Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013"

Átírás

1 Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013

2 Kedves Olvasó! Ön a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport helyi termékeket bemutató kiadványát tartja a kezében. A kiadvány elkészítésével az volt a célunk, hogy megjelenési lehetőséget biztosítsunk a térség helyi termék előállítóinak, termelőinek, ezzel segítve elő termékeik ismertségét. Korábban honlapunkon már közzétettük a helyi termelőket tartalmazó katalógust, és akinek igénye volt rá bemutatkozó anyagát is (ezt a lehetőséget továbbra is biztosítjuk). A LEADER Programból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégián keresztül támogatjuk a helyi termékek előállítását, fejlesztését. Reméljük ezzel a kis kiadvánnyal fel tudjuk kelteni érdeklődését a helyi termékeink iránt, bátran keressék, fogyasszák őket mert kiváló minőséget képviselnek! A helyi termékek és magyar termékek tudatos fogyasztása nagyon fontos a helyi gazdaság számára, multiplikátor hatást vált ki. A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg. 2

3 MAZA JÁNOSNÉ Az egész somogyi térségben ismerik és szeretik Maza Jánosné házias jellegű tésztáit. A h o m o k s z e n t g y ö rg y i Tésztagyárban válogatott alapanyagokból készül 12 féle 8 tojásos tészta. Maza Jánosné termékeinél az eredeti receptúra alapján őrzi a minőséget. K i z á r ó l a g k i v á l ó alapanyagokból, külön az üzem részére készített lisztből, és friss tojásból állítják elő a t é s z t á k a t, amelyek nem tartalmaznak sem színezék, sem adalék anyagot. - Speciális gépeink lehetővé teszik, hogy extra vékony levesbetétekkel tudjuk a vásárlói igényt kielégíteni - mondja Maza Jánosné. - A többi termékeinknél is megőriztük a magyar konyhára jellemző hagyományos jelleget. Házias jelleg, prémium minőség A száraztészta gyártása b a n i n d u l t c s a l á d i vállalkozásként, nyolc tojásos házi jellegű termékek előállításával. A tésztákat a vásárlók gyorsan megkedvelték, egyre szélesebb körben jelentkezett rá igény, így a folyamatos választékbővítés és a k a p a c i t á s n ö v e l é s elengedhetetlen volt ben új, a jelenlegi telephelyre költöztünk - teszi hozzá Maza Jánosné. - Folyamatosan bővítettük az üzem alapterületét j e l e n t ő s technológiai fejlesztést hozott, amikor pályázati segítséggel speciális gépeket, b e r e n d e z é s e k e t cseréltek. A fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a házias minőség megőrzése, de az uniós feltételek szerint. A Tésztagyár tizenöt dolgozója h e l y i l a k o s, a k i k hozzáállásukkal, tudásukkal, fegyelmezettségükkel segítik a vállalkozás fejlődését, és a kiváló minőség megtartását. Ezért is magas az élőmunka aránya. - Az alapanyagok beszállítóit alapos gonddal választjuk ki, az alapján, akik figyelembe tudják venni igényeinket, a receptúrához szükséges minőséget tudják folyamatosan biztosítani és maguk is megfelelnek a rájuk vonatkozó előírásoknak - fűzi hozzá az ügyvezető. - Termékeink lisztből és helyben előállított, friss tojásléből készülnek, nem tartalmaznak színezék, és adalék anyagot sem. Maza Jánosné levesbetéteit extra vékonysággal gyártja, amelyek kitűnő főzési tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyorsan megfőnek, de állagukat megtartva nem áznak szét. Maza Jánosné 7537 Homokszentgyörgy Kossuth u. 135/B Telefon: Web: 3

4 DUNAKER KFT. A DUNAKER Kft ban alapított, közel 30 éves t a p a s z t a l a t t a l é s hagyománnyal rendelkező magyar vállalat. A cég az erdészeti és faipari alapanyagok, félkész termékek és készáruk gyártójaként és n a g y k e r e s k e d e l m i m e n n y i s é g ű forgalmazójaként van jelen az európai piacokon. PUMI játszóeszközök és parkbútorok A PUMI játszóeszközök és parkbútorok a Dunaker Kft. legújabb termékcsaládja. A tervezőcsapat folyamatosan új és új játékokon dolgozik, mely munka során a mozgáskoordináció és egyéb fi z i k a i k é p e s s é g e k fejlesztésén túl a gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése is fontos szerepet kap. Olyan motívumokkal gazdagított játszóeszközök tervezése a cél, melyek nem csak a gyermekek mozgásigényét, hanem bizonyos lelki szükségleteit is kielégítik. A művészeti vezető által tervezett formák magukkal ragadják az ébredező szellemet, a nyíladozó elmét és olyan atmoszférát teremtenek a gyerekek számára a játék idejére, melyben saját kis világukban szabadon k i b o n t a k o z h a t n a k, fantáziájuk akadály nélkül szárnyalhat. Jellegzetességeket tükröz A p a r k b ú t o r o k jelképrendszere és motívumai mindig az adott település jellegzetességeit tükrözik. Az ősi megélhetési források, a település története vagy már meglévő parkberendezések motívumai elevenednek meg kerítéseik, virágládáik, buszmegállóik részleteiben. A kerttervező munkájával kiegészítve parkbútoraik segítenek olyan egységes településarculatot kialakítani, mely hűen tükrözi a település múltját, teremti meg az élhető jelent és ad erőt a jövő nemzedéknek a fejlődéshez azzal, hogy erősíti gyökereit, elmélyíti kötődését a településhez. 4

5 Akác fából készült ökotermék. PUMI termékek Mászóvár Mászóka Homokozó Kisbolt Csúszda Kötélpálya Lengőhíd Lovacska Mókuskerék Lengő-, mérleg-, fészek-, körhinta Különböző típusú padok Útbaigazító- és utcanévtáblák Szemetes Hidak Dunaker Kft Barcs, Köztársaság u Telefon: Fax: Web: 5

6 P&P BŐRDÍSZMŰ 1978 óta működik Barcson a P&P Bőrdíszmű. Passa Ferenc és Pass Gábor egyedi vállalkozóként gyárt minőségi, bőrből készült termékeket. - Dédapám csizmadia, édesapám cipész volt, és a hetvenes években a vásárlóerő is magas volt, így elkezdtünk ajándéktárgyakat készíteni- mondja Passa Ferenc. Az egyéni vállalkozó e k k o r Krakkóba u t a z o t t, ahol jó gyakorlatokat sajátított el. Passa Ferenc ugyanis vallja: enélkül nem lehet igazi szakértelemre szert tenni, mert így fejlődik a szakmai készség. Főbb termékek - férfi övek - női övek - gyermek övek - karkötők - kulcstartók - övtáska - oldaltáska Minőségi technikai háttér A vállalkozás hisz abban, hogy abból lesz igazi iparos, aki akar dolgozni és képes mindig megújulni. A P&P Bőrdíszmű egykor minden temékét kézzel készítette, de ma már - a technika fejlődésével - jó minőségű, korszerű gépek állnak rendelkezésükre. A női övek 2, 3 és 4 centiméteres kivitelben k é s z ü l n e k, k ö z t ü k kiemelkednek a sokszínű, úgynevezett darabos övek, cikk-cakk varrással. Az övek felülete bőr, az alátét pedig nem papír, hanem egy speciális textil, így nem törik meg a használat során. Az országban egyedüliként csak itt találkozhatunk ilyen típusú övekkel, melyek általában 4-5 színből készülnek, a szivárvány minden árnyalatában. A férfi övek 2,5, iletve 3 és 5 c e n t i m é t e r szélesek, minden s z í n b e n. Különlegesség a domborított, púpos öv. Közöttük eredeti, száz százalékban kézi munkával készítettet is találunk. P&P Bőrdíszmű egyedi termék készítésté és javítását azonban nem vállalja. P&P Bőrdíszmű Telefon: Web: 6

7 TÓTH TAMÁS Egy jó pálinkához elengedhetetlen a jó alapanyag. Ehhez elsősorban helyben kell jó lelőhelyeket preferálni. Ezt vallja a barcsi Tóth Tamás. - Szerencsére nagyon jó gyümölcsflóra van a környéken, és rendkívüli vadgyümölcs lelőhelyeket találhatunk - mondja. - Jó kapcsolatom van a gyűjtőkkel, akik a kökényt, szedret, galagonyát szállítják hozzám. A B a r c s k ö r n y é k i kertekben jó években igen kedvező a szilvatermés is, amire Tóth T a m á s n a k megvannak a f e l v á s á r l á s i helyei. Azt mondja, ezek - a n e m e s í t e t t f a j t á k a t meghazudtolva - adják a legkiválóbb szilvapálinkát. - Úgy vélem, hogy a pálinkában is létezik kézműves termék - teszi h o z z á. - Kisüzemben még több figyelem fordul a minőség felé. Helyi gyümölcsben a lehetőség Tóth Tamás az alapanyagait javarészt a környékről és a megyéből szerzi be. A szamóca Berzencéről, az alma és a vilmoskörte Porrogszentkirályról, a fekete ribizli Belegből, a szőlő a Dél-Balatoni Borvidékről, a szőlő Turbékról érkezik. Kivétel a füge, amely a helyi forrás hiánya miatt a Dalmát tengerpartról. Igazi kuriózum a borókapálinka, melyet a helyi termelő a Duna-Dráva N e m z e t i P a r k engedélyével szed az Ősborókásban. A helyi alapanyag mellett a feldolgozás is Barcson, egy kis főzőberendezéssel történik. A tervek szerint 2014-ben már új, cseh gyártmányú technológia dolgozik Vízváron. A termék korlátozott mennyiségben a piacon is értékesíthető, ehhez megvannak a szükséges engedélyek és a zárjegy is. Tóth Tamás 7570 Barcs Gárdonyi u. 41. Telefon:

8 Hagyományos ízű termékekre esküdnek. DORMAXIMUS BT. A húsfeldolgozás mellett a vendéglátás a fő profilja a 2011-ben alakult Domaximus Bt-nek. A görgetegi v á l l a l k o z á s februárjában kezdte a h ú s f e l d o l g o z á s h o z kapcsolódó tevékenységét a kis dél-somogyi faluban. Fő a l a p e l v ü k a megbízhatóság, ezt h e l y e z i k a középpontba a helyi termék gyártásakor is. - Helyileg, helyi a l a p a n y a g o k b ó l dolgozunk, elsősorban a családi gazdaság saját alapanyagát használjuk fel, illetve a környékbeli kistermelőktől vásárolunk - mondja Dormán Tamás vállalkozó. - Rendkívül fontosnak tartjuk a hazai ízeket, aminek egészen más tapasztalat, mint egy nagyáruházban vásárolt hústermék, legyen szó sertésről vagy bármi másról. A Dormaximus Bt. vallja: a mangalica húsa egészséges, ezt több konyhára be kéne vezetni. A feldolgozás alapja a sertéshús, mert a vállalkozásnak arra van módja, hogy a közelben v á g ó h í d o n vágassa le az állatokat. Így c s a k e l l e n ő r z ö t t portéka kerül ki a kezeik közül. A saját gazdaságban jelenleg 120 sertés és mangalica található. Fő profil - Sütnivaló hurka, kolbász - Füstölt kolbász - Stifóder - Paprikás és paprika nélküli kolbász - Tarja - Csülök, sonka - Szalonna A termékek hagyományos módon, fűrészporral füstöltek és érleltek. Jelenleg csak saját használatra, második negyedévétől a most épülő feldolgozó üzem átadásával értékesítik a termékeket. A vállalkozás ígéri: a helyi termék a helyi gazdaságból származik, ezért az árfekvése is kedvező. Dormaximus Bt Görgeteg, Kossuth u. 85. Telefon:

9 Nagy szaporaságú, jó anyai tulajdonságokkal rendelkezı, megfelelıen fejlett, jó kocaállomány. DRÁVA COOP ZRT. A Dráva-Coop Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság március 8-án alakult. Jogelődje a Dráva-Coop Mezőgazdasági Szövetkezet. A szövetkezet alapjait október 1-jén rakták le. A Dráva-Coop Zrt. Magyarország déli határszélén a Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában lévő területek által körülölelve, a Dráva folyóval szomszédos területeken gazdálkodik. Az intenzív szabadtartás 2008-ban, a nagyüzemi sertéstelep bezárásakor indult tíz kocasüldővel. Ma az állomány 110 kocáig fejlődött fel. Outdoor system Az intenzív szabadtartás nemzetközi téren ismert és elterjedt tartási mód, melynek lényege, hogy a sertések vagy egyes korcsoportjai egész évben vagy az év bizonyos időszakában, istállózás nélkül a szabadban élnek. Óceáni éghajlaton a nagy sertéstartó nemzeteknél hétköznapinak tekinthető. A szabadtartás elengedhetetlen feltétele, az ember és gép számára egyaránt könnyedén megközelíthető, megfelelő nagyságú szabad terület, az állatokat szélsőséges i d ő j á r á s i viszonyoktól k í m é l ő m o b i l, szállítható k o n t é n e r ó l a k, a t e r ü l e t bekerítésére, illetve az ezeken belül található szakaszok elválasztására alkalmas telepíthető mechanikus és elektromos kerítés. Ezekből eredően a technológia egyik legfontosabb előnye, a teljes mobilizálhatóság. - Azon az úton haladunk, hogy a helyben előállított sertést egy magasabb feldolgozottsági szinten értékesítjük - mondja Rideg Gábor ügyvezető. - Az adott technológia rendelkezésre áll, és nyitottak vagyunk az élelmiszeripar felé. Az itt előállított termék ugyanis márványozottabb húst, jobb húsminőséget és kedvezőbb vágási kihozatalt (szín, íz, állag, vízmegtartó képesség) jelent. További előnyök - a kívánt üzemi méret több ütemben valósítható meg - beruházás igénye töredéke a zárt rendszerének - a l a c s o n y ü z e m e l t e t é s i költség - gyógyszer és e g y é b állategészségügyi költségei alacsonyak - természetszerető, de nem bioorganikus (bio) - boldogabb sertés. Dráva-Coop Zrt Barcs, Táncsics u. 24. Telefon: Web: 9

10 HEGEDÜS GÁBOR Hegedüs Gábor egyéni vállalkozóként, a Dráva Coop Zrt-vel karöltve foglalkozik sertéstenyészéssel novemberében költözött Barcsra, ekkor a szarvasmarha ágazatban dolgozott a Dráva Coopnál. Sertéstartással, tenyésztéssel h á r o m é v e foglalkozik ben pályáztam a Fiatal Gazda Programban, és a következő évben meg is érkezett a támogatási határozat - mondja Hegedűs Gábor novemberében vásároltam az első húsz állatot, majd 2011-ben a Dráva Coopnál átvettem a sertéságazat vezetését. Azóta párhuzamosan végzem a munkákat. A technológia és a rendszer ezért teljesen megegyezik a Zrt-nél használt intenzív szabadtartással. Hegedüs Gábor azonban hízósertést nem állít elő, csak növendékmalacokat nevel. Ezeket kilogramm között értékesíti is, ami likviditási szempontból is számos előnnyel jár. - Gesztorom a Dráva Coop Zrt., mellettem egy alkalmazottam dolgozik a vállalkozásban - teszi hozzá. - A sertések Rattlerow- Seghers fajtájúak. Technológiai elemek Az intenzív szabadtartású rendszer technológiai elemei egymással igen szoros, és e l v á l a s z t h a t a t l a n kapcsolatban állnak. Ezek a technológiai elemek egymásra éppúgy, mint az i n t e n z í v r e n d s z e r működőképességére igen komoly hatással vannak: - tartás technológia - takarmányozás - szaporodás biológia - állategészségügy - elletés technológiája - trágyaelhelyezés és környezetvédelem. A szabadtartás lényegéből adódóan a tenyészállatok tartása a legeltetésre alapozott állattartáséhoz hasonlít. Hegedűs Gábor 7570 Barcs Belcsapuszta 0468/9 Hrsz. Telefon: Egészséges, edzett és jó kondíciújó állatok. 10

11 A fácánokat többszörösen védik. SZILÁGYI ZOLTÁN 2013 óta foglalkozik fácánok tartásával és eladásával Szilágyi Zoltán. Ekkor kezdődött el a madaraknak az élőhely kialakítása a barcsi telephelyen: 24x35 méteres kerítés épült, ahol az egyéni vállalkozó arra törekedett, hogy minél inkább a fácánok természetes élőhelyét reprezentálja. Ez utóbbit számos fa oszloppal és magával a szabadtartással sikerült is elérni. A fácánok augusztusban érkeztek, majd odafigyelve a táplálásukra egy hónapig tápot kaptak, később búzatörtszemet és kukoricát, olyan élelmet, amit a természetes környezetükben is megtalálnának. A kukorica helyi termelés, és a búza is egy családtagtól származik. - Első körben összesen 350 darab fácán érkezett Barcsra, ezt próbáljuk meg később felnövelni a terület bővítésével - mondja Szilágyi Zoltán. - Mivel egyelőre kezdők vagyunk, több szakember segítségét is kikértük. Fokozott védelem A madarakat védik a betegségek ellen, orvosi papírokkal rendelkeznek, külön, egy elszeparált területen nevelkednek, és a belépés előtt fertőtlenített lábbelivel védekeznek. Kapnak különböző betegségek elleni tápot, illetve sok gyümölcsöt, például dinnyét és almát. Emellett csőrkarikát viselnek, hogy ne csipkedjék, ne tépjék ki egymás tollát. Az élőhelyük háromszorosan védett: egyrészt körben és a kert tetején is műanyagháló feszül, oldalt az elkerítés végett nádszövet, valamint villanypásztor segíti a madarak bizonságát. - A fácántartásunk elsődleges célja az értékesítés, akár vadásztársaságoknak, akár a lakosságnak - teszi hozzá a vállalkozó. - A fácán nem egy megszokott hús, a környéken nincs máshol, ezért kuriózumnak számít. A fácánok a csirkékhez hasonlóan körölbelül fél évesen értékesíthetők. Szilágyi Zoltán 7570 Barcs Virág u. 10. Telefon:

12 Eredeti recept alapján készül valamennyi termék. LEPSÉNYI LÁSZLÓNÉ Helyszínen készült, eredeti recept alapján készül a helyi termék a nagyatádi vállalkozás standján. Bejárták már az országot és mindenhol nagy sikert aratnak. A termelés 1999-ben indult, Lepsényi Lászlóné kezdetben csak kürtőskalács sütéssel foglalkozott, majd 2005-ben egy kemencével megkezdték a kemencés lángos sütését. Ma már tíz féle ízben készülnek egy székely recept alapján a kürtöskalácsok, a h a g y o m á n y o s t ó l a gyümölcsös variációig. - Folyamatosan fejlesztjük e s z k ö z p a r k u n k a t é s termékkínálatunkat, így 2007 e l e j é t ő l m á r k é t kürtőskalácssütő géppel, és két kemencével kezdtük meg a szezont, 2008-tól hagyományos lángost is készítünk, majd 2009-ben sült gesztenyével, rétessel és forralt borral bővült kínálatunk - tájékoztat ben pecsenye, kolbász és hurka sütésével bővítettük kínálatunkat. Vissza a múltba A kemencék honfoglaláskori m i n t á r a készültek, itt sül mindig frissen a lángos, a régi kenyértészták receptje alapján. - Célunk a népi hagyományok és népi kultúra megőrzése, ápolása - teszi hozzá a termelő. - Magyarország egész területén kínáljuk szolgáltatásainkat, valamint olyan Európai o r s z á g o k b a n, a h o l Magyarország kultúrájának, h a g y o m á n y a i n a k é s g a s z t r o n ó m i á j á n a k bemutatása a cél. A vállalkozás azonban igény szerint rendezvényekre és csapatépítő tréningekre is ellátogat: gyermek és felnőtt foglalkoztatójukon a vendégek maguk is kipróbálhatják a kürtőskalács és kemencés ételek készítését. A k á r n a g y l á t o g a t o t t s á g ú rendezvényeket is k i t u d n a k szolgálni, és szolgáltatásaikat mind önállóan, mind c a t e r i n g e s c é g e k k e l együttműködve is kínálják. Lepsényi Lászlóné 7500 Nagyatád Telefon: Web: 12

13 Mindig frissen, fnomat! VÁRALJAI ZSOLT - Frissen, finomat! - tartja a vízvári Váraljai Zsolt, aki kürtöskalácsait mindig a helyszínen készíti. - A szívünk-lelkünk benne van, talán ez miatt olyan finom a kürtöskalácsunk - m o n d j a V á r j a l j a i Zsolt. - Kimondottan k i s i p a r i k é z m ű v e s g y á r t á s t végzünk, két e g y f o r m a helyi termékünk nincs. A vízvári székhelyű vállalkozás a helyi viszonyokra optimalizálta a helyi termék készítést: Váraljai Zsolt egészen Erdélyig utazott tanulni, ahonnan különleges technikát és egyedi receptúrát hozott. Végül erdélyi barátaival közösen tanultak egymástól a szakma fortélyait illetően. Vállalkozása 2005 óta foglalkozik kürtőskalács készítésével: a mobil kürtőskalács sütödében a kürtöskalácsot a készítés folyamatában láthatjuk és a vásárlók részesülhetnek a mindig frissen és forrón k a p h a t ó fi n o m s á g élményében is. Saját recept alapján A kürtőskalács, amit saját recept a l a p j á n k é s z í t e n e k t a p a s z t a l a t u k alapján a rendezvények, falué s v á r o s n a p o k o n, fesztiválokon, céges ö s s z e j ö v e t e l e k e n közönségének is örömére szolgál. Választékuk között jelenleg hat féle ízű kürtőskalács szerepel (dió, fahéj, kakaó, kókusz, sima, vanília), de megrendelők igényeihez alkalmazkodva nyitottak az újdonságok kipróbálására és megvalósítására is. V á r a l j a i Z s o l t a településeknek felajánl a helyi gyermekek részére (település nagyságától f ü g g ő e n ) i n g y e n e s kürtőskalács fogyasztást. Váraljai Zsolt 7588 Vízvár Szabadság u. 94. Telefon: Web: frissenfinomat.hu 13

14 Az irodalom inspirál. FEKETE HAJNAL - Abszolút helyi vagyok - állítja Hortobágyi Fekete Hajnalka, aki művésznevét, Fekete Hajnalt használja a legszívesebben. Ráadásul több művészeti munkát végez egy időben. A Nagyatádról származó Fekete Hajnal most Kaposváron él, de ezer szállal kötődik a belső-somogyi térséghez. - Az egyik fő profilom a mese- és versillusztráció, amihez könyvek kiadása is kapcsolódik - mondja. - Természetesen Nagyatádon tartottuk mindkét nagysikerű könyv (Színes Kóc és Fincinella porondra lép) bemutatóját is kedves barátommal, Fülöp Mártival, aki a könyvek írója. Fekete Hajnal hat éve kezdte az illusztrációk rajzolását, a fő célcsoport ebben Nagyatád és környéke. Ehhez h a m a r o s a n kapcsolódtak a kisebb tárgyak ( d í s z t á rg y a k, ajándéktárgyak) készítése, egy amolyan mellékszálként. Álmodozó nyulak A kisebb tárgyak, ajándékdobozok, állatfigurák, képek, saját festmények később szinte maguktól kezdtek formálódni. A művészt saját bevallása szerint elsősorban az irodalom inspirálja, de a kortárs zenék is, vagy bármi, amit meglát a környezetében. - Nagy állatbarát vagyok, ezért visszatérő motívumként szerepelnek az állatok, a természet és a cirkusz is - fűzi hozzá. - Szeretem a színeket és a h a n g u l a t o k a t, visszanyúlok a k ü l ö n b ö z ő k o r o k h o z, korstílusokhoz, az egyik kedvencem a viktoriánus kor. Fekete Hajnal Nagyatád-Kaposvár Telefon: Web: feketehajnal.blogspot.com 14

15 Az emberek, állatok, növények egészségét védik. BIOKÁL INTERNATIONAL Amikor megkezdte működését a Biokál Intenational, az alapítók abban gondolkodtak, hogy m i v e l l e h e t n e a leghatékonyabban védeni az emberek egészségét. A vállalkozás csak biológiai alapú készítményeket használ, melyek nem ártanak, tiszták és megváltoztatják a minőséget. A növényvédő készítmények mellett fontos céljuk, hogy az állatügyben is változást tudjanak elérni. - Jobb minőségű húsok kerülhetnek a fogyasztókhoz, melyek egészségesebbek - tájékoztat Kálmán László ügyvezető. - Fontos a takarmányozás, mellyel korunk sok olyan betegségét igyekszünk lokalizálni, mint péládul a madárinfluenza vagy a szarvasmarha tuberkolózis. Emellett fontos terület a humán egészségügy. A Biokál International a bőrbetegségek kapcsán próbálta kideríteni, hogyan lehet úgy gyógyítani, hogy belsőleg, a szerveket kitisztítják. - Úgy vélem, minden betegség kezelhető, ha tökéletesen meg van támadva - mondja a feltaláló. - Ezért is alapítottam a Rák és Keringésben Szenvedők Alapítványát, amely ingyenes gyógyházat is üzemeltet. Az étrendkiegészítők belsőleg és külsőleg is használhatók, problémánként a kúraszerű fogyasztást javasolják. Mellékhatása nincs. Természetes és alternatív - regeneráló, immunerősítő - vércukorszint stabilizáló - emésztési és egyéb szervi problémákra - húgyúti prosztata és keringési problémákra - bőrelváltozások és pikkelysömör kezelésére - rosszindulatú elváltozásokra lokalizáló - súlycsökkentő - kolloidok: aromás és natúr - AIDS terápia Ezen a területen azonban a vállalkozás már a további fejlődésen gondolkodik, például a cukorbetegség kezeléséhez. - Laboratóriumi láncot szeretnénk kialakítani, t ö k é l e t e s í t e n i a mechanizmusokat - emeli ki Kálmán László. - Új folyamatokat vezetünk be, a növényi területen már a takarmányozás kezdetén szeretnénk jelen lenni. Új, egy baktériumtörzssel erősített készítmény várható a gabonafélékknél is, amely olyan anyagokat is tud kötni, ami segítségével például tiszta kenyeret ehetünk majd. Biokál International Kft Barcs, Széchenyi köz 2. Telefon: Web: 15

16 A sok kacskaringó és spirál az Élet és az Energia áramlását szimbolizálja. DARVAS IVÁN Színek, kacskaringók, visszatérő motívumok és e n e r g i a á r a m l a t o k elevenednek meg Darvas Iván munkáiban. Legyen szó rajzokról, festményről vagy játsztótéri elemekről, a keze munkáját bárki már messziről felismerheti. A Drávaszentesen élő művész 1970-ben született, és Barcson töltött középiskolás évei után Dr. Kazanlár Ámin Emil Perzsa miniatűr festő magániskolájában tanult Budapesten. - Megtanultam festeni, aztán mindezt folyamatosan gyakoroltam és igyekeztem fejlődni - mondja. - Ma sem ragaszkodom kifejezetten a perzsa stílushoz, ezt inkább ötvözöm a magyar, illetve a magyarsághoz kapcsolódó formavilággal. Munkáiban elsősorban az energiaáramlás szimbólumai jelennnek meg. Ezek azonban - saját bevallása szerint - nem tudatosak. Egyszerűen hagyja magán átjönni ezeket az energiákat, amiket aztán a rajzaiban láthatunk viszont. Magyar mondavilág Darvas Iván munkáiban gyakran találkozhatunk a magyar mondavilágból visszatérő motívumokkal: ilyenek a csodaszarvas, a táltos vagy a beszélő madarak. Ahogy az jól látszik, a művész nem kedveli munkáiban a komor színeket. Termékei közt találunk festett kavicsokat, képeket, rajzokat, és a művészeti tervezője egy magyar termék díjas játszótéri elemsornak is. A kavicsok abszolút helyből, a Drávából kerülnek a tervezőasztalra: a térségben a folyóparton keresi a lapos, sima, szabályos kincseket. Ezekre fest aztán vízfestékkel vagy temperával, amit lakkal fixál. - Valahogy belső kényszert érzek arra, hogy rajzoljak - teszi hozzá. - Ha dolgozom, nem hallok, nem érzem, hogy hideg vagy meleg van, és nem érzékelem az idő múlását sem. Darvas Iván Barcs-Drávaszentes Telefon:

17 Közel négyszáz szarvast láthatunk a vadfarmon. szarvasfarm KFT. Méltóságteljes állatok f o g a d j á k a rinyaszentkirályi látogatót a Szarvasfarm Kft. telephelyére látogatva. A méltóságteljes és gyönyörű szarvasok közt gím és dám fajtákat is láthatunk, melyek a természetes környezetükhöz hasonlóan, alapvetően szabadon élnek, egy hatalmas, bekerített területen. - A Szarvasfarm Kft ban alakult, és 2002 óta foglalkozunk szarvas- és szarvasmarha tenyésztéssel a szentmihálypusztai szarvasfarmon - mondja Hornyák Pál ügyvezető. - Több mint száz hektáros terület áll az állatok rendelkezésére, itt s z a b a d t a r t á s b a n táplálkoznak és élnek. A felparcellázott terület három, négy, öt és hat hektáronként le van kerítve, így szakaszos legeltetés valósul meg. Az állatok egy ekkora részen legelnek, és amikor már nincs mit, egy kapu segítségével lépnek a következő parcellába. Egyegy állatcsoportnak így három vagy négy terület jut, ahol huszonöt-harminc szarvas legelhet nyugodtan és békésen. A természetes táplálék mellé azonban szénát, lucernát és abrakot is kapnak. Növekvő állatlétszám A szentmihálypusztai vadfarmon közel százhúsz szarvasmarha és mintegy négyszáz szarvas (mind gím, mind dámszarvas) él. - A szarvasokat csak tenyésztjük, de az állatot t o v á b b h a s z n o s í t á s r a értékesítjük vagy egy másik vadfarmnak, vagy egy vadfeldolgozónak - teszi hozzá Hornyák Pál. - A szarvashúsra úgy látjuk, hogy elég jó Somogyban is a felvásárlópiac, az emberek szeretik a vadhúst. Szentmihálypusztai Szarvasfarm 7513 Rinyaszentkirály Fő u. 71. Telefon:

18 A házi fűszerpaprikával az ételek íze finomabb. BICSÁR SÁNDOR Bár a palánták az Alföldről érkeztek, a babócsai fűszerpaprikának nincs párja közel és távol sem. A palánták ugyanis egy h a t a l m a s s z á n t ó n nevelkednek és a g o n d o s k o d á s n a k köszönhetően szép lassan igazi, egyedi, helyi termékké fejlődnek. - Rengeteg munkánk van a fűszerpaprikával, de szeretjük ezt a feladatot - meséli Bicsár Sándor egyéni vállalkozó. - Nevelgetjük, öntözzük, kapáljuk, permetezzük és védjük a palántákat, például a különböző gombafélék ellen. Bicsár Sándorék a gyomirtást is csak kézzel végzik, és a lehető legkevesebb vegyi anyagot használják. Olyan kontaktszereket alkalmaz, amely nem szívódik fel. Ezután jöhet a paprikák szedése, válogatása, szárítása és feldolgoztatása. Helyben is kelendő Bicsár Sándor tavaly, kísérleti jelleggel kezdett fűszerpaprikával foglalkozni. Az idő előrehaladtával kiderült: működik. A paprika egy m i n t e g y háromezer négyzetméteres területen fejlődik. - Elsődleges célunk a termelés és terület továbbfejlesztése, a helyi termék értékesítése és t e r m é s z e t e s e n a profittermelés - teszi hozzá a vállalkozó. - A titok a gondos előkészítésben rejlik, hiszen csak minőségi terméket adunk ki a kezünkből: a paprikákat többszörösen, kézzel válogatjuk ki, így csak a legjobbak kerülnek később a feldolgozóhoz. A fűszerpaprikának a színezőhatása is kitűnő, ráadásul számos étel ízét teszi z a m a t o s a b b á. Bicsár Sándor szerint egy jó kis magyaros pörkölt s z i n t e nélkülözhetetlen alapanyaga ez a b a b ó c s a i fűszerpaprika. Bicsár Sándor 7584 Babócsa Kossuth L. u. 4/A. Telefon:

19 Egyediség bármely alkalomra. SZAKÁCS JÓZSEFNÉ Egyedi ajándékötleteket kínál a szuloki Szakács Józsefné. Legyen szó ballagásról, születésnapról, évfordulóról, anyák napjáról, esküvőről vagy bármiről: egy kis fotóval vagy felirattal ellátott, hasznos apróság mindig m e g ö r v e n d e z t e t i a z ajándékozottat. Szakács Józsefné hét éve, hobbiból kezdett egyedi ajándéktárgyak készítésébe. Már korábban is sokat kézimunkázott, a kötött és horgolt holmikat mindenhol m e g t a l á l h a t j u k a z otthonában. A babaterítőtől kezdve az asztalterítőig mindent ő készített. - Hobbinak indult, aztán valahogy rettenetesen beleszerelmesedtem - meséli. - Először csak a barátoknak készítettem ajándéktárgyakat, aztán annyian kérték, hogy elkezdtem gyártani. Tudom, mire van szükség Szakács Józsefné egy karácsonyi vásárra készült a helyi egyesülettel, amire mindenki valami egyedivel rukkolt elő: e k k o r születtek az e l s ő gipszképek, fára festett a l k o t á s o k, szalvétatartók. - Mindig adta magát, hogy mire van szükség - teszi hozzá. - Láttam például itthon, hogy kell egy teásvagy kávésdoboz, akkor készítettem egyet. Később a húsvéti vásárra műanyag és hungarocell tojásokat festett, majd jöttek a ballagások, amire névre szóló ajándéktárgyak váltak szükségessé. Az egyediség így kezdődött, hiszen minden feliratozható, unikális motívumokkal is díszíthető. Az első nagy kitörés később, az anyák napján jött: Szakács Józsefné saját édesanyjának készített egy egyedi receptgyűjtő dobozt, ami ma is hatalmas sikert arat a vásárlók körében. Szintén népszerű a zsinóros üveg, amit elsősorban vállalkozások, cégek rendelnek, a k á r n a g y mennyiségben is, a saját igényeik szerint. De vannak itt bögrék, gyertyák, órák, kalocsai mintás alkotások... Szakács Józsefné 7539 Szulok, Sallai u. 10. Telefon: Web: 19

20 Imádja a tulipán motívumot. SÁRÁNÉ KOCZKA ÁGNES A népi motívumok jelennek meg valamennyi kézműves terméken, melyeket Sáráné Koczka Ágnes készít. A nagyatádi helyi termelő egyedi, akár névre szóló ajándékötleteket is kínál. Ahogy mondja, rendkívül fontos számára, hogy alkotásaival értéket teremtsen, miközben nem hagyja elveszni a m a g y a r s á g u n k h o z kapcsolódó, sok ezer éves, és igen értékes jelképeket. - Húsz évig dolgoztam hivatalnokként, de arra vágytam, hogy ne a négy fal között, az asztalnál keressem a pénzt, ezért egy nagy váltásra szántam el magam - mondja Sáráné Koczka Ágnes. - Így jött pár éve a kézműveskedés, ami valahogy mindig bennem volt, hiszen gyerekkoromban is mindig festegettem, rajzoltam. Ágnes művészi pályára is készült, aztán más fordulatot vett az élete: mérnöki végzettséget szerzett, amiben a műszaki rajz, mint kreatív alkotás mégis benne volt. Sok é v u t á n elszánta magát a változásra: ma egyéni vállalkozóként dolgozik, és naponta azt teszi, amit igazán szeret. Népies motívumok Sáráné Koczka Ágnes saját bevallása szerint mindig szerette a népi motívumokat. Kedvence a tulipán, talán ezért is lett vállalkozásának neve Tulipintyó Kézműves Kuckó. Használja szinte valamennyi magyar népi motívumot, így a férfi és női jelképeket, például a fordított szívet is. Keresztszemes vagy épp kalocsai mintával díszít, máskor ezeket keveri. A lényeg, hogy valahogy a magyarságot belecsempéssze munkáiba. - Az út elején érzem magam, i s m e r e t e k e t gyűjtök, képzem magam - teszi hozzá. - Az ajtóés ablakdíszek, k u l c s t a r t ó k, m o b i l t o k o k, t a r i s z n y á k, bögrék, textiltárolók, ékszerek, illatzsákok mellett most a szalma- és csuhédíszek kezdtek érdekelni. Sáráné Koczka Ágnes 7500 Nagyatád, Korányi S. u. 6/A. 2. emelet Telefon:

Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013

Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013 Helyben az érték Helyi termék katalógus 2013 Kedves Olvasó! Ön a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport helyi termékeket bemutató kiadványát tartja a kezében. A kiadvány elkészítésével az volt

Részletesebben

CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60.

CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60. CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60. Telefon: 06 (30) 680 0274 www.casapiadina.hu info@casapiadina.hu CASA PIADINA / OLASZ LEPÉNYHÁZ céges ügyfeleinek kínálja tárgyalásokra,

Részletesebben

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő Rendezvény központ Üdvözöljük A Római-part legújabb gyöngyszeme, ahely, csodálatos dunai panorámával várja kedves vendégeit. Hatalmas kertünkben közvetlenül a folyóparton gyönyörködhet a Dunában egy pohár

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Húsmanufaktúra mesterséges adalékanyagoktól, tartósítószerektől mentes

Húsmanufaktúra mesterséges adalékanyagoktól, tartósítószerektől mentes A Húsmanufaktúra egy olyan gasztronómiai sziget Debrecen belvárosában, ahol kiváló alapanyagokból álló, hazai és külföldi húskülönlegességeket kínálunk.bár a friss húsok és a belőlük készülő finomságok

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013

AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013 AJÁNDÉKCSOMAG KATALÓGUS 2013 Kedves Vásárlónk, Katalógusunkat úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja a megfelelő ünnepi meglepetést. Akár családtagjainak és barátainak, akár munkatársainak vagy

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG (ESETTANULMÁNY) Készítette: Magyar Tárek Zoltán Kaposvári Egyetem III. évfolyamos Kereskedelem és Marketing szakos hallgatója 1 Bevezetés Horváth Zoltán és neje 2008-ban

Részletesebben

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Előzmények 2009. évben a NATURAMA SZÖVETSÉG tagjaként FICODER szakkiállításon vettünk részt Sevillában, ahol felkérést kaptunk egy nemzetközi

Részletesebben

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi)

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) TERMÉKISMERTETŐ Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási

Részletesebben

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében A 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján vezetett nyilvántartás Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében Nyilvántartásba vétel A kereskedő neve, címe, illetve székhelye, kereskedelmi

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb kecskehúsát!

Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb kecskehúsát! I Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó 2010. augusztus 17-22. - Élelmiszerlánc Világhét Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb kecskehúsát! Amennyiben Ön tudja, hogy jelenleg hol található,

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10048-12 Ételkészítés alapjai modul Alapkészítmények 2 Munkaszervezési alapok elemekből a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT.

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. II. AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉK FOGALOM KÖRE: - ökológiai termék az egyetemes világ produktuma - biotermék az élő szimbóluma -

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze.

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze. ELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK HHELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK M E G N Y I T O T T DEBRECEN LEGÚJABB PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTJA, A CICERO PAPÍR ABC CSAK 155, Ft A legolcsóbban a gyártótól... -ös

Részletesebben

Vörösmarty tér karácsonyi vásár

Vörösmarty tér karácsonyi vásár Vörösmarty tér karácsonyi vásár 2016.12.19-21 Vörösmarty Karácsonyi Vásár 1. PROGRAMOK December 19. hétfő 16:00 Varga Oszkár és zenekara 17:00 Folka Móka zenekar 18:00 Indián Joe 19:00 Budafolk Band Termékek

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig ALAKORSHOW Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig Kanyó Zsolt, fejlesztési részlegvezető BiokontrollHungária Nonprofit Kft. ALAKORSHOW Teljes

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG Hírlevele Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat megjelenése

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek.

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek. 1 A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója Varga Géza a biokultúra mozgalom magyarországi meghonosításának és a Biokultúra Egyesület megalakításának egyik úttörője, vezetésével

Részletesebben

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Célterület:1023053 Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Jogcím Kérelem címe Atilla Alapítvány Farmos Önkéntes Tűzoltó Boldogabb Óvodás

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Újratervezés. Bemutatkozás:

Újratervezés. Bemutatkozás: Újratervezés Bemutatkozás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 kmre található. Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol keresik a

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE CSELEKVÉSI TERV 2013 2014. www.fvsze.com Jelen Kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatás - kistermelőnek nem célcsoport a turista - termelő gazdaságban működtetni

Részletesebben

Természetesen Magyar Méz

Természetesen Magyar Méz Természetesen Magyar Méz A magyar méz méltán világhíres, Magyarország évi mintegy huszonötezer tonna méz exportjával a világ mézke nagy méhészeti uniós tagországok közé, bár hazánkban ezt kevesen tudják.

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Mintajátszóterek Székhely: 1184.Budapest,Aranyeső u.8 adószám: 23272677-2-43 cégjegyzékszám: 01-09-957790 level cím: 5555.Hunya,Rákóczi út 26/1 Tel/fax:+ 36-66-89 90 71 E-mail: info@magyar-jatszoter.hu

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartás 10. 1. Nyilvántartásba vétel száma: 10/2011 Kereskedő neve, címe, illetve székhelye: D és SZ Kft. Kiskassa Petőfi u.80. 2. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozó nyilvántartási száma, illetve

Részletesebben

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 KISSZENTMÁRTON MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 A szövetkezet megalakulása: 2008- ban Ofa által kiírt Szövetkezz 2007 című pályázat segítségével alakítottuk meg. -pályázati

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Foglalkozási napló. Húsipari termékgyártó 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Húsipari termékgyártó 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Húsipari termékgyártó 10. évfolyam (OKJ száma: 34 541 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

Sertéshús-feldolgozás

Sertéshús-feldolgozás Sertéshús-feldolgozás - Szakképzés az élelmiszeriparban - Pataki Tamás Budapest, 2016.02.16. Országos Képzési Jegyzék 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet: Hús- és baromfiipari technikus (2001-ig) Élelmiszer-ipari

Részletesebben

NYITOTTSÁG TAPASZTALAT TERVEZÉS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS MEGOLDÁS KAPACITÁS, DINAMIKA PARTNERSÉG KÖZELSÉG

NYITOTTSÁG TAPASZTALAT TERVEZÉS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS MEGOLDÁS KAPACITÁS, DINAMIKA PARTNERSÉG KÖZELSÉG NYITOTTSÁG Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk a KORAX Gépgyárat és tevékenységünket. A gépgyártás során megszerzett tapasztalataink és technikai (technológiai) lehetőségeink felhasználásával kívánunk

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb böllérjét!

Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb böllérjét! I Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó 2010. augusztus 17-22. - Élelmiszerlánc Világhét Keressük a világ - és benne Magyarország - legjobb böllérjét! Amennyiben Ön tudja, hogy jelenleg ki az, aki

Részletesebben

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján SPANKY S Nyilvántartásba

Részletesebben

Ajándékkatalógus 2009

Ajándékkatalógus 2009 Ajándékkatalógus 2009 A valóban felelős cégeknek a valóban felelős ajándék Ajándék, amivel kétszer ad Bemutatkozunk A fruit of care cégajándékaival nem csak partnereit, ügyfeleit és munkatársait ajándékozza

Részletesebben

Regionalitás pozícionálási esélye

Regionalitás pozícionálási esélye 8. Fejezet 1. modul: Pozícionálás Regionalitás pozícionálási esélye Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 TARTALOM 1. MODUL: POZÍCIONÁLÁS 8. Fejezet: Regionalitás pozícionálási esélye Szerző: Dr. Andrea

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS. www.printker.hu

IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS. www.printker.hu IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRODÁBA, ISKOL ÁBA MINDENT EGY HELYEN! www.printker.hu A szegedi raktárunkban több mint 2.000 négyzetméteren tároljuk import és belföldi termékeinket,

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Nyilvántartás 11. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás 11. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartás 11. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 1. Nyilvántartásba vétel száma: 11/2011 Kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Gastropolitan Kft. 7766 Újpetre Petőfi u.43. 2. A

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Erőforrások a mezőgazdaságban 22. lecke A mezőgazdasági jellemzői Az agrártermelés

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 4. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu

Részletesebben

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív A Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2014 májusában kapcsolódott be egy franciaországi

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I

IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS N I M OL ÁBA S I IRODASZER, ISKOL ASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRO K S I, A B Á D E N Y L! E H Y G E T N E D N I M OL ÁBA w w w. p r i n t k e r. h u A szegedi raktárunkban több mint 2.000 négyzetméteren

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában Fülöp László, HKIK ipari alelnök Mezőkövesd, 2015. november 13. 1 Heves megye gazdaságának főbb pillérei Bányászat / villamosenergia termelés

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei

A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei Kutsera Balázs 2016.10.24. Gödöllő Működik ma Magyarországon (nyereségesen) díszhaltenyészet? - Sok a hobby tenyészet - Csak kevés nagyobb

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu Korai időszakban is megbízható kötések A ZKI Zrt. összes kiadványában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azokat legjobb tudásunk szerint, múltbeli gyakorlati termelői elmondások alapján és saját méréseink

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben