Kiegészítı melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet Az üzleti év: január december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem Mészáros Péter 1 / 20

2 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 12 D. SAJÁT TİKE I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 15 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 16 III. TİKETARTALÉK 17 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 22 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 24 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebbıl visszaírt értékvesztés 5 IV. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbıl értékvesztés 10 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 16 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 17 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 18 E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY április 21. Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom: Mészáros Péter Horányi Márton ny.sz.: /20

3 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 I.1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 I.2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 I.3 Vagyoni értékő jogok 6 I.4 Szellemi termékek 7 I.5 Üzleti vagy cégérték 8 I.6 Immateriális javakra adott elılegek 9 I.7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok II.2 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 13 II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 14 II.4 Tenyészállatok 15 II.5 Beruházások II.6 Beruházásokra adott elıleg 17 II.7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 III.1 Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 20 III.2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 III.3 Egyéb tartós részesedés 22 III.4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 III.5 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 III.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25 III.7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK 29 I.1 Anyagok 30 I.2 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 I.3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 I.4 Késztermékek 33 I.5 Áruk 34 I.6 Készletre adott elılegek 35 II. KÖVETELÉSEK II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39 II.4 Váltókövetelések 40 II.5 Egyéb követelések II.6 Követelések értékelési különbözete 42 II.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 III.1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 III.2 Egyéb részesedés 46 III.3 Saját részvények és részesedések 47 III.4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 48 III.5 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK IV.1 Pénztár, csekkek 1 51 IV.2 Bankbetétek C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK C.1 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása C.2 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 55 C.3 Halasztott ráfordítások MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK 56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN hatása április 21. Mészáros Péter 3 / 20

4 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés D. SAJÁT TİKE I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 61 III. TİKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 69 E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 E.2 Céltartalék a jövıbeni költségekre 71 E.3 Egyéb céltartalék 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 I.2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 76 I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 II.2 Átváltoztatható kötvény 80 II.3 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 II.6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 II.7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 85 II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III.1 Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl az átváltoztatható kötvények 89 III.2 Rövid lejáratú hitelek III.3 Vevıtıl kapott elılegek III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból III.5 Váltótartozások 93 III.6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 III.7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 95 III.8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 III.10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK G.1 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 100 G.2 Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása G.3 Halasztott bevételek MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK 102 FORRÁSOK ÖSSZESEN hatása április 21. Mészáros Péter 4 / 20

5 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termeléső készletek állományváltozása 5 4 Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 6 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebbıl visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbıl értékvesztés 22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés 24 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ebbıl értékelési különbözet 33 VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbıl kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ebbıl értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 46 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 47 E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 52 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY április 21. Mészáros Péter 5 / 20

6 ADÓMÉRLEG Megnevezés / E Ft A/ Adózás elıtti eredmény : B/ Adóalapot csökkentı tételek (-): Elızı évek elhatárolt veszteségébıl leírás (az elhatároláskor érvényes szabályok szerint) 7. (1)a) 2 Céltartalékokkal kapcsolatos adóalap-csökkentés (7. (1) b), c)): Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege (7. (1)cs)), kivéve a Tao. 1. sz. melléklet 10. pont szerint adóalapnál érvényesített: 4 Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás (a+b+c+d) 7. (1)d) a = 100 E Ft alatti eszközök amortizációja b = immateriális javak amortizációja c = egyéb terv szerinti értékcsökkenés d = terven felüli értékcsökkenések a Tao. 1. sz. mell. alapján 5 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történı kivezetése, vagy forgóeszközök közé történı átsorolás esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) (ÉCS=Tao tv.) 7. (1)d)). 6 Vállalkozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkezı adózó által a térségben ig üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének 10%-a (már eszerint elkezdett értékcsökkenés elszámolása esetén!) (1. sz. melléklet 11.). 7 Bejelentett részesedés (7. (1) dz)): 0 0 a = értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége (feltétele, hogy az adózó (jogelıdjét is figyelembe véve) megelızıen legalább 2 éven keresztül az eszközei között tartotta nyilván), b = adóévben visszaírt értékvesztése. 8 Devizás befektetett pénzügyi eszközökkel, hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban (a+b): 0 0 a = devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamnyeresége. 7 (1)dzs)a) -> választható b = a bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekbıl történı kivezetésekor az elızı években a 8 (1)dzs)a) alapján elszámolt növelı tételek összege. 9 Szabályozott tıkepiacon kötött ügylet alapján elszámolt ráfordítást meghaladó bevétel 50%-a (kv. Biztosító, pü-i intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tıketársaság), max: pontok együtt az AEE 50%-a, 7 (1)e. -> választható 10 Az eredménytartalékból adóévben lekötött fejlesztési tartalék összege, legfeljebb azonban az AEE 25%-a de maximum 500 M Ft (következı 4 adóévben kell beruházásra felhasználni!) 7 (1)f. 11 Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenırzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés (a-b) 7. (1)g) Tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) a kivezetett részesedés értékét meghaladó, a kivezetés miatt elszámolt bevétel (kivéve az ellenırzött külföldi társaságban lévı részesedést) 7. (1)gy). 13 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség 7 (1)h. ->választható 14 Szakmunkástanulókkal kapcsolatos kedvezmény: adóév 1. napján érvényes minimálbér 24%-a fı/hó (tanulószerzıdéssel), vagy 12% fı/hó (iskolával kötött megállapodással) 7. (1)i). 15 Munkanélküli, 6 hónapja szabadult, pártfogó felügyelete alatt álló, szakmunkástanuló tovább foglalkozt. esetén befizetett TB (max.12 hó) 7. (1)j) 16 A kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamatráfordítást meghaladóan kapott kamatbevétel 50%-a (kv. biztosító, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tıketársaság), max: pontok együtt az AEE 50%-a. 17 Meghatározott képzımővészeti alkotás beszerzése esetén, (7. (1)l)) 0 0 a = képzımővészeti alkotás beszerzési értéke, max. adóévi beruházások 1%-a (7. (1) la)): b = kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és azt követı 4 évben egyenlı részletekben (7. (1) lb)): 18 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett (a+b+c+d) 7. (1)ly): 0 0 a = támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, b = átvállalt (kötelezettség) tartozás (bevételként elszámolt része), c = eredeti jogosult által elengedett kötelezettség (bevételként elszámolt része), következtében az adóévben elszámolt bevétel, d = térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta), 19 A visszavásárolt saját üzletrész / részvény, saját átalakított befektetıi részjegy bevonása következtében elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része 7. (1)m). 20 Követelések (a+b+c): 7. (1)n) 0 0 a = adóévben visszaírt értékvesztése, b = bekerülési értékébıl a Számviteli törvény szerint behajthatatlan rész (max. nyilvántartott értékvesztés), c = átruházáskor, kiegyenlítéskor, beszámításkor a könyv szerinti értéket meghaladó bevétel (max. nyilvántartott értékvesztés). 21 Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmébıl származó ráf. meghaladó bevétel 50%-a (7 (1)ny)), max.: pontok összesen AEE 50%. 22 A társasház tulajdonosai által a közös név alatt megszerzett jövedelembıl az adózó által bevételként elszámolt összeg, amelyre a társasház a személyi jövedelemadót megfizette 7. (1)o). 23 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára való áttérés során keletkezett átszámítási különbözet (veszteség esetén) az áttérést követı adóévben 7. (1)p) 24 Állam által elszámolt hitelbıl felújított mőemlék ingatlan hitelének kamata, max. AEE (7. (1) q)): 25 Bírság, büntetés (Art. 3.,TB) elengedett összege, ha korábban adóalapnövelı volt 7. (1)r). 26 Kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50%-a, max: pontok együtt az AEE 50%-a, 7 (1)s. 27 Szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom magyarországi költségei, csak kis- és középvállalkozások alkalmazhatják. (7 (1)sz)) 28 Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktíválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése (+a-b) 7. (1)t) / 20

7 ADÓMÉRLEG 29 Önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés alapján (min. 60 hónap) elszámolt ingatlan bérleti díjbevételnek a lakás elszámolt értékcsökkenési leírását meghaladó részének 50%-a. 30 Adóellenırzés, önellenırzés során elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növelése 7. (1)u). 31 Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességő munkavállaló bére (max. adóév 1. napján érvényes minimálbér) (feltéve, hogy: átlagos állományi létszám nem éri el a 20 fıt) 7. (1)v). 32 Részesedések átruházásánál elszámolt árfolyamnyereség: (7 (1)w) 33 Adóévre ráfordításként elszámolt helyi iparőzési adó, max. AEE ( feltétel: adóév utolsó napján nincs állami / önkormányzati adótartozása) 7. (x) 34 Átlagos foglalkoztatási létszám növekedése elızı évhez képest * minimálbér (éves összege, adóév 1. napján) 7 (1)y). 35 Adományok (kivéve: Mősorszolgáltatási Alapnak közérdekő kötelezettségvállalásként adott összeg) 7. (1)z) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózónál (együtt max. AEE és 30 mft) 7. (1)zs). 0 0 a = a korábban még használatba nem vett ingatlan (kv. üzemkörön kivüli ingatlan és a után beszerzett ültetvények), b = a korábban még használatba nem vett mőszaki berendezések, gépek, jármővek, üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, c = az ingatlan felújítás, átalakítás, bıvítés, rendeltetés-változtatás értéke, d = és a korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke. 37 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE>szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendı!) 18. (1)a), (2)-(4) 38 Egyéb adóalapcsökkentı tétel. C/ Adóalapot növelı tételek (+): Várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék, beleértve a környezetvédelmi kötelezettségekre és erdıfelújítási kötelezettség fedezetére képzett céltartalékot ( kivéve a Diákhitel Központ által képzett céltartalék) 8. (1)a). 2 Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés (a+b) 8. (1)b): a = terv szerinti értékcsökkenési leírás (5. számlaosztályból), b = terven felüli értékcsökkenés (8. számlaosztály), 3 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történı kivezetésének- (kivéve: kedvezményezett eszközátruházás); vagy forgóeszközök közé való átsorolásának könyv szerinti értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). (ÉCS=Sztv) 8. (1)b) 4 El nem számolható költség (3. sz. melléklet szerinti rész) 8. (1)d). 5 A 7 (1)dzs)a) alkalmazása esetén (a+b): 0 0 a Devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamvesztesége. 8 (1)dzs)a). b A bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekbıl történı kivezetésekor az elızı években a 7 (1)dzs)a) alapján elszámolt csökkentı tételek összege. 6 Jogerıs határozatban megállapított bírság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenırzéshez kapcsolódik) 8. (1)e). 7 Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8. (1)gy). 8 A behajthatatlannak nem minısülı elengedett követelés 8. (1)h). 9 Kapott kölcsön, zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír miatti tartozás és a váltótartozás (kivéve szállítói) és minden kamatozó kötelezettség napi átlagos állománya után elszámolt adóévi kamatnak a saját tıke (JT+TT+ET+LT) napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része 8. (1)j) 10 A kapcsolt vállalkozástól kapott kamatbevételt meghaladóan fizetett kamatráfordítás 50%-a a gazdasági társaságnál, európai részvénytárs., a szövetkezetnél és a külföldi vállalk. (kv. biztosító, pénzügyi int., befektetési váll., kockázati tıketárs.). Ezt nem alkalmazhatja kisvállalkozás! 8 (1)k. -> e szabályt nem kötelezı alkalmazni 11 Ellenırzött külföldi társaságban lévı részesedésre elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség és e részesedés bármilyen kivezetése következtében során elszámolt ráfordításnak a bevételt meghaladó része 8. (1)m)a) 12 Bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóévi ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés kivezetésével kapcsolatosan elszámolt ráfordításoknak a bevételeket meghaladó része. 8. (1)m)b) 13 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta), átvevı által meg nem térített áfa, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül nyújtott szolg. (8. (1)n) 14 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára áttérés TT növeléseként átszámítási különbözetek (nyereség esetén) 8. (1)o) 15 Adó- vagy önellenırzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése 8. (1)p). 16 Kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke ( de maximum az AEE csökkentésénél figyelembe vett összeg) 8 (1)r. 17 Elızı években tartós adományozás miatt igénybe vett jogtalan többletkedvezmény (a+b) 8. (1)s) 0 0 a = egyszerese, ha teljesítés elmaradása a másik szerzıdı fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megszőnése miatt történt, b = kétszerese, ha a teljesítés bármely más ok miatt nem következett be. 18 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés könyv szerinti értéke (maximum az AEE csökkentésénél elszámolt összeg) 8 (1)t. 19 Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózó által adóalap csökkentéseként korábban igénybe vett kedvezmény kétszerese, ha a kedvezményt követı 4 éven belül a tárgyi eszközt, szellemi terméket: 8. (1)u): 20 Átlagos foglalkoztatási létszám csökkenése elızı évhez képest * elızı évi minimálbér (éves összege) * 120% de max.: 7 (1)y) alapján igénybevett adóalapot csökkentı kedvezmény 120%-a. 21 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE<szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendı!) 18. (1)b), (2)-(4). 22 Egyéb adóalapnövelı tétel. 23 Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója. 28. (1). D./ ELİZETES ADÓALAP (-) (A-B+C) ebbıl korlátlanul, engedély nélkül, elhatárolható (megalakulás éve + 3 adóév vesztesége) ebbıl engedélykérelem nélkül elhatárolható (ha az elızı két adóév nem volt negatív; ktg 50% < bev, vagy AEE>=0) ebbıl engedélykérelemmel korlátlanul elhatárolható (elızı két adóév is negatív; ktg 50% > bev; AEE < 0) ELİZETES ADÓALAP (+) (A-B+C) / 20

8 ADÓMÉRLEG E./ JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM A választott módszer: 3 Az adózó az adóéve július 1. elıtti illetve június 30. utáni napjai számának aránya alapján az éves adataiból vezeti le az adóalapját. E./1 Idıszaki bevétel meghatározása = idıszaki összes bevétel E./2 Csökkentı tételek 0 0 = eladott áruk beszerzési értéke 0 = eladott közvetített szolgáltatások értéke 0 = kedvezményzett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értéke alapján elszámolt bevétel a jogelıd tagjánál = kedvezményezett eszközátruházás során az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevétel az átruházónál = kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés árfolyamnyeresége a megszerzett társaság tagjánál = külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum E./3 Növelı tételek 0 0 = kedvezményezett átalakulás vagy kedvezményezett részesedéscsere során megszerzett részesedés bekerülési értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban csökkentı tételként figyelembe vett tétel), illetve jogutód nélküli megszőnéskor a még növelı tételként figyelembe nem vett csökkentı tételek összege, = kedvezményezett eszközátruházásnál az átruházó társaság által a bevétel csökkenéseként figyelembe vett összegnek az átvett tárgyi eszközökre, immateriális javakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenésnek az eszközök bekerülési értéke arányában számított összege az átvevınél, = jogutód nélküli megszőnés esetén az elızıek szerint még el nem számolt összeg. E./4 Számított jövedelem-(nyereség-) minimum E./5 Számított adóalap levezetése Adózás elıtti eredmény "Rendes" adóalap Jövedelem-(nyereség-) minimum Számított adóalap 0 F./ Számított adó (19. ) 0 1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19. (1) 2 Az alábbi feltételek teljesülése esetén az adó mértéke a pozitív adóalap 5 millió Ft-t meg nem haladó részéig 10%, felette pedig 16% (19. (3))! A Társaság nem vehet igénybe adókedvezményt.! Az adóévben legalább 1 fı a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma.! Az adóévben leglább az állományi létszám és az év 1. napján érvényes minimálbér 1,5-szerese után vallott be a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. Az adóalap meghatározásának módszere: 1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19. (1) G./ Adómentességek (20 ) (a+b+c): 0 H./ Adókedvezmények (-): 0 1 Beruházási adókedvezmény (21. ): 0 2 Térségi- és egyéb adókedvezmények (22 ): 0 3 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 22/A 4 Fejlesztési adókedvezmény (megkezdett beruházás üzembehelyezését követı adóévben és az azt követı 9 adóévben veheti igénybe) 22/B. 0 5 Átmeneti rendelkezések alapján járó adókedvezmények (29 ) 6 Egyéb adókedvezmény I./ Visszatartott adó (külföldi jövedelem külföldi adója) 28. J./ Fizetendı társasági adó (F-G-H-I) 0 K./ Különadó (lásd: különadó levezetése) 0 L./ Adózott eredmény (A-J-K) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (+) 0 2 Jóváhagyott osztalék, részesedés (-) 0 M./ Mérleg szerinti eredmény (L+L1-L2) / 20

9 Különadó levezetése A/ Adózás elıtti eredmény: B/ Növelı tételek: C/ Csökkentı tételek: Külföldön elért jövedelem (különadóalapnak megfelelı) Külföldön megfizetett (ráfordításként elszámolt) adó Aee terhére elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás Aee terhére elszámolt véglegesen átadott pénzeszköz Aee terhére elszámolt véglegesen átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevı által meg nem térített áfa Ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség adóévben ráfordításként elszámolt összege Aee terhére elszámolt térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Kiválás / részleges átalakulás során a jogutód elsı adóévében, egyéb átalakulás esetén a jogelıd utolsó adóévében a végleges vagyonmérlegben kimutatott pozitív összevont átértékelési különbözet összege Kivéve: = kedvezményzett átalakulás esetében a következı feltételek fennállnak, = jogutód az átvett eszközöket, kötelezettségeket figyelembe véve adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = jogutód az átvett, átértékelt eszözöket, kötelezettségeket elkülönítetten tartja nyilván (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = jogutód az átalakulás napjára jogelıdnél kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközök, kötelezettségek alapján az átalakulás után elszámolt különadó-alapot módosító tételeket is nyilvántartja (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza). A kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkenéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban ezzel kapcsolatosan elszámolt csökkentı tételek) Jogutód nélküli megszőnés adóévében a 7. csökkentı tétel alapján korábban figyelembe vett összegbıl az a rész, amit még nem számolt el növelı tételként. A kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkenéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban ezzel kapcsolatosan elszámolt csökkentı tételek) Jogutód nélküli megszőnés adóévében a 8. csökkentı tétel alapján korábban figyelembe vett összegbıl az a rész, amit még nem számolt el növelı tételként. Bejelentett részesedéshez kapcsolódó, adóévben elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség Bejelentett részesedés bármely jogcímen történı kivezetése (kivéve: átalakulás miatt) következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része Adózás elıtti eredmény javára elszámolt kapott (járó) osztalék, kivéve: ellenırzött külföldi társaságtól Aee javára elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Aee javára elszámolt véglegesen átvett pénzeszköz Aee javára elszámolt térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke Ellenérték nélkül átvállalt tartozás adózás elıtti eredmény javára elszámolt összege Térítés nélkül kapott szolgáltatás adózás elıtti eredmény javára elszámolt összege Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál = választható Feltétele: = a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett valamennyi részesedés elkülönített nyilvántartása 8 Kedvezményezett átalakulás során a kivezetett részesedés könyv szerinti értékét meghaladóan a jogutódban szerzett részesedés bekerülési értékeként az adóévben elszámolt bevétel az átalakulásban rész vevı társaság tagjánál = választható Feltétele: = a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett valamennyi részesedés elkülönített nyilvántartása 9/20

10 9 Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az önálló szervezeti egység átadása alapján elszámolt bevételnek az eszközök könyv szerinti értékét meghaladó része = választható Feltétele: = az eszközátadás írásbeli szerzıdése tartalmazza tételesen az átadott eszközök és kötelezettségek (passzív elhatárolások is) az átadás napján az átruházó társaságnál kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, valamint számított nyilvántartási értékét, D/ Adóalap E/ Számított adó (4%): 0 1 F/ Adókötelezettség: 0 G/ Fizetett adóelıleg: = átvevı társaság az átvett eszközöket, kötelezettségeket figyelembe véve adóalapját úgy határozza meg, mintha az eszközátruházás nem történt volna meg (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = átvevı az átvett eszözöket, kötelezettségeket elkülönítetten tartja nyilván (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = az átvevı a fent felsorolt adatokon kívül az átvételt követıen elszámolt különadó-alapot módosító tételeket is feltünteti nyilvántartásában (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza). Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy Ha elızıeket kísérleti fejlesztés aktivált értékeként, szellemi termékként aktivája, az elszámolt értékcsökkenés Kivéve: = belföldi illetıségő vállalkozástól közvetve / közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatás alapján elszámolt költség = külföldi vállalkozó belföldi telephelyétıl közvetve / közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatás alapján elszámolt költség Nem csökkenthetı: = fejlesztés céljára, tevékenység költségei ellentételezésére az adóhatóságtól igényelt vagy - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás aee javára elszámolt összegével Feltétele: = az igénybe vett K+F szolgáltatásokkal a megrendelınél akkor csökkenthetı, ha a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik, hogy nem belföldi illetıségő vállalkozástól / külföldi vállalkozó belföldi telephelyétıl megrendelt K+F szolgáltatásról van szó. Bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, bejelentett részesedés adóévi visszaírt értékvesztése Feltétele: = a társaság (jogelıdje is) az értékesítést megelızıen folyamatosan legalább 2 éven át birtokolta a részesedést Visszavásárolt saját részvény / üzletrész / átalakított befektetıi részjegy bevonás miatt elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része. Külföldön megfizetett adó Elsı negyedév Második negyedév Harmadik negyedév Negyedik negyedév H/ Fizetendı adó: 0 10/20

11 Kiegészítı melléklet A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Fıtevékenysége: Kiegészítı tevékenysége: Székhelye: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: korlátolt felelısségő társaság Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés egyéb szoftver szaktanácsadás, ellátás 2500 Esztergom Visegrádi út 145 RLB60 Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya Fı tér ,00% 100,00% Összesen: 100,00% 100,00% Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt. Cégjellemzık Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelı Bizottság: Mészáros Péter Címe: 2500 Esztergom Semmelweis u Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. Horányi Márton Jogi képviselet: Könyvvitelért felelıs személy: - neve - lakcíme - regisztrációs száma: Dr. Ilosvai Gábor Bónis Józsefné 2534 Tát, Liszt F. u Számlavezetı bankok: - Ft: Esztergomi Takarékszövetkezet Mőködési rendszer A tulajdoni viszonyokat társasági szerzıdés tartalmazza, a mőködés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (RLB60 program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi idıpontja: Könyvvizsgálati zárás idıpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelezı beszámolás formája: A számviteli alapelveket jellemzı elıírások: forint (HUF) kettıs könyvvitel december 31. összköltség eljárás "A" "A" január április 21. egyszerősített éves beszámoló egyszerősített éves beszámoló = Számviteli alapelvektıl való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi elıírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minısítéső eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentıs összegő hiba, amelynek hatása ellenırzési kötelezettségő a felmerülés évére: a mérlegfıösszeg 2%-a. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tıkéjének 20 %-a: E Ft = Valós értéken történı értékelés nem alkalmazva. = Tartósság: az állományba vétel idıpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkezı, állandó, folyamatosan csökkenı/növekvı tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentıs: -minden esetben jelentıs a hatás, ha az átértékelések eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a 100 E Ft-ot. = A jelentıs, lényeges, meghatározó minısítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betős sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk elıírásszerő, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörőségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés idıpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a mőködı vállalkozás szerint értékeltek. Jelentısebb évi események Az elızı évhez képest jelentıs változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: Üzembehelyezésre került az Esztergom 8137/9 helyrajzi szám alatt bejegyzett ingatlan E Ft értékben. A vállalkozás tulajdonosi köre megváltozott: 100 %-ban a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonába került. A beruházás miatt jelentıs hitelfelvételre (279 MFt) került sor, melynek kamtterhei 2007 évben 18 m Ft-ot tettek ki. A saját tıke negatív lett, ami azonnali rendezést igényel. 11 / 20

12 Az immateriális javak bemutatása Immateriális javakkal a vállalkozás nem rendelkezik. A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - föld. Értékelése-elszámolása: - A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: negyedéves. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Egyedileg lényegesnek minısített eszközök: Állománya leltárral fedett. Állomány mozgása Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Fejlesztési tartalék alakulása Megnevezés / E Ft FEJLESZTÉSI TARTALÉK + nyitó képzés - felhasználás önellenırzéssel, adókorrekcióval kivezetett = további felhasználási kötelezettség 986 ebbıl következı évben lejár: Befejezetlen állomány tartalma: A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentıségő tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Befektetett pénzügyi eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. A készletek bemutatása Készletekkel a vállalkozás nem rendelkezik. 12 / 20

13 A követelések bemutatása Tartalma: - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Vevık belföldi vevık Követelések kapcsolt vállalkozással sz. Követelések egyéb részesedési visz. Váltó követelések (nem kapcsolt) Egyéb követelések ,76% 100,00% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,00% Egyéb követelés Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Összesen: ,44% 100,00% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: Az értékpapírok bemutatása Értékpapírokkal a vállalkozás nem rendelkezik. A pénzeszközök bemutatása Tartalma: - pénztár, - bankszámlák. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Pénztárak 1 1 2,50% Bankbetétek ,53% 97,50% Összesen: ,55% 100,00% Az aktív idıbeli elhatárolások bemutatása Aktív idıbeli elhatárolások képzésére nem került sor. A céltartalékok bemutatása Céltartalékok képzésére nem került sor. 13 / 20

14 A kötelezettségek bemutatása Kiemelt kötelezettségek bemutatása Megnevezés és típus Fennálló érték Esedékes kamat % Fedezeti év 2 év 3 év 4 év 5 év 5 éven túl garancia Pénzügyi intézmények: Esztergomi Takarékszövetkezet havi BUBOR+3 ingatlan, készfizetı % kezesség Esztergomi Takarékszövetkezet havi ingatlan, készfizetı BUBOR+1,5 % kezesség Egyéb szervezetek: Halmai János Mészáros Péter Összesen: Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségekkel a vállalkozás nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek. Érékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek Megnevezés kamat % Pénzügyi intézményekkel szemben: Esztergomi takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 1,5 % Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,77% 100,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz Tartós kötelezettség egyéb rész.visz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Összesen: ,77% 100,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendı kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia Megnevezés / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Esztergomi Takarékszövetkezet beruházási kölcsön járulékai Összesen: ingatlan, Önkormányzat készfizetı kezessége Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: - hitelek éven belüli törlesztı részlete miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: - fedezet: E Ft. 14 / 20

15 Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - szállító, - hitelek, - egyéb kötelezettségek. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek Megnevezés kamat % Pénzügyi intézményekkel szemben: Esztergomi Takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 1,5 % Esztergomi Takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 3% Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Rövid lejáratú kölcsönök ,33% - rövid lejáratú kölcsönök ,33% Rövid jejáratú hitelek ,53% Vevıktıl kapott elılegek ,60% Szállítók ,45% - belföldi ,45% Váltótartozások Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz. Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,04% 0,09% - adó/tb/vám kötelezettség ,09% - egyéb kötelezettség Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Összesen: ,28% 100,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia Megnevezés / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Esztergomi Takarékszövetkezet beruházási kölcsön járulékai ingatlan, Önkormányzat készfizetı kezessége Esztergomi Takarékszövetkezet rulírozó hitel + járulékai jelzálog, készfizetı kezesség Összesen: Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegő egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: - fedezet: E Ft. A passzív idıbeli elhatárolások bemutatása Passzív idıbeli elhatárolások képzésére nem került sor. A saját tıke bemutatása Tartalma: - jegyzett tıke, - tartalékok, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. 15 / 20

16 Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Jegyzett tıke ,00% -402,69% - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék ,14% -1078,12% Lekötött tartalék Értékelési tartalék - értékhelyesbítés értékelési tartaléka - valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény ,50% 1580,81% Összesen: ,75% 100,00% Jegyzett tıke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Anyavállalat által jegyzett ,69% Leányvállalatok által jegyzett Közös vezetéső vállalatok által jegyzett Társult vállalkozások által jegyzett Egyéb vállalkozások által jegyzett Összesen: ,00% -402,69% Saját tıke - lekötött tartalék számítása Jogcímek Elızı évi lekötött tıketartalék Tıketartalékból lekötés jogcímenként: Elızı évi lekötött eredménytartalék Eredménytalékból lekötés jogcímenként + fejlesztési tartalék lekötés fejlesztési tartalék felhasználás 986 Eredménytalékból lekötött összesen Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Megnevezés Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések elızı évi MSZE átvezetése lekötött tartalék visszavezetett összege 986 Csökkenések Fejlesztési tartalék visszavezetés 986 Záró érték Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: negatív saját tıke Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követı változások: - saját tıke / jegyzett tıke mutató miatt elıírt: E Ft. 16 / 20

17 Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Belföldi árbevétel ,98% 99,99% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. bevétel ,99% - egyéb árbevétel Export árbevétel egyéb export árbevétel Egyéb bevétel ,00% 0,01% - egyéb ,00% 0,01% Összesen: ,64% 100,00% Állami támogatások elszámolása: Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Költségnemi költségek - anyag jellegő ,97% 26,44% - személyi jellegő ,49% 4,09% - értékcsökkenés ,98% 62,94% - aktivált saját teljesítmény Egyéb ráfordítások ,50% 6,53% Összesen: ,19% 100,00% Kiemelt állományváltozások: Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: - pénzügyi bevételek, - pénzügyi ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. 17 / 20

18 Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás T.évi összet. Pénzügyi bevételek E Ft hatása E Ft % % Egyéb kapott kamatok, kamat jellegő bev ,42% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,42% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,42% Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ,39% 11,58% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége ,39% 11,58% Összesen: ,96% 100,00% Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamatok, kamatjellegő ráfordítások ,87% 99,74% - egyéb vállalkozásnak fizetett kamat ,87% 99,74% Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ,26% - devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége ,26% Összesen: ,70% 100,00% Egyenleg ,54% Rendkívüli eredmények bemutatása Rendkívüli tételek elszámolására nem került sor. Az eredményelszámolás bemutatása Tartalma: - üzleti eredmény, - egyéb eredmények, - eredmény-elszámolás. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A nyereséget terhelı kötelezettségeket az adómérleg részletezi. Állománya elszámolással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Üzemi eredmény ,91% -53,28% Pénzügyi eredmény ,54% 153,28% Szokásos eredmény ,00% 100,00% Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény ,00% 100,00% Társasági adó kötelezettség Különadó kötelezettség Adózott eredmény ,50% Mérleg szerinti eredmény ,50% 100,00% Eredményelszámolások - állományváltozás Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás hatása % Adózás elıtti eredmény: ,00% + Tao. adóalapnövelık: Tao. adóalapcsökkentık: =Társasági adóalap: Számított társasági adó: - Társasági adókedvezmények: - Különadó: =Adózott eredmény: ,50% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Osztalékelıírás: Mérleg szerinti eredmény: ,50% 18 / 20

19 Eredményelszámolások - maximális osztalék Megnevezés változás E Ft % + jegyzett tıke ,00% - jegyzett, de be nem fiz. tıke + tıketartalék + eredménytartalék ,14% + lekötött tartalék értékelési tartalék + képzıdött adózott eredmény ,50% = Saját tıke osztalék fizetés elıtt ,75% - lekötött tartalék értékelési tartalék - jegyzett tıke ,00% = Osztalék fedezet ,15% + pozitív eredménytartalék ,14% + képzıdött eredmény = Osztalék forrása ,99% = MAXIMÁLISAN kifizethetı osztalék Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás Megnevezés Korlátlan idıre 5 évre Összesen Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint Növekedés tárgyévben Csökkenés - ebbıl felhasznált - ebbıl elévült - ebbıl egyéb ok miatt megszőnt Záró elhatárolt veszteség adótv szerint Adózott eredmény felhasználására javaslat: - eredménytartalékba helyezés: E Ft. Képzıdött negatív adóalapnál rendelkezés: - következı években bevonható. Lényegesebb adatok Megnevezés tény tény tény tény tény Saját tıke Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény Árrésszint 100,00% 100,00% 100,00% Mőködı tıke Kötelezettségek/saját tıke 170% 2052% % Mérlegfıösszeg Saját tıke/jegyzett tıke 224% 368% -25% Adózott eredmény/jegyzett tıke 6% 144% -393% Saját tıke Mőködı tıke Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját tıke % 2052% % / 20

20 Mérleg szerinti eredmény Mérlegfıösszeg Adózott eredmény/jegyzett tıke Saját tıke/jegyzett tıke 6% 144% % % 368% -25% Árrésszint 100,00% 100,00% 100,00% Kiegészítı adatok Létszám adatok: -. Ügyvezetéssel összefüggı díjazások: -. Budapest, április 21. Mészáros Péter 2500 Esztergom Semmelweis u / 20

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben