Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont oldal HUNDIDAC 2011 TANESZKÖZ-KIÁLLÍTÁS és VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani Börze oldal Tehetségpont Megyei tanulmányi versenyek előzetes időpontjai oldal Tehetségígéretek fejlődhetnek tehetséggé oldal Bemutatkozik a BÁTAI ÁMK Hunyadi János Általános Iskola oldal Pályázatfigyelő oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Bemutatkozik a szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten és Szálka Tagóvoda oldal Az EPSZI továbbképzési ajánlata interaktív taneszközök használatához oldal Diákjaink Hallstadt főterén Ausztriában Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé képesek! (Goethe) A paksi Deák Ferenc Általános Iskola igen hosszú, több mint száz éves múltra tekint vissza. Nagy hagyományokkal rendelkező, családias, meghitt légkörű intézmény. A jelenleg 12 osztállyal, 278 diákkal és 25 pedagógussal működő iskolánk eredményei alapján elismert, a gyerekek és a szülők körében népszerű iskola. Beiskolázási körzetünk elsősorban az óváros területe, ahonnan évtizedek óta volt tanítványok gyerekei érkeznek. Két külön épületben dolgozunk, a Dózsa György úti épületben az alsó tagozat, a Tolnai úton a felső tagozat kapott helyet. Ez természetesen többlet feladatokat jelent számunkra szervezés terén. Folyamatosan hármas követelménynek igyekszünk megfelelni: lelkiismeretesen nevelni, magas szinten tanítani és innovatív pedagógiai műhelymunkát végezni. A jeles hagyományokra alapozva nyitottak vagyunk minden átgondolt, új törekvésre, de közben célunk a biztonság, a stabilitás garantálása. Folytatás a 3. oldalon!

2 FELHÍVÁS Őszi Pedagógiai Napok november Tisztelt Intézményvezető! Kedves Kollégák! Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató november között rendezi meg az Őszi Pedagógiai Napok szakmai programsorozatát. A jelentkezési lapot október folyamán ben és postai úton juttatjuk el az intézményekhez. A jelentkezéseket a részletes program megküldését követően a következőképpen várjuk: Az elküldött program egyben jelentkezési lapként is szolgál. Kérjük a programtervet a tagintézményeikben is minden kolléga számára tegyék elérhetővé. A jelentkezőket intézményenként a jelentkezési lapon kérjük összegyűjteni, és ben, faxon vagy postai úton visszaküldeni az alábbi címre november 10-ig. Szeretettel várunk minden érdeklődőt szakmai programjainkra! A részletes program és a jelentkezési lap hamarosan letölthető lesz honlapunkról! Valamennyi rendezvényünkön a részvétel ingyenes! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100 Szekszárd, Szent István tér Telefon: 06/ Fax: 06/ Web:

3 Ablak 3 Folytatás a címlapról! Alsó tagozat Felső tagozat Munkánk során érvényesül az Eötvös-féle gondolat: Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat helyben hagyjuk. Sokszínűség, széles körű tevékenységrepertoár jellemzi iskolánkat: az első évtől induló idegennyelv-tanítás, a választható tanórán kívüli foglalkozások sora, kitűnő eredmények a testnevelés és sport területén, számítástechnika-informatika képzés, az órarend szerinti néptánc tanítása, gazdag hagyományokkal rendelkező diák-önkormányzati tevékenység és kulturális élet: énekkar, képzőművészetek, stb. Igyekszünk tanulóink általános és speciális képességeik kibontakoztatásához életkori sajátosságaiknak megfelelően alkalmakat, feladathelyzeteket, lehetőségeket teremteni és az ehhez szükséges eszközöket, feltételeket biztosítani júniusában iskolánk elnyerte a Regisztrált Tehetségpont megjelölést, amely újabb feladatokat jelent számunkra. Tehetséggondozó programunk az iskola életének, nevelő-oktató munkánk egészének szerves részét alkotja, az összes potenciálisan tehetséges tanulónkra kiterjed, ideértve az alulteljesítő és a tanulási zavarokkal küzdő, valamint az eltérő kulturális hátterük miatt gyengébben teljesítő tehetségeket is. Programjaink ennek megfelelően inkább befogadó, nem pedig kizáró attitűdöt képviselnek, annak érdekében, hogy a tanítványainkban rejlő adottságokra épülő képességeket ki tudjuk bontakoztatni. Feladatunknak, tehetségfejlesztő munkánk alapjának tartjuk, hogy szeretettel, céltudatosan és rendszeres foglalkozással segítsünk minden gyermeknek érdeklődésük felkeltésével megtalálni azt a területet (matematika, zene, sport, rajz, nyelvek, stb.), ami iránt motivált, ahol sikeres lehet. Ettől nő az önbizalmuk, az önbecsülésük, ami esélyt ad nekik egy sikeres életre. A napközi otthon kiemelt területe tehetséggondozó munkánknak, versenyfelkészítésnek, felzárkóztatásnak. Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a város kulturális és közművelődési intézményeivel, rendszeresen látogatjuk rendezvényeiket ben a városban először iskolánkban valósult meg a német nemzetiségi nyelv oktatása. A nyelvoktatás terén azóta is nagy hangsúlyt fektet intézményünk a tehetséggondozásra és a testvérvárosi kapcsolatok ápolására. Az elmúlt években több alkalommal nyílt lehetőség iskolánk diákjainak anyanyelvi környezetben a nyelv gyakorlására. A szomszédos Ausztriába, illetve Paks testvérvárosába, a németországi Reichertshofenbe utaztak diákjaink. Nyelvi szakkörökön igyekszünk felkészíteni tanulóinkat az alapfokú nyelvvizsgákra angol és Tornacsarnok német

4 4 Ablak Tanulónk a Nemzetközi Kenguru Matemakaverseny országos díjátadóján nyelvből egyaránt. Tanulóink levelező, városi, megyei illetve országos versenyeken is szép eredményeket érnek el. A tehetséggondozásunk fontos területe a matematika és természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése. Rendszeresen nevezünk a Bátaszéki, a Nemzetközi Kenguru, a Szivárvány és a Matekguru Matematikaversenyre. A versenyfeladatok megoldásával minden tanulónk foglalkozhat. Először 2007-ben, majd 2011-ben második alkalommal is elnyertük az ÖKO iskola címet. A tanórai differenciáláson kívül rendhagyó természetismeret órákon, tanulmányi kirándulásokon, a jeles napok (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) kiemelt megünneplésével, egész napos iskolai programok szervezésével mélyítjük el a tanulók környezet és természet iránti szeretetét és elkötelezettségét. Az évente megszervezésre kerülő erdei iskolai programjaink kiváló alkalmat teremtenek a tanulók kreatív gondolkodásának fejlesztésére, a természeti jelenségek megfigyelésére, az események közötti összefüggések megláttatására, a tehetséggondozásra. A magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül szintén már 1. osztálytól elindul a tehetségígéretek felfedezése versmondás, mese- és prózamondás, helyesírás, szépírás területen. Versmondóink, mesemondóink a városi, megyei, területi és nemzetközi versenyeken dobogós eredménnyel szerepelnek. A költészet napjára versmondó versenyt szervezünk alsó tagozatos diákjainknak, a felsősök pedig rendhagyó irodalomórák keretében ismerkedhetnek az irodalmi alkotásokkal. Iskolánk tanítványa az országos környezetismereti versenyen az Ürgemező védett természeti értékeiről tart kiselőadást Heti rendszerességgel működik a média szakkör, ahol a tehetséges tanulók az iskolaújságunk, a Deák Diák Sulilap szerkesztésével, az iskolarádió működésével foglalatoskodnak. Iskolánkban már alsó tagozattól kezdve különösen nagy figyelmet szentelünk a sportnak. A testnevelés órákon folyó tudatos szakmai munkának és a sportköri tevékenységnek köszönhető, hogy diákjaink évek óta számos megyei és országos első helyezéssel térnek haza a különféle sportágakban - grundbirkózás, atlétika, röplabda, floorball - megrendezett versenyeken, diákolimpián óta sítáborban is részt vehetnek tanulóink. Népszerű a városunkban megrendezett Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! mozgalom, melynek évek óta iskolánk a győztese. Plzenben a Középiskolás Világjátékokon 7. helyen végzett csapatunk Ausztriában sítáborban

5 Ablak 5 Évek óta eredményesen működik a kézműves szakkörünk, illetve ennek folytatásaként a nyári kézműves tábor. Tanulóink elsajátítják többek között a tűzzománc technikát, üvegfestést, agyagozást, korongozást, égetést, szövést, fonást, gyöngyszövést. Foglalkozásainkon a hagyományos technikákkal való ismerkedés is szerepel: pl. vesszőfonás, gyékényezés, szalmázás, csuhézás, gyöngyfűzés, batikolás, gyertyaöntés, népi hangszerek készítése. Több alkalommal értek el tanulóink rajzpályázatokon dobogós helyezést. Hagyománnyá vált, hogy diákjainkkal rendszeresen ellátogatunk történelmi emlékhelyekre. Tanulóink legutolsó élményei között szerepel a pákozdi csata emlékére szervezett pákozdi kirándulásunk. Pákozd Pákozdon Számos programunk nem valósulhatott volna meg a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány és a szülők együttműködése, támogatása nélkül ban, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából alapítottuk a Deák-díjat, amellyel azoknak a végzős diákoknak a teljesítményét értékeljük és ismerjük el, akik általános iskolás éveik alatt kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport eredményt értek el, valamint sokat tettek a közösségért. Puskásné Ömböli Mária igazgató Pulainé Galambos Erika igazgatóhelyettes Kedves Kolléga! Kedves Partnerünk! Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató nevében tisztelettel köszöntöm. A Tolna megyében dolgozó pedagógusokat szolgálva intézetünk október hónaptól Pedagógiai Híradó címen lapot ad ki. A kiadványban tájékoztatást adunk a közoktatás aktuális kérdéseiről, a pedagógusképzésekről és továbbképzésekről. Információkat nyújtunk pályázatokról, tanulmányi versenyekről és azok eredményeiről, továbbá újságunkon keresztül innovatív intézményeket, jó gyakorlatokat is megismerhetnek. Közzé teszünk a megyei közoktatást érintő friss híreket, közleményeket, felhívásokat. Ezenkívül tájékoztatást adunk jogszabályi változásokról. Az aktuális információk gyorsabb, pontosabb eljuttatása, a hatékony kommunikáció valamint a szélesebb körben történő terjesztés érdekében októberétől pdf. formátumban, elektronikus úton juttatjuk el a Pedagógiai Híradót Tolna megye összes oktatási intézményébe, a fenntartókhoz és a partnereinkhez, oktatással foglalkozó szakemberekhez. A PDF alapú lap érintettekhez, illetve érdeklődőkhöz történő zökkenőmentes eljuttatását ezúton kívánjuk felajánlani. Kérjük, hogy amennyiben igényli a hírlevelünket, elektronikus úton küldje meg számunkra az Ön elektronikus elérhetőségét. Ily módon, és első kézből, saját elektronikus postaládájukba kapott formájában kapnak információkat a közoktatás aktuális híreiről, és az általunk nyújtott pedagógiai szakmai szolgáltatásairól. Köszönöm együttműködését. Szilágyi Szilvia igazgató

6 6 Beszámoló HUNDIDAC 2011 TANESZKÖZ-KIÁLLÍTÁS és VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani Börze szeptember 30 október 1. A 2010-ben megrendezett nagy sikerű HunDidac taneszköz-kiállítás idén, a tanév elején várta az oktatási szakembereket a Millenárisban. A nagyszabású börzén, az oktatási piac legnagyobb B2B kiállításán a beszállító cégek újdonságaival, fejlesztéseivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kiállítás közel 2000 nm-én, a standjaikon mutatkozhattak be a hagyományos taneszközök, a digitális tananyagok, interaktív táblák, óvodai és kisiskolás képességfejlesztő játékok, sportszerek és iskolai bútorok hazai gyártói és forgalmazói, a tankönyvkiadók, az oktatási intézmények hatékony működéséhez, zavartalan fenntartásához szükséges szolgáltatások beszállítói, valamint az edutainment, a játékok oktatási célú felhasználásának hazai és nemzetközi képviselői. Az idei rendezvényen, a poszter szekcióban bemutatkozhattak a TÁMOP pályázatban résztvevő, már előminősített referencia intézmények, ahol bemutathatták és népszerűsíthették a saját jó gyakorlataikat Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató, az előző évekhez hasonlóan, a Tolna megyei pedagógusok számára ingyenes utazást biztosított a kiállításra. Ezen kívül a leendő referencia intézményeknek szintén ingyenesen biztosított a poszter szekcióban felületet arra, hogy a jó gyakorlataikat az érdeklődőknek bemutassák. A szervezett utazásra nagy volt az érdeklődés. Tolna megyéből több, mint 70 pedagógus tartott velünk a kiállításra. A poszter szekcióra 14 Tolna megyei, már előminősített referencia intézmény fogadta el a felajánlásunkat. A szakmai börzén valamennyi pedagógus sok élménnyel, szakmai ismerettel gazdagodott. A referencia intézmények képviselői pedig a bemutatkozás mellett személyes kapcsolatokat alakíthattak ki az érdeklődőkkel. A szóbeli és írásbeli visszajelzések mind azt igazolják, hogy egy tartalmas, szakmailag hasznos napot tölthettünk együtt Budapesten, a Hundidac Kiállításon. Bízunk benne, hogy a következő tanévben még több érdeklődő Tolna megyei kolléga fogadja el meghívásunkat! Tóth Ferencné, feladatmenedzser

7 Országos és megyei tanulmányi versenyek Megyei tanulmányi versenyek előzetes időpontjai 7 A pályázatok késedelmes kiírása miatt csak a táblázatban közölt versenyek időpontjait tudjuk meghirdetni. A többi verseny időpontjairól a későbbiekben tudunk információval szolgálni. Általános iskolai versenyek 2011/2012 Verseny neve Jelentkezési határidő Iskolai forduló Megyei forduló Országos döntő Megyei versmondó verseny április április 13-ig április óra Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Később tudjuk meg az időpontot. Országos közlekedési ismeretek verseny október november 28 -december 2. Még nem ismert Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (7-8. évf.) november december február Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium március Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Regionális Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (4. évf.) november december február Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium márc Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny január február április Babits Általános Iskola, Szekszárd május Budapest Szép Magyar Beszéd verseny január december január Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium április Balatonboglár Tanulásban akadályozott tanulók komplex versenye január 27-ig február március 30. Paks május Szeged Gasperlenspiel német országismereti verseny november január március Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A versenyek részletes kiírása a oldalon tekinthető meg.

8 8 Országos és megyei tanulmányi versenyek Középiskolai versenyek 2011/2012 Verseny neve Jelentkezési határidő Iskolai forduló Megyei forduló Országos döntő Édes anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny január május Garay János Gimnázium Szekszárd október Sátoraljaújhely Ordass Lajos Országos Retorikaverseny január március Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Szép Magyar Beszéd verseny január január 15-ig március Garay János Gimnázium Szekszárd április Győr A versenyek részletes kiírása a oldalon tekinthető meg. Kedves Kollégák! Kérem Önöket, hogy a versenyre nevezésekkor minden esetben adják meg a következő információkat a következő táblázatot használva. Köszönöm. A verseny neve: Évfolyam Iskola hivatalos neve, címe Tanuló neve Felkészítő neve Felkészítő elérhetősége Jó felkészülést, jó versenyzést és eredményes munkát kívánok! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

9 Tehetségígéretek fejlődhetnek tehetséggé Tehetséggondozó pályázatot valósít meg az I. Béla Gimnázium Műhely 9 A TÁMOP Iskolai tehetséggondozás pályázaton Ft-ot nyert a szekszárdi I. Béla Gimnázium. A pályázat célja, hogy a tehetségkutatás módszereivel segítsük a tehetségek felismerését, alkalmazzuk és terjesszük a tehetséggondozás módszereit, versenyprogramokkal adjunk lehetőséget a tehetségek bemutatkozására, tehetségpedagógiai képzésen vehessen részt a tanári kar és kapcsolódjunk a kiépülő Tehetségsegítő Hálózatba. Az I. Bélában a pályázati projekt ötlete nem előzmények nélküli: a gimnázium 2008-ban saját tehetségkutató-fejlesztő programjával, a közösségi tehetséggondozást megvalósító emelt szintű tagozataival az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól elnyerte a Tehetséggondozó Középiskola címet, majd egy EU-s pályázatban (TÁMOP 3.1.4) saját innovációjaként kidolgozta a maga sokszínű, sokoldalú tanulói támogatást megvalósító tehetséggondozó programját. A projekttel lehetőséget nyertünk arra, hogy a gimnáziumban kiépítsük tehetségfejlesztő műhelyeinket, a műhely által kidolgozott program megvalósításába pedig a gimnázium tanulóin kívül bevonjuk a velünk együttműködő általános iskolákat. A gimnáziumban és az általános iskolákban dolgozó tehetséggondozó pedagógusok a különböző műhelyek köré szerveződő klubokban a saját iskolájukban ugyanazt a tematikát alkalmazva (a diákok életkorához igazodva) fejleszthetik saját tanítványaikat és felkészülhetnek a klubok tanévi működését záró megmérettetésekre. A program 2010 augusztusában indult és november 15-én fejeződik be. A pályázatot hamarosan lezárjuk, de a munka korántsem ér véget: a műhelyek munkájába új diákok kapcsolódhatnak be és a gimnázium által hagyományosan megrendezett versenyek is folytatódnak. Milyen műhelyek, tevékenységek valósulnak meg a programban? Hagyományosan minden tanévben meghirdetjük és megszerveztük a Tehetségkutató Tehetséggondozó Programot az érdeklődő hetedik és nyolcadik osztályos tanulók számára. A foglalkozások a gimnázium felhívására október első hetében indulnak. Az általános iskolai tanulók szerdánként matematika és magyar foglalkozásokon vesznek részt, forgó rendszerben realika (IKT alapú természettudomány), tanulásmódszertan és önismereti tréning, táblajátékos játszó lazító programmal. A nyolcadik osztályosok a foglalkozások alatt felkészülnek a központi felvételire (mindkét szintű dolgozatra), építik a problémamegoldás-gondolkodás különböző technikáit. A program jó gyakorlatát az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató (EPSZI) Megyei Tanévnyitó Konferenciáján, augusztus 25-én mutattuk be az érdeklődő általános- és középiskoláknak. December első napjaiban zajlik a gimnázium "Béla napi" rendezvény-sorozata. Ennek keretében rendezzük meg a Megyei Környezet-védelmi Vetélkedőt és a Tolna Megyei Angol Nyelvi Műfordító Versenyt. Az előző tanév környezetvédelmi vetélkedőjére 16 csapat jelentkezett a megye általános- és középiskoláiból. A versenykiírás témája alapján a csapatoknak először egy feladatlapot, majd egy tesztet és totót kell megoldaniuk és azt visszaküldeni. A szóbeli fordulóra a legjobban teljesítő 8 csapat jutott be, jó hangulatú, tartalmas megmérettetés után értékes könyvjutalmakkal zártuk a versenyt. Az idei versenykiírás is ad témát tehetséggondozó foglalkozásokra: a nemzeti parkok sajátosságainak megismerése közös és önálló kutatásra is lehetőséget ad.

10 10 Műhely A Tolna Megyei Angol Nyelvi Műfordító Verseny is több fordulós, de egyéni tanulmányi verseny. Az első fordulóra a megye különböző középiskoláiból általában tanuló küldi be a kitűzött szöveg fordítását. A szóbeli fordulóra a legjobb fordítások szerzői jutnak be. A döntőben a klasszikus nyelvi ismeretek felmérése után a versenyzők saját munkáikat mutatják be a verseny témájához illeszkedő prezentációjukkal. A verseny egyúttal lehetőséget ad a kísérő tanárok szakmai konzultációjára, a különböző tankönyvkiadók bemutatkozására is. A verseny témája mindig más: az előző tanévben a természeti kincsek voltak a porondon, az idei verseny témája ( Építészet Építészek ) az épített környezet és az azt formáló ember. Új kezdeményezésünk az Olvasástechnikai Műhely létrehozása. A nagy érdeklődés miatt az előző tanévben 5 klubbal indítottuk, saját klubunk mellett még négy általános iskolában. A klubok működését a gimnázium tanárai segítik egyrészt a program biztosításával, másrészt szakmai konzultációk megrendezésével. A tanulók az első alkalommal a április 14-én megrendezett Kistérségi Olvasásversenyen mérhették össze tudásukat a versenyre nevező több, mint 80 diák között, általános és középiskolai kategóriában. A humán profilú versenyt a gimnázium arculatának megfelelően számítógépes program alkalmazásával is dúsítottuk. Ebben a tanévben is április közepére várjuk az érdeklődő, versenyezni kész diákokat! A gimnázium a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen hagyományosan minden évben megrendezi Nemzetközi Neumann János Tehetségkutató Programtermék Versenyét. Az informatikai produktumokat a nevező diákok által felvonultató verseny kitalálója Szekszárd díszpolgára, Kovács Győző, akinek szívügye az informatika népszerűsítése és az ebben tehetséges, kreatív fiatalok felkutatása. Azzal segítettünk, hogy a gimnázium által kínált tematikával öt IKT klubot indítottunk a városban. Az ott folyó munka eredményeként 48 informatikai produktummal neveztek a klubok résztvevői az intézményünkben hetedik éve megrendezett versenyre. A verseny előzsűrije hazai, vajdasági és erdélyi diákok nevezéseiből (összesen 198 pályamunka) 84 pályamunkát hívott a márciusi döntőbe. 34 iskolát sikerült a versenyre mozgósítanunk, március között. A 2012-es versenykiírással (www.ibela.hu) várjuk az újabb nevezéseket! A gimnáziumban Média-műhely működik, foglalkozásaiba tanévente tanulót sikerül bevonnunk. A cél egy olyan műhelyjellegű tanulási folyamat feltételeinek megteremtése, ahol a diákok a digitális írástudást saját önkifejezésük, és világuk láttatására használhatják. A tanévben folyamatosan, rendszeresen, kiscsoportos formában megvalósuló média-műhely foglalkozásainak tárgyi feltételeit a projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzéssel biztosítani tudtuk. A képek, fotók, mozgófilm formanyelvének mélyebb megismerését és tudatosítását követően júniusban epochális jelleggel filmklub-foglalkozások zajlottak. A műhelyben készült filmekkel és fotókkal (média-termékek) diákjaink foto-és film-video-pályázatokon érnek el sikereket. A Lázár Ervin Szépíró Műhely és Pódium lehetőséget ad az irodalmi ismeretek gazdagítására, az alkotó-és előadói képességek fejlesztésére tanuló vesz részt a rendszeres munkában. A projektidőszakban megrendezett bemutatók: a Magyar Kultúra Napján (január 22.) a Műhely előadásában a gimnázium és a város közönsége nyert élményszerű betekintést a város költőinek, íróinak munkásságába. Március 15-én a városi börtönben adtak műsort a diákok. Március 17-én diákjaink Dinnyés József daltulajdonos moderálásával vettek részt rendhagyó foglalkozáson. A Költészet Napján Hozz egy verset!" címmel diákírók é,s versmondó diákok találkozóját rendeztük meg. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a városi ünnepségen az irodalmi műsort a műhelyben dolgozó diákjaival az I. Béla Gimnázium adta. A Színjátszó Műhelyben (Létra Színház) a tréningeken túl az önálló előadásokra készülnek. A projekt keretében először a Baka István Általános Iskolában, majd a gimnázium Béla-napi Művészeti Bemutatóján, azután a Költészet Napján a gimnázium szobaszínházában mutatkoztak be. A műhely foglalkozásai tavaszra

11 Műhely 11 hoztak országos sikert: a XXII. Országos Diákszínjátszó Találkozón Federico Garcia Lorca: Címtelen színdarab című produkciójukkal Pécsen országos arany minősítést szereztek, színészi különdíjjal, a legjobb rendezői díjjal. A fesztiválprogramon Dombóváron közönségdíjat kaptak. A III. Csokonai Diákszínházi Találkozón (Kaposváron) a csoport II. helyezést ért el. A projekt keretében június 3-án hálózatfejlesztő, hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a Kortárs Művészeti Fesztivált, ahol a színjátszás mellett a képzőművészet és a zene terén jeleskedő diákok is bemutatkozási lehetőséget kaptak. 5 színjátszó csoport mutatta be előadását a Német Színházban megrendezett találkozón. A fesztivál újabb megrendezését legközelebb ban tervezzük. A gimnáziumban 2010 szeptemberében indult először a közoktatási típusú sportiskolai képzés. Tehetséges sportolóink pályázati programunkban finanszírozott edzései az Országos Diákolimpián (kézilabda, kosárlabda) hoztak sikereket a számunkra. Áprilisban csapatépítő, motivációs tréninggel erősítettük a tanulókban a sport, a csapat iránti elköteleződésüket. A jövőben is hasznosuló egyéni fejlesztési program kidolgozását a szakedzők szintén a pályázat keretében végezték. Tehetséggondozó tagozatainkon a tehetségsegítés mellett szolnoki szakemberek segítségével a tagozatok (emelt szintű matematika és emelt szintű magyar nyelv és irodalom) tanulóinak tehetségtérképe is elkészült. Ehhez és korábbi tapasztalatainkhoz kapcsolódva egy, a tanári karból szerveződő munkacsoport mérési eszközök bevonásával dolgoz ki a tehetségek felismerését segítő iskolai programot. A munkában részt vevő pedagógusok ezen a területen is alkalmazni tudják a pályázati forrásból finanszírozott tehetségpedagógiai továbbképzésen tanultakat. A tanári karból 23-an szerezhettek tehetségfejlesztői továbbképzési tanúsítványt. Új lendületet kapott a gimnáziumban a feladatmegoldó pontverseny, melyet matematikából hirdetünk meg tanulóink számára. Évfolyamonként átlagosan 15 diák dolgozik a programban a havi rendszerességgel kiadott feladatsorok megoldásán. Azokra a diákokra is gondoltunk, akik legszívesebben az önálló kutatómunkában mélyülnek el, számukra Tudományos Diákköri Konferenciát szerveztünk. Természet-és társadalomtudományi szekciókban 25 pályamunkát mutattak be a zsűrinek kutató diákjaink. Az idei tanév diákköri konferenciáját március végén rendezzük meg. A kutatási témák kapcsolódnak a gimnázium két új nyertes nemzetközi pályázatának témájához. Melyek a projekt várható eredményei? A mi közösségünk ereje annak sokszínűségében rejlik. Valljuk, hogy az I. Bélában az egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják. A tanulók sokoldalú támogatásának tényleges megvalósulásához azonban az egyéni tanári erőfeszítéseknek összegződnie kell. A projekt eredménye a valamiben tehetséges fiatalok felkutatásának, támogatásának nálunk már intézményesült gyakorlata. Ennek bemutatására, a helyi tehetségsegítő kishálózat fenntartására szeptember 28-án rendeztünk sikeres szakmai konferenciát, melyre a megye általános- és középiskoláit, a fenntartók képviselőt hívtuk meg. Hálózatfejlesztő tevékenységünk eredményének tekintjük azt is, hogy 2011 májusában regisztrált Tehetségpont, és Ökoiskola cím birtokosai lettünk. Ezúton is köszönöm a velünk együttműködő szekszárdi és Szekszárd környéki általános iskolák vezetőinek, hogy támogatták a pedagógusok bekapcsolódását tehetséggondozás gyakorlatát közvetítő tapasztalatcserékbe, hogy támogatták a tehetségsegítő klubok működését intézményükben és segítettek abban, hogy közösséget építsenek azok a pedagógusok, akik rendszeresen vállalják a tehetségígéretek tehetséggé fejlesztésének nemes feladatát. Köszönöm a tehetséggondozó pedagógusoknak, kollégáimnak, hogy segítették tanítványaikat a versenyekre célirányosan felkészülni. Bízom abban, hogy a növendékek sikere fölött érzett őröm és büszkeség a pályázat zárása után is erőt ad a kiépült hálózat fenntartására, és a 2011/12. tanévi versenyeken újra találkozunk. Hajós Éva igazgató, projektmenedzser

12 12 Ablak Bemutatkozik a BÁTAI ÁMK Hunyadi János Általános Iskola Nálunk mindenki egy csillag - a tehetséggondozás szerepe az IPR-ben Napjainkban nagyon sokszor halljuk a tehetség, tehetséggondozás, tehetséges gyerek kifejezéseket, de hogy valójában kiket nevezünk, nevezhetünk tehetségeseknek, az még tudományos körökben is vitatott. Dr.Czeizel Endre szerint a tehetség valójában a veleszületett adottságokra utal, ám akkor lehet csak az ember igazi talentum, ha valóra tudja váltani tehetségét. Azt is mondja, hogy kevés az olyan tanár, aki felismeri a tehetséget és segít valóra váltani azt Negyven éves pedagógusi tapasztalatom alapján magam is azt is gondolom, hogy a tehetség lehetősége az egyénben rejlik, amely aztán azt az őt körülvevő környezeti hatások, a külső és belső tényezők kölcsönhatásában vagy kiteljesedik, vagy hamvába hull. Vallom, hogy a pedagógus mesterség szépsége éppen abban rejlik, hogy minden gyermekben felfedezzük azt a pluszt, amely egyedivé teszi őt. A tehetség kiteljesedésének meghatározó, elemi feltétele a kitartás és az akarat, amellyel azonban az egyénnek kell felvérteznie magát. Írásomban arra vállalkozom, hogy ízelítőt adjak arról a hátrányos helyzetben élő gyerekek körében folytatott tehetséggondozó munkáról, amely az integrált nevelés keretei között a bátai iskolában folyik. Báta, Tolna Megye déli csücskében, a néphagyományaiban gazdag Sárköz őrzője. Az 1817 főt számláló településen többcélú intézmény, általános művelődési központ működik. Az ÁMK két legnagyobb egysége a három csoportos óvoda és a nyolc évfolyamos általános iskola. Intézményünk partnerkapcsolatok kategóriában birtokolja a Közoktatás Minőségéért Díj és a IIasa-SHIBA Alapítvány elismerő okleveleit. Ezek a díjak arra köteleznek bennünket, hogy a minőségi munkában intézményünk élen járjon. Az intézménybe járó gyermekek 76%-a hátrányos helyzetű, 43 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, nagyrészük cigány származású. A bátai pedagógusok nevelő-oktató munkájának középpontjában gyermekek életkörülményeiből adódóan természetes módon a hátránykompenzáció áll. Közoktatási egységeinkben dolgozó pedagógusok, az óvónők, tanítók, tanárok sokoldalúan képzettek, olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amellyel képessé váltak arra, hogy az eltérő adottságokkal bíró társadalmi réteg igényeihez alkalmazkodjanak és kielégítsék azokat. Nevelési tervünk, tantervünk rugalmas, alkalmazkodik a különböző képességű gyermekek haladási tempójához. Alapelveink között fontos helyet foglal el az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása. De a rangsorban elől jár az értéktartó tudás, az egész életen át tartó tanulás megalapozásának fontossága, annak tudatosítása is. A gyermekközösség szociális, anyagi és kulturális helyzetére figyelemmel régiónkban elsők között vezettük be a 2003/04-es tanévben az Integrációs Pedagógiai Rendszert, röviden az IPR-t. Az integrált nevelés céljai, eszköz- és értékelési rendszere összhangban áll a bátai intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakkal. Az IPR széleskörű és színes tevékenységrendszere megoldást ígért a hátránykompenzációra. Sikerrel pályáztuk meg, a 2003-ben kiírt Bázisintézményi címet, így a dél-dunántúli régió egyik bázisintéz- ményeként 2003/04 tanévtől már más intézmények esélyteremtő munkáját is segítjük. A nyertes (HEFOP , és ROP 2.3. TÁMOP és 3.3.3) pályázatok hatására intézményünk jelentős szervezeti fejlődésen ment keresztül. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, valamint a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását szolgáló tevékenységekhez kapcsolható folyamatos fejlesztések az in-tézmény IPR eszközrendszerének minőségi fejlődését, bővülését vonták maguk után. A tantestületben belső igénnyé vált az önképzés és szervezett továbbképzésen való részvétel, később a megszerzett tudás közvetítésének szükséglete is. Tantestületünkben a mindennapok munkaformájává vált a team munka. Egyedi programokat fejlesztettük ki, más intézmények gyakorlatát adaptáltunk, Jó gyakorlatok születtek. Referencia intézményi előminősítés birtokosai vagyunk. Azok az intézményünkben született pedagógiai fejlesztések, amelyekből ízelítőt adok szintén ezekben a csoportokban születtek.

13 Ablak 13 Pedagógiai munkánkban a tehetséggondozásra és a hátránykompenzációra azonos mértékben fordítunk figyelmet. A tanórai differenciálással, tevékenykedtető módszerek alkalmazásával, szakköri és egyéni foglalkozások keretében igyekszünk többlettudást nyújtani gyermekeinknek. Tantestületünk a tanulók továbbtanulási esélyeit, lehetőségeit egyénre szabott tanulási utak kijelölésével, belső mentori rendszer működésével igyekszik segíteni. Az IPR bevezetési feltételei között prioritást élveznek az óvodai és iskolai átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenységek, programok. Az IPR eszközelemeinek folyamatos fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektettünk tanulóink esélykülönbségeinek csökkentésére és a tanulók egyéni fejlesztési tervében megjelölt fejlesztési területre. A tantestület ezek teljesülése érdekében folyamatosan bővítette a módszertani repertoárt és állandóan fejlesztette az egyéni kompetencia területeket. Az évek során a tanítási gyakorlatunkban tanórán és egyéb foglalkozásokon az egyéni bánásmód mellett az alkalmazott módszerek között fontos szerepet kapott a kooperatív módszer és a projektoktatás. Az iskola infrastrukturális feltételei is jobbak az átlagnál ben, a ROP pályázat támogatásával felújították az iskolát, ezzel megteremtődtek az IKT-val támogatott oktatás széleskörű alkalmazásának feltételei. A tantestület 90%-a rendelkezik ECDL vizsgával, valamennyien elsajátítottuk az interaktív tábla alkalmazásának ismereteit. A pedagógusok mindegyike saját laptopon készülhet óráira. Az iskola internet-hozzáféréssel és 45 db P4 szintű számítógéppel rendelkezik. Az épületben belső hálózat és kiépített WIFI működik, amelyhez minden számítógép kapcsolódni tud. Az oktató-nevelő munkát hat tanteremben interaktív tábla, másutt mobil projektor és internet hozzáféréses számítógépek segítik. Csoportmunkára alkalmas osztálytermeinkben mobilizálható berendezéssel tanulásbarát környezetet teremtettünk. Tanulóink a tanórai szünetekben és a szabadidős foglalkozásokon minden tanteremben használhatják a számítógépet. Az iskolakönyvtár folyamatosan gyűjti az interaktív tananyagot. Szabadidős tevékenységeinket tanév eleji tanulói igények feltérképezése alapján szervezzük. Tanulóink 70%-a tagja a felkínált szakkörök valamelyikének, vagy a művészeti vagy a sportcsoportok egyikében gyakran többen is tevékenykednek. Ezek az elfoglaltságok szabadabb eszközrendszerükkel nemcsak az oktatást segítik, de nevelésben játszott szerepük is legalább ennyire fontos. A gyerekek szabadidőben vállalt teendőinek mindegyike a személyes képességek, az egyén tehetségének kibontakoztatását szolgálják. A tehetséggondozás intézményünkben már az iskolába lépés pillanatában elkezdődik. A tevékenységek azon listája, amelyek a személyes, szociális és digitális kompetenciák fejlesztését segítik, az életkorral folyamosan bővülnek. Az integrált nevelés helyi rendszerének azon eszközelemeibe kívánok bővebb betekintést adni, amelyek az egyénben rejlő tehetség kibontakozását szolgálják, amelyek egyén sikeréhez vezethetnek. Gyermeklánc program Programgazda: Faidt Józsefné, Garai Zoltánné Gyermeklánc program Az iskolába lépés időszakában tapasztalt feltételek együttes hatása meghatározó a gyermek fejlődését nézve, vallják a szakemberek. Ezt kívánjuk elősegíteni iskolánk átmenetet segítő programjával, a jó gyakorlatként és a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési programként Gyermeklánc program. A Gyermek-lánc programról dr. Kereszty Zsuzsa az ELTE Tanító és Óvóképző Karának tanára, szakértő írt a programról elismerő szavakat és ajánlására került a modellprogramok közé. A programot Dél-Dunántúl sok pedagógusa ismeri. Több száz tanító és óvónő vett rész az óvoda-iskola átmenettel foglalkozó dr. Mihály Ottó nevével fémjelzett HEFOP pályázat által támogatott záró konferencián.

14 14 Ablak A Gyermeklánc program célja: A gyermek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazított, az egyéni Suliváró adottságokat, fejlődési ütemet messzemenően figyelembe vevő együtttanulás megszervezése. A személyes kötődésen alapuló harmonikus, a gyerekek önbizalmát növelő, szorongásmentes légkör biztosítása. Az óvodában kialakított szokások továbbépítése. Óvodai módszerekre, játékosságra, kooperatív tevékenységre épülő sikeres tanulási helyzetek biztosítása. A nagycsoportban kezdődő programban az óvodások egy éven át ismerkednek a tanító nénivel, aki kötelező óráinak egy részét a kisgyermekek megismerésével tölti. A nagycsoport végén az óvónő elkíséri csoportját az iskolába. Egy évig, mint pedagógiai asszisztens a csoportjával marad. A tanító a közismereti tárgyakat tanítja, az óvodapedagógus a készségtárgyak egy részét, ill. a szabadidős foglalkozásokat vezeti. Nagy szerepe van az óvodapedagógusnak a kialakult szokásrendszer finomításában és az óvodásított iskolai környezet megvalósításában. A tanév kezdetén két napos projekt keretében, SULI VÁRÓ címmel úgynevezett hídprogramként lépik át a kicsik az iskola küszöbét. Bevonva a projekt nap megvalósításába a szülőket és a második osztályosokat is. A program jól körülhatárolható három szakaszra tagolódik: - Iskolára hangoló szakasz: (nagycsoport 1-6 hónap) - Előkészítő időszak (az adott tanév 1-2 hónapja) - Első osztályos tananyag elsajátításának szakasz, amelyet kitűnően szolgál a Meixner-módszer (első - második év) A rendszer iskolaotthonos formában, a második osztály végéig működik a szülők és a gyerekek megelégedésére (a jó gyakorlat elérhető a honlapon). TAN-TAN, tanulási motivációt erősítő program Programgazda: Benedekné Stürmer Anna, Szabóné Varga Renée Napjainkban a tanulás egyre több erőfeszítést követel a tanulóktól. Ebben igyekszik segíteni a saját fejlesztésű tanulási motivációt erősítő programunk, a TAN-TAN. A tanulás módszertani foglalkozásokat 4. osztálytól a helyi tantervben, a tanórák rendszerébe illesztve oktatjuk vagy tartjuk. Fontos szerepet tulajdonítunk a tanulók tanuláshoz fűződő viszonyának, a motiváltságnak. Lényeges szempont az, hogy tanítványaink könynyebben és nagyobb kedvvel tanuljanak, ezért fontos, hogy hogyan tanítunk. Ennek érdekében ismerkedtek meg kollégáim Oroszlány Péter nevéhez fűződő tanulásmódszertannal. Elmélete szerint a tanulásmódszertan célja a tanulókat képessé tenni arra, hogy a tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek. A tanulás váljon mindennapi életük részévé, illesszék be szokásrendszerükbe. A TAN-TAN program is azonosul ezekkel az elvekkel. Alapelvei szerint hasznos eszköze a tanulási szokások megalapozásának, az alkalmazható, és korszerű tudás közvetítésének. Alkalmazása növeli a tanulás hatékonyságát, segíti az önálló ismeretszerzés képességének kialakulását. Célunk még a tanulási részképességek - figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés fejlesztése. A program akkor segít a nehézségek leküzdésében, ha az alapképességeket a TAN-TAN foglalkozásokon és az azt követő tanórákon egyaránt fejlesztjük. Oroszlány Péter tanulás-módszertani irányelveit követve, hálótervét átalakítva, saját intézményi tanítási stratégiát és óratervet készítettünk. A program témaköreit és azok tartalmát táblázatos formában rögzítettük. A tréningeket havonta 1 alkalommal az 1-2. órában osztályfőnöki óra és egy tantárgyi óra keretében az osztályfőnökök és szaktanárok bevonásával tartjuk. Az első foglalkozás

15 Ablak 15 a tanulási képességek (beszédtechnika, figyelem-, emlékezet-, gondolkodásfejlesztés, szókincsgyarapítás, szövegértés...) fejlesztését szolgálja. A második pedig konkrét szaktantárgyhoz kapcsolódó technikákat, módszereket ajánl a diákoknak. A tanulási képességek fejlesztése egész tanévre szóló feladat. Minden alkalommal más-más képesség fejlesztését tűzzük ki célul, amelyet az adott hónapban minden pedagógus saját tanóráján is megerősít. A tanulásirányításban egyéni és kooperáción alapuló módszereket egyaránt Közlekedési verseny alkalmazunk. A tanulási technikákat, módszereket alkalmanként más-más tantárgy keretén belül, annak sajátosságait figyelembe véve választjuk meg. Mindez az egy osztályban tanító tanárok összehangolt együttműködésével valósítható meg. A program megvalósítása szervezetfejlesztéssel nem járt. A TAN-TAN-nak köszönhetően várhatóan jobbak lesznek a tanulási eredmények, ha a tanulót újabb és újabb tanulási technikák, módszerek birtokába juttatjuk. A tanulás szokásává válik, kialakul a tanuláshoz való örömteli viszonya is. Ezáltal nő az önbizalma, és alkalmassá válik az élethosszig tartó tanulásra. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy sikeres felnőtté válhasson (a jó gyakorlat elérhető a honlapon). JAM Programgazda: Bergmann Mariann A Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítványt 1993-ban hozta létre pedagógusok, üzletemberek egy csoportja. Miután a felkészítő továbbképzést iskolánk két pedagógusa elvégezte, a JAM programot a 2005/2006-os tanévtől felmenő rendszerben vezettük be. Az alsó tagozaton, évi órában a Technika és életvitel tantárgy tanmenetébe illesztettük, felső tagozaton szakköri formában vállalkozás ismereteket sajátítanak el tanítványaink. Az alapítvány programcsomagját változtatás nélkül alkalmazzuk, de a módszerek megválasztásánál az integrált nevelést támogató kooperatív módszer élvez elsőbbséget. A JAM program bevezetésével a korai pályaorientációt, a különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódást, keresgélést, a különböző szakmák közötti eligazodást kívánjuk segíteni. Valamint a majdani, tanulóink személyiségéhez legmegfelelőbb pályaválasztást megkönnyíteni. Megismerik az egyes foglalkozások munkaerőpiaci értékét, társadalmi megítélését. A gyerekek felkészülnek az életük során bekövetkező pályamódosítás lehetőségére, szükségszerűségére, az élethosszig tartó tanulásra. Ezzel párhuzamosan megismerik saját képességeiket, készségeiket, erősségeiket, gyengeségeiket, összevetik ezeket a különböző szakmák kívánalmaival. A pályaválasztás előkészítésén túl a program fontos szerepet tölt be a felnőtt lét szerepeire való felkészülésben. Alapvető fogalmak és összefüggések mellett olyan képességeket és készségeket fejleszt, amelyek minden gyermek számára szükséges ahhoz, hogy sikeres felnőttként élhessen. A tartalom lehetőséget ad arra, hogy a tanulók megértsék a tanulás, a pályaválasztás és a munkalehetőségek kapcsolatát. Az Én és a világ programcsomagot használjuk: - Mi magunk - 1. osztály Bánki kupa - Családunk - 2. osztály - Környezetünk - 3. osztály - Településünk - 4. osztály A program felmenő rendszerben a tavalyi tanévben felért a felső tagozatba. Itt, az önkéntes alapon szerveződő csoport diákvállalkozásba kezdett, amely az idei tanévben kezd kibontakozni. A siker sok összetevő függvénye, függ a gyerekek vállalkozó kedvétől, kreativitásától, sokoldalúságától, együttműködési képességétől.

16 16 Ablak Egyéb tehetséggondozó programjaink A tehetség korai fejlesztését a választható tantárgyak és a szabadidős programok szolgálják. Már az első osztálytól ajánljuk jó képességű kisdiákjaink számára a német nyelvet, az informatika tantárgyat és roma népismeret tanulását. Kisiskolásaink a szabadidős sávban, a nagyobbak a délutáni időszakaszban kapcsolódhatnak be a közlekedési, matematika és az informatika szakkörök munkájába. A délutáni programok között nagyon népszerű a magyar és roma néptánc. A táncokkal a Békalencse és a Vadvirág gyermektánccsoportban léphetnek színpadra tanulóink. Három művészeti iskola három tanszakán dolgoznak kollégáim azon, hogy tanulóik veleszületett művészi képességeit felfedezzék és továbbfejlesszék. A festészet, drámajáték és zene tanszakok tanulóinak munkái teszik színessé iskolánkat, meghitté és hangulatossá ünnepeinket. Nyerteseink A szakköröket és sportfoglalkozásokat vezető kollégák lelkes munkájának köszönhetően az elmúlt időszakban szép sikereket értek el tanulóink a versenyeken, bemutatókon. Kiemelkedően sikeresek tanulóink az informatikához és a közlekedésismerethez kapcsolható versenyeken, de az asztalitenisz csapat megyei második helyezése és az országos egyéni atlétikai versenyen való részvétel is a tehetséget felismerő, felkaroló és a tehetséggondozó pedagógusok Sófalvi Erzsébet és Fűrész János kollégák munkáját dicséri. Elhunyt kollégánk tiszteletére rendezett saját szervezésű komplex tanulmányi versenyünkkel is az egyénben szunynyadó képességeket szeretnénk előcsalogatni, kiaknázni. Az iskola Gyermeklánc nevet viselő közalapítványa szintén a tehetséggondozás felkarolását tűzte zászlajára. Az öttagú kuratórium elsősorban a diákok tanulmányi és kulturális versenyeken való részvételét támogatja. Hozzájárul, vagy teljes egészében átvállalja a gyerekek utazásának költségeit, a versenyek nevezési díját, részt vállal a tehetséggondozó táborok költségeiből. Tanévzáráskor a jutalomkönyvekről szintén az alapítvány gondoskodik, amellyel a jeles és jó tanulókat példaként állítja a többi tanuló elé. Az alábbi szolgáltatásokkal áll iskolánk az érdeklődő intézmények rendelkezésére: A modernizációs folyamatok, a módszertani kultúra fejlesztése és meghonosítása érdekében az alábbi témákban kínálunk bemutató órát, szakmai műhelyfoglalkozást, tréninget, konzultációs lehetőséget csoportok, tantestületek számára. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére kifejlesztett Gyermeklánc programunk megismerését hospitációs tréning, vagy 30 órás akkreditált képzés keretében. Az együtttanulást segítő módszertani kultúra terjesztése érdekében várjuk a pedagógusok jelentkezését kooperatív módszerekkel szervezett tanóráinkra. A gyakorlatban bevált projekt napjainkon való aktív részvételre hospitációs lehetőséget kínálunk fel az alábbi témákban: iskolakezdés, egészségnevelés, honismeret, környezetvédelem, multikultúra, roma népismeret... Legújabb szolgáltatásunk a 4-8 évfolyamokra szóló tanulási motivációt erősítő és fenntartó saját fejlesztésű TAN-TAN program. IPR-es dokumentációs anyagunkat - tréning, konzultáció formájában bemutatjuk, és adaptációs célra átadjuk az érdeklődők részére. IPR bevezetését segítő módszertani tanácsot nyújtunk intézmények és/vagy fenntartóik részére. Természetesen tapasztaltuk, hogy az integrált nevelés rendszere sem mindenható, de célját jórészt eléri: teljes eszközrendszerével támogatja a személyre szabott egyéni képességfejlesztést, emellett enyhíti a gyerekek szociokulturális lemaradásából eredő hátrányokat és próbálja pótolni a családi hátteret. Programjaink elérhetőek: honlapokon Faidt Józsefné, igazgató

17 Pályázatfigyelő Pályázatok 17 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Napfény az Őrségben Oboás Társaság Alapítvány Napfény Ifjúsági és Sporttábor Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos Kedvezményes erdei iskola és nyári táborozás A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Pájer Kemping Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt Iskola Barátok Verslista, Vizuális Pedagógiai Műhely Sztárokkal egy padban Nemzetközi Gyermekrajzpályázat, 42-dik Peritus Felnőttképző és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány TIARA Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Mesevirág a mesevilágban Petőfi Sándor Általános Iskola (Debrecen) Pályázat kistelepülések középiskolái számára Szegő Ferenc Emlékalapítvány Írd Te a Vidéki Életet! Vidéki Élet Magazin Ingyenes pályázatíró szakmai továbbképzés Oktatás - Fejlesztés - Tanácsadó Iroda Középiskolai verseny tehetséges hallgatóknak Eötvös Collegium Juvenes Translatores 2011 Európai Bizottság Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

18 18 Jogszabályok Jogszabályok, közlemények, felhívások KIM RENDELETEK: RENDELETEK 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról (Magyar közlöny, 106. szám, szeptember 14., p ) KORMÁNYRENDELETEK: 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet: Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról (Magyar Közlöny, 98. szám augusztus 24. p ) 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet: Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 98.szám, augusztus 24. p ) 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 98. szám, augusztus. 24. p. 2628) 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet: A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 102. szám, szeptember 2., p ) HATÁROZATOK: 1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat: Az egyes egyházakkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos, a július 1. és december 31. közötti időszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról (Magyar Közlöny, 92.szám, augusztus 4. p ) 1276/2011. (VIII: 10.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program évekre szóló akciótervének módosításáról (Oktatási és Kulturális Közlöny, III. évfolyam 19. szám, szeptember 23., p ) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

19 Ablak Bemutatkozik a szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten és Szálka Tagóvoda 19 Intézményünk Szekszárdon 3 épületben 11, Szálkán egy óvodai csoporttal működik. A szekszárdi épületek a városközpontban, egymáshoz közel helyezkednek el. A Kölcsey és Wosinsky épület négy, a Bajcsy épületben két csoportban fogadjuk a gyermekeket. A város minden pontjáról érkeznek hozzánk kicsik. A szülők folyamatos érdeklődést tanúsítanak az óvoda iránt, melyet elsősorban a magas színvonalú nevelő-, fejlesztő munkával érdemelt ki az intézmény. A Kölcsey, Bajcsy és szálkai épületben tornaszobával is rendelkezünk. Az egységes nevelési elvek, módszerek mellett minden épület megőrizte sajátos arculatát: a Kölcsey épület az intézmény székhelye, itt érik el a szülők az intézményvezetőt, óvodatitkárt és gazdasági ügyintézőt. Az épület ad helyszínt az intézmény hivatalos fórumainak, rendezvényeinek. Négy, homogén életkorú gyermekeket fogadó csoportból áll. A szülők igényeihez igazodva fakultatív a gyermekek az angol nyelvvel ismerkedhetnek a délutáni időszakban. Bajcsy épület két vegyes csoportjával családias hangulatú, otthonos épület, ahol az egyik specialitás a vízhez szoktatás, szakszerű úszásoktatás. Wosinsky épületünkben német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik, ahova elsősorban a német nyelv iránt érdeklődő, illetve német nemzetiségi családok íratják gyermekeiket. Kiváló szakembereink példaértékűen ötvözik a magyar és német kultúra óvodai nevelésbe illeszthető hagyományait, elemeit. A Szálka Tagóvodában szintén nemzetiségi német nevelés folyik, méltán a falu nemzetiségi múltjához. Az óvoda épülete rendezett, a település központjában található, esztétikus, családias környezete csalogató gyermek és szülő számára egyaránt. Testületünkre nem jellemző a fluktuáció, a pályaelhagyás, viszont jellemző a szakmai igényesség, az új dolgok iránti fogékonyság, az innovatív készség. Pedagógiai munkánk Intézményünk saját nevelési programmal működik, melyet az 1998/99-es évben a nevelőtestület készített több éves feldolgozás eredményeként, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. Az elmúlt évek gyakorlatai tapasztalatai alapján és egy országos innovációhoz csatlakozás eredményeként a 2009/2010-es nevelési évben nevelési programunk átdolgozásra, újragondolásra került. Nagy munkában Sütés-főzés

20 20 Ablak Intézményünk sajátos arculata A gyermekcsoportok napirendjében kiemelt szerepe van a változatos tartalmú, életkoronként mennyiségileg és minőségileg bővülő, párhuzamos tevékenységeknek, a gyermekközpontú tendenciák megvalósításának. Játékkal, játékos tanulással valósítjuk meg leghatékonyabban a szociális érzelmi nevelést, képességfejlesztést, a komplex kötetlen tevékenységek rendszerében. A gyermekek érdeklődésére, élményeire, az aktualitásokra, évszakokra, ünnepekre alapozott tapasztalati lehetőségek, életszerű játékhelyzetek széles tárházát biztosítjuk. A szabad játék, a mozgás elsődlegessége, cselekvésbe ágyazott játékos tanulás kiemelt szerepet kap. Érvényesül a komplexitás a mindennapok során, előtérbe helyezve az aktivitást, motiváltság, kíváncsiság, kreativitás, a viselkedési, magatartási formák, a társas kapcsolatok alakítását, a közösségi nevelés fontosságát. Nevelési elveink, helyi programunk sajátosságai közös pontokat jelentettek az Óvodai játékos programcsomag legfőbb jellemzőivel. Gyakorlati eredmények igazolják, hogy újszerűsége, Szüreti mulatozás korszerűsége az óvodapedagógia fejlesztését szolgálja. Saját programunk és a játékos programcsomag is a tevékenységek rangsorában az első helyre a játékot, a játékba integrált cselekvéses tanulást jelöli az óvodás gyermek fejlesztéséhez. A kompetencia alapú programcsomagot és kiegészítő füzeteit és az általunk készített segédanyagot is használjuk mindennapi munkánk során. A programcsomag új tartalmi anyaga az őselemek, komplexen feldolgozható az óvodáskorban élményszerű játékos módszerekkel, amelyek segítik a természeti környezet iránti érdeklődést. Olyan pozitív elemeket tartalmaz, melyek alkalmazásával felfrissíthetjük a gyermekek tevékenységrendszerét, a képességfejlesztést segítő korszerű módszereket. A 4 őselem köré szerveződő témák az évszakokhoz, ünnepekhez hatékonyan illeszkednek. Innovatív tevékenység Intézményünk 2005/2006-os nevelési évben ismerkedett meg a kompetencia alapú nevelés elveivel és gyakorlatával a HEFOP nyertes pályázata kapcsán. Lehetőségünk nyílt a tesztelési folyamatban aktívan és hatékonyan közreműködni szeptemberében, felmenő rendszerben már az intézmény minden csoportjában bevezetésre került a program, a pedagógusok körében teljes mértékű elfogadást eredményezett. A tesztelési szakaszban való részvétel, az innováció szakmai fellendülést jelentett a nevelőtestület számára. A kipróbálást követően, a gyakorlati tapasztalatainkat összegezve nevelési programunkat a 2009/2010-es nevelési évben dolgoztuk át, a kompetencia alapú nevelés és az átdolgozott ONAP-nak megfelelően. A 2010/2011-es nevelési évben már egységes nevelési elvekkel és saját kidolgozott nevelési programmal - melynek szerves részét képezi a kompetencia alapú nevelés - dolgozhatott a nevelőtestület szeptemberére a továbbképzéseknek köszönhetően célirányos szakmai team-et állítottunk fel /fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelők, mozgás terapeuta, gyógypedagógus, logopédus/, mely 2010-től az újonnan megalakult munkaközösséggel bővült ben intézményünk vállalkozott a referencia intézményi szerepre. Szeptemberben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben