MH: /302 / 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MH: 750-7 /302 / 2009."

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: /302 / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások január 1-jétől érvényes árának megállapítására Összeállította:.. Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. Elnök - igazgató.. Börzsei Tibor MVK Zrt. Vezérigazgató Osváth Zoltán Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató.. Duzsik Gábor MIVÍZ Kft. Általános igazgató.. Stefán Csaba Régió Park Miskolc Kft. Ügyvezető Igazgató.. Kis Péter AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgató.. Varga Zoltán AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgató.. Molnár Zoltán MIK Zrt. Vezérigazgató.. Korózs András MIHŐ Kft. Ügyvezető igazgató

2 Egyeztetve: Nyilas Ferencné Főosztályvezető Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály. Csiszárné dr. Sajgó Erika Főosztályvezető Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály Vargha Tibor Főosztályvezető Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály. Kerezsi Gábor Főosztályvezető Jegyzői kabinet Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. Dr. Mihalecz Péter jegyző

3 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló A Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatási hatáskörébe tartozó és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének árjóváhagyási jogkörbe tartozó szolgáltatások január 1-jétől alkalmazandó díjaira vonatkozó megalapozásokat az 1-7 pontok tartalmazzák, a szolgáltató cégek tervezett nagyberuházásait, a 2009 évi várható és a 2010 évi tervezett üzleti tervek, valamint a díjmódosítások részletes indoklása szerint. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában, melynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdásági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala. A részvénytársaság, a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó vállalatok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a tagvállalatok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése. III. Előzmények A Miskolc Holding Zrt. alapításának célja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet. VI. Várható szakmai hatások A díjemelésekkel a közszolgáltatás elvárt színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól és lehetőséget teremt a szolgáltatások magasabb szintű megteremtésére az önkormányzati támogatások további növekedésének elkerülésével. V. Várható gazdasági hatások Az infláció arányos díjemeléssel a jogszabályváltozásokból adódó nettó árbevétel csökkenése, az évközi anyag és energia árváltozások kerülnek kompenzálásra, míg egy esetben az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye határozza meg az emelés mértékét. VI. Kapcsolódások A szolgáltatási díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a szolgáltatásokhoz biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. 3

4 VII. Fennmaradt vitás kérdések Az előterjesztéssel kapcsolatosan vitás kérdések nem maradtak. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az önkormányzati rendelettel megállapított díjtételekről a sajtó tájékoztatható. 4

5 Tartalomjegyzék Javaslatok / Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására... 7 I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások... 7 II. PÉNZÜGYI TERV TÁBLÁZAT... 8 III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. DÍJ JAVASLAT / Javaslat az ivóvíz-, folyékony hulladék és csatornaszolgáltatás január 1- jétől érvényes árának megállapítására I. A MIVÍZ Kft évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházásai II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat évi viteldíjainak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására DÍJ JAVASLAT / Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet módosítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT /Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 48/1997. (IX.29.) számú rendelet módosítására, valamint az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítására 52. 5

6 Rendeletek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról a lakások bérletéről szóló, többször módosított 25/2006.(VII. 12.) számú rendelet módosításáról az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 48/1997. (IX.29.) számú rendelet módosításáról a közműves ivóvízellátását és a közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatásért fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló 44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet módosításáról a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet módosításáról a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló, többször módosított 14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról a többször módosított, fizető parkolási rendszerről szóló, 31/2004.(IX. 29.) számú rendelet módosításáról a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló, többször módosított 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról Javaslatok 6

7 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások 25 millió forintot meghaladó beruházások kimutatása ( adatok eft-ban) megnevezés 2008/2009 üzleti év 2009/2010 üzleti év tény terv MAN kukás gépjárművek Konténeres gépjármű Abroller SAP és egyéb szoftverek m3 konténer Koncessziós díj Személygépkocsi m3 konténer Bord computer Épület felújítás Telephely Mindösszesen:

8 II. PÉNZÜGYI TERV TÁBLÁZAT EREDMÉNYKIMUTATÁS év* év** 2010 terv / 2009 várh. Társaság neve: AVE Miskolc Kft. terv Index % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0 III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke ( ) Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM év* év** Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó 0 0 Szellemi dolgozó Létszám összesen * 2008/2009 üzleti év könyvizsgálattal alátámasztott adatai ** 2009/2010 üzleti év tervezett adatai 8

9 Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) Ssz. Megnevezés Lakosság hulladékszállítás és ártalmatlanítás Árbevétel Anyagjellegű ráfordítások ( ) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetlen költségek összesen ( ) Társüzemi szolgáltatások (járműköltség) Divízió általános költség Management Egyéb ráfordítások Hulladék ártalmatlanítási díj Adózás előtti eredmény ( ) Társasági adó Adózás utáni eredmény (17-18) Árbevétel edényzettípusonkénti megoszlása 9

10 Tulajdon Ürítés/hét Mh Th Összesen Tároló méret (m 3 ) 1x ürítés (Ft) AVE tulajdonú edény árából ürítési díj 2009 nettó ár (Ft) Bérleti díj Ürítési térfogat (m 3 ) AVE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Saját , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Összesen ,36 Díjkompenzáció Összesen

11 Fajlagos díjak összetevőinek alakulása Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Összes ráfordítás és nyereség (eft) Tárolóedény kapacitás (ezer liter) Fajlagos díj (miskolci lakosság) Szállítási költség 1,83 1,92 Ártalmatlanítási költség 0,60 0,70 Szelektív hulladékgyűjtés 0,05 0,05 Nyereségtartalom 0,20 0,15 Egységnyi díj (Ft/l) 2,69 2,82 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Nyereségtartalom Szelektív hulladékgyűjtés Ártalmatlanítási költség Szállítási költség 0,50 0,00 11

12 III. DÍJ JAVASLAT A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) sz. kormányrendelet előírásai szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díját önkormányzati rendeletben kell meghatározni oly módon, hogy az a közszolgáltatással arányos, az indokolt költségek megtérülését biztosító, a közszolgáltatás biztonsága mellett annak legkisebb költségű ellátására, hatékony hulladékgazdálkodásra ösztönző legyen. Az AVE Miskolc Kft a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi rendelet módosítását kezdeményezte a szolgáltatási díjak január 1-jétől 16 %-kal történő megemelése tekintetében, ami nettó 151 Ft-os többletköltséget jelent havi átlagban háztartásonként A mérték tekintetében meghatározó szempont volt a regionális hulladéklerakó üzemeltetésével járó költségek, a szelektív gyűjtőszigetek, a lomtalanítás, a hulladékudvarok működési kiadásainak megtérülése a szolgáltatási díjakban. Ezen díjemelési mérték veszi figyelembe az ISPA projekt létesítményeinek üzemeltetésére kiírt tenderben meghatározott jelentős összegű pótlási költségeket, amelyekre vonatkozóan 2009-ben díjkompenzáció került meghatározásra és a Miskolc Térségi Konzorcium által megfizetésre. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős díjként került meghatározásra. A lakossági hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan Miskolc Város Önkormányzata és az AVE Miskolc Kft között 2002-ben közszolgáltatási szerződés jött létre, mely szeptemberében módosult többek között a közszolgáltatási díj megállapításának feltételei vonatkozásában. A Miskolc város és térségének települési szilárd hulladék ártalmatlanítására vonatkozóan a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata és az AVE Miskolc Kft között Hulladékkezelési közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés december 22. napján került megkötésre Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA projekt keretében megvalósult létesítmények, illetve beszerzett eszközök kizárólagos üzemeltetése egységes rendszer keretében pályázat lezárását követően. Az új hulladékgazdálkodási rendszer működésének fenntartását- összhangban az Európai Unió irányelveivel - a közszolgáltatási díjakból kell biztosítani, melyeknek fedezetet kell nyújtania a szükséges pótlásokra és fejlesztésekre is a létesítmény élettartama során. Ezen elvárás teljesülése a lerakó igénybevevőinek hosszú távú együttműködése révén várható el, egységes keretet adva a költségek elszámolásának, a közös díjpolitikának. Elkészítettük kalkulációnkat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeinek üzemeltetésére kiírt pályázat feltételeinek figyelembevételével. Árbevétel : (e Ft-ban) Megnevezés Árbevétel - hulladékkezelés árbevétele - szelektív gyűjtés árbevétele

13 A számlázás az önkormányzati rendeletnek megfelelően a tároló edényzet mennyisége, típusa, ürítési gyakorisága, tulajdonjoga alapján történik. Az átlagos hulladékszállítási díj éves viszonylatban: Megnevezés Árbevétel (eft) Háztartások száma Átlagos díj Ft/házt./év (nettó) A fajlagos díjak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Hulladékkezelés árbevétele (eft) Edényzet űrtartalom (ezer l) Fajlagos díjak (Ft/l) 2,69 2,82 Az árbevételek között került kimutatásra továbbá a gyűjtőszigetek működéséből várható árbevétel. Az árbevétel meghatározásánál átlagosan 16 %-os lakossági díjemeléssel számoltunk, ami fedezetet nyújt az ártalmatlanítási többletköltségekre. Ez nettó 151 Ft-os többletköltséget jelent havi átlagban háztartásonként. Ezzel az árbevételben 5%-os növekedés realizálódik, tekintettel arra, hogy a többletköltségeket a konzorcium határozatban elismerte és 11%-os díjkompenzációként 2009-ben megfizetésre került társaságunk felé. Közvetlen költségek Társaságunknál október 1-től bevezetésre került az SAP integrált vállalatirányítási rendszer, amely lefedi a társaság teljes tevékenységét, gazdasági és műszaki folyamatait. Az új rendszer továbbra is kezeli a közszolgáltatási és egyéb feladatok elkülönült nyilvántartását. A gépjárművek költségei a korábbiaktól eltérően költséghelyenként jelennek meg, amelyek a rendszer Waste moduljában rögzített menetlevelek feldolgozásával a ledolgozott üzemórák alapján felosztásra kerülnek. Ebből adódóan a kimutatás tételesen nem tartalmazza a gépjárművekkel kapcsolatos költségeket (értékcsökkenés, üzemanyag, stb.), ezek a társüzemi szolgáltatások sorában összegződnek. Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja Megnevezés Miskolci lakossági hulladékszállításra eső lerakási költség (eft-ban) 13

14 A beszállított kommunális hulladék rendeletben meghatározott díja és a miskolci lakosságra eső beszállítás szorzatából adódik re vonatkozóan tonna hulladékmennyiséggel számoltunk a miskolci lakosság vonatkozásában. Adózott eredmény Megnevezés Eredmény (eft-ban) A hulladéktörvény és a közszolgáltatási szerződés meghatározza, hogy a hosszú távú, biztonságos működés és folyamatos fejlesztés feltételeként a díjnak nyereséget kell tartalmaznia. Az előterjesztés szerinti díjemelés esetén minimális nyereség képződik a lakossági kommunális hulladékszállításnál. 14

15 2./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások MIK Zrt. részéről nincs tervezve 25 millió Ft-ot meghaladó beruházás évre 15

16 II. DÍJ JAVASLAT Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából és képviseletében eljárva a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt évtől látja el az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat évben eddig két alkalommal került módosításra a jelenleg hatályos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú helyi önkormányzati rendelet. A mostani módosítás legfőbb indoka a minden év decemberében megtárgyalásra kerülő bérleti díjemelés. Figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét javaslatunk átlagos 4,61%-os mértékű díjemelés. Az alacsony komfortfokozatú lakások esetében a bérleti díj mértéke átlagnál magasabb százalékkal emelkedik, megjegyzendő, hogy a lakásokra fordított karbantartási költségek megtérülése még ezen díjakkal együtt sem várható. Pl. a C övezetben, az ún. számozott utcákon lévő átlagos 36m 2 alapterületű komfortnélküli lakás bérleti díja Ft/hó mértékre emelkedik. Az elmúlt évben a január 1. napja előtt és után a magas komfortfokozatú lakásokra szociális helyzet alapján megállapított bérleti díjjal kötött szerződések esetében a bérleti díj egységesítésre került, továbbá január 1. napjától a magas komfortfokozatú lakások kizárólag költségelven adhatóak bérbe. A jelenlegi díjemelés a még meglévő ellentmondásokat szünteti meg két lépcsőben, oly módon, hogy a különböző lakbért módosító tényezők (övezet, építési mód, épület műszaki állapota) egymással szorzószámmal is kifejezhető módon arányban álljanak. A díjtételek megállapítása során a C övezetben lévő iparosított technológiával épült, nem felújított épületben lévő lakások bérleti díja jelentette az alapot, mely változatlan Ft/m2/hó maradt. A kiinduló bérleti díjhoz képest övezetenként 10%-kal csökken ill. nő a díj mértéke, az épület műszaki állapota - felújításban részesült 25%-kal emeli a bérleti díjat. A hagyományos szerkezetű épületek bérleti díja 5%-kal több, mint a panel épületeké és a felújítás itt is 25%-al több bérleti díjat eredményez. További módosítás, hogy magas komfortfokozatú lakások esetében az épület lakbérfizetés szempontjából figyelembe vehető felújítási időpontja 25 évről 15 évre csökkenne. A differenciált emelés összességében egy lépcsőben történő rendezés esetén 11,84% átlagos bérleti díj emelést jelentene, ezért jelen rendeletmódosítás keretében évre átlagos 4,61%-os emelést javaslunk tekintettel a gazdasági helyzetre. A régi szociális bérleti díjak így 0-18%-os mértékig emelkednek. Fentiek alapján az előzetes tervek szerint a 2011-es bérleti díjemelésnél fogja elérni a költségelvű bérleti díjak mértékét a jelenlegi régi szociális bérleti díj, ezzel teljes egészében megvalósul az a cél, hogy azonos szolgáltatásért, azonos bérleti díjat fizessenek az egy épületben lakók. A költségelvű bérleti díjak esetében a legmagasabb emelés 4% mértékű, azonban a legtöbb esetben a bérleti díj mértéke csökken esetenként mintegy 20%-os mértékben a régi szociális bérleti díjaknál részletezett belső arányosítás eredményeként. 16

17 A piaci lakások bérleti díja továbbra is a költségelvű bérleti díjak 110%-a, a január 1. napja előtt piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja nem emelkedik. A díjemeléssel egyidejűleg évenként szükségessé válik a rendelet egyes szabályozási rendszereinek átgondolása, illetőleg az év közben történt jogszabályváltozások rendeleti szintű átvezetése. A költségelvű bérlakás pályázatok száma az elmúlt egy évben csökkenő tendenciát mutat. A gyakorlati tapasztalatok alapján ennek okai összesítésre kerültek és ez eredményezte, hogy a pályázati rendszerbe néhány feltétel megváltoztatásra kerül a lakások üresen állásának elkerülése érdekében és arra a körülményre tekintettel, hogy jelenleg nincs lakáshiány. A jogos lakásigény mértékét fentiek alapján célszerű kiiktatni. A legnagyobb kört magába foglaló költségelvű lakások pályázati feltételeinél az eddigi 5 éves folyamatos helyben-lakás meglétét felváltja a 3 éves folyamatos helyben-lakás igazolása, vagy alternatívaként legalább 1 éves folyamatos, határozatlan időtartamú munkaviszony, ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú Város területén van. A magántulajdon, résztulajdon, haszonélvezeti jog fennállása az eddigi 5 év helyett 2 éven belül vizsgálandó, az öröklés útján szerzett részilletőség nem kizáró ok, függetlenül attól, hogy terheli-e azt özvegyi jog vagy sem. Az önkormányzati bérlakáson fennálló bérleti jogviszony fennállása tekintetében az 5 éven belüli vizsgálat megmarad, de könnyítésként kivételt képeznek ez alól a szabály alól azok, akiknek a bérlőtársi jogviszony megszüntetésére házasság felbontása vagy az élettársi kapcsolat megszakadása miatt került sor. A pályázati rendszer módosításával az ideiglenes hasznosítás szabályai is változnak. A rendeletbe beépítésre kerül a bejegyzett élettárs fogalma mindazon helyeken ahol eddig csak a házastársakról rendelkezett a jogszabály. A jelenlegi társadalmi viszonyok között az élettársi kapcsolat egyre elterjedtebb, így a rendeletmódosítással lehetőség nyílik arra, hogy a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén az élettársak is bérlőtársakká váljanak. Az Ltv. szerint a bérbeadó és a bérlő megállapodhat arról, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúvá. Ez a gyakorlatban régóta működő rendszer jelen módosítással a rendeletbe is beépítésre kerül, annak érdekében, hogy a felújítás időtartamára (legfeljebb 90 napra) a Ft költséget meghaladó munkálatok esetén a bérlőt 50% díjkedvezmény illethesse meg. A jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezése érdekében évben beépítésre került a 25. (3) bekezdés, melynek a)-b) pontjában a határidő módosul. Ily módon rendezésre kerülhet mindazon személyek jogviszonya, akik a jelenleg hatályos rendelkezések szerinti határidőben a tartozásaikat még nem teljes körűen tudták rendezni, vagy időközben váltak jogcím nélküli lakáshasználóvá. A nyugdíjasházra vonatkozó szabályok jelen módosítással szintén megváltoznak a lakások kiadhatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy a jelen gazdasági helyzetben nincs lehetőség a magántulajdonú ingatlanok megvásárlására és továbbértékesítésére, célszerű - kizárólag a nyugdíjasház esetében - a magántulajdonnal rendelkezők részére is lehetőséget biztosítani a bekerülésre, de magasabb összegű bekerülési költség ( Ft/m 2 ) megfizetésének vállalása mellett. 17

18 A októberi közgyűlésen a lakásrendelet módosítására vonatkozó előterjesztés tárgyalásakor az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport bizottság részéről javaslatként került megfogalmazásra, hogy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező személyeknek, akiknek a lakását az Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlása útján szerzi meg, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a későbbiekben a lakásukat visszavásárolhassák. Tekintettel arra, hogy a bérbeadás ebben az esetben határozatlan időtartamra történik az értékesítésnek jelen jogszabályi keretek között akadálya nincs, azonban az önkormányzati bérlőket megillető kedvezmények nem érvényesülhetnek. Alapelvként kerül meghatározásra, hogy az eladási ár a forgalmi értéknél kevesebb nem lehet. Ez a szabály az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás-és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló többször módosított - 48/1997. (IX.29.) rendelet 5. (1) bekezdésének módosításával kerül átvezetésre. 18

19 3./ Javaslat az ivóvíz-, folyékony hulladék és csatornaszolgáltatás január 1- jétől érvényes árának megállapítására. I. A MIVÍZ Kft évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházásai 1.1. Göröghegyi 5000 m3-es medence rekonstrukciós munkái a. A beruházás megvalósításának indoka Feladat: A medencéről többször készült állapotfelmérés. Szerelvényei nagyon rossz állapotban vannak. Ellenlejtése van, ami a medence leürítését nem teszi lehetővé,(szivattyúval kell az ivó- és mosóvizet eltávolítani.) A töltő és ürítő vezeték és szerelvényeinek rossz állapota is indokolja a vízhálózati rész felújítását. A működésképtelen visszacsapó szelepek nem biztosítják az ivóvíztároló medencében a víz tervezett áramlását, a "pangó" vizek miatt vízminőség romlás következik be. A rossz minőségű vizet le kell engedni, a medencét gyakrabban kell átöblíteni és mosni, ami jelentős többlet üzemeltetési költséget eredményez. Tartópillérei erősen korrodáltak (vasbeton korrózió), vízzáró vakolata sok helyen sérült. A medence teljes felújítása szükséges, mivel a vízellátásban tárolókapacitása miatt igen fontos szerepet játszik. Rendelkezünk egy kiviteli tervel a medence teljes felújítására, melynek a felülvizsgálata és esetleges átterveztetése 2009 év végére elkészül. A medence födémszigetelése évben elkészült. Amennyiben a terv felülvizsgálata technológiai és műszaki szempontból megtörténik, elkezdhető a pályáztatás a kivitelezési terv alapján. A medence felújítás elmaradása és a nem megfelelő vízminőség miatt felmerülő többletköltségek: - A kieső vízmennyiség pótlása vízvásárlással. - A vízhálózat és víztároló medencék rendkívüli mosása, fertőtlenítése, laborálása. - A haváriás helyzet elhárítására túlmunkát kell elrendelni. - Megnövekszik az anyagfelhasználás (fertőtlenítés, üzemanyag,). - Megemelkedik a gépkocsik km. felhasználása. - Többszörösére nő a laboratóriumi és a helyszíni vízminőség vizsgálatok költsége. A beruházás célja vízminőség-védelem és nagy értékű műtárgy funkciójának és üzemképes állapotának helyreállítása. A vízminőség romlása miatt a medence mosásokat nagyobb gyakorisággal kell végezni, ez az évi élőírt két alkalom többszöröse is lehet. Egy medencemosás vízigénye minimum 1500 m 3. Amennyiben saját vízkészletből nem biztosítható a vízszükséglet, a vásárolt víz legkedvezőtlenebb árával számolva (230,96 Ft/m 3 ) a medencemosáshoz felhasznált víz ára 346 eft/alkalom. Nagy csapadékok esetén, vagy a szellőzőkön bejutott - vízminőséget rontó - idegen anyagok esetén a teljes vízmennyiséget le kell cserélni és a medencét fertőtleníteni kell. A felhasznált vízmennyiség egy alkalommal elérheti a m 3 -t is, ami a legkedvezőtlenebb árral számolva is 1,15 MFt/alkalom költséget jelent. A beruházás elmaradása esetén várható 7 évente vízminőség romlás, haváriás helyzet, majd sűrűbben, melynek jelentős elhárítási költségei ( eft/év) lehetnek.

20 b. A beruházási projekt egyszeri ráfordítása, fenntartási költségei, az üzembe helyezés tervezett időpontja A beruházás tervezett költsége 49,5 mft, melynek felmerülése második negyedévének végén a projekt zárásakor várható. A projektben meghatározott feladatok végrehajtását követően a vízminőség romlása miatt a medence mosásokat nem kell nagyobb gyakorisággal végezni, ez eddig az évi élőírt két alkalom többszöröse is lehetett. A tervezett üzembe helyezés az előzetes tervek szerint augusztus 31. c. Pénzügyi terv, hitelszükséglet A beruházási projekt hitelfelvétel nélkül, saját forrásból valósul meg, ennek részletes adatait a projekt adatlap tartalmazza. d. Hitel-visszafizetés ütemterve, egy éven túli hitelek kamata Az előző pontban leírtak alapján nemleges. e. Többletszolgáltatások, várható megtakarítások A beruházás megvalósulása esetén az előzőekben részletezett szakmai előnyökön túl az várható, hogy a hibaelhárítási, karbantartási költségek valamint a környezetszennyezés következtében kirótt bírságok csökkennek. f. Beruházás tervezett amortizációja A beruházást 3%-os értékcsökkenési leírás alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. g. Beruházás megtérülésének tervezett időtartama A beruházás a holding által megadott megtérülési számítási metódus és alkalmazandó premisszák mellett várhatóan tizenhat év alatt térül meg Szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukció (összevont) a. A beruházás megvalósításának indoka Feladat: Az alábbi szennyvízcsatorna szakaszok rekonstrukciója: o Perecesi szennyvíz főgyűjtő átépítése (200 m) o Ady E. u. 20. házi szennyvíz bekötővezeték átépítése a Zsolcai kapu felől o Hegyalja u között D 30-as beton szennyvízcsatorna átépítésének tervezése (110 fm) o Ómassa szennyvízcsatorna külterületi szakaszán 3 db szerelvényezett tisztító akna építése o Miskolc-Tapolcán az Iglói és Miskolctapolcai u. alatt Ø 30 b szennyvízcsatorna bélelés (360 fm) o Lillafüreden a Függőkerten áthaladó Ø 300 acél szennyvízcsatorna átépítése vagy bélelése (150 m) o Szentpéteri kapuban Szociális Otthon és a Szentpéteri kapui szennyvíz főgyűjtő között Ø 30 b szennyvízcsatorna bélelése (200 m) és átépítése (100 m) o Arany J. u. D 30-as beton szennyvízcsatorna átépítés (55 fm) 20

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Melléklet: 1 db rendelet 1 db kalkuláció

Melléklet: 1 db rendelet 1 db kalkuláció MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Ikt. sz. Melléklet: 1 db rendelet 1 db kalkuláció Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64778./2009. CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MIK Zrt. 3072-10/A10/2007.

MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán Vezérigazgató MIK

Részletesebben

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VB: 83.390/2006 J A V A S L A T 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül parkfenntartás városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Gyulai Közüzemi Kft. A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Előadó: Kneifel Ferenc ügyv. igazgató Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata Alaptevékenységek: vízellátás szennyvízelvezetés

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

2015. évi ÜZLETI TERVE

2015. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

2015. évi ÜZLETI TERVE

2015. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály JOGÚ VÁROS RE MISKOLC MEGYEI ALPOLGÁRMESTE Kvo.: 31.101/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24.

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../ (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben