Kiegészítı melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet Az üzleti év: január december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem Mészáros Péter 1 / 20

2 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 12 D. SAJÁT TİKE I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 15 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 16 III. TİKETARTALÉK 17 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 22 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 24 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebbıl visszaírt értékvesztés 5 IV. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbıl értékvesztés 10 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 16 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 17 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 18 E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY április 21. Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom: Mészáros Péter Horányi Márton ny.sz.: /20

3 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 I.1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 I.2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 I.3 Vagyoni értékő jogok 6 I.4 Szellemi termékek 7 I.5 Üzleti vagy cégérték 8 I.6 Immateriális javakra adott elılegek 9 I.7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok II.2 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 13 II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 14 II.4 Tenyészállatok 15 II.5 Beruházások II.6 Beruházásokra adott elıleg 17 II.7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 III.1 Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 20 III.2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 III.3 Egyéb tartós részesedés 22 III.4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 III.5 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 III.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25 III.7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK 29 I.1 Anyagok 30 I.2 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 I.3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 I.4 Késztermékek 33 I.5 Áruk 34 I.6 Készletre adott elılegek 35 II. KÖVETELÉSEK II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39 II.4 Váltókövetelések 40 II.5 Egyéb követelések II.6 Követelések értékelési különbözete 42 II.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 III.1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 III.2 Egyéb részesedés 46 III.3 Saját részvények és részesedések 47 III.4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 48 III.5 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK IV.1 Pénztár, csekkek 1 51 IV.2 Bankbetétek C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK C.1 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása C.2 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 55 C.3 Halasztott ráfordítások MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK 56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN hatása április 21. Mészáros Péter 3 / 20

4 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés D. SAJÁT TİKE I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 61 III. TİKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 69 E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 E.2 Céltartalék a jövıbeni költségekre 71 E.3 Egyéb céltartalék 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 I.2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 76 I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 II.2 Átváltoztatható kötvény 80 II.3 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 II.6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 II.7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 85 II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III.1 Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl az átváltoztatható kötvények 89 III.2 Rövid lejáratú hitelek III.3 Vevıtıl kapott elılegek III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból III.5 Váltótartozások 93 III.6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 III.7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 95 III.8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 III.10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK G.1 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 100 G.2 Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása G.3 Halasztott bevételek MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK 102 FORRÁSOK ÖSSZESEN hatása április 21. Mészáros Péter 4 / 20

5 KSH SZÁM: CÉGJEGYZÉK: EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' ssz Megnevezés / E Ft 2006 Ellenırzés 2007 hatása 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termeléső készletek állományváltozása 5 4 Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 6 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebbıl visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebbıl értékvesztés 22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés 24 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ebbıl értékelési különbözet 33 VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbıl kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ebbıl értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 46 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 47 E ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 52 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY április 21. Mészáros Péter 5 / 20

6 ADÓMÉRLEG Megnevezés / E Ft A/ Adózás elıtti eredmény : B/ Adóalapot csökkentı tételek (-): Elızı évek elhatárolt veszteségébıl leírás (az elhatároláskor érvényes szabályok szerint) 7. (1)a) 2 Céltartalékokkal kapcsolatos adóalap-csökkentés (7. (1) b), c)): Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege (7. (1)cs)), kivéve a Tao. 1. sz. melléklet 10. pont szerint adóalapnál érvényesített: 4 Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás (a+b+c+d) 7. (1)d) a = 100 E Ft alatti eszközök amortizációja b = immateriális javak amortizációja c = egyéb terv szerinti értékcsökkenés d = terven felüli értékcsökkenések a Tao. 1. sz. mell. alapján 5 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történı kivezetése, vagy forgóeszközök közé történı átsorolás esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) (ÉCS=Tao tv.) 7. (1)d)). 6 Vállalkozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkezı adózó által a térségben ig üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének 10%-a (már eszerint elkezdett értékcsökkenés elszámolása esetén!) (1. sz. melléklet 11.). 7 Bejelentett részesedés (7. (1) dz)): 0 0 a = értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége (feltétele, hogy az adózó (jogelıdjét is figyelembe véve) megelızıen legalább 2 éven keresztül az eszközei között tartotta nyilván), b = adóévben visszaírt értékvesztése. 8 Devizás befektetett pénzügyi eszközökkel, hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban (a+b): 0 0 a = devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamnyeresége. 7 (1)dzs)a) -> választható b = a bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekbıl történı kivezetésekor az elızı években a 8 (1)dzs)a) alapján elszámolt növelı tételek összege. 9 Szabályozott tıkepiacon kötött ügylet alapján elszámolt ráfordítást meghaladó bevétel 50%-a (kv. Biztosító, pü-i intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tıketársaság), max: pontok együtt az AEE 50%-a, 7 (1)e. -> választható 10 Az eredménytartalékból adóévben lekötött fejlesztési tartalék összege, legfeljebb azonban az AEE 25%-a de maximum 500 M Ft (következı 4 adóévben kell beruházásra felhasználni!) 7 (1)f. 11 Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenırzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés (a-b) 7. (1)g) Tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) a kivezetett részesedés értékét meghaladó, a kivezetés miatt elszámolt bevétel (kivéve az ellenırzött külföldi társaságban lévı részesedést) 7. (1)gy). 13 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség 7 (1)h. ->választható 14 Szakmunkástanulókkal kapcsolatos kedvezmény: adóév 1. napján érvényes minimálbér 24%-a fı/hó (tanulószerzıdéssel), vagy 12% fı/hó (iskolával kötött megállapodással) 7. (1)i). 15 Munkanélküli, 6 hónapja szabadult, pártfogó felügyelete alatt álló, szakmunkástanuló tovább foglalkozt. esetén befizetett TB (max.12 hó) 7. (1)j) 16 A kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamatráfordítást meghaladóan kapott kamatbevétel 50%-a (kv. biztosító, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, kockázati tıketársaság), max: pontok együtt az AEE 50%-a. 17 Meghatározott képzımővészeti alkotás beszerzése esetén, (7. (1)l)) 0 0 a = képzımővészeti alkotás beszerzési értéke, max. adóévi beruházások 1%-a (7. (1) la)): b = kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és azt követı 4 évben egyenlı részletekben (7. (1) lb)): 18 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett (a+b+c+d) 7. (1)ly): 0 0 a = támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz, b = átvállalt (kötelezettség) tartozás (bevételként elszámolt része), c = eredeti jogosult által elengedett kötelezettség (bevételként elszámolt része), következtében az adóévben elszámolt bevétel, d = térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta), 19 A visszavásárolt saját üzletrész / részvény, saját átalakított befektetıi részjegy bevonása következtében elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része 7. (1)m). 20 Követelések (a+b+c): 7. (1)n) 0 0 a = adóévben visszaírt értékvesztése, b = bekerülési értékébıl a Számviteli törvény szerint behajthatatlan rész (max. nyilvántartott értékvesztés), c = átruházáskor, kiegyenlítéskor, beszámításkor a könyv szerinti értéket meghaladó bevétel (max. nyilvántartott értékvesztés). 21 Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmébıl származó ráf. meghaladó bevétel 50%-a (7 (1)ny)), max.: pontok összesen AEE 50%. 22 A társasház tulajdonosai által a közös név alatt megszerzett jövedelembıl az adózó által bevételként elszámolt összeg, amelyre a társasház a személyi jövedelemadót megfizette 7. (1)o). 23 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára való áttérés során keletkezett átszámítási különbözet (veszteség esetén) az áttérést követı adóévben 7. (1)p) 24 Állam által elszámolt hitelbıl felújított mőemlék ingatlan hitelének kamata, max. AEE (7. (1) q)): 25 Bírság, büntetés (Art. 3.,TB) elengedett összege, ha korábban adóalapnövelı volt 7. (1)r). 26 Kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50%-a, max: pontok együtt az AEE 50%-a, 7 (1)s. 27 Szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom magyarországi költségei, csak kis- és középvállalkozások alkalmazhatják. (7 (1)sz)) 28 Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktíválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése (+a-b) 7. (1)t) / 20

7 ADÓMÉRLEG 29 Önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés alapján (min. 60 hónap) elszámolt ingatlan bérleti díjbevételnek a lakás elszámolt értékcsökkenési leírását meghaladó részének 50%-a. 30 Adóellenırzés, önellenırzés során elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növelése 7. (1)u). 31 Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességő munkavállaló bére (max. adóév 1. napján érvényes minimálbér) (feltéve, hogy: átlagos állományi létszám nem éri el a 20 fıt) 7. (1)v). 32 Részesedések átruházásánál elszámolt árfolyamnyereség: (7 (1)w) 33 Adóévre ráfordításként elszámolt helyi iparőzési adó, max. AEE ( feltétel: adóév utolsó napján nincs állami / önkormányzati adótartozása) 7. (x) 34 Átlagos foglalkoztatási létszám növekedése elızı évhez képest * minimálbér (éves összege, adóév 1. napján) 7 (1)y). 35 Adományok (kivéve: Mősorszolgáltatási Alapnak közérdekő kötelezettségvállalásként adott összeg) 7. (1)z) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózónál (együtt max. AEE és 30 mft) 7. (1)zs). 0 0 a = a korábban még használatba nem vett ingatlan (kv. üzemkörön kivüli ingatlan és a után beszerzett ültetvények), b = a korábban még használatba nem vett mőszaki berendezések, gépek, jármővek, üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, c = az ingatlan felújítás, átalakítás, bıvítés, rendeltetés-változtatás értéke, d = és a korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke. 37 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE>szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendı!) 18. (1)a), (2)-(4) 38 Egyéb adóalapcsökkentı tétel. C/ Adóalapot növelı tételek (+): Várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék, beleértve a környezetvédelmi kötelezettségekre és erdıfelújítási kötelezettség fedezetére képzett céltartalékot ( kivéve a Diákhitel Központ által képzett céltartalék) 8. (1)a). 2 Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés (a+b) 8. (1)b): a = terv szerinti értékcsökkenési leírás (5. számlaosztályból), b = terven felüli értékcsökkenés (8. számlaosztály), 3 Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történı kivezetésének- (kivéve: kedvezményezett eszközátruházás); vagy forgóeszközök közé való átsorolásának könyv szerinti értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). (ÉCS=Sztv) 8. (1)b) 4 El nem számolható költség (3. sz. melléklet szerinti rész) 8. (1)d). 5 A 7 (1)dzs)a) alkalmazása esetén (a+b): 0 0 a Devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamvesztesége. 8 (1)dzs)a). b A bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekbıl történı kivezetésekor az elızı években a 7 (1)dzs)a) alapján elszámolt csökkentı tételek összege. 6 Jogerıs határozatban megállapított bírság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenırzéshez kapcsolódik) 8. (1)e). 7 Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8. (1)gy). 8 A behajthatatlannak nem minısülı elengedett követelés 8. (1)h). 9 Kapott kölcsön, zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír miatti tartozás és a váltótartozás (kivéve szállítói) és minden kamatozó kötelezettség napi átlagos állománya után elszámolt adóévi kamatnak a saját tıke (JT+TT+ET+LT) napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része 8. (1)j) 10 A kapcsolt vállalkozástól kapott kamatbevételt meghaladóan fizetett kamatráfordítás 50%-a a gazdasági társaságnál, európai részvénytárs., a szövetkezetnél és a külföldi vállalk. (kv. biztosító, pénzügyi int., befektetési váll., kockázati tıketárs.). Ezt nem alkalmazhatja kisvállalkozás! 8 (1)k. -> e szabályt nem kötelezı alkalmazni 11 Ellenırzött külföldi társaságban lévı részesedésre elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség és e részesedés bármilyen kivezetése következtében során elszámolt ráfordításnak a bevételt meghaladó része 8. (1)m)a) 12 Bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóévi ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés kivezetésével kapcsolatosan elszámolt ráfordításoknak a bevételeket meghaladó része. 8. (1)m)b) 13 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (kivéve: áruminta), átvevı által meg nem térített áfa, átvállalt kötelezettség, térítés nélkül nyújtott szolg. (8. (1)n) 14 Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára áttérés TT növeléseként átszámítási különbözetek (nyereség esetén) 8. (1)o) 15 Adó- vagy önellenırzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése 8. (1)p). 16 Kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke ( de maximum az AEE csökkentésénél figyelembe vett összeg) 8 (1)r. 17 Elızı években tartós adományozás miatt igénybe vett jogtalan többletkedvezmény (a+b) 8. (1)s) 0 0 a = egyszerese, ha teljesítés elmaradása a másik szerzıdı fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megszőnése miatt történt, b = kétszerese, ha a teljesítés bármely más ok miatt nem következett be. 18 Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés könyv szerinti értéke (maximum az AEE csökkentésénél elszámolt összeg) 8 (1)t. 19 Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısülı adózó által adóalap csökkentéseként korábban igénybe vett kedvezmény kétszerese, ha a kedvezményt követı 4 éven belül a tárgyi eszközt, szellemi terméket: 8. (1)u): 20 Átlagos foglalkoztatási létszám csökkenése elızı évhez képest * elızı évi minimálbér (éves összege) * 120% de max.: 7 (1)y) alapján igénybevett adóalapot csökkentı kedvezmény 120%-a. 21 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE<szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendı!) 18. (1)b), (2)-(4). 22 Egyéb adóalapnövelı tétel. 23 Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója. 28. (1). D./ ELİZETES ADÓALAP (-) (A-B+C) ebbıl korlátlanul, engedély nélkül, elhatárolható (megalakulás éve + 3 adóév vesztesége) ebbıl engedélykérelem nélkül elhatárolható (ha az elızı két adóév nem volt negatív; ktg 50% < bev, vagy AEE>=0) ebbıl engedélykérelemmel korlátlanul elhatárolható (elızı két adóév is negatív; ktg 50% > bev; AEE < 0) ELİZETES ADÓALAP (+) (A-B+C) / 20

8 ADÓMÉRLEG E./ JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM A választott módszer: 3 Az adózó az adóéve július 1. elıtti illetve június 30. utáni napjai számának aránya alapján az éves adataiból vezeti le az adóalapját. E./1 Idıszaki bevétel meghatározása = idıszaki összes bevétel E./2 Csökkentı tételek 0 0 = eladott áruk beszerzési értéke 0 = eladott közvetített szolgáltatások értéke 0 = kedvezményzett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értéke alapján elszámolt bevétel a jogelıd tagjánál = kedvezményezett eszközátruházás során az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevétel az átruházónál = kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés árfolyamnyeresége a megszerzett társaság tagjánál = külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum E./3 Növelı tételek 0 0 = kedvezményezett átalakulás vagy kedvezményezett részesedéscsere során megszerzett részesedés bekerülési értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban csökkentı tételként figyelembe vett tétel), illetve jogutód nélküli megszőnéskor a még növelı tételként figyelembe nem vett csökkentı tételek összege, = kedvezményezett eszközátruházásnál az átruházó társaság által a bevétel csökkenéseként figyelembe vett összegnek az átvett tárgyi eszközökre, immateriális javakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenésnek az eszközök bekerülési értéke arányában számított összege az átvevınél, = jogutód nélküli megszőnés esetén az elızıek szerint még el nem számolt összeg. E./4 Számított jövedelem-(nyereség-) minimum E./5 Számított adóalap levezetése Adózás elıtti eredmény "Rendes" adóalap Jövedelem-(nyereség-) minimum Számított adóalap 0 F./ Számított adó (19. ) 0 1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19. (1) 2 Az alábbi feltételek teljesülése esetén az adó mértéke a pozitív adóalap 5 millió Ft-t meg nem haladó részéig 10%, felette pedig 16% (19. (3))! A Társaság nem vehet igénybe adókedvezményt.! Az adóévben legalább 1 fı a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma.! Az adóévben leglább az állományi létszám és az év 1. napján érvényes minimálbér 1,5-szerese után vallott be a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. Az adóalap meghatározásának módszere: 1 Alapesetben a pozitív adóalap 16%-a (19. (1) G./ Adómentességek (20 ) (a+b+c): 0 H./ Adókedvezmények (-): 0 1 Beruházási adókedvezmény (21. ): 0 2 Térségi- és egyéb adókedvezmények (22 ): 0 3 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 22/A 4 Fejlesztési adókedvezmény (megkezdett beruházás üzembehelyezését követı adóévben és az azt követı 9 adóévben veheti igénybe) 22/B. 0 5 Átmeneti rendelkezések alapján járó adókedvezmények (29 ) 6 Egyéb adókedvezmény I./ Visszatartott adó (külföldi jövedelem külföldi adója) 28. J./ Fizetendı társasági adó (F-G-H-I) 0 K./ Különadó (lásd: különadó levezetése) 0 L./ Adózott eredmény (A-J-K) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (+) 0 2 Jóváhagyott osztalék, részesedés (-) 0 M./ Mérleg szerinti eredmény (L+L1-L2) / 20

9 Különadó levezetése A/ Adózás elıtti eredmény: B/ Növelı tételek: C/ Csökkentı tételek: Külföldön elért jövedelem (különadóalapnak megfelelı) Külföldön megfizetett (ráfordításként elszámolt) adó Aee terhére elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás Aee terhére elszámolt véglegesen átadott pénzeszköz Aee terhére elszámolt véglegesen átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevı által meg nem térített áfa Ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség adóévben ráfordításként elszámolt összege Aee terhére elszámolt térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Kiválás / részleges átalakulás során a jogutód elsı adóévében, egyéb átalakulás esetén a jogelıd utolsó adóévében a végleges vagyonmérlegben kimutatott pozitív összevont átértékelési különbözet összege Kivéve: = kedvezményzett átalakulás esetében a következı feltételek fennállnak, = jogutód az átvett eszközöket, kötelezettségeket figyelembe véve adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = jogutód az átvett, átértékelt eszözöket, kötelezettségeket elkülönítetten tartja nyilván (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = jogutód az átalakulás napjára jogelıdnél kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszközök, kötelezettségek alapján az átalakulás után elszámolt különadó-alapot módosító tételeket is nyilvántartja (jogutód létesítı okirata ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza). A kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkenéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban ezzel kapcsolatosan elszámolt csökkentı tételek) Jogutód nélküli megszőnés adóévében a 7. csökkentı tétel alapján korábban figyelembe vett összegbıl az a rész, amit még nem számolt el növelı tételként. A kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkenéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban ezzel kapcsolatosan elszámolt csökkentı tételek) Jogutód nélküli megszőnés adóévében a 8. csökkentı tétel alapján korábban figyelembe vett összegbıl az a rész, amit még nem számolt el növelı tételként. Bejelentett részesedéshez kapcsolódó, adóévben elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség Bejelentett részesedés bármely jogcímen történı kivezetése (kivéve: átalakulás miatt) következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része Adózás elıtti eredmény javára elszámolt kapott (járó) osztalék, kivéve: ellenırzött külföldi társaságtól Aee javára elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Aee javára elszámolt véglegesen átvett pénzeszköz Aee javára elszámolt térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke Ellenérték nélkül átvállalt tartozás adózás elıtti eredmény javára elszámolt összege Térítés nélkül kapott szolgáltatás adózás elıtti eredmény javára elszámolt összege Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál = választható Feltétele: = a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett valamennyi részesedés elkülönített nyilvántartása 8 Kedvezményezett átalakulás során a kivezetett részesedés könyv szerinti értékét meghaladóan a jogutódban szerzett részesedés bekerülési értékeként az adóévben elszámolt bevétel az átalakulásban rész vevı társaság tagjánál = választható Feltétele: = a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett valamennyi részesedés elkülönített nyilvántartása 9/20

10 9 Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az önálló szervezeti egység átadása alapján elszámolt bevételnek az eszközök könyv szerinti értékét meghaladó része = választható Feltétele: = az eszközátadás írásbeli szerzıdése tartalmazza tételesen az átadott eszközök és kötelezettségek (passzív elhatárolások is) az átadás napján az átruházó társaságnál kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, valamint számított nyilvántartási értékét, D/ Adóalap E/ Számított adó (4%): 0 1 F/ Adókötelezettség: 0 G/ Fizetett adóelıleg: = átvevı társaság az átvett eszközöket, kötelezettségeket figyelembe véve adóalapját úgy határozza meg, mintha az eszközátruházás nem történt volna meg (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = átvevı az átvett eszözöket, kötelezettségeket elkülönítetten tartja nyilván (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza), = az átvevı a fent felsorolt adatokon kívül az átvételt követıen elszámolt különadó-alapot módosító tételeket is feltünteti nyilvántartásában (átruházási szerzıdés ezt a kötelezettségvállalást tartalmazza). Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy Ha elızıeket kísérleti fejlesztés aktivált értékeként, szellemi termékként aktivája, az elszámolt értékcsökkenés Kivéve: = belföldi illetıségő vállalkozástól közvetve / közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatás alapján elszámolt költség = külföldi vállalkozó belföldi telephelyétıl közvetve / közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatás alapján elszámolt költség Nem csökkenthetı: = fejlesztés céljára, tevékenység költségei ellentételezésére az adóhatóságtól igényelt vagy - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás aee javára elszámolt összegével Feltétele: = az igénybe vett K+F szolgáltatásokkal a megrendelınél akkor csökkenthetı, ha a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik, hogy nem belföldi illetıségő vállalkozástól / külföldi vállalkozó belföldi telephelyétıl megrendelt K+F szolgáltatásról van szó. Bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, bejelentett részesedés adóévi visszaírt értékvesztése Feltétele: = a társaság (jogelıdje is) az értékesítést megelızıen folyamatosan legalább 2 éven át birtokolta a részesedést Visszavásárolt saját részvény / üzletrész / átalakított befektetıi részjegy bevonás miatt elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része. Külföldön megfizetett adó Elsı negyedév Második negyedév Harmadik negyedév Negyedik negyedév H/ Fizetendı adó: 0 10/20

11 Kiegészítı melléklet A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Fıtevékenysége: Kiegészítı tevékenysége: Székhelye: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: korlátolt felelısségő társaság Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés egyéb szoftver szaktanácsadás, ellátás 2500 Esztergom Visegrádi út 145 RLB60 Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya Fı tér ,00% 100,00% Összesen: 100,00% 100,00% Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt. Cégjellemzık Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelı Bizottság: Mészáros Péter Címe: 2500 Esztergom Semmelweis u Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. Horányi Márton Jogi képviselet: Könyvvitelért felelıs személy: - neve - lakcíme - regisztrációs száma: Dr. Ilosvai Gábor Bónis Józsefné 2534 Tát, Liszt F. u Számlavezetı bankok: - Ft: Esztergomi Takarékszövetkezet Mőködési rendszer A tulajdoni viszonyokat társasági szerzıdés tartalmazza, a mőködés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (RLB60 program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi idıpontja: Könyvvizsgálati zárás idıpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelezı beszámolás formája: A számviteli alapelveket jellemzı elıírások: forint (HUF) kettıs könyvvitel december 31. összköltség eljárás "A" "A" január április 21. egyszerősített éves beszámoló egyszerősített éves beszámoló = Számviteli alapelvektıl való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi elıírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minısítéső eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentıs összegő hiba, amelynek hatása ellenırzési kötelezettségő a felmerülés évére: a mérlegfıösszeg 2%-a. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tıkéjének 20 %-a: E Ft = Valós értéken történı értékelés nem alkalmazva. = Tartósság: az állományba vétel idıpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkezı, állandó, folyamatosan csökkenı/növekvı tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentıs: -minden esetben jelentıs a hatás, ha az átértékelések eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a 100 E Ft-ot. = A jelentıs, lényeges, meghatározó minısítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betős sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk elıírásszerő, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörőségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés idıpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a mőködı vállalkozás szerint értékeltek. Jelentısebb évi események Az elızı évhez képest jelentıs változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: Üzembehelyezésre került az Esztergom 8137/9 helyrajzi szám alatt bejegyzett ingatlan E Ft értékben. A vállalkozás tulajdonosi köre megváltozott: 100 %-ban a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonába került. A beruházás miatt jelentıs hitelfelvételre (279 MFt) került sor, melynek kamtterhei 2007 évben 18 m Ft-ot tettek ki. A saját tıke negatív lett, ami azonnali rendezést igényel. 11 / 20

12 Az immateriális javak bemutatása Immateriális javakkal a vállalkozás nem rendelkezik. A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - föld. Értékelése-elszámolása: - A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: negyedéves. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Egyedileg lényegesnek minısített eszközök: Állománya leltárral fedett. Állomány mozgása Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb berendezés, jármő Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Fejlesztési tartalék alakulása Megnevezés / E Ft FEJLESZTÉSI TARTALÉK + nyitó képzés - felhasználás önellenırzéssel, adókorrekcióval kivezetett = további felhasználási kötelezettség 986 ebbıl következı évben lejár: Befejezetlen állomány tartalma: A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentıségő tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Befektetett pénzügyi eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. A készletek bemutatása Készletekkel a vállalkozás nem rendelkezik. 12 / 20

13 A követelések bemutatása Tartalma: - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Vevık belföldi vevık Követelések kapcsolt vállalkozással sz. Követelések egyéb részesedési visz. Váltó követelések (nem kapcsolt) Egyéb követelések ,76% 100,00% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,00% Egyéb követelés Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Összesen: ,44% 100,00% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: Az értékpapírok bemutatása Értékpapírokkal a vállalkozás nem rendelkezik. A pénzeszközök bemutatása Tartalma: - pénztár, - bankszámlák. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Pénztárak 1 1 2,50% Bankbetétek ,53% 97,50% Összesen: ,55% 100,00% Az aktív idıbeli elhatárolások bemutatása Aktív idıbeli elhatárolások képzésére nem került sor. A céltartalékok bemutatása Céltartalékok képzésére nem került sor. 13 / 20

14 A kötelezettségek bemutatása Kiemelt kötelezettségek bemutatása Megnevezés és típus Fennálló érték Esedékes kamat % Fedezeti év 2 év 3 év 4 év 5 év 5 éven túl garancia Pénzügyi intézmények: Esztergomi Takarékszövetkezet havi BUBOR+3 ingatlan, készfizetı % kezesség Esztergomi Takarékszövetkezet havi ingatlan, készfizetı BUBOR+1,5 % kezesség Egyéb szervezetek: Halmai János Mészáros Péter Összesen: Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségekkel a vállalkozás nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek. Érékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek Megnevezés kamat % Pénzügyi intézményekkel szemben: Esztergomi takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 1,5 % Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,77% 100,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz Tartós kötelezettség egyéb rész.visz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Összesen: ,77% 100,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendı kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia Megnevezés / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Esztergomi Takarékszövetkezet beruházási kölcsön járulékai Összesen: ingatlan, Önkormányzat készfizetı kezessége Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: - hitelek éven belüli törlesztı részlete miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: - fedezet: E Ft. 14 / 20

15 Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: - szállító, - hitelek, - egyéb kötelezettségek. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek Megnevezés kamat % Pénzügyi intézményekkel szemben: Esztergomi Takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 1,5 % Esztergomi Takarékszövetkezet 3 havi BUBOR + 3% Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Rövid lejáratú kölcsönök ,33% - rövid lejáratú kölcsönök ,33% Rövid jejáratú hitelek ,53% Vevıktıl kapott elılegek ,60% Szállítók ,45% - belföldi ,45% Váltótartozások Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz. Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,04% 0,09% - adó/tb/vám kötelezettség ,09% - egyéb kötelezettség Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Összesen: ,28% 100,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia Megnevezés / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia Esztergomi Takarékszövetkezet beruházási kölcsön járulékai ingatlan, Önkormányzat készfizetı kezessége Esztergomi Takarékszövetkezet rulírozó hitel + járulékai jelzálog, készfizetı kezesség Összesen: Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegő egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: - fedezet: E Ft. A passzív idıbeli elhatárolások bemutatása Passzív idıbeli elhatárolások képzésére nem került sor. A saját tıke bemutatása Tartalma: - jegyzett tıke, - tartalékok, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. 15 / 20

16 Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Jegyzett tıke ,00% -402,69% - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék ,14% -1078,12% Lekötött tartalék Értékelési tartalék - értékhelyesbítés értékelési tartaléka - valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény ,50% 1580,81% Összesen: ,75% 100,00% Jegyzett tıke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Anyavállalat által jegyzett ,69% Leányvállalatok által jegyzett Közös vezetéső vállalatok által jegyzett Társult vállalkozások által jegyzett Egyéb vállalkozások által jegyzett Összesen: ,00% -402,69% Saját tıke - lekötött tartalék számítása Jogcímek Elızı évi lekötött tıketartalék Tıketartalékból lekötés jogcímenként: Elızı évi lekötött eredménytartalék Eredménytalékból lekötés jogcímenként + fejlesztési tartalék lekötés fejlesztési tartalék felhasználás 986 Eredménytalékból lekötött összesen Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Megnevezés Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések elızı évi MSZE átvezetése lekötött tartalék visszavezetett összege 986 Csökkenések Fejlesztési tartalék visszavezetés 986 Záró érték Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: negatív saját tıke Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követı változások: - saját tıke / jegyzett tıke mutató miatt elıírt: E Ft. 16 / 20

17 Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Belföldi árbevétel ,98% 99,99% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. bevétel ,99% - egyéb árbevétel Export árbevétel egyéb export árbevétel Egyéb bevétel ,00% 0,01% - egyéb ,00% 0,01% Összesen: ,64% 100,00% Állami támogatások elszámolása: Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 Változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Költségnemi költségek - anyag jellegő ,97% 26,44% - személyi jellegő ,49% 4,09% - értékcsökkenés ,98% 62,94% - aktivált saját teljesítmény Egyéb ráfordítások ,50% 6,53% Összesen: ,19% 100,00% Kiemelt állományváltozások: Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: - pénzügyi bevételek, - pénzügyi ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. 17 / 20

18 Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás T.évi összet. Pénzügyi bevételek E Ft hatása E Ft % % Egyéb kapott kamatok, kamat jellegő bev ,42% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,42% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,42% Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ,39% 11,58% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége ,39% 11,58% Összesen: ,96% 100,00% Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamatok, kamatjellegő ráfordítások ,87% 99,74% - egyéb vállalkozásnak fizetett kamat ,87% 99,74% Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ,26% - devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége ,26% Összesen: ,70% 100,00% Egyenleg ,54% Rendkívüli eredmények bemutatása Rendkívüli tételek elszámolására nem került sor. Az eredményelszámolás bemutatása Tartalma: - üzleti eredmény, - egyéb eredmények, - eredmény-elszámolás. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A nyereséget terhelı kötelezettségeket az adómérleg részletezi. Állománya elszámolással igazolt. Szerkezete Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás T.évi összet. E Ft hatása E Ft % % Üzemi eredmény ,91% -53,28% Pénzügyi eredmény ,54% 153,28% Szokásos eredmény ,00% 100,00% Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény ,00% 100,00% Társasági adó kötelezettség Különadó kötelezettség Adózott eredmény ,50% Mérleg szerinti eredmény ,50% 100,00% Eredményelszámolások - állományváltozás Megnevezés 2006 Ellenırzés 2007 változás hatása % Adózás elıtti eredmény: ,00% + Tao. adóalapnövelık: Tao. adóalapcsökkentık: =Társasági adóalap: Számított társasági adó: - Társasági adókedvezmények: - Különadó: =Adózott eredmény: ,50% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Osztalékelıírás: Mérleg szerinti eredmény: ,50% 18 / 20

19 Eredményelszámolások - maximális osztalék Megnevezés változás E Ft % + jegyzett tıke ,00% - jegyzett, de be nem fiz. tıke + tıketartalék + eredménytartalék ,14% + lekötött tartalék értékelési tartalék + képzıdött adózott eredmény ,50% = Saját tıke osztalék fizetés elıtt ,75% - lekötött tartalék értékelési tartalék - jegyzett tıke ,00% = Osztalék fedezet ,15% + pozitív eredménytartalék ,14% + képzıdött eredmény = Osztalék forrása ,99% = MAXIMÁLISAN kifizethetı osztalék Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás Megnevezés Korlátlan idıre 5 évre Összesen Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint Növekedés tárgyévben Csökkenés - ebbıl felhasznált - ebbıl elévült - ebbıl egyéb ok miatt megszőnt Záró elhatárolt veszteség adótv szerint Adózott eredmény felhasználására javaslat: - eredménytartalékba helyezés: E Ft. Képzıdött negatív adóalapnál rendelkezés: - következı években bevonható. Lényegesebb adatok Megnevezés tény tény tény tény tény Saját tıke Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény Árrésszint 100,00% 100,00% 100,00% Mőködı tıke Kötelezettségek/saját tıke 170% 2052% % Mérlegfıösszeg Saját tıke/jegyzett tıke 224% 368% -25% Adózott eredmény/jegyzett tıke 6% 144% -393% Saját tıke Mőködı tıke Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját tıke % 2052% % / 20

20 Mérleg szerinti eredmény Mérlegfıösszeg Adózott eredmény/jegyzett tıke Saját tıke/jegyzett tıke 6% 144% % % 368% -25% Árrésszint 100,00% 100,00% 100,00% Kiegészítı adatok Létszám adatok: -. Ügyvezetéssel összefüggı díjazások: -. Budapest, április 21. Mészáros Péter 2500 Esztergom Semmelweis u / 20

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Zöld Fenyı Kft. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04. A MÉRLEG Eszközök (aktivák) Kórháztechnikai Zrt Statisztikai számjel 10224980 3250 114 04 Cégjegyzék száma Cg. 0410000623 "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosít

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet XIII. kerületi Sport és Szabadidı Közhasznú Nonprofit Kft. Az üzleti év: 2012. január 1. - 2012. április 30. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Trophy Resort Nyrt. Az üzleti év: 2013. január 1. - 2013. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet XIII. kerületi Sport és Szabadidı Közhasznú Nonprofit Kft. Az üzleti év: 2010. január 1. - 2010. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben