A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban"

Átírás

1 A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MUNKATERV 2013/2014 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Posta köz 3.

2

3

4 2 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: Óvodai Nevelés Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény neve, címe: Marcali Óvodai Központ, 8700 Marcali, Posta köz 3. Telefon: 85/ , 30/ Fax: 85/ cím: Elérhetőség: www. marcaliovodak.hu Intézményvezető: Korcsmárosné Tóth Tünde Fogadóórája: Minden kedden 9-12 óra, bejelentkezés útján Intézményvezető-helyettes:Kiss Sándorné Molnár Erika Óvoda titkár: Németh Miklósné Az intézményegységekbe felvehető maximális gyermek létszám Marcali Óvodai Központ Napközi Otthonos Óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda Szedervirág Óvoda 355 fő 33 fő 60 fő 50 fő Telephelyek, tagintézmények csoportjainak száma Marcali Óvodai Központ Tündérliget óvoda Bóbita óvoda Mesepark óvoda Gombácska óvoda Napközi Otthonos óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Szedervirág óvoda 4 csoport 4 csoport 4 csoport 2 csoport 1 csoport 2 csoport 2 csoport

5 3 Intézményi adatok Óvoda Óvodavezető Telephely címe Bóbita Kiss Sándorné 8700 Marcali, óvoda Katona J. u. Gombácsk a óvoda Mesepark óvoda Tündérlige t óvoda Tagóvoda Csillagvirá g Művészeti Modell óvoda Szedervirá g óvoda Nemesvidi Napközi otthonos óvoda Molnár Erika Molnár Erika Kiss Sándorné Marcali, Táncsics u Marcali, Park utca Marcali, Posta köz 3. Tagóvoda Tagóvoda vezető címe Újságh Andrea 8647 Balatonmária fürdő, Keszeg u. 16. Kócza Mónika Sági Zsuzsanna 8732 Sávoly Kossuth u Nemesvid Templom utca 5. Telephely címe telefonszá m 85/ / / / / / Tagóvoda címe telefonszá m 85/ / / A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek MarcaliEgységes Pedagógiai Szakszolgálat: 85/ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: 85/ Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök: Tündérliget óvoda (Posta köz): Jagadics Zoltánné 30/ Mesepark óvoda (Park utca): Horváthné Dinai Gyöngyi 30/ Bóbita óvoda (Katona J. utca): Kondorné Keller Márta 30/ Gombácska óvoda (Táncsics utca): Tilkné Szabó Judit 30/ Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: Sági Zsuzsanna 30/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő: Gaál Ottóné 30/ Szedervirág Óvoda, Sávoly: Csordásné Tamás Ildikó 85/ Gyógypedagógus: 85/ Bóbita óvoda: Lakiné Simon Beáta Gombácska óvoda: Ácsné Légrádi Andrea

6 Mesepark óvoda: Lakiné Simon Beáta 4 Tündérliget óvoda: Lakiné Simon Beáta Nemesvidi óvoda: Lakiné Simon Beáta Szedervirág óvoda: Ácsné Légrádi Andrea Logopédus: 85/ Bóbita óvoda: Vincze Eleonóra Gombácska: Császár Anita Mesepark óvoda: Ilácsa Józsefné Tündérliget óvoda: Jániné Horváth Erika Nemesvidi óvoda: Balogh Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Jániné Horváth Erika Szedervirág Óvoda: Némethné Péter Karolina Szurdopedagógus: 82/ Szedervirág Óvoda: Dobrotkáné Herbán Mária Pszichológus: 85/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Pap Éva Gyógytestnevelő: 85/ Bóbita óvoda: Simon Adrienn Gombácska óvoda: Simon Adrienn Mesepark óvoda: Simon Adrienn Tündérliget óvoda: Simon Adrienn Nemesvidi óvoda: Simon Adrienn Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Tamasiánné Csobod Andrea Az intézmény alapítványa: Marcali Város Óvodáiért Alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Kiss Sándorné

7 5 Óvoda neve 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés Óvodapedagógus ebből Igazg. Munkak.v. Igazg.h. Tagóv.vez. Ped.as sziszte ns Da jka Takarí tókonyh ai dolgoz ó Takarító Óvo datit kár Össz.dolg. Bóbita Gombács ka Mesepark Tündérlig et Csillagvir ág Szedervir ág Nemesvid Összesen Marcali Város Óvodai Intézményének Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a csoportokban. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Óvodáink munkarendje Heti váltásban Tündérliget-Zöld óvoda, Bóbita óvoda, Mesepark óvoda Napköziotthonos óvoda Nemesvid, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Szedervirág Óvoda, Sávoly Négyhetes váltásban Gombácska óvoda

8 6 Munkaidő beosztás A munkaidő beosztást az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Valamennyi dolgozó a munkarend szerinti időben dolgozik, ettől eltérően, kivételes esetben, esetenként az intézmény elhagyása az igazgató-helyettes, tagóvodavezető engedélyével lehetséges. Munkaidő kedvezmények Igazgató órakedvezménye: heti 26 óra Igazgató helyettes heti órakedvezménye: 12 óra Tagóvoda vezetők heti órakedvezménye: Nemesvid heti 6 óra, Csillagvirág Múvészeti Modell óvoda heti 8 óra, Szedervirág óvoda heti 6 óra Közalkalmazotti tanács elnöke: heti 6 óra Közalkalmazotti tanács tagjai: heti 4 óra Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének megállapításánál a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről előírásait kell alkalmazni. A fenti tisztségviselők munkaidő kedvezményét a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni. A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése az igazgató, az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők feladata. A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél, igazgató-helyetteseknél és a tagóvoda vezetőknél lehet megtekinteni. 3. Az intézmény működésének rendje Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, telephelyeken,tagóvodákban - csoportokban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Nevelési év beszámolója Pedagógiai Program módosítása SZMSZ módosítása Házirend módosítása IMIP - el kapcsolatos adminisztráció Éves munkaterv elkészítése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program (pedagógusokra) Beiskolázási Terv (pedagógusokra) Felvételi előjegyzési napló vezetése

9 Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 7 Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, Éves terv Iktatás Intézményi levelezés A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Tündérliget-Zöld óvoda: július 1. - augusztus 31. Bóbita óvoda: augusztus1. - augusztus 31. Mesepark óvoda: július 1. - július 31. Gombácska óvoda: július 1. - augusztus 31. Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: augusztus 1. - augusztus 31. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő augusztus Szedervirág óvoda, Sávoly augusztus 1.- augusztus 31. A nyári zárás konkrét időpontja február 15-ig az óvodák faliújságján olvasható. Csoportösszevonást alkalmazunk nevelés nélküli munkanapon, nyári időszakban, valamint az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek ideje alatt, amennyiben a gyermeklétszám olyan mértékben csökken, hogy azt szükségessé teszi. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoport, csoportok létszáma a 30 főt nem haladhatja meg. Eltérő az óvodai munkarend, a gyerekek fogadásának a rendje abban az esetben is, ha a nemzeti ünnepek, illetve más ok miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. A gazdaságos üzemelés érdekében előzetes felmérés alapján döntünk arról, hogy mely óvodák üzemeltetése szükséges. Erről a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodáink nyitva tartása Óvoda Nyitva tartás ideje Bóbita óvoda Gombácska óvoda Mesepark óvoda Tündérliget óvoda Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Nemesvidi Napközi Otthonos óvoda Szedervirág óvoda

10 8 A befizetések rendje: Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap e között, óvodánként a kijelölt napon óráig történik. A befizetési nap az óvodák hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül egy héttel a befizetés előtt. Pótbefizetésre a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban van lehetőség naponta 8-16 óráig. Az étkezési díjakat az adott hónapra előre kell fizetni, a hiányzások miatti túlfizetés a következő hónapban kerül elszámolásra. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 óráig. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott érvényes rendelet alapján állapítjuk meg: kedvezmények, jogosultságok. Az étkezési térítési díjakat az adott hónapban a ténylegesen étkezett napok alapján utólag kell befizetni. Az étkezési térítési díj összegéről mindenki gépi számlát kap, valamint a hátralékot fizetők még egy tájékoztatót is kapnak az elmaradt összeg befizetéséről. A térítési díjak befizetése: tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig. Befizetés helye: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Balatonmáriafürdői kirendeltsége 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Szécsényi Imre tér 10. Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. Átutalással is ki lehet egyenlíteni a számlát, majd az utalás tényét visszaigazoló szelvényt bemutatni. (Balatonmáriafürdő) Nyílt napok Az intézmény telephelyein, tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat a leendő kiscsoportos gyermekek-szülők részére, a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2014. április közepe). Erről az intézmény honlapján, valamint az óvodák faliújságjain tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat az intézmény munkaterve tartalmazza részletesen. A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban szeptember 15-től május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek ig. Az óvodák napirendje

11 Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. 9 Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk óvodáiban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számár. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a Szülői Szervezet véleményét. Munkaközösségek, szakmai csoportok Munkaközösség Együtt a mozgásért munkaközösség (intézményi szintű) Környezeti és egészségnevelési munkaközösség (Tündérliget óvoda) Szakmai csoport Minőségfejlesztési Támogató csoport Mesevarázs bábcsoport (intézményi szintű) Tehetségműhely Bokréta népi dalos játékok, gyermektánc Bóbita óvoda Eszterlánc - népi gyermekjátékok Gombácska óvoda Dalos pacsirták Mesepark óvoda Labdázó ligetlakók Tündérliget óvoda Apró lábak - Nemesvid Csillagláda népi kismesterségek - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagpalota nyelvészeti mese műhely - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagfüzér zenei alkotóműhely Szederinda Varázskamra népi kis mesterségek - Szedervirág óvoda Vezetője Némethné Marton Ilona Tamásné Turbéki Angéla Vezetője Tamásné Turbéki Angéla Korcsmárosné Tóth Tünde Vezetője Gergye Lászlóné, Kondorné Keller Márta, Nagy Krisztina Valamennyi óvodapedagógus Horváthné Dinai Gyöngyi- Körtvélyesi Ilona Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Valamennyi óvodapedagógus Juhászné Darázs Anikó Somogyi Istvánné Ujságh Andrea Segítő: Juhászné Darázs Anikó Gaál Ottóné Vozik Lajosné Lakos Mónika

12 10 11 Fejlesztő foglalkozás Alapozó terápia-tündérlige t óvoda Alkotószobai foglalkozások-bóbita óvoda Meseműhely-Mesepark óvoda Vezetője Némethné Czobor Krisztina Kádi Andrea, Némethné Marton Ilona, Páliné Móhr Erzsébet, Vékony Jánosné, Pongrácz Gyöngyi Havi váltásban: Darázs Józsefné Vatiné Kakatics Zita Kolozs Rita Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika Bertalan Mónika CSOPORTBEOSZTÁSOK Óvoda Csoport Óvodapedagógusok Dajka Pillangó Tóthné Szalavári Ottília Némethné Czobor Krisztina Oláhné Gand Andrea Napsugár Félix Edit Horváthné Zsinics Krisztina Hidasi Lászlóné Tündérliget Kiss Sándorné Bogyóné Antalközi Margaréta Horváth Jánosné Éva Szivárvány Jagadics Zoltánné Tamásné Turbéki Angéla Horváth Tiborné Pedagógiai asszisztens Kiss Jenőné Móhrné Erki Csilla Pillangó Kolozs Rita Körtvélyesi Ilona Simon Lajosné Méhecske Bertalan Mónika Horváthné Dinai Gyöngyi Gerencsér Attiláné Mesepark Katica Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Tóth Elemérné Margaréta Vatiné Kakatics Zita Darázs Józsefné Pidás Krisztina Pedagógiai asszisztens Németh Attiláné Katica Pongrácz Gyöngyi Nagy Krisztina Miszi Zsuzsanna Napraforgó Vékony Jánosné Kádi Andrea Kőszegi Zsanett Bóbita Napsugár Páliné Móhr Erzsébet Némethné Marton Ilona Halmosi Imréné

13 Gombácska Nemesvid Almácska Pedagógiai asszisztens Katica Pillangó Pedagógiai asszisztens Gergye Lászlóné Kondorné Keller Márta Németh Emese Gájer Tamásné Horváthné Zsinics Veronika Németh Istvánné Tilkné Szabó Judit Szabó Lászlóné Sági Zsuzsanna Szanyi Tamásné Büki Zoltánné Rigó Szilvia Tóth Lászlóné Büki Gyuláné Lucz Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Borsika csoport Cimbora csoport Somogyi Istvánné Vozik Lajosné Gaál Ottóné Juhászné Darázs Anikó Ujságh Andrea Péterné Darázs Mária Farkas Ottóné Szedervirág Óvoda Sávoly Galagonya csoport Vadrózsa csoport Kócza Mónika Lakos Mónika Csordásné Tamás Ildikó Üstné Szép Gyöngyi Gáspár Ferencné Péterné Herceg Zsuzsanna A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATA Mozgás A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokkal összhangban. Feladat: erősíteni a mozgáshoz való igény kialakulását mindennapos játékos mozgásos tevékenységekkel, a mindennapokra tervezett játékos mozgásos tevékenységek megjelennek a heti rendben, heti ütemtervekben, havi értékelésben, kézi szerek, kiegészítő eszközök készítése, a mozgáshoz való öröm elősegítése céljából, legalább havonta egyszer. Bóbita Óvoda sajátos feladatai: A magyar népi motívumvilág megjelenése az óvodai tevékenységekben Népi játékok készítése legalább havi szinten az aktuális jeles naphoz igazodva Különböző típusú bábok készítése a feldolgozott népmesékhez, a népi motívumvilág megjelenítése a bábok díszítésében és a díszletek készítésénél.

14 12 NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Ssz. Esemény / téma Felelős Határidő 1. Szakmai nap a hévízi Brunszvik Teréz óvodában, Göcsej-falumúzeum látogatása Korcsmárosné Tóth Tünde október 31. A megemlékezések, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. Szakirányú és akkreditált szakvizsgás képzés Név Kócza Mónika A továbbképzés tárgya Közoktatás-vezető szakirányu szakvizsgás képzés Helye BME Budapest, Kaposvári Egyetem Finanszírozás Saját 100 % Szakmai és nyitott napok, egyéb belső képzések Határidő Téma Felelős Munka- és tűzvédelmi oktatás a dolgozók Korcsmárosné Tóth Tünde szeptember 19. részére október október31. Egyéni fejlesztés lehetőségei Gondozási, nevelési feladataink. Gondozónők részére házi továbbképzés. Páliné Móhr Erzsébet Kiss Sándorné Nevelési év folyamán 1x november február május Valamennyi óvoda óvodapedagógusainak belső hospitálása másik óvodában. Az óvoda-iskola átmenet könnyítése Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Horváthné Zsinics Krisztina Félix Edit

15 2014. április április április eleje Óvónők látogatása a bölcsödébe, gondozók munkájának megismerése Nyitott nap az óvodaválasztó szülők részére. Nyitott nap szülők, óvodapedagógusok részére: Pontos időpont faliújságra kifüggesztve. Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Telephelyvezetők Tagóvodavezetők A hospitálások alkalmával minden esetben kitöltésre kerül A nevelő, fejlesztő tevékenység megfigyelése című lap, amely egyben dokumentuma a hospitálásnak és alapja a teljesítményértékelésnek. 4. VEZETŐI ESEMÉNYTERV Feladat Felelős Határidő Éves pedagógiai munkaterv Igazgató elkészítése Csoport- és mulasztási naplók Igazgató megnyitása, Törzskönyv megnyitása Logopédiai szűrés Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Egészségügyi terv összeállítása Igazgató-helyettesek a védőnőkkel Tagóvoda vezetők Munkaközösségek alakuló Munkaközösség vezetők ülése, éves munkaterv összeállítása, elfogadása Statisztikai jelentéshez adatok Igazgató gyűjtése Statisztikai jelentés elkészítése Igazgató Szülői értekezletek óvodáinkban Igazgató Igazgató-helyettesek Problémás gyermekek vizsgálatának jelentése Nevelési Tanácsadói és Szakértői vizsgálatra Tagóvoda vezetők Igazgató Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Féléves értékelés elkészítése Igazgató Félévet záró alkalmazotti Igazgató értekezlet Szabadságolási tervek Igazgató elkészítése Nyári nyitva tartás elkészítése, Igazgató kihelyezése a szülők felé Beiratkozás Nyílt napok leendő ovisoknak, szülőknek Nevelési év értékelés elkészítése Nevelési évet záró alkalmazotti értekezlet Igazgató és között Igazgató Igazgató

16 ESEMÉNYTERV TÜNDDÉRLIGET ÓVODA SZEPTEMBER Zöld napok témái: - Ismét az óvodában. közösségalakító drámajátékok napja Óvodapedagógusok - A levegő témaköréhez kapcsolódva Mi minden tud szállni? Gömbölyű-nap - Burgonya nap Az általános iskolák évnyitó ünnepélyén részvétel, műsor adása a Noszlopy G. AMI-ban Horváth Jánosné Horváthné Zs. Krisztina Horváth Jánosné Kiss Sándorné Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a foly. Levegő témaköréhez kapcsolódóan Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Logopédiai vizsgálatok megszervezése Kiss Sándorné Védőnővel tisztasági vizsgálat megszervezése. Kiss Sándorné Részletes DPT vizsgálatok megszervezése az érintett gyermekeknél. Kiss Sándorné Pályázatok figyelése Az óvoda 30 éves születésnapi ünnepségének előkészítése: - képek gyűjtése - rajzpályázat meghirdetése Félix Edit Jagadics Zoltánné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia

17 Elektromos hulladék gyűjtése, a Takarítási Világnap alkalmából. Új kiscsoportosok fogadása, családlátogatások elkezdése Tehetségműhely foglalkozásainak megszervezése Tamásné T. Angéla Horváth Jánosné Kiss Sándorné foly. Kiss Sándorné Kerékpártúra a nevelőtestület részvételével Horváthné Zs. Krisztina OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben - nagycsoportosoknak Kiss Sándorné Heti egy alkalommal Labdázó ligetlakók tehetségműhely Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Heti egy alkalommal Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Zöld napok témái: - Állatok Világnapja: játékos délelőtt szervezése Óvodapedagógusok Őszi túra - Levelek napja - Vitamin-nap Egészségnap megszervezése, előadó hívása a Lelki egészség Világnapja alkalmából Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportos gyerekek részére Ovis-Sportnap az óvoda 30 éves évfordulója jegyében Kiss Sándorné Horváthné Zs. Krisztina Félix Edit Némethné Czobor K. Kiss Sándorné Az Ovi Galéria dekorációjának elkészítése a Tűz témakörében Látogatás az Idősek Otthonában Jagadics Zoltánné Tamásné T. Angéla Kiss Sándorné, Félix Edit foly Mozi előadás szervezése a nagycsoportosok részére Tóthné Sz. Ottilia Gesztenyegyűjtés megszervezése Horváthné Zs. Krisztina foly. Gyalogtúra a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla

18 16 17 NOVEMBER Zöld napok témái: - Tűzoltók napja Óvodapedagógusok Magocskák napja - Szobor-játék - Gyertya-nap Adventi munkadélután megszervezése Félix Edit Mozielőadás megszervezése Jagadics Zoltánné Rajzkiállítás és képkiállítás megszervezése Ünnepség megszervezése az óvodánk megnyitásának 30. évfordulója alkalmából Kiss Sándorné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné DECEMBER Télapó az óvodában ünnepség megszervezése Félix Edit Színházlátogatás megszervezése Németné Cz. Krisztina Zöld napok témái: Óvodapedagógusok Mézeskalácsok - Madarak karácsonya: madárkalács készítése, fenyőfa feldíszítése az udvaron. Karácsonyi hangverseny a Városi Zeneiskola növendékeinek részvételével Jagadics Zoltánné Látogatás az Idősek Otthonában Kiss Sándorné Félix Edit MESEVARÁZS-HÉT a Városi Korcsmárosné T

19 Múzeumban Csapatépítő program a nevelőtestület részére Tünde Tamásné T. Angéla A Tűz témakörének lezárása rajzpályázat megszervezésével. Tóthné Sz. Ottilia JANUÁR Zöld napok témái: - Vitamin-nap - Téli örömök: havas játékok - A téli erdő - Mackó-nap Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Víz témakörében Pályázatfigyelés, pályázatírás Kiss Sándorné, Horváthné Zs. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné Félix Edit Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Szakvélemények kitöltése, szükség szerint iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés Első csoportom találkozó szervezése a 30 év jegyében Félix Edit Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné A téli Balaton megtekintése Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné FEBRUÁR Farsangi ünnepség megszervezése Félix Edit Horváthné Zs Krisztina Szülők Bálja megszervezése Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia, Horváthné Zs. Krisztina Zöld napok témái: - Kedvenc mesehősök napja - Doboz-nap (újrahasznosítás, eszközkészítés) Óvodapedagógusok

20 - Zöldfűszerek napja Tornázzunk együtt a nevelőtestület részvételével Kiss Sándorné MÁRCIUS Zöld napok témái: - Halacskák napja Óvodapedagógusok Huszárok napja - Bimbók és rügyek napja Játékos délelőtt a Víz világnapja alkalmából Kiss Sándorné Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportosok részére vizes élőhelyre. Félix Edit Könyvtárlátogatás Óvodapedagógusok Nyílt Napok megszervezése Kiss Sándorné Tamásné T. Angéla A Víz témakörének lezárása: verses, dalos délelőtt keretében Óvodapedagógusok Kerékpártúra szervezése a nevelőtestület részére Horváthné Zs. Krisztina ÁPRILIS Környezetszépítő munka: virágládák, virágoskert megszépítése. Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Tavaszi virágok napja Óvodapedagógusok Tojás-nap - Állatkölykök napja - Lepke-nap Játékos délelőtt szervezése a Föld Napja alkalmából Tamásné T. Angéla

21 A beiratkozó új kiscsoportosok számára Nyílt hét szervezése. Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Föld témakörében. Kiss Sándorné Félix Edit Horváthné Zs. Krisztina Húsvéti hagyományok óvodánkban óvodapedagógusok Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Gyalogtúra szervezése a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla MÁJUS Nagymamák Napjának megszervezése Kiss Sándorné Anyák napi ünnepség megszervezése Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Madarak és Fák Napja - Zöld liget 7 próba Óvodapedagógusok Túrázás - Gyerekek napja Kirándulás szervezése a középső és Tamásné T. Angéla nagycsoportosok részére. Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen Tóthné Szalavári O Látogatás az idősek otthonában Félix Edit A Kihívás napján egész napos sportprogramok szervezése Némethné Cz. Krisztina JÚNIUS Évzáró ünnepségek csoportonként Kiss Sándorné Nemzeti összetartozás ünnepe-június 4. Kiss Sándorné régi, és új Magyarország, térkép, fotók szemléletésével, drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel, vizuális megjelenítés Csapatépítő program a nevelőtestület részére Kiss Sándorné

22 21 MESEPARK ÓVODA SZEPTEMBER Bérletes színházlátogatás megszervezése Körtvélyesi Ilona Keszthelyre Horváthné Dinai Gyöngyi Film percek mozi látogatások Lákovicsné Kontra Éva megszervezése a Korzóban Alakuló SZM- ülés megszervezése Molnár Erika Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, Molnár Erika logopédiai szűrések elvégzésének megszervezése Logopédiai, gyógytestnevelési és Molnár Erika fejlesztő foglalkozások, fakultatív tevékenységek elindításának megszervezése Hol volt, hol nem volt fesztivál megrendezése a Népmese napja alkalmából Az előtérben található ovi galéria és a folyosó arculathoz igazodó dekorációjának elkészítése. Családlátogatások megkezdése az új gyermekeknél - Színpadi percek: - Ringató, nyári élmények - A múlt év kedvencei - Játékos légző gyakorlatok napja - Mondókák-őszi időjárásról, madarakról Évnyitó csapat építő kerti parti az óvoda dolgozóinak Molnár Erika minden dolgozó Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken Molnár Erika OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben- Molnár Erika Heti egy alkalommal nagycsoportosoknak Mese műhely elindítása Molnár Erika Az előtérben található ovi galéria Darázs Józsefné folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Dalos pacsirták zenei tehetségműhely elindítása Horváthné Dinai Gyöngyi Körtvélyesi Ilona

23 Az Állatok világnapja alkalmából kirándulások, tevékenységek szervezése csoportonként Egészség napok megszervezése Látogatás az iskolák nyílt napjain az elsőosztályosoknál Szüreti kavalkád megszervezése az óvodában, nagyok számára túra a szőlőhegyben, kapcsolódás a városi Szüreti vásár programjaihoz Udvarrendezés, virágos kertek átültetése, felfrissítése délelőttös óvodapedagógusok Körtvélyesi Ilona Kolozs Rita Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Horváthné Dinai Gyöngyi Horváthné Dinai Gyöngyi Bertalan Mónika Vatiné Kakatics Zita Tök parádé kiállítás megszervezése Darázs Józsefné Hol volt, hol nem volt nap- Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Színpadi percek : - Állatok napja - Az ősz kincsei, az ősz hangjai - Szüreti rigmusok - Hej, a sályi piacon - Találós kérdések az őszről délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken NOVEMBER Az előtérben található ovi galéria Vatiné Kakatics Zita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Márton napi lámpás felvonulás Molnár Erika megszervezése családtagok részvételével Megemlékezés a Magyar nyelv Darázs Józsefné napjáról Madáretetők felújítása, újak készítése, óvodapedagógusok folyamatos kihelyezése Hol volt, hol nem volt nap Film percek mozi látogatás a Korzóban Lákovicsné Kontra Éva Év múlik, évet ér, évszak búcsúztató Színpadi percek : - Márton napi libázás - Lóg a lába, lóg a (testünk) - Ez a szemem, ez a szám - Ősz utó délelőttös óvodapedagógusok délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken DECEMBER

24 TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Kolozs Rita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Mikulás várás megszervezése Vatiné Kakatics Zita Mesevarázs- hét a Múzeumban Korcsmárosné T. Tünde Hol volt, hol nem volt nap Film percek a Könyvtárban Lákovicsné Kontra Éva Karácsony váró ünnepi pillanatok nagycsoportos délelőtt megszervezése óvodapedagógusok Madárkarácsony megszervezése Lákovicsné Kontra Éva Színpadi percek : - Ne lesd meg a Mikulást! - A meghittség, szeretet percei - Karácsonyi varázslat - versek hangszeres kísérettel délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken JANUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Molnár Erika folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Hol volt, hol nem volt nap Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Szülői Munkaközösségi összejövetel Molnár Erika megszervezése Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése óvodapedagógusok Színpadi percek : - Ha elmúlik karácsony - Téli világ versekben, mondókákban - Nyelvtörők napja - Mondd és rajzold! - Malackodások délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken FEBRUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, Molnár Erika folyamatos pályázatírás Az előtérben található ovi galéria Lákovicsné Kontra Éva folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Farsangi vígasságok délelőttös óvodapedagógusok Megemlékezés Az anyanyelv nemzetközi napjáról Darázs Józsefné

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 MARCALI, POSTA KÖZ 3. Intézmény

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv 2014-2015 nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Érvényessége: 2014. szeptember 01 2015. augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető A Napsugár Óvoda 2013/2014-es nevelési évének MUNKATERVE Hajdúböszörmény, 2013.augusztus 30. Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető 1 1. Kiinduló helyzetkép Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Az óvoda

Részletesebben

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető A Napsugár Óvoda 2014/2015-ös nevelési évének MUNKATERVE Hajdúböszörmény, 2015.augusztus 29. Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető 1 1. Kiinduló helyzetkép Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Az óvoda

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Szolnok, Baross u. 1.

Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Szolnok, Baross u. 1. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIA-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY H Á Z I R E N D J E Első módosítás időpontja: 2009. március 16. Második módosítás időpontja: 2010. január

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015 A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Tartalom 1. Intézményi adatbázis 2014/2015. 1.1. Csoportok

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 nevelési év:

Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv: 1. Csoportbeosztás 2. Nevelési év rendje 3. Munkaidő beosztás 4. A nevelési év feladatai (általános és kiemelt) 5. Eseményterv (ünnepek, jeles napok, felelősök,

Részletesebben