MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló NYÁR. Foto: Markovics

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló 1999. NYÁR. Foto: Markovics"

Átírás

1 MAGASYN NYÁR Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral Foto: Markovics Például a tõzsdén Fókuszban a vásárló

2 3 (meg) J egyzés Tartalom: Felülnézet 5 Visszhang 6 Fókuszban a vásárló 7 Programajánló 8 Mennyi az annyi? 10 Hang-adó 11 Synergon Napok Videokonferencia 14 A cél: EUROpa 15 Kitekintõ 16 Bemutatjuk 17 Kortárs Galéria 18 Sport 20 Kis magyar IT-történet 21 Az elsõ magyarországi informatikai részvénykibocsátás számos tanulsággal szolgált. A legörvendetesebb az, hogy egy súlyos katonai konfliktus árnyékában, felemás makrogazdasági mutatók mellett, egy év kibocsátási szünet után is sikeres lehet a fogadtatása egy nyilvános részvényjegyzésnek és tõzsdei megjelenésnek. Nem kevésbé fontos az sem, hogy a befektetõk hajlandók voltak a jegyzési árfolyamban elismerni a cég eredményeit nemcsak hazai környezetben, hanem a nemzetközi pénzpiacokon is. Szomorúbb tanulság volt, hogy a világháló szabadságát a szabadossággal, a rosszindulatú rágalmazással összetévesztõ álnéven publikáló önjelölt elemzõk" igyekeztek rosszhírét kelteni a tõzsdére készülõdõ Synergonnak, majd akadtak olyanok is, akik kinyomtatva névtelen levelekben folytattak negatív kampányt. Tanultunk belõle. S mire jutottak levélíró Tatjánáink? Ami a legfontosabb: nem sikerült meghiúsítaniuk vagy befolyásolniuk a sikeres kibocsátást. Nem sikerült bizalmatlanságot ébreszteni a cég iránt a névtelen levelek címzettjeiben, nem sikerült pánikhangulatot okozni sem a befektetõk, sem a munkatársak körében. A kedvezõtlen körülményeknél erõsebbnek bizonyultak a cégértékei: a Synergon eddigelért sikerei, hírneve, referenciái, illetve ígéretes piaci pozíciója. Új tulajdonosainkat pedig talán leginkább ez, vagyis a növekedési potenciál, az elérhetõ árfolyam érdekli. A kibocsátás óta már eltelt néhány hét, nem sokára már trendek is rendelkezésünkre állnak az elemzéshez. A jegyzési ár realitását jól tükrözi, hogy mind a londoni elektronikus kereskedés (SEAQ), mind az azt pár nappal követõ budapesti tõzsdei (BÉT) jegyzés megindulásakor rögtön jelentõs árfolyamemelkedést könyvelhetett el a papír, s a tõzsdén szokásos kisebb nagyobb korrekciók mellett azóta is folyamatosan a kibocsátási ár felett kereskednek vele. Általában így viselkedik egy egészséges papír. A stabil részvényárfolyam természetesen nemcsak a régi és az új tulajdonosok érdeme. Úgy érezzük, köszönettel tartozunk valamennyi munkatársunknak, akiknek szakmai tudása, elkötelezett munkája alapozta mega Synergon fejlõdését, és köszönettel tartozunk barátainknak is, akik a részvénykibocsátás nehézségei közepette is megmutatták, hogy számíthatunk rájuk. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni az együttmûködést, a bátorítást, amivel õk hozzájárultak a magyar informatikai ipar elsõ tõzsdei sikeréhez! A tõzsde úgy látja: a Synergonnak jó a papírja (is). Reméljük. Mert mi is azt vettük. Fábián László Abstract 22 Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelõs kiadó: Fábián László Szerkeszti: a szerkesztõbizottság Mûvészeti elõkészítés: WittenbergKft. Megjelenik évente négyszer, 2500 példányban

3 F e l ü l n é z e t 5 ó szabályozás csak Jszéles egyetértéssel születhet Frischmann Gábor, a HÍF elnöke Az informatika és a távközlés konvergenciájából következõen közelednie kell egymáshoz a két terület szabályozásának is. E munkában fontos szerep jut a Hírközlési Fõfelügyeletnek is, amelynek elnökét Frischmann Gábort a HÍF szerepérõl és az általa kívánatosnak látott szabályozási mode lrõl kérdeztük meg. A HÍF, mint a hírközléssel kapcsolatos bármilyen más kérdésben, a jogszabályalkotás menetében szakértõi hátteret biztosít a KHVM számára, majd a jogszabályok alkotta keretek között önálló szabályozó és hatósági tevékenységet végez. Az informatikai szabályozás azért rendkívül kritikus ügy, mert egy túl merev rendszer szétzilálhatja a piacot, komoly korlátokat építhet be annak mûködésébe, az alulszabályozás viszont aránytalanul magasra növelheti a piaci szereplõk kockázatát. Ennek megfelelõen borzasztóan vigyázni kell a szabályozás mértékére, és tovább nehezíti a munkát, hogy sem európai sem pedig amerikai példa nincs egy jól mûködõ informatikai szabályozásra. Az már látszik, hogy mindenképpen célszerû kettéválasztani az informatikát hordozó infrastruktúra illetve a tartalmi szolgáltatások szabályozását. Most a HÍF legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy felkészüljön az infrastrukturális elemek szabályozására. Természetesen nem úgy kell az infrastrukturális szabályozásra gondolni, mint a kábelhálózati szabályozásra, mert az informatikai szabályozásnak részének kell lennie a szolgáltatásbiztonságot garantáló elemeknek is, beleértve például a digitális aláírás illetve a titkosítás kérdéseit is. Az informatika világában már létezik egy erõs vállalkozói illetve társadalmi szervezeti réteg. Ez a réteg pont a jelenlegi szabályozatlanság miatt erõsebb mint más iparágak hasonló rétegei. Hogy látja e szervezetek bevonhatóságát a szabályozás kidolgozásába? F.G.: Véleményem szerint a szabályozásnak a piac valamennyi szereplõje számára biztosítania kell mûködését lehetõvé tevõ környezetet, tehát a szabályozás nem lehet öncél, hanem harmonizálnia kell a nemzeti, a befektetõi-tulajdonosi, illetve a felhasználói célokat. Tehát a szabályozás a felsorolt három terület képviselõinek bevonása, illetve a vélemények ütköztetése nélkül nem képzelhetõ el. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai-politikai koncepciót alkotva kell kiindulni, a piac öntörvényû elveit saját szabályai alapján már maga kialakította. Ez utóbbit a megszületõ szabályozásnak oly mértékben kell figyelembe vennie, hogy a törvény biztosítsa a piaci szabadságés esélyegyenlõség elvét, a kockázatok korlátos szinten maradásának lehetõségét, és a piac valamennyi szereplõjének szabad mozgását. Külön kiemelendõ az állam szerepe: az általa nyújtott szolgáltatások biztosításának garanciális kérdéseivel. Egy ilyen törvény kialakítása azonban csak az érdekeltek széles körû bevonásával lehetséges, a szükséges mechanizmusok a hazai törvényhozásban eddigcsak korlátozottan mûködtek, nem véletlen azonban az, hogy az egységes Hírközlési Törvény definíciós gyûjteménye már hetek óta kint van a HÍF weblapján, és ezen keresztül várjuk a véleményeket. Természetesen a vélemények szerkesztését központosítani kell, de ebben a munkában is már egészen széles körû konszenzusra lesz szükség. A világban a HÍF-hez hasonló szervezetek életében - változó mértékû - de mindenütt nagyon fontos szerepet töltenek be a vállalatok. Az Egyesült Államokban erõsebb, Európában gyengébb a kapcsolódás. Hogy látja a közelség mértékét? F.G.: Azt hiszem, hogy mivel Magyarország egyik legfontosabb célkitûzése az EU csatlakozás, ezért mindenképp az európai mûködési és szabályrendszerekhez fogunk illeszkedni. Ez természetesen nem zárja ki az együttmûködést gondoljunk csak az Egyesült Királyságban mûködõ Oftelre de lehet más szigorúbb modellt is látni. Tehát az európai kereteken belül is nagyon sok modell létezik, és azt is fontos látni, hogy a közvetlen ipari befolyásolás az Egyesült Államokban sem áll fenn. Véleményem szerint az semmiképp nem jó, ha egy-egy piaci résztvevõi kör érdekei másokénál erõsebben tudnak érvényesülni. Az érdekektõl független szabályozás viszont nem létezik, mert ilyen esetben a szabályozás alkalmatlan a felügyeletre, vagy felesleges gátakat állít. Ezért gondoskodni kell a piaci szereplõk véleményének becsatornázásáról. Európában az elmúlt hetek egyik nagy botránya az Enfopol néven elhíresült rendeletterv volt, amely egy 1995-ös akkor kizárólag a távközlésre vonatkozó megfigyelési törvényt egészített volna ki. Az Európa Tanácsban többek Orwellt emlegették. A javaslat most megbukott, de várhatóan elõbb utóbb születik valami szabályozás. Hogy látja ennek magyarországi vetületét? F.G.: A tartalomszabályozás sokkal kényesebb mint az infrastruktúra szabályozás ügye. Ez azért van, mert az elõbbi alapvetõen személyiségi és szabadságjogokat korlátoz. Magánvéleményem szerint olyan szabályozást kell kialakítani, amely biztosítja, hogy a felhasználónak minden joga és szabadsága meglegyen ahhoz, hogy korlátozza: õt milyen információ éri el. Azt azonban jogilag korlátozni, hogy milyen információ haladhat át általában a hálózatokon azért borzasztóan nehéz kérdés, mert csak egészen általános elveket lehet megszabni, és sok piaci szereplõ mégilyen szabályozás esetén is szabadságát látná korlátozva. Ezért szerintem egy önkéntes önkorlátozó mechanizmus kialakulását támogató szabályozásra lenne szükség, amely etikai kódexeken keresztül éri el célját. Ugyanígy az is elképzelhetõ, hogy a szabályozásnak lehetõvé kell tennie azt, hogy az infrastrukturális szolgáltatók kikötéseket tehessenek az általuk átvitt anyagokkal kapcsolatban. Egy példa: a Postának már most joga van azt mondania, hogy veszélyes anyagok szállítását nem vállalja. Versenyhelyzetben biztos, hogy lesz olyan postai szolgáltató aki felkészült ilyen feladatra, és vállalja ezek szállítását is. Ez átvihetõ az informatikára is, mert létezhet majd olyan szolgáltató akinek etikai normái megtiltják bizonyos anyagok átvitelét. Az, hogy az európai jogrend pontosan hogy alakul majd, még nyitott kérdés, de az biztos, hogy a megoldásra sokféle lehetõséglétezik. Révész Gábor

4 V i s s z h a n g Rólunk írták 6 Megá lapodott a 3M és a Synergon A megállapodással a Synergon a 3M kiemelt partnerévé lép elõ ATM a Matávnál Magyar Hírlap, március 2. elindította kereskedelmi LAN-Flex szolgáltatását a Matáv A projektben a rendszerintegrátori feladatokat a Synergon látta el Elõtérben az e-business Számítástechnika, március 2. rendezik a magyarországi pénzinformatikai szakma legjelentõsebb eseményeként számon tartott III. Pénzinformatikai Konferenciát. a Synergon átfogó, modulárisan kialakítható banki integrált rendszert készített: elõadásuk e banki rendszerrõl és a gyors adaptációt lehetõvé tevõ fejlesztõkörnyezetrõl Bank és Tõzsde, március 26. Synergon: az SCO és az IBM hivatalos partnere A szerzõdés értelmében a Synergon is forgalmazza Magyarországon az SCO termékeit... A Synergon februártól Premier szintû IBM Software Business Partner lett. E cím elnyerésének feltétele a megfelelõ számú személyi szakmai minõsítés megszerzése volt. Interest in CentralEurope Infopen, március-április Hungary's largest information-technology company by employment, Synergon has seen its revenue jump by 72% on average over the past three years thanks to an aggressive acquisition strategy and an expansion of its services. The company, which specializes in systems integration for businesses, reported a net profit of some $3.15 million last year on revenue of $48 million. Synergon is tapping the market, Mr. Szaloczy says, to bolster its war chest for further acquisitions and to provide the working capital needed to pursue larger projects. The company is offeringfour million of its shares, 2.3 million of which represent a capital increase, plus an overallotment option of 600,000 shares Wall Street Journal Europe, 1999 április 9. Sikert várnak a Synergontól A Synergon részvénykibocsátása a nagy tõzsdei vállalatokhoz képest csekélynek tûnik, ám minthogy a számítástechnikai cégek közül ez a társaságkerül elsõként a budapesti börzére, a befektetõk mindinkább érdeklõdnek iránta 2700 forint lett a Synergon ára Népszava, április 3. A Synergon Rt.-részvények nemzetközi kibocsátása ötszörös túljegyzés mellett zárult, a kibocsátási árfolyam 2700 forint, azaz 11,47 dollár lett - tudtuk mega fõforgalmazó CA-IB Értékpapír Rt.-nél. Ez nem jelent csalódást a kibocsátó számára, hiszen az ársáv forint között volt, a maximális kibocsátási árfolyamot 3250 forintban állapították meg. Ötszörös túljegyzéssel zárult a tranzakció Népszabadság, április 24. A végsõ adatok szerint ötszörös túljegyzéssel zárult a Synergon-részvények emissziója. A papírok kibocsátási árfolyama 2700 forint lett. A high-tech társaság részvényei iránt elsõsorban a feltörekvõ piacokba fektetõ, illetve az iparágra szakosodott alapok érdeklõdtek. Napi Gazdaság, április 26. Drágult a Richter, jólstartolt a Synergon A Synergon részvénykibocsátása a külföldi érdeklõdésnek köszönhetõen öt és félszeres jegyzéssel zárult le... Mind Amerikában, mind Európában a régiónkra szakosodott alapok érdeklõdése igen élénk volt, amelyet tükröz a tegnapi nap, amikor a londoni SEAQ piacán már elkezdõdött a papír kereskedése és árfolyama 11,5-13 dollárigemelkedett, amely extraprofitot nyújtott egyelõre csak az intézményieknek... OTC Magyar Nemzet, április 27. A május 5-én debütáló Synergon - részvények itthon ezúttal is 3050 forint körüli szinten lelhetõk fel az OTC-n, igaz, a számítástechnikai papírok ma már a SEAQ-n is csak 3056 forintot értek, szemben a tegnapi 3156 forintos árral. Világgazdaság, április 29. Foreign buyers take lead in Synergon share sale Based on the price of Ft 2,700, the company will raise more than $27 million. It plans to use that capital to create an outsourcingbusiness and go after further acquisitions in the IT sector Budapest Business Journal, április 26- május 2. A regionális piac csábításában A tõzsdére lépéshez csupán a megfelelõ idõpontra vártak, ami a jelek szerint most bekövetkezett: az 1998-as esztendõt 10,2 milliárd forintos nettó árbevétellel zárták. A tavalyi nyereségét több mint 200 százalékkal megnövelve, 818 millió forintos nyereséget elkönyvelõ cég már csupán az ÁPTF papírjaira vár a tõzsdei bevezetéshez Új írásbeliség Computer Panoráma, május Felnõtté lett hát a magyar informatikai ipar. Fiatal tõzsdénk tagjai közé elõször lép egy hazai információtechnológiai cég: a Synergon Rt. Õk nem garázsban kezdték. Mind a Rolitron, mind az Optotrans túljutott már a kamaszkoron, mikor házasságra léptek. Bõséges tapasztalatokkal rendelkeznek a magyar piacról, ezért a befektetõk joggal remélhetik, hogy ez a cég nem inogmegegy kis áremeléstõl és nem roppan össze a globalizációs nyomás alatt. Azt nem tudom, hogy az õ papírjaikkal érdemes-e máris spekulálni, de abban nagyon bízom, hogy hoszszú távra éppen olyan értéket jelent az õ friss részvényük, mint annak idején a Microsofté vagy az Intelé. Sajnos vagy szerencsére, elõzetes reklámot nemigen csaphatok e részvényeknek (bennfentes információm sincs), mert a jegyzés viharos gyorsasággal zajlik. Nem sokkal lapzártánkat követõen, április 12-én kezdõdik, siker esetén április 14-e után bezárható, s legfeljebb április 21-igtart. Számítások szerint az akcióval egy 30 milliárd forint értékû cég jön létre. Tõzsdei premierje nagyon látványos és sokatmondó: Magyarországon (és Kelet-Európában) most lehet elõször részvényt jegyezni az Interneten. Eljutott hát a technológia is a felnõttkorba. Ezt már tudjuk egy ideje, a számítógép kinõ a gyerekcipõbõl Tovább drágulhat a Synergon Byte, május A kibocsátás során ötszörösen túljegyzett Synergon rövid távú áralakulásáról nem szívesen nyilatkoztak a lapunk által megkérdezett részvénypiaci elemzõk, mivel sok egymással ellentétes tényezõ együtthatására számítanak. Abban konszenzus mutatkozott, hogy a kibocsátási árnál magasabb nyitóár valószínû, sõt egyes elemzõk tartósan 3000 forint fölé várják a Synergon árfolyamát. Ezt a magas külföldi érdeklõdéssel magyarázzák, illetve azzal, hogy a külföldi intézményi befektetõk inkább hosszú távú megfontolásokat követnek. Ezzel szemben a hazai kisbefektetõk körében jelentõsebb eladásokra lehet számítani, mivel a piaci hírek szerint sokan csak a kibocsátási prémium kedvéért jegyeztek részvényt, és ezek várhatóan már az elsõ néhány kereskedési napon megválnak részvényeiktõl Vegyes megítélésû negyedév Világgazdaság, május 5. Az adózás elõtti eredmény tekintetében elsõ ránézésre nem túl biztató az eredménykimutatás ugyanakkor az árbevétel és az üzemi eredmény szintjén nagyon kedvezõ. A 2,6 milliárd forintos árbevétel 77 százalékkal, a 165 millió forintos üzemi eredmény 106 százalékkal haladja mega bázist. Az árbevétel 1,1 milliárdos emelkedésében ugyanakkor mindössze 124 millió forintos rész adódott a Quality beolvasztásából, a fennmaradó rész az üzletmenet természetes fejlõdésébõl származott. A több mint duplájára emelkedõ, 165 millió forintos üzemi eredmény javuló üzemi fedezetrõl tanúskodik. Az üzemi eredmény és az árbevétel aránya 6,3 százalékra nõtt a tavalyi 5,4 százalékról. Nagy érdeklõdés az Interneten Napi Gazdaság, május 6. A Synergon részvényjegyzésén 4 millió db papírt értékesítettek A világhálón a nyilvános értékesíthetõ részvények kerültek eladásra, így a neten zajlott 15 százalékos forgalom Computer Technika, május 4.

5 7 F ókuszban a vásárló:ecr Az utóbbi években a vállalatgazdasági szakmai médiumokban egyre több szó esik az ellátási láncokról, azokról a kezdeményezésekrõl, ajánlásokról, amelyek célja a beszállítók, gyártók és a kereskedõk hatékony együttmûködésének megteremtése. A nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó és forgalmazó cégek jutottak ezen a téren legtovább, amikor megfogalmazták együttmûködésük alapelveit, feltételrendszerét és technológiai alternatíváit. Ez a kezdeményezés az Efficient Consumer Response (ECR: hatékony válasz a vásárlók igényeire). Az ECR modell az Egyesült Államokból indult ki 1992-ben, válaszként az alternatív értékesítési csatornák és az azokat kiszolgáló ellátási láncok megjelenésére. Ez a kihívás rámutatott a szupermarketekhez kapcsolódó ellátási láncok nem eléghatékony mûködésére. A túlélés érdekében az amerikai élelmiszeripar vezetõi egy tanulmány elkészítését kezdeményezték arról, hogy hogyan lehetne a szupermarket ellátási lánc hatékonyságát növelni. A tanulmány elkészültével útjára indult az ECR kezdeményezés, amelyet elõször 1993 januárjában a US Food MarketingInstitute konferenciáján mutattak be. Az ECR kezdeményezés célja az volt, hogy a hagyományosan push alapon mûködõ élelmiszer ellátási láncot pull rendszerré alakítsa át, ahol a kereskedelmi partnerek szövetségesként mûködnek együtt, és a bolti áruk készletfeltöltése az eladási (POS: Point of Sale) adatok alapján történik. Bár az ECR üzletszervezési koncepció az Egyesült Államokból indult, ez a megközelítés gyorsan népszerûvé vált Európában is ben létrehozták az ECR Europe Executive Board szervezetet, amely célja az ECR alapelvek adaptálása, továbbfejlesztése, és alkalmazásuknak elõmozdítása az európai FMCG (Fast MovingConsumer Goods: nem tartós fogyasztási cikkek) piacokon. Az ECR Europe szerint az ECR kezdeményezések célja, hogy az FMCG ellátási lánc szereplõi együttmûködjenek annak érdekében, hogy a fogyasztói igényeket jobban, gyorsabban és alacsonyabb költségek mellett elégítsék ki. Ehhez az kell, hogy a kereskedelmi partnerek minden olyan költséget küszöböljenek ki az ellátási lánc mûködésébõl, amely nem termel értéket a vásárlóknak. Másik fontos szempont, hogy az összehangolt tevékenységfókuszába a vásárló kerül: a vásárló az általa igényelt árucikkeket a megfelelõ helyen, a szükséges idõben, az elvárt minõségben és választékban, elfogadható áron kapja meg. Az ECR az ellátási lánc kínálati és keresleti oldalára, ezen belül az árufeltöltésre, az áruválaszték kialakítására, az akciók megszervezésére és az új áruk piaci bevezetésére fogalmaz meghatékonyságnövelõ ajánlásokat. A hatékony árufeltöltés az ellátási lánc kínálati (logisztikai) oldalára vonatkozó ajánlás. Ez a terület átfogja a teljes ECR stratégiát és itt várhatók a legnagyobb megtakarítások is. A hatékony árufeltöltésre vonatkozó ajánlásban az fogalmazódik meg, hogy az árufeltöltési rendszerekben optimalizálni kell az idõt és a költségeket. A hatékony áruválasztékról szóló ajánlás célja, hogy a boltokban optimalizálja a készlet- és polchely-gazdálkodás eredményességét. Az optimális áruválaszték és elrendezés kialakítása a boltok polcain a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtva maximálja a vásárlói elégedettséget, ugyanakkor a rendelkezésre álló tér leghatékonyabb felhasználásával növeli a gyártó és a kereskedõ profitját. A hatékony akciókról szóló ajánlás a kereskedelmi és vásárlói akciókra vonatkozik. A kereskedelmi akciók hatékonyságát azáltal növeli, hogy hagyományos formák (elõre vásárlás) helyébe hatékonyabb formákat ajánl (teljesítmény-alapú árengedmény, elõzetes árulekötés). Hasonlóan a vásárlói akciók esetében is költséghatékonyabb módszereket ajánl (elektronikus kuponok, törzsvásárlói rendszerek.). A hatékony árubevezetésrõl szóló ajánlás célja az új termékek fejlesztésének és bevezetésének módszertani támogatása annak érdekében, hogy csökkentse az új termékek piaci bevezetésének költségeit. Ezt úgy éri el, hogy már a folyamat korai szakaszától bevonja a kereskedõket, a viszonteladókat és a fogyasztókat az új termékek fejlesztésébe. A négy ajánlásban megfogalmazott célok elérésére informatikai megoldásokkal támogatott szervezési-módszertani eljárások szolgálnak. A leggyakrabban és legsikeresebben alkalmazott ECR eljárások a kategóriamenedzsment, a folytonos készletfeltöltés, az integrált elektronikus adatcsere és a tevékenység-alapú költségszámítás. A kategóriamenedzsment kifejezés elõször 1987-ben jelent meg, amikor néhány szervezet nem márkák, hanem kategóriák szerint kezdte termékeit menedzselni a piacon. A kategória a termékeknek olyan csoportja, amelyeket a vásárlók azonos módon használnak. Ilyen kategóriát alkothatnak a háztartási tisztítószerek, a tejtermékek, a mélyhûtött élelmiszerek, az üdítõitalok. A kategóriamenedzsment számára a kategóriák olyan üzleti egységek, amelyek összetételét a vásárlói elégedettségnövelésére boltonként kell meghatározni és karbantartani. A kategória menedzser számára az optimális, vagyis egységnyi költség mellett a legnagyobb nyereséget biztosító termékválaszték kialakításához naprakész információra van szüksége a vásárlási szokásokról. Ehhez többek közt demográfiai, piackutatási és bolti (POS) adatokat lehet felhasználni. Az adatok összegyûjtését EDI és vonalkód alapú informatikai alkalmazások támogathatják. A kategóriák kialakításához és a vásárlási szokások elemzéséhez döntéstámogató rendszerek (DSS: Decision Support Systems) nyújthatnak segítséget. A folytonos készletfeltöltés (CRP: Continuous Replenishment Programme) olyan folyamatszervezési eljárás, amelyben a gyártó figyeli és vezérli az áruk mozgását a gyártótól a kereskedõ raktáráig. A CRP alkalmazásakor a gyártó felelõs azért, hogy a kereskedõnél mindig megfelelõ készlet legyen a gyártó által szállított árukból. A CRP alkalmazása a szolgáltatási szint növelése mellett is radikálisan csökkentheti a kereskedõ készletezési költségeit. A gyártó számára a CRP elõnyei a szorosabb üzleti kapcsolatokban és a kereskedõtõl megkapott eladási információkban jelentkezik. Ez utóbbiak segítségével a gyártó is finomíthatja termelési programjait, amivel csökkentheti pl. készlet- és kapacitás-költségeit. Az integrált elektronikus adatcsere (EDI: Electronic Data Interchange) számítógépes alkalmazások közötti, nemzetközi szabványokon alapuló strukturált üzenetekkel megvalósított kommunikáció. Az EDI az ECR egyik alaptechnológiája, amely más ECR eljárások számára (pl. CRP) teremti mega technológiai hátteret. Az EDI alkalmazása radikálisan csökkenti a tranzakciók költségeit, és integrációs szerepével elõsegíti, hogy az ellátási láncban együttmûködõ partnerek új, hatékonyabb üzleti stratégiákat alakítsanak ki. A tevékenység-alapú költségszámítás (ABC: Activity Based Costing) biztosítja a költség és egyéb mûködési információkat a hatékonyságnövelést célzó kezdeményezésekhez, így az ECR egyik alaptechnológiájának tekinthetõ. Az ABC a termékekhez, szolgáltatásokhoz, értékesítési csatornákhoz, vevõ szegmensekhez, projektekhez és egyéb üzleti entitásokhoz kapcsolódó tényleges költségek meghatározására összpontosít. Az ABC más megközelítésben a profitról ad információt, vagyis azt mutatja meg, hogy a gazdasági tevékenység során hol születik eredmény, esetlegveszteség; segít csökkenteni, illetve kiküszöbölni mindazokat a költségeket, amelyek nem termelnek a piac által elismert értéket. A Synergon a felsorolt ECR eljárások bevezetéséhez módszertani és informatikai megoldásokat kínál ügyfeleinek. Ezekkel a megoldásokkal részletesebben foglalkozunk a következõ számban. Dr. Somogyi Péter

6 P r o g r a m a j á n l ó Tanfolyamaink 8 CISCO tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Tanfolyam neve Díja / fõ Jegyzet Bevezetés a számítógép-hálózatos technikába Ft Ft Bevezetés a számítógép-hálózatos technikába Ft Ft Bevezetés a Cisco router-ek konfigurálásába Ft Ft Bevezetés a Cisco router-ek konfigurálásába Ft Ft Haladó Cisco router konfigurálás Ft Ft Haladó Cisco router konfigurálás Ft Ft Bevezetés a Cisco Catalyst switch-ek konfigurálásába Ft Ft Bevezetés a Cisco Catalyst switch-ek konfigurálásába Ft Ft Windows NT 4.0 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja AdministeringWindows NT Ft Windows NT 4.0 rendszer-adminisztráció SupportingMicrosoft Windows NT 4.0-Core Technologies Ft Windows NT 4.0 technológiai ismeretek Accelerated trainingfor Microsoft Windows NT Ft Windows NT 4.0 gyorsított tréning Accelerated Windows NT 4.0 Enterprise and TCP/IP Ft Windows NT 4.0 gyorsított nagyvállalati és TCP/IP Windows 2000 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Installingand AdministeringMicrosoft Windows Ft Windows 2000 rendszer-adminisztráció SupportingWindows Ft Windows 2000 technológiai ismeretek Exchange 5.5 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Microsoft Exchange Server 5.5 Series-Concepts and Administration Ft Exchange Server alapok és rendszeradminisztráció Microsoft Exchange Server 5.5 Series - Design and Implementation Ft Exchange Server tervezés és megvalósítás Microsoft Exchange Server 5.5 Series Accelerated Training Ft Exchange Server gyorsított tréning SQL tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Accelerated trainingfor Microsoft SQL Server Ft SQL Server gyorsított tréning System Administration for SQL Server Ft SQL Server 7.x rendszer-adminisztráció ImplementingDatabase Design on SQL Server Ft SQL Server 7.x adatbázis-tervezés SMS tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja SupportingMicrosoft Systems Management Server Ft SMS rendszerismeretek AdministeringMicrosoft Systems Management Server Ft SMS 2.0 rendszer-adminisztráció Deployingand SupportingMicrosoft Systems Management Server Ft SMS 2.0 rendszerismeretek Synergon Lotus tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja RA2 Rendszer-adminisztráció Ft RA2 Rendszer-adminisztráció Ft AF2 Alkalmazás-fejlesztés Ft LAECtanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja / fõ LAEC segédlet SA1 Rendszer-adminisztráció Ft Ft SA1 Rendszer-adminisztráció Ft Ft AD1 Alkalmazás-fejlesztés Ft Ft A tanfolyamok árai az Áfát nem tartalmazzák. Jelentkezés, információ: Synergon Informatika Rt. Oktatási Üzletág 1041 Budapest, István út 16. tel.: , fax: Internet:

7 Mennyi az annyi? P éldául a tõzsdén 10 Aki a tõzsdére készül, annak egy jó ideig nem lesz szabad ideje. A családrólés barátokról le ke l mondania, mert ott a hívó szirénhang: a Tõzsde. De azért eszik - fogadásokon, alszik - repülõn és autóban, beszélget - potenciális befektetõkkel, elõadást tart - álmában is, bemutatókat készít - megabájtszámra, és mosolyog mindenkire. Mert ott a Tõzsde. Mindez senkinek sem kívánható barátilag. Csak a végeredmény. Vegyük példának a Synergont. (Már lehet venni, például a Tõzsdén.) Bár a részvénykibocsátásra 1999 áprilisában került sor, az elõkészületek elindítása, a tanácsadók kiválasztása már 1998 közepén megtörtént. Jó nevû és nagy nemzetközi befektetési bankok, jogi irodák mûködtek közre, szorgoskodtak, hiszen ez nekik is jó kereseti lehetõségnek ígérkezett: jó cég, sikeres cég, ígéretes papír, ígéretes árbevétel. Egyébként a tõzsdére vonulás elõtt mindenki ilyennek ígérkezik. A tanácsadók fél évet töltöttek a cégátvilágításával és megismerésével - hiszen a cég nagy, három emeleten nyújtózkodik -, illetve a Synergon tõkepiaci értékének meghatározásával, mert azt tudták, hogy sok, de mennyi? Még jó, hogy a Synergon pénzügyi szoftverek terén elégerõs És ezután jött a roadshow. Mert az olyan, jön és megy. Ezt hívták régen vándorvurstlinak. A céghárom frontembere Czakó Ferenc, Gyurós Tibor, Szalóczy Zsolt mellett felsorakozott Kozák Tamás (pénzügyi igazgató), illetve a CA IB és Nomura nagyszámú munkatársa is, és váltott emberekkel, a kidõlõk helyére újakat állítva mutatták be a céget a lehetséges befektetõk számára. Már ahol kellett. A helyszínek: Budapest, Bécs, Frankfurt, Stockholm, Koppenhága, Edinburgh, Amsterdam, Hága, Rotterdam, London, Genf, Zurich, San Diego, San Francisco, Boston, Stanford, New York, Washington. Mindezt megtették két hét alatt. (Közbevetõleg: még mindiga Tõzsdére kívánkozik?) Mindeközben elmaradtak a múzeumlátogatások és bevásárlások, csavargások, amelyek a világjárás idején mindig esedékesek. Ehelyett úgy 70 találkozó zajlott le, 150 lehetséges nagybefektetõvel, s minden esetben természetesen prezentáció obligát kíséretében. Így zajlott le egy tipikus nap a roadshow-n. Megérkezés az utolsó éjjeli géppel például Stockholmba. Reggel 8-kor reggelivel egybekötött csoportos prezentáció a szállodában, ami azt jelenti, hogy mindenki majszol, és az elõadó beszél és nézi õket kor prezentáció újabb helyszínen. Hogy nehogy elaludjanak: kor prezentáció újabb helyszínen kor indulás Koppenhágába, összevont reggeli és ebéd a repülõn kor érkezés Koppenhágába kor prezentáció, mi lehetne más? koktélpartival egybekötött csoportos prezentáció újabb helyszínen. Mindenki iszik, az elõadó beszél és nézi 0,5 õket kor indulás Edinburghba, a következõ helyszínre, vacsora a repülõn kor érkezés Edinburghba. Majd mély álom. A Tõzsdérõl. A kibocsátás összetett részvényértékesítésbõl állt, mely egy zártkörû nemzetközi (beleértve magyar) intézményi befektetõk számára történõ részvényértékesítésbõl, és egy belföldi nyilvános kibocsátásból (kisbefektetõk számára) tevõdött össze. Az intézmények számára értékesített 3,6 millió részvényt az intézmények 5,5-szörösen jegyezték túl, ezért további 600 ezer darab részvény megvásárlását kellett számukra biztosítani. A belföldi kisbefektetõk számára allokált 400 ezer darabot is túljegyezték a befektetõk. Összesen tehát 4,6 millió darab részvény került értékesítésre. Ebbõl 2,3 millió eredetilegaz Advent Kockázati Tõkebefektetési Csoport, illetve kis részben a vezetõk tulajdonában volt. A további 2,3 millió darab új kibocsátású részvény értékesítésének bevétele a Synergon kasszáját gyarapítja. A befolyó pénzeket a Társasága mûködõ tõke finanszírozás javítására, újabb vállalatfelvásárlásokra, és az outsourcingtevékenységmegalapozására kívánja fordítani. A kibocsátás szervezõi és a cégvezetése megteremtette annak a lehetõségét is, hogy a munkavállalók, a cég alkalmazottjai is jegyezhessenek könnyített feltételekkel. A roadshow megtette a hatását, s a részvényjegyzõk széles körbõl álltak össze. Összesen a 4,2 millió darab részvénybõl 3,6 millió darabot kaptak külföldi, és 0,6 milliót a belföldi intézmények. A külföldi jegyzések megoszlása: 35 százalék USA, 18 UK, 41 EU, 6 százalék érkezett a világmás tájairól. Ezek között leginkább a külföldi alapok és alapkezelõk, nyugdíjalapok, befektetési alapok, IT-re és Kelet-Európára szakosodott alapok jeleskedtek, amikor a Londoni és Budapesti Értéktõzsde lehetõvé tette a bevezetést. (Megjegyzen- Mrd. Forint dõ, hogy Londonban mintegy tíz magyar részvény van bevezetve összesen.) A tulajdonosi struktúra is ennek megfelelõen változott. Az Advent Kockázati Tõkecsoport a kibocsátás elõtt mintegy 30 százalékos Alaptõke tulajdoni aránnyal rendelkezett, azonban a kibocsátás során eladta az összes részvényét, Forgalom hiszen az Advent célja és feladata, hogy fejlõdõ és ígéretes társaságokat feltõkésítsen, és eljuttasson az életgörbéjük következõ fázisába. Ez a Synergon esetében a tõzsdei nyilvánosság fázisát jelentette. A menedzsment a kibocsátás elõtt 60 százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezett, azonban ez az arány két módon is csökkent. Egyrészt az alaptõke-emelés miatt a vezetõk meglévõ részvényeinek aránya az összes (de közben megnövekedett darabszámú) részvényhez viszonyítva csökkent, másrészt ok is értékesítettek néhány százaléknyi tulajdonrészt annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a részvénykibocsátás nemzetközi mércével mérve is megfelelõ méretû legyen. A vezetés a kibocsátás után is több mint 41 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, és továbbra is a legnagyobb tulajdonosi csoportot alkotják. A kibocsátás után tulajdonosi struktúra a következõ: 41 százalék a vezetõké, 48 százalék az új pénzügyi befektetõké, és százalék továbbra is a munkavállalók és egyéb pénzügyi befektetõk kezében van. S hogy mi ebbõl a tanulság? A túljegyzés mértéke azt jelzi, hogy a Synergont sokra tartja a pénzügyi befektetõk köre, s egyúttal támogatja azt, hogy a továbbiakban jelentõs fejlõdési pályát fusson be a cég. A Tõzsdére vonulással új, friss tõke érkezett a Synergonhoz, megmérettetett, és fajsúlyosnak találtatott. Mindemellett a cég neve olyan körökbe is eljutott, amelyek még nem foglalkoztak az informatika mindennapjaival itthon és külfödön. A Synergonnak van Magyarországon a legtöbb IT szakembere, a legnagyobb árbevétele a rendszerintegrációban, és ezeken túl az egyetlen IT cég, melynek a részvényeit jegyzik a tõzsdén. Mi is mondhatnánk: talán nem véletlenül. 1,38 1,82 4,63 3, ,2

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

MAGASYN. Státusszimbólumok. Sikerre ítélt cégek 1999. TAVASZ. Foto: Markovics

MAGASYN. Státusszimbólumok. Sikerre ítélt cégek 1999. TAVASZ. Foto: Markovics MAGASYN 1999. TAVASZ Foto: Markovics Státusszimbólumok Sikerre ítélt cégek MAGASYN 1999/TAVASZ 3 Évindító Tartalom: Felülnézet 5 Visszhang 6 Itt és most 7 Programajánló 8 Mennyi az annyi? 10 Hang-adó 11

Részletesebben

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 3 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 3 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu Tartalom Stratégia A Synergon stratégiája: növekedés 4 Čech az új cseh vezérigazgató 6 Kitekintô SAKE it! 6 Magyar-orosz IT-együttmûködés 7 A kínai távközlési piac sajátosságai 8 IDM-technológia a bankszektor

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG VIRTUÁLIS VILÁGÁBAN!

ÜDVÖZÖLJÜK A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG VIRTUÁLIS VILÁGÁBAN! ÜDVÖZÖLJÜK A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG VIRTUÁLIS VILÁGÁBAN! Kapcsolja be készülékén a QR kód olvasót, tartsa iphone-ját vagy ipad-jét a QR kódra! Engedélyezze a letöltést, indítsa el az alkalmazást és élvezze,

Részletesebben

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30 www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja 2014/2 limitált példányszám felhőkép Két éve egységben 8 Sorban állás helyett: jegykiadó automata a BKK-nál 10 Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Debreceni Egyetem Informatika Kar DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Témavezető: Dr. Erdey László egyetemi docens Készítette: Tarjányi Beáta Gazdaságinformatikus Bsc. Debrecen 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon

A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon Debreceni Egyetem Informatikai kar A piac új színtere: A világháló Jelentősebb e-piacterek Magyarországon Témavezető: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Ádám Gabriella Gazdaságinformatikus Debrecen

Részletesebben

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám

anno és ma Gyermelyi a hazai sikertörténet Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Magyarország anno és ma INNOVÁCIÓ FELSŐFOKON Gyermelyi a hazai sikertörténet CORPORATE Újdonság a logisztikai képzésben 2009/1 II. évf. 1. szám t a r t a l o m fókuszban 04 GS1 Magyarország

Részletesebben

EMBERI KÉRDÉSEK, TECHNOLÓGIAI VÁLASZOK 2014/3. Úton a Digitális Magyarország felé 10. Komplex IT-üzemeltetés egy kézből az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál 28

EMBERI KÉRDÉSEK, TECHNOLÓGIAI VÁLASZOK 2014/3. Úton a Digitális Magyarország felé 10. Komplex IT-üzemeltetés egy kézből az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál 28 WWW.T-SYSTEMS.HU A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ÜGYFÉLMAGAZINJA 2014/3 LIMITÁLT PÉLDÁNYSZÁM EMBERI KÉRDÉSEK, TECHNOLÓGIAI VÁLASZOK Úton a Digitális Magyarország felé 10 Ember, gép és szoftver a jövő a diszruptív

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2011. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó lesz

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben