Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4"

Átírás

1 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolója H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A július 01. napjával létrehozott Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a évi beszámolóját, melyet változatlan tartalommal terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Egyúttal a Társaság Ügyvezetője Szentes Város Képviselő-testülete 62/2015. (III.27.) sz. határozata alapján javaslatot tesz a március 01. napjával megválasztott Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak díjazására. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, kinevezett helyetteseik és felügyelő bizottságaik javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat alapján a Felügyelő Bizottság Elnökének díjazás mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 6 %-a ( Ft), a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 4 %-a ( Ft). Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolójáról, és a Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak díjazásáról szóló határozati javaslatot elfogadni.../2015.(v.20.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolója HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évről szóló Éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt E Ft mérlegfőösszeggel, E Ft adózott eredmény mellett elfogadja. 2. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, kinevezett helyetteseik és felügyelő bizottságaik javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat alapján a Felügyelő Bizottság Elnökének díjazás mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 6 %-a ( Ft), a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 4 %-a ( Ft). A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, április 28. Dr. Sztantics Csaba

2 2

3 Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ év április Varga Sándor ügyvezető 3

4 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.5. old. 2. A Társaság bemutatása. 5. old. 3. Szervezeti felépítés old. 4. Szakmai munka.8. old. 5. Üzleti jelentés..12. old. 6. Kiegészítő melléklet old. Kiegészítő melléklet 1.sz. melléklete.34.old. Éves beszámoló.37. old. Könyvvizsgáló jelentése 45. old Indoklás a könyvvizsgálói záradékhoz..47. old. 4

5 1. Vezetői összefoglaló Szentes Városellátó Nkft. Éves beszámoló év A Társaságnak a július 01. napjával történt megalakítása óta a 2014-es esztendő volt az első teljes gazdasági éve. A Szentes Városellátó Nkft-nél a napi feladatellátás lényegesen nem változott. A Társaság legfőbb tevékenysége továbbra is a városüzemeltetési feladatok elvégzése a tulajdonos és a lakosság által elvárt színvonalon. Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján történik az út-híd és járdafenntartási, a parkfenntartási és a temető-fenntartási feladatok végzése, melynek elszámolására havi teljesítésigazolás és műszaki átadási jegyzőkönyv alapján kerül sor. A köztisztasági, csapadékvíz csatornák fenntartási és üzemeltetési, az állategészségügyi, a területfelelősi (kézbesítői) és a tiszai partfürdő üzemeltetési feladatainak költségeit működési támogatás keretében biztosította az Önkormányzat. A napi munkáinkat a közterületeken végezzük, ezért a cél nem lehet más, mint a megfelelően szervezett, fegyelmezett, hatékony minőségi és mennyiségi munkavégzés. Ez fokozottan fontos elvárás akkor, mikor a bevételek alapvetően az Önkormányzattól és a lakosságtól származnak évben a megrendelt az alaptevékenységeken túli- munkák többsége is az Önkormányzattól származott. A Társaság alapítását alapjában a települési szilárdhulladék közszolgáltatás új törvényi szabályozása tette szükségessé, mivel ezen tevékenységet július 1-től csak nonprofit gazdasági társaságként lehet végezni. A tevékenység végzéséhez rendelkezünk a szükséges hatósági engedélyekkel, a technikai és a személyi feltételekkel. A szolgáltatást a mai napig a április 14-én érvényes díjak alapján kell végezni annak ellenére, hogy az ágazati miniszternek a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal által kidolgozott javaslat alapján már rendeletben ki kellett volna hirdetnie a évre vonatkozó díjakat. A történet érdekessége, hogy a szolgáltatók lakosonként 100 Ft díjfelügyeleti díjat fizetnek évente a fenti hivatalnak. Ez társaságunk esetében e Ft. A lerakási járulék 2014 évben 6000 Ft/tonna volt, melynek negyedévenként történő megfizetése -12 millió forint- okozott likviditási nehézségeket. A Felgyőre történő hulladékszállítás miatt a tevékenység kiadásait az e-útdíj és az állandóan változó üzemanyagárak is befolyásolják. Az egyes szakterületeket érintő kérdéseket az alábbi beszámolóban ismertetjük. A Társaság fő feladata nem lehet más, mint a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása, hatékony gazdálkodás és a közfeladatok színvonalas ellátása. 2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága. A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége: Tel/fax.: 63/

6 Telephelyei: Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő) 6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Út, autópálya építése Híd, alagút építése Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építése Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Közúti áruszállítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Építőipari gépkölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Állat-egészségügyi ellátás Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás 6

7 Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy bér TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz szórókút, urnafalak üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 7

8 4. Szakmai munka Szentes Városellátó Nkft. Éves beszámoló év Út-híd és járda fenntartás és üzemeltetés Az éves fenntartási keretünk terhére az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan végeztük illetve végezzük az Önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzását a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében. A kátyúzási munkákat AC-11 minőségű meleg aszfaltkeverék felhasználásával végeztük. A 2014 évi időszakban az elvégzett 3730 m2 kátyúzás 149,2m3 (358 tonna) aszfalt mennyiség előírt technológia szerinti bedolgozását igényelte. A MA-KA Kft bekötőútjának és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakaszának, továbbá a Kistiszaszigeti út üzemeltetése és fenntartása, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az üzemeltető állandó jelenlétét igényli a jelentős anyagi ráfordítások mellett, mivel ezen útszakaszok kritikus állapotban vannak a megnövekedett forgalom miatt. A balesetmentes közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében (lakossági bejelentésekre, illetve képviselői kérésekre ) a tavalyi évben december 31-ig összességében 3370 m2 járdafelület újult meg a fenntartási keret terhére a város több pontján beleértve a peremterületeket is, pld Nagyhegyszéli út, Hétvezér utca, Dr. Mátéffy F utca, Dr. Berényi Imre utca Báthory utca, Klára utca, Nyár utca Rózsa Gábor tér, Wörösmarty utca Orvosi rendelő, stb. a teljesség igénye nélkül. A fentieken túl további fejlesztési forrásból a városközpont tágabb környezetében végeztünk térburkolatos járda építéseket 6 helyen bruttó 9,6 millió Ft értékben. A fenti felújítások keretében megújult a Szentháromság tér, Szent Anna Templom környezete a Bíróság épületétől a Szent Anna utcáig továbbá az Ady Endre utca a Munkácsy-Arany János utca közötti szakaszon. A fenti járdafelújítás érintette a Sportcsarnok melletti járda szakaszokat a Bocskai és a Jövendő utca felől,továbbá a Francia pékség előtti járdaszakaszt a József Attila utcán, és az Autóbusz Állomás-tól a Petőfi Sándor utcáig terjedő járdaszakaszt. A leírt kivitelezések 1307 m2 járdafelület felújítását eredményezte. A közlekedésbiztonsági feladatok keretében 2014 évben is folyamatosan végeztük a szükséges KRESZ táblák kihelyezését javítását, visszaállítását cseréjét ill. szükség szerinti pótlását. Felújítottuk a Téglagyári úti vasúti átjáró közúti csatlakozásait a vasúti pálya felújításával párhuzamosan, az éves padkarendezési feladataink terhére így a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból már nem potenciális veszélyforrás. A meghatározott ütemterv szerint végeztük el a burkolatjel festési feladatainkat, melynek éves nagyságrendje meghaladja a 4000m2-t Az éves fenntartási munkáink keretében végezzük a padka és rézsű kaszálásokat évente három-öt alkalommal (Szegvári út, Vásárhelyi út, Erőtakarmány gyári út,szarvasi úti kerékpár út, Ilona parti út Gázos kövesút Tiszaszigeti út stb., csak a jelentősebb volumenűeket kiemelve). Külön szerződés keretében végeztük el az alábbi magas és mélyépítési és elektromos munkákat az önkormányzat megrendelésére. -KÖZGÉ kert, kert kerítésépítés parkosítás -Apponyi téri óvoda bővítés kerítésépítés -Bocskai utca Kígyó utca útfelújítás -Balogh udvar kerítés és KRESZ tanpálya építés, az udvar parkosításával -Lázár Vilmos utca útburkolat felújítása. -Hungerit Zrt IV-es Porta felőli bekötőút felújítása - Ipari Park Déli zóna útjavítás, erősített útpadka készítés, iv korrekció kivitelezés. -Rózsa Gábor tér közvilágítás bővítése -Széchenyi liget közvilágítás bővítése -Hösök erdeje játszótér közvilágítás 8

9 Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása Az elmúlt év csapadékos időjárása próbára tette a csapadék elvezető rendszert, de csak néhány átmeneti fennakadást okozott. Csapadékvíz csatorna fenntartás és vízkárelhárítás keretében elvégzett munkáink az alábbiak voltak: - Vásárhelyi út- Schweidel utcai csomópont (áteresz építése, felújítás, nyílt árok profilozása), - Wesselényi utca Nagy Sándor utcai csomópont (áteresz felújítás), - Klára utca 15 szám és környezete (áteresz építése, nyílt árok kialakítás), - Ifjúság tér 6 szám előtti csomópont (áteresz építése), - Gergely utca Mariska utcai csomópont (dugulás elhárítás), - Villogó utca 3 szám előtti áteresz felújítása, - Munkás utca Mikecz utca csomópont áteresz támfalának felújítása, - A Hékédi temetőnél a nagyszelvényű beton áteresz javítása támfalépítéssel, - Ipartelepi úti kerékpárút melletti csapadékvíz csatorna meghosszabbítása, - A Soós dűlő csapadék és belvízelvezetése keretében 2014 évben elkészítettük a 45 számú állami közút alatti csapadékvíz csatorna csőátvezetését. A csapadékvizes-belvizes időszakban folyamatosan biztosítottunk helyszíni ügyeletet a belvízátemelőknél (Berek és Mentett rét), a zavartalan üzemelés érdekében. Települési szilárdhulladék szakfeladat Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait. A évben a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége (a korábbi évhez képest) kismértékű emelkedést mutat. A változás mértéke nem jelentős (2.9%, 188,28 t), azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység kiadási oldalait. A bevételi oldalon a fizetési hajlandóság terén nem érzékelhető a rezsicsökkentés miatt esetlegesen indokolt javulás, a kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések (díjhátralékosok személyes megkeresése) azonban érzékelhető javulást okoztak. A személyes megkeresés e Ft kintlévőség behajtást eredményezett december végéig. A kommunális hulladékgyűjtő járművek esetében gyakoriak voltak a műszaki meghibásodások, amely következtében előfordult a kétműszakos hulladékgyűjtési rend, ami különösebb fennakadást nem okozott a lakossági gyűjtésnél, a közületi hulladékgyűjtésnél azonban nehezebb szervezést vonhat maga után. A kommunális hulladék begyűjtése tekintetében így elmaradás nem történt. Ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről nem mondható el, a csúcsidőszakokban is fellépő szállítási kapacitás hiánya miatt előfordultak pár napos csúszások a gyűjtési rendhez képest. Az év utolsó hónapjában a folyamatos magas fenntartási költség miatt leállításra került egy hulladékszállító célgép, ami a jövőre tekintettel állandósuló kétműszakos hulladékgyűjtési rendet vonhat maga után. A komposztáló telep a év során t zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, 315 t kész komposztot került kiszállításra, részben saját felhasználásra (98 t), részben értékesítésre (217 t). Az építési-bontási hulladékhasznosító tér a év során tonna bontási hulladékot fogadott, valamint tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre vagy saját felhasználásra kiszállításra. Jelenleg még csak közvetve kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban levő 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A Rákóczi utcai és 9

10 a Termál bezárt szeméttelepeken a évben megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a berki telepen januárjában vonult fel a kivitelező. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot fogja terhelni. Még jelentősebb változást hozhat a jelenleg év elején beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer, aminek tervezett működési modellje, a pontos és végleges társaságunkat érintő részletei egyelőre nem teljesen ismertek. Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt rendszeresen a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi kedvelt illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a köztisztaság helyzetét. Sajnos nem jelent segítséget a pár gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem. Tiszai partfürdő üzemeltetés Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a szakfeladat korábbi évek folyamatos vesztesége a tervek szerint csökkenthető. Továbbra sincs a telekbérleti bevételekből forrás jelentősebb fejlesztésekre. Erőn felüli feladatot jelent a Pihenőterület jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetése. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén problémát okoznak, és megosztja az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvények. Nem látható ugyanakkor a megoldás az üdülőterület bérlőinek azon alapvetően jogos felvetéseire, amelyek a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartására, a sok helyen nehezen járható utak karbantartására valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetésére vonatkoznak. Parkfenntartás A 2014-es évet a favágások, gallyazások, cserjemetszések munkálataival indultak, majd ezt követően a lombgereblyézés, kétnyári gyomlálás került elvégzésre. Áprilisban indult a fűnyírás mindhárom kategóriában. Május elsejére felkerültek a virágládák a hivatal ablakaiban és a virágcserepek a kendelláberekre. Ezt követően májusban az egynyári virág ültetés következett. Októberben kerültek elültetésre a kétnyári virágpalánták és a tulipán hagymák. A csapadékos nyár miatt kevesebbet kellett öntözni, viszont a fűnyírások, gyomtalanítások száma (virágágy, cserjeágy) megnövekedett. Májustól novemberig folyamatosan üzemeltek a szökőkutak, ivókutak a város különböző területein. Elkészült a Közgé-kert, felújításra került a Rózsa Gábor tér és az ott lévő játszótér új játékokat kapott. Mindkét területen automata öntözőrendszer is létesült. Növényvédelmi munkák közül a szúnyog gyérítés, levéltetű, aknázómoly, csipkés poloska elleni védekezés illetve a térköves területeken gyomirtás szerepelt. 10

11 Városi piacok Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi ülésén fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását. A rendelet módosítása egységesen 20%-os díjtételemelés hagyott jóvá. Felül vizsgálatra kerül a városban szokás jog alapján működő kispiacok helyzete. A Városfejlesztési Bizottság támogatta a kispiacok fejlesztését, a város költségvetésében ennek fejlesztésére forrást biztosított. Mind a két piacon jelentős mértékű fejlesztés szükséges. (elárusító asztalok felújítása, kőkerítés karbantartása, az Apponyi téri piacon a fedett vásárcsarnok építése, Villogó u. piacon az elárusítóhelyek, közlekedési utak, parkoló biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele stb.) A jövő tekintetében felújításokra és a fejlesztésekre keresni kell a forrást, fokozottan kell figyelni a pályázati lehetőségeket. Fizető parkolás Szentes városában törvényi rendelkezés alapján július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A városnak plusz költségébe nem került, a rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni, tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, , , - Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az év folyamán folyamatosan cserére kerültek a városban a fizető parkolás tájékoztató táblák, mivel a nap UV sugárzása jelentős részüket tönkretette. A parkolóórák javítása, karbantartása saját dolgozóinkkal történik, ami jelentős költség megtakarítással jár. Állategészségügy- gyepmesteri telelep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségügyi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtétel emelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítása, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte költségeinket év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. Az NKft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodnia. HEROSZ Szentes állatmenhellyel az együttműködés megfelelő, a szervezet a befogott kóbor kutyák 80%-át átveszi. Temetői szolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a NKft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg a testület engedélyezte a NKft évi eredmény tartaléka terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült, közel 4 millió forint értékben. Szociális parcellát, illetve szociális temetés bevezetését a törvényhozó január 1. napjára halasztotta el. A hamvak szórására épült Dísz-szórókutat egyre többen veszik igénybe, mint temetkezési szolgáltatást évben 20 alkalommal végeztünk szórásos temetést. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a hivatal és a Városellátó Nkft leveleinek kézbesítését évben összesen db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes db sima levél db. A tevékenység során közvetlen bevétel nem keletkezett, csak az intézményeknél jelent ez költségmegtakarítást. 11

12 5. Üzleti jelentés a évi beszámolóhoz A július 01. napjával alapított Szentes Városellátó Nkft. ugyanazokat a feladatokat végzi, melyeket elődje, a Városellátó Intézmény az elmúlt évtizedekben végzett. Új feladattal a tulajdonos Önkormányzat nem bővítette a Társaság tevékenységi körét. A számviteli jogszabályok alapján összeállított 2014 évi éves beszámoló tartalmazza a gazdálkodás adatait. Az átalakulás utáni első teljes év a gazdálkodásban nem okozott különösebb fennakadást, mivel a Társaság személyi és tárgyi feltételei lényegében nem változtak. Ezek a körülmények biztosították a feladatok ellátásának folyamatosságát. A vártnál könnyebben sikerült a könyvelést végző kollégáknak átállni a pénzforgalmi gazdálkodásról a társasági forma szerinti könyvelésre, melyet jelentősen megkönnyített a jól kiválasztott könyvelési program év nehézségei ellenére a Nonprofit Kft. megfontolt gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani tudja a tevékenységi körébe tartozó feladatok folyamatos, maradéktalan ellátását. A évi Üzleti Tervben prognosztizált eft veszteséget sikerült -410 e forintra teljesíteni, mely az alábbi okokra vezethető vissza: Megfelelő tervezéssel és a megrendelt munkákhoz szükséges anyagok folyamatos biztosításával javult a munkaidő kihasználás, ezzel együtt a dolgozók teljesítménye. Ezen folyamatoknak köszönhetően összességében javult a tevékenységek eredményessége. Ezt mutatja, hogy az egyéb tevékenységek összességében eft nyereséget termeltek. Az eredményes gazdálkodást befolyásolta, hogy az anyagköltség és az igénybe vett egyéb szolgáltatás mértéke elmaradt a tervezettől. Igaz ugyan, hogy az igénybe vett szolgáltatás nagyobb mértékű a tervezettnél, de ennek az az oka, hogy tervezéskor a lerakási járulék az egyéb szolgáltatások rovaton jelentkezett, de azt a könyvviteli előírások miatt át kellett könyvelni az igénybe vett szolgáltatások körébe. A változtatás összességében pozitív eredményt okozott. A személyi jellegű kiadások összességében a tervezettnek megfelelően alakultak, annak ellenére, hogy sikerült a tervezettnél több személy közcélú foglalkoztatása. A magas- és mélyépítési munkák bevételeinek tervezésekor számoltunk az Önkormányzattól származó többlet megrendelések elnyerésével, amit sikerült is legalizálni. Az elnyert kivitelezések tartalmilag nagyobb élő munka igénybevételt jelentettek, részben ez is okozta az anyagöltségek kedvező alakulását. A hulladékgazdálkodási tevékenység a tervezett eft veszteség helyett 5348 eft veszteséget termelt. Ez összességében a bevételek és kiadások kedvező alakulása miatt keletkezett. A tevékenység bevétele 20,7 millió forinttal magasabb a tervezettnél. A kiadási oldalon az anyagköltség 11 millióval (üzemanyag 8 millió, egyéb anyag 3 millió) az igénybe vett szolgáltatások mértéke 42 millió forinttal (hatósági díjak, lerakási díj, őrzés-védelem, lerakási járulék kedvezőbb alakulása) kevesebb a tervezettnél. Ugyanakkor a bérjellegű kiadások 30 millió forinttal, nagyobb összeggel teljesültek. Ennek oka az inert kezelő, komposztáló és a szelektív válogatás megnövekedett többlet létszámigénye és a központi irányítás költségéből a tevékenységre osztott rész. A hulladékgazdálkodás bevétel-kiadás fentiek szerinti alakulása okozta a veszteség vártnál kedvezőbb alakulását. 12

13 A 2014 évi gazdálkodás eredményességét jelentősen befolyásolta a fentiek ellenére az elektronikus útdíj (1.776 eft), a közszolgáltatás díjfelügyeleti díja (3.338 eft) valamint a lerakási járulék 6000 Ft/tonna mértéke ( eft), amelyek összességében eft többlet kiadást okoztak, amelyet a szolgáltatásra vonatkozó díjstop tovább növelt. A személyzeti politika területén lényeges változás nem történt. Valamennyi szakterületen biztosítottuk a megfelelő képzettségű dolgozók foglalkoztatását. Az előírt szakmai továbbképzéseken a dolgozók részvételét biztosítani és finanszírozni tudtuk. A számviteli, adózási, munkaügy, munka és tűzvédelmi és egyéb szakmai előírásoknak a számítógépes programok segítségével sikerült megfelelni. A szolgáltatások miatt egy dolgozót levizsgáztattunk fogyasztóvédelmi referensnek, és az alkalmazása rész-munkaidőben történik. A Társaság továbbra is elsőrendű feladatának tekinti, hogy szolgáltatásai egyéb tevékenységei minden tekintetében feleljenek meg a tulajdonos és az igénybe vevők jogos elvárásainak. Létszám és bérköltség adatok tevékenységenként évben Tevékenységek létszám Bérköltség teljes m.i. rész.mi. e Ft Települési hulladék Szelektív hulladék Komposztálás Inert hulladék Magasépítés, szakipar Út-híd-járda fenntartás Révfülöp (megbízási díj) 0 88 Parkolás Piac Parkolás Terület felelősök Belvíz (csapadékcsatornák fenntartása) Temető (megbízási díj) 0 39 Köztisztaság Központi irányítás Állategészségügy Tiszai partfürdő üzemeltetés (megbízási díj) Közfoglalkoztatottak Összesen

14 Lejárt határidejű vevő kintlévőségek alakulása december 31-én Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás lejárt határidejű kintlévőségei e Ft-ban Szentes Szegvár Összesen 0-30 nap között nap között nap között nap között nap között napon túli Összesen Egyéb tevékenység lejárt határidejű kintlévőségei e Ft-ban 0-30 nap között nap között nap között nap között nap között napon túli 0 Összesen

15 6. SZENTES VÁROSELLÁTÓ NONPROFIT KFT évi beszámolójának kiegészítő melléklete Szentes április 15

16 1. Az alkalmazott számviteli módszerek bemutatása A Társaság az éves beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai alapján készítette el. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegzárás időpontja: a tárgyévet követő március 31. A Társaság a beszámolóját A változatban összköltség eljárással készíti el évben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. A társaságnál mérlegen kívüli tételek nincsenek (nincs határidős, opciós, valamint swap ügylet. Az eszközök és források értékelése: - az immateriális javak beszerzési költségen kerültek értékelésre, csökkentve a leírásokkal - a vásárolt készletet beszerzési áron értékeli a Társaság - a belföldi vevőkövetelés a számlázott, elismert összegben szerepel a mérlegben - az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással határozza meg - amortizációs politika: a tárgyi eszközök beszerzésénél egyedenként kerül meghatározásra a leírási kulcs. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára nem haladja meg a Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára nem haladja meg a Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. A Társaság 2014-ben a könyvvezetésnél a számviteli alapelvektől nem tért el. 2. Az árbevétel alakulása A belföldi értékesítés nettó árbevétele évben e Ft volt. A Társaságnál export értékesítés nem volt. A főbb tevékenységek árbevétele és megoszlása: évi árbevétel Megoszlás Tevékenység (e Ft) % Hulladék gazdálkodás ,86 Út-híd és járda építés, fenntartás ,2 Magasépítés, szakipari munkák ,42 Fizető parkolók üzemeltetése ,04 Piac üzemeltetés ,97 Állategészségügyi feladatok ,63 Parkfenntartás ,03 Temetési szolgáltatás ,75 Köztisztaság ,73 Üdülő üzemeltetés 898 0,16 Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése, fenntartása ,71 Partfürdő üzemeltetése és fenntartása ,57 Terület felelős ,83 Egyéb 599 0,1 Összesen

17 3. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések: 3.1.Létszám adatok (fő) Foglalkoztatás típusa Fizikai Szellemi Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidős nyugdíjas Összes foglalkoztatott Bérköltség és személyi jellegű kifizetések adatai (ezer Ft) Foglalkoztatás tipusa Fizikai Szellemi Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidős nyugdíjas Foglalkoztatottak összesen Önálló tevékenységből származó jövedelem Mérleg szerinti bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Felügyelő bizottság tagjai részére tevékenységükért évben járandóság kifizetésére nem került sor. 17

18 5. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének változása 5.1.Bruttó érték változás Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ezer Ft Vagyoni értékű jogok Immateriális javak Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ezer Ft Vagyoni értékű jogok Immateriális javak Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Nettó érték változása ezer Ft Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értékű jogok Immateriális javak

19 Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Az elszámolt értékcsökkenési leírás- elszámolási módszer szerint az alábbiak szerint alakult: Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen: eft - Lineáris e Ft - Degresszív - - Teljesítményarányos - - Egyösszegű leírás 892 e Ft Terven felüli értékcsökkenési leírás - 7. Költségek részletezése költségnemenként ezer Ft-ban Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2886 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 2333 Összesen Az igénybe vett szolgáltatások értékéből a könyvvizsgáló díjazása 960 e Ft volt. A könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés nem történt. 19

20 Az anyagjellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése Igénybe vett szolgáltatások: e Ft-ban Hulladék elhelyezési díj Őrzés-védelem 5910 Parkgondozás 7936 Alvállalkozói díjak Munkavédelem 912 Állateü szolg Tisza üzemeltetés 46 Bérleti díjak 379 e-útdíj 1776 Egyéb karbantartási díjak 326 Szoftver használati díjak 1339 Gépjárművek javítása, fenntartása 1695 Hirdetési költségek 155 Oktatás, továbbképzés, tagdíj 1217 Könyvvizsgálat 960 Postaköltség 570 Távközlési szolg Üzemorvosi szolgáltatás 1053 Szennyvizcsatorna díj 557 Magyar Közszolg. Egyesületi tagdíj 200 Étkezési utalvány kezelési költség 222 Mobil WC bérlet 571 Nyomkövetés, tachográf bemérés 986 Nyomtatás, scannelés, fénymásolás, tájékoztató készítés 197 Térkép másolat, hiteles tulajdoni lap 50 Hóeltakarítás 187 Betondarálás 1404 Rostálás 445 Érintésvédelem 213 Rágcsálóirtás 220 Alkatrész javítás 344 Egyéb javítások (gázkazán, kisgépek) 120 Ellenőrzés (gépek, játszótér) 218 Polírozás, fényezés, vasipari szolg. gépi megmunkálás 421 Gépi aprítás 421 Talajvizsgálat 60 Mintavétel, vízvizsgálat 1071 Hirdetési költségek 43 20

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben