SVEN HASSEL MONTE CASSINO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SVEN HASSEL MONTE CASSINO"

Átírás

1 NNCL1367-4FCv1.0 Kedves olvasóm, ha vakációd idején Cassino faluján vezetne keresztül az utad, állj meg egy percre, ha a kolostorhoz vezető úthoz érsz! Szállj ki kocsidból, és hajtsd meg tisztelettel fejedet a férfiak előtt, akik meghaltak a szent hegyen. Ha figyelmesen hallgatózol, talán még hallhatod is a bombák robaját és a sebesültek kiáltozását.

2 SVEN HASSEL MONTE CASSINO H HOLNAP KIADÓ

3 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Sven Hassel: Monte Casino Corgi Book, 1969 Sven Hassel FORDÍTOTTA VERES DÁVID Hungarian translation Veres Dávid, 1993 Holnap Kiadó Kft., Budapest, 1993 Felelős kiadó a Holnap Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója Szedte és nyomta az Alföldi Nyomda A nyomdai megrendelés törzsszáma: Készült Debrecenben, az évben Felelős vezető: György Géza Felelős szerkesztő: Sík Csaba A címlap Lengyel András grafikájának felhasználásával készült Műszaki vezető: Szántai Ágnes Megjelent 15,3 (A/5) ív terjedelemben. HO 135 ISBN

4 A jelenkor, melyben kötelező a katonai szolgálat, élesen bizonyítja: nem feltétlenül egyéni érdemek, netán jellem kérdése, hogy valaki ezt vagy azt az egyenruhát ölti-e magára, s hogy a hóhér vagy az áldozat oldalára kerül-e. Rolf Hochhuth

5 Azok emlékének ajánlom ezt a könyvet, akik életüket vesztették a Monte Cassinó-i kolostorban és erődítményben

6 Uramisten, hogy szakadt az eső! Egyre csak ömlött és ömlött. Mindenünk átázott. Mocskos esőköpenyeink csicsogtak az esőlétől. Néhány fa alatt húzódtunk meg, az összegombolt esőköpenyeinkből képzett sátorban. Ezek SS-esőköpenyek voltak, jobbak, mint a sajátjaink, ezért úgy-ahogy szárazak maradtunk. Pici az esernyőjét is kinyitotta. Végül sikerült meggyújtanunk a közeli épületből szerzett kályhát, és ebédhez készülődtünk. Volt negyven seregélyünk, hosszú botokra tűzdelve megpirítottuk őket, Porta pedig velőgombócokat gyúrt. Két óránkba telt, mire kikapartuk a velőt két döglött ökör csontjaiból. Friss petrezselymet is találtunk. Gregor értett a paradicsomszósz készítéséhez: kikeveréséhez amerikai acélsisakot vett igénybe. Az acélsisak roppant hasznos jószág, rengeteg célra föl lehet használni, csak egyre nem: arra, amire kitalálták. Hirtelen elkapott bennünket a röhögés. Pici volt a ludas. Klasszikus benyögést eresztett meg, de nem fogta fel saját szavai értelmét. Azután Porta magasba emelte sárga cilinderét, és kijelentette: ha ő netán kinyúlik, mi fogjuk örökölni. Ettől meg egyenesen tombolhatnékunk támadt. Aztán Heide óvatlanul szembe pisált a széllel, és mi fel-alá gurultunk a nevetéstől, még akkor is hahotáztunk, amikor robbanólövedékek záporában hátrarohantunk a kajánkkal. Hallottam egyszer, amint a tábori papunk azt mondja az egyik törzstisztnek: Hogy tudnak így nevetni? Ez aznap történt, amikor a hengerseggű Luisa bugyiján szórakoztunk, amit Pici a nyakába kötött, én meg félrenyeltem egy falat krumplit, és kézigránáttal kellett megdöngetni a hátamat. A nevetés olykor súlyos veszélybe sodorhatja az embert. Ha nem nevetnének ennyit válaszolt a törzstiszt, bedobnák a törölközőt. Porta igazi művésze volt a velőgombóc-készítésnek. Egyszerre csak tízet gyúrt, különben nyúlóssá váltak; közben befalta a saját adagját is. Kilencen voltunk, és több mint hatszáz gombócot tüntettünk el. Szép kis summa, de ezzel töltöttük az egész éjszakát. Uramisten, hogy szakadt az eső! I.

7 A tengerészek földje Az ágyúdörgést tőlünk 170 mérföldnyire, Rómában is hallani lehetett. Nem láttuk a hatalmas hadihajókat kinn a tengeren, de valahányszor oldalsortüzet lőttek, olyan volt, mintha vulkánok robbannának föl a látóhatáron. Először vakító tűz lobbant fel, aztán mennydörgő robajlás hallatszott. Gránátosainkat lesöpörték a föld színéről. Néhány óra leforgása alatt felgöngyölítették gyönge páncélosezredeinket. A tengerpart Palinurótól egészen Torre del Grecóig egyetlen lángoló kohóvá változott, néhány másodperc alatt egész falvak nyomtalanul elenyésztek; Sorrentótól kissé északabbra magasba repült egyik legnagyobb föld alatti erődítményünk, több száz tonnányi lőszerrel és legénységével, a teljes parti üteggel együtt. Aztán délről is, északról is rajokban érkeztek az alacsonyan repülő Jabo bombázók, az összes útról és ösvényről leborotváltak minden élőt. A 19-es műút száz mérföldnyi * szakaszon mindenestül eltűnt, és húsz másodperc alatt földig rombolódott Agripoli városa. Ördögi ügyességgel álcázott tankjaink készenlétben álltak a sziklák között. A 16-os gránátosok is velünk voltak, és a nagy testű szörnyetegek fedezékében hasaltak. Fontos ütőkártyának számított a tengerentúlról érkezett emberek bevetése. Ezernyi robbanólövedék szaggatta fel a talajt, és a forró nyári napot sötét éjszakává változtatta. A domboldalon rohanvást jött felfelé egy lövész a fegyvere nélkül, karjával hadonászva; eszét vesztette a félelemtől ám a látvány semmilyen hatással nem volt ránk. Ő is része volt a nagy masszának. Aznap reggel engem is karmai közé kapott a bénító félelem, amitől moccanni se tud az ember. Rád törhet olyankor is, amikor éppen menetelsz, és egyszerűen halottat csinál belőled, bár továbbra is talpon maradsz. Arcodból kifut a vér, hullasápadttá válsz, a szemed kigúvad és mihelyt a többiek észreveszik, mi történt veled, elkezdenek agyba-főbe püfölni az öklükkel. Ha ez sem elég, a lábukat és a puskatusukat is bevetik, és ha zokogva összeesel, tovább csépelnek. Brutális gyógymód, de szinte mindig eléri a célját. Az arcom rondán felpuffadt attól a kezeléstől, amiben Porta részesített, mégis hálával gondoltam rá. Ha nem végzett volna ilyen alapos munkát, talán már kényszerzubbonyban szállítanának a hátsó vonalak felé. Átpillantottam az Öregre, amint tankjának hernyótalpai között meglapult. Elmosolyodott, és bátorítóan felém biccentett. * 1 mérföld = 1600 m

8 Porta, Pici és Heide azon a zöld posztódarabon kockáztak, amit Porta szervált Palid Ida kuplerájában. A hegyoldalon lefelé haladó gyalogos század egyenesen belerohant a hajóágyúk sortüzébe. Mintha egy óriás kéz egyszerűen lesöpörte volna őket. 175 emberből és hegyi pónilovaikból hírmondó sem maradt. Ahogy ment lefelé a nap, és egyenesen beletűzött a szemünkbe, jöttek a Jabók. Partra futó csónakok tömkelege okádta szárazföldre a gyalogságot: minden hájjal megkent öreg veteránokat, hivatásos katonákat meg berezelt ifjú regrutákat, akiket néhány hónapja soroztak be. Még szerencse, hogy nem láthatja őket az édesanyjuk. Dante pokla vidámpark mindahhoz képest, amint át kellett menniük. Parti ütegeink harcképtelenné váltak, de minden kő mögött, minden bombatölcsérben gránátosok, hegyi vadászok, ejtőernyősök feküdtek, kezükben automatafegyver, és várakoztak. Könnyű és nehéz géppuskák, aknavetők, páncélöklök, lángszórók, önműködő ágyúk, rohamkarabélyok, rakétakilövők, géppisztolyok, rakéták, kézigránátok, puskagránátok, aknák, Molotov-koktélok, napalmbombák, foszforos gyújtógránátok. Megannyi szó, de micsoda szörnyűségeket rejtegettek a közelgő gyalogosok számára! Hajóágyúk fedezékében köteleket lőttek fel a sziklákra, majommód felmásztak az imbolygó létrákon, vagy alázuhantak a létra kitüremkedő csúcsáról. Falkaszám rohangáltak körbe-körbe a fehér homokban, és közben elemésztették őket a gyújtógránátjaink. Merő lángtenger volt a tengerpart, a föveny lávaként izzott. Mi meg szép csöndesen szemlélődtünk. A mi parancsunk így szólt: Nem tüzelni! Az első hullám megsemmisült. Még kétszáz méternyit sem sikerült előrehatolniuk a parton. Komor látvány fogadta az utánuk következő második hullámot. Ők is felmorzsolódtak. De egyre frissebb hadak özönlöttek partra. A harmadik hullám. Magasan fejük fölé emelt fegyverrel rohantak át a dübörgő hullámverésen, levetették magukat a homokba, és szünet nélkül kelepeltették automata fegyvereiket. Előrehaladni azonban egy tapodtat sem bírtak. Ekkor Jabók érkeztek foszforos gyújtógránátokkal és könnyűbenzinnel. Sárgásfehér lángok csaptak fel egészen az égig. Lement a nap, megjelentek az égen a csillagok, és a Földközi-tenger lustán nyaldosta az elszenesedett testeket; gyöngéden ringatóztak a víz szélén. Partra szállt a gyalogság negyedik hulláma. Világítórakéták emelkedtek az ég felé. Ezek a férfiak is odavesztek.

9 Napkelte után nem sokkal egész hadosztálynyi támadóerő ömlött a szárazföldre. Ezek voltak a profik, a tengerészek, nekik kell majd megvetniük a lábukat, ha a többiek utat nyitottak előttük. Most aztán mind a két feladat rájuk hárult: az is, hogy utat nyissanak meg az is, hogy megvessék a lábukat. Főképp a 18-as utat kellett megtisztítaniuk az ellenségtől. Páncélkocsijaik, megannyi lángoló fáklya, a vízparton maradtak, de a veteránok szívósak voltak és irgalmatlanok, és utat törtek maguknak. A Csendes-óceántól érkezett férfiak megsemmisítettek mindent, ami csak az útjukba került, még a holttestekre is rálőttek. Rövid, fényes szurony volt a rohamkarabélyukra tűzve, és sokuk combját szamurájkard verdeste. Amcsi tengerészek! dörmögte Heide. Gránátosaink most megkapják a magukét. Ezek a fickók 150 éve nem vesztettek csatát. Minden tengerész fölér egy teljes századdal. Mike őrnagy repesni fog a boldogságtól, hogy viszontláthatja a texasi cimboráit. Ez volt első találkozásunk a tengerészekkel. Úgy látszott, ravasz fortélyokkal mindig elérik, amit akarnak: egyikük előrerohamozott a parton, menetfelszereléséhez fénylő vörös napernyő volt kötözve, nyomában tagbaszakadt őrmester caplatott, kínai háncslappal a rohamsisakján. Az egyik század élén alacsony tiszt rohant, fején félrecsapott Maurice Chevalier-szalmakalap, világoskék szalagja mellől nagy vidáman rózsaszál kandikált ki. Előretörtek, és fittyet hánytak a gránátosaink automata fegyvereiből áradó halálos tűznek. Egy német gyalogos katona megpróbált elinalni, de szamurájkard választotta el fejét a testétől. A kardot suhogtató amerikai odaszólt valamit a bajtársainak, meglengette feje fölött a komor fegyvert, majd megcsókolta a véres pengét. Egy kötelék Heinkel-bombázó csapott le rájuk. Mintha az egész partszakasz fölemelkedett volna a tiszta, napos égbolt felé. A szamurájkardos katona vértócsa közepén feküdt, és vonaglott a füst feketítette homokban. Odakúszott hozzánk Frick hadnagy. Egyesével visszavonulni! Visszamegyünk az Y ponthoz. A tengerészek elérték állásainkat. Újabb erők szálltak partra, és rohantak előre a szárazföldön. Kétéltű járművek dübörögtek partra, közben vadul tüzelő bombázók és harci gépek özönlötték el a tiszta égboltot. Egy gránátososztag megadta magát, de hiába, mert könyörtelenül lekaszabolták őket. Néhány tengerész megállt, hogy a holtakról letépje a kitüntetéseket.

10 Porta vigyorogva megszólalt: Begyűjtik a szajrét, hogy fölvágjanak a csajok előtt. Bon! (Jól van!) Most már ismerjük a játékszabályokat. Szerencse, hogy láttuk ezt mondta a Légiós. Visszavonultunk néhány kilométert Avelinótól délre, abban a tudatban, hogy a német főparancsnokság az inváziós erők megsemmisítésére készül, mihelyt azok partra szállnak. Újabb ütközetre számítottak, azonban elfelejtették számba venni a szövetségesek óriási anyagi fölényét. Ahol Alexander tábornagy és Clark generális csupán hídfőállásra számított, valóságos frontvonallal találták szembe magukat. Egymás után foglalták el a hadállásainkat, bennünket mégsem vetettek be. Alig volt veszteségünk, mégis visszavonultunk Capuától északi irányba, és Beneventóban pont annyi időre álltunk meg, hogy beseggelhettünk egy borospincében. Casertánál segédkeztünk több száz halott elföldelésében, aztán az ezred beásta magát az elágazásnál, ahol a Via Appia elválik a Via Casilinától. Félig beástuk a Párducainkat is. A sajátunk motorháztetője mögé eldugtunk egy hordó casertai bort; lőtornyunk fölött nyárson sült malac lógott alá egy póznáról. Az elülső fedélzeti csapóajtó tetején hasaltunk, és a Palid Ida-féle zöld posztódarabon kockáztunk. Mit szólnátok, ha kinyírnánk a pápa atyuskát, és szétvernénk az egész vatikáni bagázst? kérdezte Barcelona egy sikeres dobás közben. Azt tesszük, amit megparancsolnak válaszolt kurtán Porta. De miért kéne lepuffantanunk Őszentségét? Hiszen semmi bajunk vele. Dehogy nincs! mondta Barcelona, mint aki felvág a titkos értesüléseivel. Amikor a Félszemű tisztiszolgája voltam, láttam a Birodalmi Biztonsági Hivatal, a BBH egyik parancsát az alakulatparancsnokságon, a jóléti tiszt * asztalán, és el is olvastam. A fiúk a Prinz Albrecht Strassén égnek a vágytól, hogy rábírják a pápát: álljon ki nyilvánosan a kampós orrúak védelmében. Van néhány agent provocateurjük a Vatikánban. Mihelyt beleugrasztják a szent apókát az állásfoglalásba, ki fogjuk füstölni az egész bagázst. Kardélre hányunk minden csuhást. Szó szerint is idézhetem a bájos kis dokumentum befejezését: Ha kiadtuk a»nyakörv«jelszót, egy különleges páncélalakulat lép akcióba, valamint rombolóegységek és az SS Vadászkommandó páncélgránátosai. De a hétszentségit, nem lőheted le csak úgy a pápát! kiáltott Heide, és meglepetésében még arról is elfeledkezett, hogy övé a győztes dobás. * Nemzetiszocialista jóléti (tulajdonképpen politikai) tiszt

11 Dehogyisnem, sőt sokkal többet is mondta Rudolf Kleber, a tábori kürtösünk, aki korábban az SS-nél szolgált. Hat hónappal ezelőtt egy barátom a Bibliakutató Osztályról azt mondta nekem, hogy nagy erőket vetnek be a csuhások csőbe húzására. Egyik csapdát a másik után állítják a Szentatya számára. A Prinz Albrecht Strassén őt tekintik Adolf legádázabb ellenségének. Basszátok meg mondta Barcelona, csakugyan képesek volnátok ledurrantani a Szentatyát, ha erre kapnátok parancsot? Kutató pillantásokat vetettünk egymásra. Barcelona mindig ilyen ostoba barom volt, a lehető leghülyébb kérdésekkel állt elő. Pici, a mi 180 centis hamburgi analfabétánk, minden idők legcinikusabb gyilkosa, felemelte a kezét, mint az iskolásgyerek: Ide süssetek, ti pallérozott agyúak, közülünk kicsoda katolikus? Senki. Ki hisz közülünk Istenben? Senki. Attention, mon ami! (Ide figyelj, barátom!) A Légiós intőn fölemelte a kezét. De ha egyszer beindult, Picit nem lehetett leállítani: Ide figyelj, te sivatagi vándor, tudom, hogy te mohamedán vagy. Én meg azt mondom, amit Jézus, Saul fia mondott Piciben kissé összekutyulódtak a bibliai ismeretek : Adjátok meg nekem, ami az enyém, és néhány érmét a császár markába is csúsztassatok! Én csak azt az egyet szeretném tudni: ez a Pius-pacák ott Rómában, akiről annyit összedumáltok, valami fehérbe öltözött papi főgóré-e, olyan egyházi tábornokféle, vagy netán a mennyei főparancsnok teljhatalmú megbízottja, ahogy a minap mondta egy apáca, amikor megkente a szememet? Porta vállat vont. Heide elfordította a fejét, és két dobókockával játszadozott. Barcelona elgondolkozva cigarettára gyújtott, én meg biztosítékot cseréltem egy rakétafejben. Az Öreg végigfuttatta ujjait a hosszú ágyú töltényűrjén. Szerintem erről van szó dünnyögtem megfontoltan. Pici bal kezével megkoccantotta a fogait. Látom, egyiktek sem mer tutira menni. Bizonytalan terepre érkeztetek. Wolfgang Ewald Creutzfeldt tizedes se most jött ám le a falvédőről, lószart se számít neki egy halottal több vagy kevesebb. Lepuffantok én akárkit, közlegényt vagy tábornokot, kurvát vagy királynét de a Szentatyát, azt nem! Isten igenis létezik mondta a Légiós. Ha kezet emelsz egy mohamedánra, magát Istent sérted meg. A pápa hatalmas, hatalmasabb bárkinél. De azért várjuk ki, míg megjön a parancs, aztán majd

12 megbeszélhetjük, mi a teendő. Mindig lehetséges valamilyen kiút. Ellenkező irányba is fordíthatjuk a fegyvereinket, és fölfesthetünk néhány kulcsot a lőtoronyra. Te bediliztél! röhögött Porta. Ránk küldenének egy pár SSkülönítményt, és pillantok alatt kifüstölnének bennünket. Egyáltalán nem hülyeség, amit a Légiós mond vetette közbe az Öreg elgondolkozva. A Vatikánnak saját rádióadója van. Képzeljétek csak el, ha az egész világ azt hallaná: egy német páncélosezred megvédi a Vatikánt a németek támadásától! Akkora szenzáció lenne, hogy igencsak torkán akadna Berlinnek. Jaj, de naiv vagy mondta Heide gúnyosan. Tudjuk jól, hogy provokatőröket csempésztek a Vatikánba, és ők nem fognak a pincékbe bújni, ha kitör a balhé. Azonnal megrohamozzák a rádióadót, és közlik a világgal, hogy a Szentatya német oltalomért folyamodott. Mihelyt Őszentsége ellátogat egy kicsit a Prinz Albrecht Strasséra, úgy fog táncolni, ahogy az SS Heinije fütyül. Ennyit bírsz fölfogni a saját eszeddel mondta Porta. De pillanatnyilag az a helyzet, hogy itt ülünk, és egy rakás vonító jenkire várunk. Ha párosat dobsz, hatot dobhatsz utána. A kockázás elfeledtette velünk a pápát. Hat kis dobókockáról volt most szó, aranykockákról gyémánt pontocskákkal; Porta kölcsönözte őket egy franciaországi játékbarlangból. A kölcsönzés estéjén történetesen géppisztoly is volt nála, és az arcát női harisnya takarta el. A tábori csendőrség egy évig kutatta hasztalanul a tettest pedig sokkal közelebb volt, mint álmodni merték. Hordaszám zúdult el rejtekhelyünk mellett a gyalogság. Piszkosul sietős a dolguk jegyezte meg Porta. Csak nem találkoztak szembe egy emberevő óriással? Újabb horda érkezett futva, mintha maga az ördög kergetné őket. Az Öreg felmászott a tank hátára, és távcsövével terepszemlét tartott déli irányban. Úgy látszik, kezd szétesni az egész front. Kijev óta nem láttam ekkora rohanást. Nagy sietve megérkezett a Félszemű, sarkában Frick hadnaggyal. Beier! kiáltotta izgatottan az Öregnek. Igenis, Félszemű válaszolta az Öreg, mert hadműveletek közben Mercedes tábornok ragaszkodott ehhez a megszólításhoz. Tartsák az állást! Porta, adjon egy snapszot! Porta odanyújtotta bőrborítású vizeskulacsát.

13 A korpulens tábornok belehúzott, és keze fejével megtörölte a száját. Slivovica morogta elismerően. Ne lepődjenek meg, ha hirtelen japánok tűnnek fel az első vonalban. A századik zászlóaljat honosított amerikai japánokból állították össze. Ne engedjék őket a közelbe! Megölni mind! Szamurájkardjuk van, és olyan fanatikusan küzdenek, akárcsak csendesóceáni honfitársaik. Aztán lesznek marokkóiak is, de még gurkákra is számíthatnak. Ezek levágják az ember fülét, hogy elhencegjenek vele, ha hazamennek. Pillanatnyilag önök a Déli Hadsereg egyetlen fix pontja. Mindenki más menti az irháját. Herr Félszemű! morogta Pici idegesen, és szokása szerint magasba emelte az ujját. Ezek az ördögök csakugyan lenyiszálják a fülünket? Mercedes dandártábornok bólintott. Akkor jó jelentette ki Pici elégedetten. Ettől a pillanattól fogva melegen ajánlom a srácoknak a túloldalon, hogy alaposan dugják el a fülüket, mert én is gyűjteni fogom a koponyalebenyeket. Én inkább aranyfogakra utazok mondta Porta. A koponyalebenynek nincs kereskedelmi értéke. Mindjárt itt az egész bagázs folytatta a tábornok. Isten irgalmazzon annak, ami meg akar lépni! Ismerjük a dörgést, Félszemű! kottyant közbe Porta. Az utolsó emberig, az utolsó töltényig! A Félszemű helyeslően bólintott. Kellemetlen kis meglepetésben lesz részük, ha belerohannak a Párducainkba. Eddig még csak a P 3-asainkkal meg a P 4-eseinkkel találkoztak, de azokon csak nevettek. Egy SS-hadosztály már úton van, ők váltják fel magukat, ha marad egyáltalán hírmondójuk. Őrizkedjenek a Jabóktól! Leborotválják az utakat. Már félmillió embert partra szállítottak. Porta, kérek még egy snapszot! Most már egész literrel tartozik, Félszemű közölte Porta szárazon, ahogy másodszorra is átnyújtotta vizeskulacsát a tábornoknak. Aztán a hájas testű tábornok eltűnt egy földhányás mögött, a sarkából nem tágító Frick gróffal együtt. Porta összegöngyölte Palid Ida zöld posztóját, ruhája ujjával megtörölgette sárga cilinderét, és bepréselődött a vezető ülésbe. Én is a helyemen termettem a periszkóp mellett, Pici készenlétbe helyezte a gránátjait, és ellenőriztük az elektromos berendezéseket. Porta beindította a sok lóerős motort. A tankot kissé előre-hátra himbálta, aztán üresbe tette a sebváltót. Gyalogosok újabb tömege zúdult el a közelben, legtöbbüknek hiányzott a fegyvere és a sisakja.

14 Porta rosszmájúan heherészett. Húzzák a belüket, mi? Látszik, hogy torkig vannak a hősi szereppel én viszont mindig hittem Adolfnak. Hitler hangját imitálva folytatta. Német nők, német férfiak! Barbár ellenségeink, az orosz mocsárlakók és az amerikai gengszterek, a szifilitikus francia alfonzok és a homoszexuális angol arisztokraták azt állítják, hogy a német sereg félreáll az útból, pedig ahol a német katona egyszer megveti a lábát, onnan többé nem tágít Porta fölnevetett. Feltéve, hogy nem került szar a szemembe, momentán a német katona legfőbb gondja az olajralépés. Megállt mellettem egy ziháló gyalogsági őrmester. Tűnjetek el innen! ordította. Aztán kimerülten nekidőlt a tank orrának. Van egy korty vizetek? Fölmorzsoltak bennünket, ahányan csak voltunk. Mohón nyelte a vizet Heide kulacsából. Nyugi, pajtás mondta az Öreg vigasztalóan. Te láttál egyet s mást. Mesélj nekünk: mi történt? Meséljek? Az őrmester fáradtan fölnevetett. Egyik pillanatról a másikra ott voltak a hátunkban meg előttünk is, százával a tank meg a Jabo. Tíz perc alatt megsemmisült az egységem, széttrancsírozták őket a hernyótalpak a lövészárokban. Hadifoglyot nem ejtenek, a sebesülteket is egyszerűen agyonlövik. Láttam, amikor egy osztagunk megadta magát, utászok a hadosztályunkból. Lángszóróval kinyírták őket. Melyik a hadosztályod? kérdezte az Öreg rezzenetlenül. 16-os páncélosok, 46. páncélgránátosok. És hol vannak a 46-os gránátosaid? A pokolban. A Berlin felé menő villamosnak a sarkon van a megállója mondta Porta kajánul vigyorogva. Ha sietsz, a leghátsó kocsiban talán még ülőhely is jut. Azt hallottam, maga Adolf vezeti a szerelvényt. Nemsokára átkerül a fejed túlfelére a vigyor mondta dühösen az őrmester. Három nap se kell, és nem marad Olaszországban egyetlen élő német katona. Ugyan, marhaság! mondta az Öreg. Legjobban teszitek, ha beindítjátok ezt a tragacsot, és pucoltok a búsba javasolta az őrmester. Nem tehetjük mondta Porta bánatos mosollyal. Tán nincs benzinetek? Van dögivel de Adolf azt mondta, hogy maradjunk a helyünkön. Márpedig mi jó kisfiúk vagyunk, mindig azt tesszük, amit mondanak nekünk.

15 Seggfejek! hangzott a válasz. Látnotok kellett volna a mi édesvízi pocsolyaőreinket! Az lett volna a dolguk, hogy tartsák a parti erődítményeinket. A legelső Jabo napalmmal barnára pirította őket. A gránátosaink eldobálták stukkerjukat, és megcsiklandozták az angyalok talpát, de a jenkiknek nem volt érkezésük foglyok ejtésére. Kinyuvasztottak mindenkit. Hányszor szartad össze az alsógatyádat azóta, hogy megláttad a legelső Coca-Cola-trinkelőket? kérdezte Porta gúnyosan. Frick hadnagy odalépett hozzánk, ábrázatán savanyú mosollyal. Meghallotta, mit kérdezett Porta az izgatott őrmestertől. Hány tankot észlelt, őrmester, és milyen típusúakat? kérdezte csöndesen. Térképet vett elő, és a Párduc elülső csapóajtajára teregette. Mutassa, hol látta őket utoljára! Az őrmester a térkép fölé hajolt, és ideges pillantást vetett déli irányba. A vak is láthatta: szeretett volna megugrani, és most átkozta magát, miért is állt meg és eredt szóba velünk. Most aztán nem menekülhet. Bellonától északra voltak az állásaink. Ők meg átkeltek a Volturnón, mielőtt észbe kaphattunk volna. De hát híd nélkül nem kelhettek át! tiltakozott Frick hadnagy. Herr Leutnant, tudom, hogy nem hisz nekem, de akkor is átkeltek. Frick elgondolkozva cigarettára gyújtott. Látta, amint tankok kelnek át a folyón? Láttam, sőt teherautókat is, Herr Leutnant. Szabályos katonai teherautókat? Igen, Herr Leutnant, nagy teherautókat, pedig a folyó mély, tapasztaltam magam is. Partizánok mondta Frick, hangosan gondolkodva. Víz alatti hidak. Szép kis vircsaft! Kutató tekintettel méregette az őrmestert. És amikor átértek, maga meglépett. Olyan gyorsan történt az egész, Herr Leutnant. Kivétel nélkül mindenkit elpusztítottak a lövészárkokban. Foglyokat nem ejtettek. Hány tankjuk volt? Több száz, Herr Leutnant. Porta felröhögött. Összekevered a tankot a gyalogos bakával, te idióta! Várj csak, amíg erre jönnek, és lefújják azt a sárga bigyót a kobakodról! Ott voltam Sztálingrádnál, de ilyen háborút, mint ez itt, én még sose láttam. Frick odanyújtotta neki a cigarettáját, és mosolygott.

16 Szívjon bele jó mélyet, és gondolkozzon. Hol volt az a több száz tank? Alvignaróban. Frick megnézte a térképet. Mind bent voltak a faluban? kérdezte Porta gúnyosan. Kurva nagy falu lehet. Hány tankot látsz most itt? Ezret? Biztos, hogy nem Rómából jössz, csak rossz felé húzod a beledet? Pofa be! vicsorogta dühödten az őrmester. Annyian voltak, hogy képtelenség volt megszámolni őket. Jól ismert jelenség ez. A gyalogság mindig kettőzve lát, ha tankok törnek rájuk. Minden valószínűség szerint az őrmester huszonöt tankot láthatott, egy fikarcnyival se többet. Szélesre kerekült szemmel magyarázgatta Frick hadnagynak, hogy ezek a bizonyos tankok ide-oda tekeregtek a falu házai között, és minden élőlényt kinyírtak. Súlyos poklokon mehetett keresztül a szerencsétlen. Jöjjön csak, Beier! Előremegyünk, és megnézzük, mi történik. Maga pedig, őrmester, mutatni fogja nekem az utat parancsolta Frick hadnagy. Igenis de Herr Leutnant, az amerikai gengszterek most is a faluban vannak mondta az őrmester. Megyünk, és megnézzük mondta Frick hadnagy. Herr Leutnant! Japánok is vannak köztük, szamurájkardokkal. Frick hadnagy csöndesen fölnevetett, és lefújt egy porszemet a nyakában lógó keresztről. Ő volt hadosztályunk legelegánsabb tisztje. Fekete páncélos-egyenruháját mindig makulátlanul tisztán tartotta, hosszú csizmája ragyogott, az ember megnézhette magát benne. Bal ruhaujja üresen fityegett. Kijevnél veszítette el a karját: rácsapódott a lőtorony ajtaja, amikor lövedék találta el a tankját. Most felénk fordult. Két önkéntes jelentkezőt kérek! A Légiós meg én előreléptünk. Kénytelenek voltunk, mert rajtunk volt az önkéntes jelentkezés sora. Vállamra lendítettem a könnyű gépfegyvert, és bemásztunk a lövészárokba. Frick hadnagy haladt elöl.

17 Milánóban vételeztünk felszerelést. Csavarogtunk egyet, míg a többiek elvégezték a melót. Bedugtuk a képünket Biffihez meg a Gran Itáliába, és összerúgtuk a port különböző nemzetiségű tisztekkel. Ki nem állhattak bennünket, mert érezték rajtunk a halál bűzét, és mert közönségesen és harsányan ordibáltunk, viszont összehaverkodtunk Radival, a pincérrel. Összeállította, hogy mit együnk. Ez Biffinél történt, a Scalával szemközt. A karzaton és teraszos kávéházakban fresát ittunk, aminek olyan csodás szamócaíze van. Heidén és Barcelonán kitört a nagyzási hóbort. Minden este elmentek a Scalába. Úgy gondolták: ezt kell tenniük, mert aki Milánóban számít valamit, az mind odamegy. Szerelmes lettem. Megesik ez az emberrel, ha fresát iszik valamelyik teraszos vendéglő egyik asztalkájánál. Ő húszéves volt, én is alig több. Az apja kidobta hazulról, amikor ágyban talált bennünket, de amikor meglátta az egyenruhámat, megenyhült a kedve. Akkortájt Európában a legtöbb ember így viselkedett: legalábbis amíg látó- és hallótávolságban voltunk, roppant kellemes bánásmódban volt részünk Elhatároztam, hogy dezertálok, sajnos azonban megint berúgtam a csodás szamócaízű fresától, és bevallottam tervemet Portának. Ezután többé sehova nem engedtek el egyedül. A dezertálás ostobaság és felettébb kellemetlen következményei lehetnek az ember barátaira. Focimeccset játszottunk egy olasz gyalogos katonákból verbuválódott csapat ellen. A végeredmény döntetlen lett; nézők is, játékosok ölre mentek egymással. Amikor kidobtak bennünket Biffitől, fenn a teraszok közti oszlopok mögött paráználkodtunk, aztán a tetőn tökrészegre ittuk magunkat légvédelmi tüzérek társaságában. Az a hír járta, hogy Milánóban nagy a nyugtalanság, de mi ennek semmi jelét nem észleltük. Talán azért nem, mert chiantit és fresát ittunk a partizánokkal. Mikor Biffi bezárt, gyakran fölkerestük Radit. Alagsori lakásban lakott, a falakat kiverte a nedvesség, és a székek dohos ülőrészéből kiálltak a rugók. Radi levette ilyenkor a cipőjét, és a lábát ásványvízzel locsolgatta. Azt mondta, jót tesz neki. II.

18 Páncélosroham Délkeletről heves ágyútűz hallatszott: tankágyúk ádáz, éles dördülései, a géppuskák szakadatlan ugatásával vegyítve; tűzvillanások törtek fel a fák mögött. Kétéltű jármű imbolygott végig az úton, és oly erősen fékezett, hogy jócskán félrecsúszott. Még mielőtt megállt volna, a vezérkar vörös sávjait viselő ezredes ugrott le róla, tetőtől talpig sárosan. A barettjébe tűzött havasi gyopár arra vallott, hogy a hegyi vadászokhoz tartozik. Mi az ördögöt csinálnak itt? kérdezte izgatottan. A 16-osokhoz tartoznak? Előre irányuló felderítést végzünk, ezredes úr válaszolta Frick hadnagy. Második raj, ötödik század, különleges feladatokra kiképzett páncélosezred. Párducok! kiáltotta örömmel az ezredes. Épp a legjobbkor. Itt vannak a tragacsaik? Az erdőben, Herr Oberst. Pompás, hadnagy úr. Ide velük, és söpörjék le a gengsztereket! Uraim, hozzák mozgásba a jó öreg sárcipőket! Eredetileg úgy volt, hogy elvonul a hadosztály, de erről már szó sem lehet. Frick hadnagy összeütötte a bokáit. Mélységesen sajnálom, Herr Oberst, de a helyzet nem ilyen egyszerű. Először ki kell derítenem, mi is folyik most. Aztán jelentenem kell megfigyeléseim eredményeit a századparancsnokomnak. A tank, Herr Oberst, nem támadhat bele csak úgy a vakvilágba. Bocsásson meg, Herr Oberst, nincs szándékomban kioktatni önt a fegyverneméről. Remélem is, drága barátom, különben én lennék kénytelen kioktatásban részesíteni önt! Az ezredesnek dörgött a hangja. Parancsoláshoz szokott hang. Frick hadnagy a térképébe mélyedt. Léteznie kell itt egy hídnak, Herr Oberst, de vajon elbírja-e a mi ötventonnás Párducainkat? Persze, hogy el jelentette ki az ezredes a lehető legnagyobb önbizalommal. Rohamlövegeink számtalanszor átkeltek már rajta. Engedtessék megjegyeznem, Herr Oberst, hogy igen lényeges különbség van rohamlövegek meg Párducok között. Teljesen megterhelt állapotban a mi tankjaink kétszer olyan nehezek, mint egy-egy rohamlöveg, és a hernyótalpaink is háromszor olyan szélesek. Csendes, fenyegető színezet jelent meg az ezredes hangjában.

19 Hadd közöljem önnel, hadnagy úr, ennek ugyan semmi köze a dologhoz, de ha nem vonultatja föl a tankjait, mégpedig igen tempósan, és nem tisztítja meg a falut az amerikaiaktól, akkor megnézheti magát. Nagyon sajnálom, Herr Oberst, de azt a parancsot kaptam az ezredparancsnokomtól, hogy derítsem fel, mi történik a faluban, ezért az ön parancsát nem áll módomban teljesíteni. Megőrült? bömbölte az ezredes. A katonakönyvét! Nem adhatom oda önnek a katonakönyvemet, ezredes úr. Nincs rá biztosítékom, hogy ön csakugyan az, akinek mondja magát. Frick hadnagy vagyok, a különleges feladatokra kiképzett páncélosezred ötödik századának csapatparancsnoka, és az ezredünk, Herr Oberst, közvetlenül a déli vezérkari főnök úr irányítása alá tartozik. Mostantól fogva én alám tartoznak! Ennek a körzetnek én vagyok a vezérkari főnöke. Megparancsolom, hogy azonnal hozza a századát. A visszautasítása gyávaságnak minősül. Herr Oberst, nem teljesíthetem a parancsát. Letartóztatni ezt az embert! üvöltötte bőszen az ezredes. Egyikünk sem moccant. Rámutatott a Légiósra. Nem hallotta? Letartóztatni ezt az embert! A Légós fáradt mozdulattal összecsattantotta a bokáját. Je n ais pas compris, mon commandant (Nem értettem, parancsnokom). Az ezredes vörös és brutális képén a legteljesebb döbbenet tükröződött. Mi az ördög folyik itt? Felém fordult. Tartóztassa le ezt a tisztet! Döbbenete csak fokozódott, amikor dánul válaszoltam neki, és értetlenkedő arckifejezéssel bámultam rá. A dühtől szinte magánkívül volt, és belerúgott egy kőbe. Amikor visszafordult Frick hadnagyhoz, üvöltése metsző visítássá változott, és egymásba botladozva bukdácsoltak elő a szavai: Ön, hadnagy, parancsolja meg a madárijesztőinek, hogy tartóztassák le! Ördög és pokol, csináljon valamit! Szitkozódott, káromkodott és fenyegetőzött. Frick hadnagynak hirtelen elege lett az egészből. Hóna alatt felfelé lendítette a géppisztolyát, és kiadta a parancsot: Felderítő csoport, utánam egyesével sorakozz! Az ezredes előkapta pisztolytáskájából a fegyverét, és mennydörgő hangon azt bömbölte: Állj, vagy lövök! Ez a mennydörgő hang egy egész menekülő hadosztályt is megállásra bírt volna. Egy pillanatra csakugyan meg is torpantunk tőle. Aztán vissza se nézve tovább meneteltünk.

20 Pisztolylövések dörrentek. Il est fou (Elment az esze) vicsorogta a Légiós, ahogy elzúgtak fülünk mellett a lövedékek. Az ezredes veszettül bömbölt mögöttünk. Újabb lövéssorozatot eresztett utánunk. Vállam fölött hátrapillantottam. Az ezredes fékevesztetten őrjöngött. Rugdosni kezdte a kétéltűt, aztán beleugrott, megpróbálta elindítani, de a motor megtagadta az engedelmességet. Újra kiugrott belőle, kezében a pisztolyt szorongatva. Vigyázzatok! kiáltottam, és hasra vetettem magam a lövészárokba. A következő pillanatban már mellettem feküdt Frick hadnagy és a Légiós is. Csak az ismeretlen őrmesternek nem volt elég ideje, hogy hasra vágja magát, így az egész sorozat hátba találta. Összecsuklott, szájából vér spriccelt elő, sisakja gazdátlanul átgurult az úton. Jamais vu si con (Sose láttam ekkora balfaszt) mondta szitkozódva a Légiós. Nyírd ki, Sven! lehúztam könnyű géppisztolyomat. Ne! morogta Frick hadnagy. Ez gyilkosság. Hunyja le a szemét, Herr Leutnant javasolta a Légiós, vagy pedig részesítse vigaszban haldokló bajtársunkat. Vállamhoz illesztettem a fegyver agyát, megigazítottam a sapkám ellenzőjét, töltöttem, és céloztam. Az ezredes új tárat rakott a géppisztolyába. Záporoztak körülöttünk a lövedékek. Ormótlan alakja kiváló célpontul kínálkozott. Pompás célpont vigyorogtam a Légiósra, de rövidre vettem az irányzékot, a golyók néhány méternyire az ezredes előtt csapódtak be az útba. Az ezredes felüvöltött, és fedezéket keresve a kocsija mögé ugrott: Lázadás! Jajongó sistergés robbantotta szinte szét a dobhártyánkat, ahogy elhussant fölöttünk egy árny. Behempergőztünk a futóárok legmélyére, mert géppuskatűz alá vett bennünket egy Jabo. Dörögve tüzelt az ágyú, néhány rakéta vétette magát nyilvántartásba az ezredes kétéltűjén: berepítette a járművet a fák közé, és ott emésztette el a tűz és a férfiból, aki nemrég még ezredes volt, nem hagyott hátra egyebet, csupán egy megszenesedett múmiát. Frick hadnagy talpra ugrott, és elkiáltotta magát. Kövessenek! Leszakítottam a holt őrmester dögcédulájának egyik felét, és elraktam. Egyenesen a faluig kúsztunk. A falu szélén eszeveszetten menekültek a

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Csantavéri Orlandó KARÁCSONYI PETRA. 38 tiszatáj

Csantavéri Orlandó KARÁCSONYI PETRA. 38 tiszatáj 38 tiszatáj KARÁCSONYI PETRA Csantavéri Orlandó A sár utcán laktunk a hivatalos neve kis ferenc utca volt sőt most is az kis ferenc csantavéri származású néphős volt a petőfi brigád politikai biztosa nagy

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

Bükk, 2014. december 5-7.

Bükk, 2014. december 5-7. Bükk, 2014. december 5-7. Az izgalmak az indulás előtti hétfőn kezdődtek, amikor a Pilist letarolta az ónos eső és a vihar. A hírekben csak arról volt szó, ami a Pilis-Gerecse erdőiben történt, a Bükkről

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

Sóly - Gyártelep. 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24. 1. nézői pont. 2-3. nézői pont. 4. nézői pont. 6. nézői pont. 7. nézői pont. 5.

Sóly - Gyártelep. 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24. 1. nézői pont. 2-3. nézői pont. 4. nézői pont. 6. nézői pont. 7. nézői pont. 5. www.veszpremrallye.net www.larocosport.com Sóly - Gyártelep 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24 1. nézői pont 2-3. nézői pont 4. nézői pont 6. nézői pont 5. nézői pont 7. nézői pont RAJT CÉL GPS koordináták: É47

Részletesebben

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival Játékszabály A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket. TÁRSASJÁTÉK 2 4 FŐ RÉSZÉRE JÁTÉKIDŐ KB.

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire! 4. Ha beteg az állat Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt! A gyógyszerszekrény tiltott terület a házban. De mi van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól melletti szín polcán

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2005-ben. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőján, Dunaszerdahelyen fődíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek.

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. (János 1,11) Három diák a kollégiumi szobájukban. Laci a saját maga által készített jegyzeteket tanulmányozza, Gyuszi és Miki tanulhat vagy pihenhet. A

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó 2013 Egyszer, egy nem is olyan messzi erdő tölgyfájának ágáról a földre röppent egy apró kismadár. Fejét forgatta, ugrott egyet vagy kettőt,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben