I. Az Alap bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az Alap bemutatása"

Átírás

1 II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap I. Az Alap bemutatása Az Alap a tőkepiacról szóló, évi CXX. számú törvény (a Tpt.) alapján nyilvánosan létrehozott, zártvégű, határozott futamidejű forgalmazó befektetési alap. (PSZÁF engedély száma: E- III/ / november 14.; E-III/ / február 27.) A zártvégűvé alakulás PSZÁF engedély száma: E-III/ /2009; lajstromszáma: A féléves jelentés tartalma összhangban áll a havi portfoliójelentésekkel, amelyeket a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő ) az Alap közzétételi helyein (www.carionalapkezelo.hu, szintén közzétesz. Az Alapot még a Korábbi Alapkezelő, a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. hozta létre március 13-án abból a célból, hogy nyilvános úton vonjon be tőkét jelentős jövőbeli hozamot produkálni képes ok megvásárlásához, fejlesztéséhez; és ezzel részesedési lehetőséget kínáljon a befektetők számára az fejlesztések és azok bérbeadása által elérhető haszonból. Az Alap befektetési jegyei október 1-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére (PSZÁF engedély száma: E-III/ /2008. számú határozat; szeptember 17.). Majd február 13- án az Alap zártvégűvé alakult, mely döntést jogerősen március 24-től engedélyezett a PSZÁF. A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő ) az Alap alapkezelői tevékenységét augusztus 8. napjától vette át a korábbi Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrttől a február 25. napján létrejött átadás-átvétele tárgyában született szerződés értelmében. II. Tájékoztatás Az APEH, illetve utódszervezete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a MAG Ingatlanbefektetési Alapnál a 2008 harmadik negyedéves időszakra vonatkozóan lefolytatott ÁFA bevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzése Ft adókülönbözetet állapított meg első fokú határozatban, melyet megfellebbeztünk továbbá az adóhiány összege után Ft adóbírságot és HUF késedelmi pótlékot szabott ki. A MAG Alap fellebbezése folytán a Fővárosi Törvényszék (az ügy érdemi vizsgálata nélkül) hatályon kívül helyezte az első és másodfokú NAV határozatokat, és új eljárásra kötelezte a NAV-ot. Az elsőfokú adóhatóság megkezdte, majd felfüggesztette az új eljárást, mert a másodfokú adóhatóság felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a bírósági ítélettel szemben a Kúriához. Már augusztusában, az Alap Alapkezelő váltása idején is világosan látható volt, hogy az Alap portfolióját képező ok Cash-Flowja negatív, a bevételek nem fedezik a működési költségeket. Ezért az Alap átvételt követően az Alapkezelő tárgyalásokat kezdeményezett a szállítókkal a követelések átütemezett megfizetéséről, illetve az Alap nem teljesült követeléseinek behajtása érdekében. Ezzel együtt a finanszírozó bankkal is egyeztetések kezdődtek az adósságszolgálat fizetésének átütemezéséről, mely tárgyalások nem vezettek eredményre, ugyanis december 22-1

2 én az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: bank) rendkívüli hatállyal felmondta a MAG Ingatlanbefektetési Alappal április 28-án megkötött devizaalapú Jelzálogkölcsön szerződést és bírósági végrehajtási eljárást indított a MAG Ingatlanbefektetési Alap ellen. A végrehajtási eljárás során az FHB Bank által megbízott Végrehajtó iroda november 10-én beszedési megbízást nyújtott be az Alap folyószámlájára, melynek eredményeként a teljes folyószámla egyenleg átutalásra került a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlaszámra. Ezen kívül a Végrehajtó Iroda a MAG Alap összes bérlőjéhez felhívást intézett a követelések lefoglalása tárgyában, melynek értelmében a bérlők a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlára teljesítették a bérleti díj fizetési kötelezettségüket. A beszedési megbízás 30 napos lejáratát követően a Végrehajtó a lefoglalt bevételek nagy részét továbbutalta az FHB Bank felé, mely összeget a Bank a jelzálog kölcsön szerződésből eredő késedelmi kamat tartozás törlesztésére számolt el, valamint a Bank intézkedett a folyamatban lévő végrehajtási eljárás és a további bérleti díj követelések Végrehajtó általi lefoglalásának megszüntetéséről. Az Alapkezelő erről még a mai napig hivatalos bírósági végzést nem kapott. Mindezek tükrében az Alap értékbecslője, a Colliers Magyarország Kft., a negyedéves értékbecslések elkészítésekor az ok piaci értéke helyett az ok likvidációs értékét határozta meg. A MAG ok átértékelésének hatására a MAG Alap nettó eszközértéke december 6-ra vonatkozóan negatívvá vált. Az Alapkezelő a Batv. 55. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően megindította az Alap megszűnési eljárását tavaszán várható az ok árverés útján való értékesítése, illetve elképzelhető, hogy a Bank vagy a Bank érdekeltségébe tartozó társaság hitelértéken megveszi az okat. A jelenlegi piaci helyzetben kevés a valószínűsége, hogy az Alap vagyonából a hitelezői igények kielégítését követően a befektetői igények is kielégítésre kerüljenek. III. Általános adatok A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, zártvégű forgalmazó befektetési alap, a befektetési jegyei névre szólóak, névértékük 1 Ft (egy forint). Alapkezelő: Letétkezelő: Vezető Forgalmazó: További forgalmazók: Ingatlanértékelő: Könyvvizsgáló: Nyilvántartásba vétel időpontja: augusztus 8-ig: Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Attila út I. em augusztus 8-tól: Carion Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Bécsi út június 22-től: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b szeptember 18-ig: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Pethényi köz szeptember 17-ig: Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u augusztus 7-ig: REAG Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci út 18. V. em., Bering Stúdió Kft., 1067 Budapest, Eötvös u augusztus 8-tól: Colliers Magyarország Kft Budapest, Csörsz utca 41. KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út március 13. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által kiadott lajstromozási száma: IV. Ingatlanportfolió ( ) 2

3 (7. sz. melléklet: 1/a) Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés éve Használatba vétel éve Funkcionális kategória Tervezett tartási időtáv Földrajzi kategória 2730 Albertirsa, Vasút u Bp. Attila u em Csopak, Szépkilátó u./örkény István sétány sarok 2400 Dunaújváros, Kenyérgyár u Kaposvár, Fő u Szombathely, Faludy u. / Dolgozó u. sarok 4090 Polgár, Hősök u /5 1,046 1, /0/A/ /3,476/1-3,480/11 114/3/A/1-13 albetétek 60-as évek 7,266 7, ,865 2, /3/A/ /143, 146, 147, 151, , 161, 165, /1/A/1; 606/1/A/5 '70-es évek kereskedelmi 60-as évek Iroda 2013 '70-es évek 293,62 293, egyéb ingatatlan kereskedelmi kereskedelmi 2013 Vidék Budapest és környéke 2013 Vidék 2013 Vidék 2013 Vidék telek 2013 Vidék kereskedelmi 2013 Vidék (7. sz. melléklet: 1/b) 9700 Szombathely, Faludy u. / Dolgozó u. sarok Helyrajzi száma 3785/ /157, 160, 161, /143, 146, 147, 151 Övezeti besorolás Kisvárosias lakóterület (Lk) Lakó és intézményi funkciók elhelyezésére szolgáló terület (Lk,I) Lakó funkció elhelyezésére szolgáló terület (Lke) Szintterületi mutató * Beépíthetőség Építménymagasság ** Minimum zöldterületi mutató *** Közműellátottság 60% m 20% nem ellátott 50% m 30% nem ellátott 30% - 4.5m 50% nem ellátott Építési engedély Folyamatban **** Folyamatban **** Folyamatban **** * Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX.7.) számú rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról c. rendeletében a szintterületi mutató nem került meghatározásra. ** A telek beépíthető lehetőségei az épület legnagyobb építménymagassága *** OTÉK 12 szerint: (4) A területen a telek területének legalább 20%-ént zöldterületként kell kialakítani, fenntartani. Amennyiben a szabályozási terv 60%-nál kisebb beépítést határoz meg, úgy a zöldterület %-a növelendő a beépítéscsökkenés %-ával. **** Az építési engedély én vált jogerőssé Szombathely vonatkozásában. Funkc. kategória telek telek telek 3

4 (7. sz. melléklet: 2.) Befektetési állomány értéke az időszak elején Budapest és környéke Ingatlanérték (Ft) az időszak elején ( ) Vidék Külföld Összesen Telek - 324,271, ,271,912 Lakó Iroda 78,521, ,521,913 Kereskedelmi - 1,315,342,388-1,315,342,388 Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb - 636,325, ,325,055 Összesen: 78,521,913 2,275,939,355-2,354,461,268 Befektetési állomány értéke az időszak végén Ingatlanérték (Ft) az időszak végén ( ) Telek - 214,177, ,177,345 Lakó Iroda 55,346, ,346,360 Kereskedelmi - 921,666, ,666,594 Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb - 369,209, ,209,010 Összesen: 55,346,360 1,505,052,949-1,560,399,309 4

5 (7. sz. melléklet: 3/a.) Az adott időszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel. A díjbevétel devizális megoszlás: 73 % HUF (86%-a EUR-ban indexált), 27% EUR Nettó bérleti díj bevétel az időszak során (HUF) Telek Lakó Iroda -1,436, ,436,810 Kereskedelmi - 49,876,632 49,876,632 Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb - -1,978, ,978,943 Összesen: -1,436,810 47,897,689 46,460,879 (7. sz. melléklet: 3/b.) Bérbeadottság Bérbeadottság az időszak végén Telek - 0% - 0% Lakó Iroda 0% - - 0% Kereskedelmi - 91% - 91 % Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb - 75% - 75% Összesen 0 % 81% - 79% 5

6 (7. sz. melléklet: 3/c.) Ingatlanjövedelmezőség Ingatlanjövedelmezőség Telek - 0% - 0% Lakó Iroda 0% - - 0% Kereskedelmi % % Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb % % Összesen 0.00% 8.16 % % (7. sz. melléklet: 3/d.) Fajlagos bérleti díj bevétel (HUF) Budapest és környéke Fajlagos bérleti díj bevétel Vidék Külföld Összesen Telek Lakó Iroda Kereskedelmi - 27,365-27,365 Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb Összesen 0 10,573-10,302 6

7 (7. sz. melléklet: 3/e.) Fajlagos értékek Fajlagos értékek Telek - 9,402,82-9,402,82 Lakó Iroda 180, , Kereskedelmi - 81, , Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb - 50, , Összesen 180, , , (7. sz. melléklet: 3/f.) Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Ingatlanok értékének változása (%) Telek % % Lakó Iroda % % Kereskedelmi % % Ipari Vegyes hasznosítású Fejlesztés alatt álló Egyéb % % Összesen % % % 7

8 (7. sz. melléklet: 4/a.) Az portfólió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfólió aránya Időszak elején (%) Időszak végén (%) Ingatlanportfólió aránya % -1,132.39% (7. sz. melléklet: 4/b.) Bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések átlagos futamideje án 4 év. (7. sz. melléklet: 4/c.) Bérlők, vevők száma Az Alapnak án 18 bérlővel volt élő bérleti szerződése. (7. sz. melléklet: 4/d.) A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje án 32,61 % volt. (7. sz. melléklet: 4/e.) Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele án - 886,79 % volt. (6. sz. melléklet: I. a-f.) Az Alap nettó eszközértékének főbb sorai án Ingatlan NEÉ Deviza Albertirsa II. 255,264,183 HUF Budapest I. ker. Attila út 55,346,360 HUF Csopak 369,209,010 HUF Dunaújváros 561,804,783 HUF Kaposvár 59,253,587 HUF Polgár 45,344,041 HUF Szombathely 214,177,345 HUF INGATLAN ÖSSZESEN: 1,560,399,309 HUF PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 406,183 HUF KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: HITELÁLLOMÁNY ÉS ELHATÁROLT HITELKAMAT: 19,694,517-1,347,577,227 HUF HUF KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: -229,096,177 HUF KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: -141,624,003 HUF BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA: 1,973,359,729 db MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZÉRTÉKE: -137,797,398 HUF EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 0.00 HUF V. Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása II. félévében Az Alap zártvégűvé alakulását a PSZÁF E-III/ /2009. számú határozatával, február 13-án engedélyezte, így a forgalomba hozott befektetési jegyek a futamidő végéig nem válthatók vissza. A forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma: 1,973,359,729 db. 8

9 A befektetési jegyek ugyanakkor a másodlagos forgalomban forgalomképesek, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek. (6. sz. melléklet: II., III.) Dátum Nettó eszközérték (HUF) db Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF) Változás %-ban az adott hónapban ,994,056 1,973,359,729 0, ,669,549 1,973,359,729 0, % ,856,037 1,973,359,729 0, % ,030,882 1,973,359,729 0, % ,335,081 1,973,359,729 0, % ,923,345 1,973,359,729 0, % ,797,398 1,973,359,729 0, % Összességében a nettó eszközérték 100 %-kal csökkent II. félévben, mivel a nettó eszközérték negatívba fordult, az egy jegyre jutó érték pedig nullára változott tól ig: 8.90 %; től ig: %; től ig 2.43 %; től ig %; tól ig % től ig -100% VI. Az Alap hozamadatai az indulástól kezdve ( ) A MAG és a BIX alakulása 1, , , , , , , , , , , , , , március június december szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember BIX - BAMOSZ Ingatlanalap Index: az index teljeskörűen lefedi a hazai nyilvános nyíltvégű befektetési alapok és az egyéb nem index-tag alapokba befektető befektetési alapok körét, így teljesítménye viszonyítási pontot jelent a hazai intézményesült befektetésekkel rendelkező befektetők számára. MAG BIX 9

10 (6.sz. melléklet: IV.) VII II. félévében az Alap nem rendelkezett értékpapír portfolióállománnyal. (6.sz. melléklet:vi.) VIII. Az Alap az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan, ide nem értve a tárgyidőszakot Dátum Nettó eszközérték (HUF) db Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF) ,834,057,120 1,973,359, ,233,101,240 1,973,359, ,901,815 1,973,359, IX. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei december 22-én az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: bank) rendkívüli hatállyal felmondta a MAG Ingatlanbefektetési Alappal április 28-án megkötött devizaalapú Jelzálogkölcsön szerződést. Felmondási okként a bank megjelölte, hogy az adós vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét. Ennek megfelelően a MAG Ingatlanbefektetési Alapnak azonnal esedékes fizetési kötelezettsége keletkezett az FHB Bank felé az Attila úti (7169/0/A/2), a Csopaki (476/1, 476/3, 462/3, 476/2, 480/11), az Albertirsai (2952/5), a Dunaújvárosi (14/3/A/1-13 ok után felvett jelzálog-kölcsönökből án fennálló hitel tőke, kamat és késedelmi kamat tartozás: Ingatlan Lejárt tőke Lejárt kamat Összes késedelmi kamat Összes tartozás Devizanem Budapest, Attila út , , , ,69 EUR Albertirsa , , , ,62 EUR Csopak , , , ,94 EUR Dunaújváros , , , ,00 HUF (6.sz. melléklet: VII.) X. Az Alapnak származtatott ügylete nem volt II. félévében. (6.sz. melléklet:viii.) XI. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők december 6-át követően az Alapkezelő nem számol alapkezelési díjat, tekintettel az Alap negatívvá vált nettó eszközértékére második félévében az Alap befektetési politikájára ható fontosabb tényezők a következők voltak: 10

11 Az ok értékesítésével megbízott partnereink az okat kiajánlották potenciális vevőknek, azonban komoly vételi szándékot nem kaptunk, hiszen a A kereskedelmi ok befektetési piaca továbbra is stagnál A gazdasági válság hatásai továbbra is érződnek A banki finanszírozások hiánya ellehetetleníti a kereskedelmi ok adásvételét, kereskedelmét A kormányzati intézkedések és a hazai gazdaságpolitika nem kedvez a hazai befektetéseknek; az ország iránt nem tapasztalható érdeklődés az szektorban Budapest, február 15. Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. 11

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 213 Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1. Nyilvántartott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben