MH: /302 / 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MH: 750-7 /302 / 2009."

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: /302 / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások január 1-jétől érvényes árának megállapítására Összeállította:.. Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. Elnök - igazgató.. Börzsei Tibor MVK Zrt. Vezérigazgató Osváth Zoltán Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató.. Duzsik Gábor MIVÍZ Kft. Általános igazgató.. Stefán Csaba Régió Park Miskolc Kft. Ügyvezető Igazgató.. Kis Péter AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgató.. Varga Zoltán AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgató.. Molnár Zoltán MIK Zrt. Vezérigazgató.. Korózs András MIHŐ Kft. Ügyvezető igazgató

2 Egyeztetve: Nyilas Ferencné Főosztályvezető Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály. Csiszárné dr. Sajgó Erika Főosztályvezető Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály Vargha Tibor Főosztályvezető Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály. Kerezsi Gábor Főosztályvezető Jegyzői kabinet Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. Dr. Mihalecz Péter jegyző

3 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló A Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatási hatáskörébe tartozó és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének árjóváhagyási jogkörbe tartozó szolgáltatások január 1-jétől alkalmazandó díjaira vonatkozó megalapozásokat az 1-7 pontok tartalmazzák, a szolgáltató cégek tervezett nagyberuházásait, a 2009 évi várható és a 2010 évi tervezett üzleti tervek, valamint a díjmódosítások részletes indoklása szerint. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában, melynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdásági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala. A részvénytársaság, a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó vállalatok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a tagvállalatok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése. III. Előzmények A Miskolc Holding Zrt. alapításának célja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet. VI. Várható szakmai hatások A díjemelésekkel a közszolgáltatás elvárt színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól és lehetőséget teremt a szolgáltatások magasabb szintű megteremtésére az önkormányzati támogatások további növekedésének elkerülésével. V. Várható gazdasági hatások Az infláció arányos díjemeléssel a jogszabályváltozásokból adódó nettó árbevétel csökkenése, az évközi anyag és energia árváltozások kerülnek kompenzálásra, míg egy esetben az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye határozza meg az emelés mértékét. VI. Kapcsolódások A szolgáltatási díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a szolgáltatásokhoz biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. 3

4 VII. Fennmaradt vitás kérdések Az előterjesztéssel kapcsolatosan vitás kérdések nem maradtak. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az önkormányzati rendelettel megállapított díjtételekről a sajtó tájékoztatható. 4

5 Tartalomjegyzék Javaslatok / Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására... 7 I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások... 7 II. PÉNZÜGYI TERV TÁBLÁZAT... 8 III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. DÍJ JAVASLAT / Javaslat az ivóvíz-, folyékony hulladék és csatornaszolgáltatás január 1- jétől érvényes árának megállapítására I. A MIVÍZ Kft évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházásai II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat évi viteldíjainak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására DÍJ JAVASLAT / Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet módosítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT / Javaslat a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZAT III. DÍJ JAVASLAT /Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 48/1997. (IX.29.) számú rendelet módosítására, valamint az értékesíthető önkormányzati bérlakások körének módosítására 52. 5

6 Rendeletek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról a lakások bérletéről szóló, többször módosított 25/2006.(VII. 12.) számú rendelet módosításáról az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló, többször módosított 48/1997. (IX.29.) számú rendelet módosításáról a közműves ivóvízellátását és a közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatásért fizetendő díjakról és díjalkalmazási feltételekről szóló 44/2008. (XII. 22.) sz. rendelet módosításáról a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 21/2009. (VI. 30.) sz. rendelet módosításáról a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló, többször módosított 14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról a többször módosított, fizető parkolási rendszerről szóló, 31/2004.(IX. 29.) számú rendelet módosításáról a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló, többször módosított 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról Javaslatok 6

7 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások 25 millió forintot meghaladó beruházások kimutatása ( adatok eft-ban) megnevezés 2008/2009 üzleti év 2009/2010 üzleti év tény terv MAN kukás gépjárművek Konténeres gépjármű Abroller SAP és egyéb szoftverek m3 konténer Koncessziós díj Személygépkocsi m3 konténer Bord computer Épület felújítás Telephely Mindösszesen:

8 II. PÉNZÜGYI TERV TÁBLÁZAT EREDMÉNYKIMUTATÁS év* év** 2010 terv / 2009 várh. Társaság neve: AVE Miskolc Kft. terv Index % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0 III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke ( ) Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM év* év** Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó 0 0 Szellemi dolgozó Létszám összesen * 2008/2009 üzleti év könyvizsgálattal alátámasztott adatai ** 2009/2010 üzleti év tervezett adatai 8

9 Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) Ssz. Megnevezés Lakosság hulladékszállítás és ártalmatlanítás Árbevétel Anyagjellegű ráfordítások ( ) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetlen költségek összesen ( ) Társüzemi szolgáltatások (járműköltség) Divízió általános költség Management Egyéb ráfordítások Hulladék ártalmatlanítási díj Adózás előtti eredmény ( ) Társasági adó Adózás utáni eredmény (17-18) Árbevétel edényzettípusonkénti megoszlása 9

10 Tulajdon Ürítés/hét Mh Th Összesen Tároló méret (m 3 ) 1x ürítés (Ft) AVE tulajdonú edény árából ürítési díj 2009 nettó ár (Ft) Bérleti díj Ürítési térfogat (m 3 ) AVE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Saját , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Összesen ,36 Díjkompenzáció Összesen

11 Fajlagos díjak összetevőinek alakulása Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Összes ráfordítás és nyereség (eft) Tárolóedény kapacitás (ezer liter) Fajlagos díj (miskolci lakosság) Szállítási költség 1,83 1,92 Ártalmatlanítási költség 0,60 0,70 Szelektív hulladékgyűjtés 0,05 0,05 Nyereségtartalom 0,20 0,15 Egységnyi díj (Ft/l) 2,69 2,82 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Nyereségtartalom Szelektív hulladékgyűjtés Ártalmatlanítási költség Szállítási költség 0,50 0,00 11

12 III. DÍJ JAVASLAT A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) sz. kormányrendelet előírásai szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díját önkormányzati rendeletben kell meghatározni oly módon, hogy az a közszolgáltatással arányos, az indokolt költségek megtérülését biztosító, a közszolgáltatás biztonsága mellett annak legkisebb költségű ellátására, hatékony hulladékgazdálkodásra ösztönző legyen. Az AVE Miskolc Kft a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi rendelet módosítását kezdeményezte a szolgáltatási díjak január 1-jétől 16 %-kal történő megemelése tekintetében, ami nettó 151 Ft-os többletköltséget jelent havi átlagban háztartásonként A mérték tekintetében meghatározó szempont volt a regionális hulladéklerakó üzemeltetésével járó költségek, a szelektív gyűjtőszigetek, a lomtalanítás, a hulladékudvarok működési kiadásainak megtérülése a szolgáltatási díjakban. Ezen díjemelési mérték veszi figyelembe az ISPA projekt létesítményeinek üzemeltetésére kiírt tenderben meghatározott jelentős összegű pótlási költségeket, amelyekre vonatkozóan 2009-ben díjkompenzáció került meghatározásra és a Miskolc Térségi Konzorcium által megfizetésre. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős díjként került meghatározásra. A lakossági hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan Miskolc Város Önkormányzata és az AVE Miskolc Kft között 2002-ben közszolgáltatási szerződés jött létre, mely szeptemberében módosult többek között a közszolgáltatási díj megállapításának feltételei vonatkozásában. A Miskolc város és térségének települési szilárd hulladék ártalmatlanítására vonatkozóan a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata és az AVE Miskolc Kft között Hulladékkezelési közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés december 22. napján került megkötésre Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program (2000/HU/16/P/PE/004) ISPA/KA projekt keretében megvalósult létesítmények, illetve beszerzett eszközök kizárólagos üzemeltetése egységes rendszer keretében pályázat lezárását követően. Az új hulladékgazdálkodási rendszer működésének fenntartását- összhangban az Európai Unió irányelveivel - a közszolgáltatási díjakból kell biztosítani, melyeknek fedezetet kell nyújtania a szükséges pótlásokra és fejlesztésekre is a létesítmény élettartama során. Ezen elvárás teljesülése a lerakó igénybevevőinek hosszú távú együttműködése révén várható el, egységes keretet adva a költségek elszámolásának, a közös díjpolitikának. Elkészítettük kalkulációnkat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeinek üzemeltetésére kiírt pályázat feltételeinek figyelembevételével. Árbevétel : (e Ft-ban) Megnevezés Árbevétel - hulladékkezelés árbevétele - szelektív gyűjtés árbevétele

13 A számlázás az önkormányzati rendeletnek megfelelően a tároló edényzet mennyisége, típusa, ürítési gyakorisága, tulajdonjoga alapján történik. Az átlagos hulladékszállítási díj éves viszonylatban: Megnevezés Árbevétel (eft) Háztartások száma Átlagos díj Ft/házt./év (nettó) A fajlagos díjak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Hulladékkezelés árbevétele (eft) Edényzet űrtartalom (ezer l) Fajlagos díjak (Ft/l) 2,69 2,82 Az árbevételek között került kimutatásra továbbá a gyűjtőszigetek működéséből várható árbevétel. Az árbevétel meghatározásánál átlagosan 16 %-os lakossági díjemeléssel számoltunk, ami fedezetet nyújt az ártalmatlanítási többletköltségekre. Ez nettó 151 Ft-os többletköltséget jelent havi átlagban háztartásonként. Ezzel az árbevételben 5%-os növekedés realizálódik, tekintettel arra, hogy a többletköltségeket a konzorcium határozatban elismerte és 11%-os díjkompenzációként 2009-ben megfizetésre került társaságunk felé. Közvetlen költségek Társaságunknál október 1-től bevezetésre került az SAP integrált vállalatirányítási rendszer, amely lefedi a társaság teljes tevékenységét, gazdasági és műszaki folyamatait. Az új rendszer továbbra is kezeli a közszolgáltatási és egyéb feladatok elkülönült nyilvántartását. A gépjárművek költségei a korábbiaktól eltérően költséghelyenként jelennek meg, amelyek a rendszer Waste moduljában rögzített menetlevelek feldolgozásával a ledolgozott üzemórák alapján felosztásra kerülnek. Ebből adódóan a kimutatás tételesen nem tartalmazza a gépjárművekkel kapcsolatos költségeket (értékcsökkenés, üzemanyag, stb.), ezek a társüzemi szolgáltatások sorában összegződnek. Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja Megnevezés Miskolci lakossági hulladékszállításra eső lerakási költség (eft-ban) 13

14 A beszállított kommunális hulladék rendeletben meghatározott díja és a miskolci lakosságra eső beszállítás szorzatából adódik re vonatkozóan tonna hulladékmennyiséggel számoltunk a miskolci lakosság vonatkozásában. Adózott eredmény Megnevezés Eredmény (eft-ban) A hulladéktörvény és a közszolgáltatási szerződés meghatározza, hogy a hosszú távú, biztonságos működés és folyamatos fejlesztés feltételeként a díjnak nyereséget kell tartalmaznia. Az előterjesztés szerinti díjemelés esetén minimális nyereség képződik a lakossági kommunális hulladékszállításnál. 14

15 2./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására I évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházások MIK Zrt. részéről nincs tervezve 25 millió Ft-ot meghaladó beruházás évre 15

16 II. DÍJ JAVASLAT Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából és képviseletében eljárva a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt évtől látja el az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat évben eddig két alkalommal került módosításra a jelenleg hatályos, a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú helyi önkormányzati rendelet. A mostani módosítás legfőbb indoka a minden év decemberében megtárgyalásra kerülő bérleti díjemelés. Figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét javaslatunk átlagos 4,61%-os mértékű díjemelés. Az alacsony komfortfokozatú lakások esetében a bérleti díj mértéke átlagnál magasabb százalékkal emelkedik, megjegyzendő, hogy a lakásokra fordított karbantartási költségek megtérülése még ezen díjakkal együtt sem várható. Pl. a C övezetben, az ún. számozott utcákon lévő átlagos 36m 2 alapterületű komfortnélküli lakás bérleti díja Ft/hó mértékre emelkedik. Az elmúlt évben a január 1. napja előtt és után a magas komfortfokozatú lakásokra szociális helyzet alapján megállapított bérleti díjjal kötött szerződések esetében a bérleti díj egységesítésre került, továbbá január 1. napjától a magas komfortfokozatú lakások kizárólag költségelven adhatóak bérbe. A jelenlegi díjemelés a még meglévő ellentmondásokat szünteti meg két lépcsőben, oly módon, hogy a különböző lakbért módosító tényezők (övezet, építési mód, épület műszaki állapota) egymással szorzószámmal is kifejezhető módon arányban álljanak. A díjtételek megállapítása során a C övezetben lévő iparosított technológiával épült, nem felújított épületben lévő lakások bérleti díja jelentette az alapot, mely változatlan Ft/m2/hó maradt. A kiinduló bérleti díjhoz képest övezetenként 10%-kal csökken ill. nő a díj mértéke, az épület műszaki állapota - felújításban részesült 25%-kal emeli a bérleti díjat. A hagyományos szerkezetű épületek bérleti díja 5%-kal több, mint a panel épületeké és a felújítás itt is 25%-al több bérleti díjat eredményez. További módosítás, hogy magas komfortfokozatú lakások esetében az épület lakbérfizetés szempontjából figyelembe vehető felújítási időpontja 25 évről 15 évre csökkenne. A differenciált emelés összességében egy lépcsőben történő rendezés esetén 11,84% átlagos bérleti díj emelést jelentene, ezért jelen rendeletmódosítás keretében évre átlagos 4,61%-os emelést javaslunk tekintettel a gazdasági helyzetre. A régi szociális bérleti díjak így 0-18%-os mértékig emelkednek. Fentiek alapján az előzetes tervek szerint a 2011-es bérleti díjemelésnél fogja elérni a költségelvű bérleti díjak mértékét a jelenlegi régi szociális bérleti díj, ezzel teljes egészében megvalósul az a cél, hogy azonos szolgáltatásért, azonos bérleti díjat fizessenek az egy épületben lakók. A költségelvű bérleti díjak esetében a legmagasabb emelés 4% mértékű, azonban a legtöbb esetben a bérleti díj mértéke csökken esetenként mintegy 20%-os mértékben a régi szociális bérleti díjaknál részletezett belső arányosítás eredményeként. 16

17 A piaci lakások bérleti díja továbbra is a költségelvű bérleti díjak 110%-a, a január 1. napja előtt piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díja nem emelkedik. A díjemeléssel egyidejűleg évenként szükségessé válik a rendelet egyes szabályozási rendszereinek átgondolása, illetőleg az év közben történt jogszabályváltozások rendeleti szintű átvezetése. A költségelvű bérlakás pályázatok száma az elmúlt egy évben csökkenő tendenciát mutat. A gyakorlati tapasztalatok alapján ennek okai összesítésre kerültek és ez eredményezte, hogy a pályázati rendszerbe néhány feltétel megváltoztatásra kerül a lakások üresen állásának elkerülése érdekében és arra a körülményre tekintettel, hogy jelenleg nincs lakáshiány. A jogos lakásigény mértékét fentiek alapján célszerű kiiktatni. A legnagyobb kört magába foglaló költségelvű lakások pályázati feltételeinél az eddigi 5 éves folyamatos helyben-lakás meglétét felváltja a 3 éves folyamatos helyben-lakás igazolása, vagy alternatívaként legalább 1 éves folyamatos, határozatlan időtartamú munkaviszony, ahol a munkavégzés helye Miskolc Megyei Jogú Város területén van. A magántulajdon, résztulajdon, haszonélvezeti jog fennállása az eddigi 5 év helyett 2 éven belül vizsgálandó, az öröklés útján szerzett részilletőség nem kizáró ok, függetlenül attól, hogy terheli-e azt özvegyi jog vagy sem. Az önkormányzati bérlakáson fennálló bérleti jogviszony fennállása tekintetében az 5 éven belüli vizsgálat megmarad, de könnyítésként kivételt képeznek ez alól a szabály alól azok, akiknek a bérlőtársi jogviszony megszüntetésére házasság felbontása vagy az élettársi kapcsolat megszakadása miatt került sor. A pályázati rendszer módosításával az ideiglenes hasznosítás szabályai is változnak. A rendeletbe beépítésre kerül a bejegyzett élettárs fogalma mindazon helyeken ahol eddig csak a házastársakról rendelkezett a jogszabály. A jelenlegi társadalmi viszonyok között az élettársi kapcsolat egyre elterjedtebb, így a rendeletmódosítással lehetőség nyílik arra, hogy a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén az élettársak is bérlőtársakká váljanak. Az Ltv. szerint a bérbeadó és a bérlő megállapodhat arról, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúvá. Ez a gyakorlatban régóta működő rendszer jelen módosítással a rendeletbe is beépítésre kerül, annak érdekében, hogy a felújítás időtartamára (legfeljebb 90 napra) a Ft költséget meghaladó munkálatok esetén a bérlőt 50% díjkedvezmény illethesse meg. A jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezése érdekében évben beépítésre került a 25. (3) bekezdés, melynek a)-b) pontjában a határidő módosul. Ily módon rendezésre kerülhet mindazon személyek jogviszonya, akik a jelenleg hatályos rendelkezések szerinti határidőben a tartozásaikat még nem teljes körűen tudták rendezni, vagy időközben váltak jogcím nélküli lakáshasználóvá. A nyugdíjasházra vonatkozó szabályok jelen módosítással szintén megváltoznak a lakások kiadhatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy a jelen gazdasági helyzetben nincs lehetőség a magántulajdonú ingatlanok megvásárlására és továbbértékesítésére, célszerű - kizárólag a nyugdíjasház esetében - a magántulajdonnal rendelkezők részére is lehetőséget biztosítani a bekerülésre, de magasabb összegű bekerülési költség ( Ft/m 2 ) megfizetésének vállalása mellett. 17

18 A októberi közgyűlésen a lakásrendelet módosítására vonatkozó előterjesztés tárgyalásakor az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport bizottság részéről javaslatként került megfogalmazásra, hogy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező személyeknek, akiknek a lakását az Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlása útján szerzi meg, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a későbbiekben a lakásukat visszavásárolhassák. Tekintettel arra, hogy a bérbeadás ebben az esetben határozatlan időtartamra történik az értékesítésnek jelen jogszabályi keretek között akadálya nincs, azonban az önkormányzati bérlőket megillető kedvezmények nem érvényesülhetnek. Alapelvként kerül meghatározásra, hogy az eladási ár a forgalmi értéknél kevesebb nem lehet. Ez a szabály az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás-és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló többször módosított - 48/1997. (IX.29.) rendelet 5. (1) bekezdésének módosításával kerül átvezetésre. 18

19 3./ Javaslat az ivóvíz-, folyékony hulladék és csatornaszolgáltatás január 1- jétől érvényes árának megállapítására. I. A MIVÍZ Kft évi tervezett 25 MFt feletti nagyberuházásai 1.1. Göröghegyi 5000 m3-es medence rekonstrukciós munkái a. A beruházás megvalósításának indoka Feladat: A medencéről többször készült állapotfelmérés. Szerelvényei nagyon rossz állapotban vannak. Ellenlejtése van, ami a medence leürítését nem teszi lehetővé,(szivattyúval kell az ivó- és mosóvizet eltávolítani.) A töltő és ürítő vezeték és szerelvényeinek rossz állapota is indokolja a vízhálózati rész felújítását. A működésképtelen visszacsapó szelepek nem biztosítják az ivóvíztároló medencében a víz tervezett áramlását, a "pangó" vizek miatt vízminőség romlás következik be. A rossz minőségű vizet le kell engedni, a medencét gyakrabban kell átöblíteni és mosni, ami jelentős többlet üzemeltetési költséget eredményez. Tartópillérei erősen korrodáltak (vasbeton korrózió), vízzáró vakolata sok helyen sérült. A medence teljes felújítása szükséges, mivel a vízellátásban tárolókapacitása miatt igen fontos szerepet játszik. Rendelkezünk egy kiviteli tervel a medence teljes felújítására, melynek a felülvizsgálata és esetleges átterveztetése 2009 év végére elkészül. A medence födémszigetelése évben elkészült. Amennyiben a terv felülvizsgálata technológiai és műszaki szempontból megtörténik, elkezdhető a pályáztatás a kivitelezési terv alapján. A medence felújítás elmaradása és a nem megfelelő vízminőség miatt felmerülő többletköltségek: - A kieső vízmennyiség pótlása vízvásárlással. - A vízhálózat és víztároló medencék rendkívüli mosása, fertőtlenítése, laborálása. - A haváriás helyzet elhárítására túlmunkát kell elrendelni. - Megnövekszik az anyagfelhasználás (fertőtlenítés, üzemanyag,). - Megemelkedik a gépkocsik km. felhasználása. - Többszörösére nő a laboratóriumi és a helyszíni vízminőség vizsgálatok költsége. A beruházás célja vízminőség-védelem és nagy értékű műtárgy funkciójának és üzemképes állapotának helyreállítása. A vízminőség romlása miatt a medence mosásokat nagyobb gyakorisággal kell végezni, ez az évi élőírt két alkalom többszöröse is lehet. Egy medencemosás vízigénye minimum 1500 m 3. Amennyiben saját vízkészletből nem biztosítható a vízszükséglet, a vásárolt víz legkedvezőtlenebb árával számolva (230,96 Ft/m 3 ) a medencemosáshoz felhasznált víz ára 346 eft/alkalom. Nagy csapadékok esetén, vagy a szellőzőkön bejutott - vízminőséget rontó - idegen anyagok esetén a teljes vízmennyiséget le kell cserélni és a medencét fertőtleníteni kell. A felhasznált vízmennyiség egy alkalommal elérheti a m 3 -t is, ami a legkedvezőtlenebb árral számolva is 1,15 MFt/alkalom költséget jelent. A beruházás elmaradása esetén várható 7 évente vízminőség romlás, haváriás helyzet, majd sűrűbben, melynek jelentős elhárítási költségei ( eft/év) lehetnek.

20 b. A beruházási projekt egyszeri ráfordítása, fenntartási költségei, az üzembe helyezés tervezett időpontja A beruházás tervezett költsége 49,5 mft, melynek felmerülése második negyedévének végén a projekt zárásakor várható. A projektben meghatározott feladatok végrehajtását követően a vízminőség romlása miatt a medence mosásokat nem kell nagyobb gyakorisággal végezni, ez eddig az évi élőírt két alkalom többszöröse is lehetett. A tervezett üzembe helyezés az előzetes tervek szerint augusztus 31. c. Pénzügyi terv, hitelszükséglet A beruházási projekt hitelfelvétel nélkül, saját forrásból valósul meg, ennek részletes adatait a projekt adatlap tartalmazza. d. Hitel-visszafizetés ütemterve, egy éven túli hitelek kamata Az előző pontban leírtak alapján nemleges. e. Többletszolgáltatások, várható megtakarítások A beruházás megvalósulása esetén az előzőekben részletezett szakmai előnyökön túl az várható, hogy a hibaelhárítási, karbantartási költségek valamint a környezetszennyezés következtében kirótt bírságok csökkennek. f. Beruházás tervezett amortizációja A beruházást 3%-os értékcsökkenési leírás alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. g. Beruházás megtérülésének tervezett időtartama A beruházás a holding által megadott megtérülési számítási metódus és alkalmazandó premisszák mellett várhatóan tizenhat év alatt térül meg Szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukció (összevont) a. A beruházás megvalósításának indoka Feladat: Az alábbi szennyvízcsatorna szakaszok rekonstrukciója: o Perecesi szennyvíz főgyűjtő átépítése (200 m) o Ady E. u. 20. házi szennyvíz bekötővezeték átépítése a Zsolcai kapu felől o Hegyalja u között D 30-as beton szennyvízcsatorna átépítésének tervezése (110 fm) o Ómassa szennyvízcsatorna külterületi szakaszán 3 db szerelvényezett tisztító akna építése o Miskolc-Tapolcán az Iglói és Miskolctapolcai u. alatt Ø 30 b szennyvízcsatorna bélelés (360 fm) o Lillafüreden a Függőkerten áthaladó Ø 300 acél szennyvízcsatorna átépítése vagy bélelése (150 m) o Szentpéteri kapuban Szociális Otthon és a Szentpéteri kapui szennyvíz főgyűjtő között Ø 30 b szennyvízcsatorna bélelése (200 m) és átépítése (100 m) o Arany J. u. D 30-as beton szennyvízcsatorna átépítés (55 fm) 20

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 14002 2014. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Melléklet: Lakásrendelet tervezet

Melléklet: Lakásrendelet tervezet Melléklet: Lakásrendelet tervezet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK ZRt. 1018-23/100/2006 J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló rendelet elfogadására Összeállította: Dr. Halmai Gyula igazgató

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS Ügyiratszám: 71.354/2011 VIII. Ügyintéző: Márki János NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540;

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről. 0930 2009.

JELENTÉS. Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről. 0930 2009. JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzatának egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenysége ellenőrzéséről 0930 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben