BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET"

Átírás

1 BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, január. 31.

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Polgári Béláné, születési név: Zelenyánszki Edit, Lakcím: Nyékládháza Nagy László utca 2. sz. alatti lakos, főkönyvelő 150-GT/2012, sorszám: PT D Közgazdász, Miskolci Egyetem Pénzügy számvitel szak, intézményazonosító FI Pénzügyi szakon MK számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Bükkalja Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 3412 Bogács, Táncsics ut. 2. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Adminisztratív létszáma átlag 2013.fő 53 fő A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje Ezer forint A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2013.december Kötelező közleményeinek elérhetősége A takarékszövetkezet átalakulással, a Bogács és Vidéke Takarékszövetkezet, mint befogadó valamint az Emőd és Vidéke Takarékszövetkezetek, mint beolvadó szövetkezet egyesüléssel jött létre március 31-én a Bükkalja Takarékszövetkezet néven. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az Magyar Nemzeti Bank (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; széfszolgáltatás; pénzváltási tevékenység; Engedélyszám: 169/2000. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: készpénz- helyettesítő fizetési 2

3 eszköz kibocsátása illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából Engedélyszám: I-1280/2001. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: követelések megvásárlása (faktoring ügylet) Engedélyszám: I/E-2343/2004. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása Engedélyszám: I-2095/2004. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: biztosítás közvetítői tevékenység Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel) Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a Takarékszövetkezet tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység Engedélyszám: - Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából Engedélyszám: 1779/1999. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: értékpapír letéti őrzés Engedélyszám: 738/1997/F. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, de jelentős számú a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, alapítványok, non profit szervezetek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelő ügyfelek száma. A Szövetkezeti Hitelintézet székhelye, központja Bogács, Táncsics út 2. sz. A telephelyek bemutatása 3412 Bogács Táncsics ut Szomolya Mária tér Tard Béke ut Cserépfalu Kossuth út Bükkzsérc Rákóczi út Mezőkövesd, Szegfű út Emőd Kossuth út Hejőpapi Kossuth út Sajószöged Ady E. út. 57/a 3458 Tiszakeszi Községháza út Nyékládháza Kossuth út Tiszapalkonya Dobó út Mezőcsát Kossuth út Tiszaújváros Szent István út. 29/b 3417 Cserépváralja Alkotmány u.52/b Betétgyűjtő pénztár Cserépváralja községben működik. A takarékszövetkezetet 10 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. 3

4 A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés Fő Részjegy e Ft Fő Részjegy e Ft Természetes személy tagok Jogi személyiségű társaságok (KFT) Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok BT Egyéni vállalkozó Összesen: A tagok részjegy állománya a ki és belépés miatt 2013-ban összességében 70 e Ft-tal csökkent. A részjegy összege: A tag belépésekor legalább egy részjegyet köteles jegyezni és befizetni. Egy részjegy összege Ft (azaz tízezer) forint. A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. Részjegy tulajdonszerzési korlátozás A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tőkéjében 1 tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada (részesedése) a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével nem lehet több 15%-nál. A takarékszövetkezetnél a részjegyek értékéből egy tag rendelkezik összességében egy ezer ezer Ft összértékű részjegy állománnyal, amely 8,8 %-nak felel meg. A tagságra vonatkozó rendelkezést a Takarékszövetkezet betartja. A Takarékszövetkezetnek leányvállalata, közös vezetésű és társult vállalkozása nincs. A takarékszövetkezet a gazdasági társaságoktól szóló törvény szerinti többségi befolyással, vagy minősített többséget biztosító befolyással nem rendelkezik. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek (követelések, kötelezettségek) a nyilvántartásainkban nem szerepelnek. A Takarékszövetkezet nem rendelkezik olyan jellegű megállapodással, amelyből származó kockázatok vagy előnyök a hitelintézet pénzügyi helyzetének megítélését befolyásolnák. 2. Számviteli politika A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 1 Megnevezés Számviteli Politika Eszközök és Források és Mérlegen kívüli tételek értékelési Szabályzata Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási és Céltartalék képzési Szabályzat Fedezetértékelési Szabályzat Ig.h. 98/2013/XII.2.sz. 98/2013/XII.17.sz. 99/2013/XII.17.sz. 99/2013/XII.17.sz. A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezett. 1 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 4

5 A számviteli politika keretében további számviteli szabályzatok készültek el: Ezek: Eszközök és források értékelési szabályzata, amely a Hitelintézetekre vonatkozóan tartalmazza a sajátos értékelési előírásokat is Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata A pénz és értékkezelési szabályzat A többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait, valamint a kormányrendelet 7.sz. melléklete szerinti további Számviteli Politikához kötődő szabályzatokkal szemben támasztott követelményeket, amelyek alapján a takarékszövetkezet hatályba léptette a következő szabályzatokat: Kockázatvállalási Szabályzat Ügyfél, ill. Partnerminősítési Szabályzat Fedezetértékelési Szabályzat Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási és Céltartalék képzési Szabályzat. A Szövetkezeti Hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. tv. előírásai alapján hatályba lépett a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbanknál a szövetkezeti hitelintézeti integráció szabályozási rendje, amely alapján egységes számviteli szabályzatok készültek el és léptek hatályba ével azzal az előírással, hogy a Számviteli Politikának és a hozzá kapcsolódó további szabályzatok előírásait a évi Hitelintézeti Éves beszámoló készítésekor már alkalmazni kell. Takarékszövetkezetünk ezen követelményeket teljesítette. A 2013.évi beszámoló összeállításának szabályrendszere és főbb jellemzői: A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból, Kiegészítő Mellékletből álló éves beszámolót, valamit üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja:2014.január.31. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: Havonta történik. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg. A jelentős összegű hiba a mérlegfőösszeg 2 %-a A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai és módszere A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, amely időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a hónap első napján meglévő állomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet egyszáz ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 5

6 Alkalmazott értékelési eljárások A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklete, valamint a 2013.évi CXXXV. ISZ.tv. előírásainak figyelembe vételével került kialakításra és a takarékszövetkezet részéről történő elfogadásra a Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási, és Céltartalék képzési Szabályzat, amely meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra, a kisösszegűnek minősülő követeléseknél csoportos egyszerűsített minősítési eljárást alkalmazunk a késedelem időtartamához kötődően. Kisösszegű követelésnek minősül, az a követelés, amelynek összeghatára ügyfél/ügyfélcsoport szinten nem haladja meg a szövetkezeti hitelintézet mindenkori auditált szavatoló tőkéjének 1%-át. A fenti összeghatárt meghaladó ügyfél/ügyfélcsoportokkal szemben fennálló követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedi szempontok alapján minősíti a takarékszövetkezet. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 90 %. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek..a takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. Az értékelésbe a pénzintézeti tevékenységet szolgáló ingatlanokat vonja be. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: A Számviteli törvény 57.. (3) bekezdése alapján az ingatlanainknál a bekerülési érték és tervszerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték, és a piaci érték különbözetét az eszközeink között értékhelyesbítésként, a források között az értékhelyesbítés összegével azonos összegben értékelési tartalékként mutatjuk ki. [Sztv.57. (3)]. A piaci értékelés időpontja január 31. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ). Egyéb számvitel-politikai elemek A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. 3. Számviteli változások A takarékszövetkezet a évi CXXXV.tv.11..(1.) a) pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének Igazgatósága által Számviteli Rend címen kiadott kötelező szabályzat alapján alakítja a számbavételi eljárásait, értékelési módszereit. A fentiek hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 6

7 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A Takarékszövetkezet évben a számviteli becslések vonatkozásában változást nem eszközölt. Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél továbbra is a terv szerinti értékcsökkenési leírás mértékeként a társasági adóról szóló tv. alapján figyelembe vett mértékeket alkalmazza. Ez az eljárás összhangban van a jan.1.-től hatályos Számviteli Politika előírásaival is. A Számviteli Törvény előírásai szerinti céltartalék képzés rendjében nincs változás az alkalmazott gyakorlatban, egyezően a jan.1-től hatályos előírásokkal. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása évben sem hatósági, sem pedig önellenőrzés során nem került feltárásra olyan hiba, amelynek úgy az eredményre, mint a vagyoni helyzetre számszerűsíthető kihatása lett volna. Az átvilágítási folyamat keretében a vizsgálat által megállapított, a Takarékbank által megküldött és javasolt pótlólagos értékvesztést Takarékszövetkezetünk megképezte. Az átvilágítás keretében a vizsgálat egyéb megállapítást nem tett. (1.sz. mellékelt ) 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 2012.december 31.-i ezer Ft-ról e Ft-al növekedett, ezer Ft december 31.-én. Ebből: a saját tőke növekedése a kötelezettség növekedése az átmenő passzívák csökkenése a céltartalék csökkenése e Ft e Ft e Ft e Ft Megállapítható, hogy a növekedés döntő részben az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknél van. A takarékszövetkezet kamatpolitikájának, a szolgáltatások színvonalának az ügyfelektől származó források bővülésének köszönhetően a takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megtartotta. Tárgyévben a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. a.) Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,2% ,1% 1,0% 2. Állampapírok ,6% ,0% 3,4% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,5% ,8% -0,8% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,8% ,4% -3,4% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,6% ,7% 0,1% 6. Immateriális javak 836 0,0% ,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,1% ,0% 0,0% 8. Egyéb eszközök ,4% ,2% -0,2% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,9% ,8% -0,1% E S Z K Ö Z Ö K xx 7

8 A fentieket szemlélteti az alábbi diagram A takarékszövetkezet az eszközállomány összetételében nőtt az állampapírok aránya 3,4 %-al, ugyanakkor a hitelintézetekkel szembeni követelések 0,8 %-al és az ügyfelekkel szembeni követelések aránya 3,4 %-al csökkent. A hitelkihelyezés üteme lelassult, az eszközcsoportban tapasztalható ügyfelekkel szembeni követelés csökkenés ennek okán következett be. A Takarékbank a jegybanki alapkamat csökkenő ütemű mértékéhez igazodva alakította az elhelyezett betétekhez kötődő kamatlábakat. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén e Ft, melyet a mérlegben csökkentett a e Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva e Ft-al csökkent nettó értéken, azaz 6,6 %-al csökkent, s így aránya a mérlegfőösszegen belül 41,4 % lett. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,5% ,4% -0,1% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,6% ,4% 0,8% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,9% ,2% -0,7% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx 8

9 A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 0,8 %-al tolódott el. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírásait, a 250/2000 Kormány rendelet 7.sz. mellékletének előírásait, valamint a 2014.jan.1-től hatályos előírásokat a Takarékszövetkezet a évi beszámoló készítésénél alkalmazni köteles. A Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási, és Céltartalék képzési Szabályzat alapján az eszközállományból a minősített hitelállomány a takarékszövetkezetnél 2013.december.31.-én e Ft volt, e Ft-al kevesebb az előző évinél. Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,3% ,4% 4,1% Külön figyelendő ,7% ,0% -0,8% Átlag alatti ,8% ,8% 0,0% Kétes ,8% ,5% -2,3% Rossz ,4% ,4% -1,1% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx A problémamentes állomány aránya e körben 75,3 %-ról,79,4 %-ra növekedett, változott a hitelállomány összetétele a szigorú hitelbírálat és a következetes portfólió kezelés eredményeként. Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % 0,0 Külön figyíelendő % % 0,0 Átlag alatti % % 0,0 Kétes % % 0,0 Rossz % % 0,0 Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx 9

10 Portfolió elemzés minősítés (netto) A minősített eszköz állományon belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelés állomány, ami 2013.dec.31.-én e Ft volt, 2012.dec.31.- én pedig e Ft. c. Források összetételének alakulása A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források aránya (betétek, egyéb kötelezettségek) csökkentek, a takarékszövetkezet saját tőke aránya pedig emelkedett 0,3 %-al az összes forráshoz viszonyítva. Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,8% ,1% 0,3% Idegen források ,2% ,9% -0,3% F O R R Á S O K xx Megnevezés Mo Mo. Elt +/- 1. Betétek , ,8 + 0,1% 2. Egyéb , ,6 + 0,1% kötelezettségek 3. Passzív időbeli elhatárolás , ,9-0,3% 4. Céltartalékok , ,1-0,6% 5. Hátrasorolt , ,5 +0,4% kötelezettségek 6. Saját tőke , ,2 +0,4% FORRÁSOK * A betétállomány a takaréklevél betét kamata nélkül került kimutatásra, amely passzív időbeli elhatárolás soron szerepel. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a legfontosabb mutatók közül a saját tőke 0,4 %-kal a betétállomány 0,1 %-al, az egyéb kötelezettség 0,1 %-al, a hátrasorolt kötelezettség 0,4 %-al növekedtek. 10

11 Az idegen források összetételének alakulása Betétállomány összetétel szerinti alakulása: adatok e Ft Megnevezés Index e Ft e Ft % 1. Lakossági betétek ,4 Könyves betét (1 év, 2 év, látra szóló) ,5 Értékpapír jellegű hosszú (Takaréklevél + kamata) ,2 Értékpapír jellegű rövid (Takarékszelvény, Matrac,Kamatjegy) ,9 Lakáscélú betétek ,8 Lakossági folyószámla ,8 Lakossági folyószámlán lekötött ,2 2. Vállalkozói betétek ,5 3. Önkormányzati betétek ,3 Összesen: ,5 Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében e Ft-al növekedett. A pozitív változás alapvetően az önkormányzati betétek e Ft-os növekedésének a következménye. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú értékpapír jellegű források aránya csökkent 3,1 % -al. A saját tőke üzleti éven belüli változás Adatok e Ft-ban Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányváll. 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék + Általános tartalék képzés Eredménytartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés Értékelési tartalék + Vagyon értékelés Mérleg szerinti + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg eredmény szerinti eredmény Saját tőke

12 A saját tőke elemei közül az általános tartalék növekedése, az eredmény levezetés szerint az adózott eredmény 10 %-a alapján képzett e Ft. Az eredménytartalék 70 e Ft-al csökkent, amely a ki és belépő tagok részjegy állomány változásának az eredménye. Az értékelési tartalék e Ft-al történő csökkenése, ingatlanjaink piaci értének csökkenéséből ered. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény a saját tőkét e Ft-al növelte. d. Tőkemegfelelés-ICAAP 2 A Takarékszövetkezet ban nem módosította tőkekövetelmény számítási módszerét. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek-megfelelően azonosítsák, mérjék, összesítsék és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tartson, - a Takarékszövetkezet megfelelő kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze. Tőkekövetelmény alakulása MNBkód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény % CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 0 0 Összes tőkekövetelmény hitelezési és partner CAB21 kockázatokra % CAB22 Elszámolási kockázat tőkekövetelménye 0 0 CAB23 Tőkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, árú kockázatokra CAB24 Működési kockázat tőkekövetelménye % CAB26 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény 0 CAB2 Tőkekövetelmény minimális szintje % cab3301 Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) % Belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása Összes tőkekövetelmény % A táblázat adataiból kitűnik, hogy a tőkekövetelmény minimális szintjére ható tényezők közül az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség értéke 12 %-al csökkent, míg a működési kockázat tőkekövetelménye 5 %-al növekedett. A két tényező összhatásaként a tőkekövetelmény minimális szintje e Ft-al, azaz 7 %-al csökkent. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 27,2 %, amely mutató alakulására a portfólió szerkezetén belüli arány eltolódáson túl az egyes elemek kockázati súlyának a változása is hatással volt. (Takarékbank Zrt kitettség) 2 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata 12

13 Szavatoló tőkeszámítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz Megnevezés 2012.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.m.főösszeg 1,25%-ig Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 19,04% 21,47% 113% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 16,14% 18,19% 113% A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 18,19%, a törvény által előírt minimális 8% követelménnyel szemben. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége e Ft, amely 5,4 %-al a tervezett szint és 27,2 %-al a bázis szint alatt teljesült. 13

14 Az eredmény kimutatás kiegészítése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők e Ft-ban S.sz. Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Kamatjövedelem változás elemzése Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest Kamatkiadás változása az előző évhez képest Kamatjövedelem változás: Bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% 1 Hitel % % 2 Állampapírok % % 3 Bankközi betétek % % 4 Egyéb % % 5 Jutalékos bevételek % % Ebből: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét 0 0% 0 0% -bankkártya % % -valuta váltás 627 0% 545 0% -biztosítás 0 0% 0 0% -bankgarancia 38 0% 0 0% -hitelekkel kapcs. 0 0% 0 0% -home banking 0 0% 0 0% -egyéb % % Összesen:

15 Megnevezés Eredmény levezetés év dec. 31. Adatok: ezer Ft-ban év Index dec. 31. % 1. Kapott kamatok ,3 Hitelek kamatbevételek ,0 Jegybanki és bankközi betétek kamatai ,3 Értékpapirok kamatbevétele ,2 Egyéb kamat jellegű bevétel ,9 2. Fizetett kamatok ,7 Betétek kamatráfordítás ,5, Hátrasorolt kötelezett. kam.ráf ,4 3. Kamatkülönbözet (1-2 ) ,2 4. Kapott osztalék ,4 Értékvesztés és kockázati céltartalék változása saját 5. köv. után ,6 6 Értékvesztés képzés saját követelés után ,1 7 Értékvesztés visszaírása saját köv.után ,8 8 Jutalék és díjeredmény ,2 9 Pénzügyi műveletek nettóeredménye ,9 10 Egyéb üzleti tevékenység eredménye ,5 11 Általános igazgatási költségek ,2 Bérköltség ,8 Személyi jellegű egyéb kifizetés, TB nélkül ,4 Társadalombiztosítási nyugdíj ,2 Személyi jellegű egyéb kifiz, egyéb járulék ,3 Egyéb működési költségek ,5 12. Értékcsökkenési leírás ,1 13. Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás ,6 Adózás előtti eredmény 15. ( ) ,8 A kamatbevételeink összességében 14,7 %-al csökkentek az előző évhez képest. Ez abból ered, hogy a hitelfolyósítás az év folyamán nem volt olyan ütemű, ahogyan terveztük, így a szabad pénzeszközeinket bankközi betétbe helyeztük el és értékpapír vásárlásra fordítottuk. Ezek eszközök jövedelmezősége- a jegybanki alapkamat alakulásának, fokozatos csökkenésének eredményeképpen- azonban nem éri el azt a szintet, mintha hitelbe helyeznénk ki forrásainkat. 15

16 A jegybanki alapkamat alakulásához igazodóan a betéteink után kifizetett ráfordítás is csökkenő ütemű volt, figyelembe véve azt az üzletpolitikai szándékot, hogy az erős pénzpiaci versenyben is meg kívántuk tartani a betéteseinket. A évben elszámolt kamatráfordítás összege e Ft, ez az összeg 22,3 % -al alacsonyabb mértékű az előző évinél. Negatívan befolyásolta jövedelmezőségünket a visszamenőleges hatályú tranzakciós illeték adóterhe, amely e Ft volt. A jutalék és díjeredmény jelentősen emelkedett bázishoz viszonyítva. Ezek a jutalékok a számlavezetéssel kapcsolatban felszámított összegek, a bankkártyákkal kapcsolatos jutalékok, biztosítások jutaléka, nem kamatjellegű költségek, hitel előkészítési díj értékeiből tevődnek össze. Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások veszteség jellegű különbözete e Ft, amely e Ft-al magasabb a évinél. Ebben a kategóriában szerepeltetjük a hitelintézeteket terhelő adójellegű ráfordításaink egy részét (hitelintézeti járadék, pénzügyi szervezetek különadója, tranzakciós illeték). A további ráfordítások jogcímei a helyi adók, felügyeleti, OBA egyéb díjak, adóssal szemben indított eljárások díjai, terven felüli értékcsökkenési leírás.) Ezek közül kiemelve összegszerűségében is az alábbiakat e Ft-ban Hitelintézeti járadék Tranzakciós illeték iparűzési adó építményadó 166 Gépjárműadó 330 PSZÁF díj OBA díj OTIVA díj Pénzügyi Szervezetek különadója

17 JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓSZÁMOK Sorszám Megnevezés év e Ft év e Ft 1. Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény = Összes eszköz = 0,76 % = 0,55% Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény = = 8,66 % = 6,0 % Saját tőke 3. Kamatbevételek mérlegfő-összeghez viszonyított aránya = 10,85% = 9,12 % Kamatbevétel = Mérlegfőösszeg 4. Kamatráfordítások mérlegfő-összeghez viszonyított aránya = 4,72% Kamatráfordítás = Mérlegfőösszeg = 3,61 % Tőkeellátottsági mutató Saját tőke = Mérlegfőösszeg = 8,82% = 9,15 % Kamatrés mutató / mérleg szerinti / = 6,13% Kamatjövedelem = = 5,51 % Összes eszköz Az eszközarányos jövedelmezőség 0,21%, bázishoz képest csökkent. A mérleg szerinti eredmény saját tőkéhez viszonyított aránya 2,67 %-os, szintén csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva A jövedelmezőségi mutatószámok a nyereség csökkenése miatt általában csökkenő tendenciát mutatnak, a tőke ellátottsági mutató 9,15 %, bázishoz képest a növekedés 0,33%. 17

18 f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kellett elhelyezni Kötelező jegybanki tartalék A Bükkalja Takarékszövetkezet által évben teljesítendő kötelező jegybanki tartalék napi összege Időszak Kötelező tartalék Teljesítés Eltérés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Éves átlag II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a.) Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b.) Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tétel átrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. 18

19 c.) Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése változott. A csoportos egyszerűsített minősítésű eljárás alá tartozó követelések esetében az elszámolt értékvesztési kulcsok változtak az alábbiak szerint: 2012.dec.31.: 2013.júl.31.: dec.31.: külön figyelendő kategória 10% átlag alatti kategória 20% kétes kategória 60% rossz kategória 95% külön figyelendő kategória 10% átlag alatti kategória 20% kétes kategória 60% rossz kategória 100% külön figyelendő kategória 5 % átlag alatti kategória 20% kétes kategória 50% rossz kategória 90% 2. Tételes bemutatások a mérleghez Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték évi változásának bemutatása a kiegészítő mellékletben Befektetett eszközök megnevezése Bekerülési érték (bruttó érték) adatok e Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró I. Immateriális javak Üzleti vagy cégérték 0 2. Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 4. Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki beruházás gépek, jármű Egyéb berendezés felszerelés. jármű Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok Beruházások Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen:

20 Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Immateriális javak, tárgyi eszközök évi értékcsökkenésének és értékcsökkenési leírásainak bemutatása a kiegészítő mellékletben Befektetett eszközök megnevezése Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Lineáris 100 eft alatti Összesen Terven felüli értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés összesen I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki beruházás gépek, járm Egyéb berendezés felsz. járm Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok Összesen: Tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyéb ingatlan esetében történt (kerítés), használhatatlanná válás miatt 984 e Ft összegben, amely összeg az egyéb ráfordítások között került elszámolásra. Maradványértékkel a takarékszövetkezet nem számol. Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításánál lényeges változás nem következett be. 20

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben