Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 Nagyfa - Alföld Kft. I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság megnevezése: Rövidített megnevezése: Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Nagyfa Alföld Kft. A társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 11. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 87. A társaság alapítója, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tulajdonosa: 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tulajdonosi jogok Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. gyakorlója: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Felügyeleti szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Budapest V., Steindl I. u. 8. A cég tevékenysége megkezdésének időpontja: január 01. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbíróság bejegyzésének száma: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: KHB RT Bp mely el megszüntetésre került KHB RT Szeged Telefonszám: (62) Telefax: (62) Nagyfai telep: 6750 Szeged, Nagyfa 1. Nagyfai telep telefonszáma: (62)

9 Nagyfa - Alföld Kft. A társaságba beolvadó cég adatai: Név: Nagyfai Mezőgazdasági KFT. Telephely: 6750 Szeged, Nagyfa 1. Alapító: Igazságügyi Minisztérium/1055 Budapest, Kossuth tér 4./ Cégjegyzékszám: / ig/ / ig/ / tól/ Beolvadás cégbírósági bejegyzés kelte: június 18. A társaság könyvvizsgálója: Cégbejegyzésre jogosult: A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság (ZRT.) 1027 Budapest, Fő u. 71. Fiedler Gábor Borsi János november Szeged, Nyitra u. 15/b. III. em. 10. Tövisfalvi Andrea nyilvántartási szám: Jogelőd adatai: Jogelőd neve: Alföldi Bútorgyár A cégbírósági bejegyzés száma: Alapítás ideje: július 14. Alapító szerv: Igazságügyi Minisztérium Az Igazságügyi Miniszter a 99096/1993. IM. határozatával elrendelte az Alföldi Bútorgyár január 01. hatályú átalakulását Korlátolt Felelősségű Társasággá. Az átalakulás a jelzett határidőre megtörtént, az Alföldi Bútorgyártó Kft. minden tekintetben az Alföldi Bútorgyár általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat a fogvatartottak foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték. A Magyar Állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Igazságügyi Minisztérium képviseletében az igazságügyi-miniszter, mint alapító december 18-án kelt 9/2002. számú határozata szerint az Alföldi Bútorgyártó Kft és a Nagyfai Mezőgazdasági Kft egyesülését határozta el oly módon, hogy a Nagyfai Mezőgazdasági Kft beolvadásával önálló gazdasági társaságként megszűnik, a jogutód gazdasági társaság az Alföldi Bútorgyártó Kft., új nevén Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Az egyesülő gazdasági társaság alapfeladata változatlanul az elítéltek foglalkoztatása. - 2-

10 Nagyfa - Alföld Kft. A vállalat főbb tevékenységi körei: Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése (főtevékenység) Zöldség, dísznövény termelése Gyümölcs, fűszernövény termelése Szarvasmarha tenyésztés Juh-, kecske, lótenyésztés Baromfitenyésztés Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdőgazdálkodási termék előállítás Halászat Haltenyésztés Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Egyéb gyümölcs, -zöldségfeldolgozás Malomipari termék gyártása Kenyér, friss tésztaféle gyártása Édesség gyártása Tésztafélék gyártása Szőnyeggyártás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Munkaruházat gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Felsőruházat gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Táskafélék, szíjazat gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Lábbeli gyártás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Fűrészáru gyártás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Falemez gyártás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Épületasztalos-ipari termék gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Fatömegcikk gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Parafa-, fonottáru gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Papír csomagolóeszköz gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Tisztítószer gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Egyéb gumitermék gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Műanyag csomagolóeszköz gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Egyéb műanyagtermék gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Műszaki egyéb üvegtermék gyártása Háztartási kerámia gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Egyéb kerámiatermék gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Építési betontermék gyártása Egyéb beton, -gipsz, -cementtermék gyártása Vasöntés Egyéb nem vas fém öntése Fém épületelem gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Fémalakítás, porkohászat Fémmegmunkálás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Világítóeszköz gyártás Ülőbútor gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Egyéb bútor gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Ágybetét gyártása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Sportszergyártás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) - 3-

11 Nagyfa - Alföld Kft. Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem Dísznövény nagykereskedelem Élőállat nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Cukor-, édesség-, pékáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelem Húsáru kiskereskedelem Pékáru-, édesség kiskereskedelem Bútor-, háztartási cikk kiskereskedelme (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Egyéb fogyasztási cikk javítása (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Tárolás, raktározás (kivéve engedélyköteles tevékenység) Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Munkaerő-közvetítés Csomagolás (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Szakmai középfokú oktatás Alkotó és előadóművészet (kivéve engedélyköteles tevékenységek) Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat) Kötéláru gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése hulladékból Egyéb speciális szaképítés Gépjárműjavítás Hulladék- nagykereskedelem Hulladékgyűjtés-, kezelés Textil, szőrme mosás, tisztítás A társaság alapvetően kettős feladatot lát el: - állami feladatnak minősülő büntetés-végrehajtási feladatot, valamint - vállalkozói feladatnak minősülő termelői, kereskedői, gazdálkodási feladatot Az állami vagyonról szóló szeptember 25-én hatályba lépett évi CVI. törvény értelmében a társaság, mint állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A társaság szakmai felügyelete továbbra is a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter hatáskörébe tartozik. - 4-

12 Nagyfa - Alföld Kft. II. SZÁMVITELPOLITIKA FŐ VONÁSAI A évi C törvény 14. -ban meghatározott alapelveket a társaság működése során maradéktalanul betartja és alkalmazza, ettől év során nem tért el. Az éves beszámoló fordulónapja: december 31. A beszámoló készítés időpontja: április 15. Üzleti év: az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A törvény 12 -ban foglaltaknak megfelelően a társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Az SZTV. 19. (3) bekezdése szerint a Mérlegben és az Eredmény kimutatásban az előző év oszlopában a évi adatok szerepelnek. Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt mint a tulajdonosi jogok gyakorlója ügyvezető igazgatójának április 08-án kelt MVV/01/24782/0/2008 számú levelének megfelelően a társaság évre vonatkozó mérleg készítésének időpontja április 15-e. Ennek megfelelően a társaság módosította a számviteli politikáját. - 5-

13 Nagyfa - Alföld Kft. A. Befektetett eszközök Amortizáció elszámolása A társaság döntése alapján az eszköz várható hasznos élettartama és a SZTV előírásai szerint a bruttó alapú lineáris értékcsökkenési leírási módszer szerint történik az amortizáció elszámolása napra havonta. Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától kezdődően a kivezetés napjáig kerül elszámolásra. Pótaktiválás esetén az eredeti bruttó értékre kerül az aktiválás, s ez az amortizáció alapja. A társaság döntése és a SZTV től hatályos 80. (2) alapján a 100 eft alatti egyedi beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszköz értéke használatbavételkor egy összegben amortizáció címén kerül elszámolásra. A társaság ezen döntését a számviteli politikájában rögzítette évben elszámolt értékcsökkenés: - Terv szerinti értékcsökkenés: eft eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 492 eft Elszámolt összes értékcsökkenési leírás eft A.I. Immateriális javak A bruttó érték és értékcsökkenési leírás évi alakulását az alábbi táblázat mutatja: adatok eft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak összesen I. Bruttó érték alakulása - Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány II. Értékcsökk. alakulása Nyitó állomány Tárgyévi écs Egyéb növekedés Csökkenés Záró állomány Tárgyévi nettó érték Vagyoni értékű jogok között aktiváltunk 21 eft értékben 1 db MS Win operációs rendszer programot és 7 db mobil hívószámot. A vagyoni értékű jogok és szellemi termékek között évben 165 eft bruttó értékben selejteztünk programokat, melyeknek nettó értéke 0 Ft volt. - 6-

14 Sorszám I. Bruttó érték alakulása e Ft-ban 01. Nyitó állomány Új beszerzés létesítés, értéknövekedés Beolvadás miatti növekedés 04. Egyéb növekedés Selejtezés, megsemmisülés Kiadás, átadás Egyéb csökkenés 08. Tárgyévi záróállomány ( ) II. Értékcsökkenés alakulása 09. Nyitó állomány Tárgyévi értékcsökkenés Értékcsökkenés egyéb növekedése Értékcsökkenés csökkenése Tárgyévi záróállomány ( ) M e g n e v e z é s A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása évben a b c d e f g h i Ingat l-hoz Műszaki Egyéb Épületek Egyéb Összesen Tenyész kapcs.vagyoni ber. felsz. berend.felsz építmények ingatlanok érékű jogok a+b+c állatok járművek.h Földterület termőföld Összesen h=e+f+g+h Tárgyévi záróállomány nettó értéke (08-13) Tárgyi eszközök 2007.évi értékhelyesbítése Tárgyi eszközök mérlegértéke Nagyfa-Alföld Kft.

15 2007.évi éves beszámoló kiegészítő melléklete A.II. Tárgyi eszközök: Bruttó értéknövekedés: A szegedi telepen a Pulcz utca felöli Régi varroda épület tetőzete oly mértékben megrongálódott, hogy annak felújítása elengedhetetlenül szükségessé vált a balesetveszély miatt. A beruházás értéke eft. A társaság folytatta a évben megkezdett tetőrekonstrukciót, ennek keretében eft értékben a Régi Lapszabászat épület tetejének felújítása valósult meg. A Phoenix munkacsarnokban működő műszaki berendezések biztonságos és folyamatos működése egy automata ajtórendszer beépítésével oldódott meg eft értékben, így küszöbölve ki a hőmérséklet csökkenés által fellépő veszélyeket. Szintén a Phoenix munkacsarnokban 2 biztonsági kamerarendszer került felszerelésre eft-ért. A Kello Produkt Kft. által szerződésben vállalt fűtésrendszer kiépítése 2007-ben befejeződött, a rendszerhez épített kémény bekerülési értéke eft volt. A gépek, berendezések bruttó értékét növelte az alábbi eszközök beszerzése, aktiválása: - 1 db Trágyaszóró 460 eft - 1 db Permetező eft - 1 db Oldalkasza 404 eft - 1 db Kazán 570 eft - 1 db CIV eszterga 550 eft - 2 db Sarokköszörű 36 eft - 1 db Akkus fúrógép 13 eft - 1 db Tehergépjármű eft - 1 db Nedvességmérő 120 eft - 8 db Olajradiátor 102 eft - 3 db Asztal, 6 db szekrény 95 eft - 11 db Ventilátor 38 eft - 7 db Mobiltelefon 29 eft - 7 db Hordozható telefon 58 eft - 2 db Laptop 304 eft - 1 db Alapgép 113 eft - 2 db Szünetmentes 18 eft - Számítástechnikai eszközök(billentyűzet, egér, pendrive) 11 eft - 2 db Fax 71 eft Összesen: eft A tenyészállatok állományát a 103 eft értékben 3 db tenyészkos vásárlása, 614 eft értékben 38 db jerke anyajuhhá minősítése növelte

16 Bruttó értékcsökkenés: Az ingatlanok esetén kivezetésre került a Vágány utcában előző évek értékesítése után fennmaradt 902 m2 telek és a rajta található felépítmény 349 eft értékben, valamint 170 eft értékben a nagyfai telepen megszüntetett üzemanyagtartály kármentesítés miatt. A műszaki berendezések, felszerelések, járművek esetén kivezetésre került 4 eft bruttó értékű, az üzemcsarnok rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas selejtezett gép, berendezés. Ugyancsak selejtezésre került összesen 709 eft bruttó értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés. A tenyészállatok 345 eft összegű bruttó értékcsökkenéséből 135 eft-ot 8 db anyajuh elhullása, 147 eft-ot 3 db tenyészkos értékesítése, valamint 63 eft-ot 4 db anyajuh értékesítése okozott. Értékcsökkenés változása Növekedés év folyamán a tárgyi eszközök után összesen eft terv szerinti és 156 eft terven felüli értékcsökkenési leírást számolt el a társaság. Csökkenés Az értékcsökkenés csökkenésének jogcímenkénti és eszközcsoportonkénti bontását az alábbi táblázat mutatja: Jogcím Ingatlanok Műszaki Egyéb Összesen gépek, berendezések gépek, berendezések Értékesítés 39 eft eft Selejtezés 170 eft 4 eft 709 eft 883 eft Leltárhiány - 1 eft 1 eft Összesen: 209 eft 4 eft 710 eft 923 eft Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: A Sztv. 57 (3) bekezdése szerint a tárgyi eszközök vonatkozásában a Nagyfai telep kivételével az érintett eszközöknél tárgy évben a piaci értéken történő értékelést alkalmaztuk. Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény kétféle eljárással készült, egyrészt költségalapú érték számítással, másrészt piaci forgalmi érték számítással. Az érték helyesbítés összegének meghatározásakor társaságunk a minimum piaci forgalmi érték és a költségalapú forgalmi érték egyszerű számtani átlagával számolt. A évi értékhelyesbítés egyedi eszközönként, elkülönítetten került nyilvántartásba

17 Értékhelyesbítés megoszlása és változása Megnevezés Értékelési különbözet eft-ban év év Változás II. telep ingatlan lakóépület épületek, építmények egyéb építmények II. telep összesen: Központi telep ingatlan épületek, építmények egyéb építmények Központi telep összesen: Mindösszesen: Beruházások: Az év folyamán megvalósított beruházások értéke eft volt. A beruházások saját teljesítményértéke 242 eft. Az időszak alatt aktiválásra került a tárgyi eszközöknél részletezetten eft, az immateriális javak között 21 eft. Befejezetlen beruházásként maradt a tárgy év végén eft az alábbiak szerint: - Üzemanyagkút tankoló felülete 820 eft - Elítélt WC csoport tervezési költsége 316 eft - Szilvaültetvény eft - Gáztervek 4 lakásra 72 eft - Trágyatároló tervezése 309 eft - Fekete-fehér öltöző tervezése 424 eft - Műanyagdaráló üzem kialakításának tervezése 67 eft A.III. Befektetett pénzügyi eszközök Az egyéb tartósan adott kölcsönként a lakásépítési kölcsöntartozás év végi záró állománya került kimutatásra 250 eft értékben, mely összeg nem tartalmazza a évi várható törlesztő részletek értékét. A kölcsönadósok száma év végén 16 fő. A számvitelről szóló évi C törvény 27 (3) előírása szerint egyéb tartósan adott kölcsönként került kimutatásra továbbá a halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti követelés december 31-e után esedékes értéke eft összegben

18 Befektetett eszközök hatása a társaság évi eredményére: Immateriális javak Értékcsökkenési leírás - 21 eft Selejtezés 0 eft /nettó érték 0/ Átadás 0 eft /nettó érték 0/ Tárgyi eszközök Értékcsökkenési leírás eft Értékesítés könyv szerinti értéke -520 eft Értékesítés bevétele eft Selejtezés, elhullás -291 eft Befektetett eszközök összesen eft B. Forgóeszközök B.I. Készletek B.I.1. Anyagok: A korábbi éveknek megfelelően a vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván. A beszerzési ár a raktárra kerülésig felmerült kiadásokat foglalja magában, beleértve a mellékköltségeket is, kivéve a levonható általános forgalmi adót. A vásárolt készletek értékelésénél a FIFO elv szerinti értékelést alkalmazzuk. Év közben a vásárolt készletekről folyamatos mennyiségi és értékadatú analitikus nyilvántartást vezet a társaság. Az anyagkészletre az év végi értékelés során értékvesztés nem került elszámolásra. Kimutatás a vásárolt anyagok év végi záró állományának alakulásáról adatok eft-ban Megnevezés A év B év Változás C=B-A Műtrágya Növényvédő szerek, gyomirtók Ipari eredetű takarmányok Üzem, kenő, fűtőanyagok Alkatrészek Építési, étkezési és egyéb anyagok Vásárolt ipari anyagok összesen Vásárolt mező- és erdőgazdasági termények, termékek összesen Mindösszesen: év folyamán az alábbi készletmozgások történtek a vásárolt anyagkészletnél

19 Nyitó készlet eft Beszerzés eft Térítés nélküli átvétel - Értékesítés -823 eft Vissznyeremény, fellelt készlet, STF +40 eft Selejtezés eft Felhasználás eft Záró készlet eft B.I.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Befejezetlen termelésként kerül kimutatásra az év végi mezei leltár és az intenzív pulykanevelés év végi állatállománya. - Mezei leltár A mezőgazdaságban a következő évi termények őszi munkáinak /szántás, talajelőkészítés, talajművelés, vetés/ költségét, a lucernatelepítés költségeinek, valamint a szerves trágya szórás következő éve(ke)t terhelő részét, valamint a szarvasba hordott, ki nem szórt trágya szarvasba hordás költségeit kell kimutatni. A társaság 697 ha szántó művelési ágú vetésterülettel, valamint 3 ha-os szilva ültetvénnyel rendelkezik év folyamán erdőtelepítés támogatására adtunk be pályázatot, melynek keretében 8 ha szántó területen már 2008-ban megtörtént a kocsányos tölgy makkjának vetése. Így a bevethető szántóterület 689 ha lett. A 689 ha szántóból őszén ha-on búzát - 68 ha-on káposztarepcét - 54 ha-on őszi árpát vetettünk - 17 ha-on lucernát telepítettünk 2004-ben ha-on pedig tavaszi vetésű növényeket vetettünk, illetve tervezünk vetni, melyek a következőek: = Vetőkukorica 18 ha = Szója 124 ha = Napraforgó 126 ha = Zab 3 ha A mérlegkészítés napjáig a vetési munkálatok még nem fejeződtek be. Az őszi munkák költségeinek számbavétele megtörtént, a mezei leltár értéke az alábbiak szerint alakult: Össz. Könyv szerinti Mérleg Értékvesztés Terület érték érték Őszi búza 279 ha eft eft Káposzta repce 68 ha eft eft Őszi árpa 54 ha eft eft eft Tavaszi növények 271 ha eft eft Lucerna 17 ha Szórás eft eft Szarvasba hordás 158 eft 158 eft Összesen: 689 ha eft eft eft

20 A kimutatott eft értékű értékvesztést az 54 ha-on vetett őszi árpából 32 ha-on jelentkező sárgatörpülés vírusfertőzés miatti elszámolás okozta, mivel ezeken a területeken az őszi vetés teljes egészében kiszántásra került. - Pulykanevelés állatállománya szeptember 27-én db előnevelt pulyka érkezett a társaság nagyfai telephelyére decemberében a tojópulykák vágásra átadásra kerültek, így év végi állományt a bakpulykák beszerzési értéke, valamint a velük kapcsolatban felmerült nevelési költségek (pulyka nevelő tápok, vitaminok, munkadíj) alkotják. Az év végi állomány adatai: Darabszám: db Súly: kg Felmerült összes költség: eft Az utókalkuláció elvégzése során megállapításra került, hogy a mérlegkészítésig megismert piaci ár alacsonyabb, mint a tényleges önköltség, így 234 eft értékvesztés került elszámolásra. - Összesítés Könyv szerinti érték Értékvesztés Mérlegérték Mezei leltár: eft eft eft Pulykanevelés: eft 234 eft eft Összesen: eft eft eft B.I.3. Növendék-, hízó és egyéb állatok A növendék állatok között vettünk számba: kg /28 db/ szopós bárányt Az utókalkuláció elvégzése során megállapításra került, hogy a mérlegkészítésig megismert piaci ár alacsonyabb, mint a tényleges önköltség, így erre a készletcsoportra 90 eft értékvesztést számoltunk el az alábbi bontásban: Megnevezés Könyv szerinti Értékvesztés Mérlegérték Szopós bárány 457 eft 90 eft 367 eft B.I.4. Késztermékek: Könyv szerinti Értékvesztés Mérlegérték érték Késztermékként került kimutatásra a(z): - saját termelésű termények értéke eft 116 eft eft - saját termelésű állati termékek értéke 35 eft 35 eft - ipari késztermék /rongyszőnyeg, bútorgyártás utolsó darabjai/ értéke 88 eft 88 eft - képzőművészeti termékek értéke 76 eft 76 eft - feldolgozás alatt lévő termények 796 eft 394 eft 402 eft Összesen: eft 510 eft eft

21 Az év végén felleltározott saját termelésű termények közül 6,6 tonna kukorica esetében az érvényesíthető piaci ár alacsonyabb volt az utókalkuláció során megállapított tényleges önköltségnél, így 116 eft értékvesztés került elszámolásra erre a terményre. Késztermékként került kimutatásra továbbá az év végén feldolgozás alatt lévő vetőmag cirok is, mivel a feldolgozás első fázisában a 4 frakcióból 2 frakció nem érte el a 93 %-os csírázási arányt, így egy újabb feldolgozás vált szükségessé, amely csak év elején került kiértékelésre. A feldolgozási eredmények és a tényleges költségek ismeretében megállapításra került, hogy a tényleges önköltség magasabb a mérlegkészítésig megismert piaci árnál, így ezen termény után az utókalkuláció elvégzése után 394 eft értékvesztést számolt el a társaság. A késztermékek kimutatott mérlegértéke összesen: eft Saját termelésű készletek év végi állománya az alábbiak szerint alakult: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Összesen B.I.5. Áruk A vásárolt árukészletek és göngyölegek együttes év végi értéke 17 eft, értékvesztés nem került elszámolásra. Az árukészletek között kerül kimutatásra a Szegedi Fegyház és Börtön felé mérleg készítés napjáig kiszámlázott, de a vevő által el nem ismert vízdíj miatti közvetített szolgáltatás 823 eft értékben. Az áruk évi állományváltozása az alábbiak szerint alakult. Nyitó készlet 245 eft Beszerzés eft Értékesítés eft Ki nem számlázott közvetített szolgáltatás 823 eft Záró készlet 840 eft B.I.6. Készletre adott előlegek A Sztv. 28. (4) előírásának megfelelően ezen a mérlegsoron kerül kimutatásra eft, ezen belül: - az Agromag Kft-nek én szója vetőmagra utalt előleg: eft - a Hód-Mezőgazda ZRt-nek én napraforgó vetőmagra utalt előleg: eft

22 B.II. Követelések 1./ Vevőkövetelések Vevőkövetelésként a kiszámlázott és a vevők által elismert, nem kifogásolt követelések szerepelnek az éves beszámolóban. A számviteli törvény 65 (7) előírása szerint a mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A társaság egyedileg megvizsgálta vevőköveteléseit, és a rendelkezésre álló információk alapján egyetlen egy tételt sem minősített behajthatatlan követelésnek. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések értéke az alábbiak szerint alakult: adatok eft -ban Megnevezés Belföldi vevőkövetelés -ebből mérlegkészítésig ( ) pénzügyileg rendezett mérlegkészítésig ( ) pénzügyileg nem esedékes Könyv szerinti érték Le nem járt követelés Ebből Lejárt követelés 0-30 nap Lejárt követelés időszakokra bontva nap nap nap nap napnál több A mérlegkészítésig pénzügyileg nem esedékes vevőkövetelés a Versta Kft. még nem esedékes törlesztő részleteinek összege. Mivel minden, a mérlegforduló napon fennálló mérlegkészítésig esedékes vevőkövetelés befolyt a mérlegkészítés napjáig, így a vevőkövetelésekre a társaság nem számolt el értékvesztést. A vevőkövetelések kimutatott mérlegértéke eft. 5./ Egyéb követelések: A fordulónappal egyeztetett egyéb követelések az alábbiak: - Adóelszámolás helyi adó miatt 3 eft - Munkavállalóval szembeni követelés: 16 eft - Költségvetési kiutalási igény /gázolaj jövedéki adó/ eft - Az adott kölcsönökből évben esedékes törlesztések összege 55 eft - Teletank díjelőleg 1 eft - CASCO bonusz díjvisszatérítés 33 eft havi lakáskölcsön törlesztés 4 eft - Vevőktől kapott előleg, ellenértékbe beszámító letét ÁFÁ-ja 781 eft - Vevő által el nem ismert követelés ÁFA tartalma 165 eft - Agrártámogatás címén fennálló követelés határozat szerint eft

23 Összesen: eft B.III. Értékpapírok A társaság június 01-jétől forgatási céllal K & H Pénzpiaci Alap elnevezésű instrumentum, értékpapír adás-vételét valósította meg az adott pillanatban rendelkezésre álló szabad pénzeszköz utáni legmagasabb hozam elérése érdekében június 01-je és december 31-e között ebből az üzletből 76 eft realizált árfolyamnyereség az év végi értékelés miatt pedig 103 eft árfolyamnyereség keletkezett. A mérlegtétel adatai a következők: Instrumentum neve: K & H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Instrumentum kódja: KH PÉNZPI ISIN kód: HU Névérték: 1 HUF Bekerülés dátuma Bekerülési ár Bekerülési érték Darab Ft/db (eft) , , Összesen: Piaci ár én: 1, Ft/db Piaci érték: eft Árfolyamnyereség: 103 eft B.IV. Pénzeszközök Záró pénzkészlet: - Házipénztárban 486 eft - Forint betétszámlákon eft - Elkülönített betétszámlákon 968 eft Összesen: eft Az év során a társaságnak likviditási nehézségei nem voltak, fizetőképességét egész évben megtartotta, kötelezettségeit határidőre pénzügyileg minden esetben rendezni tudta

24 C. Aktív időbeli elhatárolások év év Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák: - A tárgyévre járó, de a mérleg fordulónapja utánesedékes bevételeket/bevételek aktív időbeli elhatárolása eft eft =továbbszámlázott szolgáltatások eft eft =betétkamat 3 eft 2 eft =késedelmi kamat 37 eft =2006. évi vágóbaromfi termelési támogatás eft =Késleltetett betelepítés támogatása 67 eft =Árfolyam nyereség 1 eft =Pulyka állatjóléti támogatás eft =Ártalmatlanítási támogatás 151 eft =Pulykaminősítési támogatás eft - A tárgyévben kifizetett, de a következő évet terhelő költségeket, ráfordításokat/költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 278 eft 132 eft =előfizetések díjai 264 eft 102 eft =2007. I.névi postafiók bérlet 2 eft 5 eft =IYJ 342 Casco eft 12 eft =KGFB KWE ig 13 eft Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke: eft eft D. Saját tőke D.I. Jegyzett tőke A cégbíróságon bejegyzett tőke érték eft, a tárgyévben változás nem volt. D.II. Tőketartalék A tőketartalék értéke eft, a tárgyévben változás nem volt. D.III. Eredménytartalék Tartalmazza az előző évekről áthozott mérleg szerinti eredményt, így a záró egyenlege eft. D.IV. Értékelési tartalék A A. pontban részletezett /tárgyi eszközök értékhelyesbítése/ ingatlanok, épületek, építmények vonatkozásában a piaci értéken való értékelést alkalmaztuk, melynek eredményeként az értékelési tartalék eft -ról eft -ra változott. D.V. Lekötött tartalék Társaságunk az EMVA rendszerében három támogatási kérelmet nyújtott be 2007-ben, melyből két esetben mérlegkészítés napjáig megérkezett a jóváhagyó döntést tartalmazó határozat. A 23/2007. (IV.17) FVM rendelet 20 (1) bekezdés szerint a pénzügyileg rendezett támogatást a kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozások tőkertartalékba kötelesek elszámolni. A támogatási rendelet bizonyos kötelezettségek nem teljesítése esetén jogkövetkezményként visszafizetési

25 kötelezettséget ír elő. A Sztv. 38 (2) d) pontja szerint a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszközök azon részét, amelyet a jogszabályban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészben vissza kell fizetni, lekötött tartalékba kell átvezetni. A mérlegben ezen a soron a december 22-én érkezett támogatás szerepel 720 eft értékben. D.VII. Mérleg szerinti eredmény A társaság döntése alapján a SZTV. 2. sz. melléklete szerinti A EREDMÉNYKIMUTATÁSSAL (összköltség eljárással) állapítottuk meg az adott év értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, az aktivált saját teljesítmények értéke, valamint az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, az egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként jelentkező eft üzemi tevékenység eredményét, amely nyereség jellegű. Pénzügyi műveletek bevételeként számoltunk el 14 eft kapott kamatot, a CHF ban megkötött pénzügyi lízingszerződés miatti kötelezettség kapcsán elszámolt 307 eft árfolyam nyereséget, valamint az értékpapírokkal kapcsolatban 179 eft árfolyamnyereséget. A pénzügyi műveletek ráfordításai között a pénzügyi lízing miatti kamat eft értékben, a pénzügyi lízing kötelezettség miatt elszámolt árfolyamveszteség 9 eft értékben jelentkezik. A pénzügyi műveletek eredménye 710 eft veszteséget mutat. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a térítés nélkül átvett honvédségi anyagokból költségkénti elszámolásának 363 eft ellentételezése. Rendkívüli ráfordítást a társaság nem mutatott ki. A rendkívüli eredmény így 363 eft nyereséget mutat. Az üzemi tevékenység eredményét módosítva a pénzügyi műveletek eredményével valamint a rendkívüli eredménnyel a beszámolási időszak eft összegű adózás előtti eredményét kapjuk. A társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 5. számú mellékletének 2. pontja szerint nem minősül társasági adóalanynak, így adófizetési kötelezettségünk nincs. E. Céltartalék képzés Az adózás előtti eredmény terhére képzett céltartalék mérleg szerinti értéke én eft az alábbiak szerint. Képzés jogcíme Várható kötelezettségekre összesen évi mérleg érték eft évi i Felhasználás eft Képzés eft mérlegérték eft MUHI és Társa Bt. kárigénye Jövőbeni költségekre összesen Villamoshálózat javítása, karbantartása Mindösszesen

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2014.03.17. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben