Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben december. XVI. évfolyam 12. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám"

Átírás

1 2010. december XVI. évfolyam 12. szám Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengõt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illõ sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már õket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érõ karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikrõl emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülõ imádságok a meny- Kedves Törteliek! Ezekben a nehéz idõkben, amikor összegyülemlett bajok, gondok vesznek minket körül, amerre nézünk; természeti csapások: jégverés, szélvihar, árvíz, belvíz egymás után sújtják földünket, hazánk kirabolva (és mi hagytuk), sok ember aggodalommal néz a jövõbe. Embertelen világ, emberfeletti, megoldhatatlan gondok! Küszködünk erkölcstelen, minden értéket megtipró családi- és közélettel, hitetlenséggel, hazaszeretet hiányával. Talán soha jobban nem volt még szüksége az embernek Isten, a fény, a Világ Világosságának megszületésére. Igényli ezt mindenki, még akik valaha elfordultak is Tõle, csak önös érdekeiknek, ajándéknak, pénznek élve. Ma már érzik, hogy reménytelennek látszó idõnkben rendezni kellene kapcsolatunkat a Mindenhatóval, mert csak Õ segíthet rajtunk. Gondolunk-e rá karácsonyhoz közeledve: talán Neki is örömet kellene szerezni, nemcsak magunknak. Hálát adni, hogy még egyáltalán létezhetünk, összefoghatunk és van esélyünk arra, hogy fordítsunk a magunk, országunk és a világ sorsán. Kérjük az ünnepben minden igyekezetünkre, munkánkra, szorgalmunkra áldását, mert anélkül tetteink hiábavalóak! Keresve egymás és az égiek kapcsolatát, bízzunk abban, hogy ha könnyû nem is lesz, de megélhetésünket biztosító, vidámságot is tartogató, reménnyel teli, boldog Újesztendõ köszönt ránk! Érte szállhatunk majd naponta síkra. Áldassék hát a dolgozó ember! Hiszen gondjaink közé mindig beférkõznek azok a fénysugarak is, melyek a jövõbe vetett reményeinket táplálják. Rövid polgármesteri ténykedésem alatt sokfelõl kaptam lelkes és önzetlen segítséget munkámban, amit ajándéknak tekintek. Meggyõzõdhettem róla, mennyi örömmel adják munkatársak, közeli és távolabbi ismerõsök, EMBEREK idejüket, munkájukat, pénzüket közös ügyeinkért. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezzel szûkebb hazánkat, Törtel községet közelebb juttatták valamelyik kisebb-nagyobb céljához. Bekõ Ambrus veszélyes, korhadt fák kivágásában, Tóth Pál földhordásban segített gépi munkával, Rajki Rajmond a községi fenyõ hazaszállítását végezte el. Köszönet a belvízi védekezésben a munkaidejükön túl is nagy szorgalommal dolgozó karbantartó csapatnak, melynek tagjai: Határ Sándor, Kókai János, Petrák László, Piszár István, Sallai László, Sebõk János és Szûcs Ambrus. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, hogy barátként befogadtak, megkönnyítve ezzel a beilleszkedést. Tompították a fájó érzést, ami a régi munkahelyem családként tisztelt közösségétõl való elváláskor jött velem. Új munkatársaim precíz munkáját a legjobban mûködõ önkormányzatoknál is megbecsülnék. Köszönet jegyzõ asszonynak, dr. Kecskeméti Gabriellának, aki nagy odaadással jó közösséget formált egy erre vágyó szorgalmas csapatból. Segítsége nélkülözhetetlen a feladataim elvégzéséhez. A körülöttem látható sok jószándék arról gyõz meg, hogy bármerre megyünk, máshol is hasonlókat találunk. Bennünk lakik a jóság, a gondok mellett is kihozható, ha néha megkérdezzük: mik a vágyaid, minek örülnél? Meglátva társaink igyekezetét, alkalomadtán egy elismerõ bólintással, mosollyal vagy jó szóval biztatva õket, naponta örömet ajándékozhatunk. A lehetõség mindig birtokunkban van, pénzbe sem kerül, de teremhet akár még azt is. Mert magában hordja a sikeresség feltételét: a hitet magunkban, másokban, munkánk értelmében. Ettõl lesz sokkal szebb a világunk, talán akkor a természeti csapások is alább hagynak. Kívánom, hogy legyen így valamennyi ember életében, és a karácsony, a Szent Karácsony tegye az esztendõ napi jóságaira minden családnál a koronát! Szeretettel kívánok Önöknek meghitt ünnepeket, és erdményekben bõvelkedõ, boldog új évet! Folytatása a 17. oldalon. Godó János polgármester

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2010. (XI.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteirõl Törtel Község Önkormányzata az önálló orvosi tevékenységrõl szóló évi II. törvény 2. -ában és az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A mûködtetési jog alapján végezhetõ önálló orvosi tevékenység törvényben meghatározott kivétellel csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 2. (1) A Képviselõ-testület az egészségügyi alapellátás körzeteit az alábbiak szerint állapítja meg: a) a felnõtt háziorvosi ellátás esetében az I. számú függelékben, két körzetben; b) a házi gyermekorvosi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben; c) a fogorvosi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben; d) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, Cegléd városi központtal, egy körzetben; e) a védõnõi ellátás esetében a II. számú függelékben, két körzetben; f) az iskola-egészségügyi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott körzethatárok módosításáról a mindenkori szakbizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület határozattal dönt. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XI.26.) ÖT. SZÁMÚ RENDELETÉNEK I. SZÁMÚ FÜGGELÉKE 1. számú felnõtt háziorvosi körzet Abonyi út Ady Endre út Akácfa út Arad út Arany János út Árpád út Bajcsy-Zsilinszky út Báthory István út Béke út Búbos-dûlõ Czakó-dûlõ Déli út Dózsa György út Ernyõ-dûlõ Fûzfa út Hajnal út Helmeczi Mihály út Hunyadi János út Ibolya út Jászkarajenõi út Jókai út Kákástó-dûlõ Kocséri út Kossuth Lajos út Ludasi-dûlõ Luzsányi Pál út Mankós-dûlõ Mátyás út Nád út Nádas-dûlõ Petõfi Sándor út Remete út Széchenyi út Szent István tér Táncsics Mihály út Újosztály-dûlõ Vida László út Vörösmarty út Zrínyi Miklós út Településszintû lakosok 2. számú felnõtt háziorvosi körzet Alkotmány út Batthyány út Bercsényi út Besnyõ-dûlõ Bocskai út Búzavirág út Ceglédi út Déryné út Dobó Katalin út Epres sor Fegyver út Határ út Homok út Honvéd út József Attila út Karinthy Frigyes út Katona József út Kinizsi Pál út Kõrösi út Liget út Malom út Molnár út Nádas-dûlõ Nagydiófa út Nyíl út Nyilas-dûlõ Pihenõ út Pozsonyi út Rákóczi út Rét út Somogyi Béla út Szent István út Szõlõ út Szüret út Tél út Temetõ út Tûzoltó út Vágóhíd út Virág út Vízjárás-dûlõ Wesselényi út Zöldfa út Békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag új esztendõt kíván minden kedves törtelinek Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete!

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XI.26.) ÖT. SZÁMÚ RENDELETÉNEK II. SZÁMÚ FÜGGELÉKE 1. számú védõnõi körzet Külsõ Abonyi út páratlan oldal Báthory út Batthyányi út Bercsényi út Besnyõ-dûlõ Bocskai út Búbos-dûlõ Ceglédi út Déryné út Dobó Katalin út Dózsa György út páros oldala a 42. házszámig, majd mindkét oldal Fegyver út Határ út Honvéd út Homok út Hunyadi út Jászkarajenõi út páros oldala a 24. házszámig Kinizsi Pál út Katona József út Karinthy Frigyes út Kõrösi út páratlan oldala a 35. házszámig, majd mindkét oldal Liget út Malom út Molnár út Nagydiófa út Nyíl út Nyilas-dûlõ (Ságvári tehenészeti telep, Három Nyárfa és a Kiserdõ Ceglédig) Pihenõ út Pozsonyi út Rákóczi út Rét út Somogyi Béla út Szüret út Szent István út páratlan oldala Szõlõ út Tél út Tûzoltó út Vágóhíd út Wesselényi út Zöldfa út Zrínyi út 2. számú védõnõi körzet Kõrösi út páros oldala a 28. házszámig Szent István út páros oldala József Attila út Alkotmány út Virág út Pacsirta út Epres sor Csalogány út Búzavirág út Gerje-part Temetõ út Déli út Széchenyi út Ady Endre út Vörösmarty út Kocséri út Arany János út Kossuth Lajos út Hajnal út Mátyás út Árpád út Arad út Táncsics Mihály út Abonyi út Külsõ Abonyi út páros oldala Bajcsy-Zsilinszky út Béke út Jókai út Petõfi Sándor út Vida László út Dózsa György út páratlan oldala a 41. házszámig Jászkarajenõi út páratlan oldala, majd a 24. házszámtól mindkét oldal Luzsányi Pál út Ibolya út Fûzfa út Remete út Helmeczi Mihály út Akácfa út Nád út Ernyõ-dûlõ Czakó-dûlõ Kákástó-dûlõ Mankós-dûlõ Újosztály-dûlõ Ludasi-dûlõ Nádas-dûlõ Szent István tér Vízjárás-dûlõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2010. (XII.14.) sz. Önk. R e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, a 6/2010. (IX.10.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 6/ (IX.10.) önkormányzati rendelettel módosított 1/ (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. A) pontjában az eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. B) pontjában a eft-ban állapítja meg szövegrész helyébe az eft-ban állapítja meg szövegrész lép. 2. (1) A Rendelet 4. III. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. III. pontjában az 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás eft szövegrész helyébe az 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás eft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 4. V. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. V. 2. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, az eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 5. (1) A Rendelet 6. -ában a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 6. (1) Ez a Rendelet a kihirdetési napján lép hatályba, és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2010. (XII.15.) sz. Önk. R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el. 1. Az adókötelezettség (1) Kommunális adókötelezettség terheli a Htv ában és 17. -ában meghatározott adótárgyat. 2. Az adó alanya (1) Az adó alanya a Htv ában meghatározott adóalany. 3. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnése (1) Az adókötelezettség a Htv ában és 20. -ában és 25. -ában meghatározottak szerint keletkezik, változik és szûnik meg. 4. Az adó mértéke (1) A kommunális adó mértéke a) belterületi lakás esetén: Ft/év b) üres belterületi telek esetén: Ft/év c) zártkerti építmények, telkek esetén: Ft/év Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ c) kereskedelmi egységek esetén: Ft/év d) szállásépület esetén: Ft/év e) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén: Ft/év f) nem magánszemély tulajdonában lévõ lakás bérleti joga esetén, bérleti jogonként: Ft/év 5. Adómentesség (1) Mentes a kommunális adó alól: a) a szükséglakás, b) a külterületi ingatlanok, c) garázs 30 m 2 alatt, d) üdülõhöz, lakáshoz tartozó gépjármûtároló, e) az évi C. tv. 13. (h) pontja szerinti épület. (2) Személyi adómentesség illeti meg: a) kizárólag a lakhatását szolgáló lakás tekintetében, a 70. életévet betöltött személyt az életkor betöltését követõ év elsõ napjától a vele élõ házastársával, élettársával együtt, b) azokat, akik legalább négy kiskorú gyermeket nevelnek. 6. Adómérséklés és elengedés Adómérséklésre és elengedésre irányuló eljárás esetén az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 82. -ának és ának rendelkezései az irányadóak. 7. Az adó megállapítása és megfizetése (1) A magánszemélyek az adó megállapítása céljából január 15-éig adóbevallást kötelesek benyújtani az adóhatósághoz az arra rendszeresített nyomtatványon. (2) Az adóhatóság által megállapított adót az adózónak az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény1 2. számú melléklet II. 2. a) pontjában elõírtak szerinti határidõk betartásával kell megfizetnie. 8. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló többször módosított évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. 9. (2) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a kommunális jellegû helyi adóról szóló, többször módosított 3/1995. (III.16.) önkormányzati rendelete. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Vegyes széna és lucerna szabados + körbálás széna E L A D Ó! Telefon: 20/

5 HÍRADÓ ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ Az elõzõ számban bõvebben foglalkoztunk az üveg hulladékokkal. Most a fém és italos kartondoboz hulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Fém italosdoboz A forgalomban lévõ üdítõs, energiaitalos és sörös fém italosdobozok nagy része alumíniumból készül. Az alumínium ezüstös színû könnyûfém. Tetszetõs megjelenése, könnyû alakíthatósága, súlyához képest kiváló szilárdsági mutatói tették széles körben felhasználhatóvá és a mindennapok alapanyagává. Alumínium és a környezet Az alumínium kiindulási nyersanyaga a bauxit. Bányászata súlyos környezetkárosító hatással jár, mert a kibányászott kõzetnek csak egy része hasznosul. A maradékot a bányák közelében óriási meddõhányókban halmozzák fel, így vörös színû, szinte teljesen élettelen marsbéli táj alakul ki. 1 tonna alumínium elõállításához 4-5 tonna bauxitra, kw/h elektromos áramra van szükség és 2-3 tonna vörösiszap keletkezik! A bauxit bányászatával a következõ károkat okozhatják: karsztvíz-szennyezés, por és gázok bekerülése a légkörbe, nehézfémek felszabadulása. Vas konzervdoboz A konzervdobozok ónbevonattal ellátott, vékony acéllemezbõl közismert nevén fehérbádogból készülõ csomagolóanyagok. Az ónbevonat alkalmazásával az acélt védik meg a rozsdásodástól. A konzervdobozok a háztartási szemét kb. 1%-át teszik ki, ezeknek becslések szerint a negyede újrahasznosítható. Egy konzervdoboz lebomlásához megközelítõleg 200 év kell, újrahasznosításával jelentõs mennyiségû energia takarítható meg. Italos kartondoboz Az italos kartondoboz a tartós tej és a különféle rostos üdítõk csomagolására szolgál. Háromféle anyagból (papír, mûanyag, alumínium) állhat, de van olyan fajtája is, mely csak papírt és mûanyagot tartalmaz (pl.: fél tartós tejes doboz). E csomagolás célja, hogy a beletöltött tej vagy üdítõ minél hosszabb ideig megõrizze frissességét. A papírgyárakban elõször nagy kartonpapír tekercseket gyártanak, ez a fõ alapanyaga az italos kartondoboznak. Ezután a papírtekercseket kívülrõl és belülrõl is egy mûanyag fólia, illetve fémréteggel vonják be, majd kivágják a doboz formáját. Ha a kiürült fém italos- és konzervdobozt, az italos kartondobozt már nem lehet más célra újrahasználni, akkor gyûjtsük szelektíven, hogy újra termék váljék belõle! Hogyan gyûjtsük? Szelektív gyûjtõszigetek szürke színû konténereibe a következõ hulladékok helyezhetõek el: fém italos doboz (pl. üdítõs, energiaitalos, sörös); konzervdoboz; tejes- és rostos üdítõs doboz. Helyes elhelyezése Miután kiürültek a fenti csomagolóanyagok, kevés vízzel öblítsük ki, majd a konzervdoboz kivételével tapossuk laposra a hulladékokat. A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: alufólia, fém tubusos termékek (pl. mustáros), hajtógázas palackok (pl. hajlakkos, tejszínhabos); felsorolásban nem szereplõ egyéb fém tárgyak, melyek háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõk. Tudta-e? Az 1800-as évek elején az alumínium a világ legértékesebb fémének számított. Drágább volt, mint az arany, mert rendkívül költséges volt az elõállítása. Az elsõ konzerveket Nicolas Appert készítette, aki ezért 1812-ben Napóleontól 12 ezer frank pénzjutalmat kapott! 1 fából 5300 db italos kartondoboz készíthetõ és újrahasznosítás után 700 db környezetbarát füzetet lehet elõállítani belõle. 5. oldal Fém hulladékból termék A fém és italos karton hulladékok a szelektív konténerek ürítését követõen a ceglédi válogatómûbe kerülnek, majd utóválogatásukat követõen az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Újrahasznosításuk folyamatáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy a fenti hulladékokból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthetõ újrahasznosítást követõen, melyek közül csak néhányat említünk. 670 db alumínium italos dobozból 1 kerékpár; fém italos doboz; tojástartó; kéztörlõ; papírzacskó. További szelektív gyûjtéssel kapcsolatos hasznos információ a www. okoviz.hu és honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. * * * Fenyõfa elszállítása Az ÖKOVÍZ Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy január 31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális hulladékgyûjtõ edények mellé kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyõfákat! Együttmûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft.

6 6. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Eredeti német brikett (25 kg/csomag) Ft/q Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül 10 kg/csomagos kiszerelésben Ft 30 kg/csomagos kiszerelésben Ft (4500 Ft/q) Vastag akác Ft/q Vékony akác Ft/q Tölgy bükk Ft/q Félig has. tölgy bükk Ft/q Készre has. tölgy bükk Ft/q ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Betonoszlopok 2,4 m hosszban Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Köszönjük, hogy 2010-ben is megtiszteltek bizalmukkal! Ezúton kívánjuk, hogy a falu minden családjánál a szeretet és a boldogság fénye ragyogja át az ünnepeket! SZÁLKA 2004 Bt....az otthona melegének hivatalos szállítója 2011-ben is!

8 8. oldal TÖRTELI NÉMET SZÉNBRIKETT kötegelt: 25 kg/köteg Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben. Samottlapok különbözõ méretben (méretre vágható). Koromtalanító adalék, csõtisztító kefe, samott liszt, alágyújtós. Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 499 Ft keményfa összetételû, megszokott kiváló minõség; favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság; nagyobb fûtõérték (19.5 MJ/kg), kevés hamu; könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás; száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel. Minden kedves Vásárlónknak, a falu minden lakójának béké s, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket é s eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 2011-ben is folyamatos akciókkal, széles választékkal, kedvezõ árakkal várunk mindenkit! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

9 HÍRADÓ 9. oldal SZILVESZTER 2010/2011. A TÖRTELI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN! Szeretettel várunk minden kedves vendéget december 31-én tól SZILVESZTERI B U L I R A! Zene: órától retro disco a 80'-as évek nagy discosával: Antal Lászlóval. Ha gondolod, öltözz a legrégebbi ruhádba, amit díjazni fogunk: 1. helyezés: Ft-os Retro vásárlási utalvány 2. helyezés: Ft-os Retro vásárlási utalvány 3. helyezés: Torta Menü: rántott sertésszelet, sült oldalas, gombafejek rántva, sült hurka, burgonyapüré, savanyúság. Éjféltõl: ifj. Fajka István mulatós zenével szórakoztatja vendégeinket. Éjfélkor: pezsgõ, virsli, rétes, pogácsa. TOMBOLA: I. díj: Görögország Sarti, 9 napos nyaralás 2 fõ részére. II. díj: Salgóbányán élménydús hétvége, félpanziós ellátással, korlátlan szolgáltatás használatával 2 fõ részére. III. díj: Budapesti színházlátogatás 2 fõ részére. Jegyek kaphatók: München Sörözõ, Bakos István: 06-20/ , Bakosné Mester Szabó Katalin: 06-20/ , Czeróczki Zsuzsanna: 06-20/ Jegyek ára: Ft/fõ. Gondoljon a hideg télre... INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap: ROLTIM FA Kft. VÁGOTT TÛZIFA KAPHATÓ! Vastag akác: Ft/q Hasított akác: Ft/q 20 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes, 10 mázsa feletti rendelés esetén! Tel.: 06-20/ / Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy irodámat megnyitottam. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD magánjog közigazgatási jog büntetõjog 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Ügyfélfogadás: hétfõ 16:00 19:00 Telefon: 06 (20) , 06 (30)

10 10. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Karácsonyi köszöntõ Szálljatok le fényes égbõl karácsonyi angyalok, Békességre, szeretetre tanítgasson ajkatok, Járjatok be falut, várost hova Isten szeme lát, Minden házba vigyetek egy aranydiós mesefát. Aranydiós karácsonyfán ragyogjon sok gyertyaláng, Minden fényes gyertyalángból maga Isten néz le ránk. Áldó szeme, tekintete bocsásson meg minekünk, Legyen boldog, nagyon boldog karácsonyi ünnepünk. A karácsony csengõi, mint minden decemberben, újra csilingelnek. A szeretet és hit ünnepe ez a nap, amit úgy kell megülnünk, hogy valóban ünneplés legyen, azaz, mélyedjünk el jelentésében, mondanivalójában. Így maradandó nyomot hagy gyermekeink életében. Szívünket adjuk a karácsonyba, ettõl olyan lesz ez a napunk, amilyen a szívünk. Szeretünk ajándékot adni és kapni. Gyermekek és felnõttek egyaránt izgalommal várják a pillanatát. Az ajándékunk akkor igazán értékes, ha mellette idõt, türelmet, megértést, gondoskodást, vagyis szeretetet is ajándékozunk. Öröm költözik a szívünkbe, ha megérezzük a kapott ajándék mögötti szeretetet, s amikor mi is szeretetet tudunk adni másoknak. A karácsony arra tanít minket, hogy legjobb tulajdonságaink odaajándékozásával kell szeretnünk egymást. A fény megszületésének ünnepén, a szeretet legyen útmutatónk családunkban, baráti körünkben, munkahelyünkön és minden embertársunkkal szemben is. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok * * * A Törteli Tulipán Óvoda óvodásai és minden dolgozója nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítették óvodánkat ebben az évben. Áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok az óvoda minden dolgozója nevében. Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében A következõ kínálattal várjuk az új esztendõben: virágcsokrok minden alkalomra orchideák és egyéb cserepes növények ajándéktárgyak kaspók, vázák temetési készítmények (sírcsokor, nagy temetési koszorú) Eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!

11 HÍRADÓ 11. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Itt van a szép karácsony Gyújts karácsony-gyertyát Legbelül szívedben, Fénye járjon most át, Ne fázz a hidegben! Legyen világosság Földön és egekben! Érintsen nyitottság Tisztult lelkületben! Gyújts karácsony-gyertyát! S Betlehem-tüzedben A szeretet megvált, Ragyogsz fényesebben. (Bognár Stefánia) Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok a Szent István Király Általános Iskola minden tanulója és dolgozója nevében a kedves szülõknek és községünk minden lakójának! Czeróczki Ferencné igazgató Különdíj Dánszentmiklóson, az Ady-Napok keretében került ismét megrendezésre november 19-én a zenei Ki mit tud? vetélkedõ, melyre a szervezõk a kistérség iskoláiból várták a dalolni vágyó gyermekeket. Iskolánkat csoportos népdaléneklés kategóriában az 5. osztályosokból álló Bazsarózsa népdalcsoport képviselte, melynek tagjai: Pásztor Réka, Szabó Karina, Antal Zsanna, Józan Dóra, Juhász Liliána, Magyari Noémi, Vincze Virág. A lányok szépen szerepeltek és különdíjat kaptak a zsûritõl. Gratulálunk nekik! Korbély Krisztina tanárnõ Intézménylátogatás a Marczibányi téri Mûvelõdési Központban november 23-án 30 tanulóval Budapesten jártunk, a Marczibányi téri Mûvelõdési Központban, Marczibányi dráma és komplex mûvészeti központ címû EU-s projekt keretében (TÁMOP /2-KMR ). A gyerekek javarészt 6. osztályosok voltak. A kedves fogadtatás után a tanulókat két csoportba osztották, ahol játékos fejlesztõ foglalkozásokon vettek részt. Ezután egy kisfilmet nézhettünk meg, majd kötetlen beszélgetés következett a látottakról Mohácsi Erzsébet szociálpedagógus, romológus, az egyik legaktívabb jogvédõ szervezet, a CFCF elnöke vezetésével. Az érdekes programot követõen finom pizzával, palacsintával és üdítõvel kedveskedtek a vendéglátóink egy elõkelõ pizzériában, a Moszkva téren. Diákjaink örültek, hogy részt vehettek ezen a programon. Az egyik kislány még meg is jegyezte ilyen jól nem éreztem még magam, egyik kiránduláson sem. A program a Budai várban tett sétával zárult, majd 5 óra felé élményekkel gazdagodva tértünk haza. Pap Brigitta tanár

12 12. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Jótékonysági bál a vörösiszap károsultjai javára október 29-én jótékonysági bált rendeztünk a kolontári vörösiszap károsultjainak javára. Nagy erõkkel folyt a szervezés, a lakosság szórólapokon, plakátokon és személyre szóló meghívókon (120 db) értesült errõl az önzetlen kezdeményezésrõl. A bál belépõdíja (1.000 Ft), a büfé bevétele és a tombola bevétele, valamint a gyûjtésre kitett urna tartalma együttesen Ft lett, melyet az erre kijelölt bizottság számolt össze és juttatott el a kolontári polgármesteri hivatal számlájára. A bálon fellépõ 11 zenész és a fellépõ mûvészek ingyen vállalták a szereplést, amit ezúton is köszönünk Nekik. Bár a lakosság részérõl egy kicsit érdektelenség mutatkozott, hiszen a bálon összesen 55 fõ vett részt, mégis úgy gondoljuk, hogy azoknak, akik ott voltak és hozzájárultak a gyûjtéshez, és azoknak, akik nem tudtak részt venni, de eljuttatták adományukat, köszönettel tartozunk. Légiveszély! Riadó! November 30-án a Törteli Falumúzeum Baráti Kör szervezésében Légiveszély! Riadó! címû elõadáson vehettek részt a mûvelõdési központban az érdeklõdõk. Elõször Pásztor József, a civil szervezet elnöke mesélt a II. világháború helyi eseményeirõl. (Az elmondottakat A front eléri Törtelt c. írásban ismertetjük.) Ezt követõen a ceglédi Kossuth Múzeum munkatársa, Gyura Sándor muzeológus tartott elõadást a múzeum nagysikerû kiállításáról. A II. világháború eseményeit elevenítette fel és a kiállítás tárgyi emlékeit mutatta be képekkel és rövid kisfilmekkel. Az archívumból elõkerült filmek megrendítõ képei a jelenbe idézték az akkori eseményeket. Azok a vendégek, akik részesei voltak az akkori borzalmaknak, szinte újból átélték a történteket, a fiatalabbak pedig részeseivé válhattak a látottaknak. A vendégek között köszönthettük Kocsis Istvánt, a ceglédi roncskutató egyesület vezetõjét. Õk a mai napig kutatják a régi roncsokat, a leesett repülõgépek maradványait. Sok érdekes dolgot mesélt a kutatások során talált tárgyakról és az ezzel kapcsolatos eseményekrõl. Az elõadás komor hangulatát a végén dr. Bálint Béla és Sáfrány Imre háborús élményei oldották fel, akik a borzalmas eseményeket humorral fûszerezve mesélték el és így mindenki jó hangulatban térhetett haza errõl a nagyon tanulságos, érdekes elõadásról. A front eléri Törtelt 1944 októberében Törtel is a hadszíntér közelébe került. A katonai alakulatok mozgásai, a menekültek látványa, a rémhírek s a front közelsége fokozta a lakosság félelmét. Több héten keresztül, mintegy zászlóaljnyi német páncélos és ugyanannyi magyar tüzéregység tartózkodott a községben. A németek október 25-e táján, a magyarok november 2-án hagyták el a községet. A polgári közigazgatás már október 9-én megszûnt. Október 10-én kiürítési parancs érkezett, melyet a csend- Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Folytatás a 12. oldalról. õrség dobszó útján hirdetett ki. Ez felszólította a lakosságot, hogy haladék nélkül hagyja el a községet s induljon Dunapataj, Dunavarsány, Paks térsége felé. A parancsot senki nem hajtotta végre, ezért azt október 26-án megismételték. Ekkor a csendõrök házról-házra jártak s azzal rémítették a népet, hogy Törtel hadszíntér lesz, a németek itt vetik be az új csodafegyvert, ami mindent elpusztít. Ez ugyan rémületet keltett, de kevesen szánták el magukat a menekülésre, fõleg azok, akiknek Cegléden, Budapesten rokonaik voltak. Az Országos Elhelyezési Kormánybiztos november 1-jén kiadott rendelete, mely többek között az Abonyi járás községeinek, így Törtelnek is a Veszprém megyei Zirci járásba való azonnali áttelepítését rendelte el, már nem érkezhetett meg. Ugyanazon a napon, október 26- án, a leventéket a templom elõtti térre parancsolták, ahová kb. 20-an jelentek meg, s gyalogmenetben indították útba Budapest felé. Õk Monortól néhány nap múlva mind visszajöttek. Ezekben a napokban gyakran vonultak át a községen Cegléd felõl katonai egységek gyalogmenetben, vagy a kisvonaton, a Tisza melletti frontvonalra. Október 15-e táján egy éves leventékbõl álló század érkezett a faluba. Budapestiek voltak, csak néhány napot töltöttek itt. Felszerelésük néhány puska és kézigránát volt. Petõ Etelka nyugdíjas tanítónõ így emlékezik vissza reájuk: Vidámak voltak, tréfálkoztak a leányokkal, még nem fogták fel, milyen sors vár rájuk. Ezeket a kiképzetlen, jóformán még gyermekeket, október 20-án vetették be Tószegnél a harcba. Nagyrészük elesett. A megmaradt sebesülteket Kõröstetétlenre hozták vissza, ahová minket is kivezényeltek a sebesültek ápolására. Néhányunkon kívül egyetlen orvostanhallgató igyekezett ellátni a rengeteg sebesültet. A súlyosan sebesült gyermekek felismertek engem s sírva könyörögtek: Tanító néni, ne hagyjon meghalni, kötözzön be minket! Látja, mi lett a századból! Sokan édesanyjukat hívták. Borzalmas volt hallgatni jajgatásukat, látni szenvedésüket. Milyen elvetemült gonoszság kergette õket a halálba? Miért? Életem legmegrendítõbb élménye volt ez, ma is sírok, ha erre visszagondolok. A csendõrök október 30-án hagyták el a községet, távozásra kényszerítették dr. Betegh Sándor községi orvost, Lautner Lajos gyógyszerészt a gyógyszertár teljes készletével, s Szabó Sándor fõjegyzõt. A postahivatal Gulyás Istvánné vezetõvel helyben maradt. Hasonlóan itt maradt Kovács András rk. plébános és néhány tanító is. A régi közigazgatás megszûnt. A lakosság egy része a tanyákra húzódott ki. Mindenki rettegve gondolt a holnapra. Egyetlen vágya volt, túlélni a frontot, megérni a békét. Október 29-én már a szomszédos Jászkarajenõ, Kõröstetétlen és Kocsér térségében folytak a harcok. Október 29-én délután a községben tartózkodó magyar tüzérek néhány lövést adtak le Kocsér irányába. November 1-jén szovjet repülõgépekrõl néhány kis bombát dobtak le a község 4 pontjára, melytõl két ház rombadõlt, nyolc megrongálódott s egy polgári személy Borsos István Ernyõ-dûlõi lakos meghalt, öt más személy megsebesült. November 2-án utóvéd harcokat folytató magyar alakulatok vonultak vissza Törtelen át Cegléd irányába. Ezt megelõzõleg a tüzérek is elvonultak, ezzel a falu kiürítése megtörtént. Ezen a napon a délutáni órákban a szovjet és román csapategységek Ludas felõl elérték Törtel területét. Az esti órákban román egységek Kõröstetétlen felõl is megközelítették a falut a Beretvás iskola vonaláig. Még ugyanezen a napon, a Nagykõrös-Törtel közötti köves úton a Kõrösi ér aláaknázott hídja felrobbant s egy román katonai gépkocsin lévõ 26 román katona közül sok meghalt, az életben maradottak súlyosan megsebesültek. Éjfél után 2 óra tájban két magyar tábori csendõr, felderítés céljából, motorkerékpáron megközelítette a községet Cegléd felõl. Itt puskatüzet kaptak, egyikük elesett, a másik visszamenekült. A szovjet és román alakulatok a községet az éjszaka folyamán körülzárták. November 3-án hajnali 3-4 óra tájban három törteli fiatalember: Kiss István, ifj. Surin József és Cs. Farkas Pál várta az elõnyomulást megkezdõ román csapatokat a falu keleti bejáratánál. Két katona kísérte õket az Abonyi úton lévõ Csicsmán (akkor Zombori) tanyához, ahol egy magyarul jól beszélõ román százados hallgatta ki õket, érdeklõdött a községben lévõ helyzetrõl. A három fiatalember vezetésével vonultak be a román katonák a községbe reggel 7 óra tájban. A román katonaságot nagyszámú szovjet páncélos és lovas alakulatok követték. A faluba szovjet katonaságot szállásoltak el s továbbra is szovjet katonaság maradt itt. A következõ napokban Cegléden, Abonyban s a többi községben kemény harcok folytak, melyek közelségét községünk is érezte, következményeit viselte. Katonai egységek vonultak át rajta, sebesülteket hoztak ide. A segélyhelyet a mai tanácsháza épületében állították fel. Törtel területén november 2-án 7 magyar és 2 román katona esett el, majd késõbb, a községben ápolt szovjet sebesültek közül 2 meghalt. A magyar és román halottakat a község temetõjében, a szovjeteket Cegléden temették el. Két magyar katona holttestét a hozzátartozók 1945-ben elszállították. A községben tartózkodó szovjet katonákat a nagyobb épületekben szállásolták el. Erre a célra igénybe vették az iskolaépületeket, dr. Betegh Sándor orvos, Réthi Dénes és Tóth Lajos tanítók lakását. A parancsnokság a mostani tanácsháza épületében székelt, ahonnan a segélyhelyet kórházat az emeletes iskolába helyezték át. Lefoglalták a postahivatalt is, itt szerkesztették azt az orosz nyelvû tábori újságot, mely a községben elszállásolt katonákat tájékoztatta a hadi helyzetrõl. A községben elszállásolt szovjet és román alakulatok a 2. Ukrán hadseregcsoport kötelékébe tartoztak. A leírást néhai Kristó László Törtel története c. kiadványából gyûjtötte Pásztor József.

14 14. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Évzáró összejövetel December 4-én este a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tartotta évzáró összejövetelét, összekötve a Mikulás-esttel. Az egyesület elnöke összegezte az elmúlt fél év eseményeit, eredményeit. Az egyesület júliusban alakult, és azóta sok sikeres rendezvényt mondhat magáénak, mint a Falunapok keretén belül megszervezett helyi amatõr alkotók körkiállítása, az Anna bál, Szüreti fesztivál megrendezése, a Padlás c. színházi elõadás támogatása, gyûjtés és jótékonysági bál szervezése a vörösiszap károsultjainak. A tagok, miután kiértékelték a félévet, jó hangulatban zárták az év utolsó együtt töltött estéjét. Gyerekek a könyvtárban Októberben a Tulipán Óvoda látogatott el a könyvtárunkba, ahol a kis apróságoknak a könyvtáros Irénke néni megmutatta, hogy hol találhatók a szép mesekönyvek, majd mesefilmet vetített nekik, amit élvezettel néztek a nagy vetítõvásznon a kis óvodások. A karácsony elõtti hetekben délelõttönként a Szent István Király Általános Iskola diákjai látogattak el a könyvtárba. Bekõné Németh Irén könyvtáros mutatta be a gyerekeknek a könyvtár mûködését, és elsajátíthatták a könyvés könyvtárral kapcsolatos ismereteket. A délutáni rendszeres olvasóköri foglalkozásokon Adventre, Mikulásra és Karácsonyra készíthettek a gyerekek díszeket, amit haza is vihettek. Köszönjük a kézmûves foglalkozáson nyújtott segítséget a Szociális és Családsegítõ Szolgálat részérõl Détáriné Túri Irénkének és Szekeresné Godó Vandának. Elõször látogattak el hozzánk, és ismerkedhettek meg a könyvtár fontos szerepével az elsõ osztályos tanulók, akiknek egy kis karácsonyi ajándékkal kedveskedtünk, valamint a vetítõteremben mesefilmet nézhettek meg a gyerekek. A karácsony elõtti hetekben közel 400 gyermek látogatott el a mûvelõdési központba, aminek nagyon örültünk. Köszönjük az óvó néniknek és a pedagógusoknak, hogy lehetõvé tették, hogy megismertethessük a gyerekekkel, milyen fontos is a kultúra, a szabadidõ hasznos eltöltése és a könyvtár szerepe az életünkben. Reméljük, hogy máskor is szívesen jönnek majd hozzánk, nem csak csoportosan, hanem családdal, barátokkal együtt.

15 HÍRADÓ 15. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Tisztelt Törteli Lakosok! Kedves Barátaim! Minden évben nehezebb a kultúrát olyan szinten tartani, ahogy azt azok szeretnék, akik ezt nagyon fontos feladatnak tartják községünkben. Az intézményünk üzemeltetése minden évben nehezebb, és minden évben súlyos terheket jelent a fûtésre, világításra és az egyéb feladatok ellátására a költségek biztosítása. Ezúton szeretném megköszönni intézményünk dolgozóinak, a segítõ civil szervezeteknek, Törtel Község Önkormányzatának és az önkormányzat intézményeinek a jó és eredményes együttmûködést, amivel hozzájárultak a község kulturális életének fejlõdéséhez és rendezvényeink sikeréhez. Külön köszönetet mondok a törteli és ceglédi vállalkozóknak és magánembereknek a sok tárgyi és anyagi támogatásért, amivel rendezvényeink színvonalát emelték, valamint az ÖKOVÍZ Kft.-nek az Ft támogatásért, mellyel a karácsonyi mûsorunkon a gyerekeknek ajándékokkal tudtunk kedveskedni. Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fénynél még a csillag is táncol. A rohanó világban megkopnak a fények, halványak a hitek és halványak a remények. Nem szeretnék mást, csak hinni a szóban, Õszintén szeretni és bízni a jóban. A Nyugdíjas Klub köszönete Köszönjük mindazoknak, akik 2010-ben is segítették a Nyugdíjas Klub mûködését. Köszönjük Czeróczki János és Godó János polgármester urak támogatását. Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk a Polgármesteri Hivatal, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet, a Dél-Pest Megyei Mezõgazdasági Zrt., a Szent István Király Általános Iskola, a Tulipán Óvoda és a mindig, mindenben segítõkész Déryné Mûvelõdési Otthon minden dolgozója, Borsos Vince, Chorendzsák János, Ézsiás Kálmán, Fajka Jánosné, Godó Tiborné, Gyõr Miklósné, Kádár Józsefné, Kovács Kálmán, Kovács Mária, Labát Sándor, dr. Lakos László, László Ferenc, Nagy Dóra, Perlaki Anikó, Sebõk Mihály, Stummer Zoltánné, Tóth Ferenc, Tóth Sándorné és családtagjaik számára. Köszönjük az óvodás és iskolás gyermekek fellépését rendezvényeinken, és az õket felkészítõ pedagógusok munkáját. Megköszönjük a Mozgássérültek Egyesületének, hogy a hozzájuk forduló törteli lakosoknak minden segítséget megadnak. Munkájukhoz jó egészséget és az új évben is sok sikert kívánunk A Nyugdíjas Klub tagsága nevében: Czeróczki Jánosné klubvezetõ Kívánok magam és munkatársaim nevében mindenkinek meghitt, békés, varázslatos karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet. Koncz Margit igazgató ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A DÉRYNÉ MÛVELÕ- DÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DECEMBER 20-TÓL JANUÁR 3-IG ZÁRVA LESZ! KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET. A Törteli Falumúzeum Baráti Köre közli a tagsággal, hogy a decemberi szokásos összejövetele a Malom nyitvatartásának téli üzemszünete miatt elmarad. A következõ összejövetel 2011 januárjának utolsó keddje. A vezetõség

16 16. oldal TÖRTELI A Törteli Faluvédõ Egyesület hírei Szeretném megismertetni az egyesületünk tevékenységét és törekvése célját azokkal, akikért tulajdonképpen dolgozunk. Immár 20. éve látjuk el a törteli lakosok zavartalan éjszakai nyugalmának õrzését, a belterületen üzemelõ vállalkozások objektumainak, valamint az önkormányzati és magántulajdonban lévõ ingatlanok megfigyelését, õrzését. Ezeket a lakosság nem minden esetben látja vagy észleli, mert amikor a polgárõr szolgálatot teljesít, akkor a többség pihen. Másik fontos feladatunk az önkormányzati és különbözõ szervezetek által lebonyolított rendezvények zavartalanságának biztosítása. Ezeket a szolgálatokat szabadidõnk feláldozásával, önként, anyagi juttatás nélkül, azzal a szolgálati jármûvel látjuk el, amit 2006 januárjában az akkori tagság ÖNERÕBÕL összeadakozva vásárolt! A jövõben többféle módon szeretnénk a lakosság és az Egyesületünk kapcsolatát szorosabbá fûzni. A Törteli Híradó hasábjain keresztül idõnként tájékoztatjuk Önöket észrevételeinkrõl, elért eredményeinkrõl. Ezen túl a decemberi hónaptól kettõ új tevékenységgel bõvítjük a feladataink körét. Tervezzük, hogy a piactér és környékén szombat délelõttönként legalább egy-két fõvel szolgálatot teljesítünk; valamint, bízva abban, hogy ezzel nem zavarjuk a lakosságot: idõnként elhelyeznénk egy ellenõrzési lapot a postaládákba bizonyítékként, hogy ténylegesen ott jártunk. A Törteli Római Katolikus Egyházközség kérése Kedves Testvérek! Ezúton szeretnénk megköszönni adományait azoknak, akik az egyházközségi hozzájárulást, illetve a sírfenntartás összegét befizették. Tekintettel arra, hogy nemcsak a templomba járók, hanem minden megkeresztelt katolikus ember lekiismereti kötelessége a hitélet támogatása, ezért azt kérjük, hogy az elmaradt befizetéseket is szíveskedjenek rendezni mindazok, akik ebben az évben megfeledkeztek róla. Szombat és vasárnap délelõtt a plébánián megtalálnak minket. Kérjük, aki teheti, nagyobb összeggel is segítse egyházközségünket a megnövekedtet terhek miatt. Támogatásukat elõre is köszönjük, a Mindenható Isten térítse vissza sokszorosan nagylelkû adományaikat! Köszönettel: a Római Katolikus Egyházközség Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, jó ismerõsöknek, akik szeretett édesanyánk, ERDEI LÁSZLÓNÉ szül.: Rátóti Ilona temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait helyezték és fájdalmunkat együttérzésükkel enyhíteni próbálták. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TÓTH SÁNDORNÉ szül.: Urbán Anna temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágot, koszorút helyeztek el. A gyászoló család Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen évi ápril. hó 21-én a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen voltak: Tarcsányi Ábrahám bíró elnöklete mellett Ábrahám János, Bódy István, Deutsch Gyula, Fekete Tamás, id. Határ József, Kasznár V. János, Kocsis Mihály, Lipthay György, Dr. Maybaum Sándor, Rósenfeld Károly, Schlesinger Samu, Zombory Béla képviselõk és ifj. Aranyi Sándor jegyzõ. 1./ Elnök a megjelent képviselõket örömmel üdvözölvén, a gyûlést megnyitottnak jelenti ki, egyszersmind sajnálattal jelenti, hogy a képviselõtestület egyik buzgó és a közügyek igazságos támogatója, Jalsoviczky István úr meghalt. (...) 6./ Tárgyaltatott az Elöljáróság azon szóbeli jelentése, a néhai Csernus Kata hagyatékából a községet Szegényházalap czímén, hagyományost illetõ és már mintegy év óta Dr. Balogh Sándor bpesti ügyvéd mint hagyatéki tömeggondnoknak által kezelt hagyatékban az Elöljáróság a czeglédi kir. Járásbíróság 1308/893 sz. végzésével nevezett gondnok számadás tételére meghívva volt, mely alkalommal nevezett Gondnok azon ajánlatot tette, hogy hajlandó a községnek a 4200 frt hagyományi tõkét, ha azt a község elfogadja, minden levonás nélkül a kamatok híján kifizetni, a Az Országos Polgárõr Szövetség minden települési egyesület részére elõírt egy ETIKAI SZABÁLYZATOT és kötelezõvé tette ebbõl a polgárõrök felkészítését, ezt követõen számonkérését, vizsgáztatását. A vizsga november 28-án sikeresen megtörtént. Ezúton szeretnénk megköszönni polgármester úrnak, hogy erre a célra a Hivatal nagytermét használhattuk. Továbbá szeretnénk megköszönni Csajbók Rozáliának, hogy ügyelt a vizsgáztatás rendjére, amit jegyzõkönyvezve hivatalossá tett. Legfõképp szeretnénk megköszönni Búcsús Tamásnak, hogy a Polgárõr Alapszabályzatból összeállított egy Alapismereti Szabályzatot, amelyet részünkre átadott, illetve ebbõl az anyagból a megjelent 31 fõt felkészítette a számonkérésre, majd szintén az õ általa összeállított feladatsorból levezényelte a vizsgáztatást. Köszönjük! Szeretnénk a tagságunk létszámát bõvíteni, aki úgy érzi, hogy tudná a munkánkat segíteni, kérjük, keressen bennünket személyesen vagy telefonon a 06-30/ es számon és óra között. Ez a telefonszám szolgálati idõnk alatt rendkívüli esetekben is hívható. Szívesen fogadunk a támogatás, segítség mellett jó ötleteket, tanácsokat is, amit igyekszünk a lehetõségeinkhez mérten megvalósítani. Kívánunk mindannyiuknak békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt! Tisztelettel a tagságunk nevében: Jancsovics Pál titkár Száz év után... A Szegényház alapítványról kamatok az állítólagos hagyományi illeték a Gondnoknak egyéb kiadásaira maradnának vissza. Határozat. Egyhangulag kimondatik, hogy mivel mindeddig is egy Emberéleten keresztül húzódik ezen hagyatéki ügy, és befejezése még máig is a jövõ titka, a felajánlott 4200 frt tõke elfogadtatik úgy, hogy abból már semmiféle levonás nem eszközölhetõ, az összeg felvételére és további intézkedésig a czeglédi Takarékpénztárba való elhelyezésére, az Elöljáróság utasíttatik. Fenntartja mind e mellett a község, hogy a Megyei Törvényhatóság netalánni más intézkedése a hagyatéki tömeggel, illetve Gondnokkal nem kötelezõ lészen, mely körülményt Gondnok az adandó Ellennyugtában világosan kifejezni köteles. Mely határozat a Tekintetes Megyéhez jóváhagyás kérése mellett felterjesztendõ. Ennyi a jegyzõkönyvbõl, de sok minden kiolvasható még ilyen rövid idézetbõl is. a/ A képviselõk között ott van Ábrahám János, aki a Lenkei-huszárokkal jött haza Lengyelországból 1848-ban és Perczel Mór ceglédi csatáját abban segítette, hogy mint helyi ismeretekkel rendelkezõ (lévén törteli születésû) fürkészi/felderítõ tevékenységével járult hozzá a csatához. Folytatása a 18. oldalon.

17 HÍRADÓ 17. oldal Wass Albert: Magyar karácsony az égben Folytatás az 1. oldalról nyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. De ebben az esztendõben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony elõtt hírvivõ angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. Ilyesmi még nem történt, amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illõnek s helyesnek, s így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplõs arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengõt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstõl, hogy nyomban el is ejtette a csengõt, amibõl aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengõ ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitõl a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengõ nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szûk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétõl, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtõzött a karácsonyfa lehajló ágai alá. Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengõt s megrázta jó erõsen, amitõl nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelõ helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán! Elsõnek az õsz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az elsõ gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. Pro libertate, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petõfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, elõlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedûjét, s felsírt a húrokon a magyar Mennybõl az angyal... De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tõle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsõnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petõfi Sándor lángoló szívét aggatta a fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségbõl valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertõl. Sok-sok idõbe került, míg a menynyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplõs kis angyalka, aki elejtette az aranycsengõt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elõvezette onnan a szeplõs kis angyalt. Hát te minek bújtál oda? kérdezte tõle mosolyogva. Restellem magamat vallotta be a szeplõs. Elejtettem volt azt a csengõt, lássa. Oh, hát te voltál az! nevetett az Úr. Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor? Katika a nevem s Budapestrõl jöttem felelte a vézna, szeplõs kicsi angyal november negyedikén, Uram. Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. Isten hozott, Katika mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek? Küldtem, Uram felelte Katika, s elpirult a szeplõi alatt. Aztán mit küldtél? kíváncsiskodott az Úr Jézus. Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek? A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. Nem imádságot küldtem vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen? Kenyeret felelte szepegve Katika. Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is tette hozzá bizalmasan. S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már... Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. Jól tetted, Katika, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szemébõl, sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret. Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. Ne sírj, nagymama! kiáltotta hangos, csengõ angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig! Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fölött!

18 18. oldal TÖRTELI A Szegényház alapítványról... Folytatás a 16. oldalról. b/ A bíró megemlékezett Jalsoviczky István haláláról, akinek nevét a régebbi törteliek, mint egy majort ismertek, ma pedig tehenészeti telep mûködik ott. c/ Csernus Kata hagyományozó kápolnája a temetõben volt, amely az idõ során tönkrement. Felújításra pénz nem lévén, lebontották. A kápolna kriptájában nyugodott Csernus Kata, megbontáskor látni lehetett koporsóját, halotti ruháját. Viszszazárták és azóta is ott nyugszik. A kápolna harangja ma is megvan, beleöntve Csernus Kata neve. Ma haranglábra van felhelyezve, mely Pásztor Géza lakatos mester munkája 1984-bõl. Így üzen Csernus Kata temetéskor minden törteli elhunytnak. Az adományból épült fel a szegényház, amely a mostani körzetiorvosi és fogorvosi rendelõ helyén volt. Úgy látszik, abban az idõben is nehéz volt alapítványi pénzhez jutni, akkor is, ha egyértelmû volt az adományozó szándéka. Az ügyvéd úr könnyen lemondott az eredeti tõkérõl, mert 30 év kamata bõven kárpótolta a sok semmittevést... Dr. Bálint Béla Szeretet Mennyi ember van, akit szeretek. Mennyi nõ és férfi, akit szeretek. Rokonszenves boltileányok, kereskedõsegédek, régi és hû cselédek, lapkihordók, csöndes, munkás írók, kedves tanárok, kik veszõdnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, meg-megállunk, szemünk összevillan, s én még maradnék tétovázva, talán hogy elmondjam ezt nekik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok s pulyák fecsegnek. Ilyesmirõl szólni nem ízléses. Meg aztán nincsen is idõnk. De hogyha majd meghalok egyszer, s egy csillagon meglátom õket, átintek nékik kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista: Lásd, téged is szerettelek. Kosztolányi Dezsõ Alföldi Géza: Ha nálunk született volna... Népszámlálás volt Betlehemben, így szól a Karácsony története, s akkor született meg egy istállóban az Úr egy Fia, Mária Gyermeke... Nem volt, ki szállást adjon nékik. Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója, Meséli a monda... Mert ott született! De Cegléden, vagy Kecskeméten, a Hortobágyon ha született volna, az elsõ Karácsony igaz történetérõl így szólna ma a bibliai monda:...rozál épp az udvart seperte. János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. A Puli, az meg hátul kalandozott. Akkor ért a ház elé József. Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária, fáradtan, alig vonszolta magát S a kerítésen át József beköszönt. Rozál fogadta hangos szóval: Mi szél sodorta erre kendteket? Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk födélt a korcsmában. De szállást a bérlõje nem adott. Hej pedig az asszony az utolsóban van már, de hiába nincs pénz, mert szegény vagyok... Már istálló is elég lenne, Csak tetõ legyen már fejünk felett... Rozál a seprûjét a falnak támasztotta, Bodri a kiskapuig settenkedett. Takarodsz vissza, beste lelke! Kerüljenek csak kietek bentébb! Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál. Hogy elfáradt, szegény!... Eszem a lelkét!... Szélesre tárta a kiskaput. Mária arca, mint viasz: sápadt. Ne ugass már, Bodri!... Hát nem látod, hogy vendég?! Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak! Jöjjön csak, lelkem, segítek én... Támaszkodjék rám!... Óvatost lépjen!... Úgy-úgy, lelkem!... Kend meg csukja be csak a kaput, de siessen, oszt maga is segéljen!... János is sebten elõkerült. Kemény keze még a villát fogta. Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... Behívtam õket... Mért ne tetted volna? Az asszonynak vess tiszta ágyat! Az ember meg a lócán elalhat. És valami enni is akad tán a háznál... Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!... A Bodri is odasündörgött. Péter a butykossal máris kocog. S ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta. A párnák között csöndesen feküdt. S amíg az asszony terít, megnyugodva látja, Hogy János a szobába épen befût. A kemencében lángolt a tûz. Rozál az ágynál csendesen állt ott És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga, Mint békesség, csendesen leszállott... Kint az égen holdfény ragyogott. Házra, tájra ezüstszín-port hintett. S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, ím, megszületett a régenvárt Kisded... A szomszédságból akadt bölcsõ... Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában, a kis teknõ körül szép kör-alakban... Jaj de szép... s fiú!... Nézd csak, apjuk!... Ujjongott Rozál, míg óva mosta... És ígyen született meg az Isten Gyermek Már... hogyha nálunk születhetett volna!... (1948. december 24.) Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Az ünnep idején mára Keresztény ünnepeink olyan eseményeken alapulnak, amelyek történelmünk jól

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. 2005. augusztus * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 8. szám Szent István királyunk ünnepén Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. Szent István királyunkra emlékezve elég meghökkentônek tûnhet

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR ajodarih KeidQS A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR Gyermeknap már két évtizede Sződön is Még idén új áruház épül Új tagokkal működik tovább a Sződ Községért Közalapítvány

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben