A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 122/2003. (VI. 26.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 3 142/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) megyei múzeumigazgató-helyettese megbízásához fenntartói egyetértés 4 HATÁROZATOK 134/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról 135/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás évi feladatai 136/2003. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 137/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése 138/2003. (IX. 18.) Kgy. Javaslat az egyes pécsi székhelyű intézmények racionálisabb gazdálkodására 143/2003. (IX. 18.) Kgy. A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 144/2003. (IX. 18.) Kgy. Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 145/2003. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről 146/2003. (IX. 18.) Kgy. A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 147/2003. (IX. 18.) Kgy. Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház pályázata struktúra módosításra 148/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) információs technológia pályázata 149/2003. (IX. 18.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (II. ütem) 150/2003. (IX. 18.) Kgy. Védelem alatt álló épületek felújításának támogatására kiírt pályázatok bírálata 151/2003. (IX. 18.) Kgy. A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny értékelése MELLÉKLETEK 138/2003. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete 151/2003. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete Kimutatás a fenntartói támogatás mérséklésének lehetőségeiről a évi költségvetési évtől az egyes pécsi székhelyű intézményeknél A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny eredménye HELYESBÍTÉS 16 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben augusztus 9. és szeptember 11. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 16

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 122/2003. (VI. 26.) Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: PRO COMITATU BARANYA DÍJAT: Terry Noel George felnőttoktatási szakértőnek, Baranya megye felzárkóztatása és az európai integrációhoz történő csatlakozása érdekében kifejtett tevékenységéért; BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT: a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetségnek, a baranyai turizmus fejlesztése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként; EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT: Prof. dr. Tahin Tamásnak, az Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgatójának, az orvosi szociológia egyetemi oktatásának és kutatásának megszervezéséért, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara irányításában végzett kimagasló vezetői munkája elismeréseként; FELSŐOKTATÁSI DÍJAT: Dr. Rónai Béla, címzetes egyetemi docensnek, kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkássága elismeréseként; GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT: Lukács Györgynek, a DÉLHÚS Rt. vezérigazgatójának, Baranya megye gazdaságában meghatározó szerepet jásztó húsipari vállalatnál végzett kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként; KÖZOKTATÁSI DÍJAT: Pesti Gézánénak, a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskola intézményegység vezetőjének, az alternatív pedagógiai tevékenység elméleti megalapozása és gyakorlati megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért; KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT: Dr. Herczeg József pénzügyőr ezredesnek, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága vezetőjének, a regionális testület irányításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként; KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet, önkormányzati főtanácsadónak, példaértékű felkészültséggel és alapossággal végzett szakmai munkája elismeréseként; KULTURÁLIS DÍJAT: Lovas Katának, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Magyarlukafai Néprajzi Műhelye vezetőjének, a népi kultúra értékeinek megóvása, a hagyományos népi mesterségek megőrzése, megismertetése érdekében végzett tevékenységéért; MŰVÉSZETI DÍJAT: Makay Ida költőnőnek, Pécshez és Baranya megyéhez szorosan kötődő, kimagasló színvonalú irodalmi munkásságáért, életműve elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából; NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGE- KÉRT DÍJAT: Lantos József nyugdíjas pedagógusnak, a német nemzetiségi oktatás és kultúra támogatása területén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként; SAJTÓ DÍJAT: László Lajos nyugalmazott stúdió vezetőhelyettesnek, több mint fél évszázadon át végzett kiemelkedő szakmai munkája, életműve elismeréseként;

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SPORT DÍJAT: Göttlinger Lajosnak, a Pécsi Sörgyár volt kereskedelmi igazgatójának, vezérigazgatóhelyettesének, a megye sportéletében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként; SZOCIÁLIS DÍJAT: Püski Mátyás vállalkozónak, több önkormányzati cikluson át a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökeként végzett kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként; TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAT: a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének, a falugondnoki hálózat kiépítése érdekében kifejtett korszakalkotó tevékenységük, érdekvédelmi munkájuk elismeréseként; 142/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) megyei múzeumigazgató-helyettese megbízásához fenntartói egyetértés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó egyetért Walterné Müller Juditnak, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága megyei múzeumigazgató-helyettesének magasabb vezetői megbízásával október 1. napjától kezdődően határozatlan időre. Határidő: október 1. Felelős: Huszár Zoltán, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója TUDOMÁNYOS DÍJAT: Dr. Vonyó József egyetemi docensnek, három évtizede folytatott kimagasló oktatói tevékenységéért, valamint az országos hatáskörű továbbképző fórumként működő Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja munkájának szervezéséért, koordinálásáért. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományoz Horváth András, V. évfolyamos humánszervező egyetemi hallgatónak, kiemelkedő tudományos teljesítményéért, valamint hallgatótársai tudományos előmenetelének támogatásáért és szervezéséért. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: október 10., illetve a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepsége Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 HATÁROZATOK 134/2003. (IX. 18.) Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságnak a Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári alkalmazottaknak az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványt, hogy a évi pályázati kiírásai során kiemelt célként támogassa a rendőrség és partner szervezetei - iskolákban és a gyermek- és ifjúsági korosztály körében végzett - bűnmegelőzési programjait és projektjeit. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a évi költségvetés előkészítése során - a hivatal útján - keresse azokat a lehetőségeket, amelyek a különböző bűnmegelőzési programok finanszírozásához hazai és külföldi források bevonását lehetővé teszik. Együttműködve a települési önkormányzatokkal, a kistérségi társulásokkal készüljenek erre vonatkozó projektek. Határidő: a évi költségvetés előkészítése Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 135/2003. (IX. 18.) Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás évi feladatai A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy - a gazdasági önállóság megteremtése érdekében - készüljön elemzés a Társulás egyes tevékenységeinek költségigényéről, és további - díj ellenében végezhető - tevékenységek, valamint a feladatok teljesítéséhez szükséges munkaerő-szükséglet és annak költségei felméréséről. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, dr. Szőke Éva, a Társulás Hivatala vezetője 136/2003. (IX. 18.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. a Baranya megye turizmusmarketing terve megvalósulásának állásáról, Baranya me-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gye idegenforgalmi szereplőinek marketing tevékenységérő szóló 61/2001. (IV. 25.) a 1/b. pontjában az Idegenforgalmi Bizottsága számára meghatározott feladat végrehajtási határidejét november hó 30. napjára, a közgyűlés számára meghatározott feladat végrehajtási határidejét május hó 31. napjára módosítja; 3. a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzék hiánypótlásáról szóló 67/2002. (VI. 28.) a határidejét november hó 30. napjára módosítja; 4. a Baranya megye borászatának helyzetéről szóló 34/2003. (III. 20.) a 3. pontjának határidejét május hó 31. napjára módosítja; 5. a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) fejlesztéséről szóló 105/2003. (VI. 26.) ának 3. pontja határidejét augusztus 31-ről október hó 31. napjára módosítja; 6. az 50/2003. (IV. 17.) IX/C pontja határidejét a megyei szociális szolgáltatás-tervezési koncepció elfogadásának határidejét, december 31-re módosítja; 7. Koszorús László képviselőnek a munkaerő-piaci esélynövelés a megyei fenntartású középfokú közoktatási intézményekben című program megvalósításával összefüggő interpellációjára a közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja. 137/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által adományozható kitüntető díj éves keretszámának felemelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke által a évben adományozható elnöki kitüntető díjak számát tízről tizenötre felemeli. A kitüntető díjakkal járó juttatás fedezete az önkormányzat hivatala évi költségvetésének személyi juttatások - ezen belül a közgyűlés kiadásainak személyi juttatások - előirányzata. Határidő: december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 138/2003. (IX. 18.) Javaslat az egyes pécsi székhelyű intézmények racionálisabb gazdálkodására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, az önkormányzat évi költségvetése előkészítésénél a mellékletben foglalt, összesen eft intézményi megtakarítások számításba vételét, egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 115/2003. (VI. 26.) át hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a mellékletben foglalt intézményi megtakarításokkal összefüggő intézményi munkáltatói intézkedések végrehajtását. A közgyűlés elrendeli, hogy a fenntartásában működő alábbi pécsi székhelyű közművelődési intézményeknél, így a: - Csorba Győző Megyei Könyvtár intézménynél 7 - Baranya Megyei Levéltár intézménynél 3 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézménynél 10 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ intézménynél 4 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor, mivel a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók foglalkoztatására nincs lehetőség. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a közművelődési intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak jogvi-

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 szonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg. Határidő a munkáltatói intézkedések előkészítésére: október 1., a munkáltatói intézkedések foganatosítására: december 31., a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: az érintett intézmények vezetői 143/2003. (IX. 18.) A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja A hulladékgazdálkodás helyzete és feladatai Baranya megyében című előterjesztést. A közgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal, továbbá a megyei területfejlesztési programmal és területrendezési tervvel összhangban, a Baranya területén lévő települési önkormányzatokkal egyeztetetten, önálló megyei hulladékgazdálkodási terv készüljön. A közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságot, hogy feladatkörében hangolja össze, és szakmailag segítse elő a megyei, valamint a helyi hulladékgazdálkodási tervek előírt határidőig való kidolgozását. Az elkészített megyei hulladékgazdálkodási tervet - a bizottság előterjesztése alapján - a közgyűlés hagyja jóvá. Határidő: május 31. Felelős: Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 2. A közgyűlés nagyra értékeli a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával és Baranya megyéből részvételi szándékát deklaráló - települési önkormányzat, valamint a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. együttműködésével megvalósuló Mecsek-Dráva Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszert. A közgyűlés e program sikeres megvalósítása céljából, az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtandó pályázatnál együttműködő partnerként vesz részt, ezen kívül a feladat segítése érdekében a Mecsek- Dráva Hulladékgazdálkodási Program Koordinációs Bizottságába megfigyelő státusszal képviselőt küld. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra felhatalmazza a közgyűlés alelnökét. Határidő: folyamatos, illetve a tájékoztatásra - a projekt megvalósításáig - minden év december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 3. A közgyűlés ugyancsak figyelemmel kíséri a Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítását, továbbá segíti az ebben résztvevő Baranya megyei települési önkormányzatokat. A közgyűlés javaslatot tesz a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és/vagy a Dél-dunántúli Területfejlesztési Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy forrásaikat figyelembe véve kiemelten támogassák a fenti beruházások kivitelezését szolgáló pályázatokat, illetőleg a két projektben résztvevőket. Határidő: december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 144/2003. (IX. 18.) Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy bár a programban foglaltak megvalósítását több közgyűlési előterjesztés és határozat segítette, mégis az elvártnál lassabban halad a bekövetkezett környezeti károk, szennyeződések felszámolása. A több települést érintő környezeti gondok

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye megoldását nehezíti, hogy a megyei önkormányzat környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörének ellátásához alapvetően szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre. A múltból örökölt környezeti problémák, a szennyvizek és a hulladékok nem megfelelő kezeléséből származó szennyezések nagymértékben veszélyeztetik a környezet elemeit, különösen a felszíni és felszín alatti vizeket. A jelentős környezetterheléssel járó közlekedési, mezőgazdasági, ipari, energetikai és turisztikai ágazati fejlesztésekben nem érvényesülnek kellőképpen a környezetvédelmi szempontok. A kedvezőtlen helyzetet súlyosbítja, hogy a lakosság környezeti tudatossága, a tiszta és egészséges környezettel szembeni felelősségérzete gyenge. A magas környezeti terhelés következtében a népesség egészségi állapota rossz. A környezetvédelmi program kiemelt célkitűzései, cselekvési irányai többségében ma is elfogadhatóak, azok kiegészítése, illetve módosítása Baranya megye területrendezési, hulladékgazdálkodási terveinek kidolgozása és elfogadása után válik időszerűvé. Addig is tovább kell folytatni a megyei környezetvédelmi program érdemi felülvizsgálatát, megújításának előkészítését, összhangban a megye területfejlesztési, -rendezési, hulladékgazdálkodási dokumentumaival, a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és az Európai Uniós direktívákkal. Az elkövetkező években kiemelt cél a környezet minőségének emelése, a természetes erőforrások fenntartható kezelése, a környezettudatosság kialakítása, az egészségi állapot javítása. A gazdasági növekedés és felzárkózás a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett valósulhat meg. Az alapinfrastruktúra ezen belül a környezetvédelem, a közlekedési szerkezet, az egészségügyi háttérágazat fejlesztésével elő kell segíteni a gazdasági fejlődést és az életminőség javítását. Prioritást kell adni a komplex programoknak és az aktív részvételi tevékenységeknek, melyek elsősorban a hulladékkezelésre és újrahasznosításra, a levegő minőségének védelmére, a szennyvízkezelés megoldására koncentrálnak. Határidő: évi költségvetési koncepció kidolgozása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke. 145/2003. (IX. 18.) Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tájékoztató Baranya megye lakosságának egészségügyi helyzetéről, az életminőség javítását szolgáló intézkedésekről című előterjesztést tudomásul veszi. 146/2003. (IX. 18.) A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Déldunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működéséről szóló beszámolót. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság közötti együttműködés további erősítése mellett, felkéri az Idegenforgalmi Bizottságát, hogy szorgalmazzon együttműködést Somogy és Tolna megye turizmussal foglalkozó szakbizottságaival a regionális fejlesztéseket érintő kérdéseket illetően, különösen a következők tekintetében: A megyei környezetvédelmi program esedékessé váló korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. - megyei és regionális idegenforgalmi kezdeményezések és marketingmunka - kiadványok, kiállításokon való megjelenés - fokozottabb összehangolása,

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 - kiemelt turisztikai termékek (gyógy- és termálturizmus, öko- és viziturizmus, kulturális turizmus) összehangolt fejlesztése, - összehangoltabb munka a regionális és megyei turizmust érintő fejlesztési dokumentumokra építve a stratégiák, tervek, programok megvalósítása érdekében. A közgyűlés felkéri az Idegenforgalmi Bizottsága elnökét, hogy az elért eredményekről számoljon be a testületnek. Határidő a beszámolásra: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Bokor Béla, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke 147/2003. (IX. 18.) A Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház pályázata struktúra módosításra A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kerpel Frónius Ödön Gyermekkórház vonatkozásában struktúramódosításra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: - a 30 ágyas sebészeti mátrix osztály meglévő ágyain belül, 2 ágyas sürgősségi betegfogadó részleg (SBO II.) kialakítására, illetve befogadására; - járóbeteg szakellátási területen belül a szemészeti szakrendelés óraszámának 15 óra/hétre való csökkentése, a gyermekpszichológiai ellátás 10 óra/hétre való befogadása. A képviselő-testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a struktúra-módosításra vonatkozó pályázatot - a szükséges mellékletekkel együtt - a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak terjessze fel. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 148/2003. (IX. 18.) Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) információs technológia pályázata I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) pályázatot nyújtson be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányítói Iroda Kht. Információs technológia az általános iskolákban című pályázati kiírására. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény villamoshálózat korszerűsítését, akadálymentesítését, számítástechnikai hálózat kiépítését és IKT eszközök, bútorok beszerzését tartalmazó 1. alprogram euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (7.420 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 1. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.129 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai továbbképzés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 2. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.214 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Határidő a pályázatok benyújtására: október 30. Felelős: Csala Nándor, igazgató II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) pályázatot nyújtson be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányítói Iroda Kht. Információs technológia az általános iskolákban című pályázati kiírására. A Baranya Megyei Önkormányzat

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény villamoshálózat korszerűsítését, akadálymentesítését, ablakcserét, számítástechnikai hálózat kiépítését és IKT eszközök, bútorok beszerzését tartalmazó 1. alprogram euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (7.345 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az E-tanulás tartalomfejlesztés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 1. komponense euro ( eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (1.168 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pedagógiai továbbképzés megvalósítását tartalmazó 2. alprogram 2. komponense euro (8.706 eft) összköltségű beruházás önrészét eurot (958 eft-ot) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Határidő a pályázatok benyújtására: október 30. Felelős: Fazekasné Visnyei Irma, igazgató III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a pályázatok költségszámítása a pályázati kiírás elkészítésekor aktuális 244,3 HUF/EUR árfolyamon készült. Ez az érték nem feltétlenül egyezik meg a PHARE támogatás tényleges folyósításakor alkalmazott árfolyammal, amely az aktuális árfolyam függvényében változhat. A közgyűlés az önrészt a folyósításkor aktuális árfolyam figyelembevételével biztosítja. Határidő: évi költségvetés jóváhagyása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (II. ütem) 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez az ezen kiadások fedezetéül tervezett központosított előirányzatra. Határidő: október 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézmény létszámkerete két fővel, 64-ről 62 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkerete 8 fővel, 263-ról 255 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Csorba Győző Megyei Könyvtár létszámkerete egy fővel, 59-ről 58 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkerete két fővel, 121-főről 119 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete létszámkerete 1 fővel, 31-ről 30 főre csökkent, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkerete 4 fővel, 144-ről 140 főre csökken, ehhez a központi forrásból igényelt összeg: ,- forint. A központi forrásból - a munkaviszony megszüntetések egyszeri többletkiadásaira - az önkormányzat által igényelt összeg: ,- forint. 149/2003. (IX. 18.) Pályázat benyújtása a helyi 3. A végeleges álláshely megszüntetések miatti létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat foglalkoztatási körében nincs lehetőség.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye /2003. (IX. 18.) Védelem alatt álló épületek felújításának támogatására kiírt pályázatok bírálata A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújításához a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján a pályázatokat elbírálva összesen Ft támogatást ad az alábbi bontásban: - Villánykövesd, Kossuth u. 16. gazdasági épület Keresztes József 80 eft, - Villánykövesd, Kossuth u. 27. gazdasági épület Keresztes János 80 eft, - Villánykövesd, Petőfi u. 26. lakóépület Havéta Béla 100 eft, - Kisjakabfalva, Fő u. 63. lakóépület Dr. Somogyi László 100 eft, - Márok, Kossuth u. 26. lakóépület Gesztesi László 100 eft, - Márok, Kossuth u. 81. lakóépület Bízzó János 90 eft, - Márok, Kossuth u. 91. lakóépület Mim Imre 90 eft, - Márok, Kossuth u. 73. lakóépület kerítés Községi Önkormányzat 80 eft, - Palkonya, Fő u. 16. lakóépület kerítés Nagy Jenő 80 eft, - Zengővárkony, Arany J. u lakóépület Berta János 100 eft, - Zengővárkony, Arany J. u lakóépület Mayer József 100 eft, - Hosszúhetény, Ormándi u. 10. lakóépület Özv. Kis Tóth Józsefné 100 eft, - Újpetre, Kossuth L. u. 96. lakóépület Somogyi Ernő 100 eft. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1. pontban megállapított támogatások, pályázati kiírási feltételeknek megfelelő átutalásáról, az épület helye szerint illetékes települési önkormányzathoz. Határidő: november 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 151/2003. (IX. 18.) A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny értékelése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre meghirdetett Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny megvalósítását - a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére - eredményesnek és magas színvonalúnak értékeli. Az egyre szélesedő versenymozgalom elősegítette a megye, a falvak és városok arculatának előnyös formálását, a táji, természeti és épített környezet tevékenyebb védelmét, a települések tisztaságát, rendezettségét, gyommentességét és fejlesztését, a közösségi szépítő munkák ösztönzését, a lakosság életminőségének javítását. A közgyűlés mindezért köszönetét fejezi ki a megmérettetést vállaló települési önkormányzatoknak, a velük együttműködő civil szervezeteknek, a szponzoroknak és a lakosságnak, továbbá a megyei és országos környezetszépítő verseny lebonyolítását, helyszíni értékelését önzetlenül segítő szakembereknek. Határidő: október 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés - a 23/2003. (II. 27.) 1. pontja, valamint a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság javaslata alapján - a Kincses, virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzat részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg: - 1 db fődíj, forint, - 5 db kategória díj, településenként egységesen forint, - 22 db forint, - 10 db forint, - 4 db forint, - 1 db forint és - 1 db forint összegű pénzdíj. (Mindösszesen: 44 díjazott részére forint). A közgyűlés a pénzdíjazásban nem részesített további 24 települési önkormányzatnak a versenyben való részvételért köszönetét fejezi ki, emléklap átadásával. A díjazott és az emléklapban részesülő települési önkormányzatok felsorolását a jelen határozat melléklete tartalmazza.

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben