Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben december. XVI. évfolyam 12. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám"

Átírás

1 2010. december XVI. évfolyam 12. szám Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengõt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illõ sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már õket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érõ karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikrõl emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülõ imádságok a meny- Kedves Törteliek! Ezekben a nehéz idõkben, amikor összegyülemlett bajok, gondok vesznek minket körül, amerre nézünk; természeti csapások: jégverés, szélvihar, árvíz, belvíz egymás után sújtják földünket, hazánk kirabolva (és mi hagytuk), sok ember aggodalommal néz a jövõbe. Embertelen világ, emberfeletti, megoldhatatlan gondok! Küszködünk erkölcstelen, minden értéket megtipró családi- és közélettel, hitetlenséggel, hazaszeretet hiányával. Talán soha jobban nem volt még szüksége az embernek Isten, a fény, a Világ Világosságának megszületésére. Igényli ezt mindenki, még akik valaha elfordultak is Tõle, csak önös érdekeiknek, ajándéknak, pénznek élve. Ma már érzik, hogy reménytelennek látszó idõnkben rendezni kellene kapcsolatunkat a Mindenhatóval, mert csak Õ segíthet rajtunk. Gondolunk-e rá karácsonyhoz közeledve: talán Neki is örömet kellene szerezni, nemcsak magunknak. Hálát adni, hogy még egyáltalán létezhetünk, összefoghatunk és van esélyünk arra, hogy fordítsunk a magunk, országunk és a világ sorsán. Kérjük az ünnepben minden igyekezetünkre, munkánkra, szorgalmunkra áldását, mert anélkül tetteink hiábavalóak! Keresve egymás és az égiek kapcsolatát, bízzunk abban, hogy ha könnyû nem is lesz, de megélhetésünket biztosító, vidámságot is tartogató, reménnyel teli, boldog Újesztendõ köszönt ránk! Érte szállhatunk majd naponta síkra. Áldassék hát a dolgozó ember! Hiszen gondjaink közé mindig beférkõznek azok a fénysugarak is, melyek a jövõbe vetett reményeinket táplálják. Rövid polgármesteri ténykedésem alatt sokfelõl kaptam lelkes és önzetlen segítséget munkámban, amit ajándéknak tekintek. Meggyõzõdhettem róla, mennyi örömmel adják munkatársak, közeli és távolabbi ismerõsök, EMBEREK idejüket, munkájukat, pénzüket közös ügyeinkért. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezzel szûkebb hazánkat, Törtel községet közelebb juttatták valamelyik kisebb-nagyobb céljához. Bekõ Ambrus veszélyes, korhadt fák kivágásában, Tóth Pál földhordásban segített gépi munkával, Rajki Rajmond a községi fenyõ hazaszállítását végezte el. Köszönet a belvízi védekezésben a munkaidejükön túl is nagy szorgalommal dolgozó karbantartó csapatnak, melynek tagjai: Határ Sándor, Kókai János, Petrák László, Piszár István, Sallai László, Sebõk János és Szûcs Ambrus. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, hogy barátként befogadtak, megkönnyítve ezzel a beilleszkedést. Tompították a fájó érzést, ami a régi munkahelyem családként tisztelt közösségétõl való elváláskor jött velem. Új munkatársaim precíz munkáját a legjobban mûködõ önkormányzatoknál is megbecsülnék. Köszönet jegyzõ asszonynak, dr. Kecskeméti Gabriellának, aki nagy odaadással jó közösséget formált egy erre vágyó szorgalmas csapatból. Segítsége nélkülözhetetlen a feladataim elvégzéséhez. A körülöttem látható sok jószándék arról gyõz meg, hogy bármerre megyünk, máshol is hasonlókat találunk. Bennünk lakik a jóság, a gondok mellett is kihozható, ha néha megkérdezzük: mik a vágyaid, minek örülnél? Meglátva társaink igyekezetét, alkalomadtán egy elismerõ bólintással, mosollyal vagy jó szóval biztatva õket, naponta örömet ajándékozhatunk. A lehetõség mindig birtokunkban van, pénzbe sem kerül, de teremhet akár még azt is. Mert magában hordja a sikeresség feltételét: a hitet magunkban, másokban, munkánk értelmében. Ettõl lesz sokkal szebb a világunk, talán akkor a természeti csapások is alább hagynak. Kívánom, hogy legyen így valamennyi ember életében, és a karácsony, a Szent Karácsony tegye az esztendõ napi jóságaira minden családnál a koronát! Szeretettel kívánok Önöknek meghitt ünnepeket, és erdményekben bõvelkedõ, boldog új évet! Folytatása a 17. oldalon. Godó János polgármester

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2010. (XI.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteirõl Törtel Község Önkormányzata az önálló orvosi tevékenységrõl szóló évi II. törvény 2. -ában és az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A mûködtetési jog alapján végezhetõ önálló orvosi tevékenység törvényben meghatározott kivétellel csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 2. (1) A Képviselõ-testület az egészségügyi alapellátás körzeteit az alábbiak szerint állapítja meg: a) a felnõtt háziorvosi ellátás esetében az I. számú függelékben, két körzetben; b) a házi gyermekorvosi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben; c) a fogorvosi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben; d) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, Cegléd városi központtal, egy körzetben; e) a védõnõi ellátás esetében a II. számú függelékben, két körzetben; f) az iskola-egészségügyi ellátás esetében a település teljes közigazgatási területére kiterjedõen, egy körzetben. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott körzethatárok módosításáról a mindenkori szakbizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület határozattal dönt. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XI.26.) ÖT. SZÁMÚ RENDELETÉNEK I. SZÁMÚ FÜGGELÉKE 1. számú felnõtt háziorvosi körzet Abonyi út Ady Endre út Akácfa út Arad út Arany János út Árpád út Bajcsy-Zsilinszky út Báthory István út Béke út Búbos-dûlõ Czakó-dûlõ Déli út Dózsa György út Ernyõ-dûlõ Fûzfa út Hajnal út Helmeczi Mihály út Hunyadi János út Ibolya út Jászkarajenõi út Jókai út Kákástó-dûlõ Kocséri út Kossuth Lajos út Ludasi-dûlõ Luzsányi Pál út Mankós-dûlõ Mátyás út Nád út Nádas-dûlõ Petõfi Sándor út Remete út Széchenyi út Szent István tér Táncsics Mihály út Újosztály-dûlõ Vida László út Vörösmarty út Zrínyi Miklós út Településszintû lakosok 2. számú felnõtt háziorvosi körzet Alkotmány út Batthyány út Bercsényi út Besnyõ-dûlõ Bocskai út Búzavirág út Ceglédi út Déryné út Dobó Katalin út Epres sor Fegyver út Határ út Homok út Honvéd út József Attila út Karinthy Frigyes út Katona József út Kinizsi Pál út Kõrösi út Liget út Malom út Molnár út Nádas-dûlõ Nagydiófa út Nyíl út Nyilas-dûlõ Pihenõ út Pozsonyi út Rákóczi út Rét út Somogyi Béla út Szent István út Szõlõ út Szüret út Tél út Temetõ út Tûzoltó út Vágóhíd út Virág út Vízjárás-dûlõ Wesselényi út Zöldfa út Békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag új esztendõt kíván minden kedves törtelinek Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete!

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XI.26.) ÖT. SZÁMÚ RENDELETÉNEK II. SZÁMÚ FÜGGELÉKE 1. számú védõnõi körzet Külsõ Abonyi út páratlan oldal Báthory út Batthyányi út Bercsényi út Besnyõ-dûlõ Bocskai út Búbos-dûlõ Ceglédi út Déryné út Dobó Katalin út Dózsa György út páros oldala a 42. házszámig, majd mindkét oldal Fegyver út Határ út Honvéd út Homok út Hunyadi út Jászkarajenõi út páros oldala a 24. házszámig Kinizsi Pál út Katona József út Karinthy Frigyes út Kõrösi út páratlan oldala a 35. házszámig, majd mindkét oldal Liget út Malom út Molnár út Nagydiófa út Nyíl út Nyilas-dûlõ (Ságvári tehenészeti telep, Három Nyárfa és a Kiserdõ Ceglédig) Pihenõ út Pozsonyi út Rákóczi út Rét út Somogyi Béla út Szüret út Szent István út páratlan oldala Szõlõ út Tél út Tûzoltó út Vágóhíd út Wesselényi út Zöldfa út Zrínyi út 2. számú védõnõi körzet Kõrösi út páros oldala a 28. házszámig Szent István út páros oldala József Attila út Alkotmány út Virág út Pacsirta út Epres sor Csalogány út Búzavirág út Gerje-part Temetõ út Déli út Széchenyi út Ady Endre út Vörösmarty út Kocséri út Arany János út Kossuth Lajos út Hajnal út Mátyás út Árpád út Arad út Táncsics Mihály út Abonyi út Külsõ Abonyi út páros oldala Bajcsy-Zsilinszky út Béke út Jókai út Petõfi Sándor út Vida László út Dózsa György út páratlan oldala a 41. házszámig Jászkarajenõi út páratlan oldala, majd a 24. házszámtól mindkét oldal Luzsányi Pál út Ibolya út Fûzfa út Remete út Helmeczi Mihály út Akácfa út Nád út Ernyõ-dûlõ Czakó-dûlõ Kákástó-dûlõ Mankós-dûlõ Újosztály-dûlõ Ludasi-dûlõ Nádas-dûlõ Szent István tér Vízjárás-dûlõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2010. (XII.14.) sz. Önk. R e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, a 6/2010. (IX.10.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 6/ (IX.10.) önkormányzati rendelettel módosított 1/ (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. A) pontjában az eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. B) pontjában a eft-ban állapítja meg szövegrész helyébe az eft-ban állapítja meg szövegrész lép. 2. (1) A Rendelet 4. III. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. III. pontjában az 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás eft szövegrész helyébe az 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás eft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 4. V. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. V. 2. pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, a eft szövegrész helyébe a eft szöveg, az eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 5. (1) A Rendelet 6. -ában a eft szövegrész helyébe a eft szöveg lép. 6. (1) Ez a Rendelet a kihirdetési napján lép hatályba, és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2010. (XII.15.) sz. Önk. R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el. 1. Az adókötelezettség (1) Kommunális adókötelezettség terheli a Htv ában és 17. -ában meghatározott adótárgyat. 2. Az adó alanya (1) Az adó alanya a Htv ában meghatározott adóalany. 3. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnése (1) Az adókötelezettség a Htv ában és 20. -ában és 25. -ában meghatározottak szerint keletkezik, változik és szûnik meg. 4. Az adó mértéke (1) A kommunális adó mértéke a) belterületi lakás esetén: Ft/év b) üres belterületi telek esetén: Ft/év c) zártkerti építmények, telkek esetén: Ft/év Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ c) kereskedelmi egységek esetén: Ft/év d) szállásépület esetén: Ft/év e) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén: Ft/év f) nem magánszemély tulajdonában lévõ lakás bérleti joga esetén, bérleti jogonként: Ft/év 5. Adómentesség (1) Mentes a kommunális adó alól: a) a szükséglakás, b) a külterületi ingatlanok, c) garázs 30 m 2 alatt, d) üdülõhöz, lakáshoz tartozó gépjármûtároló, e) az évi C. tv. 13. (h) pontja szerinti épület. (2) Személyi adómentesség illeti meg: a) kizárólag a lakhatását szolgáló lakás tekintetében, a 70. életévet betöltött személyt az életkor betöltését követõ év elsõ napjától a vele élõ házastársával, élettársával együtt, b) azokat, akik legalább négy kiskorú gyermeket nevelnek. 6. Adómérséklés és elengedés Adómérséklésre és elengedésre irányuló eljárás esetén az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 82. -ának és ának rendelkezései az irányadóak. 7. Az adó megállapítása és megfizetése (1) A magánszemélyek az adó megállapítása céljából január 15-éig adóbevallást kötelesek benyújtani az adóhatósághoz az arra rendszeresített nyomtatványon. (2) Az adóhatóság által megállapított adót az adózónak az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény1 2. számú melléklet II. 2. a) pontjában elõírtak szerinti határidõk betartásával kell megfizetnie. 8. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló többször módosított évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. 9. (2) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a kommunális jellegû helyi adóról szóló, többször módosított 3/1995. (III.16.) önkormányzati rendelete. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Vegyes széna és lucerna szabados + körbálás széna E L A D Ó! Telefon: 20/

5 HÍRADÓ ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ Az elõzõ számban bõvebben foglalkoztunk az üveg hulladékokkal. Most a fém és italos kartondoboz hulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Fém italosdoboz A forgalomban lévõ üdítõs, energiaitalos és sörös fém italosdobozok nagy része alumíniumból készül. Az alumínium ezüstös színû könnyûfém. Tetszetõs megjelenése, könnyû alakíthatósága, súlyához képest kiváló szilárdsági mutatói tették széles körben felhasználhatóvá és a mindennapok alapanyagává. Alumínium és a környezet Az alumínium kiindulási nyersanyaga a bauxit. Bányászata súlyos környezetkárosító hatással jár, mert a kibányászott kõzetnek csak egy része hasznosul. A maradékot a bányák közelében óriási meddõhányókban halmozzák fel, így vörös színû, szinte teljesen élettelen marsbéli táj alakul ki. 1 tonna alumínium elõállításához 4-5 tonna bauxitra, kw/h elektromos áramra van szükség és 2-3 tonna vörösiszap keletkezik! A bauxit bányászatával a következõ károkat okozhatják: karsztvíz-szennyezés, por és gázok bekerülése a légkörbe, nehézfémek felszabadulása. Vas konzervdoboz A konzervdobozok ónbevonattal ellátott, vékony acéllemezbõl közismert nevén fehérbádogból készülõ csomagolóanyagok. Az ónbevonat alkalmazásával az acélt védik meg a rozsdásodástól. A konzervdobozok a háztartási szemét kb. 1%-át teszik ki, ezeknek becslések szerint a negyede újrahasznosítható. Egy konzervdoboz lebomlásához megközelítõleg 200 év kell, újrahasznosításával jelentõs mennyiségû energia takarítható meg. Italos kartondoboz Az italos kartondoboz a tartós tej és a különféle rostos üdítõk csomagolására szolgál. Háromféle anyagból (papír, mûanyag, alumínium) állhat, de van olyan fajtája is, mely csak papírt és mûanyagot tartalmaz (pl.: fél tartós tejes doboz). E csomagolás célja, hogy a beletöltött tej vagy üdítõ minél hosszabb ideig megõrizze frissességét. A papírgyárakban elõször nagy kartonpapír tekercseket gyártanak, ez a fõ alapanyaga az italos kartondoboznak. Ezután a papírtekercseket kívülrõl és belülrõl is egy mûanyag fólia, illetve fémréteggel vonják be, majd kivágják a doboz formáját. Ha a kiürült fém italos- és konzervdobozt, az italos kartondobozt már nem lehet más célra újrahasználni, akkor gyûjtsük szelektíven, hogy újra termék váljék belõle! Hogyan gyûjtsük? Szelektív gyûjtõszigetek szürke színû konténereibe a következõ hulladékok helyezhetõek el: fém italos doboz (pl. üdítõs, energiaitalos, sörös); konzervdoboz; tejes- és rostos üdítõs doboz. Helyes elhelyezése Miután kiürültek a fenti csomagolóanyagok, kevés vízzel öblítsük ki, majd a konzervdoboz kivételével tapossuk laposra a hulladékokat. A következõ hulladékok nem helyezhetõek el a gyûjtõszigeten: alufólia, fém tubusos termékek (pl. mustáros), hajtógázas palackok (pl. hajlakkos, tejszínhabos); felsorolásban nem szereplõ egyéb fém tárgyak, melyek háztartási vegyes hulladékkal gyûjtendõk. Tudta-e? Az 1800-as évek elején az alumínium a világ legértékesebb fémének számított. Drágább volt, mint az arany, mert rendkívül költséges volt az elõállítása. Az elsõ konzerveket Nicolas Appert készítette, aki ezért 1812-ben Napóleontól 12 ezer frank pénzjutalmat kapott! 1 fából 5300 db italos kartondoboz készíthetõ és újrahasznosítás után 700 db környezetbarát füzetet lehet elõállítani belõle. 5. oldal Fém hulladékból termék A fém és italos karton hulladékok a szelektív konténerek ürítését követõen a ceglédi válogatómûbe kerülnek, majd utóválogatásukat követõen az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Újrahasznosításuk folyamatáról egy késõbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy a fenti hulladékokból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthetõ újrahasznosítást követõen, melyek közül csak néhányat említünk. 670 db alumínium italos dobozból 1 kerékpár; fém italos doboz; tojástartó; kéztörlõ; papírzacskó. További szelektív gyûjtéssel kapcsolatos hasznos információ a www. okoviz.hu és honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. * * * Fenyõfa elszállítása Az ÖKOVÍZ Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy január 31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális hulladékgyûjtõ edények mellé kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyõfákat! Együttmûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft.

6 6. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Eredeti német brikett (25 kg/csomag) Ft/q Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül 10 kg/csomagos kiszerelésben Ft 30 kg/csomagos kiszerelésben Ft (4500 Ft/q) Vastag akác Ft/q Vékony akác Ft/q Tölgy bükk Ft/q Félig has. tölgy bükk Ft/q Készre has. tölgy bükk Ft/q ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Betonoszlopok 2,4 m hosszban Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Köszönjük, hogy 2010-ben is megtiszteltek bizalmukkal! Ezúton kívánjuk, hogy a falu minden családjánál a szeretet és a boldogság fénye ragyogja át az ünnepeket! SZÁLKA 2004 Bt....az otthona melegének hivatalos szállítója 2011-ben is!

8 8. oldal TÖRTELI NÉMET SZÉNBRIKETT kötegelt: 25 kg/köteg Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben. Samottlapok különbözõ méretben (méretre vágható). Koromtalanító adalék, csõtisztító kefe, samott liszt, alágyújtós. Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 499 Ft keményfa összetételû, megszokott kiváló minõség; favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság; nagyobb fûtõérték (19.5 MJ/kg), kevés hamu; könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás; száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel. Minden kedves Vásárlónknak, a falu minden lakójának béké s, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket é s eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 2011-ben is folyamatos akciókkal, széles választékkal, kedvezõ árakkal várunk mindenkit! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

9 HÍRADÓ 9. oldal SZILVESZTER 2010/2011. A TÖRTELI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN! Szeretettel várunk minden kedves vendéget december 31-én tól SZILVESZTERI B U L I R A! Zene: órától retro disco a 80'-as évek nagy discosával: Antal Lászlóval. Ha gondolod, öltözz a legrégebbi ruhádba, amit díjazni fogunk: 1. helyezés: Ft-os Retro vásárlási utalvány 2. helyezés: Ft-os Retro vásárlási utalvány 3. helyezés: Torta Menü: rántott sertésszelet, sült oldalas, gombafejek rántva, sült hurka, burgonyapüré, savanyúság. Éjféltõl: ifj. Fajka István mulatós zenével szórakoztatja vendégeinket. Éjfélkor: pezsgõ, virsli, rétes, pogácsa. TOMBOLA: I. díj: Görögország Sarti, 9 napos nyaralás 2 fõ részére. II. díj: Salgóbányán élménydús hétvége, félpanziós ellátással, korlátlan szolgáltatás használatával 2 fõ részére. III. díj: Budapesti színházlátogatás 2 fõ részére. Jegyek kaphatók: München Sörözõ, Bakos István: 06-20/ , Bakosné Mester Szabó Katalin: 06-20/ , Czeróczki Zsuzsanna: 06-20/ Jegyek ára: Ft/fõ. Gondoljon a hideg télre... INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap: ROLTIM FA Kft. VÁGOTT TÛZIFA KAPHATÓ! Vastag akác: Ft/q Hasított akác: Ft/q 20 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes, 10 mázsa feletti rendelés esetén! Tel.: 06-20/ / Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy irodámat megnyitottam. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD magánjog közigazgatási jog büntetõjog 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Ügyfélfogadás: hétfõ 16:00 19:00 Telefon: 06 (20) , 06 (30)

10 10. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Karácsonyi köszöntõ Szálljatok le fényes égbõl karácsonyi angyalok, Békességre, szeretetre tanítgasson ajkatok, Járjatok be falut, várost hova Isten szeme lát, Minden házba vigyetek egy aranydiós mesefát. Aranydiós karácsonyfán ragyogjon sok gyertyaláng, Minden fényes gyertyalángból maga Isten néz le ránk. Áldó szeme, tekintete bocsásson meg minekünk, Legyen boldog, nagyon boldog karácsonyi ünnepünk. A karácsony csengõi, mint minden decemberben, újra csilingelnek. A szeretet és hit ünnepe ez a nap, amit úgy kell megülnünk, hogy valóban ünneplés legyen, azaz, mélyedjünk el jelentésében, mondanivalójában. Így maradandó nyomot hagy gyermekeink életében. Szívünket adjuk a karácsonyba, ettõl olyan lesz ez a napunk, amilyen a szívünk. Szeretünk ajándékot adni és kapni. Gyermekek és felnõttek egyaránt izgalommal várják a pillanatát. Az ajándékunk akkor igazán értékes, ha mellette idõt, türelmet, megértést, gondoskodást, vagyis szeretetet is ajándékozunk. Öröm költözik a szívünkbe, ha megérezzük a kapott ajándék mögötti szeretetet, s amikor mi is szeretetet tudunk adni másoknak. A karácsony arra tanít minket, hogy legjobb tulajdonságaink odaajándékozásával kell szeretnünk egymást. A fény megszületésének ünnepén, a szeretet legyen útmutatónk családunkban, baráti körünkben, munkahelyünkön és minden embertársunkkal szemben is. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok * * * A Törteli Tulipán Óvoda óvodásai és minden dolgozója nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítették óvodánkat ebben az évben. Áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok az óvoda minden dolgozója nevében. Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében A következõ kínálattal várjuk az új esztendõben: virágcsokrok minden alkalomra orchideák és egyéb cserepes növények ajándéktárgyak kaspók, vázák temetési készítmények (sírcsokor, nagy temetési koszorú) Eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!

11 HÍRADÓ 11. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Itt van a szép karácsony Gyújts karácsony-gyertyát Legbelül szívedben, Fénye járjon most át, Ne fázz a hidegben! Legyen világosság Földön és egekben! Érintsen nyitottság Tisztult lelkületben! Gyújts karácsony-gyertyát! S Betlehem-tüzedben A szeretet megvált, Ragyogsz fényesebben. (Bognár Stefánia) Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok a Szent István Király Általános Iskola minden tanulója és dolgozója nevében a kedves szülõknek és községünk minden lakójának! Czeróczki Ferencné igazgató Különdíj Dánszentmiklóson, az Ady-Napok keretében került ismét megrendezésre november 19-én a zenei Ki mit tud? vetélkedõ, melyre a szervezõk a kistérség iskoláiból várták a dalolni vágyó gyermekeket. Iskolánkat csoportos népdaléneklés kategóriában az 5. osztályosokból álló Bazsarózsa népdalcsoport képviselte, melynek tagjai: Pásztor Réka, Szabó Karina, Antal Zsanna, Józan Dóra, Juhász Liliána, Magyari Noémi, Vincze Virág. A lányok szépen szerepeltek és különdíjat kaptak a zsûritõl. Gratulálunk nekik! Korbély Krisztina tanárnõ Intézménylátogatás a Marczibányi téri Mûvelõdési Központban november 23-án 30 tanulóval Budapesten jártunk, a Marczibányi téri Mûvelõdési Központban, Marczibányi dráma és komplex mûvészeti központ címû EU-s projekt keretében (TÁMOP /2-KMR ). A gyerekek javarészt 6. osztályosok voltak. A kedves fogadtatás után a tanulókat két csoportba osztották, ahol játékos fejlesztõ foglalkozásokon vettek részt. Ezután egy kisfilmet nézhettünk meg, majd kötetlen beszélgetés következett a látottakról Mohácsi Erzsébet szociálpedagógus, romológus, az egyik legaktívabb jogvédõ szervezet, a CFCF elnöke vezetésével. Az érdekes programot követõen finom pizzával, palacsintával és üdítõvel kedveskedtek a vendéglátóink egy elõkelõ pizzériában, a Moszkva téren. Diákjaink örültek, hogy részt vehettek ezen a programon. Az egyik kislány még meg is jegyezte ilyen jól nem éreztem még magam, egyik kiránduláson sem. A program a Budai várban tett sétával zárult, majd 5 óra felé élményekkel gazdagodva tértünk haza. Pap Brigitta tanár

12 12. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Jótékonysági bál a vörösiszap károsultjai javára október 29-én jótékonysági bált rendeztünk a kolontári vörösiszap károsultjainak javára. Nagy erõkkel folyt a szervezés, a lakosság szórólapokon, plakátokon és személyre szóló meghívókon (120 db) értesült errõl az önzetlen kezdeményezésrõl. A bál belépõdíja (1.000 Ft), a büfé bevétele és a tombola bevétele, valamint a gyûjtésre kitett urna tartalma együttesen Ft lett, melyet az erre kijelölt bizottság számolt össze és juttatott el a kolontári polgármesteri hivatal számlájára. A bálon fellépõ 11 zenész és a fellépõ mûvészek ingyen vállalták a szereplést, amit ezúton is köszönünk Nekik. Bár a lakosság részérõl egy kicsit érdektelenség mutatkozott, hiszen a bálon összesen 55 fõ vett részt, mégis úgy gondoljuk, hogy azoknak, akik ott voltak és hozzájárultak a gyûjtéshez, és azoknak, akik nem tudtak részt venni, de eljuttatták adományukat, köszönettel tartozunk. Légiveszély! Riadó! November 30-án a Törteli Falumúzeum Baráti Kör szervezésében Légiveszély! Riadó! címû elõadáson vehettek részt a mûvelõdési központban az érdeklõdõk. Elõször Pásztor József, a civil szervezet elnöke mesélt a II. világháború helyi eseményeirõl. (Az elmondottakat A front eléri Törtelt c. írásban ismertetjük.) Ezt követõen a ceglédi Kossuth Múzeum munkatársa, Gyura Sándor muzeológus tartott elõadást a múzeum nagysikerû kiállításáról. A II. világháború eseményeit elevenítette fel és a kiállítás tárgyi emlékeit mutatta be képekkel és rövid kisfilmekkel. Az archívumból elõkerült filmek megrendítõ képei a jelenbe idézték az akkori eseményeket. Azok a vendégek, akik részesei voltak az akkori borzalmaknak, szinte újból átélték a történteket, a fiatalabbak pedig részeseivé válhattak a látottaknak. A vendégek között köszönthettük Kocsis Istvánt, a ceglédi roncskutató egyesület vezetõjét. Õk a mai napig kutatják a régi roncsokat, a leesett repülõgépek maradványait. Sok érdekes dolgot mesélt a kutatások során talált tárgyakról és az ezzel kapcsolatos eseményekrõl. Az elõadás komor hangulatát a végén dr. Bálint Béla és Sáfrány Imre háborús élményei oldották fel, akik a borzalmas eseményeket humorral fûszerezve mesélték el és így mindenki jó hangulatban térhetett haza errõl a nagyon tanulságos, érdekes elõadásról. A front eléri Törtelt 1944 októberében Törtel is a hadszíntér közelébe került. A katonai alakulatok mozgásai, a menekültek látványa, a rémhírek s a front közelsége fokozta a lakosság félelmét. Több héten keresztül, mintegy zászlóaljnyi német páncélos és ugyanannyi magyar tüzéregység tartózkodott a községben. A németek október 25-e táján, a magyarok november 2-án hagyták el a községet. A polgári közigazgatás már október 9-én megszûnt. Október 10-én kiürítési parancs érkezett, melyet a csend- Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Folytatás a 12. oldalról. õrség dobszó útján hirdetett ki. Ez felszólította a lakosságot, hogy haladék nélkül hagyja el a községet s induljon Dunapataj, Dunavarsány, Paks térsége felé. A parancsot senki nem hajtotta végre, ezért azt október 26-án megismételték. Ekkor a csendõrök házról-házra jártak s azzal rémítették a népet, hogy Törtel hadszíntér lesz, a németek itt vetik be az új csodafegyvert, ami mindent elpusztít. Ez ugyan rémületet keltett, de kevesen szánták el magukat a menekülésre, fõleg azok, akiknek Cegléden, Budapesten rokonaik voltak. Az Országos Elhelyezési Kormánybiztos november 1-jén kiadott rendelete, mely többek között az Abonyi járás községeinek, így Törtelnek is a Veszprém megyei Zirci járásba való azonnali áttelepítését rendelte el, már nem érkezhetett meg. Ugyanazon a napon, október 26- án, a leventéket a templom elõtti térre parancsolták, ahová kb. 20-an jelentek meg, s gyalogmenetben indították útba Budapest felé. Õk Monortól néhány nap múlva mind visszajöttek. Ezekben a napokban gyakran vonultak át a községen Cegléd felõl katonai egységek gyalogmenetben, vagy a kisvonaton, a Tisza melletti frontvonalra. Október 15-e táján egy éves leventékbõl álló század érkezett a faluba. Budapestiek voltak, csak néhány napot töltöttek itt. Felszerelésük néhány puska és kézigránát volt. Petõ Etelka nyugdíjas tanítónõ így emlékezik vissza reájuk: Vidámak voltak, tréfálkoztak a leányokkal, még nem fogták fel, milyen sors vár rájuk. Ezeket a kiképzetlen, jóformán még gyermekeket, október 20-án vetették be Tószegnél a harcba. Nagyrészük elesett. A megmaradt sebesülteket Kõröstetétlenre hozták vissza, ahová minket is kivezényeltek a sebesültek ápolására. Néhányunkon kívül egyetlen orvostanhallgató igyekezett ellátni a rengeteg sebesültet. A súlyosan sebesült gyermekek felismertek engem s sírva könyörögtek: Tanító néni, ne hagyjon meghalni, kötözzön be minket! Látja, mi lett a századból! Sokan édesanyjukat hívták. Borzalmas volt hallgatni jajgatásukat, látni szenvedésüket. Milyen elvetemült gonoszság kergette õket a halálba? Miért? Életem legmegrendítõbb élménye volt ez, ma is sírok, ha erre visszagondolok. A csendõrök október 30-án hagyták el a községet, távozásra kényszerítették dr. Betegh Sándor községi orvost, Lautner Lajos gyógyszerészt a gyógyszertár teljes készletével, s Szabó Sándor fõjegyzõt. A postahivatal Gulyás Istvánné vezetõvel helyben maradt. Hasonlóan itt maradt Kovács András rk. plébános és néhány tanító is. A régi közigazgatás megszûnt. A lakosság egy része a tanyákra húzódott ki. Mindenki rettegve gondolt a holnapra. Egyetlen vágya volt, túlélni a frontot, megérni a békét. Október 29-én már a szomszédos Jászkarajenõ, Kõröstetétlen és Kocsér térségében folytak a harcok. Október 29-én délután a községben tartózkodó magyar tüzérek néhány lövést adtak le Kocsér irányába. November 1-jén szovjet repülõgépekrõl néhány kis bombát dobtak le a község 4 pontjára, melytõl két ház rombadõlt, nyolc megrongálódott s egy polgári személy Borsos István Ernyõ-dûlõi lakos meghalt, öt más személy megsebesült. November 2-án utóvéd harcokat folytató magyar alakulatok vonultak vissza Törtelen át Cegléd irányába. Ezt megelõzõleg a tüzérek is elvonultak, ezzel a falu kiürítése megtörtént. Ezen a napon a délutáni órákban a szovjet és román csapategységek Ludas felõl elérték Törtel területét. Az esti órákban román egységek Kõröstetétlen felõl is megközelítették a falut a Beretvás iskola vonaláig. Még ugyanezen a napon, a Nagykõrös-Törtel közötti köves úton a Kõrösi ér aláaknázott hídja felrobbant s egy román katonai gépkocsin lévõ 26 román katona közül sok meghalt, az életben maradottak súlyosan megsebesültek. Éjfél után 2 óra tájban két magyar tábori csendõr, felderítés céljából, motorkerékpáron megközelítette a községet Cegléd felõl. Itt puskatüzet kaptak, egyikük elesett, a másik visszamenekült. A szovjet és román alakulatok a községet az éjszaka folyamán körülzárták. November 3-án hajnali 3-4 óra tájban három törteli fiatalember: Kiss István, ifj. Surin József és Cs. Farkas Pál várta az elõnyomulást megkezdõ román csapatokat a falu keleti bejáratánál. Két katona kísérte õket az Abonyi úton lévõ Csicsmán (akkor Zombori) tanyához, ahol egy magyarul jól beszélõ román százados hallgatta ki õket, érdeklõdött a községben lévõ helyzetrõl. A három fiatalember vezetésével vonultak be a román katonák a községbe reggel 7 óra tájban. A román katonaságot nagyszámú szovjet páncélos és lovas alakulatok követték. A faluba szovjet katonaságot szállásoltak el s továbbra is szovjet katonaság maradt itt. A következõ napokban Cegléden, Abonyban s a többi községben kemény harcok folytak, melyek közelségét községünk is érezte, következményeit viselte. Katonai egységek vonultak át rajta, sebesülteket hoztak ide. A segélyhelyet a mai tanácsháza épületében állították fel. Törtel területén november 2-án 7 magyar és 2 román katona esett el, majd késõbb, a községben ápolt szovjet sebesültek közül 2 meghalt. A magyar és román halottakat a község temetõjében, a szovjeteket Cegléden temették el. Két magyar katona holttestét a hozzátartozók 1945-ben elszállították. A községben tartózkodó szovjet katonákat a nagyobb épületekben szállásolták el. Erre a célra igénybe vették az iskolaépületeket, dr. Betegh Sándor orvos, Réthi Dénes és Tóth Lajos tanítók lakását. A parancsnokság a mostani tanácsháza épületében székelt, ahonnan a segélyhelyet kórházat az emeletes iskolába helyezték át. Lefoglalták a postahivatalt is, itt szerkesztették azt az orosz nyelvû tábori újságot, mely a községben elszállásolt katonákat tájékoztatta a hadi helyzetrõl. A községben elszállásolt szovjet és román alakulatok a 2. Ukrán hadseregcsoport kötelékébe tartoztak. A leírást néhai Kristó László Törtel története c. kiadványából gyûjtötte Pásztor József.

14 14. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Évzáró összejövetel December 4-én este a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tartotta évzáró összejövetelét, összekötve a Mikulás-esttel. Az egyesület elnöke összegezte az elmúlt fél év eseményeit, eredményeit. Az egyesület júliusban alakult, és azóta sok sikeres rendezvényt mondhat magáénak, mint a Falunapok keretén belül megszervezett helyi amatõr alkotók körkiállítása, az Anna bál, Szüreti fesztivál megrendezése, a Padlás c. színházi elõadás támogatása, gyûjtés és jótékonysági bál szervezése a vörösiszap károsultjainak. A tagok, miután kiértékelték a félévet, jó hangulatban zárták az év utolsó együtt töltött estéjét. Gyerekek a könyvtárban Októberben a Tulipán Óvoda látogatott el a könyvtárunkba, ahol a kis apróságoknak a könyvtáros Irénke néni megmutatta, hogy hol találhatók a szép mesekönyvek, majd mesefilmet vetített nekik, amit élvezettel néztek a nagy vetítõvásznon a kis óvodások. A karácsony elõtti hetekben délelõttönként a Szent István Király Általános Iskola diákjai látogattak el a könyvtárba. Bekõné Németh Irén könyvtáros mutatta be a gyerekeknek a könyvtár mûködését, és elsajátíthatták a könyvés könyvtárral kapcsolatos ismereteket. A délutáni rendszeres olvasóköri foglalkozásokon Adventre, Mikulásra és Karácsonyra készíthettek a gyerekek díszeket, amit haza is vihettek. Köszönjük a kézmûves foglalkozáson nyújtott segítséget a Szociális és Családsegítõ Szolgálat részérõl Détáriné Túri Irénkének és Szekeresné Godó Vandának. Elõször látogattak el hozzánk, és ismerkedhettek meg a könyvtár fontos szerepével az elsõ osztályos tanulók, akiknek egy kis karácsonyi ajándékkal kedveskedtünk, valamint a vetítõteremben mesefilmet nézhettek meg a gyerekek. A karácsony elõtti hetekben közel 400 gyermek látogatott el a mûvelõdési központba, aminek nagyon örültünk. Köszönjük az óvó néniknek és a pedagógusoknak, hogy lehetõvé tették, hogy megismertethessük a gyerekekkel, milyen fontos is a kultúra, a szabadidõ hasznos eltöltése és a könyvtár szerepe az életünkben. Reméljük, hogy máskor is szívesen jönnek majd hozzánk, nem csak csoportosan, hanem családdal, barátokkal együtt.

15 HÍRADÓ 15. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Tisztelt Törteli Lakosok! Kedves Barátaim! Minden évben nehezebb a kultúrát olyan szinten tartani, ahogy azt azok szeretnék, akik ezt nagyon fontos feladatnak tartják községünkben. Az intézményünk üzemeltetése minden évben nehezebb, és minden évben súlyos terheket jelent a fûtésre, világításra és az egyéb feladatok ellátására a költségek biztosítása. Ezúton szeretném megköszönni intézményünk dolgozóinak, a segítõ civil szervezeteknek, Törtel Község Önkormányzatának és az önkormányzat intézményeinek a jó és eredményes együttmûködést, amivel hozzájárultak a község kulturális életének fejlõdéséhez és rendezvényeink sikeréhez. Külön köszönetet mondok a törteli és ceglédi vállalkozóknak és magánembereknek a sok tárgyi és anyagi támogatásért, amivel rendezvényeink színvonalát emelték, valamint az ÖKOVÍZ Kft.-nek az Ft támogatásért, mellyel a karácsonyi mûsorunkon a gyerekeknek ajándékokkal tudtunk kedveskedni. Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fénynél még a csillag is táncol. A rohanó világban megkopnak a fények, halványak a hitek és halványak a remények. Nem szeretnék mást, csak hinni a szóban, Õszintén szeretni és bízni a jóban. A Nyugdíjas Klub köszönete Köszönjük mindazoknak, akik 2010-ben is segítették a Nyugdíjas Klub mûködését. Köszönjük Czeróczki János és Godó János polgármester urak támogatását. Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk a Polgármesteri Hivatal, a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet, a Dél-Pest Megyei Mezõgazdasági Zrt., a Szent István Király Általános Iskola, a Tulipán Óvoda és a mindig, mindenben segítõkész Déryné Mûvelõdési Otthon minden dolgozója, Borsos Vince, Chorendzsák János, Ézsiás Kálmán, Fajka Jánosné, Godó Tiborné, Gyõr Miklósné, Kádár Józsefné, Kovács Kálmán, Kovács Mária, Labát Sándor, dr. Lakos László, László Ferenc, Nagy Dóra, Perlaki Anikó, Sebõk Mihály, Stummer Zoltánné, Tóth Ferenc, Tóth Sándorné és családtagjaik számára. Köszönjük az óvodás és iskolás gyermekek fellépését rendezvényeinken, és az õket felkészítõ pedagógusok munkáját. Megköszönjük a Mozgássérültek Egyesületének, hogy a hozzájuk forduló törteli lakosoknak minden segítséget megadnak. Munkájukhoz jó egészséget és az új évben is sok sikert kívánunk A Nyugdíjas Klub tagsága nevében: Czeróczki Jánosné klubvezetõ Kívánok magam és munkatársaim nevében mindenkinek meghitt, békés, varázslatos karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet. Koncz Margit igazgató ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A DÉRYNÉ MÛVELÕ- DÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DECEMBER 20-TÓL JANUÁR 3-IG ZÁRVA LESZ! KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET. A Törteli Falumúzeum Baráti Köre közli a tagsággal, hogy a decemberi szokásos összejövetele a Malom nyitvatartásának téli üzemszünete miatt elmarad. A következõ összejövetel 2011 januárjának utolsó keddje. A vezetõség

16 16. oldal TÖRTELI A Törteli Faluvédõ Egyesület hírei Szeretném megismertetni az egyesületünk tevékenységét és törekvése célját azokkal, akikért tulajdonképpen dolgozunk. Immár 20. éve látjuk el a törteli lakosok zavartalan éjszakai nyugalmának õrzését, a belterületen üzemelõ vállalkozások objektumainak, valamint az önkormányzati és magántulajdonban lévõ ingatlanok megfigyelését, õrzését. Ezeket a lakosság nem minden esetben látja vagy észleli, mert amikor a polgárõr szolgálatot teljesít, akkor a többség pihen. Másik fontos feladatunk az önkormányzati és különbözõ szervezetek által lebonyolított rendezvények zavartalanságának biztosítása. Ezeket a szolgálatokat szabadidõnk feláldozásával, önként, anyagi juttatás nélkül, azzal a szolgálati jármûvel látjuk el, amit 2006 januárjában az akkori tagság ÖNERÕBÕL összeadakozva vásárolt! A jövõben többféle módon szeretnénk a lakosság és az Egyesületünk kapcsolatát szorosabbá fûzni. A Törteli Híradó hasábjain keresztül idõnként tájékoztatjuk Önöket észrevételeinkrõl, elért eredményeinkrõl. Ezen túl a decemberi hónaptól kettõ új tevékenységgel bõvítjük a feladataink körét. Tervezzük, hogy a piactér és környékén szombat délelõttönként legalább egy-két fõvel szolgálatot teljesítünk; valamint, bízva abban, hogy ezzel nem zavarjuk a lakosságot: idõnként elhelyeznénk egy ellenõrzési lapot a postaládákba bizonyítékként, hogy ténylegesen ott jártunk. A Törteli Római Katolikus Egyházközség kérése Kedves Testvérek! Ezúton szeretnénk megköszönni adományait azoknak, akik az egyházközségi hozzájárulást, illetve a sírfenntartás összegét befizették. Tekintettel arra, hogy nemcsak a templomba járók, hanem minden megkeresztelt katolikus ember lekiismereti kötelessége a hitélet támogatása, ezért azt kérjük, hogy az elmaradt befizetéseket is szíveskedjenek rendezni mindazok, akik ebben az évben megfeledkeztek róla. Szombat és vasárnap délelõtt a plébánián megtalálnak minket. Kérjük, aki teheti, nagyobb összeggel is segítse egyházközségünket a megnövekedtet terhek miatt. Támogatásukat elõre is köszönjük, a Mindenható Isten térítse vissza sokszorosan nagylelkû adományaikat! Köszönettel: a Római Katolikus Egyházközség Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, jó ismerõsöknek, akik szeretett édesanyánk, ERDEI LÁSZLÓNÉ szül.: Rátóti Ilona temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait helyezték és fájdalmunkat együttérzésükkel enyhíteni próbálták. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TÓTH SÁNDORNÉ szül.: Urbán Anna temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágot, koszorút helyeztek el. A gyászoló család Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen évi ápril. hó 21-én a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen voltak: Tarcsányi Ábrahám bíró elnöklete mellett Ábrahám János, Bódy István, Deutsch Gyula, Fekete Tamás, id. Határ József, Kasznár V. János, Kocsis Mihály, Lipthay György, Dr. Maybaum Sándor, Rósenfeld Károly, Schlesinger Samu, Zombory Béla képviselõk és ifj. Aranyi Sándor jegyzõ. 1./ Elnök a megjelent képviselõket örömmel üdvözölvén, a gyûlést megnyitottnak jelenti ki, egyszersmind sajnálattal jelenti, hogy a képviselõtestület egyik buzgó és a közügyek igazságos támogatója, Jalsoviczky István úr meghalt. (...) 6./ Tárgyaltatott az Elöljáróság azon szóbeli jelentése, a néhai Csernus Kata hagyatékából a községet Szegényházalap czímén, hagyományost illetõ és már mintegy év óta Dr. Balogh Sándor bpesti ügyvéd mint hagyatéki tömeggondnoknak által kezelt hagyatékban az Elöljáróság a czeglédi kir. Járásbíróság 1308/893 sz. végzésével nevezett gondnok számadás tételére meghívva volt, mely alkalommal nevezett Gondnok azon ajánlatot tette, hogy hajlandó a községnek a 4200 frt hagyományi tõkét, ha azt a község elfogadja, minden levonás nélkül a kamatok híján kifizetni, a Az Országos Polgárõr Szövetség minden települési egyesület részére elõírt egy ETIKAI SZABÁLYZATOT és kötelezõvé tette ebbõl a polgárõrök felkészítését, ezt követõen számonkérését, vizsgáztatását. A vizsga november 28-án sikeresen megtörtént. Ezúton szeretnénk megköszönni polgármester úrnak, hogy erre a célra a Hivatal nagytermét használhattuk. Továbbá szeretnénk megköszönni Csajbók Rozáliának, hogy ügyelt a vizsgáztatás rendjére, amit jegyzõkönyvezve hivatalossá tett. Legfõképp szeretnénk megköszönni Búcsús Tamásnak, hogy a Polgárõr Alapszabályzatból összeállított egy Alapismereti Szabályzatot, amelyet részünkre átadott, illetve ebbõl az anyagból a megjelent 31 fõt felkészítette a számonkérésre, majd szintén az õ általa összeállított feladatsorból levezényelte a vizsgáztatást. Köszönjük! Szeretnénk a tagságunk létszámát bõvíteni, aki úgy érzi, hogy tudná a munkánkat segíteni, kérjük, keressen bennünket személyesen vagy telefonon a 06-30/ es számon és óra között. Ez a telefonszám szolgálati idõnk alatt rendkívüli esetekben is hívható. Szívesen fogadunk a támogatás, segítség mellett jó ötleteket, tanácsokat is, amit igyekszünk a lehetõségeinkhez mérten megvalósítani. Kívánunk mindannyiuknak békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt! Tisztelettel a tagságunk nevében: Jancsovics Pál titkár Száz év után... A Szegényház alapítványról kamatok az állítólagos hagyományi illeték a Gondnoknak egyéb kiadásaira maradnának vissza. Határozat. Egyhangulag kimondatik, hogy mivel mindeddig is egy Emberéleten keresztül húzódik ezen hagyatéki ügy, és befejezése még máig is a jövõ titka, a felajánlott 4200 frt tõke elfogadtatik úgy, hogy abból már semmiféle levonás nem eszközölhetõ, az összeg felvételére és további intézkedésig a czeglédi Takarékpénztárba való elhelyezésére, az Elöljáróság utasíttatik. Fenntartja mind e mellett a község, hogy a Megyei Törvényhatóság netalánni más intézkedése a hagyatéki tömeggel, illetve Gondnokkal nem kötelezõ lészen, mely körülményt Gondnok az adandó Ellennyugtában világosan kifejezni köteles. Mely határozat a Tekintetes Megyéhez jóváhagyás kérése mellett felterjesztendõ. Ennyi a jegyzõkönyvbõl, de sok minden kiolvasható még ilyen rövid idézetbõl is. a/ A képviselõk között ott van Ábrahám János, aki a Lenkei-huszárokkal jött haza Lengyelországból 1848-ban és Perczel Mór ceglédi csatáját abban segítette, hogy mint helyi ismeretekkel rendelkezõ (lévén törteli születésû) fürkészi/felderítõ tevékenységével járult hozzá a csatához. Folytatása a 18. oldalon.

17 HÍRADÓ 17. oldal Wass Albert: Magyar karácsony az égben Folytatás az 1. oldalról nyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. De ebben az esztendõben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony elõtt hírvivõ angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. Ilyesmi még nem történt, amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illõnek s helyesnek, s így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplõs arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengõt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstõl, hogy nyomban el is ejtette a csengõt, amibõl aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengõ ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitõl a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengõ nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szûk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétõl, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtõzött a karácsonyfa lehajló ágai alá. Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengõt s megrázta jó erõsen, amitõl nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelõ helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán! Elsõnek az õsz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az elsõ gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. Pro libertate, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petõfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, elõlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedûjét, s felsírt a húrokon a magyar Mennybõl az angyal... De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tõle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsõnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petõfi Sándor lángoló szívét aggatta a fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségbõl valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertõl. Sok-sok idõbe került, míg a menynyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplõs kis angyalka, aki elejtette az aranycsengõt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elõvezette onnan a szeplõs kis angyalt. Hát te minek bújtál oda? kérdezte tõle mosolyogva. Restellem magamat vallotta be a szeplõs. Elejtettem volt azt a csengõt, lássa. Oh, hát te voltál az! nevetett az Úr. Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor? Katika a nevem s Budapestrõl jöttem felelte a vézna, szeplõs kicsi angyal november negyedikén, Uram. Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. Isten hozott, Katika mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek? Küldtem, Uram felelte Katika, s elpirult a szeplõi alatt. Aztán mit küldtél? kíváncsiskodott az Úr Jézus. Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek? A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. Nem imádságot küldtem vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen? Kenyeret felelte szepegve Katika. Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is tette hozzá bizalmasan. S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már... Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. Jól tetted, Katika, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szemébõl, sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret. Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. Ne sírj, nagymama! kiáltotta hangos, csengõ angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig! Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fölött!

18 18. oldal TÖRTELI A Szegényház alapítványról... Folytatás a 16. oldalról. b/ A bíró megemlékezett Jalsoviczky István haláláról, akinek nevét a régebbi törteliek, mint egy majort ismertek, ma pedig tehenészeti telep mûködik ott. c/ Csernus Kata hagyományozó kápolnája a temetõben volt, amely az idõ során tönkrement. Felújításra pénz nem lévén, lebontották. A kápolna kriptájában nyugodott Csernus Kata, megbontáskor látni lehetett koporsóját, halotti ruháját. Viszszazárták és azóta is ott nyugszik. A kápolna harangja ma is megvan, beleöntve Csernus Kata neve. Ma haranglábra van felhelyezve, mely Pásztor Géza lakatos mester munkája 1984-bõl. Így üzen Csernus Kata temetéskor minden törteli elhunytnak. Az adományból épült fel a szegényház, amely a mostani körzetiorvosi és fogorvosi rendelõ helyén volt. Úgy látszik, abban az idõben is nehéz volt alapítványi pénzhez jutni, akkor is, ha egyértelmû volt az adományozó szándéka. Az ügyvéd úr könnyen lemondott az eredeti tõkérõl, mert 30 év kamata bõven kárpótolta a sok semmittevést... Dr. Bálint Béla Szeretet Mennyi ember van, akit szeretek. Mennyi nõ és férfi, akit szeretek. Rokonszenves boltileányok, kereskedõsegédek, régi és hû cselédek, lapkihordók, csöndes, munkás írók, kedves tanárok, kik veszõdnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, meg-megállunk, szemünk összevillan, s én még maradnék tétovázva, talán hogy elmondjam ezt nekik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok s pulyák fecsegnek. Ilyesmirõl szólni nem ízléses. Meg aztán nincsen is idõnk. De hogyha majd meghalok egyszer, s egy csillagon meglátom õket, átintek nékik kiabálva, hajrázva, mint egy gimnazista: Lásd, téged is szerettelek. Kosztolányi Dezsõ Alföldi Géza: Ha nálunk született volna... Népszámlálás volt Betlehemben, így szól a Karácsony története, s akkor született meg egy istállóban az Úr egy Fia, Mária Gyermeke... Nem volt, ki szállást adjon nékik. Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója, Meséli a monda... Mert ott született! De Cegléden, vagy Kecskeméten, a Hortobágyon ha született volna, az elsõ Karácsony igaz történetérõl így szólna ma a bibliai monda:...rozál épp az udvart seperte. János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. A Puli, az meg hátul kalandozott. Akkor ért a ház elé József. Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária, fáradtan, alig vonszolta magát S a kerítésen át József beköszönt. Rozál fogadta hangos szóval: Mi szél sodorta erre kendteket? Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk födélt a korcsmában. De szállást a bérlõje nem adott. Hej pedig az asszony az utolsóban van már, de hiába nincs pénz, mert szegény vagyok... Már istálló is elég lenne, Csak tetõ legyen már fejünk felett... Rozál a seprûjét a falnak támasztotta, Bodri a kiskapuig settenkedett. Takarodsz vissza, beste lelke! Kerüljenek csak kietek bentébb! Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál. Hogy elfáradt, szegény!... Eszem a lelkét!... Szélesre tárta a kiskaput. Mária arca, mint viasz: sápadt. Ne ugass már, Bodri!... Hát nem látod, hogy vendég?! Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak! Jöjjön csak, lelkem, segítek én... Támaszkodjék rám!... Óvatost lépjen!... Úgy-úgy, lelkem!... Kend meg csukja be csak a kaput, de siessen, oszt maga is segéljen!... János is sebten elõkerült. Kemény keze még a villát fogta. Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... Behívtam õket... Mért ne tetted volna? Az asszonynak vess tiszta ágyat! Az ember meg a lócán elalhat. És valami enni is akad tán a háznál... Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!... A Bodri is odasündörgött. Péter a butykossal máris kocog. S ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta. A párnák között csöndesen feküdt. S amíg az asszony terít, megnyugodva látja, Hogy János a szobába épen befût. A kemencében lángolt a tûz. Rozál az ágynál csendesen állt ott És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga, Mint békesség, csendesen leszállott... Kint az égen holdfény ragyogott. Házra, tájra ezüstszín-port hintett. S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, ím, megszületett a régenvárt Kisded... A szomszédságból akadt bölcsõ... Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában, a kis teknõ körül szép kör-alakban... Jaj de szép... s fiú!... Nézd csak, apjuk!... Ujjongott Rozál, míg óva mosta... És ígyen született meg az Isten Gyermek Már... hogyha nálunk születhetett volna!... (1948. december 24.) Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. december Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Bizalmas

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2.

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény és

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1 Gál Brigitta Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-087-001-6, Cím: Gimnázium, Dózsa Gy. u. 26/a., OEVK: 09 Árpád köz teljes közterület 24 Árpád utca teljes közterület 110 Czakó András utca teljes közterület

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2005. (X. 01.) számú rendelete. a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról.

Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2005. (X. 01.) számú rendelete. a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (X. 01.) számú rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról

Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e. a magánszemélyek kommunális adójáról Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2008.(XII.18.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról Kihirdetve: 2008. december 18. Sólyom Béláné körjegyző 2 Monoszló Község Önkormányzata

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet

I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet Álmos vezér utca Bajcsy telep Bodzás utca Botond utca Damjanich utca Dr. Izsó utca Előd vezér utca Fekete Pál utca Honvéd utca Hóvirág utca Huba vezér utca Juhász Imre

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról I. rész Általános rendelkezés 1. A helyi gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan az önkormányzat

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben