Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4"

Átírás

1 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolója H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A július 01. napjával létrehozott Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a évi beszámolóját, melyet változatlan tartalommal terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Egyúttal a Társaság Ügyvezetője Szentes Város Képviselő-testülete 62/2015. (III.27.) sz. határozata alapján javaslatot tesz a március 01. napjával megválasztott Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak díjazására. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, kinevezett helyetteseik és felügyelő bizottságaik javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat alapján a Felügyelő Bizottság Elnökének díjazás mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 6 %-a ( Ft), a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 4 %-a ( Ft). Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolójáról, és a Felügyelő Bizottság Elnökének és Tagjainak díjazásáról szóló határozati javaslatot elfogadni.../2015.(v.20.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft évi beszámolója HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft évről szóló Éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt E Ft mérlegfőösszeggel, E Ft adózott eredmény mellett elfogadja. 2. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, kinevezett helyetteseik és felügyelő bizottságaik javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat alapján a Felügyelő Bizottság Elnökének díjazás mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 6 %-a ( Ft), a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának mértéke az Ügyvezető mindenkori havi alapbérének 4 %-a ( Ft). A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, április 28. Dr. Sztantics Csaba

2 2

3 Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ év április Varga Sándor ügyvezető 3

4 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.5. old. 2. A Társaság bemutatása. 5. old. 3. Szervezeti felépítés old. 4. Szakmai munka.8. old. 5. Üzleti jelentés..12. old. 6. Kiegészítő melléklet old. Kiegészítő melléklet 1.sz. melléklete.34.old. Éves beszámoló.37. old. Könyvvizsgáló jelentése 45. old Indoklás a könyvvizsgálói záradékhoz..47. old. 4

5 1. Vezetői összefoglaló Szentes Városellátó Nkft. Éves beszámoló év A Társaságnak a július 01. napjával történt megalakítása óta a 2014-es esztendő volt az első teljes gazdasági éve. A Szentes Városellátó Nkft-nél a napi feladatellátás lényegesen nem változott. A Társaság legfőbb tevékenysége továbbra is a városüzemeltetési feladatok elvégzése a tulajdonos és a lakosság által elvárt színvonalon. Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján történik az út-híd és járdafenntartási, a parkfenntartási és a temető-fenntartási feladatok végzése, melynek elszámolására havi teljesítésigazolás és műszaki átadási jegyzőkönyv alapján kerül sor. A köztisztasági, csapadékvíz csatornák fenntartási és üzemeltetési, az állategészségügyi, a területfelelősi (kézbesítői) és a tiszai partfürdő üzemeltetési feladatainak költségeit működési támogatás keretében biztosította az Önkormányzat. A napi munkáinkat a közterületeken végezzük, ezért a cél nem lehet más, mint a megfelelően szervezett, fegyelmezett, hatékony minőségi és mennyiségi munkavégzés. Ez fokozottan fontos elvárás akkor, mikor a bevételek alapvetően az Önkormányzattól és a lakosságtól származnak évben a megrendelt az alaptevékenységeken túli- munkák többsége is az Önkormányzattól származott. A Társaság alapítását alapjában a települési szilárdhulladék közszolgáltatás új törvényi szabályozása tette szükségessé, mivel ezen tevékenységet július 1-től csak nonprofit gazdasági társaságként lehet végezni. A tevékenység végzéséhez rendelkezünk a szükséges hatósági engedélyekkel, a technikai és a személyi feltételekkel. A szolgáltatást a mai napig a április 14-én érvényes díjak alapján kell végezni annak ellenére, hogy az ágazati miniszternek a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal által kidolgozott javaslat alapján már rendeletben ki kellett volna hirdetnie a évre vonatkozó díjakat. A történet érdekessége, hogy a szolgáltatók lakosonként 100 Ft díjfelügyeleti díjat fizetnek évente a fenti hivatalnak. Ez társaságunk esetében e Ft. A lerakási járulék 2014 évben 6000 Ft/tonna volt, melynek negyedévenként történő megfizetése -12 millió forint- okozott likviditási nehézségeket. A Felgyőre történő hulladékszállítás miatt a tevékenység kiadásait az e-útdíj és az állandóan változó üzemanyagárak is befolyásolják. Az egyes szakterületeket érintő kérdéseket az alábbi beszámolóban ismertetjük. A Társaság fő feladata nem lehet más, mint a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása, hatékony gazdálkodás és a közfeladatok színvonalas ellátása. 2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága. A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége: Tel/fax.: 63/

6 Telephelyei: Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő) 6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Út, autópálya építése Híd, alagút építése Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építése Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Közúti áruszállítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Építőipari gépkölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Állat-egészségügyi ellátás Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás 6

7 Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy bér TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz szórókút, urnafalak üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 7

8 4. Szakmai munka Szentes Városellátó Nkft. Éves beszámoló év Út-híd és járda fenntartás és üzemeltetés Az éves fenntartási keretünk terhére az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan végeztük illetve végezzük az Önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzását a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében. A kátyúzási munkákat AC-11 minőségű meleg aszfaltkeverék felhasználásával végeztük. A 2014 évi időszakban az elvégzett 3730 m2 kátyúzás 149,2m3 (358 tonna) aszfalt mennyiség előírt technológia szerinti bedolgozását igényelte. A MA-KA Kft bekötőútjának és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakaszának, továbbá a Kistiszaszigeti út üzemeltetése és fenntartása, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az üzemeltető állandó jelenlétét igényli a jelentős anyagi ráfordítások mellett, mivel ezen útszakaszok kritikus állapotban vannak a megnövekedett forgalom miatt. A balesetmentes közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében (lakossági bejelentésekre, illetve képviselői kérésekre ) a tavalyi évben december 31-ig összességében 3370 m2 járdafelület újult meg a fenntartási keret terhére a város több pontján beleértve a peremterületeket is, pld Nagyhegyszéli út, Hétvezér utca, Dr. Mátéffy F utca, Dr. Berényi Imre utca Báthory utca, Klára utca, Nyár utca Rózsa Gábor tér, Wörösmarty utca Orvosi rendelő, stb. a teljesség igénye nélkül. A fentieken túl további fejlesztési forrásból a városközpont tágabb környezetében végeztünk térburkolatos járda építéseket 6 helyen bruttó 9,6 millió Ft értékben. A fenti felújítások keretében megújult a Szentháromság tér, Szent Anna Templom környezete a Bíróság épületétől a Szent Anna utcáig továbbá az Ady Endre utca a Munkácsy-Arany János utca közötti szakaszon. A fenti járdafelújítás érintette a Sportcsarnok melletti járda szakaszokat a Bocskai és a Jövendő utca felől,továbbá a Francia pékség előtti járdaszakaszt a József Attila utcán, és az Autóbusz Állomás-tól a Petőfi Sándor utcáig terjedő járdaszakaszt. A leírt kivitelezések 1307 m2 járdafelület felújítását eredményezte. A közlekedésbiztonsági feladatok keretében 2014 évben is folyamatosan végeztük a szükséges KRESZ táblák kihelyezését javítását, visszaállítását cseréjét ill. szükség szerinti pótlását. Felújítottuk a Téglagyári úti vasúti átjáró közúti csatlakozásait a vasúti pálya felújításával párhuzamosan, az éves padkarendezési feladataink terhére így a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból már nem potenciális veszélyforrás. A meghatározott ütemterv szerint végeztük el a burkolatjel festési feladatainkat, melynek éves nagyságrendje meghaladja a 4000m2-t Az éves fenntartási munkáink keretében végezzük a padka és rézsű kaszálásokat évente három-öt alkalommal (Szegvári út, Vásárhelyi út, Erőtakarmány gyári út,szarvasi úti kerékpár út, Ilona parti út Gázos kövesút Tiszaszigeti út stb., csak a jelentősebb volumenűeket kiemelve). Külön szerződés keretében végeztük el az alábbi magas és mélyépítési és elektromos munkákat az önkormányzat megrendelésére. -KÖZGÉ kert, kert kerítésépítés parkosítás -Apponyi téri óvoda bővítés kerítésépítés -Bocskai utca Kígyó utca útfelújítás -Balogh udvar kerítés és KRESZ tanpálya építés, az udvar parkosításával -Lázár Vilmos utca útburkolat felújítása. -Hungerit Zrt IV-es Porta felőli bekötőút felújítása - Ipari Park Déli zóna útjavítás, erősített útpadka készítés, iv korrekció kivitelezés. -Rózsa Gábor tér közvilágítás bővítése -Széchenyi liget közvilágítás bővítése -Hösök erdeje játszótér közvilágítás 8

9 Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása Az elmúlt év csapadékos időjárása próbára tette a csapadék elvezető rendszert, de csak néhány átmeneti fennakadást okozott. Csapadékvíz csatorna fenntartás és vízkárelhárítás keretében elvégzett munkáink az alábbiak voltak: - Vásárhelyi út- Schweidel utcai csomópont (áteresz építése, felújítás, nyílt árok profilozása), - Wesselényi utca Nagy Sándor utcai csomópont (áteresz felújítás), - Klára utca 15 szám és környezete (áteresz építése, nyílt árok kialakítás), - Ifjúság tér 6 szám előtti csomópont (áteresz építése), - Gergely utca Mariska utcai csomópont (dugulás elhárítás), - Villogó utca 3 szám előtti áteresz felújítása, - Munkás utca Mikecz utca csomópont áteresz támfalának felújítása, - A Hékédi temetőnél a nagyszelvényű beton áteresz javítása támfalépítéssel, - Ipartelepi úti kerékpárút melletti csapadékvíz csatorna meghosszabbítása, - A Soós dűlő csapadék és belvízelvezetése keretében 2014 évben elkészítettük a 45 számú állami közút alatti csapadékvíz csatorna csőátvezetését. A csapadékvizes-belvizes időszakban folyamatosan biztosítottunk helyszíni ügyeletet a belvízátemelőknél (Berek és Mentett rét), a zavartalan üzemelés érdekében. Települési szilárdhulladék szakfeladat Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait. A évben a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége (a korábbi évhez képest) kismértékű emelkedést mutat. A változás mértéke nem jelentős (2.9%, 188,28 t), azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység kiadási oldalait. A bevételi oldalon a fizetési hajlandóság terén nem érzékelhető a rezsicsökkentés miatt esetlegesen indokolt javulás, a kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések (díjhátralékosok személyes megkeresése) azonban érzékelhető javulást okoztak. A személyes megkeresés e Ft kintlévőség behajtást eredményezett december végéig. A kommunális hulladékgyűjtő járművek esetében gyakoriak voltak a műszaki meghibásodások, amely következtében előfordult a kétműszakos hulladékgyűjtési rend, ami különösebb fennakadást nem okozott a lakossági gyűjtésnél, a közületi hulladékgyűjtésnél azonban nehezebb szervezést vonhat maga után. A kommunális hulladék begyűjtése tekintetében így elmaradás nem történt. Ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről nem mondható el, a csúcsidőszakokban is fellépő szállítási kapacitás hiánya miatt előfordultak pár napos csúszások a gyűjtési rendhez képest. Az év utolsó hónapjában a folyamatos magas fenntartási költség miatt leállításra került egy hulladékszállító célgép, ami a jövőre tekintettel állandósuló kétműszakos hulladékgyűjtési rendet vonhat maga után. A komposztáló telep a év során t zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, 315 t kész komposztot került kiszállításra, részben saját felhasználásra (98 t), részben értékesítésre (217 t). Az építési-bontási hulladékhasznosító tér a év során tonna bontási hulladékot fogadott, valamint tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre vagy saját felhasználásra kiszállításra. Jelenleg még csak közvetve kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban levő 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A Rákóczi utcai és 9

10 a Termál bezárt szeméttelepeken a évben megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a berki telepen januárjában vonult fel a kivitelező. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot fogja terhelni. Még jelentősebb változást hozhat a jelenleg év elején beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer, aminek tervezett működési modellje, a pontos és végleges társaságunkat érintő részletei egyelőre nem teljesen ismertek. Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt rendszeresen a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi kedvelt illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a köztisztaság helyzetét. Sajnos nem jelent segítséget a pár gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem. Tiszai partfürdő üzemeltetés Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a szakfeladat korábbi évek folyamatos vesztesége a tervek szerint csökkenthető. Továbbra sincs a telekbérleti bevételekből forrás jelentősebb fejlesztésekre. Erőn felüli feladatot jelent a Pihenőterület jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetése. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén problémát okoznak, és megosztja az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvények. Nem látható ugyanakkor a megoldás az üdülőterület bérlőinek azon alapvetően jogos felvetéseire, amelyek a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartására, a sok helyen nehezen járható utak karbantartására valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetésére vonatkoznak. Parkfenntartás A 2014-es évet a favágások, gallyazások, cserjemetszések munkálataival indultak, majd ezt követően a lombgereblyézés, kétnyári gyomlálás került elvégzésre. Áprilisban indult a fűnyírás mindhárom kategóriában. Május elsejére felkerültek a virágládák a hivatal ablakaiban és a virágcserepek a kendelláberekre. Ezt követően májusban az egynyári virág ültetés következett. Októberben kerültek elültetésre a kétnyári virágpalánták és a tulipán hagymák. A csapadékos nyár miatt kevesebbet kellett öntözni, viszont a fűnyírások, gyomtalanítások száma (virágágy, cserjeágy) megnövekedett. Májustól novemberig folyamatosan üzemeltek a szökőkutak, ivókutak a város különböző területein. Elkészült a Közgé-kert, felújításra került a Rózsa Gábor tér és az ott lévő játszótér új játékokat kapott. Mindkét területen automata öntözőrendszer is létesült. Növényvédelmi munkák közül a szúnyog gyérítés, levéltetű, aknázómoly, csipkés poloska elleni védekezés illetve a térköves területeken gyomirtás szerepelt. 10

11 Városi piacok Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi ülésén fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását. A rendelet módosítása egységesen 20%-os díjtételemelés hagyott jóvá. Felül vizsgálatra kerül a városban szokás jog alapján működő kispiacok helyzete. A Városfejlesztési Bizottság támogatta a kispiacok fejlesztését, a város költségvetésében ennek fejlesztésére forrást biztosított. Mind a két piacon jelentős mértékű fejlesztés szükséges. (elárusító asztalok felújítása, kőkerítés karbantartása, az Apponyi téri piacon a fedett vásárcsarnok építése, Villogó u. piacon az elárusítóhelyek, közlekedési utak, parkoló biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele stb.) A jövő tekintetében felújításokra és a fejlesztésekre keresni kell a forrást, fokozottan kell figyelni a pályázati lehetőségeket. Fizető parkolás Szentes városában törvényi rendelkezés alapján július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A városnak plusz költségébe nem került, a rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni, tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, , , - Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az év folyamán folyamatosan cserére kerültek a városban a fizető parkolás tájékoztató táblák, mivel a nap UV sugárzása jelentős részüket tönkretette. A parkolóórák javítása, karbantartása saját dolgozóinkkal történik, ami jelentős költség megtakarítással jár. Állategészségügy- gyepmesteri telelep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségügyi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtétel emelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítása, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte költségeinket év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. Az NKft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodnia. HEROSZ Szentes állatmenhellyel az együttműködés megfelelő, a szervezet a befogott kóbor kutyák 80%-át átveszi. Temetői szolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a NKft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg a testület engedélyezte a NKft évi eredmény tartaléka terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült, közel 4 millió forint értékben. Szociális parcellát, illetve szociális temetés bevezetését a törvényhozó január 1. napjára halasztotta el. A hamvak szórására épült Dísz-szórókutat egyre többen veszik igénybe, mint temetkezési szolgáltatást évben 20 alkalommal végeztünk szórásos temetést. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a hivatal és a Városellátó Nkft leveleinek kézbesítését évben összesen db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes db sima levél db. A tevékenység során közvetlen bevétel nem keletkezett, csak az intézményeknél jelent ez költségmegtakarítást. 11

12 5. Üzleti jelentés a évi beszámolóhoz A július 01. napjával alapított Szentes Városellátó Nkft. ugyanazokat a feladatokat végzi, melyeket elődje, a Városellátó Intézmény az elmúlt évtizedekben végzett. Új feladattal a tulajdonos Önkormányzat nem bővítette a Társaság tevékenységi körét. A számviteli jogszabályok alapján összeállított 2014 évi éves beszámoló tartalmazza a gazdálkodás adatait. Az átalakulás utáni első teljes év a gazdálkodásban nem okozott különösebb fennakadást, mivel a Társaság személyi és tárgyi feltételei lényegében nem változtak. Ezek a körülmények biztosították a feladatok ellátásának folyamatosságát. A vártnál könnyebben sikerült a könyvelést végző kollégáknak átállni a pénzforgalmi gazdálkodásról a társasági forma szerinti könyvelésre, melyet jelentősen megkönnyített a jól kiválasztott könyvelési program év nehézségei ellenére a Nonprofit Kft. megfontolt gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani tudja a tevékenységi körébe tartozó feladatok folyamatos, maradéktalan ellátását. A évi Üzleti Tervben prognosztizált eft veszteséget sikerült -410 e forintra teljesíteni, mely az alábbi okokra vezethető vissza: Megfelelő tervezéssel és a megrendelt munkákhoz szükséges anyagok folyamatos biztosításával javult a munkaidő kihasználás, ezzel együtt a dolgozók teljesítménye. Ezen folyamatoknak köszönhetően összességében javult a tevékenységek eredményessége. Ezt mutatja, hogy az egyéb tevékenységek összességében eft nyereséget termeltek. Az eredményes gazdálkodást befolyásolta, hogy az anyagköltség és az igénybe vett egyéb szolgáltatás mértéke elmaradt a tervezettől. Igaz ugyan, hogy az igénybe vett szolgáltatás nagyobb mértékű a tervezettnél, de ennek az az oka, hogy tervezéskor a lerakási járulék az egyéb szolgáltatások rovaton jelentkezett, de azt a könyvviteli előírások miatt át kellett könyvelni az igénybe vett szolgáltatások körébe. A változtatás összességében pozitív eredményt okozott. A személyi jellegű kiadások összességében a tervezettnek megfelelően alakultak, annak ellenére, hogy sikerült a tervezettnél több személy közcélú foglalkoztatása. A magas- és mélyépítési munkák bevételeinek tervezésekor számoltunk az Önkormányzattól származó többlet megrendelések elnyerésével, amit sikerült is legalizálni. Az elnyert kivitelezések tartalmilag nagyobb élő munka igénybevételt jelentettek, részben ez is okozta az anyagöltségek kedvező alakulását. A hulladékgazdálkodási tevékenység a tervezett eft veszteség helyett 5348 eft veszteséget termelt. Ez összességében a bevételek és kiadások kedvező alakulása miatt keletkezett. A tevékenység bevétele 20,7 millió forinttal magasabb a tervezettnél. A kiadási oldalon az anyagköltség 11 millióval (üzemanyag 8 millió, egyéb anyag 3 millió) az igénybe vett szolgáltatások mértéke 42 millió forinttal (hatósági díjak, lerakási díj, őrzés-védelem, lerakási járulék kedvezőbb alakulása) kevesebb a tervezettnél. Ugyanakkor a bérjellegű kiadások 30 millió forinttal, nagyobb összeggel teljesültek. Ennek oka az inert kezelő, komposztáló és a szelektív válogatás megnövekedett többlet létszámigénye és a központi irányítás költségéből a tevékenységre osztott rész. A hulladékgazdálkodás bevétel-kiadás fentiek szerinti alakulása okozta a veszteség vártnál kedvezőbb alakulását. 12

13 A 2014 évi gazdálkodás eredményességét jelentősen befolyásolta a fentiek ellenére az elektronikus útdíj (1.776 eft), a közszolgáltatás díjfelügyeleti díja (3.338 eft) valamint a lerakási járulék 6000 Ft/tonna mértéke ( eft), amelyek összességében eft többlet kiadást okoztak, amelyet a szolgáltatásra vonatkozó díjstop tovább növelt. A személyzeti politika területén lényeges változás nem történt. Valamennyi szakterületen biztosítottuk a megfelelő képzettségű dolgozók foglalkoztatását. Az előírt szakmai továbbképzéseken a dolgozók részvételét biztosítani és finanszírozni tudtuk. A számviteli, adózási, munkaügy, munka és tűzvédelmi és egyéb szakmai előírásoknak a számítógépes programok segítségével sikerült megfelelni. A szolgáltatások miatt egy dolgozót levizsgáztattunk fogyasztóvédelmi referensnek, és az alkalmazása rész-munkaidőben történik. A Társaság továbbra is elsőrendű feladatának tekinti, hogy szolgáltatásai egyéb tevékenységei minden tekintetében feleljenek meg a tulajdonos és az igénybe vevők jogos elvárásainak. Létszám és bérköltség adatok tevékenységenként évben Tevékenységek létszám Bérköltség teljes m.i. rész.mi. e Ft Települési hulladék Szelektív hulladék Komposztálás Inert hulladék Magasépítés, szakipar Út-híd-járda fenntartás Révfülöp (megbízási díj) 0 88 Parkolás Piac Parkolás Terület felelősök Belvíz (csapadékcsatornák fenntartása) Temető (megbízási díj) 0 39 Köztisztaság Központi irányítás Állategészségügy Tiszai partfürdő üzemeltetés (megbízási díj) Közfoglalkoztatottak Összesen

14 Lejárt határidejű vevő kintlévőségek alakulása december 31-én Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás lejárt határidejű kintlévőségei e Ft-ban Szentes Szegvár Összesen 0-30 nap között nap között nap között nap között nap között napon túli Összesen Egyéb tevékenység lejárt határidejű kintlévőségei e Ft-ban 0-30 nap között nap között nap között nap között nap között napon túli 0 Összesen

15 6. SZENTES VÁROSELLÁTÓ NONPROFIT KFT évi beszámolójának kiegészítő melléklete Szentes április 15

16 1. Az alkalmazott számviteli módszerek bemutatása A Társaság az éves beszámolóját a magyar számviteli törvény előírásai alapján készítette el. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegzárás időpontja: a tárgyévet követő március 31. A Társaság a beszámolóját A változatban összköltség eljárással készíti el évben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. A társaságnál mérlegen kívüli tételek nincsenek (nincs határidős, opciós, valamint swap ügylet. Az eszközök és források értékelése: - az immateriális javak beszerzési költségen kerültek értékelésre, csökkentve a leírásokkal - a vásárolt készletet beszerzési áron értékeli a Társaság - a belföldi vevőkövetelés a számlázott, elismert összegben szerepel a mérlegben - az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással határozza meg - amortizációs politika: a tárgyi eszközök beszerzésénél egyedenként kerül meghatározásra a leírási kulcs. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára nem haladja meg a Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára nem haladja meg a Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. A Társaság 2014-ben a könyvvezetésnél a számviteli alapelvektől nem tért el. 2. Az árbevétel alakulása A belföldi értékesítés nettó árbevétele évben e Ft volt. A Társaságnál export értékesítés nem volt. A főbb tevékenységek árbevétele és megoszlása: évi árbevétel Megoszlás Tevékenység (e Ft) % Hulladék gazdálkodás ,86 Út-híd és járda építés, fenntartás ,2 Magasépítés, szakipari munkák ,42 Fizető parkolók üzemeltetése ,04 Piac üzemeltetés ,97 Állategészségügyi feladatok ,63 Parkfenntartás ,03 Temetési szolgáltatás ,75 Köztisztaság ,73 Üdülő üzemeltetés 898 0,16 Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése, fenntartása ,71 Partfürdő üzemeltetése és fenntartása ,57 Terület felelős ,83 Egyéb 599 0,1 Összesen

17 3. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések: 3.1.Létszám adatok (fő) Foglalkoztatás típusa Fizikai Szellemi Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidős nyugdíjas Összes foglalkoztatott Bérköltség és személyi jellegű kifizetések adatai (ezer Ft) Foglalkoztatás tipusa Fizikai Szellemi Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidős nyugdíjas Foglalkoztatottak összesen Önálló tevékenységből származó jövedelem Mérleg szerinti bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Felügyelő bizottság tagjai részére tevékenységükért évben járandóság kifizetésére nem került sor. 17

18 5. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének változása 5.1.Bruttó érték változás Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ezer Ft Vagyoni értékű jogok Immateriális javak Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ezer Ft Vagyoni értékű jogok Immateriális javak Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Nettó érték változása ezer Ft Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értékű jogok Immateriális javak

19 Ingatlanok, és vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, járművek Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Az elszámolt értékcsökkenési leírás- elszámolási módszer szerint az alábbiak szerint alakult: Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen: eft - Lineáris e Ft - Degresszív - - Teljesítményarányos - - Egyösszegű leírás 892 e Ft Terven felüli értékcsökkenési leírás - 7. Költségek részletezése költségnemenként ezer Ft-ban Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2886 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 2333 Összesen Az igénybe vett szolgáltatások értékéből a könyvvizsgáló díjazása 960 e Ft volt. A könyvvizsgáló részére a könyvvizsgálati díjon kívül más kifizetés nem történt. 19

20 Az anyagjellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése Igénybe vett szolgáltatások: e Ft-ban Hulladék elhelyezési díj Őrzés-védelem 5910 Parkgondozás 7936 Alvállalkozói díjak Munkavédelem 912 Állateü szolg Tisza üzemeltetés 46 Bérleti díjak 379 e-útdíj 1776 Egyéb karbantartási díjak 326 Szoftver használati díjak 1339 Gépjárművek javítása, fenntartása 1695 Hirdetési költségek 155 Oktatás, továbbképzés, tagdíj 1217 Könyvvizsgálat 960 Postaköltség 570 Távközlési szolg Üzemorvosi szolgáltatás 1053 Szennyvizcsatorna díj 557 Magyar Közszolg. Egyesületi tagdíj 200 Étkezési utalvány kezelési költség 222 Mobil WC bérlet 571 Nyomkövetés, tachográf bemérés 986 Nyomtatás, scannelés, fénymásolás, tájékoztató készítés 197 Térkép másolat, hiteles tulajdoni lap 50 Hóeltakarítás 187 Betondarálás 1404 Rostálás 445 Érintésvédelem 213 Rágcsálóirtás 220 Alkatrész javítás 344 Egyéb javítások (gázkazán, kisgépek) 120 Ellenőrzés (gépek, játszótér) 218 Polírozás, fényezés, vasipari szolg. gépi megmunkálás 421 Gépi aprítás 421 Talajvizsgálat 60 Mintavétel, vízvizsgálat 1071 Hirdetési költségek 43 20

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben