Kiegészítő melléklet december 3l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l."

Átírás

1 Adószám: Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk /1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca Kiegészítő melléklet december 3l. Keltezés: Budapest, március 09.

2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A Magyar Olimpiai Bizottság bemutatása A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban MOB) tevékenységét 1989-ben társadalmi szervezetként kezdte meg, majd az március 25-én kelt Fővárosi Bírósági végzésben foglaltak szerint feladatait önkormányzati elven szervezett jogi személyként működő köztestületként látja el, mely feladatokat a sporttörvény határozza meg. A MOB a Fővárosi Bíróságnál a 14. sorszám alatt köztestületként nyilvántartásba vett szervezet, a sportról szóló I. törvény (továbbiakban sporttörvény) 38. (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint, közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. Tevékenységét a évi egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény szerint végzi. A sportról szóló évi I. törvény (Stv.) 38. (1) bekezdése és a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának 1. (2) bekezdése szerint a MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kizárólagos nemzeti olimpiai bizottságként elismert, a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A MOB hatásköreit és feladatait az Stv. és az Alapszabály határozza meg. A MOB rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén, a Budapest, Csörsz utca cím alatt folytat. A MOB induló tőkéje: eft A beszámoló közreműködői: A könyvviteli szolgáltatásokat a MOB Iroda gazdasági szervezete látja el. A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Juhász Erika gazdasági vezető Könyvviteli szolgáltatási tev. nyilvántartási száma: A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttörvény 39 (5) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.(nyilvántartási szám: ) Dr. Szabó István könyvvizsgáló Győr, Hegymester út 50. Könyvvizsgálati szolgáltatási tev. nyilvántartási száma: A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet valamint a közhasznúsági mellékletet, a hely és a kelet feltüntetésével a MOB elnöke, vagy a főtitkára írja alá. 2

3 1.3. A MOB által ellátott tevékenységek A MOB által ellátott alaptevékenység (alapcél szerinti tevékenység, közhasznú tevékenység) körét a sporttörvény, illetve a MOB Alapszabálya határozza meg. A MOB az alapcél szerinti, illetve közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve, a 131/2013/EH, valamint a 47/2014/EH elnökségi határozatok alapján az alábbi gazdaságivállalkozási tevékenységeket folytathatja: a) válogatott nemzeti felszerelések értékesítése, b) könyvek és egyéb kiadványok értékesítése, c) MOB/Magyar Csapat merchandise termékek értékesítése, d) ingatlan bérbeadás. A MOB a gazdasági-vállalkozási tevékenységéről elkülönített nyilvántartást vezet, eredményét az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alapcél szerinti) fordíthatja. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Az eszközök és források értékelése a Számviteli törvény és a MOB számvitel politikai előírásai szerint történik A beszámoló formája, a mérlegkészítés időpontja A MOB a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek kormányrendeletben maghatározott egyszerűsített éves beszámolóját (PK-142) készíti, mely tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást, a közhasznúsági mellékletet, valamint a kiegészítő mellékletet. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31. A MOB a mérlegkészítés időpontját a számviteli politikájában a tárgyévet követő január 31. napban, így a évi beszámoló vonatkozásában január 31. időponttal határozta meg. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági mellékletet a MOB Közgyűlése által elfogadott 3

4 tartalommal május 31-ig letétbe kell helyezni és a MOB hivatalos honlapján közzé kell tenni Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek tekintjük a hibát a Szt. 3. (3) bek. 3. pontjában foglaltakkal egyezően ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, de legalább 1 millió Ft Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 eft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik Devizás tételek értékelése A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek a teljesítés napjára vonatkozó MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek kimutatásra. Az év végi értékelési különbözet elszámolásra került Értékcsökkenési leírás elszámolása Az értékcsökkenést az üzembe helyezés /használatbavétel napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig havonta számoljuk el, kivéve a kivezetett eszközök törtévi értékcsökkenését, melyek a kivezetéskor elszámolásra kerülnek. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. A használatba vett tárgyi eszközök és immateriális javak állományának alakulását a 3.2. ponthoz készült kimutatás tartalmazza. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk Értékvesztés elszámolása Valamennyi érintett eszközcsoport esetében az értékvesztés elszámolását, azok esetleges visszaírását egyedileg állapítjuk meg. 4

5 2.10. Vásárolt készletek értékelése A MOB a vásárolt készleteket a mérlegben beszerzési áron megállapított értéken mutatja ki Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A MOB a közfeladat ellátásával összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóra kötelezően előírt tartalommal készült, csak azokat az adatokat és információkat tartalmazza, amelyek vonatkoznak a MOBra Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos információk A MOB mint köztestület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a Közgyűlésnek kell elfogadni. A közhasznúsági mellékletet az erre rendszeresített formanyomtatványon (PK-142) kell elkészíteni, melyben többek között a közhasznú tevékenységeket, célcsoportjait, a közhasznú jogálláshoz szükséges adatokat, mutatókat, a vagyon felhasználását, a közhasznú cél szerinti juttatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét kell bemutatni. A közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében támogatásonként be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 5

6 3. Elemzések 3.1. Adatok változása Mérlegadatok változása A mérlegtételek Az előző A változás megnevezése eft év mód. eft eft % A. Befektetett eszközök ,11 I. Immateriális javak ,42 II. Tárgyi eszközök ,71 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök ,71 I. Készletek ,28 II. Követelések ,99 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök ,80 C. Aktív időbeli elhatárolások ,22 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN ,22 D. Saját tőke ,71 I. Induló tőke/jegyzett tőke ,00 II. Tőkeváltozás/eredmény ,83 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevék ,75 VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék ,94 E. Céltartalékok ,00 F. Kötelezettségek ,48 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lej. kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,48 G. Passzív időbeli elhatárol ,23 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN ,22 6

7 Az eredmény-kimutatás adatainak változása Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ÖSSZESEN Megnevezés A változás A változás A változás eft eft eft % eft eft eft % eft eft eft % Értékesítés nettó árbevétele , , ,07 Aktivált saját teljesítmények ért Egyéb bevételek , ,38 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások , , A adományok , ,09 Pénzügyi műveletek bevételei , ,82 Rendkívüli bevételek , ,38 - alapítótól kapott befizetés - támogatások Összes bevétel ( ) , , ,96 ebből: közhasznú tevékenység bevételei , ,24 Anyagjellegű ráfordítások , , ,75 Személyi jellegű ráfordítások , ,19 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai , ,93 Értékcsökkenési leírás , ,67 9. Egyéb ráforditások , , B. C. 12. D. Pénzügyi műveletek ráfordítása , ,68 Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás ( ) , , ,73 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai , ,06 Adózás előtti eredmény (A-B) , , ,03 Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (C-12) , , , Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) , , ,03 7

8 3.2. Mérlegtételek megoszlása Eszközök összetétele és annak változása Az A A mérlegtételek előző változás megnevezése eft % eft % év mód. % A. Befektetett eszközök , ,35 102,11 I. Immateriális javak , ,35 75,42 II. Tárgyi eszközök , ,00 103,71 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0, ,00 B. Forgóeszközök , ,86 173,71 I. Készletek , ,45 105,28 II. Követelések , ,88 41,99 III. Értékpapírok 0 0, ,00 IV. Pénzeszközök , ,53 182,80 C. Aktív időbeli elhatárolások , ,79 15,22 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN , ,00 152,22 A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök állományának évi változását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Nyitó érték Évközi változások Záró (halmozott) érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tárgyi eszközök összesen eft Mindösszesen Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték Bruttó érték Tárgyévi Écs (+) Écs leírás csökkenés (-) Nettó érték Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték A mérlegben szereplő immateriális javak nyitó bruttó értéke eft, tárgyidőszaki növekedés eft, tárgyévi záró bruttó értéke eft. A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke eft, a tárgyidőszaki változás eft, tárgyévi halmozott záró értéke eft. A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke eft, a tárgyidőszaki növekedés eft, a záró bruttó érték eft. A halmozott értékcsökkenés az év első napján eft volt, a tárgyidőszaki változás eft, a tárgyévi halmozott záró érték eft. 8

9 A mérlegben a tárgyi eszközök nyitó állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül - tartalmazza a vagyoni értékű jogok beszerzésére adott előleg értékét is 914 eft értékben, melynek üzembe helyezése évben megtörtént. A mérlegben az immateriális javak záró állománya - a táblázatban szereplő adatokon kívül eft értékben tartalmazza a vagyoni értékű jogok beszerzésére adott előleg összegét is. A MOB a beszámolási időszakban 76 eft terven felüli értékcsökkenést számolt el. Készletek: A készletek időszak végi záró értékét raktári állomány képezi, mely sportruházatokból, sportfelszerelésekből, táplálék kiegészítőkből, továbbá sportszakmai könyvekből áll az alábbiak szerint. eft-ban Sportruházat Táplálék kiegészítők Könyvek Egyéb felszerelés Késztermék (Sport2014) 386 Összesen Követelések: eft-ban 31 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból Szolgáltatásra adott előlegek Különféle egyéb követelések Követelések összesen: Pénzeszközök: A beszámolóban szereplő pénzeszközök értéke az alábbiak szerint alakult: eft-ban 381 Forintpénztárak Valutapénztárak * Forintszámlák Deviza számlák* Pénzeszközök összesen: *A valuta és a deviza adatok értékelése a december 31-i MNB középárfolyamok alapján történt. Aktív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Bevételek: évet illető, évben számlázott szolgáltatás bevétele évet illető, januárban kapott nem pénzbeli támogatás 998 9

10 Ráfordítások: évre vonatkozó költségek, ráfordítások Összesen: Források összetétele és annak változása A mérlegtételek Az előző A változás megnevezése eft % év mód. eft % % D. Saját tőke , ,20 107,71 I. Induló tőke/jegyzett tőke , ,32 100,00 II. Tőkeváltozás/eredmény , ,44 104,83 III. Lekötött tartalék 0 0, ,00 IV. Értékelési tartalék 0 0, ,00 V. Tárgyévi eredmény alaptevék , ,25 163,75 Tárgyévi eredmény vállalk. VI. tevék , , ,94 E. Céltartalékok , ,81 100,00 F. Kötelezettségek , ,74 95,48 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0, ,00 II. Hosszú lej. kötelezettségek 0 0, ,00 III. Rövid lejáratú kötelezettségek , ,74 95,48 G. Passzív időbeli elhatárolások , ,25 212,23 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 152,22 Saját tőke része: eft-ban - induló tőke: tőke változás: tárgyévi eredmény alaptevékenységből tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből összesen: Céltartalék: évi mérlegben szereplő értéke: eft, amelyet a MOB a várható kötelezettségekre a tárgyévet megelőző évben képzett. 10

11 Rövid lejáratú kötelezettségek: eft-ban 454 Szállítók Szja Szociális hozzájárulási adó, TB járulék Rehabilitációs hj Munkaerőpiaci járulékok Egbizt járulék levont Nyugdíjjárulék levont EKHO levont EKHO munkáltatói Egyéb NAV befizetési kötelezettség ÁFA elszámolások Jövedelem elszám TB kötelezettség Munkavállalók rövid lej. kötelezettség Különféle rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek összesen: Passzív időbeli elhatárolások (adatok eft-ban) Passzív időbeli elhatárolás a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban kerültek leszámlázásra. Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott költségvetési támogatások összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek. Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra halasztott bevételként a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összege, a térítés nélkül átvett eszközök értéke. Bevételek: évben fel nem használt állami támogatások Támogatásból beszerzett eszközök miatt Térítés nélkül átvett eszközök miatt Ráfordítások: évre vonatkozó költségek Összesen:

12 3.3 Vagyoni helyzet Befektetett eszközök fedezettsége A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 354,50 %-ban, a tárgyévben 373,93 %-ban fedezte, a kis mértékű növekedés indexe 105,48 %. Befektetett eszközök, illetve forgóeszközök aránya Nyitó Záró % % Befektetett eszközök aránya 12,44 8,35 Forgóeszközök aránya 79,62 90,86 A forgóeszközök aránya évközi növekedését döntően a pénzeszközök állományának eft értékű növekedése, a befektetett eszközök állományának eft értékű növekedése továbbá az aktív időbeli elhatárolások eft értékű csökkenése együttes hatásként okozta. Az arányszámot az előzőeken kívül a követelések állományának eft értékű csökkenése, s a készletek állományának eft értékű növekedése is módosította. A befektetett eszközök arányának csökkenését nagymértékben a pénzeszközök záró állományának nagysága okozta. Saját tőke változása A saját tőke az előző évhez képest eft értékkel, 7,71 %-kal nőtt. Tőkeerősség MOB saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 44,10 %, a tárgyévben 31,20 %. A gazdálkodó tőkeerőssége kis mértékben csökkent. Tőkeszerkezeti mutató A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 24,37 %-át tették ki, a tárgyévben 21,60 %-át, így továbbra is kedvező maradt. Kötelezettségek dinamikája A MOB mérlegben kimutatott kötelezettségei az előző évhez képest eft értékkel csökkentek. A fontosabb vagyoni mutatók alakulása a 1. sz. mellékletben található. 12

13 3.4. Likviditás és fizetőképesség A rövid távú pénzügyi helyzet elemzéséhez a négyfokozatú likviditási mérleg a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult: ESZKÖZÖK FORRÁSOK I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes kötelezettségek II. Mobil eszközök II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek III. Mobilizálható eszközök III. Később esedékes kötelezettségek 0 IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fizetendő források Összesen Összesen eft Pénzeszközök változása A pénzeszközök záró állománya eft, mely az előző időszaki záró állományhoz képest eft-tal, 82,80 %-kal nőtt. A záró állomány nagyságát legjelentősebb mértékben a tárgyévben befolyt állami támogatások befolyásolták. Likviditási gyorsráta A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 708,06 %, a tárgyévben 1311,83 % volt. Likvid eszközök aránya A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 76,08 %, a tárgyévben 88,41 % volt. Hosszú távú likviditás A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 741,04 %, a tárgyévben 1 348,20 % volt. A hosszú távú likviditás továbbra is rendkívül kedvező maradt. A változást a pénzeszközök eft értékű, illetve a készletek eft értékű állománynövekedésének, valamint a követelések eft értékű, továbbá a kötelezettségek eft értékű állománycsökkenésének együttes hatása okozta. Kötelezettségek és kinnlevőség A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 13,05 %-a teljesíthető. 13

14 Kötelezettségek és likvid eszközök A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, pénzeszközök) 1311,83 %-ban fedezték a kötelezettségeket. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása a 2. sz. mellékletben található Jövedelmezőség Bevétel alakulása A MOB összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest eft értékkel, 22,96 %-kal nőtt. A tárgyévi eredmény dinamikája A tárgyévi (alap- és vállalkozási tevékenységre összesített) eredmény az előző évben eft, a tárgyévben eft volt. Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény eft értékkel nőtt. A fontosabb jövedelmezőségi mutatók alakulása a 3. sz. mellékletben található. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A mérleg korábbi időszakra vonatkozó helyesbítő tételt nem tartalmaz Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A MOB mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 14

15 Tétel átsorolások A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. Értékelési elvek változása Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a MOB a tárgyidőszakban nem élt Mérlegen kívüli tételek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A MOB pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről szóló 224/2000. számú Kormányrendelet által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 15

16 4.7. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel Saját tőke Saját tőke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Tőkeelem Előző év Tárgyév Változás Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Saját tőke összesen eft Induló tőke alakulása Az induló tőke az előző időszakhoz képest nem változott. Tőkeváltozás alakulása A tőkeváltozás tárgyévi tételei között az előző évi eredmény átvezetése, valamint az előző évek FONESZ beolvadás miatti egyéb követelések korrekciója szerepel. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem szerepel, a MOB fejlesztési tartalékot nem képzett Céltartalékok évben a folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan a felmerült kár, valamint a nem vagyoni kár esetleges jövőbeni pénzügyi teljesítésére eft céltartalék képzésére került sor. Az előző évben képzett céltartalékot a jelenleg is folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan továbbra is változatlan értékben tartjuk nyilván. 16

17 4.10. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hosszú lejáratú kötelezettségek kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Kötelezettségek átsorolása A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése miatt átsorolásra nem került sor. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. 5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása A MOB a korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés keretében feltárt hibát a tárgyévi események között számolta el Össze nem hasonlítható adatok Az eredmény-kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával Az eredmény-kimutatás tagolása Alaptevékenység, alapcél szerinti közhasznú tevékenység eredménye: Bevételek (adatok eft-ban) évben befolyt költségvetési támogatás NOB-tól, valamint MOB támogatóktól kapott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások Adományok

18 A Magyar Olimpiai Csapat támogatói, partnerei támogatói kategória használati díja Alaptevékenység egyéb számlázott bevételei (regisztrációs díjak, közvetített szolgáltatások, eszközértékesítés bevétele) Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek (térítésnélkül átvett eszközök időbeli elhatárolással korrigált értéke) Összesen: Időbeli elhatárolások miatt korrekciók: évről évre elhatárolt támogatás évre elhatárolt fel nem használt támogatás támogatásból beszerzett eszközök miatt elhatárolás évben befolyt évben felhasznált támogatás elhatárolásának megszüntetése januárban kapott évet érintő nem pénzbeli támogatás elhatárolása 998 Az alaptevékenység időbeli elhatárolásokkal korrigált összes bevétele: Ráfordítások (adatok eft-ban) Sportszövetségek, sportszervezetek, egyéb partnerek támogatására felhasznált összeg Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb, illetve rendkívüli ráfordítások Alaptevékenység összes ráfordítása: Alaptevékenység tárgyévi eredmény (bevételi többlet): Eredmény felhasználási javaslat: az alaptevékenység tárgyévi eredményét a MOB az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alaptevékenység, közhasznú tevékenység) fordítja. 18

19 Gazdasági-vállalkozási tevékenységének eredménye: Bevételek (adatok eft-ban) Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 386 Tevékenység összes bevétele: Ráfordítások (adatok eft-ban) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 291 Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása: Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (bevételi többlet): Eredmény felhasználási javaslat: a gazdasági-vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményét a MOB az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre (alaptevékenység, közhasznú tevékenység) fordítja. Új tételek az eredmény-kimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a MOB nem élt Bevételek A MOB bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 19

20 Bevételek alakulása és megoszlása e Ft Bevételek Előző év Tárgyév % % Értékesítés nettó árbevétele , ,99 Aktivált saját teljesítmények 0 0, ,04 - támogatások, adományok , ,03 - különféle egyéb bevételek , ,23 Egyéb bevételek összesen , ,26 Pénzügyi műveletek bevételei , ,65 Rendkívüli bevételek , ,06 Bevételek összesen , ,00 Aktivált saját teljesítmények A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmények között a SPORT 2014 című saját előállítású könyvvel összefüggő elszámolások kerültek nyilvántartásba Ráfordítások Költségek költségnemenként A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: e Ft Költségnem Előző év Tárgyév % % Anyagjellegű ráfordítások , ,38 Személyi jellegű ráfordítások , ,24 Értékcsökkenési leírás , ,38 Költségnemek összesen , ,00 Ráfordítások alakulása A MOB ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 20

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet december 3l.

Kiegészítő melléklet december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet december 3l.

Kiegészítő melléklet december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18161777-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 60138/2001 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2014.

Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Adószám: 19335537-2-05 Bejegyző szerv: B-A-Z megyei Ügyvédi Kamara Regisztrációs szám: 473/1/2008 3530 Miskolc, Petõfi utca 7 fsz 2 Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24700072-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-025078 HAJDÚVITÉZ RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1 2013 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Egyszerűsített éves beszámoló A eredménykimutatása (összköltség eljárással) Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13496294-2-41,Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-907073 WIPARK Budavár Garázsüzemeltető Kft. 1014 Budapest, Színház utca 5-7 Egyszerűsített éves beszámoló "A"

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 18220849-1-16 - - 5100 Jászberény, Forgács utca 16 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. - 2014. december 31. Jászberény, 2015.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 23309393-1-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-959455 Csellengő Csemete-Lak Közhasznú Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Akácfa utca 50. 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14761722-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-918616 1191 Budapest, Toldy utca 9 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. -

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben