A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban"

Átírás

1 A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MUNKATERV 2013/2014 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Posta köz 3.

2

3

4 2 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: Óvodai Nevelés Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény neve, címe: Marcali Óvodai Központ, 8700 Marcali, Posta köz 3. Telefon: 85/ , 30/ Fax: 85/ cím: Elérhetőség: www. marcaliovodak.hu Intézményvezető: Korcsmárosné Tóth Tünde Fogadóórája: Minden kedden 9-12 óra, bejelentkezés útján Intézményvezető-helyettes:Kiss Sándorné Molnár Erika Óvoda titkár: Németh Miklósné Az intézményegységekbe felvehető maximális gyermek létszám Marcali Óvodai Központ Napközi Otthonos Óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda Szedervirág Óvoda 355 fő 33 fő 60 fő 50 fő Telephelyek, tagintézmények csoportjainak száma Marcali Óvodai Központ Tündérliget óvoda Bóbita óvoda Mesepark óvoda Gombácska óvoda Napközi Otthonos óvoda Nemesvid Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Szedervirág óvoda 4 csoport 4 csoport 4 csoport 2 csoport 1 csoport 2 csoport 2 csoport

5 3 Intézményi adatok Óvoda Óvodavezető Telephely címe Bóbita Kiss Sándorné 8700 Marcali, óvoda Katona J. u. Gombácsk a óvoda Mesepark óvoda Tündérlige t óvoda Tagóvoda Csillagvirá g Művészeti Modell óvoda Szedervirá g óvoda Nemesvidi Napközi otthonos óvoda Molnár Erika Molnár Erika Kiss Sándorné Marcali, Táncsics u Marcali, Park utca Marcali, Posta köz 3. Tagóvoda Tagóvoda vezető címe Újságh Andrea 8647 Balatonmária fürdő, Keszeg u. 16. Kócza Mónika Sági Zsuzsanna 8732 Sávoly Kossuth u Nemesvid Templom utca 5. Telephely címe telefonszá m 85/ / / / / / Tagóvoda címe telefonszá m 85/ / / A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek MarcaliEgységes Pedagógiai Szakszolgálat: 85/ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: 85/ Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök: Tündérliget óvoda (Posta köz): Jagadics Zoltánné 30/ Mesepark óvoda (Park utca): Horváthné Dinai Gyöngyi 30/ Bóbita óvoda (Katona J. utca): Kondorné Keller Márta 30/ Gombácska óvoda (Táncsics utca): Tilkné Szabó Judit 30/ Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: Sági Zsuzsanna 30/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő: Gaál Ottóné 30/ Szedervirág Óvoda, Sávoly: Csordásné Tamás Ildikó 85/ Gyógypedagógus: 85/ Bóbita óvoda: Lakiné Simon Beáta Gombácska óvoda: Ácsné Légrádi Andrea

6 Mesepark óvoda: Lakiné Simon Beáta 4 Tündérliget óvoda: Lakiné Simon Beáta Nemesvidi óvoda: Lakiné Simon Beáta Szedervirág óvoda: Ácsné Légrádi Andrea Logopédus: 85/ Bóbita óvoda: Vincze Eleonóra Gombácska: Császár Anita Mesepark óvoda: Ilácsa Józsefné Tündérliget óvoda: Jániné Horváth Erika Nemesvidi óvoda: Balogh Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Jániné Horváth Erika Szedervirág Óvoda: Némethné Péter Karolina Szurdopedagógus: 82/ Szedervirág Óvoda: Dobrotkáné Herbán Mária Pszichológus: 85/ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Pap Éva Gyógytestnevelő: 85/ Bóbita óvoda: Simon Adrienn Gombácska óvoda: Simon Adrienn Mesepark óvoda: Simon Adrienn Tündérliget óvoda: Simon Adrienn Nemesvidi óvoda: Simon Adrienn Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: Tamasiánné Csobod Andrea Az intézmény alapítványa: Marcali Város Óvodáiért Alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Kiss Sándorné

7 5 Óvoda neve 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés Óvodapedagógus ebből Igazg. Munkak.v. Igazg.h. Tagóv.vez. Ped.as sziszte ns Da jka Takarí tókonyh ai dolgoz ó Takarító Óvo datit kár Össz.dolg. Bóbita Gombács ka Mesepark Tündérlig et Csillagvir ág Szedervir ág Nemesvid Összesen Marcali Város Óvodai Intézményének Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a csoportokban. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Óvodáink munkarendje Heti váltásban Tündérliget-Zöld óvoda, Bóbita óvoda, Mesepark óvoda Napköziotthonos óvoda Nemesvid, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Szedervirág Óvoda, Sávoly Négyhetes váltásban Gombácska óvoda

8 6 Munkaidő beosztás A munkaidő beosztást az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Valamennyi dolgozó a munkarend szerinti időben dolgozik, ettől eltérően, kivételes esetben, esetenként az intézmény elhagyása az igazgató-helyettes, tagóvodavezető engedélyével lehetséges. Munkaidő kedvezmények Igazgató órakedvezménye: heti 26 óra Igazgató helyettes heti órakedvezménye: 12 óra Tagóvoda vezetők heti órakedvezménye: Nemesvid heti 6 óra, Csillagvirág Múvészeti Modell óvoda heti 8 óra, Szedervirág óvoda heti 6 óra Közalkalmazotti tanács elnöke: heti 6 óra Közalkalmazotti tanács tagjai: heti 4 óra Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének megállapításánál a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről előírásait kell alkalmazni. A fenti tisztségviselők munkaidő kedvezményét a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni. A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése az igazgató, az igazgató-helyettesek, tagóvoda vezetők feladata. A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél, igazgató-helyetteseknél és a tagóvoda vezetőknél lehet megtekinteni. 3. Az intézmény működésének rendje Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, telephelyeken,tagóvodákban - csoportokban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Nevelési év beszámolója Pedagógiai Program módosítása SZMSZ módosítása Házirend módosítása IMIP - el kapcsolatos adminisztráció Éves munkaterv elkészítése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program (pedagógusokra) Beiskolázási Terv (pedagógusokra) Felvételi előjegyzési napló vezetése

9 Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 7 Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, Éves terv Iktatás Intézményi levelezés A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Tündérliget-Zöld óvoda: július 1. - augusztus 31. Bóbita óvoda: augusztus1. - augusztus 31. Mesepark óvoda: július 1. - július 31. Gombácska óvoda: július 1. - augusztus 31. Napköziotthonos Óvoda, Nemesvid: augusztus 1. - augusztus 31. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő augusztus Szedervirág óvoda, Sávoly augusztus 1.- augusztus 31. A nyári zárás konkrét időpontja február 15-ig az óvodák faliújságján olvasható. Csoportösszevonást alkalmazunk nevelés nélküli munkanapon, nyári időszakban, valamint az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek ideje alatt, amennyiben a gyermeklétszám olyan mértékben csökken, hogy azt szükségessé teszi. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoport, csoportok létszáma a 30 főt nem haladhatja meg. Eltérő az óvodai munkarend, a gyerekek fogadásának a rendje abban az esetben is, ha a nemzeti ünnepek, illetve más ok miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. A gazdaságos üzemelés érdekében előzetes felmérés alapján döntünk arról, hogy mely óvodák üzemeltetése szükséges. Erről a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatjuk. Óvodáink nyitva tartása Óvoda Nyitva tartás ideje Bóbita óvoda Gombácska óvoda Mesepark óvoda Tündérliget óvoda Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Nemesvidi Napközi Otthonos óvoda Szedervirág óvoda

10 8 A befizetések rendje: Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap e között, óvodánként a kijelölt napon óráig történik. A befizetési nap az óvodák hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül egy héttel a befizetés előtt. Pótbefizetésre a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban van lehetőség naponta 8-16 óráig. Az étkezési díjakat az adott hónapra előre kell fizetni, a hiányzások miatti túlfizetés a következő hónapban kerül elszámolásra. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 óráig. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott érvényes rendelet alapján állapítjuk meg: kedvezmények, jogosultságok. Az étkezési térítési díjakat az adott hónapban a ténylegesen étkezett napok alapján utólag kell befizetni. Az étkezési térítési díj összegéről mindenki gépi számlát kap, valamint a hátralékot fizetők még egy tájékoztatót is kapnak az elmaradt összeg befizetéséről. A térítési díjak befizetése: tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig. Befizetés helye: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Balatonmáriafürdői kirendeltsége 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Szécsényi Imre tér 10. Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. Átutalással is ki lehet egyenlíteni a számlát, majd az utalás tényét visszaigazoló szelvényt bemutatni. (Balatonmáriafürdő) Nyílt napok Az intézmény telephelyein, tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat a leendő kiscsoportos gyermekek-szülők részére, a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2014. április közepe). Erről az intézmény honlapján, valamint az óvodák faliújságjain tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat az intézmény munkaterve tartalmazza részletesen. A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban szeptember 15-től május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek ig. Az óvodák napirendje

11 Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. 9 Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk óvodáiban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számár. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a Szülői Szervezet véleményét. Munkaközösségek, szakmai csoportok Munkaközösség Együtt a mozgásért munkaközösség (intézményi szintű) Környezeti és egészségnevelési munkaközösség (Tündérliget óvoda) Szakmai csoport Minőségfejlesztési Támogató csoport Mesevarázs bábcsoport (intézményi szintű) Tehetségműhely Bokréta népi dalos játékok, gyermektánc Bóbita óvoda Eszterlánc - népi gyermekjátékok Gombácska óvoda Dalos pacsirták Mesepark óvoda Labdázó ligetlakók Tündérliget óvoda Apró lábak - Nemesvid Csillagláda népi kismesterségek - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagpalota nyelvészeti mese műhely - Csillagvirág Művészeti Modell óvoda Csillagfüzér zenei alkotóműhely Szederinda Varázskamra népi kis mesterségek - Szedervirág óvoda Vezetője Némethné Marton Ilona Tamásné Turbéki Angéla Vezetője Tamásné Turbéki Angéla Korcsmárosné Tóth Tünde Vezetője Gergye Lászlóné, Kondorné Keller Márta, Nagy Krisztina Valamennyi óvodapedagógus Horváthné Dinai Gyöngyi- Körtvélyesi Ilona Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Valamennyi óvodapedagógus Juhászné Darázs Anikó Somogyi Istvánné Ujságh Andrea Segítő: Juhászné Darázs Anikó Gaál Ottóné Vozik Lajosné Lakos Mónika

12 10 11 Fejlesztő foglalkozás Alapozó terápia-tündérlige t óvoda Alkotószobai foglalkozások-bóbita óvoda Meseműhely-Mesepark óvoda Vezetője Némethné Czobor Krisztina Kádi Andrea, Némethné Marton Ilona, Páliné Móhr Erzsébet, Vékony Jánosné, Pongrácz Gyöngyi Havi váltásban: Darázs Józsefné Vatiné Kakatics Zita Kolozs Rita Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika Bertalan Mónika CSOPORTBEOSZTÁSOK Óvoda Csoport Óvodapedagógusok Dajka Pillangó Tóthné Szalavári Ottília Némethné Czobor Krisztina Oláhné Gand Andrea Napsugár Félix Edit Horváthné Zsinics Krisztina Hidasi Lászlóné Tündérliget Kiss Sándorné Bogyóné Antalközi Margaréta Horváth Jánosné Éva Szivárvány Jagadics Zoltánné Tamásné Turbéki Angéla Horváth Tiborné Pedagógiai asszisztens Kiss Jenőné Móhrné Erki Csilla Pillangó Kolozs Rita Körtvélyesi Ilona Simon Lajosné Méhecske Bertalan Mónika Horváthné Dinai Gyöngyi Gerencsér Attiláné Mesepark Katica Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Tóth Elemérné Margaréta Vatiné Kakatics Zita Darázs Józsefné Pidás Krisztina Pedagógiai asszisztens Németh Attiláné Katica Pongrácz Gyöngyi Nagy Krisztina Miszi Zsuzsanna Napraforgó Vékony Jánosné Kádi Andrea Kőszegi Zsanett Bóbita Napsugár Páliné Móhr Erzsébet Némethné Marton Ilona Halmosi Imréné

13 Gombácska Nemesvid Almácska Pedagógiai asszisztens Katica Pillangó Pedagógiai asszisztens Gergye Lászlóné Kondorné Keller Márta Németh Emese Gájer Tamásné Horváthné Zsinics Veronika Németh Istvánné Tilkné Szabó Judit Szabó Lászlóné Sági Zsuzsanna Szanyi Tamásné Büki Zoltánné Rigó Szilvia Tóth Lászlóné Büki Gyuláné Lucz Sándorné Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Borsika csoport Cimbora csoport Somogyi Istvánné Vozik Lajosné Gaál Ottóné Juhászné Darázs Anikó Ujságh Andrea Péterné Darázs Mária Farkas Ottóné Szedervirág Óvoda Sávoly Galagonya csoport Vadrózsa csoport Kócza Mónika Lakos Mónika Csordásné Tamás Ildikó Üstné Szép Gyöngyi Gáspár Ferencné Péterné Herceg Zsuzsanna A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATA Mozgás A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokkal összhangban. Feladat: erősíteni a mozgáshoz való igény kialakulását mindennapos játékos mozgásos tevékenységekkel, a mindennapokra tervezett játékos mozgásos tevékenységek megjelennek a heti rendben, heti ütemtervekben, havi értékelésben, kézi szerek, kiegészítő eszközök készítése, a mozgáshoz való öröm elősegítése céljából, legalább havonta egyszer. Bóbita Óvoda sajátos feladatai: A magyar népi motívumvilág megjelenése az óvodai tevékenységekben Népi játékok készítése legalább havi szinten az aktuális jeles naphoz igazodva Különböző típusú bábok készítése a feldolgozott népmesékhez, a népi motívumvilág megjelenítése a bábok díszítésében és a díszletek készítésénél.

14 12 NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Ssz. Esemény / téma Felelős Határidő 1. Szakmai nap a hévízi Brunszvik Teréz óvodában, Göcsej-falumúzeum látogatása Korcsmárosné Tóth Tünde október 31. A megemlékezések, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. Szakirányú és akkreditált szakvizsgás képzés Név Kócza Mónika A továbbképzés tárgya Közoktatás-vezető szakirányu szakvizsgás képzés Helye BME Budapest, Kaposvári Egyetem Finanszírozás Saját 100 % Szakmai és nyitott napok, egyéb belső képzések Határidő Téma Felelős Munka- és tűzvédelmi oktatás a dolgozók Korcsmárosné Tóth Tünde szeptember 19. részére október október31. Egyéni fejlesztés lehetőségei Gondozási, nevelési feladataink. Gondozónők részére házi továbbképzés. Páliné Móhr Erzsébet Kiss Sándorné Nevelési év folyamán 1x november február május Valamennyi óvoda óvodapedagógusainak belső hospitálása másik óvodában. Az óvoda-iskola átmenet könnyítése Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Horváthné Zsinics Krisztina Félix Edit

15 2014. április április április eleje Óvónők látogatása a bölcsödébe, gondozók munkájának megismerése Nyitott nap az óvodaválasztó szülők részére. Nyitott nap szülők, óvodapedagógusok részére: Pontos időpont faliújságra kifüggesztve. Telephelyvezetők Tagóvodavezetők Telephelyvezetők Tagóvodavezetők A hospitálások alkalmával minden esetben kitöltésre kerül A nevelő, fejlesztő tevékenység megfigyelése című lap, amely egyben dokumentuma a hospitálásnak és alapja a teljesítményértékelésnek. 4. VEZETŐI ESEMÉNYTERV Feladat Felelős Határidő Éves pedagógiai munkaterv Igazgató elkészítése Csoport- és mulasztási naplók Igazgató megnyitása, Törzskönyv megnyitása Logopédiai szűrés Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Egészségügyi terv összeállítása Igazgató-helyettesek a védőnőkkel Tagóvoda vezetők Munkaközösségek alakuló Munkaközösség vezetők ülése, éves munkaterv összeállítása, elfogadása Statisztikai jelentéshez adatok Igazgató gyűjtése Statisztikai jelentés elkészítése Igazgató Szülői értekezletek óvodáinkban Igazgató Igazgató-helyettesek Problémás gyermekek vizsgálatának jelentése Nevelési Tanácsadói és Szakértői vizsgálatra Tagóvoda vezetők Igazgató Igazgató-helyettesek Tagóvoda vezetők Féléves értékelés elkészítése Igazgató Félévet záró alkalmazotti Igazgató értekezlet Szabadságolási tervek Igazgató elkészítése Nyári nyitva tartás elkészítése, Igazgató kihelyezése a szülők felé Beiratkozás Nyílt napok leendő ovisoknak, szülőknek Nevelési év értékelés elkészítése Nevelési évet záró alkalmazotti értekezlet Igazgató és között Igazgató Igazgató

16 ESEMÉNYTERV TÜNDDÉRLIGET ÓVODA SZEPTEMBER Zöld napok témái: - Ismét az óvodában. közösségalakító drámajátékok napja Óvodapedagógusok - A levegő témaköréhez kapcsolódva Mi minden tud szállni? Gömbölyű-nap - Burgonya nap Az általános iskolák évnyitó ünnepélyén részvétel, műsor adása a Noszlopy G. AMI-ban Horváth Jánosné Horváthné Zs. Krisztina Horváth Jánosné Kiss Sándorné Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a foly. Levegő témaköréhez kapcsolódóan Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Logopédiai vizsgálatok megszervezése Kiss Sándorné Védőnővel tisztasági vizsgálat megszervezése. Kiss Sándorné Részletes DPT vizsgálatok megszervezése az érintett gyermekeknél. Kiss Sándorné Pályázatok figyelése Az óvoda 30 éves születésnapi ünnepségének előkészítése: - képek gyűjtése - rajzpályázat meghirdetése Félix Edit Jagadics Zoltánné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia

17 Elektromos hulladék gyűjtése, a Takarítási Világnap alkalmából. Új kiscsoportosok fogadása, családlátogatások elkezdése Tehetségműhely foglalkozásainak megszervezése Tamásné T. Angéla Horváth Jánosné Kiss Sándorné foly. Kiss Sándorné Kerékpártúra a nevelőtestület részvételével Horváthné Zs. Krisztina OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben - nagycsoportosoknak Kiss Sándorné Heti egy alkalommal Labdázó ligetlakók tehetségműhely Tóthné Szalavári Ottilia, Horváthné Heti egy alkalommal Zsinics Krisztina, Horváth Jánosné Zöld napok témái: - Állatok Világnapja: játékos délelőtt szervezése Óvodapedagógusok Őszi túra - Levelek napja - Vitamin-nap Egészségnap megszervezése, előadó hívása a Lelki egészség Világnapja alkalmából Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportos gyerekek részére Ovis-Sportnap az óvoda 30 éves évfordulója jegyében Kiss Sándorné Horváthné Zs. Krisztina Félix Edit Némethné Czobor K. Kiss Sándorné Az Ovi Galéria dekorációjának elkészítése a Tűz témakörében Látogatás az Idősek Otthonában Jagadics Zoltánné Tamásné T. Angéla Kiss Sándorné, Félix Edit foly Mozi előadás szervezése a nagycsoportosok részére Tóthné Sz. Ottilia Gesztenyegyűjtés megszervezése Horváthné Zs. Krisztina foly. Gyalogtúra a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla

18 16 17 NOVEMBER Zöld napok témái: - Tűzoltók napja Óvodapedagógusok Magocskák napja - Szobor-játék - Gyertya-nap Adventi munkadélután megszervezése Félix Edit Mozielőadás megszervezése Jagadics Zoltánné Rajzkiállítás és képkiállítás megszervezése Ünnepség megszervezése az óvodánk megnyitásának 30. évfordulója alkalmából Kiss Sándorné Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné DECEMBER Télapó az óvodában ünnepség megszervezése Félix Edit Színházlátogatás megszervezése Németné Cz. Krisztina Zöld napok témái: Óvodapedagógusok Mézeskalácsok - Madarak karácsonya: madárkalács készítése, fenyőfa feldíszítése az udvaron. Karácsonyi hangverseny a Városi Zeneiskola növendékeinek részvételével Jagadics Zoltánné Látogatás az Idősek Otthonában Kiss Sándorné Félix Edit MESEVARÁZS-HÉT a Városi Korcsmárosné T

19 Múzeumban Csapatépítő program a nevelőtestület részére Tünde Tamásné T. Angéla A Tűz témakörének lezárása rajzpályázat megszervezésével. Tóthné Sz. Ottilia JANUÁR Zöld napok témái: - Vitamin-nap - Téli örömök: havas játékok - A téli erdő - Mackó-nap Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Víz témakörében Pályázatfigyelés, pályázatírás Kiss Sándorné, Horváthné Zs. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Némethné Cz. Krisztina Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné Félix Edit Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Szakvélemények kitöltése, szükség szerint iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés Első csoportom találkozó szervezése a 30 év jegyében Félix Edit Tóthné Sz. Ottilia Kiss Sándorné A téli Balaton megtekintése Tóthné Sz. Ottilia Tornázzunk együtt a nevelőtestület és szülők részére Kiss Sándorné FEBRUÁR Farsangi ünnepség megszervezése Félix Edit Horváthné Zs Krisztina Szülők Bálja megszervezése Kiss Sándorné Tóthné Sz. Ottilia, Horváthné Zs. Krisztina Zöld napok témái: - Kedvenc mesehősök napja - Doboz-nap (újrahasznosítás, eszközkészítés) Óvodapedagógusok

20 - Zöldfűszerek napja Tornázzunk együtt a nevelőtestület részvételével Kiss Sándorné MÁRCIUS Zöld napok témái: - Halacskák napja Óvodapedagógusok Huszárok napja - Bimbók és rügyek napja Játékos délelőtt a Víz világnapja alkalmából Kiss Sándorné Kirándulás szervezése a középső és nagycsoportosok részére vizes élőhelyre. Félix Edit Könyvtárlátogatás Óvodapedagógusok Nyílt Napok megszervezése Kiss Sándorné Tamásné T. Angéla A Víz témakörének lezárása: verses, dalos délelőtt keretében Óvodapedagógusok Kerékpártúra szervezése a nevelőtestület részére Horváthné Zs. Krisztina ÁPRILIS Környezetszépítő munka: virágládák, virágoskert megszépítése. Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Tavaszi virágok napja Óvodapedagógusok Tojás-nap - Állatkölykök napja - Lepke-nap Játékos délelőtt szervezése a Föld Napja alkalmából Tamásné T. Angéla

21 A beiratkozó új kiscsoportosok számára Nyílt hét szervezése. Az Ovi-Galéria dekorációjának elkészítése a Föld témakörében. Kiss Sándorné Félix Edit Horváthné Zs. Krisztina Húsvéti hagyományok óvodánkban óvodapedagógusok Szülői értekezlet megszervezése Kiss Sándorné Gyalogtúra szervezése a nevelőtestület részére Tamásné T. Angéla MÁJUS Nagymamák Napjának megszervezése Kiss Sándorné Anyák napi ünnepség megszervezése Kiss Sándorné Zöld napok témái: - Madarak és Fák Napja - Zöld liget 7 próba Óvodapedagógusok Túrázás - Gyerekek napja Kirándulás szervezése a középső és Tamásné T. Angéla nagycsoportosok részére. Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen Tóthné Szalavári O Látogatás az idősek otthonában Félix Edit A Kihívás napján egész napos sportprogramok szervezése Némethné Cz. Krisztina JÚNIUS Évzáró ünnepségek csoportonként Kiss Sándorné Nemzeti összetartozás ünnepe-június 4. Kiss Sándorné régi, és új Magyarország, térkép, fotók szemléletésével, drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel, vizuális megjelenítés Csapatépítő program a nevelőtestület részére Kiss Sándorné

22 21 MESEPARK ÓVODA SZEPTEMBER Bérletes színházlátogatás megszervezése Körtvélyesi Ilona Keszthelyre Horváthné Dinai Gyöngyi Film percek mozi látogatások Lákovicsné Kontra Éva megszervezése a Korzóban Alakuló SZM- ülés megszervezése Molnár Erika Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, Molnár Erika logopédiai szűrések elvégzésének megszervezése Logopédiai, gyógytestnevelési és Molnár Erika fejlesztő foglalkozások, fakultatív tevékenységek elindításának megszervezése Hol volt, hol nem volt fesztivál megrendezése a Népmese napja alkalmából Az előtérben található ovi galéria és a folyosó arculathoz igazodó dekorációjának elkészítése. Családlátogatások megkezdése az új gyermekeknél - Színpadi percek: - Ringató, nyári élmények - A múlt év kedvencei - Játékos légző gyakorlatok napja - Mondókák-őszi időjárásról, madarakról Évnyitó csapat építő kerti parti az óvoda dolgozóinak Molnár Erika minden dolgozó Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Molnár Erika délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken Molnár Erika OKTÓBER Úszás a Városi fürdőben- Molnár Erika Heti egy alkalommal nagycsoportosoknak Mese műhely elindítása Molnár Erika Az előtérben található ovi galéria Darázs Józsefné folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Dalos pacsirták zenei tehetségműhely elindítása Horváthné Dinai Gyöngyi Körtvélyesi Ilona

23 Az Állatok világnapja alkalmából kirándulások, tevékenységek szervezése csoportonként Egészség napok megszervezése Látogatás az iskolák nyílt napjain az elsőosztályosoknál Szüreti kavalkád megszervezése az óvodában, nagyok számára túra a szőlőhegyben, kapcsolódás a városi Szüreti vásár programjaihoz Udvarrendezés, virágos kertek átültetése, felfrissítése délelőttös óvodapedagógusok Körtvélyesi Ilona Kolozs Rita Molnár Erika Lákovicsné Kontra Éva Horváthné Dinai Gyöngyi Horváthné Dinai Gyöngyi Bertalan Mónika Vatiné Kakatics Zita Tök parádé kiállítás megszervezése Darázs Józsefné Hol volt, hol nem volt nap- Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Színpadi percek : - Állatok napja - Az ősz kincsei, az ősz hangjai - Szüreti rigmusok - Hej, a sályi piacon - Találós kérdések az őszről délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken NOVEMBER Az előtérben található ovi galéria Vatiné Kakatics Zita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Márton napi lámpás felvonulás Molnár Erika megszervezése családtagok részvételével Megemlékezés a Magyar nyelv Darázs Józsefné napjáról Madáretetők felújítása, újak készítése, óvodapedagógusok folyamatos kihelyezése Hol volt, hol nem volt nap Film percek mozi látogatás a Korzóban Lákovicsné Kontra Éva Év múlik, évet ér, évszak búcsúztató Színpadi percek : - Márton napi libázás - Lóg a lába, lóg a (testünk) - Ez a szemem, ez a szám - Ősz utó délelőttös óvodapedagógusok délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken DECEMBER

24 TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Kolozs Rita folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Mikulás várás megszervezése Vatiné Kakatics Zita Mesevarázs- hét a Múzeumban Korcsmárosné T. Tünde Hol volt, hol nem volt nap Film percek a Könyvtárban Lákovicsné Kontra Éva Karácsony váró ünnepi pillanatok nagycsoportos délelőtt megszervezése óvodapedagógusok Madárkarácsony megszervezése Lákovicsné Kontra Éva Színpadi percek : - Ne lesd meg a Mikulást! - A meghittség, szeretet percei - Karácsonyi varázslat - versek hangszeres kísérettel délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken JANUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Az előtérben található ovi galéria Molnár Erika folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Hol volt, hol nem volt nap Színház Horváthné Dinai Gyöngyi látogatás Keszthelyre Körtvélyesi Ilona Szülői Munkaközösségi összejövetel Molnár Erika megszervezése Szülői értekezlet, fogadó óra Molnár Erika megszervezése óvodapedagógusok Színpadi percek : - Ha elmúlik karácsony - Téli világ versekben, mondókákban - Nyelvtörők napja - Mondd és rajzold! - Malackodások délelőttös óvodapedagógusok minden pénteken FEBRUÁR TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSÖK HATÁRIDŐ Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, Molnár Erika folyamatos pályázatírás Az előtérben található ovi galéria Lákovicsné Kontra Éva folyamatos dekorálása a Mese műhelyben készült alkotásokból. Farsangi vígasságok délelőttös óvodapedagógusok Megemlékezés Az anyanyelv nemzetközi napjáról Darázs Józsefné

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3.

MUNKATERV MARCALI ÓVODAI KÖZPONT. 8700 Marcali, Postaköz 3. MUNKATERV 2015 2016 MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 Marcali, Postaköz 3. 1 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1.1. Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Szakágazat: 851020

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év A gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban MARCALI ÓVODAI KÖZPONT MUNKATERVE 2014/2015. nevelési év Marcali Óvodai Központ 8700 Marcali, Posta köz 3. 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012 Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról jogszabályi kötelezettség alapján az

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre

NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre NKI EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010/2011-es nevelési évre i telephelyek: Csillagszem, Gyöngyvirág, Hétpettyes, Napsugár, Nyitnikék, Százszorszép Munkaközösségek működtetése Mazsolázó munkaközösség,vezetője:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 1. Elérhetőségi adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10. Az intézmény hivatalos neve Jászberény Város Óvodai Intézménye Az intézmény székhelye

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben