A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 122/2003. (VI. 26.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 3 142/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) megyei múzeumigazgató-helyettese megbízásához fenntartói egyetértés 4 HATÁROZATOK 134/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról 135/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás évi feladatai 136/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 137/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése 138/2003. (IX. 18.) Kgy. Javaslat az egyes pécsi székhelyű intézmények racionálisabb gazdálkodására 143/2003. (IX. 18.) Kgy. A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 144/2003. (IX. 18.) Kgy. Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 145/2003. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről 146/2003. (IX. 18.) Kgy. A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 147/2003. (IX. 18.) Kgy. Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház pályázata struktúra módosításra 148/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) információs technológia pályázata 149/2003. (IX. 18.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (II. ütem) 150/2003. (IX. 18.) Kgy. Védelem alatt álló épületek felújításának támogatására kiírt pályázatok bírálata 151/2003. (IX. 18.) Kgy. A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny értékelése MELLÉKLETEK 138/2003. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete 151/2003. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete Kimutatás a fenntartói támogatás mérséklésének lehetőségeiről a évi költségvetési évtől az egyes pécsi székhelyű intézményeknél A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny eredménye HELYESBÍTÉS 16 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben augusztus 9. és szeptember 11. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 16

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 122/2003. (VI. 26.) Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: PRO COMITATU BARANYA DÍJAT: Terry Noel George felnőttoktatási szakértőnek, Baranya megye felzárkóztatása és az európai integrációhoz történő csatlakozása érdekében kifejtett tevékenységéért; BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT: a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetségnek, a baranyai turizmus fejlesztése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként; EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT: Prof. dr. Tahin Tamásnak, az Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgatójának, az orvosi szociológia egyetemi oktatásának és kutatásának megszervezéséért, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara irányításában végzett kimagasló vezetői munkája elismeréseként; FELSŐOKTATÁSI DÍJAT: Dr. Rónai Béla, címzetes egyetemi docensnek, kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkássága elismeréseként; GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT: Lukács Györgynek, a DÉLHÚS Rt. vezérigazgatójának, Baranya megye gazdaságában meghatározó szerepet jásztó húsipari vállalatnál végzett kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként; KÖZOKTATÁSI DÍJAT: Pesti Gézánénak, a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskola intézményegység vezetőjének, az alternatív pedagógiai tevékenység elméleti megalapozása és gyakorlati megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért; KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT: Dr. Herczeg József pénzügyőr ezredesnek, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága vezetőjének, a regionális testület irányításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként; KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet, önkormányzati főtanácsadónak, példaértékű felkészültséggel és alapossággal végzett szakmai munkája elismeréseként; KULTURÁLIS DÍJAT: Lovas Katának, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Magyarlukafai Néprajzi Műhelye vezetőjének, a népi kultúra értékeinek megóvása, a hagyományos népi mesterségek megőrzése, megismertetése érdekében végzett tevékenységéért; MŰVÉSZETI DÍJAT: Makay Ida költőnőnek, Pécshez és Baranya megyéhez szorosan kötődő, kimagasló színvonalú irodalmi munkásságáért, életműve elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából; NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGE- KÉRT DÍJAT: Lantos József nyugdíjas pedagógusnak, a német nemzetiségi oktatás és kultúra támogatása területén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként; SAJTÓ DÍJAT: László Lajos nyugalmazott stúdió vezetőhelyettesnek, több mint fél évszázadon át végzett kiemelkedő szakmai munkája, életműve elismeréseként;

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SPORT DÍJAT: Göttlinger Lajosnak, a Pécsi Sörgyár volt kereskedelmi igazgatójának, vezérigazgatóhelyettesének, a megye sportéletében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként; SZOCIÁLIS DÍJAT: Püski Mátyás vállalkozónak, több önkormányzati cikluson át a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökeként végzett kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként; TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAT: a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének, a falugondnoki hálózat kiépítése érdekében kifejtett korszakalkotó tevékenységük, érdekvédelmi munkájuk elismeréseként; 142/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) megyei múzeumigazgató-helyettese megbízásához fenntartói egyetértés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó egyetért Walterné Müller Juditnak, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága megyei múzeumigazgató-helyettesének magasabb vezetői megbízásával október 1. napjától kezdődően határozatlan időre. Határidő: október 1. Felelős: Huszár Zoltán, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója TUDOMÁNYOS DÍJAT: Dr. Vonyó József egyetemi docensnek, három évtizede folytatott kimagasló oktatói tevékenységéért, valamint az országos hatáskörű továbbképző fórumként működő Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja munkájának szervezéséért, koordinálásáért. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományoz Horváth András, V. évfolyamos humánszervező egyetemi hallgatónak, kiemelkedő tudományos teljesítményéért, valamint hallgatótársai tudományos előmenetelének támogatásáért és szervezéséért. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: október 10., illetve a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepsége Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 HATÁROZATOK 134/2003. (IX. 18.) Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságnak a Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári alkalmazottaknak az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványt, hogy a évi pályázati kiírásai során kiemelt célként támogassa a rendőrség és partner szervezetei - iskolákban és a gyermek- és ifjúsági korosztály körében végzett - bűnmegelőzési programjait és projektjeit. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a évi költségvetés előkészítése során - a hivatal útján - keresse azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző bűnmegelőzési programok finanszírozásához hazai és külföldi források bevonását lehetővé teszik. Együttműködve a települési önkormányzatokkal, a kistérségi társulásokkal készüljenek erre vonatkozó projektek. Határidő: a évi költségvetés előkészítése Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 135/2003. (IX. 18.) Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás évi feladatai A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy - a gazdasági önállóság megteremtése érdekében - készüljön elemzés a Társulás egyes tevékenységeinek költségigényéről, és további - díj ellenében végezhető - tevékenységek, valamint a feladatok teljesítéséhez szükséges munkaerő-szükséglet és annak költségei felméréséről. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, dr. Szőke Éva, a Társulás Hivatala vezetője 136/2003. (IX. 18.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. a Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, Baranya me-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységérő szóló 61/2001. (IV. 25.) a 1/b. pontjában az Idegenforgalmi Bizottsága számára meghatározott feladat végrehajtási határidejét november hó 30. napjára, a közgyűlés számára meghatározott feladat végrehajtási határidejét május hó 31. napjára módosítja; 3. a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzék hiánypótlásáról szóló 67/2002. (VI. 28.) a határidejét november hó 30. napjára módosítja; 4. a Baranya megye borászatának helyzetéről szóló 34/2003. (III. 20.) a 3. pontjának határidejét május hó 31. napjára módosítja; 5. a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) fejlesztéséről szóló 105/2003. (VI. 26.) ának 3. pontja határidejét augusztus 31-ről október hó 31. napjára módosítja; 6. az 50/2003. (IV. 17.) IX/C pontja határidejét a megyei szociális szolgáltatás-tervezési koncepció elfogadásának határidejét, december 31-re módosítja; 7. Koszorús László képviselőnek a munkaerő-piaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben című program megvalósításával összefüggő interpellációjára a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja. 137/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke által a évben adományozható elnöki kitüntető díjak számát tízről tizenötre felemeli. A kitüntető díjakkal járó juttatás fedezete az önkormányzat hivatala évi költségvetésének személyi juttatások - ezen belül a közgyűlés kiadásainak személyi juttatások - előirányzata. Határidő: december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 138/2003. (IX. 18.) Javaslat az egyes pécsi székhelyű intézmények racionálisabb gazdálkodására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, az önkormányzat évi költségvetése előkészítésénél a mellékletben foglalt, összesen eft intézményi megtakarítások számításba vételét, egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 115/2003. (VI. 26.) át hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a mellékletben foglalt intézményi megtakarításokkal összefüggő intézményi munkáltatói intézkedések végrehajtását. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő alábbi pécsi székhelyű közművelődési intézményeknél, így a: - Csorba Győző Megyei Könyvtár intézménynél 7 - Baranya Megyei Levéltár intézménynél 3 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézménynél 10 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézménynél 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a közművelődési intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak jogvi-

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 szonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. Határidő a munkáltatói intézkedések előkészítésére: október 1., a munkáltatói intézkedések foganatosítására: december 31., a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: az érintett intézmények vezetői 143/2003. (IX. 18.) A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében című előterjesztést. A közgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, továbbá a megyei területfejlesztési programmal és területrendezési tervvel összhangban, a Baranya területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten, önálló megyei hulladékgazdálkodási terv készüljön. A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy feladatkörében hangolja össze, és szakmailag segítse elő a megyei, valamint a helyi hulladékgazdálkodási tervek előírt határidőig való kidolgozását. Az elkészített megyei hulladékgazdálkodási tervet - a bizottság előterjesztése alapján - a közgyűlés hagyja jóvá. Határidő: május 31. Felelős: Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 2. A közgyűlés nagyra értékeli a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával és Baranya megyéből részvételi szándékát deklaráló - települési önkormányzat, valamint a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. együttműködésével megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszert. A közgyűlés e program sikeres megvalósítása céljából, az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtandó pályázatnál együttműködő partnerként vesz részt, ezen kívül a feladat segítése érdekében a Mecsek- Dráva Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába megfigyelő státusszal képviselőt küld. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a közgyűlés alelnökét. Határidő: folyamatos, illetve a tájékoztatásra - a projekt megvalósításáig - minden év december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 3. A közgyűlés ugyancsak figyelemmel kíséri a Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítását, továbbá segíti az ebben résztvevő Baranya megyei települési önkormányzatokat. A közgyűlés javaslatot tesz a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és/vagy a Dél-dunántúli Területfejlesztési Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy forrásaikat figyelembe véve kiemelten támogassák a fenti beruházások kivitelezését szolgáló pályázatokat, illetőleg a két projektben résztvevőket. Határidő: december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 144/2003. (IX. 18.) Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy bár a programban foglaltak megvalósítását több közgyűlési előterjesztés és határozat segítette, mégis az elvártnál lassabban halad a bekövetkezett környezeti károk, szennyeződések felszámolása. A több települést érintő környezeti gondok

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye megoldását nehezíti, hogy a megyei önkormányzat környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörének ellátásához alapvetően szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre. A múltból örökölt környezeti problémák, a szennyvizek és a hulladékok nem megfelelő kezeléséből származó szennyezések nagymértékben veszélyeztetik a környezet elemeit, különösen a felszíni és felszín alatti vizeket. A jelentős környezetterheléssel járó közlekedési, mezőgazdasági, ipari, energetikai és turisztikai ágazati fejlesztésekben nem érvényesülnek kellőképpen a környezetvédelmi szempontok. A kedvezőtlen helyzetet súlyosbítja, hogy a lakosság környezeti tudatossága, a tiszta és egészséges környezettel szembeni felelősségérzete gyenge. A magas környezeti terhelés következtében a népesség egészségi állapota rossz. A környezetvédelmi program kiemelt célkitűzései, cselekvési irányai többségében ma is elfogadhatóak, azok kiegészítése, illetve módosítása Baranya megye területrendezési, hulladékgazdálkodási terveinek kidolgozása és elfogadása után válik időszerűvé. Addig is tovább kell folytatni a megyei környezetvédelmi program érdemi felülvizsgálatát, megújításának előkészítését, összhangban a megye területfejlesztési, -rendezési, hulladékgazdálkodási dokumentumaival, a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és az Európai Uniós direktívákkal. Az elkövetkező években kiemelt cél a környezet minőségének emelése, a természetes erőforrások fenntartható kezelése, a környezettudatosság kialakítása, az egészségi állapot javítása. A gazdasági növekedés és felzárkózás a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett valósulhat meg. Az alapinfrastruktúra ezen belül a környezetvédelem, a közlekedési szerkezet, az egészségügyi háttérágazat fejlesztésével elő kell segíteni a gazdasági fejlődést és az életminőség javítását. Prioritást kell adni a komplex programoknak és az aktív részvételi tevékenységeknek, melyek elsősorban a hulladékkezelésre és újrahasznosításra, a levegő minőségének védelmére, a szennyvízkezelés megoldására koncentrálnak. Határidő: évi költségvetési koncepció kidolgozása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke. 145/2003. (IX. 18.) Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről című előterjesztést tudomásul veszi. 146/2003. (IX. 18.) A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Déldunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működéséről szóló beszámolót. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság közötti együttműködés további erősítése mellett, felkéri az Idegenforgalmi Bizottságát, hogy szorgalmazzon együttműködést Somogy és Tolna megye turizmussal foglalkozó szakbizottságaival a regionális fejlesztéseket érintő kérdéseket illetően, különösen a következők tekintetében: A megyei környezetvédelmi program esedékessé váló korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. - megyei és regionális idegenforgalmi kezdeményezések és marketingmunka - kiadványok, kiállításokon való megjelenés - fokozottabb összehangolása,

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 - kiemelt turisztikai termékek (gyógy- és termálturizmus, öko- és viziturizmus, kulturális turizmus) összehangolt fejlesztése, - összehangoltabb munka a regionális és megyei turizmust érintő fejlesztési dokumentumokra építve a stratégiák, tervek, programok megvalósítása érdekében. A közgyűlés felkéri az Idegenforgalmi Bizottsága elnökét, hogy az elért eredményekről számoljon be a testületnek. Határidő a beszámolásra: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Bokor Béla, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke 147/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház pályázata struktúra módosításra A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház vonatkozásában struktúramódosításra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: - a 30 ágyas sebészeti mátrix osztály meglévő ágyain belül, 2 ágyas sürgősségi betegfogadó részleg (SBO II.) kialakítására, illetve befogadására; - járóbeteg szakellátási területen belül a szemészeti szakrendelés óraszámának 15 óra/hétre való csökkentése, a gyermekpszichológiai ellátás 10 óra/hétre való befogadása. A képviselő-testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a struktúra-módosításra vonatkozó pályázatot - a szükséges mellékletekkel együtt - a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak terjessze fel. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 148/2003. (IX. 18.) Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) információs technológia pályázata I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) pályázatot nyújtson be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányítói Iroda Kht. Információs technológia az általános iskolákban című pályázati kiírására. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény villamoshálózat korszerűsítését, akadálymentesítését, számítástechnikai hálózat kiépítését és IKT eszközök, bútorok beszerzését tartalmazó 1. alprogram euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (7.420 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 1. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.129 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai továbbképzés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 2. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.214 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Határidő a pályázatok benyújtására: október 30. Felelős: Csala Nándor, igazgató II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) pályázatot nyújtson be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányítói Iroda Kht. Információs technológia az általános iskolákban című pályázati kiírására. A Baranya Megyei Önkormányzat

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény villamoshálózat korszerűsítését, akadálymentesítését, ablakcserét, számítástechnikai hálózat kiépítését és IKT eszközök, bútorok beszerzését tartalmazó 1. alprogram euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (7.345 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 1. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.168 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai továbbképzés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 2. komponense euro (8.706 eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (958 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Határidő a pályázatok benyújtására: október 30. Felelős: Fazekasné Visnyei Irma, igazgató III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a pályázatok költségszámítása a pályázati kiírás elkészítésekor aktuális 244,3 HUF/EUR árfolyamon készült. Ez az érték nem feltétlenül egyezik meg a PHARE támogatás tényleges folyósításakor alkalmazott árfolyammal, amely az aktuális árfolyam függvényében változhat. A közgyűlés az önrészt a folyósításkor aktuális árfolyam figyelembevételével biztosítja. Határidő: évi költségvetés jóváhagyása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (II. ütem) 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez az ezen kiadások fedezetéül tervezett központosított előirányzatra. Határidő: október 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézmény létszámkerete két fővel, 64-ről 62 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkerete 8 fővel, 263-ról 255 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Csorba Győző Megyei Könyvtár létszámkerete egy fővel, 59-ről 58 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkerete két fővel, 121-főről 119 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete létszámkerete 1 fővel, 31-ről 30 főre csökkent, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkerete 4 fővel, 144-ről 140 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A központi forrásból - a munkaviszony megszüntetések egyszeri többletkiadásaira - az önkormányzat által igényelt összeg: ,- forint. 149/2003. (IX. 18.) Pályázat benyújtása a helyi 3. A végeleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat foglalkoztatási körében nincs lehetőség.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye /2003. (IX. 18.) Védelem alatt álló épületek felújításának támogatására kiírt pályázatok bírálata A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújításához a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján a pályázatokat elbírálva összesen Ft támogatást ad az alábbi bontásban: - Villánykövesd, Kossuth u. 16. gazdasági épület Keresztes József 80 eft, - Villánykövesd, Kossuth u. 27. gazdasági épület Keresztes János 80 eft, - Villánykövesd, Petőfi u. 26. lakóépület Havéta Béla 100 eft, - Kisjakabfalva, Fő u. 63. lakóépület Dr. Somogyi László 100 eft, - Márok, Kossuth u. 26. lakóépület Gesztesi László 100 eft, - Márok, Kossuth u. 81. lakóépület Bízzó János 90 eft, - Márok, Kossuth u. 91. lakóépület Mim Imre 90 eft, - Márok, Kossuth u. 73. lakóépület kerítés Községi Önkormányzat 80 eft, - Palkonya, Fő u. 16. lakóépület kerítés Nagy Jenő 80 eft, - Zengővárkony, Arany J. u lakóépület Berta János 100 eft, - Zengővárkony, Arany J. u lakóépület Mayer József 100 eft, - Hosszúhetény, Ormándi u. 10. lakóépület Özv. Kis Tóth Józsefné 100 eft, - Újpetre, Kossuth L. u. 96. lakóépület Somogyi Ernő 100 eft. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1. pontban megállapított támogatások, pályázati kiírási feltételeknek megfelelő átutalásáról, az épület helye szerint illetékes települési önkormányzathoz. Határidő: november 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 151/2003. (IX. 18.) A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny értékelése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre meghirdetett Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny megvalósítását - a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére - eredményesnek és magas színvonalúnak értékeli. Az egyre szélesedő versenymozgalom elősegítette a megye, a falvak és városok arculatának előnyös formálását, a táji, természeti és épített környezet tevékenyebb védelmét, a települések tisztaságát, rendezettségét, gyommentességét és fejlesztését, a közösségi szépítő munkák ösztönzését, a lakosság életminőségének javítását. A közgyűlés mindezért köszönetét fejezi ki a megmérettetést vállaló települési önkormányzatoknak, a velük együttműködő civil szervezeteknek, a szponzoroknak és a lakosságnak, továbbá a megyei és országos környezetszépítő verseny lebonyolítását, helyszíni értékelését önzetlenül segítő szakembereknek. Határidő: október 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés - a 23/2003. (II. 27.) 1. pontja, valamint a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján - a Kincses, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzat részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg: - 1 db fődíj, forint, - 5 db kategória díj, településenként egységesen forint, - 22 db forint, - 10 db forint, - 4 db forint, - 1 db forint és - 1 db forint összegű pénzdíj. (Mindösszesen: 44 díjazott részére forint). A közgyűlés a pénzdíjazásban nem részesített további 24 települési önkormányzatnak a versenyben való részvételért köszönetét fejezi ki, emléklap átadásával. A díjazott és az emléklapban részesülő települési önkormányzatok felsorolását a jelen határozat melléklete tartalmazza.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat kösse meg, és az elnyert pénzdíjak (támogatások) címzettek részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen. Határidő: október 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit a fődíjban részesülő település székhelyén megrendezett megyei díjátadó ünnepség keretében - oklevél, illetve emléklap átadása mellett - tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt pénzdíjakról. önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítését. A mozgalomba bekapcsolódó települési önkormányzatok növekvő száma, illetve a díjazásra érdemes pályázók magas hányada indokolttá teszi, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évre szóló költségvetésében a Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny céljára (pénzdíjazásra, kapcsolódó szükséges költségek fedezetére) szolgáló támogatási keret mindezek függvényében kerüljön meghatározásra. Határidő: a évi költségvetés összeállítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: október 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés a továbbiakban is kiemelten kezeli a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelmét, alakítását, a települési

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 MELLÉKLETEK A 138/2003. (IX. 18.) melléklete KIMUTATÁS a fenntartói támogatás mérséklésének lehetőségeiről a évi költségvetési évtől az egyes pécsi székhelyű intézményeknél ezer forint Intézmény/feladat megnevezése Bevételek Kiadások Együtt (fenntartói támogatás csökkenés) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai szakmai szolgáltatások értékesítésének növelése (egyéb különféle bevétel) További kistérségi - Sásd és Pécs városkörnyéki - megállapodások megkötése (dologi) Pécs, Egyetem utcai ingatlan üzemeltetési költsége átszámlázásának megszüntetése (dologi) Állományba nem tartozók személyi juttatása és munkaadói járuléka fő tartósan távollévő személyi juttatása és munkaadói járuléka (végleges) Oktatási intézmény összesen Csorba Győző Megyei Könyvtár Rendezvényterem bérleti díja (50 %-os kihasználtság mellett) fő létszámcsökkentés* személyi juttatása és munkaadói járuléka Pécs, Apáca u. 8. és a Pécs, Vörösmarty u. 5. sz. épületekben ingatlanrész bérletbe adása révén a bérleti díj és a rezsiköltség megtakarítás (dologi) Csorba Győző Megyei Könyvtár összesen Baranya Megyei Levéltár Szakmai szolgáltatások mennyiségének növelése ,5 fő létszámcsökkentés* személyi juttatása és munkaadói járuléka (levéltári kutatónapok megszüntetése létszámosítva) További 1,5 fő létszámcsökkentés* személyi juttatása és munkaadói járuléka Baranya Megyei Levéltár összesen Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 10 fő létszámcsökkentés* személyi juttatása és munkaadói járuléka Kevésbé, vagy alig látogatott kiállítások nyitvatartásának szüneteltetése november 1-március 31 között (személyi juttatás és munkaadói járulék) Nagy látogatottságú kiállítások nyitvatartásának 8 óráról 6 órára való csökkentése (személyi juttatás és munkaadói járulék) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága összesen Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 4 főállású foglalkoztatott részfoglalkozásúvá való átszervezésével elérhető 2 fő lészámcsökkentés* személyi juttatása és munkaadói járuléka főállású státusz megszüntetése*, 1 főállású részfoglalkozásúvá minősítése, valamint egyéb személyi juttatás és munkaadói járulék Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ összesen Művészetek Háza Művészeti alkotómunka menedzselése és bemutatása (dologi) Művészetek Háza összesen Közművelődési intézmények összesen Mindösszesen *a létszámcsökkenések egyszeri terhei 150 ezer forint átlagkeresettel számolva a 24 fő álláshely megszünés egyszeri terhei ezer forintra becsülhetők. 65 %-os pályázati támogatás figyelembe vételével a nettó teher összege ezer forint

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 151/2003. (IX. 18.) melléklete A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny elismerése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a fenti számú határozat 2. pontja alapján - a Kincses, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatoknak a következő elismeréseket adományozza. a) Fődíj A közgyűlés a verseny fődíját Szigetvár Város Önkormányzatának adományozza, forint pénzösszeggel, a közterületek (terek, parkok, fasorok, ligetek) minőségi kialakításáért, virágosításáért, színvonalas gondozottságáért, a civil szervek és a lakosság közösségi munkákba való aktív részvételéért, a középületek, intézmények, lámpatestek esztétikus növényesítéséért, díszítetéséért, az épített, természeti, turisztikai, műemléki, kulturális értékek megőrzéséért, illetve fejlesztéséért, a település rendjének, köztisztaságának, gyommentességének javításáért. b) Kategória díjak A közgyűlés a környezetszépítésben elért kimagasló eredményeikért az alábbi települési önkormányzatokat részesíti kategória díjban: Forint - I. kategória (250 lakos alatti település) Kemse II. kategória ( lakosú település) Szemely III. kategória ( lakosú település) Bikal IV. kategória ( lakosú település) Vajszló V. kategória (3001 lakos feletti település) Sellye c) Pénzdíjak A közgyűlés a megyei környezetszépítő versenyben eredményesen szereplő települési önkormányzatok részére - elismerő oklevél átadása mellett - a következő pénzdíjakat ítéli oda: Forint Forint 1. Alsómocsolád Ófalu Diósviszló Szentlászló Dunaszekcső Vékény Egerág Bezedek Fazekasboda Bicsérd Hosszúhetény Cserkút Katádfa Ivándárda Kátoly Kisdér Kistapolca Kökény Kistótfalu Kővágótöttös Köblény Nagypall Kővágószőlős Sárok Liget Szalánta Lippó Boda Magyarsarlós Magyarhertelend Mecsekpölöske Orfű Mekényes Zengővárkony Mohács Patapoklosi Nagykozár Harkány

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 d) Szponzori díj Törteli László Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég (Pécs, Nyírfa u. 3.) tulajdonosától Molvány Községi Önkormányzatnak forint értékben növényanyag, Szajk Községi Önkormányzatnak forint értékben növényanyag. e) Emléklap A közgyűlés a környezetszépítésben végzett tevékenységéért és a nyilvános megmérettetés vállalásáért köszönetét fejezi ki - emléklap átadása mellett - Bakonya, Bánfa, Bodolyabér, Drávafok, Erzsébet, Feked, Gerde, Kárász, Kölked, Magyarszék, Matty, Mozsgó, Nagypeterd, Óbánya, Palotabozsok, Pogány, Siklós, Szellő, Szilágy, Vázsnok, Véménd és Zók település önkormányzatának.

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HELYESBÍTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének évi 10. számában közzé tett, Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának elkészítésére pályázat benyújtása tárgyú 131/2003. (VIII. 28.) 1. pontjának második és harmadik mondata helyesen: Az igényelt támogatási öszszeg 2003-ban: 980 eft, 2004-ben eft, összesen ben: eft. A pályázathoz szükséges önerőt, eft-ot (2003-ban: 420 eft-ot, 2004-ben: eft-ot) a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék terhére biztosítja és különíti el. Az 1. pont eredeti első és utolsó mondatát a helyesbítés nem érinti. (Kézirathiba.) TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben augusztus 9. és szeptember 11. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 124/2003. (VIII. 15.) Korm. r. Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról 136/2003. (IX. 4.) Korm. r. A rekreációs szabadságról 143/2003. (IX. 9.) Korm. r. A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 23/2003. (VIII. 15.) OM r. A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet módosításáról 1/2003. (IX. 9.) TNM r. A területfejlesztési koncepciók programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet módosításáról 1090/2003. (IX. 9.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról 1094/2003. (IX. 9.) Korm. h. A helyi önkormányzatok és a nem állami fenntartók évi címzett támogatásainak döntés-előkészítéséről 1095/2003. (IX. 11.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 235 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

2010. október 18. 12. szám. Tartalomjegyzék

2010. október 18. 12. szám. Tartalomjegyzék 2010. október 18. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 98/2010. (X. 14.) Kgy. elnökének megválasztása 100/2010. (X. 14.) Kgy. alelnökének megválasztása 102/2010. (X. 14.) Kgy. állandó

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 7/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Orgoványi László polgármester,

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 01-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/154-18/2010. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 28. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből 45/2016. (IX.30.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés e 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás

A L A P Í T Ó O K I R A T. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Rövidített neve: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás PANNON SZASZET Székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. Telephelye: 7622 Pécs, Batthyány u.1-3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Dr.Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály. Dr.Oszkó Mariann főosztályvezető Közigazgatási és Jogi Főosztály

Dr.Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály. Dr.Oszkó Mariann főosztályvezető Közigazgatási és Jogi Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KO.1508/2007. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyerésére Melléklet: 1 db Összeállította:

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Magyarország Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, szeptember 23., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, szeptember 23., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. szeptember 23., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. szeptember 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2013.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 25. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2004. (II. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben