HÍR forrás szerkesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR forrás szerkesztése"

Átírás

1 HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás nem jár tartalmi változásokkal, célunk továbbra is a hatékony bels kommunikáció kialakítása, az ügyvezetés legfrissebb döntéseinek munkavállalókhoz történ eljuttatása, a Társasággal kapcsolatos aktuális hírek, valamint - nem utolsó sorban - a munkavállalók által beküldött észrevételek, javaslatok közzététele. Munka és tzvédelmi továbbképz szakmai tanfolyam Munka és tzvédelmi továbbképz szakmai tanfolyamra került sor december között a Hévízi üdülben. A részvénytársaságunknál foglalkoztatott munkabiztonsági és tzvédelmi szakemberek többek között eladásokat hallgattak meg a Munkavédelmi Törvény módosításából adódó szakmai feladatokról és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrl (MEBIR). A tanfolyam zárófoglalkozásán a Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport részérl ismertetve lettek a évi várható legfontosabb munkavédelmi és tzvédelmi szakmai feladatok. Munkavédelmi és Tzvédelmi szemle Németh Ferenc önálló csoportvezet Munkavédelmi és Tzvédelmi szemlét tartott a Pálfi Imre közmigazgató vezérigazgatóhelyettes által vezetett szemlebizottság november 27-én a Marcali és Nagyatádi Üzemvezetségi Központokban és Szennyvíztisztító Telepeken. A szemlebizottság vezetje és a Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport vezetje is elismeren szólt a megtekintett munkahelyek munkabiztonsági színvonaláról és a munkahelyi vezetk felkészültségérl. A szemle során többségében olyan jelleg hiányosságok kerületek feltárásra, melyek összefüggésbe hozhatók a megtekintett mvek nagyfokú amortizációjával, ugyanakkor megszüntetésük a szemlejegyzkönyvben megjelölt határidn belül biztonsági okok miatt feltétlenül indokolt. Németh Ferenc önálló csoportvezet Termékminség-ellenrzés A termékminség-ellenrzést végz vízvizsgáló laboratóriumok tevékenységének központi koordinálása január 1-tl a minségügyi vezet szervezetének hatáskörébe került. Az operatív feladatokat Varga Gyula István ftechnológustól Ambrusné Tamás Tünde minségügyi fmunkatárs veszi át, akinek elérhetségei: Tel.: 84/ ,

2 Fvárosi Vízmvek Rt. A múlt év végén a Fvárosi Vízmvek Rt., Sándor László vezérigazgató által vezetett, szakember-küldöttsége látogatta meg részvénytársaságunkat, annak érdekében, hogy megismerjék az SAP/R3 IS-U moduljának bevezetésével kapcsolatban szerzett tapasztalatainkat. A megbeszélésén Társaságunkat Tóth István vezérigazgató, Dr. Molnár László, Bódizs József és Szebényi Tibor képviselték. Széchenyi Terv A Széchenyi Terv által nyújtott lehetséget kihasználva a DRV Rt. pályázatot nyújtott be egy 3 év alatt megvalósítandó munka támogatására. A pályázat a korszer szennyvíztisztító rendszerek és technológiák minél szélesebb kör használatba vételét célozza. Társaságunk részérl a témafelels Szebényi Tibor és Varga Gyula István. Pécsi Igazgatóság A Pécsi Igazgatóság december 11-én az immár hagyományosnak nevezhet önkormányzati találkozón látta vendégül az érdekkörünkbe tartozó települések vezet munkatársait Üszögpusztán. A találkozón a polgármesterek és jegyzk beszámolót hallgattak meg a évi rekonstrukciós munkákról és a Hosszúhetényben megvalósult térinformatikai rendszerrl. DRV Rt. Etikai Bizottsága Megkezdte munkáját a DRV Rt. Etikai Bizottsága. A Bizottság tagjai a cégvezetés részérl: Lódi Miklós munkaügyi osztályvezet, Balassa Bálint a Somogy megyei Igazgatóság gazdasági vezetje, Kuti János a Dél-balatoni Igazgatóság Balatonfkajári Szennyvíztelepének mvezetje; a szakszervezet részérl: Alt Gyz a Dél-balatoni, Ódor Sándor a Fejér-megyei Igazgatóság szakszervezeti titkára, Gábor Imre a VKDSZ DRV Rt. MSZ titkára; a Központi Üzemi Tanács részérl: Papp Sándor a Somogy megyei Igazgatóság személyügyi csoportvezetje, Szcs József a Pécsi Igazgatóság csoportvezetje, Bels Sándor az Észak-balatoni Igazgatóság üzemviteli eladója. A Bizottság január 10-én tartotta els ülését a Központban, melynek során kialakították a szervezeti és mködési szabályzatukat. Területi Államháztartási Hivatalok képviseli A Területi Államháztartási Hivatalok képviseli, Társaságunk ügyvezetése, illetve területi igazgatói, valamint a Komlóvíz Kft. és a Mohácsvíz Kft. képviseli konzultáltak január 9-én a Központban a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás évi költségvetési támogatási igényének benyújtásáról. A résztvevk meghallgatták dr. Petfi László, a KöViM Gazdaságstratégiai Fosztály fosztályvezet-helyettesének témával kapcsolatos eladását. A korábbi gyakorlattal ellentétben, mely szerint a szolgáltatók közvetlenül a Tárcaközi Bizott-

3 ságnak nyújtották be igényüket, szükséges az államháztartási hivatalokkal történ elzetes egyeztetés, az igények felülvizsgálása. A társaság elzetes üzleti terve A társaság elzetes üzleti tervét tárgyalja az Igazgatóság január 16-án, ez évi els ülésén. A már elfogadott évi üzletpolitikára alapozott dokumentum átfogóan tartalmazza szolgáltatási tevékenységünk várható naturális mutatóit, az ehhez kapcsolódó eredményelvárást és a f tervfejezeteket. Részletesen foglalkozik a költséggazdálkodási intézkedésekkel, melyeket a sikeres tervteljesítés érdekében hatásosan és hatékonyan kell alkalmazni. Az elzetes üzleti terv elfogadása után kerül sor a végleges dokumentum kidolgozására. Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége A Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége "Keres-kínál" rovatot indít a honlapján. Az ingyenes szolgáltatás segítségével több kategóriában (munkagépek, szennyvízkezelés, vízkezelés) lehet feladni apróhirdetéseket, max. 100 szó terjedelemben, 3 hónap idtartamra. A hirdetéseket faxon, ben várja a Szövetség. A rovatot a internet címen lehet felkeresni. Mágneskártyás pénzfelvételi lehetség A társaság vezetésének döntése alapján a munkabérek és egyéb pénzbeli járandóságok minden munkavállalónkhoz hamarosan korszeren, ugyanakkor költségtakarékosan bank illetve a Posta kezelésében lév terminálokon keresztül jutnak majd el, mágneskártyás pénzfelvételi lehetséget biztosítva. Tisztújító Közgylés A Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége december 18-án Tisztújító Közgylést tartott Budapesten a Fvárosi Vízmvek Rt.-nél. Az üzemeltet tagszervezetek képviseli megválasztották a Szakmai Szövetség Elnökségét. A nyolc fbl álló vezet testületbe Társaságunk vezérigazgatóját, Tóth Istvánt is beválasztották.

4 Istókovics Mihály Istókovics Mihály a Vállalkozási Osztály fmunkatársa a közelmúltban nyugdíjba vonult. Az építési munkák elkészítésével sok éven át foglalkozó munkatársunk összesen 41 éves munkaviszonyt tudhat magáénak, melybl 31 évet a DRV-nél dolgozott le. Barátainak és tisztelinek, kellemes hangulatú összejövetel keretében volt alkalmuk elköszönni a 60. életévét betöltött kollégától, akinek ezúton is boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk! Új bértarifa rendszer A Társaság munkahelyi vezetibl, munkaügyi és személyügyi szakembereibl valamint a Központi Üzemi Tanács és a VKDSZ MSZ delegáltjaiból álló csoport elvégezte az új bértarifa rendszer alapját képez besorolási rendszer kialakítását. A javaslatot a társaság vezetése és a reprezentatív szakszervezet választmánya is elfogadta. Ennek alapján készül el az Rt. ez évre vonatkozó bérmegállapodás-ajánlatának egy része. A megállapodás fontos melléklete lesz a bértarifa minimum követelmények meghatározása. Munkahelyi szakszervezet választmányi ülése Tóth István vezérigazgató és Zsíros Sándor a VKDSZ titkára is részt vett a munkahelyi szakszervezet választmányi ülésén január 17-én. A társaság eltt álló évi feladatokat elemezve Tóth István úr kiemelte, hogy vezérelvként kell kezelni az eredményes és hatékony munkát társasági és egyéni szinten is. "HATÉKONYAK vagyunk akkor, amikor munkánkat jól végezzük. EREDMÉNYESEK vagyunk akkor, amikor a megfelel munkát végezzük."- mondta a vezérigazgató a választmányi ülésen. Dr. Molnár László Dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes 2001-ben jelentette be nyugdíjba vonulását, de a munkakör betöltésére irányuló eredménytelen pályázat miatt munkaviszonyát június 1-ig meghosszabbította. A gazdasági vezérigazgató-helyettes utódjának kiválasztására irányuló munka eredményeként, megtörtént a jelölt kiválasztása, aki a március 1 - május 31. közötti idszakban, mint gazdasági tanácsadó tevékenykedik Társaságunknál, majd folyó év június 1. napjával kerül sor a kinevezésére. Bemutatására a munkába állást követen kerül sor. Szebényi Tibor projektvezet munkaköri feladatai kibvülnek Szebényi Tibor projektvezet munkaköri feladatai kibvülnek egy vezeti döntés nyomán. A Társaság nyilvánvaló érdeke, hogy a DRV Rt. által használt, számítástechnikai eszközökkel támogatott, illetve még nem támogatott információs rendszerek integrációja megvalósuljon. Az adatkezelési és feldolgozási szoftverekkel optimális kihasználtsági szintet kell el-

5 érni. Célunk, hogy a kiépített hálózati adatkezelés a rugalmas információszerzést, az egységek közötti költségkímél adatforgalmat biztosítsa. Egységes elveket követ megoldásokat kell alkalmazni a további fejlesztéseknél is. Mindezekhez a feladatokhoz illeszked hatáskörrel és jogokkal lesz megfogalmazva a projektvezet új munkaköri leírása. Bérmegállapodás jött létre Bérmegállapodás jött létre a KöViM és a VKDSZ között január 16-án. A 2002-es gazdasági évre vonatkozóan rögzítésre került, hogy - az éves keresetfejlesztési ajánlásról az Részvénytársaságok üzleti terveinek jóváhagyásáig, legkésbb március 31-ig állapodnak meg a felek, - a január elsejétl érvényes els ütem fejlesztés mértékérl a gazdálkodó szervezetek a helyi érdekegyeztetés keretében állapodnak meg, a bérfejlesztés mértékére 8-9% az ajánlás. A magasabb szintre azoknál a társaságoknál kell törekedni, ahol magas az e Ft/hó kereseti sávban lévk aránya. A megállapodás kitér javaslati szinten - a Kollektív Szerzdésekben meghatározott béren kívüli juttatások reálértékének megrzésére, - a 13. havi bér finanszírozási feltételeinek fokozatos megteremtésére, - a középszint (ágazati) kollektív szerzdéshez való csatlakozásra. A felek megállapodtak abban is, hogy megvizsgálják - a díjszolgáltatási kedvezmény, mint természetbeni juttatás bevezetésének feltételeit, - az Európai Uniós csatlakozás elkészítéseként az unióbeli keresetekhez való felzárkózás feltételeit, ütemezését az ágazatra vonatkozóan, - a bértömeg gazdálkodásra való áttérés feltételeit, - a szennyvízszolgáltatásban dolgozók munkakörülményeivel összefügg pótlékok bevezetésének feltételeit. Akkreditálási okirat A Környezetvédelem - Környezetegészségügy - Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottsága december 10-ei ülésén a DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága vizsgáló laboratóriumának akkreditálási okiratot adott ki. Ennek alapján a laboratórium január 1-tl e határozat szerint mködik, mely munkájukban egy újabb, magasabb színvonalat, követelményt jelent.

6 DRV Rt. Etikai Bizottsága A DRV Rt. Etikai Bizottsága megtartotta els ülését, melyen elfogadták a Bizottság szervezeti és mködési szabályzatát, és egy éves idtartamra a bizottság elnökévé Lódi Miklós munkaügyi osztályvezett választották. A Szabályzat alapján, a beadványokra vonatkozóan a bizottság joga eldönteni, hogy indul-e etikai vizsgálat az adott ügyben. Az elfogadott beadvány esetében, a beérkezéstl számított 2 hónapon belül kell határozatot hozni. A Bizottság az elmarasztaló határozatot az érintettnek küldi meg, ugyanakkor bizalmasan kezelve a kérdést, az illet felett alapvet munkáltatói jogokat gyakorló vezett is értesíti. Az etikai vétség súlyától függen a határozat névre szóló, nem nyilvánosságra hozott: észrevétel, figyelmeztetés illetve megrovás típusú lehet. A határozathozatalnál a fokozatosság elvét nem kell alkalmazni. A Bizottság a tapasztalatai alapján minden évben beszámolót állít össze a társaság etikai helyzetérl, és javaslatot tehet az Etikai Kódex módosítására. Az Etikai Bizottsághoz az észrevételeket, beadványokat írásban, névvel ellátva kell megküldeni, az elnöknek címzett "SK felbontásra" jelzés zárt borítékban. Cím: DRV Rt Munkaügyi Osztály 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf. 59. A Szervezeti és Mködési Szabályzat teljes terjedelmében a DRV Hírek els negyedéves számában lesz olvasható. Köszönet a Sümegi Üzemvezetségnek Köszönet a Sümegi Üzemvezetségnek. Társaságunk vezérigazgatója az alábbi üzenetet kapta február 1-én: "Tisztelt Vezérigazgató Úr! Szeretném köszönetemet kifejezni a DRV Rt. Sümegi Üzemvezetségének. A kistérségi terület- és vidékfejlesztési programjainak kidolgozásában "intelligens" vízgazdálkodást megvalósító kezdeményezéseket támogató szakembert ismertem meg a Vezetben. A legtöbb vízzel kapcsolatos problémánkra találtunk ésszer megoldást az említett Vezetvel. Bebizonyosodott számomra, hogy ez a szolgáltatási szektor az egyetlen, ahol nagyarányú "EMBERI" munkára a jövben is szükség lesz. Mindössze a Sümegi Üzemvezet szemléletét szerettem volna érzékeltetni, amit fontosnak tartok a közjó szempontjából. Még egyszer köszönöm. Tisztelettel: Klepács Györgyi sümegi kistérségi menedzser." Bizottsági ülés Genfben Szebényi Tibor informatikai projektvezet a VCSOSZSZ képviseletében részt vett az európai uniós országok vízellátással foglalkozó Szakmai Szövetségének soron következ Bizottsági ülésén, melyet január 31. és február 1. között tartottak Genfben. Magyarország megfigyelként vesz részt a Bizottság munkájában, és ily módon közvetlenül tájékozódhat a vízügyi ágazat szakmai és jogszabályi kérdéseinek aktualitásáról. Ezek az információk lehetséget adnak arra, hogy az uniós csatlakozási feladatok teljesítését a távlati

7 irányelvek ismeretében, az optimálisabb megoldásokat kiválasztva végezhessük el. A bizottsági ülés napirendi pontjai között szerepeltek jogszabály-alkotási, vízminség-védelmi, jogszabály-végrehajtási és kutatás-fejlesztési témakörök. "Gyógyítás fénysebességgel" "Gyógyítás fénysebességgel" DRV-s dolgozók részére, Bioptron lámpa segítségével. A Fényterápiás Központ a DRV Rt. Siófok, F utca 154-ben található épületében szeretettel várja Társaságunk dolgozóit, hogy megismertesse az érdekldkkel a fény- és színterápiát. A magyar fejlesztés találmány kiválóan alkalmas hirtelen jött sérülések, akut betegségek kezelésére és megelzésére. Az öt egymást követ munkanapon 16 és 19 óra között ingyenesen igénybe vehet kezelések elssorban fájdalmak - gyulladások, allergiák, valamint kozmetikai és brgyógyászati problémák megszüntetésére javallott. A személyre szóló terápiákról bvebb felvilágosítást Karancz Katalintól a 70/ , ill. Batiz Gábornétl a 20/ telefonszámon kaphatnak. IS-U modul bevezetése Az IS-U modul bevezetésével kapcsolatos fogyasztói információkat osztotta meg a televíziónézkkel két közmigazgató. Májer József a Dél-balatoni Igazgatóság vezetje január 21- én a Sió TV vendégeként tájékoztatta a Siófokon és környékén él fogyasztókat a számlázási, leolvasási rendszerben történt változásokról. Hasonló témában nyilatkozott Hullay Gyula a Fejér megyei Igazgatóság közmigazgatója a Velencei tó partján fogható Tó TV adásában, január 10-én. Ultraszr membránmodulgyár január 25-én Tóth István vezérigazgató és Pálfi Imre közmigazgató vezérigazgatóhelyettes részt vett az Oroszlányi Ipari Parkban létesül új ultraszr membránmodulgyár ünnepélyes alapkletételén, melyet a Zenon Kft. vezetése szervezett. A rendezvényen részt vett Stumpf István miniszter is. Társaságunk Közép - Európában elsként fogja alkalmazni a szóban forgó víztisztítási technológiát a Balatonöszödi Vízmben, melynek felújítási munkálatai még a szezonkezdés eltt befejezdnek. Mérnökképzés az Eötvös József Fiskolán Mérnökképzés az Eötvös József Fiskolán, Baján. A fiskola Mszaki Fakultásán államilag elismert és finanszírozott formában építész- és környezetmérnöki szakon felvételt hirdet. - Az építészmérnöki szakra jelentkezk - a bajai mérnökképzés hagyományainak megfelelen - a vízimérnöki szakirányok (vízellátás-csatornázás, víz- és környezetgazdálkodási informatika, vízi-környezeti és vízrendezés-vízhasznosítás) közül választhatnak.

8 - A környezetmérnöki szakon a környezetvédelem mszaki feladatainak magas színvonalú megoldását sajátítják el a hallgatók, különös tekintettel a víz- és talajvédelemre. A Baján végzett mérnökök a szaknak, illetve a szakiránynak megfelel munkahelyeken (pl. víz- és csatornam vállalatoknál, vízügyi és környezetvédelmi közigazgatási szervezeteknél, települési önkormányzatoknál, mérnöki irodáknál, építési vállalatoknál, stb.) helyezkedhetnek el. A képzés levelez tagozatára is lehet jelentkezni, így a gyakorlatban dolgozó szakemberek - munka mellett - fiskolai végzettséget, mérnöki diplomát szerezhetnek. A felvételivel kapcsolatos részletek a Felsoktatási felvételi tájékoztató kiadványában olvashatók, ill. az érdekldk részére felvilágosítással szolgál a Fakultás Tanulmányi Csoportja, telefonon: 79/ ; faxon: 79/ vagy levélben: 6501 Baja, PF 107. A fiskola honlapja megtekinthet a internetes címen. Manninger Jen látogatása január 18-án Manninger Jen a KöViM politikai államtitkára látogatta meg Társaságunkat. A prominens vendéget Tóth István vezérigazgató fogadta. Az egyeztet megbeszélésen, a DRV Rt. tevékenységével kapcsolatos aktuális témák megvitatása mellett, Társaságunk vezérigazgatója a március 22-én, Balatonfüreden megrendezésre kerül Víz Világnapi ünnepségre is meghívta az államtitkár urat. A VCSOSZSZ tagválasztásai Januárban lezajlottak a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetség bizottságainak tagválasztásai. Társaságunkat 3 éves mandátummal az alábbi személyek képviselik: Elnökségi tag: Tóth István; Mszaki Bizottság: Pálfi Imre; Közgazdasági Bizottság: dr. Molnár László; Jogi Bizottság: Fodorné dr. Máté Zsuzsanna; Informatikai munkacsoport: Kellei Gábor; Humánpolitikai munkacsoport: Lódi Miklós; PR munkacsoport: Dónucz László. Siójut és Szabadi szennyvize február 7-én a Somogyi Hírlap "Kérdésstaféta" rovatában Sárai Gyula Siójut polgármestere Májer Józsefet a Dél-balatoni Igazgatóság vezetjét kérdezte Siójut és Szabadi szennyvízének fogadásával kapcsolatban. Májer József elmondta, hogy mindkét település szennyvízét a siófoki tisztítótelep fogadja majd, mely bven rendelkezik szabad kapacitással. A kedvezbb kihasználtsághoz mindenképpen hozzájárul a csatlakozás, hiszen a két település lakossága télen-nyáron állandó.

9 Fvárosi Vízmvek vezeti A Fvárosi Vízmvek vezeti is az SAP IS-U modul bevezetése mellett döntöttek. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében, februárban kétnapos szakmai látogatáson vettek részt Társaságunknál. A 14 tagú szakmai küldöttség részleteiben tájékozódott a DRV-nél alkalmazott gyakorlatról és annak IS-U modullal történ támogatásáról. Társaságunk részérl a volt munkacsoport vezet és informatikai modulgazdák biztosították a tájékoztatást. A látogatás végén a Fvárosi Vízmvek projektvezetje nagyon hasznosnak ítélte a használatban lév program megismerését. SAP IS-U modul Az SAP IS-U modul éles üzemi használatba vételéhez kapcsolódóan március 1-vel Bolygóné Polgár Klára önálló ügyfélszolgálati csoportvezet és Fodor György pénzügyi osztályvezet lettek megbízva a szakmai modulgazdai feladatok ellátásával. A modul nagyságából, valamint a vele támogatott terület fontosságából adódóan került két modulgazda kinevezésre, akiknek egymást helyettesíthet módon kell felkészülniük ezen feladatok elvégzésére. Azonban a napi munkavégzésüket a minségbiztosítási rendszer folyamatgazdai szerepkörükhöz kapcsolódó területen kell végezniük, így az önálló ügyfélszolgálati vezethöz a fogyasztói kapcsolatok és a víziközm szolgáltatás létrehozása és megsznése, míg a pénzügyi osztályvezethöz a vízmér leolvasás és számlázás területek tartoznak. Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Emlékérme" Szakmai Szövetségünk elnöksége, Társaságunk javaslata alapján a Szövetség által alapított "Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Emlékérme" kitüntetést adományozott, a víziközm szolgáltatás fejlesztés érdekében kifejtett tevékenysége és szakmai életútja elismeréseként Dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes úrnak a Víz Világnapja alkalmából, melyet március 22-én este vehetett át az Iparmvészeti Múzeumban rendezett ünnepségen. Dr. Molnár László közel 30 éves vízügyes életútja a Csongrád megyei Víz és Csatornam Vállalatnál kezddött 1973-ban, majd ezt követen 1978-ban az Országos Vízügyi Hivatal fosztályvezet helyettese lett tl a Dunántúli Regionális Vízmvek gazdasági igazgató helyettese, 1994-tl Részvénytársaságunk gazdasági vezérigazgató helyettese. Társaságunk valamennyi dolgozója nevében gratulálunk a kitüntetéshez. Köszönlevél Hullay Gyula a Fejér megyei Igazgatóság vezetje az alábbi köszönlevelet kapta február 18-án:Tisztelt Igazgató Úr! Megköszönöm szíves eddigi segítségét, mellyel elsegítette, hogy a Sukoró Szlhegyi u. és Páskom köz régen húzódó vízellátási ügye befejezdjön. Az Önök árajánlata alapján Sukoró község Önkormányzata részére átutaltuk a jelzett összeget, azzal, hogy azt az Önök részére továbbítsák "keretátadás" címén ig. A kivitelezés megkezdése eltt kérjük szíves értesítésüket, hogy az érintettek a munkálatok során a helyszínen legyenek.

10 Még egyszer köszönöm segítségét, jó egészséget kívánok. Budapest, Tisztelettel: Bartos Sándor 1126 Tartsay V. u. 20. Ünnepi megemlékezés A DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága a Víz Világnapja alkalmából ünnepi megemlékezéssel egybekötött önkormányzati találkozót tartott március 20-án Székesfehérváron. A rendezvényen, melyen az igazgatóság szolgáltatási területének szinte valamennyi polgármestere megjelent, lehetség nyílt a gondolatok kicserélésére, melynek hasznát, az együttes erfeszítéseket követen, remélhetleg majd a fogyasztók is láthatják. Az eseményen részt vett Tóth István vezérigazgató is, aki látványos, érdekes illusztrációkkal mutatta be Társaságunk tevékenységét, és értékelte a DRV Rt. önkormányzati kapcsolatait. Az ünnepélyes alkalmat felhasználva került sor az Igazgatóságon elkészült díszkút felavatására, mely teljes egészében saját tervezésben és kivitelezésben valósult meg, és a vendégek körében nagy tetszést aratott. Víz Világnapi rendezvénysorozat A DRV Rt. Balatonfüreden rendezte idén a központi Víz Világnapi rendezvénysorozatát. Az esemény keretében március 19-én Irodalmi Estre került sor, melynek tartalmi részét Veszeli Lajos festmvész és Baranyi Ferenc József Attila díjas költ állítottak össze. A híres magyar költk vízrl szóló verseit Oravecz Edit és Vándorfi László színmvészek adták el, Kassai Franciska énekes-zeneszerz eladásában saját szerzemények és magyar népdalok csendültek fel. A zenés irodalmi esten Lenthár József, Észak-balatoni igazgató adta át a Víz Világnapi irodalmi pályázat helyezettjeinek a díjakat vers és próza kategóriában. Március 20-án este "Csepprl - cseppre a víz nyomában" címmel családi vetélkedt szervezett Társaságunk a balatonfüredi és környékbeli települések csapatai számára. A vetélkedn részt vev családok elzetesen felkészülési anyagot kaptak, majd a helyszínen megtekintették a DRV Rt. referenciafilmjét. Ezt követen mind a felnttek, mind a gyerekek tesztlapokat töltöttek ki, és egy izgalmas társasjáték furfangos kérdéseit megválaszolva igyekeztek célba jutni. A játékos formában megszervezett este során a csapatok és az érdekldk számos vízzel, Balatonnal és Társaságunkkal kapcsolatos információt szerezhettek. Március 22-én került sor a központi Víz Világnapi ünnepségre. A déleltt során, a törzsgárda ünnepség keretében Dr. Bogár Dezs, a DRV Rt. Igazgatóságának elnöke, adta át a 25, 30, 35, 40 éves törzsgárda dolgozóknak az elismer okleveleket, emlékplaketteket. Rendhagyó módon Társaságunk vezérigazgatója, Tóth István is ezen ünnepség keretében vehette át 20 éves törzsgárda kitüntetését. Az ünnepség az Art-East Galériában folytatódott, ahol a térség 13 iskolájának 41 diákja, egész hetes alkotótáborban töltött munkája megkoronázásaként, különleges bábeladással kedves-

11 kedett az ünnepelteknek. Ezt követen Dr. Kiszely Pál Balatonfüred alpolgármestere és Veszeli Lajos festmvész nyitották meg a Szakmai és Képzmvészeti Kiállítást, mely április 7-ig tekinthet meg a Galériában. A balatonfüredi Víz Világnapi rendezvénynek méltó emléket állítva, Társaságunk köztéri alkotást adományozott az Állami Szívkórháznak. Manninger Jen KöViM politikai államtitkár ünnepi köszöntjét követen került felavatásra M. Nagy József "Az él víz oltalmazója" cím nimfája, melyet jelképesen Dr. Veress Gábor professzor vett át a Szívkórház nevében. A szoboravatást követen, Dr. Bogár Dezs és Tóth István koszorút helyeztek el a Kossuthforrásnál. A rendezvény vidám hangulatú ünnepi vacsorával zárult, ahol pohárköszöntt mondott Dr. Bóka István országgylési képvisel, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke. Vízm Panoráma különszám A Szakmai Szövetség a Víz Világnapja alkalmából jelentette meg a Vízm Panoráma különszámát. Miniszterünk és a Szövetség elnökének köszöntjén túl, a Vízügyi Figazgatóság vezet szakembereinek tollából adtak közre helyzetképet az országos víziközm szolgáltatás Európai Uniós csatlakozás eltti állapotáról. Az ivóvíz bázisok védelmével kapcsolatos feladatokról írt Havasné Szilágyi Eszter (KöViM), továbbá Dr. Ölls Géza professzor közölte gondolatait a vízellátás-csatornázásról. Humánpolitikai Munkabizottsági ülés A Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Humánpolitikai Munkabizottságának február 27-ei ülésén Cservenné Boros Andrea a Munkaügyi Osztály humán szervezje eladást tartott a munkakör alapú besorolási rendszer DRV Rt-nél megvalósított változatáról. A Szakmai Szövetség tagvállalatainak jelen lév, humán erforrás fejlesztéssel foglalkozó szakemberei, érdekldéssel fogadták az elmondottakat, hiszen több helyen tervezik ilyen rendszerek kifejlesztését. Víz Világnapi jutalomutazás A DRV Rt. PR Irodája jutalomutazással ismerte el, a Zöld Szív Természetvédelmi Mozgalommal közösen hirdetett, Víz Világnapi rajz- és irodalmi pályázat legaktívabb általános iskolás diákjainak munkáját. Társaságunk munkatársai április 6-án, a kiválasztott tanulókkal felkeresték Esztergomban a Duna Múzeumot, ahol kézmves játszóház keretében játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek. A legmodernebb multimédiás berendezésekkel felszerelt vízügyi múzeum látványosan mutatta be a jutalmazottaknak a vízellátás, csatornázás történetét és a magyar vízgazdálkodás helyzetét. A délután során a diákok megcsodálhatták az Esztergomot Párkánnyal összeköt újjáépített Mária Valéria - hidat, és a város nevezetességeit.

12 A Siófoki Felszíni Vízm nyílt napja A Dél-balatoni Igazgatóság Siófoki Felszíni Vízmve március 26-án nyílt napot tartott a Zöld Szív Természetvédelmi Mozgalom tagjai számára - tudtuk meg Szabó Ágnes megbízott PR munkatárstól, a rendezvény szervezjétl. A létesítményt a siófoki és környékbeli óvodákból, iskolákból mintegy 120 gyerek kereste fel. A "jöv fogyasztói" érdekldve hallgatták végig Drescher Attila - a Felszíni Vízm vezetjének - eladását a víz körforgásáról, majd végignézhették a mtárgyakat és megtudták, hogyan lesz a Balaton vízébl ivóvíz. Ezt követen Kissné Landor Teréz laboráns irányítása mellett a gyerekek kísérleteket végeztek, hogy kimutassák a víz vas és nitrit tartalmát. A legkisebbek, az óvódások, vízzel kapcsolatos gondolatait színes aszfaltrajzok örökítették meg, melyek hamarosan fotók formájában a DRV honlapon is láthatók lesznek. Széchenyi Terv - sikeres pályázat A DRV Rt. a Budapesti Mszaki Egyetemmel közösen pályázatot készített a Széchenyi Terv kiírásának megfelelen, a Balaton körüli - elssorban a Dél-balatoni Igazgatóság ellátási területéhez tartozó - szennyvíztisztító telepek hidraulikai és technológiai felülvizsgálatára. A sikeres pályázat nyomán Társaságunk 20 millió forint támogatást nyert, melynek jelents részét labormszerek beszerzésére használhatunk fel a következ három év során. Országos Humánpolitikai Egyesület Az Országos Humánpolitikai Egyesület által kiadott Személyügyi Hírlevél "Az OHE tagszervezetek életébl" cím rovatában másodközlés formájában hozza le a DRV Hírek I. negyedéves számában, a Társaság Etikai Kódexével kapcsolatban megjelent cikket. Tájékoztatás Tájékoztatjuk Társaságunk dolgozói részvényeseit, hogy a április 18-án, a Dél-balatoni Igazgatóság székházának nagytermében tartandó Közgylés meghívóját a DRV Rt. honlapján is olvashatják a Meghívó a közgylésre cím oldalon. Munkanap áthelyezések Munkanap áthelyezések. A évi munkaszüneti napok esetében a munkarend a következ lesz: aug. 10. szombat munkanap; aug. 19. hétf pihennap;

13 dec. 24. kedd pihennap; dec. 28. szombat munkanap A munkarendtl való eltérés nem érinti a megszakítás nélkül üzemel és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mköd munkáltatóknál, illetve az ilyen jelleg munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A lakossági ellátást és szolgáltatást végz, valamint az általánostól eltér munkaid beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét a fentiektl eltéren is meg lehet állapítani. Személyi változások - új munkatársak Részvénytársaságunk központjában történt személyi változásokról, illetve új munkatársak felvételérl az alábbi tájékoztatást adjuk: Borsányi Zoltán Készletgazdálkodási és cikkszámképzési csoportvezet Mh.: DRV Rt. Központ Vagyongazd. Osztály 8600 Siófok F u. 37. Tel: 84 / : Csuport László Gazdasági tanácsadó Mh.: DRV Rt. Központ 8600 SiófokTanácsház u.7. Tel.: 84 / es mellék Mobil:30 / Folmeg Zoltán Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoportvezet Mh.: DRV Rt. Központ 8600 Siófok F u. 37. Tel.: 84 / / Németh Ferenc Munkabiztonsági fmunkatárs Mh.: DRV Rt. Központ Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport 8600 Siófok F u. 37. Tel.: 84 / Drescherné Horváth Andrea PR ügyintéz Mh.: DRV Rt. Központ PR Iroda 8600 SiófokTanácsház u.7. Tel.: 84 / Megváltozott Jánossy Gábor Logisztikai Osztályvezet elérhetsége is. Mh.: 8600 Siófok, F u Tel.: 84 / Mobil: 30 /

14 Aqua Press folyóirat A Duna térségének vízgazdálkodásával foglalkozó osztrák Aqua Press cím folyóirat internetes honlapja több cikkben is Társaságunk tevékenységi körével foglalkozik. A címen elérhet oldalon az általános bemutatkozó anyag mellett helyet kapott a Gépészeti Igazgatóság csbélelési tevékenysége, a szagtalanítási projekt és az I. Víziközmhálózat Szerel Verseny DRV-s csapata is. Elkészült a fali térkép A PR Iroda gondozásában elkészült a balatoni üdülkörzet ivóvízellátását és szennyvízelvezetését bemutató fali térkép, mely hasznos információkat nyújt fogyasztóinknak, hozzájárul társaságunk eredményes szakmai munkájához, valamint az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során is hasznosítható. Folyamatban van a DRV Rt. teljes mködési területét bemutató hasonló jelleg térkép is, mely várhatóan május végére készül el. Felügyeleti audit Sikeresen zárult a április én megrendezésre került felügyeleti audit, melyet a DET NORSKE VERITAS Magyarország Kft. felülvizsgálói végeztek Társaságunknál. Az audit során a szakemberek a Központon kívül a Fejér megyei Igazgatóság Kincsesbányai Üzemvezetségét, valamint a Nyugat-balatoni Igazgatóság Regionális és Keszthelyi Szennyvíz Üzemvezetségeit látogatták meg. A felülvizsgálat során nem-megfelelsség nem született, az auditorok példaértéknek találták a felkeresett szervezeti egységek ügyfélszolgálati, laboratóriumi tevékenységét, illetve a víz- és szennyvíztisztítási alaptevékenységet, valamint elismeren nyilatkoztak a többi (igazgatási, raktár, munkaügyi, minségügyi, stb.) területrl is. Az audit során személyesen is részt vev munkatársak közremködését ezúton is köszönjük. Üzemlátogatás A korábbi évek gyakorlatának megfelelen, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának hallgatói, közegészségügyi ismereteik gyarapítása érdekében március végén, illetve április elején üzemlátogatást tettek a Pécsi Igazgatóság Pécsi Üzemvezetségén. A mintegy 150 fnyi hallgató három angol és két magyar nyelv csoportban ismerkedett - szinte a telep teljes területét bejárva - a vízkezelési technológia lépéseivel, a vízminségvizsgáló laboratórium munkájával. A leend orvosok komoly érdekldését jelezte, hogy az eladásokat követen nagy számban tettek fel kérdéseket, részben az elhangzottakkal kapcsolatban, részben pedig a vízellátást általánosságban érint problémákkal kapcsolatosan Tóth József üzemviteli csoportvezetnek, aki mindvégig a látogató csoportok kísérje volt.

15 Levél társaságunk vezérigazgatójának Somogyszil Község Önkormányzata az alábbi levelet juttatta el Társaságunk vezérigazgatójának: Tisztelt Vezérigazgató Úr! Fórumokon többször hivatkoztam Önkormányzatunk és a DRV Kaposvári Üzemigazgatóság közötti jó kapcsolatra. Az Üzemigazgatóság ennek újabb tanújelét adta. Történt ugyanis, hogy a Somogyszili Iskolánál rejtett cstörés volt. Tegnap reggel felhívtam telefonon Török Károly üzemvezet urat és kértem, hogy segítsen a probléma mielbbi felderítésében, illetve elhárításában. A hibát felderítették és elhárították még ezen a napon. Úgy gondolom, hogy az ilyen partneri együttmködést nem lehet szó nélkül hagyni, ezért az Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönöm a cég gyors intézkedését. További munkájukhoz sok sikert, ert, egészséget kívánok. Somogyszil, április 10. Tisztelettel: Sámoly Endre polgármester Közgylés A Dél-balatoni Igazgatóság székházának nagytermében tartotta április 18-án közgylését a Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársaság. A tulajdonos magyar államot Jenfi György KöViM gazdasági helyettes államtitkár képviselte, a dolgozói részvényesek személyesen illetve meghatalmazott útján képviseltették magukat. A közgylés egyhangúlag elfogadta - az Igazgatóság jelentését az Rt. ügyvezetésérl, vagyoni helyzetérl és üzletpolitikájáról - az Igazgatóság beszámolóját a üzleti évrl, a mérlegrl - a Felügyel Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését a évi beszámolójáról A közgylés jóváhagyta Társaságunk évi üzleti tervét és határozatot hozott a személyügyi napirendi pontokban. Szakmai nap A DRV Rt. Gépészeti Igazgatósága én a bajai Eötvös József Fiskola, Mszaki Fakultásán rendezett szakmai napon vett részt Dr. Mészáros Gábor tanszékvezet tanár meghívására. Társaságunkat Máté László gépészeti igazgató, Kovács Árpád mszaki vezet és Tamásné F. Gabriella rendszergazda - PR referens képviselte. Máté László bevezetjében tájékoztatta a jelenlévket a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságának tevékenységérl, majd ezt követen levetítésre került a DRV Rt. referenciafilmje. Az eladás második felében az igazgató úr részletesen bemutatta a cementhabarcsos csbélelés /TATE/ technológiát, valamint

16 megemlítette a SANFLEX feltárás nélküli vezetékjavítási eljárást. A kapcsolatok további ápolása érdekében a Fiskola diákjai április án a Gépészeti Igazgatóságon üzemlátogatáson vesznek részt. Duna - Armatúra Kft. termékbemutató április 19-én a Gépészeti Igazgatóságon a Duna - Armatúra Kft. által forgalmazott termékek bemutatására került sor. Az érdekldk eladásokat hallgathattak meg a különböz cégek szerelvényeinek víz- és szennyvízhálózatokban történ alkalmazási módjairól, az F. Plastik közmtábla rendszer hálózati és gépészeti nyilvántartásokban, valamint karbantartási adatok tárolásában történ alkalmazási lehetségeirl. Bemutatásra kerültek továbbá a Duroton elnevezés új szennyvízcsatorna rendszer, illetve a Brio fedlapok is. Ünnepélyes avatás Kaposvár város Kisgáti városrészében épül európai színvonalú játszótér megvalósításához a DRV Rt. egy ivókút megépítésével járult hozzá. Az ünnepélyes avatáson, melyre április 19-én került sor, részt vett Társaságunk vezérigazgatója, Tóth István is. Víz Világnapi tudósítás Társaságunk Víz Világnapi rendezvénysorozatáról számos tudósítás jelent meg a megyei napilapokban. Említésre méltó az Új Somogyország március 27-ei száma, melyben Bóta László igazgató úrral, valamint a Somogy megyei Igazgatóság törzsgárda kitüntetésben részesült néhány dolgozójával készített interjút olvashatjuk. Az érdekldk az említett cikket megtalálhatják honlapunk (www.drv.hu) Aktualitások rovatában. Fogyasztói tájékoztató Tisztelt Fogyasztónk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelen, a Tárcaközi Bizottság döntött a víziközm-szolgáltatás támogatásának mértékérl. Ezt követen kerültek megállapításra a évi lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjak, melyek visszamenleges hatállyal január elsejétl érvényesek. A támogatási szint alapján országosan mintegy 1200 településen évben a következképpen alakulnak a lakossági díjak: Ivóvízdíj: 240,00 Ft+12% ÁFA=268,80 Ft/m3 Ivóvízdíj és csatornahasználati együttes díj: 434,00 Ft+12% ÁFA=486,08 Ft/m3

17 Azokon az önkormányzati tulajdonú víziközmvel rendelkez településeken, ahol a ráfordítás mértéke alacsonyabb, mint a támogatási szint, a évi lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjak mértékérl fogyasztóink a helyi Polgármesteri Hivatalokban, illetve a DRV Rt. ügyfélszolgálati irodáiban érdekldhetnek. A évtl érvényes új lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjakat els alkalommal a május hónapban készül közüzemi számlákban alkalmazza Részvénytársaságunk. A soron következ elszámoló számlában a ténylegesen leolvasott éppen esedékes, évi díjon számlázott fogyasztás mellett, a tavalyi és idei díjak különbözetét tartalmazó számlakorrekció is szerepel. Mivel fogyasztóink különböz idpontokban kapják kézhez az elszámoló számlákat, az alábbi táblázatból kiolvashatja, hogy az Ön esetében mikor kerül sor a díjkülönbözetbl adódó számlakorrekcióra. Megnevezés Májusban küldött számla típusa Júniusban küldend számla típusa Júliusban küldend számla típusa Februári elszámoló számla esetén: Elszámoló számla évi díjjal + korrekció 1. sz. részszámla évi díjjal 2. sz. részszámla évi díjjal Márciusi elszámoló számla esetén: 2. sz. részszámla évi díjjal* Elszámoló számla évi díjjal + korrekció 1. sz. részszámla évi díjjal Áprilisi elszámoló számla esetén: 1. sz. részszámla évi díjjal 2. sz. részszámla évi díjjal Elszámoló számla évi díjjal + korrekció A májusban küldött 2. sz. részszámlák már elkészültek a évi díjjal Amennyiben fogyasztóinknak nehézséget okoz a díjkülönbözetet is tartalmazó víz- és csatornadíj számla egy összegben történ kifizetése, szükség szerint részletfizetési lehetséget kérhetnek. A számlával kapcsolatos kérdése esetén, az illetékes ügyfélszolgálati irodánk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére! Siófok, május 2. Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízm Rt.

18 Szakmai egyeztet megbeszélés április 30-án a Dél - Dunántúli Vízügyi Igazgatóság mohácsi árvízvédelmi központjában szakmai egyeztet megbeszélést tartottak a DRV Rt. illetve a DD VIZIG vezeti. Mindkét fél áttekintette a meglév víziközmvek mködését, illetve a folyamatban lév és a várható víziközm fejlesztéseket. Központi beruházások május 3-án tárgyalást folytattak Siófokon, a Központi Székházban, az OVF, az OVIBER, valamint a DRV Rt. vezeti a Társaságunk mködési területét érint központi beruházásokkal kapcsolatban. A megbeszélés során az OVF és az OVIBER képviseli tájékoztatást adtak a jövben várható kormányzati beruházások alakulásáról. Felügyeleti audit május 8-án sikeresen lezajlott a Balatonfkajári Szennyvíztisztító Telep Környezetközpontú Irányítási Rendszerének (KIR) esedékes felügyeleti auditja. A Lloyd's Register Magyarország Kft. küls tanúsító cég vezetje elismeréssel nyilatkozott a rendszer üzemeltetésérl. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni kollégáinknak, akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres felülvizsgálathoz. Külön szeretnénk köszönetet mondani a Balatonfkajári Szennyvíztisztító Telep munkatársainak. Szakvizsga kiváló eredménnyel A DRV Rt., valamint a Baross Gábor Szakmunkásképz Intézet közös szervezésében vízm kezeli szakmunkás bizonyítványt nyújtó képzésben részesült Társaságunk 20 dolgozója. A három részbl álló - írásbeli, gyakorlati és szóbeli - szakmunkásvizsgákra május 3-án, 6-án és 7-én került sor a Nagyfelszíni Vízm és a DRV Rt. Siófoki Tanmhelyében. Munkatársaink a szakvizsgát kiváló eredménnyel zárták. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének ülése Társaságunk vezérigazgatója, április 25-én részt vett a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének ülésén. A fórum során Tóth István eladást tartott "A Dunántúli Regionális Vízm Rt. tájékoztatója a Veszprém megyei szolgáltatási övezetében az ivóvízellátás színvonalának állapotáról, fejlesztési elképzeléseirl" címmel. A résztvevk az eladás keretében részletesen megismerhették Veszprém megye 66 - DRV Rt. által üzemeltetett - te-

19 lepülésének ivóvízellátásával kapcsolatos tudnivalóit, valamint a közeljöv fejlesztési lehetségeit. Üzemlátogatás április 30-án a bajai Eötvös József Fiskola, Mszaki Fakultásának hallgatói, Vince Lászlóné dr. fiskolai docens kíséretében, üzemlátogatáson vettek részt a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán. Az üzemlátogatást Máté László gépészeti igazgató és Tamásné F. Gabriella rendszergazda, PR referens vezette. Máté László eladásában ismertette a cementhabarcsos /TATE/ technológiát, majd részletesen bemutatta a Gépészeti Igazgatóság területén zajló vízmér hitelesítés folyamatát. Az üzemlátogatás során Nyeste János, a diagnosztikai csoport vezetje, beszámolt Társaságunk diagnosztikai tevékenységérl, így a hallgatók megismerhették a DRV Rt. vízveszteségkutatás, cstörés-keresés, kamerás csatorna- és kútvizsgálat, és gépállapot-vizsgálat szolgáltatásait. Sebestyén Gábor technológus a saarbrückeni ZENNER GmbH megrendelésre készül /DN50-DN200-ig/ hideg-, meleg- és forróvízmér hitelesít berendezést mutatta be. Országos Víziközm Laboratóriumi Vezeti Értekezlet án a vízvizsgáló laboratóriumok vezeti a VIII. Országos Víziközm Laboratóriumi Vezeti Értekezletén vettek részt. A konferencián a szakemberek a vízminség ellenrzéssel összefügg új jogszabályoknak történ megfelelésrl, azok gyakorlati megvalósításáról, az új vizsgáló-laboratóriumi akkreditációs szabvány többletkövetelményeirl tanácskoztak.az értekezleten Ambrusné Tamás Tünde röviden ismertette Társaságunk laboratóriumi szervezetét, és a MIR Labor alrendszer üzemelteti tapasztalatairól beszélt. Fogyasztói elégedettség-felmérés A Dunántúli Regionális Vízm Rt. stratégiai célja a fogyasztói igények biztonságos, folyamatos kielégítése. E célkitzés érdekében Társaságunk, a Macro TQI Kft. közremködésével, fogyasztói elégedettség-felmérést végez május 27. és július 14. között a lakossági és közületi fogyasztók, valamint a DRV Rt.-vel kapcsolatban álló önkormányzatok körében. A felmérés alapján szeretnénk megismerni a Társaságunkkal szemben megfogalmazott elvárásokat, igényeket és munkánkat valamennyi érintett fél kölcsönös megelégedésére tovább javítani. Felügyel bizottsági tagsági személycsere Ezúton tájékoztatjuk Társaságunk munkavállalóit és dolgozói részvényeseit, hogy Kuzma László, a barcsi Dráva Völgye Középiskola környezetvédelmi-vízgazdálkodási tagozatának vezetje, a DRV Rt. Felügyel Bizottságának május 22-ei ülésén hivatalosan lemondott felügyel bizottsági tagságáról, mivel a választásokat követen országgylési képviselként a

20 parlamentbe került. Kuzma László DRV Rt.-nél folytatott munkáját ezúton is köszönjük, és Somogy megye 6. számú választókörzetének országgylési képviseljeként sok sikert kívánunk. Felvétel BERUHÁZÁSI KOORDINÁTOR munkakör betöltésére A Dunántúli Regionális Vízm Rt. siófoki központjába felvételt hirdet BERUHÁZÁSI KO- ORDINÁTOR munkakör betöltésére. Feltételek: egyetemi vagy fiskolai végzettség (építmérnök, épületgépész mérnök) 3 éves szakmai gyakorlat felhasználói szint számítógépes ismeret (Word, Excel) "B" kategóriás vezeti engedély tiszta erkölcsi bizonyítvány elnyt jelent a beruházói, illetve közbeszerzési gyakorlat Jelentkezni lehet június 10-ig a DRV Rt. Munkaügyi Osztályán szakmai önéletrajzzal, illetve a végzettséget igazoló dokumentumok másolataival 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. sz. Pf.: 59. Bvebb felvilágosítást ad: Molnár Ern Tel: (84) Kibvített vezeti értekezlet Társaságunk május 27-én kibvített vezeti értekezletet tartott a központi székház tanácstermében. A napirendi pontok között szerepelt a Részvénytársaság közgylésének és igazgatóságának határozataiból adódó feladatokról szóló tájékoztató, az operatív tervek I. - IV. havi teljesítésének értékelése, valamint a területi igazgatók szezon eltti felkészülésérl szóló beszámolói. Köszönlevél A DRV Rt. Gépészeti Igazgatósága az alábbi köszönlevelet kapta május 23-án a százhalombattai Petrolszolg Kft-tl: Tisztelt Máté Úr! A MOL Rt. TDK Finomítás AV-3 üzemének évi nagyrevíziója kapcsán, ezúton is szeretnénk Önöknek köszönetet mondani. Kérjük, hogy ezt a köszönetet tolmácsolják saját munkavállalóiknak is. Reméljük, hogy a továbbiakban is hasonló színvonalú, szervezett munkával járulnak hozzá közös feladataink elvégzéséhez.

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl XVII. Évfolyam 2. szám Újra itt a nyár Körkép a szezon eltti felkészülésrl Minden év május végén, június elején elérkezik az id, hogy ügyfeleinknek, fogyasztóinknak, partnereinknek számot adjunk arról,

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY- II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM 00-01 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika ------------ Törzskari

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk

Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk XVIII. Évfolyam 2. szám Folytatja útját a Vízmondó cím kiadványunk A fogyasztóink körében 2002-ben végzett elégedettségi felmérés megmutatta, hogy fogyasztóink a víziközm szolgáltatással kapcsolatban számos

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Talajtani Vándorgylést

Talajtani Vándorgylést A Magyar Talajtani Társaság, az MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága és a Nyíregyházi Fiskola Talajtani Vándorgylést rendez Nyíregyházán, 2008. május 28-29-én A Talajtani Vándorgylés témája: Talaj, víz,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

Makkfalvi Zoltán 2015

Makkfalvi Zoltán 2015 Makkfalvi Zoltán 2015 FAVA Alapító Okirat változtatások 2015 Lénárt László ME, KGI Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék FAVA Kuratórium XXII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről Siófok, 2015.04.08-09

Részletesebben

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam MENEDZSMENT, OSZTÁLYVEZETŐK, ÜZEMVEZETŐK Közvetlen pénzbeli juttatás Közvetett pénzbeli juttatás alapbér Mozgóbér [%/év] (1) szerződés szerinti Kafeteria hozzájárulás (3) költségtérít és felmondási idő

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztatásul felsoroljuk a teljesség igénye nélkül azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztatásul felsoroljuk a teljesség igénye nélkül azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-tl valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt

A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: A Vízdíj lehagyja az inflációt A Napló 2003. január 6-ai számában jelent meg az alábbi cikk: Budapest/Siófok (Gyrffy) A Vízdíj lehagyja az inflációt - Várhatóan jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékkel emelkednek a vízdíjak megyénk

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron

Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron XVI. Évfolyam 4. szám Kibvített vezeti értekezlet Székesfehérváron 2001. november 5-én kibvített vezeti értekezletet tartott Társaságunk a Fejér Megyei Igazgatóság tanácstermében, Székesfehérváron. Dr.

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Megújuló köntösben, változatlan célkitzéssel Hibaelhárítás a Vízmondó tükrében

Megújuló köntösben, változatlan célkitzéssel Hibaelhárítás a Vízmondó tükrében XX. Évfolyam 1. szám Megújuló köntösben, változatlan célkitzéssel Hibaelhárítás a Vízmondó tükrében Minden kezdet nehéz - mondja a mondás. Nyolc kiadvánnyal a hátunk mögött talán elmondhatjuk, hogy a kezdeti

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 08-8/70-81/2009. TÁRGY: A KÖZRAKTÁR UTCA NYUGATI NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MEGÁL- LAPÍTÁSÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB ELEKT. MELL. ÉS ZÁRÓVÉL. E LTERJESZTÉS PÉCS

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 I. Preambulum I. 1. A Szervezeti és Mködési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) célja,

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda További információ kérhet: Szilágyi Éva Kováts Tamás, Juhász Judit e-mail: szilagyi.eva@eski.hu kovats.tamas@eski.hu, juhasz.judit@eski.hu

Részletesebben

Minség, finanszírozás, nyitottság

Minség, finanszírozás, nyitottság ***+,$( -+./-0+ # A TARTALOMBÓL: Minség, finanszírozás, nyitottság 1 Felmérés képzési igényrl 5 Rövid hírek 5 '>!$ >"?23"" /0- ("!! )* +*% MELLearN, ügyvezet elnök kalmanak@lifelong.hu zsgalovits@lifelong.hu!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

javadalmazási politikája

javadalmazási politikája Az MKB-Euroleasing Zrt. 7/2012. (XI.22.) sz., az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott javadalmazási

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben