A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban"

Átírás

1 A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MUNKATERV 2013/2014 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Posta köz 3.

2

3

4 2 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: Óvodai Nevelés Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény neve, címe: Marcali Óvodai Központ, 8700 Marcali, Posta köz 3. Telefon: 85/ , 30/ Fax: 85/ cím: Elérhetőség: www. marcaliovodak.hu Intézményvezető: Korcsmárosné Tóth Tünde Fogadóórája: Minden kedden 9-12 óra, bejelentkezés útján Intézményvezető-helyettes:Kiss Sándorné Molnár Erika Óvoda titkár: Németh Miklósné Az intézményegységekbe felvehető maximális gyermek létszám Marcali Óvodai Központ Napközi Otthonos Óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda Szedervirág Óvoda 355 fő 33 fő 60 fő 50 fő Telephelyek, tagintézmények csoportjainak száma Marcali Óvodai Központ Tündérliget óvoda Bóbita óvoda Mesepark óvoda Gombácska óvoda Napközi Otthonos óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Szedervirág óvoda 4 csoport 4 csoport 4 csoport 2 csoport 1 csoport 2 csoport 2 csoport

5 3 Intézményi adatok Óvoda Óvodavezető Telephely címe Bóbita Kiss Sándorné 8700 Marcali, óvoda Katona J. u. Gombácsk a óvoda Mesepark óvoda Tündérlige t óvoda Tagóvoda Csillagvirá g Művészeti Modell óvoda Szedervirá g óvoda Nemesvidi Napközi otthonos óvoda Molnár Erika Molnár Erika Kiss Sándorné Marcali, Táncsics u Marcali, Park utca Marcali, Posta köz 3. Tagóvoda Tagóvoda vezető címe Újságh Andrea 8647 Balatonmária fürdő, Keszeg u. 16. Kócza Mónika Sági Zsuzsanna 8732 Sávoly Kossuth u Nemesvid Templom utca 5. Telephely címe telefonszá m 85/ / / / / / Tagóvoda címe telefonszá m 85/ / / A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek MarcaliEgységes Pedagógiai Szakszolgálat: 85/ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: 85/ Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök: Tündérliget óvoda (Posta köz): Jagadics Zoltánné 30/ Mesepark óvoda (Park utca): Horváthné Dinai Gyöngyi 30/ Bóbita óvoda (Katona J. utca): Kondorné Keller Márta 30/ Gombácska óvoda (Táncsics utca): Tilkné Szabó Judit 30/ Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: Sági Zsuzsanna 30/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő: Gaál Ottóné 30/ Szedervirág Óvoda, Sávoly: Csordásné Tamás Ildikó 85/ Gyógypedagógus: 85/ Bóbita óvoda: Lakiné Simon Beáta Gombácska óvoda: Ácsné Légrádi Andrea

6 Mesepark óvoda: Lakiné Simon Beáta 4 Tündérliget óvoda: Lakiné Simon Beáta Nemesvidi óvoda: Lakiné Simon Beáta Szedervirág óvoda: Ácsné Légrádi Andrea Logopédus: 85/ Bóbita óvoda: Vincze Eleonóra Gombácska: Császár Anita Mesepark óvoda: Ilácsa Józsefné Tündérliget óvoda: Jániné Horváth Erika Nemesvidi óvoda: Balogh Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Jániné Horváth Erika Szedervirág Óvoda: Némethné Péter Karolina Szurdopedagógus: 82/ Szedervirág Óvoda: Dobrotkáné Herbán Mária Pszichológus: 85/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Pap Éva Gyógytestnevelő: 85/ Bóbita óvoda: Simon Adrienn Gombácska óvoda: Simon Adrienn Mesepark óvoda: Simon Adrienn Tündérliget óvoda: Simon Adrienn Nemesvidi óvoda: Simon Adrienn Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Tamasiánné Csobod Andrea Az intézmény alapítványa: Marcali Város Óvodáiért Alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Kiss Sándorné

7 5 Óvoda neve 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés Óvodapedagógus ebből Igazg. Munkak.v. Igazg.h. Tagóv.vez. Ped.as sziszte ns Da jka Takarí tókonyh ai dolgoz ó Takarító Óvo datit kár Össz.dolg. Bóbita Gombács ka Mesepark Tündérlig et Csillagvir ág Szedervir ág Nemesvid Összesen Marcali Város Óvodai Intézményének Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a csoportokban. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Óvodáink munkarendje Heti váltásban Tündérliget-Zöld óvoda, Bóbita óvoda, Mesepark óvoda Napköziotthonos óvoda Nemesvid, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Szedervirág Óvoda, Sávoly Négyhetes váltásban Gombácska óvoda

8 6 Munkaidő beosztás A munkaidő beosztást az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Valamennyi dolgozó a munkarend szerinti időben dolgozik, ettől eltérően, kivételes esetben, esetenként az intézmény elhagyása az igazgató-helyettes, tagóvodavezető engedélyével lehetséges. Munkaidő kedvezmények Igazgató órakedvezménye: heti 26 óra Igazgató helyettes heti órakedvezménye: 12 óra Tagóvoda vezetők heti órakedvezménye: Nemesvid heti 6 óra, Csillagvirág Múvészeti Modell óvoda heti 8 óra, Szedervirág óvoda heti 6 óra Közalkalmazotti tanács elnöke: heti 6 óra Közalkalmazotti tanács tagjai: heti 4 óra Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének megállapításánál a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről előírásait kell alkalmazni. A fenti tisztségviselők munkaidő kedvezményét a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni. A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése az igazgató, az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők feladata. A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél, igazgató-helyetteseknél és a tagóvoda vezetőknél lehet megtekinteni. 3. Az intézmény működésének rendje Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, telephelyeken,tagóvodákban - csoportokban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Nevelési év beszámolója Pedagógiai Program módosítása SZMSZ módosítása Házirend módosítása IMIP - el kapcsolatos adminisztráció Éves munkaterv elkészítése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program (pedagógusokra) Beiskolázási Terv (pedagógusokra) Felvételi előjegyzési napló vezetése

9 Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 7 Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, Éves terv Iktatás Intézményi levelezés A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Tündérliget-Zöld óvoda: július 1. - augusztus 31. Bóbita óvoda: augusztus1. - augusztus 31. Mesepark óvoda: július 1. - július 31. Gombácska óvoda: július 1. - augusztus 31. Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: augusztus 1. - augusztus 31. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő augusztus Szedervirág óvoda, Sávoly augusztus 1.- augusztus 31. A nyári zárás konkrét időpontja február 15-ig az óvodák faliújságján olvasható. Csoportösszevonást alkalmazunk nevelés nélküli munkanapon, nyári időszakban, valamint az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek ideje alatt, amennyiben a gyermeklétszám olyan mértékben csökken, hogy azt szükségessé teszi. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoport, csoportok létszáma a 30 főt nem haladhatja meg. Eltérő az óvodai munkarend, a gyerekek fogadásának a rendje abban az esetben is, ha a nemzeti ünnepek, illetve más ok miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. A gazdaságos üzemelés érdekében előzetes felmérés alapján döntünk arról, hogy mely óvodák üzemeltetése szükséges. Erről a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodáink nyitva tartása Óvoda Nyitva tartás ideje Bóbita óvoda Gombácska óvoda Mesepark óvoda Tündérliget óvoda Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Nemesvidi Napközi Otthonos óvoda Szedervirág óvoda

10 8 A befizetések rendje: Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap e között, óvodánként a kijelölt napon óráig történik. A befizetési nap az óvodák hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül egy héttel a befizetés előtt. Pótbefizetésre a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban van lehetőség naponta 8-16 óráig. Az étkezési díjakat az adott hónapra előre kell fizetni, a hiányzások miatti túlfizetés a következő hónapban kerül elszámolásra. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 óráig. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott érvényes rendelet alapján állapítjuk meg: kedvezmények, jogosultságok. Az étkezési térítési díjakat az adott hónapban a ténylegesen étkezett napok alapján utólag kell befizetni. Az étkezési térítési díj összegéről mindenki gépi számlát kap, valamint a hátralékot fizetők még egy tájékoztatót is kapnak az elmaradt összeg befizetéséről. A térítési díjak befizetése: tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig. Befizetés helye: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Balatonmáriafürdői kirendeltsége 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Szécsényi Imre tér 10. Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. Átutalással is ki lehet egyenlíteni a számlát, majd az utalás tényét visszaigazoló szelvényt bemutatni. (Balatonmáriafürdő) Nyílt napok Az intézmény telephelyein, tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat a leendő kiscsoportos gyermekek-szülők részére, a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2014. április közepe). Erről az intézmény honlapján, valamint az óvodák faliújságjain tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat az intézmény munkaterve tartalmazza részletesen. A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban szeptember 15-től május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek ig. Az óvodák napirendje

11 Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. 9 Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk óvodáiban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számár. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a Szülői Szervezet véleményét. Munkaközösségek, szakmai csoportok Munkaközösség Együtt a mozgásért munkaközösség (intézményi szintű) Környezeti és egészségnevelési munkaközösség (Tündérliget óvoda) Szakmai csoport Minőségfejlesztési Támogató csoport Mesevarázs bábcsoport (intézményi szintű) Tehetségműhely Bokréta népi dalos játékok, gyermektánc Bóbita óvoda Eszterlánc - népi gyermekjátékok Gombácska óvoda Dalos pacsirták Mesepark óvoda Labdázó ligetlakók Tündérliget óvoda Apró lábak - Nemesvid Csillagláda népi kismesterségek - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagpalota nyelvészeti mese műhely - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagfüzér zenei alkotóműhely Szederinda Varázskamra népi kis mesterségek - Szedervirág óvoda Vezetője Némethné Marton Ilona Tamásné Turbéki Angéla Vezetője Tamásné Turbéki Angéla Korcsmárosné Tóth Tünde Vezetője Gergye Lászlóné, Kondorné Keller Márta, Nagy Krisztina Valamennyi óvodapedagógus Horváthné Dinai Gyöngyi- Körtvélyesi Ilona Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Valamennyi óvodapedagógus Juhászné Darázs Anikó Somogyi Istvánné Ujságh Andrea Segítő: Juhászné Darázs Anikó Gaál Ottóné Vozik Lajosné Lakos Mónika

12 10 11 Fejlesztő foglalkozás Alapozó terápia-tündérlige t óvoda Alkotószobai foglalkozások-bóbita óvoda Meseműhely-Mesepark óvoda Vezetője Némethné Czobor Krisztina Kádi Andrea, Némethné Marton Ilona, Páliné Móhr Erzsébet, Vékony Jánosné, Pongrácz Gyöngyi Havi váltásban: Darázs Józsefné Vatiné Kakatics Zita Kolozs Rita Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika Bertalan Mónika CSOPORTBEOSZTÁSOK Óvoda Csoport Óvodapedagógusok Dajka Pillangó Tóthné Szalavári Ottília Némethné Czobor Krisztina Oláhné Gand Andrea Napsugár Félix Edit Horváthné Zsinics Krisztina Hidasi Lászlóné Tündérliget Kiss Sándorné Bogyóné Antalközi Margaréta Horváth Jánosné Éva Szivárvány Jagadics Zoltánné Tamásné Turbéki Angéla Horváth Tiborné Pedagógiai asszisztens Kiss Jenőné Móhrné Erki Csilla Pillangó Kolozs Rita Körtvélyesi Ilona Simon Lajosné Méhecske Bertalan Mónika Horváthné Dinai Gyöngyi Gerencsér Attiláné Mesepark Katica Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Tóth Elemérné Margaréta Vatiné Kakatics Zita Darázs Józsefné Pidás Krisztina Pedagógiai asszisztens Németh Attiláné Katica Pongrácz Gyöngyi Nagy Krisztina Miszi Zsuzsanna Napraforgó Vékony Jánosné Kádi Andrea Kőszegi Zsanett Bóbita Napsugár Páliné Móhr Erzsébet Némethné Marton Ilona Halmosi Imréné

13 Gombácska Nemesvid Almácska Pedagógiai asszisztens Katica Pillangó Pedagógiai asszisztens Gergye Lászlóné Kondorné Keller Márta Németh Emese Gájer Tamásné Horváthné Zsinics Veronika Németh Istvánné Tilkné Szabó Judit Szabó Lászlóné Sági Zsuzsanna Szanyi Tamásné Büki Zoltánné Rigó Szilvia Tóth Lászlóné Büki Gyuláné Lucz Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Borsika csoport Cimbora csoport Somogyi Istvánné Vozik Lajosné Gaál Ottóné Juhászné Darázs Anikó Ujságh Andrea Péterné Darázs Mária Farkas Ottóné Szedervirág Óvoda Sávoly Galagonya csoport Vadrózsa csoport Kócza Mónika Lakos Mónika Csordásné Tamás Ildikó Üstné Szép Gyöngyi Gáspár Ferencné Péterné Herceg Zsuzsanna A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATA Mozgás A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokkal összhangban. Feladat: erősíteni a mozgáshoz való igény kialakulását mindennapos játékos mozgásos tevékenységekkel, a mindennapokra tervezett játékos mozgásos tevékenységek megjelennek a heti rendben, heti ütemtervekben, havi értékelésben, kézi szerek, kiegészítő eszközök készítése, a mozgáshoz való öröm elősegítése céljából, legalább havonta egyszer. Bóbita Óvoda sajátos feladatai: A magyar népi motívumvilág megjelenése az óvodai tevékenységekben Népi játékok készítése legalább havi szinten az aktuális jeles naphoz igazodva Különböző típusú bábok készítése a feldolgozott népmesékhez, a népi motívumvilág megjelenítése a bábok díszítésében és a díszletek készítésénél.

14 12 NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Ssz. Esemény / téma Felelős Határidő 1. Szakmai nap a hévízi Brunszvik Teréz óvodában, Göcsej-falumúzeum látogatása Korcsmárosné Tóth Tünde október 31. A megemlékezések, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. Szakirányú és akkreditált szakvizsgás képzés Név Kócza Mónika A továbbképzés tárgya Közoktatás-vezető szakirányu szakvizsgás képzés Helye BME Budapest, Kaposvári Egyetem Finanszírozás Saját 100 % Szakmai és nyitott napok, egyéb belső képzések Határidő Téma Felelős Munka- és tűzvédelmi oktatás a dolgozók Korcsmárosné Tóth Tünde szeptember 19. részére október október31. Egyéni fejlesztés lehetőségei Gondozási, nevelési feladataink. Gondozónők részére házi továbbképzés. Páliné Móhr Erzsébet Kiss Sándorné Nevelési év folyamán 1x november február május Valamennyi óvoda óvodapedagógusainak belső hospitálása másik óvodában. Az óvoda-iskola átmenet könnyítése Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Horváthné Zsinics Krisztina Félix Edit

15 2014. április április április eleje Óvónők látogatása a bölcsödébe, gondozók munkájának megismerése Nyitott nap az óvodaválasztó szülők részére. Nyitott nap szülők, óvodapedagógusok részére: Pontos időpont faliújságra kifüggesztve. Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Telephelyvezetők Tagóvodavezetők A hospitálások alkalmával minden esetben kitöltésre kerül A nevelő, fejlesztő tevékenység megfigyelése című lap, amely egyben dokumentuma a hospitálásnak és alapja a teljesítményértékelésnek. 4. VEZETŐI ESEMÉNYTERV Feladat Felelős Határidő Éves pedagógiai munkaterv Igazgató elkészítése Csoport- és mulasztási naplók Igazgató megnyitása, Törzskönyv megnyitása Logopédiai szűrés Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Egészségügyi terv összeállítása Igazgató-helyettesek a védőnőkkel Tagóvoda vezetők Munkaközösségek alakuló Munkaközösség vezetők ülése, éves munkaterv összeállítása, elfogadása Statisztikai jelentéshez adatok Igazgató gyűjtése Statisztikai jelentés elkészítése Igazgató Szülői értekezletek óvodáinkban Igazgató Igazgató-helyettesek Problémás gyermekek vizsgálatának jelentése Nevelési Tanácsadói és Szakértői vizsgálatra Tagóvoda vezetők Igazgató Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Féléves értékelés elkészítése Igazgató Félévet záró alkalmazotti Igazgató értekezlet Szabadságolási tervek Igazgató elkészítése Nyári nyitva tartás elkészítése, Igazgató kihelyezése a szülők felé Beiratkozás Nyílt napok leendő ovisoknak, szülőknek Nevelési év értékelés elkészítése Nevelési évet záró alkalmazotti értekezlet Igazgató és között Igazgató Igazgató

16 ESEMÉNYTERV TÜNDDÉRLIGET ÓVODA SZEPTEMBER Zöld napok témái: - Ismét az óvodában. közösségalakító drámajátékok napja Óvodapedagógusok - A levegő témaköréhez kapcsolódva Mi minden tud szállni? Gömbölyű-nap - Burgonya nap Az általános iskolák évnyitó ünnepélyén részvétel, műsor adása a Noszlopy G. AMI-ban Horváth Jánosné Horváthné Zs. Krisztina Horváth Jánosné Kiss Sándorné Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a foly. Levegő témaköréhez kapcsolódóan Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Logopédiai vizsgálatok megszervezése Kiss Sándorné Védőnővel tisztasági vizsgálat megszervezése. Kiss Sándorné Részletes DPT vizsgálatok megszervezése az érintett gyermekeknél. Kiss Sándorné Pályázatok figyelése Az óvoda 30 éves születésnapi ünnepségének előkészítése: - képek gyűjtése - rajzpályázat meghirdetése Félix Edit Jagadics Zoltánné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia

17 Elektromos hulladék gyűjtése, a Takarítási Világnap alkalmából. Új kiscsoportosok fogadása, családlátogatások elkezdése Tehetségműhely foglalkozásainak megszervezése Tamásné T. Angéla Horváth Jánosné Kiss Sándorné foly. Kiss Sándorné Kerékpártúra a nevelőtestület részvételével Horváthné Zs. Krisztina OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben - nagycsoportosoknak Kiss Sándorné Heti egy alkalommal Labdázó ligetlakók tehetségműhely Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Heti egy alkalommal Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Zöld napok témái: - Állatok Világnapja: játékos délelőtt szervezése Óvodapedagógusok Őszi túra - Levelek napja - Vitamin-nap Egészségnap megszervezése, előadó hívása a Lelki egészség Világnapja alkalmából Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportos gyerekek részére Ovis-Sportnap az óvoda 30 éves évfordulója jegyében Kiss Sándorné Horváthné Zs. Krisztina Félix Edit Némethné Czobor K. Kiss Sándorné Az Ovi Galéria dekorációjának elkészítése a Tűz témakörében Látogatás az Idősek Otthonában Jagadics Zoltánné Tamásné T. Angéla Kiss Sándorné, Félix Edit foly Mozi előadás szervezése a nagycsoportosok részére Tóthné Sz. Ottilia Gesztenyegyűjtés megszervezése Horváthné Zs. Krisztina foly. Gyalogtúra a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla

18 16 17 NOVEMBER Zöld napok témái: - Tűzoltók napja Óvodapedagógusok Magocskák napja - Szobor-játék - Gyertya-nap Adventi munkadélután megszervezése Félix Edit Mozielőadás megszervezése Jagadics Zoltánné Rajzkiállítás és képkiállítás megszervezése Ünnepség megszervezése az óvodánk megnyitásának 30. évfordulója alkalmából Kiss Sándorné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné DECEMBER Télapó az óvodában ünnepség megszervezése Félix Edit Színházlátogatás megszervezése Németné Cz. Krisztina Zöld napok témái: Óvodapedagógusok Mézeskalácsok - Madarak karácsonya: madárkalács készítése, fenyőfa feldíszítése az udvaron. Karácsonyi hangverseny a Városi Zeneiskola növendékeinek részvételével Jagadics Zoltánné Látogatás az Idősek Otthonában Kiss Sándorné Félix Edit MESEVARÁZS-HÉT a Városi Korcsmárosné T

19 Múzeumban Csapatépítő program a nevelőtestület részére Tünde Tamásné T. Angéla A Tűz témakörének lezárása rajzpályázat megszervezésével. Tóthné Sz. Ottilia JANUÁR Zöld napok témái: - Vitamin-nap - Téli örömök: havas játékok - A téli erdő - Mackó-nap Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Víz témakörében Pályázatfigyelés, pályázatírás Kiss Sándorné, Horváthné Zs. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné Félix Edit Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Szakvélemények kitöltése, szükség szerint iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés Első csoportom találkozó szervezése a 30 év jegyében Félix Edit Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné A téli Balaton megtekintése Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné FEBRUÁR Farsangi ünnepség megszervezése Félix Edit Horváthné Zs Krisztina Szülők Bálja megszervezése Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia, Horváthné Zs. Krisztina Zöld napok témái: - Kedvenc mesehősök napja - Doboz-nap (újrahasznosítás, eszközkészítés) Óvodapedagógusok

20 - Zöldfűszerek napja Tornázzunk együtt a nevelőtestület részvételével Kiss Sándorné MÁRCIUS Zöld napok témái: - Halacskák napja Óvodapedagógusok Huszárok napja - Bimbók és rügyek napja Játékos délelőtt a Víz világnapja alkalmából Kiss Sándorné Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportosok részére vizes élőhelyre. Félix Edit Könyvtárlátogatás Óvodapedagógusok Nyílt Napok megszervezése Kiss Sándorné Tamásné T. Angéla A Víz témakörének lezárása: verses, dalos délelőtt keretében Óvodapedagógusok Kerékpártúra szervezése a nevelőtestület részére Horváthné Zs. Krisztina ÁPRILIS Környezetszépítő munka: virágládák, virágoskert megszépítése. Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Tavaszi virágok napja Óvodapedagógusok Tojás-nap - Állatkölykök napja - Lepke-nap Játékos délelőtt szervezése a Föld Napja alkalmából Tamásné T. Angéla

21 A beiratkozó új kiscsoportosok számára Nyílt hét szervezése. Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Föld témakörében. Kiss Sándorné Félix Edit Horváthné Zs. Krisztina Húsvéti hagyományok óvodánkban óvodapedagógusok Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Gyalogtúra szervezése a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla MÁJUS Nagymamák Napjának megszervezése Kiss Sándorné Anyák napi ünnepség megszervezése Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Madarak és Fák Napja - Zöld liget 7 próba Óvodapedagógusok Túrázás - Gyerekek napja Kirándulás szervezése a középső és Tamásné T. Angéla nagycsoportosok részére. Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen Tóthné Szalavári O Látogatás az idősek otthonában Félix Edit A Kihívás napján egész napos sportprogramok szervezése Némethné Cz. Krisztina JÚNIUS Évzáró ünnepségek csoportonként Kiss Sándorné Nemzeti összetartozás ünnepe-június 4. Kiss Sándorné régi, és új Magyarország, térkép, fotók szemléletésével, drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel, vizuális megjelenítés Csapatépítő program a nevelőtestület részére Kiss Sándorné

22 21 MESEPARK ÓVODA SZEPTEMBER Bérletes színházlátogatás megszervezése Körtvélyesi Ilona Keszthelyre Horváthné Dinai Gyöngyi Film percek mozi látogatások Lákovicsné Kontra Éva megszervezése a Korzóban Alakuló SZM- ülés megszervezése Molnár Erika Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, Molnár Erika logopédiai szűrések elvégzésének megszervezése Logopédiai, gyógytestnevelési és Molnár Erika fejlesztő foglalkozások, fakultatív tevékenységek elindításának megszervezése Hol volt, hol nem volt fesztivál megrendezése a Népmese napja alkalmából Az előtérben található ovi galéria és a folyosó arculathoz igazodó dekorációjának elkészítése. Családlátogatások megkezdése az új gyermekeknél - Színpadi percek: - Ringató, nyári élmények - A múlt év kedvencei - Játékos légző gyakorlatok napja - Mondókák-őszi időjárásról, madarakról Évnyitó csapat építő kerti parti az óvoda dolgozóinak Molnár Erika minden dolgozó Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken Molnár Erika OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben- Molnár Erika Heti egy alkalommal nagycsoportosoknak Mese műhely elindítása Molnár Erika Az előtérben található ovi galéria Darázs Józsefné folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Dalos pacsirták zenei tehetségműhely elindítása Horváthné Dinai Gyöngyi Körtvélyesi Ilona

23 Az Állatok világnapja alkalmából kirándulások, tevékenységek szervezése csoportonként Egészség napok megszervezése Látogatás az iskolák nyílt napjain az elsőosztályosoknál Szüreti kavalkád megszervezése az óvodában, nagyok számára túra a szőlőhegyben, kapcsolódás a városi Szüreti vásár programjaihoz Udvarrendezés, virágos kertek átültetése, felfrissítése délelőttös óvodapedagógusok Körtvélyesi Ilona Kolozs Rita Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Horváthné Dinai Gyöngyi Horváthné Dinai Gyöngyi Bertalan Mónika Vatiné Kakatics Zita Tök parádé kiállítás megszervezése Darázs Józsefné Hol volt, hol nem volt nap- Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Színpadi percek : - Állatok napja - Az ősz kincsei, az ősz hangjai - Szüreti rigmusok - Hej, a sályi piacon - Találós kérdések az őszről délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken NOVEMBER Az előtérben található ovi galéria Vatiné Kakatics Zita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Márton napi lámpás felvonulás Molnár Erika megszervezése családtagok részvételével Megemlékezés a Magyar nyelv Darázs Józsefné napjáról Madáretetők felújítása, újak készítése, óvodapedagógusok folyamatos kihelyezése Hol volt, hol nem volt nap Film percek mozi látogatás a Korzóban Lákovicsné Kontra Éva Év múlik, évet ér, évszak búcsúztató Színpadi percek : - Márton napi libázás - Lóg a lába, lóg a (testünk) - Ez a szemem, ez a szám - Ősz utó délelőttös óvodapedagógusok délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken DECEMBER

24 TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Kolozs Rita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Mikulás várás megszervezése Vatiné Kakatics Zita Mesevarázs- hét a Múzeumban Korcsmárosné T. Tünde Hol volt, hol nem volt nap Film percek a Könyvtárban Lákovicsné Kontra Éva Karácsony váró ünnepi pillanatok nagycsoportos délelőtt megszervezése óvodapedagógusok Madárkarácsony megszervezése Lákovicsné Kontra Éva Színpadi percek : - Ne lesd meg a Mikulást! - A meghittség, szeretet percei - Karácsonyi varázslat - versek hangszeres kísérettel délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken JANUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Molnár Erika folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Hol volt, hol nem volt nap Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Szülői Munkaközösségi összejövetel Molnár Erika megszervezése Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése óvodapedagógusok Színpadi percek : - Ha elmúlik karácsony - Téli világ versekben, mondókákban - Nyelvtörők napja - Mondd és rajzold! - Malackodások délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken FEBRUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, Molnár Erika folyamatos pályázatírás Az előtérben található ovi galéria Lákovicsné Kontra Éva folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Farsangi vígasságok délelőttös óvodapedagógusok Megemlékezés Az anyanyelv nemzetközi napjáról Darázs Józsefné

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3.

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3. MUNKATERV 2015 2016 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Postaköz 3. 1 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1.1. Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: 851020

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év Marcali Óvodai Központ 8700 Marcali, Posta köz 3. 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. ( VIII.28. ) kormányrendelet 23. -ának értelmében a következő adatokat tesszük közzé: Az intézmény megnevezése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 201 Szeptember 29 30 31 01 02 03 04 Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szülői értekezlet (Bocskai) Szülői értekezlet 17 óra 19 20 21 22 23 24 25 Szülői értekezlet(béla

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012. 1 Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012. Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. 2 ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012 Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról jogszabályi kötelezettség alapján az

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre i telephelyek: Csillagszem, Gyöngyvirág, Hétpettyes, Napsugár, Nyitnikék, Százszorszép Munkaközösségek működtetése Mazsolázó munkaközösség,vezetője:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben