HÍR forrás szerkesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR forrás szerkesztése"

Átírás

1 HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás nem jár tartalmi változásokkal, célunk továbbra is a hatékony bels kommunikáció kialakítása, az ügyvezetés legfrissebb döntéseinek munkavállalókhoz történ eljuttatása, a Társasággal kapcsolatos aktuális hírek, valamint - nem utolsó sorban - a munkavállalók által beküldött észrevételek, javaslatok közzététele. Munka és tzvédelmi továbbképz szakmai tanfolyam Munka és tzvédelmi továbbképz szakmai tanfolyamra került sor december között a Hévízi üdülben. A részvénytársaságunknál foglalkoztatott munkabiztonsági és tzvédelmi szakemberek többek között eladásokat hallgattak meg a Munkavédelmi Törvény módosításából adódó szakmai feladatokról és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrl (MEBIR). A tanfolyam zárófoglalkozásán a Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport részérl ismertetve lettek a évi várható legfontosabb munkavédelmi és tzvédelmi szakmai feladatok. Munkavédelmi és Tzvédelmi szemle Németh Ferenc önálló csoportvezet Munkavédelmi és Tzvédelmi szemlét tartott a Pálfi Imre közmigazgató vezérigazgatóhelyettes által vezetett szemlebizottság november 27-én a Marcali és Nagyatádi Üzemvezetségi Központokban és Szennyvíztisztító Telepeken. A szemlebizottság vezetje és a Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport vezetje is elismeren szólt a megtekintett munkahelyek munkabiztonsági színvonaláról és a munkahelyi vezetk felkészültségérl. A szemle során többségében olyan jelleg hiányosságok kerületek feltárásra, melyek összefüggésbe hozhatók a megtekintett mvek nagyfokú amortizációjával, ugyanakkor megszüntetésük a szemlejegyzkönyvben megjelölt határidn belül biztonsági okok miatt feltétlenül indokolt. Németh Ferenc önálló csoportvezet Termékminség-ellenrzés A termékminség-ellenrzést végz vízvizsgáló laboratóriumok tevékenységének központi koordinálása január 1-tl a minségügyi vezet szervezetének hatáskörébe került. Az operatív feladatokat Varga Gyula István ftechnológustól Ambrusné Tamás Tünde minségügyi fmunkatárs veszi át, akinek elérhetségei: Tel.: 84/ ,

2 Fvárosi Vízmvek Rt. A múlt év végén a Fvárosi Vízmvek Rt., Sándor László vezérigazgató által vezetett, szakember-küldöttsége látogatta meg részvénytársaságunkat, annak érdekében, hogy megismerjék az SAP/R3 IS-U moduljának bevezetésével kapcsolatban szerzett tapasztalatainkat. A megbeszélésén Társaságunkat Tóth István vezérigazgató, Dr. Molnár László, Bódizs József és Szebényi Tibor képviselték. Széchenyi Terv A Széchenyi Terv által nyújtott lehetséget kihasználva a DRV Rt. pályázatot nyújtott be egy 3 év alatt megvalósítandó munka támogatására. A pályázat a korszer szennyvíztisztító rendszerek és technológiák minél szélesebb kör használatba vételét célozza. Társaságunk részérl a témafelels Szebényi Tibor és Varga Gyula István. Pécsi Igazgatóság A Pécsi Igazgatóság december 11-én az immár hagyományosnak nevezhet önkormányzati találkozón látta vendégül az érdekkörünkbe tartozó települések vezet munkatársait Üszögpusztán. A találkozón a polgármesterek és jegyzk beszámolót hallgattak meg a évi rekonstrukciós munkákról és a Hosszúhetényben megvalósult térinformatikai rendszerrl. DRV Rt. Etikai Bizottsága Megkezdte munkáját a DRV Rt. Etikai Bizottsága. A Bizottság tagjai a cégvezetés részérl: Lódi Miklós munkaügyi osztályvezet, Balassa Bálint a Somogy megyei Igazgatóság gazdasági vezetje, Kuti János a Dél-balatoni Igazgatóság Balatonfkajári Szennyvíztelepének mvezetje; a szakszervezet részérl: Alt Gyz a Dél-balatoni, Ódor Sándor a Fejér-megyei Igazgatóság szakszervezeti titkára, Gábor Imre a VKDSZ DRV Rt. MSZ titkára; a Központi Üzemi Tanács részérl: Papp Sándor a Somogy megyei Igazgatóság személyügyi csoportvezetje, Szcs József a Pécsi Igazgatóság csoportvezetje, Bels Sándor az Észak-balatoni Igazgatóság üzemviteli eladója. A Bizottság január 10-én tartotta els ülését a Központban, melynek során kialakították a szervezeti és mködési szabályzatukat. Területi Államháztartási Hivatalok képviseli A Területi Államháztartási Hivatalok képviseli, Társaságunk ügyvezetése, illetve területi igazgatói, valamint a Komlóvíz Kft. és a Mohácsvíz Kft. képviseli konzultáltak január 9-én a Központban a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás évi költségvetési támogatási igényének benyújtásáról. A résztvevk meghallgatták dr. Petfi László, a KöViM Gazdaságstratégiai Fosztály fosztályvezet-helyettesének témával kapcsolatos eladását. A korábbi gyakorlattal ellentétben, mely szerint a szolgáltatók közvetlenül a Tárcaközi Bizott-

3 ságnak nyújtották be igényüket, szükséges az államháztartási hivatalokkal történ elzetes egyeztetés, az igények felülvizsgálása. A társaság elzetes üzleti terve A társaság elzetes üzleti tervét tárgyalja az Igazgatóság január 16-án, ez évi els ülésén. A már elfogadott évi üzletpolitikára alapozott dokumentum átfogóan tartalmazza szolgáltatási tevékenységünk várható naturális mutatóit, az ehhez kapcsolódó eredményelvárást és a f tervfejezeteket. Részletesen foglalkozik a költséggazdálkodási intézkedésekkel, melyeket a sikeres tervteljesítés érdekében hatásosan és hatékonyan kell alkalmazni. Az elzetes üzleti terv elfogadása után kerül sor a végleges dokumentum kidolgozására. Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége A Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége "Keres-kínál" rovatot indít a honlapján. Az ingyenes szolgáltatás segítségével több kategóriában (munkagépek, szennyvízkezelés, vízkezelés) lehet feladni apróhirdetéseket, max. 100 szó terjedelemben, 3 hónap idtartamra. A hirdetéseket faxon, ben várja a Szövetség. A rovatot a internet címen lehet felkeresni. Mágneskártyás pénzfelvételi lehetség A társaság vezetésének döntése alapján a munkabérek és egyéb pénzbeli járandóságok minden munkavállalónkhoz hamarosan korszeren, ugyanakkor költségtakarékosan bank illetve a Posta kezelésében lév terminálokon keresztül jutnak majd el, mágneskártyás pénzfelvételi lehetséget biztosítva. Tisztújító Közgylés A Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége december 18-án Tisztújító Közgylést tartott Budapesten a Fvárosi Vízmvek Rt.-nél. Az üzemeltet tagszervezetek képviseli megválasztották a Szakmai Szövetség Elnökségét. A nyolc fbl álló vezet testületbe Társaságunk vezérigazgatóját, Tóth Istvánt is beválasztották.

4 Istókovics Mihály Istókovics Mihály a Vállalkozási Osztály fmunkatársa a közelmúltban nyugdíjba vonult. Az építési munkák elkészítésével sok éven át foglalkozó munkatársunk összesen 41 éves munkaviszonyt tudhat magáénak, melybl 31 évet a DRV-nél dolgozott le. Barátainak és tisztelinek, kellemes hangulatú összejövetel keretében volt alkalmuk elköszönni a 60. életévét betöltött kollégától, akinek ezúton is boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk! Új bértarifa rendszer A Társaság munkahelyi vezetibl, munkaügyi és személyügyi szakembereibl valamint a Központi Üzemi Tanács és a VKDSZ MSZ delegáltjaiból álló csoport elvégezte az új bértarifa rendszer alapját képez besorolási rendszer kialakítását. A javaslatot a társaság vezetése és a reprezentatív szakszervezet választmánya is elfogadta. Ennek alapján készül el az Rt. ez évre vonatkozó bérmegállapodás-ajánlatának egy része. A megállapodás fontos melléklete lesz a bértarifa minimum követelmények meghatározása. Munkahelyi szakszervezet választmányi ülése Tóth István vezérigazgató és Zsíros Sándor a VKDSZ titkára is részt vett a munkahelyi szakszervezet választmányi ülésén január 17-én. A társaság eltt álló évi feladatokat elemezve Tóth István úr kiemelte, hogy vezérelvként kell kezelni az eredményes és hatékony munkát társasági és egyéni szinten is. "HATÉKONYAK vagyunk akkor, amikor munkánkat jól végezzük. EREDMÉNYESEK vagyunk akkor, amikor a megfelel munkát végezzük."- mondta a vezérigazgató a választmányi ülésen. Dr. Molnár László Dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes 2001-ben jelentette be nyugdíjba vonulását, de a munkakör betöltésére irányuló eredménytelen pályázat miatt munkaviszonyát június 1-ig meghosszabbította. A gazdasági vezérigazgató-helyettes utódjának kiválasztására irányuló munka eredményeként, megtörtént a jelölt kiválasztása, aki a március 1 - május 31. közötti idszakban, mint gazdasági tanácsadó tevékenykedik Társaságunknál, majd folyó év június 1. napjával kerül sor a kinevezésére. Bemutatására a munkába állást követen kerül sor. Szebényi Tibor projektvezet munkaköri feladatai kibvülnek Szebényi Tibor projektvezet munkaköri feladatai kibvülnek egy vezeti döntés nyomán. A Társaság nyilvánvaló érdeke, hogy a DRV Rt. által használt, számítástechnikai eszközökkel támogatott, illetve még nem támogatott információs rendszerek integrációja megvalósuljon. Az adatkezelési és feldolgozási szoftverekkel optimális kihasználtsági szintet kell el-

5 érni. Célunk, hogy a kiépített hálózati adatkezelés a rugalmas információszerzést, az egységek közötti költségkímél adatforgalmat biztosítsa. Egységes elveket követ megoldásokat kell alkalmazni a további fejlesztéseknél is. Mindezekhez a feladatokhoz illeszked hatáskörrel és jogokkal lesz megfogalmazva a projektvezet új munkaköri leírása. Bérmegállapodás jött létre Bérmegállapodás jött létre a KöViM és a VKDSZ között január 16-án. A 2002-es gazdasági évre vonatkozóan rögzítésre került, hogy - az éves keresetfejlesztési ajánlásról az Részvénytársaságok üzleti terveinek jóváhagyásáig, legkésbb március 31-ig állapodnak meg a felek, - a január elsejétl érvényes els ütem fejlesztés mértékérl a gazdálkodó szervezetek a helyi érdekegyeztetés keretében állapodnak meg, a bérfejlesztés mértékére 8-9% az ajánlás. A magasabb szintre azoknál a társaságoknál kell törekedni, ahol magas az e Ft/hó kereseti sávban lévk aránya. A megállapodás kitér javaslati szinten - a Kollektív Szerzdésekben meghatározott béren kívüli juttatások reálértékének megrzésére, - a 13. havi bér finanszírozási feltételeinek fokozatos megteremtésére, - a középszint (ágazati) kollektív szerzdéshez való csatlakozásra. A felek megállapodtak abban is, hogy megvizsgálják - a díjszolgáltatási kedvezmény, mint természetbeni juttatás bevezetésének feltételeit, - az Európai Uniós csatlakozás elkészítéseként az unióbeli keresetekhez való felzárkózás feltételeit, ütemezését az ágazatra vonatkozóan, - a bértömeg gazdálkodásra való áttérés feltételeit, - a szennyvízszolgáltatásban dolgozók munkakörülményeivel összefügg pótlékok bevezetésének feltételeit. Akkreditálási okirat A Környezetvédelem - Környezetegészségügy - Vegyipar Szakmai Akkreditáló Bizottsága december 10-ei ülésén a DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága vizsgáló laboratóriumának akkreditálási okiratot adott ki. Ennek alapján a laboratórium január 1-tl e határozat szerint mködik, mely munkájukban egy újabb, magasabb színvonalat, követelményt jelent.

6 DRV Rt. Etikai Bizottsága A DRV Rt. Etikai Bizottsága megtartotta els ülését, melyen elfogadták a Bizottság szervezeti és mködési szabályzatát, és egy éves idtartamra a bizottság elnökévé Lódi Miklós munkaügyi osztályvezett választották. A Szabályzat alapján, a beadványokra vonatkozóan a bizottság joga eldönteni, hogy indul-e etikai vizsgálat az adott ügyben. Az elfogadott beadvány esetében, a beérkezéstl számított 2 hónapon belül kell határozatot hozni. A Bizottság az elmarasztaló határozatot az érintettnek küldi meg, ugyanakkor bizalmasan kezelve a kérdést, az illet felett alapvet munkáltatói jogokat gyakorló vezett is értesíti. Az etikai vétség súlyától függen a határozat névre szóló, nem nyilvánosságra hozott: észrevétel, figyelmeztetés illetve megrovás típusú lehet. A határozathozatalnál a fokozatosság elvét nem kell alkalmazni. A Bizottság a tapasztalatai alapján minden évben beszámolót állít össze a társaság etikai helyzetérl, és javaslatot tehet az Etikai Kódex módosítására. Az Etikai Bizottsághoz az észrevételeket, beadványokat írásban, névvel ellátva kell megküldeni, az elnöknek címzett "SK felbontásra" jelzés zárt borítékban. Cím: DRV Rt Munkaügyi Osztály 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf. 59. A Szervezeti és Mködési Szabályzat teljes terjedelmében a DRV Hírek els negyedéves számában lesz olvasható. Köszönet a Sümegi Üzemvezetségnek Köszönet a Sümegi Üzemvezetségnek. Társaságunk vezérigazgatója az alábbi üzenetet kapta február 1-én: "Tisztelt Vezérigazgató Úr! Szeretném köszönetemet kifejezni a DRV Rt. Sümegi Üzemvezetségének. A kistérségi terület- és vidékfejlesztési programjainak kidolgozásában "intelligens" vízgazdálkodást megvalósító kezdeményezéseket támogató szakembert ismertem meg a Vezetben. A legtöbb vízzel kapcsolatos problémánkra találtunk ésszer megoldást az említett Vezetvel. Bebizonyosodott számomra, hogy ez a szolgáltatási szektor az egyetlen, ahol nagyarányú "EMBERI" munkára a jövben is szükség lesz. Mindössze a Sümegi Üzemvezet szemléletét szerettem volna érzékeltetni, amit fontosnak tartok a közjó szempontjából. Még egyszer köszönöm. Tisztelettel: Klepács Györgyi sümegi kistérségi menedzser." Bizottsági ülés Genfben Szebényi Tibor informatikai projektvezet a VCSOSZSZ képviseletében részt vett az európai uniós országok vízellátással foglalkozó Szakmai Szövetségének soron következ Bizottsági ülésén, melyet január 31. és február 1. között tartottak Genfben. Magyarország megfigyelként vesz részt a Bizottság munkájában, és ily módon közvetlenül tájékozódhat a vízügyi ágazat szakmai és jogszabályi kérdéseinek aktualitásáról. Ezek az információk lehetséget adnak arra, hogy az uniós csatlakozási feladatok teljesítését a távlati

7 irányelvek ismeretében, az optimálisabb megoldásokat kiválasztva végezhessük el. A bizottsági ülés napirendi pontjai között szerepeltek jogszabály-alkotási, vízminség-védelmi, jogszabály-végrehajtási és kutatás-fejlesztési témakörök. "Gyógyítás fénysebességgel" "Gyógyítás fénysebességgel" DRV-s dolgozók részére, Bioptron lámpa segítségével. A Fényterápiás Központ a DRV Rt. Siófok, F utca 154-ben található épületében szeretettel várja Társaságunk dolgozóit, hogy megismertesse az érdekldkkel a fény- és színterápiát. A magyar fejlesztés találmány kiválóan alkalmas hirtelen jött sérülések, akut betegségek kezelésére és megelzésére. Az öt egymást követ munkanapon 16 és 19 óra között ingyenesen igénybe vehet kezelések elssorban fájdalmak - gyulladások, allergiák, valamint kozmetikai és brgyógyászati problémák megszüntetésére javallott. A személyre szóló terápiákról bvebb felvilágosítást Karancz Katalintól a 70/ , ill. Batiz Gábornétl a 20/ telefonszámon kaphatnak. IS-U modul bevezetése Az IS-U modul bevezetésével kapcsolatos fogyasztói információkat osztotta meg a televíziónézkkel két közmigazgató. Májer József a Dél-balatoni Igazgatóság vezetje január 21- én a Sió TV vendégeként tájékoztatta a Siófokon és környékén él fogyasztókat a számlázási, leolvasási rendszerben történt változásokról. Hasonló témában nyilatkozott Hullay Gyula a Fejér megyei Igazgatóság közmigazgatója a Velencei tó partján fogható Tó TV adásában, január 10-én. Ultraszr membránmodulgyár január 25-én Tóth István vezérigazgató és Pálfi Imre közmigazgató vezérigazgatóhelyettes részt vett az Oroszlányi Ipari Parkban létesül új ultraszr membránmodulgyár ünnepélyes alapkletételén, melyet a Zenon Kft. vezetése szervezett. A rendezvényen részt vett Stumpf István miniszter is. Társaságunk Közép - Európában elsként fogja alkalmazni a szóban forgó víztisztítási technológiát a Balatonöszödi Vízmben, melynek felújítási munkálatai még a szezonkezdés eltt befejezdnek. Mérnökképzés az Eötvös József Fiskolán Mérnökképzés az Eötvös József Fiskolán, Baján. A fiskola Mszaki Fakultásán államilag elismert és finanszírozott formában építész- és környezetmérnöki szakon felvételt hirdet. - Az építészmérnöki szakra jelentkezk - a bajai mérnökképzés hagyományainak megfelelen - a vízimérnöki szakirányok (vízellátás-csatornázás, víz- és környezetgazdálkodási informatika, vízi-környezeti és vízrendezés-vízhasznosítás) közül választhatnak.

8 - A környezetmérnöki szakon a környezetvédelem mszaki feladatainak magas színvonalú megoldását sajátítják el a hallgatók, különös tekintettel a víz- és talajvédelemre. A Baján végzett mérnökök a szaknak, illetve a szakiránynak megfelel munkahelyeken (pl. víz- és csatornam vállalatoknál, vízügyi és környezetvédelmi közigazgatási szervezeteknél, települési önkormányzatoknál, mérnöki irodáknál, építési vállalatoknál, stb.) helyezkedhetnek el. A képzés levelez tagozatára is lehet jelentkezni, így a gyakorlatban dolgozó szakemberek - munka mellett - fiskolai végzettséget, mérnöki diplomát szerezhetnek. A felvételivel kapcsolatos részletek a Felsoktatási felvételi tájékoztató kiadványában olvashatók, ill. az érdekldk részére felvilágosítással szolgál a Fakultás Tanulmányi Csoportja, telefonon: 79/ ; faxon: 79/ vagy levélben: 6501 Baja, PF 107. A fiskola honlapja megtekinthet a internetes címen. Manninger Jen látogatása január 18-án Manninger Jen a KöViM politikai államtitkára látogatta meg Társaságunkat. A prominens vendéget Tóth István vezérigazgató fogadta. Az egyeztet megbeszélésen, a DRV Rt. tevékenységével kapcsolatos aktuális témák megvitatása mellett, Társaságunk vezérigazgatója a március 22-én, Balatonfüreden megrendezésre kerül Víz Világnapi ünnepségre is meghívta az államtitkár urat. A VCSOSZSZ tagválasztásai Januárban lezajlottak a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetség bizottságainak tagválasztásai. Társaságunkat 3 éves mandátummal az alábbi személyek képviselik: Elnökségi tag: Tóth István; Mszaki Bizottság: Pálfi Imre; Közgazdasági Bizottság: dr. Molnár László; Jogi Bizottság: Fodorné dr. Máté Zsuzsanna; Informatikai munkacsoport: Kellei Gábor; Humánpolitikai munkacsoport: Lódi Miklós; PR munkacsoport: Dónucz László. Siójut és Szabadi szennyvize február 7-én a Somogyi Hírlap "Kérdésstaféta" rovatában Sárai Gyula Siójut polgármestere Májer Józsefet a Dél-balatoni Igazgatóság vezetjét kérdezte Siójut és Szabadi szennyvízének fogadásával kapcsolatban. Májer József elmondta, hogy mindkét település szennyvízét a siófoki tisztítótelep fogadja majd, mely bven rendelkezik szabad kapacitással. A kedvezbb kihasználtsághoz mindenképpen hozzájárul a csatlakozás, hiszen a két település lakossága télen-nyáron állandó.

9 Fvárosi Vízmvek vezeti A Fvárosi Vízmvek vezeti is az SAP IS-U modul bevezetése mellett döntöttek. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében, februárban kétnapos szakmai látogatáson vettek részt Társaságunknál. A 14 tagú szakmai küldöttség részleteiben tájékozódott a DRV-nél alkalmazott gyakorlatról és annak IS-U modullal történ támogatásáról. Társaságunk részérl a volt munkacsoport vezet és informatikai modulgazdák biztosították a tájékoztatást. A látogatás végén a Fvárosi Vízmvek projektvezetje nagyon hasznosnak ítélte a használatban lév program megismerését. SAP IS-U modul Az SAP IS-U modul éles üzemi használatba vételéhez kapcsolódóan március 1-vel Bolygóné Polgár Klára önálló ügyfélszolgálati csoportvezet és Fodor György pénzügyi osztályvezet lettek megbízva a szakmai modulgazdai feladatok ellátásával. A modul nagyságából, valamint a vele támogatott terület fontosságából adódóan került két modulgazda kinevezésre, akiknek egymást helyettesíthet módon kell felkészülniük ezen feladatok elvégzésére. Azonban a napi munkavégzésüket a minségbiztosítási rendszer folyamatgazdai szerepkörükhöz kapcsolódó területen kell végezniük, így az önálló ügyfélszolgálati vezethöz a fogyasztói kapcsolatok és a víziközm szolgáltatás létrehozása és megsznése, míg a pénzügyi osztályvezethöz a vízmér leolvasás és számlázás területek tartoznak. Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Emlékérme" Szakmai Szövetségünk elnöksége, Társaságunk javaslata alapján a Szövetség által alapított "Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Emlékérme" kitüntetést adományozott, a víziközm szolgáltatás fejlesztés érdekében kifejtett tevékenysége és szakmai életútja elismeréseként Dr. Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes úrnak a Víz Világnapja alkalmából, melyet március 22-én este vehetett át az Iparmvészeti Múzeumban rendezett ünnepségen. Dr. Molnár László közel 30 éves vízügyes életútja a Csongrád megyei Víz és Csatornam Vállalatnál kezddött 1973-ban, majd ezt követen 1978-ban az Országos Vízügyi Hivatal fosztályvezet helyettese lett tl a Dunántúli Regionális Vízmvek gazdasági igazgató helyettese, 1994-tl Részvénytársaságunk gazdasági vezérigazgató helyettese. Társaságunk valamennyi dolgozója nevében gratulálunk a kitüntetéshez. Köszönlevél Hullay Gyula a Fejér megyei Igazgatóság vezetje az alábbi köszönlevelet kapta február 18-án:Tisztelt Igazgató Úr! Megköszönöm szíves eddigi segítségét, mellyel elsegítette, hogy a Sukoró Szlhegyi u. és Páskom köz régen húzódó vízellátási ügye befejezdjön. Az Önök árajánlata alapján Sukoró község Önkormányzata részére átutaltuk a jelzett összeget, azzal, hogy azt az Önök részére továbbítsák "keretátadás" címén ig. A kivitelezés megkezdése eltt kérjük szíves értesítésüket, hogy az érintettek a munkálatok során a helyszínen legyenek.

10 Még egyszer köszönöm segítségét, jó egészséget kívánok. Budapest, Tisztelettel: Bartos Sándor 1126 Tartsay V. u. 20. Ünnepi megemlékezés A DRV Rt. Fejér megyei Igazgatósága a Víz Világnapja alkalmából ünnepi megemlékezéssel egybekötött önkormányzati találkozót tartott március 20-án Székesfehérváron. A rendezvényen, melyen az igazgatóság szolgáltatási területének szinte valamennyi polgármestere megjelent, lehetség nyílt a gondolatok kicserélésére, melynek hasznát, az együttes erfeszítéseket követen, remélhetleg majd a fogyasztók is láthatják. Az eseményen részt vett Tóth István vezérigazgató is, aki látványos, érdekes illusztrációkkal mutatta be Társaságunk tevékenységét, és értékelte a DRV Rt. önkormányzati kapcsolatait. Az ünnepélyes alkalmat felhasználva került sor az Igazgatóságon elkészült díszkút felavatására, mely teljes egészében saját tervezésben és kivitelezésben valósult meg, és a vendégek körében nagy tetszést aratott. Víz Világnapi rendezvénysorozat A DRV Rt. Balatonfüreden rendezte idén a központi Víz Világnapi rendezvénysorozatát. Az esemény keretében március 19-én Irodalmi Estre került sor, melynek tartalmi részét Veszeli Lajos festmvész és Baranyi Ferenc József Attila díjas költ állítottak össze. A híres magyar költk vízrl szóló verseit Oravecz Edit és Vándorfi László színmvészek adták el, Kassai Franciska énekes-zeneszerz eladásában saját szerzemények és magyar népdalok csendültek fel. A zenés irodalmi esten Lenthár József, Észak-balatoni igazgató adta át a Víz Világnapi irodalmi pályázat helyezettjeinek a díjakat vers és próza kategóriában. Március 20-án este "Csepprl - cseppre a víz nyomában" címmel családi vetélkedt szervezett Társaságunk a balatonfüredi és környékbeli települések csapatai számára. A vetélkedn részt vev családok elzetesen felkészülési anyagot kaptak, majd a helyszínen megtekintették a DRV Rt. referenciafilmjét. Ezt követen mind a felnttek, mind a gyerekek tesztlapokat töltöttek ki, és egy izgalmas társasjáték furfangos kérdéseit megválaszolva igyekeztek célba jutni. A játékos formában megszervezett este során a csapatok és az érdekldk számos vízzel, Balatonnal és Társaságunkkal kapcsolatos információt szerezhettek. Március 22-én került sor a központi Víz Világnapi ünnepségre. A déleltt során, a törzsgárda ünnepség keretében Dr. Bogár Dezs, a DRV Rt. Igazgatóságának elnöke, adta át a 25, 30, 35, 40 éves törzsgárda dolgozóknak az elismer okleveleket, emlékplaketteket. Rendhagyó módon Társaságunk vezérigazgatója, Tóth István is ezen ünnepség keretében vehette át 20 éves törzsgárda kitüntetését. Az ünnepség az Art-East Galériában folytatódott, ahol a térség 13 iskolájának 41 diákja, egész hetes alkotótáborban töltött munkája megkoronázásaként, különleges bábeladással kedves-

11 kedett az ünnepelteknek. Ezt követen Dr. Kiszely Pál Balatonfüred alpolgármestere és Veszeli Lajos festmvész nyitották meg a Szakmai és Képzmvészeti Kiállítást, mely április 7-ig tekinthet meg a Galériában. A balatonfüredi Víz Világnapi rendezvénynek méltó emléket állítva, Társaságunk köztéri alkotást adományozott az Állami Szívkórháznak. Manninger Jen KöViM politikai államtitkár ünnepi köszöntjét követen került felavatásra M. Nagy József "Az él víz oltalmazója" cím nimfája, melyet jelképesen Dr. Veress Gábor professzor vett át a Szívkórház nevében. A szoboravatást követen, Dr. Bogár Dezs és Tóth István koszorút helyeztek el a Kossuthforrásnál. A rendezvény vidám hangulatú ünnepi vacsorával zárult, ahol pohárköszöntt mondott Dr. Bóka István országgylési képvisel, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke. Vízm Panoráma különszám A Szakmai Szövetség a Víz Világnapja alkalmából jelentette meg a Vízm Panoráma különszámát. Miniszterünk és a Szövetség elnökének köszöntjén túl, a Vízügyi Figazgatóság vezet szakembereinek tollából adtak közre helyzetképet az országos víziközm szolgáltatás Európai Uniós csatlakozás eltti állapotáról. Az ivóvíz bázisok védelmével kapcsolatos feladatokról írt Havasné Szilágyi Eszter (KöViM), továbbá Dr. Ölls Géza professzor közölte gondolatait a vízellátás-csatornázásról. Humánpolitikai Munkabizottsági ülés A Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Humánpolitikai Munkabizottságának február 27-ei ülésén Cservenné Boros Andrea a Munkaügyi Osztály humán szervezje eladást tartott a munkakör alapú besorolási rendszer DRV Rt-nél megvalósított változatáról. A Szakmai Szövetség tagvállalatainak jelen lév, humán erforrás fejlesztéssel foglalkozó szakemberei, érdekldéssel fogadták az elmondottakat, hiszen több helyen tervezik ilyen rendszerek kifejlesztését. Víz Világnapi jutalomutazás A DRV Rt. PR Irodája jutalomutazással ismerte el, a Zöld Szív Természetvédelmi Mozgalommal közösen hirdetett, Víz Világnapi rajz- és irodalmi pályázat legaktívabb általános iskolás diákjainak munkáját. Társaságunk munkatársai április 6-án, a kiválasztott tanulókkal felkeresték Esztergomban a Duna Múzeumot, ahol kézmves játszóház keretében játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek. A legmodernebb multimédiás berendezésekkel felszerelt vízügyi múzeum látványosan mutatta be a jutalmazottaknak a vízellátás, csatornázás történetét és a magyar vízgazdálkodás helyzetét. A délután során a diákok megcsodálhatták az Esztergomot Párkánnyal összeköt újjáépített Mária Valéria - hidat, és a város nevezetességeit.

12 A Siófoki Felszíni Vízm nyílt napja A Dél-balatoni Igazgatóság Siófoki Felszíni Vízmve március 26-án nyílt napot tartott a Zöld Szív Természetvédelmi Mozgalom tagjai számára - tudtuk meg Szabó Ágnes megbízott PR munkatárstól, a rendezvény szervezjétl. A létesítményt a siófoki és környékbeli óvodákból, iskolákból mintegy 120 gyerek kereste fel. A "jöv fogyasztói" érdekldve hallgatták végig Drescher Attila - a Felszíni Vízm vezetjének - eladását a víz körforgásáról, majd végignézhették a mtárgyakat és megtudták, hogyan lesz a Balaton vízébl ivóvíz. Ezt követen Kissné Landor Teréz laboráns irányítása mellett a gyerekek kísérleteket végeztek, hogy kimutassák a víz vas és nitrit tartalmát. A legkisebbek, az óvódások, vízzel kapcsolatos gondolatait színes aszfaltrajzok örökítették meg, melyek hamarosan fotók formájában a DRV honlapon is láthatók lesznek. Széchenyi Terv - sikeres pályázat A DRV Rt. a Budapesti Mszaki Egyetemmel közösen pályázatot készített a Széchenyi Terv kiírásának megfelelen, a Balaton körüli - elssorban a Dél-balatoni Igazgatóság ellátási területéhez tartozó - szennyvíztisztító telepek hidraulikai és technológiai felülvizsgálatára. A sikeres pályázat nyomán Társaságunk 20 millió forint támogatást nyert, melynek jelents részét labormszerek beszerzésére használhatunk fel a következ három év során. Országos Humánpolitikai Egyesület Az Országos Humánpolitikai Egyesület által kiadott Személyügyi Hírlevél "Az OHE tagszervezetek életébl" cím rovatában másodközlés formájában hozza le a DRV Hírek I. negyedéves számában, a Társaság Etikai Kódexével kapcsolatban megjelent cikket. Tájékoztatás Tájékoztatjuk Társaságunk dolgozói részvényeseit, hogy a április 18-án, a Dél-balatoni Igazgatóság székházának nagytermében tartandó Közgylés meghívóját a DRV Rt. honlapján is olvashatják a Meghívó a közgylésre cím oldalon. Munkanap áthelyezések Munkanap áthelyezések. A évi munkaszüneti napok esetében a munkarend a következ lesz: aug. 10. szombat munkanap; aug. 19. hétf pihennap;

13 dec. 24. kedd pihennap; dec. 28. szombat munkanap A munkarendtl való eltérés nem érinti a megszakítás nélkül üzemel és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mköd munkáltatóknál, illetve az ilyen jelleg munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A lakossági ellátást és szolgáltatást végz, valamint az általánostól eltér munkaid beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét a fentiektl eltéren is meg lehet állapítani. Személyi változások - új munkatársak Részvénytársaságunk központjában történt személyi változásokról, illetve új munkatársak felvételérl az alábbi tájékoztatást adjuk: Borsányi Zoltán Készletgazdálkodási és cikkszámképzési csoportvezet Mh.: DRV Rt. Központ Vagyongazd. Osztály 8600 Siófok F u. 37. Tel: 84 / : Csuport László Gazdasági tanácsadó Mh.: DRV Rt. Központ 8600 SiófokTanácsház u.7. Tel.: 84 / es mellék Mobil:30 / Folmeg Zoltán Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoportvezet Mh.: DRV Rt. Központ 8600 Siófok F u. 37. Tel.: 84 / / Németh Ferenc Munkabiztonsági fmunkatárs Mh.: DRV Rt. Központ Munkabiztonsági és Tzvédelmi Önálló Csoport 8600 Siófok F u. 37. Tel.: 84 / Drescherné Horváth Andrea PR ügyintéz Mh.: DRV Rt. Központ PR Iroda 8600 SiófokTanácsház u.7. Tel.: 84 / Megváltozott Jánossy Gábor Logisztikai Osztályvezet elérhetsége is. Mh.: 8600 Siófok, F u Tel.: 84 / Mobil: 30 /

14 Aqua Press folyóirat A Duna térségének vízgazdálkodásával foglalkozó osztrák Aqua Press cím folyóirat internetes honlapja több cikkben is Társaságunk tevékenységi körével foglalkozik. A címen elérhet oldalon az általános bemutatkozó anyag mellett helyet kapott a Gépészeti Igazgatóság csbélelési tevékenysége, a szagtalanítási projekt és az I. Víziközmhálózat Szerel Verseny DRV-s csapata is. Elkészült a fali térkép A PR Iroda gondozásában elkészült a balatoni üdülkörzet ivóvízellátását és szennyvízelvezetését bemutató fali térkép, mely hasznos információkat nyújt fogyasztóinknak, hozzájárul társaságunk eredményes szakmai munkájához, valamint az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során is hasznosítható. Folyamatban van a DRV Rt. teljes mködési területét bemutató hasonló jelleg térkép is, mely várhatóan május végére készül el. Felügyeleti audit Sikeresen zárult a április én megrendezésre került felügyeleti audit, melyet a DET NORSKE VERITAS Magyarország Kft. felülvizsgálói végeztek Társaságunknál. Az audit során a szakemberek a Központon kívül a Fejér megyei Igazgatóság Kincsesbányai Üzemvezetségét, valamint a Nyugat-balatoni Igazgatóság Regionális és Keszthelyi Szennyvíz Üzemvezetségeit látogatták meg. A felülvizsgálat során nem-megfelelsség nem született, az auditorok példaértéknek találták a felkeresett szervezeti egységek ügyfélszolgálati, laboratóriumi tevékenységét, illetve a víz- és szennyvíztisztítási alaptevékenységet, valamint elismeren nyilatkoztak a többi (igazgatási, raktár, munkaügyi, minségügyi, stb.) területrl is. Az audit során személyesen is részt vev munkatársak közremködését ezúton is köszönjük. Üzemlátogatás A korábbi évek gyakorlatának megfelelen, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának hallgatói, közegészségügyi ismereteik gyarapítása érdekében március végén, illetve április elején üzemlátogatást tettek a Pécsi Igazgatóság Pécsi Üzemvezetségén. A mintegy 150 fnyi hallgató három angol és két magyar nyelv csoportban ismerkedett - szinte a telep teljes területét bejárva - a vízkezelési technológia lépéseivel, a vízminségvizsgáló laboratórium munkájával. A leend orvosok komoly érdekldését jelezte, hogy az eladásokat követen nagy számban tettek fel kérdéseket, részben az elhangzottakkal kapcsolatban, részben pedig a vízellátást általánosságban érint problémákkal kapcsolatosan Tóth József üzemviteli csoportvezetnek, aki mindvégig a látogató csoportok kísérje volt.

15 Levél társaságunk vezérigazgatójának Somogyszil Község Önkormányzata az alábbi levelet juttatta el Társaságunk vezérigazgatójának: Tisztelt Vezérigazgató Úr! Fórumokon többször hivatkoztam Önkormányzatunk és a DRV Kaposvári Üzemigazgatóság közötti jó kapcsolatra. Az Üzemigazgatóság ennek újabb tanújelét adta. Történt ugyanis, hogy a Somogyszili Iskolánál rejtett cstörés volt. Tegnap reggel felhívtam telefonon Török Károly üzemvezet urat és kértem, hogy segítsen a probléma mielbbi felderítésében, illetve elhárításában. A hibát felderítették és elhárították még ezen a napon. Úgy gondolom, hogy az ilyen partneri együttmködést nem lehet szó nélkül hagyni, ezért az Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönöm a cég gyors intézkedését. További munkájukhoz sok sikert, ert, egészséget kívánok. Somogyszil, április 10. Tisztelettel: Sámoly Endre polgármester Közgylés A Dél-balatoni Igazgatóság székházának nagytermében tartotta április 18-án közgylését a Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársaság. A tulajdonos magyar államot Jenfi György KöViM gazdasági helyettes államtitkár képviselte, a dolgozói részvényesek személyesen illetve meghatalmazott útján képviseltették magukat. A közgylés egyhangúlag elfogadta - az Igazgatóság jelentését az Rt. ügyvezetésérl, vagyoni helyzetérl és üzletpolitikájáról - az Igazgatóság beszámolóját a üzleti évrl, a mérlegrl - a Felügyel Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését a évi beszámolójáról A közgylés jóváhagyta Társaságunk évi üzleti tervét és határozatot hozott a személyügyi napirendi pontokban. Szakmai nap A DRV Rt. Gépészeti Igazgatósága én a bajai Eötvös József Fiskola, Mszaki Fakultásán rendezett szakmai napon vett részt Dr. Mészáros Gábor tanszékvezet tanár meghívására. Társaságunkat Máté László gépészeti igazgató, Kovács Árpád mszaki vezet és Tamásné F. Gabriella rendszergazda - PR referens képviselte. Máté László bevezetjében tájékoztatta a jelenlévket a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságának tevékenységérl, majd ezt követen levetítésre került a DRV Rt. referenciafilmje. Az eladás második felében az igazgató úr részletesen bemutatta a cementhabarcsos csbélelés /TATE/ technológiát, valamint

16 megemlítette a SANFLEX feltárás nélküli vezetékjavítási eljárást. A kapcsolatok további ápolása érdekében a Fiskola diákjai április án a Gépészeti Igazgatóságon üzemlátogatáson vesznek részt. Duna - Armatúra Kft. termékbemutató április 19-én a Gépészeti Igazgatóságon a Duna - Armatúra Kft. által forgalmazott termékek bemutatására került sor. Az érdekldk eladásokat hallgathattak meg a különböz cégek szerelvényeinek víz- és szennyvízhálózatokban történ alkalmazási módjairól, az F. Plastik közmtábla rendszer hálózati és gépészeti nyilvántartásokban, valamint karbantartási adatok tárolásában történ alkalmazási lehetségeirl. Bemutatásra kerültek továbbá a Duroton elnevezés új szennyvízcsatorna rendszer, illetve a Brio fedlapok is. Ünnepélyes avatás Kaposvár város Kisgáti városrészében épül európai színvonalú játszótér megvalósításához a DRV Rt. egy ivókút megépítésével járult hozzá. Az ünnepélyes avatáson, melyre április 19-én került sor, részt vett Társaságunk vezérigazgatója, Tóth István is. Víz Világnapi tudósítás Társaságunk Víz Világnapi rendezvénysorozatáról számos tudósítás jelent meg a megyei napilapokban. Említésre méltó az Új Somogyország március 27-ei száma, melyben Bóta László igazgató úrral, valamint a Somogy megyei Igazgatóság törzsgárda kitüntetésben részesült néhány dolgozójával készített interjút olvashatjuk. Az érdekldk az említett cikket megtalálhatják honlapunk (www.drv.hu) Aktualitások rovatában. Fogyasztói tájékoztató Tisztelt Fogyasztónk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelen, a Tárcaközi Bizottság döntött a víziközm-szolgáltatás támogatásának mértékérl. Ezt követen kerültek megállapításra a évi lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjak, melyek visszamenleges hatállyal január elsejétl érvényesek. A támogatási szint alapján országosan mintegy 1200 településen évben a következképpen alakulnak a lakossági díjak: Ivóvízdíj: 240,00 Ft+12% ÁFA=268,80 Ft/m3 Ivóvízdíj és csatornahasználati együttes díj: 434,00 Ft+12% ÁFA=486,08 Ft/m3

17 Azokon az önkormányzati tulajdonú víziközmvel rendelkez településeken, ahol a ráfordítás mértéke alacsonyabb, mint a támogatási szint, a évi lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjak mértékérl fogyasztóink a helyi Polgármesteri Hivatalokban, illetve a DRV Rt. ügyfélszolgálati irodáiban érdekldhetnek. A évtl érvényes új lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjakat els alkalommal a május hónapban készül közüzemi számlákban alkalmazza Részvénytársaságunk. A soron következ elszámoló számlában a ténylegesen leolvasott éppen esedékes, évi díjon számlázott fogyasztás mellett, a tavalyi és idei díjak különbözetét tartalmazó számlakorrekció is szerepel. Mivel fogyasztóink különböz idpontokban kapják kézhez az elszámoló számlákat, az alábbi táblázatból kiolvashatja, hogy az Ön esetében mikor kerül sor a díjkülönbözetbl adódó számlakorrekcióra. Megnevezés Májusban küldött számla típusa Júniusban küldend számla típusa Júliusban küldend számla típusa Februári elszámoló számla esetén: Elszámoló számla évi díjjal + korrekció 1. sz. részszámla évi díjjal 2. sz. részszámla évi díjjal Márciusi elszámoló számla esetén: 2. sz. részszámla évi díjjal* Elszámoló számla évi díjjal + korrekció 1. sz. részszámla évi díjjal Áprilisi elszámoló számla esetén: 1. sz. részszámla évi díjjal 2. sz. részszámla évi díjjal Elszámoló számla évi díjjal + korrekció A májusban küldött 2. sz. részszámlák már elkészültek a évi díjjal Amennyiben fogyasztóinknak nehézséget okoz a díjkülönbözetet is tartalmazó víz- és csatornadíj számla egy összegben történ kifizetése, szükség szerint részletfizetési lehetséget kérhetnek. A számlával kapcsolatos kérdése esetén, az illetékes ügyfélszolgálati irodánk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére! Siófok, május 2. Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízm Rt.

18 Szakmai egyeztet megbeszélés április 30-án a Dél - Dunántúli Vízügyi Igazgatóság mohácsi árvízvédelmi központjában szakmai egyeztet megbeszélést tartottak a DRV Rt. illetve a DD VIZIG vezeti. Mindkét fél áttekintette a meglév víziközmvek mködését, illetve a folyamatban lév és a várható víziközm fejlesztéseket. Központi beruházások május 3-án tárgyalást folytattak Siófokon, a Központi Székházban, az OVF, az OVIBER, valamint a DRV Rt. vezeti a Társaságunk mködési területét érint központi beruházásokkal kapcsolatban. A megbeszélés során az OVF és az OVIBER képviseli tájékoztatást adtak a jövben várható kormányzati beruházások alakulásáról. Felügyeleti audit május 8-án sikeresen lezajlott a Balatonfkajári Szennyvíztisztító Telep Környezetközpontú Irányítási Rendszerének (KIR) esedékes felügyeleti auditja. A Lloyd's Register Magyarország Kft. küls tanúsító cég vezetje elismeréssel nyilatkozott a rendszer üzemeltetésérl. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni kollégáinknak, akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres felülvizsgálathoz. Külön szeretnénk köszönetet mondani a Balatonfkajári Szennyvíztisztító Telep munkatársainak. Szakvizsga kiváló eredménnyel A DRV Rt., valamint a Baross Gábor Szakmunkásképz Intézet közös szervezésében vízm kezeli szakmunkás bizonyítványt nyújtó képzésben részesült Társaságunk 20 dolgozója. A három részbl álló - írásbeli, gyakorlati és szóbeli - szakmunkásvizsgákra május 3-án, 6-án és 7-én került sor a Nagyfelszíni Vízm és a DRV Rt. Siófoki Tanmhelyében. Munkatársaink a szakvizsgát kiváló eredménnyel zárták. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének ülése Társaságunk vezérigazgatója, április 25-én részt vett a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének ülésén. A fórum során Tóth István eladást tartott "A Dunántúli Regionális Vízm Rt. tájékoztatója a Veszprém megyei szolgáltatási övezetében az ivóvízellátás színvonalának állapotáról, fejlesztési elképzeléseirl" címmel. A résztvevk az eladás keretében részletesen megismerhették Veszprém megye 66 - DRV Rt. által üzemeltetett - te-

19 lepülésének ivóvízellátásával kapcsolatos tudnivalóit, valamint a közeljöv fejlesztési lehetségeit. Üzemlátogatás április 30-án a bajai Eötvös József Fiskola, Mszaki Fakultásának hallgatói, Vince Lászlóné dr. fiskolai docens kíséretében, üzemlátogatáson vettek részt a DRV Rt. Gépészeti Igazgatóságán. Az üzemlátogatást Máté László gépészeti igazgató és Tamásné F. Gabriella rendszergazda, PR referens vezette. Máté László eladásában ismertette a cementhabarcsos /TATE/ technológiát, majd részletesen bemutatta a Gépészeti Igazgatóság területén zajló vízmér hitelesítés folyamatát. Az üzemlátogatás során Nyeste János, a diagnosztikai csoport vezetje, beszámolt Társaságunk diagnosztikai tevékenységérl, így a hallgatók megismerhették a DRV Rt. vízveszteségkutatás, cstörés-keresés, kamerás csatorna- és kútvizsgálat, és gépállapot-vizsgálat szolgáltatásait. Sebestyén Gábor technológus a saarbrückeni ZENNER GmbH megrendelésre készül /DN50-DN200-ig/ hideg-, meleg- és forróvízmér hitelesít berendezést mutatta be. Országos Víziközm Laboratóriumi Vezeti Értekezlet án a vízvizsgáló laboratóriumok vezeti a VIII. Országos Víziközm Laboratóriumi Vezeti Értekezletén vettek részt. A konferencián a szakemberek a vízminség ellenrzéssel összefügg új jogszabályoknak történ megfelelésrl, azok gyakorlati megvalósításáról, az új vizsgáló-laboratóriumi akkreditációs szabvány többletkövetelményeirl tanácskoztak.az értekezleten Ambrusné Tamás Tünde röviden ismertette Társaságunk laboratóriumi szervezetét, és a MIR Labor alrendszer üzemelteti tapasztalatairól beszélt. Fogyasztói elégedettség-felmérés A Dunántúli Regionális Vízm Rt. stratégiai célja a fogyasztói igények biztonságos, folyamatos kielégítése. E célkitzés érdekében Társaságunk, a Macro TQI Kft. közremködésével, fogyasztói elégedettség-felmérést végez május 27. és július 14. között a lakossági és közületi fogyasztók, valamint a DRV Rt.-vel kapcsolatban álló önkormányzatok körében. A felmérés alapján szeretnénk megismerni a Társaságunkkal szemben megfogalmazott elvárásokat, igényeket és munkánkat valamennyi érintett fél kölcsönös megelégedésére tovább javítani. Felügyel bizottsági tagsági személycsere Ezúton tájékoztatjuk Társaságunk munkavállalóit és dolgozói részvényeseit, hogy Kuzma László, a barcsi Dráva Völgye Középiskola környezetvédelmi-vízgazdálkodási tagozatának vezetje, a DRV Rt. Felügyel Bizottságának május 22-ei ülésén hivatalosan lemondott felügyel bizottsági tagságáról, mivel a választásokat követen országgylési képviselként a

20 parlamentbe került. Kuzma László DRV Rt.-nél folytatott munkáját ezúton is köszönjük, és Somogy megye 6. számú választókörzetének országgylési képviseljeként sok sikert kívánunk. Felvétel BERUHÁZÁSI KOORDINÁTOR munkakör betöltésére A Dunántúli Regionális Vízm Rt. siófoki központjába felvételt hirdet BERUHÁZÁSI KO- ORDINÁTOR munkakör betöltésére. Feltételek: egyetemi vagy fiskolai végzettség (építmérnök, épületgépész mérnök) 3 éves szakmai gyakorlat felhasználói szint számítógépes ismeret (Word, Excel) "B" kategóriás vezeti engedély tiszta erkölcsi bizonyítvány elnyt jelent a beruházói, illetve közbeszerzési gyakorlat Jelentkezni lehet június 10-ig a DRV Rt. Munkaügyi Osztályán szakmai önéletrajzzal, illetve a végzettséget igazoló dokumentumok másolataival 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. sz. Pf.: 59. Bvebb felvilágosítást ad: Molnár Ern Tel: (84) Kibvített vezeti értekezlet Társaságunk május 27-én kibvített vezeti értekezletet tartott a központi székház tanácstermében. A napirendi pontok között szerepelt a Részvénytársaság közgylésének és igazgatóságának határozataiból adódó feladatokról szóló tájékoztató, az operatív tervek I. - IV. havi teljesítésének értékelése, valamint a területi igazgatók szezon eltti felkészülésérl szóló beszámolói. Köszönlevél A DRV Rt. Gépészeti Igazgatósága az alábbi köszönlevelet kapta május 23-án a százhalombattai Petrolszolg Kft-tl: Tisztelt Máté Úr! A MOL Rt. TDK Finomítás AV-3 üzemének évi nagyrevíziója kapcsán, ezúton is szeretnénk Önöknek köszönetet mondani. Kérjük, hogy ezt a köszönetet tolmácsolják saját munkavállalóiknak is. Reméljük, hogy a továbbiakban is hasonló színvonalú, szervezett munkával járulnak hozzá közös feladataink elvégzéséhez.

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Egy délután a fiatalokkal

Egy délután a fiatalokkal Egy délután a fiatalokkal 2003. december 1-én a Munkaügyi Osztály szervezésében Tóth István, Társaságunk vezérigazgatója, 20 felsfokú végzettség, pályakezd fiatallal töltött el egy délutánt Siófokon, az

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl

XVII. Évfolyam 2. szám. Újra itt a nyár. Körkép a szezon eltti felkészülésrl XVII. Évfolyam 2. szám Újra itt a nyár Körkép a szezon eltti felkészülésrl Minden év május végén, június elején elérkezik az id, hogy ügyfeleinknek, fogyasztóinknak, partnereinknek számot adjunk arról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl

Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és csatornaszolgáltató részvénytársaságok - így a DRV Rt. is - a szakminiszter

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam MENEDZSMENT, OSZTÁLYVEZETŐK, ÜZEMVEZETŐK Közvetlen pénzbeli juttatás Közvetett pénzbeli juttatás alapbér Mozgóbér [%/év] (1) szerződés szerinti Kafeteria hozzájárulás (3) költségtérít és felmondási idő

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben