J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza ülésterme Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv. 4.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 5.) Szekeres Jánosné óvoda vezető, 6.) Ignácz György roma referens, 7.) Gómán Ernő CKÖ elnök, 8.) Kun Györgyi DKSE elnöke, 9.) Szelestyei Mihályné Közalkalmazotti Tanács elnöke, 10.) Pappné Kővári Erika, 11.) Pupkay Éva, 12.) Vargáné Eppel Erika, 12.) Kovács Jenő Idősek Otthona igazgatója Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd ismertette, hogy a polgármester elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. Ezt követően megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes. Biczó Ernő polgármester késését, Vermes György képviselő- távolmaradását bejelentette. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javaslata, hogy az alábbi témák megvitatását vegyék fel a napirendi pontok közé: 1. Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 2. Karácsonyi ebédszállítás 3. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 4. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 5. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 6. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása A képviselő-testület a napirendi pontok felvételével egyhangúlag, 5 igen szavazattal egyetértett. Ezt követően Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester javasolta, hogy a polgármester úr késése miatt a meghívóban szereplő napirendeket és a képviselő-testület által napirendre felvett témákat az alábbi sorrendben tárgyalják: 1. A Decs Tesz-Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadása 2. Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 2

3 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű továbbfoglalkoztatás iránt 5. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása 6. Étkezési térítési díjak meghatározása 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata 11. Piac bérleti díjának felülvizsgálata 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása 13. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása 14. Karácsonyi ebédszállítás 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről 16. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 17. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítése 18. A Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 19. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés és bérleti szerződés módosítása 20. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása 21. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 22. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 23. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 24. Kérdések, bejelentések, interpellációk Zárt ülésen: 25.Önkormányzati cég létrehozása 26. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása A képviselő-testület az ülés napirendjeire tett alpolgármesteri javaslatot, a módosításokat is figyelembe véve egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg. 1. A Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadása 2. Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű foglalkoztatás iránt 5. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása 6. Étkezési térítési díjak meghatározása 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata 3

4 11. Piac bérleti díjának felülvizsgálata 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása 13. A képviselő-testület évi üléstervének megvitatása 14. Karácsonyi ebédszállítás 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről 16. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 17. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítése 18. A Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 19. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés és bérleti szerződés módosítása 20. A Képviselő-testület 160/2011. (VIII.30.) számú határozatának módosítása 21. Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásba alapító tagként történő belépés 22. Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelre vállalt készfizető kezességből eredő tartozásra hitelezői igény bejelentése 23. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíró DDOP /B-11 Helyi és Társégi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázatban költség viselése 24. Kérdések, bejelentések, interpellációk Zárt ülésen: Önkormányzati cég létrehozása 26. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Decs Tesz- Vesz Óvoda Közalkalmazotti Szabályzatának Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Köszöntötte a Közalkalmazotti Tanács újonnan megválasztott elnökét, majd javasolta a szabályzat megvitatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a szabályzat tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2011. (XI.30.) számú határozata Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti szabályzatát elfogadja. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester 4

5 A határozatról értesül: Decs Tesz- Vesz Óvoda közalkalmazotti tanácsa Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 2. Decs Tesz- Vesz Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosítása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Az óvoda vezetése kérte, hogy három óvoda csoport esetében a korábban meghatározott 25 fős csoportlétszámot 30 főre módosítsa a testület. Javasolta a kérelem megvitatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a kérelmet megvitatta, annak elfogadását javasolta. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a csoportlétszámok módosítását elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János: Örömmel fogadta, hogy emelkedik az óvodai létszám, így minden óvónőnek lesz munkája és az óvodai helyek is ki lesznek használva. Több hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2011. (XI.30.) határozata A Decs Tesz-Óvoda óvodai csoportjai létszámának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2011. (VI.28.) számú határozatában megállapított, a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2011/2012. nevelési évben indított óvodai csoportjainak létszámát október 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: Megnevezés Csoport Szám Fő Napocska középső csoport 1 30 Méhecske nagy csoport 1 30 Gomba vegyes csoport 1 30 Határidő: december 3. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekeres Jánosné vezető óvónő Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 5

6 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert gyermekek nyári táboroztatására. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy csak igazolt kifizetésre utalja a Wekerle Alap a támogatást. A kisebbségi önkormányzatnak ,- Ft-ot kellene megelőlegeznie, de erre nincs fedezete, így az önkormányzattól kért segítséget. A megelőlegezett összeget december 31-ig visszafizetnék. Velő István: A Pénzügyi Bizottság javasolta a kért összeg megelőlegezését. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság javasolta a kért előleg biztosítását december 31-i visszafizetési határidővel. Megköszönte a táborozásról készített cikket. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: A Bizottsági javaslatok alapján az írásos határozati javaslat A változatát bocsátotta szavazásra. K é r d é s : Nagy László: A pénz átutalásakor lehet-e inkasszót is kérni, hogy amikor megérkezik a CKÖ számlájára a pénz, ne tudják másra költeni? Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A CKÖ is határozott az előleg visszafizetéséről, ez is kötelezi őket. Nagy László: Ennek ellenére javasolta az inkasszót. Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A CKÖ csak jegyzői ellenjegyzéssel költhet a pénzéből. Hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 233/2011. (XI.30.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére - a pályázati támogatással megvalósított - nyári táboroztatás költségét, ,- Ft-ot megelőlegezi azzal, hogy a kisebbségi önkormányzat a megelőlegezett összeget a támogatás megérkezését követően, legkésőbb ig visszafizeti az önkormányzat számlájára. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének - a Fonyódligeti Gyermektábor számlájára történő átutalásáról gondoskodjon. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül:góman Ernő CKÖ elnök Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 6

7 4. A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelme határozott idejű továbbfoglalkoztatás iránt Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ismertette a Bíborvég ÁMK igazgatójának kérelmét, majd javasolta annak megvitatását. Velő István: A Pénzügyi Bizottság javasolta a kérelem elfogadását, a munkavállaló januárt 1-től július 31-ig történő foglakoztatását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a kérelem elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Korábban beszéltek már a közmunkáról, melynek során több fiatalt mutattak be, akik e foglalkoztatás keretében megmutatták mit tudnak. Az itt szóban forgó személy szintén a munkaügyi központ támogatásával dolgozott eddig az ÁMK-ban. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 234/2011. (XI.30.) A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Bíborvég Általános Művelődési Központ kérelmére től július 31-ig tartó határozott időre 1 fő munkavállaló foglalkoztatását engedélyezi az intézmény adminisztrációs, ügyviteli, pénzügyi feladatainak ellátására. A képviselő-testület a foglalkoztatás költségeit a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Kovács Tamásné Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 5. Az Arany JánosTehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Ismertette az ÁMK igazgatójának kérelmét, melyben hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét javasolta. Két tanuló részére kért pályázati támogatást. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a kérelmet megtárgyalta, örömmel tapasztalta, hogy az előző évihez képest a pályázaton részt venni szándékozók többen vannak. A támogatást 2 fő esetében 5 éven keresztül, havi 5000,- Ft-ban javasolta a bizottság megállapítani. Az igazgatónő elmondása 7

8 szerint 1 fő már részt vesz ebben a programban és jól teljesít. Remélhetőleg ezt a két tanulót is segíthetik céljaik elérésében. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna a bizottsági javaslatok alapján elsőként az 1. majd a 2. számú határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 235/2011. (XI.30.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a.) ezennel pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre, b.) ennek érdekében támogatja, hogy Fischer Nikoletta (anyja neve: Fischer Judit) Decs nagyközség képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. c.) vállalja, hogy Fischer Nikoletta tanuló részére 5.000,- Ft/hó szociális támogatást nyújt a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra), melynek fedezetét a nagyközségi önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, a szociálpolitikai juttatások terhére biztosítja. d.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot ezen határozattal együtt a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Fischer Judit szülő Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 236/2011. (XI.30.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre történő pályázat benyújtásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a.) ezennel pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 8

9 Tehetséggondozó Programjában való részvételre, b.) ennek érdekében támogatja, hogy Józsa Dávid (anyja neve: Orsós Julianna) Decs nagyközség képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. e.) vállalja, hogy Józsa Dávid tanuló részére 5.000,- Ft/hó szociális támogatást nyújt a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra), melynek fedezetét a nagyközségi önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, a szociálpolitikai juttatások terhére biztosítja. f.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot ezen határozattal együtt a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Józsáné Orsós Julianna szülő Bíborvég ÁMK igazgatója Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 6. Étkezési térítési díjak meghatározása Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Köszöntötte Városi Klára élelmezésvezetőt, majd felkérte, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. Városi Klára: Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő térítési díj javaslat az óvodánál 14 %-os, az iskolánál 15 %-os emelést tartalmaz, ami évben havi nettó 836,- Ft ill. 1056,- Ft többletkiadást jelent. A külsős étkező által fizetendő térítési díj javaslat havi nettó ,- Ft többletkiadást jelent az étkezést igénybe vevők számára. A javaslat azért nettó összegben szerepel, mert 2012-ben várhatóan magasabb ÁFA lesz, a térítési díjak az új ÁFA összegével növelten kerülnek alkalmazásra. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a térítési díjakra vonatkozó javaslat elfogadását javasolta december 30-i hatállyal. A december 30-ával történő emelést azzal indokolta a bizottság, hogy évente kétszer lehet térítési díjat emelni, ezzel szemben ez évben még nem került sor emelésre. A bizottság javasolta, hogy adják meg a lehetőséget a jövő évi kétszeri térítési díj emelésre. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság is a december 30-ával történő emelés elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a december 30-i hatállyal történő térítési díj emelést javasolta. K é r d é s : Nagy László: Az étkezést igénybe vevők a bruttó összeget fizetik, ezért kérte az élelmezésvezetőt adjon tájékoztatást a jövő évre tervezett 27 %-os ÁFA-val növelt térítési díj összegére. 9

10 Városi Klára: A fizetendő összeg az óvodában 397,- Ft/nap, az iskolában 470,- Ft/nap, külsős étkezők esetében az ebédért fizetendő térítési díj összege 589,- Ft. Izsák Kálmán: Arról kért tájékoztatást, hogy az óvodába és az iskolában hányan fizetnek teljes összeget az étkeztetésért. Városi Klára: Az általános iskolába járó tanulók 82 %-a ingyen, 6 %-a 50 %-os áron, 12 %-a teljes áron veszi igénybe az étkezést. Az óvodába járók közül 70 % ingyen, 9 % 50 %-os áron, 21 % teljes áron étkezik. Hozzászólás nem hangzott el. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Megköszönte a tájékoztatást, majd először a térítési díj emelés hatályára vonatkozó módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadott. Ezt követően a képviselő-testület a megszavazott módosító indítványt is figyelembe véve egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2011. (XI.30.) számú határozata A évi étkezési térítési díjak meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját és a külsős étkezők által fizetendő étkezési térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg december 30-tól: Térítési díj december 30-tól: Óvoda: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 25 Ft 64 Ft 198 Ft 50 Ft 312 Ft Iskola: Tízórai Ebéd Uzsonna Külsős étkezők által fizetendő térítési díj 70 Ft 240 Ft 60 Ft 370 Ft 464 Ft A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák Határidő: december 5. 10

11 Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsi Konyha Bíborvég ÁMK igazgatója Decs Tesz- Vesz Óvoda vezetője Pénzügyi ügyintéző-irányító 7. Az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezet megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a szeptember 28-i ülésén döntött arról, hogy az avar és a kerti hulladék égetését a településen lehetővé kívánja tenni. Felkérte a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményeztesse. Fentiekre tekintettel a megyei önkormányzat és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv megkeresése megtörtént. Mindkét szerv véleményezte és elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal. Személy szerint a rendelet megalkotását nem javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: A rendeletnek érvényt is kell szerezni, ezért javasolta, hogy a Decsi Kapuban és a Decsi TV képújságban tájékoztassák a lakosságot. Több hozzászólás ne hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenében a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.06.) önkormányzati rendelete Az avar és a kerti hulladék égetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48.. (4) bekezdése b./ pontjában kapott felhatalmazása alapján az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 8. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 11

12 Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) rendelet tiltotta az avar és a kerti hulladék égetését, ezért a rendelet módosítása vált szükségessé. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság 2:1 szavazati aránnyal támogatta a rendelet módosítását. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolta. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.06.) önkormányzati rendelete A települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 9. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület a szeptember 28-i ülésén döntött a Decsi Kapu önkormányzati lap formai változtatásairól. E döntésnek megfelelően módosítani szükséges a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendeletet. Velő István: A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolta. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az újság kívül, belül megszépült. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 12

13 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: december 6. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) Baloghné Megyesi Zsuzsanna köszöntötte az ülésre megérkezett polgármestert. A képviselő-testület 6 fővel folytatta munkáját. Biczó Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester asszony munkáját, majd az ülés vezetését átvette. 10. A helyi adórendelet felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A jelenleg hatályos rendelet szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység évi mértéke az adóalap 1,5 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenységért fizetendő adó 5000,- Ft/nap. A helyi adókról szóló törvény értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2 %-a, a ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységért fizetendő adó mértéke naptári naponként max. 5000,- Ft. A képviselő-testület ezen szabályozások figyelembevételével dönthet a évi adó mértékéről. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az adó mértékén nem kíván emelni. Nagy László: Az önkormányzat anyagi helyzete miatt szükség lenne bevételre, de a Fejlesztési Bizottság ennek ellenére sem kíván változtatni az adó mértékén, tehát nem javasolta az adó mértékének megemelését. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság nem javasolta az adó mértékének változtatását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 13

14 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2011. (XI.30.) számú határozata A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a jelenlegi helyi iparűzési adó mértékét a es évre nem kívánja módosítani. Határidő: december 6. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 11. A piac bérleti díjának felülvizsgálata Velő István: A képviselő-testület a november 9-i ülésén felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzati bérlemények bérleti díjait vizsgálja felül. A bizottság a bérleti díj ,- Ft-ban történő megállapítását javasolta. A bérlővel egyeztettek a bérleti díj mértékéről, aki kérte, hogy az emelésre májusban térjenek vissza. A bizottság a bérleti díj megállapításának elnapolását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az önkormányzati bérleményekért fizetni kell, de mivel jövőre a piacok vonatkozásában jogszabályi változásra lehet számítani, a bizottság javasolta, hogy ennek ismeretében februárjában térjenek vissza a bérleti díjjal kapcsolatos döntéshozatalra. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság javasolta, hogy várják meg a tavaszt, februárig ne emeljék a bérleti díjat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2011. (XI.30.) számú határozata A piac bérleti díjának felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a decsi 699 hrsz.- ú (piac) ingatlan bérletére július 2-án megkötött, és február 1- jén módosított bérleti szerződést nem módosítja. A képviselő testület a bérlemény bérleti díjának felülvizsgálatát a februári ülésére elnapolja. Határidő: február 29. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Fazekas Andrásné bérlő Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító 14

15 12. A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény értelmében a teljesítmény-követelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Velő István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta, elfogadásra javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a teljesítmény-követelmények főbb céljainak elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület- egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2011. (XI.30.) számú határozata A évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 1. a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a jegyző előterjesztése alapján a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező évi kiemelt és általános célokat - a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában - a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 2. utasítja a nagyközség polgármesterét, hogy a határozat mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban határozza meg a jegyző teljesítmény-követelményét, a jegyző teljesítmény-értékelését december hónapban végezze el, és ennek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 3. felkéri a nagyközség jegyzőjét, hogy a határozat mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban határozza meg a hivatal köztisztviselőivel szembeni teljesítmény-követelményeket, majd ennek értékelését decemberében végezze el. Határidő: december 20. Felelős: Biczó Ernő polgármester és Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Határozatról értesül: polgármester jegyző 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben