Közhasznúsági jelentés 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2011"

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Debrecen, május 27. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2 -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 2. o Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 4. o Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 11. o A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 11. o Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 12. o Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 14. o Köszönet a támogatóknak

3 -2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök 930 I. Immateriális javak 195 II. Tárgyi eszközök 735 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 381 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól - központi költségvetésből helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás

4 -3- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 112 Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 9 Pénzügyi műveletek ráfordításai 112 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás előtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok - Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség bérköltségből: megbízási díjak 300 bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

5 -4-2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség SZÉKHELY: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fsz. 2. LEVELEZÉSI CÍM: 4002 Debrecen, Pf Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Szervezet teljes neve: Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület Hivatalos rövidített neve: Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fsz. 2. Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 94. Vezető neve, beosztása: Keczán János elnök Telefon / fax: 06-52/ cím: A közművelődési tevékenységnek teret adó szervezeti egység neve, címe: Freedom Közösségi Ház 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50. Adószám: Szervezet típusa: kiemelkedően közhasznú szervezet Felnőttképzési nyilvántartási szám: Nyilvántartási szám: 265 Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: Pk.60265/1989/2 Nyilvántartásba vétel időpontja: május 21. Nyilvántartásba vétel elvégző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2.3. Tevékenység általában A 1989-es létrehozása óta, 2011 decemberétől kiemelkedően közhasznú szervezetként vesz részt elsősorban az Észak-alföldi Régióban a társadalom életminőségének javításában. Profilbővítés miatt 2005-ben újraalakult. Fő profilunk között a keresztény értékrend és életforma átadása és tanítása (oktatási, nevelési és kulturális tevékenység) volt, továbbá szociális tevékenységet végeztünk lelki tanácsadás keretében a házasság, gyermeknevelés, családi élet és beilleszkedés kérdéseiben. Az e téren szerzett tapasztalatok alapján és a közben bővülő munkatársi kör szakmai tudása mentén a tevékenységek és célok kibővültek: a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése kiemelt szerephez jutott a szervezet tevékenységében. Célunk a megalakulás óta, hogy a rászoruló emberek számára szociális, lelki, közösségi támogatás formájában segítséget nyújtsunk, változatos tevékenységeinket a keresztény értékrend alapján végezzük, és ezt közvetítsük célcsoportjaink, együttműködő partnereink, valamint a társadalom felé. Kiemelt célcsoportként kezeljük a gyermek- és fiatalkorúakat, családokat, munkanélkülieket, időseket, szenvedélybetegeket, hajléktalanokat, fogvatartottakat és pártfogó felügyelet alatt állókat, nemzeti és etnikai kisebbségeket, fogyatékossággal élőket. Az egyesület 2004 óta tart az iskolákban különböző prevenciós előadásokat (drogprevenció), és rendhagyó osztályfőnöki órákat. Ezeknek az előadásoknak a keretein belül különös gondot fordítunk a helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, kommunikáció, konfliktuskezelési, egészségvédelmi (drogprevenció) ismeretek átadására.

6 -5- A tevékenysége rendkívül sokszínű, a társadalom életének meghatározó szegmenseit érinti. Az Egyesület közhasznú jogállásának megfelelően hatékony munkát fejt ki a szociális tevékenység terén, pl.: egyéni tanácsadás, családsegítés, időskorúak gondozása, munkanélküliek támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenységek. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése, előmozdítva az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, valamint egy gazdaságilag erős, hosszú távon is működőképes társadalom kialakítását. Horizontális alapelveink közé tartozik a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott problémakezelés, rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, környezetvédelem, értékközpontú fejlesztés, valamint a keresztény erkölcsi alapelvek. Programjainkat a debreceni Tégláskertben található közösségi házban (Freedom Közösség Ház) valósítjuk meg, amelyet a Szeretetszolgálat Alapítvány háttértámogatásával működtetünk. Állandó szolgáltatásaink közé tartozik a szociális, álláskeresési és képzési tanácsadás, tehetséggondozás, valamint lelki tanácsadás. Ifjúsági programjaik közé sporttevékenységek, szépségápolás, kreatív klub és teadélutánok tartoznak, hetente több alkalommal. A szabadidős tevékenységeken túl oktatási-képzési feladatokat is ellátunk, így például pályaorientációs tréning, korrepetálás, angol és német nyelvklubok várják a fiatalokat. Emellett munkaerőpiaci szolgáltatásokat is biztosítunk mind a fiatalok, mind pedig az idősebb, munkavállalási korú lakosság részére. Közösségfejlesztő tevékenységeink keretében feltártuk a városrész hagyományait, személyes interjúkat készítettünk az adott településrész (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) vezetőivel, véleményformálóival, lakóival. Rendszeresen lakossági fórumot szervezünk. A Lakossági Fórumok eredményeként 20 fős önkéntes munkatársakat tömörítő közösségünkbe 5 fő helyi lakos kapcsolódott be és vesz részt programjaink megvalósításában. Továbbá kulturális rendezvényeket biztosítunk az itt élők számára, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan és azon túl is. Az egyesület munkatársai nagy tapasztalatokkal rendelkeznek munkaerő-piaci, valamint ifjúsági célú projektek megvalósításában, továbbá kiemelkedő célcsoportjaink közé tartoznak a (többszörösen) hátrányos helyzetűek, magatartászavarokkal küszködő fiatalok, akik számára különféle klubokat működtetünk indulásunk óta. Ilyen például a sportklub, internetklub vagy a sakk-klub. Kitűzött szervezeti céljaink elérése és missziónk teljesítés végett, valamint munkatársaink szakmai felkészültségére és tapasztalataira építve sikeresen megvalósult az X (IKSZ) Projekt (I Mondj Igent! K Légy Kész a változásra! SZ Csináld Szívvellélekkel!) c. EAOP projektünk, amelyben 50 fő Debrecenben élő hátrányos helyzetű fiatal (különös tekintettel Tégláskert és vonzáskörzetére) közösségépítése, életminőségének javítása, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése valósult meg komplex, személyre szabott fejlesztő szolgáltatásokkal, valamint közösségi programokkal kiegészítve. Jelenleg a Vissza a jövőbe Munkaerőpiaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével c. TAMOP C-09/2 projekt megvalósítása van folyamatban, amely program július 1-jével indult. A program célcsoportja: Debrecenben (Tégláskert, Pacikert) és Hajdúhadházon élő alacsony iskolai végzettséggel vagy nem piacképes szakmával rendelkezők (15-15 fő), akik inaktívak, passzív munkanélküliek, munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők, illetve nem regisztráltak, romák, aktívkorú megváltozott munkaképességűek, GYES-en lévő nők, valamint munkatapasztalattal nem rendelkezők. Cél az első lépés megtétele, vagyis a bevonásra került célcsoport problémáinak feltárása, azonosítása, majd a számukra megfelelő módszerek és eszközök segítségével elindítani a későbbi, számukra

7 -6- kedvezőbb és hatékonyabb folyamatot. A programot a hajdúhadházi FIKSZ PONT Egyesülettel konzorciumban valósítjuk meg. Az előzőekben ismertetett projekteken túl több működési célú pályázatot is elnyertünk az évek során, illetve Debrecen Város Önkormányzata Közművelődési szerződés keretében, már második éve támogatja a et, a Freedom Közösségi Ház működtetésében. Mindez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Freedom Közösségi Ház szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Összegezve az eddigieket elmondhatjuk, hogy mind az egyesület, mind pedig szakembereink rendelkeznek Európai Uniós és hazai pályázatírási és megvalósítási tapasztalatokkal, amit a jövőre nézve folyamatosan fejleszteni, garantálni szeretnénk, miközben szolgáltatásaink mind színvonalasabbá és szélesebb körűbbé válnak. Mindezek eredményeként mind egyre bővül az elérhető klienskör és partneri hálózat. Hosszú távú céljaink között szerepel szociális szolgáltatási központ kialakítása, amelynek megvalósítása érdekében már több lépést tettünk. Korábbi európai uniós és hazai támogatottságú programjaink keretében halmozottan hátrányos helyzetű, iskolarendszerből lemorzsolódott, illetve az iskolában rosszul teljesítő, kriminalitás határán mozgó, nagy arányban állami gondozott, illetve (nagy)családban élő, de szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, továbbá, éves munkanélküli személyek, fogyatékos gyerekek és roma személyek számára biztosítottunk szolgáltatásokat. Közhasznú tevékenységeink: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat között 2010-től Közművelődési Megállapodás van érvényben. Jelen beszámoló első része alapadatokat szolgáltat az egyesületről, majd ezt követi a tartalmi munka jelenlegi állapota, illetve a évre tervezett tevékenységekről való tájékoztatás. A beszámoló további részei a Közművelődési Megállapodásban rögzített feltételek és elvárások elemzését hivatott bemutatni. A BIT EGYESÜLET / FREEDOM KÖZÖSSÉGI HÁZ TARTALMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Kulturális stratégiánk alapgondolata az, hogy Debrecen szolgáltatáshiányos területein (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) legyen egy olyan közművelődési közösségi színtér, ahol a belvárosban megszokott formákon, lehetőségeken túl helye van a környéken lakóknak, valamint a környéken működő általános iskolák (Epreskerti Általános Iskola pl.) tanulóinak, szülőknek, pedagógusoknak és egyéb szakembereknek. A által működtetett Freedom Közösségi Ház a nyitottság jegyében a évben is biztosította infrastruktúráját a folyamatosan bővülő, megújuló kliens-, ügyfélkör, partnerszervezetek, kisebb-nagyobb közösségek (pl. nyugdíjasok, fiatalokból álló tánccsoport) részére. Jó és eredményes kapcsolatot alakítottunk ki a helyi (környékbeli) általános iskolával (Epreskerti Általános Iskola), óvodával, más városi középiskolákkal, civil szervezetekkel, állami intézményekkel stb. Elsősorban egy olyan információs rendszer fejlesztését, fenntartását tartottuk fontosnak, amelynek segítségével a közösségi házba betérő érdeklődő munkatársainktól szóbeli tájékoztatást kap a ház aktuális programjairól (heti, napi programokról, terembeosztásokról), valamint az intézmény / szervezet jövőbeli történéseiről plakátokkal, felhívásokkal kiegészítve. Ügyfélterünkben lehetőséget biztosítunk különböző prospektusok, plakátok, tájékoztató anyagok elhelyezésére, amelyek partnereink és egyéb szervezetek programjait hivatott propagálni. Közösségi termünkben megrendezésre került egy olyan információgyűjtő, ún. Fórumbeszélgetés, amelyen a helyben élők igényeit mértük fel. Fő feladatunknak tekintjük a

8 -7- napi, folyamatos működés biztosítását, illetve a hagyományteremtő rendezvények szervezését (pl. játszóház, különféle szabadidős klubok működtetése). A közösségi tér szabad falfelületeit kihasználva az elmúlt időszakban többször is sor került kiállítások megszervezésére is. A hatékony és célzott akcióknak, közösségfejlesztő munkatársunk aktivitásának köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több azoknak az önkénteseknek a száma, akik valamilyen módon kötődnek a házhoz és annak egyes programjaihoz (klubvezetők, egyetemi hallgatók, önkéntes nyugdíjasok, munkanélküliek, helybeli lakosok). Az egyesület pályázati forrásokból, támogatásokból finanszírozza a közösségi színtér működtetését ben indult pályázatunk a következő: 1. Vissza a jövőbe Munkerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével Célja: munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése, tanulási motivációk erősítése, munkaerő-piaci részvétel elősegítése, önálló életvitelre való felkészítés. Hamarosan indul: 1. Csodabogarak Komplex Ifjúsági Közösség- és Képességfejlesztő Program Célja: az ifjúsági korosztály társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése, pályaorientáció, pályaválasztás segítése. Életpályatervezésük és vezetésük tudatosságának fejlesztése. Kezdés: február a MOZAIK Komplex munkaerő-piaci és közösség reintegrációs szolgáltatások fogvatartottak és pártfogó felügyelet hatálya alatt álló szabadultak számára az Észak-alföldi Régióban, amelynek célja komplex fejlesztés, hogy képessé váljanak a szakmai képzésbe való bekapcsolódásra. Társadalomba való visszailleszkedés elősegítése komplex reintegrációs programokon keresztül. A közösségi színtér az alábbi szolgáltatásokat, programokat nyújtotta az érdeklődők számára: 1. Csapatépítő, értékfeltáró, személyiségfejlesztő tréning 2. Csoportos felzárkóztató foglalkozás különös tekintettel a szóbeli és írásbeli kommunikáció és a számolási képességek fejlesztésére 3. Pályaorientációs tréning 4. Próba-képzés és próbavizsga számítógép-kezelés és internethasználat oktatása 5. Life-Skills -tréning amelynek keretében az életben maradáshoz szükséges képességek fejlesztése, ismeretek bővítése, krízishelyzetek (pl. adósságcsapda, védelem az erőszakkal-agresszióval szemben stb.) megelőzése valósult meg 6. Csoportos korrepetálás, szintrehozás 7. Internet-klub 8. közös bográcsfőzés 9. Film-klub 10. Angol klub 11. Német klub 12. Sport klub Az egyesület szakmai vezetésével szociális munkás hallgatók töltötték szakmai gyakorlatukat. A 2011-es évben megkezdtük a 20 órás Álláskeresési tanácsadás képzési programunk esetében a programakkreditációs folyamatot. CÉLOK, TERVEZETT PROGRAMOK A AS ÉVRE: - programakkreditáció (Álláskeresési tanácsadás) és intézményakkreditáció megszerzése - a meglévő közösségi színtér működési feltételeinek fejlesztése és biztosítása - a beindított klubok (pl. Internet klub, Sport klub, idegen nyelvi klubok) biztosítása továbbra is

9 -8- - önkéntesek számának bővítése, önkéntes munka terjesztése - digitális információs rendszer fejlesztése, működtetése (honlap, közösségi oldal, hírlevél) - családi és gyermeknap megszervezése a Csodakutya Alapítvánnyal együttműködve - kiállítások szervezése (közösségi színterünk jelenleg is látogatható kiállítása: Bolla Tamás fotókiállítása) - koncertek szervezése (eddig megvalósul koncertek: Hallo-Más Segélykoncert, Tiszta hanggal a drogok ellen drogprevenciós koncert) - ügyfélkör folyamatos bővítése, minél több lakos (fiatal és idősebb egyaránt) elérése programjaink segítségével - tervezett programok: o Gyermekek, fiatalok számára pályaválasztási, pályaorientációs, továbbtanulási, munkaerő-piaci tanácsadás Szivárvány klub idősek és fogyatékossággal élő fiatalok kézműves, kreatív klubja ÖCSI BÁ fociklub Miből lesz a cserebogár? c. önkéntes képzés és önkéntes klub URSULA elsősegélynyújtó képzés Fitness-csocsó-darts klub Filmforgató klub Tanulás-módszertani foglalkozás Táborok (4 db) Egészségvédelmi és családi nap Nem adom fel fogyatékossággal élő fiatalok klubja Munkára felkészítő foglalkozás o Pártfogó felügyelet hatálya alá tartozó személyek számára Csapatépítő, értékfeltáró és személyiségfejlesztő tréning Csekkoltam komplex felzárkóztató foglalkozás Egy kattintásra a világ alapszintű internet és számítógép-kezelői ismereteket átadó foglalkozás Jobbá TETThely élménypedagógiai foglalkozás Hétköznapok monopolija szociális, állampolgári és önálló biztonságos életvezetési készségek erősítését célzó foglalkozás Álláskeresési technikák és kulcsképességek fejlesztése c. tréning 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése: számítógépes ismereteket nyújtó, internet alkalmazását oktató klubok szervezése (Internet-klub) nyelvi ismereteket fejlesztő egyéni foglalkozás és csoportos klublehetőségek biztosítása (Angol klub, Német klub) a lakosság foglalkoztatási esélyeit növelő szolgáltatások nyújtása (álláskeresési ismeretek átadása egyéni formában) szociális információnyújtás a városrész lakossága számára

10 -9- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása kérdőíves felmérés végzése, amelynek célja a városrész (Tégláskert) hagyományainak, értékeinek feltárása lakossági fórumbeszélgetés tartása abból a célból, hogy feltárjuk a lakossági igényeket a helyi művészek, alkotók bevonása a közösségi ház tevékenységeibe, részvételükkel: kiállítások szervezése több művészeti ág egyéni képviselői vagy művészeti csoportjai számára előadói tér, helyszín biztosítása a közösségi ház 100 főt befogadni képes, modern világítással és hangtechnikával felszerelt, akadálymentesített termében c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az ünnepek kultúrájának gondozása a hagyományos ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése: karácsonyi ünnepség (4 db), húsvéti ünnepség, gyermeknap Film-klub működtetése d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása amatőr művészeti csoport számára közművelődési tér biztosítása (fiatalok tánccsoportja, Tánc-klub) e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése civil közösségek számára közművelődési tér biztosítása (Nyugdíjas klub, Gedeon Társaság, Tégláskertért Alapítvány) f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése partnerségi kapcsolat kiépítése és fenntartása a romániai Bethany Szociális Szervezet Alapítvánnyal a Getting to know you! projekt keretein belül g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása Ping-pong, csocsó Sport-klub Sakk-klub Kreatív klub bográcsozás, közös főzés h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása Ovis klub Játszóház A augusztus 17-én kelt, /2011 iktatószámú határozat alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya 2176 sorszám alatt nyilvántartásba vette az Egyesületet az önkénteseket fogadó szervezetek közé. Regisztrált önkénteseink az alábbi tevékenységi körökben nyújtottak segítséget a 2011-es évben: családsegítés, gyermekfelügyelet, szabadidős klubok szervezése, kulturális program megvalósításában való részvétel, irodai munka, játszóházak szervezése, szabadidősport szervezése, szórólapok osztása, karbantartás, takarítás, közösségfejlesztés A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A 2011-es évben az elnökség tagjai voltak: - elnök: Dobos Péter - titkár: Keczán János Viktor

11 -10- Az Egyesület a pályázati forrásokból megvalósuló projekteket az alábbi felépítés szerint valósította meg: A projekt szakmai megvalósításáért a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat (BIT) Egyesület felel. Az egyesület működését az Alapszabály határozza meg. Szervezeti felépítése: elnökség, intézőbizottság, titkárság, felügyelői bizottság és tagjai, egyesületi tagok. A vezetői, képviseleti feladatokat az elnök, valamint a titkár látja el. Az egyesület működéséről, tevékenységeiről beszámolási kötelezettséggel él a felállított felügyelő bizottság. A felügyelő bizottságot mérlegképes könyvelő, közgazdász szakemberek alkotják, akik a negyedévente elkészülő beszámolók alapján értékelik az egyesület adott időszaki munkáját. Továbbá a bizottság a projekt pénzügyi és szakmai eredményeiről is elszámoltatja a projektmenedzsmentet. A pályázatok során felállított projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető) vállalta a projekt teljeskörű lebonyolítását. A projekt-teamet és a konzorciumi megbeszéléseket a projektmenedzser koordinálta. A programok megvalósulásáról mindenkor beszámolási kötelezettsége van az elnökség felé a projektmenedzsernek. Az Egyesület programjáról, működésének legfontosabb kérdéseiről az Elnökség dönt Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak: Az intézmény szervezeti felépítése egyszerű, rugalmas, a piaci igényekhez könnyen alkalmazkodó működést tesz lehetővé: ELNÖKSÉG ELNÖK TITKÁR INTÉZŐBIZOTTSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI SZEKCIÓ SZOCIÁLIS SZEKCIÓ FOGLALKOZTATÁSI SZEKCIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZEKCIÓ MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Elnökség irányítja és látja el Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: A 2011-es évben a foglalkoztatottak összetétele az alábbiak szerint alakult:

12 szociális munkás végzettségű szakember támogatott foglalkoztatása 8 órában: 1 fő - teológus, biológia-környezetvédelem, tanár végzettségű szakember 8 órában: 1 fő - szociális munkás végzettségű szakember foglalkoztatása 4 órában: 3 fő - szociálpolitikus végzettségű szakember foglalkoztatása 4 órában: 1 fő - egyéb, támogatott foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak: 6 fő A munkavállalók foglalkoztatása nem folyamatosan történt. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen:

13 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások -12- A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei 250 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 0 Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF X (IKSZ) Projekt (I=Mondj Igent! K=Légy kész a változásra! Sz=Csináld Szívvel-lélekkel!) ifjúsági reintegrációs projekt Vissza a jövőbe Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Összesen: Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Tanácsadás, programszervezés 1 116

14 -13- Jogcím Összeg (1000HUF) Összesen: Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Adományok 107 Pénzügyi műveletek bevételei 5 Összesen: Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja Név Összeg (1000HUF) Vezető tisztségviselői munkabér Vezető tisztségviselői megbízási díj 300 Összesen: Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

15 Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-14-000389 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-14-000389 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2010 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A Társaság bemutatása 2.1. Közhasznú tevékenység 3. A vagyon

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18986594-1-08 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.A.60.146/4.szám Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

-1- Tartalomjegyzék:

-1- Tartalomjegyzék: íé ó á ő á ó á ő á í ó á á á á ó í á ú ú á é ó á á ő á á é ő -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18027938-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 01-12/231 Támogatói Egyesület 1121 Budapest, Cinege utca 8/ C 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18248072-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8805 Egyszer Volt a Magyar Gyermekkulturáért Közhasznú Alapítvány 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26 2011 Fordulónap: 2011.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület 2015. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló mérlegből,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lépéselőny közhasznú Egyesület Székhely: 4034 Debrecen Hóvirág u. 33 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 1. Eredménykimutatás,

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 a 2008. Fordulónap: 2008. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 60086/2000/3 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18965083-1-20 Zala megyei Bíróság 874/2002 Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa 8749 Zalakaros, Szőlő utca 12. 2011 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben