SCREENS. MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCREENS. MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK"

Átírás

1 SCREENS. MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK Oktatói eszköztár a Screens: Millenneumi Fejlesztési Célok déli szemmel című projekt feldolgozásához

2 A kiadványt készítette: Africa and Mediterraneo Szerkesztő koordinálás és kutatás: Sandra Federici Akadémiai Bizottság: Abdallah Katunzi, Maria De Lourdes Jesus, Marta Meloni, Jeanne Mercier, Eyoum Ngangué Kutatás, fotók és képregények: Eric Andriantsialonina (DWA), Romaric Bakoua, Baudouin Mouanda, Kouadio Kouakou Benjamin, Mola Boyika, Valéry Badika Nzila (Badik art), Richard Goma, Abdallah Katunzi, Francis Kodia, Khelly Manou de Mahoungou, Popa Matumula, Alfred Muchilwa, Eyoum Ngangué, Constânça de Pina, William Rasoanaivo, Pietro Pinto, Dóris Pires, Euloge Samba, Boureima Warren Sare. Kutatói és szerkesztői asszisztens: Stefania Lorelli Az oktatói eszköztár munkatársai: Sara Goldoni, Michela Bignami Design és elrendezés: Giovanni Zati e Paola Martini A Screens: Millenneumi Fejlesztési Célok déli szemmel című kiadvány a globális nevelés Screens: Milleneumi Fejlesztési Célok déli szemmel című projekt részeként készült el. Pályázati szerződés External Actions of the European Union - DCI-NSAED/2010/ A projekt kivitelezéséért felelős Vittória(Ragusa, Olaszország)városa partneri együttműködésben Siġġiewi (Málta), Mátészalka (Magyarország) városaival valamint Africa e Mediterraneo szervezettel(olaszország). Társult partnerek továbbá Planète Jeunes (Burkina Faso), Marê Caela (Cape Verde), Afrique in visu (Franciaország/Mali) és a Dar es Salaam Egyetem (Tanzánia). A projekttel kapcsolatos bővebb információért: Adelina Di Rosa Città di Vittoria Via Bixio 34, Vittoria (RG) - ITALY Tel.: A kiadvány az Európai Unió támogatásával készült. A kiadvány tartalma Vittoria városának és partnereinek kizárólagos felelőssége alá tartozik és semmilyen körülmények között sem használható az Európai Unió nézeteinek bírálásához. A projektet az Európai Unió támogatta (Teljes hozzájárulás: 418,689.87, a project teljes kiadása: 558,262.87).

3 screens Tartalomjegyzék BeVezetés Globális polgárok nevelése 0. cél Nyolc cél egy egyenlőbb világért 1. cél Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek 2. cél Megvalósítják a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást 3. cél Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget, és segítik a nők felemelkedését 4. cél Csökkentik a gyermekhalandóságot 5. cél Az anyai egészség javítása 6. cél Küzdelem a HIV/AIDS, malária és egyéb betegségekkel 7. cél A környezeti fenntarthatóság biztosítása 8. cél A fejlődés érdekében egy globális partnerség kialakítása old. 2 old. 8 old. 18 old. 33 old. 44 old. 61 old. 76 old. 89 old. 103 old

4 globális polgárok nevelése Ez az oktatási útmutató és segédanyag a Screens: The Millennium Development Goals from a Southern Point of View című projekt része, melynek publikált komponensei ( a weboldal és egy 80 oldalas kiadvány) kommunikatív elemek egész sorát tárják elénk, amelyek tartalmaznak képregényeket és verseket, fotoriportokat és videofilmeket, újságcikkeket és összefoglalókat a nyolc Millenniumi Fejlesztési Céllal (MFC-K) kapcsolatos kérdések kutatásáról, mely célokat az ENSZ tűzött ki, mint eszközt a nyomor felszámolására az egész földön 2015-re. A Screens projekt különböző komponenseit afrikai szerzők alkották, egyénileg, vagy egyesületek, egyetemek és művészeti kollektívák tagjaiként, és azok a Millenniumi Fejlesztési Célokat monitorozó nemzetközi szervezetek jelentései mellet jelennek meg a kiadványban. Az eszköztár kilenc fejezetre oszlik: az egyiket a céloknak általában, mint komplett együttesnek szentelték, ezt követi egymás után egy-egy fejezet minden egyes MFC-ről. Számos olyan dokumentumot bemutat, amelyek olvashatóak a Screens projekt publikált komponenseiben, emellett részletesebb információkat, valamint elemző és gyakorló feladatokat is tartalmaz, hogy a tanárok és a globális polgárságra felkészítő tanfolyamok vezetői effektíven használhassák azt a tanórán és foglalkozásokon, egészen 2015-ig, a hivatalos határidőig. Az eszköztárban található ötletek, elgondolások alapján az olvasók önálló kutató munkát és elemzéseket végezve haladhatnak előre, és valósíthatják meg saját elgondolásaikat a gyakorlatban. globális nevelés: egy VáltOzó fogalom Ez a projekt a globális polgárrá nevelés területén belül helyezkedik el, mely terület egykor Development Education (magyarul: a fejlődés, fejlesztés oktatása) néven volt ismert. Ez a kifejezés Európában született az 1980-as években, olyan tevékenységek leírására, amelyek a fejlődés segítésével 1 szorosan összefüggő tanulási folyamatokat generálnak (oktatás, képzés, figyelemfelkeltés, tudatformálás). Míg az elgondolás a formális nevelés keretein belül született és kezdetben elsősorban itt fejlődött tovább, és az iskolák, valamint fejlesztési civil szervezetek közötti együttműködés során valósult meg, a globális nevelés hatásköre fokozatosan bővült, elsősorban az Európai Parlament ajánlásaival összhangban, amelyek lefektették azokat a kulcsfontosságú társadalmi és állampolgári 2 kapacitásokat, amelyek az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek. Ma egy egyre sokszínűbb, kifinomultabb, és egyre szélesebb körű tevékenység-együttest, javaslatokat, ötleteket jelent, különösen, ha figyelembe vesszük azokat az expresszív formákat, amelyeket felölel. E formák a délen található ételekről, lakáskörülményekről, játékokról szóló műhelymunkától a bonyolult multimédiás tanfolyamokig, valamint a korai 1 Ahogyan azt a 49/87. törvény meghatározza, mely törvény meghatározza az olasz állam elkötelezettségét az Official Development Assistance (Hivatalos Fejlesztési Támogatás) iránt. Ugyanezt a terminust használja az EU Fejlesztési Tanácsa évi határozatában és a évi Európai Konszenzusban. 2 Az Európai Parlament és Tanács ajánlása december 18-án az az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó kulcsfontosságú kérdések tekintetében (2006/962/EC). 2

5 jótékonysági kiállítási tárgyaktól, a képzett afrikai és/vagy európai művészek és kommunikátorok - gyakran múzeumokban rendezett átfogó kiállításáig terjednek. Azzal, hogy a től 2014-ig terjedő időszakot a Fenntartható Fejlődés Oktatása Évtizedévé (Decade of Education for Sustainable Development (DESD)) nyilvánította, az ENSZ Közgyűlése felhívta a világ kormányainak és civil szervezeteinek figyelmét az oktatás, nevelés fontosságára egy olyan jövő biztosításában, amely igazságosabb, ember-centrikusabb és - a környezeti erőforrásokat tekintve - fenntarthatóbb. 3 A development education (a fejlődés, fejlesztés oktatása, globális nevelés) kifejezést Európában először a figyelem-felhívó, tudatosító, tudatformáló kezdeményezések (Development Education and Awareness Raising) és felelősségérzet fejlesztésével együtt használták. A fejlődés fogalmával kapcsolatos friss viták mely fogalom nem tévesztendő össze a gazdasági növekedéssel (ami nem folytatódhat a végtelenségig, mivel nem állnak rendelkezésre korlátlanul a természeti erőforrások) rávilágítottak, hogy célszerűbb a fenntartható fejlődés fogalmat használnunk, amely egy olyan, jobb minőségű emberi életet jellemez, amely nem vonja maga után az ökoszisztémák túlzott kiaknázását. Amióta az 1970-es években, az olajválság által kiváltott félelem nyomán először használatba került, a fogalom tovább fejlődött, és az UNESCO által vezérelve ma már a kulturális sokszínűség iránti tiszteletet is magába foglalja. Az Olaszországi Fejlesztés- Oktatási Platform hosszú ideig vitatta a fejlesztés-oktatás dekonstruálásának szükségességét, és az újra-definiálás szükségességét a globális polgári létre való nevelés fogalmának szempontjából. Az effajta elgondolás olyan nevelést, oktatást ír le, amely kapcsolatokat épít ki emberek, élmények, kultúrák és témák között - az alapvonalat, a metodológiát, és saját tevékenységei tárgyát. Ilyen pedagógiai, didaktikai, tapasztalati és politikai kezdeményezés szerveződik az alapvető értékek körül, mint például az emberi jogok, törvény, a sokszínűség fontossága és annak tisztelete, kultúrák közötti párbeszéd, kölcsönös egymásrautaltság, és olyan fejlődés szükségessége, amely gazdaságilag, társadalmilag és a környezet szempontjából is fenntartható. 4 a globális nevelés helyzete és hatása az európai únióban Ahogyan azt a fentiekben említettük, az Európai Bizottság (EC) közelítése az effajta tevékenységekhez a következő angol nyelvű kifejezéssel határozható meg: Development Education and Awareness Raisng (DEAR), melynek magyar fordítása: fejlesztési képzés és figyelemfelkeltés, tudatformálás. A DEAR program a civil szereplők és a helyi hatóságok kezdeményezéseit támogatja, és átfogó célja a figyelemfelkeltés, tudatformálás, valamint az, hogy előmozdítsa az európai polgárok körében a világ és szerepeik, felelősségük, és életmódjuk kölcsönös összefüggéseinek kritikus értelmezését ebben a globális társadalomban. Továbbá célja e polgárok aktív bevonása azokba a helyi és 3 Az ESS fel fog készíteni minden embert, kortól és életkörülményektől függetlenül, hogy szólítsa meg, és oldja meg azokat a kérdéseket, amelyek bolygónk jövőbeni fenntarthatóságát fenyegetik. E kérdések a fenntartható fejlődés három területén merülnek fel, e területek: a környezet, a társadalom és a gazdaság. (http://www. unescodess.it/implementation_scheme). 4 Globális polgárok nevelése. Az Education for Global Citizens Platform hivatkozási dokumentuma 3

6 globális törekvésekbe, melyek a nyomor felszámolására, az igazság, az emberi jogok és a fenntartható életstílusok előmozdítására irányulnak. Az Európai Bizottság nemrégiben adott megbízást egy, a DEAR-rel kapcsolatos helyzetről készült tanulmányra Európában 5, amely elemzi a támogatott projekteket, a terület fő szereplőit, a tagállamok irányelveit, és a fejlesztési képzés különféle megközelítéseit Európában. A tanulmány rámutat a különböző igényekre, közöttük egy európai DEAR politika és stratégia kidolgozásának szükségességére, amely kiegészíti a már meglévő szemléleteket, és koordinálja a különböző szereplők erőfeszítéseit, tanul a már meglévő felfogásokból, és túlmutat az Európa- centrikus perspektíván azáltal, hogy figyelembe veszi a globális Dél felől eredő perspektívákat. A tanulmány, melyet a szakterület öt szakértője vezetett 6, a számos elérendő cél között kiemeli, hogy a Bizottságnak kommentárok és perspektívák szélesebb körét kellene figyelembe venni a világról, ezáltal kerülve azt a megközelítést, amely a Délt mindig inkább tárgynak, mint alanynak tekinti e kezdeményezésekben. Az egyik kulcsfontosságú elem az analizált legjobb gyakorlatok között (a 2005 és 2009 között finanszírozott projektek között) az elismert, és közös értékeken alapuló metodológia volt. Ezen értékek között van az empátia és a közös emberi voltunk tudata, tisztelet a sokszínűség és a kulturális különbségek iránt, az identitás és az önbecsülés, az elkötelezettség az igazság és társadalmi egyenlőség iránt, a hit abban, hogy jobbá tudjuk tenni a világot, valamint a dialógusban szereplő partnerek részvételének nagyra értékelése és autonómiájuk tiszteletben tartása. A DEAR egyik kulcsfontosságú kihívása, hogy visszafordítsuk annak Európa-centrikus perspektíváját. A DEAR sok kezdeményezését európai szereplők vezetik, európai fogalmakat és szakértőket alkalmazva, akik a déli perspektívákat csak marginálisan, vagy szimbolikusan veszik figyelembe. A tanulmány elemezte az egyes tagországokban a DEAR-hez való viszonyt. Itt érdekes a Screens projektben részt vevő három ország megközelítése: Ezek: Olaszország, Málta és Magyarország. Az egyes országokra vonatkozó mélyreható elemzések, amelyek a DEAR Európában című tanulmányban megjelentek, interjúkat tartalmaznak helyi résztvevőkkel, és áttekintik a DEAR helyzetét minden egyes országban, a közvélemény, a Külügyminisztérium, az Oktatási Minisztérium, valamint a helyi és regionális szintű civil platformok és szereplők hozzáállására vonatkozóan. Úgy tűnik, Olaszországban a közönség érdeklődik az ilyen iniciatívák iránt, de kevéssé ismerik a nemzetközi segélyezés mechanizmusát. Emellett megfigyelhető egy rasszista tendencia jelenléte (a jelentést 2010 novemberében adták ki, olyan környezetben, amelyet az Északi Liga jelenléte jellemzett a kormányban, és a médiapalettán a bevándorlás miatti félelem dominált). Az eredmények növekvő aggodalmat mutatnak a klímaváltozás miatt, de az emberek nem ismerik fel az életmódváltás fontosságát. A civil szervezetek nem profitálnak a lehetőség- 5 A DEAR Európában. A Tanulmány a fejlesztési képzés és tudatformálás területén aktív fő európai szereplők tevékenységéről és tapasztalatairól című projekt záró jelentése, november 24. A projektet Soges S.p.a.. valósította meg. 6 Agnes Rajacic, Alessio Surian, Harm-Jan Fricke, Johannes Krause, Peter Davis. 4

7 ből, hogy magukat előtérbe helyezzék a televízióban, az ország uralkodó médiumában. A tanulmány prioritásként nevezi meg a helyi és globális kérdések közötti kapcsolatot, újságírók képzését, és a bevándorló egyesületek részvételét ilyen tevékenységekben. Olaszország formális oktatási rendszere felvette programjába e vitának néhány elemét, beépítve hivatalos dokumentumaiba az ajánlást, hogy a globális polgári létre vonatkozó kérdések is szerepeljenek az iskolai tantervekben. A Nemzeti Civil Platform stratégiai kérdésnek tartja az együttműködést a helyi hatóságokkal, mint ahogyan erre rávilágít a Perugiából Assissi-ba tartó menet szervezése, amely egy fontos rendezvény. Széles körben elterjedt a jó gyakorlat, és ez magába foglalja workshopok szervezését az iskolákban, kísérletezést a tantervvel különböző tantárgyak vonatkozásában, az Elnyomottak Színházát, és szerepjátékot. Számos megközelítés a formális és informális nevelést is kombinálja. A DEAR összekapcsolását az oktatással egyéb kérdéskörökben (a nemek közötti egyenlőségre nevelés, interkulturális oktatás, béke, az oktatás kapcsolata a rasszizmus-ellenességgel, a környezet és az állampolgárság) minden szereplő stimulálónak és pozitívnak tartja. Számos ilyen kezdeményezést valósítanak meg olaszországi civil szervezetek, például az évente megrendezésre kerülő Senigalliai Szemináriumot, amely összekapcsolja az iskolákat a DEAR területén tevékenykedő civil szervezetekkel és az Olaszországi Civil Szervezetek egyesületének oktatási platformjával. Máltán a tudósítók kiemelték, hogy a globális nevelés még mindig alulfejlett az országban. A bevándorlást félelemmel szemlélik, különös tekintettel arra, hogy az ország, elhelyezkedéséből adódóan, migrációs tengeri útvonalat jelent. A DAER Európában című jelentés azt állítja, hogy az Oktatási Minisztérium szerint a közvéleményt erőteljesen befolyásolja a fő médiaáramlat és úgy tűnik szkepticizmus dominálja valamint az idegenektől való félelem. Az Oktatási Minisztérium részt vesz olyan európai kezdeményezésekben mint a az Oktatás Globális Hete, de az NGOk(nonprofit szervezetek) nem igazán kapnak fenntartott finanszírozást kezdeményezéseikhez. Az egyik jelentésben is szereplő nehézség abból adódik, hogy az iskolarendszer az államot és iskolákat katolikusként definiálja; azonban már úton van az a fajta reform, ami megpróbál egy antropológikusabb és történelmibb megközelítést alkalmazni a vallás tanításában beleértve a teológiát és katekizmust. Olyan tanári hálózat működik, amely elszánt és motivált a globális nevelést illetően és amely korlátozott eszközkészletük ellenére azon fáradozik, hogy elősegítsék azt. Említésre méltó az a nagyszámú környezeti oktatási kezdeményezés, melyek hatékonyan mobilizálják a közvéleményt. A megkérdezettek legfontosabb kihívásként például az immigráció kérdését tartják, melyet szükséges a globális nevelésen alapuló megközelítésen keresztül vizsgálni, valamint az eddig érdeklődést nem mutató embereket bevonását - minda közéletből mind a tanárok közül. Magyarországon a Külügyminisztérium jelentést adott arról, miszerint a fejlődő országok megsegítésének fontossága nagymértékben benne van a köztudatban, de ugyanakkor egy bizonyos fokú ignorancia is jelen van a globális szegénység és a helyi feltételek között lévő kapcsolatot illetően, míg a pénzügyi válság nem segít a figyelemfelkeltésben a déli féltekén élők helyzetére vonatkozóan. Az Oktatási Minisztérium szerint bár nehéz a déliek iránti szolidaritás felkeltése, számos kezdeményezés elérte, hogy a helyi termékek fogyasztását részesítette előnyben a multinacionális cégek által termelttel szemben. Az NGO platform, mely elfogadja az European Concord Platform által támogatott globális 5

8 nevelés definíciót és módszereit, hangsúlyozza a segítségnyújtás tudatosítását és a nagyobb tolerancia szükségességét. Az Oktatási Minisztérium szerint nagy problémát jelent a magyar oktatási rendszer alulfejlettsége, különösen alulteljesít az európai oktatási programok által készített tananyag befogadását illetően. Míg számos kezdeményezés elindult beleértve kormányfinanszírozási ellátást, ezek az erőfeszítések eléggé sporadikusak és elsősorban a fair kereskedelem ügyére fókuszálnak. A fő kihívást az jelenti, hogy olyan nemzeti szintű kreatív megoldásokat kell találni, amely nem vonja azt maga után, hogy kormányszintű vagy uniós finanszírozásra kell várni, továbbá beszélni kell a nyilvánossággal, támogatni a másokkal szembeni nyitottságot, tanárokat kell képezni és egyetemeket belevonni a folyamatba. Mindhárom országban a globális nevelés szereplői kiemelték a résztvevő társulások erőforráshiányát, az európai projektek pénzügyi vezetésével kapcsolatos nehézségeket, továbbá a tömegmédia és televíziós csatornák belevonásának nehézségeit,valamint azt a tényt, hogy az NGO-knak még nem sikerült olyan eszközt találni, mellyel megbékíthetnék a globális elképzeléssel kapcsolatos helyi aggodalmakat: a saját maguk biztonsága marad az elsődleges. a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák Végül úgy hisszük, hogy hasznos azt hangsúlyozni, hogy az MFC-kel való munka a Screens segítségével, egy olyan eszközt képvisel, ami alátámasztja az EU által létrehozott tanulási kulcskompetenciákat.2006-ban az Európai Parlament és Tanács kiadott egy olyan dokumentumot, ami az élethosszig tartó tanulás 7 nyolc kulcselemét határozta meg. A dokumentum a Lisszaboni stratégia részét képezte, elismerve, hogy az élethosszig tartó tanulás lehetőségei egy személy számára egész életén át rendelkezésre kell, hogy álljanak, míg a korai tanulásnak és képzésnek olyan eszközöket kell a fiatalok kezébe adnia, melyek segítenek továbbfejleszteni saját készségeiket oly mértékben, hogy részt vehessenek az ilyen folyamatban lévő fejlődésben. Az egyik fő cél beazonosítani és meghatározni azokat a kulcskompetenciákat egy tudástársadalomban, amelyek elengedhetetlenek a személyes kitejesedéshez, az aktív állampolgársághoz, szociális kohézióhoz és foglalkoztathatósághoz. Hiszünk abban, hogy számos ilyen készséget támogathatnak az olyan oktatási kurzusok, melyeket az itt olvasható eszköztár nyújt. Mindenekelőtt ez a digitális kompetenciára utal (4.számú), nevezetesen az IST(Information Society Technology)magabiztos és kritikus használatára a munka, a szabadidő és kommunikáció vonatkozásában. Az itt meghatározott készség az internet használatára utal: az információt értékelni, tárolni, előállítani, bemutatni és kicserélni valamint az interneten keresztül kollaboratív hálózatokban kommunikálni és részt venni. A Screens anyagának használata egy olyan lehetőséget nyújt, ami fokozza ezeket a képességeket a kulturális tartalom felfedezésén keresztül, melyek olyan afrikai szerzőktől származnak, akik technológiai hátrányaik ellenére az MFC-k egy másfajta megközelítését tudták közvetíteni. A különböző afrikai szervezetek és szerkesztők weboldalainak böngészésével javulhat az információ keresésének, gyűjtésének és feldolgozásának a képessége illetve annak kritikus és szisztematikus használata, mindeközben értékelve annak relevanciáját és az igazit a virtuálistól megkülönböztetve, és a linkeket felismerve. 6

9 A Screens feladatai a társadalmi és polgári kompetenciákat is erősítik(6. számú) beleértve a személyes, interperszonális és interkulturális készségeket, továbbá mozgósítva a viselkedés valamennyi formáját, ha hatékonyan és konstruktívan akarnak részt venni a társadalmi és dolgozói létben, különösen az egyre nagyobb mértékben különböző társadalmakban és ahol lehet a konfliktusokat megoldani(...)ennek a kompetenciának a központi eleme az a képesség, hogy egy másfajta környezetben is konstruktívan tudni kommunikálni, továbbá türelmet mutatni és különböző nézőpontokat megérteni és kifejezni A polgári kompetencia alapja az olyan fogalmak ismerete, mint a demokrácia, igazság, egyenlőség és polgárjogok( )Az aktuális események valamint a nemzeti, az európai és világ történelemhez kapcsolódó fő események és trendek ismerete. Az itt felhasznált feladatok a kommunikáció és kifejezés különböző formáin alapulnak és úgy vannak összeállítva, hogy hogy ösztönözzék az önkifejezést ezáltal a 8.számú készséget segítik, ami a kulturális tudatosság és annak kifejezése. Ez olyan fajta tudatosságot jelent, ami magába foglalja a gondolatok, élmények és érzelmek kreatív kifejezésének fontosságát különböző médiumukon keresztül úgy, mint a zene, előadás, irodalom és vizuális művészet. ( ) Fontos megérteni a világ különböző részeinek kulturális és nyelvészeti diverzitását,illetve ezek megőrzésének szükségességét valamint a mindennapi élet esztétikai tényezőinek fontosságát. Az értékeléshez és kifejezéshez tartozó készségek( ) valamint a különféle médiumokon keresztül történő önkifejezés a velünk született képességeket felhasználva. A készségek továbbá magukba foglalják azt a képességet, ami a saját kreatív és expresszív nézőpontot viszonyítani tudja mások véleményével( ). miért érdemes a screens-t használni a tanórákon? A tudatosság növelése a kulcsfogalom ebben a projektben, melynek célja a Millenneumi Fejlesztési Célok megértésének előmozdítása, az afrikai nézőpontokon alapuló célok véleményezésének stimulálása, valamint az itt szereplő kérdések jelenlegi állapotának megváltoztatására irányuló motiváció fokozása egyéni színtereken. A nézőpontok tudatosításának fokozásával, ami egyébként nem jellemzi az európai médiát, a projekt célterületein érintett állampolgárok, tanárok és helyi üzletemberek arra kapnak ösztönzést, hogy véleményt nyilvánítsanak a következőkkel kapcsolatban: globális szegénység; az oktatás elérhetőségének szintjei; küzdelem a nemek közötti egyenlőtlenség, a gyermekhalandóság és anyai egészség állapota ellen; harc az AIDS és népbetegségek kontrolálásáért, valamint a környezetileg fenntartható fejlődés és az MFC-k eléréséhez szükséges kooperáció támogatása. És fokozott tudatosság kell, ahhoz, hogy mindenki kivegye részét a cél érdekében. Sandra Federici 7

10 0. Fejezet Nyolc cél egy egyenlőbb világért 1. Véget vetnek e súlyos szegénységnek és éhínségnek. 2. Megvalósítják a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást. 3. Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését. 4. Csökkentik a gyermekhalandóságot. 5. Javítják az anyai egészségügyet. 6. Küzdenek a HIV/AIDS, malária és más betegségek ellen. 7. Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot. 8. A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki. Oktatási cél - Felszínre hozzuk a tanulók meglévő tudását a Millenniumi Nyilatkozatban tárgyalt témákról. - Pontosan, kritikusan meghatározzuk a nyomor, a fejlődés és az elmaradottság fogalmát. - Megértjük a Millenniumi Nyilatkozathoz vezető logikát. kulcsfogalmak - Fejlődés - Elmaradottság - Millenniumi Nyilatkozat 8

11 Screens. A Millenneumi Fejlesztési információk Célok déli szemmel és instrukciók a tanárok/ a.részletes előadók számára 0. Fejezet 1.tananyagOk 1.1. BeVezetés E pillanatban elfogadjuk a gondolatot, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, hogy a nyomor az emberi sors része. Pontosan azért lesznek közöttünk továbbra is szegények, mert elfogadjuk ezt a véleményt. Ha szilárdan hisszük, hogy a nyomor elfogadhatatlan hogy nincs helye a civilizált emberi társadalomban -, akkor felépítjük a megfelelő intézményeket, és kialakítjuk a megfelelő stratégiákat ahhoz, hogy létrehozzunk egy nyomormentes világot. A nyomor azért létezik, mert filozófiánkat olyan feltételezésekre építjük, amely alábecsüli az emberi kapacitásokat. Muhámmád Junusz 1 (Egy nyomor nélküli világ megteremtése) a fejlődés - Világunk kilendült egyensúlyából. Számos tudós beszél fejlett és elmaradott országokról. Nézzük meg, miért. Először is, fontos megjegyeznünk, hogy a fejlődés fogalmát sokféleképpen értelmezhetjük. Kezdetben a fejlődés kifejezést a technikai és gazdasági növekedésre használták, amely a huszadik századot, különösképpen pedig a Nyugat történelmét jellemezte. A fejlődés ideológiáját, amely szorosan kapcsolódik a haladásról kialakult nyugati elgondolásokhoz, hamarosan magukévá tették az uralkodó osztályok ugyanazokban a szegény országokban, amelyek, miután kivívták függetlenségüket az 1950-es évek végén és a hatvanas évek elején, követelték a jogot, hogy fejlesszék saját lakosságukat ben, a Második Világháború utóhatásai közepette, a fejlődés szót az elmaradottság (underdevelopment) fogalmával együtt kezdték emlegetni, mely kifejezést az USA elnöke, Truman alkotta a Második Világháború végén, és használta így a Kongresszushoz intézett éves beszédének 4. fejezetében. Ettől kezdve, a világ különböző régióit a fejlődés és elmaradottság ezen idealizált koncepciói szerint osztályozták. A fejlődés fogalmát, ezzel párhuzamosan, hosszú ideje a haladással, és az egy főre eső jövedelemmel azonosítják minden tanulmányozott országban. Azonban azok a kezdeti nemzetközi megoldási javaslatok, amelyeket a nyomorral való küzdelemben próbáltak alkalmazni az újonnan függetlenné vált országokban, eddig nem hoztak sikert a globális Észak és Dél között fennálló aszimmetrikus kapcsolat megváltoztatásában. 1 Muhámmád Junusz bangladesi közgazdász, aki szegénységcsökkentő programjairól lett híres. Felismerte, hogy sok szegény embernek minimális összegű hitel is nagy segítség lehet a kitörésre, életképes mikrovállalkozások beindítására. Megalapította a Grámin Bankot, az ilyen mikrohitelek nyújtására. Munkásságának elismeréséül 2006-ban Nobel-békedíjat kapott. 9

12 0. Fejezet - A Az 1950-es évek óta a fejlődés fogalma és az ehhez kapcsolódó gazdasági teóriák álltak a középpontjában annak a vitának, amely, egyrészt a modernizáció, másrészt pedig a függőség teoretikusai között zajlottak. A fejlődés témája ezért hosszú éveken keresztül elsősorban olyan gazdasági diszciplínákkal összefüggésben merült fel, amelyek bizonyos társadalmak lassúbb fejlődésének okait tanulmányozták másokkal összehasonlítva. A későbbi években, mivel a fejlődésnek pusztán gazdasági alapon történő megközelítése nem volt sikeres, a társadalomtudományokon belül kiterjesztették fejlődés fogalmát, így az magába foglalja azokat a nem gazdasági tényezőket, amelyek elsősorban a humán fejlődésre összpontosítanak. Ezek az emberi a jogok előtérbe helyezése, a békés egymás mellett éléshez való jog, a környezet védelme és a források fenntartható felhasználása, a figyelem azon problémák iránt, amelyekkel a lakosság legsebezhetőbb csoportjainak kell szembenézniük, a demokratikus részvétel, és a fejlődési lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés, valamint a társadalomba való integráció. 1.2 a millenniumi nyilatkozat (Részlet a Screens -ből: A Millenniumi Fejlesztési Célok deli szemszögből Az Africa e Mediterraneo kiadványa) A történelem egy pontján a világ vezetői megegyeztek, hogy találkoznak, és világos célokat fogalmaznak meg, melyeknek alapját az emberi fejlődés indikátorainak sora képezi, kifejezve nézeteiket arról, milyen világot szeretnének látni az új millenniumban, és egy olyan fejlődési modellt javasolva, amely az embereket helyezi középpontba, valamint olyan környezetet, amely a békét, igazságot, egyenlőséget és jogokat mozdítja elő. Ezért született egy ilyen nyilatkozat körvonalazásának az ötlete a globális helyzet elemzéséből, valamint abból az elhatározásból, hogy nem fogadják el azokat a negatív feltételeket, amelyekkel egész országoknak és lakosságuknak szembe kell nézni, embereknek, akiket gyakran alapvető jogaiktól fosztanak meg háború, kizsákmányolás, nyomor és egy olyan gazdasági logika következtében, amely a profitszerzést helyezi előtérbe az egyén érdekeivel szemben szeptemberében az ENSZ Közgyűlésén részt vevő 189 állam- és kormányfő elfogadta a Millenniumi Nyilatkozatot, hangot adva erős elkötelezettségüknek, hogy minden embert kiszabadítanak a végtelen nyomorból adódó sötét és dehumanizáló helyzetből megszabadítják az egész emberiséget a nélkülözéstől, és realitássá teszik a fejlődéshez való jogot mindenki számára. A Nyilatkozat lefekteti azokat az alapvető fejlesztési célokat, amelyeket a nemzetközi közösség elérni szándékozik 2015-re, azzal az alapvető elgondolással, hogy a világot mindenki számára biztonságosabbá, virágzóbbá és igazságosabbá tegyék. A Nyilatkozat fő témái között van a béke, biztonság és leszerelés, a fejlődés, a nyomor felszámolása, a környezet védelme, az emberi jogok, a demokrácia és jó kormányzás, a legsebezhetőbbek védelme, Afrika egyéni szükségleteinek előtérbe helyezése, valamint az Egyesült Nemzetek erősítése. A Nyilatkozat legfontosabb célkitűzései között van a Nyolc Millenniumi Fejlesztési Cél (MFC-k), amely több részletes célra van lebontva, indikátorok sorától kísérve, hogy 10

13 0. Fejezet - A mérhető legyen a célok elérése. Ahhoz, hogy elérjék őket, az érintett országok elkötelezték magukat egy új, globális partnerség kialakítása mellett a nyomor csökkentése érdekében, annak számos dimenziójával együtt. Mint ahogyan azt több ENSZ jelentés is megjegyzi, a mostanáig elért eredmények ellenére még mindig messze vagyunk attól, hogy pozitív elmozdulást észleljünk a nyomor elleni küzdelemben, különösen Afrikában. Öt évvel az után, hogy elkötelezték magukat, (2005. szeptember 14. és 16. között), a világ vezetői újra találkoztak, hogy értékeljék az MFC-k felé történő haladást. Ez a találkozó, amely mint az ENSZ Millenniumi Felülvizsgálati Találkozója vált ismertté (UN Millennium Review Meeting), konkrét akcióterv kialakítását eredményezte. A legfontosabb ajánlások között szerepel, hogy a vezetők megegyeztek, 2006-ra minden ország állítson fel egy átfogó fejlesztési stratégiát, amelyet nemzetközi vizsgálatnak vetnek alá. Tíz évvel a Millenniumi Nyilatkozat után a világ vezetői újra összegyűltek New Yorkban egy konferenciára, amely hivatalosan Magas szintű Plenáris Közgyűlésként (High Level Plenary Assembly General) ismert, hogy felülvizsgálják a megtett utat, mindenekelőtt, hogy új stratégiákat és konkrét programokat állítsanak fel, ezzel mozdítva elő az MFC-k elérését 2015-re. Az ülésen jelenlévők köztük az állam és kormányfők, szervezett civil társaságok, alapítványok és a privát szféra képviselői elfogadtak egy közös akciótervet, hogy lehetővé tegyék az összes MFC elérését a határidőre. A terv kidolgozásánál különös figyelmet fordítottak a globális gazdasági válság, a folyamatos konfliktusok, és a növekvő egyenlőtlenség által támasztott kihívásokra. 2 A konferencia különös hangsúlyt helyezett a nemek közötti egyenlőségre az oktatásban, az alapvető szolgáltatásokra, az egészségügyre valamint a döntéshozatalra minden szinten. A világ vezetői hangsúlyozták, hogy az MFC-k teljesítése most a nők felemelkedésétől függ, mivel a nők nagyobb szerephez való juttatása elengedhetetlen az egyenlő fejlődés és a nagyobb demokrácia megvalósítása érdekében, azon tapasztalat és adottságok folytán, amelyekkel a nők járulhatnak hozzá a célok eléréséhez. A világ vezetői azt is hangsúlyozták, hogy a célkitűzések teljesítése megkövetel egy stabilabb, fenntarthatóbb, teljesebb körű gazdasági növekedést, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy profitáljon a növekedés nyújtotta lehetőségekből. Legnagyobb aggodalomra a Szub-szaharai afrikai régió ad okot, e régió szerepel leggyakrabban a jelentésekben, mivel állandó az élelmiszerellátás bizonytalansága, magas az anyai halandóság, és igen sok ember továbbra is nyomornegyedekben él. Ázsiára viszont úgy tekintenek, mint a 2000 óta legnagyobb haladást elért régióra. Azonban, még itt is több százmillió ember él továbbra is mélyszegénységben, emellett továbbra is fennállnak a belső egyenlőtlenségek, különösen Ázsia déli részén. Latin Amerikában, valamint a Közel-Kelet és Észak Afrika átmeneti gazdaságaiban eddig lassú volt a haladás, és továbbra is csak bizonyos célkitűzésekre korlátozódik, miközben az állandóan tapasztalható egyenlőtlenségek folyamatosan aláássák az előrelépést. 2 További részletekért látogasson el a Millenniumi Fejlesztési Céloknak szentelt főbb weboldalakra, köztük a következőkre: (Az ENSZ hivatalos MFC honlapja) (Az EU MFC weboldala) (Olaszország nyomorellenes koalíciója) 11

14 0. Fejezet - A 1.3 dokumentumok a millenniumi nyilatkozat ENSZ Közgyűlés szeptember 20. Ötven ötödik ülésszak 60. napirendi pont 55/2. ENSZ Millenniumi Nyilatkozat A Közgyűlés által elfogadott határozat A Közgyűlés elfogadja a következő Nyilatkozatot Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Millenniumi Nyilatkozata Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata I: Értékek és elvek 1. Mi, állam- és kormányfők, összegyűltünk az ENSZ székhelyén, New Yorkban, szeptember 6-8. között, egy új millennium hajnalán, hogy újra megerősítsük hitünket a Világszervezetben és Alapokmányában, mint a békésebb, virágzóbb és igazságosabb világ nélkülözhetetlen alapjaiban. 2. Elismerjük, hogy - saját egyedi társadalmaink iránti önálló felelősségünk mellett - közös felelősséggel tartozunk azért, hogy az emberi méltóság, egyenlőség és igazságosság elveit globális szinten fenntartsuk. Vezetőként ezért a világ valamennyi népe iránt kötelezettségünk van, különösen a leginkább sebezhetők, elsősorban a világ gyermekei iránt, akiké a jövő. 3. Megerősítjük elkötelezettségünket az ENSZ Alapokmányának céljai és elvei mellett, amelyek időtállónak és egyetemesnek bizonyultak. Valójában azok ösztönző helytállósága és teherbíró képessége megnőtt, amint a nemzetek és népek fokozottan összekötődnek és kölcsönösen függnek egymástól. 4. Eltökélt szándékunk, hogy az Alapokmány céljainak és elveinek megfelelő igazságos és tartós békét teremtünk az egész világon. Újra elkötelezzük magunkat, hogy támogatunk minden erőfeszítést valamennyi állam szuverén egyenlősége fenntartásáért, területi sérthetetlenségük és politikai függetlenségük tiszteletben tartásáért, a viták békés eszközökkel történő megoldásáért összhangban az igazságosság és a nemzetközi jog elveivel, a gyarmati uralom és idegen megszállás alatt lévő népek önrendelkezési jogáért, az államok belső ügyeibe való be nem avatkozásért, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásáért, minden személy egyenlő jogainak tiszteletben tartásáért fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül, valamint a gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius jellegű nemzetközi problémák megoldásában a nemzetközi együttműködésért. 5. Úgy hisszük, hogy a fő kihívás, amellyel ma szembe kell néznünk, annak biztosítása, hogy a globalizáció a világ valamennyi népe számára pozitív erővé váljon. Miközben a globalizáció nagy lehetőségeket jelent, előnyeit jelenleg nagyon egyenlőtlenül élvezik, míg költségeit egyenlőtlenül viselik. Elismerjük, hogy a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok sajátos nehézségekkel néznek szembe e központi kihívásra adandó válaszadáskor. Így a globalizáció, csak egy közös jövőt - amely közös emberiségünkön alapul, annak 12

15 0. Fejezet - A valamennyi különbözőségével együtt - létrehozó széles körű és kitartó erőfeszítések révén tehető teljes mértékben befogadóvá és igazságossá. Az erőfeszítéseknek globális szinten ki kell terjedniük olyan politikai irányvonalakra és intézkedésekre, amelyek megfelelnek a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok szükségleteinek, továbbá amelyeket azok hatékony részvételével alakítanak ki és valósítanak meg. 6. Bizonyos alapvető értékeket elsőrendű fontosságúnak tartunk a nemzetközi kapcsolatok terén a huszonegyedik században. Ezek közé tartozik: Szabadság. A férfiaknak és nőknek joguk van arra, hogy méltóságban, éhínségtől, valamint erőszaktól, elnyomástól és igazságtalanságtól való félelemtől mentesen éljék életüket és neveljék gyermekeiket. A nép akaratára épülő demokratikus és részvételen alapuló kormányzás biztosítja legjobban ezeket a jogokat. Egyenlőség. Egyetlen egyéntől és nemzettől sem lehet megtagadni azt a lehetőséget, hogy élvezze a fejlődésből származó előnyöket. A nők és férfiak egyenlő jogait és lehetőségeit biztosítani kell. Szolidaritás. A globális kihívásokat oly módon kell kezelni, hogy a költségek és terhek igazságosan oszoljanak meg a méltányosság és a társadalmi igazságosság alapelveivel összhangban. Azok, akik szenvednek, vagy akik legkevésbé élvezik a globalizáció előnyeit, megérdemlik a segítséget azoktól, akik abból a legnagyobb hasznot húzzák. Tolerancia. Az embereknek tisztelniük kell egymást hitük, kultúrájuk és nyelvük teljes sokféleségében. A társadalmon belüli és a társadalmak közötti különbözőségektől nem szabad félni, azokat nem szabad elnyomni, hanem az emberiség drága értékeként kell becsben tartani. A civilizációk közötti béke és párbeszéd kultúráját aktívan kell támogatni. A természet tisztelete. Valamennyi élő fajt és természeti erőforrást körültekintéssel kell kezelni a fenntartható fejlődés elvének megfelelően. Csak ily módon tudjuk megőrizni a természet felmérhetetlen gazdagságát, és azt utódainknak átadni. A jelenlegi fenntarthatatlan termelési és fogyasztási mintákat meg kell változtatni jövőbeni saját és utódaink jövőbeni jóléte érdekében. Közös felelősség. A világméretű gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetése kezelésének felelősségét meg kell osztani a világ nemzetei között, és azt multilaterálisan kell gyakorolni. Az ENSZ-nek, mint a világ legegyetemesebb és legreprezentatívabb szervezetének központi szerepet kell játszania. 7. Annak érdekében, hogy ezek a közös értékek a gyakorlatban is megjelenjenek, kulcsfontosságú célokat jelöltünk meg, amelyeknek különös jelentőséget tulajdonítunk. ( ) A Nyilatkozat teljes szövege elérhető articleid=3889&ctag=articlelist&iid=1 eszköztár - - Az ENSZ hivatalos MFC weboldala; - - Az EU hozzájárulása az MF Célokhoz; - - Olaszország nyomorellenes koalíciója; - - Világbank - - Globális felhívás a nyomor ellen - Millennium Declaration 13

16 tevékenységek a globális polgárok B.Oktató témakörhöz 0. Fejezet fejlesztési műhely 1. Tevékenység: Tudáshőmérő Cél: Felszínre hozni a fiatalok már meglévő tudását az órán a későbbiekben tárgyalt témákról. Ez a tevékenység brainstorming (ötletgyűjtő) foglalkozásból áll, azzal a szándékkal, hogy a kreativitást stimulálja a csoporton belül, és ösztönözze a gondolatok kifejezését. Fontos, hogy felvázoljunk néhány alapvető szabályt az ötletgyűjtő foglalkozáshoz: Mindenki szabadon mondhatja, amit gondol; Nincsenek jó, vagy rossz válaszok; Senki ne kritizálja a másik személyes véleményét; Az ötleteket papírra kell vetni. Javaslatok a kezdeti, ötletgyűjtő szakaszra: A tanár megközelítheti a témát úgy, hogy egy sor kérdést tesz fel a fejlődés témakörével kapcsolatban, például: Mire gondolsz, amikor a fejlődés szót hallod? Mi az első szinonima, ami eszedbe jut? És az első kép? Milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie egy országnak, hogy fejlettnek tekintsék? Véleményed szerint, van szerepünk más országok fejlődésében? Milyen jogokat kell garantálni egy fejlett országban? Ötletek a tanár számára Ezt a módszertani eszközt alkalmazva elérhetjük, hogy a diákok bekapcsolódjanak a munkába, a lehető legtöbb ötletüket felszínre hozva: a tanárnak arra kell ösztönöznie őket, hogy meglátásaik a lehető legszélesebb skálán mozogjanak. Így nagyobb a valószínűsége, hogy értékes és használható elgondolások fogalmazódnak meg. 2. Tevékenység: Megegyezés Cél: A diákok meglévő tudásának felszínre hozása az órán feldolgozandó témákról. A tanár megkér minden diákot, hogy írja le a fejlődés szó öt különböző interpretációját. Listájukat azután összehasonlítják az egyik osztálytárséval, és kiválasztanak három olyan interpretációt, amellyel mindkét osztálytárs egyetért. Ez a pár az után csatlakozik egy másik párhoz, hogy tovább vitatkozzanak, és kiválaszszanak öt szinonimát azok közül, amelyeket már megjelöltek. Ez a négy diák azután megismétli ugyanazt a gyakorlatot kapcsolódva egy másik négyes csoporthoz, és így tovább, amíg a vita már két nagy csoport között folyik, és e vita során egy öt interpretációt tartalmazó listában kell megegyezniük, ami végül az osztálylista lesz. Ilyen jellegű tevékenységeknél a következő problémák merülhetnek fel: A vitatkozással járó nehézségek, amelyek fokozódnak, ahogyan a csoport növekszik. Egy ilyen komplex jelenség analizálásánál felmerülő nehézségek (ideértve annak figyelembe vételét, hogy hol kezdődött, és honnan származik) 0. Fejezet Tevékenységek 14

17 0. Fejezet - B screens dokumentumok 2.1 az afrikai nő a történet és a képregény szerzője popa matumula (tanzánia) prezentáció Ebben a szatirikus karikatúrában a tanzániai karikatúrista Matumula Popa, akit Kamtu néven ismernek, azt fejezi ki, ő hogyan látja Afrika haladását a Millenniumi Fejlesztési Célok felé. A karikatúra egy terhes nőt ábrázol, aki a vállán cipeli a világot, miközben a férje hanyagul követi őt, mit sem tudva a nehézségekről, amelyekkel partnerének szembesülnie kell. A férfi tekintete egy éppen arra menő másik fiatal nő felé fordul. Ebben a keserű és ironikus karikatúrában Kamtu összegzi azokat a körülményeket, amelyeket az afrikai nők kénytelenek elviselni, hangsúlyozza a nehézségeket, amelyekkel szembe kell nézniük, és az erőfeszítéseket, amelyeket azért tesznek, hogy a családot megmentsék a nyomortól, miközben a férj felelőtlenül viselkedik, és csak másodlagos szerepet tölt be a családban. Az ENSZ 2010-es, MFC-ről szóló jelentése rávilágít, hogy a nők esélye arra, hogy fizetett munkához jussanak továbbra is alacsony sok régióban, annak ellenére, hogy a es gazdasági válság nyomán a talpra állás jelei mutatkoztak 2010-ben. A munkalehetőségek azonban sokkal inkább a férfiak számára növekedtek. Az afrikai nő tehát az MFC-k törekvéseire hívja fel a figyelmet, valamint a nők speciális szerepére e folyamatban. 0. Fejezet Tevékenységek 15

18 0. Fejezet - B a karikatúra elemzése 1. Írd le, milyen ruhát viselnek a szereplők. 2. Szerinted mire gondola a hegyre felkapaszkodó nő? Rajzolj egy szövegbuborékot a képre, és írd bele a gondolatait. 3. Hogyan jellemeznéd a férjét? A látottakból ítélve, milyen értékektől idegenkedik? 2.2 ERKÖLCSI NYOMOR a történet és a képregény szerzője k.benjamin (elefántcsontpart) cselekmény Ebben a képregényben a karikatúrista K.Benjamin (Elefántcsontpart) a nyomornak azon aspektusait mutatja be, amelyek a környezet elhanyagolásával, és a másik ember iránti tisztelet hiányával kapcsolatosak. Olyan témák ezek, amelyek minden Millenniumi Fejlesztési Cél szempontjából relevánsak. A szerző kifejezi, tudatában van a nyomor, a környezeti hanyatlás és a fertőző betegségek terjedése kölcsönös összefüggésének, és teszi ezt kritizálva az összes állampolgárt, akik elhanyagolják saját országukat. A képregény a csendes panasz formáját ölti, az elgondolást nagyon kevés szóval, képek alkalmazásával közvetíti. A szerző egy gyerek szemszögéből ábrázolja sok állampolgár társadalmi felelősségének a hiányát. A gyerek figyeli, ahogyan azok szemetet dobálnak el az utcán. a képregény elemzése 1. Véleményed szerint, milyen üzenetet kíván közvetíteni a szerző ebben a képregényben? Hogyan jut kifejezésre üzenete a képekben? 2. A képregényben mely cselekedetek mutatnak a környezettel és más emberekkel szemben tanúsított tiszteletlenséget? 3. Nézd meg azoknak a szereplőknek az arcát, akik ezt teszik. Miféle magatartást és érzéseket fejeznek ki? 0. Fejezet Tevékenységek 4. A képregény egyetlen poént tartalmaz, amelyben a szerző kifejezi e helytelen cselekedetek mögött rejlő alapvető problémát. Mi ez a probléma, hogyan és kik tudnák megoldani? A szerző Elefántcsontpartról származik: mit tudsz a jelenlegi helyzetről ebben a fontos francia nyelvű afrikai országban? Meg tudod keresni a BBC weboldalán a legfrissebb híreket és a napra kész információkat a politikai helyzetről, a személyes biztonságról, az emberek egészségi állapotáról és az egészségügyről? bbc.co.uk/news/world-africa

19 0. Fejezet - B 3. nézd hogy megértsd és cselekedj! tanulmány: nyomor a televízióban A nyomor nem azt jelenti, hogy az ember rokkant A nyomor nem örökletes, senki nem akar szegény lenni A nyomor csapásként ér. De ha keményen dolgozol, elkerülheted. A nyomor olyan, mint az eső, hullhat bárhol, Szegényre és gazdagra egyaránt A nyomor az, amikor az embernek küzdenie kell, hogy élelmet szerezzen, és a gyerekeit iskolába küldje. (Részlet Marion Wairumu egyik oktatási céllal írt cikkéből, Ahogyan a nairobi utcagyerekek leírják a nyomor elleni harcot. AMREF Italia) Ez az idézet a rövid Millenniumi hírek című közvetítésből származik, amely Kenya fővárosában, Nairobiban mutat be két utcagyereket, egy fiút és egy lányt, akik elmondják, hogyan vélekednek a Millenniumi Fejlesztési Célokról. Ezek a közvetítések a Millenniumi Hírek - adjunk szót az utcagyerekeknek című kampány részeként jött létre, az AMREF, Afrika vezető non-profit egészségügyi szervezetének szponzorálásával, készítői pedig utcagyerekekből álló televíziós csapatok, akik szuahéli nyelven beszélnek olasz és angol nyelvű feliratokkal. A közvetítéseket itt lehet megtekinteni: onid = gyürkőzzünk neki! csapatmunka: szervezzünk rendezvényeket az mfc-k-ről Képzeld el, hogy meg kell szervezned A Millenniumi Fejlesztési Célok Nemzetközi Napját a leckében bemutatott és elemzett anyag alapján. Tervezz egy képzeletbeli projektet, amely a következőket tartalmazza: egy cél, célközönség, hely és idő, tartalom és téma, technikai igények (felszerelés, logisztika, szakemberek) és kommunikációs terv. Vedd be a projektbe lakóhelyed egyik civil szervezetét. 0. Fejezet Tevékenységek 17

20 1. Cél Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek 1. A) 1990 és 2015 között felére csökkentik a napi egy dollárnál kevesebből élők arányát. 1. B) Elérik a teljes és produktív foglalkoztatást és a tisztességes munkát mindenki számára, beleértve a nőket és a fiatalokat is. 1. C) 1990 és 2015 között felére csökkentik az éhínségtől szenvedők arányát. Indikátorok az 1. A részben megfogalmazott haladási mutatók monitorozására 1.A.1) a naponta 1 dollár alatti jövedelemből élő lakosság aránya (PPP [vásárlóerő-paritás] értékek). 1. A.2) a szegénységi rés-arány [ előfordulás szorozva a nyomor mélységével]. 1.A.3) a lakosság legszegényebb ötödének része az országos fogyasztásban. Indikátorok az 1. B részben megfogalmazott haladási mutatók monitorozására 1.B.1) az egy munkavállalóra eső GDP növekedés. 1.B.2) Foglalkoztatottsági ráta. 1.B.3) a naponta 1 dollár alatti jövedelemből élő foglalkoztatott lakosság aránya (PPP értékek). 1.B.4) a családi alapú munkavállalók aránya a foglalkoztatott lakosságban. Indikátorok az 1. C részben megfogalmazott haladási mutatók monitorozására 1.C.1) az öt év alatti sovány gyerekek gyakorisága. 1.C.2) a minimális energiát biztosító szint alatti élelmiszermennyiséget fogyasztók aránya a lakosságban. Oktatási célok - A nyomor különböző aspektusainak megértése. -Tudatosítani a nemzetközi szinten jelen lévő egyensúlyhiányt. -Tudatosítani az egyénekben, hogy ők mit tehetnek a nyomor elleni küzdelemben. Kulcsfogalmak - Alapvető jogok - Nyomor és a javak igazságtalan elosztása a világon 18

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Imprint Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Eredeti cím: TRAVELLING GUIDE. Practitioners

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA)

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) Útmutató Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) A Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya létfontosságú kapocs (az ENSZ szervezetén belül) a globális gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi szférák

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj!

Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj! Formáld te is a világot! Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj! www.segelyszer vezet.hu Létrejött az Ausztriai Fejlesztési Ügynökség (ADA) és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával 1.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI,

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KÖRNYEZET VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, DOKUMENTUMAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A Világtalálkozó előzményei A találkozó résztvevői

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI DOKTORI PROGRAM TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN A tiltakozás és partnerség kultúrája

Részletesebben

World Science Forum Budapest, 2005

World Science Forum Budapest, 2005 World Science Forum Budapest, 2005 Összefoglaló Második alkalommal rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia a UNESCOval és az ICSU-val együttműködve 2005. november 10 12-én tanácskozását a világ vezető

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben