Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013"

Átírás

1 Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013

2 Kedves Olvasó! Ön a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport helyi termékeket bemutató kiadványát tartja a kezében. A kiadvány elkészítésével az volt a célunk, hogy megjelenési lehetőséget biztosítsunk a térség helyi termék előállítóinak, termelőinek, ezzel segítve elő termékeik ismertségét. Korábban honlapunkon már közzétettük a helyi termelőket tartalmazó katalógust, és akinek igénye volt rá bemutatkozó anyagát is (ezt a lehetőséget továbbra is biztosítjuk). A LEADER Programból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégián keresztül támogatjuk a helyi termékek előállítását, fejlesztését. Reméljük ezzel a kis kiadvánnyal fel tudjuk kelteni érdeklődését a helyi termékeink iránt, bátran keressék, fogyasszák őket mert kiváló minőséget képviselnek! A helyi termékek és magyar termékek tudatos fogyasztása nagyon fontos a helyi gazdaság számára, multiplikátor hatást vált ki. A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg. 2

3 MAZA JÁNOSNÉ Az egész somogyi térségben ismerik és szeretik Maza Jánosné házias jellegű tésztáit. A h o m o k s z e n t g y ö rg y i Tésztagyárban válogatott alapanyagokból készül 12 féle 8 tojásos tészta. Maza Jánosné termékeinél az eredeti receptúra alapján őrzi a minőséget. K i z á r ó l a g k i v á l ó alapanyagokból, külön az üzem részére készített lisztből, és friss tojásból állítják elő a t é s z t á k a t, amelyek nem tartalmaznak sem színezék, sem adalék anyagot. - Speciális gépeink lehetővé teszik, hogy extra vékony levesbetétekkel tudjuk a vásárlói igényt kielégíteni - mondja Maza Jánosné. - A többi termékeinknél is megőriztük a magyar konyhára jellemző hagyományos jelleget. Házias jelleg, prémium minőség A száraztészta gyártása b a n i n d u l t c s a l á d i vállalkozásként, nyolc tojásos házi jellegű termékek előállításával. A tésztákat a vásárlók gyorsan megkedvelték, egyre szélesebb körben jelentkezett rá igény, így a folyamatos választékbővítés és a k a p a c i t á s n ö v e l é s elengedhetetlen volt ben új, a jelenlegi telephelyre költöztünk - teszi hozzá Maza Jánosné. - Folyamatosan bővítettük az üzem alapterületét j e l e n t ő s technológiai fejlesztést hozott, amikor pályázati segítséggel speciális gépeket, b e r e n d e z é s e k e t cseréltek. A fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a házias minőség megőrzése, de az uniós feltételek szerint. A Tésztagyár tizenöt dolgozója h e l y i l a k o s, a k i k hozzáállásukkal, tudásukkal, fegyelmezettségükkel segítik a vállalkozás fejlődését, és a kiváló minőség megtartását. Ezért is magas az élőmunka aránya. - Az alapanyagok beszállítóit alapos gonddal választjuk ki, az alapján, akik figyelembe tudják venni igényeinket, a receptúrához szükséges minőséget tudják folyamatosan biztosítani és maguk is megfelelnek a rájuk vonatkozó előírásoknak - fűzi hozzá az ügyvezető. - Termékeink lisztből és helyben előállított, friss tojásléből készülnek, nem tartalmaznak színezék, és adalék anyagot sem. Maza Jánosné levesbetéteit extra vékonysággal gyártja, amelyek kitűnő főzési tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyorsan megfőnek, de állagukat megtartva nem áznak szét. Maza Jánosné 7537 Homokszentgyörgy Kossuth u. 135/B Telefon: Web: 3

4 DUNAKER KFT. A DUNAKER Kft ban alapított, közel 30 éves t a p a s z t a l a t t a l é s hagyománnyal rendelkező magyar vállalat. A cég az erdészeti és faipari alapanyagok, félkész termékek és készáruk gyártójaként és n a g y k e r e s k e d e l m i m e n n y i s é g ű forgalmazójaként van jelen az európai piacokon. PUMI játszóeszközök és parkbútorok A PUMI játszóeszközök és parkbútorok a Dunaker Kft. legújabb termékcsaládja. A tervezőcsapat folyamatosan új és új játékokon dolgozik, mely munka során a mozgáskoordináció és egyéb fi z i k a i k é p e s s é g e k fejlesztésén túl a gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése is fontos szerepet kap. Olyan motívumokkal gazdagított játszóeszközök tervezése a cél, melyek nem csak a gyermekek mozgásigényét, hanem bizonyos lelki szükségleteit is kielégítik. A művészeti vezető által tervezett formák magukkal ragadják az ébredező szellemet, a nyíladozó elmét és olyan atmoszférát teremtenek a gyerekek számára a játék idejére, melyben saját kis világukban szabadon k i b o n t a k o z h a t n a k, fantáziájuk akadály nélkül szárnyalhat. Jellegzetességeket tükröz A p a r k b ú t o r o k jelképrendszere és motívumai mindig az adott település jellegzetességeit tükrözik. Az ősi megélhetési források, a település története vagy már meglévő parkberendezések motívumai elevenednek meg kerítéseik, virágládáik, buszmegállóik részleteiben. A kerttervező munkájával kiegészítve parkbútoraik segítenek olyan egységes településarculatot kialakítani, mely hűen tükrözi a település múltját, teremti meg az élhető jelent és ad erőt a jövő nemzedéknek a fejlődéshez azzal, hogy erősíti gyökereit, elmélyíti kötődését a településhez. 4

5 Akác fából készült ökotermék. PUMI termékek Mászóvár Mászóka Homokozó Kisbolt Csúszda Kötélpálya Lengőhíd Lovacska Mókuskerék Lengő-, mérleg-, fészek-, körhinta Különböző típusú padok Útbaigazító- és utcanévtáblák Szemetes Hidak Dunaker Kft Barcs, Köztársaság u Telefon: Fax: Web: 5

6 P&P BŐRDÍSZMŰ 1978 óta működik Barcson a P&P Bőrdíszmű. Passa Ferenc és Pass Gábor egyedi vállalkozóként gyárt minőségi, bőrből készült termékeket. - Dédapám csizmadia, édesapám cipész volt, és a hetvenes években a vásárlóerő is magas volt, így elkezdtünk ajándéktárgyakat készíteni- mondja Passa Ferenc. Az egyéni vállalkozó e k k o r Krakkóba u t a z o t t, ahol jó gyakorlatokat sajátított el. Passa Ferenc ugyanis vallja: enélkül nem lehet igazi szakértelemre szert tenni, mert így fejlődik a szakmai készség. Főbb termékek - férfi övek - női övek - gyermek övek - karkötők - kulcstartók - övtáska - oldaltáska Minőségi technikai háttér A vállalkozás hisz abban, hogy abból lesz igazi iparos, aki akar dolgozni és képes mindig megújulni. A P&P Bőrdíszmű egykor minden temékét kézzel készítette, de ma már - a technika fejlődésével - jó minőségű, korszerű gépek állnak rendelkezésükre. A női övek 2, 3 és 4 centiméteres kivitelben k é s z ü l n e k, k ö z t ü k kiemelkednek a sokszínű, úgynevezett darabos övek, cikk-cakk varrással. Az övek felülete bőr, az alátét pedig nem papír, hanem egy speciális textil, így nem törik meg a használat során. Az országban egyedüliként csak itt találkozhatunk ilyen típusú övekkel, melyek általában 4-5 színből készülnek, a szivárvány minden árnyalatában. A férfi övek 2,5, iletve 3 és 5 c e n t i m é t e r szélesek, minden s z í n b e n. Különlegesség a domborított, púpos öv. Közöttük eredeti, száz százalékban kézi munkával készítettet is találunk. P&P Bőrdíszmű egyedi termék készítésté és javítását azonban nem vállalja. P&P Bőrdíszmű Telefon: Web: 6

7 TÓTH TAMÁS Egy jó pálinkához elengedhetetlen a jó alapanyag. Ehhez elsősorban helyben kell jó lelőhelyeket preferálni. Ezt vallja a barcsi Tóth Tamás. - Szerencsére nagyon jó gyümölcsflóra van a környéken, és rendkívüli vadgyümölcs lelőhelyeket találhatunk - mondja. - Jó kapcsolatom van a gyűjtőkkel, akik a kökényt, szedret, galagonyát szállítják hozzám. A B a r c s k ö r n y é k i kertekben jó években igen kedvező a szilvatermés is, amire Tóth T a m á s n a k megvannak a f e l v á s á r l á s i helyei. Azt mondja, ezek - a n e m e s í t e t t f a j t á k a t meghazudtolva - adják a legkiválóbb szilvapálinkát. - Úgy vélem, hogy a pálinkában is létezik kézműves termék - teszi h o z z á. - Kisüzemben még több figyelem fordul a minőség felé. Helyi gyümölcsben a lehetőség Tóth Tamás az alapanyagait javarészt a környékről és a megyéből szerzi be. A szamóca Berzencéről, az alma és a vilmoskörte Porrogszentkirályról, a fekete ribizli Belegből, a szőlő a Dél-Balatoni Borvidékről, a szőlő Turbékról érkezik. Kivétel a füge, amely a helyi forrás hiánya miatt a Dalmát tengerpartról. Igazi kuriózum a borókapálinka, melyet a helyi termelő a Duna-Dráva N e m z e t i P a r k engedélyével szed az Ősborókásban. A helyi alapanyag mellett a feldolgozás is Barcson, egy kis főzőberendezéssel történik. A tervek szerint 2014-ben már új, cseh gyártmányú technológia dolgozik Vízváron. A termék korlátozott mennyiségben a piacon is értékesíthető, ehhez megvannak a szükséges engedélyek és a zárjegy is. Tóth Tamás 7570 Barcs Gárdonyi u. 41. Telefon:

8 Hagyományos ízű termékekre esküdnek. DORMAXIMUS BT. A húsfeldolgozás mellett a vendéglátás a fő profilja a 2011-ben alakult Domaximus Bt-nek. A görgetegi v á l l a l k o z á s februárjában kezdte a h ú s f e l d o l g o z á s h o z kapcsolódó tevékenységét a kis dél-somogyi faluban. Fő a l a p e l v ü k a megbízhatóság, ezt h e l y e z i k a középpontba a helyi termék gyártásakor is. - Helyileg, helyi a l a p a n y a g o k b ó l dolgozunk, elsősorban a családi gazdaság saját alapanyagát használjuk fel, illetve a környékbeli kistermelőktől vásárolunk - mondja Dormán Tamás vállalkozó. - Rendkívül fontosnak tartjuk a hazai ízeket, aminek egészen más tapasztalat, mint egy nagyáruházban vásárolt hústermék, legyen szó sertésről vagy bármi másról. A Dormaximus Bt. vallja: a mangalica húsa egészséges, ezt több konyhára be kéne vezetni. A feldolgozás alapja a sertéshús, mert a vállalkozásnak arra van módja, hogy a közelben v á g ó h í d o n vágassa le az állatokat. Így c s a k e l l e n ő r z ö t t portéka kerül ki a kezeik közül. A saját gazdaságban jelenleg 120 sertés és mangalica található. Fő profil - Sütnivaló hurka, kolbász - Füstölt kolbász - Stifóder - Paprikás és paprika nélküli kolbász - Tarja - Csülök, sonka - Szalonna A termékek hagyományos módon, fűrészporral füstöltek és érleltek. Jelenleg csak saját használatra, második negyedévétől a most épülő feldolgozó üzem átadásával értékesítik a termékeket. A vállalkozás ígéri: a helyi termék a helyi gazdaságból származik, ezért az árfekvése is kedvező. Dormaximus Bt Görgeteg, Kossuth u. 85. Telefon:

9 Nagy szaporaságú, jó anyai tulajdonságokkal rendelkezı, megfelelıen fejlett, jó kocaállomány. DRÁVA COOP ZRT. A Dráva-Coop Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság március 8-án alakult. Jogelődje a Dráva-Coop Mezőgazdasági Szövetkezet. A szövetkezet alapjait október 1-jén rakták le. A Dráva-Coop Zrt. Magyarország déli határszélén a Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában lévő területek által körülölelve, a Dráva folyóval szomszédos területeken gazdálkodik. Az intenzív szabadtartás 2008-ban, a nagyüzemi sertéstelep bezárásakor indult tíz kocasüldővel. Ma az állomány 110 kocáig fejlődött fel. Outdoor system Az intenzív szabadtartás nemzetközi téren ismert és elterjedt tartási mód, melynek lényege, hogy a sertések vagy egyes korcsoportjai egész évben vagy az év bizonyos időszakában, istállózás nélkül a szabadban élnek. Óceáni éghajlaton a nagy sertéstartó nemzeteknél hétköznapinak tekinthető. A szabadtartás elengedhetetlen feltétele, az ember és gép számára egyaránt könnyedén megközelíthető, megfelelő nagyságú szabad terület, az állatokat szélsőséges i d ő j á r á s i viszonyoktól k í m é l ő m o b i l, szállítható k o n t é n e r ó l a k, a t e r ü l e t bekerítésére, illetve az ezeken belül található szakaszok elválasztására alkalmas telepíthető mechanikus és elektromos kerítés. Ezekből eredően a technológia egyik legfontosabb előnye, a teljes mobilizálhatóság. - Azon az úton haladunk, hogy a helyben előállított sertést egy magasabb feldolgozottsági szinten értékesítjük - mondja Rideg Gábor ügyvezető. - Az adott technológia rendelkezésre áll, és nyitottak vagyunk az élelmiszeripar felé. Az itt előállított termék ugyanis márványozottabb húst, jobb húsminőséget és kedvezőbb vágási kihozatalt (szín, íz, állag, vízmegtartó képesség) jelent. További előnyök - a kívánt üzemi méret több ütemben valósítható meg - beruházás igénye töredéke a zárt rendszerének - a l a c s o n y ü z e m e l t e t é s i költség - gyógyszer és e g y é b állategészségügyi költségei alacsonyak - természetszerető, de nem bioorganikus (bio) - boldogabb sertés. Dráva-Coop Zrt Barcs, Táncsics u. 24. Telefon: Web: 9

10 HEGEDÜS GÁBOR Hegedüs Gábor egyéni vállalkozóként, a Dráva Coop Zrt-vel karöltve foglalkozik sertéstenyészéssel novemberében költözött Barcsra, ekkor a szarvasmarha ágazatban dolgozott a Dráva Coopnál. Sertéstartással, tenyésztéssel h á r o m é v e foglalkozik ben pályáztam a Fiatal Gazda Programban, és a következő évben meg is érkezett a támogatási határozat - mondja Hegedűs Gábor novemberében vásároltam az első húsz állatot, majd 2011-ben a Dráva Coopnál átvettem a sertéságazat vezetését. Azóta párhuzamosan végzem a munkákat. A technológia és a rendszer ezért teljesen megegyezik a Zrt-nél használt intenzív szabadtartással. Hegedüs Gábor azonban hízósertést nem állít elő, csak növendékmalacokat nevel. Ezeket kilogramm között értékesíti is, ami likviditási szempontból is számos előnnyel jár. - Gesztorom a Dráva Coop Zrt., mellettem egy alkalmazottam dolgozik a vállalkozásban - teszi hozzá. - A sertések Rattlerow- Seghers fajtájúak. Technológiai elemek Az intenzív szabadtartású rendszer technológiai elemei egymással igen szoros, és e l v á l a s z t h a t a t l a n kapcsolatban állnak. Ezek a technológiai elemek egymásra éppúgy, mint az i n t e n z í v r e n d s z e r működőképességére igen komoly hatással vannak: - tartás technológia - takarmányozás - szaporodás biológia - állategészségügy - elletés technológiája - trágyaelhelyezés és környezetvédelem. A szabadtartás lényegéből adódóan a tenyészállatok tartása a legeltetésre alapozott állattartáséhoz hasonlít. Hegedűs Gábor 7570 Barcs Belcsapuszta 0468/9 Hrsz. Telefon: Egészséges, edzett és jó kondíciújó állatok. 10

11 A fácánokat többszörösen védik. SZILÁGYI ZOLTÁN 2013 óta foglalkozik fácánok tartásával és eladásával Szilágyi Zoltán. Ekkor kezdődött el a madaraknak az élőhely kialakítása a barcsi telephelyen: 24x35 méteres kerítés épült, ahol az egyéni vállalkozó arra törekedett, hogy minél inkább a fácánok természetes élőhelyét reprezentálja. Ez utóbbit számos fa oszloppal és magával a szabadtartással sikerült is elérni. A fácánok augusztusban érkeztek, majd odafigyelve a táplálásukra egy hónapig tápot kaptak, később búzatörtszemet és kukoricát, olyan élelmet, amit a természetes környezetükben is megtalálnának. A kukorica helyi termelés, és a búza is egy családtagtól származik. - Első körben összesen 350 darab fácán érkezett Barcsra, ezt próbáljuk meg később felnövelni a terület bővítésével - mondja Szilágyi Zoltán. - Mivel egyelőre kezdők vagyunk, több szakember segítségét is kikértük. Fokozott védelem A madarakat védik a betegségek ellen, orvosi papírokkal rendelkeznek, külön, egy elszeparált területen nevelkednek, és a belépés előtt fertőtlenített lábbelivel védekeznek. Kapnak különböző betegségek elleni tápot, illetve sok gyümölcsöt, például dinnyét és almát. Emellett csőrkarikát viselnek, hogy ne csipkedjék, ne tépjék ki egymás tollát. Az élőhelyük háromszorosan védett: egyrészt körben és a kert tetején is műanyagháló feszül, oldalt az elkerítés végett nádszövet, valamint villanypásztor segíti a madarak bizonságát. - A fácántartásunk elsődleges célja az értékesítés, akár vadásztársaságoknak, akár a lakosságnak - teszi hozzá a vállalkozó. - A fácán nem egy megszokott hús, a környéken nincs máshol, ezért kuriózumnak számít. A fácánok a csirkékhez hasonlóan körölbelül fél évesen értékesíthetők. Szilágyi Zoltán 7570 Barcs Virág u. 10. Telefon:

12 Eredeti recept alapján készül valamennyi termék. LEPSÉNYI LÁSZLÓNÉ Helyszínen készült, eredeti recept alapján készül a helyi termék a nagyatádi vállalkozás standján. Bejárták már az országot és mindenhol nagy sikert aratnak. A termelés 1999-ben indult, Lepsényi Lászlóné kezdetben csak kürtőskalács sütéssel foglalkozott, majd 2005-ben egy kemencével megkezdték a kemencés lángos sütését. Ma már tíz féle ízben készülnek egy székely recept alapján a kürtöskalácsok, a h a g y o m á n y o s t ó l a gyümölcsös variációig. - Folyamatosan fejlesztjük e s z k ö z p a r k u n k a t é s termékkínálatunkat, így 2007 e l e j é t ő l m á r k é t kürtőskalácssütő géppel, és két kemencével kezdtük meg a szezont, 2008-tól hagyományos lángost is készítünk, majd 2009-ben sült gesztenyével, rétessel és forralt borral bővült kínálatunk - tájékoztat ben pecsenye, kolbász és hurka sütésével bővítettük kínálatunkat. Vissza a múltba A kemencék honfoglaláskori m i n t á r a készültek, itt sül mindig frissen a lángos, a régi kenyértészták receptje alapján. - Célunk a népi hagyományok és népi kultúra megőrzése, ápolása - teszi hozzá a termelő. - Magyarország egész területén kínáljuk szolgáltatásainkat, valamint olyan Európai o r s z á g o k b a n, a h o l Magyarország kultúrájának, h a g y o m á n y a i n a k é s g a s z t r o n ó m i á j á n a k bemutatása a cél. A vállalkozás azonban igény szerint rendezvényekre és csapatépítő tréningekre is ellátogat: gyermek és felnőtt foglalkoztatójukon a vendégek maguk is kipróbálhatják a kürtőskalács és kemencés ételek készítését. A k á r n a g y l á t o g a t o t t s á g ú rendezvényeket is k i t u d n a k szolgálni, és szolgáltatásaikat mind önállóan, mind c a t e r i n g e s c é g e k k e l együttműködve is kínálják. Lepsényi Lászlóné 7500 Nagyatád Telefon: Web: 12

13 Mindig frissen, fnomat! VÁRALJAI ZSOLT - Frissen, finomat! - tartja a vízvári Váraljai Zsolt, aki kürtöskalácsait mindig a helyszínen készíti. - A szívünk-lelkünk benne van, talán ez miatt olyan finom a kürtöskalácsunk - m o n d j a V á r j a l j a i Zsolt. - Kimondottan k i s i p a r i k é z m ű v e s g y á r t á s t végzünk, két e g y f o r m a helyi termékünk nincs. A vízvári székhelyű vállalkozás a helyi viszonyokra optimalizálta a helyi termék készítést: Váraljai Zsolt egészen Erdélyig utazott tanulni, ahonnan különleges technikát és egyedi receptúrát hozott. Végül erdélyi barátaival közösen tanultak egymástól a szakma fortélyait illetően. Vállalkozása 2005 óta foglalkozik kürtőskalács készítésével: a mobil kürtőskalács sütödében a kürtöskalácsot a készítés folyamatában láthatjuk és a vásárlók részesülhetnek a mindig frissen és forrón k a p h a t ó fi n o m s á g élményében is. Saját recept alapján A kürtőskalács, amit saját recept a l a p j á n k é s z í t e n e k t a p a s z t a l a t u k alapján a rendezvények, falué s v á r o s n a p o k o n, fesztiválokon, céges ö s s z e j ö v e t e l e k e n közönségének is örömére szolgál. Választékuk között jelenleg hat féle ízű kürtőskalács szerepel (dió, fahéj, kakaó, kókusz, sima, vanília), de megrendelők igényeihez alkalmazkodva nyitottak az újdonságok kipróbálására és megvalósítására is. V á r a l j a i Z s o l t a településeknek felajánl a helyi gyermekek részére (település nagyságától f ü g g ő e n ) i n g y e n e s kürtőskalács fogyasztást. Váraljai Zsolt 7588 Vízvár Szabadság u. 94. Telefon: Web: frissenfinomat.hu 13

14 Az irodalom inspirál. FEKETE HAJNAL - Abszolút helyi vagyok - állítja Hortobágyi Fekete Hajnalka, aki művésznevét, Fekete Hajnalt használja a legszívesebben. Ráadásul több művészeti munkát végez egy időben. A Nagyatádról származó Fekete Hajnal most Kaposváron él, de ezer szállal kötődik a belső-somogyi térséghez. - Az egyik fő profilom a mese- és versillusztráció, amihez könyvek kiadása is kapcsolódik - mondja. - Természetesen Nagyatádon tartottuk mindkét nagysikerű könyv (Színes Kóc és Fincinella porondra lép) bemutatóját is kedves barátommal, Fülöp Mártival, aki a könyvek írója. Fekete Hajnal hat éve kezdte az illusztrációk rajzolását, a fő célcsoport ebben Nagyatád és környéke. Ehhez h a m a r o s a n kapcsolódtak a kisebb tárgyak ( d í s z t á rg y a k, ajándéktárgyak) készítése, egy amolyan mellékszálként. Álmodozó nyulak A kisebb tárgyak, ajándékdobozok, állatfigurák, képek, saját festmények később szinte maguktól kezdtek formálódni. A művészt saját bevallása szerint elsősorban az irodalom inspirálja, de a kortárs zenék is, vagy bármi, amit meglát a környezetében. - Nagy állatbarát vagyok, ezért visszatérő motívumként szerepelnek az állatok, a természet és a cirkusz is - fűzi hozzá. - Szeretem a színeket és a h a n g u l a t o k a t, visszanyúlok a k ü l ö n b ö z ő k o r o k h o z, korstílusokhoz, az egyik kedvencem a viktoriánus kor. Fekete Hajnal Nagyatád-Kaposvár Telefon: Web: feketehajnal.blogspot.com 14

15 Az emberek, állatok, növények egészségét védik. BIOKÁL INTERNATIONAL Amikor megkezdte működését a Biokál Intenational, az alapítók abban gondolkodtak, hogy m i v e l l e h e t n e a leghatékonyabban védeni az emberek egészségét. A vállalkozás csak biológiai alapú készítményeket használ, melyek nem ártanak, tiszták és megváltoztatják a minőséget. A növényvédő készítmények mellett fontos céljuk, hogy az állatügyben is változást tudjanak elérni. - Jobb minőségű húsok kerülhetnek a fogyasztókhoz, melyek egészségesebbek - tájékoztat Kálmán László ügyvezető. - Fontos a takarmányozás, mellyel korunk sok olyan betegségét igyekszünk lokalizálni, mint péládul a madárinfluenza vagy a szarvasmarha tuberkolózis. Emellett fontos terület a humán egészségügy. A Biokál International a bőrbetegségek kapcsán próbálta kideríteni, hogyan lehet úgy gyógyítani, hogy belsőleg, a szerveket kitisztítják. - Úgy vélem, minden betegség kezelhető, ha tökéletesen meg van támadva - mondja a feltaláló. - Ezért is alapítottam a Rák és Keringésben Szenvedők Alapítványát, amely ingyenes gyógyházat is üzemeltet. Az étrendkiegészítők belsőleg és külsőleg is használhatók, problémánként a kúraszerű fogyasztást javasolják. Mellékhatása nincs. Természetes és alternatív - regeneráló, immunerősítő - vércukorszint stabilizáló - emésztési és egyéb szervi problémákra - húgyúti prosztata és keringési problémákra - bőrelváltozások és pikkelysömör kezelésére - rosszindulatú elváltozásokra lokalizáló - súlycsökkentő - kolloidok: aromás és natúr - AIDS terápia Ezen a területen azonban a vállalkozás már a további fejlődésen gondolkodik, például a cukorbetegség kezeléséhez. - Laboratóriumi láncot szeretnénk kialakítani, t ö k é l e t e s í t e n i a mechanizmusokat - emeli ki Kálmán László. - Új folyamatokat vezetünk be, a növényi területen már a takarmányozás kezdetén szeretnénk jelen lenni. Új, egy baktériumtörzssel erősített készítmény várható a gabonafélékknél is, amely olyan anyagokat is tud kötni, ami segítségével például tiszta kenyeret ehetünk majd. Biokál International Kft Barcs, Széchenyi köz 2. Telefon: Web: 15

16 A sok kacskaringó és spirál az Élet és az Energia áramlását szimbolizálja. DARVAS IVÁN Színek, kacskaringók, visszatérő motívumok és e n e r g i a á r a m l a t o k elevenednek meg Darvas Iván munkáiban. Legyen szó rajzokról, festményről vagy játsztótéri elemekről, a keze munkáját bárki már messziről felismerheti. A Drávaszentesen élő művész 1970-ben született, és Barcson töltött középiskolás évei után Dr. Kazanlár Ámin Emil Perzsa miniatűr festő magániskolájában tanult Budapesten. - Megtanultam festeni, aztán mindezt folyamatosan gyakoroltam és igyekeztem fejlődni - mondja. - Ma sem ragaszkodom kifejezetten a perzsa stílushoz, ezt inkább ötvözöm a magyar, illetve a magyarsághoz kapcsolódó formavilággal. Munkáiban elsősorban az energiaáramlás szimbólumai jelennnek meg. Ezek azonban - saját bevallása szerint - nem tudatosak. Egyszerűen hagyja magán átjönni ezeket az energiákat, amiket aztán a rajzaiban láthatunk viszont. Magyar mondavilág Darvas Iván munkáiban gyakran találkozhatunk a magyar mondavilágból visszatérő motívumokkal: ilyenek a csodaszarvas, a táltos vagy a beszélő madarak. Ahogy az jól látszik, a művész nem kedveli munkáiban a komor színeket. Termékei közt találunk festett kavicsokat, képeket, rajzokat, és a művészeti tervezője egy magyar termék díjas játszótéri elemsornak is. A kavicsok abszolút helyből, a Drávából kerülnek a tervezőasztalra: a térségben a folyóparton keresi a lapos, sima, szabályos kincseket. Ezekre fest aztán vízfestékkel vagy temperával, amit lakkal fixál. - Valahogy belső kényszert érzek arra, hogy rajzoljak - teszi hozzá. - Ha dolgozom, nem hallok, nem érzem, hogy hideg vagy meleg van, és nem érzékelem az idő múlását sem. Darvas Iván Barcs-Drávaszentes Telefon:

17 Közel négyszáz szarvast láthatunk a vadfarmon. szarvasfarm KFT. Méltóságteljes állatok f o g a d j á k a rinyaszentkirályi látogatót a Szarvasfarm Kft. telephelyére látogatva. A méltóságteljes és gyönyörű szarvasok közt gím és dám fajtákat is láthatunk, melyek a természetes környezetükhöz hasonlóan, alapvetően szabadon élnek, egy hatalmas, bekerített területen. - A Szarvasfarm Kft ban alakult, és 2002 óta foglalkozunk szarvas- és szarvasmarha tenyésztéssel a szentmihálypusztai szarvasfarmon - mondja Hornyák Pál ügyvezető. - Több mint száz hektáros terület áll az állatok rendelkezésére, itt s z a b a d t a r t á s b a n táplálkoznak és élnek. A felparcellázott terület három, négy, öt és hat hektáronként le van kerítve, így szakaszos legeltetés valósul meg. Az állatok egy ekkora részen legelnek, és amikor már nincs mit, egy kapu segítségével lépnek a következő parcellába. Egyegy állatcsoportnak így három vagy négy terület jut, ahol huszonöt-harminc szarvas legelhet nyugodtan és békésen. A természetes táplálék mellé azonban szénát, lucernát és abrakot is kapnak. Növekvő állatlétszám A szentmihálypusztai vadfarmon közel százhúsz szarvasmarha és mintegy négyszáz szarvas (mind gím, mind dámszarvas) él. - A szarvasokat csak tenyésztjük, de az állatot t o v á b b h a s z n o s í t á s r a értékesítjük vagy egy másik vadfarmnak, vagy egy vadfeldolgozónak - teszi hozzá Hornyák Pál. - A szarvashúsra úgy látjuk, hogy elég jó Somogyban is a felvásárlópiac, az emberek szeretik a vadhúst. Szentmihálypusztai Szarvasfarm 7513 Rinyaszentkirály Fő u. 71. Telefon:

18 A házi fűszerpaprikával az ételek íze finomabb. BICSÁR SÁNDOR Bár a palánták az Alföldről érkeztek, a babócsai fűszerpaprikának nincs párja közel és távol sem. A palánták ugyanis egy h a t a l m a s s z á n t ó n nevelkednek és a g o n d o s k o d á s n a k köszönhetően szép lassan igazi, egyedi, helyi termékké fejlődnek. - Rengeteg munkánk van a fűszerpaprikával, de szeretjük ezt a feladatot - meséli Bicsár Sándor egyéni vállalkozó. - Nevelgetjük, öntözzük, kapáljuk, permetezzük és védjük a palántákat, például a különböző gombafélék ellen. Bicsár Sándorék a gyomirtást is csak kézzel végzik, és a lehető legkevesebb vegyi anyagot használják. Olyan kontaktszereket alkalmaz, amely nem szívódik fel. Ezután jöhet a paprikák szedése, válogatása, szárítása és feldolgoztatása. Helyben is kelendő Bicsár Sándor tavaly, kísérleti jelleggel kezdett fűszerpaprikával foglalkozni. Az idő előrehaladtával kiderült: működik. A paprika egy m i n t e g y háromezer négyzetméteres területen fejlődik. - Elsődleges célunk a termelés és terület továbbfejlesztése, a helyi termék értékesítése és t e r m é s z e t e s e n a profittermelés - teszi hozzá a vállalkozó. - A titok a gondos előkészítésben rejlik, hiszen csak minőségi terméket adunk ki a kezünkből: a paprikákat többszörösen, kézzel válogatjuk ki, így csak a legjobbak kerülnek később a feldolgozóhoz. A fűszerpaprikának a színezőhatása is kitűnő, ráadásul számos étel ízét teszi z a m a t o s a b b á. Bicsár Sándor szerint egy jó kis magyaros pörkölt s z i n t e nélkülözhetetlen alapanyaga ez a b a b ó c s a i fűszerpaprika. Bicsár Sándor 7584 Babócsa Kossuth L. u. 4/A. Telefon:

19 Egyediség bármely alkalomra. SZAKÁCS JÓZSEFNÉ Egyedi ajándékötleteket kínál a szuloki Szakács Józsefné. Legyen szó ballagásról, születésnapról, évfordulóról, anyák napjáról, esküvőről vagy bármiről: egy kis fotóval vagy felirattal ellátott, hasznos apróság mindig m e g ö r v e n d e z t e t i a z ajándékozottat. Szakács Józsefné hét éve, hobbiból kezdett egyedi ajándéktárgyak készítésébe. Már korábban is sokat kézimunkázott, a kötött és horgolt holmikat mindenhol m e g t a l á l h a t j u k a z otthonában. A babaterítőtől kezdve az asztalterítőig mindent ő készített. - Hobbinak indult, aztán valahogy rettenetesen beleszerelmesedtem - meséli. - Először csak a barátoknak készítettem ajándéktárgyakat, aztán annyian kérték, hogy elkezdtem gyártani. Tudom, mire van szükség Szakács Józsefné egy karácsonyi vásárra készült a helyi egyesülettel, amire mindenki valami egyedivel rukkolt elő: e k k o r születtek az e l s ő gipszképek, fára festett a l k o t á s o k, szalvétatartók. - Mindig adta magát, hogy mire van szükség - teszi hozzá. - Láttam például itthon, hogy kell egy teásvagy kávésdoboz, akkor készítettem egyet. Később a húsvéti vásárra műanyag és hungarocell tojásokat festett, majd jöttek a ballagások, amire névre szóló ajándéktárgyak váltak szükségessé. Az egyediség így kezdődött, hiszen minden feliratozható, unikális motívumokkal is díszíthető. Az első nagy kitörés később, az anyák napján jött: Szakács Józsefné saját édesanyjának készített egy egyedi receptgyűjtő dobozt, ami ma is hatalmas sikert arat a vásárlók körében. Szintén népszerű a zsinóros üveg, amit elsősorban vállalkozások, cégek rendelnek, a k á r n a g y mennyiségben is, a saját igényeik szerint. De vannak itt bögrék, gyertyák, órák, kalocsai mintás alkotások... Szakács Józsefné 7539 Szulok, Sallai u. 10. Telefon: Web: 19

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések -

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Jó példák tára - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Példatárunkban Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, a természeti

Részletesebben

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu Helyi Termékeink Hévíz és Zalaszentgrót térsége 2014 Vásároljon helyi terméket! Találkozzon a helyi termék előállítókkal 7 napon! 2014. év során 3 térségünkbeli nagyrendezvényen települünk ki helyi termék

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

2011. július - szeptember. Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló. A tartalomból: 15 éves jubileum. Gyerekek önkénteskedtek a szigeten!

2011. július - szeptember. Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló. A tartalomból: 15 éves jubileum. Gyerekek önkénteskedtek a szigeten! 2011. július - szeptember A tartalomból: Gabona- és kukoricapiaci összefoglaló 15 éves jubileum Gyerekek önkénteskedtek a szigeten! 2011. július - szeptember Tartalom 3 Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

2011. december. Levél partnereinknek BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! AGRIBRANDS Europe Hungary zrt.

2011. december. Levél partnereinknek BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2011. december Levél partnereinknek BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! Tartalom 3 Eredményes PURINA Szabadegyetem Szolnokon 4 Új fejlesztésekkel,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 4. szám

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 4. szám A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 4. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Felgyorsult világunkban, a technikai fejlődés korszakában nosztalgiával gondolunk a falusi életérzésre, a

Részletesebben

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal IV. évfolyam 2. szám 2012. március április Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal Egészség, hagyomány, munka Példák Európából 16. oldal Sokan nyitottak

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében A könyv a Zala Termálvölgye Egyesület Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében című nyertes LEADER pályázata keretében készült. Helyi

Részletesebben

Erôt adó, gyógyító falvaink

Erôt adó, gyógyító falvaink Erôt adó, gyógyító falvaink FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/3. FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék BEVEZETÔ Gyógyító falvaink (Dr. Csizmadia László) 3 A szellemi kulturális örökség szerepe a falusi

Részletesebben

AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2013. augusztus. Levél partnereinknek

AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2013. augusztus. Levél partnereinknek AGRIBRANDS Europe Hungary zrt. 2013. augusztus Levél partnereinknek Tartalom 3. Vezérigazgatói köszöntő 4. Nyáron is a vásárló az első nyári aktualitások a Purina disztribúcióban 5. Sertésszeminárium keretében

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Csak a fociban szorul a pálya szélére

Csak a fociban szorul a pálya szélére 2008. szeptember KÜLÖNSZÁM Csak a fociban szorul a pálya szélére Jeneiné Egri Izabella, Földes polgármestere 2008-ban a földesi szabadidőközpont immár hatodik alkalommal adott otthont a települési lapok

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához

Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához 2014 Kovács Dezső PhD c. egyetemi tanár PÉCS 7635 Erdész u. 35. 30-9599106 Kovacsd@rkk.hu skype:kovacsdezso Alapozó tanulmány a Mecseki Mézes Körút

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti József pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő

Részletesebben

Ön már hibrid? Made in Hungary: 3D Brigade Utazás: Vadregényes tótúra Erdélyben Portré: Gulyás György vitorlázórepülõ

Ön már hibrid? Made in Hungary: 3D Brigade Utazás: Vadregényes tótúra Erdélyben Portré: Gulyás György vitorlázórepülõ Kék Rózsa 2008. október A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Ön már hibrid? Made in Hungary: 3D Brigade Utazás: Vadregényes tótúra Erdélyben Portré: Gulyás György vitorlázórepülõ Kék Rózsa 2008. október

Részletesebben

Bagatell étterem: csekélység

Bagatell étterem: csekélység I. évfolyam, 1. szám Kecskemét és térsége közéleti magazinja 2009. november 6 CSEKE PÉTER A szellemi élet központja is legyen a színház! 20 Magánóvodát nyitok! 14 VERSEGI JÁNOS Exkluzív! KTE-Ereco riportok

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Mik azok a helyi termékek?

Mik azok a helyi termékek? A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség kiadványa Térségi hagyományok Mik azok a helyi termékek? Mérget a szánkba? Gyermek fog kré me ket teszteltünk Kutyatápok Mi etetünk, minket pedig etetnek?

Részletesebben

Karácsonyi ételkülönlegességek!

Karácsonyi ételkülönlegességek! 2 Karácsonyi ételkülönlegességek! A 2008. évi Purina Dealertalálkozó főzőversenyének különdíjasa Dél-Dunántúl csapata volt (Tóth család, Gyuricz család, Ruzsicsics család, Németh család, Füller Titusz

Részletesebben

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból I. évfolyam 3.szám 2014. május TEJTERMELŐK ÉS TEJFELDOLGOZÓK LAPJA Először megjelent 1921 januárjában, megújítva 2013-ban A Cosinus Gamma Kft. új 800 férőhelyes tehénistállója a fejőházzal, madártávlatból

Részletesebben

www.vkisterseg.hu Babaruha börze és játékpályázat Vi. évfolyam 3. szám 2011. március tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal

www.vkisterseg.hu Babaruha börze és játékpályázat Vi. évfolyam 3. szám 2011. március tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal g Vi. évfolyam 3. szám 2011. március friss hírek, kulturális ProgrAmAJánlók és A gödöllői mozi havi műsora filmismertetőkkel: www.vkisterseg.hu tartalom a hónap témája Vizünk és ételünk kistérségi oldal

Részletesebben

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén

Halá szati La pok. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja. Új ügyvezető igazgató a MAHAL élén Halá szati La pok A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének Lapja Szer keszti: Szer kesztô Bi zott ság Fe le lôs szer kesztô: Hajtun György E lapszámunk a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE EGYESÜLET LEADER HACS TERÜLETÉN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA A NYITOTT PINCÉK HÁLÓZATÁVAL SZEMBENI

HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE EGYESÜLET LEADER HACS TERÜLETÉN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA A NYITOTT PINCÉK HÁLÓZATÁVAL SZEMBENI Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna. (Descartes) HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE A BAKONY ÉS BALATON KELETI

Részletesebben