Közhasznúsági jelentés 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2011"

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Debrecen, május 27. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2 -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 2. o Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 4. o Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 11. o A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 11. o Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 12. o Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 14. o Köszönet a támogatóknak

3 -2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök 930 I. Immateriális javak 195 II. Tárgyi eszközök 735 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 381 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól - központi költségvetésből helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás

4 -3- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 112 Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 9 Pénzügyi műveletek ráfordításai 112 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Adózás előtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok - Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség bérköltségből: megbízási díjak 300 bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

5 -4-2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség SZÉKHELY: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fsz. 2. LEVELEZÉSI CÍM: 4002 Debrecen, Pf Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Szervezet teljes neve: Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület Hivatalos rövidített neve: Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fsz. 2. Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 94. Vezető neve, beosztása: Keczán János elnök Telefon / fax: 06-52/ cím: A közművelődési tevékenységnek teret adó szervezeti egység neve, címe: Freedom Közösségi Ház 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50. Adószám: Szervezet típusa: kiemelkedően közhasznú szervezet Felnőttképzési nyilvántartási szám: Nyilvántartási szám: 265 Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: Pk.60265/1989/2 Nyilvántartásba vétel időpontja: május 21. Nyilvántartásba vétel elvégző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2.3. Tevékenység általában A 1989-es létrehozása óta, 2011 decemberétől kiemelkedően közhasznú szervezetként vesz részt elsősorban az Észak-alföldi Régióban a társadalom életminőségének javításában. Profilbővítés miatt 2005-ben újraalakult. Fő profilunk között a keresztény értékrend és életforma átadása és tanítása (oktatási, nevelési és kulturális tevékenység) volt, továbbá szociális tevékenységet végeztünk lelki tanácsadás keretében a házasság, gyermeknevelés, családi élet és beilleszkedés kérdéseiben. Az e téren szerzett tapasztalatok alapján és a közben bővülő munkatársi kör szakmai tudása mentén a tevékenységek és célok kibővültek: a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése kiemelt szerephez jutott a szervezet tevékenységében. Célunk a megalakulás óta, hogy a rászoruló emberek számára szociális, lelki, közösségi támogatás formájában segítséget nyújtsunk, változatos tevékenységeinket a keresztény értékrend alapján végezzük, és ezt közvetítsük célcsoportjaink, együttműködő partnereink, valamint a társadalom felé. Kiemelt célcsoportként kezeljük a gyermek- és fiatalkorúakat, családokat, munkanélkülieket, időseket, szenvedélybetegeket, hajléktalanokat, fogvatartottakat és pártfogó felügyelet alatt állókat, nemzeti és etnikai kisebbségeket, fogyatékossággal élőket. Az egyesület 2004 óta tart az iskolákban különböző prevenciós előadásokat (drogprevenció), és rendhagyó osztályfőnöki órákat. Ezeknek az előadásoknak a keretein belül különös gondot fordítunk a helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, kommunikáció, konfliktuskezelési, egészségvédelmi (drogprevenció) ismeretek átadására.

6 -5- A tevékenysége rendkívül sokszínű, a társadalom életének meghatározó szegmenseit érinti. Az Egyesület közhasznú jogállásának megfelelően hatékony munkát fejt ki a szociális tevékenység terén, pl.: egyéni tanácsadás, családsegítés, időskorúak gondozása, munkanélküliek támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenységek. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése, előmozdítva az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, valamint egy gazdaságilag erős, hosszú távon is működőképes társadalom kialakítását. Horizontális alapelveink közé tartozik a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott problémakezelés, rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, környezetvédelem, értékközpontú fejlesztés, valamint a keresztény erkölcsi alapelvek. Programjainkat a debreceni Tégláskertben található közösségi házban (Freedom Közösség Ház) valósítjuk meg, amelyet a Szeretetszolgálat Alapítvány háttértámogatásával működtetünk. Állandó szolgáltatásaink közé tartozik a szociális, álláskeresési és képzési tanácsadás, tehetséggondozás, valamint lelki tanácsadás. Ifjúsági programjaik közé sporttevékenységek, szépségápolás, kreatív klub és teadélutánok tartoznak, hetente több alkalommal. A szabadidős tevékenységeken túl oktatási-képzési feladatokat is ellátunk, így például pályaorientációs tréning, korrepetálás, angol és német nyelvklubok várják a fiatalokat. Emellett munkaerőpiaci szolgáltatásokat is biztosítunk mind a fiatalok, mind pedig az idősebb, munkavállalási korú lakosság részére. Közösségfejlesztő tevékenységeink keretében feltártuk a városrész hagyományait, személyes interjúkat készítettünk az adott településrész (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) vezetőivel, véleményformálóival, lakóival. Rendszeresen lakossági fórumot szervezünk. A Lakossági Fórumok eredményeként 20 fős önkéntes munkatársakat tömörítő közösségünkbe 5 fő helyi lakos kapcsolódott be és vesz részt programjaink megvalósításában. Továbbá kulturális rendezvényeket biztosítunk az itt élők számára, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan és azon túl is. Az egyesület munkatársai nagy tapasztalatokkal rendelkeznek munkaerő-piaci, valamint ifjúsági célú projektek megvalósításában, továbbá kiemelkedő célcsoportjaink közé tartoznak a (többszörösen) hátrányos helyzetűek, magatartászavarokkal küszködő fiatalok, akik számára különféle klubokat működtetünk indulásunk óta. Ilyen például a sportklub, internetklub vagy a sakk-klub. Kitűzött szervezeti céljaink elérése és missziónk teljesítés végett, valamint munkatársaink szakmai felkészültségére és tapasztalataira építve sikeresen megvalósult az X (IKSZ) Projekt (I Mondj Igent! K Légy Kész a változásra! SZ Csináld Szívvellélekkel!) c. EAOP projektünk, amelyben 50 fő Debrecenben élő hátrányos helyzetű fiatal (különös tekintettel Tégláskert és vonzáskörzetére) közösségépítése, életminőségének javítása, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése valósult meg komplex, személyre szabott fejlesztő szolgáltatásokkal, valamint közösségi programokkal kiegészítve. Jelenleg a Vissza a jövőbe Munkaerőpiaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével c. TAMOP C-09/2 projekt megvalósítása van folyamatban, amely program július 1-jével indult. A program célcsoportja: Debrecenben (Tégláskert, Pacikert) és Hajdúhadházon élő alacsony iskolai végzettséggel vagy nem piacképes szakmával rendelkezők (15-15 fő), akik inaktívak, passzív munkanélküliek, munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők, illetve nem regisztráltak, romák, aktívkorú megváltozott munkaképességűek, GYES-en lévő nők, valamint munkatapasztalattal nem rendelkezők. Cél az első lépés megtétele, vagyis a bevonásra került célcsoport problémáinak feltárása, azonosítása, majd a számukra megfelelő módszerek és eszközök segítségével elindítani a későbbi, számukra

7 -6- kedvezőbb és hatékonyabb folyamatot. A programot a hajdúhadházi FIKSZ PONT Egyesülettel konzorciumban valósítjuk meg. Az előzőekben ismertetett projekteken túl több működési célú pályázatot is elnyertünk az évek során, illetve Debrecen Város Önkormányzata Közművelődési szerződés keretében, már második éve támogatja a et, a Freedom Közösségi Ház működtetésében. Mindez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Freedom Közösségi Ház szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Összegezve az eddigieket elmondhatjuk, hogy mind az egyesület, mind pedig szakembereink rendelkeznek Európai Uniós és hazai pályázatírási és megvalósítási tapasztalatokkal, amit a jövőre nézve folyamatosan fejleszteni, garantálni szeretnénk, miközben szolgáltatásaink mind színvonalasabbá és szélesebb körűbbé válnak. Mindezek eredményeként mind egyre bővül az elérhető klienskör és partneri hálózat. Hosszú távú céljaink között szerepel szociális szolgáltatási központ kialakítása, amelynek megvalósítása érdekében már több lépést tettünk. Korábbi európai uniós és hazai támogatottságú programjaink keretében halmozottan hátrányos helyzetű, iskolarendszerből lemorzsolódott, illetve az iskolában rosszul teljesítő, kriminalitás határán mozgó, nagy arányban állami gondozott, illetve (nagy)családban élő, de szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, továbbá, éves munkanélküli személyek, fogyatékos gyerekek és roma személyek számára biztosítottunk szolgáltatásokat. Közhasznú tevékenységeink: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat között 2010-től Közművelődési Megállapodás van érvényben. Jelen beszámoló első része alapadatokat szolgáltat az egyesületről, majd ezt követi a tartalmi munka jelenlegi állapota, illetve a évre tervezett tevékenységekről való tájékoztatás. A beszámoló további részei a Közművelődési Megállapodásban rögzített feltételek és elvárások elemzését hivatott bemutatni. A BIT EGYESÜLET / FREEDOM KÖZÖSSÉGI HÁZ TARTALMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Kulturális stratégiánk alapgondolata az, hogy Debrecen szolgáltatáshiányos területein (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) legyen egy olyan közművelődési közösségi színtér, ahol a belvárosban megszokott formákon, lehetőségeken túl helye van a környéken lakóknak, valamint a környéken működő általános iskolák (Epreskerti Általános Iskola pl.) tanulóinak, szülőknek, pedagógusoknak és egyéb szakembereknek. A által működtetett Freedom Közösségi Ház a nyitottság jegyében a évben is biztosította infrastruktúráját a folyamatosan bővülő, megújuló kliens-, ügyfélkör, partnerszervezetek, kisebb-nagyobb közösségek (pl. nyugdíjasok, fiatalokból álló tánccsoport) részére. Jó és eredményes kapcsolatot alakítottunk ki a helyi (környékbeli) általános iskolával (Epreskerti Általános Iskola), óvodával, más városi középiskolákkal, civil szervezetekkel, állami intézményekkel stb. Elsősorban egy olyan információs rendszer fejlesztését, fenntartását tartottuk fontosnak, amelynek segítségével a közösségi házba betérő érdeklődő munkatársainktól szóbeli tájékoztatást kap a ház aktuális programjairól (heti, napi programokról, terembeosztásokról), valamint az intézmény / szervezet jövőbeli történéseiről plakátokkal, felhívásokkal kiegészítve. Ügyfélterünkben lehetőséget biztosítunk különböző prospektusok, plakátok, tájékoztató anyagok elhelyezésére, amelyek partnereink és egyéb szervezetek programjait hivatott propagálni. Közösségi termünkben megrendezésre került egy olyan információgyűjtő, ún. Fórumbeszélgetés, amelyen a helyben élők igényeit mértük fel. Fő feladatunknak tekintjük a

8 -7- napi, folyamatos működés biztosítását, illetve a hagyományteremtő rendezvények szervezését (pl. játszóház, különféle szabadidős klubok működtetése). A közösségi tér szabad falfelületeit kihasználva az elmúlt időszakban többször is sor került kiállítások megszervezésére is. A hatékony és célzott akcióknak, közösségfejlesztő munkatársunk aktivitásának köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több azoknak az önkénteseknek a száma, akik valamilyen módon kötődnek a házhoz és annak egyes programjaihoz (klubvezetők, egyetemi hallgatók, önkéntes nyugdíjasok, munkanélküliek, helybeli lakosok). Az egyesület pályázati forrásokból, támogatásokból finanszírozza a közösségi színtér működtetését ben indult pályázatunk a következő: 1. Vissza a jövőbe Munkerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével Célja: munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése, tanulási motivációk erősítése, munkaerő-piaci részvétel elősegítése, önálló életvitelre való felkészítés. Hamarosan indul: 1. Csodabogarak Komplex Ifjúsági Közösség- és Képességfejlesztő Program Célja: az ifjúsági korosztály társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése, pályaorientáció, pályaválasztás segítése. Életpályatervezésük és vezetésük tudatosságának fejlesztése. Kezdés: február a MOZAIK Komplex munkaerő-piaci és közösség reintegrációs szolgáltatások fogvatartottak és pártfogó felügyelet hatálya alatt álló szabadultak számára az Észak-alföldi Régióban, amelynek célja komplex fejlesztés, hogy képessé váljanak a szakmai képzésbe való bekapcsolódásra. Társadalomba való visszailleszkedés elősegítése komplex reintegrációs programokon keresztül. A közösségi színtér az alábbi szolgáltatásokat, programokat nyújtotta az érdeklődők számára: 1. Csapatépítő, értékfeltáró, személyiségfejlesztő tréning 2. Csoportos felzárkóztató foglalkozás különös tekintettel a szóbeli és írásbeli kommunikáció és a számolási képességek fejlesztésére 3. Pályaorientációs tréning 4. Próba-képzés és próbavizsga számítógép-kezelés és internethasználat oktatása 5. Life-Skills -tréning amelynek keretében az életben maradáshoz szükséges képességek fejlesztése, ismeretek bővítése, krízishelyzetek (pl. adósságcsapda, védelem az erőszakkal-agresszióval szemben stb.) megelőzése valósult meg 6. Csoportos korrepetálás, szintrehozás 7. Internet-klub 8. közös bográcsfőzés 9. Film-klub 10. Angol klub 11. Német klub 12. Sport klub Az egyesület szakmai vezetésével szociális munkás hallgatók töltötték szakmai gyakorlatukat. A 2011-es évben megkezdtük a 20 órás Álláskeresési tanácsadás képzési programunk esetében a programakkreditációs folyamatot. CÉLOK, TERVEZETT PROGRAMOK A AS ÉVRE: - programakkreditáció (Álláskeresési tanácsadás) és intézményakkreditáció megszerzése - a meglévő közösségi színtér működési feltételeinek fejlesztése és biztosítása - a beindított klubok (pl. Internet klub, Sport klub, idegen nyelvi klubok) biztosítása továbbra is

9 -8- - önkéntesek számának bővítése, önkéntes munka terjesztése - digitális információs rendszer fejlesztése, működtetése (honlap, közösségi oldal, hírlevél) - családi és gyermeknap megszervezése a Csodakutya Alapítvánnyal együttműködve - kiállítások szervezése (közösségi színterünk jelenleg is látogatható kiállítása: Bolla Tamás fotókiállítása) - koncertek szervezése (eddig megvalósul koncertek: Hallo-Más Segélykoncert, Tiszta hanggal a drogok ellen drogprevenciós koncert) - ügyfélkör folyamatos bővítése, minél több lakos (fiatal és idősebb egyaránt) elérése programjaink segítségével - tervezett programok: o Gyermekek, fiatalok számára pályaválasztási, pályaorientációs, továbbtanulási, munkaerő-piaci tanácsadás Szivárvány klub idősek és fogyatékossággal élő fiatalok kézműves, kreatív klubja ÖCSI BÁ fociklub Miből lesz a cserebogár? c. önkéntes képzés és önkéntes klub URSULA elsősegélynyújtó képzés Fitness-csocsó-darts klub Filmforgató klub Tanulás-módszertani foglalkozás Táborok (4 db) Egészségvédelmi és családi nap Nem adom fel fogyatékossággal élő fiatalok klubja Munkára felkészítő foglalkozás o Pártfogó felügyelet hatálya alá tartozó személyek számára Csapatépítő, értékfeltáró és személyiségfejlesztő tréning Csekkoltam komplex felzárkóztató foglalkozás Egy kattintásra a világ alapszintű internet és számítógép-kezelői ismereteket átadó foglalkozás Jobbá TETThely élménypedagógiai foglalkozás Hétköznapok monopolija szociális, állampolgári és önálló biztonságos életvezetési készségek erősítését célzó foglalkozás Álláskeresési technikák és kulcsképességek fejlesztése c. tréning 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése: számítógépes ismereteket nyújtó, internet alkalmazását oktató klubok szervezése (Internet-klub) nyelvi ismereteket fejlesztő egyéni foglalkozás és csoportos klublehetőségek biztosítása (Angol klub, Német klub) a lakosság foglalkoztatási esélyeit növelő szolgáltatások nyújtása (álláskeresési ismeretek átadása egyéni formában) szociális információnyújtás a városrész lakossága számára

10 -9- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása kérdőíves felmérés végzése, amelynek célja a városrész (Tégláskert) hagyományainak, értékeinek feltárása lakossági fórumbeszélgetés tartása abból a célból, hogy feltárjuk a lakossági igényeket a helyi művészek, alkotók bevonása a közösségi ház tevékenységeibe, részvételükkel: kiállítások szervezése több művészeti ág egyéni képviselői vagy művészeti csoportjai számára előadói tér, helyszín biztosítása a közösségi ház 100 főt befogadni képes, modern világítással és hangtechnikával felszerelt, akadálymentesített termében c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az ünnepek kultúrájának gondozása a hagyományos ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése: karácsonyi ünnepség (4 db), húsvéti ünnepség, gyermeknap Film-klub működtetése d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása amatőr művészeti csoport számára közművelődési tér biztosítása (fiatalok tánccsoportja, Tánc-klub) e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése civil közösségek számára közművelődési tér biztosítása (Nyugdíjas klub, Gedeon Társaság, Tégláskertért Alapítvány) f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése partnerségi kapcsolat kiépítése és fenntartása a romániai Bethany Szociális Szervezet Alapítvánnyal a Getting to know you! projekt keretein belül g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása Ping-pong, csocsó Sport-klub Sakk-klub Kreatív klub bográcsozás, közös főzés h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása Ovis klub Játszóház A augusztus 17-én kelt, /2011 iktatószámú határozat alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya 2176 sorszám alatt nyilvántartásba vette az Egyesületet az önkénteseket fogadó szervezetek közé. Regisztrált önkénteseink az alábbi tevékenységi körökben nyújtottak segítséget a 2011-es évben: családsegítés, gyermekfelügyelet, szabadidős klubok szervezése, kulturális program megvalósításában való részvétel, irodai munka, játszóházak szervezése, szabadidősport szervezése, szórólapok osztása, karbantartás, takarítás, közösségfejlesztés A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A 2011-es évben az elnökség tagjai voltak: - elnök: Dobos Péter - titkár: Keczán János Viktor

11 -10- Az Egyesület a pályázati forrásokból megvalósuló projekteket az alábbi felépítés szerint valósította meg: A projekt szakmai megvalósításáért a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat (BIT) Egyesület felel. Az egyesület működését az Alapszabály határozza meg. Szervezeti felépítése: elnökség, intézőbizottság, titkárság, felügyelői bizottság és tagjai, egyesületi tagok. A vezetői, képviseleti feladatokat az elnök, valamint a titkár látja el. Az egyesület működéséről, tevékenységeiről beszámolási kötelezettséggel él a felállított felügyelő bizottság. A felügyelő bizottságot mérlegképes könyvelő, közgazdász szakemberek alkotják, akik a negyedévente elkészülő beszámolók alapján értékelik az egyesület adott időszaki munkáját. Továbbá a bizottság a projekt pénzügyi és szakmai eredményeiről is elszámoltatja a projektmenedzsmentet. A pályázatok során felállított projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető) vállalta a projekt teljeskörű lebonyolítását. A projekt-teamet és a konzorciumi megbeszéléseket a projektmenedzser koordinálta. A programok megvalósulásáról mindenkor beszámolási kötelezettsége van az elnökség felé a projektmenedzsernek. Az Egyesület programjáról, működésének legfontosabb kérdéseiről az Elnökség dönt Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak: Az intézmény szervezeti felépítése egyszerű, rugalmas, a piaci igényekhez könnyen alkalmazkodó működést tesz lehetővé: ELNÖKSÉG ELNÖK TITKÁR INTÉZŐBIZOTTSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI SZEKCIÓ SZOCIÁLIS SZEKCIÓ FOGLALKOZTATÁSI SZEKCIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZEKCIÓ MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Elnökség irányítja és látja el Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: A 2011-es évben a foglalkoztatottak összetétele az alábbiak szerint alakult:

12 szociális munkás végzettségű szakember támogatott foglalkoztatása 8 órában: 1 fő - teológus, biológia-környezetvédelem, tanár végzettségű szakember 8 órában: 1 fő - szociális munkás végzettségű szakember foglalkoztatása 4 órában: 3 fő - szociálpolitikus végzettségű szakember foglalkoztatása 4 órában: 1 fő - egyéb, támogatott foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak: 6 fő A munkavállalók foglalkoztatása nem folyamatosan történt. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen:

13 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások -12- A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei 250 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 0 Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF X (IKSZ) Projekt (I=Mondj Igent! K=Légy kész a változásra! Sz=Csináld Szívvel-lélekkel!) ifjúsági reintegrációs projekt Vissza a jövőbe Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Összesen: Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Tanácsadás, programszervezés 1 116

14 -13- Jogcím Összeg (1000HUF) Összesen: Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Adományok 107 Pénzügyi műveletek bevételei 5 Összesen: Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja Név Összeg (1000HUF) Vezető tisztségviselői munkabér Vezető tisztségviselői megbízási díj 300 Összesen: Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

15 Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

BIT Egyesület 1989-2014

BIT Egyesület 1989-2014 2014 BIT Egyesület 1989-2014 NEGYEDSZÁZAD A TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 25 éves a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület KÖSZÖNTŐ A BIT Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány olvasóit! Először

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben