A KSzB 6+1 fõbõl álló testület. A bizottság évfolyamszintû képviselõkbõl áll össze. (Egy évfolyamba tartozóknak nevezzük az azonos évben beiratkozott hallgatókat. Az ötödév feletti hallgatókat összefoglalóan 5+ évfolyamnak nevezzük.) A KSzB mindenkori vezetõjét a HK választja saját tagjai közül. Feladata A KSzB részt vesz a rendelkezésre álló pénzbeli és természetbeni juttatások pályázat útján történõ elbírálásában. Ez alapján a KSzB tagjai részt vesznek a Kollégiumi Felvételi Bizottság munkájában. A szociális támogatás és ösztöndíjak kialakításakor javaslatot tesznek a HK-nak, melyet az az évfolyam-képviselõ tagjai által ellenõriz és azt korrekció után elfogadásra a HK ülés elé terjeszti. A KSzB döntési javaslatot terjeszt a HK elé a rendkívüli szociális támogatások ügyében. Közvetve választott illetve delegált testületek Kollégiumi Felvételi Bizottság Felépítése A Kollégiumi Felvételi Bizottság (KFB) a Kar rendelkezésére álló kollégiumi férõhelyek elosztására kiírt pályázat elbírálásra létrehozott bizottság. Tagjai a HK és a KSzB évfolyam szintû képviselõi. Vezetõje a HK mindenkori elnöke. Mûködése A KFB félévente kétszer ülésezik. Ennek során megállapítja a pályázat során kollégiumi elhelyezést nyertek névsorát, illetve várakozó listát állít fel a kollégiumi férõhelyre be nem utalt pályázók között. orbán& amszi 15

16 Kihez fordulhatsz? HK-sok Miután megismerkedtetek a Hallgatói Képviselettel és annak mûködésével, ideje megismernetek magukat a hallgatói képviselõket, röviden HK-sokat. Személyesen a gólyatáborban találkozhatsz velünk elõször, de késõbb sem hagyunk Titeket magatokra. Mivel csak 14 HK-s van, a gólyatáborban viszont 20 senior lesz, ezért a csapatunk kiegészül a leglelkesebb gólyákkal. Természetesen hozzájuk is fordulhattok kérdésekkel, hiszen az elmúlt tanévben komoly kiképzésben részesültek. A késõbbiekben, ha valamilyen problémával kell a HK-t megkeresned, akkor legegyszerûbb, ha az adott témakör felelõsével veszed fel a kapcsolatot. (A HK jelenlegi összetétele az októberi választásokig érvényes.) Hülber Attila elnök EHK-delegált Koczkás Kornél alelnök Kollégiumi felelõs Boda Judit Öntevékenyköri felelõs Martin Anna Juttatási felelõs 16

17 Meleg Ildikó Kari Papír felelõs Mûsajt-delegált Nagy Ildikó Oktatási felelõs Pad Virág KTT-kontakt PR felelõs Wettl Márta Gazdasági felelõs Amsztman Róbert EHK-delegált Rendezvényfelelõs Bordás Tamás HÖOK-delegált 17

18 Kormányos Kornél Sportfelelõs Kovács Nándor Jegyzetfelelõs Pozsgai András Csapatépítés Irodafelelõs Sándor Ákos Kultúrfelelõs Seniorok lesznek még: Agura Eszter, Bódis Ádám, Csontos Gyula, Heiter Márti, Kiss Viktor, Mihály Oszkár. Találkozzunk a gólyatáborban! 18

19 Bercsényi Építész Szakkollégium Estéket tudnék beszélni arról, hogy miért is jött létre, mit takar most és mi kéne, hogy legyen a jövõben ez a szervezet (és ha szóban kérdeztek fogok is :-)). Ha egy mondattal akarnám megfogalmazni azt a definíciót, ami igaz múltra, jelenre, jövõre, így szólna: Egy állandóan fejlõdõ, változó, rugalmas, iszonyatosan kíváncsi, sokoldalúságra törekvõ diákokból álló önképzõ BARÁTI kör. Persze ez így nem túl konkrét, ezért most megpróbálom minél rövidebben leírni, hogy kik is vagyunk, hová tartunk, és ezért mit teszünk. A BÉSz 1996-ban jött létre tanárok és diákok összefogásával a Bercsényi Építész Kollégiumban egy mûteremmel, melynek infrastrukturális felkészültsége komoly szintre emelkedett pár év alatt (öt számítógép, scanner, nyomtató diascanner, stb., stb.). Hogy mi volt a céljuk, nem feszegetném, ugyanis mostanság más irányban fejlõdik a rendszer. Egy dologban minden tag egyetért (amivel majd nektek is szembe kell néznetek, ha jó építészek, és nem szakbarbárok akartok lenni), hogy az építészet összetett mûfaj, tudományos és mûvészeti diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétû és szerteágazó ismeretekre kell szert tenni. Ennek a folyamatnak egyik fontos alkotóeleme a folyamatos eszmecsere egyéb mûfajokkal. Sajnálatos módon ez utóbbira az egyetem felépítésénél, mûködési rendszerénél fogva (amit személy szerint én is erõsen bírálok) gyakran nem tud megfelelõ teret biztosítani. Ezt a csorbát köszörülgetjük mi egyelõre jelentõségéhez mérten nem túl nagy sikerrel, de egyre jobban, és ehhez a munkához van szükségünk még több érdeklõdõ haverra, havernõre. Eszközeink nagyrészt kurzusok, elõadások (ld.: pl. Építészeti Szakmai Elõadások Köre), kiállítások, tanulmányutak, egy vagy több napos rendezvények, performance-ok, szakmai fórumok és különbözõ pályázatokon való részvétel. A programokat saját igényeinknek megfelelõen állítjuk össze, a szervezésben, lebonyolításban mindig többen dolgozunk egyszerre. Az elõadások kivétel nélkül nyilvánosak, tehát nem szakkollégisták, sõt nem szakmabeliek elõtt is nyitva állnak. A gyakorlati és elméleti kurzusok az ideálisnak tartott formában, tehát kis létszámú csoportokkal, a résztvevõk által meghívott mesterek vezetésével zajlanak. A Szakkollégium vezetésével mûködik egyre nagyobb sikerrel a Bercsényi Galéria, mely kéthetes ciklusokban kortárs fiatal mûvészek alkotásait mutatja be. Igyekszünk részt venni a kétévente rendezett Velencei Építészeti Biennálén és más ehhez hasonló nemzetközi kiállításokon is. Rendkívül fontosnak tartjuk az állandó versenyben maradás miatt, hogy más országok építészeti közéletébe is belefolyjunk, ezért kiterjedt kapcsolatokat ápolunk az európai szakmai és oktatási körökkel. Tagjai vagyunk a svájci építészhallgatók által alapított és irányított EASA (European Architecture Students' Assembly) szervezetnek, mely az európai design iskolák hallgatóit igyekszik összefogni állandó találkozókkal, workshopokkal. Durván ez lehetne a komoly része ennek az életvitelnek, de ne ijedjen meg senki, nem munkamániás visszafogott embereket keresünk. Sõt, aki nem tud bulizni, felszabadultan társalogni, vitatkozni, véleményt nyilvánítani, annak elõbb utóbb változtatnia kell ezen, ha lépést akar tartani. Bõczén Árpi 19

20 Juttér A hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl, röviden 1. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók juttatásairól általában Mit jelent az állami támogatás? Nagyon röviden: az államilag támogatott képzésbe járó hallgatónak nem kell kifizetnie az oktatása költségeit, és kaphat a felsõoktatási hallgatóknak járó juttatásokból. Meddig tart az állami támogatás? Az új Ftv. szerint a képzési idõ + 2 félév; utána költségtérítést kell fizetni. 2. A nappali tagozatos hallgatói normatívából finanszírozott hallgatói támogatások A tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjat a hallgatók legalább 50%-a, legfeljebb 70%-a kaphat. Az elosztás elvi szabályai a következõk: Minél jobban tanul valaki, annál több tanulmányi ösztöndíjat kap (Ugye milyen egyszerû?) A tanulmányi eredmény mérõszáma az ösztöndíjindex (ösztöndíjátlag). (Kiszámítása: minden egyesnél jobb osztályzatodat megszorzod a hozzá tartozó kreditponttal, majd a szorzatok összegét elosztod harminccal.) Az elsõ évesek az elsõ félévben (ösztöndíjátlag hiánya miatt) nem kapnak ösztöndíjat. A második félévtõl az elõzõ (aktív) félévi ösztöndíjindex alapján állapítják meg a tanulmányi ösztöndíj összegét. Szociális támogatás A szociális támogatás (röviden szoc.tám.) lehet rendszeres, vagy rendkívüli. A rendszeres szoc.tám. elnyeréséhez félévenként újra és újra a kari Hallgatói Képviselet által meghatározott határidõig (a regisztrációs hét végéig) igénylõlapot kell benyújtani. A szoc.tám.-ot félévenként öt hónapra kapod. A kari Hallgatói Képviselet bizottsága határozza meg a havi összeget, ami nem lehet kevesebb, mint Ft. Van úgy, hogy félév közben történik valami, ami hirtelen megváltoztatja a családod anyagi helyzetét, ezért sürgõs anyagi segítségre van szükséged. Ilyenkor fordulj rendkívüli szociális támogatásért a kari Hallgatói Képviselethez. Nem árt, ha a beadás elõtt az egyszeri támogatások odaítélésének gyakorlatáról megkérdezed hallgatói képviselõdet. BME ösztöndíj Aki tanulmányi ösztöndíjat kap és végez valamilyen, az egyetemi közösség számára hasznos tevékenységet, az a félévenként kiírt pályázatokon elnyerheti egyetemi, vagy kari szinten a BME ösztöndíjat. Aki tehát ilyen ösztöndíjat szeretne, annak figyelnie kell a plakátokat, hogy mikor írnak ki pályázatot, és az aktuális pályázat feltételeinek megfelelõen kell írásban kérnie, bizonyítania, hogy megérdemli azt. 3. Egyéb támogatások Kollégiumi elhelyezés Kollégiumot kaphat, aki államilag támogatott nappali tagozatos képzésre járó aktív hallgató (vagyis az adott félévre beiratkozott). Elõnyt élvez az elhelyezésnél az, aki nem rendelkezik budapesti állandó lakhellyel. 20

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató (BSc)

Hallgatói tájékoztató (BSc) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói tájékoztató (BSc) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 4 Oktatás és Tanulmányok... 5 Mi is az a kreditrendszer?... 5 Hallgatói jogviszony...

Részletesebben

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének Kedves Elsőéves Hallgatók! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) Magyarország legjelentősebb képző- és kutatóhelye a villamosmérnöki (BSc, MSc,

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

Közoktatási Szakállamtitkár

Közoktatási Szakállamtitkár Közoktatási Szakállamtitkár Ikt.szám: 1563/2007. Ügyintéző: Szegedi Dezső Tárgy: tájékoztató a Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program nyújtotta kedvezményekről

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200 TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja III. évfolyam 1. szám 200 8. augusztus Gólyatábori különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! 2 Kedves

Részletesebben

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki!

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. SZEPTEMBER KAPCSOLATÉPÍTÉS: a sikeres karrier alapja Mi az a fer? Karrier Olaszországban MŰSZAKI KÉPZÉSEK: övék a

Részletesebben

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák...

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák... MENTORKISOKOS 2014. Tartalom Tanulmányi ügyek... 4 Új törvény új szabályok... 4 Képzési szintek... 5 Kritérium-tárgyak... 6 Finanszírozási formák... 6 Hallgatói szerződés... 7 Hallgatói jogviszony... 7

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin IX. évfolyam 2. szám 2009. április www.felvi.hu A jelentkezés után Ügyintézés és e-felvételi Jogi segítség E-felvételi statisztikák Sulinettel

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban?

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Tartalomjegyzék Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar...1 Széchenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar...5 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22.

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. TétékásNyúz Tétékás XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Ösztöndíj-keret: Félév végi beszámoló 5. oldall A kari HRK módosításáról Rövid összefoglaló

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

KEDVES GÓLYA! Végezetül szeretnénk sikeres egyetemi éveket kívánni! Üdvözlettel, a Szerkesztők

KEDVES GÓLYA! Végezetül szeretnénk sikeres egyetemi éveket kívánni! Üdvözlettel, a Szerkesztők KEDVES GÓLYA! A BME Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete nevében gratulálunk sikeres felvételidhez! Szeretnénk megkönnyíteni számodra a beilleszkedést és az egyetemmel kapcsolatos fontos tudnivalókat

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

különszám A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok legõrültebb pillanatai

különszám A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok legõrültebb pillanatai TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja V. évfolyam 1. szám 201 0. augusztus A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. DECEMBER www.felvi.hu December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben

Részletesebben