BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET"

Átírás

1 BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, január. 31.

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámolót Polgári Béláné, születési név: Zelenyánszki Edit, Lakcím: Nyékládháza Nagy László utca 2. sz. alatti lakos, főkönyvelő 150-GT/2012, sorszám: PT D Közgazdász, Miskolci Egyetem Pénzügy számvitel szak, intézményazonosító FI Pénzügyi szakon MK számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Bükkalja Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 3412 Bogács, Táncsics ut. 2. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Adminisztratív létszáma átlag 2013.fő 53 fő A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje Ezer forint A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2013.december Kötelező közleményeinek elérhetősége A takarékszövetkezet átalakulással, a Bogács és Vidéke Takarékszövetkezet, mint befogadó valamint az Emőd és Vidéke Takarékszövetkezetek, mint beolvadó szövetkezet egyesüléssel jött létre március 31-én a Bükkalja Takarékszövetkezet néven. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az Magyar Nemzeti Bank (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; széfszolgáltatás; pénzváltási tevékenység; Engedélyszám: 169/2000. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: készpénz- helyettesítő fizetési 2

3 eszköz kibocsátása illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából Engedélyszám: I-1280/2001. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: követelések megvásárlása (faktoring ügylet) Engedélyszám: I/E-2343/2004. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása Engedélyszám: I-2095/2004. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: biztosítás közvetítői tevékenység Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel) Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a Takarékszövetkezet tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység Engedélyszám: - Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából Engedélyszám: 1779/1999. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: értékpapír letéti őrzés Engedélyszám: 738/1997/F. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, de jelentős számú a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, alapítványok, non profit szervezetek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelő ügyfelek száma. A Szövetkezeti Hitelintézet székhelye, központja Bogács, Táncsics út 2. sz. A telephelyek bemutatása 3412 Bogács Táncsics ut Szomolya Mária tér Tard Béke ut Cserépfalu Kossuth út Bükkzsérc Rákóczi út Mezőkövesd, Szegfű út Emőd Kossuth út Hejőpapi Kossuth út Sajószöged Ady E. út. 57/a 3458 Tiszakeszi Községháza út Nyékládháza Kossuth út Tiszapalkonya Dobó út Mezőcsát Kossuth út Tiszaújváros Szent István út. 29/b 3417 Cserépváralja Alkotmány u.52/b Betétgyűjtő pénztár Cserépváralja községben működik. A takarékszövetkezetet 10 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. 3

4 A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés Fő Részjegy e Ft Fő Részjegy e Ft Természetes személy tagok Jogi személyiségű társaságok (KFT) Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok BT Egyéni vállalkozó Összesen: A tagok részjegy állománya a ki és belépés miatt 2013-ban összességében 70 e Ft-tal csökkent. A részjegy összege: A tag belépésekor legalább egy részjegyet köteles jegyezni és befizetni. Egy részjegy összege Ft (azaz tízezer) forint. A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. Részjegy tulajdonszerzési korlátozás A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tőkéjében 1 tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada (részesedése) a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével nem lehet több 15%-nál. A takarékszövetkezetnél a részjegyek értékéből egy tag rendelkezik összességében egy ezer ezer Ft összértékű részjegy állománnyal, amely 8,8 %-nak felel meg. A tagságra vonatkozó rendelkezést a Takarékszövetkezet betartja. A Takarékszövetkezetnek leányvállalata, közös vezetésű és társult vállalkozása nincs. A takarékszövetkezet a gazdasági társaságoktól szóló törvény szerinti többségi befolyással, vagy minősített többséget biztosító befolyással nem rendelkezik. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek (követelések, kötelezettségek) a nyilvántartásainkban nem szerepelnek. A Takarékszövetkezet nem rendelkezik olyan jellegű megállapodással, amelyből származó kockázatok vagy előnyök a hitelintézet pénzügyi helyzetének megítélését befolyásolnák. 2. Számviteli politika A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 1 Megnevezés Számviteli Politika Eszközök és Források és Mérlegen kívüli tételek értékelési Szabályzata Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási és Céltartalék képzési Szabályzat Fedezetértékelési Szabályzat Ig.h. 98/2013/XII.2.sz. 98/2013/XII.17.sz. 99/2013/XII.17.sz. 99/2013/XII.17.sz. A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezett. 1 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 4

5 A számviteli politika keretében további számviteli szabályzatok készültek el: Ezek: Eszközök és források értékelési szabályzata, amely a Hitelintézetekre vonatkozóan tartalmazza a sajátos értékelési előírásokat is Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata A pénz és értékkezelési szabályzat A többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait, valamint a kormányrendelet 7.sz. melléklete szerinti további Számviteli Politikához kötődő szabályzatokkal szemben támasztott követelményeket, amelyek alapján a takarékszövetkezet hatályba léptette a következő szabályzatokat: Kockázatvállalási Szabályzat Ügyfél, ill. Partnerminősítési Szabályzat Fedezetértékelési Szabályzat Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási és Céltartalék képzési Szabályzat. A Szövetkezeti Hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. tv. előírásai alapján hatályba lépett a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbanknál a szövetkezeti hitelintézeti integráció szabályozási rendje, amely alapján egységes számviteli szabályzatok készültek el és léptek hatályba ével azzal az előírással, hogy a Számviteli Politikának és a hozzá kapcsolódó további szabályzatok előírásait a évi Hitelintézeti Éves beszámoló készítésekor már alkalmazni kell. Takarékszövetkezetünk ezen követelményeket teljesítette. A 2013.évi beszámoló összeállításának szabályrendszere és főbb jellemzői: A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból, Kiegészítő Mellékletből álló éves beszámolót, valamit üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja:2014.január.31. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: Havonta történik. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg. A jelentős összegű hiba a mérlegfőösszeg 2 %-a A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai és módszere A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, amely időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a hónap első napján meglévő állomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet egyszáz ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 5

6 Alkalmazott értékelési eljárások A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklete, valamint a 2013.évi CXXXV. ISZ.tv. előírásainak figyelembe vételével került kialakításra és a takarékszövetkezet részéről történő elfogadásra a Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási, és Céltartalék képzési Szabályzat, amely meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra, a kisösszegűnek minősülő követeléseknél csoportos egyszerűsített minősítési eljárást alkalmazunk a késedelem időtartamához kötődően. Kisösszegű követelésnek minősül, az a követelés, amelynek összeghatára ügyfél/ügyfélcsoport szinten nem haladja meg a szövetkezeti hitelintézet mindenkori auditált szavatoló tőkéjének 1%-át. A fenti összeghatárt meghaladó ügyfél/ügyfélcsoportokkal szemben fennálló követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedi szempontok alapján minősíti a takarékszövetkezet. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 90 %. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek..a takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. Az értékelésbe a pénzintézeti tevékenységet szolgáló ingatlanokat vonja be. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: A Számviteli törvény 57.. (3) bekezdése alapján az ingatlanainknál a bekerülési érték és tervszerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték, és a piaci érték különbözetét az eszközeink között értékhelyesbítésként, a források között az értékhelyesbítés összegével azonos összegben értékelési tartalékként mutatjuk ki. [Sztv.57. (3)]. A piaci értékelés időpontja január 31. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ). Egyéb számvitel-politikai elemek A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez. 3. Számviteli változások A takarékszövetkezet a évi CXXXV.tv.11..(1.) a) pontja alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének Igazgatósága által Számviteli Rend címen kiadott kötelező szabályzat alapján alakítja a számbavételi eljárásait, értékelési módszereit. A fentiek hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 6

7 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A Takarékszövetkezet évben a számviteli becslések vonatkozásában változást nem eszközölt. Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél továbbra is a terv szerinti értékcsökkenési leírás mértékeként a társasági adóról szóló tv. alapján figyelembe vett mértékeket alkalmazza. Ez az eljárás összhangban van a jan.1.-től hatályos Számviteli Politika előírásaival is. A Számviteli Törvény előírásai szerinti céltartalék képzés rendjében nincs változás az alkalmazott gyakorlatban, egyezően a jan.1-től hatályos előírásokkal. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása évben sem hatósági, sem pedig önellenőrzés során nem került feltárásra olyan hiba, amelynek úgy az eredményre, mint a vagyoni helyzetre számszerűsíthető kihatása lett volna. Az átvilágítási folyamat keretében a vizsgálat által megállapított, a Takarékbank által megküldött és javasolt pótlólagos értékvesztést Takarékszövetkezetünk megképezte. Az átvilágítás keretében a vizsgálat egyéb megállapítást nem tett. (1.sz. mellékelt ) 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 2012.december 31.-i ezer Ft-ról e Ft-al növekedett, ezer Ft december 31.-én. Ebből: a saját tőke növekedése a kötelezettség növekedése az átmenő passzívák csökkenése a céltartalék csökkenése e Ft e Ft e Ft e Ft Megállapítható, hogy a növekedés döntő részben az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknél van. A takarékszövetkezet kamatpolitikájának, a szolgáltatások színvonalának az ügyfelektől származó források bővülésének köszönhetően a takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megtartotta. Tárgyévben a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. a.) Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,2% ,1% 1,0% 2. Állampapírok ,6% ,0% 3,4% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,5% ,8% -0,8% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,8% ,4% -3,4% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,6% ,7% 0,1% 6. Immateriális javak 836 0,0% ,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,1% ,0% 0,0% 8. Egyéb eszközök ,4% ,2% -0,2% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,9% ,8% -0,1% E S Z K Ö Z Ö K xx 7

8 A fentieket szemlélteti az alábbi diagram A takarékszövetkezet az eszközállomány összetételében nőtt az állampapírok aránya 3,4 %-al, ugyanakkor a hitelintézetekkel szembeni követelések 0,8 %-al és az ügyfelekkel szembeni követelések aránya 3,4 %-al csökkent. A hitelkihelyezés üteme lelassult, az eszközcsoportban tapasztalható ügyfelekkel szembeni követelés csökkenés ennek okán következett be. A Takarékbank a jegybanki alapkamat csökkenő ütemű mértékéhez igazodva alakította az elhelyezett betétekhez kötődő kamatlábakat. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén e Ft, melyet a mérlegben csökkentett a e Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva e Ft-al csökkent nettó értéken, azaz 6,6 %-al csökkent, s így aránya a mérlegfőösszegen belül 41,4 % lett. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,5% ,4% -0,1% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,6% ,4% 0,8% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,9% ,2% -0,7% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx 8

9 A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 0,8 %-al tolódott el. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírásait, a 250/2000 Kormány rendelet 7.sz. mellékletének előírásait, valamint a 2014.jan.1-től hatályos előírásokat a Takarékszövetkezet a évi beszámoló készítésénél alkalmazni köteles. A Monitoring, Eszközértékelési, Értékvesztés elszámolási, és Céltartalék képzési Szabályzat alapján az eszközállományból a minősített hitelállomány a takarékszövetkezetnél 2013.december.31.-én e Ft volt, e Ft-al kevesebb az előző évinél. Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,3% ,4% 4,1% Külön figyelendő ,7% ,0% -0,8% Átlag alatti ,8% ,8% 0,0% Kétes ,8% ,5% -2,3% Rossz ,4% ,4% -1,1% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx A problémamentes állomány aránya e körben 75,3 %-ról,79,4 %-ra növekedett, változott a hitelállomány összetétele a szigorú hitelbírálat és a következetes portfólió kezelés eredményeként. Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % 0,0 Külön figyíelendő % % 0,0 Átlag alatti % % 0,0 Kétes % % 0,0 Rossz % % 0,0 Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx 9

10 Portfolió elemzés minősítés (netto) A minősített eszköz állományon belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelés állomány, ami 2013.dec.31.-én e Ft volt, 2012.dec.31.- én pedig e Ft. c. Források összetételének alakulása A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források aránya (betétek, egyéb kötelezettségek) csökkentek, a takarékszövetkezet saját tőke aránya pedig emelkedett 0,3 %-al az összes forráshoz viszonyítva. Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,8% ,1% 0,3% Idegen források ,2% ,9% -0,3% F O R R Á S O K xx Megnevezés Mo Mo. Elt +/- 1. Betétek , ,8 + 0,1% 2. Egyéb , ,6 + 0,1% kötelezettségek 3. Passzív időbeli elhatárolás , ,9-0,3% 4. Céltartalékok , ,1-0,6% 5. Hátrasorolt , ,5 +0,4% kötelezettségek 6. Saját tőke , ,2 +0,4% FORRÁSOK * A betétállomány a takaréklevél betét kamata nélkül került kimutatásra, amely passzív időbeli elhatárolás soron szerepel. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a legfontosabb mutatók közül a saját tőke 0,4 %-kal a betétállomány 0,1 %-al, az egyéb kötelezettség 0,1 %-al, a hátrasorolt kötelezettség 0,4 %-al növekedtek. 10

11 Az idegen források összetételének alakulása Betétállomány összetétel szerinti alakulása: adatok e Ft Megnevezés Index e Ft e Ft % 1. Lakossági betétek ,4 Könyves betét (1 év, 2 év, látra szóló) ,5 Értékpapír jellegű hosszú (Takaréklevél + kamata) ,2 Értékpapír jellegű rövid (Takarékszelvény, Matrac,Kamatjegy) ,9 Lakáscélú betétek ,8 Lakossági folyószámla ,8 Lakossági folyószámlán lekötött ,2 2. Vállalkozói betétek ,5 3. Önkormányzati betétek ,3 Összesen: ,5 Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében e Ft-al növekedett. A pozitív változás alapvetően az önkormányzati betétek e Ft-os növekedésének a következménye. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú értékpapír jellegű források aránya csökkent 3,1 % -al. A saját tőke üzleti éven belüli változás Adatok e Ft-ban Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányváll. 0 0 Tőketartalék 0 0 Általános tartalék + Általános tartalék képzés Eredménytartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés Értékelési tartalék + Vagyon értékelés Mérleg szerinti + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg eredmény szerinti eredmény Saját tőke

12 A saját tőke elemei közül az általános tartalék növekedése, az eredmény levezetés szerint az adózott eredmény 10 %-a alapján képzett e Ft. Az eredménytartalék 70 e Ft-al csökkent, amely a ki és belépő tagok részjegy állomány változásának az eredménye. Az értékelési tartalék e Ft-al történő csökkenése, ingatlanjaink piaci értének csökkenéséből ered. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény a saját tőkét e Ft-al növelte. d. Tőkemegfelelés-ICAAP 2 A Takarékszövetkezet ban nem módosította tőkekövetelmény számítási módszerét. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek-megfelelően azonosítsák, mérjék, összesítsék és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tartson, - a Takarékszövetkezet megfelelő kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze. Tőkekövetelmény alakulása MNBkód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény % CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 0 0 Összes tőkekövetelmény hitelezési és partner CAB21 kockázatokra % CAB22 Elszámolási kockázat tőkekövetelménye 0 0 CAB23 Tőkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, árú kockázatokra CAB24 Működési kockázat tőkekövetelménye % CAB26 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény 0 CAB2 Tőkekövetelmény minimális szintje % cab3301 Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) % Belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása Összes tőkekövetelmény % A táblázat adataiból kitűnik, hogy a tőkekövetelmény minimális szintjére ható tényezők közül az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség értéke 12 %-al csökkent, míg a működési kockázat tőkekövetelménye 5 %-al növekedett. A két tényező összhatásaként a tőkekövetelmény minimális szintje e Ft-al, azaz 7 %-al csökkent. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 27,2 %, amely mutató alakulására a portfólió szerkezetén belüli arány eltolódáson túl az egyes elemek kockázati súlyának a változása is hatással volt. (Takarékbank Zrt kitettség) 2 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata 12

13 Szavatoló tőkeszámítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz Megnevezés 2012.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.m.főösszeg 1,25%-ig Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 19,04% 21,47% 113% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 16,14% 18,19% 113% A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 18,19%, a törvény által előírt minimális 8% követelménnyel szemben. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége e Ft, amely 5,4 %-al a tervezett szint és 27,2 %-al a bázis szint alatt teljesült. 13

14 Az eredmény kimutatás kiegészítése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők e Ft-ban S.sz. Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Kamatjövedelem változás elemzése Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest Kamatkiadás változása az előző évhez képest Kamatjövedelem változás: Bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% 1 Hitel % % 2 Állampapírok % % 3 Bankközi betétek % % 4 Egyéb % % 5 Jutalékos bevételek % % Ebből: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét 0 0% 0 0% -bankkártya % % -valuta váltás 627 0% 545 0% -biztosítás 0 0% 0 0% -bankgarancia 38 0% 0 0% -hitelekkel kapcs. 0 0% 0 0% -home banking 0 0% 0 0% -egyéb % % Összesen:

15 Megnevezés Eredmény levezetés év dec. 31. Adatok: ezer Ft-ban év Index dec. 31. % 1. Kapott kamatok ,3 Hitelek kamatbevételek ,0 Jegybanki és bankközi betétek kamatai ,3 Értékpapirok kamatbevétele ,2 Egyéb kamat jellegű bevétel ,9 2. Fizetett kamatok ,7 Betétek kamatráfordítás ,5, Hátrasorolt kötelezett. kam.ráf ,4 3. Kamatkülönbözet (1-2 ) ,2 4. Kapott osztalék ,4 Értékvesztés és kockázati céltartalék változása saját 5. köv. után ,6 6 Értékvesztés képzés saját követelés után ,1 7 Értékvesztés visszaírása saját köv.után ,8 8 Jutalék és díjeredmény ,2 9 Pénzügyi műveletek nettóeredménye ,9 10 Egyéb üzleti tevékenység eredménye ,5 11 Általános igazgatási költségek ,2 Bérköltség ,8 Személyi jellegű egyéb kifizetés, TB nélkül ,4 Társadalombiztosítási nyugdíj ,2 Személyi jellegű egyéb kifiz, egyéb járulék ,3 Egyéb működési költségek ,5 12. Értékcsökkenési leírás ,1 13. Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás ,6 Adózás előtti eredmény 15. ( ) ,8 A kamatbevételeink összességében 14,7 %-al csökkentek az előző évhez képest. Ez abból ered, hogy a hitelfolyósítás az év folyamán nem volt olyan ütemű, ahogyan terveztük, így a szabad pénzeszközeinket bankközi betétbe helyeztük el és értékpapír vásárlásra fordítottuk. Ezek eszközök jövedelmezősége- a jegybanki alapkamat alakulásának, fokozatos csökkenésének eredményeképpen- azonban nem éri el azt a szintet, mintha hitelbe helyeznénk ki forrásainkat. 15

16 A jegybanki alapkamat alakulásához igazodóan a betéteink után kifizetett ráfordítás is csökkenő ütemű volt, figyelembe véve azt az üzletpolitikai szándékot, hogy az erős pénzpiaci versenyben is meg kívántuk tartani a betéteseinket. A évben elszámolt kamatráfordítás összege e Ft, ez az összeg 22,3 % -al alacsonyabb mértékű az előző évinél. Negatívan befolyásolta jövedelmezőségünket a visszamenőleges hatályú tranzakciós illeték adóterhe, amely e Ft volt. A jutalék és díjeredmény jelentősen emelkedett bázishoz viszonyítva. Ezek a jutalékok a számlavezetéssel kapcsolatban felszámított összegek, a bankkártyákkal kapcsolatos jutalékok, biztosítások jutaléka, nem kamatjellegű költségek, hitel előkészítési díj értékeiből tevődnek össze. Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások veszteség jellegű különbözete e Ft, amely e Ft-al magasabb a évinél. Ebben a kategóriában szerepeltetjük a hitelintézeteket terhelő adójellegű ráfordításaink egy részét (hitelintézeti járadék, pénzügyi szervezetek különadója, tranzakciós illeték). A további ráfordítások jogcímei a helyi adók, felügyeleti, OBA egyéb díjak, adóssal szemben indított eljárások díjai, terven felüli értékcsökkenési leírás.) Ezek közül kiemelve összegszerűségében is az alábbiakat e Ft-ban Hitelintézeti járadék Tranzakciós illeték iparűzési adó építményadó 166 Gépjárműadó 330 PSZÁF díj OBA díj OTIVA díj Pénzügyi Szervezetek különadója

17 JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓSZÁMOK Sorszám Megnevezés év e Ft év e Ft 1. Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény = Összes eszköz = 0,76 % = 0,55% Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény = = 8,66 % = 6,0 % Saját tőke 3. Kamatbevételek mérlegfő-összeghez viszonyított aránya = 10,85% = 9,12 % Kamatbevétel = Mérlegfőösszeg 4. Kamatráfordítások mérlegfő-összeghez viszonyított aránya = 4,72% Kamatráfordítás = Mérlegfőösszeg = 3,61 % Tőkeellátottsági mutató Saját tőke = Mérlegfőösszeg = 8,82% = 9,15 % Kamatrés mutató / mérleg szerinti / = 6,13% Kamatjövedelem = = 5,51 % Összes eszköz Az eszközarányos jövedelmezőség 0,21%, bázishoz képest csökkent. A mérleg szerinti eredmény saját tőkéhez viszonyított aránya 2,67 %-os, szintén csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva A jövedelmezőségi mutatószámok a nyereség csökkenése miatt általában csökkenő tendenciát mutatnak, a tőke ellátottsági mutató 9,15 %, bázishoz képest a növekedés 0,33%. 17

18 f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kellett elhelyezni Kötelező jegybanki tartalék A Bükkalja Takarékszövetkezet által évben teljesítendő kötelező jegybanki tartalék napi összege Időszak Kötelező tartalék Teljesítés Eltérés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Éves átlag II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a.) Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b.) Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tétel átrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. 18

19 c.) Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése változott. A csoportos egyszerűsített minősítésű eljárás alá tartozó követelések esetében az elszámolt értékvesztési kulcsok változtak az alábbiak szerint: 2012.dec.31.: 2013.júl.31.: dec.31.: külön figyelendő kategória 10% átlag alatti kategória 20% kétes kategória 60% rossz kategória 95% külön figyelendő kategória 10% átlag alatti kategória 20% kétes kategória 60% rossz kategória 100% külön figyelendő kategória 5 % átlag alatti kategória 20% kétes kategória 50% rossz kategória 90% 2. Tételes bemutatások a mérleghez Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték évi változásának bemutatása a kiegészítő mellékletben Befektetett eszközök megnevezése Bekerülési érték (bruttó érték) adatok e Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró I. Immateriális javak Üzleti vagy cégérték 0 2. Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 4. Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki beruházás gépek, jármű Egyéb berendezés felszerelés. jármű Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok Beruházások Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen:

20 Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Immateriális javak, tárgyi eszközök évi értékcsökkenésének és értékcsökkenési leírásainak bemutatása a kiegészítő mellékletben Befektetett eszközök megnevezése Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Lineáris 100 eft alatti Összesen Terven felüli értékcsökkenési leírás Értékcsökkenés összesen I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értéke II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki beruházás gépek, járm Egyéb berendezés felsz. járm Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok Összesen: Tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyéb ingatlan esetében történt (kerítés), használhatatlanná válás miatt 984 e Ft összegben, amely összeg az egyéb ráfordítások között került elszámolásra. Maradványértékkel a takarékszövetkezet nem számol. Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításánál lényeges változás nem következett be. 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben