A ÉVES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 A ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, március 10.

2 Statisztikai számjel: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás megnevezése: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet A vállalkozás címe: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. Telefonszáma: 62/ Cégjegyzékszáma: Cg Jász Péter Elnök - Ügyvezető Arany Ibolya Ügyvezető Kelt: Szeged, március 10.

3

4

5

6

7

8

9 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: Cg.: CASH-FLOW "A" változat adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) 4. + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgátatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékvesztés kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS ( sorok) /- Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) /- Követelés állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Készlet állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Immateriális javak állományának változása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Tárgyi eszközök állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés-, ha csökkenés+) /- Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés+, ha csökkenés-) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS ( Sorok) Ebből: készpénz (foritn- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állomány változása (A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz a bekerülési értékben kell meghatározni a tárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását a bruttó értékben kell meghatározni.) Kelt: Szeged, március 10. Jász Péter sk elnök-ügyvezető Arany Ibolya sk. ügyvezető

10 A ÉVI EREDMÉNYFELOSZTÁS Szeged, március 10.

11

12

13

14

15 2013. évi mérlegbeszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET március 10.

16 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Általános rész 3. I.1. A Takarékszövetkezet bemutatása 4-5. I.2. Számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek 6-9. I.3. Számviteli politika változásai 10. I.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása 10. I.5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása II. Specifikus rész 13. II.1-2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.3. Mérlegen kívüli tételekhez kapcsolódó kiegészítések 20. II.4. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések III. Tájékoztató kiegészítések Mellékletek 1. sz. A Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást végző kirendeltségeinek jegyzéke 2. sz. Tárgyi eszközök és immateriális javak évi változása 3. sz. A céltartalékok évi változása 3/a. sz. A évi értékvesztés változása 4. sz. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések és kötelezettségek esedékesség szerinti bontása 5. sz. Hátrasorolt kötelezettségek, alárendelt kölcsöntőke 6. sz. Szavatoló tőke számítás 7. sz. Cash-Flow kimutatás 8. sz. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok

17 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

18 4 A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelően könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett 1. A könyvvizsgálatot Kasza Erzsébet Viktória e.v., engedély száma: TT végzi. Megbízása a Takarékszövetkezet éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása. A évben könyvvizsgálónak térített díj kizárólag a könyvvizsgálati tevékenységre terjedt ki. A könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadást nem végzett, egyéb díjat nem számolt fel. Az éves beszámolót Birkásné Putin Ildikó (6727 Szeged, Duna u 7/B.) főkönyvelő, számon PM-nél regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. A Takarékszövetkezet képviseletére és a beszámoló aláírására jogosultak: Jász Péter elnök-ügyvezető (6794 Üllés, Móra Ferenc u.35.), Arany Ibolya ügyvezető (6800 Hódmezővásárhely, Éva utca 11./A. lph. 3.) I.1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A Takarékszövetkezet főbb adatai: A beszámolót készítő vállalkozás neve: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa: Magyarország A vállalkozás székhelye: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. Levelezési címe: 6701 Szeged, Pf Telefonszáma: A vállalkozás jogi formája: Szövetkezeti hitelintézet Alapítás ideje: november 11. KSH statisztikai számjele: A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok nagyságrendje: Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve Nyilvánosságra hozatali követelmény és a beszámoló közzétételének való megfelelés szempontjából internetes elérés: A mérleg forduló napja és a beszámolási december 31. időszak: A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet az Üllés és Vidéke Takarékszövetkezet és az Algyői Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre oly módon, hogy az Algyői Takarékszövetkezet beolvadt az Üllés és Vidéke Takarékszövetkezetbe. A jogelőd november 11-én alakult. A Csongrád Megyei Bíróság án jegyezte be PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (jogutód) néven. (Cg /54 sz. végzés) A Takarékszövetkezet a pénzügyi szolgáltatási tevékenységét évhez hasonlóan 14 kirendeltségében végzi, Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megye határok között. A kirendeltségek felsorolása az 1. számú mellékletben részletezve. A takarékszövetkezetet 5 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő bizottság irányítja. 1 Az Sztv. 88. (8)- (9) bek., 89. (4) d) pont szerinti közlés 2 Az Sztv. 88. (1), 89. (5) bek. szerint

19 5 Igazgatóság elnök-ügyvezető: Felügyelő Bizottság elnöke: Ügyvezető: Jász Péter Dr. Tráser Ferenc Arany Ibolya A Takarékszövetkezet tevékenysége Határon átnyúló szolgáltatást nem végez. A Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Egyéb monetáris közvetítés betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszközök - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása Ft, deviza hitel és pénzkölcsön nyújtása Ft, deviza pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása kezesség és bankgarancia vállalása Máshová nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés váltóval ill. csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, széfszolgáltatás Ügynöki tevékenységek ügynöki tevékenység értékpapír forgalmazásra, biztosítási ügynöki tevékenység Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatások pénzváltási tevékenység az MNB által kiadott engedély szerint pénzügyi szolgáltatások közvetítése (devizaszámla vezetés, bankkártya forgalmazás). A Takarékszövetkezet cégbíróság által bejegyzett jegyzett tőkéje én: EFt. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: 2012.XII XII.31. Megnevezés Fő Részjegy (EFt) Fő Részjegy (EFt) Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A szövetkezet részjegy tőke évközi csökkenéseként ezer Ft-ot, míg évközi növekedésként 230 ezer Ft-ot tartott nyilván könyveiben 2013.december 31-vel az egyéb követelések és egyéb tagokkal szembeni kötelezettségek között a cégbírósági bejegyzésig. A takarékszövetkezet tagja lehet nagykorú természetes személy, bármely belföldi és külföldi jogi személy, valamint törvényes képviselőjének hozzájárulásával a 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy. A belépés csak akkor hatályos, ha a belépésről szóló döntés értesítésével egyidejűleg a tag az Alapszabályban meghatározott részjegy ellenértékét befizeti. A jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának egyharmadát. A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada,(részesedése) a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével nem lehet több 15 %-nál.

20 6 A Takarékszövetkezet egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásainak bemutatása: 3 Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás Kapcsolt vállalkozás Gazdasági társaság neve Székhelye Részesedés Részesedési összege arány Takarékbank ZRt. Budapest EFt 0,2755 % Banküzlet Rt. Budapest 200 EFt 0,25 % Hitelgarancia Rt. Budapest 250 EFt 0,02 % Monimpex Rt. FA Budapest EFt ~ Befektetési rész. értékvesztése ~ EFt ~ Név Székhelye Részesedés Részesedési összege arány Algyő Park Kft Szeged EFt 20 % Part-Cent Kft Szeged EFt 49 % Bázis-Point Kft. Budapest EFt 50 % Part-Sun Kft. Szeged 200 EFt 40 % A mérleg- és eredménykimutatás kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni sorokban a fent felsorolt vállalkozásokkal kapcsolatos tételek kerültek kiemelésre. I.2. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek 4 Könyvvezetés, beszámoló készítés: A évi CXXXV. tv. (továbbiakban ISz. törvény) 11.. (1) a) pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) Igazgatósága a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot fogad el a számviteli rendről. A Számviteli Rend az integrációs közös számviteli keretszabályokat tartalmazza, meghatározza a tagok számviteli rendszerére, rendjére vonatkozó keretjellegű előírásait, elvárásait. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének MFB-n kívüli tagjaira vonatkozóan az alábbi számviteli szabályozási struktúra érvényes. A számviteli szabályozás keretébe tartozó szabályzatok: Számviteli Rend Számviteli Politika Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési előírások címen: Fedezetértékelési szabályzat Monitoring,- Eszközértékelési,- Értékvesztés-elszámolási,- és Céltartalék képzési Szabályzat A fenti szabályzatok január 01-től hatályosak, de a évi üzleti beszámoló összeállításánál előírásait alkalmazta a Takarékszövetkezet. 3 Sztv. 89. (1) bek. 4 Sztv. 88. (4) bek.

21 7 Saját szabályzatok: Számlarend Számlatükör Bizonylati Szabályzat és Album (tartalmazza a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályait) Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Pénz- és értékkezelési szabályzat Határidős, opciós és swap ügyletekről, valamint a fedezeti ügyletek meghatározásáról és elkülönített kezeléséről szóló szabályzat Számlavezetésre vonatkozó szabályzat Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat A Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (továbbiakban Hpt.), valamint a számviteli törvényben (továbbiakban Sztv.), megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendelet (továbbiakban Hkr.) előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a SZHISZ által kiadott számviteli politikával. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait. Az üzleti év a Takarékszövetkezetnél megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31. A Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg /250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1.sz. melléklet szerinti szerkezetben /; Eredménykimutatás /a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti függőleges tagolásban/; Kiegészítő melléklet /amely magába foglalja a cash-flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint /. Bár az éves beszámolónak nem része az Üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy a székhelyén az érdeklődők rendelkezésre álljon. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. Törvény (ISz. törvény) feladatokat fogalmaz meg a Takarékbank ZRt. részére az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatban:.15. (11) A szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásához a Takarékbank ZRt. előzetes jóváhagyása kell, amely döntését 45 nappal a tervezett közgyűlés előtt a rendelkezésre bocsájtott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján hozza meg. 8/D. Alapítás és működés (2) Szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásához a Takarékbank ZRt. Előzetes jóváhagyása szükséges Nyilvántartási rendszerek változásai: A Takarékszövetkezet 2013-ban új analitikus nyilvántartási rendszert nem vezetett be. A könyvvezetéssel szemben támasztott követelményeknek az előző évekhez hasonlóan a Takinfó Kft. által üzemeltetett ún. "kisbanki BOSS" számítástechnikai rendszer használatával tesz eleget.

22 8 A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: Havi gyakorisággal: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása; az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése; a devizaeszközök és devizaforrások a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, az árfolyam különbözetének elszámolása; az értékcsökkenés elszámolása; a főkönyvi kivonat elkészítése; a főkönyvi számlák technikai zárása. Negyedéves, éves gyakorisággal: az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása; a függő és jövőbeni kötelezettségek minősítése és az utánuk történő céltartalék képzése illetve felszabadítása. A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény-kimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az 1 MHUF összeget meghaladja. A költségek elszámolására kizárólag a költség nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapítási módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó bekerülési értéke. A takarékszövetkezet a maradványértéket a rendelkezésre álló piaci információk alapján állapítja meg. A nem jelentős maradványérték összege nulla. Jelentősnek bizonyul a maradványérték, ha az nagyobb, mint a bekerülési érték 10 %-a. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A Takarékszövetkezetre közvetlen hatályú SZHISZ által elfogadott Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata értékcsökkenés elszámolására vonatkozó fejezetét a évi beszámolóra nem kell alkalmazni. A Sztv. 80. (2) bekezdése alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: A mérlegtételek és mérlegen kívüli tételek értékelési eljárásait az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata tartalmazza. A Takarékszövetkezet nem alkalmazta a valós értékelési eljárásokat. Általános előírás, hogy minden olyan eszköznél, amelyre vonatkozóan a Sztv. és a Szkr. a kintlevőségek minősítését valamint értékvesztés/céltartalék elszámolását kötelezővé teszi a megfelelő mérlegsor tartalmazza az elszámolt értékvesztést/céltartalékot. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységéhez kapcsolódó minden külföldi pénznemben fennálló követelést, kötelezettséget, valuta- és deviza készletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos deviza közép árfolyamon értékelte. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000.(XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre az alábbiak szerint: - év végén függővé tette a mérleg fordulónapján a tárgyévre időarányosan járó, a mérleg készítés időpontjáig esedékes, be nem folyt kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét,

23 9 - év végén függővé tette a tárgyévre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét, ha az alapkövetelés a problémamentes vagy a külön figyelendő kategóriától eltérő minősítést kapott, - év végén a tárgyévre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékes és befolyt kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét, valamint a mérleg fordulónapján a tárgyévre időarányosan járó, de a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes, a problémamentes vagy külön figyelendő minősítésű alapköveteléshez kapcsolódó kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között számolta el, - az év végén függővé tett kamat, kamatjellegű jutalék összegét amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig befolyt- az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között számolta el. Pénzeszközök A forint készpénzkészletet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRt.-nél vezetett forint, valamint deviza pénzforgalmi számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok, részvények és részesedések A befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben bekerülési értéken, illetve a piaci értékítélet a befektetést élvező társaság vagyoni, pénzügyi helyzete alapján képzett értékvesztés figyelembevételével szerepelnek. A forgóeszközök között jellemzően azok az értékpapírok kerülnek kimutatásra, amelyeket a Takarékszövetkezet nem tartós befektetési szándékkal, hanem rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt. A befektetési célú értékpapírok állományából a mérleg fordulónapot követő egy éven belül lejáró részt a Takarékszövetkezet forgatási célúvá sorolta át a mérlegben. Immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként, a maradványérték figyelembevételével), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A Takarékszövetkezet a banküzemi célra használt ingatlanainak piaci értéken történő értékelésének lehetőségével a korábbi évekhez hasonlóan élt. A döntés következtében a mérlegben mindkét oszlop tartalmazta ezen ingatlanok piaci értékének és nettó értékének különbözetét az eszköz oldalon értékhelyesbítésként és azzal egyező összegben a források között értékelési tartalékként. Készletek A készletek mérlegértéke a bekerülési érték és értékvesztés különbözete növelve az értékvesztés visszaírásával. A takarékszövetkezet év közben nem vezet mennyiségi és értékben nyilvántartást, ezért a mérlegben szereplő készletek értékét tételes leltárfelvétel alapján, az utolsó beszerzési ár(ak)on értékelve állapította meg. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéken szerepelnek a készletek között. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a SZHISZ által elfogadott Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata figyelembevételével történt. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben.

24 10 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 11. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében az Integrációs Szervezet Igazgatósága november 29-én 26/2013. számú határozatával elfogadta a hitelkezelést érintő közvetett hatályú szabályzatokat. A szabályzatokat a Takarékszövetkezet implementálta, a december havi előzetes és a mérlegforduló napi minősítést az új szabályzatok értelmében végezte el. A lejárati/késedelmi határidőkhöz kötött csoportos egyszerűsített minősítéssel alkalmazott értékvesztés kulcsok: külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, rossz minősítésű kintlévőségeknél 100 %. A csoportos egyszerűsített minősítéssel az auditált szavatoló tőke 1 %-át meg nem haladó lakossági és vállalkozói hiteleket kerültek minősítésre. Az auditált szavatoló tőke 1 %-át meghaladó lakossági hiteleket egyedi egyszerűsített minősítés, a vállalkozói hiteleket egyedi teljes körű minősítés alá kerültek. A bankgarancia termékeket minden esetben egyedi teljes körű minősítés szerint minősíteti a Takarékszövetkezet az új szabályzat értelmében. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2013-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A hosszú lejáratú kötelezettségek évben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség A Takarékszövetkezet nem végez értékpapír kibocsátási tevékenységet. A Takarékszövetkezet itt mutatja ki a takaréklevél, pénztárjegy, értékjegy forrásokat. Passzív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, továbbá a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő (fizetendő), de a mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes kamatok és kamatjellegű jutalékok, valamint a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolások. A passzív időbeli elhatárolásokat a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. Halasztott bevételt egyrészt a 2010-ben elnyert Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP pályázaton beszerzett eszközök, másrészt az OTSZ-től ajándékként kapott MTB ZRt. részvény kapcsán mutatott ki könyveiben a szövetkezet. A kötelezettségek között szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérleg fordulónapjáig időarányosan a tárgyévet terhelő december 31-én passzív időbeli elhatárolásként könyvelt - és a mérlegkészítés időpontjáig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét. Céltartalék A takarékszövetkezet a jogszabály szerinti céltartalékok állományát szerepelteti a beszámolóban. A szövetkezet saját döntése alapján a mérleg fordulónapjával általános

25 11 kockázati céltartalékot képez az egyéb ráfordításokkal szemben. A korrigált mérlegfőösszeg 1,25 %-nak el nem éréséig a képzés összege az éves adózás előtti eredmény 5 %-a. A december 31-i általános kockázati céltartalékot eredménytartalékba átvezette társasági adó megfizetése mellett. Hátrasorolt kötelezettség A Sztv. és a Hpt. alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó kritériumait egyaránt kielégítő kötelezettségeket sorolta a szövetkezet ebbe a mérlegsorba. Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Tartalmazza az értékelési tartalékot a banküzemi ingatlanok piaci értéken történő értékeléséből kifolyólag. I.3. A számviteli politika évi változásai: 5 A Takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) által kiadott közvetlen hatályú szabályzatok előírásait a beszámoló összeállításánál figyelembe vette. Változások a számviteli becslésekben A számviteli becslések vonatkozásában a csoportos egyszerűsített minősítésű hitelek értékvesztés kulcsai módosultak az alábbi kategóriában: átlag alatti kategóriában 25 %-ról 20 %-ra, kétes kategóriában 65 %-ról 50 %-ra. I.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása: 6 Az ellenőrzés során nem volt feltárt jelentős összegű hiba. I.5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása 7 I.5.1. Állományi adatok és azok változásai Megnevezés (EFt) Mo (EFt) Mo. Eltérés +,- Forgóeszközök ,3 % ,8 % -8,5 % - Ebből: bruttó hitelállomány ,6 % ,9 % -4,7 % Befektetett eszközök ,0 % ,1 % 3,5 % Aktív időbeli elhatárolások ,7 % ,1 % -0,6 % Eszköz oldali értékvesztés összesen ~ ~ ~ Kötelezettségek ,9 % ,1 % 2,2 % - Ebből: betétállomány ,4 % ,2 % 0,8 % Passzív időbeli elhatárolások ,0 % ,6 % -0,4 % Forrás oldali céltartalék összesen ,2 % % -0,2 % Saját tőke ,9 % ,3 % 1,6 % Mérlegfőösszeg ,0% ,0% 5 Sztv. 88. (3) bek. Sztv. 88. (5) bek. Sztv. 88. (2) bek.

26 12 A Takarékszövetkezet december 31-i mérlegfőösszege 5,1 %-os növekedéssel meghaladta a 13,1 milliárd forintot. Eszközoldalon évhez képest a hitelintézetekkel szembeni bankközi betétek közel 25 %-kal bővültek, annak ellenére, hogy az alacsonyabb hozama miatt inkább az állampapírokat helyeztük előtérbe. Állományuk 13 %-kal emelkedett. A pénzeszközök záró állománya megduplázódott az előző évhez képest a kötelező tartalékolási mérték megemelése miatt Az ügyfelekkel szembeni követelések nettó összege a bázis időszaki alatt maradt 8 %-kal, 409 millió Ft-tal. Az NHP hitelkonstrukció keretében a kis,- és közepes méretű vállalkozásoknak augusztustól szövetkezetünk 469 millió forint hitelt helyezett ki. A kihelyezett hitelcél többnyire új beruházás volt a forgóeszközhitelekkel szemben. Forrásoldalon évben a főbb sorok alábbi átrendeződése volt megfigyelhető. Az ügyfelektől gyűjtött forrás 6,1 %-kal bővült a bázis időszakhoz képest. A hitelintézettől felvett állománya 29 %-kal emelkedett. Ebben szerepet játszott az NHP hitel mögötti kedvezményes jegybanki forrás állománynövelő hatása. Az egyéb kötelezettségek 49 millió forinttal bővültek az MV ZRt-től felvett kombinált mikrohitel források kapcsán. A hátrasorolt kötelezettségekben szereplő alárendelt kölcsöntőke záró állománya az esedékes törlesztések miatt 15 millió Ft-tal mérséklődött. A céltartalékok összege 500 ezer forintra zsugorodott, mivel a évi általános kockázati céltartalékból felhasználás 2013-ban nem történt és élve a jogszabályi adta lehetőséggel, december 31-vel átvezetésre került az eredménytartalékba. I.5.2. A Takarékszövetkezet pénzügyi helyzetét jellemző mutatók Megnevezés Képlet Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség (ROA) adózott eredmény MFÖ 0,66 % - 1,06 % - 1,72 % Saját tőkearányos nyereség (ROE) adózott eredmény saját tőke 9,6 % -19,9 % -29,5 % Tőkearányos nyereség szokásos vállalk.eredm. 10,9 % -19,1 % -30,0 % Alaptőke jövedelmezősége Tőkeáttételi mutató Tőkeellátottsági mutató Tőkemegfelelési mutató (I. Pillér szerinti) Likviditási ráta Tartósan befektetett eszközök aránya saját tőke adózott eredmény jegyzett tőke 26,8 % -45,5 % -72,3 % Likviditási mutatók MFÖ saját tőke/100 14,5 % 18,71 % 4,21 % Saját tőke MFÖ 6,9 % 5,34 % 1,56 % 8 % * ( szavatoló tőke szabályozási min. tőkekövetelmény)*100 Forgóeszköz 14,92 % 13,60 % -1,32 % rövid lej. köt./100 67,0 % 58,7 % - 8,3 % befektetett eszközök összes eszköz 38,0 % 47,1 % 9,1 % Az előző évhez viszonyítva az adózott eredmény jelentősen csökkent, ami megnyilvánul a saját tőke és az eredményhez kapcsolódó jövedelmezőségi mutatók jelentős romlásában. A likviditási mutatók jellemzően növekvő tendenciát mutattak.

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben