A ÉVES BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 A ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, március 10.

2 Statisztikai számjel: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás megnevezése: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet A vállalkozás címe: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. Telefonszáma: 62/ Cégjegyzékszáma: Cg Jász Péter Elnök - Ügyvezető Arany Ibolya Ügyvezető Kelt: Szeged, március 10.

3

4

5

6

7

8

9 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: Cg.: CASH-FLOW "A" változat adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) 4. + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgátatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékvesztés kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS ( sorok) /- Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) /- Követelés állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Készlet állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Immateriális javak állományának változása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Tárgyi eszközök állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés+, ha csökkenés-) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS ( Sorok) Ebből: készpénz (foritn- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állomány változása (A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását a bruttó értékben kell meghatározni.) Kelt: Szeged, március 10. Jász Péter sk elnök-ügyvezető Arany Ibolya sk. ügyvezető

10 A ÉVI EREDMÉNYFELOSZTÁS Szeged, március 10.

11

12

13

14

15 2013. évi mérlegbeszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET március 10.

16 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Általános rész 3. I.1. A Takarékszövetkezet bemutatása 4-5. I.2. Számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek 6-9. I.3. Számviteli politika változásai 10. I.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása 10. I.5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása II. Specifikus rész 13. II.1-2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.3. Mérlegen kívüli tételekhez kapcsolódó kiegészítések 20. II.4. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések III. Tájékoztató kiegészítések Mellékletek 1. sz. A Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást végző kirendeltségeinek jegyzéke 2. sz. Tárgyi eszközök és immateriális javak évi változása 3. sz. A céltartalékok évi változása 3/a. sz. A évi értékvesztés változása 4. sz. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések és kötelezettségek esedékesség szerinti bontása 5. sz. Hátrasorolt kötelezettségek, alárendelt kölcsöntőke 6. sz. Szavatoló tőke számítás 7. sz. Cash-Flow kimutatás 8. sz. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok

17 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

18 4 A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelően könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett 1. A könyvvizsgálatot Kasza Erzsébet Viktória e.v., engedély száma: TT végzi. Megbízása a Takarékszövetkezet éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása. A évben könyvvizsgálónak térített díj kizárólag a könyvvizsgálati tevékenységre terjedt ki. A könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadást nem végzett, egyéb díjat nem számolt fel. Az éves beszámolót Birkásné Putin Ildikó (6727 Szeged, Duna u 7/B.) főkönyvelő, számon PM-nél regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. A Takarékszövetkezet képviseletére és a beszámoló aláírására jogosultak: Jász Péter elnök-ügyvezető (6794 Üllés, Móra Ferenc u.35.), Arany Ibolya ügyvezető (6800 Hódmezővásárhely, Éva utca 11./A. lph. 3.) I.1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A Takarékszövetkezet főbb adatai: A beszámolót készítő vállalkozás neve: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa: Magyarország A vállalkozás székhelye: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. Levelezési címe: 6701 Szeged, Pf Telefonszáma: A vállalkozás jogi formája: Szövetkezeti hitelintézet Alapítás ideje: november 11. KSH statisztikai számjele: A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok nagyságrendje: Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve Nyilvánosságra hozatali követelmény és a beszámoló közzétételének való megfelelés szempontjából internetes elérés: A mérleg forduló napja és a beszámolási december 31. időszak: A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet az Üllés és Vidéke Takarékszövetkezet és az Algyői Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre oly módon, hogy az Algyői Takarékszövetkezet beolvadt az Üllés és Vidéke Takarékszövetkezetbe. A jogelőd november 11-én alakult. A Csongrád Megyei Bíróság án jegyezte be PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (jogutód) néven. (Cg /54 sz. végzés) A Takarékszövetkezet a pénzügyi szolgáltatási tevékenységét évhez hasonlóan 14 kirendeltségében végzi, Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megye határok között. A kirendeltségek felsorolása az 1. számú mellékletben részletezve. A takarékszövetkezetet 5 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő bizottság irányítja. 1 Az Sztv. 88. (8)- (9) bek., 89. (4) d) pont szerinti közlés 2 Az Sztv. 88. (1), 89. (5) bek. szerint

19 5 Igazgatóság elnök-ügyvezető: Felügyelő Bizottság elnöke: Ügyvezető: Jász Péter Dr. Tráser Ferenc Arany Ibolya A Takarékszövetkezet tevékenysége Határon átnyúló szolgáltatást nem végez. A Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Egyéb monetáris közvetítés betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszközök - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása Ft, deviza hitel és pénzkölcsön nyújtása Ft, deviza pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása kezesség és bankgarancia vállalása Máshová nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés váltóval ill. csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, széfszolgáltatás Ügynöki tevékenységek ügynöki tevékenység értékpapír forgalmazásra, biztosítási ügynöki tevékenység Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatások pénzváltási tevékenység az MNB által kiadott engedély szerint pénzügyi szolgáltatások közvetítése (devizaszámla vezetés, bankkártya forgalmazás). A Takarékszövetkezet cégbíróság által bejegyzett jegyzett tőkéje én: EFt. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: 2012.XII XII.31. Megnevezés Fő Részjegy (EFt) Fő Részjegy (EFt) Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A szövetkezet részjegy tőke évközi csökkenéseként ezer Ft-ot, míg évközi növekedésként 230 ezer Ft-ot tartott nyilván könyveiben 2013.december 31-vel az egyéb követelések és egyéb tagokkal szembeni kötelezettségek között a cégbírósági bejegyzésig. A takarékszövetkezet tagja lehet nagykorú természetes személy, bármely belföldi és külföldi jogi személy, valamint törvényes képviselőjének hozzájárulásával a 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy. A belépés csak akkor hatályos, ha a belépésről szóló döntés értesítésével egyidejűleg a tag az Alapszabályban meghatározott részjegy ellenértékét befizeti. A jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának egyharmadát. A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada,(részesedése) a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével nem lehet több 15 %-nál.

20 6 A Takarékszövetkezet egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásainak bemutatása: 3 Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás Kapcsolt vállalkozás Gazdasági társaság neve Székhelye Részesedés Részesedési összege arány Takarékbank ZRt. Budapest EFt 0,2755 % Banküzlet Rt. Budapest 200 EFt 0,25 % Hitelgarancia Rt. Budapest 250 EFt 0,02 % Monimpex Rt. FA Budapest EFt ~ Befektetési rész. értékvesztése ~ EFt ~ Név Székhelye Részesedés Részesedési összege arány Algyő Park Kft Szeged EFt 20 % Part-Cent Kft Szeged EFt 49 % Bázis-Point Kft. Budapest EFt 50 % Part-Sun Kft. Szeged 200 EFt 40 % A mérleg- és eredménykimutatás kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni sorokban a fent felsorolt vállalkozásokkal kapcsolatos tételek kerültek kiemelésre. I.2. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek 4 Könyvvezetés, beszámoló készítés: A évi CXXXV. tv. (továbbiakban ISz. törvény) 11.. (1) a) pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) Igazgatósága a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot fogad el a számviteli rendről. A Számviteli Rend az integrációs közös számviteli keretszabályokat tartalmazza, meghatározza a tagok számviteli rendszerére, rendjére vonatkozó keretjellegű előírásait, elvárásait. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének MFB-n kívüli tagjaira vonatkozóan az alábbi számviteli szabályozási struktúra érvényes. A számviteli szabályozás keretébe tartozó szabályzatok: Számviteli Rend Számviteli Politika Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési előírások címen: Fedezetértékelési szabályzat Monitoring,- Eszközértékelési,- Értékvesztés-elszámolási,- és Céltartalék képzési Szabályzat A fenti szabályzatok január 01-től hatályosak, de a évi üzleti beszámoló összeállításánál előírásait alkalmazta a Takarékszövetkezet. 3 Sztv. 89. (1) bek. 4 Sztv. 88. (4) bek.

21 7 Saját szabályzatok: Számlarend Számlatükör Bizonylati Szabályzat és Album (tartalmazza a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályait) Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Pénz- és értékkezelési szabályzat Határidős, opciós és swap ügyletekről, valamint a fedezeti ügyletek meghatározásáról és elkülönített kezeléséről szóló szabályzat Számlavezetésre vonatkozó szabályzat Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat A Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (továbbiakban Hpt.), valamint a számviteli törvényben (továbbiakban Sztv.), megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendelet (továbbiakban Hkr.) előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a SZHISZ által kiadott számviteli politikával. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait. Az üzleti év a Takarékszövetkezetnél megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31. A Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg /250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1.sz. melléklet szerinti szerkezetben /; Eredménykimutatás /a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti függőleges tagolásban/; Kiegészítő melléklet /amely magába foglalja a cash-flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint /. Bár az éves beszámolónak nem része az Üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy a székhelyén az érdeklődők rendelkezésre álljon. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. Törvény (ISz. törvény) feladatokat fogalmaz meg a Takarékbank ZRt. részére az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatban:.15. (11) A szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásához a Takarékbank ZRt. előzetes jóváhagyása kell, amely döntését 45 nappal a tervezett közgyűlés előtt a rendelkezésre bocsájtott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján hozza meg. 8/D. Alapítás és működés (2) Szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásához a Takarékbank ZRt. Előzetes jóváhagyása szükséges Nyilvántartási rendszerek változásai: A Takarékszövetkezet 2013-ban új analitikus nyilvántartási rendszert nem vezetett be. A könyvvezetéssel szemben támasztott követelményeknek az előző évekhez hasonlóan a Takinfó Kft. által üzemeltetett ún. "kisbanki BOSS" számítástechnikai rendszer használatával tesz eleget.

22 8 A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: Havi gyakorisággal: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása; az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése; a devizaeszközök és devizaforrások a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, az árfolyam különbözetének elszámolása; az értékcsökkenés elszámolása; a főkönyvi kivonat elkészítése; a főkönyvi számlák technikai zárása. Negyedéves, éves gyakorisággal: az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása; a függő és jövőbeni kötelezettségek minősítése és az utánuk történő céltartalék képzése illetve felszabadítása. A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény-kimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az 1 MHUF összeget meghaladja. A költségek elszámolására kizárólag a költség nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapítási módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó bekerülési értéke. A takarékszövetkezet a maradványértéket a rendelkezésre álló piaci információk alapján állapítja meg. A nem jelentős maradványérték összege nulla. Jelentősnek bizonyul a maradványérték, ha az nagyobb, mint a bekerülési érték 10 %-a. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A Takarékszövetkezetre közvetlen hatályú SZHISZ által elfogadott Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata értékcsökkenés elszámolására vonatkozó fejezetét a évi beszámolóra nem kell alkalmazni. A Sztv. 80. (2) bekezdése alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: A mérlegtételek és mérlegen kívüli tételek értékelési eljárásait az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata tartalmazza. A Takarékszövetkezet nem alkalmazta a valós értékelési eljárásokat. Általános előírás, hogy minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan a Sztv. és a Szkr. a kintlevőségek minősítését valamint értékvesztés/céltartalék elszámolását kötelezővé teszi a megfelelő mérlegsor tartalmazza az elszámolt értékvesztést/céltartalékot. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységéhez kapcsolódó minden külföldi pénznemben fennálló követelést, kötelezettséget, valuta- és deviza készletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos deviza közép árfolyamon értékelte. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000.(XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre az alábbiak szerint: - év végén függővé tette a mérleg fordulónapján a tárgyévre időarányosan járó, a mérleg készítés időpontjáig esedékes, be nem folyt kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét,

23 9 - év végén függővé tette a tárgyévre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét, ha az alapkövetelés a problémamentes vagy a külön figyelendő kategóriától eltérő minősítést kapott, - év végén a tárgyévre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékes és befolyt kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét, valamint a mérleg fordulónapján a tárgyévre időarányosan járó, de a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes, a problémamentes vagy külön figyelendő minősítésű alapköveteléshez kapcsolódó kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között számolta el, - az év végén függővé tett kamat, kamatjellegű jutalék összegét amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig befolyt- az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között számolta el. Pénzeszközök A forint készpénzkészletet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRt.-nél vezetett forint, valamint deviza pénzforgalmi számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részvények és részesedések A befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben bekerülési értéken, illetve a piaci értékítélet a befektetést élvező társaság vagyoni, pénzügyi helyzete alapján képzett értékvesztés figyelembevételével szerepelnek. A forgóeszközök között jellemzően azok az értékpapírok kerülnek kimutatásra, amelyeket a Takarékszövetkezet nem tartós befektetési szándékkal, hanem rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt. A befektetési célú értékpapírok állományából a mérleg fordulónapot követő egy éven belül lejáró részt a Takarékszövetkezet forgatási célúvá sorolta át a mérlegben. Immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként, a maradványérték figyelembevételével), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A Takarékszövetkezet a banküzemi célra használt ingatlanainak piaci értéken történő értékelésének lehetőségével a korábbi évekhez hasonlóan élt. A döntés következtében a mérlegben mindkét oszlop tartalmazta ezen ingatlanok piaci értékének és nettó értékének különbözetét az eszköz oldalon értékhelyesbítésként és azzal egyező összegben a források között értékelési tartalékként. Készletek A készletek mérlegértéke a bekerülési érték és értékvesztés különbözete növelve az értékvesztés visszaírásával. A takarékszövetkezet év közben nem vezet mennyiségi és értékben nyilvántartást, ezért a mérlegben szereplő készletek értékét tételes leltárfelvétel alapján, az utolsó beszerzési ár(ak)on értékelve állapította meg. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéken szerepelnek a készletek között. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a SZHISZ által elfogadott Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata figyelembevételével történt. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben.

24 10 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 11. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében az Integrációs Szervezet Igazgatósága november 29-én 26/2013. számú határozatával elfogadta a hitelkezelést érintő közvetett hatályú szabályzatokat. A szabályzatokat a Takarékszövetkezet implementálta, a december havi előzetes és a mérlegforduló napi minősítést az új szabályzatok értelmében végezte el. A lejárati/késedelmi határidőkhöz kötött csoportos egyszerűsített minősítéssel alkalmazott értékvesztés kulcsok: külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, rossz minősítésű kintlévőségeknél 100 %. A csoportos egyszerűsített minősítéssel az auditált szavatoló tőke 1 %-át meg nem haladó lakossági és vállalkozói hiteleket kerültek minősítésre. Az auditált szavatoló tőke 1 %-át meghaladó lakossági hiteleket egyedi egyszerűsített minősítés, a vállalkozói hiteleket egyedi teljes körű minősítés alá kerültek. A bankgarancia termékeket minden esetben egyedi teljes körű minősítés szerint minősíteti a Takarékszövetkezet az új szabályzat értelmében. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2013-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A hosszú lejáratú kötelezettségek évben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség A Takarékszövetkezet nem végez értékpapír kibocsátási tevékenységet. A Takarékszövetkezet itt mutatja ki a takaréklevél, pénztárjegy, értékjegy forrásokat. Passzív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, továbbá a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő (fizetendő), de a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes kamatok és kamatjellegű jutalékok, valamint a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolások. A passzív időbeli elhatárolásokat a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Halasztott bevételt egyrészt a 2010-ben elnyert Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP pályázaton beszerzett eszközök, másrészt az OTSZ-től ajándékként kapott MTB ZRt. részvény kapcsán mutatott ki könyveiben a szövetkezet. A kötelezettségek között szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő december 31-én passzív időbeli elhatárolásként könyvelt - és a mérlegkészítés időpontjáig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét. Céltartalék A takarékszövetkezet a jogszabály szerinti céltartalékok állományát szerepelteti a beszámolóban. A szövetkezet saját döntése alapján a mérleg fordulónapjával általános

25 11 kockázati céltartalékot képez az egyéb ráfordításokkal szemben. A korrigált mérlegfőösszeg 1,25 %-nak el nem éréséig a képzés összege az éves adózás előtti eredmény 5 %-a. A december 31-i általános kockázati céltartalékot eredménytartalékba átvezette társasági adó megfizetése mellett. Hátrasorolt kötelezettség A Sztv. és a Hpt. alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó kritériumait egyaránt kielégítő kötelezettségeket sorolta a szövetkezet ebbe a mérlegsorba. Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Tartalmazza az értékelési tartalékot a banküzemi ingatlanok piaci értéken történő értékeléséből kifolyólag. I.3. A számviteli politika évi változásai: 5 A Takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) által kiadott közvetlen hatályú szabályzatok előírásait a beszámoló összeállításánál figyelembe vette. Változások a számviteli becslésekben A számviteli becslések vonatkozásában a csoportos egyszerűsített minősítésű hitelek értékvesztés kulcsai módosultak az alábbi kategóriában: átlag alatti kategóriában 25 %-ról 20 %-ra, kétes kategóriában 65 %-ról 50 %-ra. I.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása: 6 Az ellenőrzés során nem volt feltárt jelentős összegű hiba. I.5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása 7 I.5.1. Állományi adatok és azok változásai Megnevezés (EFt) Mo (EFt) Mo. Eltérés +,- Forgóeszközök ,3 % ,8 % -8,5 % - Ebből: bruttó hitelállomány ,6 % ,9 % -4,7 % Befektetett eszközök ,0 % ,1 % 3,5 % Aktív időbeli elhatárolások ,7 % ,1 % -0,6 % Eszköz oldali értékvesztés összesen ~ ~ ~ Kötelezettségek ,9 % ,1 % 2,2 % - Ebből: betétállomány ,4 % ,2 % 0,8 % Passzív időbeli elhatárolások ,0 % ,6 % -0,4 % Forrás oldali céltartalék összesen ,2 % % -0,2 % Saját tőke ,9 % ,3 % 1,6 % Mérlegfőösszeg ,0% ,0% 5 Sztv. 88. (3) bek. Sztv. 88. (5) bek. Sztv. 88. (2) bek.

26 12 A Takarékszövetkezet december 31-i mérlegfőösszege 5,1 %-os növekedéssel meghaladta a 13,1 milliárd forintot. Eszközoldalon évhez képest a hitelintézetekkel szembeni bankközi betétek közel 25 %-kal bővültek, annak ellenére, hogy az alacsonyabb hozama miatt inkább az állampapírokat helyeztük előtérbe. Állományuk 13 %-kal emelkedett. A pénzeszközök záró állománya megduplázódott az előző évhez képest a kötelező tartalékolási mérték megemelése miatt Az ügyfelekkel szembeni követelések nettó összege a bázis időszaki alatt maradt 8 %-kal, 409 millió Ft-tal. Az NHP hitelkonstrukció keretében a kis,- és közepes méretű vállalkozásoknak augusztustól szövetkezetünk 469 millió forint hitelt helyezett ki. A kihelyezett hitelcél többnyire új beruházás volt a forgóeszközhitelekkel szemben. Forrásoldalon évben a főbb sorok alábbi átrendeződése volt megfigyelhető. Az ügyfelektől gyűjtött forrás 6,1 %-kal bővült a bázis időszakhoz képest. A hitelintézettől felvett állománya 29 %-kal emelkedett. Ebben szerepet játszott az NHP hitel mögötti kedvezményes jegybanki forrás állománynövelő hatása. Az egyéb kötelezettségek 49 millió forinttal bővültek az MV ZRt-től felvett kombinált mikrohitel források kapcsán. A hátrasorolt kötelezettségekben szereplő alárendelt kölcsöntőke záró állománya az esedékes törlesztések miatt 15 millió Ft-tal mérséklődött. A céltartalékok összege 500 ezer forintra zsugorodott, mivel a évi általános kockázati céltartalékból felhasználás 2013-ban nem történt és élve a jogszabályi adta lehetőséggel, december 31-vel átvezetésre került az eredménytartalékba. I.5.2. A Takarékszövetkezet pénzügyi helyzetét jellemző mutatók Megnevezés Képlet Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség (ROA) adózott eredmény MFÖ 0,66 % - 1,06 % - 1,72 % Saját tőkearányos nyereség (ROE) adózott eredmény saját tőke 9,6 % -19,9 % -29,5 % Tőkearányos nyereség szokásos vállalk.eredm. 10,9 % -19,1 % -30,0 % Alaptőke jövedelmezősége Tőkeáttételi mutató Tőkeellátottsági mutató Tőkemegfelelési mutató (I. Pillér szerinti) Likviditási ráta Tartósan befektetett eszközök aránya saját tőke adózott eredmény jegyzett tőke 26,8 % -45,5 % -72,3 % Likviditási mutatók MFÖ saját tőke/100 14,5 % 18,71 % 4,21 % Saját tőke MFÖ 6,9 % 5,34 % 1,56 % 8 % * ( szavatoló tőke szabályozási min. tőkekövetelmény)*100 Forgóeszköz 14,92 % 13,60 % -1,32 % rövid lej. köt./100 67,0 % 58,7 % - 8,3 % befektetett eszközök összes eszköz 38,0 % 47,1 % 9,1 % Az előző évhez viszonyítva az adózott eredmény jelentősen csökkent, ami megnyilvánul a saját tőke és az eredményhez kapcsolódó jövedelmezőségi mutatók jelentős romlásában. A likviditási mutatók jellemzően növekvő tendenciát mutattak.

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben