SZÉLESSÁVÚ HIBRID OPTIKAI/KOAX HOZZÁFÉRÉSŰ HÁLÓZATOK VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉLESSÁVÚ HIBRID OPTIKAI/KOAX HOZZÁFÉRÉSŰ HÁLÓZATOK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 SZÉLESSÁVÚ HIBRID OPTIKAI/KOAX HOZZÁFÉRÉSŰ HÁLÓZATOK VIZSGÁLATA OKTATÁSI SEGÉDLET BSc villamosmérnök és mérnök-informatikus hallgatók részére Készítette: Varga Attila Károly adjunktus, doktorjelölt A kutatás a TÁMOP A/2-11/ Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 1. Bevezetés A szélessávú hálózatok több mint egy évtizede rohamos mértékben kezdetek el fejlődni, hogy számos olyan szolgáltatást nyújtsanak a vásárlók és a vállalatok számára, mint például analóg és digitális videó adások, nagysebességű adattovábbítás és telefonszolgáltatások, melyek egy gombnyomásra elérhetők. Az 1980-as évek végétől számos egymással versenyző technológiák jelentek meg ezen a területen, hogy megfeleljenek a folyamatosan növekvő felhasználói igényeknek ezen szolgáltatások iránt. A könyvnek három célja van. Az első célja, hogy bemutassa az olvasónak a kábeltelevíziós hálózatok architektúrális fejlődését, melyek a felhasználói igények teljes körét kielégítik a szórakozás és az interaktív információs szolgáltatások terén. A kábeltelevíziós architektúra az egyirányú szélessávú koax hálózatból fejlődött kétirányú hibrid optikai/koax (HFC) hálózattá, hullámhossz-osztásos multiplex hálózattá (DWDM). A második cél, hogy bemutassa az olvasónak a kábeltelevíziós hálózatok kulcsfontosságú építőeleminek működését lehetővé tevő technológiát, valamint kifejtse ezek karakterisztikáját és teljesítmény követelményeit. Ez magában foglal olyan üvegszálas átviteli technológiákat, mint például a direkt vagy külsőleg modulált lézer-adók, optikai vevők és üvegszálas erősítők, illetve olyan digitális kommunikációs technológiákat, mint például kvadratúra amplitúdó-modulációt alkalmazó modemek és digitális beltéri egységek. Ezeket a technológiákat alapul véve a könyv harmadik célja, hogy elmagyarázza az olvasónak a kábelmodemek által használt nagy-sebességű adatátviteli protokollt és szoftverarchitektúrát valamint a digitális beltéri egységek által használt interaktív alkalmazások széles körét. Ezekbe beletartoznak olyan alapvető alkalmazások, mint például elektronikus programleírások, olyan TV-alapú interaktív alkalmazások, mint például a igény szerinti videó szolgáltatás, illetve olyan Internet alapú alkalmazások, mint például az és az e-kereskedelem. Az 1. fejezet rövid áttekintést nyújt a hibrid optikai/koax architektúra alapú kábeltelevíziós hálózatokról és bemutatja az olyan fontos végfelhasználói otthoni terminálokat, mint például a digitális beltéri egységek és kábelmodemek. Ennek a tárgyalásnak a lezárásához szükséges, hogy röviden bemutassuk az egymással versenyző, most megjelenő versenyképes szélessávú technológiákat, me- -2-

3 lyek magukban foglalják az olyan kétirányú kábeltelevíziós hálózatokat, mint például a digitális előfizetői vonal, az optikai hurok, a direkt műsorszóró műhold és a helyhez kötött vezeték-nélküli szolgáltatások. 2. Telekommunikációs hálózatok fejlődése Az utóbbi két évtized alatt a telekommunikációs hálózatok egymástól függetlenül fejlődtek. Általában a telekommunikációs hálózatok három különböző csoportba sorolhatók, úgy mint: (A) kábeltelevíziós hálózatok (CATV) 1, (B) helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok, és (C) nyilvános kapcsolt telefonhálózatok (PSTN). Ezek a telekommunikációs hálózatok valóban függetlenek voltak egymástól mivel olyan egyedi szolgáltatásokat nyújtottak, melyeket más hálózatok nem biztosítottak. Tehát a hagyományos kábeltelevíziós hálózatok nem biztosítottak az előfizetők számára telefon- vagy nagy-sebességű adatszolgáltatásokat, valamint a PSTN hálózatok nem továbbítottak analóg illetve digitális műsorszórást. Az 1990-es évek közepén két egymástól teljesen független hatás játszott fontos szerepet a telekommunikációs helyzetkép átrendeződésében. Egyrészről, a bárhonnan elérhető, olcsó Internet-hozzáférés rengeteg előfizető és üzletág számára megteremtette a lehetőséget az elektronikus kereskedelemre, a hálózaton történő vásárlásra, reklámok közlésére valamint az egyszerűen használható, gyors és adómentes információs szolgáltatások bevezetésére. Másrészről jelentős előrelépést jelentett az 1996-ban elfogadott Amerikai Telekommunikációs Törvény. Az alapelképzelés az volt, hogy liberalizálják a telekommunikációs ipart azzal, hogy lehetővé tették a telefon társaságoknak (helyi érdekeltségű és nagy kiterjedésű hálózatokat üzemeltető), a vezetéknélküli kommunikációt nyújtó szolgálgatóknak, a kábeltelevíziós szolgáltatóknak és a műsorszóró társaságoknak, hogy belépjenek egymás piacára. A törvény megteremtette a lehetőséget a különböző szolgáltatást nyújtó társaságok egyesülési mániájához. Továbbá az olyan szolgáltató vállalatok, mint a gáztársaságok és vasúttársaságok üvegszálas kábeleket kívántak lefektetni a gázvezetékek illetve vasútvonalak mentén és saját telekommuni- 1 A CATV egy általánosan elfogadott szakszó, mely egyszerűen a kábeltelevíziót vagy kábel TV-t jelent -3-

4 kációs hálózatot akartak kiépíteni. Az 1. ábra a három telekommunikációs hálózat közeledését mutatja egy olyan közös szélessávú hálózat felé, mely szórakozató és információs szolgáltatások [1] széles körét nyújtja. Azonban, mint azt később ebben a fejezetben látni is fogjuk, számos gazdasági, üzleti és szabályozási tényező valamint a kiválasztott technológia határozza meg egy ilyen telekommunikációs hálózat megvalósíthatóságát. 1. ábra - Az HFC kábeltelevíziós hálózatok, számítógépes hálózatok és nyilvános kapcsolt telefonhálózatok konvergenciája a videó, adat és hang szolgáltatásokat továbbító szélessávú hálózatok felé A kábeltelevíziós hálózatok az egy-irányú analóg videó csatornákat sugárzó hálózatokból olyan kétirányú interaktív optikai/koax (HFC) hálózatókká alakultak, melyek analóg/digitális videó csatornákat és nagy-sebességű adatelérést biztosítanak. A hagyományos fa-ág típusú szélessávú koaxiális hálózat, melyet rádiófrekvenciás (RF) technológiával lehetett elérni, tökéletesen megfelelt a kábeltelevíziós vállalatok által nyújtott szolgáltatások szórására, nevezetesen a műsorszóró vagy egy-több pont közötti kommunikációs szolgáltatásokra. Az RF erősítők sora igen hosszúvá vált (30-40 erősítő), ami viszont lerontotta a minőséget és nehezítette az elnyomott oldalsávos ampli- -4-

5 túdó-modulált (AM-VSB) videó-csatornákhoz való hozzáférést, valamint fokozta az előfizetők elégedetlenségét. A földi mikro-hullámú kapcsolatok használatával csökkent az egymás után kapcsolt RF erősítők száma megnövelve ezáltal az analóg videó-csatornák átviteli teljesítményét. A száloptikás átviteli technológiában történt komoly előrelépések az 1980-as évek végétől a kábeltelevíziós ipar [2-5] rohamos fellendülését vonta magával. Az 550 MHZ-es közvetlenül modulált (DM) DFB lézeradók és az 1310 nm-es hullámhossz tartományban működő optikai vevőegységek megjelenésével a hagyományos koaxiális hálózatok architektúrája megváltozott. Az HFC hálózatok lehetővé tették nagy mennyiségű analóg videó-csatorna továbbítását szabványos monomódusú optikai szálon (SMF) az optikai csomóponthoz, ami az egymást követő RF erősítők számának további csökkentését eredményezte. Továbbá a kábeltelevíziós szolgáltatók jelentős előrelépést tettek a fejállomásokhoz szükséges eszközök alkalmazása terén a száloptikás gyűrűk használatával, melyek a az elsődleges és a másodlagos fejállomásokat vagy hub-okat kötik össze a nagyvárosok főbb pontjain. Ennél fogv a kábeltelevíziós szolgáltatók csökkenteni tudták a költségeiket és tovább javították az alapvető műsorszóró szolgáltatások minőségét és elérhetőségét. A kulcsfontosságú rendszerek fejlődése, mint például a kvadratúra amplitúdó modulációs (QAM) modulátorok, olcsó QAM vevőegységek, mozgókép-szakértő csoport (MPEG) 2 típusú digitális videó kódolók és dekódolók lehetővé tették a kábel-szolgáltatóknak, hogy új digitális videó szolgáltatások sorát nyújtsák a hagyományos AM-VSB videó csatornákkal együtt, melyek vételéhez digitális beltéri egységeket (STB) helyeztek el az előfizetőknél [6]. A 750 MHz-es HFC hálózatok rohamos alkalmazása szintén utat nyitott a televíziós- és néhány telefonszolgáltatóknak, hogy versenyképes hálózati kapcsolatot biztosítsanak az előfizetőknek és számos üzletág számára a nagyobb piacokon. Az 1990-es évek közepén a meglévő HFC hálózati architektúra fejlődése új irányt vett. A fejlődés a következő piaci erőknek tulajdonítható: 2 A különböző MPEG szabványok részletes áttekintése a 2. Fejezeten belül a 2.2 Alfejezetben található meg -5-

6 (A) Egyre nagyobb igény az otthoni nagy-sebességű adatelérés (Pl.: Internet) iránt. (B) Erősen célzott interaktív digitális szolgáltatások közlése. (C) Fokozott verseny a különböző telekommunikációs és közvetlen műsorszóró műholdas (DBS) szolgáltatók részéről. (D) A kábeltelevíziós hálózat skálázhatóságának javulása a különböző száloptikás és koaxiális egységek illetve rendszerek életciklus-költségének csökkenésével. (E) A száloptikás technológiák fejlődése, főleg a lézer adó- és vevőegységek valamint a kábeltelevíziós hálózat-kezelés terén. Ezek a követelmények és piaci erők arra ösztönözték a televíziós szolgáltatókat, hogy újragondolják a meglévő HFC hálózati architektúrát és utat nyitnak a DWDM kábeltelevíziós hálózatok előtt[7]. Ezt a könyvet úgy szerkesztettük meg, hogy az olvasó lépésről lépésre megértse az HFC valamint DWDM hálózatok különböző kulcsfontosságú rendszereinek technológiáját, működését és alkalmazását. Áttekintjük a kétirányú HFC hálózatok architektúráját és szolgáltatásait és a fejezet végén összevetjük a vele versenyző technológiákkal. A 2. fejezet a különböző jelalakokat mutatja be az analóg és digitális videó illetve audió szolgáltatások kapcsán, valamint a koaxiális kábeltelevíziós hálózatok alap karakterisztikáit. A működési és a tervezési alapelveket részletesen bemutatjuk azokon a közvetlenül modulált DFB (3. fejezet) illetve külsőleg modulált lézer egységek kapcsán (4. fejezet), melyeket a kábeltelevíziós fejállomás által küldött analóg és digitális videó jeleket együtt szállító al-vivőnek (SCM) az SMF-en keresztül az optikai csomópontig való továbbításához használnak. Az 5. fejezet taglalja a csomópontoknál lévő és az optikai jelek elektronikus jelekké való konvertálása során használt optikai vevőegységek elvi és gyakorlati kérdéseit. A 6. fejezet kábeltelevíziós hálózatokban alkalmazott száloptikás erősítők használatát és működési alapelveit mutatja be. Az HFC hálózatok kulcsfontosságú rendszerelemei között elhelyezkedő M-ary QAM és a 8/16 típusú RF digitális modulátorok és demodulátorok használatával illetve kialakításával a 7. fejezet foglalkozik. A 8. fejezet bemutatja az előfizetői terminálok kialakítását és működését Pl.: -6-

7 STB és kábelmodem (CM), melyek lehetővé teszik, hogy a technológia az HFC hálózatokon információt fogadjon és közöljön. Az HFC és DWDM hálózatokon történő nagy mennyiségű információ átviteléhez és vételéhez szükséges követelmények megértéséhez különböző típusú, az átvitelt zavaró tényezőket vizsgálunk elvi és gyakorlati szinten a 9. fejezetben. A 10. fejezetben az olvasó már rendelkezni fog a szükséges ismeretekkel az olyan új fejlesztésű szélessávú kábeltelevíziós hálózatok architektúrájának letöltési és feltöltési koncepciójának a megvitatásához, mint például a DWDM hálózatoké. A CM-ek működéséhez szabványos kommunikációs protokollokra van szükség. Első körben a CableLabs multimédiás kábelhálózati rendszereket (MCNS), a CM-nél használt protokollt, a kábelen történő adattovábbítást lehetővé tévő interfész leíró (DOCSIS) protokollt mutatjuk be a 11. fejezetben, nagy hangsúlyt fektetve a fizikai rétegre (PHY) és az eszközhozzáférést vezérlő (MAC) rétegre. A 12. fejezet mutatja be a digitális STB szoftverarchitektúráját és a különböző típusú alkalmazásokat, mint például az alapvető alkalmazások, TV alapú interaktív alkalmazások és Internet alapú alkalmazások. 3. Hagyományos kábeltelevíziós hálózatok Mint ahogy a neve is mutatja, az HFC hálózatok száloptikás és koaxiális kábeleket egyaránt használnak a jelek átviteléhez és szétosztásához. Az 1. ábra egy tipikus nagyvárosi HFC hálózati architektúrát mutat be. Az különböző forrásokból, mint például a műholdas adókból, földi műsorsugárzókból és videó szolgáltatókból származó analóg és digitális videó-jeleket multiplexálják és a kábeltelevíziós fejállomásból általában négy vagy öt elsődleges hub vagy fejállomás felé egy SMF gyűrűn továbbítják. Minden egyes elsődleges fejállomás vagy hub előfizetőt lát el. Maximum négy vagy öt olyan másodlagos hub és helyi fejállomást használnak a multiplexált analóg és digitális videó csatornák további leosztására, melyek maximum előfizetőt szolgálnak ki minden egye elsődleges fejállomás részére. Annak érdekében, hogy ugyanazon kiküldött videó csatornákat ne kelljen megduplázni a különböző elsődleges és másodlagos fejállomáson, az elsődleges fejállomás által küldött analóg és a digitális csatornák megoszthatóak a gerinchálózaton. A -7-

8 gerinchálózat tipikusan egy gyűrű architektúra, mely vagy szinkron optikai hálózati struktúrát (SONET) használ a hozzátársított SONET multiplexerekkel (ADM), vagy egyéb bevált szabványt. A SONET specifikáció, melyet Bellcore tervezett meg [8] és az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal (ANSI) szabványként rögzített, a szabványos digitális adatsebesség hierarchikus rendszerét 51,84 Mb/s vagy másképp OC-1-től (1. szintű optikai vivő) ezen sebesség egész számú többszöröséig definiálja. Egy tipikus SONET hálózaton, az analóg videó jeleket digitalizálják, modulálják, idő osztással multiplexálják (TDM) és digitális alapsávi jelekként továbbítják különböző átviteli sebességgel, legalább OC-12 (622 Mb/s) és legfeljebb OC-48 (2488 Mb/s) adatsebességgel. A statisztikus TDM, mely a szinkron TDM egy alternatívájaként használható, növeli a teljes sávszélesség kihasználtságát a SONET hálózaton oly módon, hogy dinamikusan ossza ki az időréseket a SONET-en továbbított különböző bit-sebességű szolgáltatásoknak [9]. A fejlesztési költségek további csökkentése érdekében a legtöbb kábeltelevíziós szolgáltató SONET-kompatibilis eszközöket használ, melyek szabadalmazott hálózati interfészekre épülnek. Az analóg és digitális videójeleket tovább osztják a különböző száloptikás csomópontokra, mely során fa-elágazás architektúrát alkalmaznak, mint azt az 2. ábra is szemlélteti. A száloptikás csomópont az optikai jeleket visszakonvertálja elektronikus jelekké, melyeket különböző típusú RF erősítők és tápellátó egységek alkalmazásával koaxiális kábeleken továbbítanak az előfizetők felé. A száloptikás csomópont kapacitása, melyet a kiszolgált előfizetői létszám (HP) határoz meg, lehet egészen kicsi 100 kiszolgált előfizetővel, vagy akár egészen nagy 2000 kiszolgált előfizetővel. -8-

9 2. ábra - Egy tipikus HFC hálózati architektúra nagy-kiterjedésű nagyváros esetén Mint azt a később látni fogjuk, a száloptikás csomópont kapacitása nagyban befolyásolja az HFC hálózat teljesítményét, különösen a visszirányú, adatfeltöltési spektrum esetén. Általában, egy nagy kapacítású csomópont lecsökkenti az adatfeltöltés kezelhetőségét és a maximális felhasználói adatáteresztőképességet, mely az időben válozó bemeneti zaj, illetve az előfizetők kiszolgálása során bekereülő egyéb gyengítő tényezők hatásaként tudható be. 4. A kétirányú HFC hálózatok Azzal, hogy az egyirányú HFC hálózatok kétirányú szélessávú HFC hálózatokká fejlődtek, lehetőség nyílt három új rendszer bevezetésére, úgy mint: (A) fejlett előfizető oldali terminál (STB), (B) CM, és (C) HFC hálózatokon működő IP telefonrendszerek. Ezen technológiák lehetővé tették olyan merőben új szolgáltatások bevezetését, melyek eddig nem léteztek. A következő alfejezetben az alapvető funkciókat és különböző típusú szolgáltatásokat nézzük át. A 8. fejezet részletesen áttekinti a hardver rendszer-architektúrákat, ide értve az összes elsődleges építőelem működési alapelvét, illetve a digitális STB és CM teljesítmény-követelményeit. -9-

10 5. Előfizető oldali terminál Az előfizető oldali terminálok, melyek magukban foglalják az anlóg és digitális STB-ket is, mondhatni a legfontosabb komponensei az HFC hálótaoknak. A digitális STB-k testesítik meg a kapcsolatot a jelenlegi analóg TV-k és a fejlett, a jövőben bevezetésre kerülő digitális TV-k között. Az 1970-es és 1980-as évektől kezdve az anlóg STB-k bevezetésével, az előfizetők képesek voltak a sugárzott analóg TV csatornákat HFC hálózatokon fogni a földi sugárzású csatornák helyett. A kábeltelevíziós szolgáltatók az előfizetők részére az elindított műsor utáni fizetés (IPPV) jellegű szolgáltatásokat kínáltak, filmek és speciális események sugárzása kapcsán, mely során az interaktív működéshez a telefont használták. Az IPPV-t használó előfizetők számára lehetőség nyílt arra, hogy az otthoni terminálokon keresztül bármikor megrendeljenek egy adott programot vagy szolgáltatást. 3. ábra - A különböző típusú videó- és adatszolgáltatások szemléltetése, melyek a beépített kábelmodem és dupla kábeltelevíziós beállító-egységgel ellátott fejlett digitális STB-n keresztül érhetőek el A szolgáltatótól kapott bővített kredittel, melyet az otthoni terminál osztott ki, lehetőség nyílt, hogy az előfizetők az elindított műsor után fizessenek. IPPV használatánal, a számlázási rendszer -10-

11 számolja az adott előfizetőhöz tartozó kreditet, mely a szolgáltató által meghatározott szabályok alapján történik az előfizető fizetési kötelezettségének nyomonkövetésével. A kredit-limit a fejállomásból az előfizető oldali terminálba kerül, ahol az IPPV előfizetői igények az elérhető kredit-limit tükrében kerülnek kiszolgálásra. Minden egyes vásárlás alkalmával, az aktuális kredit értéke csökken, míg a szolgáltató a számlaegyenleget frissíti. A General Instrument és a Scientific Atlanta által 1996-ban bevezetett digitális STB-k megteremtették a lehetőséget a kábelszolgáltatóknak, hogy az előfizetőknek szélessávú szolgáltatások új körét kínálják. Az előfizetőkhöz kitelepített digitális STB a következő alapfunkciókat látja el: - Digitális (MPEG-2) és analóg videó-szolgáltatások hangolása a letöltési sávszélességben. - A vett digitális csatorna demodulálása. - A vissz-irányú digitális jelek modulálása. - A kiválasztott digitális szolgáltatás titkosítása és visszafejtése. - Előfizető menedzselése a kábeltelevíziós fejállomásból küldött jellel. - Előfizetői felhasználó-interfész. A nemrég kifejlesztett fejlett Motorola / General Instrument által gyártott digitális STB-k, melyek dupla kábeltelevíziós hangoló egységgel és beépített CM-mel vannak ellátva, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy egy időben nézzék a TV-t és böngésszenek az Interneten az HFC hálózaton. A különböző típusú videó- és adatszolgáltatások, melyeket a fejlett digitális STB-n keresztül lehet igénybe venni, az 1.3 Ábrán tekinthetők meg. Olyan szolgáltatások, mint a kódolatlan vagy titkosított analóg/digitális videó szolgáltatások, digitális nézd-és-fizess (PPV), digitális IPPV, kvázi igény alapú videó (NVOD) és igény alapú (VOD) szolgáltatások, az STB hangolók által foghatók. A VOD szolgáltatás megengedi az előfizetőnek, hogy egy filmet rendeljen meg egy központi nyilvántartásból, melyhez egy letölthető elektronikus program-útmutató (EPG) és egy navigációs rendszer szükséges. Ez a rendszer, mely a sávszélességen kívüli csatornán (OOB) 3 keresztül érhető el és menü- vagy ikon-vezérelt hozzáférést biztosít a hálózati erőforrásokhoz illetve az STB-hez, az erőforrásokhoz való biztonságos hozzáférés érdekében le van védve egy egyedi azonosító számmal 3 A letöltési OOB csatornát van, hogy előre irányuló adat csatornának (FDC) is nevezik, míg a feltöltési OOB csatornát néha vissz-irányú adat csatornának (RDC) nevezik -11-

12 (PIN). A VOD szolgáltatás az előfizető részére videómagnó-szerű (VCR) funkcionalitást biztosít úgy, mintha egy filmet kikölcsönöztünk volna otthoni lejátszás céljából. Ezzel ellentétben, az NVOD szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az előfizető filmet rendeljen egy általános elv szerint rendezett, fix idő intervallumokkal rendelkező filmeket tartalmazó csoportból, mondjuk 30 perces idő intervallumokban, VCR funkcionalitás nélkül. A letöltési OOB csatorna, mely a sávban lévő összes programra vonatkozó speciális információt szállít, 2048 Mb/s-os sebességen működik, kvadratúra fázis-billentyűző (QPSK) modulációt alkalmaz és tipikusan a 70 MHz 130 MHz frekvenciatartományban helyezkedik el [11]. A fejlett STB-ben lévő második hangoló-egység, kétirányú nagy-sebességű Internet elérést biztosít DOCSIS protokoll használatával. További új szolgáltatások, mint IP telefon vagy IP videótelefon, és interaktív játékok is elérhetőek lesznek a közeljövőben [12]. Így, a fejlett STB egy helyi gateway-ként (RGW) funkcionál, mely olyan Internet Protokoll szabványbeli csomagokat továbbít a külső eszközök felé, mint például IP hang és videó-telefon. Az 1. táblázat az STB-hez tartozó átlagos és maximális bit-sebességet mutatja különböző típusú adatforgalmak esetén. 1. táblázat - A digitális STB-hez tartozó átlagos és maximális sebességek különböző típusú adatforgalmak esetén. A CBR a konstans bit sebességű adatforgalmat jelöli. Adatforgalom típusa Átlagos sebesség Maximális sebesség Jogosultság ellenőrző üzenetek 200 kb/s CBR MPEG 2 szabvánnyal tömörített videó és 3 Mb/s / aktív előfizető 9 Mb/s / aktív előfizető audió adat Alkalmazások (Pl. WEB Böngészés) 100 kb/s / aktív előfizető 5 Mb/s / aktív előfizető Csomag-alapú adatszórás 0,1 5,0 Mb/s CBR Analóg műsorszórás Nincs adat Nincs adat -12-

13 A fejlett STB nagy-felbontású TV jelek fogadását, feldolgozását és dekódolását is lehetővé teszi. Az imént említett alkalmazások mindegyike kihasználhatja az STB 2D/3D grafikus megjelenítési lehetőségeit, amikor az alkalmazások egy TV vevő/figyelő-egységen kersztül továbbítódnak, legyen az szélessávú vagy RF modulált videó. A fejlett STB számos bemeneti/kimeneti interfésszel rendelkezik, mint például Univerzális Soros Busz (USB), IEEE 1394 interfész ( FireWire ) és Ethernet kapcsolat. Az IEEE 1394 egy nagy-teljesítményű soros busz-szabvány, mely a multimédiás alkalmazások valós idejű 100 Mb/s, 200 Mb/s vagy 400 Mb/s sebességű átvitelére szolgál kábelen keresztül [13] 4. Az IEEE 1394 szabvány skálázható, rugalmas, könnyen használható, olcsó digitális interfész, mely az elengedhetetlen integrációt biztosítja a különböző otthoni elektronikus eszközök között, mint például a digitális kamera, digitális STB, digitális TV, videó-telefon és személyi számítógép (PC) között. 4 Az IEEE 1394 szabványt az Apple Computer dolgozta ki és később az IEEE 1394 Working Group-pal együtt fejlesztette ki -13-

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2016. márc. 29. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. okt. 5. Áttekintés Telefonvonali modemek Akusztikus modemek PSTN modemek ISDN modemek ADSL,

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. SIGNET HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg optikai és koaxiális kábelszakaszok

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Major Gábor UPC Növekvő igények FTTH technológiákkal szembeni versenyképesség Videós tartalmak növekedése (CD -> DVD -> BD SD -> HD -> 4K)

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Műsorszolgáltatás, kábeltelevízió egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 4. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN hálózatok áttekintése 3.

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek Hálózati architektúrák és rendszerek CATV - és a kapcsolódó szolgáltatások Wéber József DRH9P6 Miért kábel TV? Ötlet a 40-es évek végén Jobb vétel a külvárosokban és a hegyek között élőknek Közösségi antennás

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései SZIPorkázó technológiák SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Főleg száloptikai hálózatok épülnek GINOP 3.4.1 technológia megoszlás

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok Németh Krisztián BME TMIT 2016. ápr. 4. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv és optikai hálózatokon

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás

Részletesebben

Építsünk IP telefont!

Építsünk IP telefont! Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből MediaNet 2013. október 3. Bognár Ádám Hálózatfejlesztési és üzemeltetési szenior menedzser HD tévéadások vezetékes hálózatokon 2 Mit jelent a HD

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2007. szet. 25. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13.

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13. A Li-Fi technológia Bagoly Zsolt Debreceni Egyetem Informatika Kar 2014. február 13. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A Wi-Fi biztonsága 4 3. A Li-Fi 5 3.1. A Li-Fi bemutatása........................

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Kábeltelevíziós műsorterjesztésre Új hozzáférés létesítési idő a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített Az új hozzáférés

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások ADSL, xdsl IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások ADSL, xdsl IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások ADSL, xdsl IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 11. ADSL rotokolléítmény (Ez a dia nem vizsgaanyag. De ersze érdekes...) (

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Rózsa Roland mérnök konzulens vállalati hálózatok http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó?

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Csiki Gergő g.csiki@elsinco.hu Tartalom Az Elsinco kft. rövid bemutatása 802.11 szabványok áttekintése Az Ekahau rövid bemutatása

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 17. Szájbergyerek (Németh Eszter 13 hónaos, 2010. február) A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN

Részletesebben

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára Előadók: Huber Jenő Jurenka Oszkár KTV szolgáltatók előtt álló kihívások Elmúlt 20 évben a digitalizáció a szolgáltatásokat integrálta

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára

Részletesebben

HRF-Dx ELŐRE IRÁNYÚ FEJÁLLOMÁSI JELRENDEZÉS

HRF-Dx ELŐRE IRÁNYÚ FEJÁLLOMÁSI JELRENDEZÉS ELŐRE IRÁNYÚ FEJÁLLOMÁSI JELRENDEZÉS HÁTTÉR A kisebb ellátási területek önálló fejállomásainak megszüntetése, a fejállomási feladatok nagyobb központokba történő centralizációja új és összetett feladatok

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs Tétényi István MTA-SZTAKI/ASZI

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs <martos@sztaki.hu > Tétényi István <tetenyi@sztaki.hu > MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE 18 hónapja Martos Balázs Tétényi István MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE az NIIF Program által fejlesztett és fenntartott országos gerinchálózat, amelynek hálózati

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10.

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10. VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Digitalia 2013. szeptember 10. TARTALOM TV tények (eszközök, nézési idő, nézést növelő faktorok) Multiplatform (eszközök, külföldi adatok,

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

TV és internet új dimenziókban!

TV és internet új dimenziókban! TV és internet új dimenziókban! Kedves Ügyfelünk! Kedves leendô Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy az Ön lakóhelyén hamarosan új dimenziókat nyitunk az internetezésben és tévézésben! Fejlesztéseink befejeztével

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés

Részletesebben

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok Dovalovszki András kereskedelmi igazgató InCa Információtechnológiai Kft. adovalovszki@inca.co.hu Áttekintés A cégcsoport A termék Jelenlegi fejlesztéseink

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben