az erdõt A tanár is (volt) ember: Zaválnij Bogdán Kirándulás Dél-Lengyelországban Túra a Mecsekben Hallgatói Önkormányzatá

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az erdõt A tanár is (volt) ember: Zaválnij Bogdán Kirándulás Dél-Lengyelországban Túra a Mecsekben Hallgatói Önkormányzatá"

Átírás

1 TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja VI. évfolyam 2. szám decemb er A tanár is (volt) ember: Zaválnij Bogdán Kirándulás Dél-Lengyelországban Túra a Mecsekben...fától az erdõt

2 2 Kedves TTK-sok! Tartalomjegyzék A szorgalmi időszak végeztével szeretnénk mindenkinek sikeres vizsgaidőszakot és Kellemes Ünnepeket kívánni! A rengeteg tanulás mellett szakítsatok időt adventi vásárra, jó hangulatú forralt borozásra és beszélgetésekre is! :) PTE TTK HÖK Tartalomjegyzék Tájékoztató a fontosabb szabályzatmódosításokról A tanár is (volt) ember Interjú Zaválnij Bogdánnal Irány a színház! Clint Eastwood A színészből lett rendező, a filmvilág élő legendája A tánc... Uccu neki! Mecseki túraútvonalak Barangolás Boszniában Exchange your life! Kirándulás Dél-Lengyelországban Sportszakemberképzés az életminőség szolgálatában Eszti rejtvényoldala 1. Karácsonyi történet Geri bácsi viccpercei vol Szerkesztőség Szerkesztette: Julcsi Design, tördelés: lddn Grafika: Klárik Balázs Munkatársak: Csoknya Julianna, Dr. Rétsági Erzsébet, Heisenberger Zsolt, Mátyás Mónika, Mészáros Péter, Unyatyinszki Zita, Botka Bettina, Erdei Dániel, Hatvani Péter, Hoffmann Eszter, Erdei István Elérhetőség Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. PTE TTK HÖK Telefon/Fax: +36 (72) / Kiadás VI. évfolyam 2. szám december Kiadja a PTE TTK Hallgatói Önkormányzata 7 8 Felelős kiadó: Csontos Norbert (PTE TTK HÖK Elnök) Nyomda: Carbocomp Kft., 7623 Pécs, Szabadság u. 48. Megjelenik: 600 példányban

3 3 Tájékoztató a fontosabb szabályzatmódosításokról Az egyetem szenátusa legutóbbi ülésén több pontban módosította a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot, valamint a Térítési és juttatási szabályzatot. Mivel a módosítások már hatályba léptek és érintik a most kezdődő vizsgaidőszakot is, ezért néhány fontosabb változásról, új szabályról az alábbiakban tájékoztatom a hallgatókat. 1. vizsgáról történő lejelentkezés A TVSZ 49. (5) bekezdése szerint a hallgatónak a vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsganapot megelőző 36 órával van lehetősége, szemben a korábbi 48 órával. 2. vizsgáról való igazolatlan távolmaradás A TVSZ 49. (9) bekezdése szerint: Amennyiben a hallgató nem jelenik meg azon a vizsgán, amelyikre bejelentkezett, és távolmaradását alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsga időpontjától számított 8 napon belül a kari Tanulmányi Osztálynál benyújtott, és az érintett vizsga (vizsgák) azonosítható megjelölésével ellátott kérelmével nem mentette ki, mulasztásáért köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott térítési díjat. Az igazolási kérelmek elbírálása a kari tanulmányi osztályvezető hatáskörébe tartozik. A térítési díj mértéke 2.000,- forint/mulasztott vizsga. 3. UV és igazolatlanul mulasztott vizsga térítési díjának befizetése A TJSZ 52. (8) bekezdése szerint az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga díját (a továbbiakban: UVdíj), valamint a vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés esetén a TVSZ 49. (9) bekezdése alapján fizetendő térítési díjat az egyetem a vizsgaidőszakot követően elektronikusan veti ki, és az ETR felületén tájékoztatja a hallgatót. Amennyiben a hallgató nem ért egyet az utóvizsgadíjainak, illetve a TVSZ 49. (9) bekezdése alapján fizetendő térítési díjainak az ETR felületen található tájékoztatóban szereplő összegével, a vizsgaidőszak utolsó napját követő 14 napon belül a kari Tanulmányi Osztályon jelzéssel élhet. A KTI a tényleges kivetés előtt a jelzést megvizsgálja. Ez a jelzés a hallgató jogorvoslati jogát nem érinti. A tényleges kivetés a vizsgaidőszak utolsó napját követő 20 napon belül történik meg. Azon hallgatók esetében, akik adott félévben ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton, a tavaszi félévre vonatkozó kivetés november 20-ig, az őszi félévre vonatkozó kivetés április 20-ig történik meg. A kivetéssel szemben a hallgató a TVSZ ában foglaltak szerint jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve a KTI-nél kell benyújtani. Az egyetem a fizetendő összegről fizetési határidő megjelölésével írásban értesíti a hallgatót. Erre a szabályozásra többek között azért is volt szükség, mert egyre növekvő értéket mutatott azon hallgatók száma, akik ugyan bejelentkeztek egy adott vizsgára, de a vizsgán nem jelentek meg, ezzel elvették a helyet egy olyan hallgatótól, aki részt vett volna a vizsgán, de helyhiány miatt nem tudott jelentkezni. 4. Többlet teljesített kreditek elszámolása A TVSZ 54. (6) bekezdése szerint amennyiben a hallgató a kötelezően választható tantárgyai teljesítése során több kreditet szerez, mint amennyi kreditet a tanterve előír, az így fennmaradó maradványkrediteket a Tanulmányi Osztály a szabadon választható tantárgycsoport körében teljesítendő kreditek teljesítéseként mérlegelés nélkül írja jóvá. Heisenberger Zsolt osztályvezető

4 4 A tanár is (volt) ember Zaválnij Bogdán Kezdjük egy rövid bemutatkozással! Hol született, honnan jött? Zaválnij Bogdán vagyok, mint az interjú címéből kiderült. Hogy hol születtem, az egy érdekes kérdés. Én a Szovjetunióban születtem, annak is egy távoli szibériai részén a Bajkál-tótól nem messze egy Uszolje-Szibirszkoje nevű városban (a térképen Mongólia felett található). Itt csak két éves koromig éltünk, utána szüleimmel átköltöztünk Moszkva mellé, Magyarországra végül csak 82-ben jöttem. Először Budapesten laktam, s immár négy éve pedig Pécsett élek. Az általános iskolai és a gimnáziumi éveiről mit tudna mondani? Ezeket hol töltötte? Az általános iskolába Budapesten, a XII. kerületben jártam. Ezekben az években nem történt semmi különleges. Talán azt említeném, hogy matematika és programozó szakkörökre jártam, és a Kis Matematikusok Baráti Körének szervezésében matematikai csapatversenyt nyertünk. Gimnáziumi éveimet egy angol kéttannyelvű gimnáziumban töltöttem. Gimnázium után melyik egyetemre ment, és milyen szakra? Hát ez egy érdekes és színes történet. Valószínűleg rendesen csak egy gráffal lehetne felrajzolni. J Először az ELTE-re mentem fizikusnak, ahol jó barátom volt az akkori évfolyamtársam, akit most itt is ismerhetnek a hallgatók Dr. Koniorczyk Mátyás. Aztán az ELTE-n belül átmentem orosz szakra a Bölcsészettudományi Karra. Aztán azt félbehagyva átjelentkeztem a Műegyetemre műszaki informatikára. Azt félbehagyva visszamentem orosz szakra. Majd miután az orosz szakon diplomát szereztem visszamentem újra a Műegyetemre, ahol a PhD tanulmányaimat fejeztem be. Ha minden igaz, minden egyetemet felsoroltam, ahol megfordultam. J Honnan jött az érdeklődése az informatika iránt, ha először fizika szakra, majd a Bölcsésztudományi Karra járt? A programozás már általános iskolában érdekelt. Jártam egy programozói szakkörre, bár akkor még csak commodore 64-ek, Spectrumok és ZX81-ek voltak. Otthon egy Timexet (a ZX81 egyik változata) használtam, aminek 2KB memóriája is volt a ZX81 1KB-val szemben, az volt az első saját gépem. Később sok különböző gépem volt, de ha azt vesszük, akkor már általános iskolában programoztam. Valahonnan innen jött, hogy később a Műegyetemre is jártam. Hogyan került Pécsre? Miután befejeztem a PhD tanulmányaimat, valamint

5 egy külföldi ösztöndíj miatt felmondtam az előző munkahelyemen, az MTA-nál, ahol rendszergazdaként dolgoztam hosszú éveken keresztül, az ösztöndíj letelte után éppen munkát kerestem. Ekkor a már előbb említett Koniorczyk Mátyás barátom felhívott, hogy Te Bogdán, nincs kedved Pécsre jönni programozást tanítani?. E beszélgetés után végül szeptemberben már itt tanítottam. Kihat-e valamilyen formában az életére, hogy Ön informatikus? Kap-e valamilyen negatív jelzőt emiatt? Nézze, nekem bölcsész diplomám van és bölcsész PhDm, így kocka informatikusnak erős túlzással sem lehetne nevezni J Engem nagyon sok minden foglalkoztat. A komolyzenei koncertektől kezdve a filmeken át a filozófiáig rengeteg dolog. Mit csinál szabadidejében, van-e valamilyen hobbija? Az az igazság, hogy régen fényképeztem, ez mostanság kicsit alábbhagyott, így újra el kellene kezdenem. Már nekiálltam az egyetemen összerakni a fekete-fehér laboromat, hogy itt nagyítsak az irodám melletti szobában. Egyébként a feleségemmel szeretünk koncertekre járni, filmeket nézni. Otthon zenét hallgatok, olvasok. Ilyen jellegű hobbijaim vannak, bélyeggyűjtéssel vagy horgászattal nem foglalkozom. Nagyon szeretek még kirándulni is, illetve, ha mondhatjuk hobbinak, akkor a főzést emelném még ki, akár két főre, akár százötvenre bármit szívesen elkészítek. Van-e valamilyen kutatása, és ha igen mondana-e pár szót róla? A háttérből, hogy hol tanultam és miket tanultam következik az, hogy túl sok minden érdekel. Egy ilyen konkrét kutatást nehezen tudnék most mondani. Vannak témák, amik mostanában jobban érdekelnek, ilyen például az ember-gép kapcsolata, ahol az informatika és a bölcsészettudomány valamilyen szinten találkozik. Egyébként Szabó tanár úrral mostanában NP (nem polinomiális) problémák gyakorlati algoritmusaival foglalatoskodunk mint például gráfokban a maximális klikk-keresés. Ami abból a szempontból érdekes, hogy nem pusztán matematika, hanem matematika és mérés arról, hogy bizonyos algoritmusok mennyire jók. Ezt meg lehet közelíteni elméleti és gyakorlati oldalról is. Amit elméletben leírunk, azt megmérjük, hogy az valóban annyira jó-e, mert az nem triviálisan ugyanaz. A konkrét leprogramozott dolgok és a nagy teljesítményű számítástechnika esetében különösen érdekes az, hogy ami elméletben működik, az vajon gyakorlatban is foge. Mert ez nem teljesen egyértelmű, azt valójában meg kell nézni, meg kell mérni, tényleg azt csinálja-e, tényleg annyira hatékony-e? Ki lehet-e számolni egyáltalán vagy nem? És ezekből jönnek ki azok az eredmények, hogy két hét alatt kiszámolták hogy Ehhez az kell, hogy az ember tudja egyáltalán, hogy két hét alatt ki fogja-e számolni a gép, mert ha csak 20 év alatt, akkor az nem szerencsés. Szóval ezek nem egyszerűen matematikai kérdések. De általában a határterületek érdekelnek, ahol több tudomány találkozik. Dani 5

6 6 Irány a színház! Kedves Színházrajongók! A 2011/2012-es tanévben is lehetőségetek nyílik kedvezményes színházjegyek vásárlására a TTK HÖK irodán! Jegy ára: 500 Ft Édes Anna színmű Gyilkosság történt. Méghozzá, mindjárt kettős gyilkosság. A tettes személye, ismert: Édes Anna, vízivárosi cseléd, egy éjszaka több késszúrással meggyilkolta Vízyéket, a gazdáit. Tettét beismeri, annak okára azonban nem tud magyarázatot adni. Majdnem mindent tudunk, tehát. A krimi műfajának szabályai szerint viszont a legfontosabb és legizgalmasabb kérdésre még válaszolnunk kell: ami történt, miért történt? Hogyan válhat egy ártalmatlannak látszó, törékeny, fiatal lányból gyilkos? Hogyan lehet a mintaházaspárból áldozat? Milyen apró, lényegtelennek tűnő mozzanatok, történések vezettek el a sorsszerű gyilkossághoz? Ezt firtatja a vizsgálóbíró, mert az előadás, formáját tekintve bírósági kihallgatás, az események rekonstruálása, melyek a bíró kérdései és Anna válaszai révén elevenednek meg. A regény megjelenése óta a legkülönbözőbb magyarázatok láttak napvilágot a gyilkosság indítékait illetően: volt, amely az elnyomó úri osztály és a proletariátus örök konfliktusának megjelenését látta benne; más a freudi»elfojtás«tragikus következményét, és volt olyan is, amelyik a szerelmi csalódás miatti bosszúban látta a magyarázatot. Melyik hát a sok közül? Egyik sem? Mindegyik együtt? Minden lepereg előttünk a tragikus végig, mégsem kapunk egyértelmű válaszokat, miként maga Kosztolányi Dezső sem adott regényében ilyeneket. Nyilván szándékosan. Az író világ- és emberképének legfontosabb jellemzője ugyanis, hogy az élet megfejthetetlenül titokzatos sokszínűségét, az egyén megismételhetetlen egyediségét vallja. Kosztolányi (s vele mi is) minden olyan eszmét elvet, amelyik leegyszerűsítő magyarázatra törekszik. Édes Anna tettét sem lehet magyarázni egyetlen vagy akár több okkal sem, mert minden tette, így a gyilkosság mögött is ott áll az ember a maga teljes életével. Az előadás feltett szándéka, hogy az értelmezés és a válasz felelőssége alól a nézők se vonhassák ki magukat. A dzsungel könyve musical A Dés László zeneszerző, Geszti Péter dalszövegíró és Békés Pál szövegíró közös munkájából tizenöt éve született musicalt ma már minden gyerek ismerheti, de talán színpadon még nem látta. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni. A dzsungel könyve című musical ma már k l a s s z i k u s n a k számít, sok helyen, sokszor, nagy sikerrel játszották, játsszák. Nagyon remélem, hogy a siker Pécsett sem marad el. Sőt, ha kicsit szemtelen lennék, akkor azt mondanám, hogy biztos vagyok benne, itt is nagy siker lesz. De mivel mi, színházi emberek alapvetően babonásak vagyunk, és félünk attól, hogy elijesztjük a sikert, ezért nem mondom, hogy így lesz, csak remélem. Ugyan ki tudná összefoglalni, mi mindenről szól a farkasok közt nevelkedett Maugli, az emberek ketrecéből szabadult Bagira, a törvényt bölcsen oktató Balu, a titokzatos Ká, a bosszúra és embervérre szomjas Sír Kán története? Szól a születésről és a halálról, a befogadásról és a kitaszításról, a csapatról és a magányról, a gyerekkor és a kamaszkor varázslatos időszakáról vagyis mindarról, ami egy»kölyökkel«megeshet, akár farkasok, akár emberek között nevelkedik. Van egy merész álmom, egy titkos vágyam! Igazi boldogság lenne, ha azok a gyerekek, fiatalok és már nem annyira fiatalok, akik majd az előadást megnézik, a színházból hazamenvén levennék a polcról Rudyard Kipling varázslatos művét és elolvasnák azt Benedek Marcell csodálatos fordításában! Bőhm György Jó szórakozást! forrás: Móni

7 7 Clint Eastwood - A színészből lett rendező Piszkos Harry (Dirty Harry, 1971) 1971-ben bemutatkozott Harry Callahan figurája, amely Clint Eastwoodot azonnal a sztárok közé repítette. Don Siegel profi rendezése létrehozott egy remekül felépített és ugyanakkor igencsak durva filmet, melyben nem folyik ugyan tengerben a vér, de így is eléri hatását. Piszkos Harry magányos zsaru. Egyetlen élete a vadászat, mely során eltakarítja a várost elborító mocskot az útból, ezzel rá is szolgál gúnynevére. Nem éppen finom módszereiről ismerik, mely igencsak szálka a legfelsőbb kör szemében, na de kérdés, hogy akkor milyenek azok, akik terrorizálják a lakosságot? Gyilkosok, drogosok, stricik és sok egyéb aljanép. Mintha a bíróság, rendőrség csak az Ő oldalukon állna, a törvénytisztelő állampolgárok pedig felejtve maradnak. De itt van Harry, aki híres 44.-es Magnum-jával igazságot oszt. Egy nagyvárosi cowboy. Eastwood rendkívül hitelesen alakítja a címszereplő zsarut, noha nem őt szánták a szerepre. Neve mára összeforrt a karakterrel. Andrew Robinson pszichopata sorozatgyilkosa, a Skorpió szintén hatásos. Tulajdonképp a stábból mindenki a maximumot nyújtja, még ha csak apró szerepekben bukkannak is fel. Lalo Schifrin zenéje tökéletesen illeszkedik a film hangulatához. A fényképezés ugyancsak pazar. Harry mondatai szállóigévé váltak, a 44- es Magnum a karakter részévé vált, a film pedig kikövezte az utat Martin Riggs, John McClane, Marion Cobra Cobretti, Ivan Danko és egyéb további zsaru-figura számára. 5 csillagos mozi. Alapmű! Ezért hívnak Piszkos Harry -nek. Mert mindig én végzem el a piszkos munkát! Titokzatos folyó (Mystic River, 2003) Clint Eastwood állandó támadást indított a lelki nyugalom ellen. Tipikus amerikai környezetbe (ami nem a rózsaszín világot jelenti, hanem az átlag amerikai embereket felvonultató átlag társasházas utcákat) ültetett különös, és néha kegyetlen történeteket. Nyugodt hangvételű, fokozatosan kibontakozó, sokszor tragédiába fulladó filmeket csinál, melynek nehezen feldolgozható a vége. Ez az ő védjegye, hamisítatlan és durva. Clint Eastwood fájdalmasan szomorú, mégis gyönyörű filmet készített Dennis Lehane könyvéből. Ennek az alkotásnak minden egyes perce pontosan kidolgozott, remek történet emberi érzelmekről, barátságokról, fájdalomról, és mindemellett valami hihetetlenül izgalmas, ahogy halad a film a zárás felé. Kiváló dráma az élet könyörtelenségéről és igazságtalanságáról, a világ rideg és durva mivoltáról. Tökéletes rendezés egy színészből lett rendező-zsenitől, aki három szintén profi színésszel dolgozhatott együtt. A történet dióhéjban: Három gyerekkori barát egy szörnyű tragédia folytán találkoznak újra. A nyomozás során az egyik barát keveredik gyanúba, aki a gyilkosság hajnalán, gyanús körülmények között érkezik haza és ő az, akit annak idején idősebb férfiak elraboltak, fogva tartottak és szexuálisan bántalmaztak, amit sosem hevert ki. Mikorra fény derül a gyilkos kilétére, ami megdöbbentő, már-már sokkoló, újabb tragédia következik be. Leginkább Sean Penn és Tim Robbins (mindkettőjüknek jogos az Oscar), valamint Marcia Gay Harden alakítása volt hatással rám. Színészi alakításokban, hitelességben, drámaiságban ezt a filmet nagyon magasan jegyezhetjük. Ezt a filmet fel kell dolgozni, nagyon nehéz elengedni. Szintén alapmű! Valójában 11 évesek vagyunk, egy pincébe zárva és csak képzelődünk a felnőtt életünkről! 60i

8 8 A tánc......valami, ami szavakkal nehezen megfogalmazható, valami, ami érzelmes és érzéki, közöl, noha nem beszél, kérdez, miközben szavai nincsenek. Néha megráz, felkavar, néha meghökkent, amikor a fizika törvényeit meghazudtolni látszik. Néha gyönyörködtet csupán. Anyaga az emberi test, de eredője mindig az emberi lélek, és mindig az emberi lélek felé irányul. Minden ember életében jelen van a tánc, mindenki táncol valahogy. A táncoló ember, amíg táncol, szabad, független, azonos önmagával... (Krámer György) Ha több személytől megkérdezzük, számukra mit jelent a sport, nem fogjuk kétszer ugyanazt a választ hallani, mert mindenki esetében más tartalommal bír a sportolás. Van, akinek a munkája, van, aki számára csak hobbi, és léteznek olyanok is, akiknek a sport az életük. A sport sok mindenre megtanít, olyanra is, ami akár egész életünkön át végigkísér. Akinek egyszer megadatik, hogy a sport az élete része legyen, máris biztonságban érezheti magát. Társra lelhetünk a sportban, van, aki szerint olyan, mint egy jó kapcsolat: A sport a szerelmünk, a szerelemért pedig áldozunk. Felelősséget kell vállalni a választott sportág iránt, és aki ezt megteszi, az csak pozitív értékeket kaphat vissza. Sportolóként rájöttem, hogy a küzdés a legcsodálatosabb dolog, amit csak el tudok képzelni. Arra késztet nap mint nap, hogy van feljebb, hogy van miért élni, hogy van az életnek értelme. Ez a fajta küzdés sok embernek adott már reményt és örömöt. Engem kiskoromban kezdett el érdekelni a sport, vagyis akkoriban inkább csak mókának, játéknak fogtam fel. Aerobikoztam, ami segített abban, hogy megszeressem a mozgást, táncoltam, ami megalapozta a ritmuskészségemet, valamint jó pár évig kézilabdáztam, ahol megtanultam, milyen is a jó csapatjátékos. A sportágak közül választanom kellett, azonban mielőtt választhattam volna, komolyabb balesetet szenvedtem, ami miatt a tánc maradt nekem, az volt az egyetlen, amit a testem elbír. De valamiért mindig is úgy éreztem, hogy a sors keze van a dologban. Nem tanítottak táncolni, sose voltam egy csapat oszlopos tagja, nem tudok felsorolni helyezéseket, bajnoki címeket, nem lógnak a szobám polcain érmek. De tudom, hogy egy oklevél csak egy papír, az érem csak fém, és nem ezek határozzák meg azt, hogy valaki mennyire jó táncos. A PTE Táncoló Egyetem révén azonban lehetőséget kaptam arra, hogy felléphessek, talán versenyezhessek is végre, valamint átadhassam másnak a megszerzett tudást. A Táncoló Egyetem Táncegyüttese egy remek társaság, melynek tagjai csupa színes egyéniségek. Rengeteg olyan stílust ismertem meg, melyek nagyon távol állnak tőlem, azonban a sok gyakorlás miatt már a szívemhez nőttek ezek is. Nem bántam meg, és a mai napig sem bánom, hogy igent mondtam a felkérésre, hisz jó érzés a csapatért edzeni, a csapat tagjaként táncolni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az, ami valóban fontos, ami valóban egy érték lehet egy ember életében és remélem, hogy rövid időn belül legalább Magyarországon a sport egy olyan kinccsé válik az emberek szemében, mely nélkül a mindennapok üresek lennének. Bebi

9 9 Uccu neki! A tél beállta után sem késő felhúzni a bakancsot és nekivágni a természetnek. Itt a Mecsek lábánál rengeteg lehetőség van a bóklászásra, ezért is ajánlok most nektek két egyszerűbb túraútvonalat. Kelet-Mecsekbe vágyóknak nagyobb felkészülés ajánlott, mert busszal vagy autóval közelíthető csak meg. A kiválasztott eszközzel korán reggel érdemes elindulni Óbányára, ahonnan a kék színű (K) jelzésen kezdjük meg utunkat. Az Óbányai-völgyön keresztül visz az út, ahol megcsodálhatjuk a Ferde-vízesést, amin jól látszanak azok a félrebillent mészkőrétegek, amelyeken a víz aláhull. Tovább haladva a kéken elérjük Kisújbányát, ami már szinte üdülőfaluvá változott. Kiérve a faluból keresztezi utunkat a sárga (S) jelzés, amin forduljunk is balra, és haladjunk dél felé. Erdészeti műúton folytatjuk túránk. Követve a S jelzést balra fordulunk, és a SKJ jelzésen felfelé kapaszkodunk, később a KJ leválik, a S jelzésen megyünk tovább egy igen meredek ösvényen. És így jutunk fel a Mecsek legmagasabb csúcsára, a Zengőre. Itt megpihenhetünk, felmehetünk a geodéziai mérőtoronyba, és élvezhetjük a körpanorámát. Lefelé is az S jelzést követve a Zengőnyereg mentén ereszkedünk le Pécsvárad felé. A kalandvágyók választhatják a P+ jelzést a Dombay-tó felé. Előre érdemes kinézni az induló busz és vasúti járatokat az egyszerűbb visszajutás érdekében. Ez az egyszerű túra kb. 15 km hosszú, kényelmesen 6 óra alatt teljesíthető is. A Közép-Mecsek van legközelebb Pécshez, annyira, hogy az egyetem 5. emeletéről láthatóak a kilátók. Ez az útvonal akár egy délutáni kirándulásnak is nagyon kellemes lehet, a reggeli órák után.j Az általam ajánlott útvonal kezdőpontja Égervölgy, de természetesen visszafele is megtehető. Szóval indulás Égervölgyből a zöld (Z) jelzésen északnak, vagyis egyenesen neki a hegynek. 3 kilométer után kiérünk a hétvégi házak közül és egy meredek ösvényen jutunk fel a Lapis fennsíkra, ahol egy honfoglalási emlékmű található. Innen a S jelzésen kevesebb, mint 1 km-t kell felfelé haladni, és már el is érjük a Tubest és az új János-kilátót. Mint mindenki emlékszik ide tervezték másodjára a NATO radart. Kis pihenő után szintén a S jelzésen tovább haladva, a gerincen lankásan lefelé vezet az út a Kis-Tubes beton kilátójáig. Innen látszik is, meg persze Pécs szinte minden pontjáról a Misina és a TV torony. Addig persze még pár száz métert kell haladni a gerincen, de kilátás a toronyból hihetetlen élmény. Igaz a feljutás az fizetős, és a lépcsőt nem hagyják, hogy használjuk, de az élményért egyszer megéri az a 600 Ft-os diákjegy. Maradunk a Sárga úton és ereszkedünk lefele a Dömörkapu felé a Flóra pihenőhöz, ahonnan ízlés szerint szépnek is mondható a kilátás az Andrásbánya-völgyi Karolina bányatóra. Nem letérve a S jelről délnek halunk lefelé egészen a Tettyéig. Itt időnk és kedvünk szerint megnézhetjük a romokat, a mésztufa barlangot, vagy akár kipróbálhatjuk az új játszóteret. Itt már szinte bent is vagyunk a városban, helyi járatos busszal, vagy akár gyalog is hazatalálunk. Ez az útvonal csak 11 km hosszú, és 5 óra alatt minden kilátónál megállva is könnyedén teljesíthető. Természetesen, akiben megvan a felfedező vágy, az kapjon el egy térképet, dobja be a táskába, és útra fel! Akiknek nincs térképük azoknak bátran ajánlom a -t, itt elérhető az ország összes turistaútvonala, útvonaltervező, és ez persze mind letölthető GPS-re. Ha belelendültetek a túrázásba, és kedvetek van egy kis kincskereséshez, akkor próbáljátok ki a -t is. Nagyon izgalmas szórakozás, tele meglepetésekkel! Z

10 10 Barangolás Boszniában Lóra fel! ÖÖÖ, vagyis buszra! Irány Bosznia! A PTE TTK HÖK szeptember én buszos kirándulást szervezett Bosznia - Hercegovinába. Éjfél után fél órával megkezdődött utazásunk az alacsonyabb szélességi fokok felé. Valamikor hajnaltájt a horvát-bosnyák határt átlépve, a Száván átkelve már minden kétséget kizáróan (természetföldrajzi szempontból is) a Balkánra érkeztünk. Reggel 9 óra környékén értünk első állomásunkra, Jajcébe. Az Orbász folyó mentén fekvő városról és váráról sokat halhattunk már a magyar történelemből, valamint festői vízeséséről, amely természeti képződmény Csontváryt is megihlette. De micsoda meglepetés várt Minket, jött a hoppá, höh! Hol a vízesés, wazze??? A bosnyákok elterelték.. Szóval megcsodáltuk a zuhatag helyét, majd felmásztunk a várba inni egy jó söröcskét, csak, hogy jól induljon a reggel. J Robogtunk is tovább - nem sokat időzve Jablanica irányába, közben a The Battle of Neretva (1969) c. film megtekintésével nyerhettünk betekintést a település II. világháborús jelentőségébe januárjában a Tito által vezetett jugoszláv partizánok csel bevetésével kitörtek a német-olasz kutyaszorítóból, a taktika részeként felrobbantották a Neretva folyót átszelő vasúti hidat az

11 11 éppen áthaladó vonattal együtt. A folyóparton a gőzös, a szurdokban a levegőbe repített híd maradványai, az emlékparkban pedig egy vh-s ágyú -, ami igazán jó sörtartónak bizonyult állít emléket a történelmi eseménynek. Piramisok???! Mi a manó?! Következett Visoko, a boszniai rejtélyes piramisokkal. Semir Osmanagić régészféleség Európa legősibb és legnagyobb piramisait (szám szerint 9 dbot) véli felfedezni a város melletti hegyekben. Hitelessége igencsak megkérdőjelezhető, a magaslatok formái minden bizonnyal a természeti erők munkálkodásának köszönhetőek, de tuti biztos marketingfogásnak bizonyult, serkentőleg hatott a helyi turizmusra. Hegymászásra nem vállalkoztunk, megelégedtünk a távoli szemlélődéssel is egy jó sörike elfogyasztása közben. Utazásunk következő helyszíne a Bosznia Hercegovinai Föderáció fővárosa, Szarajevó. A kb. 400 ezer fős város egyedülálló légkörét a történetét alakító négy vallási csoport (római katolikus, ortodox kereszténység, muszlim és zsidó vallás) által hátrahagyott épített és más kulturális javak adják. Az útikönyvek szerint Szarajevó a világ egyetlen városa, ahol néhány száz méteren belül katolikus és ortodox templom, mecset és zsinagóga is található. A település szívéből körbe tekintve a természeti környezet is igen impozáns látványt nyújt, a Szarajevói-medencét a Dinári-hegységhez tartozó öt nagyobb hegy (Bjelašnica, Igman, Jahorina, Trebević, Treskavica) koszorúzza. Buszunk közvetlenül a Latin-híd mellett tett ki bennünket, mellyel egyenesen szemközt történt az I. világháborút

12 12 kirobbantó Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös és felesége elleni merénylet. A színhely csekkolása után lendületünk a szarajevói sörgyárhoz (Sarajevska Pivara) vitt minket, melynek épületében található az üzem saját, 19. század végi berendezésű és a korszak hangulatát idéző, valóban lenyűgöző kinézetű étterme, sörözője. Az étlapot hanyagoltuk, SÖRT MINDENKINEK!!! Ha már nekünk van PSB-nk, miért ne lehetne SzSB (Szarajevói Sörök Boltja) is, vagyis így neveztük el a gyár itallerakatát, ahol pár kutya márkáért tekintélyes mennyiségű Sarajevsko pivo-t tudhattunk a magunkévá. A főképp férfias bevásárlás után a hölgyek ideje jött el, rászabadultunk a keleti bazárra, ahol mindenféle csecse-becse, töménytelen mennyiségű portéka kívánkozott új tulaj után. A külvárosi Banana Hotel vendégszeretetét élvezhettük éjszakára, első napunkat pálinkázós csapatépítő tréninggel zártuk. Másnap a kiadós, svédasztalos reggeli után mediterrán tájak felé vettük utunkat, a hercegovinai Kravica - vízeséshez, ahonnan már szinte érezni lehetett az Adria illatát. A Trebizat folyón létre jött zuhatagot több, egymás mellett elhelyezkedő vízesés alkotja. Szélességük 120 méter, legnagyobb magassága 26 méter. A félkör alakú formáció csapadékos időben még sokkal szebb, mivel akkor legalább kétszeres a vízhozama. Egyes beszámolók földi paradicsomnak titulálják, osztom a véleményüket! Következő célpontunk Pocitelj, Hercegovina egyik kis gyöngyszeme Mostartól alig 25 kilométerre délre található. Hajdan itt volt a kapu a dubrovniki köztársaság és Bosznia között. A hegy tetején ma már csak romjaiban látható erődítmény valamikor azt a célt szolgálta volna, hogy a törököt megállítsa. Az építésre Mátyás király a raguzaiakkal és a pápával fogott össze. Mint a vár alatt magasodó minaret, óratorony és az Ali Pasa dzsámi is mutatja, az együttműködés nem hozott hosszú távú eredményt, mivel 1471-ben elfoglalták. Csapatunkkal mi is sikeresen bevettük a várat, némi mászás után a legmagasabb pontokra és a bástyába is eljutottunk, ahonnét csodás látvány nyílik a kanyarodó Neretva völgyére. Egy-két bátor egyén még az egyensúlyérzékét is letesztelte a várfal tetején. Pociteljtől nem messze terül el Blagaj, itt található a Buna folyó forrása, amely a kiírás szerint Európa legbővizűbb forrása (másodpercenként liter víz folyik belőle). Ha a Duna kezdeti szakasza ilyen lenne a Fekete-erdőben, és közben arányosan bővülne, akkor Pestnél minimum már a Balaton folyna. A valóságban nem tudhatjuk meg mi lenne ha, mert a Buna alig 7 kilométeres önálló lét után beleömlik a Neretvába. Közelről látva mindenesetre érthető a nevének jelentése: rebellió, forradalom. A forrás nagyméretű szájánál összeálltunk egy csoportképpé, majd megvizsgálták páran a víz hőmérsékletét, ami nekünk nem igazán jött be, viszont a forrásvízzel táplált szökőkutakban hűtött sörökre igazán jó hatással volt. J Aki eddig várt a szuvenír vásárlással, az itt igazán talált haza vinni valót. Elérkeztünk második napunk fénypontjához, a boszniai horvátok kulturális, politikai központjába, Mostarba. Nevét, az azt keresztülszelő Neretva folyón álló hidak egyikéről, az úgynevezett Öreg hídról kapta (Most Stari). A város igen súlyos károkat szenvedet a háború alatt, érdekessége, hogy nem a szerbek lőtték rommá a helységet, kiszorításuk után a horvátok a bosnyákok ellen fordultak és több éven keresztül tüzérségi támadás alatt tartották a keleti, muszlim városrészt. (A tüzérségi állások egykori helyének egy hatalmas kereszt állít emléket.) Ennek eredményeképp rombolták le a két városrész és nemzet összetartozásának jelképét, a mostari Öreg-hidat, a pontos találatot szerző horvát katona még kitűntetésben is részesült tettéért. Ezt később közös német magyar erőfeszítéssel sikerült újjáépíteni, és ma már az azt körülvevő történelmi negyedbe is kezd visszatérni a turistaforgalom. Helyi hagyomány, hogy a mostari legények a hídról fejest ugranak a folyóba, ezzel keresve némi pénzt a turistáktól. Tanúi lehettünk mi is eme vakmerő mutatványnak, jó nagyot csobbant a 23 méteres magasságból érkező illető. Az óvárosi séta után nem maradhatott el a vendéglátó-ipari egységek tesztelése sem. Késő délután elérkezett a haza indulás pillanata. Éjfél előtt nem sokkal érkeztünk meg Banja Luka-ba, a boszniai Szerb Köztársaság központjába. Pezsgő városi élet fogadott bennünket, buli, buli hátán, özönlöttek a szórakozni vágyó fiatalok az utcákon. Akinek maradt bosnyák pénze, az itt megszabadulhatott tőle, na, vajon mire költötte többségünk!? Persze, hogy sörre! J Bevertünk pár szerb Nektárt, aztán gyerünk a határnak. Remek kirándulást zárhattunk, mindenki fantörpikusan érezte magát! Aki kihagyta, az magára vessen! Sörci

Hallgatói Önkormányzatá. V. évfolyam 3. szám 2010. december. A tanár is (volt) ember Paic Róbert. 24 órás vetélkedõ. V. évfolyam 3.

Hallgatói Önkormányzatá. V. évfolyam 3. szám 2010. december. A tanár is (volt) ember Paic Róbert. 24 órás vetélkedõ. V. évfolyam 3. TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja V. évfolyam 3. szám 201 0. decemb er A tanár is (volt) ember Paic Róbert 24 órás vetélkedõ 2 Kedves TTK-sok! Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

XXIII. év fo lyam 2. szám Meg je le nik ha von ta

XXIII. év fo lyam 2. szám Meg je le nik ha von ta HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma 2008. február Csima Endre Lelkem súgja a választ Hitem hánykolódik szabadon, Értem az egészet, de nem tudom. Csak érzem: egyszer

Részletesebben

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200 TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja III. évfolyam 1. szám 200 8. augusztus Gólyatábori különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! 2 Kedves

Részletesebben

olvasunk A tanár is (volt) ember: Kóródi László Szekszárdi Bortúra Képgaléria: Gólyatábor 2011 Hallgatói Önkormányzatá

olvasunk A tanár is (volt) ember: Kóródi László Szekszárdi Bortúra Képgaléria: Gólyatábor 2011 Hallgatói Önkormányzatá TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja VI. évfolyam 1. szám 201 1. szeptemb er A tanár is (volt) ember: Kóródi László Szekszárdi Bortúra Képgaléria:

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

különszám A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok legõrültebb pillanatai

különszám A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok legõrültebb pillanatai TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja V. évfolyam 1. szám 201 0. augusztus A szakok Köszöntõi Pécs 2010 Programok Erre vállalkoztál: Korábbi táborok

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

Átalakulás Változás Formabontás

Átalakulás Változás Formabontás Változtass Te is! Mindenki megtapasztalhatta már a saját bõrén is, hogy megállíthatatlanul itt a tavasz, a változások ideje. Végre ledobhatjuk a télikabátot, és a napfény áldásos hatásait kiélvezve felszabadultabban

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

A tartalomból. Élményfesztivál(?) Térplasztika az Eszperantó sétányon. Badacsonyiné Bohus Gabriella. Hétköznapi hős

A tartalomból. Élményfesztivál(?) Térplasztika az Eszperantó sétányon. Badacsonyiné Bohus Gabriella. Hétköznapi hős A tartalomból Térplasztika az Eszperantó sétányon 4 10 11 Badacsonyiné Bohus Gabriella Hétköznapi hős 20 16 17 Bajnok a VGYSE Csörgőlabda Magyar Bajnokság 2014/15 Játsszon velünk, nyerjen két jegyet a

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10.

Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. Tartalomjegyzék Beköszönő 3. scool life Események 4. Pályáz(z)atok(!) 5-7. Hírek 8-9. Visszatekintő A Széchenyi-napról... 10. A Gólyabálról... 11. Merengő Versek 12-13. Kópia Kim Ki-Duk 14-15. Tavasz,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közlemény

Tartalomjegyzék. Közlemény 1 Tartalomjegyzék Közlemény... 2 Idén is rendelhető a nagybetűs naptár... 3 Felhívás Braille olvasásversenyre... 4 Európai Uniós élelmiszerosztás... 5 Megkezdődött a Négypatkós trénerek című projekt...

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER Tartalom Zsigmond Király Fõiskola MIÉRT A ZSIGMOND KIRÁLY FÔISKOLÁT VÁLASSZAM? mert jók és segítôkészek a tanárok, mert nem maradnak

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

2012. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2012. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2012. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 72 Témahét a Balatonon 2 Szub j ek t ív ma g a z in Ki a d j a az A l ter na tív K öz gaz da s á gi G im ná zi um Sz ub jek tív Alkotó kö re Fe l e l ő s s z er k es z

Részletesebben

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS IKSZIKSZÍ 2009 ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA A SZABADSÁG Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság Pálizs Brigitta B

Részletesebben

Természeti Erőforrások Kutató Központ

Természeti Erőforrások Kutató Központ m e g é p ü l t Természeti Erőforrások Kutató Központ 2012 :: 4 :: július - augusztus Barátságfesztiválon az NYME- SEK Szökős Néptáncegyüttes A barátság jegyében gyűltek össze a hármashatár menti országok

Részletesebben

Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2008. ősz Kedves Olvasó! Nagy örömünkre megjel e n t a 2008/2009-es tanév iskolaújságának első száma. A legutóbbi szám megjelenése óta sok élményben volt részünk:

Részletesebben

Dávid Lajos fõszerkesztõ

Dávid Lajos fõszerkesztõ A Károly Gáspár Református Egyetem elbocsátott hallgatói soraiból egy magát homoszexuálisnak sejtõ hallgatót. A történtekrõl azóta is megoszlanak a vélemények. Az egyik legnagyobb internetes hírportálon

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól nemrég... Impresszum pikkász a BME TTK Hallgatói Önkormányzatának lapja 1. évfolyam, első szám. 2007. december Szerkesztőség: 1117 Budapest, Dombóvári út 3. B402-es szoba Felelős kiadó: Domján Dániel Főszerkesztő:

Részletesebben

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba Gyerekszoba A három kívánság Szemtől szemben Interjú Pytel József fül, - orr, -gégész professzorral Jogi percek Könyvjelző Mazsola Pályázati felhívások A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék

Részletesebben