INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2014. (VIII. 13.) Kt. hat. Rendeletek száma: - Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Zámbó Istvánné képviselő, Sallai János képviselő Sebján György képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Baranyi Antalné, Baranyi Csaba helyi lakosok, Sebján Emese, Matuska Györgyi, Matuska György és Laczy Károly helyi lakosok. NAPIREND 1. Beszámoló a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről 2. Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról Előterjesztő: Kecskés Annamária intézményvezető 3. Tájékoztatás az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról 4. A Helyi Választási Bizottság megválasztása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 2

3 5. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 6. Döntés a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelméről 7. Döntés az új óvoda eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok ellátásáról 8. Döntés a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt informatikai eszközbeszerzésére, valamint a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról 9. Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványának megtárgyalása Előterjesztő: Bolvári Mihály alpolgármester 10. Döntés a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok önállóan történő ellátásával kapcsolatos fejlesztési többletköltségek fedezetésről 11. Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmének megtárgyalása 12. Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása 13. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) Dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Balogh képviselő úr jelezte, hogy nem fog tudni részt venni a mai ülésen. A kiküldött napirendi pontokhoz képest plusz egy javaslatom lenne, az anyagot mindenki megkapta kimaradt ebből az óvoda nyilvánosságra vonatkozó feladatok teljes körű ellátása. Ki kellene választani azt aki ezt a feladatot ellátja. A mellékletben szerepelnek az ajánlatok. Van-e kérdés? Ha nincs szavaztatok. Aki egyetért a kiküldött napirendekkel a plusz napirend felvételével kérem szavazzon. 3

4 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2014. (VII. 9.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása új napirend felvételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetéssel Marosi Magdolnát, hitelesítéssel Zámbó Istvánné képviselőt és Bolvári Mihály alpolgármestert választja meg. 1. napirend: Beszámoló a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen megbeszéltük, merült-e fel azóta kérdés? Amennyiben nem, akkor szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben lévő beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közötti önkormányzati ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően fogadta el. 2. napirend: Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok, van-e kérdés? Bolvári Mihály alpolgármester: Én még hiányolom azt amit tegnap is hiányoltam, a teljes társulásra vonatkozó jutalék visszaosztás összegét. 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Tegnap is elmondtam, hogy ez a beszámolónak nem anyaga, mert a évi beszámolót tárgyaljuk. Annak nem látom akadályát, hogy erre vonatkozóan kérjünk be a Társulási Tanácstól tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, aki a évi beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. napirend: Tájékoztatás az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták, van-e kérdés, hozzászólás? Zámbó Istvánné képviselő: Azt mondtuk, hogy folyamatban van az ügy. dr. Gál Imre polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a periratokat, a képviselő-testületi határozatot. Odáig jutottunk az ügyben, hogy a két ciklus közül a másodikban született I. fokon illetve II. fokon döntés, ami a Kúria elé került. Illetőleg az első ciklus vonatkozásában a másodfok visszautalta az I. fokra. A második ciklus tekintetében a másodfok helyben hagyta a döntést, ennek megfelelően ki is fizettük az összeget. Amennyiben nincs kérdés aki elfogadja a tájékoztatót kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és Laczy Károly volt polgármester között folyamatban lévő munkaügyi per állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 4. napirend: A Helyi Választási Bizottság megválasztása 5

6 dr. Gál Imre polgármester: Bizottság tárgyalta a napirendet, ahhoz képest van-e észrevétel, hozzászólás, kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a bizottságok által is támogatott Helyi Választási Bizottságot, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján Inárcs Nagyközség Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: Tagok: Póttagok: Szabó Géza 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Hegyi Gábor 2365 Inárcs, Március 21. u. 4/C Heimler Tiborné 2365 Inárcs, Árpád u. 20/A Csonka Lajos 2365 Inárcs, Széchenyi út 17. Varga Tibor 2365 Inárcs, Honvéd u. 15. A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Felelős: Göndör Ákos HVI vezető Határidő: augusztus napirend: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása dr. Gál Imre polgármester: Bizottság tárgyalta a napirendet, kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottsági ülésekhez képest? Ha nincs, akkor itt is szavazhatunk. Aki a bizottságok által is javasolt határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2014. (VIII. 13.) Kt. 6

7 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14. (4) és 24. (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja: Szavazatszámláló bizottság tagjai: Feketéné Kovács Henrietta 2365 Inárcs, Somogyi Béla u. 16. Varró József 2365 Inárcs, Béke u. 18/A Talapka Varga Adrienn 2365 Inárcs József u. 21 Gálik Tiborné Honvéd u. 61. Szebenyi Mária 2365 Inárcs József u. 3/F. Szavazatszámláló bizottság póttagjai: Urbánné Kovács Eszter 2365 Inárcs, Rákóczi u. 6/A Aranyics Jánosné 2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 156. A szavazatszámláló bizottság megbízatása a következő települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. Határidő: augusztus 31. Felelős: Göndör Ákos HVI vezető 6. napirend: Döntés a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelméről dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is tárgyalták a bizottságok. A bizottságok álláspontja az volt, hogy hívjuk meg a céget és adjon egy részletesebb tájékoztatást. Igazából nem tudjuk, milyen elképzelésekkel és mit szeretnének. Van-e új javaslat, kérdés? Bolvári Mihály alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy nem kellene idehívni a céget, hanem rá kellene bízni polgármesterre és jegyző úrra és ők felmérnék, hogy kell-e a képviselő-testület elé hozni. Faldina Ágnes képviselő: A másik céggel már együttműködési megállapodásunk van. Én tegnap is azt mondtam, ha már van egy céggel együttműködés akkor felesleges idehívni őket. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazzunk. Alpolgármester úr javaslata az volt, hogy ne hívjuk meg a céget. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2014. (VIII. 13.) Kt. 7

8 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HFC Network Kft. képviselőjét nem hívja meg a képviselő-testület elé bemutatkozásra, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytassák le a tárgyalást a Kft-vel. Göndör Ákos jegyző: A kérelemről mindenképpen dönteni kellene, mert várják a visszajelzésünket. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazzunk erről is. Aki egyetért azzal, hogy megtagadjuk a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a HFC Network Kft. optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelmét elutasítja. 7. napirend: Döntés az új óvoda eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok ellátásáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került) dr. Gál Imre polgármester: Óvodapályázat eszközbeszerzési részéről kellene dönteni a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési szakértő kiválasztásáról. Az anyagot megkaptuk. Bizottságok is tárgyalták és elfogadásra javasolták a legkedvezőbb ajánlatot. Kérdezem, hogy ahhoz képest van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem aki egyetért azzal, amit a bizottságok is javasoltak az Earth Invest Kft-vel, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat eszközbeszerzési részére vonatkozóan a közbeszerzési eljárást megindítja. 8

9 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című nyertes pályázat eszközbeszerzési része közbeszerzési eljárásának lefolytatására beérkezett ajánlatok közül az Earth Invest Kft. (1026 Budapest, Pázsit u. 9.) által benyújtott bruttó Ft forint összegű ajánlatot fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. 8. napirend: Döntés a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt informatikai eszközbeszerzésére, valamint a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról dr. Gál Imre polgármester: A pályázat vonatkozásában az ajánlatok beérkeztek. Kérdezem, hogy a bizottsági üléshez képest van-e más észrevétel? Amennyiben nincs a bizottságok az ajánlatok közül a Digifat Computer Kft. ajánlatát javasolták elfogadásra. A másik esetben pedig az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. ajánlatát, aki ezt támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt vonatkozásában az informatikai eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok közül a Digifat Computer Kft. (2370 Dabas, Bartók Béla út 32/D.) Ft összegű ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP azonosító számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 9

10 Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken tárgyú projekt vonatkozásában a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására beérkezett ajánlatok közül az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. ép. VI. em. 13.) Ft +Áfa összegű ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. 9. napirend: Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványának megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendet. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja az önálló képviselői indítványra adott választ az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bolvári Mihály alpolgármester önálló képviselői indítványában megfogalmazott, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata, valamint a polgármesteri és jegyzői iroda 2010-ben történt felújítására vonatkozó kérdéseire adott választ az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 10. napirend: Döntés a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok önállóan történő ellátásával kapcsolatos fejlesztési többletköltségek fedezetésről dr. Gál Imre polgármester: Erről is hosszasan beszélgettünk a bizottsági ülésen. Végül is a bizottság egy olyan javaslattal állt elő, hogy gondoljuk még egyszer végig. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Bolvári Mihály alpolgármester: Én szeretném ha Kohári László elmondaná a véleményét, mert bizottsági ülés után még hosszasan beszélgettünk erről a napirendről. Megrettenünk a 23 milliós beruházástól, de meg kell nézni amin veszítünk, azon mit nyerünk, hogy a jelenlegi létszám szükséges-e, illetve helyben van a vezető aki jobban tudja koordinálni a dolgokat. Illetve van olyan is, amikor a gyereket kerékpárral kell elvinni a Dabasi Társult intézménybe. 10

11 Elhangzott továbbá az, hogy a Társult Önkormányzatok nevében de Dabasi megvalósítással épültek különböző gyerekintézmények amit csak Dabas használ, a Társult Önkormányzat többi tagja nem. Ezen kérdésen is el kellene gondolkodni és az sem biztos, hogy 23 millió forintba fog kerülni a megvalósítás, hanem lényegesen kevesebbe. Kérdés az is, hogy van-e megfelelő képzettségű vezető az esetleg helyben működtetett intézménybe. A következő testületi ülésig javaslom, hogy ezen is gondolkodjunk el. Lehet tehát nem lesz 23 millió és a működési költség is csökkenne kevesebb dolgozóval. dr. Gál Imre polgármester: Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy bizottsági ülésen a Viola Károly elmondta, függetlenül attól ez most 6 millió, 26 millió, a minimális műszaki tartalom a dokumentum elején látható, hogy mennyi szobával, milyen interjú szobával, illetve milyen akadálymentes létesítménnyel kell ellátnunk. Azt is elmondta, hogy ennek az engedélyezési eljárása meddig tart. Ebből kiderült, hogy ezt január elsejéig nem lehet megvalósítani. Ebben az esetben azt kockáztatjuk, hogy bírságot szabnak ki az önkormányzatra, mert a kötelező feladatát nem látja el. Ebben a kérdésben született az a javaslat, hogy bízzuk az új képviselő-testületre, hiszen ők betervezhetik az összeget, mert nekünk erre tervezve 2 millió forint volt. Az új képviselő-testület amikor készíti az új költségvetést, akkor végig gondolhatja és egy év különbséggel válna ki, viszont nem kockáztatná azt a dolgot, hogy nem tudjuk ellátni a feladatunkat és ezért kellene bírságot fizetni. Bolvári Mihály alpolgármester: Amiért ilyen hosszú az engedélyeztetési folyamat akkor előbb kellett volna a testület elé hozni. Én vétkest nem kívánok megnevezni, de ezt előbb kellett volna legalább két hónappal és akkor úgy tudtunk volna dönteni, hogy a valószínűsége meg lett volna az építésnek és az eljárásnak is. Ha előbb kerül ide, akkor meg lett volna az idő az engedélyeztetésre is. Zámbó Istvánné képviselő: Igen, de akkor sem lett volna 20 millió forintunk. Ahhoz, hogy az engedélyeztetést elkezdjük, kész kellene lenni az épületnek. Mivel nincs épületünk és nincs 20 millió forintunk se, így tudnád Laci a különbözetet állni? Kohári László: Nekem nincs erre pénzem, de messze nem értek veled egyet. Itt nem pénzről való döntés van, hanem emberi sorsról döntünk. Ezt kellene megvizsgálni. Ha a faluban élő emberek sorsa, élete jobb, akkor kerüljön bele 2 millióba vagy akár 23 millióba. Zámbó Istvánné képviselő: Tudsz mondani olyan esetet amely katasztrófát okozott egy családban hogy Dabashoz tartozunk? Kohári László: Olyanról nem tudok, egy polgárőr nem köteles jelezni, ha akarja, akkor megteheti, ha nem, akkor nem. dr. Gál Imre polgármester: A jelzőrendszernél megvan a sztenderd, hogy hogyan kell eljárni. Én most nem akarom újból feleleveníteni azt az estet, ami miatt ez az egész elkezdődött. Annál is írásban kellett volna jelezni, az a szakember aki a gyerekjóléti feladatokat látta el és inárcsi, annak tudnia kellett, hogy írásban kell jeleznie. Itt az a szomorú dolog, hogy nem ez történt. Ő inárcsi volt, helyi és ez volt a munkája és mégsem tette meg írásban. Én nem látok garanciát arra, ha mi kiválunk és helyben látjuk el ezt a dolgot, hogy akkor nem valósul meg ugyanígy egy hiba. Én nem az embert akarom minősíteni, vagy bántani, de ez bármikor előfordulhat, benne van a történetben. Változatlanul fennmarad, hogy írásban kell jelezni. 11

12 Faldina Ágnes képviselő: Ez az épület nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek. Mi is szeretnénk ha lenne egy új épületünk. Ez a döntés most született, hogy váljunk le és mi nem vagyunk felkészülve, hogy most minden pénzünket erre áldozzuk, mivel van több pályázatunk is. Nem azt akarja ez a testület, hogy egyáltalán ne legyen ez a gyermekjóléti intézmény. Több mindenről van itt szó és sokkal több pénz kellene mint 21 millió forint. Egy gyermekjóléti intézménybe előírja a törvény mennyi embernek kell dolgoznia. Nem az a gond, hogy nem akarjuk mi ezt megcsinálni hanem az, hogy most nincs erre fedezet. Bolvári Mihály alpolgármester: Gorbacsov mondatát idézném: Ha nem most akkor mikor? és ha nem Mi, akkor ki? Ha az inárcsi dolgozóval nem a legsúlyosabbat, a hivatalvesztést alkalmazzák, ha ez nem történik meg, akkor erről a dologról itt soha nem lett volna szó. Így viszont feltárultak azok az anomáliák, amelyek feltárásra vártak. A község egy ilyen intézményt el tudna tartani, a költségvetésünk évi millió forint között mozog, ha abba egy 20 milliós költség nem fér bele, akkor mi fér bele? Nálunk kevés a vállalkozó, a kisiparos, amelyek Dabason mind megvannak. Az lenne a fejlődés ha fokozatosan minden elérhető lenne Inárcson és nem kellene Dabasra menni. Nem lehet a dolgokat itt elintézni Inárcson 15 éve. Én most csak rá szerettem volna világítani arra, hogy az intézmény közelebb kerülne a lakossághoz. Lassan magához kezdené vonni a falu a különböző szolgáltatásokat. Nincsenek ebben a faluban elintézve a dolgok és ez így van már éve a szolgáltatás és vendéglátás terén. Faldina Ágnes képviselő: Az igaz, hogy a gyerek nem harcol azért, hogy egy jó szakember legyen belőle. A szakmunkának nincsen igazán megbecsülése és valóban igazad van abban, hogy kevés a szakmunkás. Ez nem a mi hibánk, az iskoláknak kellene vonzóbbá tenni ezeket a szakterületeket. dr. Gál Imre polgármester: Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Alpolgármester úr javaslata volt az utolsó. Eddig kettő javaslat volt, egyrészről az, hogy napoljuk el és szeptemberben térjünk rá vissza, egyrészről pedig az, hogy nincs értelme elnapolni, mert ettől függetlenül sem tudjuk megvalósítani, akkor sem ha nem 21 millióba kerülne, hanem csak 6 millióba, mert a működési engedélyt nem fogjuk tudni megszerezni rá, hiszen időben nem fér bele. Az a minimális feltétel, hogy mennyi helyiséget kell kialakítani és ezt nem tudjuk elkezdeni, mert az engedélyeket nem tudjuk megszerezni rá. ÁNTSZ-től és szakigazgatási szervektől is kell az engedély. Ha ezek megvannak, utána lehet az építési engedélyt kérni és csak utána tudjuk kivitelezni magát a beruházást és utána tudunk működési engedélyt kérni rá. Ez egyszerűen nem fér bele az időbe. Zámbó Istvánné képviselő: Nekem az a javaslatom, mivel ez kötelező feladat és látjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani januárig, akkor állítsuk vissza az eredeti állapotot és az új képviselő-testület jövőre dönt róla, hogy benne maradnak, vagy szeretnék-e ezt megvalósítani. Nem vagyunk mi erre felkészülve. Lehet addig lesz idő és pályázni is tudunk arra az épületre, annak a kivitelezésére. Azért is döntsünk most, mert szeptemberben fogja Dabas beadni mert nekik is meg kell változtatni a működési engedélyüket, hogy ezt ne tegyék meg. Mi lépjünk abban, hogy álljon vissza az eredeti állapot decemberig és utána megint be lehet adni a javaslatot ha ki szeretnénk válni tőlük. Ezt most képtelenség megvalósítani az biztos. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több hozzászólás akkor Rózsikáé volt az utolsó javaslat, hogy állítsuk vissza és bízzuk rá az új képviselő-testületre, mert ők bele tudják tenni 12

13 majd a költségvetésükbe, találnak rá forrásokat és döntsenek ők a január elsejei leválásról. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2013. (X. 30.) Kt. határozatát visszavonja, és úgy dönt, hogy nem kíván a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai Társulásból kiválni, illetőleg a döntést rábízza az új képviselő-testületre. 11. napirend: Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a kérelmet. Segítséget kért Zsemba József, a festés időpontjára szállás vonatkozásában. Mi abban maradtunk a bizottsági ülésen, hogy Turcsány Andrea közvetít felé olcsón szállást amennyiben támogatjuk a lehetőséget, és a honlapra is feltehetjük. Aki támogatja a bizottságok javaslatát kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsemba József, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség Technikai vezetője kérelmében úgy határoz, hogy felkéri Turcsány Andreát a művelődési ház igazgatóját, hogy közvetítőként segítsen a kérelmezőnek a turistajelek festésének időtartamára szálláslehetőség keresésében. 12. napirend: Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A kérelemben nem csak a haszonbérlet meghosszabbításról van szó, hanem új területekre is szeretet volna haszonbérletet kérni. Ezekre az új területekre kért 13

14 haszonbérletet a bizottságok nem támogatták. A korábbi területre pedig a korábbi díjnak megfelelő haszonbérlet hosszabbítását támogatta. Kérdezem, hogy van-e más elképzelés? Zámbó Istvánné képviselő: Akkor a Hegedűs tábla maradna ahogyan volt is? Haszonbérletbe adásnál eddig mindig a terület alapú támogatás feléért javasoltuk a bérbe adást Ft-ért odaadni nagyon kevés pénz lenne érte. Ez veszteség lenne az önkormányzatnak és én úgy gondolom az önkormányzat érdekeit kellene képviselni, nem pedig egy dabasi emberét, aki Ft-ért akarja hektárját bérelni a szántó földnek. dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok javaslata az volt, hogy a Hegedűs táblát azt a korábbi bérleti díjért hosszabbítsuk meg 5 évre, az újak vonatkozásában pedig további tárgyalás szükséges. Zámbó Istvánné képviselő: Én továbbra is azt javaslom, hogy a terület alapú támogatás 50%-ért adjuk oda. Bolvári Mihály alpolgármester: Én azt javaslom, hogy a bizottság álláspontjáról döntsünk. A bizottság álláspontja a korábbi bérleti díj volt. dr. Gál Imre polgármester: Alpolgármester úr javaslata volt az utolsó. Aki támogatja a bizottság által javasolt határozati javaslatot, hogy a Hegedűs tábla vonatkozásában a korábbi bérleti díj, az újak vonatkozásában pedig még további tárgyalások szükségesek, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2014. (VIII. 13.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsik József haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmében úgy dönt, hogy az Inárcs 080/6 hrsz-ú Hegedűs tábla vonatkozásában a korábbi bérleti díjnak megfelelően további 5 évre hozzájárul a haszonbérleti szerződés meghosszabbításához, azonban az új területek haszonbérbe adásához további tárgyalások szükségesek a bérleti díj vonatkozásában. 13. napirend: A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Árajánlatokat kértünk a Boglárka Néphagyományőrző óvoda építéséhez a nyilvánossági feladatok ellátására, ami kötelező feladat. Erre kellene a nyertes ajánlatot kiválasztani. Látható, hogy a Jorma Kft adta a legalacsonyabb ajánlatot. Én ezt javaslom is elfogadni. Aki elfogadja a Jorma Kft. ajánlatát kérem kézfeltartással jelezze. 14

15 Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2014. (VIII.13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a KMOP azonosító számú, Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson című pályázat során a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a JORMA Kft. ajánlattevő (2100 Gödöllő, Tél utca 12.) ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát nyilvánítja nyertes ajánlatnak. 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester Határidő: augusztus napirend: Inárcsfeszt rendezvény időpontjáról döntés (Az előterjesztés szóban történik polgármester úr részéről.) dr. Gál Imre polgármester: Megerősítést szeretnék kérni volt egy korábbi határozatunk, hogy a Falunapot valamilyen formában meg szeretnénk tartani. Döntésünk augusztus 30-i hétvégére szólt, de az idő kevés volt a megszervezésre, ezért a javaslat a szeptember i hétvége lenne. Péteken este már lenne koncert, illetve szombaton lenne az egész napos program főzőcske és fellépés is. Amennyiben nincs más javaslat, akkor kérem módosítsuk az előző határozatunkat. Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2014. (VIII.13.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inárcsfeszt községi rendezvényt szeptember i napokon tartja meg. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester 15

16 dr. Gál Imre polgármester: Több napirend és hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné képviselő jkv.hit. Bolvári Mihály alpolgármester jkv.hit. 16

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-17/2016. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV augusztus 25.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV augusztus 25. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 25. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 10. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338- /2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben