ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a DETERMIN 31 KÖTVÉNY nyilvános forgalomba hozatalához Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin- Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét, továbbá jelen tájékoztató összeállítását a Determin-Plusz Kft. forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a kötvény a szokásostól eltérő kockázatot jelent a befektetők számára. Az Összevont lezárásának dátuma: február 15. PSZÁF engedély száma: E-III/ /2008. dátuma: március 28.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Összefoglaló A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A kibocsátásból befolyó összeg hasznosítása A nyilvános forgalomba hozatal... 9 Értékpapírjegyzék Kockázati tényezők A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Ágazati szintű kockázati tényezők A Társaságra jellemző kockázati tényezők A kötvényre jellemző kockázatok Felelős személyek Kulcsfontosságú információk Nyilatkozat Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Determin 31 kötvényre vonatkozó információk A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: Kötvények realizálása A kibocsátás pénzneme: Sorrendiség A kötvényhez tartozó jogok A kötvények kamatozása: Lejárat és törlesztés Várható hozam Kötvénytulajdonosok képviselete Jóváhagyás Kibocsátás időpontja Átruházhatóság Adózás Az ajánlattétel feltételei Kiegészítő információk Regisztrációs okmány Felelős személyek A Társaság könyvvizsgálója Kiemelt pénzügyi információk Eredmény-kimutatás Mérleg Kockázati tényezők A Kibocsátó bemutatása A Kibocsátó története és fejlődése Befektetések Üzleti tevékenység áttekintése Fő tevékenységi körök Legfontosabb piacok

3 6.3. Versenyhelyzet értékelése Szervezeti felépítés A Társaság testületei és vezetői A Kibocsátó eszközeinek és forrásainak bemutatása Tárgyi eszközök bemutatása Követelések bemutatása Tőkeforrások bemutatása A pénzügyi helyzet és az üzleti eredmény bemutatása a legutolsó auditált beszámoló alapján Alaptőke, tőketartalékok és céltartalékok változása Befejezett vagy folyamatban lévő beruházások Felvett hitelek alakulása, a likviditási helyzet elemzése Pénzügyi adatok elemzése (bevételek, ráfordítások, eredmény, eszköz-forrás kapcsolatok) Üzleti kapcsolatok (vevők, szállítók) alakulása A piaci pozíció alakulása, a változások értékelése Befektetések Az eredmény alakulása a időszakban A 809/2004/EK rendelet I. számú mellékletének pontja szerinti tájékoztatás Trendek Esetleges hátrányos változások Ismert trendek, bizonytalansági tényezők Nyereség-előrejelzés Kutatás-fejlesztés Igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai A Társaság ügyvezetői: Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat Könyvvizsgálattal foglalkozó bizottság Nyilatkozat vállalatirányítási rendszerről A Kibocsátó vezető testületének javadalmazása Alkalmazottak Tulajdonosok A Kibocsátó eszközeire, forrásaira, pénzügyi helyzetére és eredményére vonatkozó pénzügyi információk Kiegészítő információk Lényeges szerződések A Determin Hitelcentrum Zrt-vel kötött szerződés bemutatása: A Determin Credit Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Determin Creditor Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Credital Lízingcsoport Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Cerinvest Kft-vel kötött szerződés bemutatása Harmadik féltől származó információk Megtekinthető dokumentumok Mellékletek jegyzéke

4 Összefoglaló A DETERMIN-PLUSZ Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9., cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) nyilvános kötvénykibocsátás megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. emelet, cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Forgalmazó. Jelen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai szerint tájékoztatja a befektetőket a Kibocsátó vagyoni-, pénzügyi- és eredményhelyzetéről, a nyilvános ajánlattétel részleteiről, továbbá más, a törvényben előírt információval szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/ /2008. Az engedély kelte: március 28. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a jóváhagyása során a ban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal. A Kibocsátó és a Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tpt. Alábbi rendelkezései az irányadóak: 29. (1) bekezdés: Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó ( ) felel. A magyarországi gyors jogi és gazdasági változásokból következő sajátos körülmények miatt a vállalkozás kockázatában és a Kibocsátó ügyeiben a lezárása után változások következhetnek be. A Kibocsátó és a Forgalmazó felhívja a kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét, hogy jelen információit, adatait, kockázati tényezőit részletesen vizsgálják meg. Befektetésük előnyeit és kockázatait maguknak kell mérlegelniük. A adatairól egyetlen személy sem nyilatkozhat a ban foglaltaktól eltérően. Az ilyen nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azt sem a Kibocsátó, sem pedig a Forgalmazó nem hagyta jóvá, azaz nem hiteles. A önmagában nem tekinthető ajánlatnak. Olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre nincs jogosítványuk, a t üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jelen kötvénykibocsátásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 4

5 A közölt adatok, a hivatkozott mérlegek a Kibocsátó alapító dokumentumaiból illetve más okirataiból ellenőrizhetők a Társaság székhelyén. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen összefoglaló a tájékoztató bevezető része. A helyes befektetési döntést csak a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni! Ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. 5

6 1. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Társaság elnevezése, székhelye, telephelyei A Társaság elnevezése: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Determin-Plusz Kft. Székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9. Telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u Fióktelepei: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út Sopron, Ógabona tér Győr, Batthyány tér Kaposvár, Széchenyi tér Szeged, Gutenberg u. 22. A. ép. 1/ Miskolc, Kazinczy u. 14. A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A Társaság törzstőkéje: ,- Ft azaz ötmillió forint, teljes egészében készpénz. A tagok (tulajdonosok) adatai: Balogh Dezső ( ,- Ft, 95%) A.n.: Papp Rózsa Lakik: 2083 Solymár, Hóvirág u. 17. Dobai Krisztina ( ,- Ft, 5%) A.n.: Kardos Magdolna Lakik: 2083 Solymár, Hóvirág u. 17. A Társaság főtevékenysége: TEÁOR (Ingatlanforgalmazás). A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (alapításkori nevén: Mecsek-Liz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) szeptember 1-jén kelt társasági szerződéssel alapították. Az alapításkori törzstőke egymillió forint volt. Később a törzstőkét ötmillió forintra emelték, ami azóta is változatlan mértékű. Az alapítók alaptevékenységként gépek és gépi berendezések kölcsönzését illetve lízingjét határozták meg júniusában részben megváltozott a tulajdonosi kör. Az új tulajdonosok úgy határoztak, hogy építve a Társaság megszerzett üzleti kapcsolataira és szakmai tapasztalatára a cég némi átalakítása után ismét elindítják a lízingtevékenységet, de ezúttal az ingatlanok piacán. 6

7 Az évtől lízing helyett ingatlanok részlet-adásvételével foglalkozott a cég. Az évtől ingatlan bérbeadás is szerepel a tevékenységek között. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Társaság vevői körét főleg a kis- és középvállalkozások képezik, de magánszemélyek is vannak a vevők között. Új szerződéseket 2003-tól nem kötött a társaság; 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban a még hatályban lévő szerződések gondozását illetve a problémás ügyek kezelését végezték. Főbb mutatók a és a december 31-i év végi mérleg és eredménykimutatás alapján (auditált adatok ezer forintban), lásd a következő lapon: 7

8 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat adatok eft-ban A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 2. A kibocsátásból befolyó összeg hasznosítása A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A kibocsátás nagyobb hányadával a jelenlegi tulajdonosi finanszírozást (tagi kölcsönt) kívánja kiváltani a Kibocsátó. A hosszú lejáratú kötvények kibocsátása a Társaság likviditását jobban tervezhetővé teszi, tekintettel a Kibocsátó által lebonyolítani kívánt ügyletek átlagos futamidejére (1-3 év). 3. A nyilvános forgalomba hozatal Kibocsátó: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1034 Budapest, Seregély u. 9.) Jegyzési hely: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.). Pénztári órák: H-Cs: , P: Jegyzési időszak: március április 11. Kötvények darabszáma, névértéke: minimum db azaz egyezer darab, maximum db azaz negyvenötezer darab, egyenként Ft azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló kötvény. A kibocsátandó kötvények minimális össznévértéke ,- Ft azaz egyszázmillió forint, maximális össznévértéke pedig ,- Ft azaz négymilliárd-ötszázmillió forint. A kötvények egy sorozatban kerülnek kibocsátásra, minimum db maximum db feltételekhez kötött lejárat előtti visszaváltási garanciával kibocsátott kötvény. A kötvények futamideje 24 év. A kötvények lejárata december 31. Forgalomba hozatali árfolyam a névérték 100%-a. A fenti összegzést a ban található részletesebb információkból emeltük ki. 9

10 Értékpapírjegyzék 1. Kockázati tényezők 1.1. A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Az államháztartás egyensúlytalanságát megszüntetni kívánó gazdasági lépések egyik következménye lehet az ismét meglóduló infláció. Az általános forint-kamatszint a szakértők egybehangzó véleménye szerint még 2007 végéig 2008 közepéig növekedhet vagy stagnálhat, majd az államháztartás egyensúly felé való elmozdulásának függvényében ismét csökkenhet. Az infláción túl a gazdaság szereplőinek általános pénzügyi pozíció-romlása említhető meg a kiigazító intézkedések további várható következményeként. Az állami elvonás szintje érzékelhetően növekedni fog, ami a kis- és közepes vállalkozások számára fokozottan jelentkező teherként nyilvánul meg. A kisebb vállalkozások egy része valószínűleg nem fogja tudni kigazdálkodni a megnövekedett állami terheket, így ezek a vállalkozások tönkremennek, vagy befejezik tevékenységüket. A lakossági szférában a családok jövedelmi pozíciója várhatóan romlik; a költségvetési szférából történő elbocsátások valamint a tevékenységüket befejező vállalkozások következményeként a munkanélküliség növekedése prognosztizálható. Mindez negatívan befolyásolja a lakossági ügyfélkör fizetési potenciálját Ágazati szintű kockázati tényezők A piac szereplőinek száma még az elmúlt évek folyamán is növekedett, a fizetőképes vevői kör pedig inkább csökkent, a konkurenciaharc erősödött. Egyes versenytársak veszteségek árán is hajlandóak nagyobb piachoz jutni, ami az árak indokolatlan mértékű letörését eredményezheti A Társaságra jellemző kockázati tényezők Kétes kintlevőségek. Ezeknek az elkerülése céljából a Társaság legalább nagy vonalakban elemzi a leendő ügyfelek likviditását, hitelképességét és fizetőkészségét, és ezek fenntartását egyéb biztosítékok által garantált szerződések rendszere révén igyekszik biztosítani. A Társaság általában nagyszámú ügyfelet tudhat magáénak, emiatt kicsi a valószínűsége, hogy az esedékes díjak nemfizetése miatt egyszerre kell felmondani a 10

11 szerződéseket. A meghiúsult ügyleteket általában nem teljes veszteségként kell elszámolni, hiszen a birtokba vett ingatlanokat a Társaság értékesíti. Az egyéb ügyletekhez képest további biztonságot jelent, hogy egy ingatlant nem lehet ellopni, kisebb valószínűséggel éri baleset (elemi kár), illetve az ingatlanoknak a nominális értéke általában növekszik, ellentétben például a gépjárművek nagy többségével. További kockázati tényező, hogy a Társaság által kibocsátandó kötvények össznévértéke ,- Ft, míg a Társaság saját tőkéje ennél az összegnél egy nagyságrenddel kevesebb. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Az adóhatóság és más hatóság jogosult a Társaság tevékenységét vizsgálni és egy esetleges jövőbeni vizsgálat megállapítása jelentős kiadást eredményezhet a Társaság számára. A kibocsátó partnerkockázatot fut a Determin Hitelcentrum Zrt., a Determin Credit Kft., a Determin Creditor Kft. valamint a Credital Lízingcsoport Kft. felé nyújtott hosszú lejáratú, valamint a Cerinvest Kft. felé nyújtott rövid lejáratú kölcsönök kapcsán, mely visszafizetések a partnercégek üzleti tevékenységétől függ. A Determin Hitelcentrum Zrt. vonatkozásában különösen jelentős kockázatot jelent, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatban kezdeményezte a Zrt. végelszámolását, amelynek sikertelensége esetén azzal is számolni lehet, hogy a partnercég részére nyújtott kölcsön nem térül meg maradéktalanul! Nincsen garancia arra, hogy a Kibocsátó által választott üzleti stratégia sikeres lesz A kötvényre jellemző kockázatok Mivel a kötvény változó kamatozású, az aktuális kamatláb minden évben a Kibocsátó taggyűlése által kerül meghatározásra. A változó kamatozásból eredő befektetői kockázatok a szokásostól eltérő mértékűek. 11

12 A kötvények magánszemély tulajdonosai esetén a kapott kamat után adót kell fizetni, mely adó mértéke a jövőben kedvezőtlenül is változhat. Amennyiben a minimális kibocsátási mennyiséget nem jegyzi le a befektetők, akkor a kibocsátás meghiúsul, amely az addigi befizetések tekintetében a visszafizetés későbbi ideje miatt kamatveszteséget jelenthet. A jegyzési időszak korábbi lezárásának lehetősége miatt felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a kötvények ellenértékét időben biztosítsák, mivel a banki átutalási idők miatt késedelem meghiusíthatja az esetleges jegyzést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság által a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény lejárat előtt nem fizet kamatot és nem törleszt tőkét, a kötvény kamat és tőke visszafizetési időpontja december

13 2. Felelős személyek Az értékpapírjegyzék elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Budapest, február 15.. DETERMIN-PLUSZ KFT. Képviseli: Czinege Zoltán ügyvezető 3. Kulcsfontosságú információk 3.1. Nyilatkozat Az esetlegesen érintett személyek részéről a kibocsátásban közvetlen érdekeltség nem áll fenn. A Kibocsátó véleménye szerint működő tőkéje elegendő a szükségleteihez. A Kibocsátó megítélése szerint tőkésítettsége elegendő, eladósodottsága olyan mértékű, hogy a napi pénzforgalmából azt finanszírozni képes. A Társaság esetében ez azt jelenti, hogy a tagi kölcsön állományán felüli eladósodottság olyan mértékű, melyet képes a napi pénzforgalomból finanszírozni. Fentiek alátámasztására a Kibocsátó a 6. számú mellékletben csatolja (nem auditált) december 31-i mérlegét és eredménykimutatását. 13

14 (A mérleg soraiból kiolvasható, hogy a tagi kölcsön állományán felüli eladósodottságot a rövid lejáratú kötelezettségek jelentik eft-tal. A pénzeszközök soron álló eft ennek 90%-át fedezi, míg a fennmaradó mintegy eft kötelezettséggel szemben az eszközoldalon eft áll a Követelések soron.) A Kibocsátónak nincs tudomása a tőkeforrások bármely olyan korlátozásáról, mely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja a Kibocsátó üzleti tevékenységét Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Determin-Plusz Kft. taggyűlése a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása és forrásszerkezetének diverzifikálása céljából úgy határozott, hogy nyilvános kötvénykibocsátás útján gyűjt további forrásokat. A kötvényjegyzésből befolyt összegeket, annak nagyságától függően elsősorban a korábbi kötvénykibocsátást lezáró tulajdonosi finanszírozás kiváltására (bemutatását lásd a 8.3. pontban), másodsorban a Társaság saját ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozására kívánja felhasználni. 4. A Determin 31 kötvényre vonatkozó információk A Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 07-én tartott taggyűlésén hozott 2/2007.(V.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása céljából folyamán minimum ,- maximum ,- forint össznévértékben huszonöt éves lejáratú, dematerializált, változó kamatozású, névre szóló nyilvános kötvényt bocsát ki. A Felügyelet a március 28-án. kelt E-III/ /2008. számú határozatával jóváhagyta a Kötvények forgalomba hozatalához készített összevont tájékoztató és hirdetmény közzétételét. A nyilvános forgalomba hozatal adatai az alábbiak: Kibocsátó: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9.) Forgalmazó: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.) A kibocsátás célja: a Kibocsátó ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása. A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű, maximális volumene darab, egyenként 14

15 ,- Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális össznévértéke ,- Ft. Irányadó jog: a magyar jog A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kötvény neve: Determin 31 kötvény. ISIN-kód: HU ; Típus: névre szóló, változó kamatozású, dematerializált értékpapír; Névérték: ,- Ft azaz Egyszázezer- forint; Darabszám: minimum 1.000, maximum darab; Sorszámozás: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint az Európai Bizottság 809/2004/EK számú rendelete Kötvények realizálása A kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt-nél (1075 Budapest, Asbóth u ) A kibocsátás pénzneme: magyar forint (HUF) Sorrendiség A kibocsátott kötvényeket a Kibocsátó nem rendeli semmilyen fennálló vagy jövőbeli kötelezettsége alá A kötvényhez tartozó jogok A kötvénytulajdonos a futamidő végi esedékességkor jogosult a kötvény névértékére és a kötvény kamatára. A kötvényen alapuló követelés nem évül el. 15

16 4.7. A kötvények kamatozása: A kötvények változó kamatozásúak, éves tőkésítéssel oly módon, hogy december 31-től kezdődően minden év december 31-én kerül sor a kamatok tőkésítésére, így a Kibocsátó lejárat előtt kamatot nem fizet. Az induló kamatláb évi 1% azaz egy százalék. A kamatláb megváltoztatására a Társaság taggyűlése jogosult. A kamatváltoztatásokat a Társaság a kötvény nyilvános ajánlattételével megegyező módon, az új kamat életbe lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi közzé. Az új kamatláb a hirdetményben megjelölt időponttól érvényes, és az összes, vissza nem váltott de lejegyzett kötvényre vonatkozik a megjelölt időponttól. A hirdetmény megjelenésétől az új kamat életbe lépésének napjáig a kötvények tulajdonosai írásban kérhetik kötvényeik visszaváltását a Kibocsátótól. Kibocsátó az így visszaváltani kívánt kötvényeket az új kamat hatályba lépését követő 30. és 45. nap közötti időszakban még a régi kamatkondícióknak megfelelően névérték és felhalmozott kamat értéken visszavásárolja. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. Kamatprémium: a Kibocsátó ha ezt a gazdálkodása lehetővé teszi jogosult (de nem köteles) kamatprémiumot fizetni a mindenkori kötvénytulajdonosok részére. A kamatprémium mértékét a Kibocsátó évente egy alkalommal teszi közzé. A kamatprémium mértéke csak pozitív szám vagy nulla lehet. Kamat- és tőkefizetés: az egy kötvényre jutó lejáratkori tőke- és kamatfizetés esedékessége december 31-e. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik Lejárat és törlesztés A kötvények futamideje: 24 év. A lejárat napja egységesen december 31. A kötvény és kamatai esedékességkori megfizetéséért a Kibocsátó teljes vagyonával felel. Beválthatósági garancia: a Kibocsátó január 01-jétől kezdődően a kötvényeket a befektetőktől 30 napos határidővel visszavásárolja, ha a kötvénytulajdonos eladási szándékát a Kibocsátó székhelyén írásban bejelenti. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. A beválthatósági garancia miatti visszavásárlás a tőkének a visszavásárlás időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. A lejáratkori visszaváltás a tőkének a lejárat időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. 16

17 4.9. Várható hozam A kötvény várható hozama a Kibocsátó taggyűlése által meghatározott kamatlábnak megfelelően fog alakulni Kötvénytulajdonosok képviselete A kötvénytulajdonosok bármilyen okból felmerülő esetleges képviselete a kötvénytulajdonosok felelősségi körébe tartozik Jóváhagyás Jelen nyilvános kötvénykibocsátáshoz készített összevont tájékoztató és hirdetmény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete március 28-án kelt E-III/ /2008. számú határozatával hagyta jóvá Kibocsátás időpontja A jegyzési időszak első napja: március 31., utolsó napja április 11. A jegyzés korábban is lezárható, a jegyzés lezárásának feltételeit lásd az 5. pontban Átruházhatóság A kötvényeket a tulajdonosok korlátozás nélkül átruházhatják Adózás A magánszemély kötvénytulajdonosok esetén a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 65. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvánosan kibocsátott kötvény kamata kamatjövedelemnek minősül. A kibocsátás időpontjában a kamatjövedelem után az adó mértéke ugyanezen törvényhely (2) bekezdése alapján 20 százalék. A forrásadó levonásának felelősségét a kibocsátó magára vállalja. A gazdálkodó szervezet befektetők az évi. LXXXI. Törvény társasági adóról szóló szabályai szerint adóznak a kötvényből származó jövedelmük után. 17

18 5. Az ajánlattétel feltételei A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű, maximális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális össznévértéke ,- Ft. A jegyzési időszak első napja: március 31., utolsó napja április 11. A jegyzés az alábbi feltételekkel azonnal lezárható: - a jegyzési időszakból legalább 3 (három) banki nap eltelt, - a jegyzés korábbi lezárásáról a lezárás előtt Kibocsátó hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, - a minimális volumen lejegyzésre került. Forgalomba hozatali (kibocsátási) árfolyam: a névérték 100%-a. A kötvény megszerzésére jogosultak: bármely devizabelföldi magán- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, korlátozás nélkül. Jegyzési hely: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.). Pénztári órák: H-Cs: , P: A jegyzés során a fizetés módja: a kötvények értékesítése készpénz ellenében, átutalással, illetve a Kibocsátó által elismert követelés beszámításával történik. A magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötvényjegyzése a jegyzési ív aláírásával és a jegyzett összeg egyidejű, készpénz formájában való befizetésével, vagy a kijelölt bankszámlára való készpénzbefizetést igazoló CIB Bank Zrt. bizonylatának bemutatásával, vagy a beszámításra vonatkozó nyilatkozat megtételével és a különbözet egyidejű, készpénz formájában való befizetésével történik. Átutalással történő vásárlás esetén a fizetést a Kibocsátó számlájára (számlaszám: CIB Bank Zrt., ) kell teljesíteni. Átutalással történő jegyzés esetén a jegyzéskor a jegyzési helyen át kell adni az átutalást tanúsító bizonylat másolatát. A hitelintézetek jegyzése a jegyzési ív aláírásával történik, s a jegyzett összeget két banki napon belül történő jóváírással utalják át a Kibocsátó kijelölt számlájára. Számlaszám: CIB Bank Zrt., Az értékesítéssel párhuzamosan a kötvénytulajdonosok részére az értékesítési helyen az azzal még nem rendelkező személyek részére értékpapírszámlát nyitnak. Ezen az értékpapírszámlán kerül elhelyezésre a megvásárolt kötvény mennyisége, ahonnan az szabadon áttranszferálható. Az értékpapírszámla nyitásának és vezetésének költségei a kötvény megvásárlóját terhelik. 18

19 Allokáció: a jegyzések idősorrend szerint kerülnek elfogadásra. Idősorrend szerint minden jegyző megkapja a teljes mennyiséget mindaddig, amíg a jegyzések összege kisebb, mint ,- Ft. Annak a jegyzőnek a jegyzése, akinek a jegyzésével az összes lejegyzett mennyiség meghaladja a ,- Ft-ot, csak részben kerül elfogadásra úgy, hogy az ily módon lejegyzett összmennyiség ,- Ft legyen. Az ezután jegyzők jegyzése nem kerül elfogadásra. Értesítés, tájékoztatás: a Kibocsátó a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzés eredményéről a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmény útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait, illetve evvel egy időben azt a Felügyeletnek bejelenti. Ezt követően a Kibocsátó a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmények útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait. Amennyiben a kibocsátás meghiúsul, a befizetett összeget, illetve az allokáció során el nem fogadott összeget Kibocsátó 7 napon belül kamat és levonásmentesen visszafizeti. A kötvény kiadása: mivel a kötvény dematerializált formában kerül előállításra, ezért fizikailag nem kerül kiadásra. A lejegyzett kötvények 5 napon belül kerülnek jóváírásra a befektetők értékpapírszámláján. A kötvénymennyiségről a forgalmazó Equilor Befektetési Zrt. állít ki letéti igazolást. Bíróságok: Kibocsátó a nem magánszemély kötvénytulajdonosok esetére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, magánszemély kötvénytulajdonosok esetére pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Kibocsátó a folyamatban lévő vele szemben vagy általa indított perek tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: A Kibocsátónak folyamatban lévő peres ügyei nincsenek. Tőzsdei bevezetés: a Kibocsátó nem tervezi a kötvények tőzsdei bevezetését. 6. Kiegészítő információk A Társaság célkitűzéseinek bemutatása a regisztrációs okmány 6. pontjában található. A összeállításában Tanácsadó, szakértő nem működött közre, továbbá az nem tartalmaz harmadik féltől származó információkat. A Kibocsátás tekintetében nincs jegyzési garanciavállalás A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A kibocsátás nagyobb hányadával a jelenlegi tulajdonosi finanszírozást (tagi kölcsönt) kívánja kiváltani a Kibocsátó. A kibocsátás becsült összköltsége várhatóan nem haladja meg az össznévérték 1%-át. A Kibocsátó tudomása szerint az alábbi személyek vagy Társaságok szándékában áll, az össznévérték 5%-nál nagyobb kötvénycsomag lejegyzése: 19

20 - Balogh Dezső (2083 Solymár, Hóvirág u. 17.) A kibocsátó tudomása szerint a Társaság tulajdonosai és vezető tisztségviselői közül az alábbi személyek szándékában áll kötvény jegyzése: - Balogh Dezső tulajdonos és ügyvezető (2083 Solymár, Hóvirág u. 17.) 20

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2014-2015. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezető Forgalmazó, Fizető

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatók OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelen 1.000.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben