J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza ülésterme Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv. 4.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 5.) Szekeres Jánosné óvoda vezető, 6.) Ignácz György roma referens, 7.) Gómán Ernő CKÖ elnök, 8.) Kun Györgyi DKSE elnöke, 9.) Szelestyei Mihályné Közalkalmazotti Tanács elnöke, 10.) Pappné Kővári Erika, 11.) Pupkay Éva, 12.) Vargáné Eppel Erika, 12.) Kovács Jenő Idősek Otthona igazgatója Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd ismertette, hogy a polgármester elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. Ezt követően megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes. Biczó Ernő polgármester késését, Vermes György képviselő- távolmaradását bejelentette. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javaslata, hogy az alábbi témák megvitatását vegyék fel a napirendi pontok közé: 1. Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 2. Karácsonyi ebédszállítás 3. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 4. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 5. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 6. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása A képviselő-testület a napirendi pontok felvételével egyhangúlag, 5 igen szavazattal egyetértett. Ezt követően Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester javasolta, hogy a polgármester úr késése miatt a meghívóban szereplő napirendeket és a képviselő-testület által napirendre felvett témákat az alábbi sorrendben tárgyalják: 1. A Decs Tesz-Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadása 2. Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 2

3 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű továbbfoglalkoztatás iránt 5. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása 6. Étkezési térítési díjak meghatározása 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata 11. Piac bérleti díjának felülvizsgálata 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása 13. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása 14. Karácsonyi ebédszállítás 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről 16. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 17. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítése 18. A Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 19. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés és bérleti szerződés módosítása 20. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása 21. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 22. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 23. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 24. Kérdések, bejelentések, interpellációk Zárt ülésen: 25.Önkormányzati cég létrehozása 26. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása A képviselő-testület az ülés napirendjeire tett alpolgármesteri javaslatot, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg. 1. A Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadása 2. Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű foglalkoztatás iránt 5. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása 6. Étkezési térítési díjak meghatározása 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata 3

4 11. Piac bérleti díjának felülvizsgálata 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása 13. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása 14. Karácsonyi ebédszállítás 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről 16. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 17. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítése 18. A Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 19. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés és bérleti szerződés módosítása 20. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása 21. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 22. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 23. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 24. Kérdések, bejelentések, interpellációk Zárt ülésen: Önkormányzati cég létrehozása 26. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Decs Tesz- Vesz Óvoda Közalkalmazotti Szabályzatának Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Köszöntötte a Közalkalmazotti Tanács újonnan megválasztott elnökét, majd javasolta a szabályzat megvitatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a szabályzat tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2011. (XI.30.) számú határozata Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatát elfogadja. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester 4

5 A határozatról értesül: Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti tanácsa Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 2. Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Az óvoda vezetése kérte, hogy három óvoda csoport esetében a korábban meghatározott 25 fős csoportlétszámot 30 főre módosítsa a testület. Javasolta a kérelem megvitatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a kérelmet megvitatta, annak elfogadását javasolta. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a csoportlétszámok módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: Örömmel fogadta, hogy emelkedik az óvodai létszám, így minden óvónőnek lesz munkája és az óvodai helyek is ki lesznek használva. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2011. (XI.30.) határozata A Decs Tesz-Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2011. (VI.28.) számú határozatában megállapított, a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2011/2012. nevelési évben indított óvodai csoportjainak létszámát október 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: Megnevezés Csoport Szám Fő Napocska középső csoport 1 30 Méhecske nagy csoport 1 30 Gomba vegyes csoport 1 30 Határidő: december 3. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekeres Jánosné vezető óvónő Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 5

6 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert gyermekek nyári táboroztatására. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy csak igazolt kifizetésre utalja a Wekerle Alap a támogatást. A kisebbségi önkormányzatnak ,- Ft-ot kellene megelőlegeznie, de erre nincs fedezete, így az önkormányzattól kért segítséget. A megelőlegezett összeget december 31-ig visszafizetnék. Velő István: A Pénzügyi Bizottság javasolta a kért összeg megelőlegezését. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság javasolta a kért előleg biztosítását december 31-i visszafizetési határidővel. Megköszönte a táborozásról készített cikket. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A Bizottsági javaslatok alapján az írásos határozati javaslat A változatát bocsátotta szavazásra. K é r d é s : Nagy László: A pénz átutalásakor lehet-e inkasszót is kérni, hogy amikor megérkezik a CKÖ számlájára a pénz, ne tudják másra költeni? Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A CKÖ is határozott az előleg visszafizetéséről, ez is kötelezi őket. Nagy László: Ennek ellenére javasolta az inkasszót. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A CKÖ csak jegyzői ellenjegyzéssel költhet a pénzéből. Hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 233/2011. (XI.30.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére - a pályázati támogatással megvalósított - nyári táboroztatás költségét, ,- Ft-ot megelőlegezi azzal, hogy a kisebbségi önkormányzat a megelőlegezett összeget a támogatás megérkezését követően, legkésőbb ig visszafizeti az önkormányzat számlájára. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének - a Fonyódligeti Gyermektábor számlájára történő átutalásáról gondoskodjon. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül:góman Ernő CKÖ elnök Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 6

7 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű továbbfoglalkoztatás iránt Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ismertette a Bíborvég ÁMK igazgatójának kérelmét, majd javasolta annak megvitatását. Velő István: A Pénzügyi Bizottság javasolta a kérelem elfogadását, a munkavállaló januárt 1-től július 31-ig történő foglakoztatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a kérelem elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Korábban beszéltek már a közmunkáról, melynek során több fiatalt mutattak be, akik e foglalkoztatás keretében megmutatták mit tudnak. Az itt szóban forgó személy szintén a munkaügyi központ támogatásával dolgozott eddig az ÁMK-ban. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 234/2011. (XI.30.) A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelmére től július 31-ig tartó határozott időre 1 fő munkavállaló foglalkoztatását engedélyezi az intézmény adminisztrációs, ügyviteli, pénzügyi feladatainak ellátására. A képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Kovács Tamásné Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 5. Az Arany JánosTehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ismertette az ÁMK igazgatójának kérelmét, melyben hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét javasolta. Két tanuló részére kért pályázati támogatást. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a kérelmet megtárgyalta, örömmel tapasztalta, hogy az előző évihez képest a pályázaton részt venni szándékozók többen vannak. A támogatást 2 fő esetében 5 éven keresztül, havi 5000,- Ft-ban javasolta a bizottság megállapítani. Az igazgatónő elmondása 7

8 szerint 1 fő már részt vesz ebben a programban és jól teljesít. Remélhetőleg ezt a két tanulót is segíthetik céljaik elérésében. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna a bizottsági javaslatok alapján elsőként az 1. majd a 2. számú határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 235/2011. (XI.30.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a.) ezennel pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre, b.) ennek érdekében támogatja, hogy Fischer Nikoletta (anyja neve: Fischer Judit) Decs nagyközség képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. c.) vállalja, hogy Fischer Nikoletta tanuló részére 5.000,- Ft/hó szociális támogatást nyújt a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra), melynek fedezetét a nagyközségi önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, a szociálpolitikai juttatások terhére biztosítja. d.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot ezen határozattal együtt a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Fischer Judit szülő Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 236/2011. (XI.30.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a.) ezennel pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 8

9 Tehetséggondozó Programjában való részvételre, b.) ennek érdekében támogatja, hogy Józsa Dávid (anyja neve: Orsós Julianna) Decs nagyközség képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. e.) vállalja, hogy Józsa Dávid tanuló részére 5.000,- Ft/hó szociális támogatást nyújt a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra), melynek fedezetét a nagyközségi önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, a szociálpolitikai juttatások terhére biztosítja. f.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot ezen határozattal együtt a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Józsáné Orsós Julianna szülő Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 6. Étkezési térítési díjak meghatározása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Köszöntötte Városi Klára élelmezésvezetőt, majd felkérte, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. Városi Klára: Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő térítési díj javaslat az óvodánál 14 %-os, az iskolánál 15 %-os emelést tartalmaz, ami évben havi nettó 836,- Ft ill. 1056,- Ft többletkiadást jelent. A külsős étkező által fizetendő térítési díj javaslat havi nettó ,- Ft többletkiadást jelent az étkezést igénybe vevők számára. A javaslat azért nettó összegben szerepel, mert 2012-ben várhatóan magasabb ÁFA lesz, a térítési díjak az új ÁFA összegével növelten kerülnek alkalmazásra. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a térítési díjakra vonatkozó javaslat elfogadását javasolta december 30-i hatállyal. A december 30-ával történő emelést azzal indokolta a bizottság, hogy évente kétszer lehet térítési díjat emelni, ezzel szemben ez évben még nem került sor emelésre. A bizottság javasolta, hogy adják meg a lehetőséget a jövő évi kétszeri térítési díj emelésre. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság is a december 30-ával történő emelés elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a december 30-i hatállyal történő térítési díj emelést javasolta. K é r d é s : Nagy László: Az étkezést igénybe vevők a bruttó összeget fizetik, ezért kérte az élelmezésvezetőt adjon tájékoztatást a jövő évre tervezett 27 %-os ÁFA-val növelt térítési díj összegére. 9

10 Városi Klára: A fizetendő összeg az óvodában 397,- Ft/nap, az iskolában 470,- Ft/nap, külsős étkezők esetében az ebédért fizetendő térítési díj összege 589,- Ft. Izsák Kálmán: Arról kért tájékoztatást, hogy az óvodába és az iskolában hányan fizetnek teljes összeget az étkeztetésért. Városi Klára: Az általános iskolába járó tanulók 82 %-a ingyen, 6 %-a 50 %-os áron, 12 %-a teljes áron veszi igénybe az étkezést. Az óvodába járók közül 70 % ingyen, 9 % 50 %-os áron, 21 % teljes áron étkezik. Hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Megköszönte a tájékoztatást, majd először a térítési díj emelés hatályára vonatkozó módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadott. Ezt követően a képviselő-testület a megszavazott módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2011. (XI.30.) számú határozata A évi étkezési térítési díjak meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját és a külsős étkezők által fizetendő étkezési térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg december 30-tól: Térítési díj december 30-tól: Óvoda: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 25 Ft 64 Ft 198 Ft 50 Ft 312 Ft Iskola: Tízórai Ebéd Uzsonna Külsős étkezők által fizetendő térítési díj 70 Ft 240 Ft 60 Ft 370 Ft 464 Ft A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Határidő: december 5. 10

11 Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Konyha Bíborvég ÁMK igazgatója Decs Tesz- Vesz Óvoda vezetője Pénzügyi ügyintéző-irányító 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a szeptember 28-i ülésén döntött arról, hogy az avar és a kerti hulladék égetését a településen lehetővé kívánja tenni. Felkérte a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményeztesse. Fentiekre tekintettel a megyei önkormányzat és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv megkeresése megtörtént. Mindkét szerv véleményezte és elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal. Személy szerint a rendelet megalkotását nem javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: A rendeletnek érvényt is kell szerezni, ezért javasolta, hogy a Decsi Kapuban és a Decsi TV képújságban tájékoztassák a lakosságot. Több hozzászólás ne hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenében a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.06.) önkormányzati rendelete Az avar és a kerti hulladék égetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48.. (4) bekezdése b./ pontjában kapott felhatalmazása alapján az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 11

12 Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) rendelet tiltotta az avar és a kerti hulladék égetését, ezért a rendelet módosítása vált szükségessé. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság 2:1 szavazati aránnyal támogatta a rendelet módosítását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolta. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.06.) önkormányzati rendelete A települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a szeptember 28-i ülésén döntött a Decsi Kapu önkormányzati lap formai változtatásairól. E döntésnek megfelelően módosítani szükséges a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendeletet. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az újság kívül, belül megszépült. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 12

13 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) Baloghné Megyesi Zsuzsanna köszöntötte az ülésre megérkezett polgármestert. A képviselő-testület 6 fővel folytatta munkáját. Biczó Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester asszony munkáját, majd az ülés vezetését átvette. 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A jelenleg hatályos rendelet szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység évi mértéke az adóalap 1,5 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenységért fizetendő adó 5000,- Ft/nap. A helyi adókról szóló törvény értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2 %-a, a ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységért fizetendő adó mértéke naptári naponként max. 5000,- Ft. A képviselő-testület ezen szabályozások figyelembevételével dönthet a évi adó mértékéről. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az adó mértékén nem kíván emelni. Nagy László: Az önkormányzat anyagi helyzete miatt szükség lenne bevételre, de a Fejlesztési Bizottság ennek ellenére sem kíván változtatni az adó mértékén, tehát nem javasolta az adó mértékének megemelését. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság nem javasolta az adó mértékének változtatását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 13

14 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2011. (XI.30.) számú határozata A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a jelenlegi helyi iparűzési adó mértékét a es évre nem kívánja módosítani. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 11. A piac bérleti díjának felülvizsgálata Velő István: A képviselő-testület a november 9-i ülésén felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díjait vizsgálja felül. A bizottság a bérleti díj ,- Ft-ban történő megállapítását javasolta. A bérlővel egyeztettek a bérleti díj mértékéről, aki kérte, hogy az emelésre májusban térjenek vissza. A bizottság a bérleti díj megállapításának elnapolását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az önkormányzati bérleményekért fizetni kell, de mivel jövőre a piacok vonatkozásában jogszabályi változásra lehet számítani, a bizottság javasolta, hogy ennek ismeretében februárjában térjenek vissza a bérleti díjjal kapcsolatos döntéshozatalra. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság javasolta, hogy várják meg a tavaszt, februárig ne emeljék a bérleti díjat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2011. (XI.30.) számú határozata A piac bérleti díjának felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a decsi 699 hrsz.- ú (piac) ingatlan bérletére július 2-án megkötött, és február 1- jén módosított bérleti szerződést nem módosítja. A képviselő testület a bérlemény bérleti díjának felülvizsgálatát a februári ülésére elnapolja. Határidő: február 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Fazekas Andrásné bérlő Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 14

15 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény értelmében a teljesítmény-követelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta, elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a teljesítmény-követelmények főbb céljainak elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület- egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2011. (XI.30.) számú határozata A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 1. a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a jegyző előterjesztése alapján a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező évi kiemelt és általános célokat - a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában - a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 2. utasítja a nagyközség polgármesterét, hogy a határozat mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban határozza meg a jegyző teljesítmény-követelményét, a jegyző teljesítmény-értékelését december hónapban végezze el, és ennek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 3. felkéri a nagyközség jegyzőjét, hogy a határozat mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban határozza meg a hivatal köztisztviselőivel szembeni teljesítmény-követelményeket, majd ennek értékelését decemberében végezze el. Határidő: december 20. Felelős: Biczó Ernő polgármester és Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Határozatról értesül: polgármester jegyző 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének július 30-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-20/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám. Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben