hírmondó SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2011. SZEPTEMBER"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri tájékoztató Az iskolaberuházás legfontosabb célja az volt, hogy a halásztelki gyerekek itt járjanak színvonalas iskolába, illetve a városba költözők hozzák ide gyermekeiket szeptemberében a korábbi két osztály helyett már három indult, most négy első kezdett tól nő Halásztelken az újszülöttek száma, így esély van arra, hogy 32 osztályosra duzzadjon az iskola, illetve a 4 gimnáziumi osztállyal 36-ra. Az új épülettel felkészültünk a gyerekek fogadására. Tanévnyitó a Hunyadiban már négy első osztállyal A válság elérte az önkormányzatot is, bevételeink elmaradnak, ezért nem tudtuk megvalósítani a tervezett útépítéseket, pedig a Mária utca végét, a Megyedülő folytatását és Bolgárkertész utcát, illetve a Gábor Dénes lakott részeinek burkolását előkészítettük, remélem a következő év nyarán ezekre sort tudunk keríteni. Az új jogi szabályozás nem teszi lehetővé a versenyt a gyógyszerpiacon, ezért a befektető visszalépett a jogerős engedélyekkel rendelkező Mária utcai gyógyszertár és rendelők építésétől. A Megyedűlő utca lezárása hátrányosan érintette a külterületen lakókat, a közlekedők biztonságát nem lehetett garantálni a forgalmas földúton. November 15-e után miután a gerincút első szakasza átadásra kerül megvizsgáljuk a lezárás további indokoltságát. A lezárás alatt szeretnénk javítani az út minőségét, ezzel is kárpótolva a kerülésre kényszerített ott lakókat. Ennek keressük az anyagi forrását. A Művészeti Iskola hangszerparkjának bővítése meghozta a várt eredményeket: előadásokat szerveznek a 70 hallgató tudásának bemutatására. Mindenkinek javaslom, egyszer hallgassa meg a gyerekek koncertjét. Szigethalommal és Tököllel pályáztunk a közös szennyvíztisztító bővítésére és korszerűsítésére millió forintot nyertünk és kiegészítünk 300 millió önerővel. Új csatornavezeték épül Halásztelek és Tököl között a jelenlegi mellé, így megoldódhat az esőzésekkor jelentkező dugulások és visszafolyások problémája. Szentgyörgyi József polgármester díszpolgáraink és kitüntetettjeink Ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor augusztus 19-én a Malonyai kastélyban Halásztelek Díszpolgára és a Halásztelekért Érdemérem átadására. Szentgyörgyi József polgármester a Képviselő-testület határozata alapján Halásztelek Díszpolgára címmel járó plakettet adott át Kirnyán Józsefnek Halásztelek utolsó tanácselnökének és Stoffán Antalnak aki 16 éven át volt városunk polgármestere. Halásztelek Érdeméremmel ismerte el a Képviselő-testület az alábbi Vass Dénes, Kovács Imre, Kirnyán József, Aczél Géza, Stoffán Antal, Komlós Istvánné városlakókat: Aczél Géza, Bodogán Sándor, Komlós Istvánné, Kovács Imre és Vass Dénes. A kitüntetettek méltatását a hagyományok alapján egy-egy képviselő olvasta fel, melyben életútjukat, pályájukat és a közösségért tett cselekedeteiket ismertették. Kirnyán Józsefet Szentgyörgyi József, Stoffán Antalt Papp Kornél, Aczél Gézát és Komlós Istvánnét Lengyel Izabella, Kovács Imrét Stefanik Folytatás a 3. oldalon Start előtt a népszámlálás! Többéves előkészítő munkát követően célegyenesbe ért az október 1-jétől október 31-ig tartó, évi népszámlálás. A cenzus előkészítése az ütemtervnek megfelelően zajlik. Elkészült, tesztelés alatt áll a kérdőívek internetes kitöltését biztosító elektronikus adatbeviteli rendszer. Jelentős fejlesztésként valósult meg az összeírás végrehajtásában közreműködők jegyzők, felülvizsgálók, területfelelősök, stb. - munkáját segítő informatikai alkalmazás, a monitoring rendszer. E rendszer segítségével napról napra nyomon követhető az összeírás állása. Jelenleg is tart az oktatók oktatása, vagyis azok képzése, akiknek feladata a népszámlálásban résztvevő mintegy 40 ezer számlálóbiztos felkészítése. A számlálóbiztosok oktatása szeptemberben veszi kezdetét. A számlálóbiztosokat a települési/kerületi jegyzők alkalmazzák, toborzásuk augusztus végére zömében befejeződött. Az idei népszámlálás amely szám szerint a 15. a hazai cenzusok sorában - két tekintetben is az első. Ez lesz az első olyan átfogó nép- és lakásszámlálás az országban, amelyet az Európai Unió tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az idei cenzus azért is, mert - a honlapon keresztül - először nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére. Az összeírás időszakát megelőző napokban, szeptember végén a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító- és egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a kérdőíveket interneten kitölteni, október 1. és október 16. között. A kérdések helyes megválaszolását a programba épített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel, de mégis szeretnék on-line visszajuttatni a kitöltött kérdőíveket. Nekik lehetőségként több nyilvános közintézmény, pl. könyvtárak, faluházak, stb. internet kapcsolódási helye áll rendelkezésre az ország számos településén. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére. Fontos, hogy az egy lakásban lakó személyekről szóló kérdőíveket tehát vagy interneten vagy papíron kell kitölteni. Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott hivatalos okmánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A lakosság védelmében a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és az ORFK együttműködési megállapodást kötött. A lakosság tájékoztatása, a népszámlálás népszerűsítése, a valós válaszadásra ösztönzés érdekében együttműködési megállapodások sora született meg a KSH és az országos kisebbségi önkormányzatok, az egyházak, a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete között. A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a oldalon érhetők el. (forrás: KSH)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 25-én rendkívüli ülést tartott. Egyhangú határozattal hagyta jóvá a Testület a Hunyadi Mátyás ÁMK és a Tündérkert Óvoda alapító okiratát, ezzel elmondható, hogy mind az intézmények életét szabályozó belső dokumentumok, mind a létesítő okiratok terén sikerült kialakítani a törvényes rendet. A módosított alapító okiratok lehetővé teszik az állami normatív juttatás jogszerű igénylését és elszámolását, segítve ezzel intézményeink pénzügyi konszolidációját. Ugyancsak a pénzügyi helyzet javítását szolgálta a 1215 hrsz. ingatlan értékesítése, melytől mivel használhatatlan terület korábban senki sem várt bevételt. Az ingatlanszakértő által megszabott s többségi szavazással elfogadott öszszeg így váratlanul javította az Önkormányzat költségvetési egyenlegét. Tájékoztató a lakásfenntartási támogatásokról augusztus 31-vel megszűnt a szociális alapú gázár és táv-hő ártámogatási rendszer, helyette a lakástámogatási rendszerbe beépülő új támogatási forma igényelhető. A lakásfenntartási támogatás jogosultsági jövedelemhatárát a törvény az öregségi nyugdíj minimum 250%- ában határozta meg a korábbi 150% helyett. Eltörlésre került a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás. A jövedelemszámítás alapja a fogyasztási egység lesz. Az Önkormányzat hatályos szociális tárgyú rendeleteiről részletesen a következő számban olvashatnak. VÉRADÁS! 29-ÉN (csütörtökön) óra között a közösségi házban (Szent László tér) Egyben tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a rászorulóknak jó minőségű ruhaneműt adományozunk minden csütörtökön óra között a Halásztelek, Dózsa Gy. u. 1. számú irodánkban. Vöröskereszt Helyi Szervezete AZ ARIES KFT. AKTUÁLIS HÍREI Elektromos- és akkumulátorhulladék gyűjtés: Október 15-én szombaton, 8-14 óráig az Önkormányzat előtti parkolóban. A helyszínen díjmentesen leadható hulladékfajták: Háztartási nagy-és kisberendezések - Információtechnológia - Távközlési berendezések - Szórakoztató-elektronika - Barkácsgépek - Elektromos játékok - Ellenőrző, vezérlő berendezések - Minden háztartási elektromos és elektronikai berendezés Telefonok - Akkumulátorok Zöld hulladék elhelyezése: Minden hónap utolsó péntekén óráig díjmentesen elhelyezhető a Sport pályánál lévő célgépnél. Ősszel, egy alkalommal a háztól is elvisszük a zöldhulladékot! november 7-11-ig a falevelet és apró zöldhulladékot zsákokban, a fanyesedéket, gallyakat 1 méteres darabokban, összekötegelve a kommunális hulladékszállítás napján, reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni, a kukától kicsit távolabb. Lomtalanítás: A évi lomtalanítás két ütemben történik: I. ütem október 29., II. ütem november 5. A lomtalanítást megelőzően plakátokon és az októberi számban részletes listán tesszük közzé, hogy mely utcák melyik ütembe tartoznak. A kommunális hulladékszállítás ünnepi munkarendje: Mindenszentek napján (11. 1-én) van szállítás, Karácsony második napján ( án) van szállítás. Helyreigazítás Az előző lapszámunkban téves adatot közöltünk amit most helyesbítünk: 1933-ban a most 95 éves Marika néni nem Konta Jánoshoz, hanem B. Nagy Sándorhoz ment feleségül és tőle született mind a tíz gyermeke. Augusztus 20. Verőfényes napsütés köszöntött ránk az ünnep reggelén, amikor a Malonyai kastély kertjében gyülekeztek a halásztelkiek, gyerekek és felnőttek, kicsik és nagyok. A Bel-Canto Kórus vezetésével elénekelték az egybegyűltek a Himnuszt, majd az Ünnepre jöttünk című dal hívta fel a figyelmet a szertartás kezdetére. Szentgyörgyi József polgármester ünnepi beszédében történelmi áttekintés után örömmel szólt a településen élők létszámának folyamatos növekedéséről. Valamint arról, hogy Leisnigben Halásztelek német testvértelepülésén látott szokást megismerve döntöttek úgy az itteni képviselők 2008-ban a várossá avatás ünnepén, hogy itthon is a rózsaültetés legyen hagyomány az előző évben született gyermekek tiszteletére. Az új kenyér ünnepén természetesen az áldásé és a kenyérszentelésé a főszerep. Mint mindig ezen a napon is a történelmi egyházak képviselői együtt szentelték és vágták meg a kenyeret. Prodán Gábor görög katolikus esperes és Végh Gizella református lelkipásztor meghitt és imádságot kifejező szavakkal emelték az ünnepség fényét. A vendégek örömmel fogadták az azsúrmintás asztalkendőkbe és kosárkákba elhelyezett megszentelt kenyérfalatkákat, amelyeket a Mesemátkák kínáltak. Ezzel az apró gesztussal is már a következő nagyszabású rendezvényre a közelgő október 1-2. között megrendezésre kerülő Mesenapokra hívták fel a figyelmet. Delutántól színvonalas Rockpárbaj kezdődött a sportcentrumban a Tutti Frutti szervezésében. Társadalmi szervezetek támogatása A nyári hónapokban több legenda kapott szárnyra városunkban a civil, egyházak és egyéb társadalmi célok évi költségvetési támogatásának célba juttatásáról. A társadalmi kapcsolatokért felelős Oktatási Bizottság elnöke tájékoztatást kért és kapott a Polgármesteri Hivataltól, melyet a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében az augusztus 17-i állapot szerint szeretnénk közzétenni. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a támogatások (legalább) időarányos eljuttatását. Mint arról előző számunkban beszámoltunk, az új Képviselő-testületnek súlyos örökséget jelentett az előző ciklus végének (2010. december 31-i állapot szerinti) negatív költségvetési tartaléka ( eft). Bízunk abban, hogy a támogatások eljuttatása szeptember hónapban minden szervezet tekintetében megnyugtatóan rendeződik. Papp Kornél A társadalmi szervezetek és programok évi költségvetési támogatása: Elnyert támogatás Átutalt támogatás HFC támogatása Ft Ft Tököl Társulás támogatása Ft Ft Polgárőrség támogatása Ft Ft Nemzetközi kapcsolatok Ft Ft Tököl-Halásztelki Ref. Egyházközség Ft - Szt. Erzsébet Római Kat. Plébánia Ft - Csepel Görög Kat. Egyház Ft - Rendőrség Ft - Ügyrendi Bizottság Bűnmegelőzés Ft Ft Süni Magánóvoda Nonprofit Kft Ft Ft Polgármesteri keret Ft Ft Civil szervezeteknek tartalék Ft Ft Összesen: Ft Ft A civil szervezeteknek elkülönített keret részletes kibontása: Civil szervezet Elnyert támogatás Átutalt támogatás Halásztelki civil szervezet Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet Ft Ft Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Ft - Nyugdíjas Baráti kör Ft - Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Egy Ft - Halásztelki Boksz Club Ft Ft Zenebarátok Egyesülete Ft Ft Összefogás Halásztelekért Egyesület Ft Ft Garabonciás Egyesület Ft - Halásztelki Sporthorgász Egyesület Ft - Csepel-sziget Stúdió Egyesület Ft - Nem halásztelki civil szervezet Budo Fight Karate Klub Ft Ft DanceEarth TSE Ft - Összesen: Ft Ft

3 DÍJAZOTTAK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Folytatás a 1. oldalról Zsolt, Vass Dénest pedig Szabó Tibor méltatta. Bodogán Sándor külföldi tartózkodása miatt szeptemberben veszi át a kitüntetést. Az elismerő szavaktól és az ünnepség fényének otthont adó Malonyai kastély dísztermének hangulatától vált igazán feledhetetlen ez a délután. Az ünnepség után a vendégek, családtagjaik és városunk vezetői, valamint a civil szervezetek képviselői fogadáson vehettek részt, melyet a Hunyadi ÁMK konyhája szervírozott, majd a Rajkó Művészegyüttes adott koncertet. (a koncertről a beszámolót lásd külön írásban a szerk.) A díszpolgári címmel járó plakett Zsin Judit szobrászművész alkotása. Bronz dombormű, Csepel sziget rajzával, valamint Halásztelek helyének megjelölésével egy nádiposzáta nevű költöző madárral, aki szimbolikusan fészket rak a településen. Véghné Bágya Ildikó KIRNYÁN JÓZSEF, új díszpolgárunk Kirnyán József között Halásztelek nagyközség tanácselnöke volt. A településen iskola, óvoda és bölcsőde már működött, így a következő feladat az utak burkolása volt. Az első útalapok elkészültek az utcabizalmik komoly szervezést igényelő munkájának köszönhetően. Az ingatlantulajdonosok félhavi átlagfizetéssel járultak hozzá a költségekhez. A település élelmiszerellátottsága gyenge volt, már délben elfogyott a rendelt mennyiség. Még nem lehetett kereskedelmi tevékenységet folytatni, növelni kellett a központi rendelést. A kisbolthálózat megjelenése sokat javított a helyzeten. A tanácselnök nevéhez fűződik a gázhálózat kiépítése, ami az akkori 5 éves fejlesztési tervben még nem szerepelt. Szigetszentmiklóson elfogyott a központi gázvezeték kapacitása ezért bővítési kényszer keletkezett, és sok utánjárással ugyan, de be lehetett kerülni a bővítési körbe. Mindent megtett annak érdekében, hogy minél hamarabb jussanak a halásztelkiek gázhoz. Vezetése alatt sokat bővült a település, például az ÁMK mögötti területekkel és a lányneves utcákkal. Ebben az időben az önkormányzat sok építési telket adott az igénylőknek. Akkor még ezer gyermek járt az ÁMK-ba, a konyha kapacitása is ekkor igazodott létszámukhoz, és a pedagógus-lakások is abban az időben épültek. Nem kevés gonddal járt a 35 fős Tanácsi-testület vezetése, és mégis mindenki szerette és elfogadta Kirnyán Józsefet ben a nagyközség lakossága képviselőnek választotta, 2006-ig volt tagja Halásztelek Képviselő-testületének. Kirnyán József türelméről és kompromisszum-készségéről volt híres a településen és a Tanács dolgozói között. Jobban hitt az egyeztetésben, mint a minimális többséggel bíró eredményes szavazásban. Ez tette őt elfogadottá és szerethetővé. Gratulálunk és eredményekben gazdag további éveket kívánunk neki! Anyatejjel biztonságban Augusztus 29-én első alkalommal rendeztük meg Halásztelken az Anyatejes Világnapot! Világszerte augusztus 1. óta ünneplik az anyatejes táplálást. Ezen a napon hívják fel a figyelmet azokra a csecsemőkre, akik nem jutnak anyatejhez. Az UNICEF is ezért indította el átfogó programját. Önkormányzatunk fő támogatóként vállalta a rendezvény lebonyolítását. A kismamák és kisbabák örömmel vettek részt a babamasszázs és a ringató foglalkozásokon, ahol különböző technikákat sajátíthattak el gyermekük megnyugtatására! A nagyobbacska testvérek is megtalálták helyüket a Kiscsillag Játszóházban az ÁMK egyik termében. Köszönetet mondunk a helyi Védőnői Szolgálat mindhárom tagjának: Bognárné Pöltl Szilviának, Kovács-Horváth Rékának és Bori Juditnak a szervezőmunkáért, valamint a Hunyadi Mátyás ÁMK-nak a kedvezményes teremhasználatokért! Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk és ismét hagyományt teremtettünk Halásztelken! Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó Kedves Védőnők és Szervezők! Ezúton gratulálunk az Anyatejjel biztonságban c. rendezvényük ötletéhez és kivitelezéséhez. Öröm, hogy Halásztelken létezik olyan fórum, amely összehozza a gyerekes szülőket. Kívánjuk, hogy jövőre is legyen folytatása kezdeményezésüknek. Üdvözlettel: Atkári Éva, Dubicz Hunor anyukája Stoffán Antal, új díszpolgárunk Stoffán Antal 1952-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte, ahol 1970-ben érettségizett. Ezt követően a Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi karán diplomázott és 1985 között a Kertészeti Egyetemi Tangazdaságban helyezkedett el öntöző-szakmérnökként. Közben számítástechnikai rendszerszervező végzettséget is szerzett, mellyel 1985-ben a halásztelki ÁMK-ban helyezkedett el ben polgármesterré választották, ezután összesen 16 évig, azaz 2006-ig töltötte be ezt a tisztséget. Ebben az időszakban jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg irányításával Halásztelek nagyközségben. Sor került a tanácsi rendszerben elkezdett gáz-beruházás befejezésére. Megépült 3 esztendő alatt a szennyvíz-elvezető rendszer, melyhez jelentős állami segítséget sikerült pályázati úton elnyerni. A tököli szennyvíz-tisztító bővítését a helyi csatorna-hálózat kiépítésével egy időben végrehajtották. A belterület úthálózatának 90%-át szilárd burkolattal fedték le, a helyi közvilágítást korszerűsítették, az egészségházban orvosi ügyeletet hoztak létre. Mindez ráadásul az önkormányzati vagyon növelése mellett valósulhatott meg. A kárpótlás évei alatt a Kertészeti Egyetem tangazdaságának ingatlanai közül megszerezték a helyi munkásszálló épületét. A Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1991-ben megyei fenntartásból, önkormányzati fenntartásba került, s a tangazdaság szigetcsépi és lakihegyi területeiből részesült a kertészeti szakiskola is. Jelképes áron megvásárolták a mai sportcentrum és környékének területét. Három esztendeig húzódó eljárás során visszaperelte az önkormányzat a Malonyay kastély épületét. A hagyományápolás ill. hagyományteremtés terén is sokat köszönhet Halásztelek Stoffán Antal volt polgármesternek. A Szent László tér elnevezése, a szobor állítása, a Szent László nap(ok) rendezvény kereteinek kialakítása, a település címerének és zászlajának avatása a zászló szegelés hagyományával, Karácsony ünnepéhez kötődve a nyugdíjasok, rászorulók ill. a Leg-ek megajándékozása mind polgármesterségének időszakához köthető. Az egyházakkal, a civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápolt, Halásztelek nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatainak kiépítésében kiemelkedő szerepet játszott. Az egyházak közösségépítő hivatását felismerve, közérdekű és közcélú tevékenységük segítésére a vezetése alatt tevékenykedő képviselőtestület rendszeres önkormányzati támogatást vezetett be. A helyi ünnepi alkalmak részévé vált az egyházi jelenlét illetve aktív együttműködés. Elősegítették egyházi fenntartású intézmények alapítását. Templom építéséhez 1995-ben a Kisgyár utcában telekhez segítették a helyi református gyülekezetet, ezzel a lépéssel otthonra talált a Ságvári utcában a helyi görög katolikus közösség is. Civil szervezetekkel való kapcsolat terén folyamatosan támogatták, segítették a nyugdíjas klubot, a mozgáskorlátozottak klubját és más civil kezdeményezéseket, hogy önálló helyi szervezetté váljanak. Alapító tagja a halásztelki vállalkozók klubjának. A külföldi kapcsolatok építése terén érdemes feleleveníteni, hogy az 1990-es évek elején cserkész és ifjúsági táborokban vehettek rész a halásztelki gyermekek Svájcban ill. Halásztelken. A Képviselő-testület pedig ismerkedhetett a hagyományosan demokratikus intézményrendszerrel rendelkező svájci önkormányzatok működésével. Testvérközségi kapcsolatotokat kezdeményezett a cseh-morva Rousinovval, a bolgár Polikraistevel, Nikopollal, végül 2005-ben az erdélyi közigazgatásilag Illyefalvához tartozó Sepsiszentkirállyal ban hitel nélkül, pozitív egyenleggel adta át a staféta botot utódjának, az ÁMK bővítésének tervei már készen voltak óta közéleti funkció nélkül viseli szívén Halásztelek közösségének sorsát.

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET TÉGED JÖTTÜNK KÖSZÖNTENI Augusztus 14-én egyházközségünk immár 20. alkalommal indult Gyurián Zoltán nagy buszával Máriapócsra. Húsz esztendő. Mennyi változás. Új arcok, új utak. Az autópálya mára szinte Pócsig ér. Most már nem kell három órakor indulni, elég ötkor. Hiszen három és fél óra alatt ott vagyunk. A zarándokok java része szabolcsi származású, az idősebbek még Máriapócs környékén születtek. Szóba is került, hogy hajdan a falvakból gyalogosan zarándokoltak, egyegy pajtában megpihentek, itt is ott is a helybeliek érett dinnyével kínálták őket és tudták, hogy a poros mellék utak ellenére Szabolcs megye az ő otthonuk. Aztán itt találtunk újra otthonra Halásztelken az ötvenes, hatvanas és még a mostani évtizedekben is. Van itt is kis templomunk, élő egyházközségünk és lelkesedésünk, mely egyegy ilyen zarándoklatra visz minket. Kállósemjén után már látni a pócsi szép templomot, annak tornyait. Megható, a gondosan művelt földek, az almások, az akácosok, a szabolcsi táj egyszerűségéből kibukkanó templomunk látványa. E templomban könynyezett a történelmünk folyamán háromszor is a kegykép a fa ikon. Hiába vitette Lipót császár az első ikont Bécsbe, a másolat eddig kétszer a Bécshez képest szegényes Szabolcsmegyei Máriapócs görög katolikus F E L H Í V Á S Hittantábor VOLT a római katolikus egyházközösség szervezésében A Családok évében a tábor mottója a CSOSZIK (Család, Otthon, Szeretet, Ima, Közösség) mozaikszó volt, ami rákerült a gyermekek nyakkendőjére és a tortára is. Képeinken a tábor résztvevői a programokon. Balázsné Gyöngyi templomában könnyezett és tett számtalan csodát. Tízezrével imádkozunk ott együtt. Magyarok, ruszinok, cigányok, szlovákok, románok és oly sok nemzet tagjai főleg a kárpát-medencéből. Majd a Szentliturgia után elköszönve a kegyképtől Nyíregyházára utaztunk, ahol megismerkedtünk a hittudományi főiskolánkkal, a nagyon egyszerű püspöki épületünkkel és a kispapjaink kápolnájával. Fülöp püspökünk egyszerű körülményeket választott ugyanis magának, nagy lakosztályát átadta egy több gyermekes papnak és ő egy szoba-konyhás, pár négyzetméteres lakásban él. A nyíregyházi paróchus beszámolt egyházközsége életéről, terveiről. A buszon hazafelé boldogan énekeltük a jól ismert pócsi énekeket és kértük égi édesanyánkat, hogy halásztelek minden lakójának adjon olyan békét és boldogságot, melyet mi éltünk át Máriapócson azon a gyönyörű augusztusi vasárnapon. Gábor atya Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt Mt.10,32 A Halásztelken működő görög katolikus, református és római katolikus egyházközségek tisztelettel kérnek mindenkit, hogy az októberben történő népszámlálás alkalmával nyilatkozzanak, melyik egyházhoz tartozónak tudják magukat. olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Jer. 18:6 Sok szeretettel köszöntöm az olvasókat szeptemberének elején a 2011/2012. tanév kezdetén. Izgalmas időszak ez szülők és gyerekek számára egyaránt, hiszen véget ért a nyári szünidő és újraindult az óvodai és iskolai élet. Bizonyára sok gyermek és szülő állít ilyenkor maga elé új, megvalósítandó célokat. Egy tanév, és különösen egy új hittanos tanév kezdetén így kell tennünk nekünk is. Krisztus gyülekezeteként átgondolni, milyen törekvésünk is lehet az új időszakban, illetve mely céloknak kell folyamatosan szemünk előtt lebegnie. Ilyen állandó, és talán mégis új cél lehet Jeremiás könyvének fentebb idézett mondata. Isten azt mondja: olyanok legyünk az Ő kezében, mint az anyag a fazekaséban. Azaz formálhatók, alakíthatók, vagyis óvodai, iskolai szóhasználattal élve: nevelhetők. Időszerű felhívás ez, különösen nekünk, felnőtteknek, hiszen ahogy haladunk előre a korban, ahogy egyre több csalódás ér bennünket, mind jobban bezárkózunk, és kevésbé vagyunk hajlandóak a változásra. Pedig Krisztus hű követőjeként formálhatónak kell maradnunk. Elfelejtjük, hogy nem csak nevelőnek kell lennünk (szülőként, pedagógusként, lelkipásztorként ), hanem még inkább nevelhetőnek Krisztus Igéje által. Ez elmaradhatatlan feladatunk. Engedjük hát e tanévben is nyílt szívvel a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hogy szabadon formáljon, alakítson, neveljen bennünket és gyermekeinket. Az új tanévben a református intézményeken kívül a Lakihegyi Óvodában, Tündérkert Óvodában valamint az ÁMK-ban is van lehetőség részt venni a református hitoktatásban. A református gyülekezet új lelkipásztoraként nagy örömmel vettem tudomásul, hogy az előző tanévben is sokan éltek a hitoktatás lehetőségével és bízom benne, hogy ebben az évben is gyarapodni fog a gyermekek száma. Ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek áldott, sikerekben, hit- és tudásbeli növekedésben gazdag tanévet! Legyen sok örömünk Krisztusban, családunkban, gyermekeinkben! Nátulyné Szabolcsik Eszter református lelkipásztor

5 OKTATÁS HOLLÓTÁBOR A HUNYADIBAN augusztus én rendezték meg az induló gimnáziumunk első osztálya számára a Hollótábort. Az első nap programjai között szerepelt ismerkedést segítő játék, zeneterápiás és játékos tantárgyi foglalkozás, amelyek keretében tanulóink megismerkedhettek egymással és a gimnáziumban tanító szaktanárokkal. A napot sportfoglalkozás zárta. A második napon a gimnazisták a kajakozást, kenuzást próbálhatták ki, majd ebéd után az Oázis Parkban strandolhattak. A két napos tábor célja a csapatépítés volt, amely nagy sikerrel zárult. Mind a résztvevő diákok, mind a tanárok pozitív tapasztalatokkal és kellemes élményekkel lettek gazdagabbak. A két napnak köszönhetően szeptember 1-jétől a 9. osztály iskolapadjaiban új barátok, ismerősök ülhetnek egymás mellett. Hírek a Tündérkertből Szeptember 1-jén elindult az újabb nevelési év a Tündérkertben is. Ezen a napon 92 iskolaérett óvodásunk kezdte nagy izgalommal az első osztályt! Szeretettel búcsúztunk tőlük,és a következőkben is figyelemmel kísérjük útjukat az iskolákban. A következő napokban 337 régi és új óvodás kezdi az évet, közülük 86-an most lépik át először az óvoda kapuit. Nehéz időszak ez szülőnek és gyermeknek egyaránt. Az elválás pillanatait az óvónők tapasztalt, szakszerű, szeretettel teli nevelési praktikái, teszik könnyebbé, az óvodába való befogadás- elfogadás folyamatát. Három új kiscsoportba és két vegyes életkorú csoportba érkeznek új gyermekeink. A nagycsoportosok, mivel a legnagyobbakká értek, a példamutatás és az iskolára való felkészülés utolsó szakaszába lépnek. Ez sem könnyű feladat. Az idén 120 tankötelezett korú gyermekkel indultunk. Az előző nevelési évben, a pályázatok évében jártunk. A TÁMOP Kompetencia Alapú Nevelés Bevezetése Halásztelken, című pályázatot valósította meg a nevelőtestület. Ennek a programnak a fenntartása és további beépítése az óvodánk életébe, ebben az évben is kiemelt feladatunk. Pályáztunk az Önkéntesség éve jegyében az önkéntes.hu programra, melynek eredményeként tavasszal egy bank önkéntes csapata újította fel a madárka csoport udvarát. Szeptemberben folytatódik a munka a pillangó csoport, majd a hátsó nagy udvaron! Reméljük ez az együttműködés hosz- Szépül a Madárka csoport kertje szú távú marad! A Generali Biztosító baleset megelőzés céljára írt ki pályázatot, melyen Ft-ot nyertünk, ezt az ütéscsillapító burkolatok és befutás gátló oszlopok és kerítések felújítására fordítjuk. A nyár folyamán elindult a Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány Kuratóriuma által elosztott adó 1%-ának felhasználása. A hátsó nagy udvaron egy udvari gyermek-wc, kerti csap építése, padok, hinták, játéktárolók beszerezése is. Ez ,- forintot jelentett, melyet köszönünk minden támogatónknak! A juniális bevételéből minden csoport ,- Ft-ot kap az év elindításához. Készülünk a halásztelki Mesenapok rendezvényére és ezúton hívjuk és várjuk az érdeklődőket a október 8-án szombaton, óráig tartandó Őszi Kerti Partinkra melynek bevételét az Alapítvány, az óvodások karácsonyi játékára fordítja! A részletes programot keressék a város hirdetőtábláin és az óvoda kapuin! Töltsünk ismét együtt egy vidám napot gyermekeinkkel az óvodában! Előre is köszönjük lelkes szülői gárdánk segítségét és mindenkit szeretettel várunk! Urbán Miklósné óvodavezető HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Tanévkezdés a Bocskaiban Az idei tanévet megelőzően, a hagyományoknak megfelelően, gólyatábor volt a kilencedikes diákok számára. A gólyák augusztus között Magyarkúton szereztek felejthetetlen élményeket. A kézműves és sportfoglalkozásokon kívül erdei iskola, éjszakai bátorságpróba és egy egész napos túra is várt rájuk. A túra Nógrád várához vezetett, ahol megismerkedhettek történelmünk egy kis szeletével. Másnap egy előadás keretében az iskola névadójáról, Bocskai Istvánról hallhattak érdekes információkat. A gólyatáborban a diákok osztályközösségé kovácsolódtak, sok új barátot szereztek, és az új tanévre felkészülve tértek haza. Az idei tanév azért is különleges, mert még soha ilyen nagy létszámban nem tanultak egyszerre a Bocskaiban. A diákok 5 évfolyamon tanulnak a nyelvi előkészítős osztályokban, ahol a képzés 3. évében mivel heti 13 órában nyelvet tanulnak már szinte kivétel nélkül valamennyien rendelkeznek előrehozott középszintű érettségi vizsgával angol nyelvből. Mivel a magasabb óraszám a nyelvekből felsőbb évfolyamokon is megmarad, a 13. évfolyam végéig két nyelvből is teljesíthetik szorgalmas tanulóink a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga követelményeit, amellyel megalapozhatják a sikeres felsőoktatási felvételt. Magas képzettséggel rendelkező tanárok biztosítják a felké- Vendégségben a Lámpás Református Óvodában augusztus között a Bocskai István Református Általános Iskola napközis hittantáborában tölthették el utolsó szünidei hetüket az iskola 1-2. osztályos tanulói. A tábort a Család Éve jegyében rendeztük: interaktív előadásokkal, stranddal, sportvetélkedőkkel, íjászkodással, bográcsozással, mozival, sok-sok kézműveskedéssel színesítve a programot. A hét során két nap is vendégségben jártunk a Lámpás Óvodában. Sok elsős hazajött ide: örömmel köszöntötték az óvónéniket, dadusokat, rohantak a régi ismerős játékokhoz, homokoztak, hintáztak önfeledten. Egy missziós bábcsoport A szeretetre vágyó süni című előadását hozta el a gyerekeknek evangéliumi üzenettel. Kellemes órákat töltöttünk el, énekeltünk, imádkoztunk, elköltöttük az ebédet, jó volt együtt! Szeretettel várjuk mi is az ovisokat a Bocskaiban! Sz. K. 5 szülést valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára is, mivel a felsőfokú intézményekben egyre inkább ez az elvárás. Nemcsak a nyelvi előkészítős osztályokban, hanem az iskola minden évfolyamán kiscsoportos foglalkozás keretében tanulhatják a diákok az idegen nyelvet és a matematikát. A magas szintű informatikai oktatásnak köszönhetően a tanulók az ECDL Start moduljaiból tesznek sikeres vizsgát. A gépírás oktatásával cél a számítógép- használat megkönnyítése. Emellett rendkívül széles a szakmai kínálat a Bocskaiban. A már hagyományosnak mondható szakmákon kívül dísznövénykertész, virágkötő, irodai asszisztens és számítógép-szerelő új képzések is indultak. A legnépszerűbb az érettségire épülő szakmák közül a logisztikai műszaki és menedzserasszisztens felsőfokú OKJ-s szakmai képzés, amely a Dunaújvárosi Főiskola kihelyezett akkreditált képzése, és továbbtanulás esetén többletpontot jelent. A felnőttek az immár 13. éve sikeresen működő esti tagozaton szerezhetnek érettségit, ahol tapasztalt tanárok munkája biztosítja a színvonalas felkészítést. Szintén felnőttek részére indult levelező tagozaton az érettségire épülő informatikus és a marketingés reklámügyintéző szak. A Bocskai István Református Középiskola szeretettel várja az iskola iránt érdeklődő diákokat és szüleiket október 18-án és 19-én a 8 órától kezdődő nyílt napokon. Kállai Attila

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak

hírmondó 2011. NOVEMBER talán vége a dugóknak HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Gerincút-átadás, talán vége a dugóknak Leleplezésre váró közlekedési tábla a Tesco előtti Gerincút-elágazásnál

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Gyermeki örömök! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Gyermeki örömök! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. szeptember 15., V. évf., 32. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Gyermeki örömök! Élénk érdeklődés kísérte az önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. szeptember. XIX. évfolyam IX. szám

MEGHÍVÓ. 2009. szeptember. XIX. évfolyam IX. szám XIX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 53. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli 2014. AUGUSZTUS 1 A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 22-én (pénteken) és 23-án (szombaton) rendezi meg hagyományos Falunapi rendezvényét,

Részletesebben

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük Körkérdés Talán sosem volt még ennyi program karácsony táján a településen. A megújult városközpontban rejlő lehetőségek tárát kihasználva számos érdekes és hangulatos eseményt rendeznek Üllőn. Körkérdésünkkel

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben