ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a DETERMIN 31 KÖTVÉNY nyilvános forgalomba hozatalához Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin- Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét, továbbá jelen tájékoztató összeállítását a Determin-Plusz Kft. forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a kötvény a szokásostól eltérő kockázatot jelent a befektetők számára. Az Összevont lezárásának dátuma: február 15. PSZÁF engedély száma: E-III/ /2008. dátuma: március 28.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Összefoglaló A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A kibocsátásból befolyó összeg hasznosítása A nyilvános forgalomba hozatal... 9 Értékpapírjegyzék Kockázati tényezők A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Ágazati szintű kockázati tényezők A Társaságra jellemző kockázati tényezők A kötvényre jellemző kockázatok Felelős személyek Kulcsfontosságú információk Nyilatkozat Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Determin 31 kötvényre vonatkozó információk A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: Kötvények realizálása A kibocsátás pénzneme: Sorrendiség A kötvényhez tartozó jogok A kötvények kamatozása: Lejárat és törlesztés Várható hozam Kötvénytulajdonosok képviselete Jóváhagyás Kibocsátás időpontja Átruházhatóság Adózás Az ajánlattétel feltételei Kiegészítő információk Regisztrációs okmány Felelős személyek A Társaság könyvvizsgálója Kiemelt pénzügyi információk Eredmény-kimutatás Mérleg Kockázati tényezők A Kibocsátó bemutatása A Kibocsátó története és fejlődése Befektetések Üzleti tevékenység áttekintése Fő tevékenységi körök Legfontosabb piacok

3 6.3. Versenyhelyzet értékelése Szervezeti felépítés A Társaság testületei és vezetői A Kibocsátó eszközeinek és forrásainak bemutatása Tárgyi eszközök bemutatása Követelések bemutatása Tőkeforrások bemutatása A pénzügyi helyzet és az üzleti eredmény bemutatása a legutolsó auditált beszámoló alapján Alaptőke, tőketartalékok és céltartalékok változása Befejezett vagy folyamatban lévő beruházások Felvett hitelek alakulása, a likviditási helyzet elemzése Pénzügyi adatok elemzése (bevételek, ráfordítások, eredmény, eszköz-forrás kapcsolatok) Üzleti kapcsolatok (vevők, szállítók) alakulása A piaci pozíció alakulása, a változások értékelése Befektetések Az eredmény alakulása a időszakban A 809/2004/EK rendelet I. számú mellékletének pontja szerinti tájékoztatás Trendek Esetleges hátrányos változások Ismert trendek, bizonytalansági tényezők Nyereség-előrejelzés Kutatás-fejlesztés Igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai A Társaság ügyvezetői: Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat Könyvvizsgálattal foglalkozó bizottság Nyilatkozat vállalatirányítási rendszerről A Kibocsátó vezető testületének javadalmazása Alkalmazottak Tulajdonosok A Kibocsátó eszközeire, forrásaira, pénzügyi helyzetére és eredményére vonatkozó pénzügyi információk Kiegészítő információk Lényeges szerződések A Determin Hitelcentrum Zrt-vel kötött szerződés bemutatása: A Determin Credit Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Determin Creditor Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Credital Lízingcsoport Kft-vel kötött szerződés bemutatása A Cerinvest Kft-vel kötött szerződés bemutatása Harmadik féltől származó információk Megtekinthető dokumentumok Mellékletek jegyzéke

4 Összefoglaló A DETERMIN-PLUSZ Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9., cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) nyilvános kötvénykibocsátás megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. emelet, cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: Forgalmazó. Jelen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai szerint tájékoztatja a befektetőket a Kibocsátó vagyoni-, pénzügyi- és eredményhelyzetéről, a nyilvános ajánlattétel részleteiről, továbbá más, a törvényben előírt információval szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/ /2008. Az engedély kelte: március 28. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a jóváhagyása során a ban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal. A Kibocsátó és a Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tpt. Alábbi rendelkezései az irányadóak: 29. (1) bekezdés: Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó ( ) felel. A magyarországi gyors jogi és gazdasági változásokból következő sajátos körülmények miatt a vállalkozás kockázatában és a Kibocsátó ügyeiben a lezárása után változások következhetnek be. A Kibocsátó és a Forgalmazó felhívja a kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét, hogy jelen információit, adatait, kockázati tényezőit részletesen vizsgálják meg. Befektetésük előnyeit és kockázatait maguknak kell mérlegelniük. A adatairól egyetlen személy sem nyilatkozhat a ban foglaltaktól eltérően. Az ilyen nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azt sem a Kibocsátó, sem pedig a Forgalmazó nem hagyta jóvá, azaz nem hiteles. A önmagában nem tekinthető ajánlatnak. Olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre nincs jogosítványuk, a t üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jelen kötvénykibocsátásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 4

5 A közölt adatok, a hivatkozott mérlegek a Kibocsátó alapító dokumentumaiból illetve más okirataiból ellenőrizhetők a Társaság székhelyén. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen összefoglaló a tájékoztató bevezető része. A helyes befektetési döntést csak a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni! Ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. 5

6 1. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Társaság elnevezése, székhelye, telephelyei A Társaság elnevezése: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Determin-Plusz Kft. Székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9. Telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u Fióktelepei: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út Sopron, Ógabona tér Győr, Batthyány tér Kaposvár, Széchenyi tér Szeged, Gutenberg u. 22. A. ép. 1/ Miskolc, Kazinczy u. 14. A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A Társaság törzstőkéje: ,- Ft azaz ötmillió forint, teljes egészében készpénz. A tagok (tulajdonosok) adatai: Balogh Dezső ( ,- Ft, 95%) A.n.: Papp Rózsa Lakik: 2083 Solymár, Hóvirág u. 17. Dobai Krisztina ( ,- Ft, 5%) A.n.: Kardos Magdolna Lakik: 2083 Solymár, Hóvirág u. 17. A Társaság főtevékenysége: TEÁOR (Ingatlanforgalmazás). A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (alapításkori nevén: Mecsek-Liz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) szeptember 1-jén kelt társasági szerződéssel alapították. Az alapításkori törzstőke egymillió forint volt. Később a törzstőkét ötmillió forintra emelték, ami azóta is változatlan mértékű. Az alapítók alaptevékenységként gépek és gépi berendezések kölcsönzését illetve lízingjét határozták meg júniusában részben megváltozott a tulajdonosi kör. Az új tulajdonosok úgy határoztak, hogy építve a Társaság megszerzett üzleti kapcsolataira és szakmai tapasztalatára a cég némi átalakítása után ismét elindítják a lízingtevékenységet, de ezúttal az ingatlanok piacán. 6

7 Az évtől lízing helyett ingatlanok részlet-adásvételével foglalkozott a cég. Az évtől ingatlan bérbeadás is szerepel a tevékenységek között. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Társaság vevői körét főleg a kis- és középvállalkozások képezik, de magánszemélyek is vannak a vevők között. Új szerződéseket 2003-tól nem kötött a társaság; 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban a még hatályban lévő szerződések gondozását illetve a problémás ügyek kezelését végezték. Főbb mutatók a és a december 31-i év végi mérleg és eredménykimutatás alapján (auditált adatok ezer forintban), lásd a következő lapon: 7

8 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat adatok eft-ban A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 2. A kibocsátásból befolyó összeg hasznosítása A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A kibocsátás nagyobb hányadával a jelenlegi tulajdonosi finanszírozást (tagi kölcsönt) kívánja kiváltani a Kibocsátó. A hosszú lejáratú kötvények kibocsátása a Társaság likviditását jobban tervezhetővé teszi, tekintettel a Kibocsátó által lebonyolítani kívánt ügyletek átlagos futamidejére (1-3 év). 3. A nyilvános forgalomba hozatal Kibocsátó: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1034 Budapest, Seregély u. 9.) Jegyzési hely: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.). Pénztári órák: H-Cs: , P: Jegyzési időszak: március április 11. Kötvények darabszáma, névértéke: minimum db azaz egyezer darab, maximum db azaz negyvenötezer darab, egyenként Ft azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló kötvény. A kibocsátandó kötvények minimális össznévértéke ,- Ft azaz egyszázmillió forint, maximális össznévértéke pedig ,- Ft azaz négymilliárd-ötszázmillió forint. A kötvények egy sorozatban kerülnek kibocsátásra, minimum db maximum db feltételekhez kötött lejárat előtti visszaváltási garanciával kibocsátott kötvény. A kötvények futamideje 24 év. A kötvények lejárata december 31. Forgalomba hozatali árfolyam a névérték 100%-a. A fenti összegzést a ban található részletesebb információkból emeltük ki. 9

10 Értékpapírjegyzék 1. Kockázati tényezők 1.1. A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Az államháztartás egyensúlytalanságát megszüntetni kívánó gazdasági lépések egyik következménye lehet az ismét meglóduló infláció. Az általános forint-kamatszint a szakértők egybehangzó véleménye szerint még 2007 végéig 2008 közepéig növekedhet vagy stagnálhat, majd az államháztartás egyensúly felé való elmozdulásának függvényében ismét csökkenhet. Az infláción túl a gazdaság szereplőinek általános pénzügyi pozíció-romlása említhető meg a kiigazító intézkedések további várható következményeként. Az állami elvonás szintje érzékelhetően növekedni fog, ami a kis- és közepes vállalkozások számára fokozottan jelentkező teherként nyilvánul meg. A kisebb vállalkozások egy része valószínűleg nem fogja tudni kigazdálkodni a megnövekedett állami terheket, így ezek a vállalkozások tönkremennek, vagy befejezik tevékenységüket. A lakossági szférában a családok jövedelmi pozíciója várhatóan romlik; a költségvetési szférából történő elbocsátások valamint a tevékenységüket befejező vállalkozások következményeként a munkanélküliség növekedése prognosztizálható. Mindez negatívan befolyásolja a lakossági ügyfélkör fizetési potenciálját Ágazati szintű kockázati tényezők A piac szereplőinek száma még az elmúlt évek folyamán is növekedett, a fizetőképes vevői kör pedig inkább csökkent, a konkurenciaharc erősödött. Egyes versenytársak veszteségek árán is hajlandóak nagyobb piachoz jutni, ami az árak indokolatlan mértékű letörését eredményezheti A Társaságra jellemző kockázati tényezők Kétes kintlevőségek. Ezeknek az elkerülése céljából a Társaság legalább nagy vonalakban elemzi a leendő ügyfelek likviditását, hitelképességét és fizetőkészségét, és ezek fenntartását egyéb biztosítékok által garantált szerződések rendszere révén igyekszik biztosítani. A Társaság általában nagyszámú ügyfelet tudhat magáénak, emiatt kicsi a valószínűsége, hogy az esedékes díjak nemfizetése miatt egyszerre kell felmondani a 10

11 szerződéseket. A meghiúsult ügyleteket általában nem teljes veszteségként kell elszámolni, hiszen a birtokba vett ingatlanokat a Társaság értékesíti. Az egyéb ügyletekhez képest további biztonságot jelent, hogy egy ingatlant nem lehet ellopni, kisebb valószínűséggel éri baleset (elemi kár), illetve az ingatlanoknak a nominális értéke általában növekszik, ellentétben például a gépjárművek nagy többségével. További kockázati tényező, hogy a Társaság által kibocsátandó kötvények össznévértéke ,- Ft, míg a Társaság saját tőkéje ennél az összegnél egy nagyságrenddel kevesebb. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Az adóhatóság és más hatóság jogosult a Társaság tevékenységét vizsgálni és egy esetleges jövőbeni vizsgálat megállapítása jelentős kiadást eredményezhet a Társaság számára. A kibocsátó partnerkockázatot fut a Determin Hitelcentrum Zrt., a Determin Credit Kft., a Determin Creditor Kft. valamint a Credital Lízingcsoport Kft. felé nyújtott hosszú lejáratú, valamint a Cerinvest Kft. felé nyújtott rövid lejáratú kölcsönök kapcsán, mely visszafizetések a partnercégek üzleti tevékenységétől függ. A Determin Hitelcentrum Zrt. vonatkozásában különösen jelentős kockázatot jelent, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatban kezdeményezte a Zrt. végelszámolását, amelynek sikertelensége esetén azzal is számolni lehet, hogy a partnercég részére nyújtott kölcsön nem térül meg maradéktalanul! Nincsen garancia arra, hogy a Kibocsátó által választott üzleti stratégia sikeres lesz A kötvényre jellemző kockázatok Mivel a kötvény változó kamatozású, az aktuális kamatláb minden évben a Kibocsátó taggyűlése által kerül meghatározásra. A változó kamatozásból eredő befektetői kockázatok a szokásostól eltérő mértékűek. 11

12 A kötvények magánszemély tulajdonosai esetén a kapott kamat után adót kell fizetni, mely adó mértéke a jövőben kedvezőtlenül is változhat. Amennyiben a minimális kibocsátási mennyiséget nem jegyzi le a befektetők, akkor a kibocsátás meghiúsul, amely az addigi befizetések tekintetében a visszafizetés későbbi ideje miatt kamatveszteséget jelenthet. A jegyzési időszak korábbi lezárásának lehetősége miatt felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a kötvények ellenértékét időben biztosítsák, mivel a banki átutalási idők miatt késedelem meghiusíthatja az esetleges jegyzést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Determin 31 kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin-Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének összegét! A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság által a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Determin 31 kötvény lejárat előtt nem fizet kamatot és nem törleszt tőkét, a kötvény kamat és tőke visszafizetési időpontja december

13 2. Felelős személyek Az értékpapírjegyzék elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Budapest, február 15.. DETERMIN-PLUSZ KFT. Képviseli: Czinege Zoltán ügyvezető 3. Kulcsfontosságú információk 3.1. Nyilatkozat Az esetlegesen érintett személyek részéről a kibocsátásban közvetlen érdekeltség nem áll fenn. A Kibocsátó véleménye szerint működő tőkéje elegendő a szükségleteihez. A Kibocsátó megítélése szerint tőkésítettsége elegendő, eladósodottsága olyan mértékű, hogy a napi pénzforgalmából azt finanszírozni képes. A Társaság esetében ez azt jelenti, hogy a tagi kölcsön állományán felüli eladósodottság olyan mértékű, melyet képes a napi pénzforgalomból finanszírozni. Fentiek alátámasztására a Kibocsátó a 6. számú mellékletben csatolja (nem auditált) december 31-i mérlegét és eredménykimutatását. 13

14 (A mérleg soraiból kiolvasható, hogy a tagi kölcsön állományán felüli eladósodottságot a rövid lejáratú kötelezettségek jelentik eft-tal. A pénzeszközök soron álló eft ennek 90%-át fedezi, míg a fennmaradó mintegy eft kötelezettséggel szemben az eszközoldalon eft áll a Követelések soron.) A Kibocsátónak nincs tudomása a tőkeforrások bármely olyan korlátozásáról, mely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja a Kibocsátó üzleti tevékenységét Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Determin-Plusz Kft. taggyűlése a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása és forrásszerkezetének diverzifikálása céljából úgy határozott, hogy nyilvános kötvénykibocsátás útján gyűjt további forrásokat. A kötvényjegyzésből befolyt összegeket, annak nagyságától függően elsősorban a korábbi kötvénykibocsátást lezáró tulajdonosi finanszírozás kiváltására (bemutatását lásd a 8.3. pontban), másodsorban a Társaság saját ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozására kívánja felhasználni. 4. A Determin 31 kötvényre vonatkozó információk A Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 07-én tartott taggyűlésén hozott 2/2007.(V.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása céljából folyamán minimum ,- maximum ,- forint össznévértékben huszonöt éves lejáratú, dematerializált, változó kamatozású, névre szóló nyilvános kötvényt bocsát ki. A Felügyelet a március 28-án. kelt E-III/ /2008. számú határozatával jóváhagyta a Kötvények forgalomba hozatalához készített összevont tájékoztató és hirdetmény közzétételét. A nyilvános forgalomba hozatal adatai az alábbiak: Kibocsátó: Determin-Plusz Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 9.) Forgalmazó: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.) A kibocsátás célja: a Kibocsátó ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása. A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű, maximális volumene darab, egyenként 14

15 ,- Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális össznévértéke ,- Ft. Irányadó jog: a magyar jog A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kötvény neve: Determin 31 kötvény. ISIN-kód: HU ; Típus: névre szóló, változó kamatozású, dematerializált értékpapír; Névérték: ,- Ft azaz Egyszázezer- forint; Darabszám: minimum 1.000, maximum darab; Sorszámozás: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint az Európai Bizottság 809/2004/EK számú rendelete Kötvények realizálása A kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt-nél (1075 Budapest, Asbóth u ) A kibocsátás pénzneme: magyar forint (HUF) Sorrendiség A kibocsátott kötvényeket a Kibocsátó nem rendeli semmilyen fennálló vagy jövőbeli kötelezettsége alá A kötvényhez tartozó jogok A kötvénytulajdonos a futamidő végi esedékességkor jogosult a kötvény névértékére és a kötvény kamatára. A kötvényen alapuló követelés nem évül el. 15

16 4.7. A kötvények kamatozása: A kötvények változó kamatozásúak, éves tőkésítéssel oly módon, hogy december 31-től kezdődően minden év december 31-én kerül sor a kamatok tőkésítésére, így a Kibocsátó lejárat előtt kamatot nem fizet. Az induló kamatláb évi 1% azaz egy százalék. A kamatláb megváltoztatására a Társaság taggyűlése jogosult. A kamatváltoztatásokat a Társaság a kötvény nyilvános ajánlattételével megegyező módon, az új kamat életbe lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi közzé. Az új kamatláb a hirdetményben megjelölt időponttól érvényes, és az összes, vissza nem váltott de lejegyzett kötvényre vonatkozik a megjelölt időponttól. A hirdetmény megjelenésétől az új kamat életbe lépésének napjáig a kötvények tulajdonosai írásban kérhetik kötvényeik visszaváltását a Kibocsátótól. Kibocsátó az így visszaváltani kívánt kötvényeket az új kamat hatályba lépését követő 30. és 45. nap közötti időszakban még a régi kamatkondícióknak megfelelően névérték és felhalmozott kamat értéken visszavásárolja. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. Kamatprémium: a Kibocsátó ha ezt a gazdálkodása lehetővé teszi jogosult (de nem köteles) kamatprémiumot fizetni a mindenkori kötvénytulajdonosok részére. A kamatprémium mértékét a Kibocsátó évente egy alkalommal teszi közzé. A kamatprémium mértéke csak pozitív szám vagy nulla lehet. Kamat- és tőkefizetés: az egy kötvényre jutó lejáratkori tőke- és kamatfizetés esedékessége december 31-e. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik Lejárat és törlesztés A kötvények futamideje: 24 év. A lejárat napja egységesen december 31. A kötvény és kamatai esedékességkori megfizetéséért a Kibocsátó teljes vagyonával felel. Beválthatósági garancia: a Kibocsátó január 01-jétől kezdődően a kötvényeket a befektetőktől 30 napos határidővel visszavásárolja, ha a kötvénytulajdonos eladási szándékát a Kibocsátó székhelyén írásban bejelenti. A kifizetés a Kibocsátó pénztárában (1034 Budapest, Seregély u. 9.) készpénzben, vagy a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. A beválthatósági garancia miatti visszavásárlás a tőkének a visszavásárlás időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. A lejáratkori visszaváltás a tőkének a lejárat időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. 16

17 4.9. Várható hozam A kötvény várható hozama a Kibocsátó taggyűlése által meghatározott kamatlábnak megfelelően fog alakulni Kötvénytulajdonosok képviselete A kötvénytulajdonosok bármilyen okból felmerülő esetleges képviselete a kötvénytulajdonosok felelősségi körébe tartozik Jóváhagyás Jelen nyilvános kötvénykibocsátáshoz készített összevont tájékoztató és hirdetmény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete március 28-án kelt E-III/ /2008. számú határozatával hagyta jóvá Kibocsátás időpontja A jegyzési időszak első napja: március 31., utolsó napja április 11. A jegyzés korábban is lezárható, a jegyzés lezárásának feltételeit lásd az 5. pontban Átruházhatóság A kötvényeket a tulajdonosok korlátozás nélkül átruházhatják Adózás A magánszemély kötvénytulajdonosok esetén a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 65. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvánosan kibocsátott kötvény kamata kamatjövedelemnek minősül. A kibocsátás időpontjában a kamatjövedelem után az adó mértéke ugyanezen törvényhely (2) bekezdése alapján 20 százalék. A forrásadó levonásának felelősségét a kibocsátó magára vállalja. A gazdálkodó szervezet befektetők az évi. LXXXI. Törvény társasági adóról szóló szabályai szerint adóznak a kötvényből származó jövedelmük után. 17

18 5. Az ajánlattétel feltételei A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű, maximális volumene darab, egyenként ,- Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális össznévértéke ,- Ft. A jegyzési időszak első napja: március 31., utolsó napja április 11. A jegyzés az alábbi feltételekkel azonnal lezárható: - a jegyzési időszakból legalább 3 (három) banki nap eltelt, - a jegyzés korábbi lezárásáról a lezárás előtt Kibocsátó hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, - a minimális volumen lejegyzésre került. Forgalomba hozatali (kibocsátási) árfolyam: a névérték 100%-a. A kötvény megszerzésére jogosultak: bármely devizabelföldi magán- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, korlátozás nélkül. Jegyzési hely: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. em.). Pénztári órák: H-Cs: , P: A jegyzés során a fizetés módja: a kötvények értékesítése készpénz ellenében, átutalással, illetve a Kibocsátó által elismert követelés beszámításával történik. A magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötvényjegyzése a jegyzési ív aláírásával és a jegyzett összeg egyidejű, készpénz formájában való befizetésével, vagy a kijelölt bankszámlára való készpénzbefizetést igazoló CIB Bank Zrt. bizonylatának bemutatásával, vagy a beszámításra vonatkozó nyilatkozat megtételével és a különbözet egyidejű, készpénz formájában való befizetésével történik. Átutalással történő vásárlás esetén a fizetést a Kibocsátó számlájára (számlaszám: CIB Bank Zrt., ) kell teljesíteni. Átutalással történő jegyzés esetén a jegyzéskor a jegyzési helyen át kell adni az átutalást tanúsító bizonylat másolatát. A hitelintézetek jegyzése a jegyzési ív aláírásával történik, s a jegyzett összeget két banki napon belül történő jóváírással utalják át a Kibocsátó kijelölt számlájára. Számlaszám: CIB Bank Zrt., Az értékesítéssel párhuzamosan a kötvénytulajdonosok részére az értékesítési helyen az azzal még nem rendelkező személyek részére értékpapírszámlát nyitnak. Ezen az értékpapírszámlán kerül elhelyezésre a megvásárolt kötvény mennyisége, ahonnan az szabadon áttranszferálható. Az értékpapírszámla nyitásának és vezetésének költségei a kötvény megvásárlóját terhelik. 18

19 Allokáció: a jegyzések idősorrend szerint kerülnek elfogadásra. Idősorrend szerint minden jegyző megkapja a teljes mennyiséget mindaddig, amíg a jegyzések összege kisebb, mint ,- Ft. Annak a jegyzőnek a jegyzése, akinek a jegyzésével az összes lejegyzett mennyiség meghaladja a ,- Ft-ot, csak részben kerül elfogadásra úgy, hogy az ily módon lejegyzett összmennyiség ,- Ft legyen. Az ezután jegyzők jegyzése nem kerül elfogadásra. Értesítés, tájékoztatás: a Kibocsátó a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzés eredményéről a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmény útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait, illetve evvel egy időben azt a Felügyeletnek bejelenti. Ezt követően a Kibocsátó a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmények útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait. Amennyiben a kibocsátás meghiúsul, a befizetett összeget, illetve az allokáció során el nem fogadott összeget Kibocsátó 7 napon belül kamat és levonásmentesen visszafizeti. A kötvény kiadása: mivel a kötvény dematerializált formában kerül előállításra, ezért fizikailag nem kerül kiadásra. A lejegyzett kötvények 5 napon belül kerülnek jóváírásra a befektetők értékpapírszámláján. A kötvénymennyiségről a forgalmazó Equilor Befektetési Zrt. állít ki letéti igazolást. Bíróságok: Kibocsátó a nem magánszemély kötvénytulajdonosok esetére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, magánszemély kötvénytulajdonosok esetére pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Kibocsátó a folyamatban lévő vele szemben vagy általa indított perek tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: A Kibocsátónak folyamatban lévő peres ügyei nincsenek. Tőzsdei bevezetés: a Kibocsátó nem tervezi a kötvények tőzsdei bevezetését. 6. Kiegészítő információk A Társaság célkitűzéseinek bemutatása a regisztrációs okmány 6. pontjában található. A összeállításában Tanácsadó, szakértő nem működött közre, továbbá az nem tartalmaz harmadik féltől származó információkat. A Kibocsátás tekintetében nincs jegyzési garanciavállalás A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A kibocsátás nagyobb hányadával a jelenlegi tulajdonosi finanszírozást (tagi kölcsönt) kívánja kiváltani a Kibocsátó. A kibocsátás becsült összköltsége várhatóan nem haladja meg az össznévérték 1%-át. A Kibocsátó tudomása szerint az alábbi személyek vagy Társaságok szándékában áll, az össznévérték 5%-nál nagyobb kötvénycsomag lejegyzése: 19

20 - Balogh Dezső (2083 Solymár, Hóvirág u. 17.) A kibocsátó tudomása szerint a Társaság tulajdonosai és vezető tisztségviselői közül az alábbi személyek szándékában áll kötvény jegyzése: - Balogh Dezső tulajdonos és ügyvezető (2083 Solymár, Hóvirág u. 17.) 20

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához

TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához 1 TÁJÉKOZTATÓ a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához A Tájékoztató lezárásának dátuma: 2014. 02.14. I. Összefoglaló 2 Jelen összefoglaló a kötvény kibocsátási programtájékoztató

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló Normál egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7030 Paks Árnyas utca 4 2 7 Adószáma: 18858341-1-17 KSH jelzőszáma: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben