MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló NYÁR. Foto: Markovics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGASYN. Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral. Például a tõzsdén. Fókuszban a vásárló 1999. NYÁR. Foto: Markovics"

Átírás

1 MAGASYN NYÁR Szabályozások - interjú Frischmann Gáborral Foto: Markovics Például a tõzsdén Fókuszban a vásárló

2 3 (meg) J egyzés Tartalom: Felülnézet 5 Visszhang 6 Fókuszban a vásárló 7 Programajánló 8 Mennyi az annyi? 10 Hang-adó 11 Synergon Napok Videokonferencia 14 A cél: EUROpa 15 Kitekintõ 16 Bemutatjuk 17 Kortárs Galéria 18 Sport 20 Kis magyar IT-történet 21 Az elsõ magyarországi informatikai részvénykibocsátás számos tanulsággal szolgált. A legörvendetesebb az, hogy egy súlyos katonai konfliktus árnyékában, felemás makrogazdasági mutatók mellett, egy év kibocsátási szünet után is sikeres lehet a fogadtatása egy nyilvános részvényjegyzésnek és tõzsdei megjelenésnek. Nem kevésbé fontos az sem, hogy a befektetõk hajlandók voltak a jegyzési árfolyamban elismerni a cég eredményeit nemcsak hazai környezetben, hanem a nemzetközi pénzpiacokon is. Szomorúbb tanulság volt, hogy a világháló szabadságát a szabadossággal, a rosszindulatú rágalmazással összetévesztõ álnéven publikáló önjelölt elemzõk" igyekeztek rosszhírét kelteni a tõzsdére készülõdõ Synergonnak, majd akadtak olyanok is, akik kinyomtatva névtelen levelekben folytattak negatív kampányt. Tanultunk belõle. S mire jutottak levélíró Tatjánáink? Ami a legfontosabb: nem sikerült meghiúsítaniuk vagy befolyásolniuk a sikeres kibocsátást. Nem sikerült bizalmatlanságot ébreszteni a cég iránt a névtelen levelek címzettjeiben, nem sikerült pánikhangulatot okozni sem a befektetõk, sem a munkatársak körében. A kedvezõtlen körülményeknél erõsebbnek bizonyultak a cégértékei: a Synergon eddigelért sikerei, hírneve, referenciái, illetve ígéretes piaci pozíciója. Új tulajdonosainkat pedig talán leginkább ez, vagyis a növekedési potenciál, az elérhetõ árfolyam érdekli. A kibocsátás óta már eltelt néhány hét, nem sokára már trendek is rendelkezésünkre állnak az elemzéshez. A jegyzési ár realitását jól tükrözi, hogy mind a londoni elektronikus kereskedés (SEAQ), mind az azt pár nappal követõ budapesti tõzsdei (BÉT) jegyzés megindulásakor rögtön jelentõs árfolyamemelkedést könyvelhetett el a papír, s a tõzsdén szokásos kisebb nagyobb korrekciók mellett azóta is folyamatosan a kibocsátási ár felett kereskednek vele. Általában így viselkedik egy egészséges papír. A stabil részvényárfolyam természetesen nemcsak a régi és az új tulajdonosok érdeme. Úgy érezzük, köszönettel tartozunk valamennyi munkatársunknak, akiknek szakmai tudása, elkötelezett munkája alapozta mega Synergon fejlõdését, és köszönettel tartozunk barátainknak is, akik a részvénykibocsátás nehézségei közepette is megmutatták, hogy számíthatunk rájuk. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni az együttmûködést, a bátorítást, amivel õk hozzájárultak a magyar informatikai ipar elsõ tõzsdei sikeréhez! A tõzsde úgy látja: a Synergonnak jó a papírja (is). Reméljük. Mert mi is azt vettük. Fábián László Abstract 22 Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelõs kiadó: Fábián László Szerkeszti: a szerkesztõbizottság Mûvészeti elõkészítés: WittenbergKft. Megjelenik évente négyszer, 2500 példányban

3 F e l ü l n é z e t 5 ó szabályozás csak Jszéles egyetértéssel születhet Frischmann Gábor, a HÍF elnöke Az informatika és a távközlés konvergenciájából következõen közelednie kell egymáshoz a két terület szabályozásának is. E munkában fontos szerep jut a Hírközlési Fõfelügyeletnek is, amelynek elnökét Frischmann Gábort a HÍF szerepérõl és az általa kívánatosnak látott szabályozási mode lrõl kérdeztük meg. A HÍF, mint a hírközléssel kapcsolatos bármilyen más kérdésben, a jogszabályalkotás menetében szakértõi hátteret biztosít a KHVM számára, majd a jogszabályok alkotta keretek között önálló szabályozó és hatósági tevékenységet végez. Az informatikai szabályozás azért rendkívül kritikus ügy, mert egy túl merev rendszer szétzilálhatja a piacot, komoly korlátokat építhet be annak mûködésébe, az alulszabályozás viszont aránytalanul magasra növelheti a piaci szereplõk kockázatát. Ennek megfelelõen borzasztóan vigyázni kell a szabályozás mértékére, és tovább nehezíti a munkát, hogy sem európai sem pedig amerikai példa nincs egy jól mûködõ informatikai szabályozásra. Az már látszik, hogy mindenképpen célszerû kettéválasztani az informatikát hordozó infrastruktúra illetve a tartalmi szolgáltatások szabályozását. Most a HÍF legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy felkészüljön az infrastrukturális elemek szabályozására. Természetesen nem úgy kell az infrastrukturális szabályozásra gondolni, mint a kábelhálózati szabályozásra, mert az informatikai szabályozásnak részének kell lennie a szolgáltatásbiztonságot garantáló elemeknek is, beleértve például a digitális aláírás illetve a titkosítás kérdéseit is. Az informatika világában már létezik egy erõs vállalkozói illetve társadalmi szervezeti réteg. Ez a réteg pont a jelenlegi szabályozatlanság miatt erõsebb mint más iparágak hasonló rétegei. Hogy látja e szervezetek bevonhatóságát a szabályozás kidolgozásába? F.G.: Véleményem szerint a szabályozásnak a piac valamennyi szereplõje számára biztosítania kell mûködését lehetõvé tevõ környezetet, tehát a szabályozás nem lehet öncél, hanem harmonizálnia kell a nemzeti, a befektetõi-tulajdonosi, illetve a felhasználói célokat. Tehát a szabályozás a felsorolt három terület képviselõinek bevonása, illetve a vélemények ütköztetése nélkül nem képzelhetõ el. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai-politikai koncepciót alkotva kell kiindulni, a piac öntörvényû elveit saját szabályai alapján már maga kialakította. Ez utóbbit a megszületõ szabályozásnak oly mértékben kell figyelembe vennie, hogy a törvény biztosítsa a piaci szabadságés esélyegyenlõség elvét, a kockázatok korlátos szinten maradásának lehetõségét, és a piac valamennyi szereplõjének szabad mozgását. Külön kiemelendõ az állam szerepe: az általa nyújtott szolgáltatások biztosításának garanciális kérdéseivel. Egy ilyen törvény kialakítása azonban csak az érdekeltek széles körû bevonásával lehetséges, a szükséges mechanizmusok a hazai törvényhozásban eddigcsak korlátozottan mûködtek, nem véletlen azonban az, hogy az egységes Hírközlési Törvény definíciós gyûjteménye már hetek óta kint van a HÍF weblapján, és ezen keresztül várjuk a véleményeket. Természetesen a vélemények szerkesztését központosítani kell, de ebben a munkában is már egészen széles körû konszenzusra lesz szükség. A világban a HÍF-hez hasonló szervezetek életében - változó mértékû - de mindenütt nagyon fontos szerepet töltenek be a vállalatok. Az Egyesült Államokban erõsebb, Európában gyengébb a kapcsolódás. Hogy látja a közelség mértékét? F.G.: Azt hiszem, hogy mivel Magyarország egyik legfontosabb célkitûzése az EU csatlakozás, ezért mindenképp az európai mûködési és szabályrendszerekhez fogunk illeszkedni. Ez természetesen nem zárja ki az együttmûködést gondoljunk csak az Egyesült Királyságban mûködõ Oftelre de lehet más szigorúbb modellt is látni. Tehát az európai kereteken belül is nagyon sok modell létezik, és azt is fontos látni, hogy a közvetlen ipari befolyásolás az Egyesült Államokban sem áll fenn. Véleményem szerint az semmiképp nem jó, ha egy-egy piaci résztvevõi kör érdekei másokénál erõsebben tudnak érvényesülni. Az érdekektõl független szabályozás viszont nem létezik, mert ilyen esetben a szabályozás alkalmatlan a felügyeletre, vagy felesleges gátakat állít. Ezért gondoskodni kell a piaci szereplõk véleményének becsatornázásáról. Európában az elmúlt hetek egyik nagy botránya az Enfopol néven elhíresült rendeletterv volt, amely egy 1995-ös akkor kizárólag a távközlésre vonatkozó megfigyelési törvényt egészített volna ki. Az Európa Tanácsban többek Orwellt emlegették. A javaslat most megbukott, de várhatóan elõbb utóbb születik valami szabályozás. Hogy látja ennek magyarországi vetületét? F.G.: A tartalomszabályozás sokkal kényesebb mint az infrastruktúra szabályozás ügye. Ez azért van, mert az elõbbi alapvetõen személyiségi és szabadságjogokat korlátoz. Magánvéleményem szerint olyan szabályozást kell kialakítani, amely biztosítja, hogy a felhasználónak minden joga és szabadsága meglegyen ahhoz, hogy korlátozza: õt milyen információ éri el. Azt azonban jogilag korlátozni, hogy milyen információ haladhat át általában a hálózatokon azért borzasztóan nehéz kérdés, mert csak egészen általános elveket lehet megszabni, és sok piaci szereplõ mégilyen szabályozás esetén is szabadságát látná korlátozva. Ezért szerintem egy önkéntes önkorlátozó mechanizmus kialakulását támogató szabályozásra lenne szükség, amely etikai kódexeken keresztül éri el célját. Ugyanígy az is elképzelhetõ, hogy a szabályozásnak lehetõvé kell tennie azt, hogy az infrastrukturális szolgáltatók kikötéseket tehessenek az általuk átvitt anyagokkal kapcsolatban. Egy példa: a Postának már most joga van azt mondania, hogy veszélyes anyagok szállítását nem vállalja. Versenyhelyzetben biztos, hogy lesz olyan postai szolgáltató aki felkészült ilyen feladatra, és vállalja ezek szállítását is. Ez átvihetõ az informatikára is, mert létezhet majd olyan szolgáltató akinek etikai normái megtiltják bizonyos anyagok átvitelét. Az, hogy az európai jogrend pontosan hogy alakul majd, még nyitott kérdés, de az biztos, hogy a megoldásra sokféle lehetõséglétezik. Révész Gábor

4 V i s s z h a n g Rólunk írták 6 Megá lapodott a 3M és a Synergon A megállapodással a Synergon a 3M kiemelt partnerévé lép elõ ATM a Matávnál Magyar Hírlap, március 2. elindította kereskedelmi LAN-Flex szolgáltatását a Matáv A projektben a rendszerintegrátori feladatokat a Synergon látta el Elõtérben az e-business Számítástechnika, március 2. rendezik a magyarországi pénzinformatikai szakma legjelentõsebb eseményeként számon tartott III. Pénzinformatikai Konferenciát. a Synergon átfogó, modulárisan kialakítható banki integrált rendszert készített: elõadásuk e banki rendszerrõl és a gyors adaptációt lehetõvé tevõ fejlesztõkörnyezetrõl Bank és Tõzsde, március 26. Synergon: az SCO és az IBM hivatalos partnere A szerzõdés értelmében a Synergon is forgalmazza Magyarországon az SCO termékeit... A Synergon februártól Premier szintû IBM Software Business Partner lett. E cím elnyerésének feltétele a megfelelõ számú személyi szakmai minõsítés megszerzése volt. Interest in CentralEurope Infopen, március-április Hungary's largest information-technology company by employment, Synergon has seen its revenue jump by 72% on average over the past three years thanks to an aggressive acquisition strategy and an expansion of its services. The company, which specializes in systems integration for businesses, reported a net profit of some $3.15 million last year on revenue of $48 million. Synergon is tapping the market, Mr. Szaloczy says, to bolster its war chest for further acquisitions and to provide the working capital needed to pursue larger projects. The company is offeringfour million of its shares, 2.3 million of which represent a capital increase, plus an overallotment option of 600,000 shares Wall Street Journal Europe, 1999 április 9. Sikert várnak a Synergontól A Synergon részvénykibocsátása a nagy tõzsdei vállalatokhoz képest csekélynek tûnik, ám minthogy a számítástechnikai cégek közül ez a társaságkerül elsõként a budapesti börzére, a befektetõk mindinkább érdeklõdnek iránta 2700 forint lett a Synergon ára Népszava, április 3. A Synergon Rt.-részvények nemzetközi kibocsátása ötszörös túljegyzés mellett zárult, a kibocsátási árfolyam 2700 forint, azaz 11,47 dollár lett - tudtuk mega fõforgalmazó CA-IB Értékpapír Rt.-nél. Ez nem jelent csalódást a kibocsátó számára, hiszen az ársáv forint között volt, a maximális kibocsátási árfolyamot 3250 forintban állapították meg. Ötszörös túljegyzéssel zárult a tranzakció Népszabadság, április 24. A végsõ adatok szerint ötszörös túljegyzéssel zárult a Synergon-részvények emissziója. A papírok kibocsátási árfolyama 2700 forint lett. A high-tech társaság részvényei iránt elsõsorban a feltörekvõ piacokba fektetõ, illetve az iparágra szakosodott alapok érdeklõdtek. Napi Gazdaság, április 26. Drágult a Richter, jólstartolt a Synergon A Synergon részvénykibocsátása a külföldi érdeklõdésnek köszönhetõen öt és félszeres jegyzéssel zárult le... Mind Amerikában, mind Európában a régiónkra szakosodott alapok érdeklõdése igen élénk volt, amelyet tükröz a tegnapi nap, amikor a londoni SEAQ piacán már elkezdõdött a papír kereskedése és árfolyama 11,5-13 dollárigemelkedett, amely extraprofitot nyújtott egyelõre csak az intézményieknek... OTC Magyar Nemzet, április 27. A május 5-én debütáló Synergon - részvények itthon ezúttal is 3050 forint körüli szinten lelhetõk fel az OTC-n, igaz, a számítástechnikai papírok ma már a SEAQ-n is csak 3056 forintot értek, szemben a tegnapi 3156 forintos árral. Világgazdaság, április 29. Foreign buyers take lead in Synergon share sale Based on the price of Ft 2,700, the company will raise more than $27 million. It plans to use that capital to create an outsourcingbusiness and go after further acquisitions in the IT sector Budapest Business Journal, április 26- május 2. A regionális piac csábításában A tõzsdére lépéshez csupán a megfelelõ idõpontra vártak, ami a jelek szerint most bekövetkezett: az 1998-as esztendõt 10,2 milliárd forintos nettó árbevétellel zárták. A tavalyi nyereségét több mint 200 százalékkal megnövelve, 818 millió forintos nyereséget elkönyvelõ cég már csupán az ÁPTF papírjaira vár a tõzsdei bevezetéshez Új írásbeliség Computer Panoráma, május Felnõtté lett hát a magyar informatikai ipar. Fiatal tõzsdénk tagjai közé elõször lép egy hazai információtechnológiai cég: a Synergon Rt. Õk nem garázsban kezdték. Mind a Rolitron, mind az Optotrans túljutott már a kamaszkoron, mikor házasságra léptek. Bõséges tapasztalatokkal rendelkeznek a magyar piacról, ezért a befektetõk joggal remélhetik, hogy ez a cég nem inogmegegy kis áremeléstõl és nem roppan össze a globalizációs nyomás alatt. Azt nem tudom, hogy az õ papírjaikkal érdemes-e máris spekulálni, de abban nagyon bízom, hogy hoszszú távra éppen olyan értéket jelent az õ friss részvényük, mint annak idején a Microsofté vagy az Intelé. Sajnos vagy szerencsére, elõzetes reklámot nemigen csaphatok e részvényeknek (bennfentes információm sincs), mert a jegyzés viharos gyorsasággal zajlik. Nem sokkal lapzártánkat követõen, április 12-én kezdõdik, siker esetén április 14-e után bezárható, s legfeljebb április 21-igtart. Számítások szerint az akcióval egy 30 milliárd forint értékû cég jön létre. Tõzsdei premierje nagyon látványos és sokatmondó: Magyarországon (és Kelet-Európában) most lehet elõször részvényt jegyezni az Interneten. Eljutott hát a technológia is a felnõttkorba. Ezt már tudjuk egy ideje, a számítógép kinõ a gyerekcipõbõl Tovább drágulhat a Synergon Byte, május A kibocsátás során ötszörösen túljegyzett Synergon rövid távú áralakulásáról nem szívesen nyilatkoztak a lapunk által megkérdezett részvénypiaci elemzõk, mivel sok egymással ellentétes tényezõ együtthatására számítanak. Abban konszenzus mutatkozott, hogy a kibocsátási árnál magasabb nyitóár valószínû, sõt egyes elemzõk tartósan 3000 forint fölé várják a Synergon árfolyamát. Ezt a magas külföldi érdeklõdéssel magyarázzák, illetve azzal, hogy a külföldi intézményi befektetõk inkább hosszú távú megfontolásokat követnek. Ezzel szemben a hazai kisbefektetõk körében jelentõsebb eladásokra lehet számítani, mivel a piaci hírek szerint sokan csak a kibocsátási prémium kedvéért jegyeztek részvényt, és ezek várhatóan már az elsõ néhány kereskedési napon megválnak részvényeiktõl Vegyes megítélésû negyedév Világgazdaság, május 5. Az adózás elõtti eredmény tekintetében elsõ ránézésre nem túl biztató az eredménykimutatás ugyanakkor az árbevétel és az üzemi eredmény szintjén nagyon kedvezõ. A 2,6 milliárd forintos árbevétel 77 százalékkal, a 165 millió forintos üzemi eredmény 106 százalékkal haladja mega bázist. Az árbevétel 1,1 milliárdos emelkedésében ugyanakkor mindössze 124 millió forintos rész adódott a Quality beolvasztásából, a fennmaradó rész az üzletmenet természetes fejlõdésébõl származott. A több mint duplájára emelkedõ, 165 millió forintos üzemi eredmény javuló üzemi fedezetrõl tanúskodik. Az üzemi eredmény és az árbevétel aránya 6,3 százalékra nõtt a tavalyi 5,4 százalékról. Nagy érdeklõdés az Interneten Napi Gazdaság, május 6. A Synergon részvényjegyzésén 4 millió db papírt értékesítettek A világhálón a nyilvános értékesíthetõ részvények kerültek eladásra, így a neten zajlott 15 százalékos forgalom Computer Technika, május 4.

5 7 F ókuszban a vásárló:ecr Az utóbbi években a vállalatgazdasági szakmai médiumokban egyre több szó esik az ellátási láncokról, azokról a kezdeményezésekrõl, ajánlásokról, amelyek célja a beszállítók, gyártók és a kereskedõk hatékony együttmûködésének megteremtése. A nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó és forgalmazó cégek jutottak ezen a téren legtovább, amikor megfogalmazták együttmûködésük alapelveit, feltételrendszerét és technológiai alternatíváit. Ez a kezdeményezés az Efficient Consumer Response (ECR: hatékony válasz a vásárlók igényeire). Az ECR modell az Egyesült Államokból indult ki 1992-ben, válaszként az alternatív értékesítési csatornák és az azokat kiszolgáló ellátási láncok megjelenésére. Ez a kihívás rámutatott a szupermarketekhez kapcsolódó ellátási láncok nem eléghatékony mûködésére. A túlélés érdekében az amerikai élelmiszeripar vezetõi egy tanulmány elkészítését kezdeményezték arról, hogy hogyan lehetne a szupermarket ellátási lánc hatékonyságát növelni. A tanulmány elkészültével útjára indult az ECR kezdeményezés, amelyet elõször 1993 januárjában a US Food MarketingInstitute konferenciáján mutattak be. Az ECR kezdeményezés célja az volt, hogy a hagyományosan push alapon mûködõ élelmiszer ellátási láncot pull rendszerré alakítsa át, ahol a kereskedelmi partnerek szövetségesként mûködnek együtt, és a bolti áruk készletfeltöltése az eladási (POS: Point of Sale) adatok alapján történik. Bár az ECR üzletszervezési koncepció az Egyesült Államokból indult, ez a megközelítés gyorsan népszerûvé vált Európában is ben létrehozták az ECR Europe Executive Board szervezetet, amely célja az ECR alapelvek adaptálása, továbbfejlesztése, és alkalmazásuknak elõmozdítása az európai FMCG (Fast MovingConsumer Goods: nem tartós fogyasztási cikkek) piacokon. Az ECR Europe szerint az ECR kezdeményezések célja, hogy az FMCG ellátási lánc szereplõi együttmûködjenek annak érdekében, hogy a fogyasztói igényeket jobban, gyorsabban és alacsonyabb költségek mellett elégítsék ki. Ehhez az kell, hogy a kereskedelmi partnerek minden olyan költséget küszöböljenek ki az ellátási lánc mûködésébõl, amely nem termel értéket a vásárlóknak. Másik fontos szempont, hogy az összehangolt tevékenységfókuszába a vásárló kerül: a vásárló az általa igényelt árucikkeket a megfelelõ helyen, a szükséges idõben, az elvárt minõségben és választékban, elfogadható áron kapja meg. Az ECR az ellátási lánc kínálati és keresleti oldalára, ezen belül az árufeltöltésre, az áruválaszték kialakítására, az akciók megszervezésére és az új áruk piaci bevezetésére fogalmaz meghatékonyságnövelõ ajánlásokat. A hatékony árufeltöltés az ellátási lánc kínálati (logisztikai) oldalára vonatkozó ajánlás. Ez a terület átfogja a teljes ECR stratégiát és itt várhatók a legnagyobb megtakarítások is. A hatékony árufeltöltésre vonatkozó ajánlásban az fogalmazódik meg, hogy az árufeltöltési rendszerekben optimalizálni kell az idõt és a költségeket. A hatékony áruválasztékról szóló ajánlás célja, hogy a boltokban optimalizálja a készlet- és polchely-gazdálkodás eredményességét. Az optimális áruválaszték és elrendezés kialakítása a boltok polcain a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtva maximálja a vásárlói elégedettséget, ugyanakkor a rendelkezésre álló tér leghatékonyabb felhasználásával növeli a gyártó és a kereskedõ profitját. A hatékony akciókról szóló ajánlás a kereskedelmi és vásárlói akciókra vonatkozik. A kereskedelmi akciók hatékonyságát azáltal növeli, hogy hagyományos formák (elõre vásárlás) helyébe hatékonyabb formákat ajánl (teljesítmény-alapú árengedmény, elõzetes árulekötés). Hasonlóan a vásárlói akciók esetében is költséghatékonyabb módszereket ajánl (elektronikus kuponok, törzsvásárlói rendszerek.). A hatékony árubevezetésrõl szóló ajánlás célja az új termékek fejlesztésének és bevezetésének módszertani támogatása annak érdekében, hogy csökkentse az új termékek piaci bevezetésének költségeit. Ezt úgy éri el, hogy már a folyamat korai szakaszától bevonja a kereskedõket, a viszonteladókat és a fogyasztókat az új termékek fejlesztésébe. A négy ajánlásban megfogalmazott célok elérésére informatikai megoldásokkal támogatott szervezési-módszertani eljárások szolgálnak. A leggyakrabban és legsikeresebben alkalmazott ECR eljárások a kategóriamenedzsment, a folytonos készletfeltöltés, az integrált elektronikus adatcsere és a tevékenység-alapú költségszámítás. A kategóriamenedzsment kifejezés elõször 1987-ben jelent meg, amikor néhány szervezet nem márkák, hanem kategóriák szerint kezdte termékeit menedzselni a piacon. A kategória a termékeknek olyan csoportja, amelyeket a vásárlók azonos módon használnak. Ilyen kategóriát alkothatnak a háztartási tisztítószerek, a tejtermékek, a mélyhûtött élelmiszerek, az üdítõitalok. A kategóriamenedzsment számára a kategóriák olyan üzleti egységek, amelyek összetételét a vásárlói elégedettségnövelésére boltonként kell meghatározni és karbantartani. A kategória menedzser számára az optimális, vagyis egységnyi költség mellett a legnagyobb nyereséget biztosító termékválaszték kialakításához naprakész információra van szüksége a vásárlási szokásokról. Ehhez többek közt demográfiai, piackutatási és bolti (POS) adatokat lehet felhasználni. Az adatok összegyûjtését EDI és vonalkód alapú informatikai alkalmazások támogathatják. A kategóriák kialakításához és a vásárlási szokások elemzéséhez döntéstámogató rendszerek (DSS: Decision Support Systems) nyújthatnak segítséget. A folytonos készletfeltöltés (CRP: Continuous Replenishment Programme) olyan folyamatszervezési eljárás, amelyben a gyártó figyeli és vezérli az áruk mozgását a gyártótól a kereskedõ raktáráig. A CRP alkalmazásakor a gyártó felelõs azért, hogy a kereskedõnél mindig megfelelõ készlet legyen a gyártó által szállított árukból. A CRP alkalmazása a szolgáltatási szint növelése mellett is radikálisan csökkentheti a kereskedõ készletezési költségeit. A gyártó számára a CRP elõnyei a szorosabb üzleti kapcsolatokban és a kereskedõtõl megkapott eladási információkban jelentkezik. Ez utóbbiak segítségével a gyártó is finomíthatja termelési programjait, amivel csökkentheti pl. készlet- és kapacitás-költségeit. Az integrált elektronikus adatcsere (EDI: Electronic Data Interchange) számítógépes alkalmazások közötti, nemzetközi szabványokon alapuló strukturált üzenetekkel megvalósított kommunikáció. Az EDI az ECR egyik alaptechnológiája, amely más ECR eljárások számára (pl. CRP) teremti mega technológiai hátteret. Az EDI alkalmazása radikálisan csökkenti a tranzakciók költségeit, és integrációs szerepével elõsegíti, hogy az ellátási láncban együttmûködõ partnerek új, hatékonyabb üzleti stratégiákat alakítsanak ki. A tevékenység-alapú költségszámítás (ABC: Activity Based Costing) biztosítja a költség és egyéb mûködési információkat a hatékonyságnövelést célzó kezdeményezésekhez, így az ECR egyik alaptechnológiájának tekinthetõ. Az ABC a termékekhez, szolgáltatásokhoz, értékesítési csatornákhoz, vevõ szegmensekhez, projektekhez és egyéb üzleti entitásokhoz kapcsolódó tényleges költségek meghatározására összpontosít. Az ABC más megközelítésben a profitról ad információt, vagyis azt mutatja meg, hogy a gazdasági tevékenység során hol születik eredmény, esetlegveszteség; segít csökkenteni, illetve kiküszöbölni mindazokat a költségeket, amelyek nem termelnek a piac által elismert értéket. A Synergon a felsorolt ECR eljárások bevezetéséhez módszertani és informatikai megoldásokat kínál ügyfeleinek. Ezekkel a megoldásokkal részletesebben foglalkozunk a következõ számban. Dr. Somogyi Péter

6 P r o g r a m a j á n l ó Tanfolyamaink 8 CISCO tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Tanfolyam neve Díja / fõ Jegyzet Bevezetés a számítógép-hálózatos technikába Ft Ft Bevezetés a számítógép-hálózatos technikába Ft Ft Bevezetés a Cisco router-ek konfigurálásába Ft Ft Bevezetés a Cisco router-ek konfigurálásába Ft Ft Haladó Cisco router konfigurálás Ft Ft Haladó Cisco router konfigurálás Ft Ft Bevezetés a Cisco Catalyst switch-ek konfigurálásába Ft Ft Bevezetés a Cisco Catalyst switch-ek konfigurálásába Ft Ft Windows NT 4.0 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja AdministeringWindows NT Ft Windows NT 4.0 rendszer-adminisztráció SupportingMicrosoft Windows NT 4.0-Core Technologies Ft Windows NT 4.0 technológiai ismeretek Accelerated trainingfor Microsoft Windows NT Ft Windows NT 4.0 gyorsított tréning Accelerated Windows NT 4.0 Enterprise and TCP/IP Ft Windows NT 4.0 gyorsított nagyvállalati és TCP/IP Windows 2000 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Installingand AdministeringMicrosoft Windows Ft Windows 2000 rendszer-adminisztráció SupportingWindows Ft Windows 2000 technológiai ismeretek Exchange 5.5 tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Microsoft Exchange Server 5.5 Series-Concepts and Administration Ft Exchange Server alapok és rendszeradminisztráció Microsoft Exchange Server 5.5 Series - Design and Implementation Ft Exchange Server tervezés és megvalósítás Microsoft Exchange Server 5.5 Series Accelerated Training Ft Exchange Server gyorsított tréning SQL tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja Accelerated trainingfor Microsoft SQL Server Ft SQL Server gyorsított tréning System Administration for SQL Server Ft SQL Server 7.x rendszer-adminisztráció ImplementingDatabase Design on SQL Server Ft SQL Server 7.x adatbázis-tervezés SMS tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja SupportingMicrosoft Systems Management Server Ft SMS rendszerismeretek AdministeringMicrosoft Systems Management Server Ft SMS 2.0 rendszer-adminisztráció Deployingand SupportingMicrosoft Systems Management Server Ft SMS 2.0 rendszerismeretek Synergon Lotus tanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja RA2 Rendszer-adminisztráció Ft RA2 Rendszer-adminisztráció Ft AF2 Alkalmazás-fejlesztés Ft LAECtanfolyamok II-III. negyedév Idõpont Kód Tanfolyam neve Díja / fõ LAEC segédlet SA1 Rendszer-adminisztráció Ft Ft SA1 Rendszer-adminisztráció Ft Ft AD1 Alkalmazás-fejlesztés Ft Ft A tanfolyamok árai az Áfát nem tartalmazzák. Jelentkezés, információ: Synergon Informatika Rt. Oktatási Üzletág 1041 Budapest, István út 16. tel.: , fax: Internet:

7 Mennyi az annyi? P éldául a tõzsdén 10 Aki a tõzsdére készül, annak egy jó ideig nem lesz szabad ideje. A családrólés barátokról le ke l mondania, mert ott a hívó szirénhang: a Tõzsde. De azért eszik - fogadásokon, alszik - repülõn és autóban, beszélget - potenciális befektetõkkel, elõadást tart - álmában is, bemutatókat készít - megabájtszámra, és mosolyog mindenkire. Mert ott a Tõzsde. Mindez senkinek sem kívánható barátilag. Csak a végeredmény. Vegyük példának a Synergont. (Már lehet venni, például a Tõzsdén.) Bár a részvénykibocsátásra 1999 áprilisában került sor, az elõkészületek elindítása, a tanácsadók kiválasztása már 1998 közepén megtörtént. Jó nevû és nagy nemzetközi befektetési bankok, jogi irodák mûködtek közre, szorgoskodtak, hiszen ez nekik is jó kereseti lehetõségnek ígérkezett: jó cég, sikeres cég, ígéretes papír, ígéretes árbevétel. Egyébként a tõzsdére vonulás elõtt mindenki ilyennek ígérkezik. A tanácsadók fél évet töltöttek a cégátvilágításával és megismerésével - hiszen a cég nagy, három emeleten nyújtózkodik -, illetve a Synergon tõkepiaci értékének meghatározásával, mert azt tudták, hogy sok, de mennyi? Még jó, hogy a Synergon pénzügyi szoftverek terén elégerõs És ezután jött a roadshow. Mert az olyan, jön és megy. Ezt hívták régen vándorvurstlinak. A céghárom frontembere Czakó Ferenc, Gyurós Tibor, Szalóczy Zsolt mellett felsorakozott Kozák Tamás (pénzügyi igazgató), illetve a CA IB és Nomura nagyszámú munkatársa is, és váltott emberekkel, a kidõlõk helyére újakat állítva mutatták be a céget a lehetséges befektetõk számára. Már ahol kellett. A helyszínek: Budapest, Bécs, Frankfurt, Stockholm, Koppenhága, Edinburgh, Amsterdam, Hága, Rotterdam, London, Genf, Zurich, San Diego, San Francisco, Boston, Stanford, New York, Washington. Mindezt megtették két hét alatt. (Közbevetõleg: még mindiga Tõzsdére kívánkozik?) Mindeközben elmaradtak a múzeumlátogatások és bevásárlások, csavargások, amelyek a világjárás idején mindig esedékesek. Ehelyett úgy 70 találkozó zajlott le, 150 lehetséges nagybefektetõvel, s minden esetben természetesen prezentáció obligát kíséretében. Így zajlott le egy tipikus nap a roadshow-n. Megérkezés az utolsó éjjeli géppel például Stockholmba. Reggel 8-kor reggelivel egybekötött csoportos prezentáció a szállodában, ami azt jelenti, hogy mindenki majszol, és az elõadó beszél és nézi õket kor prezentáció újabb helyszínen. Hogy nehogy elaludjanak: kor prezentáció újabb helyszínen kor indulás Koppenhágába, összevont reggeli és ebéd a repülõn kor érkezés Koppenhágába kor prezentáció, mi lehetne más? koktélpartival egybekötött csoportos prezentáció újabb helyszínen. Mindenki iszik, az elõadó beszél és nézi 0,5 õket kor indulás Edinburghba, a következõ helyszínre, vacsora a repülõn kor érkezés Edinburghba. Majd mély álom. A Tõzsdérõl. A kibocsátás összetett részvényértékesítésbõl állt, mely egy zártkörû nemzetközi (beleértve magyar) intézményi befektetõk számára történõ részvényértékesítésbõl, és egy belföldi nyilvános kibocsátásból (kisbefektetõk számára) tevõdött össze. Az intézmények számára értékesített 3,6 millió részvényt az intézmények 5,5-szörösen jegyezték túl, ezért további 600 ezer darab részvény megvásárlását kellett számukra biztosítani. A belföldi kisbefektetõk számára allokált 400 ezer darabot is túljegyezték a befektetõk. Összesen tehát 4,6 millió darab részvény került értékesítésre. Ebbõl 2,3 millió eredetilegaz Advent Kockázati Tõkebefektetési Csoport, illetve kis részben a vezetõk tulajdonában volt. A további 2,3 millió darab új kibocsátású részvény értékesítésének bevétele a Synergon kasszáját gyarapítja. A befolyó pénzeket a Társasága mûködõ tõke finanszírozás javítására, újabb vállalatfelvásárlásokra, és az outsourcingtevékenységmegalapozására kívánja fordítani. A kibocsátás szervezõi és a cégvezetése megteremtette annak a lehetõségét is, hogy a munkavállalók, a cég alkalmazottjai is jegyezhessenek könnyített feltételekkel. A roadshow megtette a hatását, s a részvényjegyzõk széles körbõl álltak össze. Összesen a 4,2 millió darab részvénybõl 3,6 millió darabot kaptak külföldi, és 0,6 milliót a belföldi intézmények. A külföldi jegyzések megoszlása: 35 százalék USA, 18 UK, 41 EU, 6 százalék érkezett a világmás tájairól. Ezek között leginkább a külföldi alapok és alapkezelõk, nyugdíjalapok, befektetési alapok, IT-re és Kelet-Európára szakosodott alapok jeleskedtek, amikor a Londoni és Budapesti Értéktõzsde lehetõvé tette a bevezetést. (Megjegyzen- Mrd. Forint dõ, hogy Londonban mintegy tíz magyar részvény van bevezetve összesen.) A tulajdonosi struktúra is ennek megfelelõen változott. Az Advent Kockázati Tõkecsoport a kibocsátás elõtt mintegy 30 százalékos Alaptõke tulajdoni aránnyal rendelkezett, azonban a kibocsátás során eladta az összes részvényét, Forgalom hiszen az Advent célja és feladata, hogy fejlõdõ és ígéretes társaságokat feltõkésítsen, és eljuttasson az életgörbéjük következõ fázisába. Ez a Synergon esetében a tõzsdei nyilvánosság fázisát jelentette. A menedzsment a kibocsátás elõtt 60 százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezett, azonban ez az arány két módon is csökkent. Egyrészt az alaptõke-emelés miatt a vezetõk meglévõ részvényeinek aránya az összes (de közben megnövekedett darabszámú) részvényhez viszonyítva csökkent, másrészt ok is értékesítettek néhány százaléknyi tulajdonrészt annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a részvénykibocsátás nemzetközi mércével mérve is megfelelõ méretû legyen. A vezetés a kibocsátás után is több mint 41 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, és továbbra is a legnagyobb tulajdonosi csoportot alkotják. A kibocsátás után tulajdonosi struktúra a következõ: 41 százalék a vezetõké, 48 százalék az új pénzügyi befektetõké, és százalék továbbra is a munkavállalók és egyéb pénzügyi befektetõk kezében van. S hogy mi ebbõl a tanulság? A túljegyzés mértéke azt jelzi, hogy a Synergont sokra tartja a pénzügyi befektetõk köre, s egyúttal támogatja azt, hogy a továbbiakban jelentõs fejlõdési pályát fusson be a cég. A Tõzsdére vonulással új, friss tõke érkezett a Synergonhoz, megmérettetett, és fajsúlyosnak találtatott. Mindemellett a cég neve olyan körökbe is eljutott, amelyek még nem foglalkoztak az informatika mindennapjaival itthon és külfödön. A Synergonnak van Magyarországon a legtöbb IT szakembere, a legnagyobb árbevétele a rendszerintegrációban, és ezeken túl az egyetlen IT cég, melynek a részvényeit jegyzik a tõzsdén. Mi is mondhatnánk: talán nem véletlenül. 1,38 1,82 4,63 3, ,2

8 11 H a n g - a d ó Az ügyfélkezelés új dimenziói Kelet-Európa (és Magyarország) egyes számítások szerint 2, mások szerint 5-6 évvel van lemaradva a nyugati informatikai trendektõl. Ez különösen igaz a kereskedelmi szokásokra, az újdonságok befogadására, de kevésbé az alkalmazott technológiákra. Amikor a hetvenes évek végén az Egyesült Á lamokban elindult a Ca l Centerek rohamos mértékû terjedése, a telefone látottság mértéke hasonló volt, mint most Magyarországon. Mára a korszerû ügyfélkapcsolatokból nem hiányozhat a Ca lcenter üzemeltetése sem. A Call Center név alatt egy olyan híváskezelõ központot értünk, amely alkalmas professzionális szinten kezelni egy vállalkozás ügyfélkörébõl beérkezõ megkereséseket, igényeket, illetve szervezi a nagyszámú irányított célú kimenõ hívásokat. A technológiák alkalmazását tekintve a név félrevezetõ, mivel a beérkezõ megkeresések csak egy része telefonhívás, ide futnak be a faxok, ek, weben keresztül történõ megkeresések. Épp a médiák szerteágazósága indította el azt a folyamatot, amely a call centerek egyfajta konvergenciáját mutatja: integrálni a hangot, a videót és az adatot egyetlen közös hálózati infrastruktúrán. Call Centert bevetni többféle céllal lehet, amelyek a kommunikácó irányától függnek. Ezért a call centerek két logikai csoportba sorolhatók. Mígaz elsõ esetben hívásokat kezdeményeznek, ilyen a közvéleménykutatások támogatására felállított call center; a másik esetben a call center ügyfelek kéréseit, igényeit szolgálja ki, itt a kezdeményezés az ügyfelektõl indul (telebank szolgáltatás, hibabejelentés stb.). A felépítést nem, de a belsõ folyamatokat befolyásolja, hogy a cég milyen feladatokat kíván megvalósítani a call centerben, így a kereskedelmi folyamatok (telefonos esetleg web-alapú kereskedelem), vagy az ügyfélszolgálati feladatok automatizálását (az értékesítési fázis lezárulását követõ ügyfélszolgálati, garanciális, szerviz és egyéb szolgáltatások támogatását végzõ tevékenységek). A call centerek tipikusan két fõ elembõl állnak. Az elsõ a kommunikációs infrastruktúra, amin keresztül a megkeresések bonyolódnak. Klasszikus esetben ez egy telefonközpont speciális csatlakozási felülettel ( a legtöbb esetben ez egy LAN csatlakozás), ezen keresztül csatlakozik a telefonközpont a számítógép-hálózathoz. A hálózaton található számítógépek valamelyikén futó call center alkalmazás közvetlen kapcsolatot tart a telefonközponttal. E kapcsolat kiterjed a központon futó hívások adatainak figyelésére, a beérkezõ hívások azonosítására (amennyiben a szolgáltató továbbítja a hívással kapcsolatos adatokat, úgy mint hívó telefonszáma, a hívott telefonszám). Az információk alapján lehetõségvan e beérkezõ hívásokat kezelõi csoportokhoz továbbítani, hívási sorokba rendezni, illetve egyedileg kezelni (VIP vonal). A híváskezeléssel kapcsolatos szabályokat a telefonközponttal kapcsolatot tartó számítógép figyeli, a szabályok leírása a helyi hálózaton elérhetõ adatbázisok valamelyikében tárolható. Tekintettel arra hogy a hívási adatok megjelennek a számítógép-hálózaton, e call centert felügyelõ számítógép további adatokat rendelhet egy-egy híváshoz. Ilyen lehet a beérkezõ hívás hívószáma alapján a hívó ügyfél azonosítása, illetve az ügyfél további adatainak megjelenítése a hívást fogadó ügyintézõ számítógépén. Ezzel elérhetõ, hogy a hívás fogadásának pillanatában az ügyfél azonosítása megtörténik, és az ide tartozó összes információ (eladott termékek, érvényes, szerzõdések, stb.) egy képernyõn is megjeleníthetõ. Ez a megoldás nagymértékben gyorsítja a beérkezõ hívások kezelését, csökkenti az egy ügyfélre fordított hívási idõt, ezáltal költséget takarít meg és növeli az ügyfél megelégedettségét. A második fõ komponens a beérkezõ hívások tartalmi feldolgozását támogató rendszer. Ez független a hívás kezelésének kommunikációs oldalától, feladata a beérkezõ hívások tartalmi kezelésével kapcsolatos munkacsoportos folyamatok kialakítása és támogatása. E rendszer definiálja az ügyfelek bejelentéseinek tartalmi részleteit, a korábbi bejelentésekkel kapcsolatos információkat, illetve a bejelentésekkel kapcsolatos munkafolyamatokat. Jelenlegtöbb olyan alkalmazás érhetõ el, amelyek az ilyen jellegû szolgáltatások testre szabását lehetõvé téve egyedi igények kialakítását támogatják. A megkeresések minden - manapság használatos - médián érkezhetnek. A hívásokat kiképzett ügynökök fogadják, akik az ügyfél, a termék és a probléma azonosítása után döntik el, hogy melyik kompetencia központba továbbítják a hívásokat. A telefonos kommunikációt kiegészítik a faxon, illetve -en érkezõ megkeresések is. A kérések másik csoportja a web irányából érkezhet. Ez további szervezeti és technológiai megfontolásokat igényel, hiszen az Internet kétirányú kommunikációja biztonsági kérdéseket is felvet, ugyanakkor egy jól megtervezett rendszerben kiküszöbölheti a hívást fogadó ügynökök tevékenységét, és a megkeresés közvetlenül a megoldást szállító szakemberhez kerülhet. Szervezeti oldalról nézve az egyes funkciók szerint lehet csoportosítani a call centerben dolgozókat. A hívások és megkeresések fogadását a telefonos diszpécserek végzik. Ok azonosítják az ügyfeleket majd létrehozzák a megkeresés tárgyára vonatkozó információs csomagot. Ennek tartalmától függõen továbbítják az információt abba a csoportba, ahol a megkeresés kezelése megtörténik. Egy-egy megkeresés kezelése, majd lezárása után a rendszer automatikusan felszabadítja az ide lekötött erõforrást. Az igazán jól felépített rendszer alkalmas arra, hogy igény és jogosultság esetén az ügyfelek hozzáférjenek a rájuk vonatkozó információkhoz. Ennek legalkalmasabb megvalósulása a weben keresztül történõ eseménynyomkövetés. Itt lehet rátekinteni egy-egy megkeresés aktuális állapotára, a korábbi bejelentések listájára is. A következõ néhány év piaci vezetõ pozíciójában maradni egyenlõ az elsõrangú szolgáltatási portfólió meglétével és folyamatos fejlesztésével. Az informatikai szolgáltató cégeknek folyamatosan be kell ruházniuk az új technológiák bevezetésébe, törekedni kell a mûködés gazdasági és logikai optimalizálására. E faktorok közvetlenül is hatással lesznek az ügyfelek kiszolgálására, amely visszahat a versenypozíciók javítására, ezáltal a siker létére és megtartására. Szigethi Zoltán

9 Synergon Napok A gazdaság és informatika csúcstalálkozója Hatodik alkalommal rendezte mega Synergon szakmai fórumát, a hazai gazdasági, informatikai és távközlési szakemberek hagyományos találkozóját. A kitûzött és remélhetõen mindenki számára teljesített cél az volt, hogy a Synergon bemutassa merre tart az informatika világa, milyenek a legkorszerûbb informatikai technológiák, eszközök, szoftverek, szolgáltatások, valamint az informatika és a távközlés konvergenciájának hazai megjelenési formáit. A szakmai elõadásokkal egy idõben tartott kiállításon több vállalati üzletágbemutatta az elõadásokban szereplõ mûszaki eszközök, berendezések nagy részét, biztosítva a látogatók számára a személyes találkozó, konzultáció lehetõségét. Az elsõ napon gazdasági szemszögbõl, míg a másodikon pedigaz informatika nézõpontjaiból kerültek terítékre az aktuális kérdések, újdonságok. Az elõadásokon és bemutatókon végigvonuló elv amelyet a Synergon régóta magáénak vall az volt, hogy mindenki számára felismerhetõvé váljék, hogy az informatika alkalmazása akkor éri meg, ha e beruházás kézzelfogható és dollárban-forintban mérhetõ hasznot termel a felhasználója számára. Mindezt tegye oly módon, hogy a felhasználók munkáját megkönnyítse, s az informatikai eszközök által feldolgozni vágyott információk a korábbiaknál mégkönnyebben elérhetõvé váljanak. Az elsõ napon, plenáris elõadások keretében Czakó Ferenc vezérigazgató-helyettes rövid elõadásában mutatta be a Synergont, majd Bod Péter Ákos, a Miniszterelnöki Hivatal fõtanácsadója, egyetemi tanár adott áttekintést a gazdaság és informatika kapcsolatáról. Mogyorósi János, az Integra Rt. vezérigazgatója a hazai és nemzetközi IT trendeket foglalta össze részben nemzetközi kutató cégek, részben a Synergon saját magyarországi kutatási adataira támaszkodva. Cserna József, az Informatikai Rendszerek és Szolgáltatások divízió igazgatója az outsourcingés remote management elõnyeirõl beszélt, míg Göndör László, az Üzleti Megoldások divízió igazgatója olyan informatikai megoldásokat mutatott be, amelyek a vállalatirányítási döntéseket támogatják. A délutáni szekcióüléseket három témakör köré fûzték. A Hatékonyság-növekedés informatika a vezetésben témakör azokat az IT területeket ölelte fel, melyek segítenek vezetõk számára egy-egy döntés meghozatalában, s hogy miképp építsenek fel egy nagyteljesítményû rendszert; milyen elemeket kell annak tartalmaznia; hogyan tehetõ egy sokfelhasználós rendszer biztonságossá, hatékonnyá; hogyan válik költséghatékonnyá egy ilyen rendszer mûködtetése, és egységessé az egyes kezelõi felületek dzsungele. Tanácsokat nyújtott a szekció abban is, hogy a már meglévõ eszközeink állományából következtetve hogyan állapítsuk meg cégméretünkhöz igazodó informatikai szükségleteinket. Mindkét nap a szekcióüléseinek egyik témakörét a vállalati információs rendszerekrõl szóló elõadások adták. Az elsõ napon az SAP-t, mint ellátó láncokat és az Interneten keresztüli beszerzési támogató-rendszert ismerhették mega vendégek. Általános ismertetõvel szolgált a J. D. Edwards rendszerrõl a J.D.E.: elõtérben a felhasználó címû elõadás. Mindent a vásárlókért cím alatt a hatékony vevõi visszacsatolás módszereit és eszközeit,

10 13 a J-POS rendszert, mint a hatékony és kiszolgálás-centrikus kiskereskedelem IT hátterérõl tájékozódhattak a résztvevõk. A munkaügyi nyilvántartó és elszámoló rendszereket érintve mutatták be az Integra fejlesztette Person-Dream szoftvert. A Vállalati technológiai rendszerek szekcióban többnyire egy-egy vállalati részterületre specializált IT megoldásról szóltak az elõadások. Az elõadássorozaton szóba került témák között szerepelt a videokommunikáció használata az Interneten, a felhasználók és rendszergazdák oktatásának legújabb módszerei, a call centerek szerepérõl egy vállalat életében. Továbbá érintették a munkafolyamatok automatizálási lehetõségeit Exchange környezetben, a mozgó ügynöki rendszerben dolgozó cégek adatbázisának létrehozási és kezelési megoldásait és a vásárlói hûség megtartásának IT feltételeit. A második nap elõadásai egy videokonferenciás bemutatóval kezdõdtek, amikor bejelentkezett és a közönséggel kapcsolatba lépett a Synergon külföldön tartózkodó vezetõsége. Ezt követõen az adatok kezelésének legkorszerûbb technológiájáról hallhattak Rácz István, az Integra kereskedelmi igazgatójának elõadásában, majd a hang-adat integrációs technológiák evolúciójának világába vezetett Horváth Róbert. Végül Dina István üzletágcsoport igazgató az informatikai rendszerek fõ kérdésére, ezen rendszerek biztonságának megteremtésére és fejlesztésének szükségességére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva az emberi tényezõket. A következõ szekció a kommunikációs rendszerek használatának két újabb változatáról az ATM szolgáltatások igénybevételérõl és a vezeték nélküli elõfizetõi hálózatokról szóló elõadások után, a kábeltévék új szolgáltatásaival ismerkedhettek megaz érdeklõdõk. A kommunikációs rendszerek új értelmezésben használt, az egyes alrendszerek egységes rendszerré integrálásának megoldásait és az ezen komplex mûködését is biztonságossá tevõ úgynevezett nagy megbízhatóságú rendszerek létrehozásának szükségességét és megoldási módozatait dolgozta fel ez a szekció, illetve a gyengeáramú rendszerek és az informatika kapcsolatáról, a nyílt rendszerek jelentõségérõl is hallhattak a résztvevõk. A záró elõadás a kommunikációs rendszerek mûködési folyamatosságát befolyásoló feszültségproblémák megoldásaira adott választ. Az ezen a napon is folytatódott vállalati információs rendszerek elõadássorozat választ adott arra, hogy a Synergon milyen SAP szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére, illetve az SAP és a különbözõ döntéstámogató megoldások kapcsolatára. Kiderült, hogy az Integrált Banki Termék milyen átfogó megoldásokat nyújt pénzintézetek számára, sõt az is, hogy a Dream szoftverrendszer mi módon alkalmazható a cégek ügyviteli tevékenységében. Megismerkedhettek a Ross Renaissance gyártásirányítási és elszámolási rendszerével a folytonos gyártási eljárásban. A harmadik csoportban a Synergon szoftverpalettáján megtalálható Microsoft, IBM, Oracle és HP szoftveralkalmazásokról szóló elõadók sorakoztak fel. A Microsoft hálózati Windows megoldását, az Oracle Internetes kapcsolódási megoldását, az IBM üzleti integrációs rendszerét alkotó szoftvercsoportot, továbbá a lokális hálózat biztonságának megteremtését szolgáló tevékenységrõl fejtették ki nézeteiket az elõadók. A rendezvényen a két nap alatt közel 700 látogató vett részt - jelentõs részük mindkét nap elõadásait meghallgatta. A résztvevõknek alkalmuk nyílt a szünetekben a Synergon szakembereivel való személyes konzultációra, s a párhuzamosan folyó kiállítás megtekintésére valamint a kihelyezett informatikai és gazdasági kiadványok különbözõ számaival való ismerkedésre.

11 ideokonferencia 14 Vtechnológia kényelmeseknek és gyakorlatiasaknak Videokonferencia Magyarországon elõször az ISDN hazai elérhetõségével párhuzamosan valósulhatott meg. Az elsõ nyilvános ISDN vonalakat 1995 õszén helyezte üzembe a MATÁV Rt. Budapest területén, majd bekapcsolódtak a szolgáltatásba a vidéki városok is. Az ISDN elsõ bemutatóján éppen a videokonferencia nyújtotta lehetõségekkel példázták az ISDN életrevalóságát. De a KFT együttes sportcsarnokbeli koncertjén Hazel O'Connor is egy videokonferenciakapcsolatban énekelt együtt a zenekarral. A videokonferencia az üzleti élet, a közigazgatás és kormányzati szervek, az igazságszolgáltatás, az egészségügy valamint az oktatás területén tárgyalások, prezentációk, tréningek, konzultációk lebonyolítására alkalmas. A videokonferencia berendezések segítségével táblázatok, grafikonok és videók is továbbíthatók. Szervezetek ezen új lehetõséget felhasználásával növelik hatékonyságukat, gyorsabban hoznak döntéseket, alkalmazottaikat folyamatos képzésben részesíthetik, így munkaidõt és jelentõs költséget takarítanak meg. A videokonferencia lehetõvé teszi a közvetlen, interaktív és magas színvonalú, ugyanakkor költségkímélõ kommunikációt egyszerre több külsõ és belsõ helyszín között. Segítségével a világbármely pontján lévõ résztvevõk egy tárgyalóasztalnál foglalhatnak helyet, egy teremben lehetnek anélkül, hogy egyikük is elhagyná irodáját. De ily módon lehetséges egy vállalaton belüli kommunikáció, oktatás vagy együttes munka, s akár földrészek közötti kommunikáció a videokonferencia rendszerek ugyanis bármilyen digitális hálózaton felépíthetõk, akár mûholdas átvitellel egy kocsiból is részesei lehetünk. Pszichológiai kutatások bebizonyították, hogy a kapott információk 55%-a vizuális. Ha beszélgetünk is, szeretünk arcába nézni partnerünknek. Az üzleti életben a személyes kontaktus mégfontosabb: bizalomerõsítõ elem. Ez az oka annak, hogy kollégák, partnerek gyakran személyesen kívánnak találkozni egymással. De a videokonferencia berendezések által a nagy távolságok ellenére is a személyes találkozások másodpercek alatt létrejöhetnek. Természetesen ez esetben elmaradnak az utazások, a kiadós ebédek és vacsorák, s a bevásárlás a duty free shopokban; de a videokonferencia ellen szól sajnos az is, hogy a legváratlanabb pillanatban kell partnereink, esetlegkülföldi fõnökünk arcába néznünk. Ám nem minden esetben helyettesíthetõek az utazások videokonferenciával, de a találkozók jelentõs hányada hatékonyan és egyben költség- és idõtakarékosan lebonyolítható az új technikai eszközökkel. Technológia A videokonferencia berendezések kínálata rendkívül rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez. A videokonferencia eszközök lehetõvé teszik egyszerre akár két monitor alkalmazását is. Az ábrákról vagy tárgyakról közelképek is készíthetõk és közvetíthetõk. A berendezések audio- és videocsatlakozással rendelkeznek, illetve egyéb perifériák illeszthetõk hozzájuk. Hogy egyidejûleg több tucat helyszínnel lehessen videokonferenciát folytatni, és a helyszíneket összekapcsolni, ezért bármely szabványos többpontos vezérlõ egység (MCS) használható. Tipikus felhasználási terület a közös dokumentum-szerkesztés. Például a PC-s videokonferencia modellek alapegységei az egy vagy két, PCI vagy ISA kártyán található kóder/dekóder és ISDN interfészek, a kamera, a telefonkagyló és a rendszerszoftver. Maximális átviteli sebességeik Kbps, s a ma használatos eszközök másodpercenként 25 képváltást is el tudnak érni. Gyártótól függõen a rendszer tartalmazhat adatmegosztó szoftvert is. Három, vagy több helyszín közötti interaktív videokonferencia tartásához egy többpontos vezérlõ egységre (MCS-Multimedia Conference Server), u.n. bridge-re van szükség. Ez a vezérlõ egység hálózatba kapcsolja a kijelölt helyszíneket, és lehetõvé teszi a résztvevõknek prezentációk megtartását, szükség esetén megjegyzések közbevetését. Az MCS arra a helyszínre kapcsol, ahol valaki beszélni kezd, vagy amelyik helyszínt kijelölik. Az MCS-ek többféle kapcsolási üzemmódban mûködhetnek (hanggal aktivált, vezetõ, elnöki, elõadói vagy osztott képernyõs). Az MCS-ek különbözõ hálózati interfészekkel rendelkezhetnek és így többféle digitális hálózaton mûködhetnek. A videokonferencia berendezések legelterjedtebb kiegészítõ berendezése a dokumentum kamera. A felhasználók a dokumentumról vagy egy tárgyról egészen közeli képet is mutathatnak a távoli pont(ok) felé. Az opciók egyik csoportját alkotják az osztálytermi eszközök, pl. az interaktív videotábla. A távgyógyászati célra kialakított videokonferencia hálózatok kiegészítõ berendezései lehetõvé teszik, hogy orvosok nagy távolságról diagnosztizáljanak, képzéseken vegyenek részt, illetve konzultációt folytassanak kollégáikkal. Ilyen berendezések például: speciális kamerák gyógyászati képek továbbítására, elektronikus sztetoszkóp, videomikroszkóp, mûtéti kamerák, képtároló berendezések. Egyéb kiegészítõ berendezések: vezérelhetõ videomagnók, vezérelhetõ dia-video konverterek, prezentációs eszközök, video megfigyelõ rendszerek, audio keverõk, kihangosító berendezések, speciális mikrofonok, nagy monitorok, kivetítõk, VGA-PAL konverterek, automatikus követõ kamerák, mobil kamerák, további kamerák. Hálózatok A videokonferenciát digitális hálózatokon lehet mûködtetni. A hálózat lehet kapcsolt vagy állandó összeköttetés. A berendezések általában számos interfész típust támogatnak, például: X.21, V.35, RS449, E1, ISDN BRI, PRI. Az ISDN hálózaton beépített interfésszel, vagy inverz multiplexerrel kommunikálhatunk. Többpontos videokonferencia létrehozásához szükség van egy bridge-re, ami a logikai csillag-architektúra középpontjában van. A bridge és a végberendezések közötti kapcsolat felépítése után a többpontos konferencia vezérlése megtörténhet a videokonferencia eszközökrõl is. Ezek kapcsolatot tudnak létesíteni bérelt vagy saját közvetlen (pont-pont) adatátviteli utakon, kapcsolt digitális hálózaton (ISDN) és helyi számítógép-hálózaton (LAN). A rendelkezésre álló adatátviteli utak egy hálózatban keverten is felhasználhatóak. Cseh Zsolt

12 15 A cél: EUROpa Az egységes Európai Unió egyik pillére az európai Gazdasági és Monetáris Unió. A közelmúlt egyik legfontosabb történése volt a közös európai valuta az EURO bevezetése. Kezdetben a legfõbb kinyilvánított cél egy újabb háborús konfliktus elkerülése volt Nyugat-Európában. Ezt az Európai Unió (akkor még Európai Gazdasági Közösségek) alapító szerzõdése a gazdasági együttmûködés elmélyítésével akarta elérni. Mára a gazdasági integráció elõrehaladtával a tagországok mindinkább egymásra vannak utalva s kevésbé érdekeltek politikai feszültségek keltésében. Elõtérbe került az európai versenyképességnövelése. A tagországok piacainak összenyitásával úgynevezett belsõ vagy egységes európai piac jött létre, ahol az egyes nemzeti piacokénál nagyobb számú szereplõ a korábbinál erõteljesebb versenyre késztet. A közös európai valuta ennek az egységes piacnak a hatékonyságát növelheti, hiszen a termelõk és a fogyasztók közvetlenül össze tudják hasonlítani az egymással versengõ termékek árát a tagállamok piacain, és az olcsóbb helyen vásárolva elõsegítik az árak kiegyenlítõdését. Az egységes valuta a verseny további fokozásával növeli a hatékonyságot, mert a fogyasztók választási lehetõségei kitágulnak. Az egységes valuta nem tüntethet el teljesen minden árkülönbséget: az adózási és egyéb tényezõk mérsékelhetik a versenyt. A közös valuta azonban láthatóbbá teszi a megmaradó különbségeket és ezzel azok csökkentésére vagy eltüntetésére ösztönöz. A monetáris unió létrejöttével a gyengébb versenyképességû ország már nem nyúlhat a versengõ valutaleértékelés eszközéhez, hogy a többiek rovására javítsa helyzetét az egységes európai piacon és a nemzetközi kereskedelemben. A tagországok közti árfolyamkockázat megszûnése egységes pénzügyi piacot hoz létre, ahol a tõke a legjövedelmezõbb felhasználási területre áramolhat. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételeit a koppenhágai Európai Tanács ülésén határozták meg, és az 1997 nyarán nyilvánosságra hozott Agenda 2000 európai bizottsági dokumentum megerõsítette. Ezek fényében EU-tagságunknak nem feltétele a Gazdasági és Monetáris Unió kritériumainak teljesítése. Ezért a tagság elnyeréséhez teljesítendõ monetáris politikai követelményeket nem a Gazdasági és Monetáris Unióban való részvételi szándékunk miatt kell teljesítenünk, hanem mert azok idõközben a közösségi joganyag (acquis communautaire) részévé, harmonizációs kötelezettséggé váltak. Ezek közül legfontosabbak a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének biztosítása és a szabad tõkemozgásokkal kapcsolatos összes korlátozás megszüntetése. A magyar gazdaságpolitika célja, hogy elérje a gazdasági konvergenciát az euro-övezettel. Hosszabb távon az európai integrációban való részvételünk elengedhetetlen feltétele annak, hogy Magyarország nemzetközi versenyképessége és gazdasági jóléte megközelítse a fejlett országok színvonalát. A monetáris unióban való részvételünkighátralevõ években ugyanis legfontosabb gazdasági partnerünk, az euro-övezet versenyképessége nemzetközi szinten várhatóan növekedni fog. Ez erõteljes gazdasági húzóerõt fejt ki a magyar gazdaság szereplõi számára is, mivel dinamikusan növekvõ piacot kínál az exportõröknek és az euro-övezeti cégek beszállítóinak. Ez az ösztönzõ hatás azonban csak akkor fejti ki a várt, kedvezõ hatást, ha a magyar gazdaságszereplõi élni tudnak vele, hiszen az euroövezet piacán éppen a közös valuta, az árfolyamkockázatok megszûnése miatt éles versenyre kell felkészülni. Ebbõl következik, hogy a magyar gazdaság egészének a hatékonyságát kell javítani ahhoz, hogy kedvezõ feltételekkel tudjunk csatlakozni a dinamikus euroövezethez, és hosszú távon biztosítsuk a magyar gazdaság helyét a fejlett gazdaságú országok között. Az euro megjelenése természetesen érinti azokat az országokat is, melyek nem vesznek részt a Gazdasági és Monetáris Unióban. A világgazdaságra napjainkban jellemzõ globalizáció következtében mi sem maradhatunk kívülállók. Magyarország külkereskedelmének kétharmadát az euro-régióval bonyolítja le, ezért számunkra rendkívül fontos a sikeres alkalmazkodás. A multinacionális társaságok máris jelezték, hogy euroban fognak számlázni és beszállítóiknak ehhez kell alkalmazkodniuk. A magyar bankoknak versenyben maradásuk érdekében szintén jól felfogott érdekük, hogy startra készek legyenek és a brüszszeli Bizottság ajánlásával összhangban álljanak ügyfeleik rendelkezésére. Az európai gyakorlatot követõ bankok felajánlhatják, hogy ingyen átváltást biztosítanak a nemzeti valutában és euroban fennálló számlák között. A magyar vállalatok számára az euro-övezetbe irányuló export, illetve az onnan származó import tekintetében szintén költségmegtakarítást eredményezhet az árfolyamkockázat kivédésének egyszerûsödése. A hétköznapok szintjén, a magyar turisták számára az árfolyamkockázat megszûnése és a valutaváltásnál jelentkezõ tranzakciós költségek csökkenése (ez teljes mértékben 2002 után fogkibontakozni) szintén kézzelfogható elõnnyel jár. Az EURO áttérés nem csak európai kérdés, hanem érinti mindazon nemzetközi vállalatokat és vállalkozásokat melyek leányvállalatokkal, részlegekkel, partnerekkel és ügyfelekkel rendelkeznek Európában. A Gartner Group szerint érinti majdnem a teljes FORTUNE 1000-et. A jelenlegi számítástechnikai rendszerek már több valutanemben tudnak dolgozni, mely azt jelenti, hogy egy megfelelõ konverziós faktor segítségével váltanak egyik valutáról a másikra és vissza. És itt találkozhatunk az elsõ felmerülõ problémával. Az inverziós váltás nem használható az EURO konvenció értelmében. Az összes pénzügyi rendszer érintett a kérdésben és a megváltozott gazdasági feltételek miatt felkészítettnek kell lenniük az EUROra. Szintén érintett az EDI illetve minden elektronikus kereskedelmet lebonyolító rendszer. EURO idõsík december 31. A számítástechnikai alkalmazások átállítása, hogy legalább két devizanemet tudjanak kezelni: az EURO-t és a nemzeti devizát január 1. Rögzítették a konverziót az EURO és a tagállamok devizái között. Európai Központi Bank január január 2. Átmeneti periódus. A nemzeti valuták és az EURO együttélése. A bankközi és a tõzsdei tranzakciókat már EURO-ban bonyolítják január 1. Kivonják a forgalomból a nemzeti valutákat (csak a tagállamokban). Minden számla, bizonylat illetve árfolyam EURO-ra konvertáltan kell megjelenjen. A tranzakciók EURO értékét ahol az ország nem EMU tagállam, a nemzeti valutát figyelembe véve naponta kell meghatározni. A Synergon rendszeres szállítója a magyar pénzpiac résztvevõ cégeinek, bankoknak és brókercégeknek. Szoftvereink jelentõs része MAGIC fejlesztõi eszközzel készült, ezért felmerül a kérdés, milyen válaszokat tudunk adni az EURO átállással kapcsolatos kérdésekre. A MAGIC automatikus konverziós eszköze lehetõséget teremt a felhasználónak bármely számérték bármilyen valutanemben történõ bevitelére konvertálva az alkalmazás alap valutanemébõl. A Viewed Currency tulajdonságlehetõvé teszi a konverziót az igényelt és az alap valutanem között. Az igényelt valutanem lehet fix és dinamikus. Lehetõségvan arra, hogy meghatározzuk az alap paramétereket (Base Application Currency) oly módon, hogy az alkalmazás hordozhatóvá váljék minden európai országra nézve. A konverziós funkció EUROCNV lehetõvé teszi ezen adatok manipulálását. Három paramétert használ from, to, és value, mely alkalmas bármely deviza konverziójára, sõt az EUROCNV funkció lehetõvé teszi nagy historikus adatállományok konverzióját. Ugyanakkor a rendszer az adat tisztaságát maximálisan támogatja. De a fenti mûszaki jellegû problémák megoldásához mindenképpen auditálni kell a számítástechnikai rendszereket EURO-konformitás szempontjából. Rácz István

13 K i t e k i n t õ artner Phírek 16 Fit for today Fit for tomorrow HP N4000 szerver A Hewlett Packard májusban jelentette be nagyteljesítményû nyolc processzoros szerverét. Ezzel a lépéssel a HP újrarendezte a középkategóriájú szerverek piacát. Az új szerver nemcsak egyedülállóan nagy teljesítményével emelkedik ki a konkurrens termékek közül, hanem azzal a képességével is hogy a szerver változtatás nélkül képes a jövõben megjelenõ új PA-8x00 illetve az IA-64 architektúrájú (Merced és utódai) processzorok fogadására is. A HP ezzel is jelezte teljes elkötelezettségét az IA-64 technológia mellett. A szerver kiemelkedõ teljesítményét hivatalos mérési adatok is megerõsítik. Ezek szerint egy nyolc PA Mhz-es processzorral szerelt N ,308 tpmc eredmény ért el, amelyet más gyártók ennél nagyobb kategóriájú szerverekkel tudnak csak elérni. Az alkalmazott HP PA-8500 processzor a legerõsebbek közé tartozik a piacon, nem utolsósorban egyedülálló 1.5Mbyte méretû elsõszintû on-chip gyorsítótárának köszönhetõen. A szerver többi alkotórésze is hasonlóan új technológiát alkalmaz. A rendszer 7.8Gbyte/s sebességû memória és 5.8Gbyte/s sebességu I/O sávszélessége ideálissá teszi a szervert nagy teljesítményigényû alkalmazások (futtatására. Az N4000 magas rendelkezésre állásra tervezték, hiszen a rendszer legfontosabb alkotórészei (táp, hûtõrendszer, diszkek) vagy redundánsak vagy üzem közben cserélhetõk ami minimálissá teszi az esetleges leállások idejét. Az új gép 12 PCI illesztõhellyel, beépített FC-AL diszk alrendszer csatlakozóval, illetve két hot swap belsõ diszkkel rendelkezik. A memória jelenleg16gb-igbõvíthetõ, de a jövõbeni nagyobb kapacitású memóriamodulok megjelenésével ez az érték 64GB lesz. A szerver HP-UX 11.0 operációs rendszerrel üzemel, ami maximálisan kihasználja a processzor 64bites technológiáját. Az N4000 a HP K osztályú szervereit váltja fel. Média-sebességû Layer 3 és 4, IP és IPX szolgáltatások a Catalyst 5000-es családon. Új modulokkal bõvült a Cisco Catalyst 5500-as család, amely ezáltal lehetõvé teszi azt, hogy hardver alapú Layer 3 és Layer 4 szolgáltatásokat lehessen kiépíteni teljes körû IP, IPX és IP multicast kezeléssel. Az újdonságok között szerepel a Supervisor Engine II G és III G kártyák, az ezeken használható opcionális Route Switch kártya, a 24 portos 10BaseFL kártya, és a QoS és Layer 3 szolgáltatásokkal tovább bõvített Catalyst 5.1-es szoftver. A G" szériájú Supervisor Engineek moduláris 100 vagy 1000 Mbps uplinkkel rendelkeznek. Az év során még további QoS osztályozást támogató Fast Ethernet modulok megjelenése várható. Mindezen termékek a népszerû Catalyst családot úgy egészítik ki, hogy a megoldások a szinti kapcsolóközpontoktól a Campus gerincig terjedhetnek áprilisában Az American Power Conversion (APC) bejelentette az iparág egyetlen, Apache Web Server-t alkalmazók számára tervezett UPS (szünetmentes tápegység) felügyeleti PowerChute szoftverét, mely IBM AIX és Sun Solaris operációs rendszereken futó Apache Web Server biztonságos, közvetlen beavatkozást nem igénylõ leállítását teszi lehetõvé hosszan tartó tápellátási zavarok esetén. A Netcraft januári web szerver felmérése szerint (http://www.netcraft.com/survey) az Apache Web Server-ek (melyek a teljes web szerverek több mint felét jelentik) több mint 20 százaléka IBM AIX és Sun Solaris operációs rendszereken fut. Az APC PowerChute Shutdown Utility for Apache Web Server teljes körû tápellátási védelmet biztosít az Apache Web Serverek számára, amennyiben a PowerChute Plus UPS felügyelet szoftvert az APC Smart-UPS /Matrix-UPS(r) vagy Symmetra(tm) Power Array(tm)/ szünetmentes megoldásokkal együtt használják. Az új APC szoftver leegyszerûsíti és lerövidíti a PowerChute konfigurálását és az Apache Web Server automatikus leállítását áramszünet esetén. Bármely, feszültségvédelem nélküli web szervert üzemeltetõ vállalat az adatvesztést és a webes tranzakciók megszakadását kockáztatja, mely a vásárlók elégedetlenségét, a termelékenység csökkenését, sõt a nyereségelvesztését is okozhatja," mondta Bíró Viktor, az APC magyarországi vezetõje. Az APC az egyetlen UPS gyártó, mely az Apache Web Server-t használók specifikus igényeire reagál és lehetõvé teszi számukra az APC PowerChute gyors konfigurálását és az Apache web szerver biztonságos leállítását tápellátási zavarok esetén."az APC PowerChute Shutdown Utility for Apache Web Server a következõ elõnyöket nyújtja: az Apache web Server leállítási szkript (shutdown script) automatizálásával megkönnyíti a használatot és idõt takarít meg, a web szerver problémamentes leállítását teszi lehetõvé, mely segít fenntartani az adatok integritását, könnyen illeszthetõ az APC díjnyertes PowerChute Plus UPS felügyeleti szoftveréhez. Az új APC szoftver támogatja az IBM AIX és SUN Solaris operációs rendszereken futó Apache Web Server-eket és világszerte azonnal, ingyenesen letölthetõ az APC web oldalairól angol nyelvû változatban. A Micromuse Plc. ( ) úgynevezett Umbrella Network Management rendszereket fejleszt egy újszerû koncepció szerint. Az eddigi rendszerek (pl. COMPAQ TEMIP ), igen sok eszközspecifikus fejlesztést igényelnek, bevezetési idejük hosszú és igen drágák. A Micromuse NetCool platformja logikailag két részre tagolódik: egy real-time, objektum-orientált adatbázisra és a különbözõ berendezésekkel közvetlenül kapcsolatot tartó szoftver komponensekre, az úgynevezett mediátorokra. Mediátor az összes jelentõsebb gyártó eszközeihez létezik, pl. CISCO routerhez ugyanúgy rendelkezésre áll, mint egy Ericsson AXE telefonközponthoz. Így egy komplex távközlési rendszert esemény és hibamenedzsmentjére alkalmas rendszer néhány hét alatt telepíthetõ. Cégünk július 1.-tõl a NORTEL Networks partnere. A NORTEL jelentõs hagyományokkal és installállt bázissal rendelkezik a távközlési piacon ( Frame Relay, ATM, SDH, Voice switching). A Bay Networks akvirálásával egy teljes portfólióval rendelkezõ cég jött létre, amely bármilyen nagyvállalati vagy távközlési hálózatot fel tud építeni a saját termékeivel. Cégünk számára a NORTEL kapcsolat elsõsorban a hangátviteli hálózatokkal kapcsolatos projektekben jelentõs.

14 B e m u t a t j u k 17 C isco IP telefónia zbudafoki Róbert, Cisco Systems Magyarország Négy év telt el azóta, hogy a Cisco Systems megnyitotta Budapesten képviseleti irodáját. A cég nevét és termékeit akkor még csak a szakemberek szûk köre ismerte, míg mára a Cisco az Internet korszak egyik legsikeresebb vá lalkozása, az informatika és a távközlés konvergenciáját zengõ üzleti és szaksajtó egyik kedvence lett. Budafoki Róberttel, a cég magyarországivezetõjévele sikersztori kulisszatitkaira derítettünk fényt. Négy évvel a hazai Cisco iroda megnyitása után, hol tart a Cisco Magyarország fejlõdése? B. R.: E négy év minden várakozást messze felülmúló fejlõdést hozott a Cisco számára mind a nagyvilágban, mind Magyarországon. Számításaink szerint a piac évente kb százalékkal bõvül, míga forgalmunk évi százalékkal. Munkatársaink száma elérte a 15-öt, és éppen most növeltük kétszeresére az iroda alapterületét, hogy legyenek kellõ tartalékaink a jövõre nézve is. Semmi jelét nem látom annak, hogy csökkenne a fejlõdés üteme. Szüntelenül újabb és újabb termék- és szolgáltatáscsoportok jelennek meg. Az iroda megnyitásakor csak routereket forgalmaztunk, mégpedig fõleg nagyvállalatok számára és éppen megjelentek az elsõ Catalyst kapcsolóink. Késõbb nyitottunk a kis- és középvállalatok felé. Most pedigmár itt az IP telefónia, amivel egy teljesen új területre törünk be. Az adat és hang integrációja ma valóban igazi slágertéma, de jelent-e ez Ön szerint már ma is igazi üzleti lehetõségeket? B. R.: Üzleti oldalról mégkétségtelenül elõttünk áll az igazi robbanás, de a technológia már készen van, minden tekintetben megérett a tömeges bevezetésre. Sõt, ha különválasztjuk az un. Voice-over-IP -t és az IP telefóniát, akkor még többet mondhatunk: az elõbbi technológiai értelemben másfél-két éve kész van, a Cisco-nak is számos ilyen éles rendszere mûködik már Magyarországon. Az utóbbi esetben arról van szó, hogy például egy országos irodahálózattal rendelkezõ nagyvállalat telephelyein a telefonkészülékek ugyan egy hagyományos vállalati alközpontokra csatlakoznak, amelyek a nyilvános telefonhálózat mellett be vannak kötve a telephelyeken lévõ routerekbe is, melyek digitális kódolás és tömörítés után a vállalaton belül zajló telefonbeszélgetéseket az adatokkal együtt a vállalat gyors pl. bérelt vonalas vagy Frame Relay adatkommunikációs gerinchálózatán keresztül továbbítják. A törvényi szabályozás éppen a közelmúltban tette lehetõvé, hogy ezen az elven akár nemzetközi távhívások is lebonyolíthatóak legyenek, igen költséghatékony módon. Ez tehát már ma is kõkemény üzlet, mind az eszközszállítóknak, mind a távközlési szolgáltatóknak, mind a felhasználóknak. És mi a helyzet az igazi IP telefóniával, tehát amikor már maga a telefonkészülék csatlakozik közvetlenül az Ethernet LAN hálózatra, vagyis a hang valóban végponttól-végpontig az IP hálózaton közlekedik? B. R.: A Cisco-nak kulcsszerepe lesz abban, hogy ezen a téren is megtörténjen az áttörés, és ez a technológia is bevonuljon a mindennapok gyakorlatába. Tavaly októberben megvettünk egy Selsius nevû céget, amely már akkor rendelkezett egy mûszakilag tökéletes termékkel. Közel egy évre volt azonban szükségünk ahhoz, hogy felépítsük a szükséges gyártástechnológiai és az úgynevezett end-to-end kompatibilitási hátteret. Most már túl vagyunk a felkészülési szakaszon, tökéletesen integráltuk a Cisco IOS operációs rendszerrel, és hónapokon belül beindul a készülékek sorozatgyártása abban a minõségben, amit felhasználóink megszoktak és elvárnak a Cisco-tól. Év végéig a Cisco teljes világszervezete áttér az IP telefónia használatára, hogy demonstráljuk a világnak: az IP telefónia elérte azt a rendelkezésre állási szintet, hogy a világ egyik legértékesebb vállalata, 17 ezer alkalmazottal, 135 irodában, a világlegkülönbözõbb pontjain található húszezer telefonkészülékkel erre építheti üzletvitelét. Ha bárki bejön egyébként a budapesti irodánkba, akkor már ma saját szemével megnézheti ezeket az eszközöket: egy ideje mi már vegyesen használjuk a hagyományos telefonrendszert, a voice-over-ip -t és az IP telefonokat, és állíthatom, hogy hangminõség szempontjából ezek teljesen egyenrangúak. A vállalatfelvásárlások terén ma, a szuperfúziók korában sokan túlságosan óvatosnak tartják a Cisco-t, különösen akkor, ha a rendelkezésére álló hatalmas tõkeerõt is figyelembe vesszük. Tudatos ez a kis cégek beolvasztására koncentráló felvásárlási politika? B. R.: Meggyõzõdésem, hogy továbbra is kitartunk a lassabb, de biztosabb növekedési stratégia mellett, hiszen az eredmények ezt igazolják. Mi nem piacot, hanem szakértelmet, technológiát szoktunk vásárolni. A felvásárlásnál arra törekszünk, hogy az mind rövid, mind hosszú távon kölcsönös megelégedettséget váltson ki, mert nem szeretnénk elveszteni azokat a munkatársakat, akik a megszerezni kívánt szakértelmet testesítik meg. Mindezek a szempontok nyilvánvalóan a kis cégek megvásárlását preferálják, hiszen ezek integrálása sokkal könnyebb. Persze nem mindig kell egy céget megvásárolni, ahhoz, hogy szoros együttmûködésre lépjünk vele. Az eszközgyártást például elsöprõ többségben bérmunkában végeztetjük, egyfajta outsourcingkonstrukcióban. Az is alapelvünk, hogy ha szükségünk van egy technológiára vagy egy gyártókapacitásra, akkor ott vásárlunk, ahol megéri. Semmi sem zárja ki, hogy a Cisco akár Magyarországon vásároljon céget, ha az olyan technológia birtokosa, amelyre szükségünk van. A cég általános ismertsége is sokat változott az utóbbi években. B. R.: Mind a cég, mind a technológia ismertsége rengeteget változott. Amikor az irodát nyitottuk, nem hiszem, hogy százötvennél több olyan szakember volt az országban, aki ismerte a router technológiát, és a Cisco cégrõl sem sokkal többen hallhattak. Méga cégek számítástechnika osztályán is csak egy-két emberrel lehetett elbeszélgetni ezekrõl a kérdésekrõl. Ma viszont elmehetek egy elnök-vezérigazgatóhoz megvitatni a követendõ kommunikációs stratégiát, mert nyilvánvaló lett, nemcsak hatalmas költségeket lehet megtakarítani egy hatékony kommunikációs rendszerrel, hanem ez alapjaiban befolyásolhatja a cégversenyképességét. De a fókusz a sebességrõl a szolgáltatások, funkcionalitás felé tolódott el. A verseny az informatikai gyártók között az egész rendszer szintjén megjelenõ értékhozzáadott szolgáltatások területére tevõdött át. Egyetlen példával hadd szemléltessem ezt: megállapodtunk az olyan nagy szoftverházakkal, mint pl. az SAP, a Baan vagy a People- Soft, hogy a Cisco routereket be lehet úgy programozni, hogy bizonyos felhasználóknál futó ERP alkalmazások abszolút prioritást élvezzenek. Így a fõnök akkor is maximális sebességgel fér a cég pénzügyi/gazdasági rendszeréhez, ha mondjuk a web-böngészés sebessége lelassult. Miért jobb egy cégnek Cisco partnernek lenni, mint a konkurensek eszközeit forgalmazni? B. R.: Sokaktól hallottam már, hogy könnyebb a Cisco-val együtt dolgozni, mint bármelyik versenytársunkkal, mert nagyon bõségesen látjuk el információkkal a partnereinket, ha pedigközvetlenül fordulnak hozzánk valamilyen technikai problémával, érzik, hogy komolyan vesszük õket. Mindigválaszolunk, és általában eléggyorsan. Az Internetben rejlõ lehetõségeket a partnerkapcsolatainkban is jól kihasználjuk. Az talán már közismert, hogy a Cisco az egyik legsikeresebb e-business, partnereinkkel a kereskedelmet kizárólaginterneten pontosabban extraneten keresztül bonyolítjuk. Ha valaki egy technikai problémával kerül szembe, nagy valószínûséggel már a weben megtalálja a megoldást. Ha mégsem, akkor hívhatja éjjel-nappal mûködõ világméretû tanácsadó szolgálatunkat. A Cisco-nak igen sok partnere van Magyarországon, de a Synergon kiemelkedik közülük azzal, hogy egyedül õ rendelkezik a Gold Partner fokozattal. Milyen elvekre épül ez a rangsorolás? B. R.: A Synergon valóban az egyik legfontosabb hazai partnerünk, mégpedig mind forgalom, mind szolgáltatásminõség tekintetében. A Gold fokozat egyébként kifejezetten ez utóbbi szempontból minõsíti a Synergont, a cég szakembereinek magas képzettségére, a magas színvonalú szervizháttérre utal. Ezt a címet ugyanis csak az kaphatja meg, akinek legalább négy vizsgázott Cisco mérnöke (CCIE) van, 24 órás szervizszolgáltatást tud nyújtani 2 órás hibaelhárítással, hot-line tanácsadó szolgálattal, megfelelõ raktárkészlettel és demonstrációs környezettel rendelkezik. Az ilyen típusú minõségi paramétereknek való megfelelésen túl kiemelt partnereinktõl azt is elvárjuk, hogy közösek legyenek a szakma fejlõdésével kapcsolatos elképzeléseink, szinkronban legyenek velünk az új technológiák megismerésében, és befogadásában, hiszen csak így segíthetnek átültetni azokat a gyakorlatba. Mondanom sem kell, hogy a Synergonnal e tekintetben is tökéletesen azonos hullámhosszon vagyunk. Hutter Ottó

15 K o r t á r s G a l é r i a Hatások és részletek Kozma István galériájához 18 Nagybányán él egy mûvész, akit a piktúrában az érdekel, ami általában nem érdekli a nagybányaiakat. Normális lenne ennek alapján arról írni, hogy ez a hagyománytiszteletével magára maradt mûvész miként lett a nagyhírû nagybányai festészet szellemi örököse és folytatója, ha Kozma István a piktúrára adta volna a fejét, a dolog viszont úgy áll, hogy Kozma, bár nagyon szépen fest, nem lett piktor, bár jóllehet szívesen vesz most is ecsetet a kezébe, magához közelállónak mégis egészen más anyagot érez, a fémlemezt, amellyel immár egy évtizede tartó ádáz küzdelmet folytat. Azonban nem szeretném elfelejteni a textiles, a keramikus Kozmát, de mégaz ásványi üvegfestéshez, a növényi festékkel színezett szõnyegek készítéséhez is értõ Kozmát sem. Ezeken a területeken, ezekben a mûfajokban ugyanis Kozma István mind maradandó alkotásokat hozott létre a változó idõben. Abban a változóban, amelybõl huszonhét esztendõnyit Nagybányán töltött, Hollósy, Ferenczy Károly, Thorma, Réti, Krizsán kései utódjaként, de mégziffer Sándor, Mikola András, Nagy Oszkár, Agrikola Lídia, sõt a száz évet élt Krizsánné Csikós Antónia kortársaként is. Ezeknek a mûvészeknek a nyomdokában jelölve ki az immár hetedik éve Magyarországon, Mezõkövesden élõ Kozma István helyét, annyit mégel kell mondani róla, hogy Zsögödi Nagy Imre holdudvarában is megfordult. A Székelyföld mindmáigméltóképpen meg nem becsült nagy öregje ben kiállítást rendezett Kozmának Csíkszeredában, ami után földije, Borsos Miklós sem restellte szemügyre venni Kozma munkáit az Iparmûvészeti Múzeum 100 éves fennállása alkalmával rendezett budapesti kiállításon, 1972-ben. Valahol a harmadik nagybányai generáció lassú elmúlásának és a negyedik csendes továbblépésének határán, Kozma István immár Mezõkövesden próbálja a nagybányai hagyományok szerint az anyaföldbe mélyeszteni gyökereit. Színek, erdõk, legelõk, hegyek és mezõk errefelé is vannak, a levegõ elég tiszta még, s ami a legfontosabb: él a folklór. Egy nagybányai indíttatású mûvész ilyen helyen mindigmegtalálja a folytatás lehetõségeit. Gyöngyösi Gábor Kozma István válaszai Napjainkban kevés az a képzõmûvész, aki valamilyen módon ne fordulna a népmûvészethez, mint ihletforráshoz. Én is ezek közé tartozom, mert nagyon szeretem a népmûvészetet. Tudatosan foglalkozom vele, de nem a népmûvészeti elemek pontos lemásolása érdekel, hanem a stílus tisztasága, szerkezeti felépítése, és ennek lényege, õszinte humanitása, robosztus formavilága. A munkaköröm is olyan jellegû, hogy alkalmat ad a népmûvészetekkel való kapcsolatra. Ezeket az emberetek szõnyegszövés, fafaragás közben figyelhettem meg, s miért tagadnám sok hasznos dolgot tanulok tõlük. A szerzett tapasztalatokat azután a saját munkámban elsõsorban a fémdomborításban hasznosítom. Az iparmûvészetben legjobban a fémet szeretem, annak ellenére, hogy textilszakot végeztem. Ilyen irányban csak a tervezésre szorítkozom, a kivitelezést a népi mesterekre bízom. Az én fémmûvészetem fõlegdíszítõ jellegû munkák létrehozására korlátozódik, és kevésbé van gyakorlati célja. Monumentális munkák ezek, kapcsolódnak a régi iparmûvészethez, de mindig arra törekszem, hogy egyéni stílust, ízt" kölcsönözzek nekik. Elégnehéz ezt elérni, mert az iparmûvészet öröksége rendkívül gazdag, s nem könnyû feladat újat alkotni. Mint minden mûvészetben, úgy a fémmûvészetben született alkotások is csak akkor maradandók, ha mondanivalót közvetítenek. Elsõsorban az ember tükrözi a humánus ember cselekedeteit. Ha önkényes csoportosítást kellene végeznem, akkor azt mondanám: a balladisztikus mondavilág(kõmûves Kelemen) mûvészeti ábrázolása; portrékészítés (Hollósy, Arany, Petõfi, Ady), és a XX. század nagy problémája az ûrrepülés áll közel hozzám. Mind ezek nagyon hálás témák, de merem állítani, ezelõtt tíz évvel nem tudtam volna kifejezni a fémdomborítás sajátos eszközével. Szerencsére mégsok olyan névtelen népi alkotó él, akik éppen munkájuk révén tesznek többet a népmûvészetért, mint sok aggódó. A népmûvészet és az iparmûvészet egybe fog fonódni a jövõben, s e folyamatból az elõbbi veszít, az utóbbi pedig nyer. A veszély azonban nemcsak a sokat hangoztatott civilizációban rejlik, hanem abban is, hogy a népi alkotások leple alatt giccsek kerülnek a népmûvészeti boltokba. A nagyüzemi termelés, a felvásárlás sohasem tett jót a népmûvészetnek, a nagyobb baj az, hogy a sorozatgyártásba nem hozzáértõ emberek termékei is bekerülnek, s ez szüli a giccset. Mindent egybevetve, én optimista vagyok a népmûvészet sorsát illetõen. Bízom a mûvészetszeretõ emberek, és a mûvészek sorainak gyarapodásában még akkor is, ha a technika fejlõdése már nem ad olyan táglehetõséget a mûvészi ábrázolásra, mint az eddigi életmód adott. De nagyobb teret fogkapni az ember és a természet viszonyának tükrözésére. Ez irányban pediga népmûvészet gyökerei kiszámíthatatlanok. Másrészt a mûvészetben mindig lesz egy reneszánsz, egy magasabb fokú visszatérés a realizmushoz, amely az emberek kapcsolatát mindannyiszor meghittebbé, szorosabbá teszi. Csiki Albert

16 19 népmûvészet természetközelségét, anyagkultúráját, sajátos színvilágát fogalmazza újra a magáévá. Kozma már a 70-es években vezéregyénisége volt az új negyedik nagybányai nemzedéknek, olyan mûvész, aki tiszteletben tartotta a nagybányai iskola hagyományait, de elvei Kozma István képzõmûvész erdélyi, romániai, magyarországi és tengerentúli kiállításain mindenütt valami újat adott a mûvészet kedvelõinek ben született Nagybányán. Talán nem közismert, hogy Kozma milyen szívósan kutatta föl Hollósy Simon elhanyagolt sírját, s jelölte megfémmunkájával a nagy elõd nyughelyét. Azt hiszem, hogy ebben a tettében többet kell látnunk, mint kegyeleti gesztust, tudatos õskeresés van ebben, ahogy a mûvekben is az odatartozás szellemisége bujkál minden egyéni újítása mellett is. Amikor a hetvenes évek elején Kozma István nagybányai mûhelyében jártam, éppen finom ponttechnikával dolgozta ki alakjait a réz, bronzlemezeken. Kozma István annak a kolozsvári képzõmûvészeti iskolának a tanítványa, ahol félévszázada már az erdélyi magyar és nem magyar mûvésznemzedék tanult, õ festészetet, textilmûvészetet, azaz szövést megmûvészeti oktatást. Tehát a készülõdés, a kiképzés évei is a sokoldalúságát mutatták. Ennek az iskolának tanítványai mindigis érdeklõdéssel tekintettek a mélykultúra, a népmûvészet régi és új változataira, így Kozma István is forrásnak tekinti az élõ népmûvészetet, kezdõ kora óta ennek forma és színvilága jelen van a mûvészetben. Nem utánozza, nem dísznek, nem kelléknek használja, hanem a megkövetelték, hogy mint a reneszánsz mûvész is egykor egy stíluson belül alkosson, egyéni meglátása érvényesüljön munkájában. Tér és tárgy az iparmûvészeti munkáiban jól mutatja, hogy modern profi mûvészet minden csínjával-bínjával tisztában van, a hely és idõ kívánalma szerint tud elvont lenni vagy éppenséggel konkrét, még a leghagyományosabb elbeszélõformájában is nagy meggyõzõ erõ van. Mûvészeti sokoldalúságában a hely szelleme is segítette, nemcsak a képzés iskolája, nem csak a népmûvészet sokoldalúsága. A nagybányai festészet tárgyi és színvilága tagadhatatlanul jelen van képein. Kétségtelen, hogy e magyar képzõmûvészeti iskola hagyományai nyelvén tanulta meg a magáét, a nagybányai dialektus érzõdik rajta, de az önálló mûvész szabadságával nyúl minden témához, amikor fest, stílusa és tárgyi gazdagsága eredetiségének bizonysága. Dr. I la Mihály

17 S p o r t M indig magasabbra 20 Már több mint kétszáz éve, hogy az elsõ hõlégballon az ég felé rugaszkodott. Azóta is makacsul ezt teszi, a repülõgépek és az ûrhajók korában. A délfrancia papírgyártulajdonos Montgolfier fivéreket felcsigázta az a jelenség, ahogyan a füst felszáll a tûz fölött. (A történelem összes nagy, de korai felfedezése valami elsõ pillantásra primitívnek látszó dologból született, gondoljunk csak az almára, amelynek nyomán felfedezõdött Éva.) Elhatározták, hogy a felhajtóerejét rabul ejtik", s ezért kis papír és gyapot luftballonokat gyártottak, s megalkották a világ elsõ hõlégballonját június 5-én készek voltak arra, hogy bemutassák felfedezésüket: egy kis embert még nem szállító légballont lebegtettek egy köteg égõ rõzse fölött, majd elengedték, hadd repüljön magasan el a város fõtere felett. (Lásd Kassák: A ló meghal ) A következõ kísérletkor egy juhot, kacsát és egy kiskakast nyolc percig röptettek a levegõbe, bizonyítva, hogy a kakas is madár és az állatok mégott magasan sem sérülnek meg. Amikor ezek az úttörõ" lények Lajka kutya elõfutárai sértetlenül visszatértek (leszámítva az egyik madár törött szárnyát, amelyet a légibeteg kecske rúgása okozott), úgy látták, itt az ideje, hogy egy ember emelkedjen a fellegek közé. Ahhoz, hogy ez a kísérlet létrejöhessen, királyi engedélyre volt szükség. (Napjainkban a pénze kellene ) Figyelembe véve, hogy valamelyik alattvalója élete kockán foroghat, az uralkodó elrendelte, hogy két elítélt hajtsa végre a felszállást. (Ha túlélik, megkegyelmez nekik, ha nem, malõr.) A Montgolfier testvéreket megdöbbentette ez a javaslat, és az udvari hivatalnokokkal folytatott hosszas tárgyalások után meggyõzték a királyt, hogy enyhítsen szigorán, így november 21- én egy élénk színekkel feldíszített ballon emelkedett az önkívületbe esett párizsi közönségfeje fölé, felemelve az elsõ léghajósokat Pilatre de Rozier-t és Marquis d'arlandes-t. Elõször szalmából rakott tûzzel melegítették a hõlégballont, mely egy üstben volt felerõsítve a ballon szájához, és a két férfi az ezt körbevevõ kosárban utazott. De mert a ballon csupán papírból és gyapotból készült, idejük nagy részét azzal töltötték, hogy táplálják a tüzet, illetve hogy kis parázsló fadarabokat piszkáljanak ki hosszú botok végére erõsített vizes szivaccsal. Ennek ellenére d'arlandes nem tudta figyelmen kívül hagyni az alant eléjük táruló tündöklõ panorámát, de Rozier gyorsan emlékeztette a helyzetükre. Ha így nézel a folyóba, hamarosan valószínûleg fürödni is fogsz benne! A sokfajta veszély ellenére a hõlégballon biztonságosan ért földet egy 30 percnyi repülés után. A leendõ léghajósok egy másik csoportja szintén kísérletet tett a repülésre, de egy teljesen más módszerrel. Professor Charles szintén francia, szorosan követte nyomon Faraday munkáját az újonnan felfedezett hidrogén gáz tulajdonságait illetõen (olyan gáz, melynek molekulái a szokásosnál jobban szétterülnek, így kevésbé sûrû és a levegõnél könnyebb). Csatlakozott a Robert testvérekhez Párizsban, és közösen megalkottak egy gumírozott selyem léghajót, hogy elegendõ gázt tartalmazzon ahhoz, hogy elbírjon egy kosarat vagy gondolát" (mivel úgy nézett ki, mint egy kis csónak) és kétfõs legénységet. Tíz nappal késõbb ismét összegyûltek a párizsiak, hogy tanúi legyenek a második történelmi elsõségnek: egy gáz ballon felvitte professzor Charlest és Robertet 400 méter magasra a fellegekbe. A repülésnek óriási sikere volt, és amikor viszszajöttek a földre, Robert kiszállt és a léghajó ismét felreppent a levegõbe, így Charles volt az elsõ ember, aki egy napon belül két naplementének is tanúja lett. Európát hamarosan hatalmába kerítette a hõlégballon-láz. Az elsõbbség kérdése a hõlég-típusú illetve a gáz ballon között hamarosan megoldódott, s így majdnem két évszázadig a gáz ballon uralta a levegõt. A viktoriánus kalandvágyók és tudósok megpróbálták kitolni a határokat azáltal, hogy még messzebb és mégmagasabbra repültek, mint bárki más valaha. Charles Green volt valószínûleg a leghíresebb viktoriánus léghajós. Azzal finanszírozta szenvedélyét, hogy utasokat szállított London népszerû köztereirõl, és 1836-ban egy hõsies repülést hajtott végre a Vauxhall Kertbõl felszállva egészen Nassau-ig (Németország). A tudósok számára a ballon az égi kísérleteik egyedüli eszköze volt amint felfedezték a felsõbb rétegeket, egyre magasabbra vitték ballonjaikat. Henry Coxwell és James Glaisher a szándékuknál magasabbra repültek és oxigénhiány (hypoxia) lépett fel náluk majdnem méter magasan. Glaisher önkívületi állapotba került, így Coxwellre maradt, hogy harcoljon az eltompult érzékeivel és zsibbadt tagjaival; kihúzza a gázszelepet a fogaival, hogy éppen elegendõ gázt engedjen ki ahhoz, hogy biztonságosan földet érjenek. Más magasan repülõk nem mindig voltak ilyen szerencsések. A századfordulóra nagyon sokféle formában alkalmazták a ballont. A leginkább említésre méltó, hogy a hadászat felfedezte a benne rejlõ értékeket, mint megfigyelõ harcálláspontot, és Napóleon is nagyon sikeresen használta õket 1794-ben. Késõbb az amerikai polgárháborúban, illetve a búr háborúban Dél- Afrikában vetették be õket. A XVIII. század második felében mégaz új tudomány, a fényképészet is felszállt a levegõbe, így megszülettek az elsõ légi felvételek. De még senki sem alkotott egy hatékony eszközt a léghajó meghajtásra és irányításra. Az irányítható vagy kormányozható ballon megépítésének problémája az volt, hogy találjanak egy forrást az elõremozdító erõre, amely elégerõs, ugyanakkor elégkönnyû, hogy elbírja a léghajó. Henri Giffard sikeres repülést hajtott végre gõzmeghajtású léghajójával 1852-ben, de az nem volt elégerõteljes, és az ötlet, hogy egy gõzmeghajtású motor pöfög egy hidrogénnel teli zsák alatt, nem volt életbiztosítással felérõ megoldás. Több kísérlet után egy nyugalmazott porosz lovastisztre maradt, hogy elõrukkoljon a megfelelõ formulával. Gróf Ferdinand von Zeppelin kezdettõl fogva el volt kápráztatva a ballonoktól, mialatt Amerikában szolgált a polgárháború idején. Végül is több ballont összekötött, így egy jobban irányítható kolbász-formát alkottak, és ezt kombinálva az akkoriban újonnan feltalált belsõ égésû motorral, a Zeppelin léghajó megszületett. Az elsõ hajója (420 láb hosszú volt, több gázkamrából állt, amelyet könnyûsúlyú, vászonborítású alumíniumváz vett körül) a Konstanz mellõl indult el elsõ útjára 1900 júliusában. Története ismert. A súlyos katasztrófákat mégsúlyosabbak követték. Az északi sarkra indult olasz Nobile expedíció is ennek köszönheti katasztrófáját, s a tudomány számára is ekkor veszett el a híres felfedezõ, Amundsen, aki az eltûnt expedíció megmentésére indult el repülõgépén. Az elsõ modern hõlégballon 1953-ban kelt útjára, és azóta egy figyelemre méltó újjászületésen ment keresztül a hõlégtevékenység". E két technológia házasságából született meg: a könnyûsúlyú és légmentesíthetõ nejlonszövet, valamint az új hatalmas égõk, amelyek folyékony propánt égetnek, hogy felmelegítsék a ballont. Ma már világszerte színes flotillák teszik pettyessé az eget beleértve mindenféle speciális alakúakat a sörös üvegtõl kezdve a repülõ tehénig, amelyek közül a legelsõ, Robertson repülõ medve formájú Golly-ja volt.

18 K is magyar IT-történet 21 J edlik Ányos Jedlik 1800-ik évi januárius hó 11-ikén született Szimo helységben, Komárom megyében földmûves szülõk gyermekeként. A keresztségben az István nevet kapta. Az írást, olvasást faluja iskolájában tanulta, s azután tanulmányait a nagyszombati, utóbb a pozsonyi gimnáziumban folytatta ben a Szent Benedek-rend növendékei közé lépett, és mint újonc, Anianus, magyarosan Ányos névvel jelölve, az 1818-ik évet már Pannonhalmán töltötte. Szerzetesi életébõl származott azonban egy nagy hibája is, a félénk zárkózottság, amely akadályozta, hogy másokkal érintkezése által tudományos látóköre bõvüljön, és hogy viszont õ tudományával másokra éltetõ hatással legyen. Így Eötvös 1897-ben elõtti kéziratainak, feljegyzéseinek legnagyobb részét latinul írta. Unokaöccsét nem kerítette ennyire hatalmába az ugyancsak jól megtanult latin nyelv: 1824-ben megjelent Augsburgi ütközet címû eposza egy csapásra ismertté tette Czuczor Gergely nevét az országban. Csakúgy, mint egy év múlva a Zalán futása Vörösmarty Mihályét. Jedlik 1821-ben tette le Pesten a szigorlatot matematikából és fizikából,1822-ben filozófiából és történelembõl. Huszonöt éves korában szentelik pappá, s a következõ években Gyõrben tanít, fejleszti a szertárat, olvassa a kezéhez jutó, leginkább német nyelvû szakirodalmat és megalkotja elsõ találmányait. Harmincas éveit a pozsonyi akadémián tölti: tanít, szertárat fejleszt, kísérleteket végez. Nem politizál, a pozsonyi reformországgyûlések szelleme nem érinti meg. Jedlik Pestre szeretne kerülni, az egyetem fizika tanszékére. Hosszadalmas pályázati procedúra után végül 1840 márciusában kezdi megegyetemi tanári elõadásait Pesten. Élete, természettudósi munkássága ettõl kezdve egyre több közös vonást mutat Faraday életével és munkásságával. Kísérleteirõl naponta aprólékos feljegyzéseket készít - ha éjszaka eszébe jut egy ötlet, felkel, átmegy a szertárba, hogy kipróbálja. Az egyetem hallgatóinak legnagyobb része joghallgató, így az egyetem falain kívüli ismeretterjesztésbe kapcsolódik be, akárcsak Faraday. Jedlik Pestre kerülése után egy évvel kezdi a tagtoborzást Bugát Pál ( ) a Magyar Természettudományi Társulatba. Jedlik az elsõk között írja alá az ívet ben tartják mega Magyar Orvosok és Természetvizsgálók elsõ és második nagygyûlését Pesten, Jedlik azonnal bekapcsolódik a munkába. Két elõadást is tart: egyikben a méggyõrben feltalált, s azóta továbbfejlesztett szódavízgyártó eljárását ismerteti, és érdekesnél érdekesebb elektromágneses jelenségeket mutat be. Jedliket az 1846/47. tanévtõl kezdve három évre dékánná választják az egyetem bölcsészkarán. Az 1848/49-es tanévben Jedlik már nem tarthatott elõadást az egyetemen, méga szertár kulcsát is elvették tõle. A természettani kísérletekre szánt terem 1848 nov. havában vívó iskolává, majd januárban kórodává alakíttatott - számolt be róla októberi szertárori jelentésében. Ugyanitt írta le, hogy amikor 1849 májusában Hentzi a Várból gyújtóbombákkal lövette Pestet, a bombáztatás veszedelmeitõl a mûszereket mentendõ, kölcsönzött generálkulcsokkal nyittatá fel a szertárt, és annak szereit a bombáztatás alatt nem kevés erõfeszítéssel nagyobb részint a pincébe és az egyetemi épület biztosabb helyeire törekedett menteni... Egy évszázad múlva Békésy György ( ), a késõbbi Nobel-díjas fizikus, akkor az egyetem gyakorlati fizikai tanszékének vezetõje, ugyanígy mentette a város ostromakor a kísérleti eszközöket a pincébe és az egyetemi épület biztosabb helyeire. Az ostrom után Jedliknek se, Békésynek se köszönte ezt megsenki, sõt, nekik kellett tisztázniuk magukat. A tanításban beállt kényszerszünetet Jedlik két dologra használta. Hazafias érzéseinek sugallatára beállt nemzetõrnek - õrséget állt, árkot ásott, ott segített, ahol szükség volt rá. Megmaradó idejében egyetemi tankönyvének kéziratát rendezgette. Várta az alkalmas idõt, amikor majd megjelentetheti. Több részbõl állónak tervezte; az elsõnek, amelybe mechanika, hangtan és kémia került, a Súlyos testek természettana címet adta, 1850-ben jelent meg. (A súlyos szó itt a ponderábilis magyar fordítása). A forradalom elõtti tudományos mozgalmak elhaltak, az egyesületek vegetáltak. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ig nem tartott nagygyûlést. Ezekben az években Jedlik a szertárban elmerülten kísérletezett: a Bunsen-elem javításán dolgozott, egyenáramú forgógépet fejlesztett ki, melyet motorként mûködtetve, meghajtotta vele optikai rácsosztó gépét, s jobbnál jobb rácsokat állított elõ. A külföld nem látta az õ találmányait - mondta Eötvös. PedigJedlik az 1855-ös párizsi kiállításra 100 elemes telepet küldött, de ezek a gondatlan szállításban, tárolásban összetörtek ban Bécsben tartották vándorgyûlésüket a Német Természetvizsgálók, Jedlik elment és bemutatta a javított Bunsen-elemet, valamint az általa feltalált forgonyt (elektromotort). El is érte, hogy néhány ezután írt tankönyvbe bekerült a neve, mint a villanymotor egyik feltalálójáé, igaz, hogy hol Jedliecknek, hol Jedlickának írva. Végül is az 1858-as év meghozta számára a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos elismerését: A Súlyos testek természettana címû egyetemi tankönyvét akadémiai nagyjutalommal tüntették ki, õt pedig az december 15-i nagygyûlésen az Akadémia rendes tagjává választották. (Teljesen szokatlan eljárás az Akadémia történetében, hogy valakit a levelezõ tagság átugrásával azonnal rendes taggá nyilvánítanak. Fizikussal azóta is csak egyszer fordult ez elõ: 1950-ben, a külföldrõl hazahívott Jánossy Lajos esetében.) A hatvanas években Jedlik itthon már elismert tudós. 1863/64-ben az egyetem rektora ban a Vasárnapi Újságcímoldalán ismerteti Jedlik tudományos munkásságát abból az alkalomból, hogy negyedszázada kezdte mûködését a Magyar Természettudományi Társulat. Újra megtartják évenkénti vándorgyûlésüket a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók, Jedlik majd mindegyiken jelen van és beszámol saját kutatásairól tól kezdve tizenöt éven át tagja a Tanárvizsgáló Bizottságnak; már Eötvös József kultuszminiszter és az Akadémia elnöke, amikor Jedlik Ányost királyi tanácsosi címmel tüntetik ki ban a bécsi világkiállításon a Siemens vezetésével mûködõ bírálóbizottsága Haladás érmével tünteti ki Jedlik villámfeszítõ berendezését (feszültség-sokszorozóját). A kiállításra kimegy, de a díj átvételére már nem utazik ki újra, sajnálná az elfecsérelt idõt ban Jedlik nyugdíjazását kéri, s a 78 éves professzor helyét a tanszék élén átveszi a 30 éves Eötvös Loránd. Nyugdíjas éveit Gyõrben, a rendházban tölti. Itt is dolgozik, amennyire a szûk hely és fizikai állapota megengedi. Szellemilegfriss. Szombathelyen, az Orvosok és Természetvizsgálók évi vándorgyûlésén a természettudományos kutatás személyi és tárgyi feltételeirõl tart elõadást. 91 éves korában lesz a megalakuló Mathematikai és Physikai Társulat 1. számú tagja. 94 éves korában köszönti Eötvöst, akit miniszterré neveztek ki. Mégutazni szeretne. 95 évesen, december 13-án utazik el véglegesen.

19 A b s t r a c t 22 Synergon Days '99 Now in its sixth year, the Synergon expert forum has become the traditional meetingplace for influential economists and experts from Information Technology and telecommunications. The event aimed, and we hope this aim met its mark with everyone, to allow Synergon to introduce current directions in world of information technology, and highlight the most up-to-date technologies, tools, software, services and current aspects of the convergence of information technology and telecommunications present here in Hungary. At the exhibition which ran concurrently with the forum more companies introduced the technical tools and many of the systems which were beingtalked about in the presentations, ensuringthat the participants were able to meet personally for consultations. Cisco Four years have passed since Cisco Systems first opened a representative office in Budapest. At that time the company's name and products were known amongjust a small circle of experts. Now, in the Internet age, Cisco has become one of the most talked about entrepreneurial success stories, a leader in the convergence of information technology and telecommunications and a darlingof the specialist press. Robert Budafoki, the company's manager in Hungary, spoke to our paper. For Cisco, these four years have seen every developmental expectation far exceeded both in Hungary and throughout the world. By their reckoning, while the market has been increasing by between 30 and 40% each year, their turnover has seen a 60 to 80% annual increase. The number of employees has risen to over 15 and right now they are in the process of doubling the size of their office in order to have enough spare room to face future demand as well. The managing director sees no sign that the development is about to slow down. At Cisco newer and newer products and service groups continuously appear. When the office was first set up, they dealt only in routers, and then generally only for large corporations and at that time the Catalyst switch first appeared. Later they opened up to small and medium sized enterprises and now are dealingwith the IP telephony, which opens up entirely new ground for them. Accordingto the managingdirector, from the business point of view the true 'bigbang' still lies ahead of them, although the technology is in place and is ready for a mass roll-out. Moreover, in the case of the so-called 'voice-over-ip' and the IP telephony, since the technology has been around for nearly two years, Cisco is already capable of settingup a live system in Hungary. This means that, for example, a large company with a nation-wide network of offices, is connected via an internal telephone network and also to public telephone network via office routers which digitally encode and compress the phone calls before forwardingthem, via a leased line or Frame Relay, alongthe company's fast data communication backbone. A recent law enabled international calls to be made in this way, which has proved to be very cost-effective. This is a very cut and thrust business for the equipment providers, telecom service providers and the users alike. Ca lcenter Eastern Europe (and Hungary) is two years behind the western world in trends in information technology, according to some experts, and lagging by 5 or 6 according to others. This is certainly true when it comes to commercial practices and the new technology adoption, less so for existingtechnologies. When Call Centers were first set up and began their rapid spread at the end of the seventies in the United States, telephone penetration rates were roughly the same level as is in Hungary now. Today seemingly no modern customer service can be run without a Call Center. By the phrase 'Call Center' we refer to an operator-staffed center, where the incomingenquiries of the client base are handled to a suitably professional level. Seen in the context of today's technology, the name is somewhat misleading, as just a part of the total incomingenquiries are made up by telephone calls. The rest comes in the form of faxes, s and requests arrivingvia the World Wide Web. It is precisely the far-reachingnature of the new media, which has started this process, which the continuous convergence of call centers illustrates: the integration of voice, video and data into one integrated network infrastructure. In the next few years maintaininga leadingposition in the market will be the same as achievingand continuous development of the highest standard of services. Information services companies must ceaselessly be introducingnew technologies and must always maintain the desire for the economic and logical optimisation of their operation. These factors will immediately and directly have an influence of the customer service, which can reinforce the competitive position and keep and maintain success. Euro The introduction of the Euro naturally also affects those countries that are not part of the Economic and Monetary Union. In these days of global business with global consequences, there is no way that we can remain by-standers. Some twothirds of Hungary's foreign trade is completed in Euro countries and therefore a successful acclimatisation is extremely important for us. Multinational companies have already announced that they will begin invoicing in Euros and for this reason their suppliers have already had to become familiar with all this entails. In order to remain competitive, Hungarian banks have seen that their best interests lie in beingin conformity with Brussels' recommendation that they be ready to respond to their customers' needs in this regard from the word go. Those banks following European practice must ensure commission-free transfer between an account held in the national currency account and a Euro account. For Hungarian companies, all aspects of exports to and imports from Euro territories will similarly result in transactional cost-savings and reduction of currency risk. From an everyday perspective, the Hungarian tourist will see an elimination of exchange-rate risk, and commissions on currency exchange transactions will significantly fall. This will be a real advantage most notably after 2002 when the Euro becomes a physical currency in circulation. Synergon is a regular contractor to companies active in the money market; banks and brokerage companies. A significant part of our software is prepared usingmagic development tools and questions arise as to how what we can address Euro related queries. MAGIC creates the possibility of an automatic conversion tool for the user for any amount in any currency to be converted from a given base currency. The 'viewed currency' property allows the conversion between the target and the base currency. The target currency can be fixed or dynamic. The base parameters (Base Application Currency) can be set in such a way as to apply to any European country. The conversion function EUROCNV allows this data to be manipulated. Three parameters, from, to and value, can be applied to any currency conversion and there is even the facility to convert currencies historically. At the same time, the system supports maximum clarity of the data. However, any technical systems offeringsolutions to all the issues mentioned above should at any rate be audited from the point of view of Euro conformity. The Stock Exchange The first Information Technology IPO in Hungary - that of Synergon served as a great learning experience. The most pleasinglesson was that, in the shadow of a serious military conflict, alongside incongruous macro-economic indicators and after a year-longipo break on the BSE, the new launch and reception of the new share on the Exchange was a success. It is no less important that investors were happy to recognise the company's results in the share price, not just at home but on the international money market too. The share price achieved reflects well that both in the London on the screen-based SEAQ and, a couple of days later, on the Budapest Stock Exchange (BÉT) from the first moment of tradingan immediate and significant price rise was recorded by the paper. The usual downward corrections experienced by most newcomers to the stock markets did not stop the share from beingtraded at above its initial offering. Generally, this is how a healthy stock works. Naturally, a stable share price is somethingfor which not just existingor brand-new shareholders deserve merit. We firmly feel that we owe a debt of gratitude to many of our employees, whose knowledge and hard work has enabled us to build Synergon. We also need to thank our friends, who demonstrated that we could count on them through even in the middle of all the difficulties surroundingtakingthe company public. We would like to express our thanks to them for their co-operation, their courage and for bringing about the Hungarian Information Technology industry's first stock market success! The Stock Exchange's view: The issue is good for Synergon (as well). We hope so. Because we bought it too!

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül!

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! www.minervatel.hu Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig. Mindenki számára elérhetően. Virtuális telefonközpont. Egyedi telefonrendszerek.

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán

Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán Fehér Ede, Kovács András, Máray Tamás, Mohácsi János IIF Iroda 1 Tartalom Az NIIF Videokonferencia projekt célkitőzései Mit nyújthat a videokonferencia?

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Ügyfélszolgálati képernyők

Ügyfélszolgálati képernyők Ügyfélszolgálati képernyők avagy ami az ügyfélből még kilátszik Philippovich Ákos +36 30 555 4 666 philippovich@t-online.hu Operátori felület Történeti áttekintés A technológia és az igények fejlődése

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

Innovatív trendek a BI területén

Innovatív trendek a BI területén Innovatív trendek a BI területén 1 Technológiai trendek 3 BI-TREK kutatás Felmérés az üzleti intelligencia hazai alkalmazási trendjeiről Milyen BI szoftvereket használnak a hazai vállalatok? Milyen üzleti

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Promóció Kis és nagybefektetőknek Érvényes 2014 június 29-ig!

Promóció Kis és nagybefektetőknek Érvényes 2014 június 29-ig! Promóció Kis és nagybefektetőknek Érvényes 2014 június 29-ig! Az iwowwe videokommunikációs cég 25 millió db részvényt bocsájt ki kizárólag üzleti partnerei számára 1$-os garantált árfolyamon! Ez a lukratív

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül

Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Beszállítók integrálása és szolgáltatások optimalizálása ITIL szemüvegen keresztül Tamásy Dániel, Delta Services Kft. Tematika Delta csoport bemutatása A Kezdet - Delta IT szervezeti működés ismertetése

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ERP rendszereket (komplex ügyvitelszervezés, vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10. Personal Hungary

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Portfóliónk áttekintése

Portfóliónk áttekintése Accelerating Your Success Portfóliónk áttekintése 2012. szeptember Az Avnet Technology Solutions vállalati számítástechnikai megoldások, szolgáltatások, szoftver és hardver globális ITmegoldásdisztribútora.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Beszerzés 2016 Konferencia

Beszerzés 2016 Konferencia Beszerzés 2016 Konferencia Horváth Tamás Beszerzési Vezető 2016 Tartalom Bemutatkozás Bankok helyzete Beszerzés regionális szinten Beszerzés regionális szinten Miért van rá szükség? A beszerzés stratégiája,

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a hazai informatikai piac legnagyobb szereplője a Synergon holding struktúra kialakítása keretében célul tűzte ki

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 11. Vezetői összefoglaló Alacsony kereskedési hajlandóság mellett pozitív tartományban zárt a vezető nemzetközi tőzsdék többsége. A kedvező nemzetközi piaci hangulat nem ragadt át

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

a logisztikai informatikai rendszerekben

a logisztikai informatikai rendszerekben Az m-kereskedelem m alkalmazásai a logisztikai informatikai rendszerekben Logisztikai informatika 2005. 11. 21. Fodor Júlia A mobil kereskedelemben alkalmazható eszközök! Mobiltelefonok szolgáltatásai;

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Máray Tamás Mohácsi János 2008.03.26. ISO 9001 2008.03.26. NIIF Intézet 1 Tanúsított cég NIIF program Hazai kutatói hálózat: NIIF Program (több

Részletesebben

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum Komjáthy Csaba Digitális átalakulás, nem csak az online boltokban A bolti értékesítés megoszlása a teljes kereskedelmi bevételek tekintetében

Részletesebben