NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005."

Átírás

1 NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN (VILÁGGAZDASÁGTAN) TANKÖNYV: Dr. Csáki Gy.- Dr. Tömpe F. SZIE-GTK, 2005.

2 I. A NEMZETKÖZI GAZDASÁG(TAN) FOGALMA, FEJLŐDÉSI JELLEMZŐI Mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan (a harmadik szint) Nemzetközi gazdasági kapcsolatok története = Munkamegosztás fejlődése: kooperáció specializáció Évezredeken át: zárt közösségeken belüli fejlődés i.e től: fokozatos, részleges nyitás: a kereskedelem révén XV. sz.-tól Európa széleskörű nyitása: Háttere: vasgyártás papírgyártás hajózás fejlődése Következménye: földrajzi felfedezések + gyarmatosítás kezdete (fűszeréhségtől az aranyéhségig)

3 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok funkcionális területei XV-XVI. századtól: külkereskedelem világméretekben Folyamatos változásban: látható exporttól a láthatatlanig fizikai javaktól a szellemiekig XIX. századtól: inputok áramlása (munka/tőke) Termelési tényezők nemzetközi piaca: természeti javak munkaerő-mozgások tőkeáramlás XX. századtól: pénz- és hitelmozgások Nemzetközi pénzügyi elszámolások Tényezőáramlásokból fakadó jövedelemáramlások A nemzeti pénzrendszerek összekapcsolódása XX. század közepe: integrációs folyamatok

4 A világgazdaság fogalma A nemzetközi gazdasági kapcsolatok funkcionális területeinek egységes rendszerben való működése, amely a XX. századra alakult ki. Ez a sokoldalú kapcsolatrendszer interdepens kapcsolatokat teremt az országok között, és miközben azok történeti fejlődéséből született, egyre intenzívebb hatással van azok fejlődésére. A világgazdaság mozgástörvényei ezért nem azonosak a nemzetgazdaságokéval, viszont nagyban meghatározzák azok fejlődésének törvényszerűségeit.

5 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /1/ I. AZ ÓKOR ÉS A KÖZÉPKOR JELLEMZŐI 1. I.e : fejlett keleti civilizációk (Kína; Mezopotámia, föníciai kereskedők; egyiptomi birodalom; görög kereskedők ) 2. I.e. 800 i.sz. 200: fejlett civilizáció nyugaton is: RÓMAI Birodalom Jellemzői: erős központi hatalom központi tevékenység: kereskedelem (kelet nyugat) központi területe: Kis-Ázsia Földközi tenger kereskedelem jellege: fejlett hódító kereskedelem 3. X.-XII. sz.: HONFOGLALÁSOK KORA : nagy népvándorlások + KERESZTESHÁBORÚK KORA központi tevékenység: kereskedelem kereskedelem jellege: távolsági kereskedelem

6 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /2/ II. A KÖZÉPKOR UTÁNI JELLEMZŐK 4. XIII.-XIV. sz.: Levantei áruk kereskedelme + Kézműves kereskedelem Forrás: Kína, India, Perzsia, Szíria, Egyiptom Közvetítők: görög, török, arab kereskedelem (Konstantinápoly, Alexandria, Velence ) Áruk: fűszerek, illatszerek, festékek, bőr, alapanyagok, Új tevékenység: fejlett kézművesség (ruha, ötvös-, bőr-, üvegáruk, hajógyártás ) Kereskedelmi központ: VELENCE

7 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /3/ 5. XV.-XVII. század: Mohamedán török birodalom előretörése Földközi tengeri kereskedelem visszaszorulása (Velence visszaszorulása) (Velence Genova Firenze.) Nyugati északi területek bekapcsolódása (Poroszország Flandria Rajna-mente Duna-mente..) folyami hajózás fellendülése + (Hanza városok - Északi tenger)

8 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /4/ VÁLTOZÁSOK A VILÁGBAN KÖZÖTT (évi %-os változás) Népesség: 425 mill mill. 0,29% GDP* összesen 240 md.$. 695 md.$. 0,33% GDP/fő* 565 $. 651 $. 0,04% * 1990-es dollárra számítva GAZDASÁGOK JELLEGE: Agrárgazdaságok Technika-technológia stagnálása Kereskedelem-központúság Gyarmatosítás kezdetei gyarmatok kifosztása Szerény gazdasági teljesítmény (stagnálás)

9 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /5/ 6. A KLASSZIKUS KAPITALIZMUS VIRÁGKORA ( ) Általános jell: - nemzeti piacgazdaságok megszilárdulása - ipari forradalom gyáripar (acél- és gépipar) - szabad verseny + liberális kereskedelempolit. - vezető gazdasági hatalom: Nagy-Britannia - gazdasági növekedés gyorsulása - gyarmati típusú munkamegosztás Mutatók változásai : Népesség /év..1% GDP / év:. 0,6 % GDP /fő/év:..0,35%

10 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /6/ 7. A MONOPOLIZÁCIÓ ÉS A TŐKEKIVITEL KEZDETEI ( ) JELLEMZŐI: új technikai vívmányok tőkekoncentráció vállalatok átalakulása békés politikai viszonyok dinamikus fejlődés sugaras gyarmati kapcsolatok nemzetközi migráció csúcsa aranystandard pénzügyi stabilitás

11 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /7/ 8. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK JELLEMZŐK: az I. VH. utóhatásai (átrendeződések; SZU létrejötte..) legdinamikusabb térség: Amerika : nagy gazdasági világválság az állam belépése a gazdaságba az aranystandard vége pénzügyi instabilitás

12 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /8/ 9. A II. VH. UTÁNI FEJLŐDÉS SZAKASZAI A.) A MODERN KAPITALIZMUS VIRÁGKORA ( ) Jellemzői: 45-49: az újjáépítés időszaka nehézkes világgazdasági kezdetek (45-50) az USA gazdasági túlhatalma a stabilizáció kezdetei: - Marshall/Dodge -segély Bretton-Woods: stabilitás a pénzügyek terén technikai fejlődés gyorsulása átalakuló termelési/fogyasztási struktúrák multinacionális társaságok terjedése regionális tömbök kialakulása az instabilitás maradékai: - politikai/katonai megosztottság, a dekolonizáció, és a fejlettségi szakadékok növekedése

13 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /9/ A gyors gazdasági növekedés egyéb okai: a tartós fogyasztási cikk-iparok kiépülése a magas beruházási ráták (magántőke mellett állami tőke) a szocialista erőltetett iparosítás a keynesi gazdaságpolitika alkalmazása a nemzetközi intézményi szabályozás az oktatás-szakképzés fejlesztése Ázsia speciális növekedési feltételei Növekedési jellemzők : GDP 4,9 % / év GDP /fő.. 3,4 % / év Export.7,0 % / év

14 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /10/ B. AZ ARANYKOR VÉGÉNEK OKAI ( ) a kialakult termelési struktúrák problémái - környezeti szempontok előtérbe kerülése nyersanyagok árrobbanása struktúraváltási kényszer inflációs hullám Bretton-Woods-i rendszer összeomlása növekedés lefékeződése (stagflációk) a keynesi gazdaságpolitika (jóléti állam) finanszírozhatatlansága eladósodás - adósságcsapda

15 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /11/ C. A KILÁBALÁST ELŐSEGÍTŐ OKOK ( ): struktúraváltás: mikroelektronika, kommunik.techn. informatikai forradalom támadás a jóléti állam ellen: monetarizmus antiinflációs sikerek globalizálódás minden szinten TNT-k uralma és dinamizmusa regionalizálódás nemzetközi megállapodások egységessé váló kapitalista világgazdaság

16 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődési szakaszai /12/ D. AZ 1990 UTÁNI HELYZET SPECIALITÁSAI: A kelet - európai államtalanítás Az EU. gazdasági - pénzügyi fejlődése, kibővülése Az USA hosszú gazdasági konjunktúrája Japán hosszú gazdasági stagnálása Dél-Amerika: regionális(pénzügyi) válságok továbbra is dinamikus a Távol-Kelet Kína és India gyors felzárkózása

17 II. FŐBB GAZDASÁGTANI IRÁNYZATOK A NEMZETKÖZI GAZDASÁGRÓL 1. A MERKANTILIZMUS (XVI -XVII. sz.) kiindulási alap: a gazdagság forrása a PÉNZ A PÉNZ = ARANY Aranyszerzés = külkereskedelem támogatandók: - a külkereskedelmi vállalkozások eszközei: képviselői: - az export-többlet elérése - erős központi hatalom - döntően állami szerep Thomas Mun; Jaques Child.

18 A MERKANTILIZMUS Továbbfejlesztése: Jean Colbert (XIV. Lajos) lényege: az export feltétele a fejlett termelés az ipari tőkét is támogatni kell eszköze: erőteljes vámvédelem célja: aktív külkereskedelmi mérleg mindenkivel később: aktív külkereskedelmi mérleg globálisan Közép-európai válfaja: KAMERALIZMUS (XVIII. sz.-tól)

19 2. A FIZIOKRATIZMUS (XVII-XVIII. sz.) kiindulás: - a gazdagság = a minél több fizikai jószág birtoklása - a javak fizikai szaporítása a természet feladata produktív a mezőgazdaság támogatandó: mezőgazdaság, feudális földbirtok új felismerés: erősödő tőkés tendenciák a "gazdaság természetes rendje" a kötöttségektől mentes, zárt, egyensúlyban levő gazdaság (Fr. Quesnay: input-output analízis) Hatása a XIX. században Friedrich Listre és Kossuth Lajosra

20 3. A NEMZETKÖZI GAZDASÁG KLASSZIKUS ELMÉLETEI (XVIII-XIX. sz.) 3.1. ADAM SMITH jellemzői: - klasszikus és liberális - a tőkés érdekek (Anglia) képviselője - szabad verseny mindenek felett (láthatatlan kéz) - munkaérték-elmélet - kizsákmányolás - elmélet nemzetközi vonatkozás: protekcionizmus káros szabad-kereskedelem kívánatos elosztás nemzetközi egyenlőtlensége munkamegosztás az abszolút termelékenységi előnyök alapján

21 3.2. DAVID RICARDO jellemzői: ugyanaz a kiindulás: a munkaérték-elmélet a szabad kereskedelem támogatása nemzetközi elmélete: a munkamegosztás a komparatív előnyök alapján megy végbe

22 3.3. KARL MARX jellemzői: - még mindig munkaérték-elméleti alapon - termelőerők-termelési viszonyok dialektikája - döntően nemzetgazdasági elemzések nemzetközi: - újratermelési elmélet (válságelmélet) nemzetközi téren is; - kölcsönös függés aszimmetrikus jellege - nemzetközi tőkemozgások fontossága - szabad kereskedelem támogatása hatása: újbaloldali (neomarxista) elméletek a XX. században: Arghiri Emmanuel; I. Wallerstein; Samir Amin;.

23 4. NEOKLASSZIKUS ELMÉLETEK (XIX-XX. sz.) általános jellemzők: - nem csak a munka az értékteremtő; szakítás a munkaérték-elmélettel az egyensúlyi mechanizmus vizsgálatának kiterjesztése más inputokra) - a keresleti tényezők elemzésbe vonása; és hatásuk a nemzetközi cserére - a komparatív előnyök újrafogalmazása; több tényező együttes hatásának vizsgálata (Heckscher-Ohlin modell) - a tényezőmobilitás figyelembe vétele

24 5. J. M. KEYNES ÉS TOVÁBBFEJLESZTŐI általános jellemzői: - alapvetően nemzetgazdasági elmélet - a protekcionizmus ellentmondásainak hangsúlyozása - a külkereskedelem fontos szerepe az egyensúly megteremtésében - az árfolyampolitika fontos szerepe - a nemzetközi gazdaság egyenlőtlenségeinek probl. - a nemzetközi (gazd. polit.) együttműködés és összehangolás fontossága

25 : post-keynesi forradalom: Képviselői pl.: Myrdal; Prebitsch; T. Balogh; M. Kaldor; Jellemző álláspontok: az egyenlőtlenségek kumulatívak és irreverzibilisek; a külkereskedelem visszavető hatásai a cserearányok romlásán keresztül (backwash effect); a technológia-transzfer negatív hatású a fejlettlenekre; a "perverz tőkeáramlás" kialakulása a működő-tőke áramlás rossz mellékhatásai

26 6. A NEOLIBERÁLIS - MONETARISTA ELMÉLET (M. FRIEDMAN) hangsúly-áthelyezés a pénzfolyamatokra; növekedés-centrikusság helyett egyensúlyra törekvést; gazdaságszabályozás monetáris eszközökkel nemzetközi méretekben is; liberalizáció minden szinten;

27 III. A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM A kereskedelem nemzetközivé válásának motivációi: - egyes termékeket belföldön nem lehet előállítani; (pl. déligyümölcsök; kávé, tea ) - természetfüggők - csak hatékonytalanul lehet(ne) előállítani; - jóléti hatások kihasználása (választékbővítés) Motivációs típusok: - ellátási motiváció - hatékonysági motiváció A külkereskedelem nehézségei: Eltérő nyelvek, termelési/fogyasztási szokások, kultúrák; Eltérő gazdaságpolitikai célok és eszközök; Eltérő nemzeti pénzek és pénzügyi rendszerek.

28 Nemzetközi kereskedelmi ügyletek (1) A nemzetközi kereskedelem ügyletei: 1. Különleges áruügyletek: 2. Különleges külker. ügyletek: - barter; - reexport; - kapcsolt csereügylet; - bérmunka-ügylet; - tranzit-ügylet. - laesing-ügylet; - licenc/know-how adás-vétel; - franchise-ügylet; - műszaki fejl. ügylet (szellemi term.)

29 Nemzetközi kereskedelmi ügyletek (2) 3. Szolgáltatás-ügyletek: - nemzetközi szállítmányozás; - szellemi termékekhez kapcsolt szolgáltatások; - minőségbiztosítási ügyletek; - nemzetközi reklám/propaganda (PR). A szolgáltatás-kereskedelem specifikumai: - tevékenységek cseréje - szellemiek cseréje - externalizálni vagy internalizálni? - növekvő arányuk a globális külkereskedelemben

30 A nemzetközi kereskedelem mutatói /1/ A nemzetközi kereskedelem mérésének mutatói: 1. a külkereskedelem intenzitása: Külkereskedelem/GDP (országra - világra) 2. nemzetgazdaság világgazdasági súlya: KKi KKw 3. világkereskedelem rugalmassága: dex VK e W EX W dgdp GDP W W

31 A nemzetközi kereskedelem mutatói /2/ 4. Exporthányad/importhányad: e EX 100 GDP 5. Export/import határhajlam: dex e H dgdp 6. Export/import multiplikátor: e M dgdp dex

32 A nemzetközi kereskedelem mutatói /3/ 6. A külkereskedelem relációs struktúrája: - országonként; - térségenként; 7. A külkereskedelem áru-struktúrája: - ágazatok szerint; - árucsoportok szerint; 8. A külkereskedelmi cserearány (terms of trade): ttr exp ort import árindex árindex bartel ttr exp ort import volumenindex volumenindex

33 4. ELŐNYKERESÉSI MODELLEK 4.1. A természeti feltételekben rejlő előnyök Országok különbözőségei földrajzi helyzetükből adódóan Természetfüggő termékek adott feltételek között termelhetők (gyümölcsök; zöldségek; élelmiszeripari alapanyagok; energiahordozók; ásványkincsek ) Földrajzi (természeti) megfelelés = gazdasági megfelelés (magyar narancs ) Adott minőség adott ráfordítás viszonya a döntő

34 ELŐNYKERESÉSI MODELLEK 4.2. A munkatermelékenységen alapuló abszolút előny (Adam Smith modellje) Kiindulása: a munkaérték-elmélet Következménye: munkatermelékenység vagy munkaráfordítás összehasonlítása [azaz (Q/L) vagy (L/Q)] Módszere: két ország és két termék közötti különbségek vizsgálata a fentiek alapján Jelölések: A és B országok X és Y termékek Következtetése: Az az ország termelje a termékeket, amelyiknél a munkatermelékenység nagyobb, vagy az egy termékre jutó munkaráfordítás kisebb. Számpéldában:

35 4.2. ADAM SMITH - ABSZOLÚT ELŐNYÖK A és B ország termelékenységbeli feltételei: (L = munkaóra) Autarchia: azt fogyaszthat, amit megtermelt, azaz termelési struktúrájuk egyenlő a fogyasztási struktúrájukkal A ország X terméket, B ország Y terméket termelje, mert abban van abszolút mértékben nézett termelékenységi előnye. Ennek lehetséges hatása: a teljes specializáció Q/L X Y A 8 2 B 1 3 Q/L X Y A 16 0 B 0 6

36 ADAM SMITH - ABSZOLÚT ELŐNYÖK A teljes specializáció következménye: Megváltozó termelési struktúra; Szükségessé váló csere és meghatározott cserearány: Itt: 2 X = 1 Y Megváltozó fogyasztás, ill. kialakuló többletfogyasztás: fogyasztás a specializáció után: A 12X 2Y B 4X 4Y A+B 16X 6Y Többletfogyasztás: A: 4X B: 3X + 1Y

37 4.3. DAVID RICARDO : A KOMPARATÍV ELŐNYÖK Kiindulása: a munkaérték-elmélet Adam Smith kritikája: nem az abszolút termelékenységi különbségek határozzák meg a specializációt Módszere: két ország (A) és (B), és két termék (X) és (Y) összehasonlítása a munkatermelékenység/munkaráfordítás relatív különbségei alapján. Feltételezése: (A) ország mindkét terméknél abszolút termelékenységi előnyben van, azaz fejlettebb a (B) országhoz képest. Következtetése: a fejlettebb (A) ország azt a terméket termelje, amelyiknél a termelékenységi előnye nagyobb, a másikat pedig a kisebb termelékenységi hátrányban lévő (B) ország. Ebből mindkettő számára komparatív előny adódik.

38 DAVID RICARDO : A KOMPARATÍV ELŐNYÖK Számpélda és matematikai általánosítása: (A) ország mindkét terméknél termelékenyebb; (A) termelékenységi előnye X terméknél nagyobb, ezért arra szakosodik, míg (B) az Y termékre; Ha ez után pl. (A) 8X-et elcserél 7Yra, akkor fogyasztásuk a következőképpen alakul: Az előny láthatóan nem egyforma, ami a fogyasztás átrendeződését is kiváltja, továbbá az árarányok is döntően befolyásolják mértékét. Q/L X Y A 10 6 B 2 5 Q/L X Y A 20 0 B 0 10 fogyasztás X Y A 12 7 B 8 3

39 DAVID RICARDO : A KOMPARATÍV ELŐNYÖK A matematikai általánosítás: Jelöljük: (A) országban a termelékenységi arányt: (Tx / Ty) A (B) országban a termelékenységi arányt: (Tx / Ty) B vagy: (T A / T B ) X és (T A / T B ) Y ; Az (A) ország akkor fog az X, (B) pedig az Y termékre specializálódni, ha fennáll: (T x / T y ) A > (T x / T y ) B, vagy (T A / T B ) X > (T A / T B ) Y Azaz: a relatív (komparatív) különbségek döntenek, és nem az abszolút különbségek

40 DAVID RICARDO : A KOMPARATÍV ELŐNYÖK A komparatív előnyök grafikus bemutatása: A termelési lehetőségek határának eltérése a két országban: (A) ország: (B) ország: X X Y A zölddel jelölt sávban kell lennie a cserearányoknak és az árarányoknak is. Y

41 A KOMPARATÍV ELŐNYÖK modelljének korlátai Korlátozottsága: csak két ország két termék (kibővíthető) Statikus jelleg: technikai fejlődéstől eltekint Országok közötti szabad tényezőáramlást kizárja Figyelmen kívül hagyja a volumenhozadék növekvő vagy csökkenő jellegét a termelésen kívüli költségek változását a fogyasztás szerkezetének változását és eltéréseit Tökéletes egyensúlyokat feltételez (kompetitív piacok)

42 4.4. A TÉNYEZŐELLÁTOTTSÁGBÓL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK (HECKSCHER-OHLIN MODELL) Kiindulása neoklasszikus: nem a munka az egyetlen input Feltételezései: Két ország és két termék összehasonlítása itt is A termékeket munkával és tőkével állítják elő A termelékenységben nincs különbség az országok között A két terméket eltérő munka/tőke aránnyal állítják elő A két ország eltér a munka/tőke relatív ellátottságában Következtetése: Előnyös, ha egy ország a viszonylag bőségben lévő inputot nagyobb arányban használó termékre szakosodik

43 4.4. A Heckscher-Ohlin modell Számpélda: A tényezőellátottság: (K/L) B > (K/L) A, tehát B relatíve tőkében gazdag, A relatíve munkában. (K/L) A = 66,6; (K/L) B = 100 A munkamegosztás: B ország tőkeigényes termékeket, Tőke (K) A ország munkaigényes termékeket termeljen, és azokat exportálja. További feltétel: a relatív árak feleljenek meg a relatív tényezőellátottságnak. Munka (L) A B 200 2

44 4.4. A Heckscher-Ohlin modell Fontos: a termelési tényezők relatív ára (!) Számokkal: (W/i) A = 400/4 = 100 (W/i) B = 800/6 = 133,3 Azaz: A -ban relatíve olcsó a munka a tőkéhez képest vagy (W A / W B ) < (i A / i B ), ami ugyanazt jelenti. A munka ára (W) A tőke ára (i) A ország B ország Következmény: A ország munkaintenzív termékekre szakosodva, B ország tőkeintenzív termékekre szakosodva tud komparatív előnyökre szert tenni.

45 A Heckscher-Ohlin modell továbbfejlesztése A továbbfejlesztés lényege: a dinamizálás Akik elkövették: P.A. Samuelson és W. Stolper Feltételezés: hosszabb távon a viszonyok (itt az árak) nem maradnak változatlanok Fő következtetés: Ha A ország munkaintenzív termékekre szakosodik, relatíve egyre drágább lesz a munkaerő a növekvő kereslet miatt, ezért idővel a szakosodást kiváltó relatív olcsóság megszűnik. Ugyanez megy végbe a B országban a tőke árában. Ezzel megszűnik a komparatív előny, és így a szakosodásra ösztönzés is.

46 A Heckscher-Ohlin modell továbbfejlesztése További következtetések: A szakosodás és a nemzetközi kereskedelem eredményeként tendencia van a tényezőárak kiegyenlítődésére; a szakosodásra ösztönzés ennek hatására csökken, vagy meg is szűnik; A tényezőárak változása jövedelem-átcsoportosítást okoz, ami erősítheti a protekcionizmust; Ha a modell szerinti változások bekövetkeznek, akkor a termékpiacon végbemenő külkereskedelem helyettesítheti a termelési tényezők nemzetközi piacát.

47 A Heckscher-Ohlin modell verifikálása (a Leontieff-paradoxon) A vizsgálat jellemzője: Az USA 200 tételes input-output analízise az exportra/importra Az es adatbázisokkal Feltételezés: A Heckscher-Ohlin modell alapján várható lenne: Az USA tőkeigényes termékeket exportál és munkaigényeseket importál. Valóság: Iparcikkek exportja munkaigényesebb volt, mint azok importja. Paradoxon: éppen fordított jellemzők adódtak, mint a modellben Magyarázat: az USA speciális feltételei a II.VH. után

48 4.5. R.VERNON ÉLETCIKLUS-MODELLJE Kiindulás: a termékek életciklusa nemzetközileg is értelmezhető Négy életciklus változó piaci jellemzők: 1. bevezetés szakasza: monopolhelyzet, piackiépítés, exportpozíc. 2. növekedés szakasza: több termelő külföldön is, oligopol-piac, majd monopolista versenypiac: a márkák versenye..; export csökkenő. 3. érettség szakasza: árverseny dominál: hol olcsóbb termelni; az exportálóból importáló lesz. 4. szakasz: hanyatlás: az új innováció kezdete: 1. szakasz indul

49 4.6. A NÖVEKVŐ SKÁLAHOZADÉK Kiindulás: a termelési széria növekedésével nő a skálahozadék, azaz az átlagköltség csökken. Következmény: költség-megtakarítás Típusai: 1. Belső megtakarítás: vállalaton belüli munkamegosztásra ösztönöz 2. Külső megtakarítás: iparágon belüli szakosodásra/kereskedelemre ösztönöz Iparágon belüli kereskedelem intenzitását méri (Grubel-Lloyd index): IIT X 1 / exp ort (exp ort X X import import X X / )

50 4.7. A TERMÉKDIFFERENCIÁCIÓ Jellemző piaca: a tökéletlen piaci verseny Lényege: nem (csak)árversenyben elérhető előnyök generálása Útjai: a termék minőségi megkülönböztetése; a termék fogyasztói célcsoporthoz igazítása; A dizájn (megjelenés) egyedisége; A kapcsolódó szolgáltatások speciális kínálata; A márka és márkahűség fontosságának hangsúlyozása és díjazása; A reklámokon keresztül mindezekre felhívás, tudatosítás, elhitetés

51 4.8. A NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG ELMÉLETEI I. A Porter-paradigma: a versenyképesség újszerű elemzése Lépései: 1. Az iparági (belső) verseny elemzése 2. A nemzetgazdasági versenyképesség elemzése 3. A nemzetközi versenyképesség elemzése Az általános versenyképességi (piaci) tényezők: A beszállítók alkuereje (upstream effect) A piacon (iparágban) levők konkurenciája A vevők alkuereje (downstream effect) Az újonnan piacra lépők fenyegetései A helyettesítő termékek versenye

52 A PORTER - féle versenyképesség és stratégiák 1. Iparági stratégiák: költségstratégia költségcsökkentés árelőny differenciálódási termék- monopolisztikus stratégia differeciáció versenyelőny 2. Nemzeti stratégiák: az értékláncba illeszkedés problémája Értéklánc beszállítói vállalati kereskedelmi vásárlói

53 A PORTER - féle versenyképesség és stratégiák 3. Nemzetközi versenystratégiák: Multidomestic versenystratégia: A verseny minden piacon független; országonként, nemzeti piaconként eltérően alakul (kisker.; élelmiszeripar; pénzügyi szolgáltatások ) Globális versenystratégia: Egyik nemzeti piacon elért versenyképesség nagy mértékben befolyásolja a más országok piacán elérhető versenyképességet (repülőgép-gyártás; félvezető-gyártás; gépkocsi-gyártás ) Fő kérdése: hogyan lehet menedzselni (telepíteni) az értékláncot világméretekben?

54 A PORTER - féle versenyképesség és stratégiák A fő stratégiai válaszok: 1. konfigurációs stratégiák: koncentrációs stratégia vagy diszperziós stratégia 2. globális koordináció stratégiája funkciómegosztások az anyavállalat és a leányvállalatok között A PORTER-féle versenyképességi gyémánt: A vállalati struktúra és stratégia A tényezőellátottság A keresleti feltételek Kapcsolódó iparágak

55 4.8. A LINDER-elmélet Kiindulás: ne csak a termelési oldal tényezőit elemezzük, hanem a fogyasztói oldalt is A fogyasztói preferenciák (kereslet) oldaláról közelít Megállapításai: A tényezőarányok hatása a relatív költségekre csak a nagy természeti erőforrások felhasználásánál van hatással a munkamegosztásra (külkereskedelemre). A magas feldolgozottságú (hozzáadott értékű) termékeknél elsősorban az irántuk megnyilvánuló kereslet lesz meghatározó. Következmény: ott lesz a legintenzívebb a külkereskedelem, ahol hasonló jövedelmi (fogy.) szintek és fogyasztói szokások vannak. Azaz: nem a termelési specializáció váltja ki a legintenzívebb kereskedelmet, hanem a fogyasztói preferenciák és piacok hasonlósága.

56 5. KERESKEDELEMPOLITIKÁK - ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATOK A külkereskedelem-politikák alapvető áramlatai: SZABADKERESKEDELMI POLITIKA PROTEKCIONISTA POLITIKA Érvek a szabadkereskedelem mellett: Lehetőség az optimális üzemméret elérésére Nagyobb verseny: jobb ár, jobb minőség, nagyobb választék Az erőforrások hatékonyabb felhasználása A politikai stabilitásban való érdekeltség Érvek a protekcionizmus mellett: A növendék/hanyatló iparágak védelme A tisztességtelen piaci verseny elleni védelem Stratégiai/nemzetbiztonsági érdekek védelme Nemzeti identitás (hagyományok) védelme

57 5. KERESKEDELEMPOLITIKÁK - ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATOK(2) A kereskedelem nemzetközivé válásának motivációi: Az ország nem képes valamit előállítani Csak hatékonytalanul képes valamit előállítani Bővülnek a fogyasztás lehetőségei (jóléti hatások) A termelési lehetőségek határa kitolódik Az előnyök realizálásának akadályai: Eltérő nyelvek, kultúrák, szokások Eltérő gazdaságpolitikai törekvések Eltérő pénzek és pénzügyi rendszerek Következménye: az előnyök nem automatikusan realizálódnak!

58 5. KERESKEDELEMPOLITIKÁK - ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATOK(3) A külkereskedelem-politikák alapelvei: A legnagyobb kedvezmény elve A viszonosság elve A nemzeti elbánás elve A transzparencia (átláthatóság) elve A konzultáció kötelességének elve A kereskedelmi alapelvek nemzetközi egyezmények által rögzített elvárásokat tükröznek

59 5. KERESKEDELEMPOLITIKÁK - ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATOK (4) A protekcionista külkereskedelmi politika eszközei: Embargó (teljes tiltás) Mennyiségi korlátozások (kvóták) Önkéntes exportkorlátozás (Voluntary Export Restraint) Dömping (ár- és költség..) Állami támogatások (szubvenciók) VÁMOK Nem vámjellegű egyéb korlátozások: Adminisztratív akadályozások Hazai beszállítási arány előírása Minőségi követelmények támasztása (szabványok ) Árfolyampolitika - árfolyamváltoztatás

60 A protekcionista külkereskedelmi politika eszközei: A VÁM A vámok és történetük: Az ókortól létező eszköz; fő célja: bevételi forrás Középkor: földbirtokosok árumegállítási joga XV. sz.-tól: kereskedelempolitikai eszköz (merkantilizmus) XVIII. sz.-tól: védelem az iparosodás érdekében XX. század: neoprotekcionizmus eszköze A GATT/WTO által egyedül elfogadott A vám alapvető tulajdonságai: Diszkriminál (kereskedelmet korlátozó) Normatív kereskedelempolitikai eszköz A belső piacon árképző tényező Költségvetési forrás

61 A VÁM (2) A vám, mint árképző eszköz Alapvető cél: a külföldi termék drágább legyen a hazainál Hatása több tényező függvénye: Az adott termék keresleti/kínálati helyzete A termék árrugalmassága A termék súlya a termelésben, a kereskedelemben, Hatásának alapesetei: Ha az importtermék hazai ára nő, és ez a hazai fogyasztót terheli, Ha emiatt csökken a kereslet, árcsökkentési kényszer a pozíció megtartása miatt : (a vámteher megosztása) Túlkínálatos piac v. monopszónia: a vámot a külföldi szállító fizeti

62 A VÁM (3) A vám adójellege: Megfelel a közvetlen (forgalmi típusú) adónak Mint adójellegű teher, kivetése törvényi szabályozással Meg nem fizetése: törvénysértés kényszerbehajtás Mint költségvetési befizetés: ellenszolgáltatás nélküli Mint adójellegű befizetés: kettős adóztatás elkerülendő Származási elv: az exportőr országban fizetik Rendeltetési elv: az importőr országban fizetik A nemzetközi megállapodás a rendeltetési elvet preferálja

63 A VÁM (4) A vám mint kereskedelempolitikai eszköz: Vám mint diszkrimináló és a vámdiszkrimináció nem ugyanaz Közgazdasági iskolák eltérő megközelítései Egy példa: Samuelson: Javítják az ország cserearányait (komparatív előnyök növelése) Növelik a GDP reálértékét (rövid távon) Csökkenőleg hatnak a munkanélküliségre növendék iparágak támogatása hosszú távon is lehet hatékony Az inkubátor-hatás általában a fejlettekben sikeres A védettség veszélye: versenyhátrányok halmozódása Az optimális vám léte, mint közgazdasági probléma A kisebbik rossz (second best) elmélet megfogalmazása

64 A VÁM (5) A vámok fontosabb típusai: A külkereskedelem mely területén: importvám, exportvám, tranzitvám A vámalkalmazás jogi helyzete szerint: autonóm- vagy szerződéses vám Mire vonatkozik a vám: értéktípusú- vagy specifikus vám Elérendő cél szerint: védővám, terelővám, fiskális vám, antidömping v. kiegyenlítő vám, devizavédelmi vám, taktikai és retorziós vám preferenciális vám

65 5.2. NEMZETKÖZI KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A kezdet: II. VH. vége: Bretton Woods (1944) A terv: a pénzügyi szabályozás megállapodása mellett egy Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO) A valóság: IMF és WB létrejött, az ITO nem jött létre Pótlása: 1947.okt.: Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) 23 ország Jellemzője: kezdetben bilaterális megállapodások szabályai; kezdettől eltérő érdekeltségek összehangolása; csak megállapodás, és nem szervezet, ezért nem képes szankcionálni a tagjait; 1995: átalakulása WTO-vá, ami már szervezet, és szankcionálhatna

66 5.2. NEMZETKÖZI KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (2) A GATT/WTO alapvető céljai és eredményei: Célkitűzések: Kereskedelmi akadályok lebontása Keresletnövekedés: külkereskedelem dinamikus bővülése Életszínvonal általános emelkedése Teljes foglalkoztatás fenntartása Erőforrások minél hatékonyabb felhasználása A megállapodások jellemzői: Vámmértékek fokozatos csökkentése A mennyiségi (és adminisztratív) korlátok felszámolása Az állami támogatások egységes szabályozása A belföldi adózás általános elvei A devizagazdálkodást szabályozó előírások Engedmények adása a fejlődő országoknak

67 5.2. NEMZETKÖZI KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (3) A GATT/WTO tárgyalások problémás területei: Az agrártermékek vámjainak és korlátainak csökkentése Az agrártermékek belső támogatási rendszereinek visszaszorítása, az agrárprotekcionizmus megszüntetése Általában a nemzeti (belső) preferenciák csökkentése A textil- és ruházati termékek áramlásának liberalizációja A nemzetközi szolgáltatás-kereskedelem egységes szabályozása A szellemi termékek (tulajdonjogok) védelmének szabályozása Magyarország GATT/WTO tagsága: 1973-tól folyamatos Legutóbbi kudarcok: Milleneumi (Seattle) forduló (1999) Dohai forduló ( )

68 6. A TERMELÉSI TÉNYEZŐK NEMZETKÖZI ÁRAMLÁSA (1) A nemzetközi tényezőáramlás területei: A munkaerő nemzetközi áramlása A tőkejavak nemzetközi áramlása A természeti tényezők nemzetközi áramlása A tényezők áramlásának általános jellemzői: A tőkeáramlás a legmobilabb A munkaerő áramlása kevésbé mobil (sok az akadályozó) A természeti javak hagyományosan a legkevésbé mobilak Áramlásuk fő kiváltója: hasznosulásuk hatékonysága Áramlásuk fő akadálya: a protekcionista érdekek

69 6. A TERMELÉSI TÉNYEZŐK NEMZETKÖZI ÁRAMLÁSA (2) I. A munkaerő nemzetközi mozgása Főbb okai: Gazdasági okok: Munkahely (megélhetés) hiánya vagy elégtelensége Alacsony színvonalú oktatás/egészségügy Magas megélhetési költségek (bérek/árak viszonya) Szakmai feltételek/előrejutási lehetőségek gyengesége Presztizs-szempontok Idénymunka-lehetőségek kihasználása Nem gazdasági okok: háborúk; természeti katasztrófák; politikai rendszer; családi okok; kalandvágy,

IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE 1.2.3.MONOPOLIZÁCIÓ ÉS TÕKEKIVITEL

IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE 1.2.3.MONOPOLIZÁCIÓ ÉS TÕKEKIVITEL IDEJE: 2002 SZEPTEMBER 11 9.30-12.15TÉMA:A VILÁGG. ÉS A NEMZ. GAZDASÁGTAN FEJLÕDÉSE Nemzetek kialakulása: gazdagodási vágy. A pénz szerepe. Franciaország és Anglia esete. Hollandia ---- gyarmatositás,

Részletesebben

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései 1. előadás Tematika A külgazdasági elemzések területi kapcsolódásai Alapfogalmak ismétlése Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pappné Nagy Valéria DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pappné Nagy Valéria Nyugat magyarországi Egyetem Sopron 2010 1 2 A MAGYAR GAZDASÁG TRANSZNACIONALIZÁLÓDÁSI FOLYAMATA 1989-2009 Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan oktatási segédanyag GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír alapú vagy

Részletesebben

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Jancsik András Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Világgazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Surányi Sándor Jancsik András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A FÖLDJELZÁLOG-HITELEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek Pénzügytan, pénzügyi ismeretek IV. ELŐADÁS FISKÁLIS POLITIKA Pénzügypolitika Monetáris politika Devizapolitika Fiskális politika Süveges Gábor 2015.02.13. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

Részletesebben

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Világgazdasági Kutatóintézet A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Gazdasági növekedés és politikai stabilitás (termelésbiztonság) Vitaanyag 2007. január Keretfeltételek Több sikeres

Részletesebben

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási segédanyag! PITTI ZOLTÁN A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Budapest, 2009. november 15. - 1 - A tanulmányt részben, vagy egészében másolni, illetve a szerződésben

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KŐNIG GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KŐNIG GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS KŐNIG GÁBOR KAPOSVÁR 2006 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Piacgazdasági és Marketing Tanszék Doktori iskola vezetője: Dr. SZÉLES GYULA, MTA

Részletesebben