A TRÉNING MINT FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TRÉNING MINT FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZER"

Átírás

1 A TRÉNING MINT FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZER BENKEI KOVÁCS BALÁZS PhD Felnőttképzés módszertana és eszközrendszere 2. ANDRAGÓGIA TANSZÉK ELTE PPK A TRÉNING JELLEMZŐI saját élményű tanulás révén juttatja el az egyéneket és a csoportot a kívánt célig A résztvevők folyamatos ráhangolódásával, bevonásával jár együtt Csoportos fejlesztő technikák, amelyek a csoport hozott, jelen lévő élményeiből, indulataiból építkezik, ezek feldolgozásával foglalkozik A tréning magában foglalja a kognitív képességek mellett az érzelmi és viselkedési tanulást, a társas, interperszonális és egyéb specifikus készségek fejlesztését, a célirányos személyiségfejlesztést, a strukturált gyakorlatokra épülő módszertant. (KRAICINÉ, 2012.) Az elnevezés eredete: Basic Skills Training Group (Alapvető készségfejlesztő csoport) Kurt Lewintől származik 1

2 A TRÉNING LEHETSÉGES CÉLJAI Személyiségfejlesztés Szociális és interperszonális (társas) készségek fejlesztése Elvárt, újszerű viselkedései formák gyors elsajátítása ÁLTALÁNOS FEJLESZTŐ CSOPORT Csoportos munka Érzések megosztása Itt és most Élmények megosztása Védett, bensőséges kapcsolatok SZERVEZETFEJLESZTŐ CSOPORT Cél a megértés és a változás Kommunikációs és integráció A csoporttal összefüggő problémákra fókuszál Rövid időtartam Felszínesebb hatás FORRÁS: BARCY, 2012, 74. 2

3 A SIKERES TRÉNER JELLEMZŐI A) Hitelesség, szuggesztivitás B) A résztvevők feltétel nélküli pozitív elfogadása C) A résztvevők és a csoport iránt tanúsított figyelem, empátia D) Hit a részvétel sikerességében A szakmai tréningek esetében: A témán belül szaktudása kiemelkedő A személy- és csoportviselkedés ismerője (irányítja az egyén és a csoport dinamikáját) Moderátor, facilitátor HAGYOMÁNYOS OSZTÁLYTERMI SZITUÁCIÓ VERSUS TRÉNING / 1 Az oktató szakmai kompetenciái Szerepviszonyok az oktató és a hallgató között A fejlesztés fókusza Hagyományos osztálytermi szituáció Elsősorban a tárgyra vonatkozóan képzett A tudást osztó és a tudást befogadó között áll fent, függőség jellemzi. A tananyagban előírt ismeretek átadása, a csoport ismereti szintjének megfelelően. Tréning Elsősorban szociálisan kompetens személy, aki a tárgyra vonatkozóan is képzett. Partneri, egyenrangú, minden fél egyformán befolyásolhatja az eseményeket. A résztvevők eddig elért személyes készségszintjéről való továbblépés, mindenki számára egyéni úton. Csoporthatások Segítheti a tanulási folyamatot. Alapvetően a csoportdinamikai folyamat részeként valósul meg a tanulás. Légkör A függő helyzet miatt a légkör javítása segíti, de alapvetően nem befolyásolja folyamatot. Bizalommal teli, pozitív, elfogadó légkör hiányában nem lehet sikeres. 3

4 HAGYOMÁNYOS OSZTÁLYTERMI SZITUÁCIÓ VERSUS TRÉNING / 2 Hagyományos osztálytermi szituáció A tanulás szintjei Elsősorban kognitív, másodsorban érzelmi vonatkozású. Motiválás Személyesség szintje a hallgató oldalán Visszacsatolás Hatása a csoportbeli kapcsolatokra Szubjektív hallgatói élmény Célja a figyelem, az érdeklődés fenntartása. Előadás esetén minimális, interaktív módszerek esetén véleményformálással megnő. A tanulási folyamat része, a tanár, mint értékelő feladata. A résztvevők kezdeményezésének függvénye, lassan kialakuló spontán folyamat. A tudást kaptam. Tréning Elsősorban viselkedési és érzelmi, másodsorban kognitív vonatkozású. Célja személyes fejlődés iránti hajlandóság fenntartása Minden résztvevőtől jelentős mértékű nyitottságot igényel, a személyes kockázati szint magas. Csak a személyes benyomások közlése, minden résztvevő feladata az értékelés. A módszer egyik mellékterméke egy szorosabban összetartozó, együttműködésre képes csoport. A tudást megszereztem. A TRÉNEREK KÉPZÉSE Pedagógia, andragógia, pszichológiai alapképzettség Néhány száz órás képzés az adott, specifikus területen először maguk is átélnek minden gyakorlatot egy csoport résztvevőjeként foglalkoznak a csoportvezetés és csoportdinamika sajátosságaival /elméleti kérdéseivel egy mentor /vagy mester / szakmai felügyelete alatt maguk kezdenek el tréningeket vezetni 4

5 A TRÉNING TANANYAGA Olyan saját élményeket adó helyzetgyakorlatok, amelyek egész személyiségünket érintik, s amelyeket a tréner irányításával dolgoznak fel, alakítanak át Mély, tartós és könnyen előhívható viselkedési szintű tudást nyújt a valósághoz hasonló, megteremtett vagy reális körülmények között Átadásának feltétele: önként vállalt együttműködés Aktív ismeretelsajátítás Gyors problémamegoldás Munkamegosztás Együttműködés A VIZUÁLIS / AKUSZTIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TRÉNINGEKEN A moderációs eszközök széles palettája: Kártyák Kitűző táblák Plakátok Flipchart Fotók Reáliák Filmek, klippek megnézése Zenék (relaxációs vagy kísérő céllal) Az eszközök kombinálásának célja: A tudatos és tervszerű alkalmazásuk révén az élményszerűség biztosítása 5

6 HATÉKONY ÉS GYENGE HATÁSÚ CSOPORTOK FORRÁS: BARCY, 2012, 186. TRÉNING-TÍPUSOK / 1 Asszertív kommunikáció Gordon-módszer Darnell-tréning Konfliktuskezelő Időgazdálkodási / Időmenedzsment Stressz-kezelés / Stressz-oldás Reiki tréning Szervezetfejlesztő Értékesítési / Sales/ Marketing Prezentációkészítő Ügyfélkapcsolati Idegen-nyelvi Európa-tréning Csapatépítő tréning 6

7 TRÉNING-TÍPUSOK / 2 Indoor tréningek: Főzés csoportban Montessori szülői tréning Outdoor tréningek: Alpesi rafting Barlangtúra Életmód-tréning (ezer változatban ) Vénusz születése önismeretei tréning nőknek Kulcs a nőkhöz csajozz velünk tréning SUTRTKTURÁLT GYAKORLATOK 1. A struturált gyakorlatok meghatározott forgatókönyvre épülő interaktív (játékos) feladatok Ismerkedési céllal (Alliteráljunk körbe) Kommunikáció célú gyakorlatok Együttműködési gyakorlatok Konszenzusteremtés: Sziget, Nasa hajótöröttek Kritika: Szinte koncepció nélkül, csak egymás után bizonyos játékokat játszatnak a tagokkal, sok mögöttes szándékkal,trükközéssel, s időnként nem kellően felmérve ezek hatásait. Így nemcsak devalválódik ez a technika, de el is vész az eredeti szándék. Ugyanis ez eredetileg arra szolgált, hogy bemutassanak egy folyamatot, csoport műkődéseket, a csoport fejlődési menetét. (Barcy, 2012, 135.) 7

8 STRUTKTURÁLT GYAKORLATOK 2. Sziget / konszenzusteremtés Fejlesztő hatás: A csoportnak a feladat megoldásához közös megegyezésre kell jutnia, az egyes személyeknek áldozatokat kell hoznia a csoport közös érdekeiért, így a feladat a csoport együttműködését, és az összetartozás érzését is fejleszti. Idői keretek: perc Eszközigény: papír ceruza. A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A csoportvezetője arra kéri őket, hogy képzeljék el hajótörést szenvedtek és egy lakatlan szigetre kerültek. A szigeten van ivóvíz, növények, állatok lehetségesnek tűnik hosszabb ideig is életben maradni rajta. Azt nem lehet tudni, hogy mennyi ideig marad itt a hajótörött, néhány hónapig, vagy akár néhány évig. A feladat, írjanak össze öt tárgyat, amit feltétlenül magukkal szeretnének vinni. Ha ez megtörtént a csoportot arra kérjük, hogy képzeljék el azt, hogy együtt szenvedték el a hajótörést és közösen kell öt tárgyban megegyezniük. A játéknak akkor van vége, ha sikerült teljes egyetértésre jutniuk. A játékot megbeszélés követi arról, hogy hogyan sikerült megegyezniük, hogy viselték, hogy a csoport kedvéért számukra fontos tárgyakról kellett lemondaniuk. Egyéb megjegyzések: Nagy létszámú csoport esetén érdemes a csoportot kisebb csapatokra osztani STRUTKTURÁLT GYAKORLATOK 3. NASA hajótöröttek a Holdon / konszenzusteremtés Egy olyan űrhajó legénységének a tagja vagy, amelynek a tervek szerint találkoznia kellett volna egy anyaűrhajóval a Hold felszínén. Mechanikai problémák miatt azonban űrhajótoknak mintegy 200 mérföldre az eredetileg kijelölt találkozóhelytől kényszerleszállást kellett végrehajtania. A kényszerleszállás a fedélzeti műszerek és berendezések jelentős részét megrongálta. Mivel a túlélés attól függ, hogy sikerül-e eljutni az anyaűrhajóhoz, össze kell szedni a legkritikusabb helyzetekehez szükséges néhány tárgyat a 200 mérföldes úthoz. Az alábbiakban listát találtok a leszállás után sértetlenül maradt 15 tárgyról. Az a feladat, hogy fontossági sorrendbe tegyétek ezeket a tárgyakat abból a szempontból, hogy a legénység elérje a találkozó helyét. 8

9 A STRUKTURÁLSGYAKORLATOK-MÓDSZER KRITIKÁJA A csoportvezető nem fejlesztő hanem játékmester A tréningek hatása kezdetektől egyre csökken, devalválódik A fejlesztő csoportok hatástalanokká válhatnak A résztvevők elsősorban a jó hangulatról és nem a katartikus felismerésekről vagy a minőségi változásokról számolnak be Egy kompetencia-fejlsztő tréning kritikája: EGYÉB TRÉNINGEKEN HASZNÁLT FONTOSABB TECHNIKÁK Minilabor Észlelési gyakorlatok Audiovizuális technikák Dramatikus gyakorlatok Kreatív technikák SZERVEZETI TRÉNINGEKEN: Swot-analízis Jövőkép NCM Technika Delphi-technika 9

10 MINILABOR Bemelegítő technika Rövid, de szokatlan gyakorlatok, melyeknek célja a személyiség azonnali aktivizálása Az egész csoport / vagy a csoport részeinek bevonásával zajlik A tevékenység kerete részben strukturált, de hagy helyet szabad asszociációnak, improvizációnak: Szabadon járkálnak és csoportosulnak a korábban ismeretlen résztvevők a teremben Bemutatják egymást valamilyen szempont szerint Szokatlan mozgásokat játszanak el Paródiát adnak elő DRAMATIKUS GYAKORLATOK A pszichodráma / szociodráma eszköztárából kölcsönöz (Moreno) (az ülések eredetileg hosszúak, 3 óra időtartam) Kitűntetett helyzetek lejátszása egy csoportban Verbális megnyilvánulások + cselekvés és mozgás egy történetté összefűzve Teret ad a spontaneitásnak Hatásos, de veszélyes módszer katarzis vagy regresszió kísérheti A csoportvezető szerepe: játékmester A helyszín kettéosztása kíséri: a berendezett tér vagy színpad és a semleges nézőtér kettőssége Személyiségfejlesztő tréningek fontos eszköze lehet 10

11 A TRÉNING MÓDSZR HASZNA ÉS KUDARCA Bárczy (1997): a csoportokban kiváltott hatás nagyon rövid időtartamú Szabó (2005): - A résztvevők többsége szerint (64 %) a tréningeknek egyáltalán semmilyen hasznuk sincs, újabb papír megszerzésére irányul - A kurzusok legfőbb hozadéka: kapcsolatépítés (az esetek 20 %-ban) - 7 %ban önbizalmat adnak a csoportok résztvevőinek - 5%ban naprakész tudást adnak a csoportok résztvevőinek Ennek okai változatosak: rövid időtartam;külföldi anyagok átvétele; nem pontosított elvárások; tapasztalatlan trénerek. (Barczy, 2012, 178. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 11

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV EDUCO Kézikönyv Előszó Jelen kézikönyv annak az EDUCO projektnek 1 az eredménye, amelynek célja gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó sportoktatók képzése. Azokat

Részletesebben

Bevezetés. Témaválasztás

Bevezetés. Témaválasztás Korodi Hajnal: Csapatépítés és konfliktus-kezelési stratégiák fejlesztése tantestületben (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Tarjányi Judit. A csoportokkal végzett szociális. munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek

MUNKAANYAG. Nagyné Tarjányi Judit. A csoportokkal végzett szociális. munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek Nagyné Tarjányi Judit A csoportokkal végzett szociális munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az

Részletesebben

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar Andragógia és Társadalomelméleti tanszék A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Konzulens:

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

Kommunikációs tréning tapasztalatok a Külkereskedelmi Főiskolán. A hallgatói véleményezések tartalomelemzése.

Kommunikációs tréning tapasztalatok a Külkereskedelmi Főiskolán. A hallgatói véleményezések tartalomelemzése. Kommunikációs tréning tapasztalatok a Külkereskedelmi Főiskolán. A hallgatói véleményezések tartalomelemzése. Dr. Forgács Attila, Dr. Barlai Róbert, Dr. Fodor László, Kulikné Láng Zsuzsa, Dr. Jachimovitsné

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BACSKAY BEA L. RITÓK NÓRA LÉNÁRD SÁNDOR RAPOS NÓRA A képzések és a regionális

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5 Tartalom Az Aquilone Training Kft. 4 Megközelítésünk 4 Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5 Szervezetfejlesztés 5 Projektkultúra fejlesztése, Projektmenedzsment 6 Üzleti tanácsadás 8 Kis- és középvállalatok

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

Csapatépítés, csapatépítő tréning - TÖLTSE LE!

Csapatépítés, csapatépítő tréning - TÖLTSE LE! Csapatépítés, csapatépítő tréning - TÖLTSE LE! Csapatépítésben, csapatépítő játékokban is hasznos, értékes tudást ad a Konfliktuskezelés-Mesterfokon ingyenes e-mailtréning: http://konfliktusmegoldas.hu/

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben