INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2014. (VIII. 13.) Kt. hat. Rendeletek száma: - Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Zámbó Istvánné képviselő, Sallai János képviselő Sebján György képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Baranyi Antalné, Baranyi Csaba helyi lakosok, Sebján Emese, Matuska Györgyi, Matuska György és Laczy Károly helyi lakosok. NAPIREND 1. Beszámoló a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről 2. Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról Előterjesztő: Kecskés Annamária intézményvezető 3. Tájékoztatás az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról 4. A Helyi Választási Bizottság megválasztása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 2

3 5. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 6. Döntés a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelméről 7. Döntés az új óvoda eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok ellátásáról 8. Döntés a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt informatikai eszközbeszerzésére, valamint a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról 9. Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványának megtárgyalása Előterjesztő: Bolvári Mihály alpolgármester 10. Döntés a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok önállóan történő ellátásával kapcsolatos fejlesztési többletköltségek fedezetésről 11. Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmének megtárgyalása 12. Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása 13. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) Dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Balogh képviselő úr jelezte, hogy nem fog tudni részt venni a mai ülésen. A kiküldött napirendi pontokhoz képest plusz egy javaslatom lenne, az anyagot mindenki megkapta kimaradt ebből az óvoda nyilvánosságra vonatkozó feladatok teljes körű ellátása. Ki kellene választani azt aki ezt a feladatot ellátja. A mellékletben szerepelnek az ajánlatok. Van-e kérdés? Ha nincs szavaztatok. Aki egyetért a kiküldött napirendekkel a plusz napirend felvételével kérem szavazzon. 3

4 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2014. (VII. 9.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása új napirend felvételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetéssel Marosi Magdolnát, hitelesítéssel Zámbó Istvánné képviselőt és Bolvári Mihály alpolgármestert választja meg. 1. napirend: Beszámoló a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen megbeszéltük, merült-e fel azóta kérdés? Amennyiben nem, akkor szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben lévő beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően fogadta el. 2. napirend: Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok, van-e kérdés? Bolvári Mihály alpolgármester: Én még hiányolom azt amit tegnap is hiányoltam, a teljes társulásra vonatkozó jutalék visszaosztás összegét. 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Tegnap is elmondtam, hogy ez a beszámolónak nem anyaga, mert a évi beszámolót tárgyaljuk. Annak nem látom akadályát, hogy erre vonatkozóan kérjünk be a Társulási Tanácstól tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, aki a évi beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. napirend: Tájékoztatás az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták, van-e kérdés, hozzászólás? Zámbó Istvánné képviselő: Azt mondtuk, hogy folyamatban van az ügy. dr. Gál Imre polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a periratokat, a képviselő-testületi határozatot. Odáig jutottunk az ügyben, hogy a két ciklus közül a másodikban született I. fokon illetve II. fokon döntés, ami a Kúria elé került. Illetőleg az első ciklus vonatkozásában a másodfok visszautalta az I. fokra. A második ciklus tekintetében a másodfok helyben hagyta a döntést, ennek megfelelően ki is fizettük az összeget. Amennyiben nincs kérdés aki elfogadja a tájékoztatót kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 4. napirend: A Helyi Választási Bizottság megválasztása 5

6 dr. Gál Imre polgármester: Bizottság tárgyalta a napirendet, ahhoz képest van-e észrevétel, hozzászólás, kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a bizottságok által is támogatott Helyi Választási Bizottságot, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján Inárcs Nagyközség Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: Tagok: Póttagok: Szabó Géza 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Hegyi Gábor 2365 Inárcs, Március 21. u. 4/C Heimler Tiborné 2365 Inárcs, Árpád u. 20/A Csonka Lajos 2365 Inárcs, Széchenyi út 17. Varga Tibor 2365 Inárcs, Honvéd u. 15. A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Felelős: Göndör Ákos HVI vezető Határidő: augusztus napirend: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása dr. Gál Imre polgármester: Bizottság tárgyalta a napirendet, kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottsági ülésekhez képest? Ha nincs, akkor itt is szavazhatunk. Aki a bizottságok által is javasolt határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2014. (VIII. 13.) Kt. 6

7 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14. (4) és 24. (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja: Szavazatszámláló bizottság tagjai: Feketéné Kovács Henrietta 2365 Inárcs, Somogyi Béla u. 16. Varró József 2365 Inárcs, Béke u. 18/A Talapka Varga Adrienn 2365 Inárcs József u. 21 Gálik Tiborné Honvéd u. 61. Szebenyi Mária 2365 Inárcs József u. 3/F. Szavazatszámláló bizottság póttagjai: Urbánné Kovács Eszter 2365 Inárcs, Rákóczi u. 6/A Aranyics Jánosné 2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 156. A szavazatszámláló bizottság megbízatása a következő települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. Határidő: augusztus 31. Felelős: Göndör Ákos HVI vezető 6. napirend: Döntés a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelméről dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is tárgyalták a bizottságok. A bizottságok álláspontja az volt, hogy hívjuk meg a céget és adjon egy részletesebb tájékoztatást. Igazából nem tudjuk, milyen elképzelésekkel és mit szeretnének. Van-e új javaslat, kérdés? Bolvári Mihály alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy nem kellene idehívni a céget, hanem rá kellene bízni polgármesterre és jegyző úrra és ők felmérnék, hogy kell-e a képviselő-testület elé hozni. Faldina Ágnes képviselő: A másik céggel már együttműködési megállapodásunk van. Én tegnap is azt mondtam, ha már van egy céggel együttműködés akkor felesleges idehívni őket. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazzunk. Alpolgármester úr javaslata az volt, hogy ne hívjuk meg a céget. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2014. (VIII. 13.) Kt. 7

8 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HFC Network Kft. képviselőjét nem hívja meg a képviselő-testület elé bemutatkozásra, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytassák le a tárgyalást a Kft-vel. Göndör Ákos jegyző: A kérelemről mindenképpen dönteni kellene, mert várják a visszajelzésünket. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazzunk erről is. Aki egyetért azzal, hogy megtagadjuk a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelmét elutasítja. 7. napirend: Döntés az új óvoda eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok ellátásáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került) dr. Gál Imre polgármester: Óvodapályázat eszközbeszerzési részéről kellene dönteni a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési szakértő kiválasztásáról. Az anyagot megkaptuk. Bizottságok is tárgyalták és elfogadásra javasolták a legkedvezőbb ajánlatot. Kérdezem, hogy ahhoz képest van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem aki egyetért azzal, amit a bizottságok is javasoltak az Earth Invest Kft-vel, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat eszközbeszerzési részére vonatkozóan a közbeszerzési eljárást megindítja. 8

9 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című nyertes pályázat eszközbeszerzési része közbeszerzési eljárásának lefolytatására beérkezett ajánlatok közül az Earth Invest Kft. (1026 Budapest, Pázsit u. 9.) által benyújtott bruttó Ft forint összegű ajánlatot fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. 8. napirend: Döntés a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt informatikai eszközbeszerzésére, valamint a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról dr. Gál Imre polgármester: A pályázat vonatkozásában az ajánlatok beérkeztek. Kérdezem, hogy a bizottsági üléshez képest van-e más észrevétel? Amennyiben nincs a bizottságok az ajánlatok közül a Digifat Computer Kft. ajánlatát javasolták elfogadásra. A másik esetben pedig az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. ajánlatát, aki ezt támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt vonatkozásában az informatikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok közül a Digifat Computer Kft. (2370 Dabas, Bartók Béla út 32/D.) Ft összegű ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 9

10 Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt vonatkozásában a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására beérkezett ajánlatok közül az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. ép. VI. em. 13.) Ft +Áfa összegű ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. 9. napirend: Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványának megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendet. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja az önálló képviselői indítványra adott választ az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványában megfogalmazott, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata, valamint a polgármesteri és jegyzői iroda 2010-ben történt felújítására vonatkozó kérdéseire adott választ az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 10. napirend: Döntés a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok önállóan történő ellátásával kapcsolatos fejlesztési többletköltségek fedezetésről dr. Gál Imre polgármester: Erről is hosszasan beszélgettünk a bizottsági ülésen. Végül is a bizottság egy olyan javaslattal állt elő, hogy gondoljuk még egyszer végig. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Bolvári Mihály alpolgármester: Én szeretném ha Kohári László elmondaná a véleményét, mert bizottsági ülés után még hosszasan beszélgettünk erről a napirendről. Megrettenünk a 23 milliós beruházástól, de meg kell nézni amin veszítünk, azon mit nyerünk, hogy a jelenlegi létszám szükséges-e, illetve helyben van a vezető aki jobban tudja koordinálni a dolgokat. Illetve van olyan is, amikor a gyereket kerékpárral kell elvinni a Dabasi Társult intézménybe. 10

11 Elhangzott továbbá az, hogy a Társult Önkormányzatok nevében de Dabasi megvalósítással épültek különböző gyerekintézmények amit csak Dabas használ, a Társult Önkormányzat többi tagja nem. Ezen kérdésen is el kellene gondolkodni és az sem biztos, hogy 23 millió forintba fog kerülni a megvalósítás, hanem lényegesen kevesebbe. Kérdés az is, hogy van-e megfelelő képzettségű vezető az esetleg helyben működtetett intézménybe. A következő testületi ülésig javaslom, hogy ezen is gondolkodjunk el. Lehet tehát nem lesz 23 millió és a működési költség is csökkenne kevesebb dolgozóval. dr. Gál Imre polgármester: Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy bizottsági ülésen a Viola Károly elmondta, függetlenül attól ez most 6 millió, 26 millió, a minimális műszaki tartalom a dokumentum elején látható, hogy mennyi szobával, milyen interjú szobával, illetve milyen akadálymentes létesítménnyel kell ellátnunk. Azt is elmondta, hogy ennek az engedélyezési eljárása meddig tart. Ebből kiderült, hogy ezt január elsejéig nem lehet megvalósítani. Ebben az esetben azt kockáztatjuk, hogy bírságot szabnak ki az önkormányzatra, mert a kötelező feladatát nem látja el. Ebben a kérdésben született az a javaslat, hogy bízzuk az új képviselő-testületre, hiszen ők betervezhetik az összeget, mert nekünk erre tervezve 2 millió forint volt. Az új képviselő-testület amikor készíti az új költségvetést, akkor végig gondolhatja és egy év különbséggel válna ki, viszont nem kockáztatná azt a dolgot, hogy nem tudjuk ellátni a feladatunkat és ezért kellene bírságot fizetni. Bolvári Mihály alpolgármester: Amiért ilyen hosszú az engedélyeztetési folyamat akkor előbb kellett volna a testület elé hozni. Én vétkest nem kívánok megnevezni, de ezt előbb kellett volna legalább két hónappal és akkor úgy tudtunk volna dönteni, hogy a valószínűsége meg lett volna az építésnek és az eljárásnak is. Ha előbb kerül ide, akkor meg lett volna az idő az engedélyeztetésre is. Zámbó Istvánné képviselő: Igen, de akkor sem lett volna 20 millió forintunk. Ahhoz, hogy az engedélyeztetést elkezdjük, kész kellene lenni az épületnek. Mivel nincs épületünk és nincs 20 millió forintunk se, így tudnád Laci a különbözetet állni? Kohári László: Nekem nincs erre pénzem, de messze nem értek veled egyet. Itt nem pénzről való döntés van, hanem emberi sorsról döntünk. Ezt kellene megvizsgálni. Ha a faluban élő emberek sorsa, élete jobb, akkor kerüljön bele 2 millióba vagy akár 23 millióba. Zámbó Istvánné képviselő: Tudsz mondani olyan esetet amely katasztrófát okozott egy családban hogy Dabashoz tartozunk? Kohári László: Olyanról nem tudok, egy polgárőr nem köteles jelezni, ha akarja, akkor megteheti, ha nem, akkor nem. dr. Gál Imre polgármester: A jelzőrendszernél megvan a sztenderd, hogy hogyan kell eljárni. Én most nem akarom újból feleleveníteni azt az estet, ami miatt ez az egész elkezdődött. Annál is írásban kellett volna jelezni, az a szakember aki a gyerekjóléti feladatokat látta el és inárcsi, annak tudnia kellett, hogy írásban kell jeleznie. Itt az a szomorú dolog, hogy nem ez történt. Ő inárcsi volt, helyi és ez volt a munkája és mégsem tette meg írásban. Én nem látok garanciát arra, ha mi kiválunk és helyben látjuk el ezt a dolgot, hogy akkor nem valósul meg ugyanígy egy hiba. Én nem az embert akarom minősíteni, vagy bántani, de ez bármikor előfordulhat, benne van a történetben. Változatlanul fennmarad, hogy írásban kell jelezni. 11

12 Faldina Ágnes képviselő: Ez az épület nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek. Mi is szeretnénk ha lenne egy új épületünk. Ez a döntés most született, hogy váljunk le és mi nem vagyunk felkészülve, hogy most minden pénzünket erre áldozzuk, mivel van több pályázatunk is. Nem azt akarja ez a testület, hogy egyáltalán ne legyen ez a gyermekjóléti intézmény. Több mindenről van itt szó és sokkal több pénz kellene mint 21 millió forint. Egy gyermekjóléti intézménybe előírja a törvény mennyi embernek kell dolgoznia. Nem az a gond, hogy nem akarjuk mi ezt megcsinálni hanem az, hogy most nincs erre fedezet. Bolvári Mihály alpolgármester: Gorbacsov mondatát idézném: Ha nem most akkor mikor? és ha nem Mi, akkor ki? Ha az inárcsi dolgozóval nem a legsúlyosabbat, a hivatalvesztést alkalmazzák, ha ez nem történik meg, akkor erről a dologról itt soha nem lett volna szó. Így viszont feltárultak azok az anomáliák, amelyek feltárásra vártak. A község egy ilyen intézményt el tudna tartani, a költségvetésünk évi millió forint között mozog, ha abba egy 20 milliós költség nem fér bele, akkor mi fér bele? Nálunk kevés a vállalkozó, a kisiparos, amelyek Dabason mind megvannak. Az lenne a fejlődés ha fokozatosan minden elérhető lenne Inárcson és nem kellene Dabasra menni. Nem lehet a dolgokat itt elintézni Inárcson 15 éve. Én most csak rá szerettem volna világítani arra, hogy az intézmény közelebb kerülne a lakossághoz. Lassan magához kezdené vonni a falu a különböző szolgáltatásokat. Nincsenek ebben a faluban elintézve a dolgok és ez így van már éve a szolgáltatás és vendéglátás terén. Faldina Ágnes képviselő: Az igaz, hogy a gyerek nem harcol azért, hogy egy jó szakember legyen belőle. A szakmunkának nincsen igazán megbecsülése és valóban igazad van abban, hogy kevés a szakmunkás. Ez nem a mi hibánk, az iskoláknak kellene vonzóbbá tenni ezeket a szakterületeket. dr. Gál Imre polgármester: Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Alpolgármester úr javaslata volt az utolsó. Eddig kettő javaslat volt, egyrészről az, hogy napoljuk el és szeptemberben térjünk rá vissza, egyrészről pedig az, hogy nincs értelme elnapolni, mert ettől függetlenül sem tudjuk megvalósítani, akkor sem ha nem 21 millióba kerülne, hanem csak 6 millióba, mert a működési engedélyt nem fogjuk tudni megszerezni rá, hiszen időben nem fér bele. Az a minimális feltétel, hogy mennyi helyiséget kell kialakítani és ezt nem tudjuk elkezdeni, mert az engedélyeket nem tudjuk megszerezni rá. ÁNTSZ-től és szakigazgatási szervektől is kell az engedély. Ha ezek megvannak, utána lehet az építési engedélyt kérni és csak utána tudjuk kivitelezni magát a beruházást és utána tudunk működési engedélyt kérni rá. Ez egyszerűen nem fér bele az időbe. Zámbó Istvánné képviselő: Nekem az a javaslatom, mivel ez kötelező feladat és látjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani januárig, akkor állítsuk vissza az eredeti állapotot és az új képviselő-testület jövőre dönt róla, hogy benne maradnak, vagy szeretnék-e ezt megvalósítani. Nem vagyunk mi erre felkészülve. Lehet addig lesz idő és pályázni is tudunk arra az épületre, annak a kivitelezésére. Azért is döntsünk most, mert szeptemberben fogja Dabas beadni mert nekik is meg kell változtatni a működési engedélyüket, hogy ezt ne tegyék meg. Mi lépjünk abban, hogy álljon vissza az eredeti állapot decemberig és utána megint be lehet adni a javaslatot ha ki szeretnénk válni tőlük. Ezt most képtelenség megvalósítani az biztos. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több hozzászólás akkor Rózsikáé volt az utolsó javaslat, hogy állítsuk vissza és bízzuk rá az új képviselő-testületre, mert ők bele tudják tenni 12

13 majd a költségvetésükbe, találnak rá forrásokat és döntsenek ők a január elsejei leválásról. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2013. (X. 30.) Kt. határozatát visszavonja, és úgy dönt, hogy nem kíván a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai Társulásból kiválni, illetőleg a döntést rábízza az új képviselő-testületre. 11. napirend: Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a kérelmet. Segítséget kért Zsemba József, a festés időpontjára szállás vonatkozásában. Mi abban maradtunk a bizottsági ülésen, hogy Turcsány Andrea közvetít felé olcsón szállást amennyiben támogatjuk a lehetőséget, és a honlapra is feltehetjük. Aki támogatja a bizottságok javaslatát kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmében úgy határoz, hogy felkéri Turcsány Andreát a művelődési ház igazgatóját, hogy közvetítőként segítsen a kérelmezőnek a turistajelek festésének időtartamára szálláslehetőség keresésében. 12. napirend: Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A kérelemben nem csak a haszonbérlet meghosszabbításról van szó, hanem új területekre is szeretet volna haszonbérletet kérni. Ezekre az új területekre kért 13

14 haszonbérletet a bizottságok nem támogatták. A korábbi területre pedig a korábbi díjnak megfelelő haszonbérlet hosszabbítását támogatta. Kérdezem, hogy van-e más elképzelés? Zámbó Istvánné képviselő: Akkor a Hegedűs tábla maradna ahogyan volt is? Haszonbérletbe adásnál eddig mindig a terület alapú támogatás feléért javasoltuk a bérbe adást Ft-ért odaadni nagyon kevés pénz lenne érte. Ez veszteség lenne az önkormányzatnak és én úgy gondolom az önkormányzat érdekeit kellene képviselni, nem pedig egy dabasi emberét, aki Ft-ért akarja hektárját bérelni a szántó földnek. dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok javaslata az volt, hogy a Hegedűs táblát azt a korábbi bérleti díjért hosszabbítsuk meg 5 évre, az újak vonatkozásában pedig további tárgyalás szükséges. Zámbó Istvánné képviselő: Én továbbra is azt javaslom, hogy a terület alapú támogatás 50%-ért adjuk oda. Bolvári Mihály alpolgármester: Én azt javaslom, hogy a bizottság álláspontjáról döntsünk. A bizottság álláspontja a korábbi bérleti díj volt. dr. Gál Imre polgármester: Alpolgármester úr javaslata volt az utolsó. Aki támogatja a bizottság által javasolt határozati javaslatot, hogy a Hegedűs tábla vonatkozásában a korábbi bérleti díj, az újak vonatkozásában pedig még további tárgyalások szükségesek, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmében úgy dönt, hogy az Inárcs 080/6 hrsz-ú Hegedűs tábla vonatkozásában a korábbi bérleti díjnak megfelelően további 5 évre hozzájárul a haszonbérleti szerződés meghosszabbításához, azonban az új területek haszonbérbe adásához további tárgyalások szükségesek a bérleti díj vonatkozásában. 13. napirend: A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Árajánlatokat kértünk a Boglárka Néphagyományőrző óvoda építéséhez a nyilvánossági feladatok ellátására, ami kötelező feladat. Erre kellene a nyertes ajánlatot kiválasztani. Látható, hogy a Jorma Kft adta a legalacsonyabb ajánlatot. Én ezt javaslom is elfogadni. Aki elfogadja a Jorma Kft. ajánlatát kérem kézfeltartással jelezze. 14

15 Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2014. (VIII.13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a KMOP azonosító számú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat során a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a JORMA Kft. ajánlattevő (2100 Gödöllő, Tél utca 12.) ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát nyilvánítja nyertes ajánlatnak. 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester Határidő: augusztus napirend: Inárcsfeszt rendezvény időpontjáról döntés (Az előterjesztés szóban történik polgármester úr részéről.) dr. Gál Imre polgármester: Megerősítést szeretnék kérni volt egy korábbi határozatunk, hogy a Falunapot valamilyen formában meg szeretnénk tartani. Döntésünk augusztus 30-i hétvégére szólt, de az idő kevés volt a megszervezésre, ezért a javaslat a szeptember i hétvége lenne. Péteken este már lenne koncert, illetve szombaton lenne az egész napos program főzőcske és fellépés is. Amennyiben nincs más javaslat, akkor kérem módosítsuk az előző határozatunkat. Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2014. (VIII.13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inárcsfeszt községi rendezvényt szeptember i napokon tartja meg. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester 15

16 dr. Gál Imre polgármester: Több napirend és hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné képviselő jkv.hit. Bolvári Mihály alpolgármester jkv.hit. 16

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2013. 03. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-12/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben